2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu

3 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN Yılı Genel Faaliyet Raporu

4 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu

5 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu

6 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu

7 Başbakanın Sunuşu Hükümetlerimizin gerçekleştirdiği yapısal reformlar ile doğru ve kararlı bir şekilde uygulanan ekonomi ve maliye politikaları sayesinde güçlü mali dengeler sağlanmıştır. Her alanda çok daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulmasına devam edilmiştir. Mali disiplinden ödün vermeden ekonomimizde çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH ye oranı 2014 yılında yüzde 1,3 seviyelerine indirilmiş ve bütçe, faiz bütçesinden hizmet bütçesine dönüştürülmüştür. Merkezi yönetim bütçesinde 2002 yılında toplanan her yüz liralık verginin yaklaşık 86 TL si faiz için harcanmakta iken 2014 yılında bu tutar sadece 14,2 TL olmuştur. Böylece bütçedeki faiz yükü azaltılarak vatandaşlarımıza hizmet için daha fazla kaynak ayrılmıştır. Maastricht kriterlerinden borçlanmaya ilişkin kriter GSYH nin yüzde 60 ı olmasına rağmen ülkemizde AB tanımlı genel devlet borç stokunun milli gelire oranı 2002 yılından bu yana yaklaşık 40 puan azaltılarak yüzde 33,5 seviyelerine indirilmiştir. Maliye politikası; makroekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme, yüksek istihdam ve halkımızın refahı için planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Dünyada örnek gösterilen güçlü mali dengesiyle 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verme sorumluğu ilkeleri ışığında Genel Faaliyet Raporunun bu yıl dokuzuncusu hazırlanmıştır. Bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve kamuoyumuzun denetim yetkisi adına önemli bir hizmeti yerine getirdiğine inanıyor ve Raporda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahmet DAVUTOĞLU BAŞBAKAN 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

8 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2

9 Maliye Bakanının Sunuşu T ürkiye ekonomisi 2002 yılından bu yana gösterdiği güçlü performansı, AK Parti Hükümetleri döneminde gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlara, uyguladığımız sağlıklı makroekonomik politikalara ve sürdürdüğümüz mali disipline borçludur. Bu dönemde Türkiye hızla büyüdü, makro finansal istikrarı pekiştirdi ve rekor düzeyde istihdam yarattı. Son 60 yılın en büyük küresel finansal krizine rağmen döneminde yılda yaklaşık ortalama yüzde 5 büyüyerek kişi başına geliri sabit fiyatlarla yaklaşık bir buçuk katına, satın alma paritesine göre iki katına, dolar cinsinden ise üçe katladık. Maliye politikası uygulamalarında da önemli kazanımlar elde ettik yılında yüzde 10,8 olan genel devlet açığının GSYH ye oranını 2014 yılında yüzde 0,7 ye; yüzde 74 olan AB tanımlı genel devlet borç stokunun GSYH ye oranını ise yüzde 33,5 e düşürdük. Bu güçlü performansta uyguladığımız kamu maliye politikalarının rolü yadsınamaz. Özellikle kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, performans odaklı harcanması, harcamaların etkin bir şekilde izlenmesi ve raporlanması ve bu sayede hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi başarımızın temelini oluşturmaktadır. Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığa dayalı yönetim anlayışı gereği olarak kamu idarelerinin kamu kaynakları ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerini her yıl kamuoyuna açıklaması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Sayıştayın ve kamuoyunun; geçmiş yıla ilişkin olarak kamu idarelerinin mali performansı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporunun gerekli katkıyı sağlayacağını ümit ediyorum. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK MALİYE BAKANI 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 3

10 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 4

11 İçindekiler BAŞBAKANIN SUNUŞU... 1 MALİYE BAKANININ SUNUŞU... 3 İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR... 7 GRAFİKLER... 8 KISALTMALAR... 9 GİRİŞ I- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER A- ORTA VADELİ PROGRAM Yılı Makroekonomik Tahmin ve Gerçekleşmeler Kamu Harcama, Yatırım, Gelir ve Borçlanma Politikaları a- Kamu Harcama Politikası b- Kamu Yatırım Politikası c- Kamu Gelir Politikası d- Kamu Borçlanma Politikası B- ORTA VADELİ MALİ PLAN II- KAMU MALİYESİNDEKİ GELİŞMELER A- BÜTÇE GELİŞMELERİ Merkezi Yönetim Bütçesi a Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Hedefleri b Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri i- Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Denge ii- Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri aa- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri bb- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri cc- Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri iii- Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri aa- Genel Bütçe Gelirleri bb- Özel Bütçe Gelirleri cc- Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Gelirleri c- Bütçe Performansının Gelişimi d- Mali Tablolar Sosyal Güvenlik Kurumları a- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) i- Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri ii- Faaliyet Bilgileri b- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) i- Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri ii- Faaliyet Bilgileri Mahalli İdareler a- Mahalli İdarelere İlişkin Genel Bilgiler b- Bütçe Gerçekleşmeleri i- Belediyelerin Bütçe Gerçekleşmeleri ii- İl Özel İdarelerinin Bütçe Gerçekleşmeleri iii- Belediyelere Bağlı İdarelerin Bütçe Gerçekleşmeleri B- KAMU BORÇ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ İç Borçlanma Dış Borçlanma a- Uluslararası Sermaye Piyasalarından Borçlanma b- Uluslararası Kuruluşlardan Program Finansmanı c- Proje Finansmanı d-borç Üstlenimine Tabi Krediler e- Dünya Bankası f- Avrupa Kuruluşları g- Diğer Kuruluşlar Borç Stoku Yılı Genel Faaliyet Raporu 5

12 III-BÜTÇE YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER A- YAPILAN DÜZENLEMELER Tebliğler Genelge, Usul ve Esaslar ve Genel Yazılar B- YIL İÇİ ÖDENEK İŞLEMLERİ C- MALİ KONTROL FAALİYETLERİ Kamu Personel İşlemleri Diğer Kontrol İşlemleri IV- KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİ REFORMU A- GENEL GELİŞMELER B- İÇ KONTROL C- İÇ DENETİM D- STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Stratejik Planlama Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Performans Esaslı Bütçeleme Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler E- AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM ÇALIŞMALARI F- EĞİTİM VE REHBERLİK EKLER Yılı Genel Faaliyet Raporu 6

13 Tablolar TABLO 1: 2014 YILI MAKROEKONOMİK HEDEFLER, GÜNCELLEMELER VE GERÇEKLEŞMELER TABLO 2: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI FAZLASI TABLO 3: BÜTÇE ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI TABLO 4: GÜNCELLENEN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI FAZLASI TABLO 5: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HEDEFLERİ TABLO 6: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) TABLO 7 : 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ(FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA) TABLO 8: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR HEDEFLERİ TABLO 9: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEK VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 10: EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEK VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 11: İDARELER İTİBARIYLA DERNEK VAKIF VE DİĞER KURULUŞLARA YAPILAN CARİ TRANSFERLER TABLO 12: DERNEK, VAKIF VE DİĞER KURULUŞLARA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ TABLO 13: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEK VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 14: BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMESİNE GÖRE İLK ON GENEL BÜTÇELİ KAMU İDARESİ TABLO 15: BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMESİNE GÖRE İLK ON ÖZEL BÜTÇELİ İDARE TABLO 16: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 17: VERGİ GELİRLERİ HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 18: 2014 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE ÖDENEK VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 19: SGK YILLARI SAĞLIK HARCAMALARI TABLO 20: SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAPSAMI TABLO 21: TÜRKİYE İŞ KURUMU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 22: TÜRLERİ İTİBARIYLA BELEDİYE SAYISI TABLO 23:2014 YILI MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 24: MAHALLİ İDARELERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ TABLO 25: 2014 YILI BELEDİYELERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 26: BELEDİYELERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ TABLO 27: 2014 YILI İL ÖZEL İDARELERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 28: İL ÖZEL İDARELERİNİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ TABLO 29: 2014 YILI BELEDİYELERE BAĞLI İDARELERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 30: BELEDİYELERE BAĞLI İDARELERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ TABLO 31: İÇ VE DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ TABLO 32: 2014 YILI DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMI VE SEKTÖREL DAĞILIMI TABLO 33: KREDİ KULLANIM BİLGİLERİ Yılı Genel Faaliyet Raporu 7

14 Grafikler GRAFİK 1: 2014 YILI AYLIK BÜTÇE DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİK 2: 2014 YILI AYLIK FAİZ DIŞI DENGE GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİK 3: YILLARI PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 4: YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 5: YILLARI FAİZ GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 6: YILLARI CARİ TRANSFERLERİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 7: YILLARI SERMAYE GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 8: YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI GRAFİK 9: 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI GRAFİK 10: YILLARI BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI FAZLANIN GSYH YE ORANI GRAFİK 11: YILLARI MERKEZİ YÖNETİM FAİZ GİDERLERİNİN GSYH YE ORANI GRAFİK 12: YILLARI FAİZ GİDERLERİNİN VERGİ GELİRLERİNE ORANI GRAFİK 13: AKTİF SİGORTALILARIN DAĞILIMI GRAFİK 14: MAHALLİ İDARELER BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI GRAFİK 15: 2014 YILI MAHALLİ İDARELER BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI GRAFİK 16: MAHALLİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE PAYLARI Yılı Genel Faaliyet Raporu 8

15 Kısaltmalar AFP : Ayrıntılı Finans Programı AHP : Ayrıntılı Harcama Programı AYB : Avrupa Yatırım Bankası BKK : Bakanlar Kurulu Kararı CIA : Sertifikalı İç Denetçi CPS : Ülke İşbirliği Stratejisi DAP : Doğu Anadolu Projesi DFİF : Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu DOKAP : Doğu Karadeniz Projesi DSİ : Devlet Su İşleri FED : Amerikan Merkez Bankası GAP : Güneydoğu Anadolu Projesi GİD II : Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu GSS : Genel Sağlık Sigortası GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla HES : Hidroelektrik Santrali IPA : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İÇDEN : Kamu İç Denetim Yazılımı İDDK : İç Denetim Koordinasyon Kurulu İİMEK : İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları İKGOP : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı İŞ-KUR : Türkiye İş Kurumu JBIC : Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası JICA : Japon İşbirliği ve Kalkınma Ajansı KDV : Katma Değer Vergisi KfW : Alman Kalkınma Bankası KİP : Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsleri KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOP : Konya Ovası Projesi KÖİ : Kamu Özel İşbirliği KÖYDES : Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi MEB : Milli Eğitim Bakanlığı OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ÖTV : Özel Tüketim Vergisi SGB : Strateji Geliştirme Birimi SGDB : Sosyal Güvenlik Destek Primi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TİDE : Türkiye İç Denetim Enstitüsü TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi UMEM : Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 9

16 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 10

17 GİRİŞ 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 11

18 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 12

19 Kamu mali yönetimi ve kontrol reformu ülkemizin son dönemde kamu yönetimi alanında gerçekleştirdiği en önemli reformlardan biridir. Reformun temel ayağını oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, mali yönetim ve iç kontrol ile iç denetim uygulamaları uluslararası standartlara uygun hale getirilmiş, kamuda bütçe sınıflandırması ve muhasebe sisteminde birlik sağlanmış, idarelerin mali yönetim ve kontrol fonksiyonlarını etkili bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli idari yapılar oluşturulmuş, bütçe hazırlık süreci güçlendirilmiş, orta vadeli harcama yaklaşımına uygun olarak çok yıllı bütçelemeye geçilmiş, mali saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak üzere kamu idarelerince faaliyet raporu hazırlanması uygulamasına geçilmiştir. Faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin temel düzenlemeler 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer almaktadır. Buna göre kamu idarelerinde harcama birimleri düzeyinde birim faaliyet raporu, kamu idaresi bazında ise idare faaliyet raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı, mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarını esas alarak kendi değerlendirmelerini de içerecek şekilde mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlamakta ve kamuoyuna açıklamaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları ise Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan genel faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Mahalli idareler genel faaliyet raporu ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan genel faaliyet raporunun birer örneği Sayıştaya gönderilmektedir. Sayıştay, mahalli idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahalli idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bilindiği üzere, uluslararası sınıflandırma ile uyumlu olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşmaktadır Yılı Genel Faaliyet Raporu 13

20 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idarelerden oluşmaktadır. Sosyal güvenlik kurumları ise aynı Kanunun (IV) sayılı cetvelinde yer almaktadır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bu Raporun 1 No lu Ekinde, özel bütçeli idarelere 2 No lu Ekinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3 No lu Ekinde ve sosyal güvenlik kurumlarına ise 4 No lu Ekinde yer verilmiştir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları, 2014 yılına ilişkin idare faaliyet raporlarını 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen raporlama ilkelerine uygun bir şekilde hazırlayarak Şubat ayı sonunda kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır. İl özel idareleri faaliyet raporlarını Mart ayı sonuna kadar, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ise Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamışlardır. Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının 2014 yılındaki faaliyet sonuçlarını söz konusu Yönetmelik çerçevesinde kamuoyuna duyurmak ve bir örneğini Sayıştay Başkanlığına göndermek üzere 2014 yılı Genel Faaliyet Raporunu hazırlamıştır yılı Genel Faaliyet Raporunda; Merkezi Yönetim Bütçesinin gelir ve gider hedefleri ile gerçekleşmeleri ve meydana gelen sapmaların nedenleri, Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel değerlendirmeler, Borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler, Bütçe uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan faaliyetler, Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerine ilişkin bilgiler, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler, 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 14

21 2014 yılı sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetveller ile bunlara ilişkin bilgiler, Merkezi yönetim bütçesinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılan yardımlar, Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi reformuna ilişkin gelişmeler yer almaktadır. Yukarıda belirtilen bilgi ve değerlendirmeleri içerecek şekilde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay ve kamuoyunun genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan 2014 yılı Genel Faaliyet Raporu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamu idarelerinin 2014 yılı faaliyetlerine yön veren temel politika belgelerindeki hedef ve önceliklere yer verilmektedir. İkinci bölümde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçe hedef ve gerçekleşmeleri, borçlanma bilgileri ile mali tabloları yer almaktadır. Üçüncü bölümde, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe yönetimine ilişkin yürütülen faaliyetler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ise kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi reformu kapsamında iç kontrol, iç denetim ile stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme alanlarında yürütülen faaliyetlere yer verilmektedir Yılı Genel Faaliyet Raporu 15

22 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 16

23 I- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 17

24 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 18

25 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin uygulamaya konulması ve orta vadeli harcama çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye geçilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, çok yıllı bütçeleme, bütçe politikasının orta vadeli bir bakış açısı ile hazırlanmasını ve politika belgeleri ile bütçeler arasında bağlantı kurulmasını öngörmektedir. Bu nedenle, bütçelerin orta vadeli program ve orta vadeli mali plana dayanılarak hazırlanması gerekmektedir. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu doğrultuda yönlendirmek amacı ile kamu maliyesi alanında temel politika ve öncelikleri belirleyen, maliye politikasına yön veren ve kamu ile özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliği taşıyan belgelerdir yılı Genel Faaliyet Raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının 2014 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu kamu idareleri tarafından yürütülen faaliyetler ise Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planında belirlenen strateji ve politika hedeflerine dayanmaktadır. Söz konusu belgelerde yer alan maliye politikası hedef ve önceliklerine aşağıda yer verilmektedir. A- ORTA VADELİ PROGRAM dönemi Orta Vadeli Programında, dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak temel amaç olarak belirtilmiştir. Ayrıca, yurt içi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek Orta Vadeli Programın öncelikli müdahale alanları arasında sayılmıştır. Orta Vadeli Programın amaç ve önceliklerini gerçekleştirmek için yapısal reformlara devam edileceği de vurgulanmıştır Yılı Genel Faaliyet Raporu 19

26 Yılı Makroekonomik Tahmin ve Gerçekleşmeler dönemi Orta Vadeli Programında, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının hazırlığına esas teşkil eden temel makroekonomik hedefler belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2014 yılı temel makroekonomik hedefler ile bunlara ilişkin güncellemeler ve gerçekleşmeler yer almaktadır. Tablo 1: 2014 Yılı Makroekonomik Hedefler, Güncellemeler ve Gerçekleşmeler Hedef OVP Güncelleme OVP Gerçekleşme ( ) ( ) GSYH Büyümesi (%) 4,0 3,3 2,9 GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, $) İşsizlik Oranı (%) 9,4 9,6 9,9 İhracat (FOB) (Milyar $) 166,5 160,5 157,6 İthalat (CIF) (Milyar $) 262,0 244,0 242,2 Dış Ticaret Dengesi (Milyar $) -95,5-83,5-84,6 Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -6,4-5,7-5,8 Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) 49,4 49,9 50,0 TÜFE Yıl Sonu (%) 5,3 9,4 8,2 2- Kamu Harcama, Yatırım, Gelir ve Borçlanma Politikaları dönemi programında kamu harcama, yatırım, gelir ve borçlanma politikalarına ilişkin hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. a- Kamu Harcama Politikası Orta Vadeli Programda kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesinin ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmalarının esas olduğu belirtilmiştir. Program döneminde harcamalara ilişkin olarak aşağıdaki politikaların uygulanacağı ifade edilmiştir: Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, yeni harcama programları uygulamaya geçirilmeden önce pilot uygulamalara gidilecek ve etki analizi çalışmaları 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 20

27 yapılacak, mevcut programlar etkililik ve etkinlik bakımından gözden geçirilecektir. Bütçe hazırlık sürecinde, personel harcamaları dışında kalan diğer cari harcamalara yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. Harcama programları yalnızca varlık sebebini oluşturan amaçlara uygun olarak ve belirlenmiş süreler dahilinde yürütülecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır. Kamu mali yönetimi alanında yapılan reformların uygulamasını güçlendirmek amacıyla kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli olarak geçilecektir. Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır. Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak değerlendirilecektir. Tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; etkinlik, verimlilik ve katma değerin artırılması hedefi çerçevesinde belirlenecektir. Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir. Kamu harcamalarının tahsisinde eğitim öncelikli sektör olmaya devam edecektir. Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak olan kesinti düzenli olarak uygulanmaya devam edilecektir Yılı Genel Faaliyet Raporu 21

28 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir. Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek ve mükerrerlikler önlenecektir. Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini tehdit eden prim yapılandırmaları ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacaktır. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz yansımaları olan uygulamalar gözden geçirilecektir. b- Kamu Yatırım Politikası dönemi Orta Vadeli Programında, kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılmasının temel amaç olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede; Kamu yatırım ödeneklerinin, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirileceği ve bu kapsamda demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verileceği, Kamu yatırım projelerinin önceliklendirilerek, kısa sürede tamamlanacak projelere yoğunlaşılacağı, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verileceği, 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 22

29 Kamu ve özel kesim yatırımlarının birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımlarının, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacağı, Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dahil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verileceği, GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin ve eylem planlarındaki diğer projelerin gerçekleştirilmesine devam edileceği, KÖİ uygulamalarına ilişkin bir strateji belgesi hazırlanmasına, KÖİ mevzuatının çerçeve bir kanun altında toplanmasına, KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacağı, Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinin güçlendirileceği ve bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirileceği belirtilmiştir. c- Kamu Gelir Politikası dönemi Orta Vadeli Programında kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesinin temel amaç olduğu belirtilmiştir. Vergi politikası, gelir dağılımının iyileştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmasına, ekonominin rekabet gücünün ve yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır. Ayrıca, vergi politikalarının uygulanmasında istikrar, vergilendirmede öngörülebilirliğin esas olacağı belirtilmiş ve bu çerçevede yapılacaklar aşağıda sayılmıştır: Vergi politikası, üretim faktörlerinin etkin dağılımının sağlanması ile istihdam ve yatırımların teşvik edilmesinde araç olarak kullanılacaktır Yılı Genel Faaliyet Raporu 23

30 Temel vergi mevzuatının, ekonomik ve sosyal politikalar gözetilerek sade ve mükelleflerin uyum sağlayabileceği hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Gelir politikası uygulama sonuçları kamuoyuyla daha düzenli ve ayrıntılı bir şekilde paylaşılacaktır. Elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik gerekli hukuki ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir. Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Bu kapsamda; denetim kapasitesi artırılacak ve etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadele, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacaktır. Kamu mali dengelerinin imkan verdiği ölçüde, ticari faaliyetler üzerindeki işlem vergilerinde indirime gidilecektir. Vergi tabanı, vergilemenin daha adil olmasını ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak şekilde genişletilecektir. Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecektir. Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecektir. Yerel yönetimlerin mali imkanlarını güçlendirmek için kentsel rantlar da değerlendirilerek yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. d- Kamu Borçlanma Politikası dönemi Orta Vadeli Programında, makroekonomik dengeleri gözeten, para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesinin esas olduğu vurgulanmıştır. Kamu 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 24

31 borçlanma politikasının, iç ve dış piyasa koşulları ile maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, finansman ihtiyacının orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karşılanmasını sağlayacak şekilde yürütüleceği belirtilmiş ve bu ilke çerçevesinde yapılacaklar aşağıda sayılmıştır: Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecek, bu kapsamda borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riski; ortalama vadenin uzatılması ve Hazine nin güçlü rezerv tutması suretiyle likidite riski yönetilecektir. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecektir. İkincil piyasalarda sağlıklı bir verim eğrisinin oluşturulması ve likiditenin sağlanmasına yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi ve ölçüt senet politikası gibi uygulamalara devam edilecektir. Devlet iç borçlanma senetleri yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni araçların ve yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir. Tahvil piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir. B- ORTA VADELİ MALİ PLAN dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmıştır dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Planda dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak ekonomi 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 25

32 politikasının temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek temel öncelikler olarak belirlenmiştir. Ayrıca Planda; Mali Plan döneminde maliye politikasının bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması ve cari açığın kontrol altında tutulmasına yardımcı olacak şekilde uygulanacağı, Kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetileceği, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi için azami çabanın sarf edileceği, Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak yılları merkezi yönetim bütçesinin, kamu idarelerinde kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımının teşvik edilmesi, harcama programlarının önceliklendirilmesi ve harcamaların etkililiğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulmasını amaçladığı, döneminde yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmaya devam edileceği, her yıl yinelenen verimsiz harcamaların gözden geçirilerek harcamaların etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen yapısal rasyonalizasyon çalışmalarına devam edileceği, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin ilgili kamu idarelerince tasfiye edileceği ve bu yolla elde edilecek mali alanın, özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacağı, Kamu idarelerinin Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecekleri ve 2014, 2015 ve 2016 yılları için bütçe tekliflerini sunacakları, 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 26

33 döneminde izlenecek maliye politikasının, büyümeyi ve istihdamı artırmayı, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmeyi ve faiz dışı harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflediği, Mali Plan döneminde, kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmasının esas olacağı ve bu kapsamda harcama programlarının politika belgelerinde yer alan öncelikler ile varlık sebebini oluşturan amaçlara uygun olarak belirlenmiş süreler dahilinde yürütüleceği, Performans esaslı bütçe uygulamasını etkinleştirmek ve bütçeleme süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların birlikte değerlendirilmesine imkan sağlamak üzere kamu hizmet programları odaklı bir bütçeleme sistemine geçişe yönelik çalışmalara devam edileceği, Mali Plan döneminde kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılmasının amaçlandığı ve bu amaçla kamu yatırım ödeneklerinin özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirileceği, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verileceği, döneminde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edileceği, Mali Plan döneminde, tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferlerin; alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak etkinlik, verimlilik çerçevesinde ürün kalite ve katma değerinin artırılmasını sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edileceği ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknolojik yöntemler ve hizmetler yardımıyla üretime ve rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik politikalara ağırlık verileceği, döneminde uluslararası standartlar çerçevesinde, kamu idarelerinin kamu iç kontrol ile iç denetim standartlarına uyum düzeyini artırmak 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 27

34 üzere çalışmaların yürütülmeye devam edileceği ve kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısının nitelik ve nicelik olarak güçlendirileceği, Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile yatırım, istihdam ve büyümeyi artırmaya yönelik olarak değerlendirilmesinin sağlanacağı, Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu mali istatistiklerinin uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacağı ve kamu mali yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir dönemi Orta Vadeli Mali Planında belirlenen 2014 yılına ilişkin bütçe dengesi ve faiz dışı fazla hedefleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Fazlası Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi / GSYH (%) -1,9 Faiz Dışı Fazla (Milyon TL) Faiz Dışı Fazla / GSYH (%) 1, dönemi Orta Vadeli Mali Planında 2014 yılına ilişkin merkezi yönetim kapsamındaki idareler için belirlenmiş ödenek teklif tavanlarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 3: Bütçe Ödenek Teklif Tavanları (Milyon TL) Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Merkezi Yönetim Faiz Dışı Giderler I. Personel Giderleri II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri III. Mal ve Hizmet Alım Giderleri IV. Faiz Giderleri V. Cari Transferler VI. Sermaye Giderleri VII. Sermaye Transferleri VIII. Borç Verme IX. Yedek Ödenekler Yılı Genel Faaliyet Raporu 28

35 dönemi Orta Vadeli Programında 2014 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe hedefleri güncellenmiş olup yeni hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Güncellenen Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Fazlası Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL) -24,4 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi / GSYH (%) -1,4 Faiz Dışı Fazla (Milyar TL) 25,8 Faiz Dışı Fazla / GSYH (%) 1, Yılı Genel Faaliyet Raporu 29

36 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 30

37 II- KAMU MALİYESİNDEKİ GELİŞMELER 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 31

38 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 32

39 A- BÜTÇE GELİŞMELERİ 1- Merkezi Yönetim Bütçesi a Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Hedefleri 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 436 milyar 433 milyon TL, faiz hariç bütçe giderleri 384 milyar 433 milyon TL, bütçe gelirleri ise 403 milyar 175 milyon TL olarak belirlenmiştir. Merkezi yönetim bütçesinin 33 milyar 258 milyon TL açık vermesi, faiz dışı fazlanın ise 18 milyar 742 milyon TL olması öngörülmüştür. Tablo 5: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Hedefleri (Bin TL) Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Fazla Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ile giderlerin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı ve bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 6: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Başlangıç Ödenekleri (Ekonomik Sınıflandırma) (Bin TL) Başlangıç Ödeneği GSYH Payı (%) Bütçe İçindeki Payı (%) Personel Giderleri ,3 25,2 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi ,1 4,3 Mal ve Hizmet Alımları ,1 8,6 Faiz Harcamaları ,0 11,9 Cari Transferler ,3 37,5 Sermaye Giderleri ,1 8,4 Sermaye Transferleri ,4 1,5 Borç Verme ,4 1,8 Yedek Ödenekler ,2 0,8 Bütçe Giderleri Toplamı ,9 100,0 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere başlangıç ödeneği olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine toplam 128 milyar 844 milyon 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 33

40 TL, cari transferlere 163 milyar 554 milyon TL, sermaye giderleri ve sermaye transferlerine ise toplam 43 milyar 207 milyon TL ayrılmıştır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı ile giderlerin GSYH ye oranları ve bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7 : 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Başlangıç Ödenekleri (Fonksiyonel Sınıflandırma) (Bin TL) Başlangıç Ödeneği GSYH Payı (%) Bütçe İçindeki Payı (%) Genel Kamu Hizmetleri ,4 29,8 Savunma Hizmetleri ,3 5,0 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,8 7,3 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,0 12,1 Çevre Koruma Hizmetleri ,03 0,1 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,3 1,0 Sağlık Hizmetleri ,1 4,6 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,5 2,0 Eğitim Hizmetleri ,2 16,8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,3 21,2 Bütçe Giderleri Toplamı ,9 100, yılı merkezi yönetim bütçesinde, başlangıç ödenekleri dikkate alındığında fonksiyonel sınıflandırmaya göre en büyük payı yüzde 29,8 ile genel kamu hizmetlerinin aldığı görülmektedir. Genel kamu hizmetlerini sırasıyla yüzde 21,2 ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ve yüzde 16,8 ile eğitim hizmetleri izlemektedir. almaktadır yılı merkezi yönetim bütçe gelir hedefleri ise aşağıdaki tabloda yer Tablo 8: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelir Hedefleri (Bin TL) Hedef GSYH Payı (%) Bütçe İçindeki Payı (%) Bütçe Gelirleri ,0 100,0 Genel Bütçe Gelirleri ,5 97,5 Vergi Gelirleri ,9 86,4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,5 2,0 Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,1 0,4 Faizler, Paylar ve Cezalar ,5 6,5 Sermaye Gelirleri ,5 2,2 Alacaklardan Tahsilatlar ,01 0,04 Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri ,4 1,8 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri ,2 0, Yılı Genel Faaliyet Raporu 34

41 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe gelirlerinin 403 milyar 175 milyon TL, vergi gelirlerinin ise 348 milyar 353 milyon TL olması hedeflenmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 8 milyar 140 milyon TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 1 milyar 556 milyon TL, faizler, paylar ve cezaların 26 milyar 26 milyon TL, sermaye gelirlerinin 8 milyar 750 milyon TL ve alacaklardan tahsilatların 142 milyon TL olması öngörülmüştür. Diğer taraftan, özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinin 7 milyar 223 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinin ise 2 milyar 984 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. b Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 2014 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı verileri esas alınarak düzenlenen merkezi yönetim bütçe ödenek ve gerçekleşmeleri tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablo 9: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmeleri (Bin TL) Bütçe Ödeneği Yılsonu Ödeneği Gerçekleşme Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Faizler, Paylar ve Cezalar Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge i- Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Denge 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe açığı hedefi 33 milyar 258 milyon TL olarak öngörülmüş iken yılsonunda gerçekleşme 23 milyar 370 milyon TL olmuştur yılında bütçe açığının GSYH ye oranı yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir Yılı Genel Faaliyet Raporu 35

42 2014 yılında aylar itibarıyla bütçe dengesinin gelişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 1: 2014 Yılı Aylık Bütçe Dengesi Gerçekleşmeleri ( Milyon TL ) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Faiz dışı fazla, 18 milyar 742 milyon TL olarak hedeflenmiş iken 2014 yıl sonu itibarıyla 26 milyar 544 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı fazlanın GSYH ye oranı ise yüzde 1,5 olmuştur. Faiz dışı dengenin 2014 yılında aylar itibarıyla gelişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 2: 2014 Yılı Aylık Faiz Dışı Denge Gerçekleşmeleri ( Milyon TL ) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 36

43 ii- Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 2014 yılı başlangıç ödeneği 436 milyar 433 milyon TL iken, Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca eklenen ödeneklerle yılsonu bütçe ödeneği toplamı 464 milyar 435 milyon TL, yılsonu merkezi yönetim bütçesi gider gerçekleşmesi ise 448 milyar 752 milyon TL olmuştur. aa- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ekonomik sınıflandırmaya göre merkezi yönetim bütçe giderlerinin başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği ve gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmeleri (Bin TL) Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ödeneği Gerçekleşme Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleşmeleri ise Raporun 20 No lu ekinde yer almaktadır. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2014 yılında personel giderleri 110 milyar 370 milyon TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise 18 milyar 929 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılında toplam 128 milyar 844 milyon TL ödenek öngörülmüş iken yılsonu gider gerçekleşmesi 129 milyar 299 milyon TL olmuştur. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin istihdam şekillerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir: Memurlar 114,6 milyar TL İşçiler 6,8 milyar TL 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 37

44 Sözleşmeli personel 2,8 milyar TL Geçici ve diğer personel 5,1 milyar TL 2014 yılında bir önceki yıla göre sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri dahil toplam personel giderlerinde gerçekleşen artışlar, mali ve sosyal haklara yönelik olarak 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan ve 2013 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin personel giderlerini etkilemeyip 2014 yılı harcamalarına yansıyan düzenlemeler ile 2014 yılı Ocak ayından itibaren yapılan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede; 2013 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde aynı yılın birinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak yapılan yüzde 1 lik enflasyon zammı dahil yüzde 4 oranında artış yapılmıştır yılı Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü uyarınca işçi ücretlerinde 2013 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında artış yapılmıştır yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde brüt 175 TL seyyanen artış yapılmıştır yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon oranının söz konusu dönemde yapılan artış oranını aşması nedeniyle aradaki yüzde 0,27 lik fark, 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere mali ve sosyal haklara yansıtılmıştır. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında, 2014 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere 75 TL ve Temmuz ayından geçerli olmak üzere de ilave 75 TL olmak üzere toplamda 150 TL artış yapılmıştır yılı Ocak ayından itibaren kamuda 4/C statüsünde çalışan geçici personelin ücretlerinde brüt 350 TL artış yapılmış ve bu personele aile yardımı ödeneğinden memurlar gibi yararlanma imkânı getirilmiştir Yılı Genel Faaliyet Raporu 38

45 2014 yılı Aralık ayından geçerli olmak üzere hakim ve savcıların maaşlarında brüt TL, akademik personelin maaşlarında ise kadro unvanlarına göre brüt 731 TL ile 841 TL tutarlarında artış yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2014 yılının son çeyreğinden itibaren yurt genelinde destekleme ve yetiştirme kursları açılmış olup bu kurslarda görev alan öğretmenlere ilave ek ders ücreti ödemesi yapılmıştır yılı personel alımlarının önemli bir kısmı, özellikle öğretmen atamaları ile sağlık personeli atamaları, yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmiştir yılında da ilave personel alımlarına devam edilmesi nedeniyle personel sayısında artışlar meydana gelmiştir. Mevcut personelin kıdemlenmesine bağlı olarak maaş unsurlarında artış ve değişiklikler meydana gelmiştir. Diğer taraftan, 2014 yılında bir önceki yıla göre sözleşmeli personel giderlerindeki azalışın nedeni, 6495 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatına göre değişik statülerde sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlara, memur kadrolarına atanma imkanı tanınmış olması ve bu kapsamda sözleşmeli personelin büyük bir bölümünün memur kadrolarına geçirilmesinden kaynaklanmaktadır Yılı Genel Faaliyet Raporu 39

46 yılları arasında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin bütçe içindeki payının gelişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 3: Yılları Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Bütçe İçindeki Payı 34,0 29,0 24,0 19,0 18,4 20,4 22,1 23,4 24,1 24,2 24,3 23,5 24,9 27,3 28,0 27,6 28,8 14,0 9,0 4,0-1, BÜTÇE PAYI (%) Not: dönemi verileri Merkezi Yönetim Bütçesi bazında oluşturulmuştur. Grafikte yer aldığı üzere personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin bütçe içindeki payının 2009 yılına kadar artış eğilimi içerisinde olduğu, 2009 yılında azalan giderlerin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında tekrar arttığı görülmektedir yılında söz konusu giderlerin bütçe içindeki payı azalış göstermiş 2014 yılında ise yüzde 28,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılında 37 milyar 590 milyon TL ödenek öngörülmüş iken ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan ödenek eklemeleri ile birlikte toplam bütçe ödeneği yılsonunda 52 milyar 365 milyon TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla bu ödeneklerden yapılan bütçe gideri toplamı 40 milyar 801 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli sebepleri hizmet alım giderleri ve görev giderleridir. Hizmet alımları için 14 milyar 643 milyon TL ödenek öngörülmüş ancak yılsonunda 15 milyar 925 milyon TL harcama yapılmıştır. Hizmet alımlarındaki artışta; 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu 40

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu Haziran 2016 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2016 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2015 Yılı Genel

Detaylı

Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu

Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2013 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 2012

Detaylı

2010 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2010 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2010 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2010 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2010 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2011 2010

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

Sirküler Rapor /196-1 ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /196-1 ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/196-1 ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) YAYIMLANDI ÖZET : 2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2009-2011)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2009-2011) 8 Temmuz 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26930 (Mükerrer) KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 1/7/2008 Karar No : 2008/31 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulu nca; Maliye Bakanlığının

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2016-2018) GİRİŞ 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmış ve 11 Ekim 2015 tarih ve 29499

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013

Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013 Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013 DÜNYA EKONOMİSİ 2 Küresel Büyüme Tahminleri (% Değişim) 4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,9 2013 2014 Ekim 2012 Tahmini Ekim 2013 Tahmini Kaynak:

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2016 www.kto.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. 2017 2019 ORTA VADELİ PROGRAM... 1 3. OVP DE TEMEL EKONOMİK HEDEFLER

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2007-2009) 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 14/6/2006 Karar No : 2006/36 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı