Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4"

Transkript

1 - Algıç Fiziği --Saime Gürbüz Boğaziçi Üniversitesi 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

2 2

3 3

4 4

5 Algıç Nedir? Algılamak görmek midir? Görmek gerekli ve yeterli midir? Doğa(fizik) olaylarını algılamamızı sağlayan gereçler: Algıç. 5

6 En Eski Algıç Fotonlara duyarlı İyi uzaysal çözünürlük Geniş aralık (1:1014) ve kendinden uyum sağlama Enerji (dalgaboyu) seçimi Veri toplama hızı ~ 10Hz (işleme dahil) Sorun: Kayıt olanağı yok, sonuçlar zamanla unutulabiliyor veya yanlış hatırlanabiliyor. bilimsel yönteme aykırı aykırı 6

7 Bu sayfada ne görülüyor? İçinde insan olan ilk fotoğraf, Daguerre, 1838, Paris. Fotoğraf çekmek ne demektir? fotonları algılamak ve kaydetmek. Burada 1838 yılında Pariste olan fotonlar değil onların bıraktığı izler görülüyor. 7

8 Elektronun Keşfi From: J.J. Thomson: Cathode Rays. Philosophical Magazine, 44, 293 (1897). Hızlandırıcı E ve B alanla etkileşim Algıç Benzer bir deneyi siz de yapabilirsiniz > uzaysal ışınları kullanın, fluoresan (fluorlu) lamba elinizin altında, bir de fotoğraf kağıdı gerekli. atma Geiger Müller sayacı 1908 Üstte anlatılan şekilde hazırlanan bir algıçla alınmış plazma ve proton ışını resmi. 8 ( SANAEM, Ankara)

9 Peki elektronun keşfi ve bu sistem ne işimize yaradı? 9

10 Hızlandırıcı: 20-25keV elektron tabancası Hedef: Fosfor ekran Algıç: Ekran + Göz 10

11 11

12 Bulut Odası yılında yılında Wilson Wilson tarafından tarafından bulundu. bulundu. (( Nobel) Nobel) arasında arasında kullanıldı. kullanıldı. İz İz sürebilen sürebilen ilk ilk algıç. algıç. Aşırı Aşırı doymuş doymuş alkol alkol buharı buharı içeren içeren kapalı kapalı bir bir ortamdır. ortamdır. İçeri İçeri giren giren yüklü yüklü parçacıkların parçacıkların yolu yolu boyunca boyunca buhar buhar yoğunlaşır yoğunlaşır ve ve bulut bulut gibi gibi izler izler bırakır. bırakır. Oluşan Oluşan izlerin izlerin fotoğrafları fotoğrafları çekilir. çekilir. Parçacık Parçacık demeti demeti yönüne yönüne dik dik olarak olarak uygulanan uygulanan manyetik manyetik alanla alanla iz iz bırakan bırakan parçacıkların parçacıkların yükü yükü ve ve momentumu momentumu ölçülebilir. ölçülebilir. Bu Bu algıç algıç sayesinde sayesinde Pozitron Pozitron (1932), (1932), Muon Muon (1936) (1936) ve ve Kaon Kaon (1947) (1947) bulunmuştur. bulunmuştur. 12

13 Pozitronun Keşfi γ > e+ e fotoğrafı, Anderson, 1932, CalTech BO. Anderson, Bulut Odasında bıraktığı izleri ölçerek 1932 yılında pozitronu buldu. Genel olarak parçacık Genel olarak parçacık (etkileşim) (etkileşim) görmek: görmek: Enerji: Enerji: EE Momentum: Momentum: pp Yük: Yük: qq Dönü: Dönü: ss Ve Ve başka başka QM QM özellikler özellikler 13

14 Köpük Odası Fotoğraf makinesi (1960 (1960 Nobel) Nobel) İçi dolu bir bir silindir silindir veya veya küre. küre. Sıvı Sıvı belli belli bir bir basınçtaki basınçtaki kaynama kaynama İçi sıvı sıvı dolu sıcaklığının (örnek 27K, H). Parçacık Parçacık demeti demeti sıcaklığının hemen hemen altında altında tutulur tutulur (örnek 27K, 5atm, 5atm, sıvı sıvı H). geldiğinde geldiğinde basınç basınç aniden aniden düşürülür düşürülür (3atm) (3atm) ve ve sıvı sıvı üstünısıtılmış üstünısıtılmış olur. olur. Yüklü Yüklü parçacıklar parçacıklar iyonizasyon iyonizasyon ile ile enerji enerji kaybederler. kaybederler. Bu Bu enerji enerji dengesiz durumdaki sıvıyı sıvıyı dengesiz durumdaki buharlaştırıp baloncuk çekirdekleri yaratır. buharlaştırıp baloncuk çekirdekleri yaratır. Sıvı Parçacık demeti Mıknatıs sarımları 1950 lerin 1950 lerin başında başında Glaser Glaser tarafından tarafından ortaya ortaya atıldı. atıldı. 1-2 ms içerisinde fotoğraflar çekilir. çekilir. Birden fazla kamera 1-2 ms içerisinde fotoğraflar Birden fazla kamera çok çok açılı açılı çekim çekim yapmayı yapmayı sağlar. sağlar. Konum Konum çözünürlüğü çözünürlüğü ~10μm ~10μm seviyesine seviyesine indirilebilir. indirilebilir. Bulut Bulut odasından odasından daha hacimli yapılabilir daha yoğun yoğun sıvı sıvı daha büyük büyük hacimli yapılabilir ve ve daha Piston içerdiğinden içerdiğinden daha daha yüksek yüksek enerjili enerjili parçacıkları algılayabilir. parçacıkları algılayabilir. Zayıf Zayıf yüksüz yüksüz akımların akımların keşfine (Gargamelle, BEBC) BEBC) keşfine yol yol açmıştır. açmıştır. (Gargamelle, Manyetik alan 14

15 Köpük Odası Zayıf Zayıf yüksüz akımların keşfine yol açmıştır. (Gargamelle, Big European Bubble Chamber(BEBC) ) 15

16 16

17 Fotoğraf Çekilip Resimlerin Ayıklaması Aynı Aynı olay" olay" sırasında sırasında oluşan oluşan ama ama ilginç ilginç bulunmayan bulunmayan diğer diğer etkileşimler etkileşimler de de olabilir. olabilir. Algıcın Algıcın hazırlanması hazırlanması ve ve fotoğrafın fotoğrafın çekilmesinin çekilmesinin zamanlaması zamanlaması parçacık parçacık demetinin demetinin gelmesiyle gelmesiyle çakışmalıdır: çakışmalıdır: bir bir tetikleyici tetikleyici gereklidir. gereklidir. 17

18 Ham Verinin Kaydı + Sayısallaştırma Eski Eski günlerde günlerde sayısallaştırma sayısallaştırma ham ham verileri verileri elle elle ölçüp ölçüp kartlara kartlara delmekle delmekle ve ve bu bu kartları kartları bilgisayara bilgisayara okutmakla okutmakla yapılıyordu. yapılıyordu. Ham Ham denir denir çünkü çünkü veri veri ayrıntılı ayrıntılı inceleme inceleme ve ve çözümleme çözümleme yapılmamış yapılmamış durumdadır. durumdadır. 18

19 Neler Değişti? 60larda bir grup toplsntısı pic.twitter.com/fcqjqbnu Aralık 2011 twitterdan bir fotoğraf 19

20 Son 50 yılda ne değişti? PS Deneyi HBC200 ( ) LHC Deneyleri(2009- ) Kütle Merkezi 3 GeV Çarpışma enerjisi ( s) Mezonlar, baryonlar, İlgilenilen Parçacıklar tuhaf ve tılsımlı ( Ağır tanımı) parçacıklar 8TeV (tasarlanan 14TeV) Higgs, yeni boyutlar, süpersimetri, leptokuarklar, Saniyede 40 milyon olayı 12 yılda 40 milyon inceleyip fotoğraf [yaklaşık Veri Miktarı kadarını kayıt. km uzunluğunda [Benzetimlerle birlikte fotoğraf filmi] 15PB/yıl] Fotoğraf filmlerini alıp 10 Gbps lik fiber optik Verinin Taşınma Şekli yanında taşıma kablolar, GRID altyapısı Büyük Uluslararası İşbirliği Tanımı kişi 3000 kişi 20

21 Günümüzde algıçlar Tekparça Tekparça bir bir algıç algıç ile ile tüm tüm parçacıkları parçacıkları gözlemleme gözlemleme dönemi dönemi kapandı. kapandı. Farklı Farklı malzemeden malzemeden yapılmış, yapılmış, amaca amaca özel özel algıçları algıçları birleştirerek birleştirerek tümleşik tümleşik algıç algıç dönemi dönemi başladı. başladı. Değişik Değişik parçacıklar parçacıklar bazı bazı malzemelerde malzemelerde farklı farklı izler izler bırakırlar. bırakırlar. Enerji Enerji Ölçümü Ölçümü EM EM kalorimetre kalorimetre Hadron Hadron kalorimetre kalorimetre Momentum Momentum Ölçümü Ölçümü manyetik manyetik alan alan altında altında bırakılan bırakılan izlerin izlerin takibi takibi izlere izlere bakarak bakarak parçacıkların parçacıkların tanınması tanınması Hızlı Hızlı cevap cevap verip verip ilginç ilginç olayların olayların seçimini seçimini sağlayan sağlayan algıçlar algıçlar 21

22 LHC Algıçlarına örnek : CMS 22

23 LHC Algıçlarına örnek : CMS 6 23

24 ATLAS Algıcı 45 m ATLAS superimposed to the 5 floors of building m 7000 Tons 44 24

25 ATLAS Algıcının parçaları İz sürme (İç Algıç) 2T solenoid ile silicon (pixel + strip) izsürücü geçiş ışınımı izsürücüsü (TRT) e/π ayrışımı Enerji Ölçümü EM kalorimetre : Pb-LAr, akordiyon şeklinde Hadron kalorimetre : Fe/Sci (merkez), Cu/WLAr (ön kısım) Muon Ölçümü 4T toroid spektrometre MDT ve CSC : iz sürmek için RPC ve TGC : hızlı tetiklemek için 25

26 26

27 27

28 Pek Yakında Minik ödev oyun! TEŞEKKÜRLER! 4 28

ATLAS. atlas.ch. ATLAS işbirliği. Veri Toplama ve Hesaplama. Teknik Zorluklar. atlas.ch de çevrimiçi

ATLAS. atlas.ch. ATLAS işbirliği. Veri Toplama ve Hesaplama. Teknik Zorluklar. atlas.ch de çevrimiçi side_2-202-t.pdf 6:27 P İşbirliği Veri Toplama ve Hesaplama saniyede yaklaşık bir milyar proton-proton çarpışmasını yine saniyede 60 milyon megabayt'tan daha fazla bir bütünleşik veri hacmi kullanarak

Detaylı

Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015

Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015 Çözümleme Kavramları Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015 1 Duruma bir bakalım LHC-1 yeni bitti. Yeni parçacık olarak Higgs bosonu bulundu. Başka pek çok model için

Detaylı

Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji

Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji ÜNİTE 13 Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, radyoaktif elementleri tanıyacak, radyoaktif atomları, nükleer ışımayı, bozunma ve yarı ömrü kavrayacak, radyasyonun nasıl

Detaylı

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015 Güncel sorunlar ve çözüm arayışı Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015 1 Maddenin en küçük öğesi bulunmadan insan evreni asla anlayamaz. Plato 2 Büyük Patlama dan sonra evrenimiz

Detaylı

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı Giriş Bilim her zaman doğru olmayabilir, ancak nadiren yanlıştır, ve kural olarak doğru olma şansı bilimsel olmayan kuramlara göre çok daha

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

Deneysel Fizikte Bir Denetim Kuramı Uygulaması Islık Çalmaktan Yüksek Hızda Veri İletişimine. Özgür Çobanoğlu, Ph.D.

Deneysel Fizikte Bir Denetim Kuramı Uygulaması Islık Çalmaktan Yüksek Hızda Veri İletişimine. Özgür Çobanoğlu, Ph.D. Deneysel Fizikte Bir Denetim Kuramı Uygulaması Islık Çalmaktan Yüksek Hızda Veri İletişimine Özgür Çobanoğlu, Ph.D. CERN, PH-ESE-ME Bir Denetim Kuramı Uygulaması Islık çalmaktan yüksek hızda veri iletişimine

Detaylı

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın.

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Türkiye nin en çok okunan ve en uzun süreli ücretsiz bilim dergisi, NetBilim Dergisi Kuark Bilim Topluluğu

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZEL EGE LİSESİ FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Berker Parlaker Emir Coşkun DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah Erduygun 2010 İZMİR İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi parçac k H zl H zland r c lar, çekirde in iç yap s na do ru yöneltilmifl dev mikroskoplar gibidir.

Detaylı

Temel Bilgisayar Teknisyenlik Eğitimi Seminer Notları. Monitör Teknolojisi

Temel Bilgisayar Teknisyenlik Eğitimi Seminer Notları. Monitör Teknolojisi Temel Bilgisayar Teknisyenlik Eğitimi Seminer Notları Monitör Teknolojisi CRT Monitör teknolojisi-1 CRT (katod ışınlı tüp) monitörlerde görüntü tüp adı verilen düzenek tarafından oluşturulur. Havası boşaltılmış

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KOZMİK WEBSİTESİ. Öğretmen Notları. Bilgi ve Kavrama

KOZMİK WEBSİTESİ. Öğretmen Notları. Bilgi ve Kavrama 1 KOZMİK WEBSİTESİ Öğretmen Notları Bilgi ve Kavrama Evrenin başlangıcı ile ilgili teoriler aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak geliştirilmişlerdir: o Diğer galaksilerden yayılan ışıklar spektrumun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilim Teknik. Suyun Gariplikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Adli Kimya. Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü

Bilim Teknik. Suyun Gariplikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi. Adli Kimya. Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü 2011 Gök Olayları Yıllığı Derginizle Birlikte Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Ocak 2011 Yıl 44 Sayı 518 4 TL Bilim ve Teknik Ocak 2011 Yıl 44 Sayı 518 Suyun Gariplikleri Suyun Gariplikleri

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı