LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ"

Transkript

1 LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

2 İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler Testlerin minimum tekrarlama aralıkları. Kardiyak Markırlar...6 Numune alımı Biyokimya testleri öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken konula Biyokimya laboratuvarında yapılan testler-rutin Biyokimya Testleri İmmün AnalızTestleri BİYOKİMYA Sonuçlarının Verilme Süreleri...34 Mikrobiyoloji örneklerinin alınması Kültür İşlemlerindeki Bazı Genel Kurallar...37 Mikroskobik bakılar Hematoloji laboratuvarı Seroloji Laboratuvarı...42 Mikro Elisa Testleri ve sonuçların verilme süreleri MİKROBİYOLİJİ Sonuçlarının Verilme Süreleri 47 Panik değer listesi ve klinisyene yapılan yapılan panik değer bildirim uygulaması Laboratuar test panelleri 50 Sayfa 2

3 GİRİŞ Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda yer alırlar. Bu nedenle hastalar, klinikler ve laboratuar çalışanları arasında uyum ve işbirliği gereklidir. Hekim hastası için istediği testlerin sonuçlarını zamanında ve güvenilir olarak ister. Laboratuvar da bu haklı isteğe, zamana karşı yarışarak kaliteli hizmet vermek için çalışır. Test sonuçlarının güvenilirliği sadece laboratuvar çalışmasına bağlı değildir; hastanın test veya testlere hazırlanmasından, numune alımına ve laboratuvara gönderme süreçlerine kadar çeşitli basamaklardan etkilenir. Bu basamaklar şunlardır: 1. Analiz öncesi (Preanalitik) 2. Analiz sırasında (Analitik) 3. Analiz sonrası (Postanalitik) 4. Tanısal testlerin yanlış yorumlanması (Post-postanalitik hata) Analiz öncesi faktörlerin kontrol altına alınabilmesi için; klinikler ve laboratuvarların birlikte çalışmaları gerekir. Klinik personelinin bilgili, deneyimli, dikkatli ve sorumluluğunun bilincinde olması gerekir. Hasta, hekimin hastalığı konusunda gereken tetkik ve incelemeleri yaptırarak tedavisini vermesini ister. Hastanın bu haklı isteğinin yanında tetkikleri yapılırken uyması gereken kurallar vardır. Biz bu kitapçıkta hastaları, laboratuvar tetkikleri yapılırken doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için uymaları gereken konularda da bilinçlendirmeyi amaçladık. Bu faktörler bazen test sonuçlarını çok fazla etkileyebilirler. Bunu önlemek, en azından minimal düzeye indirmek için klinik personel, hasta ve laboratuvar çalışanları; örnek alım öncesi, örnek alımı, laboratuvara ulaştırılması ve testin yapılmasına kadar olan hazırlama safhalarında azami dikkati sarf etmelidir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol sistemlerinin uygulanması, analitik dönemdeki hataları azaltmış ve özellikle preanalitik dönem hataları üzerine yoğunlaşmaya neden olmuştur. Analiz sonrası dönem, hasta sonuçlarının zamanında ve doğru olarak doktora ulaşmasını içerir. Barkodlama ve otomasyon sistemiyle bu dönemde de hata oranları ciddi oranda azaltılmıştır. Postpostanalitik dönem hatalarına neden olan tanısal testlerin yanlış yorumlanmasını önlemek için de; bu tip laboratuvar sonuçlarına, Laboratuvar Uzmanları tarafından LBYS üzerinden gerekli uyarı ve bilgilendirme notları düşülür (panik değer uyarıları, hasta tok, hemoliz, lipemi v.b). Bu test kılavuzu, laboratuvarlarımızda çalışılan tüm testler hakkında sizlere daha detaylı bilgi verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanım kolaylığı sağlamak için testler gruplandırılmış ve alfabetik olarak düzenlenmiştir. Test kılavuzunda; testlerin çalışıldığı yöntem, numune türü, çalışılma ve olası sonuç zamanları, panik değerler, referans değerleri ve numune kabul ve ret kriterleri verilmiştir. Ayrıca, numune almak için gerekli şartlar varsa, bunlar da belirtilmiştir. Kitapçığın sonundaki ekler bölümünde ön şart gerektiren testler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Testlerin sonuçları için kitapçıkta verilen olası sonuç çıkış zamanları, gerekli kontrollerden sonra sonucun verilebileceği en kısa süredir. Nadir de olsa bazı durumlarda (testin tekrara alınması, cihaz veya testle ilgili diğer sistemlerde problem çıkması vb.) sonucun gecikebileceği dikkate alınmalıdır. Herhangi bir testin sonucunun gecikmesi durumunda ayrıca haber verilecektir. Birçok test için hasta bilgilerine göre referans aralığı ve test sonuç yorumları değişmektedir. Bu nedenle hastaya ait bilgilerin (doğum yılı, cinsiyet, son adet tarihi, numunenin alınma yeri, alınma şekli, lezyonun tipi vb.) eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir. Bazı testler için kılavuzumuzda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için laboratuvar uzmanlarımızla iletişim kurabilirsiniz. Hastanemizin Laboratuvarları olarak hazırladığımız bu kitapçıkla, Klinisyenler ve hemşirelerimizle işbirirliği içerisinde, hastalarımızı bilgilendirerek, daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz. Sayfa 3

4 LABORATUVAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kan alımından önceki etkiler (Analiz öncesi (Preanalitik)Evre): 1.Postürün etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre ml daha azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesidir. Bu durum plazma hacminde önemli farka neden olur. Buna paralel olarak; enzimler ve protein hormonlar dahil tüm proteinler, proteinlere kısmen bağlı kalsiyum, bilirubin ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir. 2.Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde kreatin kinaz (CK) başta olmak üzere aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH),), üre, kreatinin, transferrin sonuçlarında yükselmelerin olduğu, kan glukozunun değişimler gösterdiği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun (growth hormon) patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. 3.Hospitalizayon ve immobilizasyon: Birkaç gün yatma sonrası plazma ve ekstrasellüler sıvı hacmi azalır.bu duruma paralel olarak hematokrit artar. Uzun süreli yatma sonucu sıvı retansiyonu oluşur ve serum protein 0,5g/dL, albumin 0.3 g/dl azalma gösterir. Ayrica kemikten Ca mobilizasyonu ile iyonize kalsiyum artar. Uzayan immobilizasyon plazma kortizonün sirkadiyen değişimini genişletir. Katekolaminleri azaltır. 4.Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün boyu döngüsel değişim gösterir. Bu değişimlere katkıda bulunan başlıca faktörler postür, aktivite, beslenme, stres, gün ışığı, karanlık, uyku ve uyanıklıktır. Bu döngüsel değişimler oldukça büyük değerlere varabildiğinden numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi gerekir. Büyüme hormonu uykuya daldıktan kısa süre sonra yükselir. Oysa bazal plazma insülini, sabah ve akşam daha yüksek düzeydedir. ACTH ve kortizol gece saatlerinde minimal düzeydedir. İdrar hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır. Tablo 1: Bazı analitlerin gün içinde gösterdiği değişimler. Analit Maksimum Olduğu zaman Minimum Olduğu zaman Günlük Değisim Yüzdesi ACTH 6:00-10:00 0:00-4: Kortizol 5:00-8:00 21:00-3: Testosteron 2:00-4:00 20:00-24: TSH 20:00-2:00 7:00-13: T4 8:00-12:00 23:00-3: Prolaktin 5:00-7:00 10:00-12: Renin 0:00-6:00 10:00 12: Epinefrin 9:00 12:00 2:00-5: Demir 14:00-18:00 2:00-4: Potasyum 14:00-16:00 23:00 1: Açlık durumu: Açlık kan şekeri düzeyi ve trigliserit ölçümleri gibi bazı testler için istenen bir durum olduğu gibi, laboratuvar işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında saatlik açlık istenir. Bu durumun 16 saatten uzun olmaması gerekir. Bu durumda özellikle glukoz, bilurubin, trigliserit seviyeleri etkilenmektedir. 6.Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının konsantrasyonu yakın zamanda yenilip içilen besinlerden etkilenir. Bunların içinde kan glukozu, trigliserid, alkalen fosfataz (özellikle intestinal izoenzim) sayılabilir. Fazla protein alımı üre, amonyak ve ürik asit değerlerini Sayfa 4

5 etkilemektedir.ayrıca serumun lipemik olması ölçümler için kullanılan yöntemleri etkileyebilir. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içecekler, metabolitlerin konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bazı testler için özel diyet gerekmektedir.(hva, VMA, Katekolaminler, metanefrinler, gaitada gizli kan aranması) 7.Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. Bunların içinde lipidler, hormonlar, vitamin B12, CEA gibi parametreler sayılabilir. 8.Alkol kullanımı: Numune verilmeden en azından son 24 saat içerisinde alkol alınmamalıdır. Ürik asit, trigliserit, laktat yükselebilmektedir. Uzun süreli alkol kullanımında GGT,HDL,MCV değerleri artabilmektedir. 9.İlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği için in vivo değişimlere de yol açabilirler. Bu durum hastanın doktoru tarafından dikkate alınmalı ve gerekli durumlarda laboratuvar uzmanlarına bilgi vermelidir. 10.Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipitler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 11. Şok ve Travma: Doku hasarına göre birçok değişime yol açabilir. 12.Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, enzim, lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. Örneğin: alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH, FSH gibi menstrüel periyotta testler için kan gönderilirken döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. CA-125 normalin 2 katına çıkabilir. Sayfa 5

6 TESTLERİN MİNİMUM TEKRARLAMA ARALIKLARI Biyokimyasal parametrelerin belirli yarı ömürleri vardır. Bu süreden önce testin tekrarlanması hastalığın takibi açısından fayda sağlamayacaktır. Bu nedenle klinisyenler tarafından her testin minimum tekrarlanma süresinin bilinmesi oldukça önemlidir. TESTLER ARALIKLAR Üre, Kreatinin 1 Gün *Karaciğer Fonksiyon Testleri 3 Gün Çinko (Zn), Bakır (Cu), fruktozamin 7 Gün Lipid Profili; Kolesterol, Trigliserid, HDLKolesterol 13 Gün FSH, LH, Prolaktin, Testosteron, E2, SHBG 13 Gün Tiroid Fonksiyon Testleri, TSH, FT4, FT3 13 Gün Demir (Fe), Ferritin 14 Gün Protein Elektroforez, Ig, IgE, Kriyoglobulin 28 Gün AFP, CA 125, CA 19.9, CA 15.3, CEA, PSA 28 Gün Progesteron, Renin, Aldosteron, Parathormon, IGF-1, GH 28 Gün Vitamin B12, Folik Asit 60 Gün HbA1c 60 Gün Vitamin D25, Vitamin D1:25, Vit-E, Vit-A 90 Gün Parasetamol intoksikasyonu, Akut Hepatit ve Akut Kolestaz için geçerli değildir. KARDİYAK MARKIRLAR CARDIAC BIOMARKERS CK, CK-MB Myoglobin LDH Cardiac-Troponin-I Cardiac-Troponin-T H-FABP(Fatty-Acid Binding Protein TEST AMACI AMI, Lenf ventricular hypertropy, Renal Failur, Hypertension, Skeletal muscle injury, Chronicskeletal myopathies, Hypothyroidizm AMI, Skeletal muscle injury, Decreased function AMI, Skeletal muscle injury, Renal failure, Leukemia AMI, Cardiak injury, Congestive Heart Failer, Unstable angina, Myocarditis AMI,Musculoskeletal disease, Renal disease, Polymyositis, Dermatomyositis AMI Sayfa 6

7 NUMUNE ALIMI Laboratuvarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir. Serum, plazma, tam kan, eritrosit paketi, Iökosit paketi, mide suyu, tükürük, safra, idrar, gaita, ter, ayrıca çeşitli sıvılar (plevral, perikardiyal, amniyosentez sıvıları gibi), böbrek - safra taşları, saç, doku materyali ve semen bunların başlıcalarıdır. KAN NUMUNELERİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR: 1-Hastanın yapılacak tetkiklere göre durumunun uygun olup olmadığının sorgulanır (Kan alma bankosunda görevli sekreter tarafından yapılacak). Örneğin: Hastadan tokluk kan şekeri alınacaksa; iki saatlik süre doldumu? Lipitler varsa en az 10 saatlik açlık varmı? Gibi. Daha sonra, hastanın kimliği ile barkot bilgileri karşılaştırılır. İstenen tetkiklere göre otomatik işaretleme yapılarak barkotlar çıkartılıp doğru tüplere sırayla yapıştırılır. a)biyokimya, hormon, seroloji testleri jelli düz tüplere alınacak. b)tam kan, HbA1c, sedim testleri; EDTA lı tüplere alınacak. c)koagülasyon testleri, sitratlı tüplere alınacak. Hastaya tüpleri verilerek kan alma hemşirelerine yönlendirilir. 2- Kan numunesi alınacak kola takılan turnikenin bir dakikadan fazla kalmaması gerekir. Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. Örn; ALT, CK, LDH, albumin, bilirubin, Ca %5-10 civarında artarken; glukoz, fosfat %2-5 civarında azalır. Testlere göre alış sırası (venöz stazdan etkilenen biyokimyasal parametreler nedeniyle önce biyokimya kanlarının alınacağı) bilinmelidir. 3-Tüplerin üzerindeki seviye işaretine kadar kan alınmalıdır (özellikle antikoagülan içeren koagülasyon parametrelerinin ölçüldüğü sitratlı tüpler ile tam kan ölçümünün yapıldığı EDTA lı tüplerde). Seviye işaretinden az veya fazla kan alınan numunelerde hatalı sonuca neden olunur. Yetersiz kan alınma nedenleri: a)tüpün erken çekilmesi. b)tüpün adaptörden kayması. c)tüpün vakum bozukluğunun olması. d)damara giriş proplemleri. Bu durumların herhangi biri gerçekleşirse; başka bir tüple, gerekirse başka bir damardan tekrar kan alınmalıdır. 4- Antikoagülan içeren tüpler 4-5 kez dikkatlice alt-üst edilmelidir. 5-Mayi veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Mecbur kalınırsa infüzyona dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. Kesinlikle intraketten kan alınmamalıdır. 6- Alınan kanın hemoliz olmaması için gayret gösterilmelidir. Hemoliz, serumda potasyum, fosfor, enzimler gibi parametrelerin yüksek çıkmasının yanı sıra diğer ölçüm yöntemlerinde de hataya neden olur. HEMOLİZ NEDENLERİ: a)ciltteki alkolün tam kurumaması. b)çok ince kan alma iğnelerinin kullanılması. Sayfa 7

8 c)tüpün yavaşça altüst edilmesi yerine hızla altüst edilmesi. d)enjektörle kan alınırken, pistonun hızla çekilmesi ve enjektör ucundaki iğnenin çıkartılmadan hızla tüpe kanın aktarılması. e)intraketten kan alınması. f)kapiler kan alınırken dokunun fazla sıkılması. Sayfa 8

9 BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle okumanız çok önemlidir. Lütfen aşağıda belirtilen konuları inceleyiniz. *Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması veya sigara kullanılması birçok laboratuar tetkikini etkilemektedir. Kortizol, demir, vitamin B12, folat, TSH testlerinde günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler başta olmak üzere laboratuar tetkikleri için SABAH KAN VERİLMESİ önerilir. *Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri vardır. Egzersiz sonrası kısa süreli olarak laktat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH, plazma testesteronu, luteinizan hormonunu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalıdır, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olmanız önerilir. *Kanda glikoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor) gibi testler için kan örneği saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Uzamış açlık değişik oranlarda bilirubin, trigliserit, glikoz düzeylerini değiştirmektedir. Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseritleri ve ALP enzimini yükseltir. Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metotların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Bazı gıdalar kan ve idrar test sonuçlarını etkilemektedir. Yüksek proteinli beslenme serumda üre, amonyak ve ürik asit değerlerini artırabilmektedir. Kan lipit paneli, folat, vitamin B12. Magnezyum testleri için 12 saatlik açlık gerekmektedir. *Genel olarak tüm testler için SAATLİK AÇLIK sonrası kan verilmesi laboratuarımız tarafından önerilmektedir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ! (su hariç oruç tutar gibi) İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz. Laboratuar testlerimize bir etkisi olmayacaktır. BU SÜRE BOYUNCA SİGARA, ÇAY VE KAHVEDEN SAKININIZ. *Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserit düzeylerini arttırabilmektedir. *Birçok ilaç laboratuar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz. YUKARDA SAYDIĞIMIZ NEDENLERDEN DOLAYI; *Genel sağlık taraması laboratuar tetkikleri için en az10 12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi *Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi *Gece saat den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemesi *Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması önerilir. Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması), bulanık-lipemik (yüksek şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek bilirubin düzeyi) olması laboratuarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden, sonuçların bu durumların varlığı halinde göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğünde de (sonuçların sağlıklı değerlendirilebilmesi için) hastadan tekrar kan istenebileceği bilinmelidir. ŞEKER YÜKLEME TESTLERİ gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti (şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. 50 gram şeker testi anormal olan hastalar ile aşağıdaki risk faktörlerine sahip hastalarda 100 gram şeker yükleme testi yapılır. Gebelik diyabeti için risk faktörleri şunlardır: *Aşırı kilo *Ailede şeker hastalığı bulunması *30 yaşın üzerinde olma *Daha önceki gebelikte şeker hastalığı olması *Daha önce büyük bebek doğurmuş olma hikâyesi Sayfa 9

10 *Kötü gebelik sonuçlarının varlığı *Çoğul gebelik Bu risk faktörleri varlığında gebelik haftaları beklenmeden ilk başvuru anında 100 gramlık şeker yükleme testi yapılır. Normal çıkması halinde bu test haftalar arasında tekrarlanır. ŞEKER YÜKLEME TESTİ İÇİN GELİRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir. 50 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif birkahvaltı yeterlidir. Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır. 100 gram şeker yükleme testi: Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlkönce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır. OGTT (oral glikoz tolerans testi) Şeker yükleme testi için, test öncesi 3 gün yeteri kadar karbonhidrat almak (en az 150 gram/gün karbonhidrat) ve bu testi etkileyecek ilaç almamak ve test sırasında sigara içmemek gerekir. OGTT, açlık kan şekeri 100 ila 120 mg/dl arasında olan kişilere yapılır. Açlık kan şekeri 120mg/dl ve üzerinde ise yapmaya gerek yoktur çünkü açlık kan şekerinin 120 ve üzerinde olması şeker hastalığının varlığı anlamına gelmektedir. 75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması gereklidir. OGTT 75 gram glikoz ile yapılır ve 2 saat süresince her yarım saatte bir 4 kez hastanın şekerine bakılır (Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda farklı uygulanabilir). KANDA LİPİD (KOLESTEROL, TRİGLİSERİD, HDL-C) ANALİZİ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER: - En az 3 hafta süresince beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi, - Kilonun sabit olarak korunması (ani kilo değişikliklerinden kaçınılması), - 12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi, açlık süresinin 16 saati aşmaması, - Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması, - 3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir. 24 SAATLİK İDRAR TOPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR: Öncelikle 24 saatlik idrarda ölçülecek test için koruyucu madde gerekiyorsa laboratuvara danışılmalıdır (Ca, ürik asit, amilaz). YİRMİDÖRT SAATLİK İDRAR TOPLARKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR: -Cuma ve cumartesi günleri idrar toplanmaya başlanmaz. -5 lt lik pet su şişeleri idrar toplamak içinuygundur. Kap kuru olmalıdır. Kola veya deterjan gibi şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır. -Biriktirilen idrar serin ve karanlık bir ortamda saklanılmalıdır. -İdrar toplanmaya başlanılan sabah uyandıktan sonra ilk idrar tuvalate, sonraki 24 saatteki idrar ise toplama kabına biriktirilir. Örneğin: sabah 8 den ertesi gün sabah 8e veya sabah 9 dan ertesi gün sabah 9 a kadar. Tüm idrar (sabahki ilk idrar hariç) gündüz ve gece boyunca, dikkatlice toplama kabına biriktirilir. Ertesi sabahki ilk idrar da örnek toplama kabına eklenerek, idrar toplama işlemi tamamlanır. -Toplanan idrar, ışık geçirmeyen bir poşette, bekletmeden hastaneye getirilir. -Kan alma bankolarından istenen testin barkodu çıkartılarak Biyokimya laboratuarına teslim edilir. Yatan hastalarda 24 saatlik idrarın (yukarda belirtilenlere uyularak) hepsi temiz bir kapta toplanarak, Biyokimya laboratuvarına gönderilir. Spot idrar ve gaita numunelerinin laboratuvara en geç bir saat içinde ulaşması gerekir. Dışkıda Gizli Kan: Laboratuvara gelmeden 24 saat öncesinden başlayarak etsiz diyet yapılmalıdır; Et ürünleri, şalgam, turp, hardal ve baharatlı yiyecekleri yememek gerekmektedir. BİYOKİMYA, İMMÜNANALİZ VE TAM İDRAR SONUÇLARININ ALINMASI: -Acil Biyokimya ( glukoz, üre, kreatinin, T-D.bilirübin, CK, CK-MB, Troponin I, LDH, GGT, amilaz, Kalsiyum, Mağnezyum, Sodyum, Potasyum, Klor, AST) sonucu; numune laboratuara ulaştıktan 60 dk sonra doktora bilgisayar ortamında gönderilir. Sayfa 10

11 -Acil Tam İdrar ve Gaitada Gizli Kan sonucu; numune laboratuara ulaştıktan 30 dk sonra doktora bilgisayar ortamında gönderilir. -Rutin Biyokimya sonuçları saat 12:00 a kadar verilenler; aynı gün saat de, 12:00 dan sonra verilenler bir saat sonra bilgisayar ortamında doktora gönderilir. -Sabah saat a kadar verilen Tam İdrar sonuçları saat de, -saat dan sonra verilen Tam İdrar sonuçları saat da, öğleden sonra verilenler saat da doktora bilgisayar ortamında gönderilir. -İmmünanaliz sonuçları; saat 12:00 a kadar verilenler; aynı gün saat de, 12:00 dan sonra verilenler iki saat sonra bilgisayar ortamında doktora gönderilir. Biyokimya laboratuvarında çalışılan hasta numuneleri 24 saat saklanmaktadır. Gerek görüldüğü durumlarda tekrarlanacak testler bu numunelerden veya hastadan yeni numune alınarak çalışılır. Laboratuvar sonuçlarını yazılı olarak almak isteyen hastalarımız, C bloktaki 4 numaralı bankoya başvurabilirler. Sayfa 11

12 BİYOKİMYA LABORATUVARIN'NDA YAPILAN TESTLER RUTİN BİYOKİMYA TESTLERİ AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI : aptt, Parsiyel Tromboplastin Zamanı, PTT : Venöz Kan : Mavi kapaklı, sitratlı tam kan tüpü Örnek Ret Kriterleri :Pıhtılı, yetersiz, yanlış tüpe alınmış ya da plazması hemolizli ayrılmış örnek. Yanlış tüp açısından özellikle mor kapaklı ve EDTA'lı tam kan sayım tüplerine dikkat edilmelidir. Kanın tüpün üzerindeki çizgiye kadar alınmış olması, doğru sonuçların elde edilmesi açısından zorunludur Hasta hazırlığı : Hasta heparin kullanıyorsa, bir sonraki dozdan 1 saat once örnek alınmalıdır. Örnek, heparin uygulanan koldan alınmamalıdır. : Heparin tedavisinin izlenmesi; hemofili A ve B taraması; yaygın damar içi pıhtılaşma, disfibrinojenemi ve K vitamin yetmezliğinin değerlendirilmesi; intrinsik yolda ve/veya tüm koagülasyon yolağında yer alan faktörlerin kalıtsal veya edimsel eksikliklerini ve bu faktörlerin inhibitörlerini taramak için kullanılır. ALANİN AMİNOTRANSFERAZ : ALT, SGPT (serum glutamil pirüvat transaminaz) : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli serum, yetersiz serum, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan : Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. SGPT/ALT büyük oranda karaciğer dokusunda ve daha küçük oranda da kalp ve iskelet kasında ve böbrekte bulunan bir enzimdir. Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. ALBÜMİN :Venöz kandan elde edilmiş serum. Buzdolabında veya soğukta toplanmış 24 saatlik idrar. :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü. Biriktirilen idrarın hepsini içine alabilecek temiz kuru pet şişe. Biriktirildiği süre içerisinde soğuk ve karanlık ortamda tutulmalıdır. (buzdolabında) Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum. Yanlış ve eksik toplanmış idrar. : Beslenme durumu ve kanın onkotik basıncı hakkında bilgi verir. Kalp yetmezliği, karaciğer böbrek hastalıkları, yanıklar, uzamış immobilizasyon, ve diğer kronik hastalıkların takibinde kullanılır. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biri olarak kabul edilir. Sayfa 12

13 ALKALEN FOSFATAZ : ALP :Her gün :Venöz kandan elde edilmiş serum :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli serum, yetersiz serum, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan :Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde klinik bulgularla birlikte kullanılır. Hızlı büyüme periyodundaki çocuklarda, menopoz sonrasında, gebeliğin son trimestrinde ve doğumdan sonraki 3-6 haftaya kadar ALP aktivitesi fizyolojik olarak yüksektir. AMİLAZ :Venöz kandan elde edilmiş serum. 2 saatlik idrar örneği(idrar toplanırken buzdolabında tutulmalı veya idrar kabı buz içinde olmalıdır. Toplanan idrar örneği buz kabı içinde laboratuvara getirilmelidir). : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü. Biriktirilen idrarın hepsini içine alabilecek temiz kuru pet şişe. Biriktirildiği süre içerisinde soğuk ve karanlık ortamda tutulmalıdır. Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan. Buz kabında getirilmemiş idrar numunesi. : Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankriatit, pankreatik kist ve psödokistler, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik safra yolları hastalıkları, diyabetikketoasidoz, peritonit, bazı akciğer ve över tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma, kafa travması, viral enfesiyonlar, kabakulak ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankeas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankeatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer. Ayrıca Oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan narkotik analijezikler v.b bazı ilaçlarda serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir. ANTİSTREPTOLİZİN O : ASO, Streptolizin O Antikoru : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri : Hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum :A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanı ve tadavilerinin takibinde kullanılır. ASPARTAT AMINOTRANSAMINAZ : AST, SGOT (serum glutamil oksaloasetat transaminaz) : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli serum, yetersiz serum, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan. Klinik : Karaciğer fonksiyon testlerinden biri olmakla birlikte, kalp ve iskelet kası harabiyeti hakkında da bilgi verir. Sayfa 13

14 BİLİRUBİN, DİREKT : Konjuge bilirubin :Venöz kandan elde edilmiş serum :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde uzun süre beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Klinik :Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını değerlendirmesinde kullanılır. BİLİRUBİN, TOTAL : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri : Serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum :Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. C-REAKTİF PROTEİN : CRP : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri : Serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum :İnfeksiyonun varlığını gösterir (akut bakteriyel enfeksiyonların % 80-85'inde30-35 mg/dl ve viral infeksiyonlarda <20 mg/dl, ancak bakteriyel infeksiyonları viral infeksiyonlardan ayırmada faydalı bir yöntem değildir). İnfeksiyonun düzelmesini (spontan veya tedavi nedeni ile) izlemekte kullanılır. Özgün olmayan bir akut faz reaktanıdır ÇİNKO Sonuç Verme Zamanı çalışılmaktadır. Sonuçlar bir hafta sonra verilir :Zn :Bu test dış labotauvarda :Serum : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Numune Alım ve Transport Koşulları: :Serum 45 dakika içinde ayrılmalıdır. Hastanın Hazırlanması :Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kan çinko düzeyinin sirkadien ritmi vardır. Sabah saat ve akşam saat de pik yapar. Yemeklerden sonra ise çinko düzeyi düşer. :Çinko, yara iyileşmesi, immün fonksiyonlar ve fetal gelişim için gerekli olan bir elementtir. Osteosarkom, koroner kalp hastalıkları, arterioskleroz ve anemilerde serum çinko düzeyi düşükken, acrodermatitis enteropatica, pulmoner tüberküloz, gastrointestinal sistem hastalıkları, talasemi ma jor, AMI, hepatoselüler hastalıklar, akut enfeksiyonlar, lösemi, lenfoma ve gebelikde serum çinko düzeyi ar tar. Çinko eksikliğinde tat alma ve yara iyileşmesi bozulur, deri lezyonları, alopesi, anemi, hepatosplenomegali, abdominal ağrı, diare ve hipoalbuminemi görülebilir. Örnek Ret Kriterleri : Serumu ayrılmadan biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Sayfa 14

15 DEMİR : Fe : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum Hasta Hazırlığı : Örneğin 10 saatlik açlıktan sonra sabah alınmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca sabah örneklerdeki serum demir konsatrasyonu, öğleden sonra alınanlara göre daha yüksek olduğundan numunenin sabah alınmasına özen gösterilmelidir. Enfeksiyon varlığında serum Fe düzeyinin geçici olarak düşebileceği unutulmamalıdır. : Başta demir eksikliğine bağlı olanlar olmak üzere, her türlü aneminin ve ayrıca demir zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ, SERBEST : SDBK, TIBC, : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum Hasta Hazırlığı : Örneğin 10 saatlik açlıktan sonra sabah alınmasına özen gösterilmelidir. :Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır. Anemilerin ayırıcı tanısında yararlıdır FİBRİNOJEN : Faktör 1 : Venöz kan : Mavi kapaklı, sitratlı tam kan tüpü Örnek Ret Kriterleri :Pıhtılı, yetersiz, yanlış tüpe alınmış ya da plazması hemolizli ayrılmış örnek. Yanlış tüp açısından özellikle mor kapaklı ve EDTA'lı tam kan sayım tüplerine dikkat edilmelidir. Kanın tüpün üzerindeki çizgiye kadar alınmış olması, doğru sonuçların elde edilmesi açısından zorunludur : Fibrinojen enzim aktivasyonu ile fibrine dönüşen bir kompleks proteindir. Fibrin yaygın kan pıhtısı için trombositlerle birlikte fibrin ağı oluşturur. Bundan dolayı koagülasyon proteini olarak önemlidir. Akut faz proteini olan fibrinojen kronik inflamatuar durumlarda artar. Fibrinojen düzeyinin arttığı durumlar a- İnflamasyon b- Akut Myokard infarktüsü c- Nefrotik sendrom d- Kanser, multipl myelom e- Gebelik, eklampsi f-çeşitli serebral hastalıklar. Fibrinojen düzeyinin azaldığı durumlar a- Karaciğer hastalığı b- Dıssemine introvasküler hastalık (DIC) e-kanser d-primer fibrinoliz e-herediter ve konjenital hipofibrinojenemi f- Disfibrinojenemi Sayfa 15

16 FOSFOR : Fosfat, PO +3 4, inorganik fosfor, P :Venöz kandan elde edilmiş serum. Buzdolabında veya soğukta toplanmış 24 saatlik idrar. :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü. Biriktirilen idrarın hepsini içine alabilecek temiz kuru pet şişe. Biriktirildiği süre içerisinde soğuk ve karanlık ortamda tutulmalıdır(buzdolabında). Laboratuvardan 25 ml 6N HCL alınıp idrarın toplanacağı kaba konacak. Örnek Ret Kriterleri : Hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum. Yanlış ve eksik toplanmış idrar. Hasta Hazırlığı : Örneğin 10 saatlik açlıktan sonra sabah alınmasına özen gösterilmeli, serumun mümkün olduğunca çabuk ayrılması sağlanmalıdır. 24 saatlik idrar için laboratuvara danışılacak. : Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. FRÜKTOZAMİN :Venöz kandan elde edilmiş serum :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli/ikterli/lipemik serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı :Ölçümden önceki son 24 saat içinde askorbik asit (vitamin C) kullanılmamalıdır. : Diabetes mellitusun kısa dönem takibinde kullanılır. Son 2 3 hafta içindeki ortalama kan glikoz konsantrasyonunu gösterir. Hemoglobin A1c kullanımında zorluklarlalaştıran, eritrosit yaşam süresinin etkilendiği hemolitik anemiler, hemoglobinapotiler gibi hematolojik bozukluklarda ve yenidoğanlarla gebelerde fruktozamin ölçümü değerlidir. Ciddi hipoproteinemik durumlarda fruktozamin seviyelerinin yanlış düşük bulunabilileceği göz önünde tutulmalıdır. GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ : GGT : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri : Hemolizli serum, yetersiz serum :Bu test özellikle karaciğer hücre disfonksiyonu ve alkolik karaciğer hastalığının tanısında kullanılır. GGT tüketilen alkol miktarına duyarlı olduğu için, kronik alkoliklerde alkolün kesilmesi veya azaltılmasını izlemede kullanılır. GGT aktivitesi karaciğer hastalıklarının tüm formlarında yükselir. GGT tıkanma sarılıkları, kolanjit ve kolesistitlerin tespit edilmesinde transaminazlardan daha duyarlıdır. Ayrıca çocuklar ve gebelerde LDH ve ALP yüksekliği olan durumların ayırıcı tanısında faydalıdır. Kolon ve göğüs kanserlerinin karaciğere olan metastazları için düşük duyarlıkta bir belirteç olarak da kullanılmaktadır. GLİKOHEMOGLOBİN : Hemoglobin A1c, HbA1c : Venöz kan : Mor kapaklı, EDTA'lı tam kan Sayfa 16

17 tüpü Örnek Ret Kriterleri :Pıhtılı, yetersiz ya da yanlış tüpe alınmış örnek. Yanlış tüp açısından özellikle mavi kapaklı ve sitratlı koagülometri tüplerine dikkat edilmelidir. :Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Eritrositlerin yaşam süresi yaklaşık 2-3 ay olduğundan HbA1c 2-3 ay boyunca kandaki ortalama glukoz düzeyini gösterir. HbA1c son haftalardaki glukoz düzeyleri ile daha yakın ilişkilidir. Son 1 aydaki glukoz düzeyi HbA1c nin %50 sini oluştururken günler %25 ini, günler diğer %25 ini oluşturur. GLİKOZ (açlık) : Açlık kan şekeri, AKŞ : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Serumu ayrılmadan beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı :Kan alınması için enaz 8 saatlik sabah açlığı gereklidir. 14 saatlik açlık sonrasında doğru sonuç alınmaz. :Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. GLİKOZ (tokluk) : Tokluk kan şekeri, TKŞ :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Serumu ayrılmadan beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı : Yemekten 2 saat sonra kan alınmalıdır. :Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. GLİKOZ TOLERANS TESTİ, ORAL (50 gr) : OGTT, Şeker yükleme testi : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Serumu ayrılmadan beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı :Örnek alınması için sabah açlığına gerek yoktur. Doktorunuz gerek görürse, sabah en az 8 saat aç kalarak kanınızı vermeye gelmelisiniz. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya ml su içinde 50 gr glikoz içeren solüsyon 5 dakika içerisinde içirilir ve 1 saat sonra tekrar kan örneği alınır. : gebelik haftalarında gestasyonel diabet tarama testi olarak kullanılır. Test sonucu 140 mg/dl'den yüksek çıkarsa, hastaya 100 gr'lık OGTT uygulanır. GLİKOZ TOLERANS TESTİ, ORAL (100 gr) : OGTT, Şeker yükleme testi Sayfa 17

18 : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Serumu ayrılmadan beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı :Örnek alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Bu süre içinde zorunlu olarak alınması gereken ilaçlar dışında kalanlar kesilir, kahve ve sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya ml su içinde 100 gr glikoz içeren solüsyon 5 dakika içerisinde içirilir ve sonraki 1., 2. ve 3. saatlerde tekrar kan örneği alınır. Test sırasında hasta sakin ve dinlenme halinde olmalı, su da dahil olmak üzere hiçbir şey yiyip içmemelidir. Bulantı - kusma gelişirse, test sonlandırılır. :50 gr'lık OGTT sonucu 140 mg/dl'den yüksek çıkarsa, hastaya gestasyonel diyabet tanısı koymak için uygulanır. Referans Aralığı : Açlık : <95 mg/dl 1.Saat : <180 mg/dl 2.Saat : <155 mg/dl 3.Saat : <140 mg/dl Ölçümlerden en az 2'sinin verilen değerlerden yüksek olması, gestasyonel diabet tanısını koydurur. GLİKOZ TOLERANS TESTİ, ORAL (75 gr) : OGTT, Şeker yükleme testi : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Serumu ayrılmadan beklemiş kan, hemolizli serum, yetersiz serum, açlık süresi ve kan verilecek saatlere uyulmaması. Hasta hazırlığı :Örnek alınması için saatlik sabah açlığı gereklidir. Bu süre içinde zorunlu olarak alınması gereken ilaçlar dışında kalanlar kesilir, kahve ve sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya ml su içinde 75 gr glikoz içeren solüsyon 5 dakika içerisinde içirilir ve sonraki 1. ve 2. saatlerde tekrar kan örneği alınır. Reaktif hipoglisemi düşünülen hastalarda bu süre gerek görülürse 5 saate kadar uzatılır. Test sırasında hasta sakin ve dinlenme halinde olmalı, su da dahil olmak üzere hiçbir şey yiyip içmemelidir. Bulantı - kusma gelişirse, test sonlandırılır. : Açlık kan şekeri değeri laboratuvar üst sınırı ile 126 mg/dl arasında olan, gebe olmayan erişkin hastalarda, şeker hastalığı, reaktif hipoglisemi ya da bozuk glikoz toleransı tanısı koymak için uygulanır. Eğer bir hastanın farklı zamanlarda yapılmış 2 açlık kan şekeri ölçümü 126 mg/dl'den yüksekse ya da rastgele yapılan en az 2 kan şekeri ölçümü 200 mg/dl'den yüksekse, bu hastaya OGTT yapmaya gerek yoktur. Refans Aralığı : 1. ya da 2. saat glukoz sonuçlarından en az birinin 200 mg/dl'den yüksek olması, hastada şeker hastalığı olduğunu gösterir. Bozuk glikoz tolerans: Aşağıdaki değerlerin dışında ve 200 mg/dl nin altında kan şekerinin çıkması. Açlık: mg/dl 30.dk: mg/dl 60.dk: mg/dl 90 dk: mg/dl 120dk: mg/dl Reaktif hipoglisemi: Herhengi bir saatte kan glikoz düzeyinin 50 mg/dl nin altında çıkması. KALSİYUM : Ca Sayfa 18

19 : Venöz kandan elde edilmiş serum, Buzdolabında veya soğukta toplanmış 24 saatlik idrar. :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli serum, Uzamış turnike uygulaması, yetersiz serum. 24saatlik idrar. Hasta hazırlığı :Kan alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kanda kalsiyum seviyesi 02:00 04:00 saatleri arasında en düşük, 20:00'de ise en yüksek düzeydedir. 24saatlik idrarda Ca baktıracak hastalar 5 lt.lik temiz kuru pet şişeyle laboratuvara geleceklerdir. Laboratuvardan aldıkları 10 ml 6N HCL kaba eklendikten sonra verilen talimatlar doğrultusunda 24 saatlik idrarlarını toplayacaklardır. :Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. İdrarda kalsiyum ölçümü, kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı hastalık durumlarında oluşan, idrara aşırı veya baskılanmış Ca atılımını gösterir. KLORÜR : Cl - : Venöz kandan elde edilmiş serum. Buzdolabında veya soğukta toplanmış 24 saatlik idrar. : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü. Biriktirilen idrarın hepsini içine alabilecek temiz kuru pet şişe. Biriktirildiği süre içerisinde soğuk ve karanlık ortamda tutulmalıdır.(buzdolabında) Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli serum, yetersiz serum. Yanlış ve eksik toplanmış idrar. Hasta hazırlığı :Kan alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. :Vücudun sıvı-elektrolit dengesinin, asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. İdrarda klorür miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. KOLESTEROL, HDL : HDL kolesterolü : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı : Kan alınması için en az 12 saatlik sabah açlığı gereklidir. :HDL, periferik hücrelerden karaciğere kolesterolün ters taşınmasından sorumlu olan lipoproteindir. Bu yolla kolesterol karaciğerde safra asitlerine dönüşür ve safra yollarına sekrete olup barsaktan atılır. HDL kitlesinin %50'si protein, %30 'u fosfolipid ve %20'si kolesteroldür. Aterosklerotik hastalık ile serum HDL düzeyleri arasında ters ilişki vardır. Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder. KOLESTEROL, LDL : LDL kolesterolü : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Sayfa 19

20 Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli serum, yetersiz serum Hasta hazırlığı : Kan alınması için en az 12 saatlik sabah açlığı gereklidir. :Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL -kötü kolesterol- düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir. VLDL artığı olarak damar içinde sentezlenir. Kolesterolden zengindir. Karaciğer ve dışındaki dokularda reseptörleri bulunur. Bu reseptörlere Apo B ile bağlanarak karaciğerde yıkılır. LDL yıkımı makrofajlar tarafından da gerçekleştirilir. LDL arttığı zaman makrofajlar tarafından tutulup köpük hücreleri oluşumuna sebep olur. Ailesel hiperlipoproteinemiler dışında sekonder olarak hipotiroidi, nefrotik sendrom, obstrüktif karaciğer hastalıkları, hepatoselüler hastalıklar, gebelik, diabetes mellitus, kronik renal yetmezlik ve cushing sendromu gibi durumlarda artar. Referans Aralığı : Hastanemizde LDL değeri lipit ölçümlerinden hesaplanarak bulunmaktadır. Trigliseriti 400 mg/dl üzerindeki hastalar için yanlış sonuç alınacağından hesaplanamaz. KOLESTEROL, TOTAL : Total kolesterol :Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Uzamış turnike uygulaması, hemolizli serum, yetersiz serum. Hasta hazırlığı :Kan alınması için en az 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. :Aterosklerotik arter hastalıklarıyla ilgili risklerin ve hipolipidemi ya da hiperlipidemi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. KREATİN KİNAZ : CK, CPK : Sarı kapaklı, jelli biyokimya tüpü Örnek Ret Kriterleri :Hemolizli serum, yetersiz serum, serumu ayrılmadan beklemiş kan. :Kreatin kinaz kalp, iskelet kasında yüksek; beyin dokusunda ise daha düşük konsantrasyonlarda bulunan bir enzimdir. Bu yüzden myokard ve iskelet kası hasarının çok özel bir göstergesi olarak kullanılır. Üç izoenzimi vardır: CKMM, CKBB ve CKMB. CKMM temel olarak iskelet kasında, CKMB iskelet kası ve kalp kasında, CKBB beyin dokusu, gastrointestinal sistem ve genitoürier sistemde bulunur. CKMM izoenzimi iskelet kası hasarı, CKMB kalp hasarı (myokard enfarktüsünü), CKBB ise santral sinir sistemi hasarında yükselir. Bu izo enzimlerden herhangi birinin yükselmesi total CK seviyesinin yükselmesine neden olur. Total CK aktivitesi enfarktüsün başlamasından 6 saat sonra yükselmeye başlar 24 saat içinde maksimum seviyeye ulaşır ve üçüncü günün sonuna doğru normale döner. Myokard enfarktüsü tanısında kullanılmasının yanısıra inflamatuar iskelet kası hastalıkları için güvenilir bir göstergedir. CK seviyeleri, muskuler distrofilerin klinik semptomlarının ortaya çıkmasından önce tanınmasına olanak sağlar. Reye's sendromu benzeri santral sinir sistemi hastalıklarında, CK seviyeleri yükselebilir. Sayfa 20

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK HASTA HİKAYESİ NASIL ALINIR? 1) Hastanın mevcut şikayeti: Gerçek şikayeti bulmaya yönelik sorular a) Sizi en çok rahatsız eden şey ne? b) Ne zaman başladı?

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI Dok No:BİY.TL.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Laboratuvarda tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken test değerlerinin ilgili hekime acil olarak bildirilmesini

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013. Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013. Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013 Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev. Tarih/No:-/0 1 GİRİŞ Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017 PREANALİTİK DEĞİŞKENLER MediOS 2017 Laboratuvar testleriyle elde edilen sonuçların hastada gerçek değerler olduğuna inanılır. Ancak birçok faktör bir örnekteki bir veya daha fazla madde ile ilgili analiz

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ Doküman Kodu: SEAH.BİY.RH.001 Yayın Tarihi: 19.11.2012 Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: 26.06.2014 Sayfa No: 1 / 40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İdrarda Özel Testler } Atılım ürünleri } Hormonlar / Metabolitler } Kortizol } Metanefrinler } Amino asitler } Organik asitler

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013 REVİZYON NO:01 SAYFA NO: 1 / 19 ÖNSÖZ Hastanelerde Laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı Laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU EBE HATİCE CANSARAN OĞUZ GDM TANI KRİTERLERİ Gebelerde 24 ile 28 hafta arasında 75 gr şeker

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 3 22 Ekim, Çarşamba 21 gün 21

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2012 Hedef ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy) ve Kesinlik (Precision) ile Sonuçların RA verilerine

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi Tedavisi Dr. Ömer Salt Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi sınıflaması Hafif hipoglisemi adrenerjik bulgular kan şekeri

Detaylı