LABORATUVAR EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR EL KİTABI"

Transkript

1 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, dağıtılamaz ve değiştirilemez!

2 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 2 / 99 İÇİNDEKİLER KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI EL KİTABI ÖRNEK (NUMUNE) ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR... 7 A AMFETAMİN: AMFETAMİN ve TÜREVLERİ (Ekstazi) GC/MS: AMİKASİN: ASETAMİNOFEN (Parasetamol): BARBİTÜRAT: BENZODİAZEPİNLER (EIA) : BENZODİAZEPİNLER kanda (HPLC): BUPRENORFİN: D DİGOKSİN: DOKSORUBİSİN (ve 13-OH-doksorubisinol): E EKSTAZİ: EKSTAZİ GC/MS: EROİN METABOLİTİ (6-Asetil Morfin): EROİN GC/MS: ESRAR: ESRAR GC/MS: ETAMBUTOL: ETİL ALKOL ( ETANOL) : ETİL GLUKURONİD: EVEROLİMUS: F FENİTOİN: FENOBARBİTAL:... 37

3 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 3 / FENOL: FENSİKLİDİN (PCP): FLUOROURASİL (5-FU): G GABAPENTİN: GENEL BİLİNMEYEN ARAŞTIRMASI (GC/MS): GENTAMİSİN: H HİPPÜRİK ASİT: İ İRİNOTEKAN (ve SN 38): İSONİAZİD (INH): İTRAKONAZOL ve HİDROKSİİTRAKONAZOL: KARBAMAZEPİN: KOKAİN: KOKAİN ve METABOLİTLERİ GC/MS: KOLİNESTERAZ: KOTİNİN: KREATİNİN: KURŞUN: L LAMOTRİJİN: LEVETİRASETAM: LİSERJİK ASİT (LSD): LİTYUM: M MANDELİK ASİT ve FENİLGLİOKSİLİK ASİT: METADON: METİL HİPPÜRİK ASİT: METOTREKSAT: MİKOFENOLİK ASİT (MPA): O... 64

4 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 4 / OKSİKODON: OKSKARBAZEPİN (ve monohidroksikarbazepin): OPİAT: OPİAT GC/MS: O- KREZOL ve P- KREZOL: P PETİDİN ve NORPETİDİN: PİRAZİNAMİD: POSAKONAZOL: R RİFAMPİSİN: S SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUTUCU/UYUŞTURUCU MADDE TESTİ (EIA): SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUTUCU/UYUŞTURUCU MADDE DOĞRULAMA TESTLERİ (GC/MS): SALİSİLAT: SAMPLE CHECK (Örnek Saflık Testi): SENTETİK ESRAR (K2): SENTETİK ESRAR (K2) (LC/MS/MS) : SİKLOSPORİN: SİROLİMUS: T TAKROLİMUS: TEİKOPLANİN: TEOFİLİN: TOPİRAMAT: TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR: V VALPROİK ASİT: VANKOMİSİN: HİDROKSİ VİTAMİN D (25 (OH) Vitamin D 2 ve D 3 ): VORİKONAZOL:... 89

5 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 5 / ZONİSAMİD: PANİK/KRİTİK DEĞERLER EKLER... 92

6 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 6 / 99 KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI EL KİTABI Bu rehber Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı nda çalışılmakta olan testlerle ilgili bilgileri içermektedir. Rehberde herbir test için geçerli olan örnek türü, örnek miktarı, uygun örnek kabı, test çalışma yöntemi, referans aralıklar, çalışma zamanları gibi bilgiler yer almaktadır. Laboratuvarımız sürekli gelişmeyi hedeflediğinden test listemiz sürekli gelişmekte ve yeni testler eklenmektedir. Rehberimiz güncel gelişmelere göre sık sık güncellendiğinden, rehberde yer alan test listesi ya da rutin çalışılan testlere ait bilgilerde değişiklik olabileceği göz önüne alınmalıdır. Web sitemizde bulunan test rehberimiz yıl içinde de güncellendiğinden takibinizi web sayfamızdan (www.toksilab.com) yapabilirsiniz ya da telefonla laboratuvarımızdan bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında test rehberimizde adı geçmeyen testler için ve Analitik Metod Geliştirme, Klinik Proje Hazırlama gibi konularda laboratuvarımızı arayarak uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Bu rehberde kan ilaç düzeylerine ait tedavi aralıkları ve toksik düzeyler çoğunlukla TIAFT (The International Ascociation of Forensic Toxicologists) ın Reference blood level list of therapeutic and toxic substances listesinden alınmıştır, fakat rehberde kısaca Kaynak: TIAFT olarak verilmiştir. Test bilgileri içeriğinde verilen bilgiler, örneğin, gerekli örnek miktarı, taşıma koşulları, analiz sonrası numunelerin saklama süreleri ve koşulları yılda bir kere gözden geçirilmekte ve gerektiğinde güncellemeler yapılmaktadır. Rehberde kullanılan kısaltmalar: GC/MS: Gaz Kromotografi/Kütle Spektrometresi LC/MS/MS: Sıvı Kromotografi/Kütle/Kütle Spektrometresi HPLC: Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi LOQ: Yöntemin miktarsal olarak verebildiği en düşük konsantrasyon (GC/MS ve LC/MS/MS cihazları ile yapılan madde testlerinde LOQ üzerindeki değerler POZİTİF olarak değerlendirilmektedir.) EIA: Enzim immunoassay

7 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 7 / ÖRNEK (NUMUNE) ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR : I. Kan Örnekleri Laboratuvarımızda ayaktan hastadan kan örnekleri yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen kan örnekleri de çalışılmaktadır. Venöz Kan Alımı Kan alımı 8-12 saatlik açlık sonrası olmalıdır. İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır. Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır ve bu pozisyonda en az 20 dakika dinlendirilmelidir. Mayi takılı koldan kan alınmamalıdır, diğer kol tercih edilmelidir. Turnike kolda 30 sn den fazla sıkılı kalmamalıdır. Damar maksimal 60 mmhg basınçla sıkılmalıdır. Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır. Serum : Kan alımında, Jelli tüp(sarı kapaklı tüp) yada kuru tüp (kırmızı kapaklı tüp) kullanılabilir. Jelli tüpler içinde bulunan jel, santrfüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 13x100 lük jelli veya kuru tüpler 5 ml kan örneği ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez. Kanın tüpün çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için 1-2 kez yavaşça altüst edilmelidir; tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır! Tüp içerisindeki kan kendiliğinden pıhtılaşana kadar en az 30 dk. beklenmeli (bu süre en fazla 2 saat olabilir) ve sonra 10 dk rpm de santrfüj edilmelidir. Kuru tüpdeki serum başka bir tüpe aktarılarak kırmızı hücrelerle teması kesilmelidir. EDTA lı Tam Kan- Mor Kapaklı Tüp Tam kan mor kapaklı EDTA lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise numune reddedilir, yeniden örnek alınmalıdır!

8 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 8 / 99 EDTA lı Plazma Mor Kapaklı Tüp Tam kan mor kapaklı EDTA lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Tüp içerisindeki plazma kendiğinden ayrılması için bir süre (15dk kadar) bekletilmeli ve sonra 10 dk rpm de santrfüj edilmelidir. Santrüfüj sonrası ayrılan plazma, kuru bir tüpe aktarılarak etiketlenmelidir. II. İdrar Örnekleri Meslek Hastalıkları Testleri Çalışılacak İdrar Örnekleri: Fenol, Hippürik Asit, Mandelik Asit vb. meslek hastalıkları testleri için çalışanların vardiyalarının sonunda idrar örneği almak gerekmektedir. Referans ve toksik düzeyler vardiya sonu alınmış idrar örnekleri için verilmiştir. Temiz, saydam, sızdırma yapmayan, döner kapaklı, polietilen idrar kaplarına en az 20 ml idrar örneği alınması gerekmektedir. İdrar örnekleri soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Uyutucu-Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Tetkikleri Çalışılacak İdrar Örnekleri: Laboratuvarımızda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı madde tetkikleri için ayaktan hastadan idrar örneği yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen idrar örnekleri de çalışılmaktadır. Kurum ve hekimlere idrar örneği alma konusunda laboratuvarımız tarafından gerekli eğitimler verilmektedir. Madde bağımlılığı tetkikleri için, tespit edilme süresi daha uzun olduğundan dolayı tercihen idrar örneğinde çalışılmaktadır. Bununla ilgili olarak en önemli husus madde bağımlılığı tetkikleri için güvenlikli örnek alımı ve gözetim zinciri sürecinin oluşturulmasıdır. Madde testi programı dâhilindeki kişinin haklarının korunması zorunluluğu vardır ve bu, gözetim zinciri prosedürünün en temel unsurudur. Bu konudaki yasal zorunluluklar örneğin analitik değerinin doğruluğu kadar, örneklerin toplanması ve idaresi ile numune gözetiminin doğruluğu yönündedir. Eğer doğru yapılan bir gözetim zincirinde eksikler olduğu tespit edilirse (örneğin; pozitif sonuç çıkan bir örneğin sorgulanmakta olan kişiye ait olmadığı şüphesi doğarsa) yasal işlemler derhal başlar. Gözetim zincirinin belgelenmesi şu soruyu cevaplar: Örnek ve raporlanmış sonuç doğru olarak birbirinin eşi midir? Kusursuz bir prosedürde örneklerin muhafaza altında olması şarttır, öyle ki, örneğin değiştirilmiş olması veya değiştirilmeye çalışılması açık olarak gözükmektedir. Bu koşula göre, örneğin başka birine verilmesi veya bir yerden başka bir yere aktarımı sırasında bile imza alınması ve numunenin güvenli bir alanda tutularak kasıtlı veya kasıtsız olarak başka bir örnek ile değiştirilmesinin önlenmesi gerekmektedir.

9 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 9 / 99 Bağımlılık yapıcı madde testleri için hastadan idrar örneği alınması sırasında uygulanacak gözetim zinciri kuralları şunlardır: Bağımlılık yapıcı madde testleri için idrar örneğinin, hastanın itibarını zedelemeden alınmasına özen gösterilmelidir. Numunenin bütünlüğünün bozulmayacağı ve müdahale edilemeyeceği garanti edilmelidir. Hastaya önce uygulama hakkında bilgilendirme yapılır. Hastaya kimlik doğrulaması (resimli yasal bir kimlik istenir ve bakılır) yapılır. Kimlik doğrulaması yapılamayan hastadan numune alınmaz. Hastaya (hastanın şuuru kapalı olması durumunda yasal vasisine) Donör Onam Formu okutulur, anlamadığı bir kısım olup olmadığı sorulur. Donör Onam Formu hasta tarafından (hastanın şuuru kapalı olması durumunda yasal vasisi tarafından) imzalanır. Hasta tuvalete gitmeden önce üzerindeki ceket, yelek vb. giysileri çıkarması, pantolon ve gömlek ceplerini boşaltması istenir. (Şartların uygun olduğu birimlerde hasta tamamen soyunarak tek kullanımlık zıbın giydirilir.) Hastaya, idrar örneğinin alınacağı, geniş ağızlı, döner kapaklı, saydam, sızdırma yapmayan,tek kullanımlık polietilen idrar kabı verilir. Gözetimi uygulayacak personel ve hasta tuvalete beraberce girerler. Gözetimi uygulayan personel hastanın idrar kabına idrarını yapmasını çıplak gözle izler. Bu uygulama sırasında tuvalet kapısı yarım aralık bırakılır. Bir başka personel veya kişi (kapının yarım aralık olduğunu izler) idrar verme işlemi bitinceye kadar tuvaleti dışarıdan izler. Bu uygulama ile gözetim personeline hasta tarafından bir müdahale olması ihtimaline karşı önlem alınmış olur. Hasta ve gözetim personeli tuvaletten çıktığı zaman idrar kabı hastanın gözü önünde etiketlenir. Gözetimi yapan personel test istem formuna imzasını atar ve numune alınış tarihi ve saatini yazar. İdrar laboratuvara emniyetli bir şekilde (dökülmeyecek) ve soğuk zincirde gönderilir. Örneği alan merkezin görevlendirmiş olduğu personel, idrar örneğini, donör onam formu ve test istem formu ile beraber laboratuvarımıza ulaştırmalıdır. İdrar numunesinin tüm sorumluluğu laboratuvarımıza teslim edilinceye kadar bu merkeze (Kaanmed kuryesi kullanılmadığı takdirde) ait olacaktır. Laboratuvar kuryemiz tarafından bu idrar örneği teslim alınacak ise kuryemiz öncelikle, Donör Onam Formu ve Test İstem Formlarının düzenlendiğini kontrol eder. Örneğe ait bir dökülme, saçılma vb. numune bütünlüğünü bozan bir durum

10 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 10 yok ise Test İstem Formu nun en alt satırında bulunan teslim alma ile ilgili kısma örneği teslim aldığı tarih-saat ve adı- soyadını yazarak imzalamak suretiyle teslim alır.donör Onam Formu ve Test İstem Formu olmadan ya da eksik doldurulmuş ise, numune bütünlüğü bozulmuş (idrar kabı kapağı açılmış, dökülüp saçılmış, vb.) ise numuneyi teslim alırken Test İstem Formu na not eder! Laboratuvarımızın Numune Kabul Personeli, laboratuvarımıza gelen numuneleri kontrol eder. Donör Onam Formu ve Test İstem Formu olmadan ya da eksik doldurulmuş belge ile gelmiş, numune bütünlüğü bozulmuş (idrar kabı kapağı açılmış, dökülüp saçılmış, etiketi okunmayan vb.) örneklerin kaydı tutulur, durum hakkında gönderici bilgilendirilir. Eksiklere rağmen hekimin test çalışılmasını istemesi halinde test çalışılır, rapora uyarı notları yazılır. Madde tetkiki çalışılacak örnekler, derhal iki ayrı idrar tüpüne paylaştırılmalı; bir tanesi kurum tarafından Şahit Numune olarak saklanmalı, diğeri analiz için kullanılmalıdır. Analiz için kullanılan numune laboratuvara gönderilmelidir. III. Saç Örnekleri Laboratuvarımızda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı madde tetkikleri için saç örneği yetkili Numune Alma Personeli tarafından alınmaktadır. Kurumlar veya hekimler aracılığı ile gönderilen saç örnekleri de çalışılmaktadır. Kurum ve hekimlere saç örneği alma konusunda laboratuvarımız tarafından gerekli eğitimler verilmektedir. Saç Örneği Almadan Önce Başın arka tepe noktasından (tepede saç olmaması durumunda enseye yakın bölgeden) saç örneği alınmalıdır. Mümkün olduğunca saç köküne yakın örnek alınmalıdır. En az ince bir kalem kalınlığında (kısa saçlarda daha kalın) saç alınmalıdır. Toplanan saç örnekleri birleştirilirken kök ve uç kısımlar karıştırılmamalıdır. Mümkünse saç örneği kök kısmından bağlanmalı, kök ve uç kısmı belirtir şekilde folyoya konularak hazırlanmalıdır. Kullanılacak makas örnek alınmadan metanol ve sonra distile su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

11 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 11 Saç Örneği Alınması Küçük keskin metal bir makas (ilaç, solvent bulaşığı içermeyen) ile başın arka tepe bölgesinden mümkün olduğunca köke yakın olacak şekilde birkaç kısımdan almak üzere saç kesimi yapılır. Kesilen saç örnekleri alüminyum folyo üzerinde kök uç kısmı belirtir şekilde düzgün ve topluca birleştirilir. Mümkünse saç örneği kök kısmından bağlanmalıdır. Folyo saç örneği ile birlikte kapatılır. Üzerine örnek bilgilerini kapsayan bilgilendirme etiketi yapıştırılarak örnek alımı tamamlanır. Vericinin kendi isteği ile örnek verdiğine dair onam formu doldurtulur ve imzalatılır. Örnek toplayıcı kişi test istem formunu uygun şekilde doldurmalı ve imzalamalıdır. IV. Ağız Sıvısı Örnekleri Ağız sıvısı alımı için özel numune kabına yetkili personel tarafından numune alınır. Bilgi için laboratuvar ile görüşülmelidir. 2. NUMUNELERİN GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR Laboratuvar dışından test talebi için numune gönderiminde şehir içi ve şehir dışı gönderimler için uygulamalarımız : 2.1. Şehiriçi numune gönderimi : Laboratuvarımız görevli kuryesi tarafından motorsiklet ya da araç ile numuneler ilgili yerden alınarak laboratuvara ulaştırılmaktadır. İstanbul içinden numune gönderimi için laboratuvarımız aranarak kurye talebinde bulunulur. 2.2.Şehir dışı örnekleri anlaşmalı kargo firması ile laboratuvara ulaşmaktadır. Anlaşma VIP olarak yapılır ve bu şekilde kargolar 24 saat içinde laboratuara ulaştırılması sağlanır. Şehir dışından gelen ilaç düzeyi örnekleri için iki ayrı taşıma sistemi mevcuttur.

12 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 12 i. Özellikle organ nakli sonrası immunsüpresif ilaç takibine alınan hastalar için doktorun talebiyle hastanın bulunduğu şehirde kanının bir sağlık kuruluşunda aldırılarak uygun transfer ile laboratuvarımıza gönderilmesinin sağlandığı taşıma sistemimiz vardır. Burdaki numuna kapları, hastaların ev adreslerine gönderilen, tek örnek tüpü taşıyan, köpük kutulardır. Bu kutuların içinde kendi buz aküleri mevcuttur. Bu kutular hastaya özel olarak numaralandırılıp hazırlanır, sadece o hasta için kullanılır. Kutu hazırlanıp hastaya gönderilir, hastadan kan geldikten sonra kutu, bir sonraki gönderim için hazırlanarak tekrar aynı hastaya gönderilir. Bu kutular hastaya göndrilirken şu şekilde hazırlanır : Buz akülerinin üzerine "KARGOYA VERMEDEN ÖNCEKİ GECE DONDURUCUYA KOYUNUZ" uyarısı yazılarak etiketlenir. Kutunun içine hastaya gönderirken Şehir Dışı Hasta Bilgilendirme Formu, çalışılacak teste ait Test İstem Formu ve test için uygun numune kabı yerleştirilir. Ayrıca kutulara her hastaya özel olmak üzere, 001 den başlayarak numara verilir ve bu numara Şehir Dışı Hasta Bilgileri Listesi ne hasta ismi-adresi-telefonu-ilgilenen kurum adı-çalışılacak test adı ve eğer varsa finansmanı yapacak kurum adı yazılarak kaydedilir. Böylece her hasta için bir kutu rezerve edilmiş olur. Kutuların üzerine Kaanmed logolu etiket yapıştırılır ve etikete numarahasta adı yazılır. Kargo için gerekli olan, kargoyu teslim alacak kişiye ait ad - soyadadres-telefon bilgileri şehir dışı hasta listesine kayıt edilir ve bu bilgileri içeren bir etiket hazırlanır ve her gönderimde kargo poşetine bu etiket yapıştırılır. Ayrıca hastanın kutuyu laboratuvara gönderirken kullanacağı kargo poşeti de hazırlanır, alıcı ismi ve adres yazılarak (alıcı ismi: Kaanmed Tıbbi Tahliller Lab.) kargo poşeti içine eklenir. Etikete VIP kodu mutlaka yazılır. Böylece hasta kargosunu gönderirken kolaylık sağlanır ve yanlış bir adrese gitme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. Hasta ile sürekli iletişim sağlanarak, bütün bu uygulama hakkında hasta ayrıntılı bilgilendirilir. Hastanın yapacağı işlem : 1. Kendisine kargo ile ulaşan kutudaki buz aküsünü, kan alımından bir gece önce buzluğa koyarak donmasını sağlamak. 2. Doktorunun istediği tarihte sabahleyin aç karnına ilacını almadan bir sağlık kuruluşuna giderek ilgili formlar doğrultusunda kanını aldırmak, ilgili formları doldurup imzalamak. 3. Kan numunesini ve buz aküsünü kutudaki yerlerine yerleştirip formları da koyarak kutuyla birlikte gelen kargo poşetine kutuyu yerleştirip, hemen anlaşmalı kargo firmasına poşeti teslim etmek.

13 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 13 ii. Birden fazla örnek gönderen hastanelere ve sağlık kuruluşlarına numune taşıma çantası gönderilmektedir. Numune Taşıma Çantası, Enfeksiyöz Madde İle Enfeksiyöz Tanı Ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliğine tanımlı Ek 2 de belirtilen PT650 Paketleme Talimatı nda anlatılan şartları karşılayan, sağlam, kırılmaz ve UN3373 kodlamasına uygun çantalar kullanılır. Çanta üzerinde görülebilecek şekilde UN3373 etiketi ve yön etiketleri bulunur. Taşıma çantasında soğuk zincirde taşınması gereken örnekler için 3 adet buz aküsü (bir gece önce dondurucuda bekletilmiş) bulundurulur. Çalışılan örneklerin saklama koşulları 2 8 C dir. Yapılan takiplerde çantaya yerleştirilen 3 adet buz kalıbının bu koşulu sağlamak için yeterli olduğu görülmüştür. iii. Kurşun Testi çalışılacak örnekler analize kadar >10 C de saklanmalı ve 24 saat içinde çalışılmalıdır. Bu nedenle şehirlerarası transferi yapılırken mutlaka örnek gönderen kurum kurşun test tanımını dikkatle okumalı ve laboratuvar ile iletişime geçmelidir. LABORATUVARA MADDE TESTİ İÇİN ÖRNEK GÖNDERİMİ Madde testi için örnek alınması da taşınması da yüksek güvenlikli farklı uygulamalar içerir. Laboratuvarın özel örnek taşıma çanta ve kilitleri mevcuttur. (Örnek taşıma sistemini görmek için adresini ziyaret ediniz.) Kişi/kurum örnek göndermeden önce mutlaka laboratuvarımızı aramalı ve örnek toplama ve transferi ile ilgili bilgi almalıdır. Ayrıca talep edildiğinde örnek taşıma çantası kişi/kuruma temin edilecektir. LABORATUVARA BİLGİ VERİLMEDEN ÖRNEK GÖNDERİMİ YAPILMAMALIDIR. 3. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 3.1 Numuneler teste ve analiz yöntemine uygun numune kaplarına alınmış olmalıdır. Uygun tüpler ve alınması gerekli miktarlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. SERUMDA ÇALIŞILAN TESTLER ; Sarı veya kırmızı kapaklı tüplere en az 5 ml kan alınır. Kromatografik yöntemle ( HPLC, LC/MS/MS, GC/MS) çalışılacak testlerde kan kırmızı kapaklı tüpe alınmalıdır, jelli tüpe alınmamalıdır. PLAZMADA ÇALIŞILAN TESTLER: Mor kapaklı vakumlu tüplere (K 3 EDTA içeren) çizgisine kadar (2 ml) kan alınır ve tüp, kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşca alt üst edilir.

14 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 14 TAM KANDA ÇALIŞILAN TESTLER; Mor kapaklı vakumlu tüplere (K 3 EDTA içeren) çizgisine kadar (2 ml) kan alınır ve tüp kan alındıktan sonra 5-6 kez yavaşca alt üst edilir. İDRARDA ÇALIŞILAN TESTLER; İdrar örnekleri plastik, vidalı kapaklı idrar toplama kabına en az 20 ml olacak şekilde alınır. AĞIZ SIVISINDA ÇALIŞILAN TESTLER : Özel numune kabına usulune uygun ağız sıvısı alınır. SAÇTA ÇALIŞILAN TESTLER : Usulune uygun saç numunesi alınır. 3.2 Numune alımlarında ÖRNEK ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR bölümündeki hususlar ve teste özel bilgilere dikkat edilmelidir. 3.3 Hemolizli kan numunesi : Hemoliz, eritrositlerin hücre içi elemanlarının seruma ya da plazmaya geçişidir. Bu da klinik kimyasal analizde önemli bir hata kaynağı oluşturmaktadır. Hemolizin analizlerde hataya yol açamasının nedenleri şunlardır: Eritrositlerde, plazma ya da serumdan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan maddeler hücre zarındaki hasar nedeni ile dışarı çıkar. Bu durum test sonuçlarında yalancı yüksekliklere neden olur. Bu parametrelere potasyum, demir, magnezyum, kreatinin, ALT, AST, LDH, asit fosfataz, CK. örnek olarak verilebilir. Hemoglobinin absorbans değişikliklerine yol açması. Hemoglobininin bazı kimyasal reaksiyonlar ile etkileşim göstermesi. Hemoliz birçok test sonucunu etkilemektedir. Hemoliz Olmaması İçin Uyulması Gereken Kurallar: -Alkol ile silinen derinin iyice kuruması beklenmelidir. -Kan enjektörle alınıyorsa; enjektörden iğne çıkarıldıktan sonra tüplere yavaşça ve tüpün kıyısından aktarılmalıdır. Kan köpürtülmemelidir. -Kan alınırken turnike uzun süreli sıkılmamalıdır, damara girildikten sonra turnike gevşetilmelidir. Hemolizli kan/serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında hemoliz numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, hemoliz red kriteri olarak tanımlanmışsa Görsel değerlendirme yapılır. Resimli hemoliz derecelendirme skalasından numune görünümünün karşılaştırılmasıyla Hemoliz derecesi 275 mg/dl altında olanlar kabul edilir. (Kaynak: Becton, Dickinson Orantısal Hemoliz Ölçeği).

15 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Lipemik kan numunesi : Lipemi : Serum veya plazmanın, lipoprotein konsantrasyonunun yüksek olmasından dolayı bulanık görülmesidir. Bu bulanıklık, türbidimetri ve absorbans ölçümlerini olumsuz olarak etkilemektedir (ışık absorbsiyonunu ve ışık saçımına göre fotometrik ölçümleri interfere edebilir.) Bunun sonucunda özellikle sodyum, potasyum, klor, lityum gibi parametrelerde yalancı düşük ölçümler tespit edilebilmektedir. Lipemi olmaması için uyulması gereken kurallar : Kan numunesi, ortalama 8-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Yemekten sonra alınan numuneler lipemik olur. Bazı hastalıklarda ise açlık numuneleri dahi lipemik olabilir ( lipit metabolizma bozuklukları, hipotiroidi vs). Lipemik kan/serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında lipemik numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, lipemi red kriteri olarak tanımlanmışsa görsel değerlendirme yapılır. Serum veya plazmada lipemi, trigliserid konsantrasyonu 300 mg/dl üzerindeki konsantrsayonlarda gözle görülebilir hale gelir. Lipemi değerlendirmesi : Kan numunesinin serum/plazması ayrıldıktan sonra yeteri kadar berrak bir tüpte siyah zemin önünde gözle değerlendirilir. Gözle değerlendirmede serum/plazma görünümü : a) Saydam görünüm : Işığı geçirir. b) Opak görünüm : Işığı geçirmez c) Yarı saydam görünüm d) Bulanık Görünüm e) Süt gibi görünüm Kabul Kriteri : a, b ve c numaralı görünümler kabul edilebilir, d ve sonrası reddedilir. 3.5 İkterik kan numunesi : İkterik numune : Bilirubin konsantrsayonunun yükselmesinden dolayı serum/plazma görünümünün özel-koyu sarı görünümde olmasıdır. Bu durum analiz yöntemlerini etkileyerek hatalı yükseklik ya da düşüklüklere neden olabilir. İkterik serum/plazmada kabul kriteri : Laboratuvar El Kitabı test tanımında ikterik numune red kriteri olarak tanımlanmamışsa numune kabul edilir, red kriteri olarak tanımlanmışsa beyaz zemin üzerinde görsel değerlendirme yapılır. Gözle değerlendirmede ikterik görünüm hafif, orta ve ileri derecede ikterik olarak değerlendirilir. Hafif ve orta derece numuneler kabul edilebilir.

16 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Numunenin üzerinde barkod ya da hasta kimlik bilgileri olmalıdır. 3.7 Numunelerin uygun koşullarda ve kabul edilebilir sürelerde taşınmalıdır. 3.8 Numunelere ait; istem formları olmalıdır. 3.9 Test istekleri doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. 4. NUMUNE RED KRİTERLERİ 4.1 Numunelerin kimliklendirilmemiş ya da hatalı kimliklendirilmiş olmaları, 4.2 Numunelerin testlere uygun numune kaplarına ve uygun miktarlarda alınmamış olması, 4.3 Numunelerin testler için LABORATUVAR EL KİTABI nda belirtilen kurallara uygun koşullarda alınmaması, 4.4 Serumun hemolizli, lipemik, ikterik olması: Bu numuneler öncelikle LABORATUVAR EL KİTABI nda, testin tanımındaki numune red kriterlerine bakılarak karar verilir. Test tanımında numune red kriteri olarak bu kriterler tanımlanmış ise numune görsel değerlendirmeye alınarak karar verilir. Hemolizli numune: Görsel değerlendirme yapılır. Resimli hemoliz derecelendirme skalasından numune görünümünün karşılaştırılmasıyla Hemoliz derecesi 275 mg/dl ve üzerinde olanlar reddedilir. (Kaynak: Becton,Dickinson Orantısal Hemoliz Ölçeği) Lipemik numune: Kan numunesinin serum/plazması ayrıldıktan sonra yeteri kadar berrak bir tüpte siyah zemin önünde gözle değerlendirilir. Gözle değerlendirmede serum/plazma görünümü: a) Saydam görünüm: Işığı geçirir. b) Opak görünüm: Işığı geçirmez c) Yarı saydam görünüm. d) Bulanık görünüm. e) Süt gibi görünüm. Red Kriteri : d ve e reddedilir. İkterik numune: Beyaz zemin üzerinde görsel değerlendirme yapılır. Gözle değerlendirmede ikterik görünüm hafif, orta ve ileri derecede ikterik olarak değerlendirilir. Red kriteri : ileri derecede ikterik numune. 4.5 Antikoagulan içeren tüplerde pıhtı olması. 4.6 Numunenin laboratuvara uygun olmayan ulaşım koşulları 4.7 Numunenin laboratuvara uygun olmayan ulaşma süresi 4.8 Numunenin hatalı alınması 4.9 İstek formu olmayan numuneler.

17 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: Numunenin başka hastaya ait olduğunun şüphesi veya tespit edilmesi. Reddedilen numuneler laboratuvar numune red kayıt formu (F.P.13.05) e kayıt edilir, aylık olarak değerlendirilir ve bu değerlendirmeler preanalitik süreç değerlendirme kapsamında aylık periyotlarda analiz edilir. 5. HASTA ÖRNEKLERİNİN SAKLANMA SÜRELERİ VE İLAVE TEST/TEKRAR TEST ÇALIŞMA İSTEMLERİNİN KABULÜ Hastalardan uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı madde testleri (opiat, eroin, esrar, amfetamin, ekstazi, buprenorfin, benzodiazepin, barbitürat, kokain, sentetik esrar vb. testler) için alınan kan ve idrar örneklerinden pozitif olanlar aksi talep edilmedikçe derin dondurucuda 1 yıl saklanır, negatif sonuçlu örnekler ise aksi talep edilmedikçe test onaylanıp raporlandıktan sonra imha edilir. Saç örnekleri aksi talep edilmedikçe oda sıcaklığında 1 yıl süreyle kilitli dolaplarda muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/ tekrar test çalışması talep edilebilir. Meslek hastalıkları testleri için alınmış idrar örnekleri (mandelik asit, hippürik asit, t,t mukonik asit, fenol, orto-para krezol, metil hippürik asit, fenil glioksilik asit vb. testler) aksi talep edilmedikçe 2 ay süreyle derin dondurucuda muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. İlaç düzeyleri için alınmış kan örnekleri buzdolabında bir hafta süreyle muhafaza edilirler. Bu süre zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. D Vitamini testi için alınmış kan örnekleri buzdolabında bir hafta süreyle, derin dondurucuda 1 ay süreyle muhafaza edilirler. Laboratuvarımıza dışarıdan kan örneği gelmiş ve gönderimden önce serum/plazma örnekleri derin dondurulmuş ise tekrar derin dondurucuya alınmazlar. Sadece buzdolabında bir hafta süreyle saklanırlar. Bu süreler zarfında ilave test/tekrar test çalışması talep edilebilir. Kanda kurşun düzeyi testi için alınan örneklerin stabilite süresi 24 saat olduğundan gelen örnekler ertesi gün imha edilirler. Bu sebeple ilave test/tekrar test çalışması talepleri aynı gün yapılabilir.

18 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 18 KAANMED TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI TEST BİLGİLERİ (ALFABETİK SIRAYLA) A 1. AMFETAMİN: Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10.00 da. Örnek türü: İdrar. Örnek kabı: Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı (tercihen vakumlu) idrar kabı. Örnek miktarı: 20 ml. Çalışma yöntemi: Homojen Enzim İmmünoassay (EIA). Eşik değer: 500 ng/ml. Red kriteri: Oda sıcaklığında bekletilmiş, gözetim zinciri formu olmayan, dökülmüş, kapağı açılmış örneklerde çalışılmaz. Stabilite: İdrar örneği buzdolabında (2-8 C de) 7 gün, derin dondurucuda ( -20 C de) 1 yıl süreyle saklanabilir. Numune Transfer Şartları: Toksikolojik testler için özel hükümler olduğundan numune gönderiminden önce laboratuvar aranmalıdır. Numune toplama ve transferi ile ilgili gerekli yönlendirmeler yetkili personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kullanımı: İnsan idrarında, amfetamin metabolitlerinin semikantitatif olarak tespit edilmesinde kullanılır. Bir ilk basamak testidir. Pozitif sonuçların doğrulama/konfirmasyonu için alternatif olarak daha spesifik bir kimyasal metot kullanılmalıdır. Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ve/veya (LCMSMS) Likit Kromotografi/Kütle Spektrometresi tercih edilen doğrulama/konfirmasyon yöntemleridir. Uyutucu-uyuşturucu madde laboratuvar test sonucu değerlendirmeleri, klinik değerlendirme ile birlikte olmalıdır. Ek Bilgiler: Amfetaminler ve amfetamin türevleri merkezi sinir sisteminde uyarıcı aktiviteye sahip olup Merkezi Sinir Sistemini (MSS) uyarıcı aktiviteli sempatomimetik aminler olarak sınıflandırılırlar. Psikolojik ve fizyolojik bağımlılık yaparlar. Heyecan, devamlı uyanık olma, öfori, iştah azalması ve azalan yorgunluk hissi etkileri arasındadır. Düşük dozlarda yan etkileri rahatsızlık, endişe, uykusuzluk, bulanık görüş, tansiyon yükselmesi ve kalp çarpıntısı olarak görülür. Kronik yüksek doz kullanıcıları akut şizofreniden fark göstermeyen psikoz geliştirirler.

19 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 19 Amfetaminler, sindirim kanalından hızlıca emilir ve tüm vücuda yayılır. İlacın alınmasından 24 saat sonra, dozun yaklaşık % 70 lik kısmı idrar ile atılır. İdrarın ph sına bağlı olarak dozun % 30 u değişmeden, geri kalan kısmı da metabolitler olarak dışarı atılır. Metamfetamin dozunun yaklaşık % 62 si ilacın alınmasından 24 saat sonra, % 43 ü değişikliğe uğramadan, kalan kısmı da amfetamin olarak dışarı atılır. Amfetaminler vücuda alındıktan sonraki 3-4 gün boyunca idrarda bulunabilir. MDMA (3,4- methylenedioxymetamphetamine) in N-demetilasyon ile methylenedioxyamphetamine (MDA) e metabolize olduğu bilinmektedir. MDA nin insandaki metabolizması bilinmemektedir ve büyük bir miktarının değişmemiş olarak atıldığını gösterilmiştir. 2. AMFETAMİN ve TÜREVLERİ (Ekstazi) GC/MS: Çalışma zamanı: Lütfen laboratuarı arayıp bilgi alınız. Sonuç verme zamanı: 1 hafta sonra. Örnek türü: İdrar. Örnek kabı: Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı (tercihen vakumlu) idrar kabı. Örnek miktarı: 20 ml Çalışma yöntemi: GC/MS (Gaz Kromatografi/ Kütle Spektrometresi) LOQ değeri : 35 ng/ml Red kriteri: Oda sıcaklığında bekletilmiş, test istem formu olmayan, dökülmüş, kapağı açılmış örneklerde çalışılmaz. Numune Transfer Şartları: Toksikolojik testler için özel hükümler olduğundan numune gönderiminden önce laboratuvar aranmalıdır. Numune toplama ve transferi ile ilgili gerekli yönlendirmeler yetkili personelimiz tarafından yapılmaktadır. Stabilite: İdrar örneği buzdolabında (2-8 C de) 7 gün, derin dondurucuda ( -20 C de) 1 yıl süreyle saklanabilir. Kullanımı: İnsan idrarında, Amfetamin ve türevlerine ait metabolitlerin kantitatif olarak tespit edilmesinde ve farklı yöntemlerle pozitif çıkan sonuçların doğrulanmasında kullanılır. 3. AMİKASİN: Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10:00 da. Örnek türü: Serum veya plazma. Örnek kabı: Serum için kırmızı kapaklı jelsiz tüp veya sarı kapaklı jelli tüp, plazma için K 2 EDTA lı mor kapaklı tüp. Örnek miktarı: Serum için 5 ml kan, plazma için 2 ml.

20 Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 20 Çalışma yöntemi: Homojen Türbidimetrik İmmünoassay. Tedavi aralığı: Dip (çukur) seviye: 1-4 µg/ml, ancak 10 µg/ml ye kadar da kabul eden otörler vardır. Zirve (tepe) seviyesi: µg/ml; ancak, en yüksek tedavi serum seviyelerini bazı otörler 30 ng/ml ye kadar kullanabilmektedirler. Bu yüzden klinisyenlerin hastanın klinik durumu ve kişisel farklılıklarını da göz önüne alarak tedavi seviyelerini oluşturmaları en iyi uygulamadır. Toksik düzey: Dip seviye >10 µg/ml; zirve seviye >30 µg/ml. (Kaynak: TIAFT) Örnek alma zamanı: Amikasin miktar tayini için numune alınma zamanı, tedavi öncesinde veya sonrasında alındığı vb. bilgiler mutlaka belirtilmelidir. Red kriteri: Aşırı hemolizli, aşırı ikterik ve lipemik kan örneklerinde çalışılmaz. Stabilite: Santrfüj edilmiş örnekler 2-8 C de 7 gün, dondurulmuş (-20 C) olarak 14 güne kadar muhafaza edilebilir. Örneğin yapısını bozmamak için tekrarlanan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçınmak gereklidir. Kullanımı: Amikasin kullanan hastaların, doz aşımında teşhis ve uygun tedavi sağlamak için amikasin seviyelerinin izlenmesinde kullanılır. Ek Bilgiler: Amikacin bakterisid (bakterileri öldürür) etkili yarı sentetik aminoglilozid grubu bir antibiyotiktir. Aminoglilozidlere dirençli çok sayıda mikroorganizma üzerine etkilidir. Gram negatif mikroorganizmalara ve stafilokoklara karşı etkilidir. Amikasin tedavisinde en sık görülen yan etki 8. Kafa çifti sinirinin vestibüler dalında kalıcı hasardır ki bu da en sıklıkla böbrek yetmezliği olan hastalarda görülmektedir. Çünkü amikasin stabil bir moleküldür ve metabolize olmaz, glomerüler filtrasyon ile (böbrekler yoluyla) vücuttan atılır. Böbrek yetmezliği durumunda ilacın farmakokinetiği değişir. Doz ayarlaması uygun olarak yapılmadığında ilacın vücutta birikmesiyle ototoksisite (sağırlık) ve böbrek yetmezliği görülebilir. Rastgele düşük dozlarla tedavide ise gram negatif bakterilerde tedavi başarısız olur ve bu antibiyotiğe direnç gelişir. Bir bakteri amikasine direnç geliştirdiğinde, diğer aminoglikozit grubu antibiyotiklere de artmış direnç geliştirir. 4. ASETAMİNOFEN (Parasetamol): Çalışma zamanı: Hafta içi 5 gün. Sonuç verme zamanı: Ertesi gün saat:10:00 da. Örnek türü: Serum veya plazma. Örnek kabı: Serum için sarı kapaklı jelli tüp veya kırmızı kapaklı jelsiz tüp, plazma için K 2 EDTA lı mor kapaklı tüp. Örnek miktarı: Serum için 5 ml kan, plazma için 2 ml. Örnek alma zamanı: Son alınan ilaç dozundan 1,5-2 saat sonra örnek alınmalıdır. Çalışma yöntemi: Homojen Enzim İmmunoassay. Tedavi aralığı: μg/ml.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı