TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ"

Transkript

1 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir? Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri Türk Eğitim Sistemine Katkı Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri OKUL TANITIM (TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ ) YerleĢke ve Fiziki Yapı Yatılı Bölüm Akademik Program Ölçme-Değerlendirme Sınavlar Ödevler ve Projeler Not Sistemi Sınıf Geçme Kuralları Okul ĠĢleyiĢi ve Kurallar Devam/Devamsızlık İzin İşlemleri Öğrenci Davranış Kuralları Sınav Kuralları ve Derslik Kuralları Kurullar ve Yönetmelikler Öğrenci Ödülleri Yönergesi Öğrenci Kıyafetleri Sosyal Etkinlikler Okul Gezileri Öğrencinin Okula Ulaşımı ve Okuldan Alınma Süreci İletişim Bilgileri Değişikliği Kantin-Kafeterya Kullanımı Kütüphane Kullanımı Spor Salonu Kullanımı

3 Müzik Derslikleri Kullanımı Görsel Sanatlar Derslikleri Kullanımı Bilgisayar Laboratuvarları Kullanımı Fen Laboratuvarları Kullanımı Konferans Salonu Kullanımı Elektronik Aletler Kullanımı Öğrenci Dolapları Kullanımı Yemekhane Kullanımı Sağlık/Revir kullanımı Servis Kullanımı Veli Bilgilendirme Veli İletişimi Veli Toplantıları Veli Bilgilendirme Yöntemi Destek Birimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Ölçme Değerlendirme Sağlık, Yemek, Ulaşım, Güvenlik, Temizlik ve Danışma Kitap-Kırtasiye ve Kıyafet Basın -Yayın ve Kurumsal İletişim Teknoloji ve Bilişim Kütüphane Kayıt ve Kabul Üniversite Hazırlık Birimi

4 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM MĠSYON-VĠZYON MĠSYON Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak. Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak. Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. TARĠHÇE Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, Türk Maarif Cemiyeti adıyla 31 Ocak 1928 de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası nda Cumhuriyet in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı. Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ikinci dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince kamu yararına çalışan dernek statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de Türk Eğitim Derneği adını aldı. Türk Eğitim Derneği nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Derneğin ilk tüzüğünde yer alan Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler. şeklinde belirtilen temel amaç,

5 bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ OKULLARI Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Ankara Ġlkokulu olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı. TED Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için; okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek, maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar. Türk Eğitim Derneği, Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur. TED Okulları Nasıl Bireyler YetiĢtirir? Türk Eğitim Derneği Okulları; Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, Yüksek ahlaklı, Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Çevreye duyarlı, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel düşünen, Empati kuran ve farklılıklara saygılı, İletişim becerileri kazanmış, Özgüveni yüksek, Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,

6 İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar. Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim AnlayıĢı Türk Eğitim Derneği Okulları nda; Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, Öğrenci merkezli, Ulusal değerleri esas alan, Evrensel bakış açısına sahip, Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. TED BURS SĠSTEMĠ Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs

7 uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı, Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak. Türk Eğitim Derneği; Destekleme, Tam Destek ve Tam Eğitim Bursu uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer Genç MeĢale olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır. Tam Eğitim Bursu Sistemi BağıĢçıları: Eğitim MeĢaleleri Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, Eğitim MeĢalesi olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar Bireysel Eğitim Meşalesi, kurumsal olarak destekte bulunanlar Kurumsal Eğitim Meşalesi olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE KATKI Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle sivil inisiyatifin katılımı nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların

8 etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ 100.YIL HEDEFLERĠ TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye nin en güçlü kurumu olmak Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek Türkiye de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla Tam Eğitim Bursu Sistemi ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak YERLEġKE VE FĠZĠKĠ YAPI m² kapalı; m² açık araziye sahip olan kampüsde; Kütüphaneler, fen, bilgisayar ve 3D laboratuarları, yabancı dil derslikleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ofisleri ve derslikleri

9 Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar Şehir dışından gelen öğrenciler için yatılı bölüm Revir Yemekhane, kantin Kıyafet satış mağazası Kırtasiye, Ulaşım ofisi bulunmaktadır. Beykoz'da, Polonezköy yolu üzerinde, yeşilin her tonuna rastlanabilecek bir vadinin içinde inşa edilen TED İstanbul Koleji Kampüsünün, İstanbul'un gürültüsünden, yoğun trafiğinden ve kirli havasından uzakta, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 40 dönümlük arazi üzerinde eğitim vermesi nedeni ile Yeşil Kampüs unvanı da bulunmaktadır. Kampüsümüz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, yurt binaları, spor, kültür-sanat bölümlerinden oluşan 28 bin metre karelik kapalı alandan oluşur. Dersliklerimiz, bilgisayarlarımız, sanat, müzik atölyelerimiz, spor salonlarımız, laboratuvarlarımız ve kütüphanelerimiz uluslararası standartlardadır. Spor salonları, açık tenis, basketbol sahalarında öğrencilerimiz, spor faaliyetlerini sürdürürler. Kampüs içi kapalı garaj ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise kapalı garajdan binip inmeleri sağlanmaktadır. Okulumuzda bulunan revirimizde uzman doktor ve hemşireler, öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Acil durumlar için kampüsümüze yakın hastaneler bulunmaktadır. Kampüs genelinde ve sınıflarımızda bilgisayar ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Oyun ve dinlenme alanlarımız, her yaş grubundan öğrenciye hizmet edecek biçimde, yeterli sayıda ve donanıma sahiptir. Binalarımızda koridorların, yağışlı ve soğuk havalarda, öğrencilerin teneffüslerini değerlendirebilecekleri rahatlık ve büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Bina yapımız ve donanımımız, yangın ve depremle ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara sahiptir. YATILI BÖLÜM Genel Tanım Okulumuz yatılı bölümü, okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim etkinliklerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle öğrencilerimizin okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri süreler içinde kullanımına açıktır.

10 Yatakhanedeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların yatakhane kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, öğrencilerimizden yatılı bölüm kurallarına da uymaları beklenir. Yatılı Bölüm Kuralları Yatılı öğrenciler; Yatılı bölümü hafta içi günlerde de düzgün bir okul kıyafetiyle terk eder. Yatılı bölüm, çizelgede belirtilen saatler dışında açılmayacağından günlük ders programına uygun olarak ders kitaplarını, defterlerini ve ödevlerini alırlar.. Çevrenin temiz tutulmasına özen gösterirler, yatak odalarını temiz tutup, havalandırırlar. Odalarının temizlik ve düzeninden sorumludurlar. Odalarına yiyecek ve içecek çıkartmazlar. Dolaplarını temiz ve düzenli tutar, mutlaka bir yedek anahtar bulundururlar ve bir yedek anahtarı da ilgili yatılı bölüm sorumlu öğretmenine teslim ederler Kendi odaları ve yatakları dışında başkasına ait bir oda ve yatağı kullanamazlar. Fazla bavul, valiz ve çantalarını valiz odasına bırakırlar. Yaz döneminde yatakhanelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle odalarını, okulun son günü boşaltırlar. Yatma saatinde yatmış olurlar ve kesinlikle arkadaşlarını rahatsız etmezler. 11-Yatakhanenin dinlenme ve sağlık koşullarını bozucu davranışlarda bulunmazlar. 12-Kalkış saatinde oyalanmadan kalkarlar, yataklarını düzeltirler, zamanında kahvaltıya giderler. 13-Yurt ile ilgili sorunlarını sırasıyla belleticilere, baş belleticilere ve yurt müdür yardımcısına iletirler. Eğitsel ve psikolojik alanlardaki zihni, duygusal ve sosyal sorunlarını okulun rehberlik servisine iletir; bu bölümlerden ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda gerekli danışmanlığı alırlar. Yurt ve okulu izinsiz terk etmezler. Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate alırlar. Yatılı bölüme yasak ve sakıncalı yayın getirmezler. Kendilerine gelen posta, evrak ve koliler erkek/kız sorumlu öğretmenleri tarafından alınır ve teslim edilir. Üzerlerinde ve dolaplarında para ve kıymetli eşya bulunduramaz, varsa ilgili sorumlu öğretmenine verirler. Okulun belirlediği kılık-kıyafet yönetmeliğine uyarlar. Dışarıdan yurda yiyecek ve içecek getirmek istediklerinde gelen malzemeler sorumlu öğretmenlerin denetiminde kabul edilir. Başkasına ait eşyayı izinsiz almazlar, kullanamazlar. Yatılı bölümünde bulunan tüm görevli ve sorumlu personele saygılı davranırlar. Önemli: Hafta içinde yatakhane bölümü arası kapalıdır. Bu süre içerisinde yatakhaneye girilmez.

11 Yatakhanede eşyalara verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir. Zarardan sorumlu olan kişi onarım masrafını öder, bilerek ve isteyerek zarar vermiş olanlar yatılıdan uzaklaştırılır. Yatılı Bölüm Ġzin Kuralları Yatılı öğrencilerden 5 gün yatılı olanlar Cuma günleri bayrak töreninden sonra çıkarlar, Pazartesi günleri dönerler. 5 gün yatılı öğrenciler yatakhaneyi sadece hafta içi kullanabilirler ve Cuma günleri ders bitiminden sonra okuldan ayrılırlar. Pazar günleri kadar veya Pazartesi günleri okul saatinde (en geç 07.30) okula dönerler. 7 gün yatılı öğrencilerin hafta sonları çıkışlarını düzenlemek üzere hafta sonlarına ilişkin veli izin dilekçelerinin öğretim yılı başında yatılı bölüm sorumlu öğretmenlerine teslim edilmesi zorunludur. Bu dilekçelerde hafta sonu çıkılacak adres ve yanlarında ikamet edecekleri kişiye ait iletişim bilgiler yazılacaktır. İzin dilekçesi olmayan öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmez. Öğrenci yalnızca velisi veya velisinin belirlediği kişi tarafından okuldan alınabilir. Hafta sonu için genel izin dilekçesi bulunmasına rağmen, o hafta sonu velisi tarafından çıkışına izin verilmeyen öğrenciler için yatılı bölümün o hafta en geç Perşembe akşamına kadar yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekir. Hafta arası izni, velinin yazılı başvurusu ile Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısı tarafından verilir. 7 gün yatılı programındaki öğrenciler okul dışına çıkmaları, velileri tarafından yatılı bölüm müdür yardımcısına gerekçelerini belirten bir yazılı dilekçe verdiklerinde gerçekleşir. Cuma, Cumartesi ve tatil günleri bir okul etkinliği varsa ve beş günlük yatılı bir öğrenci okulda kalmak isterse, velisinin etkinlikten önceki Perşembe gününe kadar yazılı (mektup veya faksla) izin göndermesi ve yurt yöneticisinin onaylaması gerekir. Uygun görülürse bir gece yurtta kalmasına izin verilir. Birden fazla etkinliğe katılması durumunda, Yurt Yöneticisi ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, tüm hafta sonu kalma iznini onaylayabilir. 5 günlük yatılılar bir ders yılı içinde en fazla 10 kez hafta sonu yurtta kalabilir. Önemli: Hafta sonu kendi evlerinden başka bir adreste kalacak 5 günlük yatılılar için velileri faks çekerek bilgi vermelidir. Her yatılı öğrencinin bir veya iki İstanbul velisi olması zorunludur. İstanbul velisi öğrenciyi yakından tanımalı ve gerektiğinde öğrenciyi evinde misafir edebilmelidir. Gerekli olduğunda, örneğin öğrencinin hastaneye götürülmesi durumunda, İstanbul velisi aranacaktır. Ziyaretçiler Yatılı öğrencileri yalnızca anne, baba, kardeş ve İstanbul velileri ziyaret edebilir. Velilerinin yazılı izni ile diğer ziyaretçiler de kabul edilir ve görüşmelerine izin verilir. Önceden Yatılı Müdür Yardımcısından izin alan ziyaretçilerin kampüse giriş-çıkış saatleri hafta içi , hafta sonu arasıdır. Gündüzlü öğrenciler ve misafirler güvenlik nedeni ile yatılı bölüm üst katlarına giremezler. Öğrenci ile giriş katındaki öğretmen odasında görüşebilirler.

12 AKADEMĠK PROGRAM: TED İstanbul Koleji Özel Lisesi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, yaş grupları arasındaki öğrencilere eğitim veren, onları çift dilli olarak yurt içinde ya da yurt dışında yapacakları yüksek öğrenime hazırlayan, ülkeleri ile gurur duyan, Atatürk ilke ve inkılâplarına saygılı ve onların takipçisi, ilerideki yaşamlarında ülkelerini yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek donanıma ve gerekli liderlik özelliklerine sahip, kendi örf ve adetlerine saygılı, değer yargılarına sahip çıkan, sorumluluk duygusu taşıyan bireyler yetiştiren bir özel eğitim kurumudur. Lisemiz; kendi ortaokulumuzu tamamlamış öğrencileri ve diğer ortaokulları bitirdikten sonra Ortaöğretim Kurumlar Sınavına girerek başarılı olarak okulumuzu tercih eden öğrencileri almaktadır. Bu öğrenciler İngilizce dil hâkimiyetlerini ölçen bir dil sınavından sonra doğrudan 9. Sınıf öğrencisi olma hakkını elde ederler. Sınavda gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler ise, yeterli düzeye gelip, okuduklarını ve çevrelerinde iyi düzeyde konuşulan dili anlayabilmek, kendilerini konuşarak ve yazarak ifade edebilecek duruma gelebilmek için yoğun bir dil öğretimi alacakları Lise Hazırlık sınıfına devam ederler. Öğrencilerimizden her öğretim yılında en az bir sosyal etkinliğe ya da bir kulübün çalışmasına katılmaları beklenir. Aldıkları bu program içinde mutlaka bir yaratıcılık-spor ya da toplum hizmet etkinliği yapmaları gerekir. Öğrencileri hem Güzel Sanatlar ve Spor alanlarında eğitimli kılan hem de toplum hizmeti çalışmaları yaparak yaşadıkları çevreye yararlı bireyler olmayı öğreten bu etkinlik, onları akademik olarak donanımlı kılan öğretim programlarımızın yanında sosyal açıdan da donanımlı bireyler olmalarını sağlayan etkin bir programdır. Bir okulun canlı kalması ve aynı şeyleri tek düze bir şekilde yapmak yerine, değişen zaman ve şartlarla beraber değişik etkinliklere başarı ile imza atması onun her geçen gün biraz daha ilerlediğinin göstergesidir. Biz de bu düşünce ile hem ülkemizin hem de dünyanın değişen koşullarına ayak uydurmaya ve ülkemiz milli eğitiminde birçok ilki yapmaya çalışarak hem ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaya hem de yüksek potansiyele sahip olduklarını çeşitli fırsatlarda ispatlamış olan öğrencilerimizin gelişimlerini en üst düzeyde tamamlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Eğitilmiş insan gücünün tüm güçlerin üstünde olduğundan yola çıkarak büyük bir eğitim yuvası olan okulumuzu her geçen gün daha iyiye, daha büyük başarılara taşımak adına öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile elimiz erdiği, gücümüz yettiğince çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın boşa gitmemesi en büyük dileğimiz.

13 Okulumuz, bir kısım derslerini (Birinci Yabancı Dil Matematik Fen branş dersleri) yabancı dille yapan Özel Anadolu Lisesi Türk okulu statüsündedir. Okulumuzda, öğrencilerin akademik alanlarda donanımlı oldukları kadar yüksek öğrenim ve yaşam için gerekli sosyal donanımları da kazanabilmeleri için sosyal etkinlikler programı uygulanmaktadır. Böylece hedefimiz öğrencilerimizin: Öğrenim süreleri boyunca, yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarında bireysel yeteneklerini keşfetmek, Becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek, Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır. Uluslararası eğitim standartları doğrultusunda öğrencilerimizin dünya çapındaki rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlamak için çeşitli sınıf seviyelerinde Tez Yazımı, Bilgi Kuramı, Proje Hazırlama, Ġstatistik, Ekonomi, Liderlik Eğitimi, Bilimsel Terminoloji, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri gibi konularda dersler uygulanmaktadır. 9 ve 10. Sınıflarda Cambridge IGCSE Ġngilizce Programı uygulanmaktadır. İngilizce dersinde uygulanan program 10.sınıf sonunda tamamlanmakta ve öğrenciler Cambridge tarafından düzenlenen bir sertifika sınavına girmekteler. Bu sınavda barajı aşan öğrenciler İngilizce Yeterlilik sertifikasını alırlar ve bu sertifikayı üniversite hazırlık sınıfını atlamakta da kullanabilirler. Programa öğretim yılında başlanmıştır. HAZIRLIK SINIFLARI: ĠNGĠLĠZCE Ortaokuldan mezun olan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerimiz 9. Sınıfa devam ederken, başarısız olanlar Hazırlık sınıfına yönlendirilirler. Hazırlık sınıfında öğrencilerimize lisede karşılaşacakları eğitimin üstesinden gelebilmeleri için gereken dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan yoğun bir dil eğitimi verilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizin yaşam boyu çalışma ve öğrenme becerileri geliştirmelerini, İngilizce öğrenmenin keyfine varmalarını ve lisedeki İngilizce programıyla İngilizce işlenen Fen ve Matematik derslerini rahatlıkla takip edebilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğretmenlerimizin farklı profesyonel deneyimleri ve kültürel geçmişleri, öğrencilerimizin derslerden daha fazla verim almalarını ve öğrendiklerini pekiştirerek İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlar. Genel Kazanımlar Hazırlık sınıfını tamamlayan her öğrencimiz: Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder, İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar, Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilir,

14 İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanır, Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır, Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazar, İngilizcedeki farklı formlardaki medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber gibi) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilir, Dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirir, Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir, İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, geçerliliğini değerlendirme gibi araştırma becerilerini geliştirir, Lisedeki İngilizce programı ile İngilizce okutulan Fen ve Matematik derslerini kolaylıkla takip edecek dil becerilerini kazanır, Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişir, Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır, İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak öz disiplin ve hedef koyma gibi beceriler kazanır. Ders ĠĢleme ve Uygulama Hazırlık sınıfı İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, grafik okuma ve oluşturma, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda ve farklı türlerde essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar. Bir yandan düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; diğer yandan da İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler. Edebiyatın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürel bakış açılarına saygı duymaya başlarlar. Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar. Hazırlık sınıfında başlayan etkin dinleme, not tutma, toplum önünde konuşma, sunum yapma, yaratıcı yazma, süreçli yazma dersleri sonraki yıllarda daha ileri düzeyde devam eder. Ölçme Değerlendirme

15 Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin İngilizce'de gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, proje çalışmaları, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Her dönem üç yazılı sınav uygulanır ve üç performans notu verilir. Performans notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Portfolyo (Portfolyonun düzeniyle birlikte öğrencimizin İngilizcede gösterdiği gelişim değerlendirilir) Projeler %50 ve sunumlar % 50 Ders içi sözel performans %50, derse ve öğrenmeye karşı tutum %50 (ilgi, çaba, sorumluluklarını yerine getirme) Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. Birinci dönem sonunda öğrencisinin eve getirdiği portfolyosunu inceleyen ve ikinci dönem sonunda okuldaki portfolyo sunumuna katılan velilerimiz de öğrencilerinin bir yıl boyunca İngilizcede gösterdiği gelişimi değerlendirerek geri bildirimde bulunurlar SINIFLAR: ĠNGĠLĠZCE Lise İngilizce programımız, ortaokuldan akıcı bir İngilizceyle mezun olan öğrencilerimizin Lisede İngilizcelerini akademik bir platforma taşıyarak, 21. Yüzyıl yaşamına, yükseköğrenim ve iş dünyasına donanımlı olarak hazırlanmaları sağlamak üzerine yapılandırılmıştır. Genel Kazanımlar Lise İngilizce programını tamamlayan her öğrencimiz: Yurt içi ya da dışında lise sonrası devam edeceği yükseköğrenim kurumlarındaki akademik ve sosyal ortamlarda kendisini yazılı ve sözlü olarak doğal, doğru ve akıcı bir biçimde ifade eder; Okurken, yazarken ve konuşurken, dilin dinleyici kitlesi, amaç ve duruma göre çeşitli mantıksal ve yapısal süreçlerle farklılık gösterdiğini bilir ve bu doğrultuda kullanır; Dil öğrenimi için gerekli çalışma ve öğrenme becerilerini bilir ve uygular;

16 Yansıtıcı, eleştirel ve yaratıcı bir biçimde düşünerek dili bir düşünme, öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanır; Okuduğu metinleri neden-sonuç, problem çözümü ve kıyaslama gibi ilişkileri görerek analiz eder; satır aralarını okuyarak çıkarımda bulunur, bunlarla ilgili yazılı ya da sözlü yorumlarını düşüncelerini düzenli bir şekilde detaylandırarak yapar; Akademik yazmayla ilgili kuralları bilir ve uygular; İngilizce dijital ve basılı çeşitli kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, topladığı bilgiyi düzenleme, geçerliliğini değerlendirme, alıntı yapma, kaynak gösterme, analiz etme, sorgulama, sentezleme, gibi araştırma becerilerini bilir ve uygular; Farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturur; Yeniden oluşturduğu ya da kendi yarattığı bilgiyi/içeriği uygun ve etkili bir biçimde sunar; Akademik dürüstlükle ilgili kuralları bilir ve uygular; Dil becerilerini geliştirirken ve sunarken teknolojiden yararlanır. Ders ĠĢleme ve Uygulama Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce okurları olmalarını teşvik etmek üzere hazırlanan Edebiyat ve yazma ağırlıklı lise İngilizce programımız, edebi metinlerin analizi, yazılı ve sözlü sunumlarla İngilizce becerilerini geliştirirken, onların eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Öğrenciler çeşitli edebi türler ve seçme eserleri inceleyerek İngilizce bilgilerini geliştirirler ve toplumun üretken ve yaratıcı bireyleri olmalarına yardımcı olacak geniş açılı bir dünya görüşü kazanarak kendilerini ve başkalarını daha iyi anlarlar. Dil kullanımıyla sosyal sorumluluğun ve kişisel bütünlüğün önemini kavrarlar. Öğrenimlerini desteklemek için sorular sorar, açıklama arar ve çeşitli kaynaklar kullanırlar. Çeşitli klasik ve modern kaynaklardan yararlandığımız derslerimizde öğrencilerimiz zamanı etkin kullanabilmeleri, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları, organize olabilmeleri, sağlıklı ders çalışma becerileri geliştirmeleri, akademik dürüstlüğü içselleştirmeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Lisede öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için edebiyat ve dilbilgisi çalışmalarını daha yoğun yürütürler. Lise Hazırlık sınıfı hariç dört yıl süren İngilizce programı öğrencilere dil bilgisi kurallarını da hatırlatarak pekiştirecek biçimde planlanmakta ve bu kuralları çeşitli bağlamlarda kullanmalarına olanak tanımaktadır. Hedefimiz; öğrencilerimizin girecekleri IGCSE, TOEFL, IELTS,AP gibi uluslararası sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra, devam edecekleri yükseköğrenim kurumundaki akademik ve sosyal ortamlarda gerekli olacak kazanımları edinmeleridir. Bilginin sürekli yenilerek değiştiği çağımızda öğrencilerimizin kazanmaları gereken en önemli becerilerden biri de araştırma becerileridir. Bu amaçla her düzeydeki tüm öğrencilerimiz MLA (Modern Languages Association / Modern Diller Derneği) yöntemini kullanarak bir araştırma projesi hazırlarlar. Böylelikle öğrencilerimizin ilerideki akademik ve profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları İngilizce dilinde bilgiye erişim, doğru ve geçerli bilgiyi seçme,

17 düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma ile akademik dürüstlüğe özen göstererek alıntı yapma gibi birçok beceriyi içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmalar esnasında Cornell notları ve çeşitli grafik düzenleyiciler ile kavram haritaları kullanılır. Programımız genel İngilizce derslerinin yanı sıra, uluslararası programlarla ilgili derslerle de çeşitlendirilmiştir. Bu derslerin kazanımları genel İngilizce derslerinin kazanımlarıyla aynıdır. IGCSE ĠNGĠLĠZCE PROGRAMI 9 ve 10. Sınıflarımızda tüm öğrencilerimiz Genel İngilizce dersiyle birlikte IGCSE İngilizce dersini de alırlar ve programın sonunda Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilirler. Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) uluslararası bir eğitim belgesidir ve dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel becerilerini geliştirmesiyle tanınır. IGCSE, Cambridge Üniversitesi tarafından 1988'de geliştirilmiş olup, dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul görmektedir. Bazı ülkelerde ve bazı üniversitelerde IGCSE sertifikası üniversiteye giriş gerekliliklerini kapsarken, çoğunlukla üniversiteye girişte kabul gören A Level, AS Level, IB ve US Advanced Placement dersleri için bir hazırlık, ön aşama olarak görülmektedir. IGCSE İkinci Dil Olarak İngilizcede alınan iyi bir not (C ve üzeri); Birleşik Krallık'ta hemen hemen bütün üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. AP ĠNGĠLĠZCE VE KOMPOZĠSYON 11. sınıf öğrencilerimiz için ise Genel İngilizce dersine alternatif olarak AP English Literature and Composition dersi açılır. Bu dersi almak isteyen öğrencilerin entelektüel birikimleri ile akademik durumunun iyi olması ve İngilizce Bölümü tarafından onaylanarak programa kabul edilmeleri ön koşuldur. AP English Literature and Composition sınavına girecek her öğrencinin ileri düzey İngilizce dil becerisinin yanı sıra, klasik Batı Edebiyatı da dâhil olmak üzere dünya edebiyatından birçok örneği okumuş, Mitoloji, Felsefe, Sosyoloji ile ilgili bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir çünkü öğrencilerin sınav sorularını cevaplarken bu bilgi birikimini de yansıtmaları beklenir. AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon dersi öğrencilere daha yüksek bir kavrayış ve daha güçlü bir dil kontrolü ile okuma, düşünme, karmaşık konularla bağlantılı ince anlam ayırtılarını ayırt edebilecek şekilde analiz etme, sentezleme ve bunları akademik yazım kurallarına uyarak yazma becerilerini kazandırmayı hedefler. Bu beceriler öğrencilerin diğer AP derslerinde de başarılı olmalarını sağlar ve yurt dışında yüksek eğitime kabullerini kolaylaştırır. Ders içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek ve yazılı ifadelerinin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Okuma, anlama, yorum yapma ve yazma çalışmaları AP İngilizce Edebiyat ve Kompozisyon dersinde bir arada yürütülür.

18 Seçmeli Dersler 10. sınıf Seçmeli İngilizce dersi güncel olaylar ve küresel sorunların tartışıldığı interaktif bir derstir. Öğrencilerimizde küresel sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan bu derste, internet üzerinden çeşitli uluslararası yayın organlarını takip eden öğrenciler, kendi seçtikleri konular üzerinde sınıf içi münazaralar yaparlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan fikirlerle kendi çözümlerini ürettikleri makale ve blog yazılarını, ilginç buldukları diğer yazılarla birlikte kendi sınıf bloglarında oluşturdukları dijital gazete ya da dergilerde yayınlarlar. Öğrenciler ayrıca küresel sorunlarla ilgili olarak çalışan dünyanın farklı yerlerindeki okullardaki öğrencilerle ortak araştırma projeleri yaparlar. Böylelikle bugün iş dünyasında çok yaygın olarak kullanılan internet üzerinden küresel işbirliği yapmanın ilk adımlarını atmış olurlar. 11. sınıf seçmeli İngilizce dersi ise öğrencilerimizin üniversiteye geçiş sürecinde girecekleri uluslararası sınavlarda ve üniversite öğrenimleri süresince onlara gerekecek olan akademik becerilerin kazandırılmasına yöneliktir. TOEFL ve IELTS ile ilgili basılı ve dijital kaynaklardan faydalanarak çalışmalar yaparlar. Öğrendiklerini, konuya yönelik faydalı site ve teknolojik araçları ve yaptıkları çalışmaları sınıf bloğunda sergilerler. Yine sınıf bloğu üzerinden bu çalışmalarını aynı sınava girecek olan dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla paylaşarak, onlarla görüş alışverişinde bulunurlar. Böylelikle sadece kendi öğretmenlerinden değil, kendi yaşıtları, onların öğretmenleri ve arzu ederlerse bloğu ziyaret eden velilerimizden de geri bildirim alırlar. Ölçme Değerlendirme Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin İngilizcede gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, projeler, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. 9. sınıf öğrencileri yılsonunda portfolyolarında biriktirdikleri özgün ürünlerini veli ve öğretmenlerine sunarlar. 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise bir essay yazarak yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve İngilizcede gösterdikleri gelişimi, güçlü ve zayıf yönlerini de belirterek, değerlendirirler. ĠKĠNCĠ YABANCI DĠLLER (ALMANCA - FRANSIZCA ĠSPANYOLCA)

19 Ortaokuldan ikinci yabancı dilde belli bir akıcılığa erişmiş olarak mezun olan öğrencilerimiz, liseden bağımsız dil kullanım seviyesini tamamlamış ve daha akıcı ve zengin bir ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olurlar. Genel Kazanımlar Liseden mezun olan her öğrencimiz: Günlük yaşamdaki konuşmalarla, bildik konularla ilgili dinlediklerini anlayıp cevaplar; Güncel ve bildik konularla ilgili farklı türdeki metinleri, radyo ve televizyon programlarını, olayları, dilekleri ve duyguları anlar, sözlü ya da yazılı olarak yorumlar ve eleştiri getirir; Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden günlük, paragraf, e-posta, mektup gibi farklı türlerde yazar; İkinci yabancı dilde teknolojiyi de kullanarak düzeyine uygun bilgiye erişebilir, doğru değerlendirebilir, uygulayabilir, yorumlayabilir ve yeni fikirler üretebilir; Hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özellikleriyle, kendi kültürü arasında bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir; Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler. Ortaokulda olduğu gibi, lisede de dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Ancak okuma ve yazma çalışmaları lisede daha çok yer alır. Öğrenilen dilin kültürüne ait eserler programa dahil edilerek, öğrencilerin o dilin edebiyat, düşünür, yazar ve ozanlarından en önemlilerini tanımaları sağlanır. Derslerimizde ve ders dışında sıklıkla kullandığımız teknoloji destekli uygulamalarla dil öğrenme süreci sadece ders saatleriyle sınırlı kalmamakta, öğrencilerimiz teknoloji desteğiyle arzu ettikleri ya da ihtiyaç duydukları her zaman bu çalışmalara erişim olanağını bulabilmektedirler. Her sınıf seviyesinde kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra, okulumuz web sitesinde bulunan yabancı diller eğitim portalındaki dijital materyaller ile her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood'a yüklenen enteraktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı tanınmaktadır.

20 Liseye yeni kayıt olan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve çalışmalarla desteklenir. Ölçme Değerlendirme Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir. Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin dilde gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, performans ödevleri, projeler ve sunumlar Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirimde bulunarak, onların eksik ve güçlü yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır. HAZIRLIK SINIFI: MATEMATĠK Genel Kazanımlar Hazırlık sınıfı öğrencileri ileriki sınıflarda İngilizce olarak okutulacak olan matematik ve geometri derslerini takip edebilmek için gerekli terminolojiyi alır. Terminoloji çalışmalarını aşağıdaki konular üzerinden yürütür. Sets Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Alt küme sayılarını bulur ve listeler Relatıons And Functıons Fonksiyon kavramını açıklar.

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı A ELÜL 9 Eylül Eylül Eylül 0 Eylül 0-07 E.Ö. TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ ILLIK PLANI Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı ELÜL TRİH/SÜRE HFT Eylül 0Eylül Eylül 7 Eylül STİ LNI 0-0 DEVREK NDOLU LİSESİ 9. SINIF MTEMTİK İ ILLIK PLNI lt de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de de de de. Küme

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart ta Yapılacak!

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart ta Yapılacak! Aile Okulu Eğitim yalnızca okul ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.ted Kayseri Koleji Vakfı Okulları, Rehberlik zümresi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

1.SINIFLARIN GÖZLERİ PARLIYOR

1.SINIFLARIN GÖZLERİ PARLIYOR 1.SINIFLARIN PARLIYOR GÖZLERİ 9.10.11 Aralık 2015 tarihlerinde okulumuz 1.sınıf öğrencilerimize PDR öğretmenlerimiz Zerrin ÇEKİÇ HACIEMİNOĞLU ve Elif Seda ŞAHİN rehberliğinde Göz Tarama Testi uygulanmıştır.

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI

ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI ÖZEL MAYA ANADOLU LİSESİ ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI Özel Maya Anadolu Lisesi nde portfolyo dosyası işlenir. Özel Maya Anadolu Lisesi öğrencilerinin dijital ve basılı portfolyo dosyaları vardır. Öğrenciler

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 0-0 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLANI Temel Kavramlar 9... Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler. 6 EYLÜL 0 EYLÜL Temel Kavramlar

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ İçİndekİler 2 Tarihçe 4 Temel Amaç Okullarımız: 6 Anaokulu 8 İlkokul 10 Ortaokul 12 Yabancı Dil Eğitimi 14 Öğrenci Kulüpleri Destek Birimler: 16 Bilgi Erişim Merkezi 17 Sağlık,

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Cambridge Üniversitesi ESOL MOVERS

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L. İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM

ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L. İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM KURUMSAL DopingDil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunu Öğretmenler Tarafından Kurulmuş İngilizce Uzmanı Dil Okuludur.

Detaylı

SORULARLA PROJE OKULU

SORULARLA PROJE OKULU SORULARLA PROJE OKULU 1.Proje Okulu Nedir? Milli Eğitim Bakanlığının ulusal eğitim politikaları kapsamında, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak adına başlatılan, özellikleri kendi yönetmeliği ile

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

OKULUMUZU ZİYARET ETTİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ OKULUMUZU ZİYARET ETTİ Okulumuz üniversite tanıtım çalışmaları kapsamında 15 Ekim 2015 Perşembe günü Sabancı Üniversitesi yetkililerini konuk etti. Üniversite tanıtımında; kampüs,

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğretmenlerimiz: haftada 9 saat 4 A/B Pelin Poyraz 4-C Pelin Yaman 4- D Öznur Bayburt Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları

Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Geometri II MATH 122 Bahar 2 0 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

wıas world Internatıonal American College

wıas world Internatıonal American College wıas world Internatıonal American College Çetin Cad. Nurettin Duman Sk.No.3 Kuzey Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 314 0 100-0216 365 0 808 Faks: 0216 314 0 107 www.amerikankoleji.net wıas world Internatıonal

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

Analitik Geometri I (MATH 121) Ders Detayları

Analitik Geometri I (MATH 121) Ders Detayları Analitik Geometri I (MATH 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Geometri I MATH 121 Güz 2 0 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları 27 Eylül 2016 2006-2015 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Süreci - Bologna Süreci 2015---- YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SÜRECİ 2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular 1 VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular Şubat 2016 Anasınıfına kaç öğrenci alınır? Alım süreci nasıldır? Yapılan randevulu görüşmelerle aday öğrencilerin okula bilişsel, fiziksel,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK Ders No : 0310400210 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı