YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların, cevapladıkları sorularla birlikte, isimlerinin ve iletişim bilgilerinin de Cevaplayıcı Bilgileri kısmında yazılması gerekmektedir.. Sayı yada sözel açıklamanın gerekmediği sorularda cevaplar için onayınızı belirten işaretini kullanınız. (Bu tip sorularda boş kutucukların üst kısmında hatırlatmak amacıyla işareti konmuştur.). İlave yer gerektiren açık uçlu sorularda, istenen şeyin oldukça kısa ve genel olduğu unutulmadan ve takip eden sayfalardaki tabloların düzeni bozulmadan, gerektikçe liste yada yazım alanları uzatılabilir.. Rapor Formunda kullanılan kavramların tanımları Ek de yer almaktadır.. Formun doldurulması esnasında karşılaşılabilecek tereddütlü durumlarda adresi veya no lu telefon ile iletişim kurulabilir. Yükseköğretim Kurumu Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Cevaplanan Sorular A,A,A A6 B,B,B C,D,G,J E F 6 7 H CEVAPLAYICI BİLGİLERİ Cevaplayan İletişim Bilgileri adresi Telefon Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı /90 Personel Daire Başkanlığı /080 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi /00 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) BEK, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi, BEK /0 Uluslararası İlişkiler /70 ONAYLAYAN BEK BAŞKANI NIN Adı : Mahiye Soyadı : ÖZÇELİK METİN Tarih : İmza :

2 A. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI A.. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. Ön Lisans/Sayı Lisans/Sayı Cinsiyet Cinsiyet Öğrenim Türü K E K E Birinci öğretim öğrencisi İkinci öğretim öğrencisi Uzaktan öğretim öğrencisi Özel öğrenci Toplam A.. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı lisans üstü öğrenci sayılarını eğitimöğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. Yüksek Lisans/Sayı Doktora/Sayı Cinsiyet Cinsiyet Öğrenim Türü K E K E Birinci öğretim öğrencisi İkinci öğretim öğrencisi Uzaktan öğretim öğrencisi Özel öğrenci - - Toplam A.. Kurumunuzdaki yabancı (T.C. vatandaşı olmayan) ve öğrenci değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar vs.) kapsamı dışındaki, ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrencilerin Vatandaşı Oldukları Ülkeler Toplam Ön Lisans/Sayı Lisans/Sayı Cinsiyet Cinsiyet K E K E

3 A.. Kurumunuzdaki yabancı (T.C. vatandaşı olmayan) ve öğrenci değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar, vs.) kapsamı dışındaki, lisansüstü öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına ve vatandaşı oldukları ülkelere göre yazınız. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrencilerin Vatandaşı Oldukları Ülkeler Toplam Yüksek Lisans/Sayı Doktora/Sayı Cinsiyet Cinsiyet K E K E A öğretim yılında Kurumunuza yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarını belirtiniz. Af kapsamı dışında Kayıt Yapanların Sayısı Af kapsamında Kayıt Yapanların Sayısı Cinsiyet Cinsiyet Dereceler K E K E Ön lisans Lisans 7 9 Yüksek Lisans 9 Doktora Toplam A.6. Kurumunuzda görev yapan T.C. vatandaşı öğretim elemanlarının sayısını eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre belirtiniz. Tam Yarı Zamanlı Toplam Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Unvan K E K E K E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman Uzman Çevirmen Eğit.-Öğret. Planlamacısı Toplam

4 A.7. Öğretim elemanı değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar vs.) kapsamı dışında Kurumunuzda eğitim-öğretim yılında görev yapan yabancı öğretim elemanlarının sayılarını belirtiniz. Tam Yarı Zamanlı Toplam Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Unvan K E K E K E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 6 Okutman 7 Uzman 8 Çevirmen 9 Toplam B. ARAŞTIRMA B.. Kurumunuzda ile..008 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm araştırmaların/projelerin finansal kaynaklarını ve gerçekleşme miktarlarını belirtiniz. Finansal Kaynak Sağlayan Kuruluş Yıllık Miktar (YTL) Yükseköğretim Kurumunuz YTL Yükseköğretim kurumları dışında devlet kuruluşları YTL Kar amaçlı özel sektör kuruluşları YTL Kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları (Odalar ve Borsalar vs.) ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, YTL dernekler) Uluslararası resmi kuruluşlar (BM, UNICEF, vs.) YTL 6 Uluslararası STK ve meslek kuruluşları YTL 7 Araştırmacıların kendi imkanları YTL 8 Diğer, belirtiniz... YTL Toplam YTL B.. Kurumunuzun finanse ettiği araştırmalara/projelere ayırdığı ödeneği ve bunun toplam bütçeye oranını yazınız? Ayrılan ödenek: Toplam bütçeye oranı % 0( binde beş)

5 B.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde araştırma/proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları ana başlıklarıyla belirtiniz. Araştırma/Proje Kapsamında Planlanan Çalışmalar DPT Destekli Merkezi Araştırma Laboratuarı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Burdur ili süt sığırcılığı işletmelerinin mevcut durumunun belirlenmesi Burdur iline ait sanayi özellikleri ve potansiyeli ile teke yöresine özgü şairler 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin markalaştırılması projesi C. İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK C.. Kurumunuzda fakülte, bölüm, program açılırken, ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda paydaşların görüş ve düşüncelerini almak için, panel, çalıştay anket ya da çalışma toplantıları yapılıyor mu? İşverenler Kamu/ Özel Meslek Kuruluşları Görüşü Alınan Paydaşlar Öğrenciler Mezunlar Öğretim Elemanları Tüm bölümlerde Bazı bölümlerde Hiçbir bölümde C.. İlgili fakülte ve bölümlerin eğitim programlarının hazırlanması ya da yeniden düzenlenmesi sürecine ilgili paydaşlar ne sıklıkla katılıyor? İşverenler Kamu/ Özel Meslek Kuruluşları Görüşü Alınan Paydaşlar Öğrenciler Mezunlar Öğretim Elemanları Her dönem Her yıl İki-üç yılda bir Hiç

6 C.. Kurumunuzun mezunlarının istihdamı bir sistem dahilinde düzenli olarak takip edilebiliyor mu? Dereceler Ön Yüksek Lisans lisans Lisans Doktora Tüm yeni mezunların istihdamı takip ediliyor Sadece bazı Fakülte/ Y.Okul/Enstitü mezunlarının istihdamını takip ediliyor Kurumumuzda böyle bir sistem yok C.. Kurumunuzda mezunlarınızın mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini artırmak için herhangi bir düzenleme yapıldı mı? Evet Hayır C.6 ya geçiniz C.. Nasıl bir düzenleme yapıldığını tarih de belirterek kısaca açıklayınız. C.6. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde mezunlarınızın istihdam edilebilirliklerini artırmak için gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. İstihdam Edilebilirlik Kapsamında Planlanan Çalışmalar Öğrenciler için ilgili sektörlerden konuşmacılar getirilerek, konferanslar verdirilmesi, Pratik mesleki kurslar düzenlenmesi İlgili sektörlere ait uygulama alanlarına teknik geziler düzenlenmesi Kariyer Planlama Merkezi Kurulması Mezun takip sisteminin etkin hale getirilmesi İlgili sektörlerle mezunların yeterlilikleri konusunda; mezunlarla iş hayatındaki yeterlilikler konusunda araştırmalar yapılması 6

