Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication)"

Transkript

1 Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication) Giriş Ultra Geniş Band haberleşmesi son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlanmıştır. Bu haberleşme kısa süreli darbe dizilerine bağlıdır, bu kısa süreli darbeler haberleşme uygulamalarında yaklaşık birkaç yüz pikosaniyedir. İletilecek bilgi ikili dizilere dönüştürülür ve herbir bit bir ya da daha fazla darbe ile iletilir. UWB sistemler frekans spektrum yetersizliği problemine çözüm getirerek, düşük güç spektral yoğunlukları nedeniyle diğer sistemler ile neredeyse hiç karışma olmadan kullanılabilinmektedir. Ayrıca diğer radyo frekans cihazları tarafından beyaz gürültü şeklinde algılanmaktadır [1]. Ultra Geniş Band Tarihi Ultra Geniş Band haberleşmesi aslında çok yeni bir teknoloji değildir, ilk kez Marconi nin mors alfabesini iletmek için kullandığı verici o zaman için kısa süreli elektromanyetik darbelerin çok kullanıcılı sistemlerde gerçeklenmesi ve geniş spektrumların yararları hiç düşünülmemişti. Marconi den 60 yıl sonra arası Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından geniş bandlı haberleşme kısıtlanmış ve çok gizli uygulamalarda kullanılmıştır. Geçtiğimiz son 10 yılda ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Haberleşme Komisyonu (FCC) UWB sistemleri ticari kullanıma uygun görmüştür. Ultra Geniş Bandlı Sistemlerin Çalışma Prensibi UWB tarihsel gelişimi UWB işaretlerinin, çok kısa süreli darbeler ile meydana geldiğini söylemiştik. Bu yüzden bilgi dizileri için darbe genlik modülasyonu (PAM) veya darbe durum modülasyonu (PPM) düşünülebilinir. TH-UWB işareti iletim şeması Üretilen işaretin spektrumunu şekillendirmek için ve bilgi sembollerini kodlamak için yalancırasgele (pseudorandom) ve yalancı-gürültü (pseudonoise) dizileri kullanılır. Kodlanmış bilgi sembollerinden üretilen darbeler bir zaman atlaması olarak gösterilir ve bu zaman atlamalı UWB

2 (time-hopping UWB) adını alır. Doğrudan dizili yayılmış spektrum (Direct-sequence spread spectrum, DS-SS) yani veri sembollerinin basit genlik modülasyonu ile kodlanması DS-UWB ile gösterilir[2]. Yukarıda, TH-UWB blok şeması görülmektedir, (N s,1) tekrarlı blok kodlayıcı b dizisinin her bitini N s defa kodlayarak fazlalık bitlerini tanır ve R cb hızında ikili a dizisini üretir. Transmisyon kodlayıcı ise N p periyotlu tam sayı değerli c = (...,c 0,c 1,...,c k,c k+1,...) kodu ile a dizisinden d dizisini üretir[2]. Üretilen d dizisi modülasyona uğrayarak dirac darbeler üretilir. Bu darbeler T c ve T s kadar ötelenmiş olur, bu şekilde üretilmiş darbeler üzerinde c kodunun zaman atlamalı etkileri görülür. Son olarak ise p(t) impuls yanıtlı darbe şekillendiriciye gelen işaretler birbiri ile örtüşmeyecek biçimde s(t) olarak üretilirler. 1 Şekil 1. DS-UWB İşareti İletim Şeması UWB işaretleri doğrudan dizili yayılmış spektrumlu olarak da üretilebilirler, burada zaman atlamalı sistemlerden farklı olarak kodlanan ikili diziler yalancı-gürültülü iki değerli diziler ile iletilir. Bunun dışında yapılan işlemler hemen hemen zaman atlamalı sistemler ile benzerdir. UWB dalga biçiminin matematiksel modeli UWB nin matematiksel modeli olarak tekli, çiftli ve çoklu darbelerin dalga biçimini inceleyebiliriz[3]. Şekil 2. Tekli ve Çiftli UWB Dalga Biçimi Bu analitik modeller N tane sinüsoid çevrimden oluşursa; 1 Koyu yazılmış ifadelerin karşılığı blok şema üzerinde gösterilmiştir.

3 biçiminde gösterilir. Bu ifadenin Fourier dönüşümü ise şu şekildedir. biçimindedir. Bu şekilde olan bir işaretin dalga biçimi ve güç spektral yoğunluğu ise aşağıdaki gibidir. UWB İşaretleri ve Band Genişlikleri Şekil 3. Çoklu Darbenin Dalga Biçimi ve Güç Spektal Yoğunluğu UWB işaretlerinin band genişliği 500 mhz den daha büyük ya da kademeli band genişliği (fractional bandwidth) tüm iletilenden %20 daha fazla olmalıdır[4]. Kademeli band genişliği faktörü dar band, geniş band ve UWB olarak sınıflandırabiliriz. Bu kademeli band genişliği şu şekilde ifade edilir. Bir UWB sinyali herhangi bir geniş band sinyal değişikliği ile gösterilebilinir; Gaussian gibi.

4 Şekil pikosaniyelik Gauss zaman ve frekans grafiği Bu Gauss işaretini kademeli band genişliği bakımından incelediğimizde. Alçak ve yüksek kesim frekansını 1.2 ve 2.8 GHz olarak alırsak minimum kademeli band genişliği; olarak çıkar. Daha önce UWB için kademeli band genişliğinin %20 den büyük olması gerektiğinden bahsetmiştik. Burada bir sınıflandırma yapacak olursak; UWB nin Avantajları sonucunu elde ederiz. UWB teknolojisinin, dar bandlı haberleşme sistemleri üzerinde birçok avantajı vardır. Özellikle gelişmiş kanal kapasitesi ve çok düşük güçte çalışabilmesi bu avantajların en önemlilerindendir. Diğer birtakım avantajlarına ise detaylı bir şekilde bakabiliriz. Frekans Spektrum Paylaşımı FCC ye göre UWB nin mhz başına harcadığı güç sadece 75 nanowatt dır[4]. Güç kısıtlamaları sayesinde UWB sistemler diğer kablosuz sistemlerle birlikte çalışabilmektedir. UWB, diğer darbandlı sistemlerde gürültü gibi hatta gürültünün altında kalarak ortak girişimden minimum düzeyde etkilenir. Bu sayede ortak bir frekans spektrumunda çalışabilir. Güç bakımından aşağıdaki grafik durumu daha iyi açıklamaktadır.

5 Şekil 5. UWB Sinyallerinin Dar ve Geniş-Bandlı sinyaller ile birlikle çalışması Geniş Kanal Kapasitesi Kanal kapasitesi, haberleşme sistemlerinde saniyede iletilebilen maksimum bilgi miktarını ifade eder. Shannon un kapasite fomülünü hatırlarsak; C maksimum kapasite, B bandgenişliği ve SNR işaret/gürültü oranı olmak üzere şu şekildedir: Formülden de görüldüğü üzere bandgenişliği arttıkça, kapasiteninde doğrusal olarak arttığını görüyoruz. UWB sistemlerinin bandgenişliğinin Ghz boyutlarına ulaştığını düşünürsek, kanal kapasitesinin kabaca Gbps lara çıkacağını görebiliriz. Düşük İşaret/Gürültü Oranı Bir önceki kapasite formülünden, kapasite ile SNR arasında logaritmik bir bağıntı olduğunu görebiliriz. Band-genişliğinin çok yüksek olduğunu ve logaritmik bir ifadeye göre daha hızlı arttığını göz önünde bulundurursak, çok düşük SNR değerleri ile UWB sistemlerini çalıştırabiliriz. Çok Yollu Kanallarda Yüksek Performans Kablosuz haberleşme sistemlerinde çok yollu kanalların etkileri kabul edilebilir bir gerçektir. Çok yollu etkiler dar-bandlı sinyallerde ciddi bozulmalara yol açabilir. Diğer yandan çok kısa süreli UWB darbeleri, çok yollu kanal etkilerine karşı daha az duyarlıdır. Çünkü UWB darbe iletim süresi çok kısa olduğu için yansıyan darbe, LOS darbe ile çarpışma fırsatı için çok kısa bir süresi vardır[3]. Bu demek değildir ki, UWB işaretler tamamiyle çok yollu kanaldan etkilenmez. Yapılan çalışmalar da kapalı alanlardaki UWB iletimin daha çok bozulmaya uğradığı görülüyor.

6 Şekil 6. (a) Çok yollu kablosuz kanal. (b) Dar-bandlı işaretlerde çok yollu etkiler. (c) UWB darbelerinde çok yollu etkiler. UWB nin zorlukları UWB sistemlerin her ne kadar çok avantajı olsa da, karşılaştığı birtakım zorluklar da vardır. Darbe Bozulması Dar-bandlı sinyaller iletim kanalında sinüsoidal olarak kalabilirler. Fakat, UWB sinyaller daha karmaşık olduğu için iletim kanalı boyunca bozulmaya uğrayabilirler çünkü UWB işaretleri daha zayıf ve gücü düşüktür. Alınan darbenin gücüne şu şekilde bakacak olursak; Alınan gücün frekans arttıkça azaldığını görebiliriz. Bu da çok yüksek frekanslarda alınan gücün ciddi ölçüde değişerek iletilen darbelerin alıcıda bozulmasına yol açar. Kanal Kestirimi Alıcı tasarımında kanal kestirimi temel bir sorundur. Çünkü, her zaman kablosuz kanalları ölçmek mümkün olmayabilir. Bunun için deneme dizileri ile kanal parametrelerini kestirebilmek gerekir. Çoğu UWB alıcısı alınan sinyalleri önceden tanımlanmış sinyaller ile ilişkilendirir. Kablosuz kanal parametrelerini kestirebilmek için önceden tanımlanmış sinyaller ile alınan sinyalleri eşleştirmek gerekir. Fakat alınan sinyallerin bozulmasını göz önünde bulundurduğumuz da UWB sistemlerde kanal kestiriminin zorlaştığı görülür.

7 Yüksek Frekans Senkronizasyonu Alıcı ve verici arasındaki zaman senkronizasyonu UWB sistemlerde geniş bir çalışma alanıdır. Çünkü, UWB sistemlerin tasarlanırken örnekleme ve senkronizasyon işlemlerinin nanosaniyeler seviyesinde yapılması gerekir. Bu seviye ise çok hızlı sayısal dönüştürücüler ve modülasyon işlemleri gerektirdiği için senkronizasyon işlemi de aynı ölçüde zorlaşır. Çoklu Erişim Zorluğu Her kullanıcı bağımsız ve eş zamanlı olarak aynı iletim ortamına bilgi gönderebilir. Bu işaretlerin çoklu bir UWB alıcıda belirlenip ayrıştırılması beklenir. Fakat, UWB işaretlerinin düşük güçlü olması, gürültü ve diğer dar-bandlı işaretlerin ortak girişimin etkileri sonucu ayrıştırma işlemi UWB sistemler için son derece zorlayıcıdır. UWB Uygulama Alanları UWB sistemlerin avantajları ve dezavantajları ele alındığında çeşitli uygulama alanları görebiliyoruz. Özellikle yüksek hızlı WPAN, düşük güçlü gizli haberleşme uygulamaları. Radar, pozisyon belirleme ve düşük güçte çalışan sensör uygulamalarında kullanıldığını görüyoruz.[5] Kaynaklar [1] Ultra Geniş Bandlı (UWB) Dipol Antenler Şule (Yener) Çolak, Tan. F. Wong A., Hamit Serbest [2] Ultra Wide Band Wireless Communications : A Tutorial Maria-Gabriella Di Benedetto and Branimir R. Vojcic [3] Why UWB? A Review of Ultrawideband Technology Report to NETEX Project Office, DARPA by Leonard E. Miller Wireless Communication Technologies Group National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, Maryland April 2003 [4] Introduction to Ultra Wide-Band Communication [5] Applications of UWB Technology Sana Ullah, Murad Ali, Md. Asdaque Hussain, and Kyung Sup Kwak

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 İçindekiler 1. Giriş 2. WiMAX Teknolojisine Genel Bir Bakış 3. WiMAX Standartları 4. WiMAX Şebekesine Erişim 5. Çok Taşıyıcılı Modülasyon 6.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon,

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Hafta 1 2) Isaret ve spektrum kavrami, Isaretlerin zaman ve frekans analizi, 1,2 Fourier

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MOBĠL ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN YAPISI VE BU TEKNOLOJĠLERDE KULLANILAN VERĠ ġġfreleme ALGORĠTMALARININ GÜVENĠRLĠKLERĠNĠN ANALĠZĠ Fatma AKGÜN Doktora Tezi

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI Elektronik Mühendisi Zeynep YÜKSEL FBE Eleketrik-Elektronik Anabilim Dalı Haberleşme Programında

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 1 İçindekiler Özet i Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 SİMGELER... 5 ŞEKİLLER TABLOSU... 6 1. GİRİŞ... 9 2. RFID NİN TARİHÇESİ... 12 2.1 RFID Fikrinin Doğuşu... 13 2.2 1960 lardan 1980

Detaylı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı RAPOR NO : 3 RAPOR TARİHİ : Eylül 2001 ÖZET Bilginin sayısal gösterimi ile birlikte gelişen teknoloji, veri iletişiminde

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ 1 ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ KOCAMAZ, Adnan Fatih Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Ana

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

ÖZET USAGE OF DSL TECHNOLOGIES AT WIDE BAND WIDTH APPLICATIONS ABSTRACT

ÖZET USAGE OF DSL TECHNOLOGIES AT WIDE BAND WIDTH APPLICATIONS ABSTRACT Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5 Sayı 1, (2001), 35-42 TEKNOLOJİLERİ İLE YÜKSEK BAND GENİŞLİĞİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Mustafa ALKAN 1, Hakan TEKEDERE 2 1 Telekomünikasyon Kurumu/ANKARA,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı