Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ - GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 01 Her hakkı saklıdır i

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ-GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Faruk ÖZEK Tez çalışmasında, türbülanslı atmosfer içinde yayılan Super Lorentz-Gauss (SLG) laser demetlerinin alıcıdaki ortalama ışık şiddeti dağılımı, pırıldama indisi ve pırıldamadan kaynaklanan bit hata oranı incelenmiştir. SLG laser demetlerinin türbülanslı ortamda yayılırken en uygun pırıldama performansını sağlayacak optik parametreler; Gauss kaynak boyutu, Lorentz kaynak boyutu, odak uzaklığı (kaynaktan demet beline olan uzaklık), iletim uzaklığı Matlab simülasyonu ile elde edilmiştir. Sonuçlar Gauss laser demeti ile karşılaştırılmış, pırıldamanın olumsuz etkisini azaltmak bakımından SLG laser demetlerinin Gauss laser demetine göre üstünlük sağladığı sonucuna varılmıştır. Haziran 01, 81 sayfa Anahtar Kelimeler: Optiksel telsiz, optik dalga yayılımı, türbülans, pırıldama, bit-hataoranı, super Lorentz-Gauss laser demetleri i

3 ABSTRACT Master Thesis SCINTILLATION ANALYSIS AND EVALUATION OF SUPER LORENTZ- GAUSSIAN LASER BEAMS FOR OPTICAL WIRELESS Muhsin Caner GÖKÇE Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Faruk ÖZEK In this thesis, average intensity distribution, scintillation indexes and bit error rate caused by the scintillation of Super Lorentz Gauss (SLG) laser beams are investigated in turbulent atmosphere. While SLG beams propagate in turbulent atmosphere, the optical parameters namely Gaussian beam width, Lorentzian beam width, focal length, propagation distance, for optimum scintillation performance are obtained via Matlab simulation. Results are compared with Gaussian laser beam. To conclude, the SLG laser beams are proven to be superior to Gaussian laser beam for the reduction of the scintillation effect. June 01, 81 pages Key Words: Optical wireless, optical wave propagation, turbulance, scintillation, bit error rate, super Lorentz-Gauss laser beams ii

4 TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren danışman hocam Prof. Dr. Faruk ÖZEK e (Ankara Üniversitesi), yine araştırmalarımın her aşamasında bilgi ve yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Halil EYYUBOĞLU na (Çankaya Üniversitesi), çalışmalarımdaki katkılarından dolayı Dr. Filiz SARI ya (Ankara Üniversitesi) içten duygularla teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında yanımda olup destek veren aileme sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. Muhsin Caner GÖKÇE Ankara, Haziran 01 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR...iii KISALTMALAR DİZİNİ... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGE DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM İletişim Kanalı ve Kayıplar İşaretleme kaybı (Mispointing) Optik bileşenlerde kayıplar ve çevre ışımaları Geometrik kayıp (Diffraction effects) Moleküler ve aerosol kayıplar Türbülans ve etkileri Pırıldama Pırıldamanın oluşumu Pırıldamanın etkileri Laser Demeti Dalga Modeli Gauss laser demeti Laser Demetinin Yayılımı TÜRBÜLANSLI ORTAMDA YAYILAN SUPER LORENTZ-GAUSS...LASER DEMETLERİ İÇİN IŞIK ŞİDDETİ ANALİZİ Super Lorentz-Gauss Laser Demeti Kaynak Profili SLG Laser Demeti Kaynak Düzlemi Işık Şiddeti Türbülanslı Ortamda Alıcıda Ortalama Işık Şiddeti TÜRBÜLANSLI ORTAMDA YAYILAN SLG LASER DEMETLERİ İÇİN PIRILDAMA İNDİSİNİN HESAPLANMASI SLG LASER DEMETLERİNİN BİT HATA ORANI SONUÇLAR VE TARTIŞMA KAYNAKLAR EKLER... 7 EK 1 Çeşitli Hava Koşulları Altında Görüş Uzaklığı ve Zayıflama Oranları... 7 EK Adaptif Optik (Adaptive Optics, AO) Yöntemi EK 3 Topluluk Ortalaması (Ensembe Averages) ve Varyans iv

6 EK 4 Işık Şiddeti Analizinde Kullanılan Matlab Kodları EK 5 Pırıldama Analizinde Kullanılan Matlab Kodları ÖZGEÇMİŞ v

7 KISALTMALAR DİZİNİ ADSL Asimetrik Sayısal Abone Hattı Asymmetric Digital Subscriber Line AO Uyarlanabilir optik Adaptive Optics BER Bit Hata Oranı Bit Error Rate BRI Temel Hız Arayüzü Basic Rate Interface DWDM Yoğun dalgaboyu bölmeli Dense Wavelength Division çoklama Multiplexing GaAlAs Gallium Aluminum Arsenide Gallium Aluminum Arsenide HDSL Yüksek Hız Sayısal Abone Hattı High-Bit Rate Digital Subscriber Line IR Kızıl ötesi Infrared ITU Uluslararası Telekom Birliği International Telecom Union LED Işık Yayan Diyot Light Emitting Diode LMDS Yerel Çok Noktalı Dağıtım Local Multipoint Distribution Service Servisi LG Lorentz-Gauss Lorentz-Gauss N-ISDN Dar Bant Birleşik Servisler Narrowband Integrated services digital Sayısal Şebeke network OOK Açma Kapama Anahtarlama On-Off Keying OTH Optiksel Telsiz Haberleşme Optical Wireless Communication PRI Primer Hız Arayüzü Primary Rate Interface RADSL Hız Uyarlamalı Sayısal Abone Rate Adaptive Digital Subscriber Line hattı RF Radyo Frekansı Radio Frequency SDSL Simetrik Sayısal Abone Hattı Symmetric digital subscriber line SLG Super Lorentz Gauss Super Lorentz Gauss SNR Sinyal Gürültü Oranı Signal-to-Noise Ratio VDSL Wimax Çok Yüksek Veri Hızı Sayısal Abone Hattı Mikrodalga Erişim İçin Dünya Çapında Birlikte Çalışabilirlik Very-high-bit-rate digital subscriber Line Worldwide Interoperability for Microwave Access vi

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Optiksel telsiz sistemi blok diyagramı ve iletim kanalı... Şekil 1. Binalar arası optiksel telsiz ile iletişim... 3 Şekil 1.3 Son noktaya bağlantı sorununun (Last mile problem) çözümü... 3 Şekil 1.4 Uydu-denizaltı arası optiksel telsiz bağlantısı... 4 Şekil 1.5 Gezgin terminaller arası iletişim... 4 Şekil 1.6 Elektromanyetik spektrum... 5 Şekil.1 OTH sistemlerinde kayıplar Şekil. Ticari olarak mevcut OTH sistemleri için sinyal güç kayıpları Şekil.3 Platform hareketi sonucu işaretleme kaybı Şekil.4 Platform hareketinden kaynaklanan işaretleme kaybı Şekil.5 Geometrik kayıp Şekil.6 Havadaki gaz moleküllerinin dalgaboyuna bağlı geçirgenliği Şekil.7 Atmosferde Rayleigh saçılması Şekil.8 Atmosferde Mie saçılması Şekil.9 Görüş uzaklığından kaynaklanan zayıflama kaybı Şekil.10 Hava paketçikleri, pırıldama ve demet genişlemesinin oluşumu... 0 Şekil.11 Hava paketleri ve laser demet sapmasının oluşumu... 0 Şekil.1 Pırıldamanın oluşumu... 1 Şekil.13 Günün değişen saatlerine ve aylara göre pırıldama sonucu...güç kaybı, db... Şekil.14 Semboler arası girişim (ISI)... 3 Şekil.15 OOK iletişimde olasılık dağılımı... 5 Şekil.16 Laser demeti dağılımlarının zayıf türbülans altında 1km lik atmosferi...geçtikten sonraki durumu... 6 Şekil.17 Yayılım geometrisi gösterimi... 7 Şekil.18 Düzlemsel dalgalar... 9 Şekil.19 Küresel dalgalar Şekil.0 Gauss demeti genlik profili Şekil.1 a. yakınsak demet, b. odaklanmış demet c. ıraksak demet... 3 Şekil. Gauss demetinin iletim uzaklığına bağlı genişlemesi Şekil.3 Gauss demeti iletim uzaklığı eğrilik yarıçapı değişimi Şekil.4 Gauss demeti iletim uzaklığı dalga yüzeyi dağılımı Şekil 3.1 Kaynak boyutu w, w = 1cm olan SLG 10, SLG 00 ve Gauss lsx gsx...demetlerinin normalize genlik profili Şekil 3. Kaynak boyutu w, w = 1cm olan SLG 10 demetinin analitik ve seri lsx gsx...açılımı kullanılarak elde edilen normalize genlik profili vii

9 Şekil 3.3 Kaynak boyutu w, w = 1, w, w = 3 cm olan SLG 00, SLG 01, SLG 10, lsx lsy gsx gsy...slg 11 laser demetlerinin kaynak düzleminde normalize ışık şiddeti...profilleri Şekil 3.4 İletim uzaklığı değiştirilerek elde edilen ışık şiddeti profilleri (SLG 10 ) Şekil 3.5 Dalga boyu, kırılma indisi yapı sabiti ve iletim uzaklığı değiştirilerek...elde edilen şiddeti profilleri (SLG 10 ) Şekil 3.6 İletim uzaklığı değiştirilerek elde edilen ışık şiddeti profilleri (SLG 11 ) Şekil 4.1 Pırıldama analizinde kullanılan parametreler... 5 Şekil 4. Pırıldama indisinin Gauss kaynak boyutu ile değişimi (SLG 11 )... 5 Şekil 4.3 Pırıldama indisinin Gauss kaynak boyutu ile değişimi (SLG 10 ) Şekil 4.4 Pırıldama indisinin iletim uzaklığı ile değişimi (SLG 11 ) Şekil 4.5 Pırıldama indisinin iletim uzaklığı ile değişimi (SLG 10 asimetrik kaynak...boyutu) Şekil 4.6 Pırıldama indisinin kaynağın odak uzaklığı ile değişimi (SLG 10 ) Şekil 4.7 Pırıldama indisinin iletim uzaklığı ile değişimi (SLG 10, SLG 11 ve Gauss...laser demeti) Şekil 4.8 Pırıldama indisinin, kırılma indisi yapı sabiti ile değişimi (SLG 10,...SLG 11 ve Gauss laser demeti) Şekil 5.1 BER değerinin SNR a bağlı değişimi (SLG 10, SLG 11, ve Gauss demeti...l= km, 15 /3 C n 10 m = ) Şekil 5. BER değerinin SNR a bağlı değişimi (SLG 10, SLG 11 ve Gauss demeti...l= km, 16 /3 C n 5 10 m = ) Şekil 5.3 BER değerinin SNR a bağlı değişimi (SLG 10, SLG 11 ve Gauss demeti...l=.5 km, 16 /3 C n 5 10 m = ) Şekil 5.4 BER değerinin SNR a bağlı değişimi (SLG 10, SLG 11 ve Gauss demeti...l=3.1 km, 16 /3 C n 5 10 m = ) Şekil 5.5 BER değerinin SNR a bağlı değişimi (Kaynak boyutu farklı SLG /3...demetleri ve Gauss demeti L= km, = 5 10 m ) Şekil 5.6 BER değerinin SNR a bağlı değişimi (Kaynak boyutu farklı SLG /3...demetleri ve Gauss demeti L= km, = 5 10 m ) C n C n viii

10 ÇİZELGE DİZİNİ Çizelge 1.1 OTH sistemlerinin diğer haberleşme sistemleri ile.karşılaştırılması....7 ix

11 1. GİRİŞ Modern haberleşmenin önemli ihtiyaçlarından birisi yüksek miktarda verinin, gerçek zamanlı ve düşük maliyetli olarak aktarılmasıdır. İletim kanalındaki band genişliği talebinin her geçen gün artması, var olan sistemleri geliştirme veya bunlara alternatif sistemler oluşturma ihtiyacı doğurmaktadır. Fiber optik kablolar ve son olarak Optiksel Telsiz Haberleşme (OTH) sistemleri bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler olarak kabul edilebilir (Willebrand ve Ghuman 001a,b, Bouchet vd. 006, Majumdar ve Ricklin 008). Optiksel telsiz fibersiz optik ya da serbest ortam optiksel (Free Space Optics) iletişim olarak da adlandırılır (Killinger 00) lı yıllarda yarı iletkenler kullanılarak laser diyotların üretimi, ışık sinyallerini pratikte kullanma imkanı doğurdu li yılların başlarında fiber optik haberleşme, omurga denilen ve çok yüksek veri hızlarına ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapılarında kullanılmaya başlandı. Bugün veri hızının Terabit/saniye lere ulaştığı fiber teknolojisi, ilk zamanlarda yüksek maliyeti ve metropol alanlarda kazı yapmanın getirdiği zorluklar gibi nedenlerle alternatif olarak OTH sistemlerinin gelişimini başlattı. Bu sistemler, yüksek band genişliği, kurulum kolaylığı, frekans tahsisine gerek olmayışı, hareketli kullanıcılar tarafından kullanabilmesi gibi imkanlarıyla günümüz haberleşmesinde sıkça kullanılmaktadır. OTH sistemi, gönderici (transmitter/sender) ve alıcı (receiver) olmak üzere iki ana alt sistemden oluşur. Gönderici kısmında, elektriksel sinyali optik sinyale çeviren laser kaynağı, kaynağı besleyen sürücü devreleri, modülatör ve laser demetini alıcıya yönlendiren merceklerden oluşur. Alıcı kısmında, çevredeki ışımaları filtreliyen optik filtre, geometrik olarak genişlemiş demeti odaklayan ince kenarlı mercek, fotodetektör, yükselteç ve demodülator devresi bulunmaktadır (Bouchet vd. 006), (Şekil 1.1). 1

12 Şekil 1.1 Optiksel telsiz sistemi blok diyagramı ve iletim kanalı OTH sistemlerinin hem açık hem de kapalı alan için uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamalar için verilebilecek birkaç örnek şu şekildedir: Uygulama örnekleri: Kapalı alan (Indoor): Bilgisayarlar; klavye, fare (mouse), ofis cihazları, bina içi telefonlar gibi iletişim cihazlarında IR (Infrared) ışıma yapan optik demetler kullanılır. Bu sayede, veri iletimi için kullanılan fazla miktarda bağlantı kablosu kullanımının önüne geçilmektedir (spaghetti problem).

13 Açık alan (Outdoor): Binalar arası ses, görüntü iletimi, internet erişimi (Şekil 1.) Geçici iletişim uygulamaları: Canlı yayın görüntü iletimi; spor karşılaşmaları, yerleşke (campus) uygulamaları Şekil 1. Binalar arası optiksel telsiz ile iletişim Metropol fiber optik şebekesi dışında kalan yeni kullanıcının son noktaya bağlantı sorunu nun (Last mile problem) açıklanması ve çözümü (Şekil 1.3). Şekil 1.3 Son noktaya bağlantı sorununun (Last mile problem) çözümü 3

14 Uydu-denizaltı ve gezgin terminaller arası iletişim örnekleri sırası ile şekil 1.4 ve 1.5 de sunulmuştur. Şekil 1.4 Uydu-denizaltı arası optiksel telsiz bağlantısı Şekil 1.5 Gezgin terminaller arası iletişim 4

15 Elektromanyetik spektrumun opto-elektronik uygulamarın yer aldığı kısmına optik band adı verilir. Optik band: Morötesi (Ultraviyole) Görünür ışık Infrared (IR) bölgelerinden oluşur (Özek 1995). OTH sistemlerinde, genellikle, dalga boyu 800 nm ile 1550 nm arası, optik band ın infrared (kızıl ötesi) bölgesi kullanılır. Şekil 1.6 Elektromanyetik spektrum 5

16 OTH Sistemlerinin Diğer Haberleşme Sistemleri ile Karşılaştırılması RF tabanlı haberleşme sistemleri ile karşılaştırıldığında üstünlükleri: Yüksek band genişliğine sahip olması: Veri hızı, LED ışık kaynağı kullanıldığında 155 Mbps, direk modülasyonlu laser kulanıldığında.5 Gbps, laser sürekli dalga çıkışı bir modülatör vasıtasıyla modüle edildiğinde 10 Gbps seviyelerinde olmaktadır (Baykal 008). Girişim olmaması: Laser kaynağının doğrusal ve dar demete sahip olması istenmeyen kullanıcılarla iletişimi önler ve iletişim gizliliği sağlar. Kablosuz alıcı ile verici arasında direkt görüş (line of sight) olacak şekilde, protokolden bağımsız olarak veri iletilir. Radyo frekansını kullanmadığı için ITU (International Telecom Union) standartlarında lisansa tabi değildir. Kurulum ve işletim maliyeti düşük olmaktadır. RF sistemlerin getirdiği elektromanyetik kirlilik yoktur. RF sistemlerde karşılaşılan çoklu yol bozulması (multi-path fading) gözlenmez. Karmaşık devre ve dizayn ihtiyacının olmaması. Taşınabilirlik. Fiber optik haberleşme sistemleri ile karşılaştırıldığında üstünlükleri: Kurulum kolaylığı ve taşınabilir olması: Fiber optik sistemlerde iletişim noktaları arasına fiber kablo döşenmesi gerekir, bu oldukça zahmetli ve yüksek maliyetli bir iştir. OTH sisteminde iletim noktaları arası atmosferdir ve doğrusal laser demetleri kullanılır. Metropol fiber optik şebekesi dışında kalan yeni kullanıcıya yüksek veri transferi ile erişim kolaylığı sağlar (Şekil 1.3). Optiksel telsiz sisteminin, telekomünikasyon alt yapısında kullanılan diğer haberleşme sistemleriyle, sağladığı veri hızı ve iletişim uzaklığı bakımından karşılaştırılması Çizelge 1.1 de verilmiştir (Baykal 008). 6

17 Çizelge 1.1 OTH sistemlerinin diğer haberleşme sistemleri ile karşılaştırılması Haberleşme Sistemi Maksimum Veri Hızı Maksimum Haberleşme Uzaklığı Optiksel Telsiz DWDM'siz 10 Gbps Tekrarlayıcısız 5 km Fiber Optik DWDM ile Tbps Tekrarlayıcısız 100 km Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) LMDS (Yerel Çok Noktalı Dağıtım Servisi) N-ISDN, BRI (Dar bant Birleşik Servisler Sayısal Şebeke, Temel Hız Arayüzü) N-ISDN, PRI (Dar bant Birleşik Servisler Sayısal Şebeke, Primer Hız Arayüzü) HDSL (Yüksek Hız Sayısal Abone Hattı) ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) SDSL (Simetrik Sayısal Abone Hattı) RADSL (Hız Adaptif Sayısal Abone Hattı) VDSL (Çok Yüksek Veri Hızı Sayısal Abone Hattı) Toplam 75 Mbps Toplam 6 Mbps 144 kbps Mbps 6-10 km çap 5 km Bir adet örgülü per kablo üzerinden 5.5 km İki adet örgülü per kablo üzerinden 3.5 km Mbps 3.5 km 8 Mbps 3.5 km.3 Mbps 600 kbps'den 7 Mbps'ye dinamik olarak adapte edilebilir 1.5 km'ye kadar 13 Mbps 300 m'ye kadar 5 Mbps DWDM (Dense wavelength division multiplexing): Yoğun dalgaboyu bölmeli çoklama Bir adet örgülü per kablo üzerinden 5.5 km Bir adet örgülü per kablo üzerinden 5.5 km İki adet örgülü per kablo üzerinden 13 Mbps için 1.5 km 5 Mbps için 300 metre OTH sisteminin yetersizlikleri: Daha kısa iletim uzaklığı: Tipik 3-5 km Atmosfer şartlarından olumsuz etkilenme : Özellikle sis ve pus, yoğun kar gibi olumsuz atmosfer şartlarından RF sistemlere göre daha fazla etkilenmektedir. Diğer ışıma kaynaklarından etkilenme: Gündüz şartlarında güneşten kaynaklanan ışımalar ve diğer çevre ışımaları sistem performansını olumsuz etkiler. İletim ortamının değişken olması: Türbülans ve sonucunda oluşan pırıldama (scintillation) 7

18 Amaç ve Kapsam Optiksel telsiz sistemlerinde gönderici-alıcı arasında ilerleyen laser demeti pırıldamadan etkilenmektedir. Pırıldama, kısa iletim uzaklığında (0-1 km) küçük olmasına rağmen iletim uzaklığı arttıkça (1-5 km) ortaya çıkardığı kümülatif etki de fazla olmaktadır. Pırıldamayı azaltmak için farklı tip laser demetleri kullanılabilir. Bu sebeple, SLG laser demetlerinin analiz ve değerlendirilmesi yapılarak değişen ortam koşullarında ve iletim uzaklıklarında avantaj sunup sunmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar optiksel telsiz sistemleri için uygulanabilir ve geliştirilebilir. Tez çalışmasında, Pırıldama oluşumu verildi. SLG Laser demetlerinin kaynak ve alıcıdaki ışık şiddeti profilleri incelendi. SLG laser demetlerinin pırıldama analizi yapıldı. Yatay iletim uzaklıklarında, pırıldamanın etkisini azaltmak amacıyla en uygun performans kriterini veren optik parametreler elde edildi. Pratikte Gauss laser demeti yaygın olarak kullanıldığı için SLG laser demetleri, Gauss laser demeti ile pırıldama bakımından karşılaştırıldı ve avantajları incelendi. Pırıldama analizinden elde edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla, pırıldamadan kaynaklanan bit hata oranı hesaplandı. SNR değişimine karşılık BER grafikleri çizdirildi. SLG laser demetlerinin, pırıldama ve ışık şiddet dağılımını hesaplamak için genişletilmiş Huygens- Fresnel integrali kullanıldı. 8

19 . MATERYAL VE YÖNTEM.1 İletişim Kanalı ve Kayıplar Optiksel telsiz sistemlerinde iletim kanalı atmosferdir. Atmosferde ilerleyen bir ışık dalgası, çeşitli molekül türleri, parçacıklar, hava paketçikleri, mercekler vb. ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim, optiksel sinyalde güç kaybına, bit hata oranının (BER: Bit Error Ratio) artmasına neden olmaktadır. Laser demeti ile kurulan bir bağlantıda meydana gelebilecek kayıplar şekil.1 de özetlenmiştir. Şekil.1 OTH sistemlerinde kayıplar Atmosferde zayıflama: Moleküler soğurma, moleküler saçılım ve aerosol soğurma ihmal edilebilir düzeydedir. Aerosol (sis, pus) saçılma ise maksimum iletim uzaklığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Türbülans ve etkileri: OTH sistemlerinde demet sapması ihmal edilebilir düzeydedir. Özellikle pırıldama ve demet genişlemesi sistemi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. 9

20 Ticari olarak mevcut OTH sistemleri sinyal güç kayıpları için pratik değerler şekil. de verilmiştir (Kim vd. 1998). Bu çalışmaya göre, 1 km, 4 km ve 8 km lik görüş uzaklığında kurulan sistemde, BER = 10-9 şartını sağlayan 5 nw alıcı gücü elde edilmiştir. Deneysel çalışma (çözüm yolu ile birlikte) şu şekilde yorumlanabilir: İşaretleme kaybı, uzaklık ve hava koşulları ile değişmez (her sistemde var olan kayıplardır. Daha az rüzgar hızı, sonuç olarak daha az bina salınımı ile azaltılabilir). Optik bilenlerde kayıplar, uzaklık ve hava koşulları ile değişmez (her sistemde var olan kayıplardır. Daha kaliteli mercek ya da filtre ile azaltılabilir). Artan görüş uzaklığı, moleküler ve aerosol kayıpları azaltır (Türbülanssız açık havada daha yüksek performans elde edilir). İletim uzaklığı arttıkça geometrik kayıplar ve pırıldama artmaktadır (Değişik tipte laser demetleri kullanılarak geometrik kayıp ve pırıldama azaltılabilir). Şekil. Ticari olarak mevcut OTH sistemleri için sinyal güç kayıpları 10

21 .1.1 İşaretleme kaybı (Mispointing) İşaretleme kaybı, optiksel telsiz sisteminin kurulduğu platformların (bina, kule vb.) rüzgar, sismik hareketler, doğal salınımlar sonucu rastgele sallanmasından oluşur. Bu olay alıcıdaki sinyalin zayıflamasına neden olur (Arnon 003). Şekil.3 de Platform hareketinden oluşan işaretleme kaybı gösterilmiştir. r: Mercek yarıçapı cm s: Platform hareketi cm Şekil.3 Platform hareketi sonucu işaretleme kaybı İşaretleme kaybı, şekil.3 deki platform hareketinden yola çıkılarak Eşitlik.1 de verilmiştir. İşaretlemeKaybı: İ k = MercekAlanı / Mercek hareket alanı = π r ( r s) π + (.1) Örnek: Mercek yarıçapı = 10 cm 5 cm lik platform hareketi olduğu zaman; Mercek hareketi yarıçapı=10+5=15 cm İ k π = 10 log 10 log 3.51 db = = π

22 Mercek boyutu farklı iki farklı alıcının, platform hareketinden kaynaklanan zayıflaması şekil.4 de verilmiştir. Şekil.4 Platform hareketlerinden kaynaklanan işaretleme kaybı.1. Optik bileşenlerde kayıplar ve çevre ışımaları Optik bileşenlerde kayıplar OTH sistemlerinde kullanılan, gönderici mercek, alıcı mercek, çevre ışımalarını önleyen optik filtre, demet şekillendirici gibi optik bileşenlerin kullanılan dalga boyları ile ilişkili geçigenlikleri vardır. Geçirgenlik, optik bileşenden çıkan ışıma ile giren ışımanın oranından bulunabilir. Optik bileşenler kullanılan dalga boyuna göre seçilmekte ve geçirgenlikleri < 1 olmaktadır. Bu etki optik kayıpları oluşturur. Çevre ışımaları Açık alan uygulamalarında güneş ışımaları sistem performansını olumsuz etkiler. Güneşin pozisyonu iletim yönüne paralel olduğunda alıcıya ulaşan güc, vericiden 1

23 yayılan güçten fazladır. Güneş ten yayılarak, m başına ulaşan güç (Watts/m ) Eşitlik. te verilmiştir (Chabane vd. 003). Power _ radiated 100 cos π = Elevation radiation Power _ radiated : güneşten yayılan güç (.) Elevation radiation : geliş açısı (radyan) Buna göre alıcıya gelen güç Eşitlik.3 ile belirlenir: P = F Power _ radiated Capture _ surface Width _ band /100 (.3) solar solar receiver nm ( ) burada, F solar : Güneşin güç spektrumunu tanımlayan bir dalga boyu Capture _ surface : Alıcının yüzey alanı Width _ band : Alıcının band genişliği ( ) receiver nm Kapalı ortamlarda ise bina içi aydınlatmalar sorun oluşturmaktadır. Bir örnek olarak floresan lamba, optiksel telsiz sistemlerinde kullanılan dalga boylarında IR ışıma yapmaktadır. Floresan lambadaki IR ışımalar, harcanan toplam enerjinin yaklaşık %30 unu içerir. Görünür bölgedeki ışıma ise sadece toplam enerjinin %5 i kadardır (Arı 006)..1.3 Geometrik kayıp (Diffraction effects) Göndericiden iletilen laser demeti, demet açısı α ve iletim uzaklığı L nin bir fonksiyonu olarak genişler (Kim vd. 1998). Alıcıda oluşan demetin boyutu, alıcının optik bileşenlerinden büyüktür ve bu geometrik kayıba neden olur (Şekil.5). 13

24 Geometrik kayıp Eşitlik.4 te verilmiştir. Şekil.5 Geometrik kayıp L Geo S Ar = 10Log S Laser (.4) burada, L Geo : Geometrik kayıp db S Ar : Alıcı (toplayıcı mercek) yüzey alanı cm S Laser : Alıcıya ulaşan demetin kesit alanı cm.1.4 Moleküler ve aerosol kayıplar Yeryüzü atmosferi, optik yayılımı soğurma, tekrar yayma ve saçınıma uğratma bakımından değişen karakteristiklere sahip bir çok gazın karışımıdır. Bu gazların her birinin miktarı yükseklik, zaman ve coğrafik bölgelerin bir fonksiyonu olan konumla birlikte değişir. Moleküler soğurma Atmosferde yayılan ışının emilimi fotonların atomlarla veya moleküllerle (N, O, H, H O, CO, O 3,.. ) etkileşiminin bir sonucudur. Foton gaz molekülleri tarafından tutularak, kinetik enerjiye çevrilir. Bu şekilde soğrulma meydana gelir. Atmosferi oluşturan bileşenler arasında su buharı ve CO optik iletimi etkileyen en önemli unsurlardır (Bass 1994). 14

25 Atmosfer içindeki temel soğurma moleküllerinin IR ışımalar üzerindeki geçirgenlik miktarının dalga boyuna göre değişimi şekil.6 da verilmiştir (Churnside ve Shaik 1989). Şekil.6 Havadaki gaz moleküllerinin dalgaboyuna bağlı geçirgenliği Optiksel telsiz sistemleri, dalgaboyu λ =0.7 µm ile 1.55 µm arasında, optik band ın özellikle infrared bölgesinde uygulanmaktadır. Bu band aralığında soğurucu moleküllerinin geçirgen kabul edileceği iletim pencereleri (atmospheric windows) şekil.6 da görülmektedir. Kullanılacak dalgaboyu bu pencereler içinde olmalıdır. Su molekülleri tarafından soğurmanın en az olduğu dalgaboyları 0.8 µm ve 1.55 µm dir. Dolayısıyla bu dalgaboylarında iletişim tercih edilmektedir. Aerosol soğurma Havada bulunan parçacıkların, yayılan optik dalga ile etkileşiminden oluşur. Bu parçacıklar sis, duman, pus, toz vb. olabilir. Optiksel telsiz sistemleri için en olumsuz durum sisli havadır. Sis parçacıklarını çapı ortalama 1µm dir ve optiksel telsiz sistemlerinde kullanılan dalga boyları ile karşılaştırılabilecek boyuttadır. 15

26 Moleküler saçılım Rayleigh saçılım olarakta adlandırılır. Molekül çapının, atmosferde yayılan ışının dalga boyundan küçük olması durumunda oluşur. Puslu hava koşullarında meydana gelir. Hava molekülleri ve pus gelen yayılım enerjisinin yayılım görüldüğü tüm yönlerde yeniden dağılmasına neden olur. Dolayısıyla orjinal yönde yayılan enerjinin azalması söz konusudur. Hava molekülleri için 3µm den büyük dalga boylarında moleküler saçılım yoktur. Ama 1µm nin (özelikle görünür ve mor ötesi aralıkta) altındaki dalga boylarında moleküler saçılımdan bahsetmek mümkündür. Gökyüzünün mavi rengi, Rayleigh saçılımına klasik bir örnektir (Şekil.7). λ: Dalga boyu, d: Molekül çapı Şekil.7 Atmosferde Rayleigh saçılması Aerosol saçılım Mie saçılım olarakta adlandırılır. Parçacık çapının, yayılan ışının dalga boyu ile aynı yada büyük olması durumunda oluşur. Foton parçacık tarafından engellendiğinden optik alıcıya ulaşmayabilir (Şekil.8). Optiksel telsiz sistemi en çok Mie saçılımından etkilenir. Gün batımının kızıl rengi, Mie saçılımına klasik bir örnektir. d: Parçaçık çapı Şekil.8 Atmosferde Mie saçılması Mie saçılımında, laser ışınının büyük bir bölümü parçacık tarafından engellenir. Bu durumda dalga boyu arttırılırsa daha az enerji kaybı olan Rayleigh saçılımına yaklaşılır. 16

27 Mie saçılımı, Rayleigh saçılımı, moleküler ve aerosol soğurmadan meydana gelen zayıflama, Beer yasası ile tanımlanmaktadır (Weichel 1990) (Eşitlik.5). ( ) ( 0) P L σ L σ L τ = = e (%) Aatm = 10log( e ) ( db) (.5) P burada, P( L ) : L iletim uzaklığındaki ışıma gücü P( 0 ) : Göndericideki (kaynak) ışıma gücü (Watt) (Watt) σ : Birim iletim uzaklığındaki zayıflama katsayısı (Eşitlik.7) (1/km) L : Gönderici ve alıcı arası uzaklık (km) τ : İletim (%) A atm : Atmosferik zayıflama (db) Birim iletim uzaklığındaki zayıflama katsayısı σ, dört terimin toplamı ile aşağıdaki gibi ifade edilir, σ = αm+ αa+ βm+ βa (.6) burada, α m : Moleküler soğurma katsayısı α a : Aerosol soğurma katsayısı β m : Moleküler yada Rayleigh saçılma katsayısı β a : Aerosol yada Mie saçılma katsayısı Moleküler ve Aerosol kayıplar içinde Mie saçılımının etkisi baskın olarak görülmektedir (Andrews 005). Rayleigh saçılması ise yakın IR laser dalgaboyunda çok küçük bir değerdedir. Optiksel telsiz sistemlerinin kullanıldığı, dalgaboyuna bağlı zayıflama pencerelerinden yararlanılarak moleküler ve areosol soğurma gözardı edilebilir (Şekil.6). Dalga boyu ve görünebilirlikle ilişkili olarak ışığın gücündeki azalma Eşitlik.7 te verilmiştir. 17

28 3.91 λ σ βa = V 550nm q ( 1 km) (.7) burada, q: Saçılmaya neden olan parçacıkların büyüklük dağılım katsayısı V: Görüş uzaklığı ( km ) λ : Dalga boyu ( nm ) q = 1.6 ( V > 50 km ) = 1.3 ( 6 km < V < 50 km ) = V 1/3 ( V < 6 km ) Görüş uzaklığı, Visibility meter ile ölçülür. Bu sayede görünürlüğe bağlı olarak havadaki zayıflama miktarı bulunur. Bir optiksel telsiz sisteminde hava koşuları; sis, pus, yağmur, kar ve görüş uzaklığına bağlı olarak oluşan zayıflama oranı çeşitli çizelgeler ile verilir. Örnek bir Uluslar Arası Görünebilirlik Kod Çizelgesi (International Visibility Code) Ek 1 de verilmiştir (Kim vd. 1997). L=1.8 km de konuşlandırılmış alıcının, görüş uzaklığına bağlı zayıflama değişimi, üç farklı dalga boyu kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil.9). Şekil.9 Görüş uzaklığından kaynaklanan zayıflama kaybı 18

29 Kısa görüş mesafelerinde zayıflama miktarı dalgaboyundan bağımsızdır. Bu sebepten farklı dalga boyu kullanımı sistem performansını etkilemez (Sarı ve Özek 011)..1.5 Türbülans ve etkileri Optiksel telsiz sistemlerinde iletim ortamını oluşturan atmosferin, yayılan optik dalga üzerinde etkileri olmaktadır. Atmosfer, ısı, basınç ve nem farklılıklarından dolayı farklı kırılma indislerine sahip hava paketçiklerinden oluşur. Paketçikler arasındaki büyük indis farkları yoğun türbülanslı ortamı, küçük indis farkları az türbülanslı ortamı ifade eder. Laser demeti atmosferde ilerlerken bu paketçikler tıpkı mercek gibi davranıp odaklama ve dağıtma işlemi yaparak, optik demeti bozulmaya uğratırlar (Kim vd. 1999). Bozulma miktarı türbülansın kuvvetine ve atmosferdeki optik yolun uzunluğuna bağlıdır (Akbulut 006). Türbülans, özellikle yeryüzüne yakın yerlerde daha etkili olup, yerden yükseldikçe etkisi azalmaktadır (Andrews ve Philips 1998). Ayrıca, rüzgar hızı ve sıcaklık türbülansın önemli bir ölçütüdür. Türbülans seviyesi C n sabiti ile ölçülebilir. Yüksek türbülans, yeryüzüne yakın seviyede sıcak, güneşli yaz günlerinde oluşurken düşük türbülans, aksamları sıcaklık degisimlerinin az oldugu, hafif rüzgarlı durumlarda görülür. Kaynaktan gönderilen laser demeti, türbülanslı atmosfer tarafından üç etkiye maruz kalır: Pırıldama (scintillation) Demeti sapması (beam wander) Demeti genişlemesi ve dağılması (beam spreading) Laser demetleri bu üç ekiden en çok pırıldama tarafından etkilenir (Teong 00). 19

30 İlerleyen optik demetin çapından küçük hava paketçikleri, laser işaretini bozan ve titreştirerek ışık şiddetinde dalgalanma yaratan pırıldamayı (scintillation) oluşturur. Ayrıca bu paketçikler, laser demetini genişleterek yayılmasına neden olurlar (beam spreading). Optik demetin çapından büyük olan paketler ise demet sapmasını oluşturur (beam wander). Şekil.10 ve.11 de havada rastgele dizilmiş, farklı kırılma indisine sahip küçük ve büyük paketlerin ilerleyen bir laser demetine etkisi gösterilmiştir (Kim vd. 1998). Şekil.10 Hava paketçikleri, pırıldama ve demet genişlemesinin oluşumu Şekil.11 Hava paketleri ve laser demet sapmasının oluşumu Türbülansın etkisini azaltmak amacıyla önerilen Adaptif Optik (Adaptive Optics, AO) yöntemi EK de verilmiştir. 0

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon,

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Hafta 1 2) Isaret ve spektrum kavrami, Isaretlerin zaman ve frekans analizi, 1,2 Fourier

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı