tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 20 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 214

2 tmmob makina mühendisleri odası i Sümer Sok. No: 36/1A Kızılay/ANKARA Tel : Faks : MMO Yayın No : 214 ISBN : Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiç bir bölümü değiştirilemez, alıntı yapılamaz. MMO'nun izni olmadan kitabın hiç bir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopye edilip kullanılamaz. Dizgi : MMO İstanbul Şube Baskı : Yapım Tanıtım Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tel : Faks:

3 tmmob makina mühendisleri odası Makina Mühendisi Ümit ÜLGEN MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANI Elektrik Mühendisi Ethem ERKOÇ UHE UYGALAMALI HAVUZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ BAŞKANI MAKÎNA MÜHENDİSLERİ ODASI

4 HAVUZ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI Suyun insan ve tüm canlıların yaşamındaki önemini hepimiz yakından bilmekteyiz. Son yıllarda, ekolojik dengenin bozulması ile sağlıklı su kaynakları azalmış ve kirlenmiştir. Sanayi yatırımlarının artması doğal dengeyi bozarken, teknolojideki gelişmeler aynı zamanda çevre kirliliğini azaltmayı amaçlamaktadır. Sanayileşme, kentleşme, uydu kentlerin oluşumu, metropollerin ortaya çıkması, çarpık yapılaşma doğal yüzme ortamlarını azaltmış ve bu yeni yaşam ilişkilerinden ortaya çıkan ihtiyaçlar insanların suyla buluşmasını teknolojininde katkısı ile farklı ortamlarda sağlamıştır. Her boyutta yüzme havuzları, aqua parklar, su oyunları, masaj havuzları en somut örneklerdir. insan sağlığı ve can güvenliği ile yakından ilgili olan yüzme havuzları; tasarımından, yapımına, işletmesine kadar tüm aşamalarında standartlara uygun yapılmalıdır. Standartlara uygun havuz yapmak teknik ve etik vazgeçilmez bir zorunluluktur. Sağlıklı yüzme ortamlarının yaratılmasının vazgeçilmez diğer bir koşuluda her aşamada kontrol edilmesidir. Ülkemizde hızla yaygınlaşmakta olan havuzlar, insan sağlığını ve can güvenliğini yakından ilgilendirmesine rağmen, hiç bir kurum tarafından kontrol edilmemektedir. Tüm etkinliklerinde kamu yararını ön planda tutan, kuruluş amaçlarından birininde ülke kaynaklarının, halkın ve insaniliğin çıkarları doğrultusunda kullanımını bilimsel esaslara uygun olarak sağlamak olan, TMMOB ve odamız MMO ülke genelinde yaygın örgütlenmesi, bağımsız demokratik yapısı ile bu alanda da kontrol mekanizmasını oluşturabilir, ilk aşamada yasal olarak odamızın görevi olan proje vize uygulaması, havuz projelerinde uygulanabilir. Bu konuda önümüzdeki aylarda, UHE ile yapacağımız toplantılarla daha somut önerileri değerlendirip hayata geçireceğimize inanıyorum. UHE ile birlikte düzenlediğimiz, konusunda uzman mühendis, akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı bu konferansta Yüzme havuzları yapımının tüm aşamalarında yeni teknolojiler, mühendislik çalışmaları tanıtılacak, özellikle uygulamaların var olan standatlara uygun yapılması görüşülüp tartışılacaktır. Uygulamalı Havuz Enstitüsü'nün katkısı ile düzenlediğimiz bu konferasın diğer bir özelliğide Havuz konusunda ilk kez Üniversite'lerden de konuşmacıların bildirileri ile katılması oldu. Bu işbirliğinin geliştirilerek devam ettirilmesinin, sektöre ve ülke ekonomisine katkısı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese odamız adına teşekkür ediyorum. Ümit ÜLGEN TMMOB MMO İstanbul Şube Başkanı

5 Değerli Meslektaşlarım, Havuz Konferansının düzenlenişini ve elinizde tuttuğunuz bildiriler kitabı Türkiye için bir ilktir. Önemli bir konuda; bir meslek odası (TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi) ile sektörel derneğin (Ulusal Havuz Enstitüsü) ortak çalışması ve dayanışmasının sonucu güzel bir çalışmanın ortaya çıkmış olmasıdır. Pek çok makina mühendisinin iş edindiği havuz / sektörünün gelişimine katkı verdiği için odayı kutluyor ve birlikte yeni işler başarabilmenin yollarını bulacağımıza inanıyorum. Bu çalışmayı tekrarlaması gereken bir başlangıç sayıyorum. Ticari kaygıların ötesinde, aklı ve bilimi rehber almış derneğimiz ile, üyelerimizin önemli bir kısmını oluşturduğu, gene yıllarca aklın, bilimin ve kamu yararının temel ilke edinildiği MMO İstanbul Şubesi organizasyonunun sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Elimizdeki bu kitapta konularının uzmanlarınca hazırlanmış pek çok bildiri var. bu haliyle, havuz konusunda çalışan ve araştırma yapanların yararına bir başvuru kaynağının oluştuğunu düşünüyorum. Çalışmalara öncülük eden MMO İstanbul Şube Başkanı Sayın Ümit ULGEN ve değerli yönetim kurulu üyelerine, Bildirileri ile katkı koyan uzmanlara ve tüm emeği geçenlere UHE Yönetim adına teşekkür ediyorum. i Kendi yapımıza, en büyük başarıları ülkemize birlikte tattırmak dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Ethem ERKOÇ UHE Başkanı \ 10

6 tmmob makina mühendisleri odası Bu bir MMO yayınıdır. MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden ve toplantıdan çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. YÜZME HAVUZU TEKNİĞİ YAPIM VE KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖNERİSİ MEKANİKELEKTRİK (GENEL KULLANIMLI HAVUZLAR İÇİN) Elektrik Mühendisi Ethem ERKOÇ UHE Yönetim Kurulu Başkanı MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BtLntRINO:! 1 1

7 YÜZME HA\VZV TEKNİĞİ YAPIM ve KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖNERİSİ MEKANİKELEKTRİK (GENEL KULLANIMLI HAVUZLAR İÇİN) Ethem ERKOÇ Elektrik Mühendisi L HE Yönetim Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER: 1. ÖZET 2. HESAPLAMA VE PROJELENDİRMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 3. YAPIMA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR 4. BİTİME (TESLİME) İLİŞKİN HUSUSLAR 5. KONTROL EDİLECEK BAZI SONUÇ DEĞERLERİ 6. HAVUZ MONTAJI VE UYGULAMA A. İNŞAA ELEMANLARI VE UYGULAMA B. BİTİŞ ELEMANLARI VE UYGULAMA C. HAVUZ TESİSATI VE UYGULAMA 7 HAVUZ SUYU HAZIRLIK TESİSİ EKİPMANLARI 8. DİĞER TESİSAT 9. ELEKTRİK TESİSATI VE UYGULAMA I. ÖZET: Esas itibariyle her havuz kendine özgü mimari ve kullanım amaçlarına sahiptir. Talepleride doğal olarak bunlar belirler. İşte buradaki temel amaç; yüzme havuzu yaptırmayı planlayan kişi ve kurumların gerek projelendirme, gerekse yapım ve malzeme seçimi aşamaları için oluşturacakları teknik şartnamelere yol gösterici genel bir çerçeve oluşturmaktır Havuza ilişkin ilk tasarımdan hesaplamaya, projeye, malzeme seçimine ve uygulamaya kadar konuları her yapılacak olan havuzun doğal aşamaları arasındadırlar. Mimari ve statik projeleri bir tarafa bırakırsak, havuzun elektrikmekanik tesisatının planlanması ve yapımına ilişkin tercihler, hesaplamalar, tablolar, alternatifler, malzemelere ilişkin bilgiler hatta havuz tekniğine ait özellikle seçim ve hesaplamalarda önemli olabilecek bilgilere burada yer verilmiştir. Bütün bunlar yapılırken yalnızca en güncel ve yüksek teknik esas alınmış ve her şey mevcut talimatlar içinde değerlendirilmiştir. 2. HESAPLAMA VE PROJELENDİRMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: Hesaplama ve projelendirmeye ilişkin temel elemanların seçiminde ve ölçümlendirilmesinde aşağıdaki verilmiş bilgi, tablo ve formüller esas alınır. Burada belirtilmeyen konular için UHEI nolu talimatına başvurulur. 2.I. SU HAZIRLIK PROSESİ: Flokulasyoıı + Filtrasyon + Klorlama (Burada temel olarak bu proses temel alınacaktır.) Flokulasyon + Filtrasyon + Klor Klordioksit Flokulasyon + Filtrasyon + Ozonlama + Aktif kömür taneli filtrasyon + Klorlama 13

8 2.2. HESAPLAMA. Makine ekipman miktar ve ölçümlendirmede her ana eleman için devamında vereceğimiz yöntem ve değerler referans alınır. Bu değerler UHE1 nolu talimatta da yer almaktadır Filtre tesisi: seçimlerde aşağıdaki hususları göz önüne alınız Filtre tesisi kapasiteleri: Hesaplama aşağıdaki tabloya göre havuz tiplerine bakılarak yapılır. Havuz Tipi Allama havuzu Derin havuzlar Sığ h;ıvu/lar. derinliği değişen lıavu/lar Su atraksiyonu olan havuzlar Ka>dırak havuzları Çocuk hanızla rı Ayak yıkama havuzu Küçük havuz Masaj havuzları (Müstakil) Masaj havuzları (kombine kullanım) Terapi ha\"uzları Soğuk su (Şok) havuzları Su derinliği (m) > 3.40 > < < 1.35 < 1.0 <1.0 < Sirkülasyon debisi Q (m3/h) A/k A/k 0.37 A/k 0.37 A/k + 6 P her kaydırak için (0.37 A /k) en az 60 A/k V 0.25 V 15 V 20 V V V Filtre tesislerinin ölçümlendirilmesi: Tek tabakalı filtreler veya muadili olarak TSE 737 su Filtresi. Tek tabakalı kum filtresinin; tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için Tablodaki değerler geçerlidir. TSE 737 'de belirtilen su filtreleri bu iş için ölçü alınabilir. Bu değerler için bakınız TSE 737 TEK TABAKALI FİLTRELER İÇİN TANECİK GRUBU TABAKA YÜKSEKLİĞİ FİLTRASVON HİZİ Birim Açık Filtreler Kapalı Filtreler Tanecik Grubu mm 0.50'den 1.0 'e kadar veya 0.71'den 1.25'e kadar veya 1.0'den 1.6'e kadar Tabaka Yüksekliği (*) Bırakılacak boşluk Filtre Hızı ( ) a)tallı sular için bideniz \c luzu>20<)0 mg/l olan sular için m m m/h l*»mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği denenerek bulunur Çok tabakalı filtreler >0.9 âl.2 Filtremateryal yüksekliğinin %25'i m'den fazla <12 <3() <2O 14

9 Çok tabakalı filtrelerin tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için aşağıdaki tablodaki değerler geçerlidir. ÇOK KATLİ FİLTRELER FİLTRE HIZI Tanecik Grubu ' Filtre alt materyal tabakası: DİN 1%23'e göre Kum Filtre üst Materyal tab. Anthrazitkömür, Pomza/Lav Kum tabakası yüksekliği Antrasit yüksekliği Bırakılacak boşluk Filtre hızr a)tatlı sular için b)deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için İÇİN TANECİK GRUBUTABAKA YÜKSEKLİĞİ Birim mm mm <> mm m m m m/h Açık Filtreler >0.6 >0.4 Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25'i m'den fazla <15 <8 Kapalı Filtreler a) 0.4 'den 0.8 'e kadar b)0.63'den 1.0'e kadar c) 0.71'den 1.25'e kadar a) 0.8'den 1.6'a kadar b) 1.4'den 2.5 'a kadar ve >0.6 >0.6 Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25'i m'den fazla <50 <20 Tablodaki materyaller; sadece, işletme şartlarında sağlığı etkileyecek ve hazırlama ve dezenfeksiyonu bozacak konsantrasyonda maddeler yaymadıkları deneyle ispatlanırsa kullanıiabilinirler. Not: Tabaka yüksekliği verilerinde destek tabakası dikkate alınmamıştır. Bunun için üretici fırına verilerine dikkat ediniz Filtre kazanı ve donanımlarının malzemesi Minimum 2.5 bar (İşin niteliğine bağlı olmak üzere daha yüksek basınçda çalışacak kazanlar ve donanımları istenebilir.) basınca dayanıklı olmak üzere kazan ve donanımları aşağıdaki malzemelerden seçilir. Beton, Çelik(PaslanmazKaplama veya boyalı). Polyester Plastik Madde Bronz, kızıl döküm Tercihlerde korozyondan korunma ölçüsü; suyun niteliğine sıcaklığına (varsa) ozon miktarına göre belirlenir Ters yıkama: Her iki filtre grubu için ters yıkama hızı 5060 m/h. ve yıkama suyu miktarı 6m3/m2 alınacaktır Pompa: Ölçümlendirme: Rezerv depodan başlayarak havuz girişlerine kadar ki tüm akış alanındaki ve ilave işletme kayıplarını (Filtrasyon ve ters yıkama sırasında optimum sonuçlan sağlamak koşuluyla) karşılamak üzere, hesaplanmış su akışını sağlamalıdır. 1P54 'Aynı harflerle gösterilen tanecik grupları kombine edilecektir. 2 Tabaka yüksekliği ve filtre hızı mineralli sular için denenerek bulunur. 15

10 Malzemt seçimi: Pompalar Pompa Gövdesi Pompa mili Çark On filtre Dış kiibı Pik döküm. Bronz döküm. Plastik malz Korozyona dayanıklı kaplaması olan alaşımsız Çelik Paslanmaz çelik Bronz döküm. Sentetik malzeme Pik döküm Korozyona dayanıklı kaplaması olan Alaşımsı/ Çelik Plastik Malz. Pik Döküm Paslanmaz Çelik Bronz döküm Su kontrol ve ayar üniteleri: Su parametrelerindeki değişimi izlemek ve kontrol etmek için su kontrol ve ayar üniteleri kullanılır. Cihaz; doğrudan havuzdan ve su yüzeyinin 30cm. altından alınan numune suyunu elektrokimyasal KlorpHRedox elektrotları ile ölçen, değerleri okunabilir şekilde sayısal veya analog olarak gösterebilen, uyarıcı arıza ve ikaz donanımlarına sahip, ayarlanan sınırlar dahilinde dozaj tesislerini veya başkaca cihazları harekete geçirip durdurabilen, kolayca ayar ve kontrolleri yapılabilen bu cihaz sisteme eklenir Dozaj tesisleri: Kullanılacak kimyasal malzemenin türüne göre seçilmiş olmalı, su kontrol ve ayar üniteleri ile birlikte çalışabilmeli, ayarlanabilmeli, dozaj rejimi yapılan ayar doğrultusunda düzenli olmalı ve kapasite olarak optimum ölçülerde seçilmelidir Flokulant (Topaklayıcı) dozaj tesisi: Aşağıda belirtilen kimyasalların dozajına elverişli olan tesis, ayarlanabilir dozaj pompası, min 2.5 bar, kimyasal kabı ve bağlantıları, pompadan hemen sonra ve filtreden önce tesisata kolayca temizlenebilir bir enjektör vasıtası ile verilmesi planlanmalıdır. Kapasite seçiminde proje aşamasında kimyasal malzeme üretici verileri ve filtre üretici verileri dikkate alınmakla birlikte, Im3 su akışı için 15 mi flokulant dozajı yapılacağı referans alınmalıdır. Dozaj pompalan ile verilmesine müsaade edilen topaklayıcı kimyasallar: a) Alüminyum sülfat b) Alüminyumklorürhexahidrat c) Sodyum alüminat d) Alüminyumhidroxiklorür e) Alüminyumhidroxikloridsülfat f) Demir (lll)kloridhexahidrat ü) Demirkloridsulfat h) Demir (111 )sülfat Ozon vb flokulantların kullanımı için farklı düzenekler gereklidir ph dozaj tesisleri: ph düşürücü dozaj tesisi: Aşağıda belirtilen kimyasalların dozajına elverişli olan tesis, ayarlanabilir dozaj pompası, Min 2.5 bar, kimyasal kabı ve bağlantıları, filtreden sonra tesisata bir enjektör vasıtası ile verilmesi planlanmalıdır. Kapasite seçiminde proje aşamasında kimyasal malzeme üretici verileri dikkate alınmakla birlikte, seçilecek klor dozaj tesisine denk veya I 5 katına kadar kapasite referans alınmalıdır. Havuzda kullanılacak suyun özellikleri (Asit kapasitesi) dikkate alınmak durumundadır. 16

11 PH yükseltici dozaj tesisi: Genel havuzlarda tavsiye edilir. Bunda; ph yükseltici kimyasalın tesisata enjeksiyonu için temizlenebilir enjektör kullanımı zorunludur. ph ayarlayın kimyasallar: a) Kostik soda b) Sodyum karbonat (Soda) c) Sodyum bikarbonat d) Sodyumbisülfat e) Tuzruhu (asidi) 0 Sülfürik asit Klor dozaj tesisleri: Aşağıda belirtilen kimyasalların dozajına elverişli olan tesis, ayarlanabilir dozaj pompası, Min 2.5 bar, kimyasal kabı ve bağlantıları, filtreden sonra tesisata temizlenebilir bir enjektör vasıtası ile verilmesi planlanmalıdır. Kapasite seçiminde az veya fazla klor dozajından kaçınmak için, klor ihtiyaca göre dozlanmalıdır. Klor cihazlarının kapasitesi aşağıdaki esaslara göre belirlenmelidir. Kapalı havuzlar için: 2 gr CI2/ 1 m3 temiz su Açık havuzlar için : 10 gr CI2/ 1 m3 temiz su referans alınmalıdır. Klorlar: UHEI ve muadili (TSE 11899, DİN 19643/8497) talimatlarda genel kullanımlı yüzme havuzlarında kullanılabilecek klor türleri yalnızca inorganik klor ve klor bileşikleri olup aşağıdaki listede bunlar belirtilmemiştir. Gene bu talimatlar dezenfeksiyon için yalnızca bu malzemelere müsaade etmektedir. a) Sodyum hipoklorit. b) Kalsiyum hipoklorid en az %65 Ca(C10)2 ve %510 konsantrasyonlu çözelti Diğer dezenfeksiyon metotları kullanıldığında dozaj tesisi gerekmez. Bunun yerini yeni cihaz ve düzenekler alır. Bunlar: a) Klor gazı b) KlorKlordioksit metodu c) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorid d) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile klor gazı Rezerv (Denge) depo: Rezerv depo hesaplanmasında aşağıdaki yöntem uygulanır. Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır. Yüzücülerin taşırdığı, sirkülasyon debisi miktarından dolayı olan taşma ve ters yıkama suyu rezerv depoda toplanır. Hacmi aşağıdaki denklemlerden belirlenir V Denge deposu toplam hacmi I' = ( ',.+ J '. +1 ' y ı : Yüzenlerin taşırdığı su hacmi. m3 (Kişi başına orlalaına m" alınır.) I', = A/a v w ' Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m? y y H Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi. m3 I = 0,052 A 10 ' A : Havuzun su alanı. m2 l' H = 6 A... <* ' Kişi başına su alanı. m2 (tablo 8) Q : Sirkülasyon debisi. m3/h /: Taşma kanalının uzunluğu, m A F : Filtre kesit alanı. m2 Denge deposu, içerisinde düzenli bir akış olacak şekilde yapılmalıdır. Yapılan hesap denge deposunda bulunması gereken en az su miktarıdır. Denge deposundaki su eksilmeleri en çok 2 17

12 saatte otomatik olarak takviye yapacak bir düzenekle karşılanmalıdır. V H hesabında birden fazla filtre bulunan tesislerde her bir filtrenin ters yıkama işleminin farklı zamanlarda yapılabileceği dikkate alınarak, tüm filtre tesisi kesit alanı yerine en büyük filtrenin (Bir tesiste paralel çalışan filtrelerin farklı tip ve ölçülerde olmaması gereklidir.) kesiti A /.. olarak alınır. Filtrelerin ters yıkama zamanları denge deposundaki eksilen suyu tamamlanma zamanından kısa olamaz. Denge deposunda suyun bitmesi ve pompaların susuz çalışması emniyetli bir düzenek ile engellenmelidir j Tesisat ve diğer su akış elemanları: < Suyun havuz içine giriş ve çıkışı; suyun havuz içinde her noktada değişimini sağlayacak şekilde \ : düzenlenmelidir. Bu hareket, su içindeki dezenfektan maddelerin karışımını ve kirliliklerin devirdaime katılmasını temin eder. Bunun için havuz yüzeyinin her 68 m2'si için bir besleme elemanı düşünülmelidir Besleme nozul veya paletleri iyi bir karışım için tercihen havuz tabanına yerleştirilmelidir. Tabana yerleştirilen beslemeler suyu tabandan yüzeye doğru diyagonal bir şekilde dağıtmalı ve ağızlar 2mSS basınç oluşturacak büyüklükte planlanmalıdır. Havuz içindeki beslemeler yatay yönde duvardan ise, besleme ağızları (Dikdörtgen havuzlarda) havuzun uzun kenarına şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Beslemeler arası açıklık en çok uzun kenarın 1/3 ü kadar olabilir Diğer durumda havuz kenarı boyunca eşit mesafeli olarak yerleştirilir. Beslemelerin konumu havuz derinliğinin yaklaşık yarısı olmalıdır. Atlama havuzlarında 2 sıra besleme ı konulmalı, I. sıra yüzeye, 2. sıra tabana derinliğin 1/3 ü kadar mesafelendirilmelidir. Pompa j\ emiş hatları m/s.' yi aşmamalı ve kesinlikle vakum oluşturmayacak şekilde tesis edilmelidir. Basma hatlarında ise 2.5 m/s. hız sınırı aşılmamalıdır. Pompa seçiminde denge deposundan besleme nozullarına kadar ki tüm kayıplar dikkate alınmalıdır. Suyun temizliğinin sağlanması için havuzun tüm çevresinde taşma kanalları inşa edilmeli ve yüzeyden taşan suların miktarı toplam sirkülasyona göre mümkünse % 100, en az %50 olmalıdır. İstisna olarak dalga havuzlarında dalganın çalıştığı anlarda tüm kapasitenin alıkonulması gerekir. Dikey taşma giderleri hesabında su hızı en fazla 0.75 m/s alınmalıdır. Taşma ana arterlerde eğime göre alınması gereken boru su hızları şöyledir: Eğim Maksimum hız m/s % o/ ı e I o/ > 1 % %2 1.0 U. / J I.VJ I 3. YAPIMA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR Yapım aşamasında aşağıdaki genel hususlar dikkate alınır. 1 Yapılmasj istenen yüzme havuzu tesisi inşasında hazırlanmış projeler, detaylar, metrajlar ve özel teknik şartnameler esas alınır. Yüklenici tüm aşamalarında bunlara uyar. 2 Sözleşme ekleri; A Projeler, detaylar. B Özel Teknik Şartnameler c Metrajlar. <f D UHE (Ulusal Havuz Enstitüsü genel havuz talimatı "Yüzme ve Yıkanma Havuzu y Suyunun Hazırlanması ve Dezenfeksiyonu" aralık 1995) talimatı. E Bayındırlık bakanlığı şartnameleri. F TSE Standartları. G İlgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan talimatlar. 3 Bütün malzeme ve teçhizat Türk Standartlarına uygun olacaktır. Türk Standartlarında bulunmayan malzemeler için Alman DİN, VDE normları, ve TSE ile paralellik gösteren imalatçı ülke standartlarının en son baskısı geçerli olacaktır.

13 4 Birim fiyat listesindeki cihazların kalite ve özellik yönünden aynı veya benzeri bulunmadığı taktirde, yüklenici daha yüksek kalitede olanları idarenin onayı ile kullanabilecek ve bu fark için hiçbir fiyat farkı ödenmeyecektir. 5 Yüklenici yüzme havuzu tesisinde kullanacağı malzemenin numunelerinden meydana gelmiş malzeme numune tablosunu tetkik ve onaylamak üzere idareye verecektir. Onaylanmış numune tablosu yapıma esastır. 6 Numune tablosunda gösterilmesi mümkün olmayan metraj da tanımlanan malzemeler, metrajdaki tanımlarına ve proje ilkelerine uygun olmak kaydıyla Türkçe katalog, resim ve açıklama yazıları 2 kopya olarak idarenin onayına verilecektir, idarece onaylanmış malzemeler yapım için esastır Seçilecek malzemelerde uyumluluk esastır. 7 İmali gereken bütün teçhizatın şartname ve projede belirtilen özellik ve detayına göre hazırlanacak imalat resimleri idareye onaya verilecektir. İmalata onaydan sonra başlanacaktır. Yüklenici, numune tablosu, katalog ve imalat resimlerinin onayından sonra malzeme teminine girebilecektir. 4. BİTİME (TESLİME) İLİŞKİN HUSUSLAR,ÖN İŞLETME ve TESLİM: 1 Proje, detay ve şartnamelere uygun olarak inşaa edilmiş yüzme havuzu tesisi, yapımcı tarafından I ay süre ile işletmeye alınır. Bu süre içinde havuzun UHE1 talimatına uygunluğu su kalitesi, malzeme ve işletme güvenilirliği test edilir. Bu süre içinde ayrıca yüklenici idarenin bildireceği bir elemanı işletme şartlarında yetiştirmek ve tüm fonksiyon ve sonuçlan itibariyle tesisi idarenin onayı ile rapor etmek durumundadır. 2 Yüklenici havuzda kullandığı özel olarak tanımlanan tüm malzemelere ilişkin detaylı çizim, montaj ve işletme talimatlarının da içinde olduğu ve havuzun işletilmesine yönelik bilgi, sistem şeması ve detayların yer aldığı Türkçe lisanında hazırlanmış " HAVUZU EL Kİ TABI" kitabı tesis ön işletmeye açılmadan idareye 2 nüsha olarak teslim edecektir. Bu kitapta havuz işletmesine yönelik olarak tüm operasyonlar detaylıca resim, grafik, yazı ile anlatılır. 3 Yüklenici 1 aylık ön işletme sırasında tesisin gerektirdiği her türlü malzeme (Alt yapısal niteliği olmayan enerji, su, temel kimyasallar vb.) ve elemanı karşılar. A. Dezeııfeksiyon malzemeleri: Tesiste kullanılacak dezenfektanlar 1 Sodyum hipoklorit %1015 konsantrasyonlu. Dozaj tesisine koyulur. 2. (Alternatif) Kalsiyumhipoklorit. %65 aktif malzemeli, %5 lik çözelti olarak. Dozaj tesisine koyulur. B. ph düşürücü malzemeler: 1. Sodyumbisülfat (Granül yapıda) % 1050 oranında suyla karıştırılarak. Dozaj tesisine koyulur. 2. (Alternatif) Sodyum hipoklorit kullanılan havuz için sülfürik asit %IO (Alternatif) Tuz ruhu % 1030 C. ph yükseltici malzemeler: 1 Sodyum bikarbonat Granül yapıda, gereği kadar doğrudan havuza. (Dozaj tesislerinde %510) 2. (Alternatif) Soda D. Flok (Topaklayıcı malzemeler): 1 Aliminyumhidroxiklorür: Sıvı halde. Dozaj tesisi vasıtası ile Inr fıltrasyona karşılık 15 mi kullanılacak şekilde, dozaj tesisi ile PH arasında. 19

14 2 (Alternatif) Aliminyumhidroxikloridsülfat: Sıvı halde Dozaj tesisi vasıtası ile İm 3 filtrasyona karşılık 15 mi kullanılacak şekilde, dozaj tesisi ile PH arasında.' 5. KONTROL EDİLECEK BAZI SONUÇ DEĞERLERİ Test süresi içinde ve sonunda teslimat öncesi bazı su parametreleri kontrol edilir ve tesisin genel olarak bu değerleri karşılayıp karşılamadığı denetlenir. Bunlar sırasıyla; a HAVUZ SUYU GEREKLERİ: Temiz su (Su hazırlık tesisinde işlem görmüş havuza giden tesisattaki su) ve havuz suyu genel olarak aşağıdaki tablodaki değerleri karşılamalıdır. 1 HE1. KULLA NIM ALANI Genci Tablo 2 GRUP No : Tem iz su ve Havuz suyunun nitelikleri PARAMETRE BİRİM Mikrobiyolojik Nitelikler Koloni sayısı (2O+2)C'da Koloni sayısı (36+l)C'da Yosun koliformu (36+1) C'da E.koli(36+l)C'da Pseudonıonas aeruginosa (36+l)C'da Fiziksel ve Kimyasal Parametreler Netlik ph Değeri atatlı su Amonyum (NHV) Konsantrasyonu Doldurma suyundaki nitrat (NGV) konsantrasyonu üzerine ilave nitrat konsantrasyonu Doldurma suyu dışındaki + Vll den +2 okside edilebilen Mn miktarı oksijen cinsinden (A) 1/ml 1/ml 1/ looml 1/ looml 1/ looml mmol/m3 mg/1 mmol/m3 mg/1 mg/1 TEMİZ SU max * * HAVUZ SUYU min max * * Havuz dibi net görülmeli 6.5 * Flok + Fhr+ Klor Kombina a) Doldurma suyunun üzerindeki KMnO4 kullanımı (A) 3.5 m.kcl Ag/AgCİ elektrot için redo.\ gerilimi (B) Tallı sular için 6.5<=PH değeri=<7.5 Serbest Klor Bağlı Klor mg/1 mv mg/ ihtiyaca göre (C) S" \OIUI a) b) (*)Tanımlananuız (A)Hazırl. 6.5<=PH dcğcri<= <PH dcğcri<=7.8 ınnııi} su\ un oksidasvon değeri: doldurma suyunun oksidasyon değerinden azsa ; / olan değer alınır, doldurma suyunun oksidasyon değeri 0.5 mg/l 02 veya 2 mg/1 KMnO4'den az ise bu değer dikkale alınır. (B)Rcdox gerilimimi ı ölçümü sabit ölçü ve kaydedici cihazlarla yapılan sürekli ölçümlerle cldc edilir. Hala sınırı : +20 nıv'ıur. Bu değerlerden büyük sapmalarda hazırlama cihazının işlemesi sınanır. mg/1 mg/ Talimatta yer alan başkaca flokıılanllarda kullanılabilir. Bu durumda konsantrasyon ve ph malığına dikkat ediniz 20

15 b) RESMİ ONAY: Havuzun 1 aylık deneme işletmesinin 1421'inci günlerinde TSE 266/2.1 uyarınca alınan numuneler, bölüm a daki değerlere göre, idarece kabul edilecek bir kurum veya özel labaratuvarda tahlil edilirler. Olumlu rapor idareye sunulur. Havuzlarda hijyenik güvenlik garanti altına alınmak zorundadır. Başlangıç kontrollerinin başarısı, tesisin planlama ve yapım aşamasında gerekli kurallara uyulduğunu izah eder Bundan sonraki tüm zamanlarda belirleyici olan işletmecinin tutumudur Teslimat: esas itibariyle iyi planlanmış ve yapılmış bir tesisin, güvenli ve çalışır vaziyette idareye devridir. 6. HAVIZ MONTAJI VE UYGULAMA A. İNŞAA ELEMANLARI VE UYGULAMA: Havuz kalıplarının >iipımı aşamasında yerleştirilirler. Beton içinde kalan gerek su akışına ilişkin, gerekse projede yer alan her türdeki yardımcı donanım ve aksesuarı içeren tüm malzemeleri kapsarlar. Burada belirtilmeyen tüm inşaa elemanları için benzeri yöntemler malzemenin niteliği, imalatçı bilgileri ve detaylarına bağlı kalarak uygulanır. a) Projektörler: Havuz yan perde kalıpları yapımı aşamasında montaj kaplan havuz içine bakan kalıba detay resimdeki şekilde (Örneğin su yüzeyinden 60cm. derine) yerleştirilirler. Kablo koruma hortumu bu sırada sıkıca yerine monte edilir. Hortumun montajı sırasında keskin dönüşler oluşmasına müsaade edilmemeli ve min. 30cm'lik kısmının beton içinde kalması sağlanmalıdır. Projektör montaj kabı kalıba vidalarla veya sıkıştırma yoluyla monte edilir. Çelik vidalar havuzun bitimine kadar yuvalarından çıkartılmamalıdır. Özellikle montaj kabı hortum bağlantısı ve hortumun betonarme dökümü vibrasyondan etkilenmeyecek kadar sağlam olarak donatıya ve kalıba bağlanması gerekir. Sıva, izolasyon ve seramik aşamalarında montaj kabındaki projektör bağlantı vidalarından itibaren içinin temiz kalmasına dikkat edilir. Montaj kabı mutlaka detaydaki ölçülere göre yerleştirilmeli, kalıp ile tüm yüzeyleri sürtünmeli yani kalıba her yönde paralel olmalıdır. b) Dip Besleme Paleti Yuvası: Havuz tabanına yerleştirilirler. Üst palet bağlantı ağızları, betonarme betonunun üst hizasına 90 dik konumda ve aynı kodda olmalıdır. Ayrıca gövde donatı ile ilişkilendirilerek sağlamlaştırılır. Besleme paleti yuvaları ile besleme hattı boruları bağlantısı 2" dişli yapılmalıdır. Dişli bağlantılarda yalnızca teflon bant ile sıkıştırma yapılmalı ve kendir vs. kullanılmamalıdır. c) S Beton Geçiş: Vakum, ölçü suyu, besleme gibi çeşitli amaçlar için kullanılan malzeme (Bronz,PE,PVC) kalıp aşamasında ön ve arka kalıplara detay resmindeki ölçülerde vidalı olarak bağlanır. Sızdırmazlık flanşının donatıya denk gelmemesine ve serbest kalmasına dikkat edilir ve gerekiyorsa malzeme çeşitli noktalarından demir donatıya sabitienir. Vidalıkapaklı ağızların ön ve arka kalıp yüzeyini iyice öpmelerine, borunun kalıba tüm yönlerden 90 gelmesine dikkat edilmelidir Kalıp sökümü a şamasında öncelikle varsa kalıba bağlantı vidaları çıkartılmalı, plastik kapak ise işin sonuna kadar çıkartılmamalıdır. İzolasyon, sıva ve seramik aşamalarında koruyucu kapakların zarar görmemesine ve rahatça çıkabilir konumda olmasına dikkat edilmelidir. Beton dökümü ve vibrasyon sırasında malzeme ve montaj konumu zarar görmemelidir. d) Taşma Beton Geçişleri: Havuz taşma kanalından galeriye uzanacak olan malzemeler detay resmindeki şekilde yerine yerleştirilmelidirler. Galeriye ulaşması gereken alt borusu kalıpta düzgünce açılmış bir delikten geçirilir. Üst hunisi ise taşma kanalının alt betonarmesinin üst hizasına aynı kodda ve bir su terazisi yardımıyla tüm yönlerde te 21

16 razide ve detaydaki ölçülerinde taşma kanalı kalıp tahtalarına ve demir donatıya bağlanırlar Üst huni kapağı son aşamaya kadar açılmamalıdır. Demir donatı sızdırmaz 4 lık flanşını sıkıştırmamalı, flanş serbest kalmalıdır. Beton dökümü ve vibrasyon esnasında malzeme ve konumu zarar görmemelidir. e) Dip Emişler: Dip emişler havuz tabanına yerleştirilirler. Emiş ağzı üst kısmı betonarme betonunun üst hizasında ve zemin betonuna üstü paralel olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca gövde donatı ile ilişkilendirilerek sağlamlaştırılır Dip emiş ile besleme hattı boruları bağlantısı dişli yapılmalıdır. Dişli bağlantılarda yalnızca teflon bant ile sıkıştırma yapılmalı ve kendir vs. kullanılmamalıdır. f) Beton Geçişler: Kalıp aşamasında ön ve arka kalıplara detay resmindeki konum ve ölçülerde bağlantı flanşları iki yönde de kalıpla öpüşecek şekilde vidalı olarak kalıba bağlanır. Demir donatı sızdırmazlık flanşına değmemelidir. Geçiş borusu tüm ko j numlarda iç ve dış kalıba dik konumlandırılmalıdır. İzolasyon,sıva ve seramik aşamalarında bağlantı vida yuvalarının zarar görmemesine dikkat edilmelidir Beton dökümü ve vibrasyon sırasında malzeme ve montaj konumu zarar görmemelidir B. BİTİŞ ELEMANLARI VE UYGULAMA: İnşa elemanlarının beton geçişlerin havuz ve rezerv depo su yönüne takılan nihai parçalarının tümüdür. Burada belirtilmeyen tüm bitiş elemanları için benzeri yöntemler malzemenin niteliği, imalatçı bilgileri ve detaylarına bağlı kalarak uygulanır. a) Su Altı Projektörleri: Havuz çanağındaki tüm işlemler (izolasyon, sıva, seramik, f derz dolgusu, vs.) bittikten sonra montaj kabına monte edilirler. Projektör kablosu, kablo koruma hortumundan geçirilerek diğer ucu galeriden çıkartılır. Projektörün havuz kenarına rahatça çıkartılabileceği kadar (yaklaşık 1 mt) kablo montaj kabı içinde bırakılır ve montaj kabındaki rakor, oringi kontrol edilerek sıkılır. Bu sıkıştırma kablo koruma hortumuna rakordan su sızmasını önleyecek tarzda olmalıdır. Kablosu yerleştirilen projektörler montaj kabının içine yerleştirilir. Projektörün ön çemberi seramiği her tarafta tam olarak kapatmalıdır. Projektörler montaj kabına sıkıca bağlanır. Projektörler kesinlikle sadece su altında çalışırlar. Susuz deneme süreleri max 3 defa ve her keresinde 15 saniyeyi aşmamalıdır. Testi su dolu havuzda yapılır. Sonuç detay resmindeki. konuma uygun olmalıdır. Genel havuzlarda aydınlatma ihtiyacı için 400 f ila 1000 İm/m 2 hesaplanmalıdır. b) Dip Besleme Paletleri: Havuz çanağındaki tüm işlemler (izolasyon, sıva. seramik, derz dolgusu, vs.) bittikten sonra, paletnozul yuvasındaki plastik koruma kapağı çıkartılır. Ana gövdenin 2" dıştan dişli kısmına teflon bant sarılır. Besleme yuvasının 2" içten dişli kısmı temizlenerek palet buraya monte edilir. Paletin yanakları seramik yüzeyin üstüne gelir. Palet ile yuva arasından suyun sızmayacağı güvence altına alınmalıdır. Sonuç detay resmindeki konuma uygun olmalıdır. c) Vakum Nozulu: Havuz çanağındaki tüm işlemler (izolasyon,sıva,seramik,derz dolgusu, vs.) bittikten sonra beton geçişin ağzındaki kapak çıkarılır. Beton geçişin ağzı, temizlenir. Vakum nozulu tapası çıkartılır ve gövdenin 2" dıştan dişli tarafı teflon / bant ile sarılır. Teflonlanan vakum nozulu gövdesi beton geçişe vidalanır Nozulun yanakları seramiğin üzerini kapatmalıdır ve her yönde seramikle öpüşmelidir. Bu montaj sırasında beton geçiş ile vakum nozulu gövdesi arasında sizdırmazlığın güvence altına alınması gerekmektedir. Nozulun tapası takılır. Sonuç detay resmindeki konuma uygun olmalıdır. d) Ölçü Suyu Kapağı: Havuz çanağındaki tüm işlemler (izolasyon, sıva. seramik, derz dolgusu vs.) bittikten sonra, ölçü suyu beton geçişin tapası çıkartılır Ölçü suyu ka 22

17 pağı vidalar ile ölçü suyu ağzını çevreleyecek şekilde yerleştirilirler. Sonuç detay resmine uygun olmalıdır. e) Taşma Süzgeçleri: Süzgeçlerin gövdeleri taşma kanalı iç sıvası aşamasında taşma beton geçişin üst hunisini ortalayacak şekilde yerleştirilir. Burada plastik üst süzgeç yuvası kanal taban seramiği ile tam olarak aynı koda yerleştirilmelidir. Taşma kanalında tüm işlemler (izolasyon, sıva, seramik, derz dolgusu vs.) bittikten sonra, süzgeç gövdeye vidalarla monte edilir. Sonuç detay resmindeki konuma uygun olmalıdır f) Dip Emiş Kapakları Havuz çanağındaki tüm işlemler (izolasyon, sıva, seramik, derz dolgusu vs.) bittikten sonra dip emişin üstündeki koruyucu plastik kapak kaldırılır Gerekli görülen temizlik ve düzenleme yapıldıktan sonra girdapsız dip emiş kapağı, dip emişe bağlanır. Kapağın seramik ile üç konumda öpüşmesi ve tümü ile seramiği kaplaması gerekmektedir. Sonuç detay resmindeki konuma uygun olmalıdır. C HAVUZ TESİSATI VE UYGULAMA: Havuz su sirkülasyonunun gerçekleştiği tüm boru tesisatını içerir. Tüm tesisat sızdırmaz, boşaltılabilir, en kısa yollardan ve mümkün olan en az karşı direnç oluşturacak şekilde planlanır. a) Sirkülasyon hattı 4 : Rezerv depo pompa emişi noktasından, temiz suyun havuzun tabanından veya yandan havuza ulaştığı noktaya kadar akış yolunun tümüdür Yapımında sert PVC min. PN 10 kullanılır. Kullanılacak tüm vana ve bağlantı elemanları (kelebek vanalar PN6) PN 10' dur. Tesisat yapıştırma tekniğine göre yapılacaktır. Yapıştırma işleminde PVC yapıştırıcı kullanılır. Yapıştırılacak yüzeyler temizleyici ve krep kağıt yardımıyla iyice temizlenir. Yapıştırılacak yüzeylere eşit miktarda ve mümkün olduğunca hızlı olarak bir fırça yardımıyla PVC yapıştırıcı sürülür. (Kullanılacak PVC yapıştırıcının tazeliğine dikkat edilmelidir.) Yapışacak yüzeyler hemen birleştirilir ve bir süre sıkıştırılır. Yapıştırma sırasında taşan yapıştırıcı temizlenmelidir. Yapıştırma ile yapılan tesisata 24 saatten sonra su verilip test yapılabilir. Betonarme içinde kalacak olan tesisat yapımı bittikten 24 saat sonra 2.5 barda 6 saat test edilir. Bu sırada manometrede basınç kaybı olmamalıdır. Olası sızıntılar kontrol edilir ve hatalı yerler yenilenir. Havuz betonu dökülmeden önce beton içinde kalan tesisat için bu testin başarılı olarak yapılması gerekmektedir. Gerekli olduğunda PVC kaynak tekniğine başvurulabilir. Kaynak yapımında kaynaklanacak malzemeler mutlaka temizlenmeli ve kaynak için gereken fiziki yapı hazırlanmalıdır. Kaynaklı bölümler tesisatın dayanıklılığını azaltamaz. Kaynak tekniğine rağmen tüm tesisat rezerv depo emişinden havuza girdiği noktaya kadar filtreler ve bağlantıları da dahil olmak üzere 6 saat süreyle 2.5 barlık testi karşılayabilmelidir. Kaynaklama işlemi ısınmış hava üfleyici kaynak makinaları ile ve kaynaklanan malzeme ile uyumlu kaynak çubukları ile yapılır. Tüm borular konumuna bağlı olarak düşey veya yatay boyutta duvar, tavan veya döşemeye maksimum 150 cm. de bir fikslenmelidir. 150 cm ölçüsü tüm çaplar için geçerlidir. D75 diş çapa kadar PVCPPPE esaslı boru kelepçeleri kullanılabilir. Daha büyük çaplarda ise lastik yataklı korozyona karşı kaplamalı veya paslanmaz çelik kelepçeler kullanılmalıdır. Tüm kelepçe uzatma parçaları kaplamalı olmalıdır Kelepçe veya konsolla yapılan sabitlemelerde, konsol veya kelepçenin kendi bölgesine düşen malzeme ve su ağırlığının 5 katı kadar yükü karşılayacak mukavemete sahip olması minimum ölçü sayılır. " Temci tesisai nuıl/eınesi olarak PVC. PE. PP gibi malzemeler kullanılır. Buradaki anlatımda PVC malzeme esas alınmıştır. Diğer malzemelerin tercihi halinde malzemenin uygulama tekniğine bağlı olarak \cııi bir tanımlama yapmak gerekir. 23

18 b) Taşma Hattı (TAA): Havuz taşma kanallarından itibaren dönüş suyunu rezerv depoya taşıyan ana boru hattıdır. Yapımında sert PVC PN 6 kullanılır. Kullanılacak tüm fıtingsler PN 6' dır. Tesisat yapıştırma tekniğine göre yapılacaktır. Yapıştırma işle i minde PVC yapıştırıcı kullanılır. Yapıştırılacak yüzeyler temizleyici ve krep kağıt yardımıyla iyice temizlenir. Yapıştırılacak yüzeylere eşit miktarda ve mümkün olduğunca hızlı olarak bir fırça yardımıyla PVC yapıştırıcı sürülür. (Kullanılacak yapıştırıcının tazeliğine dikkat edilmelidir.) Yapışacak yüzeyler hemen birleştirilir ve bir süre sıkışın ılır. Yapıştırma sırasında taşan yapıştırıcı temizlenmelidir. Yapıştırma ile yapılan tesisata 24 saatten sonra su verilip test yapılabilir. Rezerv depo girişi kapatılarak TAA" e su doldurulur ve 24 saat izlenir. Gerekli olduğunda PVC kaynak tekniğine başvurulabilir. Kaynak yapımında kaynaklanacak malzemeler mutlaka temizlenmeli ve kaynak için ortam hazırlanmalıdır. Kaynaklı bölümler tesisatın dayanıklılığını azaltamaz Kaynaklama işlemi ısınmış hava' üfleyici kaynak makinaları ile ve kaynaklanan f malzeme ile uyumlu kaynak çubukları ile yapılır. Tüm borular konumuna bağlı olarak düşey veya yatay boyutta duvar, tavan veya döşemeye maksimum 150 cm. de bir fikslenmelidir. 150 cm ölçüsü tüm çaplar için geçerlidir. Fikslemede lastik yataklı kaplamalı veya paslanmaz çelik kelepçeler kullanılmalıdır. Tüm kelepçe uzatma parçaları kaplamalı olmalıdır. Kelepçe veya konsolla yapılan sabitlemelerde, konsol veya kelepçenin kendi bölgesine düşen malzeme ve su ağırlığının 5 katı kadar yükü karşılayacak mukavemete sahip olması minimum ölçü sayılır. c) Vakum Hattı: Projede belirtilen konumlarda ve kesitlerde sert PVC PN 10 malzeme ile yapılırlar. Vakum beton geçişe yapılan bağlantılar teflon bant ile yapılmalıdır. t Kullanılacak fittingsler min PN10 olmalıdır. Ekler muflu ve yapıştırma tekniğine göre f yapılmalıdır Yapıştırma işleminde PVC yapıştırıcı kullanılır. Yapıştırılacak yüzeyler temizleyici ve krep kağıt yardımıyla iyice temizlenir. Yapıştırılacak yüzeylere eşit miktarda ve mümkün olduğunca hızlı olarak bir fırça yardımıyla yapıştırıcı sürülür. (Kullanılacak yapıştırıcıların tazeliğine dikkat edilmelidir.) Yapışacak yüzeyler hemen birleştirilir ve bir süre sıkıştırılır. Yapıştırma sırasında taşan yapıştırıcı temizlenmelidir. Yapıştırma ile yapılan tesisata 24 saatten sonra barda 6 saat su verilip 2.5 bar da test yapılabilir. Bu sırada olası sızıntılar kontrol edilir ve hatalı yerler yenilenir. Tüm borular konumuna bağlı olarak düşey veya yatay boyutta duvar, tavan veya döşemeye maksimum 150 cm. de bir fikslenmelidir. 150 cm ölçüsü tüm çaplar için geçerlidir., Fikslemede PVCPEPP kelepçeler kullanılabilir. Tüm kelepçe uzatma parçalan / kaplamalı olmalıdır. Kelepçe veya konsolla yapılan sabitlemelerde, konsol veya kelepçenin kendi bölgesine düşen malzeme ve su ağırlığının 5 katı kadar yükü karşılayacak mukavemete sahip olması minimum ölçü sayılır. d) Ölçü suyu Hattı: Ölçü suyu beton geçişinden, ölçü kabına kadar olan numune su hattının tümüdür Şeffaf hortum ile yapılan bu tesisata ilişkin gerekli PVCPEPP kelepçelerle 50 cm de bir kelepçelenmelidir. eı Vanalar ve çekvalfler: Tesisatta kullanılacak küresel vanalar PVC 5 gövdeli, küre ve halkası PTFE'' (teflon), sızdırmazlık elemanları EPDM (Dutral) veya FPM (Viton) olmalıdır. Kelebek vanalar PVC gövdeli, EPDM veya FPM sızdırmazlık elemanlı, olmalıdır. Çek valtler. yaylı, PVC gövdeli ve EPDM veya FPM sızdırmazlık elemanlı /. olmalıdır Boru tesisatı kelepçeli, galvanizli çelik konstruksiyonlar ile dinara ve yere : YÜııÜ mal/cıncsı okınık çelik, bronz, alüminyum döküm vb. alternatifler kullanılabilir. Burada \'\'C örnek almmışıır 6 PVC. PE olabilir. 24

19 sabitlemnelidir. Bu konstrüksiyonlar bölgelerine düşen yükün 5 katına kadar yükü taşıyabilir olmakla beraber, insanlardan gelecek kontrol dışı darbeleri karşılayabilecek mukavemette olmalıdır 7. HAVUZ SU HAZIRLIK TESİSİ EKİPMANLARJ 7.1. Flok (Topaklayıcı) dozaj tesisi: Floklamanın (Topaklama) Görevi: Yüzme havuzunun suyunda bulunan bulanıklık yapan maddeleri, kolloid maddeleri ve bir kısım suda çözülmüş maddeleri filtre edilebilir bir yapıya getirebilmek, devamlı ve doğru miktarda dozajı yapılacak floklama maddesi ile mümkündür. Floklama işleminde esas olarak kütle büyütme işlemi gerçekleştirilir. En uygun floklama için L HEI de anılan malzemeler ve bunların topak oluşturma için gerekli ph aralıklarının sağlanması şart koşulur. Bu değer genellikle ph arasındadır. Asit kapasitesinin (karbonat sertliği) floklama maddesi ile azaldığına dikkat edilmelidir. kurulum: Bunun için dozaj tesisi bir kaidenin üzerinde durmalıdır. Bu dozaj pompasının emme davranışını iyileştirir ve dozaj kafasında oluşan hava kabarcıklarını, ki bunlar sonradan dozaj pompasının arızalanmasına neden olur, önler. Floklama maddesi dozaj cihazının kurulacak yerini belirlemede, ekipmanların zahmetsizce değiştirilebilme olanağına, ve dozaj pompasının her zaman kolay erişilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Düzenek, emme ve basma borularının kıvrılmasına ve zarar görmesine fırsat vermeyecek biçimde kurulmalıdır. Besleme Yerinin Flok aşılama enjektörünün Montajı: Floklama maddesi besleme yeri genelde akış yönünde filtre pompasından sonra ve filtreye mümkün olduğunca mesafeli olmalıdır Floklama maddesinin aşılandiğı enjektör mutlaka kolayca temizlenebilir olmalıdır. Montaj için PYC boru hattı çift katlı bir bölgesinde (muf, dirsek veya T parçası) delik açılmalıdır. Enjektör topaklayıcı sıvı malzemeyi tesisat borusu içine uzanarak akan suya iyice dağıtmalıdır Elektrik Bağlantısı: Dozaj pompası yalnızca filtre tesisi (Pompada elektrik varken) çalışıyorsa elektrik almalı, ters yıkama ve diğer zamanlarda elektrik kapanacak şekilde düzenlenmelidir. Elektrik bağlantısı dozaj tesisi yakınında etanj bir priz ve fış ile olmalı, Dozaj pompası prizi ü zeıinde amacına ilişkin uyarı bulunmalıdır. Dozaj Pompasının Sıvı Floklama Maddesi İçin Doğru Ayarlanması: Havuz suyunun kirlilik yüküne göre Sıvı Floklama Maddesinin her m3/h hacim akışı başına ile 5.0 mi olarak dozajlanabilir Malzeme, konsantrasyon ve genel olarak tesis değerlendirildiğinde I mi. topaklayıcı vermek uygun ise 50 m"7h filtre akışı için 50 mi. Enjeksiyon verecek şekilde dozaj tesisinde ayarlama yapılmalıdır. Fazla topaklayıcının yeni problemlere sebep olacağı bilinmelidir. İsletme Zamanları: Floklama işlemi hiç yükü olmayan havuz suyunda gerçekleşmez. Bundan ötürü gece saatlerinde, havuz suyu kirlilikten arındırılınca ve yeni yükleme yoksa floklama maddesi dozajı durdurulabilir Bu durum örneğin geceleri gerçekleşiyorsa bir zaman saati yardımıyla tlokulasyon süresi sınırlandırılmalıdır FİLTRE TESİSİ: Havuz su hazırlama tesisinin temel elemanıdır. Fiziksel olarak suyun temizlenmesi burada gerçekleşir. Filtrelerin yerleştirilmesi: Filtrelerin planlama aşamasında taşıma yolu düşünülmeli, sonradan da değiştiıilmemelidir Değişebilecek parçaların da yeniden bu yoldan getirilmesi gerekecektir. Gerekli boyutlar için üretici verilerini dikkate alınır. Filtrenin yerleştirileceği mekanın teiniz yüksekliği projede bırakılır. Filtre kazanlarının üst veya yanlarındaki müdahale kapaklarından itibaren yeterli adam çalışma mesafesi bırakılır. Alt yan kapağın duvara uzaklığı en az 600 mm 25

20 olmalıdır Filtre odası kuru ve havalandırılabilir olmak zorundadır. Filtre odasındaki suyu boşaltmak için yeterince yer süzgeci olmalıdır. Filtre Ters Yıkamasının Kanal bağlantısı yeterli kapasitede sağlanmalıdır Filtre odasında temizlik için lavabo ve hortum başlı musluk * bulunmalıdır. Filtre odasının yeterli aydınlıkta olmalı ayrıca bir adette prizin bulunması gereklidir Filtrelerin yükü dikkate alınarak zemin sağlamlaştırılmalıdır. Boru bağlantıları: Emiş ve basış tesisatı korozyona dayanıklı malzemeden seçilmelidir. Pirinç armatürler, harici bağlantılar ve metal vanalar haricinde kullanılacak olan tüm malzeme ve borular sert PVC veya HDPE malzemeden olmalıdır. Emiş ve basış su tesisatına Filtre cihazına girişlerinden önce kapama vanaları yerleştirilmelidir. Su yüzeyinin üzerinde planlanan makine dairelerinde emme borusuna mutlaka ulaşılabilir bir yere çek valf yerleştirerek Filtrenin hava emmesi önlenmelidir. Filtre Cihazıyla boru tesisatı arasındaki bağlantıların mükemmelliği PVC ek parçalarının bağlantılarının mükemmelliğine bağlıdır. Filtre yönlendirme ventilinin boru tesisatına bağlantıları problemsiz yapılmalıdır. Bunun için bağlantı vida ve flanşları çözülebilir f olmalıdır 7.3. POMPA: Pompaların emiş boruları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır Emme borusu tesisatı pompanın emişi sırasında kesinlikle vakum etkisi ile hava emmeyecek şekilde yapılmalıdır. Emiş basış hatlarındaki boru ve kolektörler ile vana vs. malzemelerin ağırlık veya zorlamaları pompaya intikal etmemeli, yüksek kapasitelerde aralarda titreşimi absorbe edici malzemeler bulunmalı, giriş çıkışta vanalar konulmalı ve çıkışta mutlaka debimetre veya manometre sirkülasyonun izlenmesi için bulundurulmalıdır. Pompa kesin olarak susuz çalıştırılmamalı ve bunun için ilave önlemler alınmalıdır. Gövde zemine sağlamca bağlanmalı ve arada titreşim absorbe edici takozlar kullanılmalıdır. Ayrıca her türdeki sızıntı ve su / sıçramalarına karşı motor korunmalı ve bir platform oluşturulmak suretiyle zeminden yükseltilmelidir Motora yol vermeden önce kaplinlerden milin rahatça dönebildiği, saptanmalıdır Hava vidası açılmalı, ön filtre kapağı açılmalı ve emiş hattı pompa çalışmadan iyice doldurulmalıdır. Başlangıçta emiş vanası açık, basış vanası kapalı tutulmalıdır. Motora yol verilmeli (15 sn) ve motorun dönüş yönü kontrol edilmelidir. Gerekli tespit ve düzenleme yapıldıktan sonra motora tekrar yol verilmeli ve yavaş yavaş pompanın basma yönündeki vana açılmalıdır. Elektrik bağlantıları sırasında en önemli unsur Ana besleme kablosuduı Montaj sırasında aşırı akım koruyucu şalterde konulmalıdır. (IAn<=30 ma) Pompanın dönüş yönüne; sistem işletmeye alınırken motor havalandırma çarkının kontrolü sırasında karar verilmelidir. t Pompa yanlış dönüş yönünde çalışırsa ses çıkartır ve debisi düşer. Motorlar minimum 1P54 j olmalıdır 7.4. PH DOZAJ TESİSİ: ph Değerinin ve Asit Kapasitesinin Havuz Suyunun Hazırlanması İçin Önemi: ph değeri asit, nötr ve bazik reaksiyonlar hakkında bilgi veren bir ölçüm sayısıdır. ph değer aralığı 14 birime bölünmüştür ve 0 (çok asitli)' dan T ye (nötr) ve 14' e kadar (çok bazik) gider. Dezenfeksiyon, floklama, fıltrasyon, suyun korozyona eğilimi ve havuzu kullananların suda rahat etmeleri önemli ölçüde ph değerine bağlıdır. UHE1 genel kullanıma açık yüzme havuzlarında ph değeri aralığı en az 6.5 ile en çok 7 8 arasında sınırlamıştır Yüzme ve yıkanma havuzunun ph değeri tloklama maddesinin dozajı ile klorlama sırasındaki asit oluşumu,, suyun hareketi ve ısınması ile değişir. Asit kapasitesi (karbonat sertliği) ph değerinin sabit tu f tulmasmı etkiler. Genelde doldurma suyunun 10 dh üzerindeki karbonat sertliğinde ph değerinin hızlı bir artışı beklenir. 4 dh' in altındaki yetersiz asit kapasitesi nedeniyle yükselen bir ; korozyon tehlikesi ve yetersiz tampon nedeniyle ph değerinin 6.5 minimum değerinin altına düşüşünden endişe edilir Bunun için 5 dh ile 8 dh arasında bir karbonat sertliği istenir, çünkü böylece yeterli asit kapasitesinde ph değerinin iyi stabilizasyonu elde edilir. UHEI asit kapasitesinin 0.7 mol/m3' den her zaman daha az olmamasını ister. Bu yaklaşık 2 dh' lık karbonat 26

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT YÜZME HAVUZU KULLANMI Kent yaşamının verdiği dayanılmaz stres sonucu, her gelir grubundan insan için tatil yapma, kent dışında dinlenme

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ KİMDİR? Sağlık Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli yönetmeliğinde havuz suyu

Detaylı

SIHHİ TESİSAT NOTLARI

SIHHİ TESİSAT NOTLARI SIHHİ TESİSAT NOTLARI İçindekiler 1. ŞEHİR SU TESİSATI... 1 1.1. Sıhhi Tesisat ve Önemi... 1 1.1.1. Tanımı ve tarihçesi... 1 1.2. Suyun Özellikleri... 1 1.2.1. Suyun Kalitesini Belirleyen Özellikler...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM. Yapı Otomotiv Endüstri

RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM. Yapı Otomotiv Endüstri RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Mayıs 2010 itibariyle geçerlidir www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 2 RAUTITAN-YENİ

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı