Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler"

Transkript

1 Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

2 Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü Parantezli İfadeler Dert İşlem İçeren Problemler Ünite Değerlendirme Testi Ünite Değerlendirme Analizi

3 1. Ünite: Milyonlar Doğal sayılar okunurken sağdan sola doğru üçer basamak ayrılırlar 1, 2 ve 3 basamaklı sayılarda birler bölüğü, 4, 5 ve 6 basamaklı sayılarda birler ve binler bölüğü, 7, 8 ve 9 basamaklı sayılarda birler, binler ve milyonlar bölüğü bulunur. Bir doğal sayıda bulunan rakamların basamak değeri bulunurken rakam ile rakamın bulunduğu basamak değeri çarpılır. A. Aşağıdaki tablolarda bazı illerimizin ve ülkelerin nüfusları verilmiştir. Tablolardaki sayıların okunuşlarını yazınız. İller Antalya Bursa İzmir Ankara Nüfus Okunuşu Ülkeler Nüfus Okunuşu Suriye Irak İran Gürcistan Meksika B. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları uygun yerlere yazınız. Sekiz milyon üç yüz altı bin kırk altı Okunuşlar Sayılar Dört milyon yedi yüz doksan yedi bin elli Otuz iki milyon beş yüz elli bin yüz yirmi üç Kırk beş milyon yüz dört bin doksan İki yüz milyon iki bin on iki 7

4 v Ünite: Milyonlar C. Aşağıdaki doğal sayılarda kırmızı renkle verilen rakamları sırasıyla tablodaki uygun yerlere yazınız. 1. sayı 2. sayı 3. sayı Sayı 1. sayı 2. sayı 3. sayı Yüz milyonlar basamağı Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü On milyonlar basamağı Milyonlar basamağı Yüz binler basamağı On binler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı D. Aşağıda verilen basamak tablosundaki boşluklara uygun sayıları yazınız. Doğal Sayılar Yüz Milyonlar Basamağı Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü On Milyonlar Basamağı Milyonlar Basamağı Yüz Binler Basamağı On Binler Basamağı Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı E. Aşağıdaki tabloda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve doğal sayılarda tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamlarını yazınız. Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü Doğal Sayı Tekrar Eden Rakamların Basamak Değerleri Toplamı

5 1. Ünite: Milyonlar ÇAYKARA Nüfus: Yukarıdaki tabelaya göre Çaykara nın nüfusunu hangi öğrenci doğru okumuştur? A) B) C) D) Dört milyon yedi bin sekiz yüz kırk beş Dört milyon yedi yüz bin sekiz yüz kırk beş Dört milyon yetmiş bin kırk beş Dört milyon yedi bin kırk beş Yukarıdaki abaküste bir ülkedeki yıllık petrol tüketimi ton cinsinden verilmiştir. Buna göre bu ülkenin yıllık petrol tüketimi kaç tondur? A) B) C) D) sayısını okurken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? A) altı yüz elli altı bin B) altmış beş bin C) yedi milyon D) altı yüz elli üç 3, 1, 0, 4, 7, 5 Yusuf 2. Ahmet Murat Beş yüz iki bin dört Murat ın okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5204 B) 5024 C) D) Ahmet ile Yusuf, yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak altı basamaklı sayılar oluşturuyorlar. Oluşturdukları sayılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Altı basamaklı en küçük sayı: B) Altı basamaklı en büyük tek sayı: C) Altı basamaklı en küçük tek sayı: D) Altı basamaklı en büyük çift sayı:

6 1. 1. Ünite: Milyonlar sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sekiz basamaklı bir sayıdır. B) Binler bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerleri toplamı dir. C) Milyonlar basamağında 4 rakamı vardır. D) Milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların toplamı 9 dur Yukarıdaki sayıda bulunan 7 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 7 B) 700 C) 7000 D) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür? A) B) C) D) Nihal 6 tane on milyonluk 5 tane yüz binlik 5 tane on binlik 2 tane yüzlük 4 tane birlik sayısındaki sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır? A) binler basamağı B) yüz binler basamağı C) milyonlar basamağı D) on binler basamağı Nihal in belirttiği sayı kaç basamaklıdır? A) 9 B) 8 C) 7 D) Aşağıda verilen sayılarda kırmızı renkle belirtilen rakamların basamak değerleri yanlarında gösterilmiştir Yukarıda rakamlarının basamak değerleri verilen doğal sayı kaçtır? A) 4567 B) 7654 C) D) Buna göre hangisinin basamak değeri yanlış yazılmıştır? A) B) C) D) Basamak değeri 10

7 1. Ünite: Milyonlar 2. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki basamak tablosuna göre yanıtlayınız. Yüz milyonlar basamağı On milyonlar basamağı Milyonlar basamağı Yüz binler basamağı On binler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanılarak binler bölüğündeki rakamların toplamı, birler bölüğündeki rakamların toplamına eşit olan en büyük doğal sayı oluşturulmak isteniyor. Buna göre oluşturulacak doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Tablodaki doğal sayının binler bölüğünde hangi sayı vardır? A) 503 B) 850 C) 602 D) 364 Birler bölüğünde 50, milyonlar bölüğünde 500 sayıları bulunan, binler bölüğünün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan en küçük sayı kaçtır? A) B) C) D) Tablodaki doğal sayının yüz milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) B) C) D) Tablodaki doğal sayının milyonlar ve binler bölüğündeki rakamlarla yazılabilecek altı basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek den büyük olan en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

8 2. 1. Ünite: Milyonlar 7 ve 8. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız Tablo: 2013 Yılı Bölgelere Göre Nüfuslar Bölge Nüfus Akdeniz Ege Marmara Karadeniz Doğu Anadolu G.Doğu Anadolu İç Anadolu Öğretmeni, Ahmet ten tahtaya yazdığı doğal sayının basamaklarındaki en küçük çift rakamı yuvarlak içine almasını istedi. Ahmet in yuvarlak içine alacağı rakam hangi basamaktadır? A) Onlar B) Binler C) Milyonlar D) On milyonlar 7. Nüfusu en çok olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege B) İç Anadolu C) Marmara D) Akdeniz 8. Doğu Anadolu bölgesinin nüfusunun binler basamağında hangi rakam bulunur? 11. Yedi basamaklı rakamları farklı en küçük sayının binler basamağında hangi rakam bulunur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 A) 7 B) 6 C) 4 D) a85a2 Yukarıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamların toplamı diğerlerinden büyüktür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Yukarıdaki sayıyı oluşturan rakamların toplamı 29 dur. Buna göre a yerine kaç yazılmalıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 12

9 2. 1. Ünite: Sayı ve Şekil Örüntüleri 1381 Sayılar belirli bir kurala göre dizilerek sayı örüntüsü oluşturulur. Bir sayı örüntüsünde verilmeyen sayı bulunurken önce örüntünün kuralı belirlenir. Bazı şekiller belirli bir kurala göre dizilerek şekil örüntüsü oluşturulur. Şekil örüntüsünde verilmeyen şekil bulunurken önce örüntünün kuralı belirlenir. A. Sayı örüntülerindeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız B. Aşağıda kuralı verilen sayı örüntüsünü oluşturunuz. Kural: Her sayı, bir önceki sayıdan 100 eksiktir C. Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayıları bulunuz. Doğru sayıyı yazınız. Örüntü Kuralı Bozan Sayı Doğru Sayı

10 v Ünite: Sayı ve Şekil Örüntüleri D. Verilen örüntülerin 4. adımlarındaki şekilleri örnekteki gibi çiziniz adım 2. adım 3. adım 4. adım 2 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 3 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 4 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 5 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 6 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 7 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 14

11 1. Ünite: Sayı ve Şekil Örüntüleri , 22,, 44 Yukarıdaki sayı örüntüsünde yerine kaç yazılmalıdır? A) 30 B) 32 C) 33 D) Aşağıda verilen sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) Ankara İstanbul Tablo: Haftalara Göre Fasulye Bitkisinin Büyümesi Hafta Fasulyenin Uzunluğu (cm) 1. hafta 7 Ankara dan İstanbul a giden bir tren 152 km sonra birinci istasyona, 232 km sonra ikinci istasyona varıyor. 2. hafta 3. hafta 4. hafta Tabloya göre 4. haftada fasulye kaç cm olur?? Aynı aralıklarla duran tren üçüncü istasyona kaç km sonra ulaşır? A) 30 B) 34 C) 38 D) 42 A) 228 B) 286 C) 312 D) , 11, 16, 21, 25, 31 sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir? A) 11 B) 16 C) 21 D) Yukarıdaki sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 30 B) 32 C) 35 D) 37 15

12 3. 1. Ünite: Sayı ve Şekil Örüntüleri sayı örüntüsündeki olan yere kaç yazılmalıdır? A) 42 B) 50 C) 52 D) Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayılar 9 un katları şeklindedir. A) Sayılar 5 in katları şeklindedir. A) Sayılar 6 şar 6 şar artmaktadır. D) Sayılar 5 er 5 er artmaktadır. 8. Mustafa, evlerinin bahçesine 90 cm boyunda bir kavak fidanı diker. Kavak fidanı bir yıl sonra 170 cm, ikinci yıl 250 cm ve üçüncü yıl 330 cm uzunluğa ulaşır. Kavağın büyüme hızı sabit olduğuna göre kavak fidanı 4. yılda kaç cm olur? A) 410 B) 420 C) 430 D) Aşağıdaki sayı gruplarından hangisindeki sayılar bir kurala göre dizilmemiştir? A) B) C) D) adım 2. adım 3. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün 7. adımında kaç yıldız bulunur? A) 17 B) 18 C) 20 D) adım 2. adım adım Yukarıdaki şekil örüntüsü, sayı örüntüsüne dönüştürülürse sayı örüntüsünün 8. terimindeki sayı kaç olur? A) 38 B) 40 C) 43 D) Bir manav, sattığı sebzelerden ilk gün 32 kâr elde ediyor. İkinci gün 41, 3. gün 50 kâr ediyor. Bu kâr artışına göre manav gün kaç kâr elde eder? A) 59 B) 68 C) 72 D) 86

13 1. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken aynı basamaktaki rakamlar alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işlemi birler basamağından başlanarak yapılır. İki sayı ile yapılan toplama işleminde ilk sayıya 1. toplanan ve ikinci sayıya 2. toplanan denilir. Toplama işleminin sonucuna toplam denir toplanan 2. toplanan Toplam A. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız B. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Toplamları, belirtilen şekilde sıralayınız = = = = = =... < < > > 17

14 v Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi C. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak özellikleri belirtilen beş basamaklı sayıları noktalı yerlere yazınız. Yazdığınız sayıları toplayınız En Küçük Sayı:... En Büyük Sayı: Birler basamağı 6 olan En Küçük Sayı:... En Büyük Sayı: D. Aşağıdaki toplama işlemlerinde, basamaklarda verilmeyen rakamları noktalı yerlere yazınız A B C A =... B =... C = K L M K =... L =... M =... =... =... = =... =... =... E. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz F. Aşağıdaki tabloyu, verilen sayıları örnekteki gibi toplayarak tamamlayınız

15 1. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi binlik 6 yüzlük 7 onluk 3 birlik 5 binlik 4 yüzlük 8 onluk 2 birlik Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A) 3363 B) 6792 C) 9055 D) Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? A) C) B) D) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür? A) B) C) D) Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) Tablo: taki Eşyalar Eşyalar Sıra Akıllı Tahta Dolap Fiyat ( ) Yukarıdaki tabloda, bir sınıftaki eşyaların fiyatları verilmiştir. Buna göre sınıftaki eşyaların fiyatları toplamı kaç dir? A) 9375 B) C) D) Beş basamaklı en büyük doğal sayının 500 eksiği kaçtır? A) B) C) D)

16 4. 1. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Yukarıdaki toplama işleminin sonucu, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir? 10. Bir araba galerisinde binek araç fiyatı , hafif ticari araç fiyatı dir. 2 binek araç ve 1 hafif ticari araç alan bir şirket kaç öder? A) B) C) D) A) B) C) D) Şimdi 24 ve 28 yaşında olan iki kardeşin 25 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? A) 75 B) 96 C) 102 D) Bir çiftlikte tavuk, 4608 koyun ve 557 inek vardır. Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? A) B) C) D) Aşağıda verilen problemlerden hangisi sadece toplama işlemi yapılarak çözülebilir? A) sayısının yarısı kaçtır? B) TL olan paramın TL siyle araba aldım. Geriye kaç TL param kaldı? C) sayısına kaç eklenirse eder? D) Bir çiftçi 2012 yılında kg, 2013 yılında kg domates üretiyor. Çiftçi iki yılda kaç kg domates üretmiştir? 12. Üç basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı ile beş basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A) 999 B) 1999 C) D)

17 1. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi A B C Yukarıda verilen toplama işlemlerinde A, B ve C birer rakamı ifade etmektedir. Buna göre ABC üç basamaklı sayısı kaçtır? A) 580 B) 590 C) 805 D) Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? A) = 126 B) = 106 C) = 88 D) = a b c d Yukarıda verilen toplama işlemine göre abcd dört basamaklı sayısı kaçtır? Yukarıda verilen toplama işleminin sonucunun yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 400 B) 600 C) 800 D) 900 A) 2518 B) 2456 C) 1816 D) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde verilmeyen toplanan diğerlerinden büyüktür? A) 276 = B) 345 = C) 123 = D) 805 = T A D T A D T A D Yukarıda verilen toplama işlemine göre T A D işleminin sonucu kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 10 21

18 1. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi = Yukarıda verilen toplama işlemine göre yerine kaç yazılmalıdır? A) 187 B) 131 C) 84 D) ve 12. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Tablo: Ülkelerdeki Turistler Ülke Türkiye İtalya Fransa TOPLAM Turist Sayısı 13 milyon 21 milyon 53 milyon Mustafa Bey in 525 si daha olsaydı yukarıdaki çamaşır makinesini alabilecekti. Buna göre Mustafa Bey in kaç si vardır? A) 575 B) 750 C) 850 D) on binlikten oluşan sayıya 9 yüzlük eklenirse hangi sayı elde edilir? A) 8900 B) C) D) Fransa ya gelen turist sayısı kaçtır? A) 17 milyon B) 19 milyon C) 21 milyon D) 25 milyon 12. İtalya ve Türkiye yi ziyaret eden toplam turist sayısı kaçtır? A) 26 milyon B) 29 milyon C) 34 milyon D) 45 milyon Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanılarak oluşturulabilecek, rakamları farklı beş basamaklı en küçük çift sayı ile rakamları farklı beş basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) D)

19 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapılırken aynı basamaktaki rakamlar alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır. Çıkarma işlemi, birler basamağından başlanarak yapılır. Bir çıkarma işlemindeki sayılara eksilen, çıkan ve fark isimleri verilir. Bir çıkarma işleminde verilmeyen çıkan sayı bulunurken eksilenden fark çıkarılır. Çıkan = Eksilen Fark Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen sayı bulunurken çıkan ile fark toplanır Eksilen Çıkan Fark Eksilen = Çıkan Fark A. Aşağıdaki tablolarda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. 1. Obn Bn Y O B 2. Obn Bn Y O B 3. Obn Bn Y O B B. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız = = = = = = =... 23

20 v Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi C. Yanda verilen rakamları birer kez kullanarak özellikleri belirtilen beş basamaklı sayıları yazınız. Yazdığınız sayıların farkını bulunuz. 1. En büyük sayı : 2. En büyük tek sayı : En küçük sayı : Fark : En küçük tek sayı : Fark : D. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen rakamları uygun yerlere yazınız E. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız

21 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi on binlik 8 binlik 4 yüzlük 5 onluk 7 birlik 1 on binlik 2 binlik 2 yüzlük 1 onluk 2 birlik Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) 5363 B) C) D) Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) 3903 B) C) D) Tablo: Okul Eşyaları Eşyalar Fiyat (Å) 165 Adet sıra Adet masa? Toplam Fiyat Yukarıdaki tabloda, bir okula alınan eşyaların fiyatları verilmiştir. Tabloya göre masaların toplam fiyatı kaç dir? A) 9375 B) 9750 C) D) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A) B) Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir? A) B) C) D) C) D)

22 6. 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 6. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin hangisinde hata yapılmıştır? A) B) Beş basamaklı en büyük sayı ile beş basamaklı en küçük sayının farkı 318 eksiği 2740 olan sayı C) D) Suat Yunus 7. Suat ve Yunus un söyledikleri sayıların farkı kaçtır? A) B) C) D) Yukarıdaki işlemde yerine , yerine yazılırsa işlemin sonucu kaç olur? A) 3880 B) 3890 C) 3980 D) ve 12. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Tablo: Satılan Çamaşır Makineleri 8. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin hangisinin sonucu beş basamaklı bir doğal sayıdır? Yıllar Çamaşır Makinesi Sayısı A) B) C) D) yılında, bir önceki yıldan kaç adet fazla çamaşır makinesi satılmıştır? A) 767 B) 880 C) 974 D) Bir çiftlikte 9705 tavuk, 3680 koyun vardır. Buna göre çiftlikteki tavukların sayısı, koyunların sayısından kaç fazladır? A) 5075 B) 6025 C) 9370 D) En çok satış yapılan yılda, en az satış yapılan yıldan kaç adet fazla çamaşır makinesi satılmıştır? A) 1268 B) 1150 C) 960 D)

23 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi A B C A B C Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre üç basamaklı ABC sayısı kaçtır? A) 286 B) 425 C) 486 D) 786 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerinde, A, B ve C birer rakamı ifade etmektedir. Buna göre A B C toplamı kaçtır? A) 19 B) 21 C) 24 D) Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucunun, yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? A) B) C) D) A) 400 B) 200 C) 100 D) a b c d Yukarıdaki çıkarma işlemine göre dört basamaklı abcd sayısı kaçtır? A) 7820 B) 8801 C) 8804 D) 9806 Yukarıdaki çıkarma işleminde eksilen sayı kaçtır? A) B) C) D)

24 7. 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 7. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A) = 365 B) = 480 C) = 1117 D) = ve 9. soruları aşağıda verilen işleme göre yanıtlayınız , 7, 9, 2, 4 Yukarıdaki bilgisayarda verilen rakamlarla oluşturulabilecek en büyük sayı ile beş basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır? A) B) C) D) KAŞ Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki çıkan sayının hangisi diğerlerinden küçüktür? 8. KAŞ kelimesini oluşturan rakamların toplamı kaçtır? A) 14 B) 13 C) 11 D) 7 A) B) ŞAKA kelimesine karşılık gelen sayı kaçtır? C) D) A) 2363 B) 2633 C) 2763 D) = Yukarıdaki işlemde verilen yerine kaç yazılmalıdır? A) 58 B) 132 C) 1334 D) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu 3800 e en yakındır? A) B) C) D)

25 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 1384 İki doğal sayı çarpılırken önce birinci sayı ile ikinci sayının birler basamağındaki 128 rakam çarpılır ve çarpım yazılır. Sonra varsa birinci sayı ile ikinci sayının onlar basamağındaki rakam çarpılır ve çarpım birinci çarpımın altına bir basamak sola kaydırılarak yazılır. Son olarak varsa birinci sayı ile ikinci sayının yüzler basamağındaki rakam çarpılır ve çarpım, ikinci çarpımın altına bir basamak daha sola kaydırılarak yazılır. Çarpımlar toplanarak çarpma işleminin sonucu bulunur. x A. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız x 5 x 70 x 240 x x 24 x 32 x 40 x B. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız x x x x x x x

26 v 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi C. Aşağıda bir kırtasiyedeki ürünlere ait bilgiler verilmiştir. Verilenlere göre kırtasiyedeki ürünlerin sayısını örnekteki gibi bulunuz. Ürün Çeşidi Bir Paketteki Ürün Sayısı Bir Kolideki Paket Sayısı Koli Sayısı Toplam Ürün Sayısı Silgi (24 x 18) x 12 = 5184 Kalem Cetvel Ataç D. Aşağıdaki ürünlerin satış adetlerine göre satış sonunda kaç kazanılacağını noktalı yerlere yazınız Çanta Ajanda Suluboya Kalem Satış Adedi : 83 Satış Adedi : 134 Satış Adedi : 36 Satış Adedi :

27 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Yanda verilen çarpma işleminde çarpım kaçtır? x param var. 275 param var. A) B) Ahmet Canan C) D) Canan ile Ahmet in paralarının toplamının 15 katı kaç dir? A) 4125 B) Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? C) 6150 D) 8075 A) 50 x C) 432 x B) 129 x D) 509 x Yanda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) x Tablo: İndirimli Fiyatlar Ürün Adı Fiyatı ( ) Ayakkabı Günde 224 çift çorap dokunan fabrikada bir ayda kaç çift çorap dokunur? A) B) 6720 C) 3675 D) 675 Tişört 19 Pantolon Yukarıdaki tabloda, bir mağazada yapılan indirim sonrası ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. İndirimden yararlanmak isteyen Kerem, her üründen üçer adet alırsa kaç öder? 27 A) 327 B) 345 C) 375 D) Ankara ile İstanbul arasındaki sefer için 176 uçak bileti satıldı. Bir biletin fiyatı 125 olduğuna göre bilet satışından kaç gelir elde edilmiştir? A) B) C) D)

28 8. 1. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 8. x ve 12. soruları tabloya göre yanıtlayınız. Arzu, yandaki çarpma işleminin sonucunu, hesap makinesi kullanarak buldu. Seher ise sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak çarpma işleminin sonucunu tahmin etti. Arzu ile Seher in bulduğu sonuçlar arasındaki fark kaçtır? A) 196 B) 894 C) 1496 D) 1506 Otobüs A B Tablo: Gidilen Yollar Yol Bir seferde gittiği yol (km) (gidiş-dönüş) Ankara-İstanbul 906 Ankara-Trabzon Hangi sayının 100 katının yarısı, 500 sayısının 2 katıdır? A) 20 B) 100 C) 200 D) A otobüsü 5 sefer yaptığında kaç km yol gider? A) 3600 B) 4530 C) 4800 D) katlı bir apartmanın her katında 8 daire, her dairede 5 oda ve her odada 2 pencere vardır. Buna göre apartmandaki toplam pencere sayısı kaçtır? A) 1920 B) 1840 C) 960 D) B otobüsü, 3 günde bir Ankara - Trabzon arasında sefer yapıyor. Buna göre B otobüsü 30 günde kaç km yol gider? A) 4560 B) 8560 C) D)

29 1. Ünite: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Bir bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan bulunur. Bir bölme işleminde bölen ile bölümün çarpımı ile kalanın toplamı, bölünene eşittir. Bölünen = (Bölen x Bölüm) Kalan Bölünen Bölen 123 Bölüm Kalan A. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz x 8 =

30 v Ünite: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi B. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen bölünenleri bulunuz. Sembollerle belirtilen işlemleri yapınız = = = = ( ) ( ) = K 19 A 39 L 20 E K = A = L = E = (L E) (K A) = C. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Kalanı en küçük olan işlemi işaretleyiniz. Kalan Kalan

31 1. Ünite: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi m uzunluğundaki ip, 8 eş parçaya bölünürse her bir parçası kaç metre olur? Melek Öğretmen in sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda verilen bölme işlemindeki bölüm kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 A) 27 B) 270 C) 1750 D) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 e bölündüğünde kalan 2 olur? A) 2436 B) 3535 C) 4732 D) ün 6 ya bölümünden kalan A dır. 528 in 5 e bölümünden kalan B dir. Ela Leyla Ela ile Leyla nın söylediği A ve B sayılarının çarpımı kaçtır? A) 4 B) 9 C) 12 D) 15 Yukarıdaki verilen bölme işlemindeki bölüm kaç basamaklı bir sayıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) nin içinde kaç tane 25 Kr vardır? A) 118 B) 124 C) 132 D) Bir su deposundaki 1862 litre su, 19 litrelik damacanalara doldurulacaktır. Bunun için kaç damacana gerekir? A) 77 B) 86 C) 98 D)

32 9. 1. Ünite: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Yukarıda verilen bölme işlemindeki bölüm kaç basamaklıdır? Yukarıdaki bölme işleminde bir hata yapılmıştır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bu hatanın aynısı, aşağıdaki işlemlerin hangisinde yapılmıştır? 9. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğru yapılmıştır? A) B) A) C) B) D) C) D) Yukarıdaki bölme işleminde kalan kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) Şemada verilen bölme işlemine göre boş kutucuğa kaç yazılmalıdır? A) 500 B) 515 C) 520 D) 525 :

33 1. Ünite: 7. Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri 1386 Bir sayı 10 ile zihinden çarparken sayının sağına 1 adet 0, 100 ile zihinden çarparken sayının sağına 2 adet 0, 1000 ile zihinden çarparken sayının sağına 3 adet 0 yazılır. Bir sayı 10 a bölünürken sayının sağından 1 adet 0, 100 e bölünürken sayının sağından 2 adet 0, 1000 e bölünürken sayının sağından 3 adet 0 silinir. A. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak sonuçlarını noktalı yerlere yazınız x 10 = x 100 = x 10 = x 100 = x 10 = x 100 = x 10 = x 100 = x 10 = x 100 = x 1000 = x 10 = x 1000 = x 100 = x 1000 =... 4 x 1000 = x 1000 = x 1000 = x 1000 = x 10 =... B. Tablolarda belirtilen çarpma işlemlerini yaparak tabloları tamamlayınız. x x

34 v Ünite: Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri C. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yaparak sonuçlarını noktalı yerlere yazınız = = = = = = = = = = = = = = = = = = =... D. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını yazınız = = = = E. Aşağıda verilen çarpma tablolarında boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız. x x

35 1. Ünite: Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşit değildir? A) B) 44 1 C) D) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A) 1100 x 100 = B) 430 x 200 = C) 3 x 8 x 10 = 240 D) 1500 x 6 = x A = Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? A) 1450 B) 145 C) 45 D) 14 Yukarıdaki işleme göre A kaçtır? A) 10 B) 100 C) 1000 D) = 888 x 10 = x 10 x 9 x 100 Yukarıda verilenlere göre toplamı kaçtır? A) 7800 B) 8506 C) 9320 D) Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucunun 10 a bölümü kaçtır? A) 1800 B) C) D)

36 Ünite: Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri 7. Bir CD ye 100 tane veya bir DVD ye 1000 tane dosya kaydedilebilmektedir dosyayı kaydetmek için ihtiyaç duyulan CD veya DVD sayısı kaçtır? CD DVD A) A) A) D) Babam, köydeki evimizin etrafına bahçe duvarı yapmak için 5600 tuğla aldı. Usta, günde 700 tuğla ile duvar örüyor. Buna göre Usta, bahçe duvarını kaç günde örer? A) 6 B) 8 C) 9 D) Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? A) B) C) D) x 1000 işleminin sonucunun basamak sayısı A, işleminin sonucunun basamak sayısı B dir. Buna göre A B kaçtır? A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 9. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A) = 11 B) = 1 C) = 9 D) 99 1 = Tanesi 6 TL olan yumurtadan 1000 tane alınırsa kaç TL ödenir? A) 60 B) 600 C) 6000 D)

37 1. Ünite: 8. Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma 1387 Bir çarpma işleminde verilmeyen rakamlar bulunurken rakamlarla yapılan çarpma işlemleri incelenir. Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpan bulunurken çarpım verilen çarpana bölünür. Bir bölme işleminde bölen bulunurken bölünen sayı, bölüme bölünür. Bir bölme işleminde bölüm bulunurken bölünen sayı, bölene bölünür. A. Çarpma işlemlerindeki basamaklarda verilmeyen rakamları bularak uygun yerlere yazınız. x x x x B. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz ve belirtilen işlemleri yapınız. ABC x ABC = x KL KL =... PRS x PRS = x MN MN =... ABC x KL =... PRS x MN =... 4 x... = x 25 = x... = x... = x 18 = x 12 =

38 v Ünite: Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma C. Aşağıda verilen bölme işlemlerindeki basamaklarda verilmeyen rakamları bulunuz D. Aşağıda verilen bölme işlemlerindeki ve yerine yazılması gereken sayıları noktalı yerlere yazınız = 20 = = 76 = = 99 = = 60 = = 40 = = 38 = = 96 = = 112 =... E. Şemalarda verilen işlemlere göre boş kutucuklara uygun sayıları yazınız

39 1. Ünite: Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma x ABCB 4. x Yanda verilen çarpma işlemine göre ABCB sayısı kaçtır? A) 9828 B) 9464 C) 6354 D) 3616 Yukarıdaki çarpma işleminde, çarpanların toplamı kaçtır? A) 72 B) 192 C) 416 D) x? Yukarıda verilen çarpma işlemindeki? yerine kaç yazılmalıdır? x 65 = x = 1600 Yukarıda verilenlere göre toplamı kaçtır? A) 25 B) 85 C) 90 D) 105 A) 6 B) 7 C) 8 D) ile çarpımının sonucu 1200 olan sayı kaçtır? A) 180 B) 160 C) 150 D) Kalansız bir bölme işleminde bölüm 28, bölen 8 dir. Bölünen sayı kaçtır? A) 224 B) 440 C) 474 D)

40 Ünite: Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma 7. x 18 = ( ) Yukarıda verilenlere göre yerine kaç yazılmalıdır? A) 112 B) 126 C) 288 D) ABC x Yukarıdaki verilen çarpma işlemine göre ABC üç basamaklı sayısı kaçtır? A) 234 B) 345 C) 354 D) x 38 = x Δ = Yukarıda verilenlere göre Δ toplamı kaçtır? A) 28 B) 32 C) 45 D) 48 Yukarıdaki bölme işleminde böleni bulmak için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (542 13) x 9 B) 13 x 9 C) (542 9) 13 D) 542 (13 9) 9. 5A3 x 4 B C 12.? Yukarıdaki çarpma işlemine göre A B C işleminin sonucu kaçtır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 Cengiz Öğretmen in tahtaya yazdığı kalanlı bölme işleminde, bölünen sayı en çok kaç olabilir? A) 330 B) 334 C) 335 D)

41 1. Ünite: Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü Bir sayının karesi, sayının kendisi ile çarpımına eşittir = 10 x = 7 x = 11 x = 13 x 13 Bir sayının küpü, sayının üç kez yan yana yazılıp çarpılmasıyla bulunur. 1 3 = 1 x 1 x = 2 x 2 x = 5 x 5 x = 8 x 8 x 8 A. Aşağıdaki üslü sayıları, tekrarlı çarpım şeklinde noktalı yerlere yazınız. 8 2 = 8 x = = = = = = =... B. Aşağıdaki doğal sayıları, örnekteki gibi tekrarlı çarpım şeklinde ve üslü ifade biçiminde yazınız. 25 = 5 x 5 49 = x 81 = x = x 100 = x 36 = x C. Aşağıdaki ifadelere uygun olarak çarpma işlemlerini yazınız. Çarpma işlemlerini üslü ifade biçiminde yazınız. a. 6 nın kendisiyle çarpımı: 6 x b. 12 nin küpü: c. 25 in karesi: d. 10 un kendisiyle çarpımı: 45

42 Ünite: Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü 1. 5 x 5 x 5 = Dördün küpü ifadesinin değeri kaçtır? A) 12 B) 16 C) 64 D) 81 Yukarıdaki ifadede verilen noktalı yere hangi üslü ifade yazılmalıdır? A) 5 1 B) 5 3 C) 3 5 D) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 3 2 = 9 B) 4 2 = 16 C) 5 2 = 25 D) 6 2 = 60 Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin değerine eşittir? A) 6 2 B) 6 x 7 C) 6 7 D) üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? işleminin sonucu kaçtır? A) 108 B) 106 C) 104 D) 102 A) 7 x 3 B) C) 7 x 7 x 7 D) 3 x 3 x 3 46

43 1. Ünite: Parantezli İfadeler Parantezli işlemlerde önce parantezin içindeki işlem yapılır. Sonra bulunan sonuç ile diğer işlemler yapılır. A. Parantezli işlemler ile sonuçlarını eşleştiriniz. a ( ) 8 90 (140 40) 90 f 68 b (999 1) ( ) g 9 c ( ) 47 1 (95 5) 40 h 167 d (280 28) (108 9) i 101 e (828 4) (720 10) 8 j B. Aşağıda verilen işlemlere göre karşılaştırmalardan doğru olanları işaretleyiniz (32 8) > (100 94) < ( ) 6 < 4 4. (16 88) x 16 > 1584 (95 5) 3 = ( ) 100 = (108 9) > (999 1) 100 < 9 47

44 Ünite: Parantezli İfadeler 1. (273 13) x 5 4. (66 6) x 25 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 105 B) 100 C) 95 D) 85 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? A) 175 B) 275 C) 310 D) (860 20) 1201 =? Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? A) 1201 B) 1244 C) 2124 D) 3148 (9 x 8) (5 x 9) Δ = 401 Yukarıdaki işlemde verilen Δ yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 284 B) 299 C) 324 D) Sonucu olan işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (990 10) x 180 B) ( ) 4300 C) (900 10) x 16 D) 4 x ( ) 6. 6 x 8 9 işleminin sonucunun 102 olabilmesi için parantez işaretlerinin nereye yerleştirilmesi gerekir? A) 6 nın soluna ve 8 in sağına B) 6 nın soluna ve 9 un sağına C) 8 in soluna ve 9 un sağına D) Paranteze gerek yoktur. 48

45 1. Ünite: Dört İşlem İçeren Problemler 11. A. Aşağıdaki problemleri çözünüz. 1 Çözüm: Bir mağazada 1286 olan plazma televizyonlar 345 indirimle satılıyor. Bu mağazada 18 televizyon satıldığına göre kaç elde edilir? 2 Ahmet, annesine aldığı çamaşır makinesi için ayda 275, televizyon için 248 ödüyor. Ahmet borcunu 5 taksitte ödediğine göre aldığı eşyalar için toplam kaç öder? Çözüm: 3 Bir fabrikadan, her birinin içinde 24 paket bardak takımı bulunan 850 koli kamyonlara yüklenip farklı illere gönderiliyor. Fabrikadan kaç paket bardak takımı gönderilmiştir? Çözüm: 4 9, 0, 3, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayının 100 katı kaçtır? Çözüm: 49

46 v Ünite: Dört İşlem İçeren Problemler B. Aşağıdaki problemleri çözünüz. 1. Yeni açılan işyeri için lik ofis mobilyası alınıyor. Ayda 2250 den 8 ay taksit ödeniyor. 8 ay sonra geriye kalan para peşin ödeniyor. Buna göre kaç peşin ödeme yapılmıştır? Çözüm : 2. Bir poşette 12 toka vardır. Her birinde 15 poşet toka olan 8 kutuda kaç toka vardır? Çözüm : 3. Babam, peşinat ödeyerek banka kredisiyle aldığı evin borcunu, aylık 1500 taksit ödeyerek 48 ayda bitirecektir. Babam ev için toplam kaç ödemiş olacaktır? Çözüm : 4. Bir domates üreticisi 6 serasının her birine 20 sıra domates fidesi dikiyor. Her sırada 5 fide olduğuna göre üretici kaç domates fidesi dikmiştir? Çözüm : Çözüm : 1 kilogram undan 20 ekmek yapılıyor. Her birinde 50 kg un bulunan 8 çuval undan kaç ekmek yapılır? 50

47 1. Ünite: Dört İşlem İçeren Problemler Bir toptancı, içinde 48 kalem bulunan kutulardan 1. gün 10 kutu, 2. gün 100 kutu ve 3. gün 200 kutu satmıştır. 4. Televizyonun ikinci taksiti kaç dir? A) 470 B) 325 C) 215 D) 195 Toptancı, 3 günde toplam kaç kalem satmıştır? A) B) C) D) , 3 ve 4. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Bir mağazada eş taksitle satılan ürünlerle ilgili ödeme tablosu verilmiştir. Bir kamyonetin kasasında 102 kilogram şeftali ve her biri 15 kilogram olan 8 kasa elma vardır. Ürün Fırın Buzdolabı Televizyon Tablo: Ödeme Koşulları 1.Taksit 2.Taksit 3.Taksit Toplam??? 480??? 1155??? 585 Bu kamyonetin kasasında toplam kaç kilogram meyve vardır? A) 224 B) 222 C) 220 D) Buzdolabının 3. taksiti kaç dir? A) 385 B) 390 C) 405 D) Bir kuruyemişçi kilosunu 6 TL ye aldığı çekirdeği kilosu 10 TL ye satıyor. Kuruyemişçi 120 kilogram çekirdek sattığında kaç TL kâr eder? 3. Mağazada satılan ürünlerin 1. taksitleri toplamı kaç dir? A) 360 B) 450 C) 480 D) 600 A) 700 B) 720 C) 740 D)

48 Ünite: Dört İşlem İçeren Problemler soruluk bir testte tüm soruların doğru cevabı 2 şer puandır. Ahmet testin tüm sorularını cevaplamış ve 94 puan almıştır. 210 TL 420 TL Yukarıda, çeyrek ve yarım altının satış fiyatları görülmektedir. Bir kuyumcu 120 çeyrek, 45 yarım altın sattığında, bu satıştan kaç lira elde eder? Ahmet in testte kaç doğrusu ve kaç yanlışı vardır? Doğru sayısı Yanlış sayısı A) 47 3 B) C) 44 6 D) A) B) C) D) İçinde tabakların bulunduğu 24 koli, bir kamyona yükleniyor. Her bir kolinin içinde 10 sıra, her sırada da 12 tabak vardır. 8. Ali, 3860 liraya satılan bir bilgisayarı 1700 TL peşinat ödeyip geri kalanını 6 eşit taksitle alıyor. Ali nin ödeyeceği her bir taksit kaç liradır? A) 480 B) 400 C) 360 D) 320 Kolilerde toplam kaç tabak vardır? Yukarıdaki problemin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisi ile yapılamaz? A) (24 x 10) x 12 B) (24 x 12) x 10 C) (24 x 10) 12 D) (10 x 12) x Çocuklara dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırmak için başlatılan bir kampanyada 425 çocuğa diş fırçalama seti dağıtılıyor. Bir setin fiyatı 13 olduğuna göre kampanya için dağıtılan diş fırçalama setlerinin toplam fiyatı kaç dir? A) 5505 B) 5525 C) 5600 D) Bir balıkçı tuttuğu hamsileri kasalara dolduruyor. 20 kg olan kasalardan 215 tane, 12 kg olan kasalardan 300 tane kullandığına göre bu balıkça kaç kilogram hamsi tutmuştur? A) 7600 B) 7700 C) 7800 D)

49 I. YAZILI SORULARI I. A. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. 10 puan E. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 10 puan x x F. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. 10 puan B. Aşağıdaki sayı örüntülerinde verilmeyen sayıları bulunuz. 10 puan 1. 7, 14,, 28,, 2. 11, 23, 35,,, 3. 80,, 60,, , 9, 16, 23,, G. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 10 puan 0 = C. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 10 puan 10 = = = 10 = = D. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 10 puan 1000 = = = 1000 = 53

50 v I. I. YAZILI SORULARI H. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 30 puan 4. H 1. adım H HHH 2. adım HHH HHHH 3. adım işleminin sonucu kaçtır? A) 496 B) 494 C) 492 D) 490 Yukarıda verilen örüntünün 6. adımında kaç yıldız kullanılır? A) 25 B) 22 C) 19 D) (5 6) işleminin sonucu kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 x x AB C D6 Yukarıdaki çarpma işlemine göre A B C D kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) Bir kamyon kasasında her biri 18 kilogram olan 18 kasa elma ve armut vardır. Bu kamyonetin kasasında toplam kaç kilogram meyve vardır? A) 702 B) 704 C) 706 D) ? Yukarıdaki bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? A) 154 B) 155 C) 156 D)

51 ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Dört yüz on altı milyon üç yüz seksen bir bin kırk dokuz sayısının binler basamağı ile milyonlar basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Kütlesi 75 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 2. Yanda verilen toplama işleminin sonucunun onlar basamağı bilinmemektedir. C A C C A C C A C Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bir okulda 15 sınıf ve her sınıfta 15 öğrenci vardır. Her öğrenciye 15 kitap hediye ediliyor. Bu okuldaki öğrencilere hediye edilen toplam kitap sayısını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 x 15 x 15 B) 3 x 15 C) D) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 37 x 9 işleminin sonucuna en yakındır? A) 35 x 10 B) 36 x 8 C) 39 x 7 D) 40 x işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 55

52 v 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ 7. Beş basamaklı en büyük doğal sayının 111 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) 9 C) 90 D) ( ) 96 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 149 B) 154 C) 189 D) Tablo: Trafik Cezaları Trafik Hataları Ceza Tutarı( ) Hata kodu Kırmızı Işıkta Geçme Aşırı Hız Yapma Park Yasağı Alkollü Araç Kullanma 68 Z 133 E 38 K 537 A Tabloda, trafik hataları ve cezaları verilmiştir. Bir sürücü sırasıyla E-Z-Z-A hatalarını yaparsa kaç ceza öder? A) 668 B) 746 C) 806 D) x 2 x 2 = ---- Yukarıdaki ifadede verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 2 x 2 B) 2 2 C) 2 3 D) Tablo: Manavdaki Meyveler Meyve Armut Kiraz Muz 1 Kilogramının Fiyatı ( ) Özlem, manavdan 2 kg armut, 3 kg kiraz ve 2 kg muz almıştır. Tablodaki fiyatlara göre 50 ödeyen Özlem, kaç para üstü alır? A) 20 B) 25 C) 28 D) Bir matbaadaki 7824 kitap, her birinde 48 kitap bulunan kutularla kamyona yükleniyor. Buna göre kamyona kaç kutu kitap yüklenmiştir? A) 152 B) 158 C) 163 D)

53 ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Bir bölme işleminde kalan 17; bölüm, kalanın 3 katı ve bölen 127 dir. Buna göre bölünen kaçtır? sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? A) 9 B) 3 C) 2 D) 0 A) 6477 B) 6494 C) 7263 D) x (11 6) işleminin sonucu kaçtır? A) 14 B) 11 C) 4 D) x 30 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 1280 B) 2750 C) 3750 D) Aşağıdaki tabloda bazı meyve suyu çeşitlerinin 1 litresinin fiyatları verilmiştir. Tablo: Meyve sularının 1 litresinin fiyatları Meyve Suyu Çeşidi Elma Portakal Şeftali Litre Fiyatı (TL) Okunuşu iki yüz üç milyon üç bin iki yüz otuz olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Tabloda fiyatları verilen elma suyundan 3 litre, portakal suyundan 2 litre ve şeftali suyundan 1 litre alınarak karıştırılıyor. Elde edilen karışımın 1 litresi kaç lira olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 57

54 v 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ 19. ve birer doğal sayıdır. 22. Buna göre 16 x = 96 ve : = 12 işlemlerini sağlayan kaçtır? A) 48 B) 60 C) 72 D) C A 19B Yukarıdaki bölme işlemlerinde A, B ve C birer rakamdır. Buna göre C kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) Her gün kumbarasına 5 lira atan Ali kumbarada biriken parasının 23 lirasıyla bir roman alıyor. Kalan 17 lirasıyla da defter alıyor. Ali bu parayı kaç günde biriktirmiştir? A) 7 B) 8 C) 9 D) (125 x 10) (8 x 100) işleminin sonucu kaçtır? A) 250 B) 350 C) 450 D) Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğal sayısının değeri dokuz bin artar? A) 5 ile 6 nın yerleri değiştirilirse B) 5 ile 4 ün yerleri değiştirilirse C) 4 ile 3 ün yerleri değiştirilirse D) 6 ile 7 nin yerleri değiştirilirse 2 Çağrı nın aldığı arabanın lira cinsinden fiyatının binler basamağında 5, on binler basamağında 8 diğer basamaklarında 0 rakamı vardır. Buna göre bu arabanın fiyatı kaç liradır? A) 5800 B) 8500 C) D)

55 ÜNİTE DEĞERLENDİRME ANALİZİ 1. Ünite değerlendirme testini çözdükten sonra cevaplarınızı aşağıda verilen doğru seçeneklerle karşılaştırınız. Doğru yaptığınız soruyu ile yanlış yaptığınız soruyu ile işaretleyiniz. Yanlış yaptığınız soruların dönütlerine göre konu eksiklerinizi gideriniz. Adı Soyadı: ı: Doğru Seçenekler Seçeneğiniz 1. C değilse milyonlar konusunu tekrar ediniz. 2. D değilse doğal sayılarla toplama işlemi konusunu tekrar ediniz. 3. A değilse doğal sayılarla çarpma işlemi konusunu tekrar ediniz. 4. B değilse dört işlem içeren problemler konusunu tekrar ediniz. D değilse bir doğal sayının karesi ve küpü konusunu tekrar ediniz. 6. C değilse bir doğal sayının karesi ve küpü konusunu tekrar ediniz. 7. D değilse doğal sayılarla bölme işlemi konusunu tekrar ediniz. 8. C değilse doğal sayılarla toplama işlemi konusunu tekrar ediniz. 9. A değilse dört işlem içeren problemler konusunu tekrar ediniz. 10. A değilse parantezli ifadeler konusunu tekrar ediniz. 11. C değilse bir doğal sayının karesi ve küpü konusunu tekrar ediniz. 12. C değilse doğal sayılarla bölme işlemi konusunu tekrar ediniz. 13. B değilse doğal sayılarla bölme işlemi konusunu tekrar ediniz. 14. C değilse doğal sayılarla çarpma işlemi konusunu tekrar ediniz. 1 D değilse milyonlar konusunu tekrar ediniz. 16. C değilse milyonlar konusunu tekrar ediniz. 17 D değilse parantezli ifadeler konusunu tekrar ediniz. 18 C değilse dört işlem içeren problemler konusunu tekrar ediniz. 59

56 v 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ANALİZİ C D D C B C D değilse çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyeni bulma konusunu tekrar ediniz. değilse doğal sayılarla çıkarma işlemi konusunu tekrar ediniz. değilse milyonlar konusunu tekrar ediniz. değilse çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyeni bulma konusunu tekrar ediniz. değilse dört işlem içeren problemler konusunu tekrar ediniz. değilse parantezli ifadeler konusunu tekrar ediniz. değilse milyonlar konusunu tekrar ediniz. Toplam Doğru Sayısı Toplam Yanlış Sayısı Öğrenci / Veli Değerlendirmesi Öğretmen Değerlendirmesi

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta TEST 5 Doğal Sayılarla İşlemler 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? A) 176 300 B) 5000 C)70 D) 0 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta içi günlük 20 soru, hafta sonu günlük

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm...

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm... saatte Temel Matematik 1. saat Hadi başlayalımmm... DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Üslü sayılar b ve n birer doğal sayı olmak üzere aaa..... a 14444244443 = an = b ntane üslü niceliğinde a ya taban, a nın kaç

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar dilerim.. Soru-1 17

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir ÖDÜL İÇİN 1) En az 15 soruyu

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM., +, 0,, +, +,, 9, +000, Yukarıda verilen tam sayılardan tablolara uygun olanları seçerek yazınız. Negatif Tam Sayılar Pozitif Tam Sayılar + 9 + + +000. Aşağıdaki

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1

Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1 Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1 1.) Boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazınız. 4+4+4+4+4+4 = 6 x. 5+5+5+5 = 4 x. 2+2+2+2+2+2+2 = 7 x. 1+1+1+1+1 = 5 x. 10+10+10 = 3 x. 3+3 = 2 x. 5+5+5+5+5+5+5+5

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Ş Ş DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 1. A, 0 dan farklı bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 0 x A = A B. A x 0 = 7 C. A x 1 = 9 D. A x 1 = A 2. Bir bakkal her birinin

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 1-) 6-) 7-) 2-) 8-) 3-) 9-) 4-) 10-) 5-) 11-) 12-) 16-) 13-) 17-) 18-) 14-) 19-) 15-) 20-) Üslü Sayılar-2 6.SINIF Test:2 1-) 6-) 2-) 7-) 3-) 8-) 4-) 9-) 5-) 10-) 11-) 15-)

Detaylı

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış MATEMATİK OKULA YARDIMCI 3. SINIF VE SINAVLARA HAZIRLIK Metre ve Santimetre TEST-41 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? 4. A) Metre B) Santimetre C) Karış 2. I. metre II.

Detaylı

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam kaç adet:... Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ!

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! GÖSTERİM 6.1.5.4 - Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR Kazanım: Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapar. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. HATIRLATMA :TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işaretli tam sayılar toplanırken işaretleri

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

TEST - 1 HATIRLAYALIM

TEST - 1 HATIRLAYALIM . SINIF MATEMATİK KONU TESTİ Ú Sayı ve Şekil Örüntüleri Adım: Soyadım: Sınıfım: Numaram: Ú ir şekil örüntüsünü incelerken şunlara dikkat edelim:. irbirini takip eden şekiller arasındaki değişiklikler belirlenir..

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Öğretimi 2. sınıftan itibaren toplamaya dayalı olarak

Detaylı

4. Ünite - ÜTT. 6. Sınıf. k c 7 (t 10) 2 k k a + 6. (a 5) b. 2a + 3 2a + 6. a 7 a a. 100 x 2 + 2x. + 2x.

4. Ünite - ÜTT. 6. Sınıf. k c 7 (t 10) 2 k k a + 6. (a 5) b. 2a + 3 2a + 6. a 7 a a. 100 x 2 + 2x. + 2x. . Ünite - ÜTT. Ayşe kg domates için b TL vermiş ve TL para üstü almıştr. Buna göre, kg domatesin kilosu kaç TL dir?. Bir sınıftaki matematik notu olan öğrencilerin sayısının eksiği k boyundaki Ali nin

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

sayısının %73 ü ile %43 ü arasındaki fark. kaçtır? 6. Seray ın 2400 lik maaşının %37 si kirayı, %23 ü

sayısının %73 ü ile %43 ü arasındaki fark. kaçtır? 6. Seray ın 2400 lik maaşının %37 si kirayı, %23 ü Yüzdeler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 21 1. 270 bilyenin 54 tanesi kaybolmuştur. Buna göre, kalan bilyeler bütünün yüzde kaçıdır? A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 5. 130 sayısının %73 ü ile %43 ü arasındaki

Detaylı

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik ??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme Toplama Çıkarma

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 5. 6 şekeri 2 kardeş aralarında eşit olrak paylaştılar. Her birine kaç 1. 8 çiçek, ikişerli gruplara ayrılırsa şeker düşmüştür? kaç grup olşur? 2. 18 silgiyi üçerli gruplara

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim 6. 8 sayısının 5 katı kaçtır? 1. 4 sayısının 6 katı kaçtır? 2. 5 sayısının 7 katı kaçtır? 7. 5 sayısının 4 katının, 6 fazlası kaçtır? 3. 3 sayısının 6 katı kaçtır? 8. 9 sayısının 3 katının, 8 eksiği kaçtır?

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı