LABORATUVAR EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR EL KİTABI"

Transkript

1 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, dağıtılamaz ve değiştirilemez!

2 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 2 / 99 İÇİNDEKİLER KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI EL KİTABI ÖRNEK (NUMUNE) ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR... 7 A AMFETAMİN: AMFETAMİN ve TÜREVLERİ (Ekstazi) GC/MS: AMİKASİN: ASETAMİNOFEN (Parasetamol): BARBİTÜRAT: BENZODİAZEPİNLER (EIA) : BENZODİAZEPİNLER kanda (HPLC): BUPRENORFİN: D DİGOKSİN: DOKSORUBİSİN (ve 13-OH-doksorubisinol): E EKSTAZİ: EKSTAZİ GC/MS: EROİN METABOLİTİ (6-Asetil Morfin): EROİN GC/MS: ESRAR: ESRAR GC/MS: ETAMBUTOL: ETİL ALKOL ( ETANOL) : ETİL GLUKURONİD: EVEROLİMUS: F FENİTOİN: FENOBARBİTAL:... 37

3 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 3 / FENOL: FENSİKLİDİN (PCP): FLUOROURASİL (5-FU): G GABAPENTİN: GENEL BİLİNMEYEN ARAŞTIRMASI (GC/MS): GENTAMİSİN: H HİPPÜRİK ASİT: İ İRİNOTEKAN (ve SN 38): İSONİAZİD (INH): İTRAKONAZOL ve HİDROKSİİTRAKONAZOL: KARBAMAZEPİN: KOKAİN: KOKAİN ve METABOLİTLERİ GC/MS: KOLİNESTERAZ: KOTİNİN: KREATİNİN: KURŞUN: L LAMOTRİJİN: LEVETİRASETAM: LİSERJİK ASİT (LSD): LİTYUM: M MANDELİK ASİT ve FENİLGLİOKSİLİK ASİT: METADON: METİL HİPPÜRİK ASİT: METOTREKSAT: MİKOFENOLİK ASİT (MPA): O... 64

4 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 4 / OKSİKODON: OKSKARBAZEPİN (ve monohidroksikarbazepin): OPİAT: OPİAT GC/MS: O- KREZOL ve P- KREZOL: P PETİDİN ve NORPETİDİN: PİRAZİNAMİD: POSAKONAZOL: R RİFAMPİSİN: S SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUTUCU/UYUŞTURUCU MADDE TESTİ (EIA): SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUTUCU/UYUŞTURUCU MADDE DOĞRULAMA TESTLERİ (GC/MS): SALİSİLAT: SAMPLE CHECK (Örnek Saflık Testi): SENTETİK ESRAR (K2): SENTETİK ESRAR (K2) (LC/MS/MS) : SİKLOSPORİN: SİROLİMUS: T TAKROLİMUS: TEİKOPLANİN: TEOFİLİN: TOPİRAMAT: TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR: V VALPROİK ASİT: VANKOMİSİN: HİDROKSİ VİTAMİN D (25 (OH) Vitamin D 2 ve D 3 ): VORİKONAZOL:... 89

5 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 5 / ZONİSAMİD: PANİK/KRİTİK DEĞERLER EKLER... 92

6 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 6 / 99 KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI EL KİTABI Bu rehber Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı nda çalışılmakta olan testlerle ilgili bilgileri içermektedir. Rehberde herbir test için geçerli olan örnek türü, örnek miktarı, uygun örnek kabı, test çalışma yöntemi, referans aralıklar, çalışma zamanları gibi bilgiler yer almaktadır. Laboratuvarımız sürekli gelişmeyi hedeflediğinden test listemiz sürekli gelişmekte ve yeni testler eklenmektedir. Rehberimiz güncel gelişmelere göre sık sık güncellendiğinden, rehberde yer alan test listesi ya da rutin çalışılan testlere ait bilgilerde değişiklik olabileceği göz önüne alınmalıdır. Web sitemizde bulunan test rehberimiz yıl içinde de güncellendiğinden takibinizi web sayfamızdan (www.toksilab.com) yapabilirsiniz ya da telefonla laboratuvarımızdan bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında test rehberimizde adı geçmeyen testler için ve Analitik Metod Geliştirme, Klinik Proje Hazırlama gibi konularda laboratuvarımızı arayarak uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Bu rehberde kan ilaç düzeylerine ait tedavi aralıkları ve toksik düzeyler çoğunlukla TIAFT (The International Ascociation of Forensic Toxicologists) ın Reference blood level list of therapeutic and toxic substances listesinden alınmıştır, fakat rehberde kısaca Kaynak: TIAFT olarak verilmiştir. Test bilgileri içeriğinde verilen bilgiler, örneğin, gerekli örnek miktarı, taşıma koşulları, analiz sonrası numunelerin saklama süreleri ve koşulları yılda bir kere gözden geçirilmekte ve gerektiğinde güncellemeler yapılmaktadır. Rehberde kullanılan kısaltmalar: GC/MS: Gaz Kromotografi/Kütle Spektrometresi LC/MS/MS: Sıvı Kromotografi/Kütle/Kütle Spektrometresi HPLC: Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi LOQ: Yöntemin miktarsal olarak verebildiği en düşük konsantrasyon (GC/MS ve LC/MS/MS cihazları ile yapılan madde testlerinde LOQ üzerindeki değerler POZİTİF olarak değerlendirilmektedir.) EIA: Enzim immunoassay

7 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 7 / ÖRNEK (NUMUNE) ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR : I. Kan Örnekleri Laboratuvarımızda ayaktan hastadan kan örnekleri yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen kan örnekleri de çalışılmaktadır. Venöz Kan Alımı Kan alımı 8-12 saatlik açlık sonrası olmalıdır. İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır. Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır ve bu pozisyonda en az 20 dakika dinlendirilmelidir. Mayi takılı koldan kan alınmamalıdır, diğer kol tercih edilmelidir. Turnike kolda 30 sn den fazla sıkılı kalmamalıdır. Damar maksimal 60 mmhg basınçla sıkılmalıdır. Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır. Serum : Kan alımında, Jelli tüp(sarı kapaklı tüp) yada kuru tüp (kırmızı kapaklı tüp) kullanılabilir. Jelli tüpler içinde bulunan jel, santrfüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 13x100 lük jelli veya kuru tüpler 5 ml kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez. Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 1-2 kez yavaşça altüst edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır! Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dk. beklenmeli (bu süre en fazla 2 saat olabilir) ve sonra 10 dk rpm de santrfüj edilmelidir. Kuru tüpdeki serum başka bir tüpe aktarılarak kırmızı hücrelerle teması kesilmelidir. EDTA lı Tam Kan- Mor Kapaklı Tüp Tam kan mor kapaklı EDTA lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise numune reddedilir, yeniden örnek alınmalıdır!

8 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 8 / 99 EDTA lı Plazma Mor Kapaklı Tüp Tam kan mor kapaklı EDTA lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Tüp içerisindeki plazma kendiğinden ayrılması için bir süre (15dk kadar) bekletilmeli ve sonra 10 dk rpm de santrfüj edilmelidir. Santrüfüj sonrası ayrılan plazma, kuru bir tüpe aktarılarak etiketlenmelidir. II. İdrar Örnekleri Meslek Hastalıkları Testleri Çalışılacak İdrar Örnekleri: Fenol, Hippürik Asit, Mandelik Asit vb. meslek hastalıkları testleri için çalışanların vardiyalarının sonunda idrar örneği almak gerekmektedir. Referans ve toksik düzeyler vardiya sonu alınmış idrar örnekleri için verilmiştir. Temiz, saydam, sızdırma yapmayan, döner kapaklı, polietilen idrar kaplarına en az 20 ml idrar örneği alınması gerekmektedir. İdrar örnekleri soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Uyutucu-Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Tetkikleri Çalışılacak İdrar Örnekleri: Laboratuvarımızda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı madde tetkikleri için ayaktan hastadan idrar örneği yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen idrar örnekleri de çalışılmaktadır. Kurum ve hekimlere idrar örneği alma konusunda laboratuvarımız tarafından gerekli eğitimler verilmektedir. Madde bağımlılığı tetkikleri için, tespit edilme süresi daha uzun olduğundan dolayı tercihen idrar örneğinde çalışılmaktadır. Bununla ilgili olarak en önemli husus madde bağımlılığı tetkikleri için güvenlikli örnek alımı ve gözetim zinciri sürecinin oluşturulmasıdır. Madde testi programı dâhilindeki kişinin haklarının korunması zorunluluğu vardır ve bu, gözetim zinciri prosedürünün en temel unsurudur. Bu konudaki yasal zorunluluklar örneğin analitik değerinin doğruluğu kadar, örneklerin toplanması ve idaresi ile numune gözetiminin doğruluğu yönündedir. Eğer doğru yapılan bir gözetim zincirinde eksikler olduğu tespit edilirse (örneğin; pozitif sonuç çıkan bir örneğin sorgulanmakta olan kişiye ait olmadığı şüphesi doğarsa) yasal işlemler derhal başlar. Gözetim zincirinin belgelenmesi şu soruyu cevaplar: Örnek ve raporlanmış sonuç doğru olarak birbirinin eşi midir? Kusursuz bir prosedürde örneklerin muhafaza altında olması şarttır, öyle ki, örneğin değiştirilmiş olması veya değiştirilmeye çalışılması açık olarak gözükmektedir. Bu koşula göre, örneğin başka birine verilmesi veya bir yerden başka bir yere aktarımı sırasında bile imza alınması ve numunenin güvenli bir alanda tutularak kasıtlı veya kasıtsız olarak başka bir örnek ile değiştirilmesinin önlenmesi gerekmektedir.

9 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 9 / 99 Bağımlılık yapıcı madde testleri için hastadan idrar örneği alınması sırasında uygulanacak gözetim zinciri kuralları şunlardır: Bağımlılık yapıcı madde testleri için idrar örneğinin, hastanın itibarını zedelemeden alınmasına özen gösterilmelidir. Numunenin bütünlüğünün bozulmayacağı ve müdahale edilemeyeceği garanti edilmelidir. Hastaya önce uygulama hakkında bilgilendirme yapılır. Hastaya kimlik doğrulaması (resimli yasal bir kimlik istenir ve bakılır) yapılır. Kimlik doğrulaması yapılamayan hastadan numune alınmaz. Hastaya (hastanın şuuru kapalı olması durumunda yasal vasisine) Donör Onam Formu okutulur, anlamadığı bir kısım olup olmadığı sorulur. Donör Onam Formu hasta tarafından (hastanın şuuru kapalı olması durumunda yasal vasisi tarafından) imzalanır. Hasta tuvalete gitmeden önce üzerindeki ceket, yelek vb. giysileri çıkarması, pantolon ve gömlek ceplerini boşaltması istenir. (Şartların uygun olduğu birimlerde hasta tamamen soyunarak tek kullanımlık zıbın giydirilir.) Hastaya, idrar örneğinin alınacağı, geniş ağızlı, döner kapaklı, saydam, sızdırma yapmayan,tek kullanımlık polietilen idrar kabı verilir. Gözetimi uygulayacak personel ve hasta tuvalete beraberce girerler. Gözetimi uygulayan personel hastanın idrar kabına idrarını yapmasını çıplak gözle izler. Bu uygulama sırasında tuvalet kapısı yarım aralık bırakılır. Bir başka personel veya kişi (kapının yarım aralık olduğunu izler) idrar verme işlemi bitinceye kadar tuvaleti dışarıdan izler. Bu uygulama ile gözetim personeline hasta tarafından bir müdahale olması ihtimaline karşı önlem alınmış olur. Hasta ve gözetim personeli tuvaletten çıktığı zaman idrar kabı hastanın gözü önünde etiketlenir. Gözetimi yapan personel test istem formuna imzasını atar ve numune alınış tarihi ve saatini yazar. İdrar laboratuvara emniyetli bir şekilde (dökülmeyecek) ve soğuk zincirde gönderilir. Örneği alan merkezin görevlendirmiş olduğu personel, idrar örneğini, donör onam formu ve test istem formu ile beraber laboratuvarımıza ulaştırmalıdır. İdrar numunesinin tüm sorumluluğu laboratuvarımıza teslim edilinceye kadar bu merkeze (Kaanmed kuryesi kullanılmadığı takdirde) ait olacaktır. Laboratuvar kuryemiz tarafından bu idrar örneği teslim alınacak ise kuryemiz öncelikle, Donör Onam Formu ve Test İstem Formlarının düzenlendiğini kontrol eder. Örneğe ait bir dökülme, saçılma vb. numune bütünlüğünü bozan bir durum

10 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 10 yok ise Test İstem Formu nun en alt satırında bulunan teslim alma ile ilgili kısma örneği teslim aldığı tarih-saat ve adı- soyadını yazarak imzalamak suretiyle teslim alır.donör Onam Formu ve Test İstem Formu olmadan ya da eksik doldurulmuş ise, numune bütünlüğü bozulmuş (idrar kabı kapağı açılmış, dökülüp saçılmış, vb.) ise numuneyi teslim alırken Test İstem Formu na not eder! Laboratuvarımızın Numune Kabul Personeli, laboratuvarımıza gelen numuneleri kontrol eder. Donör Onam Formu ve Test İstem Formu olmadan ya da eksik doldurulmuş belge ile gelmiş, numune bütünlüğü bozulmuş (idrar kabı kapağı açılmış, dökülüp saçılmış, etiketi okunmayan vb.) örneklerin kaydı tutulur, durum hakkında gönderici bilgilendirilir. Eksiklere rağmen hekimin test çalışılmasını istemesi halinde test çalışılır, rapora uyarı notları yazılır. Madde tetkiki çalışılacak örnekler, derhal iki ayrı idrar tüpüne paylaştırılmalı; bir tanesi kurum tarafından Şahit Numune olarak saklanmalı, diğeri analiz için kullanılmalıdır. Analiz için kullanılan numune laboratuvara gönderilmelidir. III. Saç Örnekleri Laboratuvarımızda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı madde tetkikleri için saç örneği yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen saç örnekleri de çalışılmaktadır. Kurum ve hekimlere saç örneği alma konusunda laboratuvarımız tarafından gerekli eğitimler verilmektedir. Saç Örneği Almadan Önce Başın arka tepe noktasından (tepede saç olmaması durumunda enseye yakın bölgeden) saç örneği alınmalıdır. Mümkün olduğunca saç köküne yakın örnek alınmalıdır. En az ince bir kalem kalınlığında (kısa saçlarda daha kalın) saç alınmalıdır. Toplanan saç örnekleri birleştirilirken kök ve uç kısımlar karıştırılmamalıdır. Mümkünse saç örneği kök kısmından bağlanmalı, kök ve uç kısmı belirtir şekilde folyoya konularak hazırlanmalıdır. Kullanılacak makas örnek alınmadan metanol ve sonra distile su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

11 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 11 Saç Örneği Alınması Küçük keskin metal bir makas (ilaç, solvent bulaşığı içermeyen) ile başın arka tepe bölgesinden mümkün olduğunca köke yakın olacak şekilde birkaç kısımdan almak üzere saç kesimi yapılır. Kesilen saç örnekleri alüminyum folyo üzerinde kök uç kısmı belirtir şekilde düzgün ve topluca birleştirilir. Mümkünse saç örneği kök kısmından bağlanmalıdır. Folyo saç örneği ile birlikte kapatılır. Üzerine örnek bilgilerini kapsayan bilgilendirme etiketi yapıştırılarak örnek alımı tamamlanır. Vericinin kendi isteği ile örnek verdiğine dair onam formu doldurtulur ve imzalatılır. Örnek toplayıcı kişi test istem formunu uygun şekilde doldurmalı ve imzalamalıdır. IV. Ağız Sıvısı Örnekleri Ağız sıvısı alımı için özel numune kabına yetkili personel tarafından numune alınır. Bilgi için laboratuvar ile görüşülmelidir. 2. NUMUNELERİN GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR Laboratuvar dışından test talebi için numune gönderiminde şehir içi ve şehir dışı gönderimler için uygulamalarımız : 2.1. Şehiriçi numune gönderimi : Laboratuvarımız görevli kuryesi tarafından motorsiklet ya da araç ile numuneler ilgili yerden alınarak laboratuvara ulaştırılmaktadır. İstanbul içinden numune gönderimi için laboratuvarımız aranarak kurye talebinde bulunulur. 2.2.Şehir dışı örnekleri anlaşmalı kargo firması ile laboratuvara ulaşmaktadır. Anlaşma VIP olarak yapılır ve bu şekilde kargolar 24 saat içinde laboratuara ulaştırılması sağlanır. Şehir dışından gelen ilaç düzeyi örnekleri için iki ayrı taşıma sistemi mevcuttur.

12 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 12 i. Özellikle organ nakli sonrası immunsüpresif ilaç takibine alınan hastalar için doktorun talebiyle hastanın bulunduğu şehirde kanının bir sağlık kuruluşunda aldırılarak uygun transfer ile laboratuvarımıza gönderilmesinin sağlandığı taşıma sistemimiz vardır. Burdaki numuna kapları, hastaların ev adreslerine gönderilen, tek örnek tüpü taşıyan, köpük kutulardır. Bu kutuların içinde kendi buz aküleri mevcuttur. Bu kutular hastaya özel olarak numaralandırılıp hazırlanır, sadece o hasta için kullanılır. Kutu hazırlanıp hastaya gönderilir, hastadan kan geldikten sonra kutu, bir sonraki gönderim için hazırlanarak tekrar aynı hastaya gönderilir. Bu kutular hastaya göndrilirken şu şekilde hazırlanır : Buz akülerinin üzerine "KARGOYA VERMEDEN ÖNCEKİ GECE DONDURUCUYA KOYUNUZ" uyarısı yazılarak etiketlenir. Kutunun içine hastaya gönderirken Şehir Dışı Hasta Bilgilendirme Formu, çalışılacak teste ait Test İstem Formu ve test için uygun numune kabı yerleştirilir. Ayrıca kutulara her hastaya özel olmak üzere, 001 den başlayarak numara verilir ve bu numara Şehir Dışı Hasta Bilgileri Listesi ne hasta ismi-adresi-telefonu-ilgilenen kurum adı-çalışılacak test adı ve eğer varsa finansmanı yapacak kurum adı yazılarak kaydedilir. Böylece her hasta için bir kutu rezerve edilmiş olur. Kutuların üzerine Kaanmed logolu etiket yapıştırılır ve etikete numarahasta adı yazılır. Kargo için gerekli olan, kargoyu teslim alacak kişiye ait ad - soyadadres-telefon bilgileri şehir dışı hasta listesine kayıt edilir ve bu bilgileri içeren bir etiket hazırlanır ve her gönderimde kargo poşetine bu etiket yapıştırılır. Ayrıca hastanın kutuyu laboratuvara gönderirken kullanacağı kargo poşeti de hazırlanır, alıcı ismi ve adres yazılarak (alıcı ismi: Kaanmed Tıbbi Tahliller Lab.) kargo poşeti içine eklenir. Etikete VIP kodu mutlaka yazılır. Böylece hasta kargosunu gönderirken kolaylık sağlanır ve yanlış bir adrese gitme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. Hasta ile sürekli iletişim sağlanarak, bütün bu uygulama hakkında hasta ayrıntılı bilgilendirilir. Hastanın yapacağı işlem : 1. Kendisine kargo ile ulaşan kutudaki buz aküsünü, kan alımından bir gece önce buzluğa koyarak donmasını sağlamak. 2. Doktorunun istediği tarihte sabahleyin aç karnına ilacını almadan bir sağlık kuruluşuna giderek ilgili formlar doğrultusunda kanını aldırmak, ilgili formları doldurup imzalamak. 3. Kan numunesini ve buz aküsünü kutudaki yerlerine yerleştirip formları da koyarak kutuyla birlikte gelen kargo poşetine kutuyu yerleştirip, hemen anlaşmalı kargo firmasına poşeti teslim etmek.

13 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 13 ii. Birden fazla örnek gönderen hastanelere ve sağlık kuruluşlarına numune taşıma çantası gönderilmektedir. Numune Taşıma Çantası, Enfeksiyöz Madde İle Enfeksiyöz Tanı Ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliğine tanımlı Ek 2 de belirtilen PT650 Paketleme Talimatı nda anlatılan şartları karşılayan, sağlam, kırılmaz ve UN3373 kodlamasına uygun çantalar kullanılır. Çanta üzerinde görülebilecek şekilde UN3373 etiketi ve yön etiketleri bulunur. Taşıma çantasında soğuk zincirde taşınması gereken örnekler için 3 adet buz aküsü (bir gece önce dondurucuda bekletilmiş) bulundurulur. Çalışılan örneklerin saklama koşulları 2 8 C dir. Yapılan takiplerde çantaya yerleştirilen 3 adet buz kalıbının bu koşulu sağlamak için yeterli olduğu görülmüştür. iii. Kurşun Testi çalışılacak örnekler analize kadar >10 C de saklanmalı ve 24 saat içinde çalışılmalıdır. Bu nedenle şehirlerarası transferi yapılırken mutlaka örnek gönderen kurum kurşun test tanımını dikkatle okumalı ve laboratuvar ile iletişime geçmelidir. LABORATUVARA MADDE TESTİ İÇİN ÖRNEK GÖNDERİMİ Madde testi için örnek alınması da taşınması da yüksek güvenlikli farklı uygulamalar içerir. Laboratuvarın özel örnek taşıma çanta ve kilitleri mevcuttur. (Örnek taşıma sistemini görmek için adresini ziyaret ediniz.) Kişi/kurum örnek göndermeden önce mutlaka laboratuvarımızı aramalı ve örnek toplama ve transferi ile ilgili bilgi almalıdır. Ayrıca talep edildiğinde örnek taşıma çantası kişi/kuruma temin edilecektir. LABORATUVARA BİLGİ VERİLMEDEN ÖRNEK GÖNDERİMİ YAPILMAMALIDIR. 3. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 3.1 Numuneler teste ve analiz yöntemine uygun numune kaplarına alınmış olmalıdır. Uygun tüpler ve alınması gerekli miktarlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. SERUMDA ÇALIŞILAN TESTLER ; Sarı veya kırmızı kapaklı tüplere en az 5 ml kan alınır. Kromatografik yöntemle ( HPLC, LC/MS/MS, GC/MS) çalışılacak testlerde kan kırmızı kapaklı tüpe alınmalıdır, jelli tüpe alınmamalıdır. PLAZMADA ÇALIŞILAN TESTLER: Mor kapaklı vakumlu tüplere (K 3 EDTA içeren) çizgisine kadar (2 ml) kan alınır ve tüp, kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşca alt üst edilir.

14 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 14 TAM KANDA ÇALIŞILAN TESTLER; Mor kapaklı vakumlu tüplere (K 3 EDTA içeren) çizgisine kadar (2 ml) kan alınır ve tüp kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşca alt üst edilir. İDRARDA ÇALIŞILAN TESTLER; İdrar örnekleri plastik, vidalı kapaklı idrar toplama kabına en az 20 ml olacak şekilde alınır. AĞIZ SIVISINDA ÇALIŞILAN TESTLER : Özel numune kabına usulune uygun ağız sıvısı alınır. SAÇTA ÇALIŞILAN TESTLER : Usulune uygun saç numunesi alınır. 3.2 Numune alımlarında ÖRNEK ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR bölümündeki hususlar ve teste özel bilgilere dikkat edilmelidir. 3.3 Hemolizli kan numunesi : Hemoliz, eritrositlerin hücre içi elemanlarının seruma ya da plazmaya geçişidir. Bu da klinik kimyasal analizde önemli bir hata kaynağı oluşturmaktadır. Hemolizin analizlerde hataya yol açamasının nedenleri şunlardır: Eritrositlerde, plazma ya da serumdan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan maddeler hücre zarındaki hasar nedeni ile dışarı çıkar. Bu durum test sonuçlarında yalancı yüksekliklere neden olur. Bu parametrelere potasyum, demir, magnezyum, kreatinin, ALT, AST, LDH, asit fosfataz, CK. örnek olarak verilebilir. Hemoglobinin absorbans değişikliklerine yol açması. Hemoglobininin bazı kimyasal reaksiyonlar ile etkileşim göstermesi. Hemoliz birçok test sonucunu etkilemektedir. Hemoliz Olmaması İçin Uyulması Gereken Kurallar: -Alkol ile silinen derinin iyice kuruması beklenmelidir. -Kan enjektörle alınıyorsa; enjektörden iğne çıkarıldıktan sonra tüplere yavaşça ve tüpün kıyısından aktarılmalıdır. Kan köpürtülmemelidir. -Kan alınırken turnike uzun süreli sıkılmamalıdır, damara girildikten sonra turnike gevşetilmelidir. Hemolizli kan/serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında hemoliz numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, hemoliz red kriteri olarak tanımlanmışsa Görsel değerlendirme yapılır. Resimli hemoliz derecelendirme skalasından numune görünümünün karşılaştırılmasıyla Hemoliz derecesi 275 mg/dl altında olanlar kabul edilir. (Kaynak: Becton, Dickinson Orantısal Hemoliz Ölçeği).

15 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Lipemik kan numunesi : Lipemi : Serum veya plazmanın, lipoprotein konsantrasyonunun yüksek olmasından dolayı bulanık görülmesidir. Bu bulanıklık, türbidimetri ve absorbans ölçümlerini olumsuz olarak etkilemektedir (ışık absorbsiyonunu ve ışık saçımına göre fotometrik ölçümleri interfere edebilir.) Bunun sonucunda özellikle sodyum, potasyum, klor, lityum gibi parametrelerde yalancı düşük ölçümler tespit edilebilmektedir. Lipemi olmaması için uyulması gereken kurallar : Kan numunesi, ortalama 8-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Yemekten sonra alınan numuneler lipemik olur. Bazı hastalıklarda ise açlık numuneleri dahi lipemik olabilir ( lipit metabolizma bozuklukları, hipotiroidi vs). Lipemik kan/serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında lipemik numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, lipemi red kriteri olarak tanımlanmışsa görsel değerlendirme yapılır. Serum veya plazmada lipemi, trigliserid konsantrasyonu 300 mg/dl üzerindeki konsantrsayonlarda gözle görülebilir hale gelir. Lipemi değerlendirmesi : Kan numunesinin serum/plazması ayrıldıktan sonra yeteri kadar berrak bir tüpte siyah zemin önünde gözle değerlendirilir. Gözle değerlendirmede serum/plazma görünümü : a) Saydam görünüm : Işığı geçirir. b) Opak görünüm : Işığı geçirmez c) Yarı saydam görünüm d) Bulanık Görünüm e) Süt gibi görünüm Kabul Kriteri : a, b ve c numaralı görünümler kabul edilebilir, d ve sonrası reddedilir. 3.5 İkterik kan numunesi : İkterik numune : Bilirubin konsantrsayonunun yükselmesinden dolayı serum/plazma görünümünün özel-koyu sarı görünümde olmasıdır. Bu durum analiz yöntemlerini etkileyerek hatalı yükseklik ya da düşüklüklere neden olabilir. İkterik serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında ikterik numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, red kriteri olarak tanımlanmışsa beyaz zemin üzerinde görsel değerlendirme yapılır. Gözle değerlendirmede ikterik görünüm hafif, orta ve ileri derecede ikterik olarak değerlendirilir. Hafif ve orta derece numuneler kabul edilebilir.

16 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Numunenin üzerinde barkod ya da hasta kimlik bilgileri olmalıdır. 3.7 Numunelerin uygun koşullarda ve kabul edilebilir sürelerde taşınmalıdır. 3.8 Numunelere ait; istem formları olmalıdır. 3.9 Test istekleri doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. 4. NUMUNE RED KRİTERLERİ 4.1 Numunelerin kimliklendirilmemiş ya da hatalı kimliklendirilmiş olmaları, 4.2 Numunelerin testlere uygun numune kaplarına ve uygun miktarlarda alınmamış olması, 4.3 Numunelerin testler için LABORATUVAR EL KİTABI nda belirtilen kurallara uygun koşullarda alınmaması, 4.4 Serumun hemolizli, lipemik, ikterik olması: Bu numuneler öncelikle LABORATUVAR EL KİTABI nda, testin tanımındaki numune red kriterlerine bakılarak karar verilir. Test tanımında numune red kriteri olarak bu kriterler tanımlanmış ise numune görsel değerlendirmeye alınarak karar verilir. Hemolizli numune: Görsel değerlendirme yapılır. Resimli hemoliz derecelendirme skalasından numune görünümünün karşılaştırılmasıyla Hemoliz derecesi 275 mg/dl ve üzerinde olanlar reddedilir. (Kaynak: Becton,Dickinson Orantısal Hemoliz Ölçeği) Lipemik numune: Kan numunesinin serum/plazması ayrıldıktan sonra yeteri kadar berrak bir tüpte siyah zemin önünde gözle değerlendirilir. Gözle değerlendirmede serum/plazma görünümü: a) Saydam görünüm: Işığı geçirir. b) Opak görünüm: Işığı geçirmez c) Yarı saydam görünüm. d) Bulanık görünüm. e) Süt gibi görünüm. Red Kriteri : d ve e reddedilir. İkterik numune: Beyaz zemin üzerinde görsel değerlendirme yapılır. Gözle değerlendirmede ikterik görünüm hafif, orta ve ileri derecede ikterik olarak değerlendirilir. Red kriteri : ileri derecede ikterik numune. 4.5 Antikoagulan içeren tüplerde pıhtı olması. 4.6 Numunenin laboratuvara uygun olmayan ulaşım koşulları 4.7 Numunenin laboratuvara uygun olmayan ulaşma süresi 4.8 Numunenin hatalı alınması 4.9 İstek formu olmayan numuneler.

17 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Numunenin başka hastaya ait olduğunun şüphesi veya tespit edilmesi. Reddedilen numuneler laboratuvar numune red kayıt formu (F.P.13.05) e kayıt edilir, aylık olarak değerlendirilir ve bu değerlendirmeler preanalitik süreç değerlendirme kapsamında aylık periyotlarda analiz edilir. 5. HASTA ÖRNEKLERİNİN SAKLANMA SÜRELERİ VE İLAVE TEST/TEKRAR TEST ÇALIŞMA İSTEMLERİNİN KABULÜ Hastalardan uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı madde testleri (opiat, eroin, esrar, amfetamin, ekstazi, buprenorfin, benzodiazepin, barbitürat, kokain, sentetik esrar vb. testler) için alınan kan ve idrar örneklerinden pozitif olanlar aksi talep edilmedikçe derin dondurucuda 1 yıl saklanır, negatif sonuçlu örnekler ise aksi talep edilmedikçe test onaylanıp raporlandıktan sonra imha edilir. Saç örnekleri aksi talep edilmedikçe oda sıcaklığında 1 yıl süreyle kilitli dolaplarda muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/ tekrar test çalışması talep edilebilir. Meslek hastalıkları testleri için alınmış idrar örnekleri (mandelik asit, hippürik asit, t,t mukonik asit, fenol, orto-para krezol, metil hippürik asit, fenil glioksilik asit vb. testler) aksi talep edilmedikçe 2 ay süreyle derin dondurucuda muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. İlaç düzeyleri için alınmış kan örnekleri buzdolabında bir hafta süreyle muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. D Vitamini testi için alınmış kan örnekleri buzdolabında bir hafta süreyle, derin dondurucuda 1 ay süreyle muhafaza edilirler. Laboratuvarımıza dışarıdan kan örneği gelmiş ve gönderimden önce serum/plazma örnekleri derin dondurulmuş ise tekrar derin dondurucuya alınmazlar. Sadece buzdolabında bir hafta süreyle saklanırlar. Bu süreler zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. Kanda kurşun düzeyi testi için alınan örneklerin stabilite süresi 24 saat olduğundan gelen örnekler ertesi gün imha edilirler. Bu sebeple ilave test/tekrar test çalışması talepleri aynı gün yapılabilir.

18 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 18 KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI TEST BİLGİLERİ (ALFABETİK SIRAYLA) A 1. AMFETAMİN: Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10.00 da. Örnek türü: İdrar. Örnek kabı: Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı (tercihen vakumlu) idrar kabı. Örnek miktarı: 20 ml. Çalışma yöntemi: Homojen Enzim İmmünoassay (EIA). Eşik değer: 500 ng/ml. Red kriteri: Oda sıcaklığında bekletilmiş, gözetim zinciri formu olmayan, dökülmüş, kapağı açılmış örneklerde çalışılmaz. Stabilite: İdrar örneği buzdolabında (2-8 C de) 7 gün, derin dondurucuda ( -20 C de) 1 yıl süreyle saklanabilir. Numune Transfer Şartları: Toksikolojik testler için özel hükümler olduğundan numune gönderiminden önce laboratuvar aranmalıdır. Numune toplama ve transferi ile ilgili gerekli yönlendirmeler yetkili personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kullanımı: İnsan idrarında, amfetamin metabolitlerinin semikantitatif olarak tespit edilmesinde kullanılır. Bir ilk basamak testidir. Pozitif sonuçların doğrulama/konfirmasyonu için alternatif olarak daha spesifik bir kimyasal metot kullanılmalıdır. Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ve/veya (LCMSMS) Likit Kromotografi/Kütle Spektrometresi tercih edilen doğrulama/konfirmasyon yöntemleridir. Uyutucu-uyuşturucu madde laboratuvar test sonucu değerlendirmeleri, klinik değerlendirme ile birlikte olmalıdır. Ek Bilgiler: Amfetaminler ve amfetamin türevleri merkezi sinir sisteminde uyarıcı aktiviteye sahip olup Merkezi Sinir Sistemini (MSS) uyarıcı aktiviteli sempatomimetik aminler olarak sınıflandırılırlar. Psikolojik ve fizyolojik bağımlılık yaparlar. Heyecan, devamlı uyanık olma, öfori, iştah azalması ve azalan yorgunluk hissi etkileri arasındadır. Düşük dozlarda yan etkileri rahatsızlık, endişe, uykusuzluk, bulanık görüş, tansiyon yükselmesi ve kalp çarpıntısı olarak görülür. Kronik yüksek doz kullanıcıları akut şizofreniden fark göstermeyen psikoz geliştirirler.

19 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 19 Amfetaminler, sindirim kanalından hızlıca emilir ve tüm vücuda yayılır. İlacın alınmasından 24 saat sonra, dozun yaklaşık % 70 lik kısmı idrar ile atılır. İdrarın ph sına bağlı olarak dozun % 30 u değişmeden, geri kalan kısmı da metabolitler olarak dışarı atılır. Metamfetamin dozunun yaklaşık % 62 si ilacın alınmasından 24 saat sonra, % 43 ü değişikliğe uğramadan, kalan kısmı da amfetamin olarak dışarı atılır. Amfetaminler vücuda alındıktan sonraki 3-4 gün boyunca idrarda bulunabilir. MDMA (3,4- methylenedioxymetamphetamine) in N-demetilasyon ile methylenedioxyamphetamine (MDA) e metabolize olduğu bilinmektedir. MDA nin insandaki metabolizması bilinmemektedir ve büyük bir miktarının değişmemiş olarak atıldığını gösterilmiştir. 2. AMFETAMİN ve TÜREVLERİ (Ekstazi) GC/MS: Çalışma zamanı: Lütfen laboratuarı arayıp bilgi alınız. Sonuç verme zamanı: 1 hafta sonra. Örnek türü: İdrar. Örnek kabı: Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı (tercihen vakumlu) idrar kabı. Örnek miktarı: 20 ml Çalışma yöntemi: GC/MS (Gaz Kromatografi/ Kütle Spektrometresi) LOQ değeri : 35 ng/ml Red kriteri: Oda sıcaklığında bekletilmiş, test istem formu olmayan, dökülmüş, kapağı açılmış örneklerde çalışılmaz. Numune Transfer Şartları: Toksikolojik testler için özel hükümler olduğundan numune gönderiminden önce laboratuvar aranmalıdır. Numune toplama ve transferi ile ilgili gerekli yönlendirmeler yetkili personelimiz tarafından yapılmaktadır. Stabilite: İdrar örneği buzdolabında (2-8 C de) 7 gün, derin dondurucuda ( -20 C de) 1 yıl süreyle saklanabilir. Kullanımı: İnsan idrarında, Amfetamin ve türevlerine ait metabolitlerin kantitatif olarak tespit edilmesinde ve farklı yöntemlerle pozitif çıkan sonuçların doğrulanmasında kullanılır. 3. AMİKASİN: Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10:00 da. Örnek türü: Serum veya plazma. Örnek kabı: Serum için kırmızı kapaklı jelsiz tüp veya sarı kapaklı jelli tüp, plazma için K 2 EDTA lı mor kapaklı tüp. Örnek miktarı: Serum için 5 ml kan, plazma için 2 ml.

20 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 20 Çalışma yöntemi: Homojen Türbidimetrik İmmünoassay. Tedavi aralığı: Dip (çukur) seviye: 1-4 µg/ml, ancak 10 µg/ml ye kadar da kabul eden otörler vardır. Zirve (tepe) seviyesi: µg/ml; ancak, en yüksek tedavi serum seviyelerini bazı otörler 30 ng/ml ye kadar kullanabilmektedirler. Bu yüzden klinisyenlerin hastanın klinik durumu ve kişisel farklılıklarını da göz önüne alarak tedavi seviyelerini oluşturmaları en iyi uygulamadır. Toksik düzey: Dip seviye >10 µg/ml; zirve seviye >30 µg/ml. (Kaynak: TIAFT) Örnek alma zamanı: Amikasin miktar tayini için numune alınma zamanı, tedavi öncesinde veya sonrasında alındığı vb. bilgiler mutlaka belirtilmelidir. Red kriteri: Aşırı hemolizli, aşırı ikterik ve lipemik kan örneklerinde çalışılmaz. Stabilite: Santrfüj edilmiş örnekler 2-8 C de 7 gün, dondurulmuş (-20 C) olarak 14 güne kadar muhafaza edilebilir. Örneğin yapısını bozmamak için tekrarlanan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçınmak gereklidir. Kullanımı: Amikasin kullanan hastaların, doz aşımında teşhis ve uygun tedavi sağlamak için amikasin seviyelerinin izlenmesinde kullanılır. Ek Bilgiler: Amikacin bakterisid (bakterileri öldürür) etkili yarı sentetik aminoglilozid grubu bir antibiyotiktir. Aminoglilozidlere dirençli çok sayıda mikroorganizma üzerine etkilidir. Gram negatif mikroorganizmalara ve stafilokoklara karşı etkilidir. Amikasin tedavisinde en sık görülen yan etki 8. Kafa çifti sinirinin vestibüler dalında kalıcı hasardır ki bu da en sıklıkla böbrek yetmezliği olan hastalarda görülmektedir. Çünkü amikasin stabil bir moleküldür ve metabolize olmaz, glomerüler filtrasyon ile (böbrekler yoluyla) vücuttan atılır. Böbrek yetmezliği durumunda ilacın farmakokinetiği değişir. Doz ayarlaması uygun olarak yapılmadığında ilacın vücutta birikmesiyle ototoksisite (sağırlık) ve böbrek yetmezliği görülebilir. Rastgele düşük dozlarla tedavide ise gram negatif bakterilerde tedavi başarısız olur ve bu antibiyotiğe direnç gelişir. Bir bakteri amikasine direnç geliştirdiğinde, diğer aminoglikozit grubu antibiyotiklere de artmış direnç geliştirir. 4. ASETAMİNOFEN (Parasetamol): Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10:00 da. Örnek türü: Serum veya plazma. Örnek kabı: Serum için sarı kapaklı jelli tüp veya kırmızı kapaklı jelsiz tüp, plazma için K 2 EDTA lı mor kapaklı tüp. Örnek miktarı: Serum için 5 ml kan, plazma için 2 ml. Örnek alma zamanı: Son alınan ilaç dozundan 1,5-2 saat sonra örnek alınmalıdır. Çalışma yöntemi: Homojen Enzim İmmunoassay. Tedavi aralığı: μg/ml.

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN -TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN TOKSİK MADDE??? Hücrelere ve yas ayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zarar

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 95966346/010.06.02 Konu : Genelge 2015/14... 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Toksikolojik Tarama Testleri Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Sunu planı Giriş Genel bilgiler Testler ne için istenir? Testler nelerdir? Sorunlar? Literatür.. 01.06.2016 2 Giriş Zehir,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

Toujeo verilen kişi olarak siz

Toujeo verilen kişi olarak siz H A S TA B İ LG İ L E R İ Toujeo verilen kişi olarak siz Bu broşür, diyabeti olan ve doktor tarafından Toujeo (insülin glarjin) verilen kişi olarak size yönelik hazırlanmıştır. Tüm diyabet tedavilerinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LAVENİL 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml de 30 mg levodropropizin bulunur. Yardımcı maddeler: Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ADELEKS IM 4 mg/2 mi Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar 8-Biyolojik İzleme Volkan Dündar Biyolojik izlemenin tanımı 1 Biyolojik izleme: Tehlikeli maddelerin, Metabolitlerinin ya da bunların biyokimyasal veya biyolojik etkilerinin parametrelerinin varlığında

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

LABORATUAR TEST REHBERİ

LABORATUAR TEST REHBERİ LABORATUAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 1/25 LABORATUAR TEST REHBERİ Güncelleme Tarihi : 2012 ÖNSÖZ MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 2/25 Hastalıkların gerek tanı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir poşet 282.5 mg Liyofilize Saccharomyces boulardii içerir. Yardımcı maddeler: Fruktoz, karışık meyve aroması.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HİOTİN 5 mg Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. HİOTİN 5 mg Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI HİOTİN 5 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TESTOGEL 50 mg transdermal jel içeren saşe Haricen kullanılır Etkin madde Herbir Testogel saşe 50 mg testosteron içerir. Yardımcı maddeler karbamer 980, izopropil miristat, etanol % 96,

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI SİSTRAL Krem Cilt üzerine, haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZĐNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, sükroz, portakal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

Hasta bilgileri. Lantus

Hasta bilgileri. Lantus Hasta bilgileri Lantus Bu kitapçığı diyabet hastaları ve doktor tarafından Lantus teşhisi koyulan kişiler için hazırladık. Tüm diyabet tedavilerinin ilk amacı kan glikoz seviyesini olabildiğince normal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ampulde (2 ml); 4 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir. Yardımcı

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

5-7 t 1/2 gerektirir. C ss ortalama. Yarı Ömür. Toksik. Terapötik. Sub-terapötik. Doz

5-7 t 1/2 gerektirir. C ss ortalama. Yarı Ömür. Toksik. Terapötik. Sub-terapötik. Doz TERAPÖTİK İ İLAÇ DÜZEYLERİ Dr.MURAT ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Kurallar Her insan birbirinden farklıdır Çocuklar farklıdır Hamileler farklıdır İlaç düzeyleri hastanın klinik durumu ile birlikte değerlendirilmelidir

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI?

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? UZ.DR.ÇIĞDEM SÖNMEZ ANKARA II. BÖLGE LABORATUVARLARI KOORDINATÖRÜ PREANALITIK FAZ TRANSPORT NE? NEREDEN?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DONA, kutuda 6 adet 2 ml lik kahverengi ampul (A) ve 6 adet 1 ml lik şeffaf ampul (B) den oluşmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. DONA, kutuda 6 adet 2 ml lik kahverengi ampul (A) ve 6 adet 1 ml lik şeffaf ampul (B) den oluşmaktadır. KULLANMA TALİMATI DONA 400 mg ampul Kas içine uygulanır. Etkin Madde: Her bir 2 ml lik kahverengi ampulde kristalize glukozamin sülfat 502.5 mg (Glukozamin sülfat 400.0 mg Sodyum klorür 102.5 mg a eşdeğer.)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid.

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. KULLANMA TALİMATI FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, Karbomer 940, Alkol (%96), Saf su Bu ilacı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları Maddeler & Hareket Modları Hareket modlarına göre Sınıflar ve Gruplar Cesaret vericiler Amfetaminler, Kokain,.. Sakinleştiriciler Benzodiazepinler, Barbituratlar,.. Halusinolijikler LSD, PCP, THC,.. Analgezikler

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propil paraben

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 1. Basamak İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi

Detaylı

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir.

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. KULLANMA TALİMATI NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer, makrogol ketostearil eter,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K )

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) KULLANMA TALİMATI OMEGUARD Yumuşak Jelatin Kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) Yardımcı maddeler: Askorbik asit, Sıvı Vitamin

Detaylı

VEGAFERON FORT Film Tablet

VEGAFERON FORT Film Tablet KULLANMA TALİMATI VEGAFERON FORT Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Herbir film tablette 100 mg elementer demire eşdeğer miktar demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İŞYERİ MADDE TESTİ Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İşyeri madde testleri Amerika'da 1980'li yıllarda demiryolunda yaşanan kazalar ile gündeme gelmiş ve yasadışı

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. TRANSAMĐNE %10 AMPUL Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. TRANSAMĐNE %10 AMPUL Damar içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI TRANSAMĐNE %10 AMPUL Damar içine uygulanır. Etkin madde : Bir ampul 250 mg traneksamik asit içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir.

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir. Sayfa/Tp.Sayfa: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü ( Pr. 09) nde belirtilmiştir. 2. SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune kabulü Dağıtımı

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. METSİL damlanın her ml de 66.6. mg simetikon bulunur ve her ml yaklaşık 27-28 damlaya eşdeğerdir.

KULLANMA TALİMATI. METSİL damlanın her ml de 66.6. mg simetikon bulunur ve her ml yaklaşık 27-28 damlaya eşdeğerdir. KULLANMA TALİMATI METSİL damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 1 ml damla 66,6 mg simetikon içerir. Yardımcı maddeler: Karbopol 934 P, Hidroksipropil metil selüloz, Sodyum benzoat (E 211), Sodyum sakarin,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı