AFYONKARAHĠSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO AF-HSM-SYM OBEZLERĠN ÜMĠT KAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHĠSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO AF-HSM-SYM-1 22.12.2008 5 01.11.2012 1 OBEZLERĠN ÜMĠT KAPISI"

Transkript

1 DOKÜMAN NO AFYONKARAHĠSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO AF-HSM-SYM Yaşamak Harekettir OBEZİTE YE DUR DİYELİM OBEZLERĠN ÜMĠT KAPISI EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi Akgün Egzersiz Fizyoloji Uzmanı Danışma ve Randevu için TEL.NO: Mail adresi: web sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz (drlutfiakgun.net) AFYONKARAHİSAR 01 KASIM

2 1.NASIL BĠR TEDAVĠ UYGULANMAKTA? ġiģmanlığın tedavisi bireyin günlük fiziksel aktivitesinin ve beslenme Ģeklinin yeniden düzenlenmesi ve bunun yaģam tarzı haline getirilmesi ile sağlanır. Günümüzde insanlar, birbirlerine birtakım diyet önerilerinde bulunur ya da bazı ünlülerin diyet programlarını örnek alırlar ve spor salonlarında egzersiz yaparlar. Oysaki her bireyin diyet ve egzersiz programının kendine özgü olduğu unutulmamalıdır. ġeker hastası bir birey ile kalp hastası olan bir bireyin diyet programı ve egzersiz programı aynı değildir. Birbirinden çok daha farklıdır. Ayrıca her bireyin yaģına, boyuna, kilosuna ve yaģam tarzına göre beslenme ve egzersiz programı planlanmaktadır. Bu nedenle kulaktan dolma bir Ģekilde sağlıksız bir diyet ve egzersiz yapmaktansa, egzersiz fizyoloji uzmanı hekimin ve beslenme ve diyet uzmanının kontrolünde size uygun bir egzersiz ve diyet programını uygulamak en doğrusudur. YanlıĢ uygulanan diyetler sonucunda birçok hastalığın ortaya çıkması dıģında fitness salonları ve spor merkezlerinde kiģiye özgü olmayan, risk değerlendirmesi yapılmadan önerilen egzersizlerin uygulaması ve riskli hareketlerin yaptırılması sonucu ciddi sakatlanmalar ve ani ölümler meydana gelebilmektedir. Unutulmamalıdır ki; kiģiye özgü egzersiz ve beslenme, insanın yaģam kalitesini belirler. ġiģmanlığın tedavisinde diyet ve egzersiz birbirinden ayrılmaması gereken konvansiyonel tedavinin önemli iki programdır. Zayıflama 2 Ģekilde olur. 1.Sağlıklı zayıflama süreci (egzersiz programı ve günlük kalori ihtiyacını içeren %30 yağ, %55 Ģeker, %15 protein den oluģan sağlıklı beslenme programı ) 2.Sağlıksız zayıflama süreci (egzersiz yapmadan diyet kısıtlaması, ilaç kullanımı veya cerrahi yöntemler ile meydana gelen zayıflama) Egzersiz olmadan yapılan diyet uygulamaları yağ dokusu dıģında kas ve kemik kütlesinde de ciddi kayıplar meydana getirmektedir (egzersiz olmadan düģük kalorili diyetle 4 kg ağırlık kaybının 3 kg.ı yağ dokusundan olurken, 1 kg.ı kas ve kemik kütlesinden olur. Uygun Ģiddette egzersiz ile kaybedilen kiloların tamamı yağ dokusundan olurken, kas ve kemik kütlesinde de artıģ olur). Bu ileri dönemlerde ciddi kas zayıflaması, kemik erimesi hastalığı, erken yaģlanma ve basit kazalarda bile ciddi sakatlanmaların meydana gelmesine yol açmaktadır. 2

3 Uygun diyet programı olmadan yapılan egzersiz programlarında da ihtiyaç duyulan besin maddelerinin alınamamasına bağlı olarak kan Ģekerinin ani düģmesi, kas ve iskelet sisteminin protein ve mineral eksikliğine bağlı zayıflaması sonucu ciddi yaralanmalara, fazla besin alımı ise enerji dengesinde bozulmaya ve ĢiĢmanlığa yol açmaktadır. Zayıflama ilaçlarının kullanımı ise besinlerin emilimini azaltarak veya tokluk hissi oluģturarak diyetteki kısıtlamayı derinleģtirmekte ihtiyaç duyulan gıdaların ciddi eksikliğine neden olmaktadır. Cerrahi yöntemler ise gıdaların mide ve bağırsaklardan geçiģini hızlandırarak gıdaların kullanımını azaltmak suretiyle yine diyetteki kısıtlamayı derinleģtirmek suretiyle sağlıksız bir zayıflamaya neden olmaktadır. Zayıflamada Egzersiz ve diyet birbirini tamamlayan ve ĢiĢmanlık tedavisinin parçası olan iki programdır ve birbirinden ayrı kesinlikle düģünülmemelidir. Bu yüzden Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı YaĢam Merkezi, obez ve fazla kilolu bireyler için, multidisipliner bir yaklaģımla ve uzman kadrosuyla (egzersiz fizyoloji uzmanı ve diyet uzmanı) çağımızın en büyük sorunu olan ĢiĢmanlık, hatalı beslenme ve bunların beraberinde getirdiği sorunlara çözüm getirme çabasındadır. ĠĢte bu noktada Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı YaĢam Merkezi, ĢiĢman bireylerin isteklerine karģılık vererek onlara daha doğru, etik ve ekip çalıģması bilincinin pozitif katkılarıyla bir seçenek sunmaktadır. Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı YaĢam Merkezinde egzersiz fizyoloji uzmanı hekim tarafından obezite profili çıkarılan hastanın, ACSM kriterlerine göre egzersiz risk analizi yapılmaktadır. Ayrıca hastanın yaģam koģulları, psikolojik durumu ve istekleri göz önünde bulundurulur, yaģam tarzında da modifikasyonlar yapılır, zevkli ve kolay uygulanabilir, emniyetli ve yaralanma ihtimali düģük, düzenli ve sürekli, amaçları iyi saptanmıģ, kapasitesine uygun, kas kuvvetini, esnekliği, dayanıklılığı, koordinasyonu, dengeyi ve fonksiyonel kapasiteyi arttıracak Ģekilde egzersizin Ģiddeti, süresi ve sıklığı bireyselleģtirilmiģ olarak birer aylık programlar Ģeklinde reçete edilir. Süre sonunda tekrar değerlendirilen hastanın geri bildirimleri alınır ve egzersiz programı daha geliģtirilerek yeniden düzenlenir. Egzersiz ve beslenme programının bir yaģam tarzı haline getirilmesi için hasta eğitimi verilir. Egzersiz aynı zamanda vücudun ilaç ihtiyacını azaltan bir uygulamadır. Egzersiz programına alınan Ģeker hastaları, kalp hastaları, hipertansiyon hastalarının kullandıkları ilaçların dozlarının yeniden düzenlenmesi sağlanır. Daha sonrada reçete edilen egzersize göre hastanın beslenmesi diyet uzmanı tarafından düzenlenir. 3

4 Açılması planlanan egzersiz servisinde de ciddi kilo sorunu olan ayaktan tedavisi yapılamayacak hastaların tedavileri hastane ortamında yatırılarak gerekli risk değerlendirmesi ve ölçümleri yapıldıktan sonra egzersiz programı, buna uygun diyet programı ve altta yatan hastalıkların tedavisine yönelik tıbbi uygulamaların yapılması, devamlı kullanılan ilaç dozlarının hastane ortamında ayarlanması planlanmaktadır. Bu sayede hastaların hastaneden taburcu olduktan sonra evlerinde uygulanan programları bir yaģam tarzı haline getirmesi sağlanacaktır. ġiģmanlığın tedavisinin bir ekip iģi olduğu asla unutulmamalıdır. Bu ekibin merkezinde hastanın kendisi bulunur. Biz de buradan yola çıkarak oluģturduğumuz bir ekiple kilo alma sorunu olanlar baģta olmak üzere hangi sporu, nasıl, ne sıklıkta, ne sürede ve ne Ģiddette yapmalıyım diyen tüm insanları (çocuklar, yetiģkin kadın ve erkekler, yaģlılar ve herhangi bir sağlık sorunu olan tüm hastaları) Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı YaĢam Merkezinde karģılıyor olacağız. Egzersiz Fizyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Lütfi Akgün RĠSK DEĞERLENDĠRME FORMU 4

5 FAALĠYET RAPORU Obezite Merkezi Egzersiz Polikliniğinin açıldığı 30 EYLÜL 2009 tarihinden günümüze kiģi müracaat etmiģ, bilimsel egzersiz programına almıģtır. Sadece Afyonkarahisardan değil çevre Ģehirler baģta olmak üzere Avrupa dan ve tüm Türkiye den hastalar obezite merkezi egzersiz polikliniğimize baģvurmaktadır. Diğer yönden uygulanan bilimsel programlar sayesinde 7558 kilolu hasta ilaç kullanmadan sağlıklı yaģama kavuģturulmuģ, böylece ilaç tüketiminde kamu yararına büyük tasarruf sağlanmıģtır yılında 4 kiģiye üstün baģarı belgesi verilmiģtir yılında 76 kiģiye üstün baģarı belgesi verilmiģtir yılında ise hedeflenen kiloya ulaģacak yaklaģık 700 kiģiye üstün baģarı belgesi verilmesi planlanmaktadır. Düzenli kontrole gelen hasta sayıları ise aģağıda tablo olarak verilmiģ olup, aylık kontrol hasta sayıları yaģ gruplarına göre dağılımları aģağıdaki gibidir. YAŞ GRUPLARI 22 Kasım Aralık 2009 (13 Aylık) 1 Ocak 31 Temmuz 2010 (7 ay) 1Ağustos- 31 Aralık 2011 (4 ay) 1 Ocak- 21 Ekim 2011 (10 Aylık) ġekil 1: 35 Aylık Toplam kadın-erkek kontrol hasta sayıları Toplam aylık kontrol sayısı 10 yaş altı üstü Tüm yaş gruplarında Uzm.Dr.Lütfi Akgün Egzersiz Fizyoloji Uzmanı 5

6 OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILAN TEDAVİ YÖNTEMİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI TARĠH: HASTANIN ADI SOYADI: YAġ : KĠLO : BOY : EGĠTĠM DÜZEYĠ: BMI : GELDĠĞĠ ġehġr : 1.DAHA ÖNCEDEN KULLANILAN BĠR TEDAVĠ YÖNTEMĠ VARMI?... 1.SADECE DĠYET 2.SADECE EGZERSĠZ.. 3.SADECE ĠLAÇ 4.DĠYET VE EGZERĠZ 5.DĠYET EGZERSĠZ VE ĠLAÇ 6.CERRAHĠ BĠR YÖNTEM 7.VARSA DĠĞER.. 2.DĠYETĠNĠZE UYUMU 1-10 ARASINDA PUANLAMIġ OLSANIZ KAÇ PUAN VERĠRDĠNĠZ? 3.EGZERSĠZE UYUMUNUZU 1-10 ARASINDA PUANLAMIġ OLSANIZ KAÇ PUAN VERĠRDĠNĠZ? 4.PSĠKOLOJĠK BĠR DESTEK ALDINIZMI? ALDIYSANIZ KĠMDEN? 5.DĠYET YAPMIġ ĠSE KAÇ KKAL LĠK DĠYET UYGULAMIġ?... 6.EGZERSĠZ YAPMIġ ĠSE TÜRÜ NEDĠR?... 1.SĠDDETĠ NEDĠR?... 2.SÜRESĠ NEDĠR?... 3.SEANS SAYISI NEDĠR?... 4.TOPLAM UYGULANAN SÜRE AY OLARAK. 7.ĠLAÇ KULLANMIġ ĠSE KULANDIĞI ĠLAÇ ADI NEDĠR? ĠLAÇ KULLANMIġ ĠSE KAÇ KĠLODA BAġLADIĞI. 9. ĠLAÇ KULLANMIġ ĠSE KULLANDIĞI DOZ NEDĠR? ĠLAÇ KULLANMIġ ĠSE KĠM TARAFINDAN BAġLANMIġTIR? ĠLAÇ KULLANARAK DÜġTÜĞÜ KĠLO NEDĠR? ĠLAÇ KULLANMIġ ĠSE ġu ANKĠ KĠLOSU NEDĠR? ÇOCUKLUKTAKĠ KĠLOSU NEDĠR? AĠLEDE YÜKSEK KĠLOLU VARMI?.VARSA YAKINLIĞI NEDĠR?... 1.Eġ 2.ÇOCUK (KĠLOLU ÇOCUK SAYISI) 3.KARDEġ (KĠLOLU KARDEġ SAYISI) 4.ANNE 5.BABA 15. FĠZĠKSEL BĠR ENGELĠ VARMI?...VARSA 1.DĠZ BEL... 3.BOYUN. 4.DĠĞER. 16.ġEKER HASTALIĞI VARMI? KALP HASTALIĞI VARMI? 18.HĠPERTANSĠYONU VARMI?...VARSA KULLANDIĞI ĠLAÇLAR.. 19.KENDĠLERĠNĠ MERKEZĠMĠZE YÖNLENDĠREN KĠMDĠR?... DEĞERLENDİRME NOTU: Telif hakları saklı olup, ticari amaçla kullanılamaz 6

7 7

8 8

9 9

10 Telif hakları saklı olup, ticari amaçla kullanılamaz 10

11 11

12 12

13 13

14 14

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Daire Başkanı 14.11.2008, ANKARA KRONĠK HASTALIK RĠSK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ 2014 2015 Pamukkale Üniversitesi Yüzme Spor Kulübü Spor Kulübü Yüzme takımına hoş geldiniz! Yüzme Şubemiz rekabetçi bir ortamda mükemmelliğe ulaşmak için sürekli

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Avrupa Konseyi Fransızca Baskı: Guide sur le processus

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı