Yerel Alan Ağları - ETHERNET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Alan Ağları - ETHERNET"

Transkript

1 Yerel Alan Ağları - ETHERNET

2 Paylaşılmış erişimli ağlar Paylaşılmış erişimli ağlarda aynı fiziksel bağlantı üzerinde birden çok bağlantı vardır Bus, halka ve kablosuz yapıdadırlar. Bir noktadan iletilen bilgi diğer tüm noktalardan alınır. Ara geçiş anahtarları (switch) yok. Erişim hakkını alabilmek için yöntemler gerektirir (MA- Çoklu erişim protokollleri)

3 Multiple Access Çoklu Erişim Yöntemleri Sabit Atamalı yöntemler Kanalı bölmelemek. Böylece her bir nokta band genişliğinden bir miktar alacaktır. Devre anahtarlama gerektirir, bu nedenle verimsizdir. Örnekler: TDMA, FDMA, CDMA (Çoğu kablosuz / hücresel haberleşme sistemlerinde kullanılır) Çekişme/elde etmeye dayalı yöntemler Haberleşme noktaları band genişliğini eşit olarak paylaşırlar. Çarpışma engelleme yöntemleri kullanırlar. Örnekler: Aloha, Ethernet Jeton- Tabanlı yada reservasyona dayalı yöntemler Kanalı sırayla kullanırlar Örnek: Token ring

4 Token Ring: Kısa Bilgi IBM tarafından 80 li yılların başlarında yeni bir LAN teknolojisi olarak geliştirildi Halka biçiminde bağlanan noktalardan oluşmaktadır. Jeton adı verilen özel bir mesaj halka üzerinde dolaştırılır. Jetonu alan noktalar sınırlı bir süre için gönderme yaparlar. Her bir gönderim açısından her bir nokta eşit olasılığa sahiptir. Token Ring standardı IEEE de verilmiştir. Güvenilirlik, eşitlik ve kestirilebilirlik için tasarlanmıştır. Orjinal olarak 4Mbs, 1989 da:16 Mbs. FDDI token-ring metodolojisini kullanır. Hala kullanımdadır ancak Ethernet, Token-Ring kullanımını oldukça düşürmüştür.

5 Ethernet (IEEE 802.3) Tarihçe Bob Metcalfe, Xerox Parc,1973 Xerox, DEC, ve Intel tarafından 1978 de standartlaştırılmıştır. LAN standartları, MAC ve fiziksel katman bağlantılarını tanımlar. IEEE (CSMA/CD - Ethernet) standart ilk tanımlama 2Mbps di. IEEE 802.3u standardı, 100 Mbps Ethernet IEEE 802.3z ve IEEE 802.3ab standardları 1 Gbps Ethernet IEEE 802.ae 10 Gbit/s Ethernet i tanımlar. CSMA/CD: Ethernet in ortam erişim kontrol yöntemidir. CS = carrier sense (taşıyıcı algılama) Yalnızca ortam boş ise gönderme yapar. MA = multiple access (çoklu erişim) CD = collision detection (çarpışma algılama) Eğer çarpışma algılanırsa, göndermeyi keser.

6 Ethernet Standardı fiziksel katmanı tanımlar standardı hem MAC hem de fiziksel detayları tanımlar Metcalfe in orijinal Ethernet çizimi

7 IEEE PROTOKOL ĐÇERĐĞĐ

8 IEEE Protokol Yapısı OSI modelinin ilk iki katmanı IEEE 802 referans modeli Fiziksel Logical link control (LLC) Media access control (MAC) Veri aktarım katmanı Fiziksel Katman Fiziksel ortam

9 IEEE 802 Protokol katmanları ve OSI Modeli

10 802 katmanları -Fiziksel Kodlama/Kod çözme Giriş kelimesi (preamble) üretimi/yok edilmesi Bit iletimi/alımı Đletim ortamı ve Topoloji 802 katmanları - Logical Link Control Daha üst katmanlara erişim Akış ve Hata kontrolü

11 6 byte lık MAC adresleri, tekil olmalıdır. AA:AA:AA:BB:BB:BB biçiminde gösterilirler. Đlk üç byte üreticiyi tanımlar, sonraki üç byte ise seri numarasıdır. MAC adresi, ethernet kartını, fiziksel olarak adreslemede kullanılır. ARP protokolü ile MAC numaraları, IP numaraları ile eşleştirilir Preamble: 56 bitlik biçiminde bir dizidir. SFD: dir. Çerçeve sınırını belirler. Pek çok uygulama V.2 çerçevesini kullanır. Ancak değer 1523 den küçükse, Type kısmı uzunluk içerir ve çerçeve IEEE ile uyumlu olur.

12 ETHERNET 100BASE-T YAPISAL GÖRÜNÜMÜ Ethernet MAC Ethernet PHY LLC MAC uygunlaştırma MII Media Independent Interface, PCS PMA PMD (GMII (gigabit), XGMII ve XAUI (10gigabit )) Physical Coding Sublayer Physical Medium Attachment Physical Medium Dependent MDI, MDI-X Media Dependent Interface Ortam PCS: kodlamadan (4B5B, 8B10B ), hata algılama ve Çarpışma algılamadan sorumludur. PMA: gönderilen verilerin serileştirilmesi ve alınan verilerin paralelleştirilmesi, bağlantının gözlenmesi gibi işlemleri yapar. PMD: MDI yıda içeren, fiziksel donanım kısmıdır. Analog fonksiyonları sağlar. Saat elde edilmesi, kodlama (MLT-3 vs), karıştırma (tx)

13

14

15 ETHERNET PHY ÖZELLĐKLERĐ Ethernet bağlantıları, bus yapısı yada yıldız yapısı biçimindedir. Đsimlendirme 3 kısımdan oluşur <Veri hızı><đşaretleşme yöntemi><maximum kablo uzunluğu> Veri hızı (10, 100, 1,000, 10G) 10, 100, 1,000Mbps Đşaretleşme yöntemi (base, broad) Baseband Temel band Sayısal işaretleşme Broadband Modülasyonlu Analog işaretleşme Cabling (2, 5, T, F, S, L) 5 - Kalın coax (orjinal Ethernet kablolaması) 2- Đnce coaxiyel F Optik fiber S multimode fiber üzerinde Kısa dalga laser L tek modlu fiber üzerinde uzun dalga laser T Bükülü kablo

16 ETHERNET PHY ÖZELLĐKLERĐ (10GB altı Đsimlendirme)

17 10 Base 2 : 10 megabit 2 metre, ince koaksiyel kablo üzerinde bus tipi bağlantı * Manchester kodlama Sonlandırıcı T bağlantı

18 10BaseT ve 100BaseT Yıldız bağlantı 10/100 Mbps hız T Twisted Pair anlamına gelir Hub yada switch ler bükülü kablo çiftleri kullanılarak yıldız topolojisi oluşturacak biçimde bağlantı oluşturur hub ın herhangi iki noktası arasında uzaklık < 100M olmalıdır.

19 Ethernet özet En popüler anahtarlanmış LAN teknolojisidir. Band genişlikleri: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, (10 Gbps) Max bus uzunluğu: 2500m 500m aralıklar maximum 4 tekrarlayıcı Bus ve Star topolojileri Noktalar, ağa bir Ethernet transceiver ı (alıcı/verici) si üzerinden bir hub yada anahtar ile bağlanırlar. Her bir nokta hat durumunu algılar ve işaretleri alır ve gönderir. Hub lar ortak paylaşılar yapılar oluşturmak için kullanılır. Ethernet üzerindeki tüm noktalar, ortama erişmek için yarış halindedir. Anahtarlar bu modeli bozar. Algoritma dağıtılmış olduğu için adaletli bir erişim olmaz. Ethernet tanım olarak bir yayım protokolüdür Herbir işaret tüm alıcılar tarafından alınabilir. Anahtarlar ise ayrı ayrı herbir noktanın erişimini sağlayabilir.

20 ETHERNET HUB ve SWITCH Bir Ethernet switch, Ethernet ağı üzerindeki terminallerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan cihazdır. OSI nin ilk üç katmanında çalışanları varsa da (multi-layer switch), daha çok ilk 2 katmanda çalışırlar Ethernet Switchler, kendilerine bağlanan cihazların MAC bilgilerini tablolayarak, bağlı cihazlardan gelen bilgileri tamponlayıp, istenilen MAC adresine aktarırlar. Böylece, çarpışma olmaksızın ve full-duplex olarak çalışma sağlanacaktır. Daha üst katmanlarda çalışabilen Switch ler, ayrıca protokol süzgeçleme özelliğine de sahiptirler. Port mirroring özelliği bulunan switch ler, istenilen portlarına gelen bilgiler, ayrıca belirlenen bir port a da yansıtabilirler. Ethernet Hub akıllı bir cihaz değildir. Yalnızca, birden fazla cihazı yıldız bağlantıyla aynı ağa katmak için kullanılırlar. Bu nedenle de verimli değildirler.

21 Ethernet MAC Algoritması Geleneksel Ethernet, half duplex dir. Aloha da, gönderme kararları diğer noktaların durumlarına bakılmaksızın verilir. Bunu için ACK ve Timeout kullanılır Ethernet CSMA/CD kullanır noktalar herhangi birşey göndermeden önce hattı dinler. Eğer hat boş ise (taşıyıcı algılanmamış ise) Paket hemen gönderilir. Max. Mesaj boyutu 1500 byte dır giden ve gelen çerçeveler arası 96 bit süresi (9.6us 10 Mb için) beklenir. 100 Mb için 960 ns, 1Gb için 96 ns Eğer hat dolu ise (carrier sensed) Hat boşalana kadar bekle ve paketi derhal gönder bu 1-persistent gönderme olarak isimlendirilir. Eğer çarpışma algılanırsa Gönderme durdurulur ve işaret karıştırılır Sonra tekrar denenir.

22 Üç değişik gönderme başlatma seçeneği vardır. Israrcı olmayan (nonpersistant) Burada hat meşgul ise belirli bir olasılık dağılımına göre beklenir ve hattın meşguliyeti tekrar kontrol edilir. Hat boş ise hemen gönderme yapılır Hat boş bekleyebilir. 1 ısrarcı ( 1-persistant) Burada hat meşgul ise, meşguliyet bitene kadar beklenir. Meşguliyet bittiği anda gönderme yapılır. Birden fazla istasyon beklemedeyse çarpışma kaçınılmazdır. ( 1-persistant) istasyonlar bencildir. P- ısrarcı (p-persistant) Kural: Çarpışmalar engellenmeye çalışılır (ısrarcı olmayan gibi). Boş zaman azaltılmaya çalışılır. (1-ısrarcı gibi) 1.Ortam boş ise, p olasılıkla gönder, yada (1 p) olasılıkla bir zaman birimi bekle Zaman birimi tipik olarak max yayılım gecikmesidir. 2.Eğer ortam meşgul ise,boşalana kadar bekle ve adım 1 i tekrarla 3.Eğer aktarın bir zaman birimi geciktirilirse,adım 1 i tekrarla

23 CSMA/CD için durum diyagramı Paket? hayır Taşıyıcı algıla Gönder Çarpışma algıla Paketi sil deneme < 16 deneme == 16 evet Kanalı karıştır b=calcbackoff(); bekle(b); deneme++;

24 Çarpışma Çarpışma her iki tarafın hattın boş olduğunu algılayıp, gönderme yapmasıyla oluşur. A, 0 zamanında başlar A A B B Mesaj T süresinde B ye ulaşırken B mesaj gönderir ve çarpışma oluşur. A çarpışma olduğundan nasıl emin olabilir.

25 Çarpışma algılama A çarpışma olduğunu nasıl algılar? Çarpışma oluştuğunda yeniden göndermeyi sağlayacak bir mekanizma olmalıdır. A nın mesajı B ye T zamanında erişir. B nin mesajı A ya 2T zamanında erişir. Bu nedenle, A 2T zamanında hala gönderiyor olmalıdır. Slot süresi: Minimum çerçeve boyunu göndermek için gerekli süredir. 10 ve 100 Mbit için 512 bitlik süredir. Bu aynı zamanda, ağın boyunu sınırlar. Çarpışma ilk 512 bitte algılanmalıdır. (hız yüksek olduğundan GigaBit ethernet de min boy 4096 bit (512 byte dır)) IEEE Mbit için 2T süresinin 51.2us olduğunu tanımlar. Bu istasyonlar arasındaki mesafenin ile ilgilidir. 10Mbps de bir bit 0.1us de gönderilir. 512 bits (64B) in gönderilmesi 51.2 us olacaktır. Slot süresi 100 Mb te 5.12 us olacaktır. (1Gbps de 4.096us) Bu nedenle, Ethernet çerceveleri en az 64B uzunlukta olmalıdır. 14B header, 46B data, 4B CRC Veri 46B dan küçükse padding yapılır. Đstasyon, tüm istasyonların çarpışmayı görebilmesi için 32 yada 48 bitlik bir karıştırma sinyali gönderir.

26 ARP PROTOKOLÜ Address Resolution Protocol, Haberleşilecek uç birimin MAC adresini bulmak için kullanılır. Đki modu vardır. Request Reply Sürekli broadcast olmaması için, adres tabloları tutulur Tersi RARP dır.

27 ARP paketleri broadcast biçiminde algılanır. Switch ler ARP paketlerini tüm birimlere ulaştırırlar. ARP paketleri Data link layer dadır ARP BAŞLIĞI Donanım tipi : Ethernet için 1 dir. Protocol tipi: IPv4 için 0x800 dür Donanım adres uzunluğu Ethernet için 6 dır Protokol adres uzunluğu IPv4 için 4 dür. Operation: gönderme için 1, yanıt için 2 dir. Gönderme çerçevesi için target hardware address önemli değildir. Yanıt çerçevesinde değeri alınır. Ethernet paketi içinde ARP görünümü

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC).

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC). OSI (Open System Interconnect). Phsical Layer (Fiziksel Katman) : Veri gönderimi yapılacaksa üst katmandan gelen digital bit streamini taşıyıcı kablo sistemi üzerine vermek için analog sinyale çevirir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İletişim

Bilgisayar Ağları ve İletişim Bilgisayar Ağları ve İletişim Computer Networks Murat KARA - 2014 Ders İzlencemiz Hafta Konu 1 Tanışma, bilgilendirme ve derse giriş, ağ nedir? Kullanım yerleri, sinyal, iletim.. 2 Veri iletimi, temel

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG...

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... 9 ATM... 9 FDDI... 10 FRAME RELAY... 10 ETHERNET

Detaylı

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ Bölüm 4: AĞ TOPOLOJİSİ ve YEREL ALAN AĞLARI Türkçe (İngilizce) karşılıklar Yerel alan ağları (Local Area Networks, LANs) Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks, MAN) Geniş alan ağları (Wide Area

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NETWORK EKİPMANLARI VE ROUTER KONFİGÜRASYONU (BİTİRME ÖDEVİ) Muhammed Ali TEL YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK ELAZIĞ

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları...

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları... ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM I... 18 1. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ... 18 1.1. ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER... 18 1.1.1. Analog Büyüklük, Analog ĠĢaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem... 18 1.1.2. Sayısal ve Analog Tekniklerin

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI Elektronik Mühendisi Zeynep YÜKSEL FBE Eleketrik-Elektronik Anabilim Dalı Haberleşme Programında

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PAKET VE PORT ANALİZİ İLE AĞ SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR EDİRNE - 2006 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı