ELEŞTİREL DÜŞÜNME. Tablo 1: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEŞTİREL DÜŞÜNME. Tablo 1: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları"

Transkript

1 ELEŞTİREL DÜŞÜNME California Eleştirel Düşünme Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %92,1 (n=456)olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %27,1 inin birinci sınıf (n=124), %25,2 sinin ikinci sınıf (n=115), %24,5 inin üçüncü sınıf (n=112) ve %23,2 sinin dördüncü sınıf (n=105) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %12,05 ini erkek (n=55) ve %87,95 ini kız (n=401) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %22,8 inin 19 yaş ve altı (n=104),%21,7 sinin 20 yaş (n=99), %23,2 sinin 21 yaş (n=106) ve%32,3 ünün 22 yaş ve üzeri (n=147) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 256,21±26,25 olarak (Min: 150,9; Max: 330,6) bulundu. Tablo 1 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyinin karşılaştırılması Grafik 1, cinsiyetlerinin karşılaştırılması Grafik 2 ve yaş gruplarının karşılaştırılması Grafik 3 de gösterilmiştir. Tablo 1: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Analitiklik 47,19±6, Açık Fikirlilik 37,95±4,67 22,5-53,3 Meraklılık 45,67±7,41 15,5-60 Kendine Güven 16,47±6, Doğruyu Arama 39,91±6,69 18,5-60 Sistematiklik 43,25±7,08 18,3-60 Grafik 1: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

2 Grafik 2: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 3: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

3 PROBLEM ÇÖZME Problem Çözme Envanterinin akademik yılında yanıtlanma oranı %92,5 (n=458)olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %26,8 inin birinci sınıf (n=123), %25,7 sinin ikinci sınıf (n=118), %24,4 ünün üçüncü sınıf (n=112) ve %23,1 inin dördüncü sınıf (n=105) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %12 sini erkek (n=55) ve %88 ini kız (n=403) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %22,7 sinin 19 yaş ve altı (n=104),%21,8 inin 20 yaş (n=100), %23,1 inin 21 yaş (n=106) ve%32,3 ünün 22 yaş ve üzeri (n=148) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 129,83±25,59 olarak (Min: 33; Max: 182) bulundu. Tablo 2 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 4, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 5 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 6 da gösterilmiştir. Tablo 2: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Aceleci Yaklaşım 35,87±7, Düşünen Yaklaşım 21,17±5, Kaçıngan Yaklaşım 18,41±4, Değerlendirici Yaklaşım 12,71±3, Kendine Güvenli Yaklaşım 24,71±7, Planlı Yaklaşım 16,93±4, Grafik 4: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

4 Grafik 5: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 3: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

5 EMPATİK EĞİLİM Empatik Eğilim Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %88,2 (n=437)olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %26,3 ünün birinci sınıf (n=115), %26,3 ünün ikinci sınıf (n=115), %24,4 ünün üçüncü sınıf (n=107) ve %23 ünün dördüncü sınıf (n=100) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %11,6 sının erkek (n=51) ve %88,4 ünün kız (n=386) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %23 ünün 19 yaş ve altı (n=100),%21,5 inin 20 yaş (n=94), %23,7 sinin 21 yaş (n=104) ve%31,8 inin 22 yaş ve üzeri (n=139) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 71,50±6,93 olarak (Min: 51; Max: 89) bulundu. Tablo 3 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 7, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 8 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 9 da gösterilmiştir. Tablo 3: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Empatik Eğilim 33,89±3, Benmerkezci Eğilim 21,43±3, Sempatik Eğilim 16,16±2, Grafik 7: Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

6 Grafik 8: Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 9: Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

7 İLETİŞİM İletişim Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %91,1 (n=451) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %26,6 sının birinci sınıf (n=120), %26,6 sının ikinci sınıf (n=120), %24,6 sının üçüncü sınıf (n=111) ve %22,2 sinin dördüncü sınıf (n=100) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %12,1 inin erkek (n=55) ve %87,9 unun kız (n=396) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %22,9 unun 19 yaş ve altı (n=103),%22,6 sının 20 yaş (n=102), %22,8 inin 21 yaş (n=103) ve%31,7 sinin 22 yaş ve üzeri (n=143) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 106,16±11,03 olarak (Min: 110; Max: 178) bulundu. Öğrencilerin İletişim Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 10, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 11 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 12 de gösterilmiştir. Grafik 10: Öğrencilerin İletişim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

8 Grafik 11: Öğrencilerin İletişim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 12: Öğrencilerin İletişim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

9 KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIROLUŞLUK Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluşluk Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %90,3 (n=447) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %25,9 unun birinci sınıf (n=116), %26,3 ünün ikinci sınıf (n=118), %25,1 inin üçüncü sınıf (n=112) ve %22,7 sinin dördüncü sınıf (n=101) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %11,8 inin erkek (n=53) ve %88,2 sinin kız (n=394) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %21,9 unun 19 yaş ve altı (n=98),%22,8 inin 20 yaş (n=102), %23,2 sinin 21 yaş (n=104) ve%31,9 unun 22 yaş ve üzeri (n=143) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 167,00±17,62 olarak (Min: 100; Max: 200) bulundu. Tablo 4 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluşluk Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 13, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 14 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 15 de gösterilmiştir. Tablo 4: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Kendi kendini yönetme 52,06±7, Öğrenmeye isteklilik 51,60±3, Kendini kontrol etme 63,38±6, Grafik 13: Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluşluk Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

10 Grafik 14: Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluşluk Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 15: Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluşluk Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

11 KLİNİK KARAR VERME Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %89,6 (n=444) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %26,8 inin birinci sınıf (n=119), %26,5 inin ikinci sınıf (n=118), %24,3 ünün üçüncü sınıf (n=108) ve %22,4 ünün dördüncü sınıf (n=99) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %11,4 ünün erkek (n=51) ve %88,6 sının kız (n=393) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %22,5 inin 19 yaş ve altı (n=100),%22,7 sinin 20 yaş (n=101), %23,4 ünün 21 yaş (n=104) ve%31,4 ünün 22 yaş ve üzeri (n=139) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 146,58±14,07 olarak (Min: 110; Max: 178) bulundu. Tablo 5 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 16, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 17 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 18 de gösterilmiştir. Tablo 5: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Seçenek ve fikirleri araştırmak 38,54±4, Amaç ve değerleri soruşturmak 35,15±3, Sonuçları değerlendirmek 37,27±4, Bilgiyi araştırmak ve yeni bilgiyi tarafsız olarak benimsemek 35,59±3, Grafik 16: Öğrencilerin Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

12 Grafik 17: Öğrencilerin Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 18: Öğrencilerin Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

13 ELEŞTİREL DÜŞÜNME California Eleştirel Düşünme Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %67,6 (n=281)olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %29,8 inin birinci sınıf (n=84), %27,7 sinin ikinci sınıf (n=78), %18,6 sının üçüncü sınıf (n=53) ve %23,9 unun dördüncü sınıf (n=65) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %9,7 sini erkek (n=27) ve %90,3 ünü kız (n=254) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %28,2 sinin 19 yaş ve altı (n=83),%24,1 inin 20 yaş (n=68), %15,6 sının 21 yaş (n=44) ve%32,1 inin 22 yaş ve üzeri (n=86) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 237,34±30,31 olarak (Min: 180; Max: 317) bulundu. Tablo 1 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyinin karşılaştırılması Grafik 1, cinsiyetlerinin karşılaştırılması Grafik 2 ve yaş gruplarının karşılaştırılması Grafik 3 de gösterilmiştir. Tablo 1: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Analitiklik 45,72±6, Açık Fikirlilik 33,04±5, Meraklılık 44,71±7, Kendine Güven 42,03±7, Doğruyu Arama 33,43±7, Sistematiklik 38,72±7, Grafik 1: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

14 Grafik 2: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 3: Öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

15 PROBLEM ÇÖZME Problem Çözme Envanterinin akademik yılında yanıtlanma oranı %67,7 (n=284) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %29,9 unun birinci sınıf (n=85), %28,1 inin ikinci sınıf (n=80), %19,1 inin üçüncü sınıf (n=54) ve %22,9 unun dördüncü sınıf (n=64) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %9,9 unu erkek (n=28) ve %90,1 ini kız (n=256) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %29,9 unun 19 yaş ve altı (n=85),%24,2 sinin 20 yaş (n=69), %16 sının 21 yaş (n=45) ve%29,9 unun 22 yaş ve üzeri (n=85) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 139,15±20,50 olarak (Min: 73; Max: 181) bulundu. Tablo 2 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 4, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 5 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 6 da gösterilmiştir. Tablo 2: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Aceleci Yaklaşım 35,53±7, Düşünen Yaklaşım 23,68±4, Kaçıngan Yaklaşım 19,22±3, Değerlendirici Yaklaşım 14,31±2, Kendine Güvenli Yaklaşım 27,73±5, Planlı Yaklaşım 19,01±3, Grafik4: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

16 Grafik5: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik6: Öğrencilerin Problem Çözme Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

17 EMPATİ Temel Empati Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %81,8 (n=343)olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %27,9 unun birinci sınıf (n=96), %26,6 sının ikinci sınıf (n=95), %23,9 unun üçüncü sınıf (n=82) ve %21,6 sının dördüncü sınıf (n=70) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %9,3 ünün erkek (n=32) ve %90,7 si kız (n=386) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %31,7 sinin 19 yaş ve altı (n=109),%20,1 inin 20 yaş (n=69), %21,8 inin 21 yaş (n=75) ve%26,4 ünün 22 yaş ve üzeri (n=90) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 71,08±10,74 olarak (Min: 23; Max: 93) bulundu. Tablo 3 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 7, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 8 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 9 da gösterilmiştir. Tablo 3: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Duygusal Boyut 38,86±6, Bilişsel Boyut 32,22±5, Grafik 7: Öğrencilerin Temel Empati Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

18 Grafik 8: Öğrencilerin Temel Empati Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 7: Öğrencilerin Temel Empati Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

19 İLETİŞİM İletişim Becerileri Envanterinin akademik yılında yanıtlanma oranı %85,4 (n=358) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %28,7 sinin birinci sınıf (n=103), %27,1 inin ikinci sınıf (n=97), %24,1 inin üçüncü sınıf (n=86) ve %20,1 inin dördüncü sınıf (n=72) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %9,3 ünün erkek (n=33) ve %90,7 sinin kız (n=325) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %31,8 inin 19 yaş ve altı (n=119),%20,3 ünün 20 yaş (n=73), %21,7 sinin 21 yaş (n=78) ve%26,2 sinin 22 yaş ve üzeri (n=93) yaş grubunda olduğu saptandı. Ölçek alınan toplam puan 110,10±17,91 olarak (Min: 49; Max: 145) bulundu. Tablo 4 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin İletişim Becerileri Envanterinden aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 10, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 11 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 12 de gösterilmiştir. Tablo 4: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Zihinsel Boyut 33,95±6, Davranışsal Boyut 30,92±7, Duygusal Boyut 35,24±6, Grafik 10: Öğrencilerin İletişim Becerileri Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

20 Grafik 11: Öğrencilerin İletişim Becerileri Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 12: Öğrencilerin İletişim Becerileri Envanterinden Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

21 KARAR VERME Melbourne Karar Verme Ölçeğinin akademik yılında yanıtlanma oranı %82,3 (n=345) olarak bulundu. Bu ölçeği yanıtlayan öğrencilerin %28,9 unun birinci sınıf (n=100), %28,1 inin ikinci sınıf (n=97), %24,1 inin üçüncü sınıf (n=83) ve %18,9 unun dördüncü sınıf (n=65) öğrenim görmekte olduğu belirlendi. %9,6 sının erkek (n=33) ve %90,4 ünün kız (n=312) öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Öğrencilerin %32,4 ünün 19 yaş ve altı (n=112),%20,8 inin 20 yaş (n=72), %22,3 ünün 21 yaş (n=77) ve%24,5 inin 22 yaş ve üzeri (n=84) yaş grubunda olduğu saptandı.. Tablo 5 de alt boyutlardan alınan puan ortalamaları verilmiştir. Öğrencilerin Melbourne Karar Verme Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ile öğrenim görmekte olduğu sınıf düzeyleri arasındaki ilişki Grafik 13, cinsiyetleri arasındaki ilişki Grafik 14 ve yaş grupları arasındaki ilişki Grafik 15 de gösterilmiştir. Tablo 5: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Min. ve Max. Değerler Karar Vermede Özsaygı 9,47±2, Dikkatli Karar Verme Yaklaşımı 9,64±2, Kaçıngan Karar Verme Yaklaşımı 3,63±2, Erteleyici Karar Verme Yaklaşımı 3,46±2, Panik Karar Verme Yaklaşımı 3,97±2, Grafik 13: Öğrencilerin Melbourne Karar Verme Ölçeğinin Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları ile Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyinin Karşılaştırılması

22 Grafik 14: Öğrencilerin Melbourne Karar Verme Ölçeğinin Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılması Grafik 15: Öğrencilerin Melbourne Karar Verme Ölçeğinin Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları ile Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

23

24 PROGRAM YETERLİLİKLERİ AKADEMİK YILI Ort. ± S.S AKADEMİK YILI Ort. ± S.S. 1. Birey, aile ve toplumun temel hak ve Birey, aile ve toplumun sağlık özgürlükleri kapsamında hemşirelik 2,12±0,79 gereksinimlerini bireysel ve bütüncül 4,03±0,80 bakımını planlama ve uygulamada temel yaklaşımla hemşirelik süreci oluşturan kuram ve modellere ilişkin doğrultusunda karşılayabilecek gerekli yeterli bilgiye sahibimdir. bilgiye sahiptir. 2. İnsan vücudunun mikro ve makro düzeyde yapısını, fonksiyonlarını ve birbiriyle ilişkisini bilirim. 3. Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahibimdir. 4. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanırım. 2,04±0,85 5. Hemşirelik eğitiminde edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarında uzman 1,98±0,98 eğiticilerin gözetiminde geliştiririm. 6. Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin 1,94±0,79 bilgileri kullanırım. 7. Hemşirelik bakımı ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 2,17±0,87 öğrenme kaynaklarını bilir ve kaynaklara hızlı erişirim. 8. Bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel özelliklerini tanımlarım. 1,88±0,82 9. Birey aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştiririm. 10. Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırırım. 11. Bireyin doğum öncesi dönemden başlayarak; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık döneminde bakımını uygular, terminal dönemde birey ve aileye destek olurum. 12. Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim aktivitelerinde sorumluluk alırım. 13. Mesleki aktivite ve uygulamalarını düzenli bir şekilde belgeler, doğru ve eksiksiz kayıt tutarım. 14. Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştiririm. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan 2,19±0,77 sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. 2,43±0,82 Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 1,98±0,81 2,19±0,84 1,96±0,85 2,10±0,98 1,93±0,87 1,81±0,83 4,13±0,75 4,33±0,79 Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık 4,06±0,86 politikalarına doğrultusunda yürütür. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. 3,98±0,85 Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini 4,22±0,82 kullanır. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar. 4,15±0,90 Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar. 4,03±0,84 4,03±0,90 4,24±0,79 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir. 3,41±1,22 Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 4,31±0,79 4,32±0,85

25 15. İnsanın psiko-sosyal yönünü değerlendirerek etkili iletişim kurarım. 1,87±0, Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için yeterli 2,84±1,12 düzeyde İngilizceyi kullanırım. 17. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde 2,20±1,00 araştırma, proje ve etkinliklerde rol alırım. 18. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda 1,79±0,79 gerçekleştiririm. 19. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma 1,79±0,79 örnek olurum. 20. Hemşirelik bakımında birey gereksinimlerini dikkate alarak yaratıcı, 1,87±0,85 eleştirel düşünme ve sorun çözme becerisini kullanırım. 21. Evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre güvenliği hakkında duyarlıdır, birey ve kendi güvenliğine yönelik önlemleri alır; çözümleri konusunda farkındalık 1,91±0,77 geliştiririm.

26 HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik programından mezun olduktan bir yıl sonra, 93 mezunumuz programımızı değerlendirdi. Hemşirelik Lisans Programı Değerlendirme Ölçeğinin sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Ölçekten ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Ort. ± SS Alınan Evrensel, Ulusal ve Mesleki Değerleri Kazandırma Min. ve Max. Değerler Alınabilecek Min. ve Max. Değerler 89,59±18, Öğretim Süreci 59,97±12, Mesleki Gelişim ve Yeterlilik 79,16±13, Bireysel Gelişim 87,79±17,

27

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110)

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110) 0 yılında ilk mezunlarını veren programımızın değerlendirilmesi, mesleki deneyim süresi olarak en az birinci yılını dolduran 9 mezunumuzdan ulaşılabilen ve değerlendirme yapmayı kabul eden 0 mezun tarafından

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS 2014 BAHAR YARIYILI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS 2014 BAHAR YARIYILI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS 2014 BAHAR YARIYILI HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK HEM 404 3 KREDİ 4. yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu seçmeli 3 s/hafta Teorik3s/hafta

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.

mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. BİLGİ BİLGİ BİLGİ 1 İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) SOSYAL HİZMET VE SAĞLIK Temel Alanları LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20 PÇ21

Detaylı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Hemşirelikte Öğretim Ders Kodu HEM403 Ders Düzeyi Lisans AKTS Kredi 8 İş Yükü

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Odyoloji Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık alanındaki temel

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SAĞLIK ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ Alan Yeterlilikleri Bilgi (Kuramsal, Olgusal) 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı ; lisans düzeyinde, sağlık

Detaylı

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta:

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta: KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ HEM 430 30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli 30 s/hafta 20 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 22 s/hafta Türkçe İletişim: Öğr.Gör.Melek ERSOY CİNGİ e-posta: mecingi@maltepe.edu.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ Ön Koşul Dersler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ Ön Koşul Dersler HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ 2801102 1 3-2 4 6 Ön Koşul Dersler Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebeliğe Giriş Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebeliğe Giriş Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebeliğe Giriş 744001532010 1 2+0 2 3 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: No 1 Alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 2 Alanında edindiği ileri düzeydeki

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İşitme Engellilerde Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim Ön koşul dersi yoktur

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim Ön koşul dersi yoktur DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim 744004031997 7 2+0 2 3 Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı VERGLEICHENDE

Detaylı

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ--TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1] Temel Alan Yeterlilikleri (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri) BİLGİ 1.Tarım, Orman ve Su Ürünleri

Detaylı

TYYÇ-HUKUK PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11.

TYYÇ-HUKUK PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11. TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 1-Çeşitli hukuk disiplinlerine

Detaylı

TYYÇ-TIP EĞİTİMİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-TIP EĞİTİMİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı INTRODUCTION

Detaylı

TYYÇ-İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı BASIC CONCEPTS

Detaylı

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı BİLANÇO

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TÜKETİCİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı TÜRK CEZA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KİŞİSEL

Detaylı

A B C D E F G H I J K L M N O P Program Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri

A B C D E F G H I J K L M N O P Program Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri Beceri Bilişsel Uygulamalı Bilgi Kuramsal, Olgusal Bilgi Kuramsal, Olgusal Beceri Bilişsel Uygulamalı 1 2 3 4 5 6 7 Program Yeterlilikleri Temel lan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri Türkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı MİRAS HUKUKU

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji I PSY 311 Seçmeli 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 305,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı İNFAZ VE DENETİMLİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı EŞYA HUKUKU

Detaylı

İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması

Detaylı

Erken çocukluk eğitim dalı; okul öncesi eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri, yetersizlik türleri ve kaynaştırma, oyunu gelişim alanları ve

Erken çocukluk eğitim dalı; okul öncesi eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri, yetersizlik türleri ve kaynaştırma, oyunu gelişim alanları ve 0-18 yaş çocuklarının gelişim alanlarını (fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal) ve özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 217-218 Ders Adı INTERNATIONAL

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İşitme Cihazları Elektroniği Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı İDARE HUKUKUNA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Klinik ve Sahada Entegre Uygulama-II

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Klinik ve Sahada Entegre Uygulama-II DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Klinik ve Sahada Entegre Uygulama-II 744004022016 8 2+16 10 22 Ön Koşul Ebelik Esasları, Doğum Öncesi Dönem II, Aile Planlaması, Yeni Doğan ve Çocuk

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ADALET

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı INTERNATIONAL

Detaylı

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız.

İlgili satırda, Eksiklik için E, Zayıflık için Z, Kaygı için K, Gözlem için G, hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız. HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi: Ziyaret Tarihi: İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Aile Planlaması 744002042011 4 4+0 4 9 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KABAHATLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ROMA HUKUKU

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İSİMSİZ

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Otoloji ve Genetik Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT321 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Öğretim Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Öğretim Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Öğretim 744002062011 4 2+0 2 3 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İşitsel İmplantlar ve Simülasyon ve Amplifikasyon Dersin Kodu

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: KİT201 Adı: Kişilerarası İletişim Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS:

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TAŞIMA

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Odyoloji ve Nörolojik Hastalıklar Dersin Kodu Teori Uygulama

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İşitme Cihazları & Simülasyon, Amplifikasyon Dersin Kodu Teori

Detaylı

TYYÇ-SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tel: (0 362) 457 60 20 Fax: (0 362) 457 69 26 Adres: Kurupelit / Samsun web: http://hemsirelik.ssbf.omu.edu.tr/

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem 744003052016 5 4+8 8 14 Ön Koşul Doğum Öncesi Dönem II Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KAMU HUKUKUNUN

Detaylı

P 2 P 3 P 7 P 4 P 6 P 5 P 8

P 2 P 3 P 7 P 4 P 6 P 5 P 8 "TÜRKY YÜKSKÖĞRT M YTRKR ÇRÇVS (TYYÇ) 6. Düzey (isans ğitimi) Yeterlilikleri" şletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (TAY) Akademik Ağırlıklı Yeditepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalıp II MTT221 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MTT122 Kalıp I Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I MSÇ377 Seçmeli 1 2 0 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı DROIT TURC

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İMAR HUKUKU

Detaylı

Drapaj (MTT224) Ders Detayları

Drapaj (MTT224) Ders Detayları Drapaj (MTT224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Drapaj MTT224 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 13.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı HAVA TAŞIMA

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SERMAYE

Detaylı

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II (MTT472) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II (MTT472) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II (MTT472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II MTT472 Seçmeli 1 2 0

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN

Detaylı