T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2

3 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel Sekreter Prof. Dr. H. Fevzi BATIREL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN Ortadoğu Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hasan Birol ÇOTUK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan GÜREL Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim ZAİM Teknoloji Fakültesi Nihat Buğra AĞAOĞLU Öğrenci Konseyi Temsilcisi 3

4 Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan SELÇUK Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel Sekreter Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birimi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa AĞAOĞLU Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Selim ZAİM Teknoloji Fakültesi Gönül AKIL Strateji Geliştirme Daire Başkanı 4

5 İçindekiler I. Kurumsal Norm ve Değerler 1.1. Vizyon ve Misyon Temel Değerler 7 II. Kurum Hakkında Genel Bilgiler 2.1. Tarihçe Yönetim Fiziksel Durum Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Akademik Birimler Araştırma ve Uygulama Merkezleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Konseyi Başkanlığı Genel Bilgiler Görevleri Akademik Yılı Faaliyet Raporu Genel Değerlendirme Akademik Personel Sayıları İdari Personel Sayıları 62 III Yılı Etkinlikleri 3.1. Akademik Etkinlikler Bilimsel Araştırma Projeleri Kütüphane Hizmetleri Bilgi Sistemi Bilişim Etkinlikleri Bilimsel Etkinlikler Sosyal Etkinlikler Barınma Hizmetleri Burs Olanakları Ulaşım Hizmetleri Mediko Sosyal Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Üniversitemizin Mensuplarının Çocuklarına Eğitim Olanağı Spor Etkinlikleri Donanım ve Olanaklar Yılı Yarışmalarda Elde Edilen Başarılar Kültür Sanat Etkinlikleri Yatırım Hizmetleri Yılı Yatırım Etkinlikleri Performans Hedefleri Yılı Performans Hedefleri Gerçekleştirme Finansal Tablolar Döner Sermaye Özel Bütçe 111 IV. Genel Değerlendirme ve Sonuç 116 5

6 I Kurumsal Norm ve Değerler 6

7 1.1. Vizyon ve Misyon Marmara Üniversitesi, kapsamlı bir kurumsallaşma çalışmasını başlatacak olan ve büyük çaplı bir fiziksel altyapı yatırımı gerektiren Stratejik Plan hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktadır. Özetle yeni stratejik plan, üniversitemizde kurumsallaşma ve fiziksel yapılanma eksikliklerinin tamamlanması konusunda köklü bir değişimi beraberinde getirmektedir. Ancak 2011 yılı verileri ile hazırlanan bu raporda, kurumumuzun Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon ve temel değer ifadelerine yer verilmiştir. Vizyon Küresel düzeyde başarılara imza atan bir üniversite olmaktır. Misyon Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, kültürel birikimi ve iletişim becerisi olan, çözümleme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yetkinliklere sahip, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş öğrenciler ile nitelikli akademik kadroları yetiştiren, toplumun gereksinmelerine yanıt verecek bilgileri üreten, değer yaratan öncü bir kurum olmak Temel Değerler Saydamlık şeffaflık Katılımcılık ve demokratiklik İnsan hak ve özgürlüklerine saygı Kent, ülke, dünya sorunlarına duyarlılık Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alma Yenilikçilik Tutarlılık Öğrenci sorunlarına, önerilerine, beklentilerine duyarlılık 7

8 II Kurum Hakkında Genel Bilgiler 8

9 2.1. Tarihçe Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti ne bağlı olarak Cağaloğlu nda İstanbul Kız Lisesi nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887 de vermiştir. 21 Eylül 1889 da Maârif Nezâreti ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları arasındaki seçkin yerini almıştır. Marmara Üniversitesi, eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün fakülte sayısı 15 e, yüksekokul sayısı 9 a, enstitü sayısı da 11 e yükselmiştir. Üniversitemizde halen açık olan önlisans ve lisans program sayısı 199 dur. Marmara Üniversitesi, Türkiye nin bilimsel birikimine 129 yıllık şerefli mazisi, e yakın seçkin öğretim elemanı ve e yakın öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan İstanbul dan katkıda bulunmaya çalışan önemli, Türkiye nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye nin tek çok dilli (polyglod) üniversitesidir. Marmara Üniversitesi, 1982 den sonra yaşanan aradan geçen tam 30 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş üniversite kimliği içinde, 15 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı 2 bölüm, 19 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir. 9

10 Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yükseköğretim alanı, sanal eğitim, e bilim ve e ticaret, e öğrenme, e Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, biyoteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası MÜDEK çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, Avrupa da 550, Avrupa dışında ise 45 üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapmış bulunmaktadır. Üniversitemize EFQM Mükemmelliyet Modeli çalışmaları kapsamında KAL DER tarafından 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi verilmiş olması, kurumumuzun kalite bilincinin bir göstergesidir Yönetim Marmara Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanı'nca atanır ve üç rektör yardımcısı seçer. Rektör yardımcılarının sorumluluk alanları: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu, Bilişim Merkezi ve Yayın İşleri Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak belirlenmiştir. Üniversite yönetim yapısı aşağıdaki organizasyon şemasında verilmiştir. 10

11 Marmara Üniversitesi Organizasyonn Şeması 2011 YILII ÖZDEĞERLENDIRME RAPORU 11

12 2.3. Fiziksel Durum Marmara Üniversitesi Rektörlüğü iki ayrı yerleşkede bulunmaktadır. Göztepe Rektörlük binasında idari birimler yer alırken, Sultanahmet Rektörlük binasında idari ofisin yanısıra bir merkez ve bir enstitü yer almaktadır. Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer bağlı birimleri ile iki kıtada üç ilde Kocaeli (Kandıra) Balıkesir (Marmara Adası) ve İstanbul'un iki yakasında 11 ilçeye dağılmış 16 ayrı yerleşkede bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Bölgesel Dağılımı İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler Yerleşkesi Beyazıt Yerleşkesi Halkalı Yerleşkesi Nişantaşı Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi Şişli Yerleşkesi Tarabya Yerleşkesi İstanbul Anadolu Yakası Acıbadem Yerleşkesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Başıbüyük Yerleşkesi Beykoz Yerleşkesi Göztepe Yerleşkesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kartal Yerleşkesi Pendik Yerleşkesi 12

13 EĞİTİM ALANLARININ YERLEŞKELERE DAĞILIMI YERLEŞKE ADI SEKTÖR/TESİSLER EĞİTİM BİNA ALANI (m 2 ) DERSLİK ALANI (m 2 ) DERSLİK SAYISI KULLANIM (KİŞİ) Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü Acıbadem Güzel Sanatlar Fakültesi * ACIBADEM YERLEŞKESİ TOPLAMI Anadoluhisarı Anadoluhisarı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ TOPLAMI Bağlarbaşı İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ TOPLAMI Bahçelievler Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahçelievler Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat Bölümü) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü) Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (N.S.A. Binası) BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ TOPLAMI Başıbüyük Beyazıt Gastroenteroloji Enstitüsü* Nörolojik Bilimler Enstitüsü* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Göztepe Fen Edebiyat Fakültesi * Göztepe Mühendislik Fakültesi *

14 Göztepe Mühendislik Fakültesi (Yenilik Merkezi) * Göztepe Mühendislik Fakültesi * Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi* Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) Teknik Eğitim Fakültesi * Göztepe Teknoloji Fakültesi* Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Göztepe Yabancı Diller Yüksekokulu Göztepe Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Göztepe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü GÖZTEPE YERLEŞKESİ TOPLAMI Haydarpaşa Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Haydarpaşa Tıp Fakültesi *

15 Haydarpaşa Eczacılık Fakültesi * Haydarpaşa Hemşirelik Yüksekokulu Haydarpaşa Haydarpaşa İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu** Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Haydarpaşa Sağlık Bilimleri Enstitüsü HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ TOPLAMI Kartal Sağlık Bilimleri Fakültesi Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesi* Nişantaşı İletişim Fakültesi Nişantaşı İletişim Fakültesi (EİKM ) NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ TOPLAMI Pendik Sultanahmet Sağlık Bakanlığı M. Ü. Pendik Araştırma ve Uygulama Hastanesi*** Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Şişli Güzel Sanatlar Fakültesi * Tarabya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi GENEL TOPLAM 14 Yerleşke * Eğitim Birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölye bulunmaktadır. **Derslik olarak diğer birimlerin derslik alanları kullanılmaktadır. ***Hastanenin genelinde uygulamalı eğitim yapılmaktadır. 15

16 2. 4. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Akademik Birimler Marmara Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetleri genel olarak 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları), akademik personel ve öğrencilerdir. Marmara Üniversitesinde eğitim dönemi verilerine göre toplam öğrenci bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi farklı bilim dallarında faaliyet gösteren akademik birimleriyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Nitekim Marmara Üniversitesi 2011 yılı sonu itibariyle öğretim elemanı ile 14 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülteler Marmara Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren etkin halde toplam 14 fakülte bulunmaktadır. Söz konusu fakültelerde I. öğretim ve II. öğretimde toplam 127 bölüm/program altında eğitim verilmektedir. Bu programların 97 adedi I. öğretim ve 30 adedi II. öğretimdedir. Atatürk Eğitim Fakültesi, üniversitede 30 adet programla en fazla sayıda programa sahip olan fakültedir. Diş Hekimliği, Eczacılık ve Tıp Fakülteleri tek bir programdan oluşurken, Hukuk Fakültesi nde iki ve İlahiyat Fakültesi nde dört program bulunmaktadır. FAKÜLTELERDE AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 1 1 Eczacılık Fakültesi 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi 8 8 Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 4 Teknik Eğitim Fakültesi 13 21

17 Teknoloji Fakültesi 3 3 Tıp Fakültesi 1 1 TOPLAM Fakültelere Bağlı Bölümler Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar İlköğretim İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Özel Eğitim Türkçe Eğitim Yabancı Diller Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Temel Eczacılık Bilimleri Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Fransız Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İstatistik Kimya Matematik Mütercim Tercümanlık (Almanca) Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 17

18 Sanat Tarihi Sosyoloji (İngilizce) Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Güzel Sanatlar Fakültesi Canlandırma Film Endüstri Ürünleri Tasarımı Fotoğraf Geleneksel Türk Sanatları Grafik Heykel İç Mimarlık Müzik Resim Seramik ve Cam Sinema ve Televizyon Tekstil Temel Eğitim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İktisat İktisat (İngilizce) İşletme İşletme (Almanca) İşletme (İngilizce) İşletme Enformatiği (Almanca) Kamu Yönetimi (Fransızca) Maliye Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 18

19 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri İletişim Fakültesi Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sinema Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği (UOLP Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (İngilizce) Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) Makina Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makina Eğitimi Metal Eğitimi Mekatronik Eğitimi Matbaa Eğitimi Tekstil Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi 19

20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Özel Hukuk Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tekstil Mühendisliği * Veterinerlik Fakültesi faaliyete geçmemiştir. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Üniversite bünyesinde etkin durumda toplam 4 adet yüksekokul ve 5 adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında I.Öğretim de 35, II. Öğretim de 24 olmak üzere toplam 59 adet bölüm/program bulunmaktadır. YÜKSEKOKULLAR AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Adalet Meslek Yüksekokulu 1 1 Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 3 İlahiyat Meslek Yüksekokulu 20

21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 1 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu TOPLAM Yüksekokullara Bağlı Bölümler Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bankacılık Sermaye Piyasası Sigortacılık Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda bölüm/program olup diğer yüksekokullarda ise programda eğitim yapılmaktadır. Adalet Meslek Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu 21

22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Enstitüler Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Üniversitemiz bünyesinde 11 ayrı enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerimizde 172 doktora, 44 lisans dereceli doktora, 10 sanatta yeterlilik 240 tezli yüksek lisans, 129 tezsiz yüksek lisans, olmak üzere toplam 595 programda eğitim yapılmaktadır. 22

23 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ PROGRAMLARI PROGRAM BİRİM ADI Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (I. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim) Lisans Dereceli Doktora/ Sanatta Yeterlilik Doktora/ Sanatta Yeterlilik TOPLAM PROGRAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Toplam Not: Nörolojik Bilimler ve Gastroenteroloji Bilimleri enstitülerinde program açılmamıştır. Enstitülere Göre Lisansüstü Anabilim Dalı Altında Programlar ANABİLİM / ANASANAT DALI BİLİM / SANAT DALI Avrupa Birliği Enstitüsü AB Hukuku (İngilizce) AB İktisadı (İngilizce) AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 23

24 AB Hukuku AB İktisadı AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Sermaye Piyasası ve Borsa Sigortacılık Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Coğrafyası Ortadoğu İktisadı Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Halk Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmeliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği 24

25 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Eğitim Spor Eğitimi Türkçe Eğitimi Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Coğrafya Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Almanca Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Resim İş Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Biyoloji Fizik Fizik Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Matematik Matematik Biyoloji Atmosferik Fizik Fizik Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Matematik Teorik Matematik 25

26 Matematik Uygulamalı Matematik Teknik Eğitim Elektronik Bilgisayar Eğitimi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi Bilgisayar Kontrol Eğitimi Elektronik Haberleşme Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (İngilizce) Diğer Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri Güzel Sanatlar Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı 26

27 Fotoğraf Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip ve Minyatür Grafik Heykel İçmimarlık Resim Seramik Cam Sinema TV Tekstil Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Ortodonti Ortodonti Ortodonti (İngilizce) Oral Diagnoz ve Radyoloji Pedodonti Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı (İngilizce) Pedodonti Periodontoloji Periodontoloji Periodontoloji (İngilizce) Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi Temel Tıp Bilimleri Protetik Diş Tedavisi (İngilizce) Oral Biyoloji 27

28 Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Biyokimya (ECZ) Beslenme ve Biyokimyası Biyokimya (ECZ) Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya Farmakoloji (ECZ) Farmakoloji (ECZ) Farmakoloji (ECZ) Klinik Farmasi Psikofarmakoloji Farmakognozi Farmasötik Biyoteknoloji Farmasötik Botanik Farmasötik Kimya Farmasötik Kimya İlaç Metabolizması Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasötik Teknoloji Farmasötik Teknoloji Kozmetoloji Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji Farmakogenetik ve İlaç Güvenliliği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri Spor Yönetim Bilimleri Hareket ve Antrenman Bilimleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon 28

29 Ortopedik Fizyoterapi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Acil Hemşireliği Adli Hemşirelik Ameliyathane Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Endoskopi Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yeni Doğan Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Esasları Hemşirelikte Öğretim Hemşirelikte Eğitim Hemşirelikte Yönetim İç Hastalıkları Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Tıp Fakültesi Adli Tıp Anatomi Biyofizik Biyoistatistik Biyokimya (TIP) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji İmmunoloji Deontoloji Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Klinik Farmakoloji 29

30 Fizyoloji Fizyoloji Fizyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nörofizyoloji Spor Fizyolojisi Nörolojik Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Halk Sağlığı Halk Sağlığı İş Sağlığı Histoloji Embriyoloji İç Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nöroloji Nöroloji Nöroşirurji Patoloji Patoloji Radyoloji İmmunoloji Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Mikrobiyoloji Elektrofizyoloji ve Epileptoloji Hareket Bozuklukları Mikronöroşirurji Histokimya Sitoteknoloji Temel Radyoloji Hastane İşletmeciliği Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Eğitimi Gastroenteroloji Enstitüsü Gastroenteroloji Gastroenteroloji Sindirim Sistemi Fizyolojisi Viral Hepatitler Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Elektrodiagnostik Nöroloji Nörofarmakoloji 30

31 Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörohistokimya Sinir Bilimleri Işın Cerrahisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Eskiçağ Tarihi Coğrafya Coğrafya Coğrafya Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönetim ve Çalışma Psikolojisi İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Global Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi Kooperatifçilik Muhasebe Denetimi Muhasebe Finansman Sayısal Yöntemler Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Kalite Yönetimi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 31

32 İşletme İşletme İşletme Yönetim ve Organizasyon Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu Stratejik Marka Yönetimi İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İngilizce (İşletme) Muhasebe Finansman (İngilizce) Örgütsel Davranış (İngilizce) Sayısal Yöntemler (İngilizce) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce) Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) İşletme (Almanca) İşletme (Almanca) İşletme (Almanca) Muhasebe Finansman (Almanca) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) Enformatik (Almanca) Enformatik (Almanca) İşletme Enformatiği (Almanca) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi (İngilizce) İnsan Kaynakları Yönetimi İstanbul Araştırmaları Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca) Siyaset ve Sosyal Bilimler 32

33 Hukuk Hukuk Hukuk Kamu Hukuku Özel Hukuk Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri İstatistik Yöneylem Araştırması Finansal Ekonometri Sosyal Araştırmalarda İstatistik İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat Finansal İktisat İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat İktisat Politikası İktisat Tarihi İktisat Teorisi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi İktisat (İngilizce) İktisat (İngilizce) İktisat (İngilizce) Maliye Maliye Maliye Maliye Mali Hukuk Mali İktisat Maliye Teorisi Temel İslam Bilimleri 33

34 Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Arap Dili ve Belagatı Hadis İslam Hukuku İslam Mezhepleri Tarihi Kelam Tasavvuf Tefsir İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Türk Din Musikisi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Din Psikolojisi Din Sosyolojisi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Gazetecilik Gazetecilik Gazetecilik Gazetecilik Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilişim Genel Gazetecilik Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler 34

35 Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Reklamcılık ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Radyo Televizyon Sinema Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilgi ve Belge Yönetimi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Türk Dili Yeni Türk Edebiyatı Türk Dünyası Coğrafyası Türk Sanatı Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Cumhuriyet Tarihi Genel Türk Tarihi Ortaçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi Yeniçağ Tarihi Balkan Dil ve Kültürleri Kafkas Dil ve Kültürleri Asya Dil ve Kültürleri Slav Dil ve Kültürleri Orta Doğu Dil ve Kültürleri Akdeniz Ülkeleri Dil ve Kültürleri 35

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı