LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVAR TEKNİKLERİ"

Transkript

1 Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu LABORATUVAR TEKNİKLERİ Öğr.Gör.Dr.Haydar GÖKSU Şubat

2 Değerli öğrenciler, Genel kimya laboratuarı, genel kimya dersinde görmüş olduğunuz teorik bilgi ve temel kavramları pekiştirmek için size sunulmaktadır. Burada yapacağınız deneyler sizin el becerilerinizi geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kimyadaki temel kavramları daha iyi anlamanızı ve kavramanızı sağlayacaktır. Teorik bilgilerin bu dersler aracılığı ile uygulamaya geçirilmesi öğrencilerin hem kimyaya hem de dünyaya, bakış açılarını değiştireceği süphesizdir. Teorik bilgilerin kalıcılığının sağlanabilmesi için uygulamalar da yeterli kalmayıp, uygulamaların günlük hayat ile ilişkilendirilmesi de son derece önemlidir. Bütün bunların gerçekleştirilmesi başarının tek adresi olmayıp en önemli kısmı ise öğrencilerin almış oldukları sorumlulukları ciddi bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 1

3 LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimya Laboratuarında güvenlik en ön plandadır. Oluşabilecek kazaları en aza indirmek için aşağıda belirtilen düzenlemelere kesinlikle uyulması gerekmektedir. Bu düzenlemelere uyulmadığında kişi laboratuardan çıkarılacak ve o deneyden telafi alamayacaktır. Unutmayınız ki laboratuar ciddi çalışma yapılan yerdir. 1. Kimya laboratuvarındaki deneysel çalışmalara başlamadan önce yapılacak deneyler ile ilgili teorik hususlar, kurulacak düzenekler hakkında ve karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Yapılan deneylerde incelenen reaksiyonda zehirli gaz çıkışı olabilir; yanıcı, parlayıcı, boğucu gazlar açığa çıkabilir. Böyle durumlarda deney yapanın gerekli tedbirleri alması ve laboratuvarda çalışan araştırıcıları da bilgilendirmesi gerekir. 2. Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce sorumlu asistan eşliğinde kullanılacak kimyasalların listesi yapılmalı ve laboratuvarda veya depoda bulunmayan kimyasalların temini sağlanmalıdır. Bu kimyasalların ambalajlarının üzerindeki etiketlerdeki uyarılar dikkatle okunmalı ve çalışırken bu uyarılara göre tedbirler alınmalıdır. 3. Laboratuvarda yapılan çalışmalar dikkat ve laboratuvar disiplinine uygun davranış gerektirir. Laboratuvar içinde iş harici sohbet etmek, misafir ağırlamak uygun değildir. 4. Kimyasal maddelerin etkilerinden korunmak amacıyla laboratuvarda çalışan kimselerin önlük giymeleri (düğmeleri iliklenmeli), gözlük takmaları ve mümkün olduğu sürece eldiven kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca uzun saçlı olanların saçlarını toplamaları ve ziynet eşyası takmamaları kendi güvenlikleri açısından gereklidir. 5. Laboratuvarın genel temizliğine dikkat edilmeli, laboratuvarda çalışan diğer araştırıcıların haklarına saygı gösterilmeli ve laboratuvarda yürütülen diğer araştırıcıların çalışmalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. 6. Laboratuvarlarda çalışan kişiler kullanmak durumunda oldukları cihaz ve aletlerin kullanımını bilmek zorundadırlar. Laboratuvarlarda bulunan cihaz ve aletlerin kullanım kılavuzları ektedir. Klavuzlardaki bilgi yeterli gelmezse her bir cihazın bölüm tarafından görevlendirilen sorumlusu ile görüşülebilir. 2

4 7. Laboratuvarda cihazlar, malzemeler ve birçok kimyasallar diğer çalışanlarla ortak kullanılır. Kullanım esnasında ve sonrasında kullanılan malzemelerin ve cihazların temizliği, kırılmaması, arızalanmaması ve kaybolmaması için azami dikkat gösterilmelidir. Cihazların arızalanması halinde sorumlusuna haber verilmeli, kırılan cam malzemeler ise laboratuvarda bulunan listeye yazılmalı, tamiri mümkünse yaptırılmalı, mümkün değilse zarar görmemiş şilifleri alındıktan sonra cam çöpüne atılmalıdır. 8. Buzdolabına ağzı açık, etiketsiz ve tarihsiz kimyasal madde bulunduran kap konulmaz. Aynı şekilde etüvlere de etiketsiz ve tarihsiz kimyasal madde konulmamalıdır. Bu şekilde bırakılmış maddeler imha edilmektedir ve çözücü buharlarının soğutma dolaplarının infilak etmesine neden olduğu bilinmektedir. 9. Kimyasal maddelerin çoğunun zehirli ve yakıcı özelliğe sahip olmasından dolayı deriye temas ettirilmemeye özen gösterilmeli, elle dokunulmamalı, maddelerin tadına bakılmamalı, kimyasalların bulunduğu kapların ağzı açık bırakılmamalı, aktarma işlemi esnasında etrafa saçılmamasına dikkat edilmeli ve bu işlem sırasında mümkün olduğunca çeker ocaklar kullanılmalıdır. Eğer kimyasalın kokusuna bakılması gerekiyorsa direkt buruna yaklaştırılarak değil elle yelpaze edilerek koklanmalıdır. 10. Laboratuvar içerisinde bir şey yemek veya içmek (sigara da dahil) kesinlikle yasaktır. 11. Laboratuarda açık alevle çalışılmaz (Bek, çakmak, kibrit vs yakılmaz). Çıplak dirençli elektrik ocağı bulundurulmaz. 12. Rotalarda vakum ortamında çalışılıyorsa vakum musluğu kapalı, vakumsuz ortamda çalışılıyorsa musluklar açık olmalıdır. Destilleme işlemi bittikten sonra toplama balonu kesinlikle boşaltılmalı ve su banyosunun sıcaklığı kapatılmalıdır. 13. Laboratuvarda bulunan argon,azot, amonyak ve benzeri tüpler mutlaka vanasından açılıp kapatılmalıdır. 14. Kullanılan cam malzemeler işi bittikten sonra iyice temizlenmeli, daha çabuk kuruması için önce destile asetondan geçirilmeli daha sonra etüve bırakılmalı ve kuruduktan sonra laboratuvardaki yerlerine alınmalıdırlar. 3

5 15. Reaksiyon sonucunda beklenen ürün yeterli verimle ele geçmeden reaksiyonla ilgili hiçbir kimyasal atılmamalıdır. 16. Kristallendirme ve kolonda kullanılan çözücüler mümkün olduğu kadar geri kazanılmalı, atık çözücüler lavaboya değil laboratuvarda bulunan kendi atık şişelerine boşaltılmalıdır. 17. Sıvı kimyasal şişelerine pipet sokulmamalı, gerekli miktarı bir behere veya mezüre alınarak buradan pipetle alınmalıdır. 18. Yiyecek kapları üzerindeki etiketler çıkarılmalıdır. 19. Silika plakları çeker ocak içinde temizlenmelidir. LABORATUVARDA İLK YARDIM Yanmalarda İlk Yardım Yanıklara su sürmemeli, kabarcıkları kesip atmamalıdır. Vazelin sürüp, yanık yerini muhafaza için sargılamalı, yoksa üzerine un ve zeytinyağı sürülmelidir. Yanıkların deri esmerleşinceye kadar %5'lik tanen ile yıkanması veya bu çözeltiyle ıslatılmış bezin yara üzerine konulması iyidir. Bir yangın anında yanan yer veya kişinin üzeri hava ile teması kesecek herhangi bir şeyle (palto, battaniye v. b. gibi ) kapatılmalıdır. Alkali, Asit, Brom veya Fosfor Yanıklarında İlk Yardım Bromdan ileri gelen yanıkları benzol veya petrol ile iyice yıkamalıdır. Fosfor nedeniyle olmuş yanık yer de bikarbonat eriyiğine daldırılır ve sonra fosforun oksitlenmesi için yanık havaya tutulur. Bu işlem birkaç defa tekrarlanır. Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asidin deri ile temasında hemen bol çeşme suyu ile yıkamalı, bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır. Önce temas ettiği alanlar iyice yıkanmalı, sonra soda, bikarbonat gibi yumuşak bir alkali çözeltisi uygulanmalıdır. Eğer gözler sözkonusu ise, hemen ılık su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Hidroflorik asidin temasında ise iyice yıkanmalı ve bir magnezyum oksit çamuru uygulanmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kromik asit ve dikromatların deri ile temasında %5'lik sodyum tiyosülfat ile yıkama yapılır, eğer lezyonlar görünürse bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Alkalilerin deri ile temasında ise bol miktarda suyla ve nötralize sirke ile deri yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde, derhal bol akar su ile gözleri gerekirse 4

6 zorla açarak yıkamalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Asetik asit yutulması halinde tanenle mide yıkanmalı, kusturucu ilaçlar alınmalı ve doktora gidilmeli. Alkali ve Asitlerin Yutulmasında İlk Yardım Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfirik asit yutulduğu zaman kusmaya izin verilmemeli, kişi baygınsa ağızdan hiç bir şey verilmemelidir. Eğer ayıksa ağız bol çeşme suyu ile çalkalanmalı, sonra yumurta akı ile karıştırılmış süt verilmelidir. Eğer bu mümkün değilse olabildiğince fazla su verilmeli, bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Hidroklorik asit yutulmasında da kusmaya izin verilmemeli, bol su verilmelidir. Yaralı yüzü koyun uzatılmalı, hareket ettirilmemelidir. Kromik asit ve dikromatların yutulmasında acilen sodyum bikarbonat çözeltisi verilmeli, yara sıcak tutulmalı ve bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıştırılmış bolca su verilmeli, ardından bir kaşık salata yağı içirilmeli ve hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Ciğerleri Yakan Gazlarla Zehirlenmede İlk Yardım Krom, brom, HCl vb. gibi kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda zehirlenmelere yol açar. Bu durumda hemen sağlık kuruluşuna haber verilmeli ve hekim gelinceye kadar tam bir dinlenme ve açık hava sağlanmalıdır. Su veya bikarbonat buharı ve oksijen teneffüs ettirilebilir. Ağız Yoluyla Olan Zehirlenmelerde İlk Yardım %5'lik bakır sülfat eriyiği kullanılmalıdır. Bakır sülfatın kusturucu gücü fazla olduğundan, zehir mideden uzaklaştırılmış olur. Siyanit Tuzları İçin İlk Yardım Deri ile temasta iyice yıkanmalı, eğer yara açıksa bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması durumunda kişi hemen kusturulur, su ile karıştırılmış hidrojen peroksit verilir mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulur. Klorlu Bileşenler İçin İlk Yardım Amonyum klorür, kobalt klorür, demir klorürün deri ile temasında iyice yıkanmalı, yutulmasında ise kusturulmalı ve bol miktarda su verilmelidir. Laksatif olarak Epsom tuzları uygulanmalı ve sağlık yardımı alınmalıdır. Antimon klorür, nikel klorür, kalay klorür, kadmiyum klorür'ün deri ile temasında 5

7 iyice yıkanmalı ve lanolin merhem sürülmelidir. Yutulması halinde ise bol su verilmeli, irritasyon devam ederse sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Nitratlar İçin İlk Yardım Potasyum nitrat, civa nitratın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer kaşıntı, döküntü varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması durumunda hemen bolca suyla karıştırılmış sodyum bikarbonat verilmelidir. Sonra çiğ yumurta, yağsız süt karışımı içirilmeli ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gümüş nitratın deri ile temasında tuzlu su ile yıkanmalı ve tahriş olan yerlere uygulanmalıdır. Yutulmasında ise, bir bardak suya üç yemek kaşığı tuz ekleyip çözdükten sonra bu karışım verilip kusturulmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sülfatlar İçin İlk Yardım Alüminyum, amonyum, kobalt, bakır, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, çinko, kadmiyum ve sülfatın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer deri reaksiyon gösteriyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunların yutulmasında ise bolca su verilmeli, eğer herhangi bir reaksiyon olursa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hidrosiyanik Asit, CO2, Kükürtlü Hidrojen, Fosforlu Hidrojen ile Zehirlenmelerde İlk Yardım Temiz hava önemlidir. Ağır durumlarda suni teneffüs yaptırılır ve gerekirse oksijen kullanılır. Özellikle hidrosiyanik asitlerle zehirlenmelerde 2 g sodyum tiyosülfat ve 0. 5 g sodyum nitriti 50 ml suda eritip içirmek ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Elektrik Şoku İçin İlk Yardım Hasta elektrikle yüklü olduğundan yaklaşmadan önce ana kaynaktan akım kesilmeli veya fiş prizden çıkarılmalıdır. Bu yapılamıyorsa lastik çizme veya kuru bir önlük üzerine basarak ve eldivenle hastaya yaklaşılmalıdır. Elektrik cereyanı ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffüs yaptırılmalı ve en yakın hastaneye götürülmelidir. Bazlar İçin İlk Yardım Baz ile temas eden cilt ve giysi bol su ile yıkanır. Göze temas halinde göz bol su ile yıkanır. Yıkama işlemi %1'l ik asetik asit çözeltisi ile tamamlanır. (Seyreltik asit ve baz çözeltileri zarar verecek denli tahriş edici değildir. ) 6

8 İyodla zehirlenme: Nişastalı sıvılarla mide lavajı yapılır. Süt, sodyumbikarbonat, %4 tiyosülfat çözeltisi kullanılır. Civa ile zehirlenme: Civa yutulduğunda sodyumbikarbonatla mide lavajı yapılır. Zehirlenen kişinin sütle ağzı çalkalanır. Hastaya yumurta akı, bal veya glikoz verilir. Amonyakla zehirlenme: Amonyak yutulduğunda hastaya sulandırılmış sirke ve sitrat asidi verilir. Fenolle zehirlenme: Mide lavajı, kusturucu ilaçlar, kömür, mangan sülfat, süt ve nişasta kullanılır. Etil alkolle zehirlenme: Mide lavajı suni teneffüs, koyu kahve, sıcak banyo, sonra soğuk duş. Şok Durumlarında: Ciddi kesikler, zehirlenmeler şoklara yol açabilir. Nabzın zayıflaması vücudun soğuması, terleme, bilinç kaybı ve genel endişelerle kendini gösterir. Şok durumundaki hasta ayak kısmı baş kısmından 30cm yukarıda olacak şekilde yatırılır. Üzerindeki sıkı giysiler gevşetilerek, rahat nefes alması sağlanır. Bir battaniye ile sarılarak ısı kaybı önlenir. Yiyecek içecek verilmez. Teskin edilir. Kesikler: Kesik yaralanmalarında bir litre kadar kan kaybı ciddi bir tehlikeyi ifade eder. Yaralanmalarda kanamanın durdurulmasına çalışılmalıdır. Yara oksijenli su ile temizlenmelidir. Yaralı uygun bir şekilde yatırılır. Kanayan organ yukarı kaldırılır. Temiz bir bezle yara üzerine 10 dakika basınç (başparmakla) uygulanır. Eğer yara ikiye ayrılıyorsa iki taraftan basınç uygulanarak kenarların bitişik durması sağlanır. Kanama durmuyorsa ana damarlara basınç uygulanmalıdır. 7

9 TEHLİKE GÖSTERGELERİ(R) R01 Kuruyken patlayıcı. R02 Ani sürtünme, ateş veya diğer ateş alıcı maddelerle patlama riski. R03 Ani sürtünme, ateş veya diğer ateş alıcı maddelerle yüksek patlama riski. R04 Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur. R05 Isıtma patlamaya neden olabilir. R06 Havayla temas etmesi veya temas etmemesi halinde patlayıcı. R07 Yanabilir. R08 Yanıcı maddelerle temas halinde yanabilir. R09 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcı. R10 Alev alabilir. R11 Kolay alev alabilir. R12 Çok kolay alev alabilir. R13 Çok kolay alev alabilen sıvılaştırılmış gaz. R14 Suyla şiddetli reaksiyon verir. R15 Suyla temas halinde kolay alev alan gaz açığa çıkarır. R16 Yükseltgen maddelerle karıştırıldığında patlayıcı. R17 Tabii olarak havada alev alabilir. R18 Kullanım, alev alıcı / patlayıcı buhar hava karışımı oluşturabilir. R19 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir. R20 Teneffüs edildiğinde zararlı. R21 Cilde temas ettiğinde zararlı. R22 Yutulursa zararlı. R23 Teneffüs edildiğinde zehirli. R24 Ciltle teması halinde zehirli. R25 Yutulursa zehirli. R26 Teneffüs edildiğinde çok zehirli R27 Ciltle teması halinde çok zehirli R28 Yutulursa çok zehirli. R29 Suyla teması halinde zehirli gaz açığa çıkarır. R30 Kullanırken kolay alev alıcı olabilir. R31 Asitlerle teması halinde zehirli gaz açığa çıkarır. R32 Asitlerle teması halinde çok zehirli gaz açığa çıkarır. R33 Kümülatif (artan) etki tehlikesi. R34 Yanıklara sebep olur. 8

10 R35 Ciddi yanıklara sebep olur. R36 Göze zararlı. R37 Solunum sistemine zararlı. R38 Cilde zararlı. R39 Çok ciddi geri dönülemez etki tehlikesi. R40 Geri dönülemez muhtemel tehlikesi. R41 Ciddi göz tahribi tehlikesi. R42 Teneffüs edildiğinde sentsitizasyona sebep olabilir. R43 Ciltle teması halinde sensitizasyona sebep olabilir. R44 Oklusyon yoluyla ısıtıldığında patlama tehlikesi. R45 Kansere sebep olabilir. R46 Kalıtsal zarara sebep olabilir. R47 Embriyoya zarar verebilir. R48 Kronik zarar verebilir. TEDBİR ÖNERİLERİ (S) S01 Kilitli tutun. S02 Çocukların ulaşamayacakları yerde saklayın. S03 Serin yerde saklayın. S04 Yaşanılan yerlerden uzak tutun. S05 (Üretici tarafından belirtilen) uygun bir sıvının altında muhafaza edin. S06 (Üretici tarafından belirtilen) inert gaz altında saklayın. S07 Kapağını sıkıca kapalı tutun. S08 Kabı kuru olarak saklayın. S10 Islak olarak saklayın. S11 Hava ile temasından kaçının. S12 Şişeyi kapalı olarak tutmayın. S13 Hayvan yemi, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. S14 (Üretici tarafından belirtilen) birbirine zıt maddelerden uzak tutun. S15 Isıdan uzak tutun. S16 Ateşe sebep olabilecek şeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin. S17 Yanıcı maddelerden uzak tutun. S18 Kutuyu dikkatlice açın ve kullanın. S19 Kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz. 9

11 S20 Kullanırken sigara içmeyiniz. S21 Tozu teneffüs etmeyiniz. S22 Duman / Sprey / buhar / gaz teneffüs etmeyiniz. S23 Cilde temasından kaçının. S24 Göze temasından kaçının. S25 Göze teması durumunda bol suyla yıkayın ve tıbbi müdahaleye başvurun. S26 Tüm bulaşmış elbiselerinizi derhal çıkarın. S27 Ciltle teması halinde (üretici tarafından belirtilen) malzeme ile yıkamayın. S28 Lâvaboya boşaltmayın. S29 Bu maddeye kesinlikle su ilave etmeyin. S30 Patlayıcı maddelerden uzak tutun. S31 Statik boşalmaya karşı önlem alın. S32 Darbe ve sürtünmeden kaçının. S33 Bu şişe, kutu ve içeriğini emniyetli bir şekilde yok edin. S34 Uygun koruyucu elbise giyin. S35 Uygun eldiven takın. S36 Yetersiz havalandırma halinde, uygun teneffüs maskeleri giyin. S37 Göz / yüz koruyucusu takın. S38 Bu maddeyle bulaşmış zemini ve tüm eşyaları temizlemek için belirtilen (üreteç tarafından) maddeyi. S39 Patlama ve / veya yangın durumunda, dumanı teneffüs etmeyin. S40 Spreyleme / temizleme esnasında uygun teneffüs maskeleri giyin. S41 Yangın söndürme malzemelerinin tam yerini belirtin. (Suyun tehlikeyi artırdığı yangınlarda kesinlikle su kullanmayın (never use water) ibaresini ekleyin. S42 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi müdahaleye başvurun (uygun bir yerde levhayla gösterin). S43 Kaza olduğuında veya kendinizi iyi hissetmemeniz halinde, tıbbi müdahaleye baş vurun. (uygun bir yerde levhayla gösterin). KİMYA LABORATUVAR MALZEMELERİ 1. HİDROKLORİK ASİT Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: HCl Mol ağırılığı : 36,46 g/ mol Özgül ağırlığı : 1,19 g / cm 3 10

12 Risk: a.yakıcıdır. b.dumanları nefes yollarını tahriş eder. Güvenlik önlemleri: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Gözlere ve cilde temas ettiğinde bol su ile yıkanmalıdır. 2. NİTRİK ASİT 100 mililitrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: HNO 3 Mol ağırlığı : 63,01 g / mol Özgül ağırlığı : 1,42 g / cm 3 Risk: Şiddetli yanıklara sebep olur. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Buharlarını teneffüs etmeyiniz. Göze ve ellerinize temas ettiğinde derhal bol su ile yıkayınız. Elbiselerinize bulaştığında derhal elbiselerinizi çıkarınız. 3. SÜLFİRİK ASİT Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: H 2 SO 4 Mol ağırlığı : 98,08 g /mol Özgül ağırlığı : 1,82 g / cm 3 Risk: Kuvvetli yanıklara sebep olur. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Gözlere ve deriye temasında bol su ile yıkayınız. Asla üzerine su dökmeyiniz. 4. POTASYUM KLORAT Yangını arttırıcı bir maddedir. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: KClO 3 Mol ağırlığı : 122,55 g / mol Risk: 11

13 a.yanıcı malzeme ile karıştığında patlayabilir. b.yutulduğunda ve solunduğunda zararlıdır. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Kıvılcım kaynaklarından ve alevden uzak tutunuz. Elbiselerinize bulaştığında derhal elbiselerinizi çıkartınız. 5. AMONYAK Bir litrelik renkli şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: NH 3 Mol ağırlığı : 17,03 g/mol Özgül ağırlığı : 0,91 g /mol Risk: a.gözleri tahriş eder. b.solunum yollarını tahriş eder. c.deriyi tahriş eder. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Soğuk yerde muhafaza ediniz. Gözlere kaçtığında bol su ile yıkayınız. 6. SİTRİK ASİT Kimya deneylerinde kullanılır. 100 gramlık şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: C 6 H 8 O 7 H 2 O Mol ağırlığı : 210,14 g / mol 7. MANGAN DİOKSİT 250 gramlık şişelerde bulunur. Kimya deneylerinde kullanılır. Kimyasal formülü: MnO 2 Mol ağırlığı : 86,94 g / mol Risk: a.solunması zararlıdır. b.yutulması zararlıdır. Güvenlik önlemleri: 12

14 Gözlere kaçmasından sakınınız. Vücut temasından sakınınız. 8. İYOT Kimyasal ve biyolojik deneyler sırasında kullanılır. 100 gramlık renkli şişelerde bulunur. Risk: a.solunması zararlıdır. b.deriye teması zararlıdır. Güvenlik önlemleri: Buharları teneffüs edilmemelidir. Gözlere ve deriye temasından kaçınılmalıdır. 9. KİL Kimya ve biyoloji deneylerinde kullanılır. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur. 10. KALSİYUM FOSFAT (Teknik) Kimyasal deneylerde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: Ca 3 (PO 4 ) 2 Mol ağırlığı : 310,18 g/mol 11. BAKIR SÜLFAT Kimyasal deneylerde ve pil yapımı deneylerinde kullanılır. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: CuSO 4.5H 2 O (Bakır II sülfat penta hidrat) Risk: Vücuda girdiği zaman zararlıdır. Güvenlik önlemi: Vücut temasından sakınınız. 12. GÜMÜŞ NİTRAT Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: AgNO 3 Mol ağırlığı : 169,87 g/ mol Risk: a.yanıcı malzemelerle teması yangına sebep olabilir. b.ciltte tahrişlere neden olabilir. 13

15 Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Gözlere tamasında, hemen bol su ile yıkayınız. 13. GLİSERİN Kimya deneylerinde kullanılır. 50 gramlık plastik şişelerde kullanılır. Kimyasal formülü: C 3 H 8 O 3 Mol ağırlığı : 92,10 g/ mol Özgül ağırlığı : 1,23 g/ cm KÜKÜRT TOZU Kimya deneylerinde kullanılır. 150 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: S Mol ağırlığı : 32,06 g/mol Risk: Vücuda girdiği zaman zararlıdır. Güvenlik önlemi: Vücut temasından sakınınız. 15. LÜGOL ÇÖZELTİSİ 200 mililitrelik şişelerde bulunur. Biyolojik deneylerde kullanılır. Risk: Vücuda girdiği zaman sağlığa zararlıdır. Güvenlik önlemi: Vücut temasından sakınınız. 16. METİLEN MAVİSİ Biyolojik ve kimyasal deneylerde kullanılır. 150 mililitrelik şişelerde bulunur. Risk: Sağlığa zararlı ve yanıcı maddedir. Güvenlik önlemi: Vücut temasından sakınınız. Isı, kıvılcım kaynaklarından ve açık alevden sakınınız. 17. NİŞASTA Kimya ve biyoloji deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: C6H10O5 14

16 18.POTASYUM DİKROMAT Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: K 2 CrO 7 Risk: a.gözleri tahriş eder. b.solunum yollarını ve deriyi tahriş eder. Güvenlik önlemi: Tozlarını solumayınız. Gözlere ve deriye temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. 19. VAZELİN Cam boru ve termometreleri lastik tıpalara takıp çıkarırken kayganlığı sağlamak amacıyla kullanılır. 50 gramlık plastik şişelerde bulunur. TEHLİKE SEMBOLLERİNİN AÇIKLANMASI 1.Patlayıcı Maddeler / E / Bunlar, aleve tutulduğunda patlamaya sebep olan ya da çarpma veya sürtünme halinde 1,3 Dinitrobenzene (organik peroksitler, pikratlar) dan daha hassas olan maddelerdir. Özellikle, bu maddeler R gösterimindeki R1 R3 ve E gösterimindeki maddeleri içerir. Bu maddeleri kullanırken veya saklarken, S gösterimleri (S15 S17) dikkate alınmalıdır. 2. Alev çıkarıcı maddeler, Yükseltgenler / 0 / Bunlar, başta organik peroksitler veya alev alabilen maddeler olmak üzere diğer maddelerle reaksiyonlarında kuvvetli ekzotermik reaksiyon veren maddelerdir. Bu maddeler /0/ gösteriminde özellikle R7 R9 maddelerini içerir. 3.Alev alabilen, kolay alev alabilen ve çok kolay alev alabilen maddeler /F+,F/ Sıvı haldeyken, çok kolay alev alabilen maddeler 0 C nin altında ateş alma noktasına ve maksimum 35 C kaynama noktasına sahiptirler. Bu maddeler F+ tehlike sembolü ve R12 gösterimiyle belirtilir. Maddeler eğer; 15

17 1. Isınabilir ve dışardan enerji almadan normal hava sıcaklığında tutuşabilirlerse, 2. Katı halde kısa süre ateşe maruz tutulduğunda yanabilir ve ateşten uzaklaştırıldığında da yanmaya devam edebilirlerse, 3. Sıvı halde 21 C nin altında alev alabiliyorlarsa, 4. Gaz haldeyken, 1013 hpa ve 20 C de hava ile karıştırıldığında alev alırsa, 5. Suyla ya da nemli hava ile temas ettiğinde tehlikeli miktarda kolay alev alabilen gazları oluşturuyorlarsa, 6. Toz halde iken havayla temas ettiğinde tutuşursa. Bu maddeler F tehlike sembolü ve R11 gösteriminde belirtilir. Alev alabilen maddeler sıvı haldeyken 21 C den 55 C ye kadar ateş alma noktasına sahiptirler ve R10 gösterimiyle belirtilirler. Tehlike sembolü kullanılmaz. Çok kolay alev alabilen, kolay alev alabilen ve alev alabilen sıvılarla çalışırken sadece tutuşturucu olmayan elektrikli ısıtıcılar kullanılmalıdır. Tüm maddeler ısıtılırken buharı atmosfere karışmayacak şekilde ısıtılmalıdır. O ülkenin itfaiye otoriteleri tarafından yapılan düzenlemeler dikkate alınmalıdır. 4. Zehirli Maddeler / T+, T, Xn / Kimyasal maddelerle ilgili kanuni düzenlemeye göre zehirli maddeler üç gruba ayrılır; Çok zehirli maddeler (R26 R28), T+ tehlike sembolü Zehirli maddeler (R23 R25), T tehlike sembolü Az zehirli maddeler (R20 R22), Xn tehlike sembolü T+ :Çok zehirli maddeler, küçük miktarlarda deriye temas ettiğinde, yutulduğunda ya da teneffüs edilir edilmez çok kısa zamanda ölüme sebebiyet veren veya şiddetli kronik tahribat yapan maddelerdir. T : Zehirli maddeler, küçük miktarlarda deriye temas ettiğinde, yutulduğunda ya da teneffüs edildiğinde ölüme sebebiyet veren ya da dikkate değer ciddi kronik tahribat yapan maddelerdir. 16

18 Xn : Az zehirli maddeler (zararlı maddeler) deriye temas ettiğinde, yutulduğunda ya da teneffüs edildiğinde sınırlı tahribata sebep olan maddelerdir. Deney esnasında (Klorin, hidrojen sülfür gibi) zehirli ya da çok zehirli maddelerin hazırlanmasında deney için gerekli olan miktarlar kullanılmalıdır. Uçucu maddelerle deney yaparken gazın çıkmasını engelleyecek bir kapak kullanılmalıdır. Artıklar uygun bir şekilde imha edilmeli ve saklanmamalıdır. İmha edebilmek için gerekli malzemeler mevcut değilse, deney yapılmayabilir. Az zehirli ya da zehirli olmayan maddeler izin olmaksızın alınabilir. Az zehirli maddeler, aynı zamanda kanunen zehir oranı maksimum olarak belirlenmiş dereceden düşük konsantrasyonda zehirli ya da çok zehirli maddeleri ihtiva eden maddelerdir. Dolayısıyla klorlu su, bromlu su ve hidrojen sülfür solusyonlarının %1 e kadar olan konsantrasyonları instructionda kullanılabilir. 5. Aşındıran ve Tahriş edenler /C, Xi/ Yakıcı ve aşındırıcı maddeler (R34, R35), C gösterimi, etkileriyle canlıları tahrip eden maddelerdir. Eğer mukoza zarı ya da deri ile tekrar tekrar, direkt ya da uzun süre temas ettiğinde aşındırmaksızın iltihaplara, yaralara sebebiyet veriyorsa, bu maddeler Tahriş Eden Maddeler (R36, R38), Xi gösterimi diye sınıflandırılırlar. İlgili güvenlik tavsiyeleri (S22 S28) dikkate alınmalıdır. 6. Kansorejenik, Genotip veya embriyoyu tahrip eden, kronik zararlar veren maddeler. Kanıtlanmış kansorejenik etkisi (R45) olan, kalıtsal zarar veren (R46) ya da embriyoya zarar veren (R47) veya kronik olarak zarar veren özellikle de hata kabul etmeyen kansorejenik maddelerin instruction maksadıyla kullanılmaması iyi olur. Bu tür maddeler bütün okulların stoklarından kaldırılmalıdır. Depolamaya hiç bir şekilde izin verilmez. Bundan başka, potansiyel kansorejenik şüphesi belirlenen maddeler (R40), yalnız gerekli önlemlerin alınması ve yerine daha az tehlikesi olan kimyasal maddeler bulunamaması halinde kullanılmalarına izin verilir. 17

19 LABORATUVAR MALZEMELERİ 18

20 ikili büret tutacağı (kelebek) kıskaç porselen kroze kıskaç tutucu(nivo) üçgen kil halka amyant tel spor bek üçayak 19

21 buhner hunisi ayırma hunisi beher süzme (nuçe) erleni huni balon damlatma hunisi geri soğutucu desikatör cam boru erlen vezin kabı balon joje petri kabı saat camı 20

22 büret gaz büreti şilifli termometre pipet bullu pipet şilifli geri soğutucu geri soğutucu bullu geri soğutucu termometre 21

23 piset santrifüj tüpü cam baget deney tüpü puar pastör pipeti damlalık tüplük lastik tıpa havan kroze mantar tıpa kalorimetri kabı tüp maşası 22

24 lab jack (kriko) maşa kumpas cımbız (pens) mohr pensi 23

25 santrifüj Güç kaynağı (varyak) Karıştırıcı ısıtıcı hassas terazi palet ısıtıcı balon ısıtıcı (mantolu ısıtıcı) 24

26 CAM MALZEMELERİN TEMİZLENMESİ Laboratuarda en önemli işlerden birisi de cam malzemelerin temizliğidir. Kirli malzemelerle yapılan deneyler doğru ve duyarlı sonuçlar vermez. Cam malzemelerin temizlenmesinde çeşitli yıkama çözeltileri kullanılır. Bu çözeltiler cam malzemelerde kirlenmelere neden olan kimyasal maddeleri yükseltgeyerek çözünmelerini sağlar. Çok kullanılan yıkama çözeltilerinden aşağıda bahsedilmiştir. Kromik asit çözeltisi: 6g potasyum dikromatın (K 2 Cr 2 O 7 ) 100mL derişik sülfürik asit (H 2 SO 4 ) deki çözeltisidir. Çözelti rengi turuncudur ve rengi yeşile dönene kadar kullanılabilir. Renk dönüşümünün nedeni kromik asitteki (H 2 Cr 2 O 7 ) kromun +6 değerlikten +3 değerliliğe indirgenmesidir. Krom kanserojen bir maddedir. Bazik permanganat çözeltisi: 10g potasyum permanganat (KMnO 4 ) ile 10g sodyum hidroksitin (NaOH) 100mL damıtık sudaki menekşe renkli çözeltisidir. Kahverengi çözelti siyah renge dönene kadar temizleme işleminde kullanılabilir. Renk dönüşümünün sebebi menekşe renkli potasyum permanganatın mangan dioksite (MnO 2 ) dönüşmesidir. Bazik potasyum permanganat çözeltisi ile yıkama yapıldığında cam malzemede kahverengi bir MnO 2 filmi oluşuyorsa, film 1M HCl çözeltisi ile yıkanmalıdır. Kral suyu: 3 hacim derişik hidroklorik asit (HCl) + 1 hacim nitrik asit (HNO 3 ) çözeltisidir. Asit banyoları: Çeşitli asit banyoları olmasına rağmen en uygun asit banyosu derişik sülfürik asit (H2SO4) ile çok az miktardaki derişik nitrik asit (HNO 3 ) karışımıdır. Nitrik asit cam malzemedeki kimyasal maddeyi yükseltgeyerek temizlemektedir. Bu sırada zararlı maddeler açığa çıkacağından çözelti sık ve küçük hacimlerde kullanılmalıdır. Asit banyoları çok tehlikeli olduklarından laboratuarlarda saklanmazlar. Organik çözücüler: Alkol, aseton, benzen, eter, karbontetraklorür, piridin, tetrahidrofuran (THF) vb. organik maddelerdir. Bu tür çözücüler pahalı olduklarından cam malzemeler toplu yıkanmalıdır. Kirlenen organik çözücüler damıtma yöntemi ile saflaştırılarak yeniden kullanılmalıdır. Yine bir çok organik çözgen kanserojen kimyasal sınıfındadır. Yağlı katransı kirler için: Katransı yağlı lekeler için %5-10 luk sodyum fosfat (Na 3 PO 4 ) çözeltisi kullanılır. Yağlı katransı kirler için: Katransı yağlı lekeler için 120g sodyum hidroksit (NaOH) 120mL su içerisinde çözünür. Üzeri alkol ile 1L ye tamamlanır. Bu yıkama çözeltilerinin hepsinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanmak gereklidir. 25

27 DENEYLER 1.DENEY: MADDELERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Genel Bilgiler Her maddenin belirleyici özellikleri vardır. Bunlar fiziksel ve kimyasal özelliklerdir. Bu özelliklerin her madde için farklılık göstermesinden dolayı maddeleri birbirinden ayırt etmek mümkündür. Örneğin şeker ve tuzun ikisi de beyaz, katı kristalimsi, suda çözünür ve kokusuzdurlar. Fakat şeker tatlıdır ve ısıtılırsa erir, fazla ısıda kahverengiye döner ve yanar. Ancak tuz ise farklı bir tada sahiptir ve ancak 800ºC de erir, kahverengiye dönmez. Açık alevde yakılırsa sarı bir ışık verir. Fiziksel özellikler: Maddenin dış karakterini oluşturan özelliklerdir. Tat, koku, renk, erime, kaynama ve donma noktası, yoğunluk, akışkanlık, viskozite, elektrik iletkenliği maddenin fiziksel özellikleridir. Bu fiziksel özelliklerin değişimi sonucunda maddenin karakterini değiştirmez. Aynı maddenin katı sıvı gaz fazları arasında veya düz bir kağıt ile buruşmuş bir kağıt arasında fiziksel farklılıklar vardır. Kimyaları aynıdır. Fiziksel değişimler sonucunda madde eski formuna tekrar basit fiziksel yöntemlerle dönüşebilmektedir. Kimyasal özellikler: Maddenin içyapısına dair özelliklerdir. Ancak kimyasal tepkimelerle değişim gösterebilen bu özellikler, maddenin atom ve molekül bazındaki karakterleriyle doğrudan ilişkilidir. Kimyasal bir değişim (reaksiyon) sonucu madde eski haline ya dönememekte ya da karmaşık kimyasal proseslere ihtiyaç duymaktadır. Bir odunun yanması veya bir çimentonun donması dönüşümsüz kimyasal değişimlere örnek verilebilir. Gerekli Madde ve Malzemeler: Madde ve Malzemeler: Deney Tüpü ve Spatül, CuSO 4 (bakır sülfat), Na 2 CO 3 (sodyum karbonat), Ba(NO 3 ) 2 (baryum nitrat), Mg Şerit, Nişasta, HNO 3 (nitrik asit), H 2 SO 4 (sülfürik asit), CaCl 2 (kalsiyum klorür), C 12 H 22 O 11 (şeker), Atık Toplama Beheri (asit için). Deneyin Yapılışı: a) Sudaki Çözünürlük: Deney tüpüne spatül ile bir miktar (0,2 0,4 g) katı madde alınır. Üzerine 20 damla (~1mL) su eklenir ve çalkalanarak çözünürlüğü gözlemlenir. Madde çözünmemişse aynı miktar su eklenip sonuç kaydedilir. 26

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği 1 Laboratuvar Güvenliği Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgiler kimyaevi.org sitesinden alınmıştı[metni yazın] Sayfa 1 İçindekiler 1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ...4 2. LABORATUVARDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...4 3. İNSAN

Detaylı

Hangi Kimyasallar insan icin Zararli

Hangi Kimyasallar insan icin Zararli Hangi Kimyasallar insan icin Zararli Hangi Kimyasallar insan icin Zararli Laboratuvar çalışmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalışılır. Çalışan kişinin sağlığı açısından bu maddelerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 21 REV TRH :EYLÜL 22 REV NO : SAYFA NO :1/15 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI HAZIRLAYAN MİKROBİYOLOJİ Uzmanı KONTROL EDEN Kalite Yönetim Direktörü ONAYLAYAN Başhekim 21 REV TRH :EYLÜL 22 REV NO : SAYFA NO :2/15

Detaylı

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 1. LABORATUVAR NİN AMACI Laboratuvar Güvenlik rehberinin amacı doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en az hata ile olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesini

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ EL KĠTABI KOCAELĠ, 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO: 1. Laboratuar Güvenliği 1 2. Kimya Laboratuarlarında Güvenlik 2

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2012 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur.yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ateş: Yanma olayının gözle

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı