ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş Ulusal ve Kurumsal Bağlam Türkiye Ulusal Yükseköğretim Sistemi Anadolu Üniversitesi Kısa Tarihçe Konum ve Altyapı Fakülte ve Araştırma Merkezlerinin Sayısı Akademik Kadro ve Sayısal Dağılımı Öğrenci Sayısı ve Bölümlere Dağılımı İdari Personel Sayısı Kütüphane Bilgi Teknolojileri Kapasitesi Mali Durum Yönetim Yapısı Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Vizyon Bildirgesi Misyon Bildirgesi Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Organizasyon Yapısı ve Faaliyetler Yönetim, Liderlik ve İdari Süreçler Eğitim ve Öğretim Örgün Eğitim Öğretim Yaklaşımı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredileri Yaşamboyu Öğrenme Ders Dışı Etkinlikler Öğrenci Destek Hizmetleri Uzaktan Öğretim Araştırma Faaliyetleri Araştırma Desteği Sanayi ile İşbirlikleri ve Birliktelikler Araştırma Çıktıları Hizmet Faaliyetleri Personel Destek Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kamu Hizmetleri... 14

2 4.5. Ulusal ve Uluslararası Konum Ulusal İlişkiler Uluslararası İlişkiler Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi Uluslararası Öğrencilere Yönelik Hizmetler Ortak Programlar ve Kurumsal İşbirlikleri Bolonya Süreci Uygulamaları Kısıtlar Yönetim ve Yönetişim Kısıtları Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ile İlgili Kısıtlar Araştırma Faaliyetlerindeki Kısıtlar Hizmetlerdeki Kısıtlar Ulusal ve Uluslararası Konuma İlişkin Kısıtlar Mali Kısıtlar Kalite Uygulamaları İdari Süreçlerde Kalite Uygulamaları Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Kalite Uygulamaları Araştırma Faaliyetlerinde Kalite Uygulamaları Hizmet Faaliyetlerinde Kalite Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Kalite Uygulamaları Stratejik Yönetim ve Değişim Kapasitesi Dış Çevrenin Taleplerini Karşılama Düzeyi Dış Paydaşların Stratejik Yönetim Faaliyetlerine Katılımı Özerklik Kapsamı Hedeflerde Beklenen Değişiklikler Misyon ve Faaliyetlerin Uyumlaştırılması Kalite İzleme ve Yönetim Faaliyetlerinin Rolü Odak Noktası: Uzaktan Öğretim Anadolu Üniversitesi nin Uzaktan Öğretim Programları Öğrenciler Öğretim Yaklaşımı Eğitim ve Destek Hizmetleri Basılı Materyaller Televizyon Programları ve Videolar Akademik Danışmanlık e-öğrenme Hizmetleri Çevrimiçi Kayıt Bürolar Diğer Destek Hizmetleri Değerlendirme Uzaktan Öğretim Faaliyetlerinde Kısıtlar Yaşamboyu Öğrenme için Uzaktan Öğrenme Hizmetleri e-sertifika Programları İkinci Üniversite Türkçe Sertifika Programı Mesleki Eğitim Programları Yunus Emre Projesi ii

3 TV Yayınları ve Ders Kitapları Diğer Uzaktan Öğretim Hizmetleri Çevrimiçi Lisansüstü Programlar Çevrimiçi Dersler Uzaktan Eğitim Materyallerine Açık Erişim Bölüm Sonucu Sonuç iii

4 iv EKLER LİSTESİ Ek-1. Ulusal Yüksek Öğretim Sistemi Ek-2. Ulusal Yüksek Öğretim Sistemine İlişkin Sayısal Göstergeleri Ek-3. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü Haritası Ek-4. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü Haritası Ek-5. Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Kampusü Haritası Ek-6. Eskişehir Şehir Haritası Ek-7. Anadolu Üniversitesi Binalarına İlişkin Yapısal Bilgiler Ek-8. Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Ek-9. Araştırma Merkezleri ve Birimler Ek-10. Enstitülere ve Geliş Yıllarına Göre Misafir Araştırma Görevlilerinin Dağılımı Ek-11. Öğrenim Seviyelerine Göre Toplam Öğrenci Sayıları Ek-12. Enstitü/Fakülte ve Bölüm Bazında Toplam Örgün Öğrenci Sayıları Ek-13. Fakülte ve Bölüm Bazında Uzaktan Eğitim Programları Toplam Öğrenci Sayıları Ek-14. Örgün Programlardaki Ortalama Mezuniyet Süreleri Ek-15. Uzaktan Eğitim Programlarında Ortalama Mezuniyet Süreleri Ek-16. Örgün Programlarda İlişki Kesme Sayıları Ek-17. Uzaktan Eğitim Programlarında İlişki Kesme Sayıları Ek-18. Anadolu Üniversitesi Kütüphane Koleksiyonu Ek-19. Anadolu Üniversitesi nin Toplam Bütçesi Ek-20a. Fakülteler Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı Ek-20b. Enstitüler Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı Ek-20c. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Bazında Devlet Fonlarının Dağılımı.. 69 Ek-21. Anadolu Üniversitesi Organizasyon Şeması Ek-22. Fakülte Organizasyon Şeması Ek-23. Öğrenci Kulüpleri Ek Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ek-25a. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi nin Faaliyetlerine Katılım Sayıları Ek-25b. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi nin Verdiği Bazı Eğitimler Ek-26. Üniversite İçi ve Üniversitelerarası Spor Faaliyetleri (Öğrenci ve Personel) Ek-27. Araştırma Desteği Ek-28a Yılları Arasında Yayınlanan Makale Sayıları Ek-28b Yılları Arasında Yayınlanan Kitap Sayıları Ek-28c Yıllarında Enstitüler Bazında Tamamlanan Yüksek Lisans ve

5 v Doktora Tez Sayıları Ek-29. Ulusal ve Uluslararası Konferans Katılım Desteği Alan Öğretim Elemanı Sayıları Ek-30. Yabancı Dil Programlarına Katılım Sayıları Ek-31. Diğer Üniversitelerden Ders Alan Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sayıları Ek-32. Anadolu Üniversitesi nden Ders Alan Diğer Üniversite Öğrencilerinin Sayıları Ek-33. TR-Değişim Program İstatistikleri Ek-34. Uluslararası Protokoller Ek-35. Erasmus Öğretim Elemanı ve Öğrenci Hareketliliği Ek-36. Leonardo da Vinci Projeleri Ek-37. Avrupa Birliği Dışı (Erasmus Link dahil) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Hareketliliği Ek-38. Erasmus Mundus_ECW LOT 9 Değişim Sayıları... 82

6 vi KISALTMALAR LİSTESİ ADK... Akademik Danışma Kurulu ADOM... Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi AHCI... Sanat ve Edebiyat Tarama İndeksi ALTE... Avrupa Dil Sınav ve Sertifika Kuruluşları Birliği ANADEK... A.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu AÖF... Açık Öğretim Fakültesi ATAP... Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı AÜBİBAM... Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi BAP... Bilimsel Araştırma Projeleri BAUM... Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi DPT... Devlet Planlama Teşkilatı ECDL... Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı ECTS... Avrupa Kredi Transfer Sistemi EFQM... Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ESC... Erasmus Öğrenci Kulübü ESG... Avrupa Yükseköğretim Alanındaki Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri ETV... Radyo ve Televizyon Yapım Üretim Merkezi EUA... Avrupa Üniversiteler Birliği GPS... Küresel Konumlandırma Sistemi IELTS... Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi İTAB... İleri Teknolojiler Araştırma Birimi KALDER... Kalite Derneği KOSGEB... Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MEB... Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM... Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi PBS... Kamusal Yayın Sistemi RF... Radyo Frekansı SAM... Seramik Araştırma Merkezi SCI... Bilim Tarama İndeksi SSCI... Sosyal Bilimler Tarama İndeksi TOEFL... Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi TOJDE... Türkiye Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Dergisi

7 vii TÜBİTAK... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ULAKBİM... Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi UNDP... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNFSTD... Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu UNIDO... Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı YÖDEK... Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu YÖK... Yükseköğretim Kurulu

8 viii ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ Ekip Lideri: Prof.Dr. Atila BARKANA, Rektör Yardımcısı Ekip Üyeleri: Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Esmahan AĞAOĞLU, Eğitim Fakültesi Prof.Dr. Hasan MANDAL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Doç.Dr. C.Hakan AYDIN, İletişim Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Doç.Dr. Cemil ULUKAN, Açık Öğretim Fakültesi Yard.Doç.Dr. Adnan BOYACI, Eğitim Fakültesi Yard.Doç.Dr. Füsun CURAOĞLU, Güzel Sanatlar Fakültesi Yard.Doç.Dr. A.Emre DEMİRCİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yard.Doç.Dr. Berna YAZICI, Fen Fakültesi Güven TUNÇEL, Genel Sekreter Ö.Turgay BİLDİREN, Öğrenci Temsilcisi, Fen Fakültesi Barış BAYKUL, Öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ezel GÜNDOĞDU, Öğrenci, Açık Öğretim Fakültesi Erman KAVAL, Öğrenci, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

9 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. Giriş Avrupa Üniversiteler Birliği nin (EUA) üyesi olan ve kalite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, uzun zamandır dış değerlendirme sürecinden geçmeyi düşünen Anadolu Üniversitesi, Senatosunun kararı ile, kuruluşunun 50. yılında EUA Kurumsal Değerlendirme Programına başvurmaya karar vermiştir. Bir çok alanda öncü rol oynayan ve dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi, başarılarını sürdürmek ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek için sürekli gelişmeye odaklanmıştır. Bologna Süreci, Avrupa Birliğindeki gelişmeler ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üye olma çabaları, Türk Yüksek Öğretim Kurumlarının, sistemlerini yeniden gözden geçirmelerinde etken olmuştur. Anadolu Üniversitesi EUA değerlendirme sürecinin ve bunun getirilerinin gelişim çabalarını sürdürmesinde önemli katkıları olacağına inanmaktadır. 2. Ulusal ve Kurumsal Bağlam 2.1. Türk Ulusal Yükseköğretim Sistemi Türkiye de örgün eğitim sistemi sekiz yıllık ilköğretim, dört yıllık ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşur. Yükseköğretim, ortaöğretim sonrası en az iki yıl süreli programlar olarak tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye de eğitimden sorumlu kurumlardır. YÖK merkezi düzenleyici kurul olarak, lisansüstü çalışmaları da kapsayan yükseköğretimin sorumluluğunu üstlenmişken, MEB yükseköğretim öncesi basamaklardan sorumludur (Ek-1). Türkiye de otuz tanesi vakıf üniversitesi olmak üzere 115 Yükseköğretim Kurumu bulunmaktadır. Yaklaşık 500 meslek yüksekokulu, üniversitelerin içinde ayrı eğitim birimleri olarak yer almaktadır. Öğrenci sayıları ve Akademik Yılında çeşitli seviyelerdeki yaklaşık kayıt oranları Ek-2 de verilmiştir. Şu anda Türkiye de uzaktan öğretime kayıtlı öğrencilerin tümü ele alındığında %99 unun Anadolu Üniversitesi bünyesinde olduğu görülmektedir. Devlet üniversitelerinin temel gelir kaynağı, yıllık devlet bütçesinden ayrılan fonlardır. Üniversitelerin bunun dışında iki farklı gelir kaynağı vardır. Bunların ilkini öğrencilerden alınan harçlar oluşturur. Diğer gelir kaynağı ise üniversite tarafından sağlanan hizmetlerin sonucu döner sermayede toplanan fondur. Günümüzde, üniversiteler stratejik planlamaya göre belirlenecek bütçe sistemine geçiş sürecindedir mali yılında başlayan bu süreç ile üniversiteler tek özel bütçeye sahip olacaklardır. Devlet üniversitelerinde toplanan harç ücreti, öğrencinin öğretim aldığı bilim alanına göre belirlenir ve bu tutar öğretim masraflarının tümünün %4 ile %15 lik kısmını karşılar. Bu harç tıp eğitimi için yaklaşık 240 Euro (%4) iken mühendislik eğitimi için 155 Eurodur (%13). İkinci öğrenim programları için harçlar birinci öğretim ücretinden %50 fazladır. Ayrıca İngilizce eğitim verilen bölümlerde harç %100 daha

10 2 fazladır. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık harç ücretleri 1700 Euro ile Euro arasında değişmektedir. Yüksek öğretime kabul, Yükseköğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve rekabete dayalı olan ulusal bir sınavda elde edilen başarıya göre yapılmaktadır. Sadece Meslek Lisesi mezunları eğitimini aldıkları aynı dalda, iki yıllık Meslek Yüksekokullarını seçmeleri koşuluyla, üniversiteye giriş sınavından muaf tutulurlar Akademik Yılında, lise mezunundan yaklaşık i yükseköğretim programlarına kayıt yaptırmıştır Anadolu Üniversitesi Kısa Tarihçe Anadolu Üniversitesi nin temeli 1958 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kuruluşuna dayanmaktadır yılında, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Bilecik, Kütahya ve Afyon Meslek Yüksekokulları birleşerek Anadolu Üniversitesini oluşturmuşlardır. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Türkiye de uzaktan öğretim başlamıştır. Beş yıl sonra ise Almanya Köln de Batı Avrupa Programları başlatılmıştır yılında, Afyon Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu ve Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi bünyesinden ayrılıp sırasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya daki Dumlupınar Üniversitesi olmuştur yılında ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu, Eskişehir in ikinci üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ni oluşturmak üzere Anadolu Üniversitesi nden ayrılmışlardır. Son olarak, 2007 Mayıs ayında Bilecik Meslek Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Anadolu Üniversitesi nden ayrılıp, Bilecik Üniversitesi olmuştur Konum ve Altyapı Anadolu Üniversitesi, hepsi Eskişehir de yer alan üç kampustan oluşur (Ek-3, 4, 5). Yunus Emre kampusu, rektörlük binası, 11 fakülte, sekiz enstitü, beş lisans üstü eğitim birimi, beş yüksekokul, ve bir meslek yüksekokulu ve 34 araştırma merkezi ile Ana kampusu oluşturur. İkinci kampus, İki Eylül kampusu, bir fakülte, bir enstitü, iki yüksekokul, üç araştırma merkezi ve havaalanından oluşur. Diğerlerine göre küçük olan üçüncü kampus Porsuk Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapar. Bu üç kampusta ulaşım açısından kolay ulaşılabilir yerlere konuşlandırılmıştır (Ek-6). Üniversitedeki binaların detaylı altyapı bilgileri Ek- 7 de verilmiştir. Eskişehir, Türkiye nin en büyük kenti olan İstanbul a 330 km, Başkent Ankara ya 230 km uzaklıktadır Fakülte ve Araştırma Merkezlerinin Sayısı Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan öğretim fakültesi olmak üzere, 12 fakülte, yedi yüksekokul ve iki meslek yüksekokulu ile beşi lisansüstü eğitim veren dokuz enstitüden oluşur (Ek-8). Ayrıca araştırma geliştirme ve uygulama yapan 36 araştırma merkezi bulunmaktadır (Ek-9).

11 Akademik Kadro ve Sayısal Dağılımı 1 Kasım 2007 tarihi itibari ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1836 akademik personel barındırmaktadır. Bu sayının dağılımı, 175 profesör, 120 doçent, 449 yardımcı doçent, 430 öğretim görevlisi, 299 araştırma görevlisi, 184 okutman, 69 uzman, 20 yabancı ve 14 Türk misafir öğretim elemanı şeklindedir. Buna ek olarak, geçici statüde yer alan, kadrosu başka bir üniversitede olan ancak, kendi üniversitesinde çalışmak istediği yükseklisans veya doktora programı olmaması nedeniyle Anadolu Üniversitesi nde öğrenimini sürdüren ve çalışan 75 araştırma görevlisi bulunmaktadır (Ek-10) Öğrenci Sayısı ve Bölümlere Dağılımı 1 Kasım 2007 tarihli verilere göre, Anadolu Üniversitesinin örgün, uzaktan öğretimde kayıtlı toplam öğrencisi vardır. Örgün öğrencilerin 3659 u önlisans, i lisans, 924 ü yüksek lisans ve 653 ü doktora öğrencisidir (Ek-11). Bölümlere / programlara ve enstitülere göre öğrenci dağılımı Ek-12 de belirtilmiştir. Son beş akademik yılın verilerine göre, uzaktan öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölüm / programlara göre dağılımı Ek-13 te verilmiştir. Son beş akademik yılda, örgün ve uzaktan öğretim bölümlerinden ortalama mezun olma süresi Ek-14 ve Ek-15 te gösterilmiştir. Son beş akademik yılın verilerine göre, örgün ve uzaktan öğretim bölümlerinden ilişiğini kesen öğrencilerin sayısı Ek-16 ve Ek- 17 de belirtilmiştir. Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %44 ü Anadolu Üniversitesine kayıtlıdır İdari Personel Sayısı Anadolu Üniversitesi bünyesinde toplam 2297 idari personel bulunmaktadır. Bu rakamın %73,6 sı devlet memuru statüsünde, %4,6 sı daimi, %6,0 sı sözleşmeli ve % 15,8 i geçici kadrolarda çalışan personeldir Kütüphane Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi m 2 lik alana yayılmış sekiz okuma salonu ve iki sergi alanını kapsar. Kütüphane aynı anda 800 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitededir. Kütüphane, 30 kütüphane memuru ve 45 yarı zamanlı öğrenci çalışanı ile hizmet vermektedir. Kütüphanede kitap, e-kitap, süreli yayın, 1166 dergi aboneliği, e-dergi, 37 çevrimiçi veritabanı üyeliği ve 4307 tez bulunmaktadır.ayrıca kütüphanede birçok nota, mikrofiş, mikrofilm, sunum, CD, VCD, DVD ve türevleri gibi veri kaynakları da mevcuttur (Ek-18) yılında 9068 kitap satın alınmış ve 2007 yılında bu rakam olmuştur Bilgi Teknolojileri Kapasitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Anadolu Üniversitesinin bilgi teknolojileri ile ilişkili her konunun yönetiminden Türkiye de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ve Batı Avrupada yapılan tüm uzaktan öğretim sınavlarının organizasyonundan sorumlu olan birimdir. Bu merkezde 19 bilgisayar mühendisi, 37 programcı ve 239 tekniker çalışmaktadır.

12 4 Üniversitenin öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan ana internet hattı 100Mbps dir. İlave 100Mbps hızındaki İnternet hattı, uzaktan öğretim projeleri, Türkiye nin 81 ilinde uzaktan öğretim gören öğrenciler için destek hizmetleri, Üniversitenin canlı TV ve radyo yayını için kullanılmaktadır. Firewall, izinsiz giriş dedektörü, izinsiz giriş önleme sistemleri ve spam filtreleme gibi güvenlik sistemleri, kullanıcıları kötü niyetli saldırılardan korumak için kullanılmaktadır. Lazer ve RF bağlantıları ile birbirine bağlanan yaklaşık 2 Gbps işlem hacmine sahip iki kampus alanı ağı bulunmaktadır. Üç kampustede, yaklaşık 8250 kişisel bilgisayar bulunmaktadır. Her fakülte üyesinin ofisinde, üniversite tarafından kendilerine tahsis edilmiş kişisel bilgisayarları vardır. 78 bilgisayar laboratuvarında her laboratuvara yaklaşık 30 kişisel bilgisayar düşecek şekilde toplam 2400 öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır. Ağ altyapısı Gigabit Eternet Teknolojisine dayanmaktadır. 512 Gbps anahtarlama kapasiteli iki adet backbone anahtar vardır. Bütün backbone anahtarlar %100 kapasiteli ve devamlı olarak yüksek erişilebilirlik seviyesinde çalışır. İşleyen veri tabanını kullanmak için bilgisayar merkezinde, 14 işlemcili IBM RS6000 sunucu kümesi, öncelikli olarak kullanılmaktadır.bu sunucu bir seri güvenlik uygulama ve programları ile korunmaktadır. Web uygulamalarını ve hizmetlerini yürüten 53 tane front-end sunucu bu veritabanına bağlı çalışmaktadır. Daha önce bahsedilen hizmetlere ek olarak, Anadolu Üniversitesi personeli gündelik iş ve araştırmalarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları program veritabanına giriş yapabilmektedirler. Microsoft işletim sistemleri ve ofis yazılımları, AutoCAD, e-views, SPSS, Mat-Lab, Adobe ürünleri ve Minitab yazılımları BAUM tarafından önerilen ve sunulan yazılımlardır Mali Durum Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre kamu kurumları, mali yönetimlerinin yapısının ve çalışma şekillerinin düzenlenmesini stratejik planlama ile yapacaklardır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Anadolu Üniversitesinin yılları arasındaki toplam bütçesi Ek-19 da verilmiştir. Ekteki tablodan da görüleceği gibi gelirler, hazine, öğrenci harçları ve döner sermaye olmak üzere üç ana kalemden oluşmaktadır yılının ilk 10 ayına ait gelirlerin kaynaklarına göre dağılımı; %23,5 u (54,8 milyon Euro) hazine, %24,4 ü (56,9 milyon Euro) öğrenci harçları, %52,1 i (121,6 milyon Euro) ise dönersermaye gelirleri şeklinde verilmiştir. Araştırma için ayrılan bütçe ve araştırma için ayrılan payın toplam bütçe içerisindeki yüzdesi Ek-19 da, yılları arasında Üniversite bütçesinin hazineden gelen kısmının fakültelere dağılımı ise Ek- 20a, 20b ve 20c de verilmiştir.

13 Yönetim Yapısı Üniversite yasal olarak Rektör tarafından temsil edilmektedir. Rektör, üniversitenin yönetiminden sorumlu olup, Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Senato her türlü akademik ve idari konuda politika oluşturma ve karar verme organı olarak görev yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi Senatosu Rektör, beş rektör yardımcısı, 12 fakülte dekanı, herbir fakülteden birer temsilci olmak üzere 12 seçilmiş üye, yedi yüksekokul müdürü, iki meslek yüksekokulu müdürü, dokuz enstitü müdürü, araştırma görevlisi temsilcisi ile Öğrenci Konseyi başkanından oluşmaktadır. Senato, dönem başı ve sonunda ve ihtiyaç duyulan zamanlarda Rektörün çağrısı ile toplanır. Üniversite Yönetim Kurulu, üniversite yönetiminin en yüksek karar alma organıdır. Yönetim kurulu Rektörün başkanlığında 12 fakülte dekanı, Senato tarafından seçilmiş üç profesörden oluşur. Anadolu Üniversitesinde, rektör yardımcıları, yüksek okul ve meslek yüksekokulu müdürleri ve beş enstitünün müdürü yönetim kuruluna oy hakları bulunmaksızın davetli olarak katılırlar. Üniversite Yönetim Kurulu yıl boyunca her Salı günü saat 16:00 da toplanır. Üniversitenin organizasyon şeması Ek-21 de verilmiştir. Senatonun fakültelerdeki karşılığı fakülte kurulları, Üniversite Yönetim Kurulunun karşılığı ise fakülte yönetim kurullarıdır. Fakülte kurulları dekanların başkanlığında bölüm başkanları, üç profesör temsilcisi, iki doçent temsilcisi, bir yardımcı doçent temsilcisi ile araştırma görevlisi temsilcisi ve öğrenci temsilcisinden, fakülte yönetim kurulları ise dekan, fakülte kurulu tarafından seçilen üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent temsilcisinden oluşur. Fakültelerdeki organizasyon şeması Ek-22 de verilmiştir. Enstitülerde fakültelerdekine paralel bir yönetim yapısı bulunmaktadır. Enstitü kurulları, enstitü müdürleri, iki müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarından oluşmaktadır. Enstitü yönetim kurulları ise enstitü müdürleri, iki müdür yardımcısı, enstitü kurulunca seçilmiş üç akademik üye ve öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır. Araştırma merkezlerinde ise müdür ve müdür yardımcıları ile yönetim kurulları bulunmaktadır. Üniversite genelinde Üniversite Genel Sekreteri tüm idari birimlerden sorumludur, fakültelerde ise fakülte sekreteri idari işlerden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Üniversitedeki operasyonel aktivitelerin büyük bir çoğunluğu otomasyonla yürütülmektedir. Öğrenci işleri, insan kaynakları, idari ve mali işler, döner sermaye, hastane yönetimi, kütüphane ve uzaktan öğretim büro yönetimi ile ilgili bilgi sistemi otomasyonla işletilmektedir. Ayrıca, sınav evraklarının dağıtımında kullanılan araçlar için GPS ile araç izleme sistemi bulunmaktadır. 3. Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar 3.1. Vizyon Bildirgesi Evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan ülkemizin ilk üç üniversitesinden biri olmaktır Misyon Bildirgesi Anadolu Üniversitesinin Misyonu,

14 6 1. Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten, 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerini örgün, uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında kullanan 3. Uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan, 4. Öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, 5. Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir Üniversite olarak; Öz değerlerine saygılı, Akılcı, Sorgulayan, Düşünen, Üreten, İnsana ve ülkeye duyarlı, Çevreye duyarlı, Sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir Temel Değerler ve Stratejik Amaçlar Anadolu Üniversitesinin temel değerleri: Evrensellik İnsan Odaklılık Yaratıcılık Girişimcilik Güvenilirlik Mükemmellik dir. Anadolu Üniversitesinin misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejik amaçları Bolonya süreci ve ilgili politikaları da dikkate alınarak gözden geçirilmiş olup aşağıda sıralanmıştır: 1. Eğitim öğretim sürecinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması 2. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 3. Öğrenci ve elemanlarının Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi 4. Öğretim elemanlarının akademik gelişiminin desteklenmesi 5. Bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğinin ve niteliğinin arttırılması 6. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 7. Üniversitenin topluma olan katkısını iyileştirmesi 8. Uluslararası işbirliklerinin zenginleştirilmesi

15 7 9. İnsanı temel alan etkin ve verimli bir yönetim sisteminin uygulanması 10. İdari ve mali özerkliğin daha etkin kullanılması 11. Uzaktan öğretimde program çeşitliliğinin arttırılması 12. Uzaktan öğretim sisteminin esnekliğinin sağlanması 13. Yaşamboyu öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 4. Organizasyon Yapısı ve Faaliyetler 4.1. Yönetim, Liderlik ve İdari Süreçler Anadolu Üniversitesi nde yönetimin her kademesi, liderlik özellikleri uygun şekilde yeni fikirlere açık ve her konuda çalışanların yaratıcı potansiyelini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Yasal olarak Üniversiteden sorumlu olmanın yanı sıra, Rektör, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu ile birlikte, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Rektörlüğün mali, yasal, akademik ve kişisel konulardaki desteği Anadolu Üniversitesi nde çok önemlidir. Yönetimin liderlik ve sahiplenme rolünü yansıtan bu çabaların tümü üniversiteye olan bağlılık ve aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Üniversite yönetimi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ANADEK), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP), Akademik Danışma Kurulu (ADK), Kütüphane Komisyonu ve Daimi Yönetmelik Komisyonu gibi çeşitli komisyonlar ve kurullarla da desteklenmektedir yılında yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca tüm birimler kendi stratejik planlarını hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır. Birimlere özgü kararlar fakülte kurulu, bölümlere özgü olarak bölüm kurullarında alınan kararlar ise fakülte kurullarında nihai karara bağlanmaktadır. Araştırma görevlisi ve öğrenci temsilcileri fakülte kurulu toplantılarına temsil ettikleri gruplar adına katılmaktadırlar Eğitim ve Öğretim Anadolu Üniversitesinin hem örgün hem de açık öğretim programları sürdürülebilir gelişme ilkelerini uygulamaktadır. Üniversitede; sertifika programlarının yanı sıra önlisans programlarından, doktora programlarına kadar uzanan çok çeşitli eğitim programları vardır. Anadolu Üniversitesi öğrenci merkezli yaklaşım çerçevesinde Bolonya sürecine ilişkin ilkeleri uygulamaktadır (Bkz. 4.6). Tüm eğitim etkinlikleri güncel teknolojilerle desteklenmektedir. Bazı programlar tamamıyla İngilizce, bazıları kısmen İngilizce olarak yürütülmekte ve belli bir düzeyde İngilizce yeterlilik gerektirmektedir. Bu nedenle Üniversite, yabancı dili yetersiz öğrencilere bir yıllık İngilizce, Fransızca ve Almanca hazırlık programları sunmaktadır. Bazı programlarda ise hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

16 Örgün Eğitim Öğretim Yaklaşımı Anadolu Üniversitesi nde var olan programların çeşitliliği doğrultusunda farklı öğretim yaklaşımları uygulanmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları düz anlatım, gösterim, işbaşında eğitim ve birebir öğretim yaklaşımlarıdır. Bununla beraber Üniversite öğrenme süreçlerinde öğrenci merkezli ve çıktılara dayalı yöntem ve teknolojilerin kullanımı teşvik etmektedir. Öğrenciler bireysel becerilerini geliştirmek için çeşitli dersler alabilmektedir. Çift anadal ve yandal programları birden fazla disiplinde derece alabilmelerine olanak sağlamaktır. Öğrencilerin Üniversitedeki programlar arasında yatay geçişlerine olanak sağlayan esnek bir sistem vardır. (örneğin biyoloji bölümüne devam eden bir öğrenci mimarlık bölümüne geçiş yapabilmektedir). Lisanstan lisansüstü eğitime geçişte esnek bir biçimde düzenlenmiştir. (Örneğin fizik bölümünden mezun olan bir öğrenci, işletme yüksek lisans programına başvurabilir). Mezuniyet öncesi ve sonrası anketler aracılığıyla öğrencilerden sistematik olarak toplanan veriler değerlendirilmiş ve sonuçlar öğretim programlarının ve eğitim süreçlerinin yeniden tasarlanmasında kullanılmıştır. Ders değerlendirme anketlerinde ise öğrenciler; dersin amaç, kaynak, içerik, değerlendirme süreçlerini ve yönteminin yanı sıra öğretim üyesinin derse zamanında başlaması, kişilerarası iletişim becerilerini ve danışmanlık hizmetlerini de değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin ortaya koyduğu veriler, öğretim üyesinin bir sonraki dönemde dersi planlaması sürecine ışık tutmaktadır. Öğrenciler her dönemin başında sisteme çevrimiçi kayıt olurlar ve notlarını, devam durumlarını derslere ilişkin iş yüklerini çevrimiçi öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla takip edebilirler. Üniversite, öğretim üyeleri ve öğrencilerin öğretim ve araştırma süreçlerini desteklemeye yönelik olarak fakültelerdeki bilgisayar laboratuvarlarında ve kampustaki İnternet kafelerde lisanslı yazılımların kullanımına olanak sağlamıştır. Topluma Hizmet Uygulamaları ve Kültürel Etkinlikler öğrencilerimizin kültürel, toplumsal, sosyal farkındalıklarının artmasına yardımcı olmaktadır Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredileri Anadolu Üniversitesi Türkiye de yerel kredi sistemi yerine ECTS kredilerini doktora dahil lisans ve lisansüstü eğitimde kullanmakta olan tek üniversitedir. Başlangıçta, derslerin ECTS kredileri, fakülte yönetim kurulları tarafından, bölümlerin ve farklı alanlardaki komisyonların önerileri üzerine kararlaştırılmış ve programlar her yarıyıl için 30 ECTS kredisi olmak üzere bu krediler temel alınarak tasarlanmıştır (ön lisansta 120 kredi, lisansta 240, yüksek lisansta en az 90, doktorada tez ile birlikte en az 120 ECTS kredi) yılının güz döneminde, kullanılmakta olan ECTS kredilerine ilişkin bir pilot proje başlatılmıştır. Tüm fakülte ve yüksekokulların programlarında yer alan her ders için dersi alan öğrencilere anketler uygulanmıştır. Yaklaşık anketin değerlendirilmesinden sonra, ankette yer alan sorular daha anlaşılabilir olması için tekrar tasarlanmıştır yılında güz ve bahar dönemlerinde bütün öğrencilere aldıkları tüm derslere ilişkin anketler uygulanmıştır. Yaklaşık anket bahar döneminde, ise güz döneminde değerlendirilmiştir yılının bahar döneminde, öğrencilerden alınan geri bildirimler

17 9 doğrultusunda derslerin ECTS kredilerinde gerekli değişikliler yapılmış ve eğitim programları yeniden tasarlanmıştır Yaşamboyu Öğrenme İkinci Üniversite Programı, yaşamboyu öğrenmenin bir parçası olarak 2001 yılından itibaren Üniversitemizce yürütülmektedir. Ayrıca Üniversite, mezunlar için çeşitli örgün sertifika programları sunmaktadır (Bkz. 7.2). Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı (ECDL) ile TOEFL ve IELTS gibi uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil puanları da Üniversite tarafından tanınmaktadır Ders Dışı Etkinlikler Yıl boyunca pek çok öğrenci kulübü ve Üniversite yönetimi birçok sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemektedir. Etkinlikler, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili çalışmalara katılımını sağlamanın yanı sıra farklı ilgi alanları kazanmalarına yönelik bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversitede, öğrencilerde farklı kültürel olaylara yönelik farkındalık yaratmak ve çeşitli kültürel etkinliklere, sanat, sosyal hizmetler, bilimsel gelişmeler ve medyada yer alan olaylara ilişkin ilgisini arttırmaya yönelik olarak 41 öğrenci kulübü yer almaktadır (Ek-23). Üniversite her kulübe dönem başına 175 Euro ayırmakta, bilgisayar, ofis ve ofis malzemeleri sağlamaktadır. Ayrıca, kulüpler bünyesinde konuk konuşmacılar geldiğinde veya sosyal bir etkinlik düzenlendiğinde Üniversitenin sosyal ve akademik olanakları da kulüplerin hizmetine sunulmaktadır. Öğrenci organizasyonları ve kulüplere daha etkili ve bütüncül bir destek sağlamak amacıyla yeni bir bina yapım aşamasındadır. Rektör, öğrenci kulübü başkanlarıyla ihtiyaçlarını daha iyi belirlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenli toplantılar yapmaktadır. Üniversite yönetimi mümkün olduğunca düzenlenen etkinliklere katılarak kulüpleri motive etmeye ve desteklemeye çalışmaktadır. 1 Haziran 2006 ile 30 Temmuz 2007 tarihleri arasında, 65 farklı akademik birim tarafından organize edilen (öğrenci kulüpleri, fakülteler, yüksekokullar, araştırma merkezleri vb.), 909 aktivite (sempozyum, çalıştay, film gösterimi, panel, tartışma vb.) Üniversitede yer almıştır (Ek-24). Bunlardan 174 tanesi diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirilmiştir Öğrenci Destek Hizmetleri Kampusler: Anadolu Üniversitesi kampusleri son yıllarda yapılan bir değerlendirmede, doğal güzellikleri ve konumları açısından Türkiye nin en iyi kampuslerinden biri olarak belirlenmiştir. Ulaşım: Üniversite, Yunus Emre ve İki Eylül kampusleri arasında sıklıkla ve ücretsiz olarak otobüs servisi olanağı sağlamaktadır. Sağlık: Öğrenciler Anadolu Üniversitesi nin Yunus Emre kampusundeki hastanesinden yararlanabilirler. Göz muayenesinden psikiyatriye, diş tedavisinden, ameliyatlara kadar pek çok sağlık hizmetinden 50 Eurocent karşılığında yararlanabilirler ve gerekli görüldüğünde diğer hastanelere sevk edilebilirler. Psikolojik Danışma: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasına yardımcı olurken, kişisel problemlerine de çözümler aramaktadır. Merkez ayrıca; öğrencilere yarı zamanlı iş bulma, ev bulma ve çevreye uyum konularında da yardımcı olmaktadır (Ek-25a, 25b).

18 10 İnternet: Kampuste yer alan pek çok internet kafe öğrencilerimizin hizmetindedir. Her iki kampuste de belirli noktalarda kablosuz İnternet erişimi mevcuttur. Bütün İnternet hizmetleri ücretsizdir. Yemek: Yunus Emre ve İki Eylül kampuslerindeki yemekhaneler günlük yaklaşık öğrenciye besin değeri yüksek öğle yemekleri sunmaktadır. Dört çeşit yemeğin fiyatı yaklaşık 60 Eurocent tir. Bunun dışında kampuslerde fast food, alakart restoranlar ve kafeteryalar vardır. Ayrıca her fakülte ve yüksekokulda kantinler öğrencilerin hizmetindedir. Alışveriş: Kampuste kitapevi, postane, banka, kuaför, şehirlerarası otobüs bileti satış noktası gibi pek çok mağaza ve market bulunmaktadır. Ayrıca, farklı noktalarda pek çok ATM bulunmaktadır. Spor: Bütün öğrenciler farklı spor etkinliklerine katılabilirler. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Üniversite takımlarına katkılar sağlamaktadır. Bayanlar masa tenisi ve hentbol takımı ülkeyi pek çok uluslararası müsabakada temsil etmektedir. Pek çok öğrenci bireysel ve takım sporlarında kampus içi, ulusal ve uluslararası karşılaşmalara katılmaktadır (Ek-26). Yoğun Yabancı Dil Programı: Yabancı Diller Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi öğrencilerine bir yıllık yoğun İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim programları sunmaktadır. Programın amacı öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini arttırmak ve Üniversitenin bazı programlarının İngilizce, Fransızca ve Almanca olması nedeniyle öğrencileri lisanstaki derslerine hazırlamaktır. Yabancı Dil Programları: Yabancı dil becerileri küreselleşmede hayati bir rol üstlendiğinden Üniversite; İngilizce, Rusça, İtalyanca, Japonca, Fransızca ve Almanca dil dersleri sunmaktadır. Öğrencilere Parasal Yardım: Üniversite, akademik başarı kriterlerini karşılayan 2500 dar gelirli öğrenciye (toplam öğrenci sayısının yaklaşık %10 u) maddi destek sağlamaktadır. Bu öğrencilerin örgün eğitim programlarına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yardımı alanlar akademik kriterleri yerine getirdikleri sürece bu yardımı 4 yıl boyunca almaya devam ederler. Barınma: Sadece Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları kampuste toplam 6500 öğrenciye barınma olanağı sunar. Buna ek olarak pek çok özel yurt vardır. Eşyalı ya da eşyasız ev tutmayı tercih eden öğrenciler Eskişehir halkından büyük destek görmektedirler. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi öğrencilere ev bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilere Finansal Destek: Öğrencilerin, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri, poster sunmaları; ve uluslararası çevrelerde sanat etkinliklerini ve halk danslarını sergilemeleri teşvik edilmekte ve maddi olarak desteklenmektedir. Ayrıca 1000 den fazla öğrenci çeşitli birimlerde öğrenci işçi olarak istihdam edilmektedir. Rektörün Radyo Programları: Kasım 2006 dan bu yana Rektör, Radyo A da, gerçekleştirdiği dokuz ayrı aylık programda öğrencilerden gelen 400 den fazla soruyu yanıtlamıştır. Bahar Şenlikleri: Mayıs ayı boyunca, Üniversite festival havasındadır. Pek çok kulüp ve akademik birim müzikler ve oyunlar sergiler. Öğrenciler bu sayede yaratıcılıklarını rahatça sergileyebilirken, ulusal ve uluslararası grupların şenliklere katılımı bahar şenliklerini uluslararası bir platforma taşır. Mezunlar Birliği: Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği, mezunlar arasındaki iletişimi sağlamak,

19 11 öğrenciler, toplum ve mezunlar için çeşitli destek programları ve hizmetler sağlamak amacı ile kurulmuştur Uzaktan Öğretim Uzaktan öğretim, Anadolu Üniversitesinin iki türlü eğitim veren ve Türkiye de uzaktan öğretim sağlayan başlıca üniversite olması nedeniyle odak noktası olarak seçilmiştir. Bu nedenle uzaktan öğretim Özel Odak bölümünde anlatılmaktadır (Bölüm 7) Araştırma Faaliyetleri Araştırma Desteği Anadolu Üniversitesi nde beşi lisansüstü derece veren dokuz enstitü, 36 merkez ve destek birimi bulunmaktadır. Araştırma projeleri, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, özel sektör ve Avrupa Birliği nin yanı sıra temelde Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP) tarafından desteklenmektedir. (Ek- 27). Araştırmaya ayrılan kaynaklar, 2007 yılında Üniversite bütçesinin % 3,9 una ulaşmıştır. Ek-19 da yıl boyunca dağıtılan araştırma desteklerinin dağılımı verilmektedir. Bilimsel projelerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması BAP ın sorumluluğu altındadır. Ülkenin öncelikli hedefleri ve kalkınma planları, Türkiye nin ve Üniversitenin bilimsel ve teknolojik politikaları, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içeren ve çok disiplinli projeler öncelikli olarak desteklenir. Komisyon projeleri, üç kategori altında değerlendirmektedir: Genel amaçlı projeler, lisansüstü öğrenci projeleri ve altyapı projeleri. Proje Birimi, araştırma projelerinin değişik aşamalarında olan proje sahiplerine yardımcı olmak üzere önerilerde bulunmaktadır. İleri Teknolojiler Araştırma Birimi (İTAB) disiplinler arası araştırma faaliyetlerini başlatmayı, geliştirmeyi, uygulamayı ve koordine etmeyi amaçlamaktadır. Birim ayrıca gelecek 50 yılda Üniversite için önemli temel olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaların belirlenmesine çalışmaktadır. Birim, Üniversitenin araştırma donanımlarını içeren bir kataloğu yakın zamanda hazırlamış, tüm sanayi odalarına ve önde gelen şirketlere dağıtmıştır. Üniversite, TÜBİTAK ve Türk Ulusal Akademik Ağı ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi ve uluslararası alan indekslerince taranan Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) dergisine sahiptir Sanayi ile İşbirlikleri ve Birliktelikler Üniversite, sanayi ile ilişkilerini geliştirmek için Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. adı altında teknoloji araştırma parkını Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) ve Birleşmiş Milletler Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Fonu (UNFSTD) destekleri ile 1990 yılında kurmuştur. ATAP ın amacı, uluslararası rekabet ortamında, bölgesel sanayinin uluslararası standartlara ulaşması ve kabul görmesi için destek sağlamaktır. ATAP A.Ş., 2003 yılında kurulan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi olmuştur. Şirketin dokuz üyeli Yönetim Kurulu nun ikisi Anadolu Üniversitesi ndendir. Halen, altısı Üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan 17 şirket bölgede faaliyet göstermektedir. Ayrıca, dört endüstriyel yüksek lisans ve doktora projesi (SAN-

20 12 TEZ), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan destekli olarak Üniversite öğretim üyelerinin kurduğu şirketler tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı altında Anadolu Üniversitesi ve seramik sektörü ile birlikte 1998 yılında Üniversite de kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM) başarılı bir üniversite-sanayi işbirliği örneği olmuştur. SAM ın yönetiminde sanayiciler ağırlıklıdır ve Türk seramik üretiminin %85 ini gerçekleştiren firmalar SAM a üyedir. SAM, ISO e göre akredite test laboratuarına sahiptir. Bu güne kadar sektöre 40 ın üzerinde Ar-Ge projesi yapılmış ve üzerinde detaylı test/analiz desteği yanında, birçok danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmıştır. Şimdiye kadar %50 si TÜBİTAK ve %50 si seramik sektöründen olmak üzere toplam 1,4 milyon USD destek alan SAM ın yarattığı ölçülebilir katma değer 50 milyon USD nin üzerindedir. TÜBİTAK ın ilgili programı 2007 de sonlandırmasının ardından anonim şirkete dönüşen SAM a Anadolu Üniversitesi %50 ortak olmuştur. Seramik sektörüne iyi eğitilmiş üst düzey araştırıcı sağlamak ve ilgili projelerle sektöre katma değer yaratmak üzere Endüstriyel Doktora Programı, Üniversite tarafından 2004 yılında başlatılmıştır. Bu programın toplam bütçesi 6 milyon USD olup, 4,8 milyon USD, DPT tarafından araştırma altyapısı ve 1,2 milyon USD ise seramik şirketleri tarafından program kapsamında doktora eğitimlerini yapan öğrencilere burs olarak sağlanmaktadır. Halen programda 22 öğrenci olup, bu öğrenciler araştırma çalışmalarının %25 ini sanayide gerçekleştirmektedirler. Bu program, Yükseköğretim Kurulunun 2006 yılında ilk kez yayınlanan Strateji Raporunda, DPT nin 2006 yılı Kalkınma Planında ve Türkiye nin Ulusal Bolonya Süreci Raporunda örnek uygulama olarak gösterilmiştir.. Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi (AÜBİBAM) sahip olduğu imkanlar ile ilgili endüstriye ve akademisyenlere 25 yıldır hizmet vermektedir. Merkez 1980 li yıllarda Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) ve UNIDO destekleri ile kurulmuştur. Halen AÜBİBAM, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği, biyoloji, fizik ve bilgi teknolojileri gibi değişik bilimsel disiplinlerden profesyonelleri istihdam etmektedir. AÜBİBAM ın amaçları arasında araştırmacıların çalışmalarına donanım kullanım desteği sağlamak, kamu ve özel sektörün analiz ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda ilgili alanlarda eğitim vermek bulunmaktadır. Çevre Araştırmaları Merkezi 1991 yılında kurulmuştur. Kamu ve özel sektörün çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü üzerine merkezde çalışmalar yapılmaktadır. Merkeze 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yerinde denetimler sonrası Kalite Lisansı verilmiştir. Merkez 2008 yılında akreditasyon çalışmalarını tamamlayacaktır. Üniversite ile Ford Otosan firması arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Ford Otosan personelinin meslek içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üniversitemiz tarafından bir e-öğrenme platformu oluşturulmuştur. Ford Otosan firmasının ilgili personeli online ortamda kurs malzemelerinin kullanımı konusunda eğitilmişlerdir. Firmaya bu kapsamda düzenli olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunların dışında değişik birimler tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, değişik projeler gerçekleştirilmektedir.

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Üniversitemizin topluma ve bilime verdiği hizmetleri daha da ileriye taşımak amacıyla yoğun çaba harcadığımız 2014 yılında eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında yürüttüğümüz

Detaylı