YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların, cevapladıkları sorularla birlikte, isimlerinin ve iletişim bilgilerinin de Cevaplayıcı Bilgileri kısmında yazılması gerekmektedir.. Sayı yada sözel açıklamanın gerekmediği sorularda cevaplar için onayınızı belirten işaretini kullanınız. (Bu tip sorularda boş kutucukların üst kısmında hatırlatmak amacıyla işareti konmuştur.). İlave yer gerektiren açık uçlu sorularda, istenen şeyin oldukça kısa ve genel olduğu unutulmadan ve takip eden sayfalardaki tabloların düzeni bozulmadan, gerektikçe liste yada yazım alanları uzatılabilir.. Rapor Formunda kullanılan kavramların tanımları Ek de yer almaktadır.. Formun doldurulması esnasında karşılaşılabilecek tereddütlü durumlarda adresi veya no lu telefon ile iletişim kurulabilir. Yükseköğretim Kurumu Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Cevaplanan Sorular A,A,A A6 B,B,B C,D,G,J E F 6 7 H CEVAPLAYICI BİLGİLERİ Cevaplayan İletişim Bilgileri adresi Telefon Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı /90 Personel Daire Başkanlığı /080 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi /00 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) BEK, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi, BEK /0 Uluslararası İlişkiler /70 ONAYLAYAN BEK BAŞKANI NIN Adı : Mahiye Soyadı : ÖZÇELİK METİN Tarih : İmza :

2 A. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI A.. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. Ön Lisans/Sayı Lisans/Sayı Cinsiyet Cinsiyet Öğrenim Türü K E K E Birinci öğretim öğrencisi İkinci öğretim öğrencisi Uzaktan öğretim öğrencisi Özel öğrenci Toplam A.. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı lisans üstü öğrenci sayılarını eğitimöğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. Yüksek Lisans/Sayı Doktora/Sayı Cinsiyet Cinsiyet Öğrenim Türü K E K E Birinci öğretim öğrencisi İkinci öğretim öğrencisi Uzaktan öğretim öğrencisi Özel öğrenci - - Toplam A.. Kurumunuzdaki yabancı (T.C. vatandaşı olmayan) ve öğrenci değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar vs.) kapsamı dışındaki, ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrencilerin Vatandaşı Oldukları Ülkeler Toplam Ön Lisans/Sayı Lisans/Sayı Cinsiyet Cinsiyet K E K E

3 A.. Kurumunuzdaki yabancı (T.C. vatandaşı olmayan) ve öğrenci değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar, vs.) kapsamı dışındaki, lisansüstü öğrenci sayılarını eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına ve vatandaşı oldukları ülkelere göre yazınız. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrencilerin Vatandaşı Oldukları Ülkeler Toplam Yüksek Lisans/Sayı Doktora/Sayı Cinsiyet Cinsiyet K E K E A öğretim yılında Kurumunuza yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarını belirtiniz. Af kapsamı dışında Kayıt Yapanların Sayısı Af kapsamında Kayıt Yapanların Sayısı Cinsiyet Cinsiyet Dereceler K E K E Ön lisans Lisans 7 9 Yüksek Lisans 9 Doktora Toplam A.6. Kurumunuzda görev yapan T.C. vatandaşı öğretim elemanlarının sayısını eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre belirtiniz. Tam Yarı Zamanlı Toplam Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Unvan K E K E K E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman Uzman Çevirmen Eğit.-Öğret. Planlamacısı Toplam

4 A.7. Öğretim elemanı değişim programları (Erasmus, Ortak Derece Veren Programlar vs.) kapsamı dışında Kurumunuzda eğitim-öğretim yılında görev yapan yabancı öğretim elemanlarının sayılarını belirtiniz. Tam Yarı Zamanlı Toplam Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Unvan K E K E K E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 6 Okutman 7 Uzman 8 Çevirmen 9 Toplam B. ARAŞTIRMA B.. Kurumunuzda ile..008 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm araştırmaların/projelerin finansal kaynaklarını ve gerçekleşme miktarlarını belirtiniz. Finansal Kaynak Sağlayan Kuruluş Yıllık Miktar (YTL) Yükseköğretim Kurumunuz YTL Yükseköğretim kurumları dışında devlet kuruluşları YTL Kar amaçlı özel sektör kuruluşları YTL Kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları (Odalar ve Borsalar vs.) ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, YTL dernekler) Uluslararası resmi kuruluşlar (BM, UNICEF, vs.) YTL 6 Uluslararası STK ve meslek kuruluşları YTL 7 Araştırmacıların kendi imkanları YTL 8 Diğer, belirtiniz... YTL Toplam YTL B.. Kurumunuzun finanse ettiği araştırmalara/projelere ayırdığı ödeneği ve bunun toplam bütçeye oranını yazınız? Ayrılan ödenek: Toplam bütçeye oranı % 0( binde beş)

5 B.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde araştırma/proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları ana başlıklarıyla belirtiniz. Araştırma/Proje Kapsamında Planlanan Çalışmalar DPT Destekli Merkezi Araştırma Laboratuarı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Burdur ili süt sığırcılığı işletmelerinin mevcut durumunun belirlenmesi Burdur iline ait sanayi özellikleri ve potansiyeli ile teke yöresine özgü şairler 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin markalaştırılması projesi C. İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK C.. Kurumunuzda fakülte, bölüm, program açılırken, ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda paydaşların görüş ve düşüncelerini almak için, panel, çalıştay anket ya da çalışma toplantıları yapılıyor mu? İşverenler Kamu/ Özel Meslek Kuruluşları Görüşü Alınan Paydaşlar Öğrenciler Mezunlar Öğretim Elemanları Tüm bölümlerde Bazı bölümlerde Hiçbir bölümde C.. İlgili fakülte ve bölümlerin eğitim programlarının hazırlanması ya da yeniden düzenlenmesi sürecine ilgili paydaşlar ne sıklıkla katılıyor? İşverenler Kamu/ Özel Meslek Kuruluşları Görüşü Alınan Paydaşlar Öğrenciler Mezunlar Öğretim Elemanları Her dönem Her yıl İki-üç yılda bir Hiç

6 C.. Kurumunuzun mezunlarının istihdamı bir sistem dahilinde düzenli olarak takip edilebiliyor mu? Dereceler Ön Yüksek Lisans lisans Lisans Doktora Tüm yeni mezunların istihdamı takip ediliyor Sadece bazı Fakülte/ Y.Okul/Enstitü mezunlarının istihdamını takip ediliyor Kurumumuzda böyle bir sistem yok C.. Kurumunuzda mezunlarınızın mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini artırmak için herhangi bir düzenleme yapıldı mı? Evet Hayır C.6 ya geçiniz C.. Nasıl bir düzenleme yapıldığını tarih de belirterek kısaca açıklayınız. C.6. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde mezunlarınızın istihdam edilebilirliklerini artırmak için gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. İstihdam Edilebilirlik Kapsamında Planlanan Çalışmalar Öğrenciler için ilgili sektörlerden konuşmacılar getirilerek, konferanslar verdirilmesi, Pratik mesleki kurslar düzenlenmesi İlgili sektörlere ait uygulama alanlarına teknik geziler düzenlenmesi Kariyer Planlama Merkezi Kurulması Mezun takip sisteminin etkin hale getirilmesi İlgili sektörlerle mezunların yeterlilikleri konusunda; mezunlarla iş hayatındaki yeterlilikler konusunda araştırmalar yapılması 6

7 D. KALİTE GÜVENCESİ D.. Kurumunuzda son bir yılda herhangi bir Sürekli Kalite Geliştirme Stratejisi hazırlandı mı? Evet Hayır Hazırlanıyor, henüz bitmedi Bitirme Yılı D.. Kurumunuzda Bologna Süreciyle uyumlu kalite iyileştirme/geliştirme çalışmaları başlatıldı mı? Tüm bölümlerde (D. e geçiniz) Sadece bazı bölümlerde (D. e bölüm adlarını yazınız) Henüz başlatılmadı, ancak yakın zamanda başlatılacak (D. e bölüm adlarını yazınız) D.. Kalite iyileştirme çalışması başlatılmış bölümleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Kalite İyileştirme Çalışması Başlatılmış Bölümler Başlama Yılı D.. Kalite iyileştirme çalışması başlatmayı planladığınız bölümleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Kalite İyileştirme Çalışması Başlatılacak Bölümler Yıl 7

8 D.. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) Eğitimle ilgili olarak Araştırma ile ilgili olarak Kurumdaki diğer etkinlikler ile ilgili olarak (belirtiniz) -İdari hizmetler -Toplum ve sektörlerle ilişkiler -Uluslararası ilişkiler -Öğrenciler- Mezunlar Henüz böyle bir sistem yok D.7 ye geçiniz D.6. İç Kalite Güvence mekanizmalarının örgütlenme yapısı, çalışması ve ne zamandan beri faal olduğu hakkında kısaca bilgi veriniz İç Kalite Güvence mekanizmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) tarafından yürütülmektedir tarihli senato kararıyla oluşturulan ADEK; tarihli senato kararıyla ADEK Uygulama Yönergesi nin kabul edilmesiyle faal olmaya başlamıştır. Mart 009 yılında ilk olarak 008 yılına ait ADEK Raporu hazırlanmıştır. D.7. Kurumunuz dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçti mi? Tüm bölümler geçti Bazı bölümler geçti Hiçbir bölüm geçmedi D.9 a geçiniz D.8. Kurumunuzun ne tür dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçtiğini, süreçlerin başladığı yılı ve kurum isimlerini de belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Akreditasyon Kurumunun Adı Sürecin Niteliği ve Türü Yılı 8

9 D.9. Kurumunuzdaki Kalite Güvencesi çalışmalarına öğrenciler katılıyor mu? Sürekli katılıyor Dış değerlendirme çalışmalarında tam üye olarak Dış değerlendirme çalışmalarında gözlemci olarak Dış değerlendirme çalışmalarının karar alma süreçlerinin bir paydaşı olarak Dış değerlendirme çalışmalarının müzakere süreçlerinde katılımcı olarak İç kalite güvencesinde (programların periyodik gözden geçirilmesinde) 6 Öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında 7 İzleme süreçlerinde Bazen katılıyor Katılmıyor D.0. Kurumunuzda içinde içinde Kalite Güvencesi kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz çalışmaları ana başlıklarıyla aşağıya maddeler halinde belirtiniz. Kalite Güvencesi Kapsamında Planlanan Çalışmalar Eğitim- Öğretim- Öğrenci ve Mezunlarla ilgili çalışmalar Araştırma- Geliştirme ile ilgili çalışmalar İdari hizmetlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar Toplum ve sektörlerle ilişkiler konularındaki çalışmalar Uluslararası ilişkiler konusundaki çalışmalar E. DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLER E.. Kurumunuzda Diploma Eki uygulamaları hangi aşamadadır? Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, Diploma Eki bütün mezunlara otomatik olarak, ücretsiz ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Tüm çalışmalar tamamlanmış olup, mezunlara Diploma Eki talep edilmesi halinde ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Bazı pilot bölümlerde mezunlara Diploma Eki İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilmektedir Diploma Eki hazırlık çalışmaları devam etmektedir Henüz bir çalışma yapılmamıştır 9

10 E.. Diploma Eki hangi dereceler için verilmektedir? Dereceler Hangi Yıldan Beri Verilmektedir Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora E.. Diploma Eki Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? Hangi Yıl Evet 00 Hayır Diploma Eki Etiketimiz var E.. Kurumunuzda uygulanan kredi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Kullanılan Kredi Sistemi Sadece AKTS (ECTS) Sadece ulusal kredi sistemi E.6 ya geçiniz Hem AKTS, hem ulusal kredi sistemi Asıl olarak ulusal kredi sistemi ancak Erasmus programı kapsamında ihtiyaç olduğunda AKTS E.. Kurumunuzda AKTS kredileri kullanılan programlarınızın, tüm programlarınız içindeki oranını belirtiniz? % E.6. Kurumunuzda AKTS çalışmalarında aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangileri ne düzeyde yapıldı? Tümüne Bir kısmına Hiçbirine İlgili öğretim elemanlarına hizmet içi eğitim verildi İlgili öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapıldı İşverenlerle çalıştaylar/toplantılar gerçekleştirildi Mezunlara anket uygulandı Diğer 0

11 E.7. Kurumunuzda AKTS çalışmaları yapılırken öğrenci iş yükünün hesaplanmasında, ilgili öğrencilerle anket yapıldı mı? Evet Hayır E.8. Kurumunuzdaki programlarda AKTS kredileri hesaplanırken, AKTS kredileri programların ne kadarında Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirildi? Tüm programlarda ilişkilendirildi Çoğu programda ilişkilendirildi Bazı programlarda ilişkilendirildi Hiç birinde ilişkilendirilmedi E.9. Kurumunuzda her bir ders için Öğrenci İş Yükü nün hesaplanmasına yönelik olarak herhangi bir eylem planı var mı? Evet Hayır E. ye geçiniz E.0. Lütfen eylem planını kısaca açıklayınız (saat)x(7hafta)= 76 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat) -AKTS= (76 saat/0 AKTS) =, Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler. E.. Kurumunuzdaki programların ne kadarında her bir dersin Öğrenme Çıktıları belirlendi? Tüm programlarda belirlendi Çoğu programda belirlendi Bazı programlarda belirlendi Hiçbirinde belirlenmedi E. e geçiniz

12 E.. Kurumunuzdaki programlarda AKTS kredileri hesaplanırken, AKTS kredileri programların ne kadarında Öğrenme Çıktıları ile ilişkilendirildi? Tüm programlarda ilişkilendirildi Çoğu programda ilişkilendirildi Bazı programlarda ilişkilendirildi Hiç birinde ilişkilendirilmedi E.. Kurumunuzda dersler program yeterliklerine göre yeniden düzenlendi mi? Tüm programlarda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiştir Sadece bazı programlarda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiştir Hiçbir programda dersler Program Yeterliklerine göre yeniden düzenlenmiş değildir Ön lisans Dereceler Yüksek Lisans Lisans Doktora E.. Kurumunuzda her bir ders için Öğrenme Çıktılarının belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir eylem planı var mı? Evet Hayır E.6 ya geçiniz E.. Eylem planını kısaca açıklayınız. Eğitim Fakültesinde YÖK Çerçeve Programı, Meslek Yüksek Okullarında METEP çerçevesinde ders programları hazırlandığından; bunların dışında kalan programlarda her ders için ulaşılması gereken teorik ve uygulamalı öğrenim çıktıları ilgili akademik kurullarda, sektör görüşleri de dikkate alınarak belirlenmektedir.

13 E.6. Öğrencilerinizin Erasmus kapsamında yurtdışından aldıkları dersleri ve notları, not çizelgelerinde ve Diploma Ekinde nasıl gösteriyorsunuz? (Sadece uygulamalarınızı ifade eden seçenekleri işaretleyiniz. ) Not Çizelgesinde Sadece Geçti / Geçmedi şeklinde belirterek Aldığı notu kendi not sistemimize dönüştürerek Aldığı krediyi kendi kredi sistemimize dönüştürerek Aldığı ders yerine eşleniğinin adını yazarak Aldığı notu olduğu gibi geçerek 6 Aldığı krediyi olduğu gibi geçerek 7 Aldığı dersin adını olduğu gibi yazarak 8 Aldığı notu genel ve dönemsel ortalamasına katarak 9 Aldığı krediyi alması gereken toplam krediden düşürerek 0 Aldığı krediyi kendi sistemimizde herhangi bir dersin yerine saymayıp, ancak ilave bir kredi gibi ekleyerek Aldığı notu ortalama hesaplanırken ilave bir not olarak ekleyerek Aldığı dersleri Hareketliliğin gerçekleştiği dönemde göstererek Diploma Ekinde Yurtdışına giden öğrencimiz yok E.0 ye geçiniz E.7. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla eğitim-öğretim yılında yurtdışına giden öğrencilerinizin ne kadarı dönem bazında yurtdışında almaları gereken 0 AKTS kredisinin tamamını vererek başarılı olmuştur? Değişim programlarıyla yurtdışına giden öğrencilerin başarı durumu Tamamı başarılı olmuştur Çoğu başarılı olmuştur Yaklaşık yarısı başarılı olmuştur Yarısından azı başarılı olmuştur Hiçbiri başarılı olmamıştır E.8. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla eğitim-öğretim yılında yurtdışına giden öğrencilerinizin ne kadarı, yurtdışında aldıkları için aldıkları derslerden başarılı olmalarına rağmen, dönem kaybına uğramaktadır? Dönem kaybına uğrayan öğrencilerin giden öğrenciler içindeki oranı Tamamı dönem kaybına uğramaktadır Çoğu dönem kaybına uğramaktadır Yaklaşık yarısı dönem kaybına uğramaktadır Yarısından azı dönem kaybına uğramaktadır Hiçbiri dönem kaybına uğramamaktadır E.0 ye geçiniz

14 E.9. Yurt dışına değişim programlarıyla giden öğrencilerin dönem kaybına uğrama nedenlerini önem sırasına göre belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Dönem Kaybına Uğrama Nedenleri E.0. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Kredi Sistemleri açısından gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla aşağıya maddeler halinde belirtiniz. E.. Kredi Sistemleri Kapsamında Planlanan Çalışmalar Tüm eksikler tamamlanarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren bütün birimlerde ulusal kredi yanında AKTS kredisi de kullanılmaya başlanılacaktır. Kurum olarak AKTS Etiketine başvurmayı planlıyor musunuz? Hangi Yıl Evet 00 Hayır AKTS Etiketimiz var F. YAŞAM BOYU ÖĞRENME F.. Kurumunuzda Yaşam Boyu Öğrenme kapsamında yapılacak faaliyetler için genel bir strateji oluşturuldu mu? Evet Hayır F. e geçiniz. F.. Bu stratejiyi kısaca açıklayınız. Uzaktan Eğitim Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamak, Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak verecek bir merkez oluşturabilmek, Öncelikli alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Çeşitli proje, konferanslar, kurslar, sosyal etkinlikler düzenlenerek toplum eğitimine katkı sağlamak.

15 F.. Kurumunuzda sürekli eğitim merkezleri var mı? Evet Hayır F. e geçiniz F.. Sürekli eğitim merkezleri daha çok hangi alanlarda hizmet veriyor? (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Alanlar Akademik personelin öğretim becerilerini geliştirme Üniversitemiz öğrencilerini ve personelini, üniversitemiz birimlerinin ilgili oldukları sektör çalışanlarını mesleki alanlarda yeniliklerden haberdar etme Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerini KPSS sınavına hazırlama Yabancı dil kursları düzenleme F.. Kurumunuz yaşam boyu öğrenmeye yönelik olarak profesyonel kuruluşlar, işverenler ve diğer paydaşlarla nasıl işbirliği yapıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Henüz bir işbirliği deneyimimiz yok Ortak programlar başlatıyoruz İstek üzerine yardım sağlıyoruz Diğer (yazınız): hizmet satın alma, projeler, kültürel etkinlik ve konferanslar F.6. Kurumunuz yaşam boyu öğrenme hizmetlerini desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanıyor mu? (örn. internet, uzaktan eğitim tabanlı modüller) Evet Hayır F.8 e geçiniz F.7. Kurumunuz bu teknolojileri ne amaçla kullanıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) İnternet sitesinde verilen dersleri desteklemek için kullanıyor Diğer kurum yada paydaşlarla ortak programları desteklemek için kullanıyor Diğer, belirtiniz: duyuru ve iletişim için internetten yararlanma

16 F.8. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Yaşam Boyu Öğrenme kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Yaşam Boyu Öğrenme Konusunda Planlanan Çalışmalar Üniversite içerisinde olduğu kadar diğer ilgili kurumlarda ( başta Milli Eğitime ve Özel Eğitime bağlı kurumlarda) çalışanlara ilişkin hizmet içi eğitim programlarını üretme Tüm paydaşlara açık Proje ve Bilim Şenlikleri düzenlenmesine devam edilmesi Tüm paydaşlara açık konferans, sempozyum, panel ve kurs programlarının artırılması G. ORTAK DERECELER G.. Kurumunuzda yurt içi ya da yurt dışı başka üniversitelerle ön lisans, lisans veya lisans üstü ortak dereceler vermeye yönelik programınız var mı? Evet Hayır G. e geçiniz G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer ülkelerdeki kurumlarla ön lisans düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programa Kurumunuzdan Katılan Öğrenci Sayısı G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer kurumlarla lisans düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programa Kurumunuzdan Katılan Öğrenci Sayısı 6

17 G.. Son iki ( ve ) eğitim-öğretim yılı itibariyle Kurumunuzun diğer kurumlarla lisansüstü düzeyinde gerçekleştirdiği ortak eğitim programlarını istenen diğer bilgilerle birlikte aşağıdaki tabloda belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) İşbirliği Yapılan Kurumun Adı Ortak Derece Programının Adı Programdaki Öğrencilerinizin Sayısı G.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Ortak Dereceler kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Ortak Dereceler için Planlanan Çalışmalar ADIM bünyesindeki üniversitelerle ortak lisansüstü programların başlatılması H. HAREKETLİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ H.. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Erasmus Hareketliliği kapsamında kaç farklı üniversiteyle ve kaç farklı programda işbirliği yaptınız? Sayı İşbirliği yapılan üniversite sayısı 8 Program sayısı (Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle herhangi bir hareketlilik gerçekleştirilmediyse H. e geçiniz.) 7

18 H.. Hareketlilik kapsamında şu ana kadar işbirliği yaptığınız ülkeleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Ülkeler Sayı Macaristan Polonya Slovenya İspanya Slovakya 6 İtalya 7 Portekiz 8 Çek Cumhuriyeti H.. Hareketlilik kapsamında yurt dışına giden öğrenci ve öğretim elemanlarınızın gittikleri ülkelerde yükseköğretim kurumunda kullanmak zorunda oldukları dilleri belirtiniz. (Listeyi gerektikçe uzatınız.) Öğrenci Öğretim elemanı Diller (sayı) (sayı) İngilizce 7 H.. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Staj Hareketliliği gerçekleştirildi mi? Evet Hayır H.6 ya geçiniz H.. Kurumunuz öğrencilerinin öğretim yılı itibariyle yurtdışında gerçekleştirdiği staj hareketliliğine ilişkin bilgileri veriniz. Sosyal Bilimler Temel Bilimleri Sağlık Bilimleri Eğitim Bilimleri Diğer Toplam Ön Lisans (Sayı) Lisans (Sayı) Dereceler Yüksek Lisans (Sayı) Doktora (Sayı) 8

19 H.6. Kurumunuzda öğrenim anlaşmasındaki derslerin tanınırlığı öğrenci yurt dışına gitmeden sağlanıyor mu? Evet Hayır H.7. Kurumunuzda Hareketlilik programından öğretim yılında faydalanan ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Ön Lisans Sayı Lisans Sayı Cinsiyet Cinsiyet Hareketlilik Programı K E K E ERASMUS Giden 7 Gelen 6 FARABİ Giden Gelen Toplam 0 H.8. Kurumunuzda Hareketlilik programından öğretim yılında faydalanan lisansüstü öğrenci sayılarını aşağıdaki tablolarda durumlarına uygun olarak belirtiniz. Yüksek Lisans (Sayı) Doktora (Sayı) Cinsiyet Cinsiyet Hareketlilik Programı K E K E ERASMUS Giden Gelen FARABİ Giden Gelen Toplam 9

20 H yılları arasında Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayılarını yazınız. Giden öğrenci sayısı Gelen öğrenci sayısı K E K E K E K E H.0. Kurumunuzdan öğrenci değişim programlarıyla başka kurumlara giden öğrencilere aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunmaktadır? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Yönlendirme hizmetleri Vize Barınma imkanları Danışma hizmetleri Akademik yol göstericilik 6 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 7 Dil eğitimi H. e geçiniz. 8 Sosyal ve kültürel etkinlikler 9 Sigorta 0 Burs Oryantasyon programı Diğer (yazınız)... H.. Kurumunuzda Öğrenci Hareketliliği programlarıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilere gitmeden önce dil kursu veriliyor mu? Evet Hayır H. e geçiniz 0

21 H eğitim-öğretim yılında hareketlilikten yararlanan öğrencilere kurs verdiğiniz dilleri ve öğrenci sayılarını belirtiniz. Diller İngilizce Almanca Fransızca İspanyolca İtalyanca 6 Diğer Toplam Destek Verilen Öğrenci Sayısı Söz Konusu Dilde Eğitim Yapılan Kurumlara Giden Öğrenci Sayısı H.. Kurumunuza Öğrenci Hareketliliği programlarıyla başka kurumlardan gelen öğrencilere aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Barınma imkanları Danışma hizmetleri Akademik yol göstericilik Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 6 Türkçe öğretimi 7 Sosyal ve kültürel etkinlikler 8 Sigorta 9 Burs 0 Oryantasyon programı Diğer (yazınız)...

22 H.. Öğrenci Hareketliliği koşullarını geliştirmek için Kurumunuzda son iki yıl içinde aşağıdaki hizmetlerin herhangi birinde belirgin bir şekilde iyileştirilme sağlandı mı? Hizmetler İyi İyileştirme İyileştirme durumda sağlandı sağlanamadı Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 9 Dil eğitimi 0 Sosyal ve kültürel etkinlikler Sigorta Burs Oryantasyon Diğer (yazınız)... H.. Ulusal Ajans (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) aracılığıyla verilen ERASMUS hibeleri dışında, öğrenci hareketliliği için Kurumunuzun yararlandığı başka maddi katkılar var mı? Evet Hayır H.7 ye geçiniz H.6. Bu katkılar nereden temin edilmiştir? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz.) Miktarı Ulusal kaynaklardan YTL Yerel kaynaklardan YTL Yardım kuruluşlarından ( Burdur Yüksek Öğretim Vakfı) YTL Özel sektörden YTL Kurumun kendi kaynaklarından YTL 6 Diğer uluslararası kaynaklardan (Kaynağı belirtiniz).. YTL H.7. Kurumunuzda öğretim yılı itibariyle Öğretim Elemanı Hareketliliği gerçekleştirildi mi? Evet Hayır H. e geçiniz

23 H yılları arasında değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayılarını yazınız. Giden öğretim elemanı sayısı Gelen öğretim elemanı sayısı K E K E K E K E H.9. Kurumunuzdan Öğretim Elemanı Değişim programlarıyla başka kurumlara giden öğretim elemanlarına aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Dil eğitimi 9 Sosyal ve kültürel etkinlikler 0 Sigorta Diğer (yazınız)... H.0. Kurumunuza Öğretim Elemanı Hareketliliği programlarıyla başka kurumlardan gelen öğretim elemanlarına aşağıdaki konulardan hangisinde, ne ölçüde yardımcı olunuyor? Hizmetler Yeterli Yetersiz Hiç Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Türkçe Öğretimi 9 Sosyal ve kültürel etkinlikler 0 Sigorta Diğer (yazınız)...

24 H.. Öğretim elemanı hareketliliği koşullarını geliştirmek için Kurumunuzda son iki yıl içinde aşağıdaki hizmetlerin herhangi birinde belirgin bir şekilde iyileştirme sağlandı mı? Hizmetler İyi durumda İyileştirme sağlandı İyileştirme sağlanamadı Karşılama ve yönlendirme hizmetleri Vize Çalışma izni İş imkanları Barınma imkanları 6 Danışma hizmetleri 7 Akademik yol göstericilik 8 Diğer kurumlarda öğrenim imkanları üzerine bilgi 9 Dil eğitimi 0 Sosyal ve kültürel etkinlikler Sigorta Burs Diğer (yazınız)... H.. Hareketlilikten faydalanan öğrenci ve öğretim elemanları tarafından herhangi bir iyi uygulama örneği, öğrenme/öğretme metodu veya benzeri bir geri bildirim aldınız mı? Evet Hayır H. e geçiniz H.. Bu geri bildirim hakkında nasıl bir işlem yürüttünüz?

25 H.. Erasmus ve Farabi değişim programları organizasyonunda görevli kaç personeliniz olduğunu belirtiniz. Sadece Erasmus ta görevli Sadece Farabi de görevli Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 6 Okutman 7 Uzman, Çevirici, Eğit.- Öğret. Planlamacısı 8 Memur 9 Diğer (belirtiniz) Toplam 7 Her İkisinde de görevli H.. Kurumunuzda içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki iki yıl içinde Hareketlilik kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planları ana başlıklarıyla maddeler halinde belirtiniz. Hareketlilik Kapsamında Planlanan Çalışmalar İkili anlaşma sayısını artırmak Programın tanıtımına devam edilmesi Programa daha fazla ülke ve bölümün katılımının sağlanması Kurumumuzda şimdiye kadar uygulanmayan staj hareketliliğin de gerçekleştirilmesi Üniversitenin diğer ülkelerce tanınması için üniversitemizi tanıtan İngilizce CD ve katalog hazırlanıp, yurt dışındaki üniversitelere gönderilmesi.

26 J. BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BOYUT J.. Kurumunuzda özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanı veya personele yönelik aşağıdaki kolaylıklardan hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Tüm Binalarda Var Binaların Çoğunda Var Bazı Binalarda Var Hiçbir Binada Yok Engelli tuvaleti Engelli asansörü Merdivenlerde rampa Uygun kaldırım ve girişleri Uygun kapı girişleri 6 Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri 7 Uygun sınıflar 8 Uygun eğitim-öğretim materyali 9 Uygun kütüphane materyali 0 Engellilere uygun otopark Diğer, belirtiniz J.. Kurumunuz lojman, yurt veya benzeri barınma imkanı temin ediyor mu? Yeterli Yetersiz Hayır Öğrenciler için Öğretim elemanları için Personel için (Üçüne de Hayır cevabı verdiyseniz J. e geçiniz. Herhangi birine Yeterli/Yetersiz cevaplarından birini verdiyseniz bir sonraki soruyu cevaplayınız.) 6

27 J.. Barınma imkanı sağladığınız bu binalarda özellikle engelli öğrenci, öğretim elemanları veya personele yönelik aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Engellilere Yönelik Kolaylıklar Engelli tuvaleti Engelli banyosu Engelli asansörü Merdivenlerde rampa Uygun kaldırım ve girişleri 6 Uygun kapı girişleri 7 Uygun çalışma ortamı Uygun yüksekliklerde 8 kontrol düğmeleri 9 Uygun barınma imkanı Uygun ranza ya da uygun 0 yatak odası Engellilere uygun otopark Diğer, (belirtiniz). Tüm Binalarda Var Binaların Çoğunda Var Bazı Binalarda Var Hiçbir Binada Yok J.. Kurumunuzdaki öğrencileri Bologna sürecinin uygulanması sürecine nasıl dahil ettiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Resmi olarak senato/konseye katılımını sağlayarak Resmi olarak fakülte/bölüm düzeyinde toplantılara katılmalarını sağlayarak Konular hakkında bilgi verici faaliyetler yaparak Öğrencilerimizin ülke düzeyindeki tartışmalara katılmalarını teşvik ederek Bu konuda herhangi bir etkinliğimiz yok J.. Kurumunuzda son yapılan öğrenci temsilciliği seçimlerine katılım hangi düzeyde gerçekleşmiştir? Öğrencilerin Seçime Katılım Düzeyi % 9 ve daha çok % 7-90 % -70 % -0 % -0 6 % 0 ve daha az 7 Seçim gerçekleşmedi 7

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı. bologna raporu

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı. bologna raporu 008-009 Eğitim-Öğretim Yılı bologna raporu A. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI A.. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı ön lisans ve lisans öğrenci sayılarını 008-009 eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 BEK RAPORU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 BEK RAPORU 2010 BEK RAPORU A. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI A.1. Kurumunuzdaki T.C. vatandaşı öğrenci sayılarını (bütün sınıfları dikkate alarak) 2009-2010 eğitim-öğretim yılı kesin kayıtlarına göre yazınız.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU

YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU Yükseköğretim Kurumu Adı: NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ Cevaplanan Sorular A./A./A./A./A./ C./C./ CEVAPLAYICI BĠLGĠLERĠ Cevaplayan Saadet İLBAY(BEK Üyesi /Öğrenci İşl.Daire

Detaylı

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir)

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.1. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.2. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında mezun verdi mi? 2.Hayır (E1 e geçiniz) C.1.

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu 2014/2015 Değerli Hayat Boyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrencisi, Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, AB Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus programına,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.4 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki öğrenim dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) UYGULAMALARI

İstanbul Ticaret Üniversitesi BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) UYGULAMALARI BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) UYGULAMALARI Üniversitemiz Bologna Süreci ve TYYÇ İş Planı aşağıdaki Tabloda sunulduğu şekilde planlanmış, tanıtılmış ve uygulanmıştır. Bu bağlamda tüm personele Üsküdar

Detaylı

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ GİRİŞ BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR PAYDAŞLARIN KATILIMI NASIL OLACAK ÖNERİ VE DİLEKLER 2012 YıLıNA KADAR AVRUPA YÜKSEKÖĞRETIM

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCİ SEMİNERİ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ (AVUMER) Özellikle yurtdışında bulunan kurum ve üniversitelerle ilişki kurmak ve bu kurumlarla Üniversitemiz

Detaylı

EUA IEP. Kurumsal Değerlendirme Programı. Avrupa Üniversiteler Birliği.

EUA IEP. Kurumsal Değerlendirme Programı. Avrupa Üniversiteler Birliği. EUA Avrupa Üniversiteler Birliği IEP Kurumsal Değerlendirme Programı http://iep.beun.edu.tr/ EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği ( EUA ) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Erasmus+ kapsamında İstanbul Esenyurt

Detaylı

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın ARAŞTIRMA A.1. Yükseköğretim Kurumunuz 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretim verdi mi? 1. 2. A2. Yükseköğretim Kurumunuzdaki T.C vatandaşı olan 2011-2012 akademik yılının bahar dönemi (ikinci dönem)

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

EUA HEYETİ MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek

EUA HEYETİ MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek EUA HEYETİ 21-22 MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir? Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) ne demektir? 1.1. İç Kalite Güvencesi 1.2. Programların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 24 Mart 2017 İç değerlendirme raporlarının kapsamı Bir yükseköğretim

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI HAREKETLİLİK SAYILARI AKREDİTASYON FİZİKİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.8 Erasmus Programı Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki staj dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden alınan sözel

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları 27 Eylül 2016 2006-2015 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Süreci - Bologna Süreci 2015---- YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SÜRECİ 2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK Prof. Dr. Aşkın ASAN Rektör 16-09-2015 Misyon Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren,

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Fahri YAVUZ 4 Mart 2010 Çarşamba, Dış İlişkiler Ofisi Gündem Tanışma Bologna Süreci ve Atatürk Üniversitesi BEK ve Görevleri Önümüzdeki çalışma planının

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Yükseköğretim Kurumu: Başvuru Planlaması, Bütçeleme, Tanıtım, Duyuru, Bilgilendirme, Seçim Süreci, Faaliyet, Geri Bildirim, Kalite

Yükseköğretim Kurumu: Başvuru Planlaması, Bütçeleme, Tanıtım, Duyuru, Bilgilendirme, Seçim Süreci, Faaliyet, Geri Bildirim, Kalite Yükseköğretim Kurumu: Başvuru Planlaması, Bütçeleme, Tanıtım, Duyuru, Bilgilendirme, Seçim Süreci, Faaliyet, Geri Bildirim, Kalite DOÇ. DR. BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRÜ SUNUM PLANI Anadolu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı