Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2"

Transkript

1 YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA RASYONA BİYOANTİOKSİDAN (ALFA- TOKOFEROL ASETAT, KARVAKROL, KARNOSİK ASİT) KATKISININ YUMURTACI TAVUKLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ, YUMURTA KALİTESİ VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ * The Effects of Supplemented Dietary of Alfa- Tocopherol Acetat, Carvacrol, Carnosic Acid in Laying Hens on Egg Production, Egg Quality and Blood Parameters Under High Temperature Şerife BEYAZITOĞLU Zootekni Anabilim Dalı Hasan Rüştü KUTLU Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Mevcut çalışma yüksek sıcaklık altında yetiştirilen yumurtacı tavukların rasyonlarına ilave edilen vitamin E, kekik esans yağı ve biberiye ekstraktının antioksidant yapı, oksitadif stres, kan metabolitleri, performans, yumurta verim ve kalitesi ölçütleri üzerine etkileri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Kırk beş haftalık yumurtacı tavuklar, benzer canlı ağırlıkta her birinde 18 hayvan bulunan 4 gruba ayrılmışlardır. Hayvanlar 8 haftalık süre boyunca katkısız kontrol yemi ve 200 mg/kg yem vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilave edilen standart yumurtacı tavuk yemleriyle beslenmişlerdir. Hayvanlar bireysel kafeslerde barındırılmışlardır. Deneme süresince 16:8 saatlik aydınlık: karanlık fotoperiyot uygulanmış, yem ve su serbest verilmiştir. Deneme, yüksek sıcaklığın (16 saat aydınlık periyotta 8 saat C ve 16 saat C) oluşturulduğu yumurtacı tavuk deneme ünitesinde yürütülmüştür. Yumurtlama performansı olarak belirlenen yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta üretimi günlük olarak, yumurta kalitesi haftalık olarak, kan parametreleri (glukoz, kolesterol, trigliserid, lipid peroksidasyon, total antioksidan, kalsiyum) ise iki haftalık aralıklarla ölçülmüştür. Sonuçlar, Vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilavesinin yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, canlı ağırlığı ve kan parametrelerini önemli düzeyde etkilemediğini (P>0.05) göstermiştir. Fakat kekik yağı ilavesi, yemden yaralanma oranını iyileştirmiş (P<0.05) ve yumurta kalite ölçütlerinde artış göstermiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular rasyona kekik yağı ilavesinin sıcak stresi durumunda bile yumurta kalite ölçütlerini olumsuz etkilerden koruduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Alfa- tokorefol asetat, karvakrol, karnosik asit, yumurta verimi ve kalitesi, sıcaklık stresi. ABSTRACT The present study was conducted to evaluate whether alfa-tocopherol acetatat, carvacrol and carnosic acid supplemented dietary would affect laying *Yüksek Lisans Tezi-Msc Thesis 187

2 performance, egg quality, antioxidant structure, oxidative stres and blood parameters of Brown layers under high temperature. Fortyfive weeks old layers were divided into 4 groups of similar mean weight, comprising 18 birds each. The birds were fed standard layer diets and 200 mg/kg diet alpha- tocopherol acetate, carvacrol and carnosic acid supplemented diets for 8 weeks period. The birds were housed in individual cages in a complete randomized design. During the study, a 16:8 hours light:dark photoperiod (8 hours C at light period and 16 hours C ) was employed, feed and water were given ad libitum. Laying performance was assessed by recording feed intake, egg weight, egg production daily; egg quality weekly and blood parameters (glucose, cholesterol, triglyceride level, lipid peroxidation, total antioxidant and calcium) biweekly. The results showed that alpha- tocopherol acetate, carvacrol and carnosic acid supplementation did not have significant (P>0.05) effects on feed intake, egg weight, egg mass, body weight and blood parameters. However, dietary supplementation of carvacrol improved feed conversion efficiency (P<0.05) and egg quality parametres. The results obtained in the experiment suggest that providing supplemented dietary carvacrol could protect egg quality parameters under heat stress. Key Words: Alpha- tocopherol acetate, carvacrol, carnosic acid, egg production and quality, heat stres Giriş Doğal antioksidan etkili olduğu bilinen kimi bitki ekstraktları, özelde bitki esans yağlarının içeriğinde yer alan kimi aktif maddelerin oldukça güçlü antioksidan özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Kekik ve biberiye bu bakımdan üzerinde durulan iki önemli aromatik bitkidir. Kekik (Oregano) ballıbabagiller (Labiatea=Laminaceae) familyasına bağlı olup bu türlerin dahil olduğu cinsler Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus dur. Kekik, yüksek düzeyde uçucu yağ içermekte ve uçucu yağın ana bileşenlerini timol ve karvakrol başta olmak üzere β-simen, γ-terpinen ve linalool oluşturmaktadır (Madsen ve Bertelsen, 1995). Bu maddeler kekiğe kendine özgü kokusunu veren (Başer, 2001) ve antioksidan özellik kazandıran fenolik bileşikler olup uçucu yağların %78-82 sini oluşturmaktadır (Botsoglou ve ark., 2003a). Broiler rasyonlarına kekik yağı ilavesinin canlı ağırlık artışını önemli düzeyde artırdığı (Hertrampf, 2001), farklı düzeylerde kekik uçucu yağı ilavesinin dondurulmuş tavuk (Botsoglou ve ark. 2002) ve hindi etlerinde (Botsoglou ve ark., 2003b) lipid oksidasyonunu önemli düzeyde azalttığı belirlenmiştir. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinden elde edilen fenolik diterpenleri; karnosol, karnosik asit, rosmanol, epirosmanol, izorosmanol, rosmarikuinon, rosmaridifenol ve rosmarinik asit oluşturmaktadır (Madsen ve Bertelsen, 1995). En güçlü antioksidan etkiye karnosik asit sahiptir ve bu etki yaklaşık karnosoldan üç kat, BHT ve BHA dan yedi kat daha fazladır (Richheimer ve ark., 1996). Galobart ve ark. (2001), omega-3 yağ asitlerince zenginleştirilen yumurtalarda α-tokoferolün lipid peroksidasyonunu engellediğini, 188

3 fakat biberiye ekstraktı için aynı etkinin söz konusu olmadığını belirlemişlerdir. Bu durumun, farklı orjinli biberiyelerdeki toplam fenol içeriğinin ve buna bağlı olarak antioksidan aktivitenin değişmesinden (Banyai ve ark., 2003) ve ekstraktın elde ediliş yönteminden kaynaklandığı bildirilmektedir (Dapkevicius ve ark., 1998). Uzun yıllardır yapılan çalışmalarla kanatlı eti ve yumurtasında lipid oksidasyonunu minimize etmenin en etkili yolunun yeme Vitamin E ilavesinin olduğu kanıtlanmıştır. Vitamin E, hücre membranlarındaki lipid peroksidasyon zincirini kırmakta ve hidroperoksit oluşumunu engellemektir. Oksidatif stres varlığında bu vitamine olan gereksinimde yükselmektedir (Coetzee ve Hoffman, 2001). Yüksek sıcaklığın kanatlı hayvanın performansında oksidatif stabiliteyi düşürmesi nedeniyle kanatlı yemlerine antioksidan ilavesi yapılmaktadır. Bu amaçla uzun yıllardan beri kullanılan vitamin E (α-tokoferol asetat) gibi sentetik antioksidanın yanı sıra doğal antioksidanlara (kekik esans yağı ve biberiye ekstraktı) yönelik ilgi artmıştır. Mevcut çalışmada, yüksek sıcaklık altında yetiştirilen yumurtacı tavuk rasyonlarına Vitamin E, kekik esans yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesinin antioksidant yapı, oksitadif stres, kan metabolitleri, performans, yumurta verim ve kalitesi ölçütleri üzerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Materyal Metot Materyal Araştırmada 45 haftalık Brown Nick Kahverengi Yumurtacı tavuklar 8 haftalık denemeye alınmışlardır. Yem materyali olarak standart (prebiotik, probiotik, enzim vb. özel katkı maddesi içermeyen, Mısır-Soyaya dayalı, 2800 ME (Kcal/Kg) li ve HP li 1. dönem yumurtacı kafes tavuk yemi kullanılmıştır. Deneme süresince hayvanlara yem ve su serbest olarak verilmiştir. Deneme odası, 7.00x5.20x2.32 m boyutlarında, duvarları ısı alışverişini önleyecek şekilde izole edilmiş ve yapay aydınlatma sistemine sahip özel kafes tertibatlı bir odadır.deneme odasının sıcaklığı termostat kontrollü radyatör ve klima ile sağlanmış ve yüksek sıcaklık (16 saat aydınlık periyotta 8 saat C ve 16 saat C) oluşturulmuştur. Deneme odasının aydınlatılması flüoresan lambalar ile sağlanmış ve deneme süresince 16:8 saat aydınlık (22:00-06:00) karanlık (06:00-22:00) ışıklandırma programı uygulanmıştır. Metot Denemenin başlangıcından önce 2 hafta süreyle tavukların günlük yumurta verimleri kaydedilmiş ve 2. haftanın sonunda canlı ağırlıkları belirlenerek ve buna göre deneme desenine uygun olarak hayvanlar benzer canlı ağırlıkta ve benzer yumurta veriminde olacak şekilde her birinde 18 yumurtacı tavuğun bulunduğu 4 muamele grubuna ayrılarak, tamamen tesadüfî olarak bireysel kafeslere yerleştirilmişlerdir. Araştırmada kullanılan tavuklar 2 haftalık geçiş süresi boyunca 1. dönem standart yumurtacı kafes yemi ile beslenirken, 8 haftalık deneme süresince her grup kendine ait deneme yemi ile beslenmiştir. Denemede, 1. grup standart 1. Dönem Yumurtacı Kafes Tavuk Yemi (prebiotik, probiotik, enzim vb. özel katkı maddesi içermeyen, mısır- soyaya dayalı), 189

4 2. grup bazal rasyona Vitamin E (200 mg/kg alfa- tokoferol asetat); 3. grup bazal rasyona Kekik esans yağı (200 mg/kg Karvakrol) ve 4. grup bazal rasyona Biberiye ekstraktı (200 mg/kg karnosik asit ) ilave edilen rasyonlarla beslenmiştir. Yumurtacı tavukların denemenin başında ve sonunda canlı ağırlıkları, bireysel yem tüketimleri, yumurta verimi ve kalite özellikleri belirlenmiştir. Denemede elde edilen veriler SAS (1996) paket programı kullanılarak General Linear Model (PROC GLM) prosedürü ile varyans analizine tabi tutulmuş, araştırma sonunda elde edilen bulgular grup ortalamaları, gruplar arası farklılığın standart hatası () ve gruplara ait ortalamaların karşılaştırılmasında DUNCAN çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Bek ve Efe, 1988). Araştırma Bulguları Yumurta Verimi Kilogram yeme vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilen rasyonla beslenen grupların yem tüketimi, yumurta verimi ve yemden yararlanma oranına ilişkin sonuçlar Çizelge 1'de verilmiştir. Yem tüketimi incelendiğinde gruplar arasında bir farklılık olmamakla birlikte genel olarak haftalar ilerledikçe yem tüketimi düşmüştür. (P>0.05). Fakat Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının yemden yararlanma etkinliği üzerine etkisi incelendiğinde; birinci, ikinci ve dördüncü hafta yemden yararlanma etkinliği üzerinde önemli bir etki bulunmuştur (P<0.05). Antioksidan katkıları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ortalama yemden yararlanma etkinliği en yüksek biberiye ektraktı ilave edilen grupta bulunmuştur. Yem tüketiminin düşük olması ve gruplar arasında farklılığın olmamasının nedeni, yüksek çevre sıcaklığına bağlı olarak tavukların yem tüketimini azaltmasıdır. Hernández ve ark.(2004), tarçın, biber, yabani mercanköşkü, ada çayı, biberiye ve kekikten oluşan bitkisel ekstrakt karışımlarının, broylerlerin büyüme performansı, besin madde sindirilebilirliği ve sindirim organlarının gelişimine etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüşler ve deneme sonucunda yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında farklılık gözlemlenmemiştir. Çizelge 1. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Yem Tüketimi, Ortalama Yumurta Verimi ve Yemden Yararlanma Oranı Üzerine Etkileri Parametre Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Önem Düzeyi Deneme Başı Canlı Ağırlık (g) Deneme Sonu Canlı Ağırlık (g) Yem Tüketimi (g / Tavuk / Hafta) Yumurta Ağırlığı (56 gün/tavuk) Yemden Yararlanma Etkinliği ( gün)

5 Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktının toplam yumurta ağırlığı (g/tavuk/56 gün) incelendiğinde toplam yumurta ağırlığı en yüksek biberiye ekstraktı ile beslenen grupta gözlenmiştir fakat istatistikî açıdan etki önemli bulunmamıştır (P>0.05). Ortalama yumurta ağırlığı (g/tavuk/gün) kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta en yüksek grup olarak gözlenmiş; ancak etki önemli bulunmamıştır (P>0.05). Yumurta Kalitesi Kilogram yeme vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilen rasyonla beslenen grupların sekiz hafta süresince elde edilen yumurtaların kalitesi üzerine etkisi ile ilgili sonuçlar Çizelge 2'de verilmiştir. Şekil indeks değeri rasyona vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilavesinden etkilenmemiştir (P>0.05); fakat biberiye ekstraktı eklenen grupta en ideal değerler gözlemlenmiştir. Şekil indeksi, yumurtanın pazarlanma ve paketlenmesinde önemli bir unsurdur teşkil etmektedir. İdeal bir yumurtanın şekil indeksi %74 olarak kabul edilmekteyse de %72 76 arası normal sınırlardır. Şekil indeksi %72 den küçük yumurtalar sivri, büyük yumurtalar ise yuvarlak olarak sınıflandırılmaktadır (Şenköylü, 2001). Biberiye ekstraktı ilave edilen gruptan elde edilen yumurtalar, normal standartlardaki sınırlar içerisindedir. Haugh birimi rasyona vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesi ile hemen hemen aynı etkileri göstermiştir ve değerler 79 un üzerinde olduğu için mükemmel sınıfına girmektedirler fakat bu muamelelerin Haugh birimi üzerine etkisi önemli bulunmamıştır (P>0.05). Rasyona kekik yağı ilave edilen yemle beslenen tavukların yumurtalarının sarı yüksekliği ve sarı indeksi diğer muamele gruplarına kıyasla iyileşmiştir fakat muamele üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır (P>0.05). Sarı yüksekliğinin fazla olması yumurtanın daha dayanıklı ve taze olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Bu nedenle bu şekilde bir artış tüketici isteğine uygun bir ürün eldesi meydana getirecektir. Çizelge 2. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Ortalama Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri Parametre Yumurta Ağırlığı(g/adet) Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Önem Düzeyi Sarı Skoru En (mm) Boy (mm) Şekil İndeksi (En/Boy) Haugh Birimi Ortalama (Küt-Orta- Sivri)

6 Plazma Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 3 te verilmiştir. Plazma glukoz seviyeleri incelendiğinde deneme başı glukoz konsantrasyonu bakımından gruplar arasında çok farlılık bulunmamasına rağmen en yüksek glukoz konsantrasyonu kontrol yemi alan gruplarda ve en düşük glukoz konsantrasyonu ise vitamin E ilaveli yemle beslenen grupta görülmüştür fakat muamelelerin glukoz konsantrasyonu üzerine bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Dördüncü haftasına bakıldığında en yüksek glukoz konsantrasyonunun biberiye ekstraktı ilaveli yemle beslenen grupta, en düşük değerin ise vitamin E ilaveli yemle beslenen grupta saptanmıştır. Muamelelerin glukoz konsantrasyonu üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (P<0.05). Denemenin altıncı ve sekizinci haftasındaki plazma kolesterol konsantrasyonları rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktından önemli bir şekilde etkilenmiş (P<0.05) ve en düşük kolesterol konsantrasyonu kontrol yemiyle beslenen grupta ve en yüksek ise kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta gözlemlenmiştir. Ortalama kolesterol konsantrasyonları incelendiğinde ise muamele gruplarının plazma kolesterol konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisi bulunurken (P<0.05) en düşük kolesterol konsantrasyonunu kontrol yemiyle beslenen grup göstermiştir. Denemenin ikinci haftasında muamele gruplarının plazma trigliserit konsantrasyonu üzerine etkisi önemli bulunmuş (P<0.05); en yüksek plazma trigliserit konsantrasyonunun biberiye ekstraktı ilaveli yemle beslenen grupta, en düşük ise kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta olduğu gözlemlenmiştir. Lee ve ark.(2003), tıbbi bitkilerde bulunan esans yağlardan timol ve onun izomeri olan karvakrolün broyler yemlerinde antibiyotiğe alternatif olabilirliğini araştırmışlardır ve toplam plazma, HDL, karaciğer serbest ve esterleşmiş kolesterol düzeyi, timol ve karvakrolün ilavesiyle değişmemiştir. 192

7 Trigliserid (mg/dl) Kolesterol (mg/dl) Glukoz (mg/dl) Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2 Çizelge 3. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid Konsantrasyonu Üzerine Etkileri (mg/dl) Deneme Başı Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Plazma Lipit Peroksidasyon Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Lipid Peroksidasyon konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 4 te verilmiştir. Plazma lipit peroksidasyon konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma lipit peroksidasyon konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Haftalara genel olarak bir bakıldığında lipit peroksidasyon konsantrasyonunun haftalara göre değiştiği gözlemlenmektedir. Ortalama lipit peroksidasyon konsantrasyonu ise kekik yağı ilave edilen yemle beslenen grupta daha düşük çıkmıştır fakat önemli bir etki bulunmamıştır (P>0.05). Grune ve ark.(2001), vitamin E nin omega- 3 yağ asitlerince zengin yemlere ilavesinin depolamaya bağlı olarak yumurta sarısı lipid peroksidasyonuna etkisini araştırdıkları çalışmalarında, %1.5 balık yağı içeren yemlere en az 80 IU/kg Vitamin E ilave edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Lopez-Bote ve ark. (1998), etlik piliç yemlerine ilave edilen α- tokoferol asetat, biberiye ve sarımsak ekstraktlarının, Önem Düzeyi Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama Deneme Başı Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama Deneme Başı Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama

8 depolanan etlerin lipid peroksidasyonu kolesterol oksidasyonu üzerine etkilerini araştırmışlardır. Tüm antioksidanlar kontrole göre etin oksidatif stabilitesini artırmış ve kolesterol oksidasyonunu engellemiştir. Ancak α- tokoferol asetat bitki ektraktlarına göre lipid oksidasyonu açısından daha etkili olmuştur. Çizelge 4. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma LPO (Lipit Peroksidasyon) Düzeyi Üzerine Etkileri LPO (mmol/l) Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Deneme başı hafta hafta hafta hafta Ortalama Plazma Total Antioksidan Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Total Antoksidan konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 5 te verilmiştir. Plazma total antioksidan konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma plazma total antioksidan konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Haftalara ayrı ayrı bakıldığında rasyona vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesi ile hiçbir farklılık gözlenmemekte hemen hemen birbiri ile aynı sonuçlar göstermişlerdir. Çizelge 5. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Total Antioksidan Düzeyi Üzerine Etkileri Total Antioksidan (mmol/l) Deneme Başı Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama

9 Plazma Kalsiyum Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Kalsiyum konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 6 da verilmiştir. Plazma kalsiyum konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma kalsiyum konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Ortalama kalsiyum konsantrasyonları incelendiğinde vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilaveli yemlerle beslenen gruplar arasında en fazla plazma kalsiyum konsantrasyonuna sahip grup kontrol grubu ve bunu takiben biberiye ilaveli yemle beslenen gruplarda görülmüştür. Fakat muamelelerin gruplar üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır (P>0.05). Franco- Jimenez ve ark. (2007) tarafından yumurtacı tavuklar üzerinde yapılan bir çalışmada endokrin asit-baz dengesi ve Ca homeostasisi sıcaklık toleransı için genetik farklılıklar değerlendirildiğinde önemli olmaktadır. Çizelge 6. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Kalsiyum Düzeyi Üzerine Etkileri Parametre Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Deneme Başı Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Ortalama Ca (mg/dl) Tartışma ve Sonuçlar Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının yem tüketimi üzerine etkisi olmamıştır. Bu yüksek sıcaklık altında yem tüketiminin düşmesi ile ilgili olabilir. Bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda tavuklar yem tüketimini azaltmaktadır. Çünkü organizma içine alınan her birim yem organizmada ısı artışına sebep olmaktadır. Yüksek sıcaklık altında dışarıya ısı saçımının azalması ve vücutta ısı birikiminin artması nedeniyle havyan yemin termojenik etkisini minimize etmek amacıyla yem tüketimini azaltmaktadır. Biberiye ekstraktı eklenen grupta bazı haftalarda gözlenen yemden yaralanma etkinliğindeki bu iyileşme biberiye ekstraktının iştah açıcı özelliğinden kaynaklanabilir. Dolayısıyla sıcaklık stresi altında yetiştirilen yumurta tavuklarında görülen performans düşüklüğü temelde yüksek çevre sıcaklığı altında yem tüketiminde görülen azalmanın neden olduğu besin madde alımındaki eksikliğe bağlanabilir. Plazma glukoz, kolesterol ve trigliserit konsantrasyonları üzerine rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve 195

10 biberiye ekstraktının etkisiz kalması, yüksek sıcaklık altında yetiştirilen tavukların stres durumunda vermiş oldukları metabolik değişimlere atfedilebilir. Kortikosteroid hormonlar temel katabolik hormonlar olarak bilinmekte ve doğrudan glukoneojenesisi uyararak organizmada karbonhidrat olmayan diğer besinlerin glukoza yıkımını başlatmakta, kanda glukoz, kolesterol, serbest yağ asitleri, protein olmayan nitrojenli bileşikler, üre, potasyum ve kalsiyum düzeyleri artarken sodyum ve klor düzeyleri ise düşmektedir. Kanda artan kotrikosteroid hormonu adrenal medullayı da uyararak adrenalin ve nör-adrenalin hormonlarının salgılanmasını da ayrıca uyarmakta ve bu hormonlar ise insülin ve büyüme hormonu salgılanmasını düşürmektedir. Ayrıca stres yapıcı etken sinirsel yolla pankreası da uyararak glukagon hormonu sentezini artırmaktadır. Ayrıca yumurtacı tavuklarda stres varlığında kan kalsiyum seviyeleri düşmektedir. Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının bu deneme sonuçları incelendiğinde araştırılan parametreler üzerine önemli bir etkisi bulunmamasına rağmen yüksek sıcaklığın oluşturduğu bazı olumsuz durumları da önleyebilmiş ve kalite açısından istenen değerler gözlemlenmiştir. Vitamin E zaten bilindiği üzere bu istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için yem fabrikaları tarafından yeme ilave edilmekte ancak sentetik olması nedeniyle uzun sürekli saklama koşullarına uygun olmayacağı düşünülerek buna alternatif doğal biyoantioksidan olan kekik yağı ve biberiye ekstraktı kullanılmış ve fakat bu deneme koşullarında aralarında pek bir fark bulunmamıştır. Teşekkür Bu tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde maddi desteğini esirgemeyen Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonuna teşekkür ederiz. Kaynaklar BANYAI, E.S., TULOK, M.H., HGEDÜS, A., RENNER, C., VARGAI.S Antioxidant Effect Of Various Rosemary (Rosmarium Officinalis L.) Clones. Acta Biologica Szegediensis. 47(1-4): BAŞER, K.H.C Her Derde Deva Bir Bitki Kekik. Bilim ve Teknik. Mayıs BEK, Y. ve EFE, E., Araştırma ve Deneme Metodları I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:71, 395 sayfa, Adana. BOTSOGLOU, N.A., FLETOURIS, D.J., FLOROU-PANERI, P., CHRISTAKI, E., SPAIS, A.B., Effect Of Dietary Oregano Essential Oil On Performance Of Chickens And On İron-İnduced Lipid Oxidation Of Breast Thigh And Abdominal Fat Tissues. Br. Poult. Sci. 43, BOTSOGLOU, N.A., FLETOURIS, D.J., FLOROU-PANERI, P., CHRISTAKI, E., SPAIS, A.B., 2003a. Inhibition Of Lipd Oxidation İn Long-Term Frozen Stored Chicken Meat By Dietary Oregano Essential Oil And -Tocopheryl Acetate Supplemantation. Food Reseacrh International. 36:

11 BOTSOGLOU, N.A., GRIGOROPOULOU, S.H., BOSTOGLOU, E., GOVARIS, A., PAPGEORGIOU, G. 2003b. The Efffects Of Dietary Oregano Essential Oil And -Tocopheryl Acetate On Lipd Oxidation İn Raw And Cooked Turkey During Refrigerated Storage. Meat Science. 65: COETZEE, G.J.M., HOFFMAN, L.C., Effect Of Dietary Vitamin E On The Performance Of Broilers And Quality Of Broiler Meat During Refrigerated And Frozen Storage. S. African J. Anim. Sci., 31 (3): DAPKEVICIUS, A., VENSKUTONIS, R., BEEK, T. A. VAN, LINSSEN, J. P. H Antioxidant Activity of Extracts Obtained by Different Isolation Procedures from some Aromatic Herbs Grown in Lithuania. J.Sci. Food Agric. 77: FRANCO-JIMENEZ, D. J., and BECK, M. M., Physiological Changes to Transient Exposure to Heat Stress Observed in Laying Hens. Poultry Science 86: GALOBART, J., BARROETA, A.C., BAUCELLS, M.D., CONODY, R., TERNEST, W Effect Of Dietary Supplementation With Rosemary Extract And Α- Tocopheryl Acetate On Lipid Oxidation İn Eggs Enriched With 3-Fatty Acids. Poultry Science. 80: GRUNE, T., KRAMER, K., HOPPE, P.P. and SIEMS, W., Enrichment Of Eggs With N-3 Polyunsaturated Fatty Acids: Effect Of Vitamin E Supplementation. Lipids 36: HERNANDEZ, F., MADRID, J., GARCİA, V., ORENGO, J., and MEGIAS, M.D., Influence of Two Plant Extracts on Broylers Performance, Digestibility, and Digestive Organ Size. Poultry Science 83: HERTRAMPF, J.W., Alternative antibacterial performance parameters. Poult. Int. 40, LEE, K.W., EVERTS, H., KAPPERT, H.J., YEOM, K.H., and BEYNEN, A.C., 2003a. Dietary Carvacrol Lowers Body Weight Gain but Improves Feed Concersion in Female Broyler Chickens J. App. Poult. Res.12: LOPEZ-BOTE, C.J., GRAY, J.I., GOMAA, E.A., FLEGAL, C.J Effect Of Dietary Administration Of Oil Extracts From Rosemary And Sage On Lipid Oxidation İn Broiler Meat. British Poultry Science. 39: MADSEN, H.L., G. BERTELSEN, Spices As Antioxidants. Trends İn Food Science And Techn., Vol:6, RICHHEIMER, S.L., BERNART, M.W., KING, G.A., KENT, M.C., BAILEY, D.T Antioxidant Activity Of Lipid-Soluble Phenolic Diterpenes SAS Institue, SAS User's Guide, Statistics. Version 5th Edition. SAS Institue Inc., Cary, NC ŞENKÖYLÜ, Yemlik yağlar. ISBN

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Şerife BEYAZITOĞLU YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA RASYONA BİYOANTİOKSİDAN (ALFA- TOKOFEROL ASETAT, KARVAKROL, KARNOSİK ASİT) KATKISININ YUMURTACI

Detaylı

Aromatik Bitkilerin Hayvansal Ürünlerde Antioksidan Etkileri

Aromatik Bitkilerin Hayvansal Ürünlerde Antioksidan Etkileri Hayvansal Üretim 46(1): 50-55, 2005 Derleme Aromatik Bitkilerin Hayvansal Ürünlerde Antioksidan Etkileri Sibel Soycan Önenç*, Zümrüt Açıkgöz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 35100 Bornova,

Detaylı

Yeme Katılan Esansiyel Kekik Yağının Broylerlerde Plazma Lipid Konsantrasyonları Üzerine Etkisi

Yeme Katılan Esansiyel Kekik Yağının Broylerlerde Plazma Lipid Konsantrasyonları Üzerine Etkisi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 39 (1), 40-45, 2013 39 (1), 40-45, 2013 Araştırma Makalesi Research Article Yeme Katılan Esansiyel Kekik Yağının Broylerlerde Plazma Lipid

Detaylı

Kanatlı Beslenmesinde Doğal ve Sentetik Antioksidanların Kullanımı

Kanatlı Beslenmesinde Doğal ve Sentetik Antioksidanların Kullanımı 55 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), 2: 55-59 Kanatlı Beslenmesinde Doğal ve Sentetik Antioksidanların Kullanımı Derya YEŞİLBAĞ * Geliş Tarihi: 09.12.2009 Kabul Tarihi: 23.12.2009 Özet: Günümüzde

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri

Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri Hayvansal Üretim 44(1): 1-8 (2003) Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri Zümrüt Açıkgöz Özge Altan Hakan Bayraktar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 35100

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2): 113-119, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Yumurtacı Tavuk Yemlerine Biberiye (Rosmarinus

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan Mühendis Telefon 3447530 E-mail Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Doktora

Detaylı

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı. İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı. İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri 0 0 Ş. Canan BÖLÜKBAŞI M.Kuddusi ERHAN Hilal ÜRÜŞAN :Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(8): 964-968, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Etlik Piliçlerde

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

A Comparative Study on Bioefficacy of Dietary Tymol/Carvacrol Sources used as Growth Enhancers in Broiler Diets*

A Comparative Study on Bioefficacy of Dietary Tymol/Carvacrol Sources used as Growth Enhancers in Broiler Diets* ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİNDE BÜYÜME UYARICI OLARAK KULLANIMI ÖNERİLEN FARKLI TİMOL VE KARVAKROL KAYNAKLARININ BİYOETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI * A Comparative Study on Bioefficacy of Dietary Tymol/Carvacrol

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mesut BABAOĞLAN ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİNDE BÜYÜME UYARICI OLARAK KULLANIMI ÖNERİLEN FARKLI TİMOL VE KARVAKROL KAYNAKLARININ BİYOETKİNLİKLERİNİN

Detaylı

Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) Antioksidan Etkisi

Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) Antioksidan Etkisi Hayvansal Üretim 51(2): 59-67, 2010 Derleme Hatice Basmacıoğlu Malayoğlu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova, İzmir e-posta: hatice.basmacioglu@ege.edu.tr Tel: +90 (232) 3112702;

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

Kanatlı Hayvan Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddeleri ile Yapılan Çalışmalar

Kanatlı Hayvan Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddeleri ile Yapılan Çalışmalar E17 Öztürk, E. 2009. Kanatlı Hayvan Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddeleri ile Yapılan Çalışmalar. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim, Çorlu, s: 397-402. Kanatlı Hayvan Beslemede Alternatif

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(5): 401-406, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu

Detaylı

Etlik Piliç Yemlerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Karkas Randımanı ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri

Etlik Piliç Yemlerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Karkas Randımanı ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (2): 291-296, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5443 RESEARCH ARTICLE Etlik Piliç lerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Karkas Randımanı ve Bazı İç Organ Ağırlıkları

Detaylı

Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Aromatik Bitkilerin Kullanımı

Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Aromatik Bitkilerin Kullanımı Hayvansal Üretim 51(1): 57-63, 2010 Derleme Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Aromatik Bitkilerin Kullanımı Elif Adıyaman*, Veysel Ayhan Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Doğu

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Ayflegül ÇARBAfi Atatürk Üniversitesi H n s Meslek Yüksekokulu Erzurum. Gelifl Tarihi / Received :

Ayflegül ÇARBAfi Atatürk Üniversitesi H n s Meslek Yüksekokulu Erzurum. Gelifl Tarihi / Received : Araflt rma / Research Article 1-5 YUMURTACI TAVUK YEMLER NE LAVE ED LEN KEK K OTUNUN (Thymus Vulgaris) YUMURTA SARISI VE KAN SERUMUNDA TR GL SER D VE KOLESTEROL ORANI LE DIfiKIDA E.COL YO UNLU U ÜZER NE

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri çuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 10-16, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara çuluk Araştırma İstasyonu Ankara çuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi cı Ebeveyn ve Hibritlerin

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Kanola Yağı ve Vitamin C nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Kanola Yağı ve Vitamin C nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (2): 183-188, 2013 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 44 (2): 183-188, 2013 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Yumurta Tavuğu Rasyonlarına

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Mehmet Bozkurt 1, Metin Çabuk 2, Hatice Basmacıoğlu 2, Ahmet Alçiçek 2

Mehmet Bozkurt 1, Metin Çabuk 2, Hatice Basmacıoğlu 2, Ahmet Alçiçek 2 Hayvansal Üretim 42 (1): 21-27 (2001) Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Doğal Zeolitin Yumurta Verimi ve Yumurta Kabuk Kalitesine Etkileri: Enerji ve Protein Düzeyi Dengelenmemiş Karmalara Doğal

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RASYONDA KETEN TOHUMU YAĞI KULLANIMINNIN YUMURTACI TAVUKLARDA YUMURTA VERİMİ, YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİ

Detaylı

Adem KAYA Leyla TURGUT Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Erzurum

Adem KAYA Leyla TURGUT Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Erzurum Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (1): 49-58, 2012 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 43 (1), 49-58, 2012 ISSN : 1300-9036 Ara rma Makalesi/Research Article Yumurtac Tavuk Rasyonlar na De ik

Detaylı

Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi Ü. Gülcihan ŞİMŞEK 1 Talat GÜLER 2 Mehmet ÇİFTÇİ 2 O.Nihat ERTAŞ 3 Bestami

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2009 / 35 ETLĠK BILDIRCIN KARMA YEMLERĠNE DOĞAL ANTĠOKSĠDAN OLARAK ZEYTĠN YAPRAĞI EKSTRAKTI ĠLAVESĠNĠN BESĠ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zeynep APANOĞLU ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA LİKOPEN VE ORGANİK KROM İLAVESİNİN PERFORMANS VE BAZI KAN METABOLİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ

Detaylı

Ahmet G. ÖNOL * Mehmet DAŞKIRAN ** Özcan CENGİZ * Ahmet NAZLIGÜL *** Mustafa SARI * Makale Kodu (Article Code): KVFD-2011-4740

Ahmet G. ÖNOL * Mehmet DAŞKIRAN ** Özcan CENGİZ * Ahmet NAZLIGÜL *** Mustafa SARI * Makale Kodu (Article Code): KVFD-2011-4740 Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1): 49-54, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.4740 RESEARCH ARTICLE Sıcaklık Stresi Altındaki Erken Yumurtlama Döneminde Olan Tavukların Rasyonlarına E Vitamini ve Lizin Katkısının

Detaylı

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Ecmel DİNÇER, Cemil TÖLÜ, Ali KARABAYIR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI : Saccharomyces cerevisiae Canlı Maya Kültürünün Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Bileşenleri İle Bazı

Detaylı

Taner ÇETİN **, Gültekin YILDIZ *** Birinci yazarın Doktora tezinden özetlenmiştir. Veteriner Hekim, Taner Veterinerlik Ltd. Şti.

Taner ÇETİN **, Gültekin YILDIZ *** Birinci yazarın Doktora tezinden özetlenmiştir. Veteriner Hekim, Taner Veterinerlik Ltd. Şti. Uçucu yağların etlik piliçlerde besi performansı, karkas randımanı, Newcastle hastalığı ve enfeksiyöz bronşitis antikor seviyeleri ile bazı serum parametreleri üzerine etkisi * Taner ÇETİN **, Gültekin

Detaylı

Ziraat Fakültesi/2008

Ziraat Fakültesi/2008 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Telefon 3435673 E-mail Doğum Tarihi - Yeri cmizrak@tagem.gov.tr Keskin-1969 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Yüksek

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

ARAŞTIRMA. Etlik Piliç Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi *

ARAŞTIRMA. Etlik Piliç Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (3): 129-134 http://www.fusabil.org Zeynep ERDOĞAN 1 Sibel CANOĞULLARI 2 Mikail BAYLAN 2 Vesile DÜZGÜNER 3 Altuğ KÜÇÜKGÜL 4 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Journal of Food and Health Science

Journal of Food and Health Science 1(2): 84-93 (2015) doi: 10.3153/JFHS15008 Journal of Food and Health Science E-ISSN 2149-0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE FARKLI TAŞIYICILARLA RASYONA EKLENEN DEMİR DİKENİNİN

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Use of Some Spices and Herbs Antioxidant Affected in Foods

Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Use of Some Spices and Herbs Antioxidant Affected in Foods Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (7-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (7-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Panax Ginseng Kök Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Panax Ginseng Kök Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,68-74/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,68-74 Özet Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Panax Ginseng Kök Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi Ve

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):111-118 ISSN 1018-8851 Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi *1 Faik GÖKALP Özet 1 Kırıkkale University, Faculty of Education, Department Of PrimaryEducation, ScienceEducationDivision,Yahşihan/Kırıkkale,

Detaylı

Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen Yarpuz un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu ve Raf Ömrüne Etkileri

Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen Yarpuz un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu ve Raf Ömrüne Etkileri Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 179-185 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/avbd.40262 Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI FARKLI DÜZEYDE PROTEİN VE ENERJİ İÇEREN KARMA YEMLERİN ETLİK PİLİÇLERDE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2006 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Tavukçuluk Araştırma Dergisi 8 (1): 5-9, 2009 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim inin Belirlenmesi

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ SUNUM AKIŞI Giriş ve Amaç Materyal Metod Bulgular Tartışma Sonuç GİRİŞ ve AMAÇ Ramazan ayı Müslümanların güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Abstract: This experiment was carried out to determine the effects of supplementation

Abstract: This experiment was carried out to determine the effects of supplementation İçme suyuna farklı düzeylerde ilave edilen esansiyel yağ karışımlarının (nane+ kekik+ardıç+ biberiye) broylerlerde besi performansı, kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi* Recep ÇELİK** Tarkan ŞAHİN***

Detaylı

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ SONUÇ RAPORU Doç. Dr. Ercan EFE Kahramanmaraş 2000 ETLİK

Detaylı

Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: 21 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), 2: 21-26 Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Organik ve İnorganik Kromun Vitamin E ile Kombine Edilmesinin Performans, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 127-132, 2007 Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi Sakine YALÇIN 1, K. Emre BUĞDAYCI

Detaylı

Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Tavuk Etinin Omega-3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmesi

Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Tavuk Etinin Omega-3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmesi Hayvansal Üretim 44(2): 1-9 (2003) Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Tavuk Etinin Omega-3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmesi Şenay Sarıca Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gökhan FİLİK RASYONA İLAVE EDİLEN ÇAKŞIR (FERULA ELEAOCHYTRIS) KÖKÜ TOZUNUN YUMURTACI TAVUKLARDA YUMURTA VERİMİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI

YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2006; 3(1) : 45-50 YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ * 1 2 Mürsel ÖZDOĞAN, Mustafa SARI ÖZET Bu çalışma, yaz aylarında farklı

Detaylı

Sıcak İklim Koşullarında Yumurta Tavuklarının Enerji ve Protein Gereksinimleri

Sıcak İklim Koşullarında Yumurta Tavuklarının Enerji ve Protein Gereksinimleri Hayvansal Üretim 42 (2): 9-14 (2001) Sıcak İklim Koşullarında Yumurta Tavuklarının Enerji ve Protein Gereksinimleri Zümrüt Açıkgöz Kahraman Özkan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 35100

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Doç. Dr. Mehmet BOZKURT Mühendis 0256 581 11 23-26 0542 615 16 00 mehmetbozkurt9@gthb.gov.tr mehmetbozkurt9@hotmail.com 19.11.1960 /

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

2 RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (

2 RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan Times New Roman stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden ( EK-8 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı ETLİK PİLİÇLERİN HAFTALIK PERİYOTLARDA DEĞİŞEN SİNDİRİLEBİLİR AMİNO ASİT GEREKSİNİMLERİNE GÖRE BESLENMESİ Proje Yürütücüsünün

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Hayvansal Üretim 39-40: 91-97 (1999) Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Mehmet Bozkurt 1 Ahmet Alçiçek 2 Metin Çabuk 2 1

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması *

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 182-187 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * Ahmet N. FATHEL

Detaylı

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç.Dr. Metin DURU Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü Doktora

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ETLİK PİLİÇ YEMLERİNE L KARNİTİN İLAVESİNİN PERFORMANS VE KARKAS ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Ali Fatih ÇEVİK ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ANKARA 2003

Detaylı

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bursa-Türkiye

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bursa-Türkiye Hayvansal Üretim 39-40: 30-38 (1999) Entansif Kuzu Besisinde Nitrojen Kaynağı Olarak Üre Kullanılmasının Kuzuların Besi Performansı ile Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri Ali Karabulut

Detaylı

Esansiyel yağ ve/veya probiyotiğin broylerlerde performans, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Esansiyel yağ ve/veya probiyotiğin broylerlerde performans, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58, 279-284, 2011 Esansiyel yağ ve/veya probiyotiğin broylerlerde performans, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi K. Emre BUĞDAYCI 1, Ahmet ERGÜN 1 1 Ankara

Detaylı

Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları*

Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları* Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 2005 63 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 63-68, 2005 Broyler rasyonlarında enerji kaynağı olarak ayçiçek yağı yerine lesitin katkılı karma yağın kullanılma olanakları* İlkay

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Nar Suyu Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları. Using Possibilities of Pomegranate Juice By-Products in Animal Nutrition

Nar Suyu Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları. Using Possibilities of Pomegranate Juice By-Products in Animal Nutrition GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 97-101 Nar Suyu Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları Şenay SARICA Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat Özet:

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı