TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ"

Transkript

1 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir? Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri Türk Eğitim Sistemine Katkı Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri OKUL TANITIM (TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ ) YerleĢke ve Fiziki Yapı Yatılı Bölüm Akademik Program Ölçme-Değerlendirme Sınavlar Ödevler ve Projeler Not Sistemi Sınıf Geçme Kuralları Okul ĠĢleyiĢi ve Kurallar Devam/Devamsızlık İzin İşlemleri Öğrenci Davranış Kuralları Sınav Kuralları ve Derslik Kuralları Kurullar ve Yönetmelikler Öğrenci Ödülleri Yönergesi Öğrenci Kıyafetleri Sosyal Etkinlikler Okul Gezileri Öğrencinin Okula Ulaşımı ve Okuldan Alınma Süreci İletişim Bilgileri Değişikliği Kantin-Kafeterya Kullanımı Kütüphane Kullanımı Spor Salonu Kullanımı

3 Müzik Derslikleri Kullanımı Görsel Sanatlar Derslikleri Kullanımı Bilgisayar Laboratuvarları Kullanımı Fen Laboratuvarları Kullanımı Konferans Salonu Kullanımı Elektronik Aletler Kullanımı Öğrenci Dolapları Kullanımı Yemekhane Kullanımı Sağlık/Revir kullanımı Servis Kullanımı Veli Bilgilendirme Veli İletişimi Veli Toplantıları Veli Bilgilendirme Yöntemi Destek Birimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Ölçme Değerlendirme Sağlık, Yemek, Ulaşım, Güvenlik, Temizlik ve Danışma Kitap-Kırtasiye ve Kıyafet Basın -Yayın ve Kurumsal İletişim Teknoloji ve Bilişim Kütüphane Kayıt ve Kabul Üniversite Hazırlık Birimi

4 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM MĠSYON-VĠZYON MĠSYON Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak. Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak. Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. TARĠHÇE Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, Türk Maarif Cemiyeti adıyla 31 Ocak 1928 de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası nda Cumhuriyet in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı. Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ikinci dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince kamu yararına çalışan dernek statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de Türk Eğitim Derneği adını aldı. Türk Eğitim Derneği nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Derneğin ilk tüzüğünde yer alan Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler. şeklinde belirtilen temel amaç,

5 bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ OKULLARI Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Ankara Ġlkokulu olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı. TED Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için; okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek, maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar. Türk Eğitim Derneği, Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur. TED Okulları Nasıl Bireyler YetiĢtirir? Türk Eğitim Derneği Okulları; Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, Yüksek ahlaklı, Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Çevreye duyarlı, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel düşünen, Empati kuran ve farklılıklara saygılı, İletişim becerileri kazanmış, Özgüveni yüksek, Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,

6 İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar. Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim AnlayıĢı Türk Eğitim Derneği Okulları nda; Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, Öğrenci merkezli, Ulusal değerleri esas alan, Evrensel bakış açısına sahip, Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. TED BURS SĠSTEMĠ Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs

7 uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı, Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak. Türk Eğitim Derneği; Destekleme, Tam Destek ve Tam Eğitim Bursu uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer Genç MeĢale olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır. Tam Eğitim Bursu Sistemi BağıĢçıları: Eğitim MeĢaleleri Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, Eğitim MeĢalesi olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar Bireysel Eğitim Meşalesi, kurumsal olarak destekte bulunanlar Kurumsal Eğitim Meşalesi olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE KATKI Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle sivil inisiyatifin katılımı nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların

8 etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ 100.YIL HEDEFLERĠ TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye nin en güçlü kurumu olmak Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek Türkiye de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla Tam Eğitim Bursu Sistemi ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak YERLEġKE VE FĠZĠKĠ YAPI m² kapalı; m² açık araziye sahip olan kampüsde; Kütüphaneler, fen, bilgisayar ve 3D laboratuarları, yabancı dil derslikleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ofisleri ve derslikleri

9 Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar Şehir dışından gelen öğrenciler için yatılı bölüm Revir Yemekhane, kantin Kıyafet satış mağazası Kırtasiye, Ulaşım ofisi bulunmaktadır. Beykoz'da, Polonezköy yolu üzerinde, yeşilin her tonuna rastlanabilecek bir vadinin içinde inşa edilen TED İstanbul Koleji Kampüsünün, İstanbul'un gürültüsünden, yoğun trafiğinden ve kirli havasından uzakta, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 40 dönümlük arazi üzerinde eğitim vermesi nedeni ile Yeşil Kampüs unvanı da bulunmaktadır. Kampüsümüz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, yurt binaları, spor, kültür-sanat bölümlerinden oluşan 28 bin metre karelik kapalı alandan oluşur. Dersliklerimiz, bilgisayarlarımız, sanat, müzik atölyelerimiz, spor salonlarımız, laboratuvarlarımız ve kütüphanelerimiz uluslararası standartlardadır. Spor salonları, açık tenis, basketbol sahalarında öğrencilerimiz, spor faaliyetlerini sürdürürler. Kampüs içi kapalı garaj ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise kapalı garajdan binip inmeleri sağlanmaktadır. Okulumuzda bulunan revirimizde uzman doktor ve hemşireler, öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Acil durumlar için kampüsümüze yakın hastaneler bulunmaktadır. Kampüs genelinde ve sınıflarımızda bilgisayar ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Oyun ve dinlenme alanlarımız, her yaş grubundan öğrenciye hizmet edecek biçimde, yeterli sayıda ve donanıma sahiptir. Binalarımızda koridorların, yağışlı ve soğuk havalarda, öğrencilerin teneffüslerini değerlendirebilecekleri rahatlık ve büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Bina yapımız ve donanımımız, yangın ve depremle ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara sahiptir. YATILI BÖLÜM Genel Tanım Okulumuz yatılı bölümü, okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim etkinliklerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle öğrencilerimizin okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri süreler içinde kullanımına açıktır.

10 Yatakhanedeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların yatakhane kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, öğrencilerimizden yatılı bölüm kurallarına da uymaları beklenir. Yatılı Bölüm Kuralları Yatılı öğrenciler; Yatılı bölümü hafta içi günlerde de düzgün bir okul kıyafetiyle terk eder. Yatılı bölüm, çizelgede belirtilen saatler dışında açılmayacağından günlük ders programına uygun olarak ders kitaplarını, defterlerini ve ödevlerini alırlar.. Çevrenin temiz tutulmasına özen gösterirler, yatak odalarını temiz tutup, havalandırırlar. Odalarının temizlik ve düzeninden sorumludurlar. Odalarına yiyecek ve içecek çıkartmazlar. Dolaplarını temiz ve düzenli tutar, mutlaka bir yedek anahtar bulundururlar ve bir yedek anahtarı da ilgili yatılı bölüm sorumlu öğretmenine teslim ederler Kendi odaları ve yatakları dışında başkasına ait bir oda ve yatağı kullanamazlar. Fazla bavul, valiz ve çantalarını valiz odasına bırakırlar. Yaz döneminde yatakhanelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle odalarını, okulun son günü boşaltırlar. Yatma saatinde yatmış olurlar ve kesinlikle arkadaşlarını rahatsız etmezler. 11-Yatakhanenin dinlenme ve sağlık koşullarını bozucu davranışlarda bulunmazlar. 12-Kalkış saatinde oyalanmadan kalkarlar, yataklarını düzeltirler, zamanında kahvaltıya giderler. 13-Yurt ile ilgili sorunlarını sırasıyla belleticilere, baş belleticilere ve yurt müdür yardımcısına iletirler. Eğitsel ve psikolojik alanlardaki zihni, duygusal ve sosyal sorunlarını okulun rehberlik servisine iletir; bu bölümlerden ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda gerekli danışmanlığı alırlar. Yurt ve okulu izinsiz terk etmezler. Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate alırlar. Yatılı bölüme yasak ve sakıncalı yayın getirmezler. Kendilerine gelen posta, evrak ve koliler erkek/kız sorumlu öğretmenleri tarafından alınır ve teslim edilir. Üzerlerinde ve dolaplarında para ve kıymetli eşya bulunduramaz, varsa ilgili sorumlu öğretmenine verirler. Okulun belirlediği kılık-kıyafet yönetmeliğine uyarlar. Dışarıdan yurda yiyecek ve içecek getirmek istediklerinde gelen malzemeler sorumlu öğretmenlerin denetiminde kabul edilir. Başkasına ait eşyayı izinsiz almazlar, kullanamazlar. Yatılı bölümünde bulunan tüm görevli ve sorumlu personele saygılı davranırlar. Önemli: Hafta içinde yatakhane bölümü arası kapalıdır. Bu süre içerisinde yatakhaneye girilmez.

11 Yatakhanede eşyalara verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir. Zarardan sorumlu olan kişi onarım masrafını öder, bilerek ve isteyerek zarar vermiş olanlar yatılıdan uzaklaştırılır. Yatılı Bölüm Ġzin Kuralları Yatılı öğrencilerden 5 gün yatılı olanlar Cuma günleri bayrak töreninden sonra çıkarlar, Pazartesi günleri dönerler. 5 gün yatılı öğrenciler yatakhaneyi sadece hafta içi kullanabilirler ve Cuma günleri ders bitiminden sonra okuldan ayrılırlar. Pazar günleri kadar veya Pazartesi günleri okul saatinde (en geç 07.30) okula dönerler. 7 gün yatılı öğrencilerin hafta sonları çıkışlarını düzenlemek üzere hafta sonlarına ilişkin veli izin dilekçelerinin öğretim yılı başında yatılı bölüm sorumlu öğretmenlerine teslim edilmesi zorunludur. Bu dilekçelerde hafta sonu çıkılacak adres ve yanlarında ikamet edecekleri kişiye ait iletişim bilgiler yazılacaktır. İzin dilekçesi olmayan öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmez. Öğrenci yalnızca velisi veya velisinin belirlediği kişi tarafından okuldan alınabilir. Hafta sonu için genel izin dilekçesi bulunmasına rağmen, o hafta sonu velisi tarafından çıkışına izin verilmeyen öğrenciler için yatılı bölümün o hafta en geç Perşembe akşamına kadar yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekir. Hafta arası izni, velinin yazılı başvurusu ile Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısı tarafından verilir. 7 gün yatılı programındaki öğrenciler okul dışına çıkmaları, velileri tarafından yatılı bölüm müdür yardımcısına gerekçelerini belirten bir yazılı dilekçe verdiklerinde gerçekleşir. Cuma, Cumartesi ve tatil günleri bir okul etkinliği varsa ve beş günlük yatılı bir öğrenci okulda kalmak isterse, velisinin etkinlikten önceki Perşembe gününe kadar yazılı (mektup veya faksla) izin göndermesi ve yurt yöneticisinin onaylaması gerekir. Uygun görülürse bir gece yurtta kalmasına izin verilir. Birden fazla etkinliğe katılması durumunda, Yurt Yöneticisi ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, tüm hafta sonu kalma iznini onaylayabilir. 5 günlük yatılılar bir ders yılı içinde en fazla 10 kez hafta sonu yurtta kalabilir. Önemli: Hafta sonu kendi evlerinden başka bir adreste kalacak 5 günlük yatılılar için velileri faks çekerek bilgi vermelidir. Her yatılı öğrencinin bir veya iki İstanbul velisi olması zorunludur. İstanbul velisi öğrenciyi yakından tanımalı ve gerektiğinde öğrenciyi evinde misafir edebilmelidir. Gerekli olduğunda, örneğin öğrencinin hastaneye götürülmesi durumunda, İstanbul velisi aranacaktır. Ziyaretçiler Yatılı öğrencileri yalnızca anne, baba, kardeş ve İstanbul velileri ziyaret edebilir. Velilerinin yazılı izni ile diğer ziyaretçiler de kabul edilir ve görüşmelerine izin verilir. Önceden Yatılı Müdür Yardımcısından izin alan ziyaretçilerin kampüse giriş-çıkış saatleri hafta içi , hafta sonu arasıdır. Gündüzlü öğrenciler ve misafirler güvenlik nedeni ile yatılı bölüm üst katlarına giremezler. Öğrenci ile giriş katındaki öğretmen odasında görüşebilirler.

12 AKADEMĠK PROGRAM: TED İstanbul Koleji Özel Lisesi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, yaş grupları arasındaki öğrencilere eğitim veren, onları çift dilli olarak yurt içinde ya da yurt dışında yapacakları yüksek öğrenime hazırlayan, ülkeleri ile gurur duyan, Atatürk ilke ve inkılâplarına saygılı ve onların takipçisi, ilerideki yaşamlarında ülkelerini yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek donanıma ve gerekli liderlik özelliklerine sahip, kendi örf ve adetlerine saygılı, değer yargılarına sahip çıkan, sorumluluk duygusu taşıyan bireyler yetiştiren bir özel eğitim kurumudur. Lisemiz; kendi ortaokulumuzu tamamlamış öğrencileri ve diğer ortaokulları bitirdikten sonra Ortaöğretim Kurumlar Sınavına girerek başarılı olarak okulumuzu tercih eden öğrencileri almaktadır. Bu öğrenciler İngilizce dil hâkimiyetlerini ölçen bir dil sınavından sonra doğrudan 9. Sınıf öğrencisi olma hakkını elde ederler. Sınavda gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler ise, yeterli düzeye gelip, okuduklarını ve çevrelerinde iyi düzeyde konuşulan dili anlayabilmek, kendilerini konuşarak ve yazarak ifade edebilecek duruma gelebilmek için yoğun bir dil öğretimi alacakları Lise Hazırlık sınıfına devam ederler. Öğrencilerimizden her öğretim yılında en az bir sosyal etkinliğe ya da bir kulübün çalışmasına katılmaları beklenir. Aldıkları bu program içinde mutlaka bir yaratıcılık-spor ya da toplum hizmet etkinliği yapmaları gerekir. Öğrencileri hem Güzel Sanatlar ve Spor alanlarında eğitimli kılan hem de toplum hizmeti çalışmaları yaparak yaşadıkları çevreye yararlı bireyler olmayı öğreten bu etkinlik, onları akademik olarak donanımlı kılan öğretim programlarımızın yanında sosyal açıdan da donanımlı bireyler olmalarını sağlayan etkin bir programdır. Bir okulun canlı kalması ve aynı şeyleri tek düze bir şekilde yapmak yerine, değişen zaman ve şartlarla beraber değişik etkinliklere başarı ile imza atması onun her geçen gün biraz daha ilerlediğinin göstergesidir. Biz de bu düşünce ile hem ülkemizin hem de dünyanın değişen koşullarına ayak uydurmaya ve ülkemiz milli eğitiminde birçok ilki yapmaya çalışarak hem ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaya hem de yüksek potansiyele sahip olduklarını çeşitli fırsatlarda ispatlamış olan öğrencilerimizin gelişimlerini en üst düzeyde tamamlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Eğitilmiş insan gücünün tüm güçlerin üstünde olduğundan yola çıkarak büyük bir eğitim yuvası olan okulumuzu her geçen gün daha iyiye, daha büyük başarılara taşımak adına öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile elimiz erdiği, gücümüz yettiğince çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın boşa gitmemesi en büyük dileğimiz.

13 Okulumuz, bir kısım derslerini (Birinci Yabancı Dil Matematik Fen branş dersleri) yabancı dille yapan Özel Anadolu Lisesi Türk okulu statüsündedir. Okulumuzda, öğrencilerin akademik alanlarda donanımlı oldukları kadar yüksek öğrenim ve yaşam için gerekli sosyal donanımları da kazanabilmeleri için sosyal etkinlikler programı uygulanmaktadır. Böylece hedefimiz öğrencilerimizin: Öğrenim süreleri boyunca, yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarında bireysel yeteneklerini keşfetmek, Becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek, Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır. Uluslararası eğitim standartları doğrultusunda öğrencilerimizin dünya çapındaki rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlamak için çeşitli sınıf seviyelerinde Tez Yazımı, Bilgi Kuramı, Proje Hazırlama, Ġstatistik, Ekonomi, Liderlik Eğitimi, Bilimsel Terminoloji, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri gibi konularda dersler uygulanmaktadır. 9 ve 10. Sınıflarda Cambridge IGCSE Ġngilizce Programı uygulanmaktadır. İngilizce dersinde uygulanan program 10.sınıf sonunda tamamlanmakta ve öğrenciler Cambridge tarafından düzenlenen bir sertifika sınavına girmekteler. Bu sınavda barajı aşan öğrenciler İngilizce Yeterlilik sertifikasını alırlar ve bu sertifikayı üniversite hazırlık sınıfını atlamakta da kullanabilirler. Programa öğretim yılında başlanmıştır. HAZIRLIK SINIFLARI: ĠNGĠLĠZCE Ortaokuldan mezun olan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerimiz 9. Sınıfa devam ederken, başarısız olanlar Hazırlık sınıfına yönlendirilirler. Hazırlık sınıfında öğrencilerimize lisede karşılaşacakları eğitimin üstesinden gelebilmeleri için gereken dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan yoğun bir dil eğitimi verilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizin yaşam boyu çalışma ve öğrenme becerileri geliştirmelerini, İngilizce öğrenmenin keyfine varmalarını ve lisedeki İngilizce programıyla İngilizce işlenen Fen ve Matematik derslerini rahatlıkla takip edebilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğretmenlerimizin farklı profesyonel deneyimleri ve kültürel geçmişleri, öğrencilerimizin derslerden daha fazla verim almalarını ve öğrendiklerini pekiştirerek İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlar. Genel Kazanımlar Hazırlık sınıfını tamamlayan her öğrencimiz: Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder, İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar, Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilir,

14 İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanır, Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır, Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazar, İngilizcedeki farklı formlardaki medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber gibi) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilir, Dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirir, Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir, İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, geçerliliğini değerlendirme gibi araştırma becerilerini geliştirir, Lisedeki İngilizce programı ile İngilizce okutulan Fen ve Matematik derslerini kolaylıkla takip edecek dil becerilerini kazanır, Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişir, Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır, İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak öz disiplin ve hedef koyma gibi beceriler kazanır. Ders ĠĢleme ve Uygulama Hazırlık sınıfı İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, grafik okuma ve oluşturma, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda ve farklı türlerde essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar. Bir yandan düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; diğer yandan da İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler. Edebiyatın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürel bakış açılarına saygı duymaya başlarlar. Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar. Hazırlık sınıfında başlayan etkin dinleme, not tutma, toplum önünde konuşma, sunum yapma, yaratıcı yazma, süreçli yazma dersleri sonraki yıllarda daha ileri düzeyde devam eder. Ölçme Değerlendirme

15 Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin İngilizce'de gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, proje çalışmaları, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Her dönem üç yazılı sınav uygulanır ve üç performans notu verilir. Performans notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Portfolyo (Portfolyonun düzeniyle birlikte öğrencimizin İngilizcede gösterdiği gelişim değerlendirilir) Projeler %50 ve sunumlar % 50 Ders içi sözel performans %50, derse ve öğrenmeye karşı tutum %50 (ilgi, çaba, sorumluluklarını yerine getirme) Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. Birinci dönem sonunda öğrencisinin eve getirdiği portfolyosunu inceleyen ve ikinci dönem sonunda okuldaki portfolyo sunumuna katılan velilerimiz de öğrencilerinin bir yıl boyunca İngilizcede gösterdiği gelişimi değerlendirerek geri bildirimde bulunurlar SINIFLAR: ĠNGĠLĠZCE Lise İngilizce programımız, ortaokuldan akıcı bir İngilizceyle mezun olan öğrencilerimizin Lisede İngilizcelerini akademik bir platforma taşıyarak, 21. Yüzyıl yaşamına, yükseköğrenim ve iş dünyasına donanımlı olarak hazırlanmaları sağlamak üzerine yapılandırılmıştır. Genel Kazanımlar Lise İngilizce programını tamamlayan her öğrencimiz: Yurt içi ya da dışında lise sonrası devam edeceği yükseköğrenim kurumlarındaki akademik ve sosyal ortamlarda kendisini yazılı ve sözlü olarak doğal, doğru ve akıcı bir biçimde ifade eder; Okurken, yazarken ve konuşurken, dilin dinleyici kitlesi, amaç ve duruma göre çeşitli mantıksal ve yapısal süreçlerle farklılık gösterdiğini bilir ve bu doğrultuda kullanır; Dil öğrenimi için gerekli çalışma ve öğrenme becerilerini bilir ve uygular;

16 Yansıtıcı, eleştirel ve yaratıcı bir biçimde düşünerek dili bir düşünme, öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanır; Okuduğu metinleri neden-sonuç, problem çözümü ve kıyaslama gibi ilişkileri görerek analiz eder; satır aralarını okuyarak çıkarımda bulunur, bunlarla ilgili yazılı ya da sözlü yorumlarını düşüncelerini düzenli bir şekilde detaylandırarak yapar; Akademik yazmayla ilgili kuralları bilir ve uygular; İngilizce dijital ve basılı çeşitli kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, topladığı bilgiyi düzenleme, geçerliliğini değerlendirme, alıntı yapma, kaynak gösterme, analiz etme, sorgulama, sentezleme, gibi araştırma becerilerini bilir ve uygular; Farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturur; Yeniden oluşturduğu ya da kendi yarattığı bilgiyi/içeriği uygun ve etkili bir biçimde sunar; Akademik dürüstlükle ilgili kuralları bilir ve uygular; Dil becerilerini geliştirirken ve sunarken teknolojiden yararlanır. Ders ĠĢleme ve Uygulama Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce okurları olmalarını teşvik etmek üzere hazırlanan Edebiyat ve yazma ağırlıklı lise İngilizce programımız, edebi metinlerin analizi, yazılı ve sözlü sunumlarla İngilizce becerilerini geliştirirken, onların eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Öğrenciler çeşitli edebi türler ve seçme eserleri inceleyerek İngilizce bilgilerini geliştirirler ve toplumun üretken ve yaratıcı bireyleri olmalarına yardımcı olacak geniş açılı bir dünya görüşü kazanarak kendilerini ve başkalarını daha iyi anlarlar. Dil kullanımıyla sosyal sorumluluğun ve kişisel bütünlüğün önemini kavrarlar. Öğrenimlerini desteklemek için sorular sorar, açıklama arar ve çeşitli kaynaklar kullanırlar. Çeşitli klasik ve modern kaynaklardan yararlandığımız derslerimizde öğrencilerimiz zamanı etkin kullanabilmeleri, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları, organize olabilmeleri, sağlıklı ders çalışma becerileri geliştirmeleri, akademik dürüstlüğü içselleştirmeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Lisede öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için edebiyat ve dilbilgisi çalışmalarını daha yoğun yürütürler. Lise Hazırlık sınıfı hariç dört yıl süren İngilizce programı öğrencilere dil bilgisi kurallarını da hatırlatarak pekiştirecek biçimde planlanmakta ve bu kuralları çeşitli bağlamlarda kullanmalarına olanak tanımaktadır. Hedefimiz; öğrencilerimizin girecekleri IGCSE, TOEFL, IELTS,AP gibi uluslararası sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra, devam edecekleri yükseköğrenim kurumundaki akademik ve sosyal ortamlarda gerekli olacak kazanımları edinmeleridir. Bilginin sürekli yenilerek değiştiği çağımızda öğrencilerimizin kazanmaları gereken en önemli becerilerden biri de araştırma becerileridir. Bu amaçla her düzeydeki tüm öğrencilerimiz MLA (Modern Languages Association / Modern Diller Derneği) yöntemini kullanarak bir araştırma projesi hazırlarlar. Böylelikle öğrencilerimizin ilerideki akademik ve profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları İngilizce dilinde bilgiye erişim, doğru ve geçerli bilgiyi seçme,

17 düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma ile akademik dürüstlüğe özen göstererek alıntı yapma gibi birçok beceriyi içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmalar esnasında Cornell notları ve çeşitli grafik düzenleyiciler ile kavram haritaları kullanılır. Programımız genel İngilizce derslerinin yanı sıra, uluslararası programlarla ilgili derslerle de çeşitlendirilmiştir. Bu derslerin kazanımları genel İngilizce derslerinin kazanımlarıyla aynıdır. IGCSE ĠNGĠLĠZCE PROGRAMI 9 ve 10. Sınıflarımızda tüm öğrencilerimiz Genel İngilizce dersiyle birlikte IGCSE İngilizce dersini de alırlar ve programın sonunda Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilirler. Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) uluslararası bir eğitim belgesidir ve dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel becerilerini geliştirmesiyle tanınır. IGCSE, Cambridge Üniversitesi tarafından 1988'de geliştirilmiş olup, dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul görmektedir. Bazı ülkelerde ve bazı üniversitelerde IGCSE sertifikası üniversiteye giriş gerekliliklerini kapsarken, çoğunlukla üniversiteye girişte kabul gören A Level, AS Level, IB ve US Advanced Placement dersleri için bir hazırlık, ön aşama olarak görülmektedir. IGCSE İkinci Dil Olarak İngilizcede alınan iyi bir not (C ve üzeri); Birleşik Krallık'ta hemen hemen bütün üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. AP ĠNGĠLĠZCE VE KOMPOZĠSYON 11. sınıf öğrencilerimiz için ise Genel İngilizce dersine alternatif olarak AP English Literature and Composition dersi açılır. Bu dersi almak isteyen öğrencilerin entelektüel birikimleri ile akademik durumunun iyi olması ve İngilizce Bölümü tarafından onaylanarak programa kabul edilmeleri ön koşuldur. AP English Literature and Composition sınavına girecek her öğrencinin ileri düzey İngilizce dil becerisinin yanı sıra, klasik Batı Edebiyatı da dâhil olmak üzere dünya edebiyatından birçok örneği okumuş, Mitoloji, Felsefe, Sosyoloji ile ilgili bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir çünkü öğrencilerin sınav sorularını cevaplarken bu bilgi birikimini de yansıtmaları beklenir. AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon dersi öğrencilere daha yüksek bir kavrayış ve daha güçlü bir dil kontrolü ile okuma, düşünme, karmaşık konularla bağlantılı ince anlam ayırtılarını ayırt edebilecek şekilde analiz etme, sentezleme ve bunları akademik yazım kurallarına uyarak yazma becerilerini kazandırmayı hedefler. Bu beceriler öğrencilerin diğer AP derslerinde de başarılı olmalarını sağlar ve yurt dışında yüksek eğitime kabullerini kolaylaştırır. Ders içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek ve yazılı ifadelerinin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Okuma, anlama, yorum yapma ve yazma çalışmaları AP İngilizce Edebiyat ve Kompozisyon dersinde bir arada yürütülür.

18 Seçmeli Dersler 10. sınıf Seçmeli İngilizce dersi güncel olaylar ve küresel sorunların tartışıldığı interaktif bir derstir. Öğrencilerimizde küresel sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan bu derste, internet üzerinden çeşitli uluslararası yayın organlarını takip eden öğrenciler, kendi seçtikleri konular üzerinde sınıf içi münazaralar yaparlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan fikirlerle kendi çözümlerini ürettikleri makale ve blog yazılarını, ilginç buldukları diğer yazılarla birlikte kendi sınıf bloglarında oluşturdukları dijital gazete ya da dergilerde yayınlarlar. Öğrenciler ayrıca küresel sorunlarla ilgili olarak çalışan dünyanın farklı yerlerindeki okullardaki öğrencilerle ortak araştırma projeleri yaparlar. Böylelikle bugün iş dünyasında çok yaygın olarak kullanılan internet üzerinden küresel işbirliği yapmanın ilk adımlarını atmış olurlar. 11. sınıf seçmeli İngilizce dersi ise öğrencilerimizin üniversiteye geçiş sürecinde girecekleri uluslararası sınavlarda ve üniversite öğrenimleri süresince onlara gerekecek olan akademik becerilerin kazandırılmasına yöneliktir. TOEFL ve IELTS ile ilgili basılı ve dijital kaynaklardan faydalanarak çalışmalar yaparlar. Öğrendiklerini, konuya yönelik faydalı site ve teknolojik araçları ve yaptıkları çalışmaları sınıf bloğunda sergilerler. Yine sınıf bloğu üzerinden bu çalışmalarını aynı sınava girecek olan dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla paylaşarak, onlarla görüş alışverişinde bulunurlar. Böylelikle sadece kendi öğretmenlerinden değil, kendi yaşıtları, onların öğretmenleri ve arzu ederlerse bloğu ziyaret eden velilerimizden de geri bildirim alırlar. Ölçme Değerlendirme Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin İngilizcede gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, projeler, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. 9. sınıf öğrencileri yılsonunda portfolyolarında biriktirdikleri özgün ürünlerini veli ve öğretmenlerine sunarlar. 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise bir essay yazarak yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve İngilizcede gösterdikleri gelişimi, güçlü ve zayıf yönlerini de belirterek, değerlendirirler. ĠKĠNCĠ YABANCI DĠLLER (ALMANCA - FRANSIZCA ĠSPANYOLCA)

19 Ortaokuldan ikinci yabancı dilde belli bir akıcılığa erişmiş olarak mezun olan öğrencilerimiz, liseden bağımsız dil kullanım seviyesini tamamlamış ve daha akıcı ve zengin bir ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olurlar. Genel Kazanımlar Liseden mezun olan her öğrencimiz: Günlük yaşamdaki konuşmalarla, bildik konularla ilgili dinlediklerini anlayıp cevaplar; Güncel ve bildik konularla ilgili farklı türdeki metinleri, radyo ve televizyon programlarını, olayları, dilekleri ve duyguları anlar, sözlü ya da yazılı olarak yorumlar ve eleştiri getirir; Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden günlük, paragraf, e-posta, mektup gibi farklı türlerde yazar; İkinci yabancı dilde teknolojiyi de kullanarak düzeyine uygun bilgiye erişebilir, doğru değerlendirebilir, uygulayabilir, yorumlayabilir ve yeni fikirler üretebilir; Hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özellikleriyle, kendi kültürü arasında bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir; Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler. Ortaokulda olduğu gibi, lisede de dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Ancak okuma ve yazma çalışmaları lisede daha çok yer alır. Öğrenilen dilin kültürüne ait eserler programa dahil edilerek, öğrencilerin o dilin edebiyat, düşünür, yazar ve ozanlarından en önemlilerini tanımaları sağlanır. Derslerimizde ve ders dışında sıklıkla kullandığımız teknoloji destekli uygulamalarla dil öğrenme süreci sadece ders saatleriyle sınırlı kalmamakta, öğrencilerimiz teknoloji desteğiyle arzu ettikleri ya da ihtiyaç duydukları her zaman bu çalışmalara erişim olanağını bulabilmektedirler. Her sınıf seviyesinde kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra, okulumuz web sitesinde bulunan yabancı diller eğitim portalındaki dijital materyaller ile her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood'a yüklenen enteraktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı tanınmaktadır.

20 Liseye yeni kayıt olan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve çalışmalarla desteklenir. Ölçme Değerlendirme Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir. Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler: Öğrencinin dilde gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, performans ödevleri, projeler ve sunumlar Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirimde bulunarak, onların eksik ve güçlü yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır. HAZIRLIK SINIFI: MATEMATĠK Genel Kazanımlar Hazırlık sınıfı öğrencileri ileriki sınıflarda İngilizce olarak okutulacak olan matematik ve geometri derslerini takip edebilmek için gerekli terminolojiyi alır. Terminoloji çalışmalarını aşağıdaki konular üzerinden yürütür. Sets Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar. İki kümenin eşitliğini açıklar. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Alt küme sayılarını bulur ve listeler Relatıons And Functıons Fonksiyon kavramını açıklar.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu Geri dönüþümlü kaðýt 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri.................................................4 2. Kurum Vizyon ve Misyonu..........................................5

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ LİSE SINIFLARI 401 - Basketbol / BASKETBALL Basketbol kulübü; Lise seviyelerinde 30 kız/erkek öğrenciye açıktır. Çalışmalar hava şartlarına

Detaylı