Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 52 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 7.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 8.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 9. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Tamamlayıcı beslenmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tamamlayıcı beslenmeye 6.aydan erken geçilmesiyle anne sütünde belirgin bir artış olduğu gösterilmiştir. B) Tamamlayıcı beslenmeye 6. Aydan daha geç geçilmesiyle sık enfeksiyon riski azalır. C) Bebeklerin Aylar arasında hergün günde 500 ml annesütü mutlaka alması gerekir. D) Erken tamamlayıcı beslenme (4.aydan önce) ile allerjik hastalık riski azalır. E) Tamamlayıcı beslenmeye (zamanında, uygun, yeterli ve güvenli) olarak başlandığında çocuk ölüm oranlarının azaltılmasına katkısı olmaktadır. 2. Aşağıdakilerden hangisi Duktusa Bağımlı Siyanotik doğuştan kalp hastalığıdır. A) Tek ventrikül B) Total anormal pulmoner venöz dönüş C) Büyükarter transpozisyonu D) Trunkus Arteriyozus E) Çift Çıkımlı sağ ventrikül 5. Aşağıdakilerden hangileri nöroblastom için uygun bulgulardan değildir? A) İshal ve VİP salgılanması B) Opsoklonus myoklonus sendromu C) Hipotansiyon, VMA salgılanması D) Pansitopeni, Rozet formasyonu E) Rakun gözü, propitozis 6. Türkiye'de çocukluk çağında en sık görülen ilk 2 malinite hangileridir. I: Wilm's tümörü II: Nöroblastom III: Santral sinir sistemi tümörleri IV: Lösemi V: Lenfoma A) II+III B) III+IV C) II+V D) III+IV E) IV+V 3. Akut Lenfoblastik Lösemili Standart Risk Grubu (SRG) hastanın tedavisi sonucunda 5 yıllık olaysız sağkalım oranı için en olası seçenek hangisidir? A) % B) % C) % D) % E) % Çalıştığınız hastanede Hepatit C enfeksiyonu olan bir anneden doğan bebek için sizden konsultasyon istendi. Ayrıntılı öykü ve normal olarak tespit ettiğiniz bir fizik muayene sonrasında bir sonraki adımınız ne olur? A) Aileye henüz endişelenecek bir şey olmadığını söyler ve bebeği 3 ay sonra kontrole çağırırım B) Karaciğer enzim kontrolü ister hastayı çocuk gastroenterolojisine yönlendiririm C) Anti HCV isterim D) Abdominal USG isterim E) HCV RNA isterim 7. Protein-enerji malnütrisyonu (PEM) ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) En sık 6 24 aylık çocuklarda görülür B) Erken başlayan, uzun süren, ağır PEM li hastalarda beyin dokusunun büyüme ve gelişmesi de bozulur C) Hem marasmus hem de kwashiorkorlu çocuklarda ishal sık görülür D)Yaşa göre boyu standart değerin %70-80 i olan ödemsiz hasta orta derecede akut PEM lidir E) Tüm PEM li hastalar idrar yolu infeksiyonu yönünden değerlendirilmelidir 8. Aşağıdakilerden hangisi protein kaybettiren enteropati belirtilerinden değildir? A) Sayıca fazla yumuşak kıvamlı gayta B) Karın şişliği C) Artmış iştah D) Köpüklü basınçlı gayta deşarjı E) Gaytada peynirimsi koku 2

3 9. İmmün trombositopenik purpurada hangisi saptanır? I: Kanama zamanı uzundur II: Protrombin zamanı uzundur III: Parsiyel tromboplastin zamanı uzundur IV: Protrombin zamanı normaldir V: Parsiyel tromboplastin zamanı normaldir A) I+II+III B) I+III+IV C) I+IV+V D) III+IV E) II+III 13. Fenilketonüri hastalığı ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Melanin sentezinin az olması nedeniyle yenidoğan bebekler sarışın mavi gözlü olabilir B) Hastalarda fenilasetik asit atımındaki artış nedeniyle küf kokusu alınır C) Yenidoğan döneminde belirgin kusma olabilir D) İntravenöz sıvı alan bebeklerde beslenme başlandıktan saat sonra tarama testi tekrarlanır E) Semptomatik büyük hastalarda tanı için ilk yapılacak basit test FeCl3 testi ile idrarda fenilpirüvik asit aramak olabilir 10. Dokuz yaşında erkek hasta acil servise son 2 gündür fark edilen karında şişlik şikayeti ile getirildi. Fizik muayenede, büyüme geriliği, batında orta derecede asit ve splenomegali tespit ettiniz.parasentez yapıp diğer labaratuar testlerini de istediniz. Karaciğer enzimlerinin bozuk olduğunu gördüğünüz hastada aşağıdaki labaratuar bulgulardan hangisi hastanın kronik karaciğer hastası olduğunu size düşündürür? A) ALT: 1820 IU/L, AST:3000 IU/L, PTZ:15 sn, INR:1.2 B) IGF-1 düşüklüğü C) Serum albümin gradientinin 1.1 in altında olması D) Asit sıvısı protein değerinin 3 gr/dl nin üzerinde olması E) Asit sıvısı LDH değerinin 200 IU /L nin üzerinde olması 11. Bilinç bozukluğu nedeni ile getirilen 2 yaşındaki erkek çocuğun değerlendirmesinde gözlerinin kapalı olduğu ve sözel uyarıya yanıt vermediği, ağrılı uyarana gözlerini açma, ağlama ve ekstremitelerini kendine çekme şeklinde yanıt verdiği saptanıyor. Bu çocuğun çocuklar için kullanılan Glasgow koma skalasına göre skoru kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) Aşağıdakilerden hangisi poliarteritis nodosa için tanı kriterlerinden biri değildir? A) Miyalji B) Hipertansiyon C) Periferal nöropati D) Pulmoner hemoraji E) Döküntü 14. Üç haftalık aylık erkek bebek acil polikliniğine kusma, halsizlik ve sık nefes alma şikayeti ile getiriliyor. Muayenesinde takipneik olduğu, göz kürelerinde ve ön fontanelinde çöküklük ve skrotal hiperpigmentasyon,. Laboratuar incelemelerinde Na: 124 meq/l, K 6.9 meq/l, Kan ph: 7.2, HCO3: 14 meq/l, PCO2: 29 saptanıyor. Olası tanınız nedir? A) Pilor stenozu B) Kistik fibrozis, bartter sendromu C) Konjenital adrenal hiperplazi D) Konjenital adrenal hipoplazi E) Akut gastroenterit 15. Üç aylık erkek hasta, acil polikliniğe havale geçirme yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden yenidoğan döneminde birkaç kez hipoglisemi atağı olduğu, baş vurduğu dış sağlık kuruluşunda sık sık beslemesi gerektiği söylendiği, ancak hastanın zaman zaman havale benzeri ataklarının tekrarladığı, yenidoğan döneminde 4350 gr doğum ağırlığının olduğu öğreniliyor. Hastanın acilde bakılan kan glukozu 25 mg/dl, kalsiyum 9.5 meq/l saptanıyor. Siz bu bilgilerden hareketle hastanın Konjenital Hiperinsülinizm olabilaceğini düşünmektesiniz. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hiperinsülinizm tanısının doğrulanmasını sağlayan tetkiklerden değildir? A) Hipoglisemik dönemde (KŞ < 45 mg/dl) serum insülinin ölçülebilir düzeyde (> 5.0 miu/ml) B) İdrar ve serumda keton (++++) olması C) Glukagon enjeksiyonuna KŞ değeri 15 dk sonra %50 veya daha fazla artış göstermesi D) Kanda yağ asidlerinde artış görülmemesi E) Hastanın kan şekerinin normal düzeyde sağlanması için glukoz infüzyon hızının 6 mg/kg/dk üzerinde verilmesinin gerekmesi 3

4 16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hodgkin lenfoma için doğru değildir? A) Hastaların %90'ında servikal lenfadenopati vardır. B) Lenf nodları sert, ağrısız ve lastik kıvamındadır. C) B semptomları prognozun kötülüğüne işarettir. D) 5 yaş altında sık görülür. E) Histopatolojik olarak Reed- Steinberg hücreleri görülür 17. Üç aylık erkek hasta, acil polikliniğe havale geçirme yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden yenidoğan döneminde birkaç kez hipoglisemi atağı olduğu, baş vurduğu dış sağlık kuruluşunda sık sık beslemesi gerektiği söylendiği, ancak hastanın zaman zaman havale benzeri ataklarının tekrarladığı, yenidoğan döneminde 4350 gr doğum ağırlığının olduğu öğreniliyor. Hastanın acilde bakılan kan glukozu 25 mg/dl, kalsiyum 9.5 meq/l saptanıyor. Siz bu bilgilerden hareketle hastanın Konjenital Hiperinsülinizm olabilaceğini düşünmektesiniz. Bu hastanın tanısı ile ilgili aşağıdaki laboratuar tetkiklerinden hangisini öncelikli olmadığını düşünürsünüz? A) Kan glukozu (biyokimyasal yöntemle doğrulanmalı) B) İdrar ve kanda eş zamanlı keton bakılması C) Büyüme hormonu uyarı testi (L-Dopa veya Glukagon) D) Plazma kortizol düzeyi E) Serum insülin ve C-peptid analizi 18. Uzamış sarılık sarılık nedeni ile getirilen, anne sütü ile beslenmekte olan yenidoğan bebeğin direkt ve indirekt bilirubini yüksek, idrar tetkikinde Benedikt solüsyonu ile (+++) redüktan madde olduğunu saptıyorsunuz. Hangi metabolik hastalığı öncelikle düşünürsünüz? A) Tirozinemi B) Herediter früktoz intoleransı C) MSUD D) Kistik fibrozis E) Galaktozemi 19. Akut lenfoblastik lösemili hastalarda kötü prognostik faktörler hangileridir? I: 1-6 yaş arasında olması II: Tedavinin 8. gün periferde absolü blast sayısının mm3'te 1000'in üstünde olması III: Tedavinin 33. günü kemik iliğinde remisyon saptanması IV: Tanı anında lökosit sayısının /mm3'ün altında olması V: t (9;22) pozitif olması A) II+V B) I+III+IV C) III+IV+ V D) III+IV E) I+V 20. Serum sodyum düzeyi 140 Meq/L, Klor:103mEq/L, Bikarbonat: 13 Meq/L olan bir hastanın Anyon açığı kaç meq/l dır? A) 20 meq/l B) 22 meq/l C) 18 meq/l D) 26 meq/l E) 24 meq/l 21. Huzursuzluk ve ağlama yakınmaları ile getirilen, anne sütü ile beslenmekte olan bebekte değerlendirmeniz sonucunda kolik düşünüyorsunuz. Hangisini önermezsiniz? A) Areolayı iyi kavrayacak şekilde meme tutturulmasını B) Bebeğin emdiği memeyi kendisi bırakana kadar emmesine izin verilmesini C) Annenin diyetinden süt, yumurta ve kuru baklagillerin çıkarılmasını D) Yalancı meme-biberon verilmemesini E) Beslenme sonrası gazını çıkararak yatırmasını 22. Aşağıdakilerin hangisinde hipertansiyon en sık saptanan bulgudur? A) Henoch Scönlein purpurası B) Poliarteritis nodosa C) Behçet hastalığı D) Wegener granulomatozu E) Takayasu arteriti 4

5 23. Yalnız sekonder hemostazda rol alan hangisidir? A) Trombositler B) von Willebrant Faktör C) Kollajen D) Faktör VII E) Fibrinojen 24. Kistik fibrozis hastalığı ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Yenidoğanda ilk günlerde pankreas enzimleri kanda yüksek düzeylerde olabilir B) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu olabilir C) Kistik fibrozisli hastalarda en sık akciğer infeksiyonuna neden olan mikroorganizma pseudomonasdır D) Kistik fibrozisli hastalarda hiponatremi varsa terde klor düzeyi düşük bulunabilir E) Kistik fibrozisli malnütrisyonlu hastalarda terde klor düşük bulunabilir 25. Solunum güçlüğü ile getirilen, üç günlük bebeğin metabolik asidozu, idrarda (++++) ketonu, tam kan sayımında beyaz küre ve trombosit sayılarının düşük olduğunu saptıyorsunuz. Hangi metabolik hastalığı öncelikle düşünürsünüz? A) Propionik asidemi B) MSUD C) Ornitin trans karbamilaz eksikliği D) Tirozinemi Tip I E) Biotinidaz eksikliği 26. Serebral ven trombozu tanısı konulan 5 yaşındaki hastada, tromboza eğilim yaratan herediter risk faktörleri aranırken, aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisi yapılmalıdır? A) Serum lipid profili B) Faktör V Leiden mutasyonu C) Plazma homosistein düzeyi tayini D) Protrombin zamanı E) Faktör VIII düzeyi 28. Ani bilinç kaybı nedeni ile getirilen 4 yaşındaki kız çocuğun değerlendirmesinde ağrılı uyaranlara yanıt vermediği, solunumunun hiperventilasyon şeklinde olduğu ve aralıklı olarak durduğu, ışık reflekslerinin alınamadığı ve pupillerin orta büyüklükte olduğu, okulosefalik refleksinin olmadığı, kas tonusunun yaygın olarak artmış, kol ve bacakların ekstansiyon postüründe olduğu görülüyor. Bu bulgulara göre hastanın nörolojik etkilenmesinin hangi düzeyde olduğu düşünülür? A) Korteks B) Diensefalon C) Orta beyin D) Pons E) Medulla oblongata 29. Aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlayıcı beslenme ile önlenebilen bir hastalık değildir? A)Atopi/ besin alerjisi B) Tip 1 Diabetus mellitus C) Çölyak hastalığı D) Obezite E) Wilson sirozu 30. Aşağıdakilerden hangisi küçük yuvarlak hücreli tümör grubundan değildir? A) Nöroblastom B) Rabdomyosarkom C) Ewing sarkom D) Non-Hodgkin lenfoma E) Pilositik astrositom 31. Kardiyak nedenlere bağlı olan senkopun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) IHSS (idiopatik hipertofik subaortik stenoyis) B) Aort darlığı C) Mitral darlığı D) Long QT Sendromu E) Sağ ventrikül çıkış yolu darlığı 27. Anne sütündeki laktoz ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Memede sentezlenir B) Sentezi için sütteki -laktoalbümin gereklidir C) Anne sütü enerjisinin yaklaşık %40 ını sağlar D) Prebiyotik özelliği vardır E) Bebeğin barsak ph sının alkali olmasını sağlar 5

6 32. On yedi yaşında kız hasta özkıyım amacıyla bir şişe ilaç içtikten ( odasında üzerinde ismi yazmayan boş bir şişe bulunmuş) sonra acil servise bilinci kapalı şekilde 112 tarafından getiriliyor. Hastanın GKS:E1V2M3:6, parmak ucundan bakılan KŞ: 98 mg/dl. FM' de ağızda tükürük ve sekresyonları, bradikardisi, myozisi, solunum seslerinde bronkospazmı ve sulu vasıfta gaitasının olduğu görülüyor. Hastanın tüm giyisileri çıkarıkıp vücudu yıkanıyor,tok ksikolojik taramayla birlikte tüm laboratuvar tetkikleri gönderiliyor. Tetkiklerinde belirgin anormallik saptanmayan hasta yoğun bakıma yatışı yapılıp multidisipliner yoğun bakım izlenimine alınıyor. Hastada geç dönemde periferik polinöropati gelişiyor. Bu hastada tanı ve tedaviyi belirtiniz? A) Atropin zehirlenmesi antikolinerjik-pam B) Antikolinerjik zehirlenmesi -PAM C) Organik fosfor zehirlenmesi -Atropin-PAM D) Merkezi sinir sistemi hastalığı-kolinerjik-atropin E) Periferik sinir sistemi hastalığı-asa-pam 33. Çocuk acil servisine 13 yaşında bir kız hasta havale geçirme ve 1 saattir bilinç kaybı yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden 1 yıl önce Hashimoto tanısı aldığı ve tiroid hormon tedavisi başlandığı, 6 ay önce çok su içme ve çok idrara çıkma yakınması ile başvurduğu sağlık kuruluşunda tip 1 diyabet tanısı aldığı, halen insülin tedavisi aldığı, başvurusundan 3 ay önce başlayan halsizlik ve kilo kaybı yakınmalarının olduğu, takibinin yapıldığı hastanede diyabetinin düzenli seyrettiği, tiroid hormonlarının normal olduğu, halsizlik ve iştahsızlık, kilo kaybının her iki hastalık ikle açıklanamayacağını, geçirmekte olduğu viral bir hastalığa bağlı olabileceği söylendiği, hastanın son 1 aydır kan şekeri normal olmasına rağmen çok su içme ve çok idrar yapmaya başladığı, halsizliğinin daha da şiddetlendiği, 2 gün önce geçirdiği ateşli bir hastalık sırasında kusmalarının, karın ağrısının eşlik ettiği; fizik muayenesinde Vücut ağırlığı: 39 kg (<3. Persentil), boy 142 cm (10 persentil), göz küreleri çökük, meme areolaları ve diş etlerinde pigmentasyon dikkat çekici olduğu, solunumunun hızlı ve derin olduğu, nabız 120 /dk, tansiyon sistolik 50 mmhg, diastlik 30 mmhg, nabız filiform, solunum sistemi oskültasyonunda ek bir ses olmadığı, kardiyovasküler sistem muayenesinde taşikardi dışında özellik olmadığı, batın çökük, organomegali olmadığı dikkat çekiyor. Hastanın bakılan tetkiklerinde; BUN 85 mg/dl (Normal <20), Na: 118 meq/l, K:8.9 meq/l, Kan glukozu 35 mg/dl). Bu hastada başvuruyu takiben aşağıdakilerden birisi hariç, yapılması gereken yaklaşım hangisidir? A) 400 ml/m2/saat %0.9 NaCl 1 saatte gidecek B) %10 dekstroz iv puşe (2 ml/kg), ardından glukoz-insülin infüzyonuna devam C) Hiperkalemi için periton diyalizi D) 40 meq/kg NaHCO3 E) Hormonal analizler için kan ayrıldıktan sonra mg/m2 Hidrokortizon iv puşe 34. Juvenil idiopatik artrit (JIA) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) JIA, sistemik formunda ANA ve RF negatiftir B) JIA, poliartiküler RF(+) formunda ANA genellikle pozitif bulunur C) JIA ayırıcı tanısında reaktif artrit düşünülüyorsa akut romatizmal ateş dışlanmalıdır D) Kronik iridosiklit, JIA, oligoartiküler erken başlayan formda en fazla saptanır E) JIA hastalarında perikardit ve/veya plörezi görülmez, saptanmaları halinde sistemik lupus eritemazozus ve FMF düşünülmelidir 6

7 35. Hiperlipidemilerle ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Şilomikron kalıntılarının yarılanma ömrü yaklaşık 12 saattir B) Lipoprotein lipaz eksikliğinde pseudohipernatremi görülebilir C) Ailevi hiperkolesterolemide LDL reseptör aktivitesi bozuktur D) VLDL yapısında kolesterolden daha çok trigliserid bulunur E) Apolipoprotein E şilomikron ve VLDL kalıntılarının reseptörlere bağlanmasını sağlar 36. Boya göre vücut ağırlığı standart değerin %80-90 ı arasında olan 1.5 yaşındaki malnütrisyonlu hastanıza D vitaminini hangi dozda vermeniz uygun olur? A) D vitamini vermeye gerek yoktur B) 200 IU/gün C) 400 IU/gün D) 800 IU/gün E) 1200 IU/gün 37. Entezit ile ilişkili juvenil idiopatik artritin klinik gidişine etkili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) ANA pozitifliği B) RF pozitifliği C) HLA B27 pozitifliği D) Üveit varlığı E) Aşil tendon tutulumu 38. Sarılık şikayeti ile başvuran bir hastada aşağıdaki belirtil veya bulgulardan hangisi sizi, sarılığın nedeni olarak ekstrahepatik safra yolları ile ilgili bir bir nedene yönlendirir? A) Hastanın kaşıntısının olması B) Karaciğerin fizik muayenede palpe edilememesi C) Hastanın gaytasının akolik olması D) Hasta idrar renginin koyulaşması E) Hastanın cilt renginin koyu yeşil sarı renkte olması 39. Organofosfat zehirlenmelerinde asetinkolinesterazı aktive eden ilaç hangisidir? A) Atropin B) Fizostigmin C) Pralidoksim D) Gentamisin E) NAC (N- Asetil Sistein) 40. Vücut ağırlığı 65 kg, boyu 160 cm olan 14 yaşındaki kız hastanın nütrisyonel durumunu değerlendiriniz. 14 yaşında kız için VKİ persentilleri 5.p. 10.p. 25.p. 50.p. 75.p p. 90.p. 95.p A) Normal B) Kilolu C) Obez D) Hafif Malnütrisyonlu E) Orta Malnütrisyonlu 41. Çocuk acil servisine 13 yaşında bir kız hasta havale geçirme ve 1 saattir bilinç kaybı yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden 1 yıl önce Hashimoto tanısı aldığı ve tiroid hormon tedavisi başlandığı, 6 ay önce çok su içme ve çok idrara çıkma yakınması ile başvurduğu sağlık kuruluşunda tip 1 diyabet tanısı aldığı, halen insülin tedavisi aldığı, başvurusundan 3 ay önce başlayan halsizlik ve kilo kaybı yakınmalarının olduğu, takibinin yapıldığı hastanede diyabetinin düzenli seyrettiği, tiroid hormonlarının normal olduğu, halsizlik ve iştahsızlık, kilo kaybının her iki hastalık ikle açıklanamayacağını, geçirmekte olduğu viral bir hastalığa bağlı olabileceği söylendiği, hastanın son 1 aydır kan şekeri normal olmasına rağmen çok su içme ve çok idrar yapmaya başladığı, halsizliğinin daha da şiddetlendiği, 2 gün önce geçirdiği ateşli bir hastalık sırasında kusmalarının, karın ağrısının eşlik ettiği; fizik muayenesinde Vücut ağırlığı: 39 kg (<3. Persentil), boy 142 cm (10 persentil), göz küreleri çökük, meme areolaları ve diş etlerinde pigmentasyon dikkat çekici olduğu, solunumunun hızlı ve derin olduğu, nabız 120 /dk, tansiyon sistolik 50 mmhg, diastlik 30 mmhg, nabız filiform, solunum sistemi oskültasyonunda ek bir ses olmadığı, kardiyovasküler sistem muayenesinde taşikardi dışında özellik olmadığı, batın çökük, organomegali olmadığı dikkat çekiyor. Bu hastada öykü ve fizik muayene bulgularını dikkate alarak Otoimmun Poliglandüler Sendrom Tip I olabileceğinini ve buna adrenal yetmezliğin eşlik ettiğini düşünmekteyiz. Bu hastaya yaklaşımda acil poliklinik şartlarında hemen yapılması gereken tetkikler arasında önceliği olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Adrenal CT B) Elektrolitler (Na, K,Cl), BUN, Kreatinin, Glukoz C) Tam kan sayımı, Tam idrar tetkiki D) Kan gazı E) Kan insülin düzeyi 7

8 42. Adapte formüla hazırlanırken inek sütüne hangi işlem uygulanmaz? A) Protein miktarı azaltılır B) Kalsiyum miktarı azaltılır C) Potasyun miktarı azaltılır D) K vitamini miktarı azaltılır E) Osmolaritesi azaltılır 43. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen transfüzyon reksiyonudur? A) Akut hemolitik reaksiyon B) Geç hemolitik reaksiyon C) Anafilaksi D) Alerjik reaksiyon E) Febril reaksiyon 44. Kırkbeş günlük kız olgu, kusma, huzursuzluk, kilo alamama yakınmaları ile gittikleri poliklinikten istenilen laboratuvar tetkiklerinde KCFT (Karaciğer Fonksiyon Testleri)lerinin yüksek olması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize gönderilmiştir. İzlem altına alınan olgunun ayırıcı tanı açısından enfeksiyöz hepatit, metabolik hastalık yönünden tetkikleri yenilenmiş ve anamnezi derinleştirilmiştir.fizik muayenede vücut ağırlığı 2800 gr(3 p), boy 52 cm(25 p), baş çevresi 35 cm(25 p) bulundu. Kardiyovasküler, solunum sistemi ve diğer sistem muayeneleri olağanolan hastanın laboratuvar tetkiklerinde AST ve ALT yüksekliği dışında bir patoloji saptanmadı.torch:negatif.anamnezde annesinin 20 gündür komşusundan aldığı analjezik antipiretik ilacı bebeği ağladıkça verdiği öğrenilmiştir. Bu hastada hangi ne düşünülebilir ve tedavide ne verilebilir? A) Asetaminofen Dozaşımı -N-Asetil sistein B) Salisilat Dozaşımı-N-Asetil sistein C) Toksoplazma-Dapson D) Üriner infeksiyon-antibiyotik E) Hepatit B -İnterferon 45. Baş ağrısına yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocuklarda baş ağrısının en sık nedeni üst solunum yolu enfeksiyonudur. B) Baş ağrısı olan her çocuğun göz ve gözdibi incelemesinin yapılması gerekmektedir. C) Baş ağrısı olan bir çocukta; sabah olan baş ağrısı, kusma giderek artan ağrı şiddeti ve sıklığı acil değerlendirmeyi gerektiren durumlardır D) Aurasız migren genellikle tek taraflı, zonklayıcı, 1-72 saat süren, fonofobi ve fotofobinin eşlik ettiği tekraryalan tipte bir bağ ağrısı çeşitidir. E) Beyin magnetikrezonans ve /veya bilgisayarlı tomografi incelemesi baş ağrısı lan tüm çocuklara yapılmalıdır. 46. Aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisinde çölyak hastalığını düşünmezsiniz ve çölyak hastalığı açısından tetkiki gereksiz görürsünüz? A) Defekasyonla rahatlayan, karın şişliğinin eşlik ettiği kanlı ishal B) Kronik karın ağrısı C) Osteoporoz D) IG A eksikliği E) Tekrarlayan veya refrakter demir eksikliği anemisi 47. Aşağıdakilerden hangisi santral siyanoz bulgusu değildir. A) Redükte Hb miktarı artmıştır B) Arteryel CO2 Basıncı normal olabilir. C) Arteryel O2 Saturasyonu azalmıştır. D) Arteryel O2 Basıncı normaldir. E) Arteryel O2 Basıncı azalmıştır 48. Yenidoğan döneminde en az olasılıkla düşünmeniz gereken malinite hangisidir? A) Retinoblastom B) Lenfoma C) Nöroblastom D) Lösemi E) Teratom 8

9 49. Üç haftalık bir kız bebek kliteromegalisi olması ve iki gündür ateş, ishalinin olması nedeniyle getiriliyor. Yapılan muayenesinde halsiz, emmede zayıflık, deri turgoru azalmış, tetkiklerinde Na: 122 meq/l, K: 6.9, BUN: 30 mg/dl, kreatinin : 0.5 mg/dl, kan glukoz düzeyi: 50 mg/dl, kan ph: 7.35, HCO3: 17, PCO2: 35, saptanıyor. Bu hastada olası tanılarınız ne olabilir? A) Akut Adrenal yetmezlik, 21 hidroksilaz eksikliği B) Akut Adrenal yetmezlik, 11 hidroksilaz eksikliği C) Akut adrenal yetmezlik, 17 hidroksilaz eksikliği D) Akut böbrek yetmezliği, 11 hidroksilaz eksikliği E) Akut böbrek yetmezliği, 21 hidroksilaz eksikliği 9

10 YANIT ANAHTARI: 4S4G4K4_2AS_13_03_15 GRUP A Genel 1 1-e 2 2-c 3 3-a 4 4-a 5 5-c 6 6-e 7 7-d 8 8-d 9 9-c b b d a c b d c e a e c e d e a b e d e e d c c e b c c c c b a d d a e a d b a

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı