Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com"

Transkript

1 Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 -

2 BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane olarak projelendirilip, inşa edilen ülkemizin ender özel hastanelerinden biridir. Avrasya Hospital; 51 yoğun bakım olmak üzere 135 nitelikli hasta yataklarına sahiptir. 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathane, 3 doğumhane, 3 küçük cerrahi müdahale odası mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, KVC Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, Onkoloji Merkezi (Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji Ünitesi) bulunmaktadır. 50 adet modern poliklinik odası, yüksek teknolojisi ve deneyimli kadrosu, 4200 m 2 lik kapalı, 1000 m 2 lik açık otoparkı ile 7 gün 24 saat hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. 24 Saat Acil Hizmet Genel Cerrahi Onkoloji Kad n Hastal klar ve Do um Çocuk Sa l ve Hastal klar ç Hastal klar Kulak Burun ve Bo az Nöroloji Beyin, Omurilik ve Sinir BÖLÜMLERİMİZ Cerrahisi (Nöroflirurji) Gö üs Hastal klar Gö üs Cerrahisi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastal klar Difl Sa l Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ Üroloji Estetik-Plastik Cerrahisi El ve Mikro Cerrahi Psikiyatri Cilt Hastal klar Beslenme ve Diyet Eriflkin Yo un Bak m Koroner Yo un Bak m Yeni Do an Yo un Bak m Onkoloji Merkezi Kanser Teflhis ve Tedavisi Radyasyon Onkolojisi Kemoterapi Ifl n Tedavisi Lineer Akseleratör (Linak) Kobalt Ayg t Simülatör Üç Boyutlu (3D) Tedavi Planlama Onkoloji Yo un Bak m Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kanser Cerrahisi Endoskopik Cerrahi Sünnet Endoskopi Ünitesi Gastroskopi Duodenoskopi E.R.C.P. Kolonoskopi Rektoskopi Gö üs Hastal klar Bronkoskopi Transtorasik ne Aspirasyonu Plevral Biyopsi Torasentez Plörodesiz Solunum Fonksiyon Testleri Allerji Testleri Kardiyoloji Koroner Anjiyografi 128 Kesit BT Anjiyo MR Anjiyo Damarlar n Doppler Tetkiki Periferik Anjiyografi Kalp Anjiyografisi Balon Anjiyoplasti Stent Tak lmas ASD VSD PDA Kapat lmas Valvüloplasti DSA ile Damarlar n Tetkiki Kal c Kalp Pili Tedavisi Periferik Anjiyografi (Alt-Üst- Ekstremite-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi) Ekokardiyografi Eforlu EKG EKG Stres Eko Holter Tansiyon Holter Kardiovasküler Cerrahi Eriflkin Koroner Arter BYPASS Kalp Kapak Cerrahisi Do ufltan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi Büyük Aort Damarı Cerrahisi Bacak Atardamarları ve Varis Karotis (fiahdamarı) Ameliyatları Nöroloji EEG A r Tedavisi Göz Ünitesi FFA (Göz Anjiyosu) Görme Alan Belirleme Ünitesi Argon Laser Yag Laser Kontakt Lens Üroloji Böbrek Tafl K rma Ünitesi (ESWL) Pnömatik Tafl K rma Sistoskopi Üreteroskopi Renoskopi Sünnet Dermatoloji (Cildiye) Laser Uygulama Ünitesi Kal c Epilasyon Cilt Gençlefltirme Varis Tedavisi Elektrokoterizasyon Krioterapi Radyoloji Emar-MR (Manyetik Rezonans) Multislice Tomografi 128 Kesit Tomografi (Dijital Anjiyo) Ultrason Renkli Doppler Mamografi Fluoroskopi Konvansiyonel Röntgen Laboratuvar Biyokimya CHEK-UP Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvar Histopatoloji Sitoloji Frozen nceleme Hasta Bafl Giriflimler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ Nitelikli uzman kadrolar m z ile bireylerin teflhis, tedavi, bak m ve koruyucu sa l k hizmetlerini kapsayan uygulamalar m z, etik de erlere ba l, hasta haklar na sayg l, dil, din, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmakt r. Ça dafl bir yönetim sistemi, t bbi uygulamalar ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalar m z n tüm sa l k gereksinimlerini karfl layan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen, güvenilir, standart, kurumsal, sayg n bir sa l k kuruluflu olmakt r. De iflim ve geliflime aç kl k fiefkat ve güleryüzlülük Çevreye ve insana sayg Tak m çal flmas na olan inanç Güvenilirlik HASTANEMİZ SGK, BANKALAR VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İLE ANLAŞMALIDIR. 2

3 Yön. Kur. Başkanı Op. Dr. Hüseyin URLU Kanser Tedavisinde Cazibe Merkezi; TÜRKİYE Yön. Kur. Baflk. Op. Dr. Hüseyin Urlu Kanser haftası nedeniyle yayınlanacak olan bu yayınımızda amacımız okurlarımızı, hastalarımızı, yakınlarını kanser konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Meslektaşlarımızla bilgilerimizi paylaşmaktır. Kansere karşı mücadelede bir başvuru dokümanı olarak, sık rastlanan bazı kanser çeşitleri hakkında bilgi içeren bu dergimiz hastanemizin sizler için özel bir çalışmasıdır. Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserde de Erken teşhis hayat kurtarır. sloganı çok önemli bir rehber sözcüktür. Erken teşhis ve tedavi gerçekten hayat kurtarır. Kanser sinsi ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle, tesadüfen ve nadiren erken yakalanabilir. Hastalarında, doktorlarında bu konuda son derece dikkatli ve uyanık olmaları gereklidir yıl önce ülkemizde birçok hastalığın teşhis ve tedavisi için yurt dışına gidilirdi. Öncelikle teşhisi karmaşık, zor, tedavisi ileri teknoloji ve bilgi gerektiren ölümcül, korkutucu hastalıklar için çare batı ülkelerinde Avrupa ve Amerika da aranırdı. Oradaki hastanelerin imkanlarından ve konforlarından söz edilirdi. Kısacası o ülkelere hasta göçü vardı. Yıllar geçtikçe ülkemizde sağlık alanında ciddi ilerlemeler oldu. Özel hastane sayısı, nitelikli yatak ve hasta odalarının konforu arttı. Hastaneler mükemmel tıbbi cihazlarla donatıldı. Verilen hizmetlerin hızı arttı, kalitesi arttı. Bütün bu gelişmeler sadece özel hastanelerde olmadı. Kamu ve üniversite hastanelerinde de gelişmeler yaşandı. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ve bilginin paylaşımı arttı. Doktorlar yardımcı sağlık personelleri, hemşireler, laborantlar, teknisyenler daha iyi yetişme şansı yakaladı. Ülkemiz sağlıkta cazibe merkezi oldu. Bir çok ülkeden Balkanlardan OrtaDoğu dan, Kafkaslar dan, Kuzey Afrika dan, Türk Devletleri nden, Avrupa ülkelerinden ülkemize hasta göçü başladı. Ülkemiz insanı da sağlık kurumlarımıza güvenerek teşhis ve tedavi için çareyi yurtiçinde aramaya başladı. En önemli hastalıklarda da tedaviyi ülkesinde yaptırmaya ve Türk Tıbbına kendisini ve yakınlarını emanet etmeye başladı. Avrasya Hospital kanser konusunda ilk ciddi yatırımları yapmış bir özel hastanedir. Radyasyon onkoloji merkezini hastane içinde kurmuş ilk özel hastanedir. Kanser teşhis ve tedavisi konusunda Türkiye nin referans kurumlarından biridir. Onkoloji Merkezimizde Lineer Akselatör (Linak), Kobalt, Similatör, üç boyutlu tedavi planlama ünitesi, 128 kesitli onkolojik yazılımı olan, 3 boyutlu tümör takibi yapılabilen özellikli cihazlarımız mevcuttur. Konformal radyoterapi IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) yapılabilmektedir. Medikal Onkoloji ünitesinde de Kemoterapi tedavileri yapılmakta, düzenli hasta takibi yapılabilmektedir. Kanser teşhisi içinde hastanemiz Görüntüleme Ünitemizde özellikli Ultrason Cihazları, Renkli Doppler, MR, Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Anjio Cihazı, Endoskopi Ünitemizde Bronkoskopi, Gastroskopi, Duedeonoskopi, ERCP, Sistoskopi, Üreterorenoskopi gibi ileri teşhis cihaz ve ekipmanları bulunmaktadır. Bu alanda becerikli bilgili hekim ve teknisyen kadromuz mevcuttur. Tam gün çalışan Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji laboratuarlarımızda etkin teşhis imkanları vardır. Hastanemiz girişimsel radyolojide, endoskopik tetkiklerde, ameliyatlarda frozen section yaparak kanser tanısını erken koyma şansına sahip bir hastanedir. Her Çarşamba kanser alanında uzmanlaşmış hekimle tümör konseyleri yapılmaktadır. Tümör-Kanser konseylerinde Medikal Onkolog, Radyasyon Onkoloğu, Radyologlar, klinisyenler, cerrahlar bulunmakta her hafta birçok hastanın tedavisine karar verilmektedir. Doktorlar bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşmakta, konseyden çıkan sonuçlar hastalarımıza şifa olarak dönmektedir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. sloganıyla yıllardır binlerce insana şifa verdik vermeye de devam ediyoruz. Kanserin hem teşhisinde hem tedavisinde erken sonuç almaya, hayat kurtarmaya hedeflenmiş bir hastaneyiz. Sağlıkla kalın hoşça ve mutlu kalın. Nisan - Mayıs - Haziran, 2013 Ad na Sahibi : Op. Dr. Hüseyin Urlu Genel Yay n Yönetmeni: Op. Dr. Tamer Sözen Yaz flleri Müdürü: Ömer Urlu Yay n Koordinatörü: brahim Urlu Bilgi fllem ve letiflim: Güner Mollao lu - Gülay Tunçel Uz. Dr. Ahmet Altun Op. Dr. Ali Güven Ak nc Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Uz. Dr. Ali Vardar Op. Dr. Arman Çitçi Uz. Dr. Ayflegül Navdar Dr. Akın Ünal Uz. Dr. Banu Altoparlak Op. Dr. Bülent Öztürk Uz. Dr. Celal Gölgeci Doç. Dr. Cenk Tataroğlu Op. Dr. Coşkun Görmüş Uz. Dr. Deniz Yardımcı Uz..Dr. Ebru Öztürk Op. Dr. Ebru Topuz Uz. Dr. Emre Güler Uz. Dr. Ersin Sar Prof. Dr. Esat Akıncı Dt. Eylem Uslu Op. Dr. Ferhat O uz Op. Dr. Fuat Kurflun Op. Dr. Gamze Baykan Dr. Hakan Oğurlu YAYIN KURULU Baflhemflire: Gülay Aziret Uz. Dr. Handan Yaflar Op. Dr. Hasan Lice Op. Dr. Hüseyin Urlu Uz. Dr. Ifl l Soysal Op. Dr. stepan Suna Op. Dr. Kemal Y ld r m Doç. Dr. Mahmut İlhan Prof. Dr. Mehmet Meriç Op. Dr. Mehmet Koç Uz. Dr. M. Ali Talay Uz. Dr. Melek fialc o lu Uz. Dr. Nilgün Demirba Dr. Nur Arslan Op. Dr. Nurcan Dalan Op. Dr. Özgür Çetiner Op. Dr. Özgür Odabafl Op. Dr. Özgür Ortak Uz. Dr. Suzan Uzan Uz. Dr. fienay S ld r Op. Dr. Tamer Sözen Dr. Türkan Kasabal Uz. Dr. Türkan Zeybel Uslu Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi YAYIN DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Ayan Gülgönen - Prof.Dr. Bülent Ergun Prof. Dr. Gökhan Töre - Op.Dr. Halil Önsoy Op.Dr. Halil Toplamao lu - Prof.Dr. Kürflat Bozkurt Prof.Dr.Lemi brahimo lu - Doç. Dr. Rafet Yi itbafl Prof.Dr. Türker Özkan - Prof.Dr. Hasan Serdaro lu LET fi M: Befltelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi 101. Sk. No:107 Zeytinburnu - stanbul Tel:(0212) (pbx) Fax: (0212) Grafik, Tasarım ve Baskı: Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: Topkap - stanbul Tel: (0212)

4 AVRASYA HOSPITAL KANSER ÖZEL SAYISI Her Hafta toplanan Onkoloji Konseyi kanserli hastalara umut oluyor. Hastanemiz 15 yıldan bu yana etkin şekilde kanserle mücadele ediyor. Kurulduğundan bu yana den fazla hastanın tedavisini gerçekleştiren Onkoloji bölümümüz 2012 yılında faaliyete geçen Kemoterapi ünitesi ile ilaçlı kanser tedavisinde de önemli bir noktaya geldi. Her Çarşamba toplanan Onkoloji Konseyi ile ABD. ve sağlık sistemi gelişmiş bir çok ülkede uygulanan değişik branştaki hekimlerin bilgi birikimlerini bir araya getirerek hastaya en doğru teşhis ve tedaviyi uygulamak adına özellik arz eden hastaları için aynı masa etrafında toplanarak fikir alışverişi yapmalarını biz de Türkiye de ilk uygulayan sağlık kuruluşlarından olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrasya Hospital olarak sürekli kendimizi geliştirmek ve ilerlemek istiyoruz. Bu başarılı çalışmalarımızdan dolayı da eskiden hastalarımız tedavi için yurt dışına giderken bugün tam tersi olarak dünyanın bir çok ülkesinden hastanemize gelen hastaları görünce ülkemiz adına seviniyoruz. Özel sağlık kuruluşları içinde ilk ruhsatlı onkoloji bölümü kuran Avrasya Hospital bu konuda teşhis ve tedavi yöntemleri ile alakalı her gün kendini geliştirerek alanında aranılan bir sağlık kuruluşu olmuş durumda... Onkoloji Konseyi toplantılarında Doç. Dr. Mahmut İlhan, Başhekim Uzm.Dr. Türkan Uslu, Başhekim yardımcısı Göğüs Cerrahisi Op.Dr.Ali Güven Akıncı, Göğüs hastalıkları Uzm. Dr. Banu Altoparlak, Patoloji uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Demirbağ, Genel Cerrahi Op.Dr. Coşkun Görmüş ve Op. Dr. Hasan Lice, Radyoloji Uzm. Dr. Ahmet Altun, Başhemşire Gülay Aziret in katıldığı toplantılarda her hekim kendi konusu ile ilgili bilgileri meslektaşlarına aktardı. Kendi konularında uzman doktorların dev ekranda yansıtılan kanser hastasının durumu ile alakalı görüşlerini ifade ettikleri toplantılarda birinci amaç hastalara şifa vermek. Hekimler hastaları için en doğru teşhisi ve tedavi yöntemini bulmak için fikir alış verişi yaptıkları toplantıda bilimsel bilgilerini ortaya koyuyorlar. Başhekim Dr. Türkan Uslu Avrasya Hospital olarak sürekli teknoloji ve konusunda uzman hekim arkadaşlarımız ile kendimizi yeniliyoruz. Hastanemizin B Bloğu hizmete girdikten sonra aramıza çok değerli hekimler katıldı. Hastanemizin yönetimi ciddi manada çok yüksek bedeller ödeyerek hastanedeki medikal makina parkurunu yenilediler. Kanserin tüm evrelerinde teşhis, tanı ve tedavi aşamalarında tüm cihazlarımız yenilendi. MR, 128 Kesit Tomografi, Mamografi gibi özellikli cihazlar yenilendi. Avrasya Hospital olarak amacımız hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavi ile yardım etmek ve şifa bulmalarını sağlamak... 4

5

6 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm. Kanser Tedavisinde Bu yazıda ASCO(American Society of Clinical Oncology) nun tespit ettiği-tanımladığı 2012 yılında onkolog pratiğini değiştiren yeni gelişmeler not edildi.önemli gelişmelerin yeri ve sayısı aşağıdaki gibidir. Araştırma yeri ve sayısı Meme kanseri:3 Prostat kanseri: 1 Özefagus:1 Kolon kanseri:2 Over kanseri: 1 Akciğer kanseri:1 Multiple Myeloma:2 Sarkoma:1 Meduller Troid Kanseri:1 Basal Cell Carcinoma:1 Destek tedavisi:2 Yaşlı Hastalar:2 İlaç Pertzumab, TDM-1, Evorilimus Enzalutamide KRT +C vs C Regorafenib+Sigmoidoskopi Bevacizumab Carboplatin-Pemetrexed Lenalidomide idame Pazopanib Kabozantinib Vismodegib Olanzapine, Deluxetine Kanser hastalığı önemli bir problemdir, önemi öldürücülüğü ve korkutucu olmasından kaynaklanır. Yeterli kalitede mortalite verileri dünyanın %30 için vardır, ancak tüm dünyada yaygın görülmektedir. Bu rakamların hepsi kanser kayıtları sayesinde bilinirler, kayıtlar ABD de NCI-SEER programı ile alınır, az gelişmiş ülkelerde IARC bölgesel kayıtlarına dayanarak hazırlar. Kayıtları olmayan ülkelerde insidens oranları komşu ülkenin mortalite veya mortalite oranlarına bakılarak tahmin edilir. Kanser tipi, kanserin yeri ve histolojisine dayalı ICD kodlamasına göre kaydedilir. Dünyada 2008 kayıtlarına göre yeni tanı konulan kanser sayısı 12.7 milyon, ki bunun 5.6 milyonu gelişmiş dünya coğrafyasında geri kalan 7.1 milyon ise az gelişmiş ülkelerden gelir. 74 yaşına kadar herhangi bir kansere yakalanma olasılığı gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak gelişmemiş ülkelere göre 2 kat fazladır.(gelişmiş ülkelerde:%31 erkek ve %22 kadın, gelişmemiş ülkelerde %9.1 ve %9). Bu gelişmiş ülkelerde potansiyel öldürücü olmayan sessiz kanserlerin sık yakalanması ve az gelişmiş ülkelerde ise kanser hastalarının geç evrede yakalanması ve yaşam süresinin kısalığı ile ilglidir. Kanser hastaların yaşam süresi hesaplanırken 5 yıllık sağkalım genelikle ölçülür, kanser hastasındaki bu rakam ile kanser olmayanlardaki aynı yaş grubundaki insanların karşılaştırılması ile sonuç alınır. Misal 2001 yılındaki kadın meme kanserinde 5 yıllık sağkalım %89.8 iken aynı rakam sağlıklı olanlarda %99.8 idi. Kanser korkulu bir hastalık olmasına rağmen son yıllarda tedrici olarak yaşam süresinde uzama görülmüştür, bu uzama tarama testleri sayesinde erken yakalanan kanserin öldürücü olmaması ve böylece ortalama ömrün uzaması ve ayrıca tedavilerdeki ilerleme ile ilgilidir. Örneğin, 1970 lerde ABD de kansere yakalanan insanların %50 5 yıl yaşarken şimdilerde bu oran %65 cıvarındadır yılında onkoloji uzmanı pratiğini değiştiren gelişme ne anlama gelir?. 6

7 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm. Yeni Gelişmeler... Bu yeni çıkan ilaç ve tedavi yönteminin eskisinden üstün olduğunu, böylece eskiden sıralamada standart tedavi diye kullanılan bu tedavinin yerini bu yeni tedaviye bıraktığı veya yakın zamanda bırakacağı anlamına gelir. Bu yeni çıkan ilaç veya tedavi yöntemi eskisi ile faz III kontrollü araştırma denilen hastalar üzerinde yapılan en önemli çalışmalar ile test edilir ve sonuç pozitif ise dünyadaki önemli sağlık ve ilaç daireleri bunları onaylar(abd de FDA ve Avrupada EMEA en önemli 2 tanedir) ve sonra ülkemizde sağlık bakanlığı ruhsatlar, böylece bizde hastalara günlük tedavimizde uygularız. Ülkemizde ve dünyada hastaların bazı hekim veya hekim olmayan kişilerin kullandığı bitkisel/alternatif tedaviler genellikle standart laboratuar testlerini kullanarak denenmemiş veya az denenmiş, insan çalışması ya yok yada çok çok nadiren faz I-II negatif(zakkum-no extresi) sonuçlanmıştır. Bu nedenle bitkisel standart olmayan tedavileri biz yeterince denenmediği için ilaç olarak tıbbı tedavi ile beraber önermiyoruz, yan etki artışı ve etki azalmasına yol açabilmektedir. Kanser korkulu bir hastalık olmasına rağmen son yıllarda tedrici olarak yaşam süresinde uzama görülmüştür, bu uzama tarama testleri sayesinde erken yakalanan kanserin öldürücü olmaması ve böylece ortalama ömrün uzaması ve ayrıca tedavilerdeki ilerleme ile ilgilidir. Yukardaki yeni gelişmelerin 11/18 (%61) hedefe yönelik ilaçlardır, yani kemoterapi değildir, bunlar ya kemoterapi yerine tek başına, ya ondan sonra yada onunla beraber kullanıma girmektedir. Yan etkileri genellikle daha az veya kolay yönetilebilir durumdadır. Kanser kütlesi içindeki genetik değişiklik hedeflenerek ilaç endüstrisi tarafından üretilir. Bazı ilaçlar bir hastalığın kaderini değiştirmiş yada bir hastalıkda küçük bir alt grupda başarıyal kullanılmaktadır. Gelecekte kanser ile mücadelede eskiye göre doktor ve hastalar daha şanslıdırlar. Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm Ağrı doğumlu.1989 yılında Erzurum Tıp Fakültesini bitirdi.1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve 2000 yılında aynı fakülteden Medikal Onkoloji dalında uzmanlığını aldı yılında Doçentlik ünvanı aldı. Muayene Saatleri : Dahili Tel:

8 Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Başkanı Onkoloji Departmanı İnsanoğlunun korkulu rüyası kanser, yeni yüzyılda da insanlarımızın yaşamlarını tehdit eden hastalıkların en başında gelmektedir. Kanserle mücadele büyük yatırımlar, modern donanımlar ve bu konuda yetiştirilmiş deneyimli tıbbi ekip gerektirmektedir. Ülkemizde bu amansız hastalıkla mücadele günümüze kadar ağırlıklı olarak kamu sağlık kuruluşlarına bırakılmıştı. Artık son yıllarda devletimizin üstündeki bu ağır yük artık özel sağlık kuruluşları tarafından da karşılanmaya başlanmıştır. Avrasya Hospital Kanser Merkezi bu alanda özel sektör tarafından yapılan ilk ciddi yatırımlardandır. Günümüzde Avrasya Hospital Eksiksiz Onkoloji Departmanı olan sayılı birkaç özel hastaneden biridir. Hastanemizde ayaktan ve yatarak tedavi imkanları mevcuttur. Hastaların tedavisi dışında tanı, takip ve sağlıklı kişilerde de tarama çalışmaları yapılmaktadır. Eksiksiz Onkoloji Departmanı alanında en ileri teknolojiler kullanılarak ülkemize kazandırılan Avrasya Hospital Onkoloji Merkezinde erken teşhis ve tedavi üniteleri nasıl çalışıyor, bu konuda neler yapılıyor? Doğru teşhis ve yeterli tedavi için nelere gereksinimimiz var ve biz bunların ne kadarına sahibiz? Aşağıda bu soruların cevabını bulacaksınız. Onkoloji alanında uğraş vermesi gereken sağlık merkezlerinde öncelikle hastaların tanısını kolaylaştıracak tüm klinik ve gelişmiş laboratuar yöntemlerinin yapılandırılmış olması gerekmektedir. Deneyimli tıbbi ekibin yanı sıra son sistem görüntüleme departmanları olmalıdır. Hastanemizde bu işlemler için multislice bilgisayarlı tomografi (BT 128 slice), magnetik rezonans (MR 1,5 Tesla), tam donanımlı 4-D ultrason, genel radyoloji ve mamografi üniteleri vardır. Tüm analizleri yapabilecek, bu arada tümörlere özgü marker ve tetkikleri inceleyecek laboratuarlarımız, her türlü olanağa sahip patoloji laboratuarımız ve onkoloji deneyimi olan uzmanlarımız, ayrıca endoskopik araştırmaları yapacak olanak ve uzmanlarımız (Endoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi vs.) bulunmaktadır. Hastalarımızın sahip olduğu tüm bu olanaklar yardımıyla tanısını koyduğumuz malign hastalığın tedavisinde günümüzdeki üç büyük tedavi yönteminden yararlanmaktayız; a-) CERRAHİ: Tümörün ve etrafındaki riskli dokuların çıkarılması genellikle büyük bir cerrahi girişim gerektirmektedir. Bunun için hastanemizde modern cihazlarla donatılmış ameliyathaneler, anestezi aygıtları ve deneyimli ekipler, yoğun bakım üniteleri kurulmuş ve büyük bir başarı ile hastalarımıza şifa dağıtmaktadır. b-) RADYOTERAPİ: Işın tedavisi için ise tamamen en son sistem aygıtlarla organize edilmiş eksiksiz bir Radyasyon Onkolojisi departmanımız vardır. Radyoterapide amaç, tespit edilen tümör volümüne etkin doz verilirken çevre sağlıklı dokuyu maksimum korumaktır. Biz de tedavimizi planlarken bu amaca uygun davranmakta, hastamıza ve hastalığına ait bulgulara göre küratif veya palyatif ölçekte uygulamalar yapmaktayız. Bu çok duyarlılık isteyen konuda, sahip olduğumuz uzman kadromuz ve elimizde bulunan modern araç gerecin yardımlarından faydalanmaktayız. 8

9 Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Başkanı Nasıl Olmalı? Radyasyon Onkolojisi Departmanımızda hastalarımız uzman hekimlerimiz tarafından muayene edilir ve uygulanacak tedavi saptanır. Bu aşamadan sonra hastaların tedavi edilecek anatomik bölgeleri similatör denilen, basit anlamda özel olarak tasarlanmış bir röntgen ünitesinde (aslında çok hassas şartlarda) belirlenir. Daha sonra bu bulgulara dayanarak ışın verilme seanslarına geçilir. Işınlama hastanemizde Kobalt60 ve son sistem Lineer Akseleratör (LİNAK) aygıtları ile gerçekleştirilmektedir. Işınlama planlamalarında da özel olarak geliştirilmiş modern tedavi planlama sistemleri kullanmaktayız. Tümörün lokal ışınlamaları için ise (BRAKİTERAPİ), özel ameliyathane koşulları cihazlar ve bu yöntem için özel olarak hazırlanmış ışın kaynakları kullanmaktayız. Tekrarlamak gerekirse; tüm bu işlemlerin ideal şartlarda değerlendirilmesi ve hastaya sağlıklı bir şekilde ışın tedavisinin uygulanabilmesi için gerekli olan deneyimli radyasyon onkologlarına, deneyimli rdayasyon fizikçilerine, bilgisayarlı similatör ile tedavi planlama sistemlerine ve son sistem ışınlama aygıtlarına sahibiz. c-) KEMOTERAPİ: Hastaların ilaçla tedavisi Medikal Onkoloji kapsamında ele alınmalı ve bu iş için özel bir ekip yetiştirilmelidir. Ekibin başında ise, deneyimli bir Medikal Onkoloji Uzmanı doktor bulunmalıdır. Avrasya Hospital Kanser Merkezi bünyesinde, kanser tedavisindeki gelişmeleri, yeni çıkan ilaç ve tedavi yöntemlerini sürekli araştıran ve hastalarımıza en son yenilikleri sunan bir ekip çalışmaktadır. Medikal Onkoloji servisimizde ayaktan ve yatarak tedavi edilecek hastalarımız için özel servis ve odalara sahibiz. Kemoterapinin emniyetli bir şekilde yapılmasının yanı sıra, hastanın tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesi, genel gidişin ve laboratuar bulgularının izlenmesi de yaşamsal önem taşımaktadır. Ayrıca, hastalığın ileri aşamalarında gerek duyulacak yoğun, ağrı ile savaşım ve beslenme sorunlarının giderilmesi gibi faktörlerinde bu işleri bilenler tarafından gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Avrasya Hospıtal Kanser Merkezi deneyimli ekibi ve araç gereç donanımları ile bu inanç ve sorumluluk hareket ederek tüm insanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve düzeyli bir sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşamaktadır. Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Baflkan 1943 zmit do umlu stanbul T p Fakültesi mezunu Ayn Fakültede Kad n Do um Klini inde Uzmanl k e itimi st.t p Fakültesi Raryoterapi Klini inde Uzm. e itimi ayn Fakültede Radyoterapi Klini inde Bafl Asistanl k nstitut Gustave-Roussy (Paris) tez çal flmalar 1982 Radyoterapi Doçenti 1988 y l nda Radyoterapi Profesörü oldu. Avrasya Hospital Kurucusu ve Onkoloji Merkezi Koordinatörlü ü görevini yürütmektedir. 9

10 Uz. Dr. Züleyha Ö. KADEHÇİ Radyasyon Onkoloji Radyasyon Onkolojisi Denince Aklımıza Ne Gelir? Avrasya Hastanesi ruhsatlandırılmış Onkoloji Merkezi (Radyoterapi) olan ilk özel hastanedir. 14 yıldır ortalama hastaya tedavi olanağı sunulmuştur. Bu birim teknolojiye ayak uyduran, dinamik, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Bütün onkoloji birimi çalışanları güleryüzlü, sıcak, aile ortamını aratmayan, problemleri çözümcü kadroları bilimin ışığında hizmetlerini yürütmektedir. Radyoterapi (Işın Tedavisi) Nedir? Radyoterapi,tümör hücrelerini iyonize radyasyonla ortadan kaldırır veya etkisiz hale getirir. Vücuttaki hastalıklı organları bölgesel (lokal) olarak tedavi eder. Radyoterapide Kullanılan IMRT Tekniği Nedir? Avantajları Nelerdir? IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), tedavi sırasında uygulanan ışının yoğunluğunu ayarlayan tekniktir. Böylece hastalıklı (tümörlü) dokulara daha yüksek doz ışın verirken, sağlıklı doku ve organları koruyarak minimum seviyede ışık dozu vererek tedavi sağlamış olur. IMRT Tekniği Avrasya Hastanesi nde Uygulanıyor Mu? Hastanemizde IMRT tekniğini uzun zamandır kullanmaktayız. Işın Tedavisi Nasıl Uygulanır? Işın tedavisi seanslar halinde uygulanır. Haftaiçi hergün hasta tedaviye gelir. Haftasonu (cumartesi, Pazar) ışın tedavisi uygulanmaz. Uygulanan seans sayısı hastadan hastaya farklılık gösterir. Hasta Işın Tedavisi Sırasında Ağrı veya Acı Hisseder Mi? Radyoterapi sırasında kesinlikle ağrı veya acı hissedilmez. Hasta Işın Tedavisi Görürken Yakınlarından Uzak Durması Gerekir Mi? Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan, damar yolundan verilen RADYOAKTİF MADDE içeren sıvılar kullanıldığında hasta yakınlarından uzakta durması gerekir. Ancak radyoterapi (ışın tedavisi) sırasında hastada radyoaktif madde kullanılmadığından HASTALARIN YAKINLARINDAN UZAKTA DURMASINA GEREK YOKTUR. Uz.Dr. Züleyha Ö.KADEHÇ Radyasyon Onkoloji 1974 Lüleburgaz da do du. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi mezunu stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dal nda ihtisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Onkolog olarak çal fl yor. Evli ve iki çocuk sahibi. Muayene Saatleri: 09:00-16:00 Dahili Tel:

11 Uz. Dr. Nilgün DEMİRBAĞ Patoloji Kanser Tanısında Patolojinin Yeri Patoloji tıbbın uzmanlık alanlarından biridir. Kelime anlamı hastalık bilimidir. Vücuttan alınan sıvı, doku örneği ve organların, özel tekniklerle, mikroskopta incelenmesi sonucunda, hastalığın kesin tanısını koyan tıp bölümdür. Patolojinin en önemli çalışma alanı kanser ve kanser öncüsü lezyonların belirlenmesidir. Hastanın klinik bulguları, radyolojik incelemeleri ve laboratuar tetkikleri, her ne kadar kanseri düşündürse de, patolojik inceleme yapılmadan; yani kanser hücreleri mikroskopta görülmeden, kesin tanı konulamaz ve hastanın tedavisi başlatılamaz. Kanser öncüsü lezyonların önceden belirlenmesi ve kanser gelişmeden önce tedavi edilebilmesinin sağlanması ise, patolojinin en faydalı olduğu alanlardan birini oluşturur. Örneğin, eskiden sık görülen bir kanser olan rahim ağzı kanseri, bugün, vaginal smear dediğimiz çok basit olarak hazırlanıp incelenen bir yöntem ile kanser öncüsü hücrelerin belirlenmesi sayesinde, nadir görülen tümörlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde sık görülen kanserlerden biri meme kanseridir. Memede belirlenmiş bir kitlenin varlığında, hastanemizde ilk uygulanan patolojik inceleme, ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz yöntemdir. Memedeki kitleye, ultrason eşliğinde ince bir iğne ile girilip sıvı çekilir. Bu uygulaması çok kolay ve kısa süreli bir işlemdir. Alınan sıvı özel teknikler ile hazırlanarak mikroskopta incelenir ve kanserin tanısı konulur. Bundan sonra genel cerrahi uzmanları tarafından hastanın operasyonu planlanır. Operasyon sırasında, cerrahi olarak çıkarılan bölgenin sınırlarının temiz olup olmadığı ve tümörün koltuk altı lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı, patoloji uzmanı tarafından incelenir. Bu yönteme intraoperatif değerlendirme (frozen) denir. Ameliyat sırasında, yaklaşık 15 dakika kadar süren bu patolojik inceleme ile ameliyatın şekli belirlenir. Ameliyat sonrasında çıkarılan doku örnekleri patoloji laboratuarına gönderilir. Burada yapılan incelemeler ile tümörün boyutu, derecesi, yayılım düzeyi gibi özellikleri yanı sıra, özel boyama yöntemleri ile, tümör hücrelerinin bazı genetik özellikleri araştırılarak rapor edilir. Hasta daha sonra, patoloji raporu ile birlikte, onkoloji bölümüne yönlendirilir. Onkoloji uzmanı, patoloji raporu ve hastanın klinik durumunu inceleyerek ek tedavi gerekip gerekmediğini; gerekiyorsa hangi ilaçların hangi dozda kullanılacağını belirler ve uygular. Sonuç olarak, patoloji kanserin tanısının konmasında, özelliklerinin belirlenmesinde ve tedavisinin planlanmasında çok önemli bir rol oynar. Uz. Dr. Nilgün DEM RBA Patoloji 1963 y l nda Bolu da do du y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Uzmanl k e itimini Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tamamlad. Avrasya Hospital da Patoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Evli ve iki çocuk annesi. Görev Saatleri : 08:00-18:00 Dahili Tel:

12 Uz. Dr. Ahmet ALTUN Radyoloji Onkolojik Radyoloji Kanser dünya üzerinde ölüm sebebleri arasında öncelikli sırada yer almaktadır. Kanserin tanısı ve tedavisi radyolojinin gelişimi ile birlikte önemli mesafe almıştır. Günümüzde kanser konusunda sahip olduğumuz bir çok bilgi, radyolojide gelişmeler sayesinde elde edilmiştir. Bu bilgiler, kanserin yeri, kanserin büyüklüğü, kanserin yayılımı vb. şeklinde sıralanabilir. Kanser alanında asıl gelişme, vucudumuzdaki kapalı yapıların, yeni radyolojik teknikler sayesinde görüntüleme olanağna sahip olmamızdır. Daha önceleri olguları sadece rontgen ile değerlendirken, bu olanağına sahip değildik. Günümüzde ULTRASON, TOMOGRAFİ ve MR teknikleri ile her organı deaylı olarak değerlendirilebiliyoruz. Bu olanaklar kanserin tanısı, takibi ve tedavisine katkı sağlamaktadır. Onkolojik görüntüleme hem hastalar için, hemde radyologlar için önemlidir. Hastalar için, erken tanı sağladığı için önemlidir. Radyolog için ise, risk gruplarını saptamak ve uygun tekniği seçmektir. Özelikle radyolog açısında kanser konusunda bilgi birikimi, deneyim, kanserli olguya radyolojik yaklaşım, uygun tekniğin seçimi ve görüntüye yorumlarken kulanılan dil önemlidir. Ayrıca bunların yanında kanser radyolojisindeki yeni teknikleri ve bilgilerin takibi ve uygulanmasıda önemli bir boyutttur. Günümüzde hem radyolojideki teknik gelişmeler, hemde kanser tedavisindeki yeni gelişmeler ile birlikte görüntüleme önemli bir rol oynamıştır.çünkü uygulanan yeni tedavi yöntemlerinin etkinliği ve seyrininin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme önemli rol oynamıştır. Bunun dışında radyolojinin kanser alanına katkısı, girişimsel radyoloji sayesinde, ulaşılması zor organlarda ve dokularda görüntü altında biyopsi almamızı kolaylaştırmıştır. Buda, patolojik tanıya daha kolay ulaşmamızı ve tedaviyi daha doğru planlamamıza olanak sağlar. Bununla birlikte radyoloji günümüzde kanser tedavisinde tedavi yaklaşımları da geliştirmiştir. Bunlar, ışın yöntemi, ses dalgaları ve bir takım madeler kulanarak tümörün küçültmesi yada tümüyle ortadan kaldırmasına kadar varan yöntemlerdir. Kısaca, radyolojik gelişmeler kanserin tanısı tedavisi ve takibinde önemli katkılar sağlamıştır. Uz. Dr. Ahmet ALTUN Radyoloji 1963 Elbistan Do umlu. Çukurova Üniversitesi Mezunu. htisas n Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dal nda, Radyasyon Onkoloji Rotasyonunu.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde tamamlad. Halen Avrasya Hospital da Radyoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Görev Saatleri: 08:00-18:00 Dahili Tel:

13 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi Meme Kanseri Dergimizin bu sayısında ; son yıllarda birçok ünlü isminde bu hastalığa yakalanması ile adını sıkça duyar olduğumuz,bazı hastalarımın ifadesi ile grip gibi oldu doktor bey cümlesinden de anlaşılacağı gibi sıklığı artan MEME KANSERİ ne yönelik bir yazı planladık. Kadınlar arasında yaygın olan 3 (üç) kanser: MEME AKCİĞER KOLOREKTAL (kalın barsak) kanserleridir. Meme kanseri tek başına kadınlarda %32 oranda kanserden sorumludur. Kanser yaşlarındaki kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olarak görülmektedir.meme kanserleri tek başlarına yaşlarında en yaygın ölüm nedenidir. Meme kanseri 20 yaş altında çok nadirdir ve 30 yaşın altında kadınlarda meme kanser toplam hastaların %2 sinden azını oluşturur. Hastalığın sıklığı: 40 yaşta 93 de 1 e 50 yaşta 50 de 1 e 60 yaşta 24 de 1 e 70 yaşta 14 de 1 e 80 yaşta 10 da 1 e yükselir. Meme kontrol ve meme muayenesine gelen birçok hastada USG de FİBRO- KİSTİK DEĞİŞİKLİKLER saptanır. Hastaların sıklıkla sorduğu soru: Meme kanseri ile ilişkisi var mı? Bu soruya açıklık getirelim. Fibrokistik değişiklikler proliferatif ve nonproliferatif durumları içeren histolojik değişiklikler grubundan oluşmaktadır. Meme kanseri görülme riski fazla olan kadınlar spesimenleri proliferatif değişiklikler gösterenlerden oluşur. Non proliferatif değişiklikler önemli ölçüde meme kanseri riskini arttırmaktadır. Meme Kanseri için Risk Faktörleri Birinci derece akrabasında (anneler, kız kardeşler ve kızlar) meme kanseri olanlarda 2-3 kat artmış riski vardır. Uzak akrabalarda meme kanseri olanlarda risk düşer. Çok sayıda etkilenmiş üyesi olan ailelerde özellikler her iki memede birden kanser ve menepoz öncesi erken yaşta başlangıçlı kanserlerde birinci derece akrabalarda mutlak risk %50 ye varmaktadır. Kadınların hayatları süresince östrojene maruz kaldıkları süre onların meme kanseri olma riskini arttırır ki bunlar : 12 yaşından önce ilk adet olması İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmak Doğurmamış olmak Menepozun 55 yaşın sonrasına kalmasıdır. Hastalarımızca sık sorulan bir konu da : Doğum kontrol hapları yada menepoz sonrası hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskini arttırıp arttırmadığıdır. Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi 1974 Razgart da do du y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi nden mezun oldu. Aral k 2002 de Haseki Araflt rma ve E itim Hastanesi nde Genel Cerrahi htisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Genel Cerrahi Uzman olarak çal flmakta. Dahili Tel:

14 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi Yapılan bilimsel çalışmalarda yaş arası oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullananlarda meme kanseri görülme riski artmadığı saptanmıştır. Menepoz sonrası semptomları düzeltmek amacıyla 5 yıldan az süre ile östrojen ve progesteron şeklinde hormon replasman tedavisi önerilmektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde iki meme kanserli hastamda da aynı üzücü durumu saptadım. Her ikisi de annelerinin de meme kanseri olduğunu ifade ettiler. Oysa yakın takip ve öncelikli davranarak Meme Kanserini çok daha erken yakalayabilirlerdi. Önerilenler : Meme Over kanseri sendromlu aileye üye bir kişi 18 yaşından itibaren aylık kendi kendini muayene yapmalı 25 yaşından itibaren yarı yılda bir klinik muayeneden geçmeli 25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır. Meme Kistleri ve Tümör İlişkisi Her 14 bayandan birinde memede kist gelişmektedir ve bu kistlerin %50 si birden çok sayıdadır veya tekrarlayandır. Birçok bayanda ilk kist formasyonu 35 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır ve nadiren 25 yaşından önce ortaya çıkar. Yapılan bir araştırmada 3000 kist aspire edilmiş(iğne ile içindeki sıvı boşaltılıp patolojik incelenmiş) sadece 3 ünün (%0.1) kanser olduğu raporlanmıştır. Kistik hastalığı olan bayanlar için kanser gelişme riski ile ilişkili olarak küçük veya mikroskobik kisti olan bayanlarda artmış kanser riskini gösteren hiçbir çalışma mevcut değildir. Memede Fibroadenom Kanser ilişkisi Fibroadenom kanserden sonra memede görülen ikinci en sık sert kitledir. 30 yaşından küçük olan bayanlarda görülen en sık tümördür. Bening (iyi huylu) bir tümördür.her ne kadar fibroadenomlar malign (kötü huylu) potansiyeli olmayan tümörler olarak düşünülselerde epitelyumyal elemanlar memenin herhangi bir yerinde olduğu gibi buradada neoplazi riski taşıyorlar. Daha önce fibroadenom tedavisi görmüş bayanlarda ılımlı derecede meme kanseri riski bulunduğu bildirilmiş ve büyüklük olarak bu risk normal popülasyondan iki kat daha fazladır. KADINLARIN KENDİ KENDİNİ MUAYENESİ VE ERKEN TEŞHİS Kadınların kendilerini her ay düzenli olarak muayene etmesi çok çok önemli bir husustur. Genellikle meme kanserlerinin %75 i kitle nedeni ile saptanır ve bunların % 75 i hastanın kendini düzenli muayenesinde yada rastlantısal olarak saptanmasıyla bulunur. Bir ayna karşısında kendisini muayene edip, her iki meme arasında fark, anormallik daha önce olmayıp yeni oluşan bir sertlik var mı? koltukaltlarında sertlik, hassasiyet var mı? kolların başın üzerine kaldırılarak meme derisinde çekilme, çekme var mı kontrol edilmelidir. En ufak şüphede mutlaka, hiçbir şey olmasa da arada klinik muayeneye gidilmeli, Meme kanserleri genellikle ağrısız ve sert bir kitle olarak da gelir. Meme kanseri özellikle erken yakalanan Meme Kanseri ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR. Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir. MEMEDE KİTLEYE YAKLAŞIM Meme kanserinden başka meme sıklıkla görülen iyi huylu dediğimiz kitle ve lezyonlarda sık görülür. Basit Kist Fibrokistik hastalık (çok sayıda kistler) Fibroadenom Duktal ektazi Yağ nekrozu Meme apsesi Galaktosel gibi lezyonlar sık görülenlerdir. TEŞHİS Klinik muayene Gözle muayene (inspection) : Memelerde asimetrik büyüklük farkı, deride renk değişikliği, portakal kabuğu 14

15 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi görünümü, kabarıklık, çöküntü, açık yara, meme başında çekilme, akıntı gibi görüntüler önemlidir. Elle Muayene (palpasyon) : Meme dokusu saat 12 istikametinden başlanarak saat yönünde, elin 3-4 parmağıyla meme dokusu göğüs kafesi üzerinde sıkıştırılarak yapılır. Her iki memenin tüm alanları, meme başı ve koltuk altları iyice muayene edilir. Şüpheli lezyon bulunmuş ve yeni fark ediliyorsa muayene daha titizlikle yapılır. Sert düzensiz kitleler kanseri düşündürür. Benign kitleler daha hareketli, çevreye fiske değil, ağrılı değil (inflamatuar kanser hariç) Ancak tanı; radyolojik, ultrasonik görüntüler sonrası yapılan biopsiler ve patolojik incelemelerle konur. RADYOLOJİK İNCELEME Mamografi: Önemli bir tanı aracıdır. Düzensiz kenarlı spiküler uzantıları olan, opasite artışı olan veya küme oluşturmuş, küme şeklindeki mikrokalsifikasyon içeren lezyonlar kanser düşündürür. Ultrasonografi: Kolay uygulanması hastanın daha kolay kabullenmesi pek çok merkezde yapılabilmesi yönünden sık başvurulan bir tetkik şeklidir. Tespit edilen kitlenin iç yapısı konturları, boyutları, kistik veya solid oluşu hakkında daha net bilgi verir. 5-10mm lik lezyonlar tespit edilebilir. Mikrokalsifikasyonlar gözden kaçabilir. Doppler ultrasonografi yapılarak lezyon detaylı incelenebilir. USG ile iğne aspirasyon biopsisi, kist boşaltılması yapılabilir. Meme MR: Özellikle dinamik meme MR incelemeleri, kritik lezyonların daha iyi tanımlanmasını sağlıyabilmekte, lezyonun benign veya malign olma olasılığı hakkında yazılım ve grafiklerle daha ileri fikir verebilmektedir. HİSTOPATOLOJİK İNCELEME Meme kanserinin kesin teşhis yöntemidir. İ.İ.A.S. (İnce İğne Aspirasyon Siotolojisi) Palpe denilen kitle veya USG eşliğinde tespit edilen kitleden iğne ve injektörle hücreler aspire edilir Patolog tarafından sitolojik inceleme yapılır. Tru-cut Biopsi Daha fazla doku parçası alınarak patolojik tetkik yapılır. Doğru tanı oranı İ.İ.A.S. e göre fazladır. İnsizyonal Biopsi Büyük tümör veya inoperabl tümörlerden bistürü ile kısmı patolojik tetkik için bir parça alınmasıdır. Kesin patolojik teşhis sağlanır. Eksizyonel Biopsi: Kitlenin damarının çıkarılması ve patolojik kesin teşhis için yapılır. Frozen Section: Ameliyat esnasında, kitlenin tamamının alınıp bir parça alınarak yapılan kesin patolojik tanı için yapılan bir işlemdir. TEDAVİ Cerrahi Tedavi: Özellikle Evre 1-2 döneminde yani tümör henüz doku dışına taşmamışsa kesin tedavi cerrahidir. Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır. Burada meme koruyucu ameliyatlar tercih edilir. Koltukaltı diseksiyonu yapılabilir. Evre 2-3 ve evre 3A.B olan koltuk altı lenf bezlerine sıçramış meme Ca larda mastektomi ve aksiler küraj yapılması uygundur. Uzak metastaz yapmış başka organlara sıçramış vakalarda palyatif dediğimiz geçici rahatlık sağlayacak ameliyatlar yapılır. Radyoterapi (Işın Tedavisi): Genellikle ameliyat sonrası uygulanır. Bölgesel lüks veya yayılıma karşı koruyucu olarak kullanılır. İlerlemiş vakalarda tümörü küçültmek veya metastatik lezyonu durdurmak amacıyla yapılmaktadır. Kemoterapi (İlaçla Tedavi): Kanser tedavisinde kullanılan, kanserin ilerlemesini durduran bunun için kullanılan ilaçlarla yapılan tedavidir. 15

16 Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi Kolorektal Kanserler (Kalın Bağırsak ve Çıkış Bağırsağı Kanserleri) Kalın bağırsağın sağ tarafında (ince bağırsakla birleştiği bölgeye yakın bölgelerinde) en sık görülen belirtisi dışkı ile birlikte gizli (fark edilmeyen) kan kaybıdır. Hastalar gözle fark edilemeyen bu kanamaya bağlı kansızlık ve halsizlik şikayeti ile doktora gelirler. Aşırı yorgunluk, eskisi gibi iş yapamama ve nefes darlığı şikayetleri de ek olarak görülebilir. Diğer önemli bir bulgu da bağırsak alışkanlıklarında değişikliktir. Zaman zaman kabızlık ve / veya ishal atakları olabilir. Bu dönemde karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz bu bulgulara ek olarak ortaya çıkabilir. Kalın bağırsağın sol tarafında (makata yakın kısımlarında) yerleşen kanserlerde sıklıkla kanla ile karışık dışkılama şikayeti gözlenir. Hastalar dışkılama alışkanlıklarında değişiklikten, sıklıkla kabızlıktan şikayet ederler. Dışkılama sonrası rahatlayamama, karın ağrısı (özellikle sol alt taraflarda görülür) ile aşırı gaz ve şişkinlik diğer belirtilerdir. Kolon ve rektum sindirim sisteminin kalın barsak olarak adlandırılan kısmını oluşturur.kalın barsakların yaklaşık cm lik üst kısmına kolon cm lik alt kısmına ise rektum adı verilir.yiyecekler mide ve ince barsaklarda sindirildikten sonra kalın barsaklara gelirler.burada barsak içeriğinin içinde sindirim sisteminin daha üst kısımlarında emilmemiş olan su da vücutça emilerek geriye gaita olarak adlandırılan katı kısım kalır.gaita kolon ve rektum boyunca ilerleyerek daha sonra anüs yoluyla vücuttan atılır.kalın Bağırsak Kanseri diğer adı ile Kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) bu bölgelerin kanseridir ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. Kanser türleri arasında en yaygın olanlardan biri olan kolon kanserine dünyada her yıl 1 milyon Türkiye de ise 6 bin kişi bu hastalığa yakalanmaktadır. Kolon kanseri ülkemizde erkeklerde akciğer, prostat ve mesane kanserinden sonra 4. sırada, kadınlarda ise meme kanserinden sonra 2. sırada görülmektedirbelirti vermeyen ve yavaş ilerleyen hastalık özellikle 50 yaş ve üzerindekileri tehdit eder. Erken teşhis edilen kolon kanserinde başarı oranı yüzde 95 tir. Kalın bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri 50 yaşından sonra görülen kanserler içinde sıklık derecesi açısından önemli bir yer tutuyor. Düzenli sağlık taramalarının yapıldığı toplumlarda ise kolon kanserlerinde ciddi bir oranda bir azalma söz konusudur. Bu da erken tanının önemini bir kez daha göstermektedir. Önemli olanın erken teşhistir. ABD de her yıl yaklaşık olarak 30 bin kişinin hayatı kurtarılabiliyor. Erken tanı konulduğunda başarı oranı yüzde 95 lere ulaşır. Ancak ülkemizdeki hastaların sadece 5 te 1 inde erken evrede tanı konulabiliyor. Belirti ve Bulgular Nedir? Belirti ve bulgular kanserin kalın bağırsak içinde yerleştiği yere göre değişiklik gösterir. Bu belirti ve bulgular aynı zamanda başka hastalıklarda da gözlenebilir. Bu nedenle kesin tanı için detaylı bir inceleme yapılması gereklidir. Karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle yaygın hastalığı gösteren geç semptomlardır. Pek çok polip ve kanser, belirti ve bulgu vermez. Bu nedenle hastalar, genelde doktora, hastalığın ileri evresinde başvurur. Karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle ilerlemiş hastalığa işaret eden geç belirtilerdir. Kalın bağırsak kanserinde görülen özetle belirti ve bulgular: Makattan kan gelmesi Dışkıya kan bulaşması Dışkılama alışkanlıklarında değişim Dışkının incelmesi İshal ve kabızlık atakları Anemi(kansızlık), halsizlik, devamlı yorgunluk Şişkinlik, aşırı gaz İzah edilemeyen kilo kaybı 16

17 Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi Tanı Yöntemleri Yapılan araştırmalar, bugün kolon kanserinin taranabilir ve önlenebilir bir kanser olduğunu ortaya koyuyor. Erken tanı hastalığa bağlı ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltıyor. Kolon kanserinde kullanılan tanı metotları : Dışkıda Kan Testi: Dışkı laboratuvardan alınan özel bir kağıda konarak ve laboratuvarda inceleniyor. Bu testle dışkıda görülmeyecek kadar az miktardaki kanamanın özel bazı testlerle saptanması amaçlanıyor. Sigmoidoskopi: Bu incelemede video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir sistem ile kalın bağırsağın alt kısmını incelenir Kolonoskopi: Kalın bağırsağın tümünün incelenmesini içeren bir yöntemdir. Kolonoskopinin de mammografi gibi tarama amaçlı olarak yaptırılması önerilmektedir.50 yaşın üstündeki kişilerin risk durumuna göre kolonoskopi yaptırması görüşünde birleşiyorlar. Polip saptandığında işlem sırasında çıkarılır ve incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Bir kez polip alınan kişinin daha sonra yıllık olarak kolonoskopi ile izlenmesi gerekiyor. Sanal Kolonoskopi: Tomografi cihazından elde edilen bilgilerin, özel bilgisayarlarla endoskopik görüntülere dönüştürülmesi şeklinde tanımlanan sanal kolonoskopide barsağın tümü görüntülenebiliyor. Sanal kolonoskopi bir cm den daha büyük poliplerin tanısını kolonoskopi ile benzer doğrulukla yapabiliyor. Ancak kalın barsak iç yüzeyinin hastalıklarının tanısı, poliplerin çıkarılması ve parça alınması için standart kolonoskopi yine de gerekebiliyor. Biyopsi: Bağırsaktan bir parça alınarak mikroskop altında inceleniyor. Tedavi Ameliyat, kolon kanserinin başlıca tedavisini oluşturuyor ve en çok kullanılan metotların başında geliyor. Ameliyatla tüm kanserli dokunun temizlenmesi hedeflenmektedir. Operasyonda, görünen tümör dokusunun çıkarıldığı durumlarda bile tümörün barsak katmanlarına ve lenf bezlerine yayılımına göre bazı hastaların kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyacı olabileceğini belirtilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi ile gözden kaçabilecek kanser hücrelerinin de yok edilmesi hedeflenmektedir. Erken Teşhis Önemli Kolon kanserinin erken teşhisle önlenebilmektedir. Kalın barsak kanserlerinin % 80 den fazlası bağırsaktaki polip denilen yapılardan kaynaklanırlar. Polipler bağırsağın iç yüzünde oluşan, bağırsak içine doğru uzanan yapılardır. Kalın bağırsakta polip bulunma olasılığı yaş ilerledikçe artmakta, 50 yaş üzerindeki insanların % unda, 70 yaşındaki insanların da yaklaşık yansında polip bulunmaktadır. 50 yaşından itibaren yapılan tarama testleriyle bağırsak kanser öncüsü poliplerin saptanarak çıkarılması hayat kurtarıcıdır. Düzenli sağlık taramaları yapıldığında toplumlarda kolon kanserinde ciddi bir azalma olduğu ortaya çıkmıştır. Hiçbir şikayeti olmayan kişilerin bile 50 yaşına geldiklerinde ilk kolonoskopilerini yaptırmalarını,, normal çıkması halinde on yılda bir tekrar ettirmelerini öneriyorum. Eğer kolonoskopide polip çıkarsa iki veya üç yıl sonra bir kontrol daha yapmak gerekebilir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin ilk kolonoskopilerini 40 yaşında yaptırmaları gerekiyor.ve daha sonra her yıl dışkıda kan testi yaptırması gerekiyor, Kolorektal Kanserlerden Korunmak ve Riski Azaltmak İçi Ne Yapılmalıdır? Fiziksel Egzersiz Yapmak: Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerde, Kalın Bağırsak Kanseri dahil bir çok kanserin gelişme riskinin azaldığını göstermiştir. Haftada 5 gün, dk arasında orta şiddette veya günlük 150 kalori harcanmasına neden olan egzersizler yapılmalıdır. Aşırı Kilolardan Kurtulmak: Fazla kilolar kanser riskini artırmaktadır. Sigara Kullanmamak: Diğer kanserler gibi sigara kullanımı, kolorektal kanser riskini de anlamlı oranda arttırmaktadır. Aşırı Alkolden Sakınmak: Yapılan çalışmalar alkolün kolon kanser riskini artırdığını göstermiştir. Erkeklerin günde iki bardak kadınların ise günde bir bardaktan fazla alkol tüketmemesi gerekir. Sağlıklı Gıda Tüketimi: Kesin olarak kanıtlanmamış olsa da kolorektal kanserden korunmada, diyetin belirgin bir rol oynadığına dair bazı kanıtlar vardır. Bilindiği kadarıyla posadan, liften (fiberden) zengin, yağdan fakir diyet, kolorektal kanserden korunmaya yardımcı tek diyet şeklidir. Sonuç olarak: Beslenme şeklinizi değiştirerek ve düzenli kontroller ile kolon kanserinden korunun! Kolon kanseri ile beslenme alışkanlıkları arasında bir ilişki vardır. Lifli gıdalardan zengin bir diyet kolon kanserine yakalanma riskinizi azaltabilir. Ayrıca yağ oranı düşük besinlerin tercih ederek; hayvansal yağ ve özellikle kırmızı et tüketiminizi sınırlandırarak da kolon kanseri riskini azaltabilirsiniz. Düzenli kontroller de kolon kanseri riskinizi azaltır. Kolon kanserlerinin bir kısmı önce polip veya polipler şeklinde başlar ve zaman içinde kansere dönüşür. Kolonoskopi sırasında bu neoplastik poliplerin görülmesi ve çıkartılması kişiyi kolon kanserinden korur. Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi 1967 yılında İstanbul da doğdu de Çapa Tıp Fak. mezun oldu yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık yaptı yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Laparoskopi Cerrahisi ve Endoskopi alanlarında teşhis ve terapatik çözümler konusunda hizmet verdi. Evli ve 2 çocuk babası. Dahili Tel:

18 Op. Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi Her Yönüyle Birinci dereceden akrabalarında mide kanseri görülenlerde, kanser riski artmaktadır. Kalıtsal faktörler, mide kanserinin gelişmesinde etkendir. Beslenme önemli bir faktör olduğundan, sosyoekonomik düzey de kanserin oluşmasında etkilidir. Ayrıca evre şartları, geçirilmiş bazı hastalıklar da mide kanserin sebepleri arasında yer alır. Mide Kanserinin Belirtileri Erken mide kanserinde belirti olmaz. Risk taşıyan kişilere yapılan endoskopik incelemeyle hastalık teşhis edilebilir. Mide tümörü olan kişilerde gıda akışının engellenmesi sonucu ya da tümörün yayılması sonucu belirtiler ortaya çıkar. Karnın sol üst bölgesinde mide bulunur ve çeşitli sebeplerden dolayı midenin mukoza zarından tümörler gelişebilir. Bu tümörlerden kötü huylu olanları, kansere neden olur. Mide kanseri sıklıkla midenin küçük kenarında ortaya çıkar. Mide kanseri, en çok görülen 4. kanser türüdür. Ülkemizde, yaklaşık yılda yirmi bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Mide kanseri bilhassa da, A kan grubuna sahip olan kişilerde, kadınlara nazaran erkeklerde ve elli yaş üstü yetişkinlerde daha sık bir şekilde ortaya çıkmaktadır Dünyada bu hastalığın en çok görlüdüğü yerler, Japonya ve Çin gibi uzakdoğu ülkeleri ile kuzey avrupa ülkeleri ve güney amerikadaki Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkelerdir. Bu coğrafi farklılıklar, mide kanserinde genetik faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Ülkemizde, Karadeniz bölgesinde mide kanseri diğer bölgere göre biraz daha fazladır. Mide Kanserinin Nedenleri Mide kanserinin görülmesinde, beslenme alışkanlığı önemli bir yer tutmaktadır. Tuzlu besinleri aşırı tüketmek, sebze ve meyve beslenmesinde yetersizlik, beslenme ile ilgili en sık görülen kanser nedenlerindendir. Nitrat ve nitrit tuzları da midede kanserojen maddeye dönüşebilmektedir. Ülkemizde mangal eti önemli bir yer tuttuğundan etin tuzlanması ve pişerken yanması kansere yol açabilir. Çünkü, yanmış et kanserojen madde içerir. Çiğ etle beslenmek de aynı şekilde kanser riskini artırır. Midede gastrit ya da ülsere neden olan, H.pylori bakterisi kansere neden olabilmektedir. Bu bakteriyi ortadan kaldırmak, kanser riskini azaltır. Sigara kullanmak, mide kanserine yakalanma ihtimalini 6 kat artırmaktadır. Sigara, midede iltihap oluşmasında rol oynar. Aynı şekilde alkol tüketimi de mide kanserinin nedenlerindendir. Hastaların yarısında elle muayenede bir kitle hissedilir. Mide bölgesinde ağrı ve midenin ağırlaştığı hissi İştahsızlık ve bunun sonucunda kilo kaybı görülmesi (şiddetli ve kısa sürede ortaya çıkar) Yemekten sonra rahatsızlık hissi ve mide şişliği, Bulantı, kusma, Mide kanseri olan kişilerin büyük bir kısmında kansızlık da görülür. Yorgunluk, Mide ya da bağırsakta kanama olması (gizli şekilde seyredebilir), Mide Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Mide kanserinde en etkili teşhis yöntemi endoskopidir. Ucunda kamera olan bir sistem ile mideye girilir ve midenin her yeri rahatlıkla görebilir. Tümör oluşumu varsa gözlenebilir. Kesin teşhis konması için midenin şüphelenilen yerlerinden parça alınır ve mikroskobik olarak incelenir. Kanser hücreleri mikroskopta rahatlıkla gözlenir. Baryumlu mide grafisiyle de tümörler görülebilir ama kesin teşhis koymak için mikroskobik inceleme gerekir. 18

19 Op. Dr. Coşkun Görmüş Genel Cerrahi Mide Kanseri Mide Kanseri Tedavisi Mide kanserinin tedavisi ameliyattır. Yapılan ameliyatla midenin ya bir bölümü ya da tamamı çıkarılır. Kanserin şekline göre, bundan sonra ışın tedavisi ve ilaç tedavisi uygulanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre doktor tarafından hastanın durumu da göz önüne alınarak yapılır. Tedaviden sonra hastalar tümörden kurtulur. Fakat kanser nüksedebilir. Bundan sonraki amaç hastalığın tekrar ortaya çıkmasını önlemeye çalışmaktır.bunun içinde düzenli kontrollerin mutlaka yapılması gerekir. Kanser Hastalarının Yapması Gerekenler Düzenli beslenme, kanser hastalığından korunmak için gereklidir. Bazı besinler kanserin oluşma ihtimalini azaltmaktadır. Özellikle nar, kayısı, havuç gibi meyve suları, sarımsak, üzüm, peynir, yoğurt, şalgam, muz, karnıbahar kanseri önlemede faydalıdır. Hastalara domates yemeleri tavsiye edilir. Omega 3, kanserden koruyucu özelliğe sahiptir. Özellikle balık, omega 3 yönünden zengindir. Şişmanlık, kanser riskini arttırır. İdeal kiloya yakın olmak gerekir. Fazla kırmızı et tüketiminden kaçınmak lazım. C vitamini, birçok meyve ve sebzede bulunur ve vücudun direncini arttırır. Böylece kansere karşı etkili olur. Kansere tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Havuçun içinde bulunan betakaroten, vücut direncini arttırır ve genlerimizin bulunduğu DNA da hasar oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir. Düzenli bir hayat sürme, bir çok hastalıkta olduğu gibi kanser hastalığında da etkendir. Kanserden Korunma Yolları Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Bunun için düzenli kontrole gitmenizde fayda var. Sigara ve alkol kullanıyorsanız mutlaka bırakmalısınız. Sıcak ve soğuk içecekler, yapay yiyecekler mide kanserine yol açabilir. Hayvansal yağ kullanımı azaltılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Şehir hayatının sebep olduğu yorgunluk, kansere neden olabilir. İstirahat şarttır. Sessiz yerler tercih edilmelidir. Op.Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi 1977 İstanbul da doğdu, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu yılları arsında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yaptı yılları arasında Van Özalp Devlet Hastanesi, yılları arasında Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde çalıştı Mart Ayından itibaren Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Dahili Tel:

20 Op. Dr. Tamer SÖZEN Kadın Hastalıkları ve Doğum Yumurtalık (Over)Kanseri Sessiz ve Derinden Kadınlarla erkekleri ayıran ve fiziksel görünümlerindeki farkları yapan temel unsur kromozomlardır. Kadınlar 46xx, erkekler ise 46xy kromozom yapısındadırlar. Görünümdeki fark ise hormonlarla oluşur. Kadınların hormonu östrojen, erkeklerinki ise testesterondur. Östrojen hormonunun çok büyük bir bölümü yumurtalıkta üretilir. Kadın genital organları arasında uterus (rahim ) daha büyük olmasına rağmen üreme dahil mensturasyon (adet) ve seksüel aktivitenin sorumlusu overler (yumurtalık) dir. Bu küçük ama fonksiyonları büyük organ vücudumuzdaki pek çok organ gibi 2 adettir ve rahmin (uterus) iki tarafında yer alır. Tuba (tüp)larla uterus (rahim) ile bağlantı kurar. Yumurtalıklar üreme çağındaki (15-45 yaş) kadınlarda her adet periyodunun hemen hemen ortasında (genellikle 14.gün) çoğu kez 1 nadiren 2 adet yumurta üretirler. Bu yumurta tüp tarafından tutulup döllenir ve oluşan embriyo (cenin) bölünerek büyür ve 3-4 gün süren bir yolculukla rahime ulaşır. Sonra da 282 günlük bir dönemi rahimde geçirerek doğuma hazır hale gelir. Yumurtalığın hem selim (iyi huylu) hem de malign (kötü huylu) tümörleri vardır. Selim tümörler daha genç yaşta görülür. Kist adını da alırlar. Çoğu kez belirti vermezler. Genel jinekolojik kontrollerdeki muayene ya da ultrason ile saptanırlar. Bir bölümü (kister) oral kontraseptiplerle (doğum kontrol hapları) yok olurlar. Diğerleri şikayete neden oluyor ya da çok büyüklerse ameliyatla alınırlar. Ameliyatlar yumurtalık alınmadan ve zarar görmeden kapalı ya da açık operasyonlar şeklinde yapılır. Belirti verenler ise adet gecikmesi, kasık ve karın ağrısı, şişkinlik ya da adet düzensizlikleri şikayetlerine neden olurlar. Malign (kötü huylu) over tümörleri ise çoğu olguda SESSİZ VE DERİNDEN gelişir büyür ve geç bulgu verirler. Tümör over dokusundan (merkezi ya da kapsülü) gelişir. Over (yumurtalık) karın boşluğunda bir organ olduğu için tümör hücreleri kapsülü aşarlarsa karın zarına ve barsak yüzeyleri ile mesane üstüne dökülür ve orada yerleşirler. Bir süre sonra ascites (asit) adı verilen şeffaf sarımsı sıvı üretirler. Bu sıvı miktarı yavaş ya da hızlı bir şekilde artar. Oluşan kitleler büyümeye başlar. Bu noktada artık tümör iyice yayılmış durumdadır. Karaciğere kadar bile ulaşıp orada da yerleşebilirler. Bu boyuta gelmiş hastalık da artık belirti vermeye başlar. Hastalar karın ağrısı, şişkinlik, idrar ve büyük abdest yapmada sorunlarla doktora başvururlar. Bu noktada cerrahi tedavi ya da kemoterapi ve radyoterapi hastalığı iyileştirmede yetersiz kalabilir. Son yıllardaki onkolojik (kanser bilimi) gelişmeler hastalığın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiyi vazgeçilmez unsurlar haline getirmiştir. Başarılı bir cerrahi operasyon sonrası tamamlayıcı ilaç ve radyasyon tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Tedavilerin sonrasında da hasta sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Takiplerde belli aralarla yapılan batın MR leri ve tümör markerleri adı verilen özellikle over kanseri için belirleyici CA 125 in kandaki seviyesinin izlemi önemlidir. Özetleyecek olursak yumurtalık kanserleri sessiz ve derinden ilerler, geç belirti verir. Erken teşhis güçtür. Bazı kanser türleri genetik olabilir. Bu tiplerde aile öyküsü varsa belli aralarla USG takibi ve tümör markerleri ile takip gerekir. 40 yaşından büyük tüm kadınların özellikle ailesinde meme ya da yumurtalık kanseri olanların 6 ay ile 1 yıl arasında düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırması gerekir. Adet rötarı, karın ağrısı, şişkinlik, tuvalet şikayetleri ve karında ele gelen kitle gibi sorunları olan hastalar hemen bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Çünkü yumurtalık kanseri belirgin şekilde ortaya çıktığında geç kalmış olabilirsiniz. 70 li yılların sloganının en çok uyduğu kanser türü de yumurtalık kanseridir. Bu da son sözümüz olsun o halde! KANSER- DEN KORKMA GEÇ KALKMAKTAN KORK! Söylemeyin, söyleyin! Sağlıklı günler dilerim.. Op. Dr. Tamer SÖZEN Kad n Hastalıkları ve Do um stanbul da do du y l nda stanbul T p Fakültesinden mezun oldu y l nda st. T p Fak. Kad n Hast. Do um Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt. Bir y l süreyle Alman Hastanesi ne ba l olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas. Dahili Tel:

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflkan 1950 Dörtyol/Hatay da do du. 1973 st. T p Fak. nden mezun oldu. 1980 y l nda Vak f Gureba Hast. Genel Cer. Uzm. E itimi ald. B.Evler Erdem Yügen Klini i nde çal flt.

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur?

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur? OVER KANSERİ Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over hücrelerinden kaynaklanan kanserdir. Kadınlarda yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının

Detaylı

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür.

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. MEME KANSERİ { Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Ne Yapılmalı? 20 yaşından sonra tüm kadınlar ayda bir kez memenin yumuşak olduğu

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır?

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır? Meme Kanseri Nedir? Özellikle son yıllarda kadınlarda görülme oranı artan kanserlerin başında geliyor. Etkin tarama programlarıyla erken tanı sağlandığında ölümlerde ciddi oranda azalmanın olduğu meme

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir.

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi Meme Sağlığı Merkezi BR.HLİ.100 Sevgili Hanımlar, Meme, sağlıklı neslin devamı için elzem bir organdır. Cinsel gücüyle ve süt yapma yetisiyle bu görevini yerine getirir. Biz kadınlar memelerimiz ile gurur

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİ HAKKINDA ÖZET BİR REHBER OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR GENEL CERRAHİ UZMANI www.cerrahiklinik.com BU SUNUMDA KULLANILAN VERİLER, 2004 YILINDA YAPILAN DÜNYA CERRAHLAR

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Kolon Kanseri Nedir? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK. MEÜ Tıp Fakültesi. Kolorktal Cerrahi Ünitesi. Genel Cerrahi AD

Kolon Kanseri Nedir? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK. MEÜ Tıp Fakültesi. Kolorktal Cerrahi Ünitesi. Genel Cerrahi AD Kolon Kanseri Nedir? Nasıl Tanıyacağız? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK MEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Kolorktal Cerrahi Ünitesi Kolorektal Kanser (CRC) 1. Dünyadaki dağılımı ve yaygınlığı (Epidemiology) 2.

Detaylı

Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles

Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles 3 www.bowelscreeningwales.org.uk Galler de yapılan Bağırsak Taraması nı Anlamak Bağırsak kanseri taraması neden yapılmalı? Bağırsak taraması bağırsak

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU

KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU KOLOREKTAL KANSERE DUR DEMENİN 12 YOLU Kolorektal kanseri engellemek için benimseyeceğiniz yaşam biçimi kalbinize yardım etmek için benimsemeniz gereken yaşam biçimiyle birebir örtüşüyor. Yani bir yandan

Detaylı

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir.

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. KEMOTERAPİ KEMOTERAPİ NEDİR? Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. Kemoterapide, bir veya birden fazla ilaç bir arada kullanılabilir. Her ilacın

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanserde erken tanı için, vücudumuzun verdiği uyarıcı belirtileri gözlemlemenin, olası risk faktörlerini göz ardı etmemenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kanser oluşumunun önceden yakalanması için

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü...

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:14 Say : 48 www.avrasyahospital.com.tr Vitaminler Kaşıntı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çocuklarda Obeziteye Dikkat! Gebelikte Ultrasonografinin Yeri ENDOSKOPİ

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih :11.09.2015 Kanser Vakaları ve Kanserden Ölüm Oranları Sayı :10 Hazırlayan H. Erkin SÜLEKLİ Katkıda Bulunanlar Saadet TURHAL Nurdan

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNİN TEŞHİSİ

AKCİĞER KANSERİNİN TEŞHİSİ AKCİĞER KANSERİNİN TEŞHİSİ Belirtilerin nedenini bulmak için hekim, hastanın özgeçmişini, çevresel ve mesleksel riskli maddelere maruziyetini, sigara içip içmediğini, ailesinde kanser veya akciğer kanseri

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin

Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin GİRİŞ: Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin Kullanılmaması sonucu her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Tıpta ve sağlık Sistemlerinde sayısal tekniklerin kullanılması

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler Prof.Dr. Muzaffer Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir 0 222 2392979/7050-7051-7070, muzaffermetintas@gmail.com

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Türkiye de Kanser Kontrolü 2013. Doç. Dr. Murat Gültekin Kanser Daire Başkanı 0 532 256 09 51 mrtgultekin@yahoo.com

Türkiye de Kanser Kontrolü 2013. Doç. Dr. Murat Gültekin Kanser Daire Başkanı 0 532 256 09 51 mrtgultekin@yahoo.com Türkiye de Kanser Kontrolü 2013 Doç. Dr. Murat Gültekin Kanser Daire Başkanı 0 532 256 09 51 mrtgultekin@yahoo.com Türkiye de ve Dünyada Kanser 1 2005 den 2030 a Dünyada Kanser 11 milyon yeni vaka 27 milyon

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı (Oportunistik) Servikal Kanser Meme Kanseri Kolorektal Kanserler

Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı (Oportunistik) Servikal Kanser Meme Kanseri Kolorektal Kanserler Ekim 2014 Meme Kanseri Farkındalık Ayı Dünyada ve Türkiye de Meme Kanseri Tarama Programları Doç. Dr. Murat Gültekin Taranması Önerilen Kanserler Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli, Karaciğer Nakli, Kemik İliği Nakli, Onkoloji

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSELERİ. Uyarıcı işaretlerin bilinmesi:

BAŞ BOYUN KANSELERİ. Uyarıcı işaretlerin bilinmesi: BAŞ BOYUN KANSELERİ Uyarıcı işaretlerin bilinmesi: Bir yılda 55000 Amerikalıda baş ve boyun bölgesinde kanser tesbit edildiğini, bunların 13000 ünün öldüğünü ve yine bunların önlenebileceğini biliyor muydunuz?

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? ÖĞR.GÖR.DR.AYLİN ERDİM M.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Tıpta koruma (önleme), hastalıkların görülme sıklığını ve ölüm oranını

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. hakkında her şey T Ü S A D

AKCİĞER KANSERİ. hakkında her şey T Ü S A D AKCİĞER KANSERİ hakkında her şey Akciğer Kanseri Çalışma T Ü S A D Grubu risk altındakiler Akciğer kanseri, normal akciğer hücrelerinin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde tümör oluşturması durumudur.

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ KOLONKANS ERİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ KALIN BARSAK VE REKTUM KANSERLERİ KANSER Vücudumuzda bulunan tüm organ ve dokular bir düzen içinde çalışır.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

RADYOTERAPİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (RTIS) DR. FADİME AKMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI- 2005 GEREKSİNİM Güncel Radyoterapi: Üç boyutlu (3B) konformal tedaviler Hedef hacmi

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir.

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir. KARACİĞER BİYOPSİSİ Karaciğer biyopsisi karaciğerden küçük bir parçanın alınıp mikroskopta incelenmesi ile hastalıkların karaciğere verdiği zararın tespit edilmesidir. Karaciğer biyopsisi genellikle ince

Detaylı