7 D. KALİTE GÜVENCESİ D.. Kurumunuzda son bir yılda herhangi bir Sürekli Kalite Geliştirme Stratejisi hazırlandı mı? Evet Hayır Hazırlanıyor, henüz bitmedi Bitirme Yılı D.. Kurumunuzda Bologna Süreciyle uyumlu kalite iyileştirme/geliştirme çalışmaları başlatıldı mı? Tüm bölümlerde (D. e geçiniz) Sadece bazı bölümlerde (D. e bölüm adlarını yazınız) Henüz başlatılmadı, ancak yakın zamanda başlatılacak (D. e bölüm adlarını yazınız) D.. Kalite iyileştirme çalışması başlatılmış bölümleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Kalite İyileştirme Çalışması Başlatılmış Bölümler Başlama Yılı D.. Kalite iyileştirme çalışması başlatmayı planladığınız bölümleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Kalite İyileştirme Çalışması Başlatılacak Bölümler Yıl 7

8 D.. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) Eğitimle ilgili olarak Araştırma ile ilgili olarak Kurumdaki diğer etkinlikler ile ilgili olarak (belirtiniz) -İdari hizmetler -Toplum ve sektörlerle ilişkiler -Uluslararası ilişkiler -Öğrenciler- Mezunlar Henüz böyle bir sistem yok D.7 ye geçiniz D.6. İç Kalite Güvence mekanizmalarının örgütlenme yapısı, çalışması ve ne zamandan beri faal olduğu hakkında kısaca bilgi veriniz İç Kalite Güvence mekanizmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) tarafından yürütülmektedir tarihli senato kararıyla oluşturulan ADEK; tarihli senato kararıyla ADEK Uygulama Yönergesi nin kabul edilmesiyle faal olmaya başlamıştır. Mart 009 yılında ilk olarak 008 yılına ait ADEK Raporu hazırlanmıştır. D.7. Kurumunuz dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçti mi? Tüm bölümler geçti Bazı bölümler geçti Hiçbir bölüm geçmedi D.9 a geçiniz D.8. Kurumunuzun ne tür dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçtiğini, süreçlerin başladığı yılı ve kurum isimlerini de belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Akreditasyon Kurumunun Adı Sürecin Niteliği ve Türü Yılı 8

9 D.9. Kurumunuzdaki Kalite Güvencesi çalışmalarına öğrenciler katılıyor mu? Sürekli katılıyor Dış değerlendirme çalışmalarında tam üye olarak Dış değerlendirme çalışmalarında gözlemci olarak Dış değerlendirme çalışmalarının karar alma süreçlerinin bir paydaşı olarak Dış değerlendirme çalışmalarının müzakere süreçlerinde katılımcı olarak İç kalite güvencesinde (programların periyodik gözden geçirilmesinde) 6 Öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında 7 İzleme süreçlerinde Bazen katılıyor Katılmıyor D.0. Kurumunuzda içinde içinde Kalite Güvencesi kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz çalışmaları ana başlıklarıyla aşağıya maddeler halinde belirtiniz. Kalite Güvencesi Kapsamında Planlanan Çalışmalar Eğitim- Öğretim- Öğrenci ve Mezunlarla ilgili çalışmalar Araştırma- Geliştirme ile ilgili çalışmalar İdari hizmetlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar Toplum ve sektörlerle ilişkiler konularındaki çalışmalar Uluslararası ilişkiler konusundaki çalışmalar E. DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLER E.. Kurumunuzda Diploma Eki uygulamaları hangi aşamadadır? Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, Diploma Eki bütün mezunlara otomatik olarak, ücretsiz ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, mezunlara Diploma Eki talep edilmesi halinde ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Bazı pilot bölümlerde mezunlara Diploma Eki İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Diploma Eki hazırlık çalışmaları devam etmektedir Henüz bir çalışma yapılmamıştır 9

10 E.. Diploma Eki hangi dereceler için verilmektedir? Dereceler Hangi Yıldan Beri Verilmektedir Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora E.. Diploma Eki Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? Hangi Yıl Evet 00 Hayır Diploma Eki Etiketimiz var E.. Kurumunuzda uygulanan kredi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Kullanılan Kredi Sistemi Sadece AKTS (ECTS) Sadece ulusal kredi sistemi E.6 ya geçiniz Hem AKTS, hem ulusal kredi sistemi Asıl olarak ulusal kredi sistemi ancak Erasmus programı kapsamında ihtiyaç olduğunda AKTS E.. Kurumunuzda AKTS kredileri kullanılan programlarınızın, tüm programlarınız içindeki oranını belirtiniz? % E.6. Kurumunuzda AKTS çalışmalarında aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangileri ne düzeyde yapıldı? Tümüne Bir kısmına Hiçbirine İlgili öğretim elemanlarına hizmet içi eğitim verildi İlgili öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapıldı İşverenlerle çalıştaylar/toplantılar gerçekleştirildi Mezunlara anket uygulandı Diğer 0

11 E.7. Kurumunuzda AKTS çalışmaları yapılırken öğrenci iş yükünün hesaplanmasında, ilgili öğrencilerle anket yapıldı mı? Evet Hayır E.8. Kurumunuzdaki programlarda AKTS kredileri hesaplanırken, AKTS kredileri programların ne kadarında Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirildi? Tüm programlarda ilişkilendirildi Çoğu programda ilişkilendirildi Bazı programlarda ilişkilendirildi Hiç birinde ilişkilendirilmedi E.9. Kurumunuzda her bir ders için Öğrenci İş Yükü nün hesaplanmasına yönelik olarak herhangi bir eylem planı var mı? Evet Hayır E. ye geçiniz E.0. Lütfen eylem planını kısaca açıklayınız (saat)x(7hafta)= 76 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat) -AKTS= (76 saat/0 AKTS) =, Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler. E.. Kurumunuzdaki programların ne kadarında her bir dersin Öğrenme Çıktıları belirlendi? Tüm programlarda belirlendi Çoğu programda belirlendi Bazı programlarda belirlendi Hiçbirinde belirlenmedi E. e geçiniz

12 E.. Kurumunuzdaki programlarda AKTS kredileri hesaplanırken, AKTS kredileri programların ne kadarında Öğrenme Çıktıları ile ilişkilendirildi? Tüm programlarda ilişkilendirildi Çoğu programda ilişkilendirildi Bazı programlarda ilişkilendirildi Hiç birinde ilişkilendirilmedi E.. Kurumunuzda dersler program yeterliklerine göre yeniden düzenlendi mi? Tüm programlarda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiştir Sadece bazı programlarda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiştir Hiçbir programda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiş değildir Ön lisans Dereceler Yüksek Lisans Lisans Doktora E.. Kurumunuzda her bir ders için Öğrenme Çıktılarının belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir eylem planı var mı? Evet Hayır E.6 ya geçiniz E.. Eylem planını kısaca açıklayınız. Eğitim Fakültesinde YÖK Çerçeve Programı, Meslek Yüksek Okullarında METEP çerçevesinde ders programları hazırlandığından; bunların dışında kalan programlarda her ders için ulaşılması gereken teorik ve uygulamalı öğrenim çıktıları ilgili akademik kurullarda, sektör görüşleri de dikkate alınarak belirlenmektedir.

13 E.6. Öğrencilerinizin Erasmus kapsamında yurtdışından aldıkları dersleri ve notları, not çizelgelerinde ve Diploma Ekinde nasıl gösteriyorsunuz? (Sadece uygulamalarınızı ifade eden seçenekleri işaretleyiniz. ) Not Çizelgesinde Sadece Geçti / Geçmedi şeklinde belirterek Aldığı notu kendi not sistemimize dönüştürerek Aldığı krediyi kendi kredi sistemimize dönüştürerek Aldığı ders yerine eşleniğinin adını yazarak Aldığı notu olduğu gibi geçerek 6 Aldığı krediyi olduğu gibi geçerek 7 Aldığı dersin adını olduğu gibi yazarak 8 Aldığı notu genel ve dönemsel ortalamasına katarak 9 Aldığı krediyi alması gereken toplam krediden düşürerek 0 Aldığı krediyi kendi sistemimizde herhangi bir dersin yerine saymayıp, ancak ilave bir kredi gibi ekleyerek Aldığı notu ortalama hesaplanırken ilave bir not olarak ekleyerek Aldığı dersleri Hareketliliğin gerçekleştiği dönemde göstererek Diploma Ekinde Yurtdışına giden öğrencimiz yok E.0 ye geçiniz E.7. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla eğitim-öğretim yılında yurtdışına giden öğrencilerinizin ne kadarı dönem bazında yurtdışında almaları gereken 0 AKTS kredisinin tamamını vererek başarılı olmuştur? Değişim programlarıyla yurtdışına giden öğrencilerin başarı durumu Tamamı başarılı olmuştur Çoğu başarılı olmuştur Yaklaşık yarısı başarılı olmuştur Yarısından azı başarılı olmuştur Hiçbiri başarılı olmamıştır E.8. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla eğitim-öğretim yılında yurtdışına giden öğrencilerinizin ne kadarı, yurtdışında aldıkları için aldıkları derslerden başarılı olmalarına rağmen, dönem kaybına uğramaktadır? Dönem kaybına uğrayan öğrencilerin giden öğrenciler içindeki oranı Tamamı dönem kaybına uğramaktadır Çoğu dönem kaybına uğramaktadır Yaklaşık yarısı dönem kaybına uğramaktadır Yarısından azı dönem kaybına uğramaktadır Hiçbiri dönem kaybına uğramamaktadır E.0 ye geçiniz

14 E.9. Yurt dışına değişim programlarıyla giden öğrencilerin dönem kaybına uğrama nedenlerini önem sırasına göre belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Dönem Kaybına Uğrama Nedenleri E.0. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Kredi Sistemleri açısından gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla aşağıya maddeler halinde belirtiniz. E.. Kredi Sistemleri Kapsamında Planlanan Çalışmalar Tüm eksikler tamamlanarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren bütün birimlerde ulusal kredi yanında AKTS kredisi de kullanılmaya başlanılacaktır. Kurum olarak AKTS Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? Hangi Yıl Evet 00 Hayır AKTS Etiketimiz var F. YAŞAM BOYU ÖĞRENME F.. Kurumunuzda Yaşam Boyu Öğrenme kapsamında yapılacak faaliyetler için genel bir strateji oluşturuldu mu? Evet Hayır F. e geçiniz. F.. Bu stratejiyi kısaca açıklayınız. Uzaktan Eğitim Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamak, Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak verecek bir merkez oluşturabilmek, Öncelikli alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Çeşitli proje, konferanslar, kurslar, sosyal etkinlikler düzenlenerek toplum eğitimine katkı sağlamak.

15 F.. Kurumunuzda sürekli eğitim merkezleri var mı? Evet Hayır F. e geçiniz F.. Sürekli eğitim merkezleri daha çok hangi alanlarda hizmet veriyor? (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Alanlar Akademik personelin öğretim becerilerini geliştirme Üniversitemiz öğrencilerini ve personelini, üniversitemiz birimlerinin ilgili oldukları sektör çalışanlarını mesleki alanlarda yeniliklerden haberdar etme Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerini KPSS sınavına hazırlama Yabancı dil kursları düzenleme F.. Kurumunuz yaşam boyu öğrenmeye yönelik olarak profesyonel kuruluşlar, işverenler ve diğer paydaşlarla nasıl işbirliği yapıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Henüz bir işbirliği deneyimimiz yok Ortak programlar başlatıyoruz İstek üzerine yardım sağlıyoruz Diğer (yazınız): hizmet satın alma, projeler, kültürel etkinlik ve konferanslar F.6. Kurumunuz yaşam boyu öğrenme hizmetlerini desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanıyor mu? (örn. internet, uzaktan eğitim tabanlı modüller) Evet Hayır F.8 e geçiniz F.7. Kurumunuz bu teknolojileri ne amaçla kullanıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) İnternet sitesinde verilen dersleri desteklemek için kullanıyor Diğer kurum yada paydaşlarla ortak programları desteklemek için kullanıyor Diğer, belirtiniz: duyuru ve iletişim için internetten yararlanma

16 F.8. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Yaşam Boyu Öğrenme kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Yaşam Boyu Öğrenme Konusunda Planlanan Çalışmalar Üniversite içerisinde olduğu kadar diğer ilgili kurumlarda ( başta Milli Eğitime ve Özel Eğitime bağlı kurumlarda) çalışanlara ilişkin hizmet içi eğitim programlarını üretme Tüm paydaşlara açık Proje ve Bilim Şenlikleri düzenlenmesine devam edilmesi Tüm paydaşlara açık konferans, sempozyum, panel ve kurs programlarının artırılması G. ORTAK DERECELER G.. Kurumunuzda yurt içi ya da yurt dışı başka üniversitelerle ön lisans, lisans veya lisans üstü ortak dereceler vermeye yönelik programınız var mı? Evet Hayır G. e geçiniz G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer ülkelerdeki kurumlarla ön lisans düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programa Kurumunuzdan Katılan Öğrenci Sayısı G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer kurumlarla lisans düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programa Kurumunuzdan Katılan Öğrenci Sayısı 6

17 G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer kurumlarla lisansüstü düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programdaki Öğrencilerinizin Sayısı G.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Ortak Dereceler kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Ortak Dereceler için Planlanan Çalışmalar ADIM bünyesindeki üniversitelerle ortak lisansüstü programların başlatılması H. HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Erasmus Hareketliliği kapsamında kaç farklı üniversiteyle ve kaç farklı programda işbirliği yaptınız? Sayı İşbirliği yapılan üniversite sayısı 8 Program sayısı (Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle herhangi bir hareketlilik gerçekleştirilmediyse H. e geçiniz.) 7

18 H.. Hareketlilik kapsamında şu ana kadar işbirliği yaptığınız ülkeleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Ülkeler Sayı Macaristan Polonya Slovenya İspanya Slovakya 6 İtalya 7 Portekiz 8 Çek Cumhuriyeti H.. Hareketlilik kapsamında yurt dışına giden öğrenci ve öğretim elemanlarınızın gittikleri ülkelerde yükseköğretim kurumunda kullanmak zorunda oldukları dilleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrenci Öğretim elemanı Diller (sayı) (sayı) İngilizce 7 H.. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Staj Hareketliliği gerçekleştirildi mi? Evet Hayır H.6 ya geçiniz H.. Kurumunuz öğrencilerinin öğretim yılı itibariyle yurtdışında gerçekleştirdiği staj hareketliliğine ilişkin bilgileri veriniz. Sosyal Bilimler Temel Bilimleri Sağlık Bilimleri Eğitim Bilimleri Diğer Toplam Ön Lisans (Sayı) Lisans (Sayı) Dereceler Yüksek Lisans (Sayı) Doktora (Sayı) 8

19 H.6. Kurumunuzda öğrenim anlaşmasındaki derslerin tanınırlığı öğrenci yurt dışına gitmeden sağlanıyor mu? Evet Hayır H.7. Kurumunuzda Hareketlilik programından öğretim yılında faydalanan ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Ön Lisans Sayı Lisans Sayı Cinsiyet Cinsiyet Hareketlilik Programı K E K E ERASMUS Giden 7 Gelen 6 FARABİ Giden Gelen Toplam 0 H.8. Kurumunuzda Hareketlilik programından öğretim yılında faydalanan lisansüstü öğrenci sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Yüksek Lisans (Sayı) Doktora (Sayı) Cinsiyet Cinsiyet Hareketlilik Programı K E K E ERASMUS Giden Gelen FARABİ Giden Gelen Toplam 9

20 H yılları arasında Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayılarını yazınız. Giden öğrenci sayısı Gelen öğrenci sayısı K E K E K E K E H.0. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla başka kurumlara giden öğrencilere aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunmaktadır? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Yönlendirme hizmetleri Vize Barınma imkanları Danışma hizmetleri Akademik yol göstericilik 6 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 7 Dil eğitimi H. e geçiniz. 8 Sosyal ve kültürel etkinlikler 9 Sigorta 0 Burs Oryantasyon programı Diğer (yazınız)... H.. Kurumunuzda Öğrenci Hareketliliği programlarıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilere gitmeden önce dil kursu veriliyor mu? Evet Hayır H. e geçiniz 0

21 H eğitim-öğretim yılında hareketlilikten yararlanan öğrencilere kurs verdiğiniz dilleri ve öğrenci sayılarını belirtiniz. Diller İngilizce Almanca Fransızca İspanyolca İtalyanca 6 Diğer Toplam Destek Verilen Öğrenci Sayısı Söz Konusu Dilde Eğitim Yapılan Kurumlara Giden Öğrenci Sayısı H.. Kurumunuza Öğrenci Hareketliliği programlarıyla başka kurumlardan gelen öğrencilere aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Barınma imkanları Danışma hizmetleri Akademik yol göstericilik Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 6 Türkçe öğretimi 7 Sosyal ve kültürel etkinlikler 8 Sigorta 9 Burs 0 Oryantasyon programı Diğer (yazınız)...

22 H.. Öğrenci Hareketliliği koşullarını geliştirmek için Kurumunuzda son iki yıl içinde aşağıdaki hizmetlerin herhangi birinde belirgin bir şekilde iyileştirilme sağlandı mı? Hizmetler İyi İyileştirme İyileştirme durumda sağlandı sağlanamadı Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 9 Dil eğitimi 0 Sosyal ve kültürel etkinlikler Sigorta Burs Oryantasyon Diğer (yazınız)... H.. Ulusal Ajans (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) aracılığıyla verilen ERASMUS hibeleri dışında, öğrenci hareketliliği için Kurumunuzun yararlandığı başka maddi katkılar var mı? Evet Hayır H.7 ye geçiniz H.6. Bu katkılar nereden temin edilmiştir? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz.) Miktarı Ulusal kaynaklardan YTL Yerel kaynaklardan YTL Yardım kuruluşlarından ( Burdur Yüksek Öğretim Vakfı) YTL Özel sektörden YTL Kurumun kendi kaynaklarından YTL 6 Diğer uluslararası kaynaklardan (Kaynağı belirtiniz).. YTL H.7. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğretim Elemanı Hareketliliği gerçekleştirildi mi? Evet Hayır H. e geçiniz

23 H yılları arasında değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayılarını yazınız. Giden öğretim elemanı sayısı Gelen öğretim elemanı sayısı K E K E K E K E H.9. Kurumunuzdan Öğretim Elemanı Değişim programlarıyla başka kurumlara giden öğretim elemanlarına aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Dil eğitimi 9 Sosyal ve kültürel etkinlikler 0 Sigorta Diğer (yazınız)... H.0. Kurumunuza Öğretim Elemanı Hareketliliği programlarıyla başka kurumlardan gelen öğretim elemanlarına aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Türkçe Öğretimi 9 Sosyal ve kültürel etkinlikler 0 Sigorta Diğer (yazınız)...

24 H.. Öğretim elemanı hareketliliği koşullarını geliştirmek için Kurumunuzda son iki yıl içinde aşağıdaki hizmetlerin herhangi birinde belirgin bir şekilde iyileştirme sağlandı mı? Hizmetler İyi durumda İyileştirme sağlandı İyileştirme sağlanamadı Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 9 Dil eğitimi 0 Sosyal ve kültürel etkinlikler Sigorta Burs Diğer (yazınız)... H.. Hareketlilikten faydalanan öğrenci ve öğretim elemanları tarafından herhangi bir iyi uygulama örneği, öğrenme/öğretme metodu veya benzeri bir geri bildirim aldınız mı? Evet Hayır H. e geçiniz H.. Bu geri bildirim hakkında nasıl bir işlem yürüttünüz?

25 H.. Erasmus ve Farabi değişim programları organizasyonunda görevli kaç personeliniz olduğunu belirtiniz. Sadece Erasmus ta görevli Sadece Farabi de görevli Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 6 Okutman 7 Uzman, Çevirici, Eğit.- Öğret. Planlamacısı 8 Memur 9 Diğer (belirtiniz) Toplam 7 Her İkisinde de görevli H.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Hareketlilik kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Hareketlilik Kapsamında Planlanan Çalışmalar İkili anlaşma sayısını artırmak Programın tanıtımına devam edilmesi Programa daha fazla ülke ve bölümün katılımının sağlanması Kurumumuzda şimdiye kadar uygulanmayan staj hareketliliğin de gerçekleştirilmesi Üniversitenin diğer ülkelerce tanınması için üniversitemizi tanıtan İngilizce CD ve katalog hazırlanıp, yurt dışındaki üniversitelere gönderilmesi.

26 J. BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BOYUT J.. Kurumunuzda özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanı veya personele yönelik aşağıdaki kolaylıklardan hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Tüm Binalarda Var Binaların Çoğunda Var Bazı Binalarda Var Hiçbir Binada Yok Engelli tuvaleti Engelli asansörü Merdivenlerde rampa Uygun kaldırım ve girişleri Uygun kapı girişleri 6 Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri 7 Uygun sınıflar 8 Uygun eğitim-öğretim materyali 9 Uygun kütüphane materyali 0 Engellilere uygun otopark Diğer, belirtiniz J.. Kurumunuz lojman, yurt veya benzeri barınma imkanı temin ediyor mu? Yeterli Yetersiz Hayır Öğrenciler için Öğretim elemanları için Personel için (Üçüne de Hayır cevabı verdiyseniz J. e geçiniz. Herhangi birine Yeterli/Yetersiz cevaplarından birini verdiyseniz bir sonraki soruyu cevaplayınız.) 6

27 J.. Barınma imkanı sağladığınız bu binalarda özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanları veya personele yönelik aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Engelli tuvaleti Engelli banyosu Engelli asansörü Merdivenlerde rampa Uygun kaldırım ve girişleri 6 Uygun kapı girişleri 7 Uygun çalışma ortamı Uygun yüksekliklerde 8 kontrol düğmeleri 9 Uygun barınma imkanı Uygun ranza ya da uygun 0 yatak odası Engellilere uygun otopark Diğer, (belirtiniz). Tüm Binalarda Var Binaların Çoğunda Var Bazı Binalarda Var Hiçbir Binada Yok J.. Kurumunuzdaki öğrencileri Bologna sürecinin uygulanması sürecine nasıl dahil ettiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Resmi olarak senato/konseye katılımını sağlayarak Resmi olarak fakülte/bölüm düzeyinde toplantılara katılmalarını sağlayarak Konular hakkında bilgi verici faaliyetler yaparak Öğrencilerimizin ülke düzeyindeki tartışmalara katılmalarını teşvik ederek Bu konuda herhangi bir etkinliğimiz yok J.. Kurumunuzda son yapılan öğrenci temsilciliği seçimlerine katılım hangi düzeyde gerçekleşmiştir? Öğrencilerin Seçime Katılım Düzeyi % 9 ve daha çok % 7-90 % -70 % -0 % -0 6 % 0 ve daha az 7 Seçim gerçekleşmedi 7

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın ARAŞTIRMA A.1. Yükseköğretim Kurumunuz 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretim verdi mi? 1. 2. A2. Yükseköğretim Kurumunuzdaki T.C vatandaşı olan 2011-2012 akademik yılının bahar dönemi (ikinci dönem)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 1 Fen Bilimleri Stratejik Planlama Komisyonu

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı