Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2"

Transkript

1 YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA RASYONA BİYOANTİOKSİDAN (ALFA- TOKOFEROL ASETAT, KARVAKROL, KARNOSİK ASİT) KATKISININ YUMURTACI TAVUKLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ, YUMURTA KALİTESİ VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ * The Effects of Supplemented Dietary of Alfa- Tocopherol Acetat, Carvacrol, Carnosic Acid in Laying Hens on Egg Production, Egg Quality and Blood Parameters Under High Temperature Şerife BEYAZITOĞLU Zootekni Anabilim Dalı Hasan Rüştü KUTLU Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Mevcut çalışma yüksek sıcaklık altında yetiştirilen yumurtacı tavukların rasyonlarına ilave edilen vitamin E, kekik esans yağı ve biberiye ekstraktının antioksidant yapı, oksitadif stres, kan metabolitleri, performans, yumurta verim ve kalitesi ölçütleri üzerine etkileri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Kırk beş haftalık yumurtacı tavuklar, benzer canlı ağırlıkta her birinde 18 hayvan bulunan 4 gruba ayrılmışlardır. Hayvanlar 8 haftalık süre boyunca katkısız kontrol yemi ve 200 mg/kg yem vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilave edilen standart yumurtacı tavuk yemleriyle beslenmişlerdir. Hayvanlar bireysel kafeslerde barındırılmışlardır. Deneme süresince 16:8 saatlik aydınlık: karanlık fotoperiyot uygulanmış, yem ve su serbest verilmiştir. Deneme, yüksek sıcaklığın (16 saat aydınlık periyotta 8 saat C ve 16 saat C) oluşturulduğu yumurtacı tavuk deneme ünitesinde yürütülmüştür. Yumurtlama performansı olarak belirlenen yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta üretimi günlük olarak, yumurta kalitesi haftalık olarak, kan parametreleri (glukoz, kolesterol, trigliserid, lipid peroksidasyon, total antioksidan, kalsiyum) ise iki haftalık aralıklarla ölçülmüştür. Sonuçlar, Vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilavesinin yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, canlı ağırlığı ve kan parametrelerini önemli düzeyde etkilemediğini (P>0.05) göstermiştir. Fakat kekik yağı ilavesi, yemden yaralanma oranını iyileştirmiş (P<0.05) ve yumurta kalite ölçütlerinde artış göstermiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular rasyona kekik yağı ilavesinin sıcak stresi durumunda bile yumurta kalite ölçütlerini olumsuz etkilerden koruduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Alfa- tokorefol asetat, karvakrol, karnosik asit, yumurta verimi ve kalitesi, sıcaklık stresi. ABSTRACT The present study was conducted to evaluate whether alfa-tocopherol acetatat, carvacrol and carnosic acid supplemented dietary would affect laying *Yüksek Lisans Tezi-Msc Thesis 187

2 performance, egg quality, antioxidant structure, oxidative stres and blood parameters of Brown layers under high temperature. Fortyfive weeks old layers were divided into 4 groups of similar mean weight, comprising 18 birds each. The birds were fed standard layer diets and 200 mg/kg diet alpha- tocopherol acetate, carvacrol and carnosic acid supplemented diets for 8 weeks period. The birds were housed in individual cages in a complete randomized design. During the study, a 16:8 hours light:dark photoperiod (8 hours C at light period and 16 hours C ) was employed, feed and water were given ad libitum. Laying performance was assessed by recording feed intake, egg weight, egg production daily; egg quality weekly and blood parameters (glucose, cholesterol, triglyceride level, lipid peroxidation, total antioxidant and calcium) biweekly. The results showed that alpha- tocopherol acetate, carvacrol and carnosic acid supplementation did not have significant (P>0.05) effects on feed intake, egg weight, egg mass, body weight and blood parameters. However, dietary supplementation of carvacrol improved feed conversion efficiency (P<0.05) and egg quality parametres. The results obtained in the experiment suggest that providing supplemented dietary carvacrol could protect egg quality parameters under heat stress. Key Words: Alpha- tocopherol acetate, carvacrol, carnosic acid, egg production and quality, heat stres Giriş Doğal antioksidan etkili olduğu bilinen kimi bitki ekstraktları, özelde bitki esans yağlarının içeriğinde yer alan kimi aktif maddelerin oldukça güçlü antioksidan özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Kekik ve biberiye bu bakımdan üzerinde durulan iki önemli aromatik bitkidir. Kekik (Oregano) ballıbabagiller (Labiatea=Laminaceae) familyasına bağlı olup bu türlerin dahil olduğu cinsler Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus dur. Kekik, yüksek düzeyde uçucu yağ içermekte ve uçucu yağın ana bileşenlerini timol ve karvakrol başta olmak üzere β-simen, γ-terpinen ve linalool oluşturmaktadır (Madsen ve Bertelsen, 1995). Bu maddeler kekiğe kendine özgü kokusunu veren (Başer, 2001) ve antioksidan özellik kazandıran fenolik bileşikler olup uçucu yağların %78-82 sini oluşturmaktadır (Botsoglou ve ark., 2003a). Broiler rasyonlarına kekik yağı ilavesinin canlı ağırlık artışını önemli düzeyde artırdığı (Hertrampf, 2001), farklı düzeylerde kekik uçucu yağı ilavesinin dondurulmuş tavuk (Botsoglou ve ark. 2002) ve hindi etlerinde (Botsoglou ve ark., 2003b) lipid oksidasyonunu önemli düzeyde azalttığı belirlenmiştir. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinden elde edilen fenolik diterpenleri; karnosol, karnosik asit, rosmanol, epirosmanol, izorosmanol, rosmarikuinon, rosmaridifenol ve rosmarinik asit oluşturmaktadır (Madsen ve Bertelsen, 1995). En güçlü antioksidan etkiye karnosik asit sahiptir ve bu etki yaklaşık karnosoldan üç kat, BHT ve BHA dan yedi kat daha fazladır (Richheimer ve ark., 1996). Galobart ve ark. (2001), omega-3 yağ asitlerince zenginleştirilen yumurtalarda α-tokoferolün lipid peroksidasyonunu engellediğini, 188

3 fakat biberiye ekstraktı için aynı etkinin söz konusu olmadığını belirlemişlerdir. Bu durumun, farklı orjinli biberiyelerdeki toplam fenol içeriğinin ve buna bağlı olarak antioksidan aktivitenin değişmesinden (Banyai ve ark., 2003) ve ekstraktın elde ediliş yönteminden kaynaklandığı bildirilmektedir (Dapkevicius ve ark., 1998). Uzun yıllardır yapılan çalışmalarla kanatlı eti ve yumurtasında lipid oksidasyonunu minimize etmenin en etkili yolunun yeme Vitamin E ilavesinin olduğu kanıtlanmıştır. Vitamin E, hücre membranlarındaki lipid peroksidasyon zincirini kırmakta ve hidroperoksit oluşumunu engellemektir. Oksidatif stres varlığında bu vitamine olan gereksinimde yükselmektedir (Coetzee ve Hoffman, 2001). Yüksek sıcaklığın kanatlı hayvanın performansında oksidatif stabiliteyi düşürmesi nedeniyle kanatlı yemlerine antioksidan ilavesi yapılmaktadır. Bu amaçla uzun yıllardan beri kullanılan vitamin E (α-tokoferol asetat) gibi sentetik antioksidanın yanı sıra doğal antioksidanlara (kekik esans yağı ve biberiye ekstraktı) yönelik ilgi artmıştır. Mevcut çalışmada, yüksek sıcaklık altında yetiştirilen yumurtacı tavuk rasyonlarına Vitamin E, kekik esans yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesinin antioksidant yapı, oksitadif stres, kan metabolitleri, performans, yumurta verim ve kalitesi ölçütleri üzerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Materyal Metot Materyal Araştırmada 45 haftalık Brown Nick Kahverengi Yumurtacı tavuklar 8 haftalık denemeye alınmışlardır. Yem materyali olarak standart (prebiotik, probiotik, enzim vb. özel katkı maddesi içermeyen, Mısır-Soyaya dayalı, 2800 ME (Kcal/Kg) li ve HP li 1. dönem yumurtacı kafes tavuk yemi kullanılmıştır. Deneme süresince hayvanlara yem ve su serbest olarak verilmiştir. Deneme odası, 7.00x5.20x2.32 m boyutlarında, duvarları ısı alışverişini önleyecek şekilde izole edilmiş ve yapay aydınlatma sistemine sahip özel kafes tertibatlı bir odadır.deneme odasının sıcaklığı termostat kontrollü radyatör ve klima ile sağlanmış ve yüksek sıcaklık (16 saat aydınlık periyotta 8 saat C ve 16 saat C) oluşturulmuştur. Deneme odasının aydınlatılması flüoresan lambalar ile sağlanmış ve deneme süresince 16:8 saat aydınlık (22:00-06:00) karanlık (06:00-22:00) ışıklandırma programı uygulanmıştır. Metot Denemenin başlangıcından önce 2 hafta süreyle tavukların günlük yumurta verimleri kaydedilmiş ve 2. haftanın sonunda canlı ağırlıkları belirlenerek ve buna göre deneme desenine uygun olarak hayvanlar benzer canlı ağırlıkta ve benzer yumurta veriminde olacak şekilde her birinde 18 yumurtacı tavuğun bulunduğu 4 muamele grubuna ayrılarak, tamamen tesadüfî olarak bireysel kafeslere yerleştirilmişlerdir. Araştırmada kullanılan tavuklar 2 haftalık geçiş süresi boyunca 1. dönem standart yumurtacı kafes yemi ile beslenirken, 8 haftalık deneme süresince her grup kendine ait deneme yemi ile beslenmiştir. Denemede, 1. grup standart 1. Dönem Yumurtacı Kafes Tavuk Yemi (prebiotik, probiotik, enzim vb. özel katkı maddesi içermeyen, mısır- soyaya dayalı), 189

4 2. grup bazal rasyona Vitamin E (200 mg/kg alfa- tokoferol asetat); 3. grup bazal rasyona Kekik esans yağı (200 mg/kg Karvakrol) ve 4. grup bazal rasyona Biberiye ekstraktı (200 mg/kg karnosik asit ) ilave edilen rasyonlarla beslenmiştir. Yumurtacı tavukların denemenin başında ve sonunda canlı ağırlıkları, bireysel yem tüketimleri, yumurta verimi ve kalite özellikleri belirlenmiştir. Denemede elde edilen veriler SAS (1996) paket programı kullanılarak General Linear Model (PROC GLM) prosedürü ile varyans analizine tabi tutulmuş, araştırma sonunda elde edilen bulgular grup ortalamaları, gruplar arası farklılığın standart hatası () ve gruplara ait ortalamaların karşılaştırılmasında DUNCAN çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Bek ve Efe, 1988). Araştırma Bulguları Yumurta Verimi Kilogram yeme vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilen rasyonla beslenen grupların yem tüketimi, yumurta verimi ve yemden yararlanma oranına ilişkin sonuçlar Çizelge 1'de verilmiştir. Yem tüketimi incelendiğinde gruplar arasında bir farklılık olmamakla birlikte genel olarak haftalar ilerledikçe yem tüketimi düşmüştür. (P>0.05). Fakat Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının yemden yararlanma etkinliği üzerine etkisi incelendiğinde; birinci, ikinci ve dördüncü hafta yemden yararlanma etkinliği üzerinde önemli bir etki bulunmuştur (P<0.05). Antioksidan katkıları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ortalama yemden yararlanma etkinliği en yüksek biberiye ektraktı ilave edilen grupta bulunmuştur. Yem tüketiminin düşük olması ve gruplar arasında farklılığın olmamasının nedeni, yüksek çevre sıcaklığına bağlı olarak tavukların yem tüketimini azaltmasıdır. Hernández ve ark.(2004), tarçın, biber, yabani mercanköşkü, ada çayı, biberiye ve kekikten oluşan bitkisel ekstrakt karışımlarının, broylerlerin büyüme performansı, besin madde sindirilebilirliği ve sindirim organlarının gelişimine etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüşler ve deneme sonucunda yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında farklılık gözlemlenmemiştir. Çizelge 1. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Yem Tüketimi, Ortalama Yumurta Verimi ve Yemden Yararlanma Oranı Üzerine Etkileri Parametre Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Önem Düzeyi Deneme Başı Canlı Ağırlık (g) Deneme Sonu Canlı Ağırlık (g) Yem Tüketimi (g / Tavuk / Hafta) Yumurta Ağırlığı (56 gün/tavuk) Yemden Yararlanma Etkinliği ( gün)

5 Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktının toplam yumurta ağırlığı (g/tavuk/56 gün) incelendiğinde toplam yumurta ağırlığı en yüksek biberiye ekstraktı ile beslenen grupta gözlenmiştir fakat istatistikî açıdan etki önemli bulunmamıştır (P>0.05). Ortalama yumurta ağırlığı (g/tavuk/gün) kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta en yüksek grup olarak gözlenmiş; ancak etki önemli bulunmamıştır (P>0.05). Yumurta Kalitesi Kilogram yeme vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilen rasyonla beslenen grupların sekiz hafta süresince elde edilen yumurtaların kalitesi üzerine etkisi ile ilgili sonuçlar Çizelge 2'de verilmiştir. Şekil indeks değeri rasyona vitamin E, kekik yağı, biberiye ekstraktı ilavesinden etkilenmemiştir (P>0.05); fakat biberiye ekstraktı eklenen grupta en ideal değerler gözlemlenmiştir. Şekil indeksi, yumurtanın pazarlanma ve paketlenmesinde önemli bir unsurdur teşkil etmektedir. İdeal bir yumurtanın şekil indeksi %74 olarak kabul edilmekteyse de %72 76 arası normal sınırlardır. Şekil indeksi %72 den küçük yumurtalar sivri, büyük yumurtalar ise yuvarlak olarak sınıflandırılmaktadır (Şenköylü, 2001). Biberiye ekstraktı ilave edilen gruptan elde edilen yumurtalar, normal standartlardaki sınırlar içerisindedir. Haugh birimi rasyona vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesi ile hemen hemen aynı etkileri göstermiştir ve değerler 79 un üzerinde olduğu için mükemmel sınıfına girmektedirler fakat bu muamelelerin Haugh birimi üzerine etkisi önemli bulunmamıştır (P>0.05). Rasyona kekik yağı ilave edilen yemle beslenen tavukların yumurtalarının sarı yüksekliği ve sarı indeksi diğer muamele gruplarına kıyasla iyileşmiştir fakat muamele üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır (P>0.05). Sarı yüksekliğinin fazla olması yumurtanın daha dayanıklı ve taze olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Bu nedenle bu şekilde bir artış tüketici isteğine uygun bir ürün eldesi meydana getirecektir. Çizelge 2. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Ortalama Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri Parametre Yumurta Ağırlığı(g/adet) Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Önem Düzeyi Sarı Skoru En (mm) Boy (mm) Şekil İndeksi (En/Boy) Haugh Birimi Ortalama (Küt-Orta- Sivri)

6 Plazma Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 3 te verilmiştir. Plazma glukoz seviyeleri incelendiğinde deneme başı glukoz konsantrasyonu bakımından gruplar arasında çok farlılık bulunmamasına rağmen en yüksek glukoz konsantrasyonu kontrol yemi alan gruplarda ve en düşük glukoz konsantrasyonu ise vitamin E ilaveli yemle beslenen grupta görülmüştür fakat muamelelerin glukoz konsantrasyonu üzerine bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Dördüncü haftasına bakıldığında en yüksek glukoz konsantrasyonunun biberiye ekstraktı ilaveli yemle beslenen grupta, en düşük değerin ise vitamin E ilaveli yemle beslenen grupta saptanmıştır. Muamelelerin glukoz konsantrasyonu üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (P<0.05). Denemenin altıncı ve sekizinci haftasındaki plazma kolesterol konsantrasyonları rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktından önemli bir şekilde etkilenmiş (P<0.05) ve en düşük kolesterol konsantrasyonu kontrol yemiyle beslenen grupta ve en yüksek ise kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta gözlemlenmiştir. Ortalama kolesterol konsantrasyonları incelendiğinde ise muamele gruplarının plazma kolesterol konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisi bulunurken (P<0.05) en düşük kolesterol konsantrasyonunu kontrol yemiyle beslenen grup göstermiştir. Denemenin ikinci haftasında muamele gruplarının plazma trigliserit konsantrasyonu üzerine etkisi önemli bulunmuş (P<0.05); en yüksek plazma trigliserit konsantrasyonunun biberiye ekstraktı ilaveli yemle beslenen grupta, en düşük ise kekik yağı ilaveli yemle beslenen grupta olduğu gözlemlenmiştir. Lee ve ark.(2003), tıbbi bitkilerde bulunan esans yağlardan timol ve onun izomeri olan karvakrolün broyler yemlerinde antibiyotiğe alternatif olabilirliğini araştırmışlardır ve toplam plazma, HDL, karaciğer serbest ve esterleşmiş kolesterol düzeyi, timol ve karvakrolün ilavesiyle değişmemiştir. 192

7 Trigliserid (mg/dl) Kolesterol (mg/dl) Glukoz (mg/dl) Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2 Çizelge 3. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Glukoz, Kolesterol ve Trigliserid Konsantrasyonu Üzerine Etkileri (mg/dl) Deneme Başı Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vit. E Kekik Biberiye Plazma Lipit Peroksidasyon Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Lipid Peroksidasyon konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 4 te verilmiştir. Plazma lipit peroksidasyon konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma lipit peroksidasyon konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Haftalara genel olarak bir bakıldığında lipit peroksidasyon konsantrasyonunun haftalara göre değiştiği gözlemlenmektedir. Ortalama lipit peroksidasyon konsantrasyonu ise kekik yağı ilave edilen yemle beslenen grupta daha düşük çıkmıştır fakat önemli bir etki bulunmamıştır (P>0.05). Grune ve ark.(2001), vitamin E nin omega- 3 yağ asitlerince zengin yemlere ilavesinin depolamaya bağlı olarak yumurta sarısı lipid peroksidasyonuna etkisini araştırdıkları çalışmalarında, %1.5 balık yağı içeren yemlere en az 80 IU/kg Vitamin E ilave edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Lopez-Bote ve ark. (1998), etlik piliç yemlerine ilave edilen α- tokoferol asetat, biberiye ve sarımsak ekstraktlarının, Önem Düzeyi Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama Deneme Başı Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama Deneme Başı Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama

8 depolanan etlerin lipid peroksidasyonu kolesterol oksidasyonu üzerine etkilerini araştırmışlardır. Tüm antioksidanlar kontrole göre etin oksidatif stabilitesini artırmış ve kolesterol oksidasyonunu engellemiştir. Ancak α- tokoferol asetat bitki ektraktlarına göre lipid oksidasyonu açısından daha etkili olmuştur. Çizelge 4. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma LPO (Lipit Peroksidasyon) Düzeyi Üzerine Etkileri LPO (mmol/l) Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Deneme başı hafta hafta hafta hafta Ortalama Plazma Total Antioksidan Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Total Antoksidan konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 5 te verilmiştir. Plazma total antioksidan konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma plazma total antioksidan konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Haftalara ayrı ayrı bakıldığında rasyona vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilave edilmesi ile hiçbir farklılık gözlenmemekte hemen hemen birbiri ile aynı sonuçlar göstermişlerdir. Çizelge 5. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Total Antioksidan Düzeyi Üzerine Etkileri Total Antioksidan (mmol/l) Deneme Başı Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Hafta Hafta Hafta Hafta Ortalama

9 Plazma Kalsiyum Konsantrasyonu Sekiz haftalık deneme süresince deneme başı değerleri sabit tutularak, ortası ve sonunda alınan kan plazma örneklerinin Kalsiyum konsantrasyonlarının ortalaması alınarak yapılan istatistikî analiz sonucu elde edilen veriler Çizelge 6 da verilmiştir. Plazma kalsiyum konsantrasyonları incelendiğinde rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının plazma kalsiyum konsantrasyonları üzerine önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Ortalama kalsiyum konsantrasyonları incelendiğinde vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktı ilaveli yemlerle beslenen gruplar arasında en fazla plazma kalsiyum konsantrasyonuna sahip grup kontrol grubu ve bunu takiben biberiye ilaveli yemle beslenen gruplarda görülmüştür. Fakat muamelelerin gruplar üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır (P>0.05). Franco- Jimenez ve ark. (2007) tarafından yumurtacı tavuklar üzerinde yapılan bir çalışmada endokrin asit-baz dengesi ve Ca homeostasisi sıcaklık toleransı için genetik farklılıklar değerlendirildiğinde önemli olmaktadır. Çizelge 6. Rasyona İlave Edilen Vitamin E, Kekik Esans Yağı, Biberiye Ekstraktının Yumurta Tavuklarının Plazma Kalsiyum Düzeyi Üzerine Etkileri Parametre Rasyona İlave Edilen Antioksidan Kaynağı (mg) Kontrol Vitamin E Kekik Biberiye. Önem Düzeyi Deneme Başı Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Hafta Ca (mg/dl) Ortalama Ca (mg/dl) Tartışma ve Sonuçlar Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının yem tüketimi üzerine etkisi olmamıştır. Bu yüksek sıcaklık altında yem tüketiminin düşmesi ile ilgili olabilir. Bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda tavuklar yem tüketimini azaltmaktadır. Çünkü organizma içine alınan her birim yem organizmada ısı artışına sebep olmaktadır. Yüksek sıcaklık altında dışarıya ısı saçımının azalması ve vücutta ısı birikiminin artması nedeniyle havyan yemin termojenik etkisini minimize etmek amacıyla yem tüketimini azaltmaktadır. Biberiye ekstraktı eklenen grupta bazı haftalarda gözlenen yemden yaralanma etkinliğindeki bu iyileşme biberiye ekstraktının iştah açıcı özelliğinden kaynaklanabilir. Dolayısıyla sıcaklık stresi altında yetiştirilen yumurta tavuklarında görülen performans düşüklüğü temelde yüksek çevre sıcaklığı altında yem tüketiminde görülen azalmanın neden olduğu besin madde alımındaki eksikliğe bağlanabilir. Plazma glukoz, kolesterol ve trigliserit konsantrasyonları üzerine rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve 195

10 biberiye ekstraktının etkisiz kalması, yüksek sıcaklık altında yetiştirilen tavukların stres durumunda vermiş oldukları metabolik değişimlere atfedilebilir. Kortikosteroid hormonlar temel katabolik hormonlar olarak bilinmekte ve doğrudan glukoneojenesisi uyararak organizmada karbonhidrat olmayan diğer besinlerin glukoza yıkımını başlatmakta, kanda glukoz, kolesterol, serbest yağ asitleri, protein olmayan nitrojenli bileşikler, üre, potasyum ve kalsiyum düzeyleri artarken sodyum ve klor düzeyleri ise düşmektedir. Kanda artan kotrikosteroid hormonu adrenal medullayı da uyararak adrenalin ve nör-adrenalin hormonlarının salgılanmasını da ayrıca uyarmakta ve bu hormonlar ise insülin ve büyüme hormonu salgılanmasını düşürmektedir. Ayrıca stres yapıcı etken sinirsel yolla pankreası da uyararak glukagon hormonu sentezini artırmaktadır. Ayrıca yumurtacı tavuklarda stres varlığında kan kalsiyum seviyeleri düşmektedir. Rasyona ilave edilen vitamin E, kekik yağı ve biberiye ekstraktının bu deneme sonuçları incelendiğinde araştırılan parametreler üzerine önemli bir etkisi bulunmamasına rağmen yüksek sıcaklığın oluşturduğu bazı olumsuz durumları da önleyebilmiş ve kalite açısından istenen değerler gözlemlenmiştir. Vitamin E zaten bilindiği üzere bu istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için yem fabrikaları tarafından yeme ilave edilmekte ancak sentetik olması nedeniyle uzun sürekli saklama koşullarına uygun olmayacağı düşünülerek buna alternatif doğal biyoantioksidan olan kekik yağı ve biberiye ekstraktı kullanılmış ve fakat bu deneme koşullarında aralarında pek bir fark bulunmamıştır. Teşekkür Bu tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde maddi desteğini esirgemeyen Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonuna teşekkür ederiz. Kaynaklar BANYAI, E.S., TULOK, M.H., HGEDÜS, A., RENNER, C., VARGAI.S Antioxidant Effect Of Various Rosemary (Rosmarium Officinalis L.) Clones. Acta Biologica Szegediensis. 47(1-4): BAŞER, K.H.C Her Derde Deva Bir Bitki Kekik. Bilim ve Teknik. Mayıs BEK, Y. ve EFE, E., Araştırma ve Deneme Metodları I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:71, 395 sayfa, Adana. BOTSOGLOU, N.A., FLETOURIS, D.J., FLOROU-PANERI, P., CHRISTAKI, E., SPAIS, A.B., Effect Of Dietary Oregano Essential Oil On Performance Of Chickens And On İron-İnduced Lipid Oxidation Of Breast Thigh And Abdominal Fat Tissues. Br. Poult. Sci. 43, BOTSOGLOU, N.A., FLETOURIS, D.J., FLOROU-PANERI, P., CHRISTAKI, E., SPAIS, A.B., 2003a. Inhibition Of Lipd Oxidation İn Long-Term Frozen Stored Chicken Meat By Dietary Oregano Essential Oil And -Tocopheryl Acetate Supplemantation. Food Reseacrh International. 36:

11 BOTSOGLOU, N.A., GRIGOROPOULOU, S.H., BOSTOGLOU, E., GOVARIS, A., PAPGEORGIOU, G. 2003b. The Efffects Of Dietary Oregano Essential Oil And -Tocopheryl Acetate On Lipd Oxidation İn Raw And Cooked Turkey During Refrigerated Storage. Meat Science. 65: COETZEE, G.J.M., HOFFMAN, L.C., Effect Of Dietary Vitamin E On The Performance Of Broilers And Quality Of Broiler Meat During Refrigerated And Frozen Storage. S. African J. Anim. Sci., 31 (3): DAPKEVICIUS, A., VENSKUTONIS, R., BEEK, T. A. VAN, LINSSEN, J. P. H Antioxidant Activity of Extracts Obtained by Different Isolation Procedures from some Aromatic Herbs Grown in Lithuania. J.Sci. Food Agric. 77: FRANCO-JIMENEZ, D. J., and BECK, M. M., Physiological Changes to Transient Exposure to Heat Stress Observed in Laying Hens. Poultry Science 86: GALOBART, J., BARROETA, A.C., BAUCELLS, M.D., CONODY, R., TERNEST, W Effect Of Dietary Supplementation With Rosemary Extract And Α- Tocopheryl Acetate On Lipid Oxidation İn Eggs Enriched With 3-Fatty Acids. Poultry Science. 80: GRUNE, T., KRAMER, K., HOPPE, P.P. and SIEMS, W., Enrichment Of Eggs With N-3 Polyunsaturated Fatty Acids: Effect Of Vitamin E Supplementation. Lipids 36: HERNANDEZ, F., MADRID, J., GARCİA, V., ORENGO, J., and MEGIAS, M.D., Influence of Two Plant Extracts on Broylers Performance, Digestibility, and Digestive Organ Size. Poultry Science 83: HERTRAMPF, J.W., Alternative antibacterial performance parameters. Poult. Int. 40, LEE, K.W., EVERTS, H., KAPPERT, H.J., YEOM, K.H., and BEYNEN, A.C., 2003a. Dietary Carvacrol Lowers Body Weight Gain but Improves Feed Concersion in Female Broyler Chickens J. App. Poult. Res.12: LOPEZ-BOTE, C.J., GRAY, J.I., GOMAA, E.A., FLEGAL, C.J Effect Of Dietary Administration Of Oil Extracts From Rosemary And Sage On Lipid Oxidation İn Broiler Meat. British Poultry Science. 39: MADSEN, H.L., G. BERTELSEN, Spices As Antioxidants. Trends İn Food Science And Techn., Vol:6, RICHHEIMER, S.L., BERNART, M.W., KING, G.A., KENT, M.C., BAILEY, D.T Antioxidant Activity Of Lipid-Soluble Phenolic Diterpenes SAS Institue, SAS User's Guide, Statistics. Version 5th Edition. SAS Institue Inc., Cary, NC ŞENKÖYLÜ, Yemlik yağlar. ISBN

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri a Kerem KARASU,

Detaylı

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Hayvansal Üretim 54(2): 30-35, 2013 Derleme Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Burcu Aktaş 1, Pınar Özdemir *2, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu 1 1 Ege

Detaylı

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Ecmel DİNÇER, Cemil TÖLÜ, Ali KARABAYIR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Sarper ÖZBEK *, Adnan ŞEHU ** Öz: Biyodizel üretim maliyeti yüksek olan bir yakıttır. Yağlı bitki tohumundan

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Başyazı. Başyazı. Değerli Meslektaşlarımız, Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

Başyazı. Başyazı. Değerli Meslektaşlarımız, Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Başyazı Başyazı Prof. Dr. Ahmet ERGÜN VTD Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Kanatlı sektöründeki üretim ve tüketim artışları gerçekten dikkati çekecek düzeylerdedir. Bu yıldan da beklentiler, dünyada ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ**

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ** Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007010 1 (2):81-87 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257 Research Article Keçi Rasyonlarında Farklı Düzeylerde Meşe Yaprağı Kullanılmasının Sindirilebilirlik ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yaş Şeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi

Detaylı

SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 207-215 SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar. Broylerlerde Sekumun Önemi

Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar. Broylerlerde Sekumun Önemi Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar Broylerlerde Sekumun Önemi Yumurtacı Tavukların Açık Havada Dolaşmasına Hayvan Refahı Yönünden Bakış: Derleme Biyogüvenlik Uygulamaları (Yapılması/Yapılmaması

Detaylı

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri Gülüzar Tuna Keleştemur *, Yaşar Özdemir Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 545 553 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Hormon

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması **

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Eyyüp AKÇİL 1, Nihat DENEK 2* 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı