SSM Deniz Platformları Daire BĢk.lığı SavaĢ/Silah Sistemleri ÇalıĢtayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSM Deniz Platformları Daire BĢk.lığı SavaĢ/Silah Sistemleri ÇalıĢtayı"

Transkript

1 Kubilay Tok - 20/03/08 SSM Deniz Platformları Daire BĢk.lığı SavaĢ/Silah Sistemleri ÇalıĢtayı 15 May 2008 Kubilay Tok, Yaltes İş Glş.Md.

2 Sunu Konuları ġirket Genel Tanıtım Ürünler Mevcut SYS GeliĢtirme Kabiliyetleri Referanslar Geleceğe yönelik plan 2

3 Genel Tanıtım - ġirket Profili KuruluĢ : Kasım 2002 Ortaklık Yapısı ġirket sermayesi : 500,000 YerleĢim : %60 Yalçın Grubu, %40 Thales Hollanda(TNL) : Pendik-Kurtköy Milli Hizmete Özel ve NATO Gizli gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi 3000 Metrekare Kapalı Alana Sahip Modern Tesis 3

4 Genel Tanıtım - ġirket Profili Vizyonumuz Deniz SavaĢ Yönetim Sistemleri, C4ISR sistemleri, Gemi Entegre Platform Kontrol Sistemleri, Taktik Veri Linkleri, AtıĢ Kontrol Sistemleri, Liman/Ana Yurt Güvenliği Savunma Sistemleri ve Ağ Destekli Yetenek alanında: özgün teknolojiler geliģtirmek, sistem entegrasyon çözümleri sunmak, sistem yaģam çevrimi desteği sağlamak, ve Türkiye nin önde gelen bir Deniz SavaĢ Sistem Ģirketi olmaktır. 4

5 Genel Tanıtım - ġirket Profili Organizasyon Yapısı Personel Durumu 2007 Sonu : Plan : 92 5

6 Genel Tanıtım - ġirket Profili Deniz SavaĢ Sistemleri Ġnsan Kaynaklarımız Savaş Sistem mühendisliği : 8 Müh.+ 4(2008 sonu) Sistem analizi Sistem tasarımı Teknoloji desteği Sistem/platform entegrasyonu Savaş Sistem Yazılım Mühendisliği : 30 Müh. + 14(2008 sonu) Savaş Sistem Donanım Mühendisliği : 10 Müh. KKTS ve simülasyon mühendisliği : 4 Müh. Tamamen Deniz SavaĢ Sistemlerine yönelik olarak 2008 sonu itibarıyla toplam 70 Mühendis 6

7 Genel Tanıtım - ġirket Profili Kalite Sertifikasyonu ISO 9001:2000 KG Sertifikası, (BVQI, Haziran 2004 ) TNL tarafından yazılım geliştirme süreç ve kalite denetlemesi TNL tarafından MOC üretimi süreç ve kalite denetlemesi 2007 yılı itibari ile CMMI yeterlilik eğitimleri alınmış ve Sertifikasyon süreci başlatılmıştır yılı sonunda CMMI Seviye-3 sertifikasyonu hedeflenmiştir. 7

8 Genel Tanıtım - ġirket Profili Temel Ġlgi Alanları Platform/Sistem Entegrasyonu Savaş Sistem Yazılımları C4ISR Sistemleri SavaĢ Yönetim Sistemleri Taktik Veri Linkleri A/K Sistemleri Platform Yönetim Sistemleri Sensör Entegrasyonu Silah Entegrasyonu Entegre Lojistik Destek Savaş Sistem 8 Atış Kontrol Donanımı

9 Genel Tanıtım - Yetenekler Deniz SavaĢ Sistem Entegrasyonu Tipik Bir SavaĢ Sistem Entegrasyon Örneği Sistem-Gemi Entegrasyonu Tersane Platform Tekne Makina Elketrik sis. Yardımcı sis. Montaj Entegrasyon Dz.K.K SavaĢ - Kullanıcı Sistem Entegrasyon Süreci Ana Yüklenici-Tersane Sistem-Sistem Entegrasyonu Test ve Sertifikasyon Tüm Platform Sorumlusu Sistem Entegrasyonu Montaj Hazırlığı SavaĢ Sistemleri Sorumlusu Tersane GeliĢtirme ve Üretim Alt Yüklenicis Yaltes I.F.F. Arayüz Tasarım SavaĢ Yönetim Sistemi Cayro A/K RadarıE0 VERT. REF. Satın Alma Top LOG LINK 11 G.P.S. Spesifikasyon Sistem entegrasuon üniteleri Sistem WIND + Top 76mm + Arama Radarı. Konsept Analizi Seyir Rdarı EW - E.S.M. Pilot masasıble DahiliMuh. Entegre SSM - Harpoon SavaĢ Sistemi- Entegrasyon Harici Muhabere. Süreci SAM - RAM TDS EDT - SavaĢ Sistem Entegre Muhabere SavaĢ Sistem Sistemi Seyir Sistem Entegratörü Entegratörü Entegratörü Hücümbot + 9

10 Genel Tanıtım - Yetenekler Tasarım Ortamı Teamwork Rational -ROSE) Gereksinim Analizi Clear-Case Konfigürasyon Yönetimi DOORS Dokümantasyon Yönetimi SODA Yazılım Mühendisliği Teknolojileri IEEE POSIX Uyumlu CASE Destekli Entegre Yazılım GeliĢtirme Ortamı ĠĢletim Sistemleri Unix-Solaris Windows VxWorks Linux Ara Katman Corba DDS SigMA-SPLICE Yazılım Derleyiciler C/C++ ADA Java OpenGL, DirectX Yazılım GeliĢtirme modelleri Waterfall modeli V modeli Prototipleme Incremental geliģtirme Spiral model Unified model Diğer Teknolojiler Yazılım tahmin teknikleri Web Function point analizi XML Object points-app.point analizi ORACLE COCOMO 2 Analizi SevenC s Kernel Sim.teknolojileri (HLA / RTI, DIS) MDE, MDA 1

11 Yazılım Mimarisi Teknolojileri Genel Tanıtım - Yetenekler NAV TRK LNK WAR OSD TID C3I Uygulamaları Arakatman Arayüzü NRT Dağıtık Uygulamalar COTS RT Arakatman ĠĢletim sistemleri Donanım- Ağ- ĠletiĢim LR C/C++ Java Ada Linux Solaris Windows VxWorks FE GBE TCP/IP UDP NTDS HDLC DDS CORBA SPLICE Oracle Sybase CASE Destekli Analiz, Tasarım, GeliĢtirme, Entegrasyon, Test YaĢam Döngüsü Desteği 11

12 Genel Tanıtım - Yetenekler Donanım Tasarım ve GeliĢtirme Süreci SPESĠFĠKASYON Risk Azaltma: - Analiz - EDM Test KONSEPT TASARIM 3D CAD MODELĠ, PARÇA LĠSTELERĠ TPD, PROTOTĠP ÜRETĠMĠ TEST ve KALĠFĠKASYON DETAYLI TASARIM ÜRETĠM +MONTAJ ONAYLI ÜRÜN HALĠHAZIR PROTOTĠP TASARIMCISI ĠLE ARAYÜZ TASARIM GG PDR CDR TPDR DQR CATIA CAM Tasarım ortamı 12

13 Genel Tanıtım Ürünler Çok Maksatlı Operatör Konsolları Konsept 2007 GENESIS-G Rehber ECDIS 2002 IMSS OPCON Üretimde tecrübe Toplam 120 konsol 13

14 Genel Tanıtım Ürünler Askeri Standartlara Tam Uyumlu SavaĢ Yönetim Sistemi Veri Ağı Yaltes savaş yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan: güvenilir COTS ürünlerden oluşan Tek hata noktasına karşı yedekli 1 Gbps veya 100 Mbps anahtarlanmış Hızlı Ethernet altyapısına sahip Yıldız bağlantı topolojisine sahip Multi-mod Fiber optik omurga altyapısında MIL-DTL III Serisi aluminyum yapı ve MIL-DTL standartlarına uyumlu konektörler Şok ve vibrasyona dayanıklı kabinetlere sahip Savaş sistem veri ağı geliştirme yeteneğine sahiptir. 14

15 Askeri Standartlara Tam Uyumlu SavaĢ Yönetim Sistemi Video Ağı Radar, EO ve TV video entegrasyonu ve dağıtımı Noktadan noktaya dağıtım İstendiğinde ağ üzerinden broadcast veya multi-cast Video kayıt ve yeniden oynatma olanağı Genel Tanıtım Ürünler EO Sensor Arama Radarı Takip Radarı nxkamera nxm konfigürasyon m1xopcon m2xtacon VRU 15

16 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz SavaĢ Yönetim Sistemi BileĢenleri KOMUTA KONTROL UYGULAMA YAZILIMLARI ARAKATMAN ENTEGRASYON (ARAYÜZ) ARAKATMAN DONANIM / ĠġLETĠM SĠSTEMĠ/AĞ YÖNETĠMĠ Tüm bileģenlere yönelik özgün Yaltes çözümleri 16

17 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz SavaĢ Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımları Uygulama Yazılımları TRK LNK WAR OSD TID LR Sensör Silah Kontrol NAV Yaltes Harpoon Mod. 9/10 adaptasyonu 60 KLOC Harpoon silah sistemi birikimi SYS Harpoon entegrasyon birikimi NTDS programlama birikimi Yaşam döngüsü desteği 17

18 SMARTS-MK.2 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz SavaĢ Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımları- MILGEM GENESĠS SMART-S Arama radarı entegrasyonu Yaltes SMART-S Mk.2 MĠLGEM GENESĠS SYS Entegrasyon Yazılım katkısı- HAVELSAN Altyüklenicisi Veri, kontrol, video Tam entegrasyon GENESĠS 200 KLOC min. karmaşık radar birikimi SYS radar entegrasyonu min. 400 Track yönetimi karmaşık radar mod yönetimi suüstü A/K kanalı yönetimi sensör kontrol ve işletimi 18

19 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz SavaĢ Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımları- MILGEM GENESĠS STING-EO A/K radarı entegrasyonu Veri, kontrol, video Tam entegrasyon GENESĠS Yaltes STING-EO MĠLGEM GENESĠS SYS Entegrasyon Yazılım katkısı- HAVELSAN Altyüklenicisi 75 KLOC min. A/K radar birikimi SYS A/K radar entegrasyonu karmaşık radar mod yönetimi suüstü/hava A/K kanalı yönetimi sensör kontrol ve işletimi manual+oto hedef tahsisi TV/IR/LRF kontrol kill-assessent, splash spotting EMCON yönetimi PAC desteği 19

20 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz SavaĢ Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımları- MILGEM GENESĠS Torpido Entegrasyonu Veri, kontrol, angajman Tam entegrasyon GENESĠS Yaltes Mk.46 Torpido MĠLGEM GENESĠS SYS Entegrasyon Yazılım katkısı- HAVELSAN Altyüklenicisi 30 KLOC min. Mk.46 torpedo birikimi SYS Torpido entegrasyonu Silah kontrol ve işletimi Mk.48 genişleme potansiyeli 20

21 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz C4ISR - IMSS (Uzun Ufuk Projesi) Uygulama Yazılımları SS -1 SS -2 SS -3 HQ -A HQ -G TDS TDS UHF HF FORCE UNITS UHF HF Yaltes IMSS Yazılım katkısı- TNL Altyüklenicisi SIU GW SIU-1 SIU GW SIU-2 SIU-3 SIU-4 SIU-5 SIU-6 SIU-7 SIU intranet OC-1/19 CC-1/2 AC-1/6 TAFICS + Flexible Multiplex System PTS MS Video Distribution Bus DTS KG-40 BTS L11 SIU GW 12 LC Video Wall 2x System PC LANSMT-S DBS GSS NM Co PR LIS 5xLIS Plasma Displays 230 KLOC Surricate radar entegrasyonu IFF entegrasyonu DR-3000 EDT entegrasyonu TAFICS entegrasyonu Taktik resim derleme ve sunumu GPS Fusion System Data Bus Yaltes Sorumluluğu 21

22 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz Yazılım GeliĢtirme Kapasitemiz 2009 Sonu itibarı ile toplam 1 Milyon Satır SavaĢ Yönetim Sistemi Yazılımı KLOC

23 Mevcut SYS GeliĢtirme Yeteneğimiz Operasyon Merkezi Tasarımı IMSS veya Gemi SHM Konsept Analizi Sistem Analizi Ergonomi tasarımı CAM Simülasyonu Nihai Sistem Montaj ve sistem entegrasyonu 23

24 Referanslar GENESİS G-Sınıfı SYS Donanımları- HAVELSAN Altyüklenicisi IMSS DFC ve sistem entegrasyonu- TNL Altyüklenicisi GENESİS-2 SYS Yazılım idamesi- HAVELSAN Altyüklenicisi MILGEM 1. Gemi GENESİS SYS - HAVELSAN Altyüklenicisi Alman F-123 Fırkateyn SYS - TNL Altyüklenicisi KILIÇ-II H/B SYS Donanımı- TNL Altyüklenicisi 24

25 Geleceğe Yönelik Plan ADY uyumlu Yeni nesil SYS geliştirilmesi Ay Sınıfı Denizaltı modernizayonu kapsamında SYS geliştirilmesi Yeni tip denizaltı tedarik projesinde SYS geliştirilmesi GENESİS ve IMSS in çeşitli ülkelere ihracaatının desteklenmesi TF-2000 HSH Fırkateyni SYS entegrasyonu 25

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35 Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 200 (~180 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Kuruluş Tarihi : 2007 Personel Sayısı : 50+ Tesis :

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39 Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 220 (~200 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Kuruluş Tarihi : 2007 Personel Sayısı : 40+ Tesis :

Detaylı

SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS 2008

SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS 2008 SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS 2008 20 Mayıs 2008 1/38 Hissedarlarımız TSKGV % 98.898 TAI A.ġ. % 0.500 TÜRK HAVA KURUMU % 0.500 ASPĠLSAN A.ġ. % 0.038 PROFILO SAVUNMA SANAYĠ

Detaylı

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ 2 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) nın kuruluşundan bu yana geçen 27 yıllık zaman zarfında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin modern ekipmanla teçhiz edilmesi ve Türk Savunma Sanayiinin geliştirilmesi hedefleri

Detaylı

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlik Sertifikasyonu Destek Hizmeti UESDH Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri:

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe Elektronik Araştırma Ünitesi kuruldu BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme

Detaylı

ANEL Grup ġirketleri. Grup ġirketleri. ĠĢtirakler. AnelMak. AnelTech ** PlastKart. AnelSis. Platform-a. AnelMarin. e-sistem. AnelYapı.

ANEL Grup ġirketleri. Grup ġirketleri. ĠĢtirakler. AnelMak. AnelTech ** PlastKart. AnelSis. Platform-a. AnelMarin. e-sistem. AnelYapı. ANEL Grup ġirketleri Grup ġirketleri Anel * AnelTech ** AnelSis AnelMarin ĠĢtirakler AnelMak PlastKart Platform-a ** e-sistem AnelYapı Anel ArGe * IMKB işlemleri devam etmektedir. ** IMKB de işlem gören

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU 2 0 1 4 TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU / 2014 TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU / 2014 BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2 Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi İçindekiler Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim www.tekim.com.tr 2 Hakkımızda www.tekim.com.tr Hakkımızda Kuruluş TEKİM, 2005 yılında Ankara

Detaylı

Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008

Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008 Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008 K.Yavuz ATABEK (MSc.EE) Koç bilgi ve Savunma Teknolojiler A.Ş. Deniz Platformları Savaş Sistemleri Ynt. yavuz.atabek@kocbilgi.com

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından,türk tersanelerinin güncel durumu ile ilgili geniş kapsamlı

Detaylı

www.netas.com.tr 45.YIL

www.netas.com.tr 45.YIL www.netas.com.tr 45.YIL Başarılarla dolu 45 yıl... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan

Detaylı

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef!

CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! CMM Seviye 3: Ulaşılabilir Bir Hedef! Nurdan Özdemir, Firdevs Akmenek, Cem Uğur AYDIN YAZILIM ve ELEKTRONİK San. A.Ş. ODTÜ İkizleri AR-GE Binası, 06531, Teknokent/ODTÜ, Ankara nurdano@ayesas.com, firdevsa@ayesas.com,

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012 DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI 28 Şubat 2012 TAKDİM PLANI Askeri Gemilerin Özellikleri RMK MARINE Lojistik Destek Uygulaması Sözleşmelerdeki ELD İsterleri Garantiler Depo Seviyesi Bakım

Detaylı

GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com. Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız

GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com. Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız 1 Sunu Sırası Kuruluş Tesis Organizasyon Kalite Müşterilerimiz

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI

ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI Esneklik, Çeşitlilik ve Global Çözümler Içindekiler Biz kimiz...3 Nasıl çalışıyoruz...5 Bizi farklı kılan...7 Taahhüdümüz...8 Ne sunuyoruz...9 Ürün ve hizmetler...10 Telekomünikasyon

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri)

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri) TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri) İlan BİL - (İdari Süreç) Satınalma süreçleri ve/veya ihale konusunda deneyimli Şartname/sözleşme

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI 1. NATO NEDİR? 2. NATO YA ÜYE ÜLKELER 3. NATO NEZDİNDEKİ TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 4. NATO NE SATIN ALIR? 5.

Detaylı

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. YAYIN KURULUNDAN Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda söz verdiğimiz

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı