Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü"

Transkript

1 Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi ile Mahler'in "Sol majör 4. Senfonisi nin seslendirildi i konserlerin solistleri yetenekli kemanc Sayaka Shoji, Berlin Filarmoni'nin bafl viyolac s Naoko Shimizu ve soprano Naira Abrahamyan d. Bilkent Senfoni nin 9 Ekim Ankara ve 11 Ekim Erzurum konserleri BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde gerçekleflti. Ilya Gringolts un Schoenberg ve Mendelssohn'un keman konçertolar n yorumlad konserlerde Schumann' n "Ren Senfonisi" bafll kl "Op.97, Mi bemol majör 3. Senfonisi de icra edildi. Operan n Büyüsü Lirik opera repertuvar n n aranan isimlerinden Arjantinli flef Tulio Gagliardo Varas ve Japon soprano Michie Nakamaru, BSO nun 16 Ekim tarihli konserinin konuklar yd. Japon Büyükelçili i katk lar yla gerçeklefltirilen konserde Saint-Saens, Verdi, Mascagni, Bellini ve Puccini'nin operalar ndan bölümler seslendirildi. 32

2 Birleflmifl Milletler çin Yunus Emre Oratoryosu, Birleflmifl Milletler'in 65. kurulufl y ldönümü nedeniyle 23 Ekim de verdi i konserde T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi. Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki konserin solistleri soprano Esin Tal nl, mezzo soprano fiebnem Alg n, tenor Hüseyin Likos ve bas Tuncay Kurto lu ydu. Devlet Çoksesli Korosu'nu ise flef Cemi'i Can Deliorman yönetti. Ankara ve Erzurum dan dil Biret Geçti Cumhuriyet Bayram Coflkusu BSO'nun 5 ve 6 Kas m günleri Ankara ve Erzurum da gerçeklefltirdi i konserlerin solisti Devlet Sanatç s dil Biret ti. Dünyaca ünlü piyanistimiz, BSO eflli inde Mozart' n "KV.491, Do minör 24. Piyano Konçertosu"na hayat verdi. Bilkent Senfoni, talyan flef Francesco Belli yönetimindeki konserlerde Mozart' n "Saraydan K z Kaç rma Uvertürü" ile Mendelssohn'un talyan bafll kl "Op.90, La majör 4. Senfonisi ni icra etti. Rahmaninof Sonbahar, 26 ve 27 Kas m konserlerinde Rahmaninof'un yap tlar n yorumlad. Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserlerin solisti Rus piyano ekolünün önemli temsilcilerinden Boris Berezovsky idi. 33 'n n 29 Ekim'de verdi i Cumhuriyet Bayram Konseri ni Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetti. Solist Atilla Aldemir in Bartok'a ait "Viyola Konçertosu" yorumuyla bafllayan konser, ikinci yar da Elena Puflkova Hristova yönetimindeki Bilkent Gençlik Korosu nun kat l m yla sürdü. Bu yar da Saygun'un "Op.29, 1. Senfonisi ve Muammer Sun'un "Cumhuriyet" ile "Kurtulufl" süitlerinden marfllar seslendirildi. Atatürk An s na, 12 Kas m daki konserini Atatürk an s na gerçeklefltirdi. Beethoven' n "Op.84, Egmont Uvertürü", Mozart' n "Türk" bafll kl "KV.219, La majör 5. Keman Konçertosu" ile Çaykovski'nin "Op.36, Fa minör 4. Senfonisi seslendirildi i konserin flefi Müzik Direktörü Klaus Weise, solisti ise büyük yetene iyle dikkatleri çeken 1997 do umlu kemanc Elvin Hoxha Ganiyev'di.

3 Nesterowicz ve Berman dan Brahms ve Prokofyef Efsanevi fief Bilkent'teydi BSO'nun 11 Aral k konserinde iki tan nm fl isim vard : Polonyal flef Michal Nesterowicz ve Rus piyanist Boris Berman. Berman, Brahms' n "Op.15, Re minör 1. Piyano Konçertosunu yorumlarken, BSO ise Prokofyef'in "Op.100, Si bemol majör 5. Senfonisi ni sanatseverlere sundu. Günümüzün en önemli orkestra fleflerinden Gennady Rozhdestvensky 3 ve 4 Aral k konserlerinde BSO yu yönetti. Rozhdestvensky'nin keman sanatç s o lu Sasha Rozhdestvensky ve piyanist efli Viktoria Postnikova n n solist olarak kat ld konserler Hindemith'in "Carl Maria von Weber'in Temalar Üzerine Senfonik Metamorfozlar" isimli yap t yla bafllad. Mendelssohn'un "Op.Phm, Re minör Keman, Piyano ve Yayl Sazlar çin Konçertosu" ile devam eden konserlerin ikinci yar s na ise Rozhdestvensky'nin eflsiz Çaykovski "Op.64, Mi minör 5. Senfonisi yorumu damga vurdu. Y lbafl Konserlerine Büyük lgi Vard Mozart Yorumlar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte Mozart' n ünlü "Requiem"ini yorumlad. Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki konserde Devlet Çoksesli Korosu'nu ise Cemi'i Can Deliorman yönetti. 18 Aral k tarihli konserin solistleri Naira Abrahamyan (soprano), Aylin Atefl (mezzo soprano), Daniel Magdal (tenor) ve Tuncay Kurto lu (bas) idi. 34 BSO, 28 ve 29 Aral k tarihli "Y lbafl Konserleri"ni sanatseverlerin yo un iste i üzerine 30 Aral k'ta tekrarlad. Konserleri Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetti. Çaykovski'nin "Op.20, Ku u Gölü Balesi" ve "Op.71, F nd kk ran Balesi"nden bölümler, Ayflem Sunal ve Cankat Özer'in büyüleyici valsleri eflli inde sunuldu; unutulmaz bestecinin "Op.48, Yayl Çalg lar için Serenat", "Op.66, Uyuyan Güzel Balesi" ile "Op.24, Yevgeni Onegin Operas "ndan en renkli bölümler seslendirildi.

4 Bilkent Senfoni Orkestras 2011 Program bso.bilkent.edu.tr 7 Ocak Cuma, 20:00 Viyola-Piyano Resitali Ruflen Günefl, viyola dil Biret, piyano J. Brahms, Viyola ve Piyano için Sonat Op.120 No.2, Mi bemol majör A. Pars, Piyano-Viyola Sonat, Op.57 (Ankara'da ilk seslendirme) H. Berlioz - F. Liszt, Harold talya'da 29 Ocak Cumartesi, 20:00 Liszt Eserleriyle 200 Yafl nda Silver-Garburg Piano Duo F. Mendelssohn, ki Piyano için Konçerto, Mi majör F. Liszt, Senfonik Poem No.13 "Von der Wiege bis zum Grabe" S.107 F. Liszt, Senfonik Poem No.6 "Mazeppo" S fiubat Cumartesi, 20:00 Ankara Frans z Kültür Merkezi'nin katk lar yla Klaus Weise, flef Olivier Charlier, keman E. Lalo, Keman Konçertosu, Fa minör, Op.20 M. Ravel, spanyol Rapsodisi R. Schumann, Senfoni No.2, Do majör, Op fiubat Cuma, 20:00 Jose Serebrier, flef Rachel Barton Pine, keman P.. Çaykovski, Keman Konçertosu, Re majör, Op.35 W.A. Mozart, Figaro'nun Dü ünü Uvertürü, KV.492 A. Glazunov, Senfoni No.4, Mi bemol majör, Op fiubat Cumartesi, 20:00 Jose Serebrier, flef Carole Farley, soprano E. Grieg, Alt fiark E. Grieg, "Peer Gynt" Süiti No.1 ve 2 J. Sibelius, Senfoni No.1, Mi minör, Op fiubat Cumartesi, 20:00 Priya Mitchell, keman Özgür Ayd n, piyano Gabor Boldoczki, trompet F. Say, "Haremde 1001 Gece" Keman Konçertosu F. Say, "Nirvana Yan yor" Piyano Konçertosu F. Say, Trompet Konçertosu 4 Mart Cuma, 20:00 5 Mart Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Faz l Say, piyano G. Gershwin, Piyano Konçertosu F. Say, stanbul Senfonisi 12 Mart Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, flef Deniz Toygür, keman Gözde Yaflar, viyolonsel J.S. Bach, Orkestra için Süit No.1, Do majör, BWV.1066 J. Brahms, Keman ve Viyolonsel için Konçerto, La minör, Op.102 J. Brahms, Senfoni No.2, Re majör, Op Mart Cumartesi, 20:00 Jose Serebrier, flef Sharon Isbin, gitar J. Turina, "La Oracion del Torero" J. Rodrigo, "Fantasia para un Gentilhombre" M. de Falla, "El Amor Brujo Concert Suite"

5 21 Mart Pazartesi, 18:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Jose Serebrier, flef Sharon Isbin, gitar J. Turina, "La Oracion del Torero" J. Rodrigo, "Fantasia para un Gentilhombre" M. de Falla, "El Amor Brujo Concert Suite" 26 Mart Cumartesi, 20:00 Natalia Ponomarchuk, flef Patrick De Ritis, fagot G. Verdi, Fagot için Kapris G. Rossini, Fagot Konçertosu O. Respighi, "Trittico Botticelliano" O. Respighi, "Gli Ucceli" 3 Nisan Pazar, 20:00 hsan Do ramac An s na Tuncay Kurto lu, bas - hsan Do ramac Cüneyt Ünsal, bariton - Ahmed Adnan Saygun Pervin Çakar, soprano - Nilüfer Saygun (Irene Szalai) Y. Ayd n, "Saygun Emre" Operas 'ndan Sahne G. Mahler, Senfoni No.1, Re majör Titan 8 Nisan Cuma, 20: Uluslararas Ankara Müzik Festivali Konseri Klaus Weise, flef Emmanuel Pahud, flüt W.A. Mozart, Flüt Konçertosu No.2, Re majör, KV.314 A. Bruckner, Senfoni No. 4, Mi bemol majör 16 Nisan Cumartesi, 20:00 Myron Michailidis, flef Janis Vakarelis, piyano C. Nielsen, "Helios" Uvertürü S. Prokofyef, Piyano Konçertosu No.3, Do majör, Op.26 R. Schumann, Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 lkbahar" 23 Nisan Cumartesi, 20:00 Çocuk Konseri "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram " Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Bilkent Müzik Haz rl k Okulu, Çocuk Solistler 30 Nisan Cumartesi, 20:30 Milli E itim Bakanl fiura Salonu 28. Uluslararas Ankara Müzik Festivali Kapan fl Konseri Pierre Amoyal, keman H. Dutilleux, Keman Konçertosu K. nce, Senfoni No.4 "Sardis" 7 May s Cumartesi, 20:00 Ankara Frans z Kültür Merkezi nin katk lar yla Patrick Souillot, flef Cihat Aflk n, keman E. Lalo, spanyol Senfonisi, Re minör, Op.21 M. Ravel, Ölü Bir Prenses için Pavan C. Franck, Senfoni, Re minör 14 May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Benyamin Sönmez, viyolonsel 19 May s Perflembe, 20:00 Gençlik Konseri "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram " Klaus Weise, flef Baflar Can K vrak, piyano. Stravinski, "Pulcinella" Süiti C. Saint-Saens, Piyano Konçertosu No.2, Sol minör, Op.22 M. Ravel, "La Valse" M. Ravel, "Bolero" 30 May s Pazartesi, 20:00 Mersin Operas 10. Uluslararas Mersin Müzik Festivali Konseri 11 Haziran Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, flef Alexander Gindin, piyano B. Smetana, "Moldau" F. Liszt, Piyano Konçertosu No.1, Mi bemol majör, S.124 A. Dvorak, Senfoni No.7, Re minör, Op Haziran Perflembe, 20:00 Nicola Benedetti, keman Haziran Cumartesi, 20:00 Aya rini, stanbul 39. Uluslararas stanbul Müzik Festivali Konseri Nicola Benedetti, keman 27 Haziran Pazartesi, 20:00 Rolf Beck, flef Schleswig-Holstein Festival Korosu Lübeck Simona Saturova, soprano Benjamin Bruns, tenor Konstantin Wolff, bas J. Haydn, Yarat l fl 16 Temmuz Cumartesi Kiel Schloss Schleswig Holstein Uluslararas Müzik Festivali 2011 "Focus Turkey" Konserleri Martin Grubinger, vurmal çalg lar F. Say, Türkler Viyana'da (dünya prömiyeri) N. Rimski-Korsakof, fiehrazad, Op Temmuz Pazar Lübeck Müzik ve Kongre Salonu Schleswig Holstein Uluslararas Müzik Festivali 2011 "Focus Turkey" Konserleri Gülsin Onay, piyano S. Rahmaninof, Piyano Konçertosu No.3, Re minör, Op.30 F. Say, stanbul Senfonisi

6 mezunlardan haberler Bir Film, Alt Ödül Seren Yüce (Arkeoloji 1998), yönetmenli ini üstlendi i Ço unluk adl filmiyle 67. Venedik Film Festivali nde Gelece in Aslan ödülünü ald. Yüce, ilk yap tlar n de erlendirildi i Venedik Günleri kategorisinde yar flt. Orta gelirli bir ailenin o lunun, babas ile iliflkilerine ve duygusal yaflam ndan kesitlere yer veren Ço unluk, 47. Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Film, En yi Yönetmen, En yi Erkek Oyuncu, 12. Mumbai Film Festivali nde ise En yi lk Film ve En yi Erkek Oyuncu dallar nda ödüle de er görüldü. Objektiften Yans yanlar 57. Cannes Lions Uluslararas Reklamc l k Festivali nde dereceye girenler aras nda bir Bilkentli de vard : Bora Sübakan ( letiflim ve Tasar m 2002). Sübakan n foto raf sanatç s olarak yer ald ekiple CNN Türk için gerçeklefltirdi i Camera Man adl çal flma, aç k hava kategorisinde Alt n Aslan, bas n kategorisinde ise Bronz Aslan ödüllerini kazand. 90 ülkeden yaklafl k reklam projesinin yar flt festivalde ödül alan bütün eserler 1 Ekim de Sabanc Müzesi nde sergilendi. Sübakan, çal flmalar n Depography stanbul foto raf prodüksiyon flirketine ba l sürdürüyor. Kültürleraras Bir Güldürü Kavflaktan Ödülle Döndü Sezin Akbaflo ullar (Tiyatro 2003), 17. Alt n Koza Film Festivali nde En yi Kad n Oyuncu Ödülü nü kazand. Akbaflo ullar, bu ödülü Kavflak (Selim Demirdelen, 2010) adl filmde canland rd Arzu karakteriyle ald. 38 letiflim ve Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Faruk Özerten in yap mc l n üstlendi i Peace After Marriage adl komedi filmi, New York ta düzenlenen 2010 Tribeca Film Festivali nde En yi Senaryo Ödülü nü kazand. Bilkent sonras nda American Film Institute dan yüksek lisans diplomas alan Özerten, filmin Brooklyn de yaflayan Filistinli bir erkek ile srailli bir kad n n Yeflil Kart evlili inden yola ç kt n ve 2011 de vizyona girece ini söylüyor.

7 Tarihin Sayfalar ndan Bilgi Teknolojilerinde 20 Y l Alp Önder Güler (MBA 1989), dünyan n 40 ülkesinde faaliyet gösteren Atos Origin in Türkiye genel müdürü oldu. Güler, NCR de bafllad kariyerini DC Gartner Associates, Digital Equipment Corporation, Microsoft ve Cisco Systems da sürdürmüfltü. H zla lerliyor Johnson & Johnson Türkiye nin tüketim ürünleri grubu pazarlama müdürlü üne Sibel Ça lar ( flletme 1996) getirildi. Yeni görevi öncesinde flirketin profesyonel program müdürlü ünü yürütmüfl olan Ça lar n özgeçmiflinde Kerevitafl ve Wella da edindi i pazarlama ve sat fl tecrübeleri de var. Akdeniz e Yolculuk flletme Fakültesi 2003 mezunlar ndan Mehmet Ali Çalgan, Bat Akdeniz Kalk nma Ajans n n (BAKA) kadrosuna kat ld. Yerel kalk nmada sürdürülebilirlik hedefiyle Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren BAKA da yat r m destek ve tan t m birimi baflkanl na atanan Çalgan, Bilkent sonras nda University of Pennsylvania Wharton School da yüksek lisans yapm fl ve New York ta Merrill Lynch bünyesinde çal flm flt. Türk Edebiyat Bölümü 2005 yüksek lisans mezunlar ndan Yrd. Doç. Dr. Firdevs Canbaz Yumuflak n Fatma Aliye adl incelemesi Timafl Yay nlar ndan ç kt y llar aras nda yaflam fl ve çeviri, roman, an, inceleme, felsefe, tarih gibi alanlarda ürün vermifl Fatma Aliye Han m n hayat n ve eserlerindeki kad n sorununu sayfalar na tafl yan Yumuflak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nin Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde Modern Türk Edebiyat dersleri veriyor. Yumuflak, Aktif Kad n Çal flmalar Derne i nin genel sekreterli ini de yürütüyor. Notalar... Tiyatro çin Bir Aradalar 39 Bir K tadan Di erine Uzand ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2008 mezunlar ndan Yi it Kale, ABD de yüksek lisans yapt The New School University nin Do u Afrika da bafllatt bir sosyal sorumluluk projesine kat ld. Yoksul bölgelerin kalk nd r lmas ve altyap sistemlerinin gelifltirilmesi kapsam nda konut projeleri oluflturmak için Uganda'n n Jinja ve Mbale kentlerinde görev alan Kale, çal flmalar n belediyeler, sivil toplum örgütleri ve yerel firmalar n iflbirli inde gerçeklefltirdi. The New School ekibiyle 77 farkl arsaya infla edilecek 7 tip konut tasar m n tamamlayan Kale, çal flmalar n 5 y l sürece ini söylüyor. Özgür Ünald (Müzik 2006, piyano), Avusturya da düzenlenen 17. Uluslararas Johannes Brahms Yar flmas n n piyano dal nda ikincilik ödülünü ald. Yar flman n bu dal nda ödül kazanm fl ilk Türk sanatç olan Ünald, bugüne kadar Ankara, Bükrefl, stanbul, Kiev, Moskova, Orlando, Poertschach, Roma, San Ginesio, Saraybosna ve Varna da sahneye ç kt. Doktoras n Dr. Nejat F. Eczac bafl Vakf bursuyla gitti i Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvar nda Prof. Irina Plotnikova ile tamamlayan Ünald, Bilkent Üniversitesi nde Gülnara Aziz in ö rencisiydi. zmir Amerikan Lisesi Mezunlar Tiyatro Toplulu u nun kurucu kadrosunda iki Bilkentli var: Deniz Zaptç o lu Salcan ( ktisat 2003) ve Ziya Zaptç o lu (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2003). Uluslararas liflkiler Bölümü 2002 mezunlar ndan Hakan Alpbaz n da yer ald toplulu un oyunlar n Ziya Zaptç o lu yaz yor ve yönetiyor. Zaptç o lu, sergiledikleri eserlerin gelirini yard m kurumlar na ba fllad klar n belirtiyor.

8 Osmanl Romanc l Üzerine Öykücülü ümüze Genç Bak fl Dr. Jale Özata Dirlikyapan (Türk Edebiyat 2003 yüksek lisans, 2007 doktora), Kabu unu K ran Hikâye: Türk Öykücülü ünde 1950 Kufla adl kitab n Metis Yay nlar ndan ç kard. Dirlikyapan, 1950 sonras öykücülü ümüze fl k tuttu u yap t nda baflta Sait Faik olmak üzere Adnan Özyalç ner, Bilge Karasu, Erdal Öz, Ferit Edgü, Leylâ Erbil ve Onat Kutlar n öykülerini biçim ve içerik aç s ndan de erlendiriyor. Türk Edebiyat Bölümü 2008 doktora mezunlar ndan Dr. fieyda Bafll n n doktora tezi, Osmanl Roman n n mkânlar Üzerine, lk Romanlarda Çok Katmanl Anlat Yap s bafll yla kitaplaflt. Bafll, letiflim Yay nlar etiketli yap t nda Osmanl romanc l na yeni perspektifler kazand rmay hedefleyen elefltirel bir söylemle okurun karfl s na ç k yor. Kumafltan Süzülen Ezgiler Can Türkkan (Müzik 2009, piyano), Hint Kumafl adl klibini internette paylaflarak k sa zamanda birçok dinleyiciye ulaflt ve Blue Jean gençlik dergisinin Kas m 2010 say s nda özel bir sayfayla tan t ld. Hal c 16. Bilgisayarla Beste Yar flmas ndan birincilik, 6. Nardis Jazz Club Genç Caz Vokal Yar flmas ndan Nardis ve NTV Radyo özel ödülleriyle dönen Türkkan, bugüne kadar birçok flehirde piyano resitalleri verdi, Türk heavy metal devi Pentagram n eski solisti Murat lkan ile konserlere ç kt, MTV ödüllü genç kuflak müzisyenlerinden Emre Ayd n a vokal ve klavye performaslar yla efllik etti. Klasik, pop, caz, funk ve rock müzik türlerinde besteler yapan Türkkan, çal flmalar n bir albüm ç kararak taçland rmay hedefliyor. Türkkan ile ilgili ayr nt l bilgilere canturkkan.com dan ulafl labilir. Hayat Veren fiark lar Jehan Barbur (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2002), Hayat adl ikinci albümünü Ada Müzik ten ç kard tarihli ilk albümündeki aflk, yal nl k ve yaln zl k izlerini anlarla, an larla ve yaflam yla bütünledi ini dile getiren Barbur, yap mc l n da üstlendi i bu çal flmas nda yine kendi söz ve müzikleriyle hayat bulan flark lara a rl k vermifl. Fransa dan ngiltere ye flletme Fakültesi 2007 doktora mezunlar ndan Yrd. Doç. Dr. Eser Ar soy, Lancaster Üniversitesi ne transfer oldu. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Bölümü nde ders veren Ar soy, üç y l IÉSEG School of Management n ö retim kadrosunda yer alm flt. IEEE den Serkan Bayd n a Ödül Serkan Bayd n (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2010), The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) taraf ndan verilen Larry K. Wilson Ödülü nü kazand. IEEE de ald görevlerdeki üstün performans ve Türkiye nin dahil oldu u 8. Bölge (Avrupa-Orta Do u- Afrika) faaliyetlerine katk s sonucundan ödüle de er görülen Bayd n, döneminde Bilkent Üniversitesi IEEE Ö renci Kolu nda yer alm fl ve yönetim kurulu baflkanl nda bulunmufltu. Bayd n, Bilkent Cyberpark ta çal fl yor, ayn zamanda flletme Fakültesi nde MBA yap yor. 150 ülkede yaklafl k i ö renci olmak üzere i aflk n üyesiyle mühendislik kuram ve uygulamalar n n ilerlemesi için etkinlik gösteren IEEE, bu ödülü bünyesinde önemli pozisyonlarda çal flm fl Dr. Larry K. Wilson n an s n yaflatmak için düzenliyor. 40

9 Kufllar ve Çocuklar Yazd Bir Sergi Haberi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1996 mezunlar ndan Erdal K l çaslan n çocuk kitab Ad ndan Belli Kufllar Köyü piyasaya ç kt (Tudem Yay nlar ) den bu yana Toprak Ifl k takma ad yla öykü, deneme ve roman türlerinde befl eser kaleme alm fl olan K l çaslan, yedi çocu un bafl ndan geçen maceralara ay rd bu alt nc yap t n mizahi bir dille yo urmufl. Lider Bir E itimci: Baflak K l ç Anar stanbul Marriott Hotel Asia E itim Müdürü Baflak K l ç Anar (Turizm ve Otel flletmecili i 2000), Marriott International n Avrupa daki lider e itimci kadrosuna seçilen ilk Türk oldu. Anar, Marriott International Avrupa bölgesindeki yaklafl k 175 otelin yönetim kadrosuna liderli in temelleri, dinamik tak mlar, ifl öncelikleri yönetimi, kiflisel ve çevresel geliflim e itimleri veren 33 kiflilik ekipte yer al yor. FW 2010 da Bir Bilkentli Grafik Tasar m Bölümü 2002 mezunlar ndan Burcu B. Köken, New York ta bir sergi açt Kas m 2010 tarihleri aras nda Pratt Manhattan CCPS galerisinde gerçekleflen sergi, Köken in grafik tasar m ve foto raf çal flmalar ndan olufluyordu. Genç sanatç n n çal flmalar na burcukoken.com üzerinden ulafl labilir. Bu y lki stanbul Fashion Week de ( FW) Gül A fl n ( ngiliz Dili ve Edebiyat 1992) defilesi de vard. A fl, defilesinde modaya ekolojik bir bak fl getiren Bio-Couture ak m ndan ilham alarak bakteriyel selülozla üretilmifl kumafllardan oluflturdu u 2011 ilkbahar-yaz koleksiyonunu sundu. Siyah, beyaz ve gri a rl kl koleksiyonunda asimetrik biçimler, vücudu saran kesimler, deri pantolon ve etekler ile ipek ve kaflmir kar fl mlar na yer veren baflar l tasar mc, kulland antibakteriyel kumafllar n su ve leke geçirmedi ini, yaz n serin, k fl n s cak tuttu unu söylüyor. Türk ve dünya modas nda kendi yaratt Lug Von Siga markas yla ilerleyen A fl, Bilkent ten sonra talya ya giderek Istituto Marangoni ve Politecnico di Milano da moda e itimi alm fl, kariyerine Costume National da bafllam flt. 41

10 Belfast tan stanbul a Döndü Hilton ParkSA n n yeni müdürü bir Bilkentli: Selim Geçit (A rlama Hizmetleri 1991) Yaklafl k 20 y ld r Hilton bünyesinde çal flan Geçit, son olarak rlanda daki Hilton Templepatrick Hotel & Country Club da görev yapm flt. AvivaSA ya Geçti Reyhan Tutumlu dan Edebiyat ncelemeleri Türk Edebiyat Bölümü mezunlar ndan (2002 yüksek lisans, 2007 doktora) Dr. Reyhan Tutumlu nun Yaflamas z Yazabilmek: Vüs'at O. Bener'in Yap tlar na Anlat bilimsel Bir Yaklafl m bafll kl kitab raflardaki yerini ald. Bilge Karasu Edebiyat ncelemeleri Dizisi'nin ilk kitab olarak Metis Yay nlar ndan ç kan bu yap t, Tutumlu nun 2007 de Memet Fuat Elefltiri/ nceleme Ödülü nü alan doktora tezinin gözden geçirilmifl metinlerinden olufluyor. Tutumlu, yaz n m za öykü, roman, tiyatro oyunu ve fliir alanlar nda ürünler kazand rm fl de erli kalem Vüs at O. Bener in ( ) edebiyat anlay fl n kuramsal aç dan irdeliyor. Y ld z Savafllar Türkiye de Can Akda ( letiflim ve Tasar m 2007), 1977 den bu yana dünyada milyonlarca kiflinin izledi i Star Wars serisini, hayran filmleri (fan film) anlay fl yla Türkiye de dizi olarak çekiyor. Rise of the Rebellion ad n tafl yan dizi amatör oyunculara rol veriyor ve internette ngilizce yay nlan yor. Dublajlar ABD, Avustralya ve ngiltere den Star Wars hayranlar n n yapt n ve çekimler için Ankara, Bolu ve stanbul u seçtiklerini dile getiren Akda, serinin efsanevi yönetmeni George Lucas n her y l San Diego Comic Convention da düzenledi i hayran filmleri yar flmas na kat lmay planl yor. lk üç bölümü yay nda olan ve 6 bölüm sürmesi düflünülen diziyle ilgili ayr nt lara canakdag.com ve riseoftherebellion.com dan eriflilebilir. Tiyatro Mezunumuzdan Baflar Haberleri Endüstri Mühendisli i Bölümü 1993 mezunlar ndan Emre Günerman, AvivaSA Emeklilik ve Hayat a pazarlama genel müdür yard mc s unvan yla transfer oldu. University of Pennsylvania Wharton School dan MBA derecesine sahip olan Günerman, Procter & Gamble da bafllad kariyerini Tenneco, Turkcell, Borusan Telekom ve Avea da sürdürmüfltü. Ça lar Yi ito ullar (Tiyatro 2001) sezonu iki ödülle kapatt. Yi ito ullar, BB fiehir Tiyatrolar oyunlar ndan Mefisto daki rolüyle 14. Afife Tiyatro Ödülleri nde En yi Yard mc Erkek Oyuncu seçildi. Baflar l oyuncu, flehir tiyatrolar nda sahne ald Bakhalar, Keflanl Ali Destan ve Mefisto eserleri ile Cam Adamlar (Garaj stanbul) ve Bana Islak Mayonuzu Gösterin (22/11) projelerindeki performanslar ile Uluslararas Tiyatro Elefltirmenleri Birli i taraf ndan Genç Yetenek Ödülü ne de de er görüldü. Türkiye nin yan s ra Almanya, Fransa, talya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerde birçok festivale kat lm fl olan Yi ito ullar, son olarak Diss & Luvstory adl solo çal flmas yla S rbistan da seyirci karfl s na ç kt. Türkiye- talya-almanya Hatt letiflim ve Tasar m Bölümü 2007 mezunlar ndan Cenk Ersümer, çal flma yaflant s na Almanya da ad m att. Adidas AG genel müdürlü ünün kurumsal kimlik departman nda tasar mc olarak göreve bafllayan Ersümer, döneminde Scuola Politecnica di Design da görsel tasar m yüksek lisans yapm flt. Ersümer, talya da okurken Adidas Originals n düzenledi i bir proje yar flmas nda birinci seçildi ini ve bu baflar s n n ifle al m sürecinde önemli rol oynad n vurguluyor. 42

11 Reklam Dünyas ndan ngiltere de Yazd, ABD de Ödül Ald flletme Fakültesi 2008 mezunlar ndan Ceyda Özdil in Üç Boyutlu Reklama Hofl Geldiniz bafll kl yaz s, CNBC-E Business dergisinin 42. say s nda yay mland. Yaz s nda üç boyutlu reklam n dijital medya alan ndaki uygulamalar n ve tüketici alg s ndaki yerini inceleyen Özdil, Arlington daki Texas Üniversitesi nde pazarlama araflt rmalar üzerine yüksek lisans yap yor. Özdil, Uluslararas liflkiler Bölümü 2007 mezunlar ndan Gürkan Sina ile evli. Arlington daki Texas Üniversitesi nden MBA diplomas alan Sina, Evantage Inc. de AT&T sat fl ekibi yöneticisi olarak çal fl yor. Baflkent Modas nda Kardefl Pay Dr. Ak n Ünver (Uluslararas liflkiler 2003) Essex Üniversitesi'nde kaleme ald Türkiye de Kürt Sorununu Tan mlamak bafll kl çal flmas yla Middle East Studies Association n Malcolm H. Kerr Sosyal Bilimler Doktora Tezi Ödülü nü kazand. lki 1982 de verilen bu ödül, Orta Do u çal flmalar na yapt katk lar nedeniyle, 1984 ten bu yana Lübnan do umlu akademisyen Malcolm H. Kerr ( ) an s na düzenleniyor. Princeton Üniversitesi'nde Türkiye ve Orta Do u siyasi tarihi içerikli dersler veren Ünver in bilimsel çal flmalar na kiflisel internet sitesinden eriflilebilir (http://akinunver.com/scholar). Müzik Yolculu una Ankara yla Bafllad B&B Butik in kurucular Bilkentli iki kardeflten olufluyor: Baflak Tafldemir Akdafl ( flletme 1994) ve Burçak Tafldemir Çiçek (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2003). Yüksek lisanslar n ABD de tamamlad ktan sonra Türkiye ye dönerek TAI ve TAV da görev yapan Tafldemir kardefller, Ankuva Al flverifl Merkezi nde açt klar butikte günümüz ifl kad n n n profesyonel ve sosyal hayat nda kullanabilece i fl k ve spor k yafetlerin yan s ra özel günler için abiye ile aksesuar seçenekleri sunuyor ve Bilkent mezunlar na özel indirimler sa l yor. B LMED den Yeni Bir Proje Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i (B LMED), Bilkentli sporcular desteklemek amac yla gelifltirdi i SupPORTERS projesini 18 Haziran da Ankara da tan tt. Paralimpik oyunlar tarihinde ülkemize alt n madalya kazand rm fl ilk bayan sporcu olan Gizem Giriflmen e ( flletme 2004) B LMED Baflkan Sinan Öncel (Uluslararas liflkiler 1999) taraf ndan Engel Tan mayan Sporcu ödülünün takdim edildi i gecede, üniversitemizin Amerikan futbolu tak m Bilkent Judges için 10. y l kutlamas da düzenlendi. Buluflmalar Sürüyor Bilkentliler, Ramazan ay boyunca B LMED in iftarlar nda bulufltu. Ankara, Antalya, Eskiflehir, stanbul, zmir, zmit ve Samsun da düzenlenen yemeklere mezunlar n ilgisi yo undu de flletme Fakültesi nden mezun olduktan sonra profesyonel bir kay t stüdyosu ve kendi müzik flirketi BDK Production kuran brahim Onur Musao lu, müzikal özgeçmifline ilk albümünü ekledi. BDK de haz rlan p EMI etiketiyle da t lan çal flmas nda söz ve müzi i kendisine ait 10 pop flark s na yer veren Musao lu, birinci klibini albümle ayn ismi tafl yan Ankara ya çekti. Albüme uzanan yolda ünlü sanatç Kayahan dan ve üniversite arkadafllar ndan büyük destek ald n vurgulayan genç müzisyen, piyasada Onur Musa ad n kullan yor. E itim Ad mlar At l yor B LMED in y l nda bafllatt Baflar Bursu Fonu projesi mezunlar n katk lar yla büyüyor. Bilkent Üniversitesi nde okuyan baflar l ö rencilere destek vermek amac yla hayata geçirilen bu projeye dair bilgi almak ve katk sa lamak için derne in stanbul ofisine (216) den ulaflabilir, bilmed.org.tr den faydalanabilir veya adresine e-posta atabilirsiniz. B LMED Genel Kurulu B LMED Genel Kurulu sonucunda dernek baflkanl na yeniden Sinan Öncel (Uluslararas liflkiler 1999) seçildi den bu yana B LMED baflkanl n yürüten Öncel, 380 oyun 210 unu alarak 27 kiflilik ekibiyle dönemi çal flmalar na bafllad. 43

12 1990 Reflit Seber - A rlama Hizmetleri Vodafone Telekomünikasyon A.fi. de bölgeler sat fl müdürü (Ankara) Özgür Özlük - Endüstri Mühendisli i San Francisco State Üniversitesi'nde doçent doktor (ABD) 1991 Levent Yalç n - Bilgisayar Mühendisli i Net Akademi E t. Yaz. Dan. Ltd. fiti. nin kurucusu (Ankara) Saime Hülya Aksu - flletme EXIMS Consulting flirketinin sahibi (Fransa) 1992 Ahmet Coflkun - Endüstri Mühendisli i ZF Lemförder Aks Modülleri A.fi. nin Üretim ve Lojistik Bölümü nde fabrika müdürü ( zmir) 1993 Yurdanur Celep - Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanl GSL Gayrimenkul Dan flmanl k nflaat Yat r m ve Yönetim Ltd. fiti. de sat fl direktörü P nar Sedef Tanyeri - A rlama Hizmetleri T.C. Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl n n Anlaflmalar Genel Müdürlü ü'ne ba l Yurtd fl Müteahhitlik Dairesi'nde görev yap yor fierafettin Y ld r m - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl nda iç mimar (Ankara) 1995 Korkut Yazan - flletme Yazan çiftinin bir k z oldu. Minik Kumru'ya ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Hayreddin Ali Akbafl - Bankac l k ve Finans Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n Personel ve dari fller Bölümü nde müdür Fatma Didem Genç - Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Optisis letiflim ve Bilgi Teknolojileri A.fi. de idari müdür ve kalite yönetim temsilcisi (Ankara) Zeki Davut - flletme Türkiye fl Bankas fltirakler Bölümü nde müdür yard mc s Volkan Pencereci - Siyaset Bilimi Akbank ta Do u Anadolu bölge müdürü (Diyarbak r) 1998 Cihad Baflköy - Matematik Vodafone Telekomünikasyon A.fi. de teknoloji tak m lideri U ur Madran - Matematik zmir Ekonomi Üniversitesi nin Fen Edebiyat Fakültesi dekan yard mc s Bar fl Uz - Bilgisayar Mühendisli i (y. lisans) UZ Biliflim letiflim Teknolojileri Ltd. fiti. sahibi (Ankara) Selami Murat Moral - flletme General Motors Türkiye nin Operasyon Bölümü nde bayi denetçisi ( zmir) 1999 Sanem Özer - ngiliz Dili ve Edebiyat Akdeniz Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde ö retim üyesi (Antalya) Hakan Köksal - flletme T rsan Lojistik A.fi. nin Ankara Lojistik Merkezi nde Ankara bölge müdürü. Özer Baran - Endüstri Mühendisli i Türkiye Finans Kat l m Bankas A.fi. de risk yönetimi müdürü 2000 Alpay Baflaran - Bankac l k ve Finans Barsan Global Lojistik A.fi. nin Finans Bölümü nde yurtd fl finans ve denetim direktörü U ur Alper Engür - ktisat ZMB Gaz Depo A.fi. nin Finans ve Muhasebe Bölümü nde mali ifller müdürü Harun Tepe - Uluslararas liflkiler Türkiye fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda müfettifl Derya Aybek - Muhasebe Günefl plik Boya Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd fiti. nin thalat- hracat Bölümü nde müdür (Bursa) Hale Fulya Çelikel - Müzik Sabanc Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi nde ö retim görevlisi 2001 Banu Bak r - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri A.fi. nin Toplu fller Sat fl Müdürlü ü nde proje sorumlusu Emre Altunkaynak - flletme 7 Kas m da Selcan Erdem ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Batuhan Tufan - flletme Garanti Bankas 'n n Finansal Kurumlar Bölümü nde yönetmen Mine Yeliz Okutan - flletme Mert Ergün ( ktisat 2002) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Koray Aral - flletme Aral çiftinin bir o lu oldu. Minik Bora ya ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Zeynep Erflen - Uygulamal ngilizce- Türkçe Çevirmenlik Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 2011 Erzurum Koordinatörlü ü nde mütercimtercüman (Ankara) Mehmet Ali At c - Bilgisayar Mühendisli i Gelir daresi Baflkanl nda sistem programlama müdürü (Ankara) Gürhan Kara - Siyaset Bilimi Bahçeflehir Üniversitesi nde uluslararas iliflkiler direktörü Celal Bora Batur - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Zeynep Fad ll o lu Design da iç mimar pek Akbay - Turizm ve Otel flletmecili i Burçin Salt k ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Afflin fiahin - ktisat Gazi Üniversitesi nin Bankac l k Bölümü'nde ö retim üyesi (Ankara) Ayfle Saraço lu Ünlü - ktisat Devran Ünlü ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Büke Erkocatepe - ngiliz Dili ve Edebiyat ERGO Emeklilik ve Hayat A.fi. de genel müdür asistan 2003 Seçil Özyan k - Siyaset Bilimi TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterli i'nde uzman (Ankara) Deniz Dönmez - ngiliz Dili ve Edebiyat ngiltere Büyükelçili i nde tercüman (Ankara) Hakan fientürk - Endüstri Mühendisli i Cognis Kimya A.fi. nin sat fl sorumlusu (Kocaeli) 2004 Bora Çekiç - Arkeoloji Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i nde sinema e itmeni Onur Temürtürkan - Uluslararas liflkiler Milsoft Yaz l m Teknolojileri A.fi. nde pazarlama uzman (Ankara)

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr ABD de Sanat Sanat yaşamını 1996 dan bu yana ABD de sürdüren Osman Akan (Grafik Tasarım 1994), Fragmenta adlı yapıtıyla Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinin

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor.

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. bilkent ten sonra... Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. Gürkan Ensari İşletme 2001 Gürkan Ensari, Standard Chartered Bank

Detaylı

Gizem Gürkan. Haydar Çelik

Gizem Gürkan. Haydar Çelik İş yaşamına Manisa da başlayan yeni mezunlarımızdan Gizem Gürkan (Makine Mühendisliği 2013), Vestel Dış Ticaret A.Ş. de uluslararası satış mühendisi. Vestel in Almanya ofisine bağlı müşterilerinden ve

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Sanata Farklı Bir Pencere. ABD de Şekillenen Kariyer

Sanata Farklı Bir Pencere. ABD de Şekillenen Kariyer mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr Sanata Farklı Bir Pencere Nazlı Berberoğlu (İşletme 2004), 20 nin üzerinde ülkede 500 ü aşkın sanatçının eserlerini sergileyen Fransa kökenli Carré d Artistes

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı