ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET ODASI"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç Cuma günü Saat 15:00 a kadar odamız evrak kayıt memurluğuna teslim edilmesi rica olunur. Saygılarımla, Ali VAROL Genel Sekreter Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. A.V./l.e.

2 1. Proje Kapsamı Bu ihale, Eskişehir Ticaret Odası'nda bulunan mevcut IBM BladeCenter S(ProductID: 88861TG) sunucu ile uyumlu, Eskişehir Ticaret Odası Görsel Arşivi, kurumsal verileri sequential bir şekilde ileriye dönük yaklaşık 3 milyon evrakın dijital arşiv ve programsal verilerin random olarak SATA (yada NL-SAS) disklerde saklanabileceği, tüm sunucuların bu yeni disk ünitesinden mevcutta aldıkları servisleri birebir almaları için gerekli ayarların yapılacağı, verilerin yeni disk ünitesine aktarılacağı disk depolama sisteminin teknik özelliklerini belirtmektedir. İSTEKLİ,IBM V7000 Storwize,NetApp FAS3240-R5 ya da EMC VNX 5500 ürünlerinden birini teklif edecektir. 2. Genel Tanımlar Bu şartnamede ; a. Eskişehir Ticaret Odası, İDARE, b. Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, c. İDARE tarafından işin kendisinde kaldığı tebliğ edilen İSTEKLİ ise YÜKLENİCİ, d. Felaket Kurtarma Merkezi (FKM), Eskişehir Ticaret Odası dışında kurulacak olup tam adresi İDARE tarafından YÜKLENİCİ 'ye bildirilecektir, e. FKM 'deki sistem odası, YEDEK SİSTEM ODASI, f. Bilgi sistemleri teknolojilerini oluşturacak donanım, yazılım, sistem, iletişim, işletim ve çevre birimleri ile bunlar için sağlanacak hizmetler ÜRÜN ve HİZMETLER,olarak anılacaktır.

3 3. Kısaltmalar Kısaltmalar Tablosu Kısaltma TSE ISO TÜV FCC GB KB MB Hz Mhz Ghz Gbps Mbps FW IDS/IPS SAN ISP KGK FKM HBA TSG TT BES NES Tanım Türk Standartları Enstitüsü Uluslararası Standartlar Kurumu (Internasyonal Standarts Organization) Avrupa Teknik Denetim Kurumu (Technischer Überwachhnung Verein) Federal Haberleşme Komisyonu (Federal Communications Commission) GigaByte KiloByte MegaByte Hertz MegaHertz GigaHertz Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Megabit/saniye (Megabit Per Second) FireWall Intrusion Prevention System / Intrusion Prevention System Storage Area Network Internet Service Provider Kesintisiz Güç Kaynağı Felaket Kurtarma Merkezi Host Bus Adapter Ticaret Sicili Gazetesi Türk Telekom A.Ş Basit Elektronik Sertifika Nitelikli Elektronik Sertifika

4 4. Genel Konular 4.1. İşbu Şartname 16 Sayfadan oluşmaktadır İDARE Disk Ünitesi Şartnamesi bu dokümanda belirtilen hususlar dahilinde anahtar teslimi olarak ihaleye çıkarılmıştır Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir YÜKLENİCİ, bu ihale kapsamındaki hizmetlerin ve temin edilecek ürünler üzerinde kapasite arttırım yapılabilecek komponentlerin sözleşmedeki fiyatları üzerinden Garanti süresi boyunca kapasite artırımı yapacağını taahhüt edecektir İDARE tarafından hali hazırda kurulmuş olan bilgi işlem alt yapısına yeni alınan sistemlerin tam entegrasyonu istendiğinden,istekli, bu şartnamede bulunmayan ancak sistemin İDARE tarafından şartnamede belirtilen şekli ile kurulup çalıştırılması için gerekli her türlü ekipman, cihaz, lisans, yazılımın temini ve kurumlarından sorumlu olacaktır. İDARE mevcut sistem (Ek-3) ile tamuyumlu ve şartnamede belirtilen ihtiyaçlara cevap veren, YÜKLENİCİ tarafından yapılmış eksiksiz sistemin, anahtar teslim kurulu olarak kabulünü gerçekleştirecektir İSTEKLİ, teklifinde şartnamenin tüm maddelerine, eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir. İSTEKLİ, maddelerde istenen hususların sağlanıp sağlanmayacağını hiçbir yoruma meydan vermeyecek şekilde net ifadelerle belirtecektir. Şartname cevaplarındaki eksiklik, düzensizlik ve belirsizliğin, teklifi değerlendirme kapsamı dışında bırakabileceğiniisteklikabul eder. Tekliflerde yer alan ürünlerin teknik özellikleri ek olarak verilecek ise bu eklerde hangi maddeye yönelik teklif edildiği açık olarak belirtilecektir Teknik Şartnameye verilen cevaplarda; Teknik Şartname maddesinin kabul edilmesi halinde söz konusu maddeye cevap olarak "Okumuş, anlaşılmış aynen kabul edilmiştir." ifadesi kullanılacaktır. Ayrıca her bir şartname maddesinin altında bu maddeyi nasıl ve/veya hangi ürün(ler)le sağlayacakları ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Önerilen sistemin her hangi bir maddeyi sağlamaması durumunda, İSTEKLİ ilgili maddenin cevabında bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklama vermelidir İSTEKLİ şartname genelinde işlerin belirtilen şekliyle yapılabilmesi için şartnamede ön görülmüş ekstra donanım ve yazılımlara ihtiyaç duyabilir. İSTEKLİ bu durumda açıklayarak işin yapılmasına uygun performans değerlerini sağlayacak donanım ve yazılımı teklif etmelidir İSTEKLİ ler tasarım raporları doğrultusunda ayrıntılı bir ürün ( donanım, yazılım ve lisans gibi), hizmet ve eğitim listesini (kitlist) teklif ekinde (Ek-1) vermelidir. Bu ürün ve hizmetlerin birim ve toplam fiyatları Ek-1'de yer alan formlar doldurularak hem kağıt (2 Kopya), hem de elektronik ortamda teslim edilecektir Alınacak ürün (donanım, yazılım ve lisans gibi) ve hizmetlerin teslim sıraları ve süreleri tek tek belirtilecektir. (Ek-1) YÜKLENİCİ tarafından yürütülecek tüm çalışmalar sırasında duvar, zemin ve diğer yüzeyler ile mobilya, altyapı ve benzeri alanlarda oluşacak hasar ve genel görünümü bozan her türlü tahribat YÜKLENİCİ tarafından aynen giderilip, çalışma alanı eski haline getirilecektir İDARE, teklif edilecek ürünleri ve/veya ürün gruplarını denemek ve değerlendirmek amacıyla YÜKLENİCİ den test ortamı oluşturmasını ve ürünlere ilişkin numune verilmesini talep edebilir Sistemleri oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz ve malzemelerin hiçbir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır Bütün ürünler, orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı önlemler alınmış olarak İDARE ye teslim edilecektir Teklif edilen tüm ürünler, teklif edildiği tarih itibari ile teklif edildiği tarihten önce ve teklif edildiği tarihten sonraki 6(ay) içinde üretimden kaldırılma duyurusu (EOL) yapılmamış yeni ürünlerden oluşmalıdır. Eğer teklif edilen ürün bu süreler içinde EOL olur ise, İDARE başvurusundan itibaren 2(iki)

5 ay içinde YÜKLENİCİ bu ürünü muadili veya bir üst modeli ile bilabedel değiştirecektir. Bu sırada sistemler değişecek olan donanım üzerinde çalışacaktır. YÜKLENİCİ bu değişim için gerekli kurulum ve veri aktarımlarını sağlayacaktır Teklif edilen donanım ve yazılımların teknik özellikleri, ilgili şartname maddesi belirtilip, detaylı olarak açıklanacak ve teknik dokümanları verilecektir İDARE, tekliflerin incelenmesi sırasında İSTEKLİ 'ye yazılı sorular sorabilecek ve İSTEKLİ bu sorulara yazılı olarak cevap verecektir. Belirtilen süre içinde cevap vermeyen İSTEKLİ'nin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İDARE, ayrıca yazılım, donanım ve sistemlerin teknik özelliklerinin ve cevapların netleşmesini sağlamak maksadıyla İSTEKLİ yi toplantıya davet edebilir Şartnameye verilen cevaplarda İDARE yararına olan daha üstün özellikler varsa tekliflerde açıkça belirtilecektir İSTEKLİ, bu ihale sebebiyle İDARE nin çeşitli birim ve teçhizatı ile ilgili olarak edindiği bilgi ve belgeleri herhangi bir neden ile kendinde saklayamaz, açıklayamaz ve üçüncü şahıslara veremez. İSTEKLİ, bu işte çalıştıracağı elemanlarını bu esaslara göre seçecektir. Aksi halde İSTEKLİ, meydana gelecek her türlü zararı tazmin edecektir Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez İSTEKLİ'ninofisinde/merkezinde çalışan ve bu proje ile ilgili teknik personelin listesi, İSTEKLİ'deki çalışma süreleri, eğitim durumları, görev yetki ve sorumluluk dağılımları teklifte belirtilecektir. İSTEKLİ'nin bu işi yaptırmak için kullanacağı taşeronlar var ise bu işte yer alacak elemanları da bu listede belirtilecektir İşbu ihale kapsamında şartnamede belirtilen ürün ve hizmetlerin bir kısmı için İSTEKLİ tarafından bir ALT YÜKLENİCİ kullanılabilir. Bu durum tekliflerin ekine koyacakları işbirliği antlaşması ile belgelenmelidir. Aksi takdirde İSTEKLİ teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale kapsamında YÜKLENİCİ tarafından teklif edilecek tüm ürün ve hizmetlerin teknik desteği, garanti süresi boyunca yerinde verilecektir Tüm ürün ve sistemlerin kurulması,mevcut sistemlerle entegrasyonu, test edilmesi, verilerin/bilgilerin aktarılması ve İDARE tarafından bu şartnamede belirtilen şekilde çalıştırılmasından YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bunun için YÜKLENİCİ gerekli organizasyonu yapmalıdır, sorumluluk tamamiyle YÜKLENİCİ firmaya aittir Şartname dahilinde kurulacak olan tüm yazılım ve sistemler, kurulacağı donanımın işletim sistemlerinde (Windows 2003/2008 Server, Windows Vista, Windows 7, Redhat Enterprise Linux 5 ve 6 vb.) çalışabilmelidir. YÜKLENİCİ bunu ilgili üretici firmaların uyumluluk tablosu ile belgelemelidir Önerilen donanım ve yazılımlar birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Sunucular üzerine kurulacak işletim sistemleri ile ilgili uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır Teklif edilen ve alınan her türlü donanıma, kartlara, ara birime ve yazılıma (sürücü programları dahil) ait orijinal doküman (basılı, CD ortamında, vb.) eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir. Sistemlerin üzerindeki kartlar için işletim sistemi sürücü yazılımları, bağlantı kabloları ve kılavuz kitapları eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir Ürün ve hizmetlere ilişkin tüm lisanslar geçici kabul başvurusu sırasında eksiksiz olarak İDARE ye teslim edilecektir Teslimat sırasında tüm ürünlerin seri/lisans numaraları hem elektronik, hem de kağıt (2 kopya) ortamında YÜKLENİCİ tarafından İDARE ye teslim edilecektir Disk ünitesinin ve SAN switchlerin üzerindeki lun, zone ve güvenlik ayarları ve politikaları, kullanıcı yetkileri ayarlamaları yetkili İDARE personelinin gözetiminde ve bilgisi dahilinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır Disk ünitesinin mevcut ağ altyapısına bağlantısı sırasında gerekebilecek ayarları ve politikaları, yetkili İDARE personelinin gözetiminde ve bilgisi dahilinde yapılacaktır.

6 4.32. Şartname dahilinde kurulacak tüm sistemlerde kullanılacak yazılımlar, en son patch (yama) leri uygulanmış olarak teslim edilecektir. Yapılan patch (yama) uygulamaları yazılı olarak bir liste halinde açıklamaları ile birlikte YÜKLENİCİ tarafından İDARE ye teslim edilecektir Ürün ve hizmetlerin kurulum/teslim yeri Eskişehir Ticaret Odası yerleşkesidir İSTEKLİ, kuracağı sistemleri,eskişehir Ticaret Odası yerleşkesinde oluşturulmuş olan Bilgi Sistemlerine entegre edecektir. Bunun için gerekli işlemler yapılacaktır. (Yeni gelen ürünlerin network sistemine dahil edilmesi ve yeni ip ayarlarının yapılması, yeni segmentlerin firewallda oluşturulması gibi..) YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından, kesin kabule kadar olan süreyi kapsayan bir proje uygulama planını, uygulama planı sürelerini de kapsayacak şekilde teklifiyle birlikte verecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip bu proje planı İDARE yle yapılacak müzakereler doğrultusunda İDARE nin kabul edeceği şekilde revize edilebilecektir Tüm donanım ürünleri 220+-% 5 Volt Hz frekansında çalışabilmelidir Tüm donanım ürünlerinin TSE ve/veya TÜV, FCC gibi ulusal ve/veya uluslararası kalite sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir Teklif edilecek olan ürünlerle ilgili olarak İDARE nin mevcut lisansları araştırılacak ve teklifler buna göre verilecektir Bu şartname kapsamındaki malzemelerin kurulması ve kurulum süresiidare ve YÜKLENİCİ firmanın belirleyeceği tarihinden itibaren toplam 2 (iki) haftayı geçemez. Malzemelerin tesliminden sonra idare tarafından 2 (iki) hafta içerisinde geçici kabul yapılacak olup, geçici kabulden sonra8 (sekiz) haftanın sonuna kadar kesin kabul yapılacaktır. Bu 8 (sekiz) haftanın sonunda YÜKLENİCİkesin kabul için başvurmak zorundadır.(bakınız Kabul kısmı) Bu ihaleye teklif verecek olan İSTEKLİ EK-2 de verilen gizlilik sözleşmesini imzalamalıdır. Benzer bir sözleşme işin kendisinde kalması durumunda YÜKLENİCİ ile de yapılacaktır YÜKLENİCİ, kuracağı tüm sistemler için İDARE nin mevcut sistem odasında yapılması gereken tüm değişiklikleri, ek kablolama ihtiyaçlarını, ek kabinet ihtiyaçlarını ve işin İDARE nin belirttiği şekilde çalışması için gereken her türlü ekipman gereksinimlerini karşılayacaktır YÜKLENİCİ teklif edeceği bedelin, en az %3 ü kadar bankadan alınmış geçici teminat mektubu, tedavüldeki Türk Lirası, devlet tahvili veya banka tarafından blokeli çek IDARE ye teslim edecektir YÜKLENICI, 3 yıllık garanti süresi içerisinde parça değişimi, cihazların bakımı ve sözleşmenin konusundan kaynaklanan işleri teminen, sözleşme toplam bedelinin %6 sı oranındaki miktarı garanti süresi sonuna kadar, bankadan alınmış kesin teminat mektubu, tedavüldeki Türk Lirası, devlet tahvili veya banka tarafından blokeli çek IDARE ye teslim edecektir Sözleşmeden kaynaklanan KDV hariç, tüm vergi, harçlar ve SGK primleri YÜKLENİCİ ye aittir Geçici Kabul yapıldığında, sözleşme bedelinin %50 si kesin kabulde de tamamı ödenecektir.yüklenici nin talebi halinde sözleşme bedelinin %20 si kadarı hakedişten mahsup edilmek üzere teminat mektubu karşılığı avans olarak verilecektir İDARE gerekli gördüğünde İSTEKLİ nin sunduğu teklifte revizyon isteyebilir.

7 5. Disk Ünitesi 5.1. Disk ünitesinin üzerinde en az 16GB fiziksel cache olacaktır Disk ünitesinin Veri depolama sistemi birbirini donanımsal hatalara karşı yedekleyen aktif/aktif çalışan en az 2 (iki) kontrol ünitesine sahip bulunacaktır.bu üniteler çalışma anındatakılıp çıkarılıbilir olmalıdır, herhangi bir parçanın arızası durumunda hizmet kesintisi yaşanmamalıdır Sistemde oluşabilecek hatalı sistem parçaları (disk, bellek, I/O üniteleri, güç kaynağı, fanlar vb.) sistem çalışırken ve erişim kesintisine sebep olmadan değiştirilebilmelidir. Yazılım güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri sistem çalışırken ve erişim kesilmeden yapılabilmelidir 5.4. Disk ünitesinde depolama sistemi üzerinde, en az 30TB SAS ve en az 50TB SATA (yada NL-SAS) tipinde disk bulunacak, kullanım için RAID 6 sonrasında 80 TB net alana ulaşmış olması gerekmektedir. Kullanılacak SAS diskler en az 10K dönüş hızına, SATA (yada NL-SAS) diskler ürünün kullanabildiği en yüksek dönüş hızına sahip olmalıdır Veri depolama sisteminin RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6ve RAID 10 disk koruma teknolojilerinden en az iki tanesini destekleyecektir. Sistemin hangi RAID seviyelerini desteklediği teklifte belirtilecektir. Disk grupları dinamik olarak konfigüre edilebilmelidir Elektrik kesintisi halinde, veri depolama sisteminin yazma belleğindeki tüm bilgilerin pil veya akü ile korunması sağlanmalıdır Yedek diskler (hotspare) veri depolama sisteminde oluşturulmuş herhangi bir RAID grubu için kullanılabilinmeli ve sistemde en az 2 adet disk yedek olarak tanımlanmalıdır Veri depolama sistemi iscsi, FCP, CIFS ve NFS protokolünü desteklemelidir. Sistem FCP ve CIFS protokol lisansı ile teklif edilmelidir. Sistem CIFS ve NFS protokollerini ağ geçitleri ile sağlıyorsa, ağ geçitleri yedekli ve aktif-aktif olarak teklif edilecektir. İşletim sistemi temelli CIFS ve NFS çözümleri kabul edilmeyecektir Veri depolama sistemi üzerinde en az 4 adet 8 Gbps fiber kanal ve4 adet 1Gbps,4 adet 10 GbpsEthernet port bulunmalıdır Disk ünitesi orjinal en az 40Urack kabinetiçerisinde teklif edilecektir. Gereken güç dağıtım üniteleri ve rack kitleri, kabinete montajı için gerekli olan tüm orjinal aparatlar, teklife dahil edilecektir Veri Depolama sistemi içerisinde bulunan verilerin sunucu kaynaklarını kullanmadan anlık olarak kopyasının çıkartılabilmesi (snapshot) desteklenmelidir. Bu özellik için lisans gerekiyorsa sistemin ulaşabileceği en yüksek kapasite için teklife dahil edilmelidir. Alınabilecek snapshot sayısı teklifte belirtilmelidir Disk ünitesi en az240 disk destekleyecektir Disk ünitesi kapasitesi SAS, SATA (veya NL-SAS) ve SDD diskleri destekleyecektir. Teklif edilen veri depolama sistemi 3,5 ve/veya 2.5 disklerle en az 240 adet diske kadar genişleyebilir özellikte olacaktır Veri depolama sistemi Thin Provisioning özelliğini desteklemelidir. Bunun için gereken lisanslar sistemin ulaşabileceği maksimum kapasite için teklif edilecektir Veri depolama sistemi bir yönetim yazılımı ile veri depolama sisteminin gerçekleştirdiği tüm faaliyetler tek bir yerden yönetilebilmelidir. Herhangi bir sorun durumunda kullanıcılar otomatik olarak haberdar edilebilmeli ve ortamda bulunan SNMP kökenli açık sistem yazılımlarıyla uyumlu olmalıdır Teklif edilen depolama sistemi, MS Windows, Linux ve ESX işletim sistemlerini desteklemelidir. Bu işletim sistemlerinin bağlantısı için gereken tüm lisanslar teklife dahil edilecektir Veri depolama sistemi üzerinde yaratılan mantıksal alanları (LUN) büyütmek desteklenecektir.

8 5.18. FCP protokolü ile erişilen LUN lar istendiğinde klonlanabilinmelidir. Bunun için gereken lisanslar sistemin ulaşabileceği maksimum kapasite için teklif edilmelidir Veri depolama sistemi verilerin uzak noktaya senkron ve asenkron veri replikasyonunu destekleyecektir.replikasyon işlemi için gerekli lisansların bu aşamada teklif edilmesine gerek bulunmamaktadır Veri Depolama sistemi üzerinde oluşturulan mantıksal disk alanlarının sistem kaynaklarını kullanımı önceliklendirilebilmelidir. Bunun için harici yazılım ve/veya donanım gerekiyorsa yedekli olacak şekilde teklif edilecektir. Gerekli lisanslar sistemin desteklediği maksimum kapasiteler için teklif edilecektir Veri depolama sistemi ve bileşenleri OEM olarak alınıp sonradan markalandırılmış olmayacak, doğrudan üreticisine ait markayı taşıyacaktır. 6. Aktarım Hizmetler 6.1. YÜKLENİCİ,İDARE nin elinde bulunan IBM BladeCenter S ve IBM xseries 346disklerdem tüm veriyi yeni sağlayacağı disk ünitesine eksiksiz aktaracaktır. Mevcutta bu ünitelerden hizmet alan tüm sunucular aynı şekilde yeni disk ünitesinden hizmet alacaktır. Buradaki aktarım için kesinti süresi toplam 8 saati geçmeyecektir. YÜKLENİCİ bu aktarımı ne şekilde ve ne zaman yapacağını ayrıntılı olarak tasarlayacak ve İDARE nin onayı doğrultusunda işlemi gerçekleştirecektir YÜKLENİCİ, bu işlemin gerçekleştirilmesi ve kesintinin minimumda tutulması için gerekli donanım ve yazılımları kendisi temin edecek ve bu sistemleri İDARE ye fatura etmeyecektir Aktarılacak her bir sunucu için kapalı kalma süresi sunucunun kendi restart süresinin 2 katından daha uzun olmayacaktır. 7. Dokümantasyon 7.1. Yapılan tüm işler (analizler, tasarımlar, kurulumlar, kablolama gibi) ayrıntılı olarak dokümante edilecektir. Bu dokümanlar hem elektronik ortamda hem de basılı olarak iki kopya olarak idareye verilecektir Dokümalardaki değişiklikler yeni versiyon olarak İDARE ye verilecektir. Sunucuların kurulum adımları, yüklenen patchler ayrıntılı olarak dokümante edilecektir YÜKLENİCİ, aktarım ve kurulumlar için kullandığı tüm scriptleri İDARE ye elektronik ortamda teslim edecektir. Ayrıca tüm aktarımların işlem adımları video olarak İDARE ye teslim edilecektir. 8. İşin Süresi, Muayene ve Kabul İşlemler 8.1. İşin Süresi Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve taraflar için bağlayıcı nitelik taşır. Teklifte belirtilen teslim süresi değerlendirilmeye tabidir Bu şartname kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin, teslim yerlerine kurulması işi YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır YÜKLENİCİ şartnamede belirtilen tüm mal ve hizmetleriteklifte belirtilmiş olan süre içerisinde, işlerlik testleri yapılmış ve bitirilmiş olarak geçici kabul için İDAREye yazılı olarak başvurur. YÜKLENİCİ isterse geçici kabul için önceden de başvuruda bulunabilir.

9 Eğitimler hariç Şartname kapsamındaki işin tamamının bitirilmesinden sonra tüm sistemi kapsayan geçici kabul işlemi yapılır Kesin kabul işlemi, tüm sistemi kapsayan geçici kabul işleminden 2 ay sonra yapılır Muayene İşlemleri İDARE, muayene ve tesellüm işlemlerini Muayene ve Kabul Komisyonu aracılığı ile yapabilecektir Donanımınların şartnamede belirtilen şekilde çalışabilmesi için gerekli yazılım (sürücü, ek yazılımlar), donanım, bağlantı kartları, kablolama, lisans gibi ürünler ve hizmetler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır Muayene ve Kabul Komisyonu, YÜKLENİCİ nin teslim etmiş olduğu Mal ve Hizmetlerin her birinin yeni ve kullanılmamış olduğunu, hasarlı ve bozuk olmadığını, sözleşmede belirtilen miktarlarda ve özelliklerde tam ve eksiksiz olarak çözüme uygun olduğunu tespit edecektir İDARE nin talebi olması durumunda YÜKLENİCİ, teslim etmiş olduğu Mal ve Hizmetlerin muayenesinde bulunabilecektir YÜKLENİCİ, muayene esnasında, Muayene ve Kabul Komisyonunun, muayene ve kabul işlemlerine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu her türlü, test ve ölçüm cihazı ile sair donanım ve gerekli bileşenlerini sağlayacaktır YÜKLENİCİ ürününün testi için kendi yöntem(ler) ini önerecektir. Uygun görülmesi halinde bu yöntemlerin tümü ya da bir bölümü uygulanan test yöntemlerine eklenecektir Kabul İşlemleri Bu şartnamede belirtilen tüm işler tamamlandıktan, sunucular ve yazılımlar birbirleri ile uyumlu bir biçimde kurulduktan ve sunucu bilgisayarlarındaki veriler aktarıldıktan sonra YÜKLENİCİ geçici kabul için başvuruda bulunur Geçici kabul, tüm malzemenin teslimatının ve kurulumlarının yapılmasından sonrabaşlayacaktır. İDARE tarafından YÜKLENİCİ ye geçen her gün için, ihale bedelinin % 0.3 (bindeüçü) kadar ceza uygulanacaktır. Geçici kabul en fazla bir ay geciktirilebilir. 1(bir) ay sonunda teslim gerçekleşmediği takdirde teminat mektubu bozdurularak odaya gelir kaydedilecektir İDARE den kaynaklı olan gecikmeler YÜKLENİCİ tarafından bildirilerek bu süreye eklenmesi talep edilecektir. İDARE kabul ederse bu süre ek olarak verilecektir İDARE, YÜKLENİCİ firmanın başvurusu üzerine geçici kabul işlemlerini başlatır. Geçici kabul en fazla 8(sekiz) hafta sürer. Bu süre içerisinde İDARE tüm sistemleri test eder. Geçici kabul; a. Donanım, yazılım ve sistemlerin, yerinde kurulup, entegre edilmesine ve işlevsel olarak çalıştırılmasına, b. Olası tespit edilen sorun veya arızların giderilmesine, c. Donanım, yazılım ve sistemlere ilişkin tüm dokümanların orijinal olarak teslim edilmesine, d. Temin edilecek olan tüm lisanların alınıp İDARE'ye belgeli olarak temin edilmesine (orjinal lisans, web üzerinden kontrol vb.) e. Teklif edilen tüm donanım ve çevre birimlerine ilişkin, kullanım kılavuzları ve orijinal sürücü disketleri ve/veya CD/DVD'leri donanımlarla birlikte 1(bir) set halinde teslim edilmesine,

10 f. Teklif edilen tüm yazılımların kullanım kılavuzları ve istenilen yazılımları ile teslim edilmesine g. Şartname kapsamında tüm donanım, yazılım ve hizmetler birbiri ile uyumlu olarak bir bütün içinde entegre çalışmasına, (Bu entegrasyonun karşılanması için gerekli donanım, yazılım, lisans, hizmet vb. YÜKLENİCİ tarafından sağlanır. Sistemin şartname kapsamında bir bütün olarak çalışmasına, h. Tüm şifreleri ve güvenlik ayarlarını yazılı olarak verilmesine mütakip geçici kabul tamamlanır Geçici Kabul süresi içinde tespit edilen eksik işler, geçici kabul süresi bitmeden tamamlanacaktır Geçici kabulde Muayene Kabul Komisyonu, eksiklik olmamakla birlikte işin kalitesinde bir düşüklük tespit ettiğinde, geçici kabulde ödenecek miktar üzerinden nefaset payı kesilmek suretiyle ödeme yapılmasına karar verebilir. Bu durumda ise YÜKLENİCİ en fazla bir ay içinde bu sorunu gidermelidir. Bu sürenin geçilmesi durumuda her geçen gün için ihale bedelinin % 0.3 (bindeüçü) kadar ceza uygulanacaktır Geçici kabulün İDARE tarafından onaylanmasından 8 (hafta) sonra YÜKLENİCİ kesin kabul için başvuruda bulunur. Bu süre içerisinde İDARE; bu şartnamede belirtilen tüm sistemlerin 8(sekiz) hafta boyunca sorunsuz birbiri ile uyumlu olarak çalıştığını, sistemlerin şartname uygunluğunu, entegre olarak çalışmasını test eder. Tespit edilen sorunlar ve/veya arızalar YÜKLENİCİ tarafından giderilir İhale kapsamında alınacak olan tüm ürünler geçici kabul onayı sonrasında İDARE tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Geçici kabul onayı ile kesin kabul onayı arasındaki süre içerisinde tüm ürünlerin teknik destek, bakım işlemleri garanti şartları dahilinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır Kesin Kabulün yapılması için YÜKLENİCİ nin yapacağı işlerin tam ve hatasız olarak çalışması gerekmektedir Kesin kabulün gecikmesi durumunda gecikilen her gün için ihale bedelinin %0,1 (bindebir)i oranında YÜKLENİCİ ye ceza uygulanabilir Kesin kabul işlemlerinin tamamlanması ile ihalenin geri kalan bedeli ödenir Kesin kabulde Muayene Kabul Komisyonu, eksiklik olmamakla birlikte işin kalitesinde bir düşüklük tespit ettiğinde, nefaset payı kesilmek suretiyle ödeme yapılmasına karar verebilecektir. Bu durum ise en fazla bir ay içinde çözülmelidir. Bu süreyi geçen her gün için ihale bedelinin %0,1 (bindebir)oranında YÜKLENİCİ ye ceza uygulanabilir Garanti Şartları, Teknik Destek ve Bakım Garanti süresi, İDARE nin kesin kabul onayından sonra başlar İhale kapsamında alınacak olan tüm ürünler geçici kabul sonrasında İDARE tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Geçici kabul onayı ile kesin kabul onayı arasındaki süre içerisinde tüm ürünlerin teknik destek, bakım işlemleri garanti şartları dahilinde yapılacaktır Teklif edilecek tüm donanım, yazılım ve işlevsel olarak bu unsurların oluşturduğu sistemler kesin kabulden itibaren en az 3 (üç) yıl süre ile yerinde garanti kapsamında olacaktır Tüm ürünler için üretici firma veya üreticinin ihale kapsamında yetkili kılacağı iş ortağı garanti süresi boyunca çıkabilecek sorunlara müdahale edecektir Teklif edilen disk ünitesinin firmware ve üzerinde sağlanan yazılımlara (işletim sistemleri, kümeleme yazılımları, güvenlik sistemleri, snapshot yazılımları vb.) ilişkin sürüm güncellemeleri/yamaları garanti süresi boyunca ücretsiz, lisanslı olarak temin edilecek ve yerinde kurulumları yapılacaktır.

11 Bu yamalar İDARE ile koordineli olarak en geç bir ay içinde kontrollü bir biçimde yapılacaktır. Kritik güvenlik yamaları ise duyurulduktan sonra iki hafta içinde yapılacaktır YÜKLENİCİ, arıza bildirimleri için, merkez ve şubelerin adres, telefon ve e-posta adresleri ile arıza bildirim yöntem ve prosedürlerini teklif mektubunda belirtecektir YÜKLENİCİ nin web tabanlı bir arıza takip programı olmalıdır. İDARE bu program aracılığı ile arıza bildiriminde bulunacak ve bu bildirimlerini takip edecektir. YÜKLENİCİ aylık olarak arızalar ile ilgili ayrıntılı rapor verecektir İDARE tarafından, YÜKLENİCİ ye yapılan arıza bildiriminden sonra; İhale kapsamındaki tüm sistemler ve bu sistemlerde çalışan yazılımlar (işletim sistemi, güvenlik sistemleri, Cluster yazılımı vb.) için 7(yedi)günx24(yirmidört)saat garanti kapsamında, 4(dört) saat içinde müdahale 48 saat içinde arıza giderilecektir. Sistemin tümünün çalışmasını engelleyecek nitelikte arızalarda arıza 24 saat içerisinde giderilecektir. Arızanın belirtilen süreler içinde çözülememesi durumunda ihale bedelinin % 0.1 (bindebir)i kadar ceza uyulanır İDARE tarafından bildirilen bir arıza en kısa zamanda çözümlenmelidir. Bir arıza kaydı en fazla iki ay açık kalabilir. Bu süre sonuna kadar çözülemez ise İDARE arızayı bir başka firmaya çözdürüp faturayı YÜKLENİCİye gönderebilir. YÜKLENİCİ bu faturayı ödemeyi taahhüt edecektir. Bu süreç sırasında yapılan çalışmalar garanti şartlarını bozamaz Garanti süresince, herhangi bir donanım veya donanım parçasının tamamen veya kısmen bir yıl içinde 3(üç) kez üst üste arızalanması ya da sistemin çalışmasını engelleyici bir probleme sebep olması durumda; donanım tüm bileşenleri ile birlikte aynı model veya daha üstün özelliklere sahip ve İDARE tarafından da onaylanan yeni bir modeli ile değiştirilecektir Bu şartnamede belirtilen garanti şartları içerisinde, yıllık parçalı bakım-onarım bedeli teklif edilecektir. YÜKLENİCİ bu teklif üzerinden garanti sonrası en az 3(üç) yıl parçalı bakım-oranım yapmayı taahhüt edecektir. Bu bedel ihale değerlendirmesi sırasında kullanılacaktır İDARE garanti sonrası bu bedel üzerinden kısmen (belirli sistemleri) veya tamamen YÜKLENİCİ ile bakım anlaşması yapmak isteyebilir. Veya İDARE garanti sonrası başka bir firma ile bakım anlaşması yapabilir Garanti süresi içerisinde İDARE donanımlarda güncelleme yapmak isteyebilir. (Ram, Harddisk güncellemesi gibi) İDARE, YÜKLENİCİ ve/veya üreticiden elde edeceği uyumlu donanım bilgileri ışığında alım yapacaktır. İDARE temin ettiği bu donanımların YÜKLENİCİ tarafından montajını talep edebilir. Bu montaj işlemi için ekstra bir maliyet istenmeyeceği gibi bu işlem garanti şartlarını bozmayacaktır İDARE donanımları güncellemek isteyebilir bu durumda alınacak olan mazleme 5 (beş) yıl süre ile en fazla EK-1 Belirtilen ücret ile tedarik edilecektir Garanti süresi içerisinde İDARE ekstra donanımları (bilgisayar, sunucu, network cihazları gibi. Sistemine katmak isteyebilir. Bu durumda YÜKLENİCİ ye bu konuda bilgi verilerek yeni donanımların sisteme nasıl dahil edileceği ile ilgili doküman/bilgi istenecektir. İDARE bu doküman eşliğinde yeni donanımları sisteme dahil edecektir. Bu durumda sistem garantisi bozulmaz. Sadece ilgili donanımların garantisi temin edilen firmadan sağlanır İSTEKLİ ihaleye teklif verirken, disk ünitesinin İDARE nin istekleri doğrultusunda genişletilmesi için vereceği maksimum disk ve raf fiyat tekliflerini belirtecektir. Bu doğrultuda 24 adet SAS2 diskten oluşan birraf için, 24 adet SATA (yada NL-SAS) diskten oluşan birraf için ve bunlar haricinde disk alınması durumunda disk başına birim maliyeti belirtecektir. 5 (beş) yıl boyunca bu fiyatlarda azalma olabilecek ancak artış yapılamayacaktır. YÜKLENİCİ, kendi internet sitesinde yayınlanan liste fiyatları üzerinden garanti süresi boyunca İDARE nin yeni alımlarında en az %55 indirim yapacağını garanti edecektir.

12 9. Eğitim Şartları 9.1. YÜKLENİCİ kurulumunu gerçekleştirdiği sistemler için yerinde workshop şeklinde 3 (üç) günlük eğitim düzenleyecektir. Eğitim kurulumu yapan mühendis tarafından verilecektir.

13 EK-1: Fiyat Listesi Teklif Edilen Ürün Marka/Model Birim Fiyat Adet Teslim Süresi Disk Ünitesi Şasi Controller SAS Raf SATA (yada NL-SAS) Raf 1 Raf + x SAS Disk 1 Raf + xsata (yada NL-SAS) Disk SAS Disk SATA (yada NL-SAS) Disk İlave Disk Ürünleri Yazılımlar Genel Toplam Toplam Fiyat NOT: Ek-1 Fiyat Listesine önerilecek ve girilecek her türlü madde değerlendirmeye alınacaktır.

14 EK-2: Gizlilik Taahhütü Bu proje kapsamında İDARE ile yazılı veya sözlü görüşmeler neticesinde elde edilen gizli bilgilerin tarafımızca korunacağı, işbu gizlilik taahütnamesi ibraz edilmektedir. 1. Gizli Bilginin Tanımı Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri ile bu ihale kapsamında İDARE Bilgi Sistemleri ile ilgili her türlü bilgi gizli bilgi olarak kabul edilir. 2. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı, b) Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı d) Herhangi bir şekilde yayınlamamayı taahhüt eder. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 3. Minhasır Hak Sahipliği Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. 4. Alınması Gereken Önlemler Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden, masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir. 5. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Bu bilgilere proje kapsamında edinilen İDAREye ait Bilgi Sistemleri ile ilgili her türlü bilgi, belge dahildir.

15 6. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, internet veya İntranet ortamlarında kullanamaz, satamaz ve reklam amacıyla kullanamaz. Ad Soyad: Ünvanı: Tarih: İmza:

16 EK-3: Mevcut Sistem IBM BladeCenter S(ProductID: 88861TG) - (2 Adet Sunucu- Sanallaştırma var) Qlogic 20-port 8 Gb SAN Switch Module for IBM 2 Adet BladeCenter (No: 44X1905,Kod: 5478) IBM 8 Gb SFP + SW Optical Transceiver (No: 44X1964,Kod: 5075) Qlogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM (No: 44x1945) 2 Adet 4 Adet 2 Adet

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24953 Konu : Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı 31/12/2012 Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 6975 29/03/2012 Konu : Odamızın ihtiyacı olan yazıcı, presenter alımı hakkında Sayın Üyemiz, Odamız Teknik Malzeme Alımı kapalı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 26659 12.12.2016 Konu : Projeksiyon Cihazı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Projeksiyon Cihazı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 14.12.2016

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 22795 21.10.2016 Konu : Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Bilgisayar Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 26.10.2016 Perşembe saat

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 3037 08/02/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 6683 27/03/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 10691 18/05/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10068 Konu : Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Alımı 10/05/2012 Sayın Üyemiz, Odamız Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 4251 25/02/2013 Konu : Bilgisayar- Yazıcı-Toner-Switch Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar- Yazıcı-Switch Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1. Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, Harici Veri Depolama Sistemi

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. İHALENİN KONUSU... 3 3. İŞİN İNCELENMESİ... 3 4. ŞARTNAMEDE

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Doküman Adı: BAKIM ONARIM ve DESTEK SÜREÇLERİ Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni İsim Hazırlayan Kontrol Onay M. HASPOLAT O. CAMCI E. SEZER A. BAŞTÜRK İmza Yürürlük Tarihi

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 TEKNİK ŞARTNAME T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 1. Bu onaylı teknik şartname,

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 5768 01/04/2010 Konu : Profesyonel Fotoğraf Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Profesyonel Fotoğraf Makinesi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti

Detaylı

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri ile Ana Hizmet Birimlerindeki Uzman ve Uzman Yardımcıları için taşınabilir bilgisayar ihtiyacı olduğu bildirilmiştir.

Detaylı