ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş Ulusal ve Kurumsal Bağlam Türkiye Ulusal Yükseköğretim Sistemi Anadolu Üniversitesi Kısa Tarihçe Konum ve Altyapı Fakülte ve Araştırma Merkezlerinin Sayısı Akademik Kadro ve Sayısal Dağılımı Öğrenci Sayısı ve Bölümlere Dağılımı İdari Personel Sayısı Kütüphane Bilgi Teknolojileri Kapasitesi Mali Durum Yönetim Yapısı Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Vizyon Bildirgesi Misyon Bildirgesi Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Organizasyon Yapısı ve Faaliyetler Yönetim, Liderlik ve İdari Süreçler Eğitim ve Öğretim Örgün Eğitim Öğretim Yaklaşımı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredileri Yaşamboyu Öğrenme Ders Dışı Etkinlikler Öğrenci Destek Hizmetleri Uzaktan Öğretim Araştırma Faaliyetleri Araştırma Desteği Sanayi ile İşbirlikleri ve Birliktelikler Araştırma Çıktıları Hizmet Faaliyetleri Personel Destek Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kamu Hizmetleri... 14

2 4.5. Ulusal ve Uluslararası Konum Ulusal İlişkiler Uluslararası İlişkiler Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi Uluslararası Öğrencilere Yönelik Hizmetler Ortak Programlar ve Kurumsal İşbirlikleri Bolonya Süreci Uygulamaları Kısıtlar Yönetim ve Yönetişim Kısıtları Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ile İlgili Kısıtlar Araştırma Faaliyetlerindeki Kısıtlar Hizmetlerdeki Kısıtlar Ulusal ve Uluslararası Konuma İlişkin Kısıtlar Mali Kısıtlar Kalite Uygulamaları İdari Süreçlerde Kalite Uygulamaları Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Kalite Uygulamaları Araştırma Faaliyetlerinde Kalite Uygulamaları Hizmet Faaliyetlerinde Kalite Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Kalite Uygulamaları Stratejik Yönetim ve Değişim Kapasitesi Dış Çevrenin Taleplerini Karşılama Düzeyi Dış Paydaşların Stratejik Yönetim Faaliyetlerine Katılımı Özerklik Kapsamı Hedeflerde Beklenen Değişiklikler Misyon ve Faaliyetlerin Uyumlaştırılması Kalite İzleme ve Yönetim Faaliyetlerinin Rolü Odak Noktası: Uzaktan Öğretim Anadolu Üniversitesi nin Uzaktan Öğretim Programları Öğrenciler Öğretim Yaklaşımı Eğitim ve Destek Hizmetleri Basılı Materyaller Televizyon Programları ve Videolar Akademik Danışmanlık e-öğrenme Hizmetleri Çevrimiçi Kayıt Bürolar Diğer Destek Hizmetleri Değerlendirme Uzaktan Öğretim Faaliyetlerinde Kısıtlar Yaşamboyu Öğrenme için Uzaktan Öğrenme Hizmetleri e-sertifika Programları İkinci Üniversite Türkçe Sertifika Programı Mesleki Eğitim Programları Yunus Emre Projesi ii

3 TV Yayınları ve Ders Kitapları Diğer Uzaktan Öğretim Hizmetleri Çevrimiçi Lisansüstü Programlar Çevrimiçi Dersler Uzaktan Eğitim Materyallerine Açık Erişim Bölüm Sonucu Sonuç iii

4 iv EKLER LİSTESİ Ek-1. Ulusal Yüksek Öğretim Sistemi Ek-2. Ulusal Yüksek Öğretim Sistemine İlişkin Sayısal Göstergeleri Ek-3. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü Haritası Ek-4. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü Haritası Ek-5. Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Kampusü Haritası Ek-6. Eskişehir Şehir Haritası Ek-7. Anadolu Üniversitesi Binalarına İlişkin Yapısal Bilgiler Ek-8. Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Ek-9. Araştırma Merkezleri ve Birimler Ek-10. Enstitülere ve Geliş Yıllarına Göre Misafir Araştırma Görevlilerinin Dağılımı Ek-11. Öğrenim Seviyelerine Göre Toplam Öğrenci Sayıları Ek-12. Enstitü/Fakülte ve Bölüm Bazında Toplam Örgün Öğrenci Sayıları Ek-13. Fakülte ve Bölüm Bazında Uzaktan Eğitim Programları Toplam Öğrenci Sayıları Ek-14. Örgün Programlardaki Ortalama Mezuniyet Süreleri Ek-15. Uzaktan Eğitim Programlarında Ortalama Mezuniyet Süreleri Ek-16. Örgün Programlarda İlişki Kesme Sayıları Ek-17. Uzaktan Eğitim Programlarında İlişki Kesme Sayıları Ek-18. Anadolu Üniversitesi Kütüphane Koleksiyonu Ek-19. Anadolu Üniversitesi nin Toplam Bütçesi Ek-20a. Fakülteler Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı Ek-20b. Enstitüler Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı Ek-20c. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı.. 69 Ek-21. Anadolu Üniversitesi Organizasyon Şeması Ek-22. Fakülte Organizasyon Şeması Ek-23. Öğrenci Kulüpleri Ek Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ek-25a. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi nin Faaliyetlerine Katılım Sayıları Ek-25b. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi nin Verdiği Bazı Eğitimler Ek-26. Üniversite İçi ve Üniversitelerarası Spor Faaliyetleri (Öğrenci ve Personel) Ek-27. Araştırma Desteği Ek-28a Yılları Arasında Yayınlanan Makale Sayıları Ek-28b Yılları Arasında Yayınlanan Kitap Sayıları Ek-28c Yıllarında Enstitüler Bazında Tamamlanan Yüksek Lisans ve

5 v Doktora Tez Sayıları Ek-29. Ulusal ve Uluslararası Konferans Katılım Desteği Alan Öğretim Elemanı Sayıları Ek-30. Yabancı Dil Programlarına Katılım Sayıları Ek-31. Diğer Üniversitelerden Ders Alan Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sayıları Ek-32. Anadolu Üniversitesi nden Ders Alan Diğer Üniversite Öğrencilerinin Sayıları Ek-33. TR-Değişim Program İstatistikleri Ek-34. Uluslararası Protokoller Ek-35. Erasmus Öğretim Elemanı ve Öğrenci Hareketliliği Ek-36. Leonardo da Vinci Projeleri Ek-37. Avrupa Birliği Dışı (Erasmus Link dahil) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Hareketliliği Ek-38. Erasmus Mundus_ECW LOT 9 Değişim Sayıları... 82

6 vi KISALTMALAR LİSTESİ ADK... Akademik Danışma Kurulu ADOM... Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi AHCI... Sanat ve Edebiyat Tarama İndeksi ALTE... Avrupa Dil Sınav ve Sertifika Kuruluşları Birliği ANADEK... A.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu AÖF... Açık Öğretim Fakültesi ATAP... Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı AÜBİBAM... Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi BAP... Bilimsel Araştırma Projeleri BAUM... Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi DPT... Devlet Planlama Teşkilatı ECDL... Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı ECTS... Avrupa Kredi Transfer Sistemi EFQM... Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ESC... Erasmus Öğrenci Kulübü ESG... Avrupa Yükseköğretim Alanındaki Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri ETV... Radyo ve Televizyon Yapım Üretim Merkezi EUA... Avrupa Üniversiteler Birliği GPS... Küresel Konumlandırma Sistemi IELTS... Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi İTAB... İleri Teknolojiler Araştırma Birimi KALDER... Kalite Derneği KOSGEB... Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MEB... Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM... Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi PBS... Kamusal Yayın Sistemi RF... Radyo Frekansı SAM... Seramik Araştırma Merkezi SCI... Bilim Tarama İndeksi SSCI... Sosyal Bilimler Tarama İndeksi TOEFL... Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi TOJDE... Türkiye Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Dergisi

7 vii TÜBİTAK... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ULAKBİM... Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi UNDP... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNFSTD... Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu UNIDO... Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı YÖDEK... Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu YÖK... Yükseköğretim Kurulu

8 viii ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ Ekip Lideri: Prof.Dr. Atila BARKANA, Rektör Yardımcısı Ekip Üyeleri: Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Esmahan AĞAOĞLU, Eğitim Fakültesi Prof.Dr. Hasan MANDAL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Doç.Dr. C.Hakan AYDIN, İletişim Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Doç.Dr. Cemil ULUKAN, Açık Öğretim Fakültesi Yard.Doç.Dr. Adnan BOYACI, Eğitim Fakültesi Yard.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU, Güzel Sanatlar Fakültesi Yard.Doç.Dr. A.Emre DEMİRCİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yard.Doç.Dr. Berna YAZICI, Fen Fakültesi Güven TUNÇEL, Genel Sekreter Ö.Turgay BİLDİREN, Öğrenci Temsilcisi, Fen Fakültesi Barış BAYKUL, Öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ezel GÜNDOĞDU, Öğrenci, Açık Öğretim Fakültesi Erman KAVAL, Öğrenci, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

9 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. Giriş Avrupa Üniversiteler Birliği nin (EUA) üyesi olan ve kalite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, uzun zamandır dış değerlendirme sürecinden geçmeyi düşünen Anadolu Üniversitesi, Senatosunun kararı ile, kuruluşunun 50. yılında EUA Kurumsal Değerlendirme Programına başvurmaya karar vermiştir. Bir çok alanda öncü rol oynayan ve dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi, başarılarını sürdürmek ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek için sürekli gelişmeye odaklanmıştır. Bologna Süreci, Avrupa Birliğindeki gelişmeler ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üye olma çabaları, Türk Yüksek Öğretim Kurumlarının, sistemlerini yeniden gözden geçirmelerinde etken olmuştur. Anadolu Üniversitesi EUA değerlendirme sürecinin ve bunun getirilerinin gelişim çabalarını sürdürmesinde önemli katkıları olacağına inanmaktadır. 2. Ulusal ve Kurumsal Bağlam 2.1. Türk Ulusal Yükseköğretim Sistemi Türkiye de örgün eğitim sistemi sekiz yıllık ilköğretim, dört yıllık ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşur. Yükseköğretim, ortaöğretim sonrası en az iki yıl süreli programlar olarak tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye de eğitimden sorumlu kurumlardır. YÖK merkezi düzenleyici kurul olarak, lisansüstü çalışmaları da kapsayan yükseköğretimin sorumluluğunu üstlenmişken, MEB yükseköğretim öncesi basamaklardan sorumludur (Ek-1). Türkiye de otuz tanesi vakıf üniversitesi olmak üzere 115 Yükseköğretim Kurumu bulunmaktadır. Yaklaşık 500 meslek yüksekokulu, üniversitelerin içinde ayrı eğitim birimleri olarak yer almaktadır. Öğrenci sayıları ve Akademik Yılında çeşitli seviyelerdeki yaklaşık kayıt oranları Ek-2 de verilmiştir. Şu anda Türkiye de uzaktan öğretime kayıtlı öğrencilerin tümü ele alındığında %99 unun Anadolu Üniversitesi bünyesinde olduğu görülmektedir. Devlet üniversitelerinin temel gelir kaynağı, yıllık devlet bütçesinden ayrılan fonlardır. Üniversitelerin bunun dışında iki farklı gelir kaynağı vardır. Bunların ilkini öğrencilerden alınan harçlar oluşturur. Diğer gelir kaynağı ise üniversite tarafından sağlanan hizmetlerin sonucu döner sermayede toplanan fondur. Günümüzde, üniversiteler stratejik planlamaya göre belirlenecek bütçe sistemine geçiş sürecindedir mali yılında başlayan bu süreç ile üniversiteler tek özel bütçeye sahip olacaklardır. Devlet üniversitelerinde toplanan harç ücreti, öğrencinin öğretim aldığı bilim alanına göre belirlenir ve bu tutar öğretim masraflarının tümünün %4 ile %15 lik kısmını karşılar. Bu harç tıp eğitimi için yaklaşık 240 Euro (%4) iken mühendislik eğitimi için 155 Eurodur (%13). İkinci öğrenim programları için harçlar birinci öğretim ücretinden %50 fazladır. Ayrıca İngilizce eğitim verilen bölümlerde harç %100 daha

10 2 fazladır. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık harç ücretleri 1700 Euro ile Euro arasında değişmektedir. Yüksek öğretime kabul, Yükseköğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve rekabete dayalı olan ulusal bir sınavda elde edilen başarıya göre yapılmaktadır. Sadece Meslek Lisesi mezunları eğitimini aldıkları aynı dalda, iki yıllık Meslek Yüksekokullarını seçmeleri koşuluyla, üniversiteye giriş sınavından muaf tutulurlar Akademik Yılında, lise mezunundan yaklaşık i yükseköğretim programlarına kayıt yaptırmıştır Anadolu Üniversitesi Kısa Tarihçe Anadolu Üniversitesi nin temeli 1958 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kuruluşuna dayanmaktadır yılında, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Bilecik, Kütahya ve Afyon Meslek Yüksekokulları birleşerek Anadolu Üniversitesini oluşturmuşlardır. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Türkiye de uzaktan öğretim başlamıştır. Beş yıl sonra ise Almanya Köln de Batı Avrupa Programları başlatılmıştır yılında, Afyon Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu ve Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi bünyesinden ayrılıp sırasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya daki Dumlupınar Üniversitesi olmuştur yılında ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu, Eskişehir in ikinci üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ni oluşturmak üzere Anadolu Üniversitesi nden ayrılmışlardır. Son olarak, 2007 Mayıs ayında Bilecik Meslek Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Anadolu Üniversitesi nden ayrılıp, Bilecik Üniversitesi olmuştur Konum ve Altyapı Anadolu Üniversitesi, hepsi Eskişehir de yer alan üç kampustan oluşur (Ek-3, 4, 5). Yunus Emre kampusu, rektörlük binası, 11 fakülte, sekiz enstitü, beş lisans üstü eğitim birimi, beş yüksekokul, ve bir meslek yüksekokulu ve 34 araştırma merkezi ile Ana kampusu oluşturur. İkinci kampus, İki Eylül kampusu, bir fakülte, bir enstitü, iki yüksekokul, üç araştırma merkezi ve havaalanından oluşur. Diğerlerine göre küçük olan üçüncü kampus Porsuk Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapar. Bu üç kampusta ulaşım açısından kolay ulaşılabilir yerlere konuşlandırılmıştır (Ek-6). Üniversitedeki binaların detaylı altyapı bilgileri Ek- 7 de verilmiştir. Eskişehir, Türkiye nin en büyük kenti olan İstanbul a 330 km, Başkent Ankara ya 230 km uzaklıktadır Fakülte ve Araştırma Merkezlerinin Sayısı Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan öğretim fakültesi olmak üzere, 12 fakülte, yedi yüksekokul ve iki meslek yüksekokulu ile beşi lisansüstü eğitim veren dokuz enstitüden oluşur (Ek-8). Ayrıca araştırma geliştirme ve uygulama yapan 36 araştırma merkezi bulunmaktadır (Ek-9).

11 Akademik Kadro ve Sayısal Dağılımı 1 Kasım 2007 tarihi itibari ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1836 akademik personel barındırmaktadır. Bu sayının dağılımı, 175 profesör, 120 doçent, 449 yardımcı doçent, 430 öğretim görevlisi, 299 araştırma görevlisi, 184 okutman, 69 uzman, 20 yabancı ve 14 Türk misafir öğretim elemanı şeklindedir. Buna ek olarak, geçici statüde yer alan, kadrosu başka bir üniversitede olan ancak, kendi üniversitesinde çalışmak istediği yükseklisans veya doktora programı olmaması nedeniyle Anadolu Üniversitesi nde öğrenimini sürdüren ve çalışan 75 araştırma görevlisi bulunmaktadır (Ek-10) Öğrenci Sayısı ve Bölümlere Dağılımı 1 Kasım 2007 tarihli verilere göre, Anadolu Üniversitesinin örgün, uzaktan öğretimde kayıtlı toplam öğrencisi vardır. Örgün öğrencilerin 3659 u önlisans, i lisans, 924 ü yüksek lisans ve 653 ü doktora öğrencisidir (Ek-11). Bölümlere / programlara ve enstitülere göre öğrenci dağılımı Ek-12 de belirtilmiştir. Son beş akademik yılın verilerine göre, uzaktan öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölüm / programlara göre dağılımı Ek-13 te verilmiştir. Son beş akademik yılda, örgün ve uzaktan öğretim bölümlerinden ortalama mezun olma süresi Ek-14 ve Ek-15 te gösterilmiştir. Son beş akademik yılın verilerine göre, örgün ve uzaktan öğretim bölümlerinden ilişiğini kesen öğrencilerin sayısı Ek-16 ve Ek- 17 de belirtilmiştir. Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %44 ü Anadolu Üniversitesine kayıtlıdır İdari Personel Sayısı Anadolu Üniversitesi bünyesinde toplam 2297 idari personel bulunmaktadır. Bu rakamın %73,6 sı devlet memuru statüsünde, %4,6 sı daimi, %6,0 sı sözleşmeli ve % 15,8 i geçici kadrolarda çalışan personeldir Kütüphane Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi m 2 lik alana yayılmış sekiz okuma salonu ve iki sergi alanını kapsar. Kütüphane aynı anda 800 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitededir. Kütüphane, 30 kütüphane memuru ve 45 yarı zamanlı öğrenci çalışanı ile hizmet vermektedir. Kütüphanede kitap, e-kitap, süreli yayın, 1166 dergi aboneliği, e-dergi, 37 çevrimiçi veritabanı üyeliği ve 4307 tez bulunmaktadır.ayrıca kütüphanede birçok nota, mikrofiş, mikrofilm, sunum, CD, VCD, DVD ve türevleri gibi veri kaynakları da mevcuttur (Ek-18) yılında 9068 kitap satın alınmış ve 2007 yılında bu rakam olmuştur Bilgi Teknolojileri Kapasitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Anadolu Üniversitesinin bilgi teknolojileri ile ilişkili her konunun yönetiminden Türkiye de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ve Batı Avrupada yapılan tüm uzaktan öğretim sınavlarının organizasyonundan sorumlu olan birimdir. Bu merkezde 19 bilgisayar mühendisi, 37 programcı ve 239 tekniker çalışmaktadır.

12 4 Üniversitenin öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan ana internet hattı 100Mbps dir. İlave 100Mbps hızındaki İnternet hattı, uzaktan öğretim projeleri, Türkiye nin 81 ilinde uzaktan öğretim gören öğrenciler için destek hizmetleri, Üniversitenin canlı TV ve radyo yayını için kullanılmaktadır. Firewall, izinsiz giriş dedektörü, izinsiz giriş önleme sistemleri ve spam filtreleme gibi güvenlik sistemleri, kullanıcıları kötü niyetli saldırılardan korumak için kullanılmaktadır. Lazer ve RF bağlantıları ile birbirine bağlanan yaklaşık 2 Gbps işlem hacmine sahip iki kampus alanı ağı bulunmaktadır. Üç kampustede, yaklaşık 8250 kişisel bilgisayar bulunmaktadır. Her fakülte üyesinin ofisinde, üniversite tarafından kendilerine tahsis edilmiş kişisel bilgisayarları vardır. 78 bilgisayar laboratuvarında her laboratuvara yaklaşık 30 kişisel bilgisayar düşecek şekilde toplam 2400 öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır. Ağ altyapısı Gigabit Eternet Teknolojisine dayanmaktadır. 512 Gbps anahtarlama kapasiteli iki adet backbone anahtar vardır. Bütün backbone anahtarlar %100 kapasiteli ve devamlı olarak yüksek erişilebilirlik seviyesinde çalışır. İşleyen veri tabanını kullanmak için bilgisayar merkezinde, 14 işlemcili IBM RS6000 sunucu kümesi, öncelikli olarak kullanılmaktadır.bu sunucu bir seri güvenlik uygulama ve programları ile korunmaktadır. Web uygulamalarını ve hizmetlerini yürüten 53 tane front-end sunucu bu veritabanına bağlı çalışmaktadır. Daha önce bahsedilen hizmetlere ek olarak, Anadolu Üniversitesi personeli gündelik iş ve araştırmalarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları program veritabanına giriş yapabilmektedirler. Microsoft işletim sistemleri ve ofis yazılımları, AutoCAD, e-views, SPSS, Mat-Lab, Adobe ürünleri ve Minitab yazılımları BAUM tarafından önerilen ve sunulan yazılımlardır Mali Durum Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre kamu kurumları, mali yönetimlerinin yapısının ve çalışma şekillerinin düzenlenmesini stratejik planlama ile yapacaklardır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Anadolu Üniversitesinin yılları arasındaki toplam bütçesi Ek-19 da verilmiştir. Ekteki tablodan da görüleceği gibi gelirler, hazine, öğrenci harçları ve döner sermaye olmak üzere üç ana kalemden oluşmaktadır yılının ilk 10 ayına ait gelirlerin kaynaklarına göre dağılımı; %23,5 u (54,8 milyon Euro) hazine, %24,4 ü (56,9 milyon Euro) öğrenci harçları, %52,1 i (121,6 milyon Euro) ise dönersermaye gelirleri şeklinde verilmiştir. Araştırma için ayrılan bütçe ve araştırma için ayrılan payın toplam bütçe içerisindeki yüzdesi Ek-19 da, yılları arasında Üniversite bütçesinin hazineden gelen kısmının fakültelere dağılımı ise Ek- 20a, 20b ve 20c de verilmiştir.

13 Yönetim Yapısı Üniversite yasal olarak Rektör tarafından temsil edilmektedir. Rektör, üniversitenin yönetiminden sorumlu olup, Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Senato her türlü akademik ve idari konuda politika oluşturma ve karar verme organı olarak görev yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi Senatosu Rektör, beş rektör yardımcısı, 12 fakülte dekanı, herbir fakülteden birer temsilci olmak üzere 12 seçilmiş üye, yedi yüksekokul müdürü, iki meslek yüksekokulu müdürü, dokuz enstitü müdürü, araştırma görevlisi temsilcisi ile Öğrenci Konseyi başkanından oluşmaktadır. Senato, dönem başı ve sonunda ve ihtiyaç duyulan zamanlarda Rektörün çağrısı ile toplanır. Üniversite Yönetim Kurulu, üniversite yönetiminin en yüksek karar alma organıdır. Yönetim kurulu Rektörün başkanlığında 12 fakülte dekanı, Senato tarafından seçilmiş üç profesörden oluşur. Anadolu Üniversitesinde, rektör yardımcıları, yüksek okul ve meslek yüksekokulu müdürleri ve beş enstitünün müdürü yönetim kuruluna oy hakları bulunmaksızın davetli olarak katılırlar. Üniversite Yönetim Kurulu yıl boyunca her Salı günü saat 16:00 da toplanır. Üniversitenin organizasyon şeması Ek-21 de verilmiştir. Senatonun fakültelerdeki karşılığı fakülte kurulları, Üniversite Yönetim Kurulunun karşılığı ise fakülte yönetim kurullarıdır. Fakülte kurulları dekanların başkanlığında bölüm başkanları, üç profesör temsilcisi, iki doçent temsilcisi, bir yardımcı doçent temsilcisi ile araştırma görevlisi temsilcisi ve öğrenci temsilcisinden, fakülte yönetim kurulları ise dekan, fakülte kurulu tarafından seçilen üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent temsilcisinden oluşur. Fakültelerdeki organizasyon şeması Ek-22 de verilmiştir. Enstitülerde fakültelerdekine paralel bir yönetim yapısı bulunmaktadır. Enstitü kurulları, enstitü müdürleri, iki müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarından oluşmaktadır. Enstitü yönetim kurulları ise enstitü müdürleri, iki müdür yardımcısı, enstitü kurulunca seçilmiş üç akademik üye ve öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır. Araştırma merkezlerinde ise müdür ve müdür yardımcıları ile yönetim kurulları bulunmaktadır. Üniversite genelinde Üniversite Genel Sekreteri tüm idari birimlerden sorumludur, fakültelerde ise fakülte sekreteri idari işlerden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Üniversitedeki operasyonel aktivitelerin büyük bir çoğunluğu otomasyonla yürütülmektedir. Öğrenci işleri, insan kaynakları, idari ve mali işler, döner sermaye, hastane yönetimi, kütüphane ve uzaktan öğretim büro yönetimi ile ilgili bilgi sistemi otomasyonla işletilmektedir. Ayrıca, sınav evraklarının dağıtımında kullanılan araçlar için GPS ile araç izleme sistemi bulunmaktadır. 3. Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar 3.1. Vizyon Bildirgesi Evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan ülkemizin ilk üç üniversitesinden biri olmaktır Misyon Bildirgesi Anadolu Üniversitesinin Misyonu,

14 6 1. Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten, 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerini örgün, uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında kullanan 3. Uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan, 4. Öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, 5. Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir Üniversite olarak; Öz değerlerine saygılı, Akılcı, Sorgulayan, Düşünen, Üreten, İnsana ve ülkeye duyarlı, Çevreye duyarlı, Sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Anadolu Üniversitesinin temel değerleri: Evrensellik İnsan Odaklılık Yaratıcılık Girişimcilik Güvenilirlik Mükemmellik dir. Anadolu Üniversitesinin misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejik amaçları Bolonya süreci ve ilgili politikaları da dikkate alınarak gözden geçirilmiş olup aşağıda sıralanmıştır: 1. Eğitim öğretim sürecinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması 2. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 3. Öğrenci ve elemanlarının Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi 4. Öğretim elemanlarının akademik gelişiminin desteklenmesi 5. Bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğinin ve niteliğinin arttırılması 6. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 7. Üniversitenin topluma olan katkısını iyileştirmesi 8. Uluslararası işbirliklerinin zenginleştirilmesi

15 7 9. İnsanı temel alan etkin ve verimli bir yönetim sisteminin uygulanması 10. İdari ve mali özerkliğin daha etkin kullanılması 11. Uzaktan öğretimde program çeşitliliğinin arttırılması 12. Uzaktan öğretim sisteminin esnekliğinin sağlanması 13. Yaşamboyu öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 4. Organizasyon Yapısı ve Faaliyetler 4.1. Yönetim, Liderlik ve İdari Süreçler Anadolu Üniversitesi nde yönetimin her kademesi, liderlik özellikleri uygun şekilde yeni fikirlere açık ve her konuda çalışanların yaratıcı potansiyelini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Yasal olarak Üniversiteden sorumlu olmanın yanı sıra, Rektör, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu ile birlikte, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Rektörlüğün mali, yasal, akademik ve kişisel konulardaki desteği Anadolu Üniversitesi nde çok önemlidir. Yönetimin liderlik ve sahiplenme rolünü yansıtan bu çabaların tümü üniversiteye olan bağlılık ve aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Üniversite yönetimi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ANADEK), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP), Akademik Danışma Kurulu (ADK), Kütüphane Komisyonu ve Daimi Yönetmelik Komisyonu gibi çeşitli komisyonlar ve kurullarla da desteklenmektedir yılında yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca tüm birimler kendi stratejik planlarını hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır. Birimlere özgü kararlar fakülte kurulu, bölümlere özgü olarak bölüm kurullarında alınan kararlar ise fakülte kurullarında nihai karara bağlanmaktadır. Araştırma görevlisi ve öğrenci temsilcileri fakülte kurulu toplantılarına temsil ettikleri gruplar adına katılmaktadırlar Eğitim ve Öğretim Anadolu Üniversitesinin hem örgün hem de açık öğretim programları sürdürülebilir gelişme ilkelerini uygulamaktadır. Üniversitede; sertifika programlarının yanı sıra önlisans programlarından, doktora programlarına kadar uzanan çok çeşitli eğitim programları vardır. Anadolu Üniversitesi öğrenci merkezli yaklaşım çerçevesinde Bolonya sürecine ilişkin ilkeleri uygulamaktadır (Bkz. 4.6). Tüm eğitim etkinlikleri güncel teknolojilerle desteklenmektedir. Bazı programlar tamamıyla İngilizce, bazıları kısmen İngilizce olarak yürütülmekte ve belli bir düzeyde İngilizce yeterlilik gerektirmektedir. Bu nedenle Üniversite, yabancı dili yetersiz öğrencilere bir yıllık İngilizce, Fransızca ve Almanca hazırlık programları sunmaktadır. Bazı programlarda ise hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

16 Örgün Eğitim Öğretim Yaklaşımı Anadolu Üniversitesi nde var olan programların çeşitliliği doğrultusunda farklı öğretim yaklaşımları uygulanmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları düz anlatım, gösterim, işbaşında eğitim ve birebir öğretim yaklaşımlarıdır. Bununla beraber Üniversite öğrenme süreçlerinde öğrenci merkezli ve çıktılara dayalı yöntem ve teknolojilerin kullanımı teşvik etmektedir. Öğrenciler bireysel becerilerini geliştirmek için çeşitli dersler alabilmektedir. Çift anadal ve yandal programları birden fazla disiplinde derece alabilmelerine olanak sağlamaktır. Öğrencilerin Üniversitedeki programlar arasında yatay geçişlerine olanak sağlayan esnek bir sistem vardır. (örneğin biyoloji bölümüne devam eden bir öğrenci mimarlık bölümüne geçiş yapabilmektedir). Lisanstan lisansüstü eğitime geçişte esnek bir biçimde düzenlenmiştir. (Örneğin fizik bölümünden mezun olan bir öğrenci, işletme yüksek lisans programına başvurabilir). Mezuniyet öncesi ve sonrası anketler aracılığıyla öğrencilerden sistematik olarak toplanan veriler değerlendirilmiş ve sonuçlar öğretim programlarının ve eğitim süreçlerinin yeniden tasarlanmasında kullanılmıştır. Ders değerlendirme anketlerinde ise öğrenciler; dersin amaç, kaynak, içerik, değerlendirme süreçlerini ve yönteminin yanı sıra öğretim üyesinin derse zamanında başlaması, kişilerarası iletişim becerilerini ve danışmanlık hizmetlerini de değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin ortaya koyduğu veriler, öğretim üyesinin bir sonraki dönemde dersi planlaması sürecine ışık tutmaktadır. Öğrenciler her dönemin başında sisteme çevrimiçi kayıt olurlar ve notlarını, devam durumlarını derslere ilişkin iş yüklerini çevrimiçi öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla takip edebilirler. Üniversite, öğretim üyeleri ve öğrencilerin öğretim ve araştırma süreçlerini desteklemeye yönelik olarak fakültelerdeki bilgisayar laboratuvarlarında ve kampustaki İnternet kafelerde lisanslı yazılımların kullanımına olanak sağlamıştır. Topluma Hizmet Uygulamaları ve Kültürel Etkinlikler öğrencilerimizin kültürel, toplumsal, sosyal farkındalıklarının artmasına yardımcı olmaktadır Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredileri Anadolu Üniversitesi Türkiye de yerel kredi sistemi yerine ECTS kredilerini doktora dahil lisans ve lisansüstü eğitimde kullanmakta olan tek üniversitedir. Başlangıçta, derslerin ECTS kredileri, fakülte yönetim kurulları tarafından, bölümlerin ve farklı alanlardaki komisyonların önerileri üzerine kararlaştırılmış ve programlar her yarıyıl için 30 ECTS kredisi olmak üzere bu krediler temel alınarak tasarlanmıştır (ön lisansta 120 kredi, lisansta 240, yüksek lisansta en az 90, doktorada tez ile birlikte en az 120 ECTS kredi) yılının güz döneminde, kullanılmakta olan ECTS kredilerine ilişkin bir pilot proje başlatılmıştır. Tüm fakülte ve yüksekokulların programlarında yer alan her ders için dersi alan öğrencilere anketler uygulanmıştır. Yaklaşık anketin değerlendirilmesinden sonra, ankette yer alan sorular daha anlaşılabilir olması için tekrar tasarlanmıştır yılında güz ve bahar dönemlerinde bütün öğrencilere aldıkları tüm derslere ilişkin anketler uygulanmıştır. Yaklaşık anket bahar döneminde, ise güz döneminde değerlendirilmiştir yılının bahar döneminde, öğrencilerden alınan geri bildirimler

17 9 doğrultusunda derslerin ECTS kredilerinde gerekli değişikliler yapılmış ve eğitim programları yeniden tasarlanmıştır Yaşamboyu Öğrenme İkinci Üniversite Programı, yaşamboyu öğrenmenin bir parçası olarak 2001 yılından itibaren Üniversitemizce yürütülmektedir. Ayrıca Üniversite, mezunlar için çeşitli örgün sertifika programları sunmaktadır (Bkz. 7.2). Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı (ECDL) ile TOEFL ve IELTS gibi uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil puanları da Üniversite tarafından tanınmaktadır Ders Dışı Etkinlikler Yıl boyunca pek çok öğrenci kulübü ve Üniversite yönetimi birçok sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemektedir. Etkinlikler, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili çalışmalara katılımını sağlamanın yanı sıra farklı ilgi alanları kazanmalarına yönelik bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversitede, öğrencilerde farklı kültürel olaylara yönelik farkındalık yaratmak ve çeşitli kültürel etkinliklere, sanat, sosyal hizmetler, bilimsel gelişmeler ve medyada yer alan olaylara ilişkin ilgisini arttırmaya yönelik olarak 41 öğrenci kulübü yer almaktadır (Ek-23). Üniversite her kulübe dönem başına 175 Euro ayırmakta, bilgisayar, ofis ve ofis malzemeleri sağlamaktadır. Ayrıca, kulüpler bünyesinde konuk konuşmacılar geldiğinde veya sosyal bir etkinlik düzenlendiğinde Üniversitenin sosyal ve akademik olanakları da kulüplerin hizmetine sunulmaktadır. Öğrenci organizasyonları ve kulüplere daha etkili ve bütüncül bir destek sağlamak amacıyla yeni bir bina yapım aşamasındadır. Rektör, öğrenci kulübü başkanlarıyla ihtiyaçlarını daha iyi belirlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenli toplantılar yapmaktadır. Üniversite yönetimi mümkün olduğunca düzenlenen etkinliklere katılarak kulüpleri motive etmeye ve desteklemeye çalışmaktadır. 1 Haziran 2006 ile 30 Temmuz 2007 tarihleri arasında, 65 farklı akademik birim tarafından organize edilen (öğrenci kulüpleri, fakülteler, yüksekokullar, araştırma merkezleri vb.), 909 aktivite (sempozyum, çalıştay, film gösterimi, panel, tartışma vb.) Üniversitede yer almıştır (Ek-24). Bunlardan 174 tanesi diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirilmiştir Öğrenci Destek Hizmetleri Kampusler: Anadolu Üniversitesi kampusleri son yıllarda yapılan bir değerlendirmede, doğal güzellikleri ve konumları açısından Türkiye nin en iyi kampuslerinden biri olarak belirlenmiştir. Ulaşım: Üniversite, Yunus Emre ve İki Eylül kampusleri arasında sıklıkla ve ücretsiz olarak otobüs servisi olanağı sağlamaktadır. Sağlık: Öğrenciler Anadolu Üniversitesi nin Yunus Emre kampusundeki hastanesinden yararlanabilirler. Göz muayenesinden psikiyatriye, diş tedavisinden, ameliyatlara kadar pek çok sağlık hizmetinden 50 Eurocent karşılığında yararlanabilirler ve gerekli görüldüğünde diğer hastanelere sevk edilebilirler. Psikolojik Danışma: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasına yardımcı olurken, kişisel problemlerine de çözümler aramaktadır. Merkez ayrıca; öğrencilere yarı zamanlı iş bulma, ev bulma ve çevreye uyum konularında da yardımcı olmaktadır (Ek-25a, 25b).

18 10 İnternet: Kampuste yer alan pek çok internet kafe öğrencilerimizin hizmetindedir. Her iki kampuste de belirli noktalarda kablosuz İnternet erişimi mevcuttur. Bütün İnternet hizmetleri ücretsizdir. Yemek: Yunus Emre ve İki Eylül kampuslerindeki yemekhaneler günlük yaklaşık öğrenciye besin değeri yüksek öğle yemekleri sunmaktadır. Dört çeşit yemeğin fiyatı yaklaşık 60 Eurocent tir. Bunun dışında kampuslerde fast food, alakart restoranlar ve kafeteryalar vardır. Ayrıca her fakülte ve yüksekokulda kantinler öğrencilerin hizmetindedir. Alışveriş: Kampuste kitapevi, postane, banka, kuaför, şehirlerarası otobüs bileti satış noktası gibi pek çok mağaza ve market bulunmaktadır. Ayrıca, farklı noktalarda pek çok ATM bulunmaktadır. Spor: Bütün öğrenciler farklı spor etkinliklerine katılabilirler. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Üniversite takımlarına katkılar sağlamaktadır. Bayanlar masa tenisi ve hentbol takımı ülkeyi pek çok uluslararası müsabakada temsil etmektedir. Pek çok öğrenci bireysel ve takım sporlarında kampus içi, ulusal ve uluslararası karşılaşmalara katılmaktadır (Ek-26). Yoğun Yabancı Dil Programı: Yabancı Diller Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi öğrencilerine bir yıllık yoğun İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim programları sunmaktadır. Programın amacı öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini arttırmak ve Üniversitenin bazı programlarının İngilizce, Fransızca ve Almanca olması nedeniyle öğrencileri lisanstaki derslerine hazırlamaktır. Yabancı Dil Programları: Yabancı dil becerileri küreselleşmede hayati bir rol üstlendiğinden Üniversite; İngilizce, Rusça, İtalyanca, Japonca, Fransızca ve Almanca dil dersleri sunmaktadır. Öğrencilere Parasal Yardım: Üniversite, akademik başarı kriterlerini karşılayan 2500 dar gelirli öğrenciye (toplam öğrenci sayısının yaklaşık %10 u) maddi destek sağlamaktadır. Bu öğrencilerin örgün eğitim programlarına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yardımı alanlar akademik kriterleri yerine getirdikleri sürece bu yardımı 4 yıl boyunca almaya devam ederler. Barınma: Sadece Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları kampuste toplam 6500 öğrenciye barınma olanağı sunar. Buna ek olarak pek çok özel yurt vardır. Eşyalı ya da eşyasız ev tutmayı tercih eden öğrenciler Eskişehir halkından büyük destek görmektedirler. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi öğrencilere ev bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilere Finansal Destek: Öğrencilerin, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri, poster sunmaları; ve uluslararası çevrelerde sanat etkinliklerini ve halk danslarını sergilemeleri teşvik edilmekte ve maddi olarak desteklenmektedir. Ayrıca 1000 den fazla öğrenci çeşitli birimlerde öğrenci işçi olarak istihdam edilmektedir. Rektörün Radyo Programları: Kasım 2006 dan bu yana Rektör, Radyo A da, gerçekleştirdiği dokuz ayrı aylık programda öğrencilerden gelen 400 den fazla soruyu yanıtlamıştır. Bahar Şenlikleri: Mayıs ayı boyunca, Üniversite festival havasındadır. Pek çok kulüp ve akademik birim müzikler ve oyunlar sergiler. Öğrenciler bu sayede yaratıcılıklarını rahatça sergileyebilirken, ulusal ve uluslararası grupların şenliklere katılımı bahar şenliklerini uluslararası bir platforma taşır. Mezunlar Birliği: Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği, mezunlar arasındaki iletişimi sağlamak,

19 11 öğrenciler, toplum ve mezunlar için çeşitli destek programları ve hizmetler sağlamak amacı ile kurulmuştur Uzaktan Öğretim Uzaktan öğretim, Anadolu Üniversitesinin iki türlü eğitim veren ve Türkiye de uzaktan öğretim sağlayan başlıca üniversite olması nedeniyle odak noktası olarak seçilmiştir. Bu nedenle uzaktan öğretim Özel Odak bölümünde anlatılmaktadır (Bölüm 7) Araştırma Faaliyetleri Araştırma Desteği Anadolu Üniversitesi nde beşi lisansüstü derece veren dokuz enstitü, 36 merkez ve destek birimi bulunmaktadır. Araştırma projeleri, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, özel sektör ve Avrupa Birliği nin yanı sıra temelde Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP) tarafından desteklenmektedir. (Ek- 27). Araştırmaya ayrılan kaynaklar, 2007 yılında Üniversite bütçesinin % 3,9 una ulaşmıştır. Ek-19 da yıl boyunca dağıtılan araştırma desteklerinin dağılımı verilmektedir. Bilimsel projelerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması BAP ın sorumluluğu altındadır. Ülkenin öncelikli hedefleri ve kalkınma planları, Türkiye nin ve Üniversitenin bilimsel ve teknolojik politikaları, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içeren ve çok disiplinli projeler öncelikli olarak desteklenir. Komisyon projeleri, üç kategori altında değerlendirmektedir: Genel amaçlı projeler, lisansüstü öğrenci projeleri ve altyapı projeleri. Proje Birimi, araştırma projelerinin değişik aşamalarında olan proje sahiplerine yardımcı olmak üzere önerilerde bulunmaktadır. İleri Teknolojiler Araştırma Birimi (İTAB) disiplinler arası araştırma faaliyetlerini başlatmayı, geliştirmeyi, uygulamayı ve koordine etmeyi amaçlamaktadır. Birim ayrıca gelecek 50 yılda Üniversite için önemli temel olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaların belirlenmesine çalışmaktadır. Birim, Üniversitenin araştırma donanımlarını içeren bir kataloğu yakın zamanda hazırlamış, tüm sanayi odalarına ve önde gelen şirketlere dağıtmıştır. Üniversite, TÜBİTAK ve Türk Ulusal Akademik Ağı ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi ve uluslararası alan indekslerince taranan Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) dergisine sahiptir Sanayi ile İşbirlikleri ve Birliktelikler Üniversite, sanayi ile ilişkilerini geliştirmek için Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. adı altında teknoloji araştırma parkını Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) ve Birleşmiş Milletler Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Fonu (UNFSTD) destekleri ile 1990 yılında kurmuştur. ATAP ın amacı, uluslararası rekabet ortamında, bölgesel sanayinin uluslararası standartlara ulaşması ve kabul görmesi için destek sağlamaktır. ATAP A.Ş., 2003 yılında kurulan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi olmuştur. Şirketin dokuz üyeli Yönetim Kurulu nun ikisi Anadolu Üniversitesi ndendir. Halen, altısı Üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan 17 şirket bölgede faaliyet göstermektedir. Ayrıca, dört endüstriyel yüksek lisans ve doktora projesi (SAN-

20 12 TEZ), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan destekli olarak Üniversite öğretim üyelerinin kurduğu şirketler tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı altında Anadolu Üniversitesi ve seramik sektörü ile birlikte 1998 yılında Üniversite de kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM) başarılı bir üniversite-sanayi işbirliği örneği olmuştur. SAM ın yönetiminde sanayiciler ağırlıklıdır ve Türk seramik üretiminin %85 ini gerçekleştiren firmalar SAM a üyedir. SAM, ISO e göre akredite test laboratuarına sahiptir. Bu güne kadar sektöre 40 ın üzerinde Ar-Ge projesi yapılmış ve üzerinde detaylı test/analiz desteği yanında, birçok danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmıştır. Şimdiye kadar %50 si TÜBİTAK ve %50 si seramik sektöründen olmak üzere toplam 1,4 milyon USD destek alan SAM ın yarattığı ölçülebilir katma değer 50 milyon USD nin üzerindedir. TÜBİTAK ın ilgili programı 2007 de sonlandırmasının ardından anonim şirkete dönüşen SAM a Anadolu Üniversitesi %50 ortak olmuştur. Seramik sektörüne iyi eğitilmiş üst düzey araştırıcı sağlamak ve ilgili projelerle sektöre katma değer yaratmak üzere Endüstriyel Doktora Programı, Üniversite tarafından 2004 yılında başlatılmıştır. Bu programın toplam bütçesi 6 milyon USD olup, 4,8 milyon USD, DPT tarafından araştırma altyapısı ve 1,2 milyon USD ise seramik şirketleri tarafından program kapsamında doktora eğitimlerini yapan öğrencilere burs olarak sağlanmaktadır. Halen programda 22 öğrenci olup, bu öğrenciler araştırma çalışmalarının %25 ini sanayide gerçekleştirmektedirler. Bu program, Yükseköğretim Kurulunun 2006 yılında ilk kez yayınlanan Strateji Raporunda, DPT nin 2006 yılı Kalkınma Planında ve Türkiye nin Ulusal Bolonya Süreci Raporunda örnek uygulama olarak gösterilmiştir.. Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi (AÜBİBAM) sahip olduğu imkanlar ile ilgili endüstriye ve akademisyenlere 25 yıldır hizmet vermektedir. Merkez 1980 li yıllarda Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) ve UNIDO destekleri ile kurulmuştur. Halen AÜBİBAM, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği, biyoloji, fizik ve bilgi teknolojileri gibi değişik bilimsel disiplinlerden profesyonelleri istihdam etmektedir. AÜBİBAM ın amaçları arasında araştırmacıların çalışmalarına donanım kullanım desteği sağlamak, kamu ve özel sektörün analiz ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda ilgili alanlarda eğitim vermek bulunmaktadır. Çevre Araştırmaları Merkezi 1991 yılında kurulmuştur. Kamu ve özel sektörün çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü üzerine merkezde çalışmalar yapılmaktadır. Merkeze 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yerinde denetimler sonrası Kalite Lisansı verilmiştir. Merkez 2008 yılında akreditasyon çalışmalarını tamamlayacaktır. Üniversite ile Ford Otosan firması arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Ford Otosan personelinin meslek içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üniversitemiz tarafından bir e-öğrenme platformu oluşturulmuştur. Ford Otosan firmasının ilgili personeli online ortamda kurs malzemelerinin kullanımı konusunda eğitilmişlerdir. Firmaya bu kapsamda düzenli olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunların dışında değişik birimler tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, değişik projeler gerçekleştirilmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN 2 DÜNYADA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2013 3 İŞ HAYATINDAKİ DEĞİŞİM DAHA HIZLI ÇALIŞMA DAHA UCUZA ÇALIŞMA BAŞKA YERDE ÇALIŞMA 4 İŞ VE YERLEŞİM

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - )

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 26 Şubat 2015 Fakültemizin Kurumsal Geçmişi (47.Yıl) FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı