HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMASI TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMASI TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMAS TÜZÜĞÜ [( R.G. 141 EK A.E. 766 Sayılı Tüzüğün), ( R.G. 30 EK A.E. 109), ( R.G. 42 EK A.E. 168), ( R.G. 89 EK A.E. 369), ( R.G. 170 EK A.E. 658), ( R.G. 30 EK A.E. 142), ( R.G. 53 EK A.E. 217), ( R.G. 63 EK A.E. 282), ( R.G. 144 EK A.E. 587) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.] ÇEVRE YASAS (21/1997, 36/2001, 24/2004 ve 51/2007 Sayılı Yasalar) 15.2 Madde Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 15.2 Maddesinin kendine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. BİRİNCİ KSM Kısa İsim 1. Bu tüzük Hava Kalitesinin Kontrolu ve Korunması olarak isimlendirilir. Amaç 2. Bu tüzüğün amacı, partiküler, zehirli gazlar, organik maddeler, karbonmonoksit, halojenler ve radyoaktif maddeler gibi atmosferde mevcut gaz bileşimini bozan tüm zararlı maddelerin emisyon standartlarını belirlemek; hava kirliliğinin kritik boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde, oluşan aşırı emisyona karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak; motorlu kara taşıtlarının emisyon standartlarını ve emisyon azaltıcı tedbirleri belirlemektir. Tanımlar 3. Tanımlar a) Hava Kirleticiler: Havanın tabii bileşimini değiştiren, is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki kimyasal maddelerdir. b) Hava Kalitesi: İnsan ve çevresi üzerine etki eden hava kirliliğinin göstergesi olan, çevre havasında var olan hava kirleticilerin artan miktarıyla azalan kaliteleridir. Hava kalitesinin belirlenmesinde kullanılan tanım, birim ve semboller şunlardır: (1) Kütle Konsantrasyonu: Havanın birim hacminde hava kirleticinin kütlesidir. Birim g/m³ veya µg/m³ (2) Çöken tozlar için konsantrasyon: Birim zamanda örtülen, birim yüzeyde tozun kütlesidir. g/m² veya µg/m² birimleriyle verilir. (3) Hacim konsantrasyonu: Havanın milyon hacmindeki hava kirleticinin hacmidir. µm : Mikrometre 1 µm = mm ng : Nanogram 1 ng =: µg µg : Mikrogram 1µg = mg mg : Miligram 1mg = g 1

2 1 ppm (parts per million) = 10³ M µg/m³ RT/P M : Hava kirleticinin mol kütlesi R : Gaz sabiti = lt. atm./ºk g. mol T : Mutlak sıcaklık (ºK) P : Atmosfer basıncı (atm.) V : Hacim (lt) 1 lt = 1 dm³ 1 dm³ = m³ c) Emisyonlar : Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez ayrışma buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerdir. Kütle Konsantrasyonu : Atık gazın birim hacmi başına yayılan hava kirleticinin kütlesidir. g/m³ veya mg/m³ birimleriyle verilir. (1) Standart şartlardaki (0 ºC ve 1 atm. de) atık gazda su buharından ileri gelen nem çıkartılarak, (2) Standart şartlardaki (0ºC ve 1 atm.de) atık gazda su buharıyla birlikte hesaplanır. Kütlesel Bedi : Birim zamanda yayılan hava kirleticinin kütlesidir. Kg/h veya mg /h birimleriyle verilir. Ürün Başına Kütle : Elde edilen veya işlenilen ürün kütlesi başına yayılan hava kirleticinin kütlesidir. Kg/ton, g/ton birimleriyle verilir. Baca Gazı : Bir baca üzerinden verilen katı, sıvı ve gaz haldeki emisyonları taşıyan atık gazlardır. 1 atm. = 1013 mbar, 1 mbar = 100 paskal Kj/h : Bir saatte kilo joule Mj/h : Bir saatte Mega joule 1 Mj = 1000 Kj Gj : Bir saatte Giga joule 1 Gj = 1000 Mj Tj : Bir saatte Tera joule 1 Tj = 1000 Gj t : ton h : saat sn : saniye m³/h : Bir saatte metreküp (hacimsel debi) sıl güç (Yakıt sıl Gücü, Anma sıl Gücü) : Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değeridir. Kükürt Emisyon Derecesi : Bir yakma tesisinin kükürt emisyon derecesi, Yayılan Toplan Kükürt miktarı X 100 /Yakıtla Verilen Toplam Kükürt Miktarları şekline tanımlanır. Eski Tesis : Tüzüğün yayınlanmasından önce kurulmuş veya kurulmakta olan tesislerdir. d) Tesis : Bu tüzükteki tesisin anlamı: Kurum, kuruluş, işletmeler, ve diğer sabit düzenekler; 2

3 Makineler, aletler ve diğer yer değiştirebilen teknik düzenekler ile motorlu vasıtalar; Üzerinde madde depolanan, boşaltılan ve iş yapılan mülklerdir. İKİNCİ KSM Hava Kalitesi Sınır Değerleri 4. Hava Kalitesi Sınır Değerleri : İnsan sağlığının korunması, çevrede, kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için atmosferdeki hava kirleticilerinin, bir arada bulunduklarında, değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak tesbit edilmiş konsantrasyon birimleriyle ifade edilen seviyelerdir. A- Uzun Vadeli Sınır Değerleri (UVS) Aşılmaması gereken, bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerlerdir. B- Kısa Vadeli Değerler (KVS) Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının %95 ini aşmaması gereken değerlerdir. Çöken tozlar işin farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerlerdir. UVS ve KVS değerler için öngörülen süreler genellikle 1 yıllık periyodları kapsar. Çeşitli hava kirleticileri için uyulması gereken uzun ve kısa vadeli sınır değerler aşağıda verilmiştir. PARAMETRE UVS(ug/m³) KVS(ug/m³) 1. SO2 -Genel Endüstri CO NO NO Cl HC ve Gaz halde anorganik klorürler HF ve gaz halde anorganik flörür Ozon O HC H2 S PM 10 ve daha küçük partiküller -Genel Endüstri Bölgeleri PM içinde Pb ve bileşikleri PM içinde Cd ve bileşikleri 0, Çöken Tozlar (10 mikrondan büyükler dahil) -Genel- 350 (gün) 650 (gün) -Endüstri Bölgeleri (gün) 3

4 Kış Dönemi Ortalama Sınır Değerleri Hedef Sınır Değerler Özel Koruma Alanlarında özel sınır değerler Petro Kimya Tesisleri ve Petrol Rafinerilerindeki Hava Kalitesi Sınır Değerleri Tesislerdeki Genel Emisyon Sınırları 15. Çöken tozlarda Pb ve bileşikleri 500 (gün) 16. Çöken tozlarda Cd ve bileşikleri 7,5 (gün) 17. Çöken tozlarda Talyum ve bileşikleri 10 (gün) 5. Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değerleri (ug/m³) SO2 200 PM SO2 (ug/m³) PM10 (ug/m³) 6. Yıllık aritmetik ortalama Kış sezonu (Ekim-Mart) ortalaması Maksimum 24 saatlik değer Maksimum 1 saatlik değer UVS (ug/m³ SO SO2 (gaz halinde anorganik) Gaz halinde anorganik Cl2 bileşikleri Pb 250 (günde) 5. Cd 2,5 (günde) 8. Birinci Sınır Değer * İkinci Sınır Değer ** (ug/m³) (ug/m³) Benzen 5 10 Toluen 2 6 Ksilen 1,5 6 Olefinler 1,5 3 Toplam Organik Buharlar (C cinsinden) 2 10 Etil Benzen 0,02 3 İzopropil Benzen (Kumol) 0,02 2 Trimetil Benzen 0,02 1 Merkaptan 0,005 0,06 Tetra Etil-Tetra Metil Kurşun - - 0,001 * Bir yıl içindeki toplam saatlerin %6 sından fazlasında aşılmaması gereken değerler ** Bir yıl içindeki toplam saatlerin %1 inden fazlasında aşılmaması gereken değerler ÜÇÜNCÜ KSM 9. (1) İs a- Atık gazlardaki isliliğin derecesi, katı yakıtlı tesislerde Ringelman skalasında 2 veya daha küçük tutulur. b- Sıvı yakıt yakan yeni kurulacak tesislerin atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre motorin yakanlarda en fazla iki, 4 ve 5 No lu fuel oil yakanlarda en fazla 3, 6 No lu fuel oil yakanlarda en fazla 4 olması gerekir. (2) Toz Şeklinde Emisyon a)- Atık gazlarda bulunan toz şeklindeki emisyon aşağıda b bendinde sınırlandırılmamışsa, madde 9 bent (3)teki sınırlar ile diyagram 1 deki sınırları aşamaz. 4

5 b)- Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme tesislerinden atılan toz emisyonu 3 kg/h e kadar ise atık gazlardaki toz konsantrasyonu 300 mg/m³, atılan emisyon 3 Kg/h den fazla ise atık gazlardaki toz konsantrasyonu 150 mg/m³ ün altında tutulur. (3) Atık Gazlardaki Özel Tozların Emisyonları İçin Sınırlar Madde 10 da.. ve olarak sınıflandırılan özel toz emisyonları aşağıdaki sınırlar içinde tutulur.. inci sınıfa giren toz emisyonları 20 mg/m³ (0.1 Kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için). inci sınıfa giren toz emisyonları 50 mg/m³ (1 Kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için). üncü sınıfa giren toz emisyonları 75 mg/m³ (3 Kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için). ve. nci sınıflara giren özel toz emisyonlarının bir arada bulunması durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50 mg/m³. ve veya ve ncü sınıflara giren toz emisyonlarının bir arada bulunması durumunda emisyon konsantrasyonu 75 mg/m³ sınırlarını aşamaz. (4) Tozlu Maddelerin Üretimi, İşlenmesi, Depolanması, Taşınması, Doldurulması, Boşaltılması, Tasnifi Tozlu maddelerin üretimi, parçalanması, tasnifi, doldurulması ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan tozlu gazlar toplanacak ve toz ayırma sisteminden geçirilecektir. Çapı 5 mm den küçük ürünleri üreten makinelerden toz sızdırmaları önlenemiyorsa bu makinelerde üretim kapalı alanlarda yapılır. (5) Açıkta Depolanan yığma Malzeme Açıkta depolanan tozlu yığma malzeme, Hava kalitesi standartlarını karşılamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bu amaçla aşağıda bazı örnekleri verilen tedbirler alınır. (i)- Arazide rüzgarı kesici toprak yığınları yapılır. Rüzgarı kesici bitkiler dikilir. Rüzgar koruyucuları yapılır. (ii)- Konveyörler ve diğer taşıyıcıların üzerleri kapatılır. (iii)- Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır. 5

6 (iv)- Malzeme üstü naylon, branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır, (v)- Bağlayıcı maddelerle sıkıştırılması yapılır. (vi)- Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. (6) Toz Yapıcı Yanma ve Üretim Artıklarının Taşınması ve Depolanması Toz yapan yanma ve üretim artıklarının taşınmasında taşınan malzemenin tozumayı önleyecek derecede nemli olmaması halinde kapalı taşıma sistemleri kullanılır. Bunların açıkta depolanmasında (5). İnci bentteki tedbirler alınır. Depolama işlemi tamamlanan sahalar toprakla örtülüp üstü yeşillendirilir. (7) Tesisteki Yolların Durumu Tesislerdeki yollar hava kalitesini bozucu etki yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir. (8) Filtrelerin Boşaltılması Toz biçimindeki emisyonu tutan filtrelerin boşaltılmasında toz emisyonunu önlemek için toz; kapalı sistemle boşaltılır. (9) Gaz ve Buhar Emisyonları A- Anorganik Klor (Cl2)Emisyonu Gaz biçimindeki anorganik klor emisyonları 3 Kg/h veya üzerinde ise, bu bileşiklerin atık gaz içerisindeki konsantrasyonu 30 mg/m³ ü aşamaz. B- Anorganik Flor Emisyonu Gaz biçimindeki anorganik flor emisyonların, 150 g/h veya üzerinde ise, bu emisyonların atık gaz içerisindeki konsantrasyonu 5 mg/m³ ü aşamaz. C- Organik Buhar ve Gaz Emisyonları Madde 11 de, ve olarak sınıflandırılan, atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları, aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa bile bunların toplam emisyonları, aşağıdaki değerleri aşamaz. nci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu 20 mg/m³ (0.1 Kg/h ve üzerindeki emisyon debileri için) nci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu 150 mg/m³ (3 Kg/h ve üzerindeki emisyon debileri için) ncü sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu 300 mg/m³ (6 Kg/h ve üzerindeki emisyon debileri için) Birden fazla sınıfa ait organik bileşiklerin birlikte atılması durumunda yukarıdaki değerlerin aşılmaması kaydıyla; toplam emisyon konsantrasyonu 300 mg/m³ ü aşamaz. (10) Kanser Yapıcı Maddelerin Emisyon Sınırları Atık gazlarda bulunan kanser yapıcı maddeler prensip olarak en düşük düzeyde tutulur. 6

7 Toz Emisyonunda Özel Maddelerin Sınıflandırılması 10. Madde 12 de den e kadar sınıflandırılmış olarak verilen maddelerin, uygun gruptan birden fazla madde bulunması durumunda dahi toplam konsantrasyonları aşağıdaki değerleri aşamaz. nci sınıfa giren maddeler 0.1 mg/m³ (0.5 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) nci sınıfa giren maddeler 1 mg/m³ (5 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) ncü sınıfa giren maddeler 5 mg/m³ (25 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) Bu konsantrasyon sınırları aşılmamak kaydıyla, ve nci sınıftaki maddeler bir arada atılırsa toplam konsantrasyon 1 mg/m³, ve ncü sınıftaki maddeler bir arada atılırsa toplam konsantrasyon 5 mg/m³ ü aşamaz. Madde Alüminyum karbür Alüminyum nitrür Amonyum bileşikleri Antimon ve çözünen bileşikleri Bakır ve çözünen bileşikleri Bakır dumanı Baryum sülfat Baryum bileşikleri (çözünen) Bitümler Bizmut Bortriflörür Bor Bileşikleri (çözünenler)* Civa ve bileşikleri (civa sülfür hariç) Çinko ve bileşikleri Ferrosilisyum Flor bileşikleri (çözünen) Florit minerali Fosforpentoksit Fosfatlar Gümüş bileşikleri İyot bileşikleri Kadmiyum ve çözünen bileşikleri (Nefesle alınabilen toz ve aerosaller İçindeki kadmiyum klor hariç) Kalsiyum siyanamid Kalsiyum florür Kalsiyum hidroksit Kalsiyum oksit Krom V bileşikleri (Kanserojen olmayanları) Sınıf 7

8 Kobalt bileşikleri (Kanserojen olmayanlar) Kristobalit (5 mikrondan küçük partiküller) Kiselgur Kuvars (Partikül büyüklüğü 5 mikrondan küçük) Katran (Linyit kömürü katranı hariç) Koyu katran (Linyit kömürü katranı hariç) Kuvars minerali tridimit (Partikül büyüklüğü 5 mikrondan küçük) Kurum Kurşun ve çözünen bileşikleri Magnezyum hidroksit Magnezyum oksit Molibden ve çözünen bileşikleri Nikel bileşikleri (Kanserojen olanlar hariç) Selen ve çözünen bileşikleri Silisyum karbür Stronsiyum ve bileşikleri Tellür ve çözünen bileşikleri Talyum ve bileşikleri Uranyum ve bileşikleri Vanadyum ve bileşikleri Wolfram ve bileşikleri (Wolfram karbür hariç) Tozlarda organik bileşikler, Örneğin antrosen, aminler, 1-4 benzokimon, naftalin * Çözünen bileşikler; solunum, sindirim yollarında ve deri üzerinde veya bitkisel yüzeylerde belli ölçüde çözünen ve bunun sonucu zararlı etkisi olan maddelerdir. Organik Buhar ve Gazların Sınıflandırılması 11. Madde Sınıf Akrilaldehit Akrilikasit Akrilikasit etil esteri Akrilikasit metilesteri Amilasetat Anilin Asetaldehit Aseton Asetikasit 8

9 Asetikasit etilesteri Asetikasit n-metilesteri Asetikasit n-butil esteri Asetikasit metil esteri Asetikasit vinil esteri Benzin (kütle yüzdesi olarak %25 den fazla C7 ve C8 aromatlar içerenler) Bütadien (1,3) n-butilalkol n-butilasetat Bütirilasit-Bütanoikasit =Tereyağıasiti Diasetonalkol Dietanolamin Dietilamin Dietileter 1,1-Dibrometan 1,1-Dikloretan 1,2-Dikloretan 1,2-Dikloretilen p-diklorbenzen ve o-diklorbenzen Diklormetan Diklorofenol Dimetiletilamin Dimetilamin Dimetilanilin Dimetilformamid Dimetilsülfür Dimetilsülfoksit Dinitrobenzen 1,4-Dioksan Difenil Dizopropileter Etanol Etilbenzen Etilklörür Etilendiamin Etilenglikol Etilglikol Etilenglikol monometileter Etilenoksit 2-Etilhekzanol-1 Formikasit Formaldehit 9

10 Furfurol Fenol Fosgen n-heptan Hekzametilendiizosiyanat n-heksan Hekzanoik asit 4-Hidroksi 4-metilpentanon-2 İzobutilalkol İzopropileter 2-Klorbutaiden 1,3 Kurşun tetraetil Krezol=Hidroksi toluen Keten=Karbometan=Etonon Karbonsülfür Kloroform=Triklormetan Ksilen Kloropropionik asit Monoklorasetikasit Merkaptanlar Metakrilik asit metil esteri Metanol=Metil alkol Metilamin Metiletilketon Metilbütilketon Metilsiklohekzan Metilsiklohekzanon Metilizobütilketon Metilizosiyanat Metilnaftalin Monoetilamin Morfolin=Dietilen imidoksit Monoetenolamin Monoklorbenzen Naftalin Nitrobenzen Nitrokrezol Nitrofenol Nitrotoluen n-pentan Pentanol-1 Poliklorlu Difeniller İzopropil alkol Propilen oksit Propionik asit Piridin 10

11 Kanser Yapıcı Maddelerin Sınıflandırılması Siklohekzan Siklohekzanol Siklohekzanon Stiren=Feniletilen Tetrakloretan Tetrakloretilen Tetrahidrofuran Tetrahidronaftalin Tiyoeter Tiyokrezol Tiyofenol Toluen Toluendiizosiyanat Trietanolamin Trietilamin Trietilenglikol Trimetilamin 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan Trikloretilen Triklorfenol Trioksan metaformaldehit Valerik ait=pentanoik asit Yukarıdaki listede bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz biçimindeki etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir. Etkilerine göre gruplanması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilecektir. 12. Madde Sınıf Arseniktrioksit ve arsenikpentaoksit Arsenik asitler, arsenik ve tuzları (As olarak verilmiştir) Asbest (ince toz halinde Krisotil, Krosidolit, AmositAntopolit, aksiyonolit, tremolit) Benzopiren Berilyum ve bileşikleri (Be olarak verilmiştir.) Dibenzoantrasen 1,2-Dibrometan 3,3-Diklorbenzidin Dimetilsülfat Etilenimin Hidrazin 1-Klor-2,3-eposipropan (Epikorhidrin) 11

12 Krom V bileşikleri (Kalsiyum kromat,krom Kromat, Stronsiyum Kromat ve Çinkokromat:Cr olarak verilmiştir) Kobalt (Nefesle alınabilir toz ve aerosoller içinde, Kobalt metali ve zor çözünen kobalt tuzları; Co olarak verilmiştir.) 2-Naftilamin Nikel (Nikel metalinin nefesle alınabilen tozları ve aerosolleri, Nikel sülfür ve sülfütli mineralleri, Nikel oksit ve nikel karbonat Nikel tatra karbonil; Ni olarak verilmiştir.) DÖRDÜNCÜ KSM Yakma Tesisleri 13. Kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınır değerleri. Bu kısımda yeralan tesisler için herhangi bir sınırlama getirilmemişse Madde 9 ile madde 43 te verilen emisyon sınırlarına uyulması zorunludur. Yakma Tesisleri, kullanılan yakıt türüne göre 4 gruba ayrılmaktadır. (1) Katı Yakıtlı Yakma Tesisleri (2) Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri (3) Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri (4) Çift Yakıt Yakan Tesisler (1) Katı Yakıtlı Yakma Tesisleri A. Toz Emisyonları a) Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerlerini aşmamalıdır. (i)- Yakıt ısıl gücü 150 KW veya altında olan yeni tesislerde islilik derecesi Ringelman skalasına göre en çok 2, eski tesislerde ise en çok 3 olmalıdır. (ii)- Elle yüklemeli ve yakıt ısıl gücü 150 KW dan büyük 600 KW dan küçük olan tesislerde baca gazındaki toz emisyonu yeni tesislerde en çok 150 mg/m³, eski tesislerde ise en çok 200 mg/m³ olmalıdır. (iii)- Mekanik yüklemeli ve yakıt ısıl gücü 150 KW dan büyük 5 MW dan küçük tesislerde baca gazındaki toz emisyonu yeni tesislerde 350 mg/m³ ü, eski tesislerde ise 450 mg/m³ ü aşmamalıdır. (iv)- Yakıt ısıl gücü 15 MW a kadar olan yeni tesislerde toz emisyonu 200 mg/m³ ü, eski tesislerde ise 250 mg/m³ ü aşmamalıdır. (v)-yakıt ısıl gücü 50 MW ın üzerinde olan yeni tesislerde baca gazındaki toz emisyonu 150 mg/m³ ün altında, eski tesislerde ise 250 mg/m³ ün altında olmalıdır. (vi)- Yakıt ısıl gücü 15 MW la 50 MW arasında olan tesisler için toz emisyon sınırları, 15 MW ve 50 MW a tekabül eden değerler arasında lineer entepolasyonla bulunur. 12

13 (vii)- Yakıt ısıl gücü 50 MW ın üzerinde olan ve kömür ve odun dışında başka katı yakıtlar kullanan tesislerin atık gazlarındaki toz halindeki arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunların bileşikleri yeni tesisler için 0.5 mg/m³ ü, eski tesis ler için 1.5 mg/m³ ü geçemez. Sınır konsantrasyon değerleri; yakıt, yakma sistemi işletme şartlarına göre baca gazındaki aşağıda verilen hacimsel oksijen miktarı, esas alınarak belirlenir. (viii)-odun ve odun artıkları yakan tesislerde baca gazındaki hacimsel olarak oksijen miktarı:: %13, (ix)- zgaralı, büyük su hacimli ve su borulu kazanlarda baca gazında hacimsel oksijen miktarı: %7, (x)- Toz kömür yakma sistemli, kuru curuflu, su borulu kazanlarda baca gazında hacimsel oksijen miktarı.%6, (xi)- Toz kömür yakma sistemli ergimiş curuflu, su borulu kazanların baca gazında hacimsel oksijen miktarı.%5 olmalıdır. b) Paragraf (a) da öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı sürelerde de geçerlidir. c) Baca gazları karbonmonoksit emisyonları 250 mg/m³, aşamaz. Bu sınır değeri paragraf (a) da verilen baca gazındaki hacimsel oksijen miktarı ve anma yakıt ısıl gücündeki işletme şartları için de geçerlidir. B. Azotoksit (NOx) Emisyonları Azotoksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının düşürülmesi ve benzeri teknik tedbirler ile düşürülmelidir. sıl kapasitesi 50 MW ve üzerinde olan tesislerde : a) Katı yakıt kullanan yakım tesislerinde, azotmonoksit ve azotdioksit emisyonları (NO2) üzerinden yeni tesislerde 800 mg/m³ ü, eski tesislerde ise 1000 mg/m³ ü aşamaz. (Burada baca gazında hacimsel oksijen miktarı %5 olarak alınmıştır.) b) Ancak yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak yakılıyorsa bu değer yeni tesislerde 1800 mg/m³, eski tesislerde ise 2000 mg/m³ olarak alınır. Toz taş kömürü yakan kuru küllü eski tesisler için sınır değeri 1300 mg/m³ dür. C. Halojen Bileşikleri Emisyonları zgara ve toz yakmalarda halojen bileşikleri için: a) 300 MW dan büyük kapasiteli yakma tesislerinde anorganik gaz halindeki klor bileşikleri 100 mg/m³ ü anorganik gaz halindeki klor bileşikleri 15 mg/m³ ü aşamaz. b) Yakma ısıl gücü 50 MW ile 300 MW arasında olan tesislerde Anorganik gaz halindeki klor bileşikleri : Anorganik gaz halindeki flor bileşikleri : Aşamaz. 200 mg/m³ ü 30 mg/m³ ü D. Kükürtdioksit emisyonu Katı yakıt tesislerin baca gazlarından çıkan kükürtdioksit emisyonu önlenmelidir. 13

14 Burada SO2 ve SO3 miktarları baca gazında SO2 üzerinden verilmiştir. a) Katı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 oranı aşağıdaki sınır değerlerinin altında olanlar için ayrıca bir kükürt arıtma tesisi gerekmez. (i). Yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan ızgaralı ve toz yakmalı tesislerde baca gazında %5 hacimsel oksijen esas alınarak 2000 mg/m³, (ii).yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan akışkan yataklı tesislerde baca gazında %7 hacimsel oksijen esas alınarak 400 mg/m³, (iii).yakıt ısıl gücü 300 MW veya üzerinde olan tesislerde baca gazında %5 hacimsel oksijen esas alınarak 1000 mg/m³. b) Eğer paragraf a da verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan tesislerde %10 a, 300 MW ın üzerinde olan tesislerde ise %5 e kadar düşürecek, yanma öncesi, yanma esnasında veya yanma sonrasında tatbik edilebilecek bir kükürt tutma işlemi uygulanarak paragraf a daki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen paragraf a daki değerlerini gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10, gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek kükürt azaltımı tedbirleriyle çalıştırabilir. c) Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması durumunda ilgililere bildirmek şartıyla birbirini takibeden 72 saatte veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçmeyen süre içinde çalıştırılmasına izin verilebilir. (2) Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri A. Toz Emisyonlar Sıvı yakıtlı yakma tesisleri aşağıdaki şartlara uyacaktır; (i)- Yakıt ısıl gücü 2 MW a kadar olan yeni tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2, 4 ve 5 nolu fueloil yakan tesislerde ise 4 ü geçemez. Eski tesisler için sınır değerleri bu değerlere 1 eklenerek bulunur. (ii)- Yakıt ısıl gücü 2 MW ın üzerinde olan tesislerin baca gazındaki toz biçimindeki emisyonlar, soğurulan sülfirik asit çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen miktarı %3 esas alındığında Diagram 2 deki verilen sınır değerlerini aşamaz. (iii)- Nikel miktarı 1 Kg yakıt başına 12 mg/kg ı aşan fuel-oillerde veya fuel-oil dışındaki sıvı yakıtlarda arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunların bileşikleri halindeki toz emisyonu 2 mg/m³ ü aşamaz. (% 3 Oksijen miktarı üzerinden) B. Karbonmonoksit Emisyonları Hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazındaki CO emisyonu 175 mg/m³ ü aşamaz. C. Azot Oksitleri Emisyonu Azot oksitleri emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının düşürülmesi gibi teknik tedbirlerle düşürülmelidir. 14

15 Yakma ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan yeni tesislerin, hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazlarında NO ve NO2 emisyonları 800 mg/m³ ü aşamaz. Eski tesisler için ise bu değer 1000 mg/m³ dür. D. Kükürt Oksit Emisyonu a) Sıvı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 oranı (SO2 olarak verilmiştir.) aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca kükürt arıtma tesisi gerekmez. (i). Yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan tesislerde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak 1700 mg/m³. (ii).yakıt ısıl gücü 300 MW veya üzerinde olan tesislerde baca gazında % 3 hacimsel oksijen esas alınarak 800 mg/m³. b) Eğer paragraf a daki sınır değerleri aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan tesislerde % 10 a, 300 MW ve üzerinde olan tesislerde ise %5 e kadar düşürecek bir kükürt arıtma tesisi kullanarak sınır değerleri altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen paragraf a daki sınır değerlerini gerçekleştiremeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olan tesislerde kükürt emisyon derecesini en fazla %10, 300 MW dan büyük olanlar ise en fazla % 5 de muhafaza edebilecek arıtma tesisleriyle çalıştırabilirler. c) Eğer tesisin tasarımında öngörülen kükürt oranlı fuel oil bulunamamış ve baca yüksekliği uygun ise, en fazla 6 ay gibi bir süre için yetkililerin onayı ile, 3400 mg/m³ e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir. d) Kükürt oksit emisyonunu yukarıdaki sınırlara kadar azaltmayı sağlayan arıtma tesisi devreden çıkarsa, tesis birbirini takibeden 72 saati veya bir takvim yılı içinde toplam 240 saati geçmemek şartıyla çalıştırılabilir. (3) Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri a) Gaz yakıtlı ve yakıt ısıl gücü 100 MW ın altında olan tesislerin baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alındığında toz emisyonu değerleri 10 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. Ancak, çelik fabrikalarından çıkan atık gazlar için toz emisyonu sınır değeri 200 mg/m³ dür. Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için diğer gaz emisyonlarının sınır değerleri aşağıdaki gibidir. (mg/m³) SO2 CO Aldehit (Formaldehit olarak) Doğal gaz Kok fabrikası gazı b) Yakıt ısıl gücü 100 MW ve üzerinde olan tesisler için baca gazında % 3 oksijenin esas alındığı emisyon sınır değerleri: Toz Karbonmonoksit Azotoksitler Kükürtoksitleri 10 mg/m³ 100 mg/m³ 500 mg/m³ 60 mg/m³ 15

16 (4) Çift Yakıt Yakan Tesisler Çift yakıt yakan tesislerde yakıtlardan birisi tarafından sağlanan ısı enerjisi, toplam sağlanan enerjinin %10 undan az ise tesis tek yakıtlı gibi ele alınır. Aksi takdirde emisyon sınır değerleri her bir yakıt tarafından sağlanan ısı enerjisi oranları dikkate alınarak ağırlıklı ortalama biçiminde her iki yakıt ayrı ayrı verilen sınır değerlerinden elde edilir. Çöp ve Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler İKİNCİ GRUP TESİSLER 14. (1) Genelde ev çöpleri ve benzerlerinin yakma suretiyle tamamen veya kısmen yok edildiği tesisler. Bu tesisler için aşağıdaki esaslar getirilmiştir: a) Kütlesel aktarım kapasitesi 0.75 t/h ve üzerinde olan çoğunlukla ev çöpleri ve benzeri aşırı koku yayan atıkların yakıldıkları tesislerde, iç basıncı sürekli atmosfer basıncının altında olan çöp bunkerleri olmalıdır. Emilen hava yanma odasına verilir. Sürekli çalışan tesisin arıza nedeni ile yakma sistemi devre dışı kalırsa emilen hava baca üzerinden dışarıya atılır. Kafile tipi tesislerde (günde 24 saatin altında çalışan ve kısmen durdurulan tesisler) emilen hava durma süresinde son yakma bölümü üzerinden dışarıya atılmalıdır. b) Katı atıklar yanında sıvı atıklarda yakılıyorsa, sıvı atıklar kapalı kaplarda depolanmalıdır. Açık aktarma yerleri hava emme şemsiyesi altında bulundurulmalı ve emilen hava yanma odasına verilmelidir. c) Tesisler, bir destek yakma sistemi ile donatılmalıdır. d) Tesisler, bir bacaya bağlanmalıdır. e) Tesis, yanma odasına bağlı bir son yanma bölümüne sahip olmalıdır. Burada en az %6 oksijen ihtiva eden baca gazı ve en az 0.3 saniye kalma süresi durumunda sıcaklık en az 800 ºC de tutulmalıdır. Sıcaklık sürekli kaydedilerek kontrol edilmelidir. Tesis, son yanma bölümünde sıcaklığın ancak 800 ºC ve üzerinde olduğu durumda yüklenebilecek biçimde projelendirilmiş olmalıdır. Son yanma bölümünde alt sıcaklık sınırı altına düşüldüğü zaman otomatik olarak devreye girebilecek bir brülör bulunmalıdır. Kütlesel debisi.0.75 t/h ve üzerinde olan tesisler çalışmasalar bile, çöp bunkerinden emilen hava son yanma odası üzerinden atılmalıdır. 16

17 f) Tesis, verilen atık gazların ve birlikte taşınan kokuşmuş maddelerin tam olarak yanmasının sağlanacağı biçimde çalıştırılmalıdır. g) Atık gazlardaki toz emisyon 100 mg/m³ değerini aşmamalıdır. Emisyon sınır değerleri aşağıdaki esaslar için verilmiştir. (i)- Kütlesel debisi 0.75 t/h e kadar olan tesislerde baca gazı hacimsel oksijen miktarı : % 17 (ii)-kütlesel debisi 0.75 t/h ve üzerinde olan tesislerde baca gazı hacimsel oksijen miktarı : % 11 esas alınacaktır. h) Baca gazı islilik derecesi Ringelman Skalasına göre 1 in altında olacaktır. ı) Çöp kütlesel debisi 0.75 t/h kadar olan tesislerde inorganik gaz emisyon değerleri aşağıdaki sınır değerlerini geçmemelidir: Klor bileşikleri (Cl) Flor bileşikleri (F) 6 Kg/h 0.2 Kg/h j) Kütlesel çöp girdisi 0.75 t/h ve üzerinde olan tesislerde atık gazdaki gaz biçimindeki emisyon, aşağıdaki sınır değerlerini geçmemelidir: Klor bileşikleri (Cl) 100 mg/m³ Flor bileşikleri (F) 5 mg/m³ Emisyon sınır değerlerinde %11 hacimsel oksijen esas alınmıştır. k) Atık gazdaki CO emisyonu 1 g/m³ sınır değerini geçmemelidir. Bu emisyon sınır değerlerinde paragraf g de verilen hacimsel oksijen miktarları esas alınmıştır. l) Kütlesel çöp debileri 0.75 t/h in üzerinde olan tesisler toz ve gaz biçimindeki klor ve flor bileşikleri emisyonlarını sürekli kaydeden bir ölçme aygıtı ile donatılmalıdır. (2) Diğer Atıkların Yakıldığı Tesisler Diğer atıkların tamamen ve kısmen yakılarak ortadan kaldırıldığı tesislerde aşağıdaki esaslara uyulacaktır. a) Sıvı atık maddeler kapalı kaplarda depolanmalıdır. Açık bölümler, hava emme şemsiyeleri ile donatılmalıdır. Emilen hava yanma odasına verilmelidir. Yakma sisteminin devre dışında olması durumunda boşaltma yapılamaz. b) Tesisler, destek brülörler ile donatılmalıdır. c) Bütün tesislerin bacası olmalıdır. d) Tesisler, yanma odasına bağlı bir son yanma bölümüne sahip olmalıdır. Burada baca gazından en az hacimsel %6 oksijen, 0.3 saniye kalma süresi esas alındığında sıcaklık en az 900 ºC de tutulmalıdır. Sıcaklık sürekli kaydedilerek kontrol edilmelidir. Tesis, en az ocak sıcaklığına ulaşıldığı zaman yüklenebilir olmalıdır. Son yanma bölümünde ek bir brülör bulunmalı, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülör otomatik olarak devreye girebilmelidir. PCB (poliklörürbifenil) içeren maddelerin yakılmasında en düşük ocak sıcaklığı 1200 ºC olmalıdır. Akışkan yataklı sistemlerde uygun yanma bölümüne gerek yoktur. 17

18 e) Hacimsel oksijen miktarı % 11 alındığında atık gazdaki yanıcı organik maddelerin içerisindeki karbon emisyonu 50 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. f) Atık gaz hacimsel oksijen miktarı % 11 esas alındığında, atık gazdaki toz emisyon 100 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. g) Atık gaz is oranı Ringelman Skalasına göre 1 in altında olmalıdır. h) Paragraf f ve g de belirlenen emisyon sınırları, kurum atıcıların çalıştığı süreler için de geçerlidir. i) Atık gaz hacimsel oksijen miktarı % 11 esas alındığında atık gaz CO emisyonu 100 mg/m³ sınır değerini geçmemelidir. j) İnorganik emisyonlar, aşağıdaki sınır değerlerini aşmamalıdır. Klor bileşikleri (Cl cinsinden) Flor bileşikleri (F cinsinden) Emisyon değerleri hacimsel oksijen belirlenecektir. 100 mg/m³ 5 mg/m³ değeri %11 esas alınarak k) Bu tesisler, toz konsantrasyonların ölçülerek kaydedildiği cihazlarla donatılmalıdır. Klorlu bileşiklerin yakıldığı tesisler inorganik gaz biçimindeki klor bileşiklerin kütlesel konsantrasyonların ölçüldüğü bir cihazla donatılmalıdır. (3) Katı Maddelerin Yakılarak İçindeki Bazı Maddelerin Ayrıldığı Tesisler Bu tesislerde aşağıdaki esaslara uyulacaktır. a) Tesislerde destek yakma sistemi bulunacaktır. b) Her tesisin bir bacası olacaktır. c) Tesisler, yanma odasına bağlı bir son yanma bölümüne sahip olmalıdır. Burada baca gazında en az hacimsel oksijen % 6, 0.3 saniye kalma süresi esas alındığında sıcaklık en az 900 ºC da tutulabilmelidir. Sıcaklık sürekli kaydedilerek kontrol edilmelidir. Tesis en az ocak sıcaklığına ulaşıldığı zaman yüklenebilir olmalıdır. Son yanma bölümünde ek bir brülör bulunmalı, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülör otomatik olarak devreye girebilmelidir. PCB içeren maddelerin yakılmasında en düşük ocak sıcaklığı 1200 ºC olmalıdır. Akışkan yataklı sistemlerde uygun yanma bölümüne gerek yoktur. d) Toz biçimindeki emisyonlar baca gazında % 7 CO2 esas alındığında 100 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. e) Gaz biçimindeki inorganik klor bileşikleri emisyonları, baca gazı hacimsel CO2 miktarı % 7 esas alındığında 106 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. f) Atık gaz is oranı Ringelman Skalasına göre 1 in altında olmalıdır. g) Bu tesisler, toz konsantrasyonların ölçülerek kaydedildiği cihazlarla donatılmalıdır. Klorlu bileşiklerin yakıldığı tesisler inorganik gaz biçimindeki klor bileşiklerin kütlesel konsantrasyonların ölçüldüğü bir cihazla donatılmalıdır. (4) Gübre Kompost Tesisleri 18

19 Toprak Ürünleri Tesisleri Bu tesisler aşağıdaki esaslara uyacaktır. a) Havalandırmalı gübre kompost yöntemi ile çalışan tesislerde atık hava, bir toprak filtresinden (kompost filtresi) veya benzeri fonksiyonları olan filtrelerden geçirilerek temizlenmelidir. b) Sarponların havalandırılmasında yoğunlaşan nem ve oluşan sızıntı sular kompostun nemlendirilmesinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde bunlar bir tasfiye tesisine gönderilmelidir. c) Yükleme bunkeri besleme ağzı uygun mekanizma kullanılarak malzeme alınırken sürekli kapalı tutulacaktır. Yükleme ve boşaltmalarda pis hava, emilmeli uygun filtrelerden geçirilerek temizlenmelidir. (5) Çöp İşleme Tesisleri aşağıdaki esaslara uyacaklardır. Yakılacak, kompostlanacak ve depolanacak çöp ve atıkların işlendiği tesislerin baca gazındaki toz biçimindeki emisyon 200 mg/m³ sınır değerini aşamaz. (6) Hurda Parçalama Tesisleri aşağıdaki esaslara uyacaklardır. Döner tip hurda parçalama tesislerinin baca gazından atılan toz emisyonu 150 mg/m³ sınır değerini aşamaz. ÜÇÜNCÜ GRUP TESİSLER 15. (1) Taş Çıkrama, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri aşağıdaki esaslara uyacaklardır. Taş çıkarma ve sınıflandırma tesislerinde Madde 9 da verilen esaslar dikkate alınmalıdır. (2) Şist,Kil ve Benzeri Maddelerin Patlatıldığı ve Öğütüldüğü Tesisler aşağıdaki esaslara uyacaklardır. a) Ön kurutma ve patlatmada oluşan atık gazlardaki toz emisyonu % 3 CO2 esas alındığında 200 mg/m³ sınır değerini aşamaz. b) Yardımcı organik patlatma maddelerinin katıldığı tesislerde, bu katkı maddeleri baca gazındaki yanıcı organik maddelerin karbon oranını 20 mg/m³ sınır değeri üzerine çıkarmamalıdır. Organik yardımcı maddelerin kullanılması durumunda kurutucuların atık gazları değerlendirilmeye çalışılmalı veya son yakıcıya gönderilmelidir. c) Madde 9, bent 7 hükümleri taş ocaklarından ön kırıcılara giden yollara uygulanmaz. d) Yukarıda belirtilen hususlar dışında madde 9 de verilen diğer esaslara uyulmalıdır. e) Kil patlatma tesislerindeki SO2 ve flor bileşikleri emisyonları ile organik bileşiklerden oluşan emisyonlar bu tüzük kurallarına uyulmalıdır. (3) Boksit, Dolomit, Feldispat, Alçı, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabukları, Pegmatif Kumu, Kuvars, Şarnot, Curuf, Sabun Taşı, Talk, Tras ve Benzeri maddelerin Öğütüldüğü Tesisler aşağıdaki esaslara uyacaklardır. Bu tesislerde oluşacak emisyonlar bu tüzük kurallarına uymalıdır. Madde 9, bent 7 hükümleri taş ocaklarından ön kırıcılara giden yollara uygulanmaz. 19

20 (4) Dolomit, Manyezit ve Kömür Yakma Tesisleri a) Dolomit, manyezit ve kömür yakma tesislerinde, fırın baca gazındaki toz emisyon 200 mg/m³ sınır değerini aşmamalıdır. Taş ocağı ile ön kırma tesisi arasındaki yollara Madde 9, bent 7 de verilen esaslar uygulanmaz. Madde 9 de verilen diğer esaslara uyulmalıdır. b) Fırın ve öğütme tesisleri bacalarındaki toz ölçülmesi için teknik yönden uygunsa yazıcılı bir ölçüm cihazı konulmalıdır. Bu tesislerde toz emisyonların yanı sıra kok gazı ile CO emisyonunun da meydana gelebileceği dikkate alınmalıdır. (5) Alçı Taşı Kavurma Tesisleri aşağıdaki esaslara uyacaklardır. Bu tesislerde kavurma sırasında oluşan atık gazdaki toz emisyonu 200 mg/m³ sınır değerini aşamaz. Toz tutucuların kullanıldığı tesislerde atık gazdaki toz emisyonu 100 mg/m³ ü geçmemelidir. Taş ocağı ile ön kırma tesisi arasındaki yollara Madde 7, bent 7 de verilen esaslar uygulanmaz. Madde 9 da verilen diğer esaslara uyulmalıdır. (6) Çimento Fabrikaları Çimento üreten tesisler aşağıdaki esaslara uyacaktır. a) Atık gazlardaki toz emisyonlar: (i)- Üretim metodu gereği elektrikli toz filtreleri ile donatılmamış tesislerde 75 mg/m³ dür. (ii)-üretim metodu gereği genelde elektrikli toz filtresi bulunan; çimento fırını, klinker soğutucu, kurutucu, öğüterek kurutan tesisler, nemli atık havalı, borulu öğütücülü tesislerden elektrikli toz filtresi uygulananlar 120 mg/m³ dür. (iii)-yüksek toz elektrik direnci nedeni ile toz ayrımının oldukça zor olduğu ve elektrikli toz ayırıcıların uygulandığı tesisler 150 mg/m³ dür. b) Klinker malzemesi kapalı hacimlerde depolanacaktır veya aynı etkiyi sağlayan tedbirlerle depolama ve yüklemede toz emisyonu önlenecektir. c) Çimento fırını toz emisyon konsantrasyonu sürekli ölçüp kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır. d) Klinker soğutucusu atık gazı olabildiğince tam olarak değerlendirilmelidir. e) Taş ocağı ile ön kırma tesisi arasındaki yollara Madde 9, bent 7 de verilen esaslar uygulanmaz. Madde 9 da verilen diğer esaslara uyulmalıdır. f) Özel durumlarda ham öğütme malzemesi öğütme tesisleri, klinker soğutma ve çimento öğütme tesisleri baca gazlarındaki toz emisyonların sürekli ölçülüp kaydedilmesi için de cihazlar olmalıdır. g) Çimento sanayi adına ithal edilecek kuru bazda azami %5 e kadar kükürt içeren petrol koku, kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında, parça halindeki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilerek tüketilecektir. SO2 miktarı ölçülecek ve baca gazındaki SO2 konsantrasyonunun 400 mg/nm³ sınır değerini aşmamalıdır. Tesise, sürekli olarak yazıcılı SO2 konsantrasyonunu ölçen cihazlar konulmalıdır. 20

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri :

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri : Sanayi kaynaklı NOx Emisyon Limitleri ile ilgili çalışma : Santa Mart - 2012 BÖLÜM : 1 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 03-07-9 Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Kısa İsim 1. Bu tüzük Hava Kalitesinin Koruması olarak isimledirilir.

BİRİNCİ KISIM. Kısa İsim 1. Bu tüzük Hava Kalitesinin Koruması olarak isimledirilir. BİRİNCİ KSM Kısa İsim 1. Bu tüzük Hava Kalitesinin Koruması olarak isimledirilir. Amaç. 2. Bu tüzüğün amacı. Partiküller, zehirli gazlar, organik maddeler, karbonmonoksit halojemler ve radyoaktif maddeler

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI

ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI 2015 ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: Çimento Üretim Fabrikası Kapasitesi Ve Ana Üretim Binaları BÖLÜM II: Çimento Fabrikası Genel Düzeni BÖLÜM III: Fırın Vakfı İle Klinker

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, İstisnalar ve

Çevre ve Orman Bakanlığından: Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, İstisnalar ve Çevre ve Orman Bakanlığından: Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Üretim aşamaları - Ham madde depolama ve hazırlama - Yakıt depolama ve hazırlama

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Hazır beton üretim tesislerinde; Agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine göre bazı kimyasal katkı maddelerle belirli oranlarda

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - -

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - - EINECS () CAS () Maddenin Adı -- (*) (**) EK MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ Sınır Değer TWA () STEL () ( Saat) ( Dak.) mg/m () ppm () mg/m ppm Baryum (Ba olarak çözünür, - - - - bileşikleri) Civa oksit

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2009 Tarih Ve 27442 Sayılı Resmi Gazetedeki Değişiklik İle Birlikte) MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek 1 ve Ek 2 listesinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27277 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI Tanımlar Atık Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Sayfa 1/76

Sayfa 1/76 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > Mevzuattaki Son Değişiklikler > 2014 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler Ek-1 Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon sınırlaması

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri ve Hava Kirliliğinin Kontrolü

Organize Sanayi Bölgeleri ve Hava Kirliliğinin Kontrolü Organize Sanayi Bölgeleri ve Hava Kirliliğinin Kontrolü Yavuz YÜCEKUTLU Kimya Yük. Müh. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı 04 ġubat 2011 Tekirdağ Tarihçe

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR? ISINMA ULAŞIM SANAYİ DOĞAL SEBEPLER Hava kirleticileri Kirletici

Detaylı

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler

Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler Ek-1 Emisyon Ġznine Tabi Tesisler Ġçin Esaslar ve Sınır Değerler İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon sınırlaması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 08.06.2010 / 27605 Düzenleme

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim lüğü : Y 35/292/2016 Düzenleme Tarihi : 24.11.2016 : Emisyon,İmisyon,Gürültü Adres : ERZENE MAH. 114. SK. NO:3 P. K. 35050 Bornova/İzmir Yukarıda açık adı ve adresi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere 06700 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 419 22 82 Faks : 0 312 419 22 84 E-Posta : ekotest@ekotest.com.tr

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ. Çevre Yasası. (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük

BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ. Çevre Yasası. (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ Çevre Yasası (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

EK 1: FAALİYET KATEGORİLERİ

EK 1: FAALİYET KATEGORİLERİ EK 1: FAALİYET KATEGORİLERİ 1. Araştırma, yeni ürün ve proseslerin geliştirildiği ve test edildiği tesisler ve tesis bölümleri ile münhasır olarak biyokütle kullanan tesisler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

b) Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız yakma tesisleri olarak işletilmeyen tesisler gibi yakma sonrası tesisler,

b) Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız yakma tesisleri olarak işletilmeyen tesisler gibi yakma sonrası tesisler, Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM KANUNĠ DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM, ĠSTĠSNALAR TANIMLAR

BĠRĠNCĠ BÖLÜM KANUNĠ DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM, ĠSTĠSNALAR TANIMLAR 1 02.11.1986 tarih 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. BĠRĠNCĠ BÖLÜM KANUNĠ DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM, ĠSTĠSNALAR TANIMLAR Kanuni Dayanak Madde 1 2872 Sayılı, 9 Ağustos 1983 kabul

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar İklim ŞAHİN 21.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği İzleme Sınırları Faaliyet Emisyon Kaynağı Toplam Tahmini Emisyon Tesis Kategorisi İzleme

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (30.03.2010,

Detaylı

1. Doğalgaz nedir? 2. Doğalgaz nasıl oluşur?

1. Doğalgaz nedir? 2. Doğalgaz nasıl oluşur? 1. Doğalgaz nedir? Başta Metan (CH 4 ) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan daha hafif bir gazdır. 2. Doğalgaz nasıl

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 7 Ekim 2004 Sayı : 25606 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ Bu Kılavuzda belirtilen yöntem ve teknikler uygulayıcılara fikir verme amaç ve niteliğinde olup hukuken bağlayıcı değildir. Söz konusu bilgiler hazırlandıkları dönemin teknolojik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere 06700 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 419 22 82 Faks : 0 312 419 22 84 E-Posta : ekotest@ekotest.com.tr

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Hava Kirliliği ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : 1348. Sk. Keremoğlu İş Merkezi No:2/Am Konak 35510 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 369 15 85 Faks : 0 232 368 65 14 E-Posta : ulusoy@ulusoyissagligi.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı