BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak

2 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün Fakültemizde 166 Profesör, 66 Doçent, 48 Yardımcı Doçent, 26 Öğretim Görevlisi, 6 Uzman ve 451 Araştırma Görevlisi olmak üzere 763 akademik personel, 28 idari personel ve 1662 öğrenci bulunmaktadır. Gevher Nesibe Hastanesi yanıda, Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji-Hematoloji Hastanesi, Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi ve Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Hastaneleri ve Gülser- Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı ile büyük bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Fakültemizin kuruluşundan bu yana 5034 hekim yetiştirilerek ülkemizin hizmetine sunulmuştur yılında fakültemizde ulusal ve uluslararası 62 adet bilimsel toplantı (konferans, kongre, seminer, panel vb.) düzenlenmiştir. Fakültemiz öğretim elemanları 2013 yılında 377 adet bildiri ile yurtiçinde, 157 adet bildiri ile de yurtdışındaki bilimsel toplantıları katılmışlardır. Bu rapor Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır yılı Faaliyet Raporumuzu paydaşlarımızın bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof.Dr. Muhammet GÜVEN DEKAN 2

3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 3

4 I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Fakültemizin misyonu; uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir fakülte olmaktır. Vizyonumuz; Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fakülte Organları: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan olusur. Prof.Dr. Muhammet GÜVEN Prof.Dr. Osman GÜNAY Prof.Dr. M. Hakan POYRAZOĞLU Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı BÖLÜM BAŞKANLARI Temel Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Prof.Dr. Erdogan UNUR Prof.Dr. Selim KURTOĞLU Prof.Dr. Adem BOYACI FAKÜLTE KURULU Prof.Dr. Muhammet GÜVEN Prof.Dr. Erdoğan UNUR Prof.Dr. Selim KURTOĞLU Prof.Dr. Adem BOYACI Prof.Dr. İ. Suat ÖKTEM Prof.Dr. Hüseyin DEMİR Prof.Dr. Süleyman YAZAR Doç.Dr. Hakan BÜYÜKOĞLUN Doç.Dr. Hüseyin PER Yrd.Doç.Dr. Mehmet CANPOLAT Dekan Temel Tıp Dahili Tıp Cerrahi Tıp Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doçent Temsilcisi Yrd.Doç.Temsilcisi 4

5 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Muhammet GÜVEN Prof.Dr. Hüseyin DEMİR Prof.Dr. İ. Suat ÖKTEM Prof.Dr. Süleyman YAZAR Doç.Dr. Sedat ÇAĞLI Doç.Dr. Hüseyin PER Yrd.Doç.Dr. İsmail KOÇYİĞİT Dekan Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doçent Temsilcisi Yrd.Doç.Temsilcisi TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1. Anatomi Prof.Dr. Huran ÜLGER 2. Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. Halit CANATAN 3. Histoloji-Embriyoloji Prof.Dr. Saim ÖZDAMAR 4. Fizyoloji Prof.Dr. Asuman GÖLGELİ 5. Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU 6. Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Hüseyin KILIÇ 7. Parazitoloji Prof.Dr. İzzet ŞAHİN 8. Biyofizik Prof.Dr. Yusuf CANER 9. Tıp Eğitimi Doç.Dr. Melis NAÇAR 10. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doç.Dr. Ahmet ÖZTÜRK 11. Tıbbi İmmünoloji 12. Deontoloji (Tıp Tarihi) DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1. Adli Tıp Doç..Dr. Çağlar ÖZDEMİR 2. Tıbbi Farmakoloji Prof.Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU 3. İç Hastalıkları Prof.Dr. Oktay OYMAK 4. Kardiyoloji Prof.Dr. Abdurrahman OĞUZHAN 5. Göğüs Hastalıkları Prof.Dr. Ramazan DEMİR 6.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr. Tamer GÜNEŞ 7. Aile Hekimliği Prof.Dr. Muhammet GÜVEN 8. Psikiyatri Prof.Dr. Ertuğrul EŞEL 9. Halk Sağlığı Prof.Dr. Osman GÜNAY 10. Radyoloji Prof.Dr. Abdulhakim COŞKUN 11. Radyasyon Onkolojisi Prof.Dr. Serdar SOYUER 5

6 12. Nükleer Tıp Prof.Dr. Mustafa KULA 13. Nöroloji Prof.Dr. Ali Özdemir ERSOY 14.Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof.Dr. Ekrem AKTAŞ 15. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr. Hüseyin DEMİR 16. Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Prof.Dr. Mehmet DOĞANAY 17. Tıbbi Genetik Prof.Dr. Munis DÜNDAR 18. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. Doç.Dr. Didem Behice Öztop 19. Spor Hekimliği Yard.Doç.Dr. Soner AKKURT 20. Acil Tıp Prof.Dr. Levent AVŞAROĞULLARI CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1. Genel Cerrahi Prof.Dr. Erdoğan M. SÖZÜER 2. Tıbbi Patoloji Prof.Dr. Turan ÖKTEN 3. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA 4. Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Cemal KAHRAMAN 5. Çocuk Cerrahi Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN 6. Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof.Dr. Ali KURTSOY 7. Kadın Hast. ve Doğum Prof.Dr. M. Ercan AYGEN 8. Plastik, Rekonstürktif ve Estetik Cer. Prof.Dr. Galip GÜNAY 9. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Prof.Dr. Yaşar ÜNLÜ 10.Göz Hastalıkları Prof.Dr. Kuddusi ERKILIÇ 11. Üroloji Prof.Dr. İbrahim GÜLMEZ 12. Ortopedi ve Travmatoloji Prof.Dr. Mahmut ARGÜN 13. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof.Dr. Adem BOYACI Fakültemizin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, bütün bu faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçların alınmasını sağlamaktır. 6

7 Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar Mali Yetkililer Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Prof.Dr. Muhammet Güven Mehmet Tekin Bahri Yancar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Tıp Fakültesi İdari Binası 7

8 Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu Klinik Bilimler Eğitim Kompleksi 8

9 (Birimin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklara ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir.) 1.1-Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı Kantin Alanı: Kafeterya Sayısı: Kafeterya Alanı: 2 Adet m2 Adet m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Toplantı 2 2 Salonu Konferans Salonu Toplam 2 2 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı 2 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı 30 m2 9

10 1.2.4 Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı Mezun Öğrenciler Derneği Alanı 1 Adet m2 1.3-Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı Ambar Alanı 2 Adet 200 m2 1.5-Arşiv Alanları Arşiv Sayısı Arşiv Alanı 3 Adet 220 m2 1.6-Atölyeler Atölye Sayısı Atölye Alanı Adet m2 10

11 2- Örgüt Yapısı DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE ŞEFİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL VE YAZI İŞLERİ TAHAKKUK BİLGİ İŞLEM EDİTÖRLÜK FOTO-FİLM MERKEZİ MATBAA TEMEL TIP BİL. BÖLÜMÜ DAHİLİ TIP BİL. BÖLÜMÜ CERRAHİ TIP BİL. BÖLÜMÜ İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA MRKZ. Anatomi Biyofizik Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Tıbbi Biyokimya Fizyoloji Histoloji-Embriyoloji Tibbi Mikrobiyoloji Tıbbi Biyoloji Parazitoloji Tıp Eğitimi Tıbbi İmmünoloji Deontoloöe (Tıp Tarihi) Acil Tıp Adli Tıp Aile Hekimliği Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Enfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. Tıbbi Farmakoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Göğüs Hastalıkları Halk Sağlığı İç Hastalıkları Kardiyoloji Nöroloji Nükleer Tıp Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Radyasyon Onkolojisi Radyoloji Tıbbi Genetik Spor Hekimliği Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göz Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp ve Damar Cerrahisi KBB Beyin ve Sinir Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Tıbbi Patoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üroloji 11

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1-Yazılımlar Üniversitemiz genelinde kurulu bulunan bilgisayarlar için; lisanlı yazılımlardır. 3.2-Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı Taşınabilir bilgisayar Sayısı 153 Adet 3 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Peryodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam , Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 22 Slayt makinesi 8 Tepegöz 7 Episkop - Barkot Okuyucu 1 Baskı makinesi 5 Fotokopi makinesi 2 Faks 1 Fotoğraf makinesi 2 Kameralar 1 Televizyonlar 2 Tarayıcılar 3 Müzik Setleri - Mikroskoplar 298 DVD ler - Araştırma Amaçlı (Adet) 12

13 4- İnsan Kaynakları 4.1-Akademik Personel UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI UNVAN 2013 Profesör 166 Doçent 66 Yardımcı Doçent 48 Öğretim Görevlisi 26 Okutman - Araştırma Görevlisi 451 Uzman 6 Çevirici - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Profesör Doçent Azerbeycan 3 Genel Cerrahi Çocuk Sağ. ve Hast. Tıbbi Biyokimya Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 4 Azerbaycan Üroloji Azerbaycan Kadın Hast. ve Doğum Azerbaycan Endorinoloji Azerbaycan Radyoloji Uzman 2 Azerbaycan Histoloji- Embriyoloji Azerbaycan Tıbbi Biyoloji Toplam 9 13

14 4.3-Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Kişi Sayısı Üniversite Profesör Doçent 1 Çocuk Hastalıkları ABD Yrd. Doçent 6 Radyasyon Onokolojisi Amerika Birleşk Devletleri Genel Cerrahi Amerika Birleşk Devletleri Çocuk Sağlığı ve Hast. İngiltere Tıbbi Biyoloji Amerika Birleşk Devletleri Beyin Cerrahi Amerika Birleşk Devletleri Ortopedi ve Travm. Amerika Birleşk Devletleri Öğretim Görevlisi 2 Tıbbi Biyoloji Belçika Fizyoloji Amerika Birleşk Devletleri Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 4 Radyoloji Amerika Birleşk Devletleri Farmakoloji Amerika Birleşk Devletleri Fizyoloji İngiltere Tıbbi Biyoloji İngiltere Uzman Toplam 4.4-Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Kişi Unvan Sayısı Profesör Doçent 1 İç Hastalıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doçent 2 Anatomi Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 İç Hastalıkları Pamukkale Üniversitesi 14

15 Tıp Fakültesi Uzman Anatomi Kayseri Eğitim ve 1 Araştırma Hastanesi Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 21 Çocuk Sağlığı ve Kayseri Eğitim ve 1 Hastalıkları Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Kayseri Eğitim ve 1 Araştırma Hastanesi Nöroloji Kayseri Eğitim ve 7 Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kayseri Eğitim ve 4 Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kayseri Eğitim ve 1 Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Kayseri Eğitim ve 2 Rehabilitasyon Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kayseri Eğitim ve 1 Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kayseri Eğitim ve 1 Toplam ve Klinik Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Tıbbi Genetik Hematoloji Araştırma Hastanesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştıma Hastanesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personel YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM

16 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B) Hizmet Alımı 7 7 Toplam İşçilerin Hizmet Süreleri İşçilerin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B)

17 Yüzde İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B) 3 Yüzde Sunulan Hizmetler (Birimin eğitim-öğretim, araştırma-yayın, topluma verilen hizmet ve üretim faaliyetlerine bu bölümde yer verilir. Bu bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir. ) Akademik Hizmetler Akademik faaliyetler, 166 profesör, 66 doçent, 48 yardımcı doçent, 26 öğretim görevlisi, 6 uzman ve 451 araştırma görevlisi olmak üzere faaliyet göstermektedir. Günümüz bilgi çağında bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeye paralel olarak bilgiler her gün artmakta, değişmekte ve yenilenmektedir. Fakültemiz çok sayıda bilimsel çalışma ve deneyler yapılmakta olup, bu veriler hızla takip edilmektedir. Akademik birimler tarafından, öğrenci ve akademik personele yönelik 49 adet ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, yurtiçinde 649 bildiri ve yurtdışında 99 adet bildiri sunulmuştur. Önlisans, lisans, yükseklisans, doktora ve tıpta uzmanlık düzeyinde eğitim vererek öğretime katkıda bulanan öğretim üyelerimiz, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Nevşehir ile Ahi Evran Üniversitelerinde derslere girmektedirler. Fakültemizde 45 anabilim dalında yaklaşık 464 tıpta uzmanlık öğrencisine ve 1662 tıp öğrencisine düzenli olarak tıp eğitimi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde master ve doktarı yapan öğrencilere ders verilmektedir. İdari Hizmetler Fakültemiz; 45 anabilim dalı ve 25 bilim dalına bağlı merkez birimler vasıtası ile idari hizmetler yürütülmektedir. Diğer Hizmetler Fakültemiz, eğitim öğretim ve araştırma yayın faaliyetlerinin yanında topluma yönelik hizmetlerde sunmaktadır. Ayrıca bir çok kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iletişim içindedir. Uzmanlık alanlarında halka yönelik birçok hizmet sunan, sunduğu bu hizmetleri nicelik ve nitelik yönünden geliştirmeyi hedefleyen stratejik amaçları içerisinde de bu kapsamda faaliyetler öngörmüştür. Ayrıca, öğrencilerin psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olunması ve öğrenim süresince ortaya çıkabilecek çeşitli problemlerin çözümüne yönelik hizmetler verilmiştir. Tüm bu destek hizmetlerinin yanında öğrencilerin sosyal açıdan 17

18 gelişimini sağlamak amacıyla bu alanda öğrencilere birçok imkan sağlanmıştır. Eğitim Hizmetleri 5.1-Önlisans / Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Bölümler I. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek Tıp Fakültesi TOPLAM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (Bunu Yabancı Diler Yüksekokulu Dolduracaktır) Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı TIP FAKÜLTESİ 2 2 İKT.İDR.BİL.FAK. MÜHENDİSLİK F. MİMARLIK FAK. ATATÜRK S.Y.O. SOSYAL BİL.MYO Yüzde* *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 18

19 5.3-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölüm Kadın Erkek Toplam Tıp Fakültesi TOPLAM Mezun Olan Öğrenci Sayısı Bölümü Kadın Erkek Toplam Tıp Fakültesi TOPLAM Yılı Öğrenci Başarı Durumu 2013 Yılı Öğrenci Başarı Durumu ÖRGÜN 2. ÖĞRETİM Tıp Fakültesi 0,859 Diğer Hizmetler 5.6- Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü /2013 Artış % Bilim Ödülü 1 Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü 7 8 Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü 1 Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü (Grup) Toplam

20 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Kamu yönetimi reformu kapsamında 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Yeni sistemle, harcama yapan tüm birimlerin yöneticileri harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Böylece mali yetkiler paylaştırılırken yetkililerin sorumlulukları da aynı oranda arttırılmış ve iç denetim sistemi daha etkin hale getirilmiştir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri (Birim 2010 Mali Yılı Stratejik Planında belirlemiş olduğu amaç ve hedefler yazılır.) Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedefler Hedef-1 Eğitim-Öğretim Stratejileri Hedef-2 Bilimsel Araştırma Stratejileri Hedef-3 Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri Hedef-1 Alt Yapı Geliştirme Stratejileri Hedef-2 İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri Hedef-3 Finansman Stratejileri Hedef-4 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri olmak üzere başlıca yedi başlık altında toplanmıştır. Hedef-1 Fakültenin saptadığı stratejiler doğrultusunda belirlediği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı sonuçları, A-Temel Politikalar ve Öncelikler Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara da yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek Eğitim-öğretimde evrensel standartları uygulamak Hasta hakları ve memnuniyetini ön planda tutan, uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti vermek Erciyes Üniversitelilik bilincini yerleştirmek Akademik personel atama ve yükseltilme kriterlerini sürekli geliştirmek Bölgenin Gevher Nesibe gibi tıp tarihî bakımından özelliklerinin korunması ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek Başarılı öğrenci, akademisyen ve personeli teşvik etmek Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini teşvik etmek 20

21 Yeni bilgilere ulaşma becerisine sahip mezunlar yetiştirmek Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak Her anabilim dalının ve bütün laboratuarların akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinin standart ve kapasitesinin artırılarak ülke çapında tanıtımını sağlamak ve bilimsel araştırmalar için bir cazibe merkezi haline getirmek İyi Klinik Uygulama Merkezinin standartlarını yükselterek liderliğini korumak III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. HAZİNE YARDIMI 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler Bütçe Ödeneği 2013 YILI HAZİNE YARDIMI Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Serbest Ödenek (b) Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek 30,335,550 30,335,550 %100 30,334,079 1,471 5,604,100 5,604,100 %100 5,603, , ,123 %99 371,655 65,458 Açıklama 06- Sermaye Giderleri Toplam 36,376,773 36,376,773 %100 36,309,086 67, Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) B- Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, 21

22 - Fakültemiz, Stratejik Planını yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamıştır. Planın uygulanmasına 2007 yılından itibaren uygulanması başlamış ve performans bilgilerin özdeğerlendirme raporları hazırlanmıştır. - performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, - Performans bilgileri hakkında 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tablolarında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri (Birimin faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alır. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenlere ilişkin bilgilere yer verilir. ) Bilimsel Toplantılarla İlgili Faaliyetler 1.1-Üniversite Öğretim Üyeleri Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantılar FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN ADI SAYISI ARTIŞ % Sempozyum ve Kongre 5 % 15 ÇOCUK NEFROLOJİ OLGU PANAYIRI 2 SEMPOZYUMU Sağlık Turizmi" Induced Pluripotent Stem Cell (IPS cell) in Kök Hücre Araştırmalarındaki Yeri Induced Pluripotent Stem Cell (IPS cell)üretim ve Uygulama Teknikleri Dünya Diyabet Günü Anthrax: from Bioterrorism to Injectional Anthrax Konferans 18 %90 Uluslar arası Bilimsel Yayına Başlanırken ve Yazılırken Neler Yapıyoruz, Neler Yapmıyoruz, Neden Sıkça Yazın ve Gramer Hatası Tenkitleri Alıyoruz (Uluslar arası Kaliteli Bilimsel Yayın Yarışını Kazanmak) Portal Hibertansiyonda Antikoagülasyon Ne Zaman Ne Kadar Kime? Eleştirel Düşünme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Kişiselleştirilmiş Tedavi 22

23 Amfizem Radyolojisi Yağ Dokusunun Sırları Kök Hücre Ve Doku Mühendisliğinde Gelişme ve Plastik Cerrahideki Yeri Lazer Epilasyon Yeni Aşılar ve Türkiye deki Uygulamalar Epidemiyolojik Çalışma Nasıl Planlanır Lenfodenopatili Çocuğa Yaklaşım Çocukluk Çağı Akut Lösemi ve Hodkign Dışı Lenfoma Hastalarında Genetik Özelliklerinin Klinik Önemi MR Enterografi Periferik Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Klavuzların Eşliğinde Karar Verme Uncovering icl1 network under hypoxic stress response in M. tuberculosis Otoimmun hastaliklarda IL-1/mTOR sinyalinin patojenik Th17 hucreleri uzerindeki etkileri Etiketli kalp manyetik rezonans görüntüleme verileri kullanarak sol ventrikül duvar hareketinin iki parametreli bir modelle temsil edilmesi Büyük miyomların HIFU ile ablasyonlarında tedavi verimliliğini artırmaya yönelik hastaya özel protokol geliştirme 'Imaging of Pediatric Epilepsy' Panel 2 Zoonotik Hastalıkları: Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Deneyimleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Seminer 5 Kanser İmmunoterapisi ve Monoklonal Antikorlar DENEYSEL SİNİR SİSTEMİ TRAVMA MODELLERİ OLUŞTURMA İÇİN TANITIM GÖRÜNTÜLEME İÇEREN KLİNİK ÖNCESİ DENEYSEL ÇALIŞMALARDA KLİNİK RADYOLOJİ SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ Otizm ve Farkındalık Semineri Meslek Hastalıkları Bilgilendirme Semineri 23

24 Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser 1 Sergi İntern Günü Turnuva 14 Mart Tıp Bayramı Spor Şöleni 1 Teknik Gezi Eğitim Semineri 10 %0 İntern Uyum Programı 6 %90 DTI ile Beyin Perselasyon ve Traktografi Hazırlama Kursu Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi Klinikte Eğitim; Ege ve Marmara Deneyimleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Güncelleme Çalıştayı-3 Kalp Miyosit Hücrelerinin İzolasyonu ve Myosit Membran İyon Kanal Aktivitelerinin Patch-Clamp Tekniği ile Kayıtlanması 1.2-Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Öğretim Üyesi ve İdari Personel Sayısı FAALİYET TÜRÜ Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer 6 6 Açık Oturum 24

25 Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 5 5 Kurs, Çalışma Öğrenciler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantılar FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans ADI KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLANTI SAYISI TOPLANTI SAYISI ARTIŞ % Panel 5 %20 Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Üreme Sağlığı 143 Yanıkları 163 Şok 157 Obezite 145 Depresyon

26 Yayınlarla İlgili Faaliyetler 1.4-İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Makale YAYININ ADI Fakülte Toplam Yayın Sayısı ARTIŞ % Ulusal Makale 93 Uluslar arası Bildiri EUSEM CONCİAL CENTRAL EUROPAEN EMERGENCY MEDİCİNE 2013 THE 2ND GLOBAL NETWORK CONFERENCE ON EMERGENCY İN ASSOCİATİON WHİTH THE 1ST EMİRATES SOCİETY OF EMERGENCY MEDİCİNE CONFERENCE II. ACİL TIP SEMPOZYUMU MEMC 2013 CONGRESS THE 7TH CONFERENCE EN EMERGENCY MEDİCİNE GENEL CERRAHİ MEDİKAL TOPLANTISI AGP/FMSEE (GÜNEY DOĞU AVRUPA AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ) 2013 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ASSOCİATİON OF GENERAL PRACTİCE/FAMİLY MEDİCİNE İN SOULTH EAST EUROPEA (AGP/FMSEE) II. KONFERANSI 4TH CONGRESS OF GENERAL MEDİCAL DOCTORS OFSERBİA SIRBİSTAN KONGRESİ 8TH CONGRESS EUROPEAN FEDERATİON OF IASP CHAPTERS (EFIC) KONGRESİ WENS SPNE COMMITTEE INTERNATIONAL NEUROMODULATİON SOCİETY 11TH WORLD CONGRESS ISPN 2013 İNTERNATİONAL SOCİETY FOR PEDİATRİC NEUROSURGERY 41. ANNUAL MEETİNG 22.IPEG (ENDOSURGERY İN CHİLDREN) KONGRESİ 12 TH İNTERNATİONAL CONGRESS OF INBORN ERRORS OF METABOLİSM 20 TH EUROPEAN PEDİATRİC RHEUMATOLOGY KONGRESİ 24TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF PEDİATRİC AND NEONATİAL INTENSİVE CARE KONGRESİ 27TH EUROPEAN İMMUNOGENETİCS AND HİSTOCOMPATİBİLİTY CONFERENCE 39TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 45. CONGRESS PF THE İNTERNATİONAL SOCİETY OF 26

27 PEDİATRİCH ONCOLOGY 8. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ AEPC TH ANNUAL MEETİNG OF THE ASOCİATİON FOR EMROPEAN PEDİATRİC AND CONGENİTAL CARDİOLOGY AVRUPA ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ CSI 2013 CONGENİTAL AND STRUCTURAL INTERVENTİONS EHA KONGRESİ EHA PEDİATRİC COURSE 2013 ENDO 2013 KONGRESİ ENPE 2013 KONGRESİ EPNS CONGRESS 2013 INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON NEONATAL SEİZURES AND RELATED DİSORDERS İNTERNATİONAL HANDS ON COURSE ON NENATAL AND PEDİATRİC ECMO İPOKRATES FOUNDATİON CLİNİCAL SEMİNAR MİLAN TH JOİNT MEETİNG OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY NESTLE INTERNATİONAL BUSİNESS MEETİNG PEDİATRİC İNTERVENTİONAL CARDİAC SEMPOZYUM XIII INTERNATİNAL CONGRESS OF PEDİATRİCİANS OF TURKİC AND EURASİAN COUNTRİES XXIV TH CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY ON THROMBOSİS AND HAEMOSTASİS 4TH WORLD CONGRESS ON ADHD XXIV TH CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY ON THROMBOSİS AND HAEMOSTASİS 2. WORD CONGRESS OF CUTANEOUS LYMPHOMAS AMERİCAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 23 RD EUROPEAN CONGRESS OF CLİNİCAL MİCROBİYOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES 23. CONFERENCE OF THE ASIAN PACIFIC ASSCIATION FORT HE STUDY OF THE LIVER (APASL) 5TH EACID 6TH TRENDS İN MEDİCAL MCYCOLOGY AMERİCAN SOCİETY FOR REPRODUCTİVE MEDİCİNE CSCM-WORLD CONGRESS ON SCİENCE&CBRNE CONSEQUENCE MANAGEMENT ESCMID-SHEA TEANİNİNG COURSE İN HOSPİTAL EPİDEMİOLOGY III. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU-KARACİĞER VE KOİNFEKSİYONLAR İNTERNATİONAL CONFERENCE ON PREVENATİON&INFECTİON CONTROL KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2013 TEMEL BİLGİLER STI&AIDS WORLD CONGRESS 2013 THE 5TH EURASİA CONGRESS OF INFECTİOUS DİSEASE THE 64TH ANNUAL MEETİNG OF THE AMERİCAN 27

28 28 ASSOCİATİON FORT HE STUDY OF DİSEASES THE INTERNATİONAL CONFERENCE ON BACİLLUS ANTHRACİS B. CEREUS AND B. THURİNGİENSİS (BACİLLUS ACT 2013) 2013 ACR 7 ARHP MEETİNG 7 WORLD CONGRESS OF THE İNTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE (ISPRM 2013) ANNUAL EUROPEAN CONGRESS OF RHEUMATOLOGY EULAR 2013 SEMİNAR İN ADVANCED RHEUMATOLOGY BOARD REVİEW COURSE EUROPEAN COLLEGE OF NEUROPSYHOPHARMACOLGY NEUROMED FİNAL MEETİNG AMERİCAN TRANSPLANT KONGRESİ EAACI KONGRESİ EUROPEAN RESPİRATORY SOCİETY KONGRESİ 18.HYPOXİA 2013 SEMPOZYUMU AEROSPACE MEDİCAL ASSOCİATİON 84TH ANNUAL SCİENTİFİC MEETİNG ALLERGAN FİRMASI EĞİTİM TOPLANTISI ARVO KONGRESİ EURETİNA KONGRESİ IV. WORLD CONTOVERSİES İN OPTHALMOLOGY KONGRESİ KEMİK DERİ ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SOE 2013 TOPLANTISI SOE TOPLANTISI TODAY&FUTURE İN GLAUCOMA SYMPOSİUM V. WORLD GLAUCOMA CONGRESS TOPLANTISI STI AIDS WORLD OF CONGRESS 2013 JULY VİENNA 10TH ANNUAL CONFERENCE FORT HE DİAGNOSİS AND TREATMENT OF NEUROENDOCRİNE TUMOR DİSEASE 10TH ANNUAL ENETS CONFERENCE FORT THE DİAGNOSİS AND TREATMENT OF NEUROENDOCRİNE 11. AVRUPA PERİTON DİYALİZ KONGRESİ 12. TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ NEFROLOJİ KIŞ OKULU TOPLANTISI 13 TH İNTERNATİONAL EUROASİAN CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY AND SURGERY 13TH ST. GALLEN İNTERNATİONAL BREAST CANCER CONFERENCE ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ 33. ANNUAL DİALYSİS CONFERENCE 39TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 4. AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMPOZYUMU 8. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ ACADEMY HEMATOLOGY-CHALLENGES İN CLL TOPLANTISI

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı