ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin"

Transkript

1 ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Etkin madde izotretinoin, akne vulgaris tedavisi için hazırlanmış bir tretinoin (all transretinoik asit) stereoizomeridir. Oral olarak alınan ACNEGEN in diğer yöntemlerle kontrol edilmesi zor olan şiddetli akne formlarında belirgin bir terapötik etkinliği vardır. ACNEGEN in tam etki mekanizması bilinmemektedir fakat klinik iyileşme, yağ salgılayan bezlerin aktivite ve büyüklüğünün doza bağlı olarak baskılanması ile ilgilidir. Farmakokinetik özellikler: İzotretinoinin farmakokinetik profili önceden belirlenebilir ve linear farmakokinetik teorisi ile tanımlanabilir. Emilim: Yiyecek ve sütle alındığında izotretinoinin oral absorbsiyonu optimaldir. Sağlıklı, aç erkek vakalara tek bir 80 mg izotretinoin dozunun uygulanması sonrası maksimum kan konsantrasyonu ng/ml (ortalama: 310 ng/ml) arasında bulunmuş ve bu değere 2 4 saat içinde ulaşılmıştır. Dağılım: İzotretinoin başlıca albumin olmak üzere % 99.9 dan fazla plazma proteinlerine bağlanır. İzotretinoinin serbestlik oranı (=farmakolojik aktivite) geniş terapötik konsantrasyon aralığında % 0.1 den azdır. İnsanlarda izotretinoin için dağılma hacmi, izotretinoin parenteral olarak uygulanamadığından hesaplanmamıştır. Şiddetli aknesi olan hastalarda günde iki defa 40 mg ın oral olarak uygulanması sonrası izotretinoinin minimum kararlı kan konsantrasyonu (Cmin,ss) ng/ml arasında bulunmuştur. Bu hastalardaki 4-okso-izotretinoin kan konsantrasyonu, genellikle izotretinoininkini aşmıştır (2 5 kat daha yüksek). İzotretinoinin insan dokularında yayılması üzerine çok az bilgi mevcuttur. Epidermisdeki izotretinoin ve 4-okso-izotretinoin konsantrasyon değerleri kandaki görülenin sadece yarısıdır. Metabolizma: İzotretinoin oral uygulanması sonrası, kanda 3 metabolit teşhis edilir: 4-oksoizotretinoin, tretinoin (all trans retinoik asitler) ve 4-okso-tretinoin. Bulunan ana metabolit 4-

2 okso-izotretinoin olup, stabil koşullardaki plazma konsantrasyonu izotretinoin konsantrasyonundan 2,5 kat daha yüksek olarak bulunmuştur. Ana bileşik ve metabolitlerin her biri daha sonradan atılacak olan konjugatlarına metabolize olur. İzotretinoin metabolitlerinin pek çok in vitro testlerde biyolojik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda, izotretinoinin tretinoine (all trans retinoik asitler) izomerizasyonu vardır. İzotretinoin dozunun % 20- % 30 unun bu izomerizasyonla metabolize olduğu tahmin edilmektedir. İzotretinoin ve metabolitleri entero-hepatik sirkülasyona girer. İn-vitro metabolizma testleri, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 ve CYP3A4 enzimlerinin izotretinoinin 4-okso-izotretinoine ve tretinoine metabolizmasında rol aldığı gösterilmiştir. Eliminasyon: 14 C izotretinoin oral uygulamasını takiben, metabolitler bağıl olarak eşit miktarlarda feçes ve idrar ile atılır. 4-okso-izotretinoinin ortalama eliminasyon yarı ömrü ana ilacınkinden büyüktür (29 saat). İzotretinoin bir fizyolojik retinoiddir ve endojen retinoid konsantrasyonları tedavinin kesilmesinden 2 haftaya kadar sürdürülür. Özel klinik durumlarda farmakokinetik özellikler; İzotretinoin böbrek veya karaciğer bozukluğu olanlarda kontrendike olduğundan bu hasta popülasyonlarında izotretinoinin kinetiğiyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Endikasyonları: ACNEGEN sistemik bir antimikrobiyal ajanla tedavi gibi, diğer tedavilerle başarısız olan kistik ve kitle teşekkül etmiş aknenin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: ACNEGEN, izotretinoine ilişkin major insan fetal anormallikleri dökümanlandığından çocuk yapma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Histeroktemi nedeniyle hariç, infertilite hikayesi durumunda dahi ACNEGEN tedavisine başlamadan bir ay önce, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden bir ay sonrasına kadar etkili doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. ACNEGEN hamilelik sırasında kontrendikedir. Emziren annelere verilmemelidir.

3 ACNEGEN, tedavi sırasında iskelet ekzostozu ve artralji dahil kas- iskelet semptomlarının belirtileri oluşabileceğinden 17 yaşının altındakilerde kontrendikedir. ACNEGEN, diğer tedavilere cevap veren, kitle teşkil etmeyen, hafif kistik akne ve aknenin diğer ciddi olmayan formlarında kontrendikedir. ACNEGEN, hepatik ve renal yetmezlikte kontrendikedir. ACNEGEN, ilaca karşı aşırı hassasiyet, hiperlipidemi, hipervitaminoz A da kontrendikedir. Tetrasiklinler gibi antibiyotikler ile kombine tedavi kontrendikedir. ACNEGEN, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız. Uyarılar/ Önlemler: Hamile veya tedavi sırasında hamile kalma olasılığı olan kadınlar tarafından ACNEGEN kullanılmamalıdır. ACNEGEN e maruz kalan her fetüs, sakat bir çocukla sonuçlanmasa da, kısa süreli dahi herhangi bir miktarda ACNEGEN alınırken hamilelik oluşursa; sakat bir çocukla sonuçlanması son derece yüksek bir risk taşır. Potansiyel olarak, hamilelik süresince ilaca maruz kalmış fetüs etkilenebilir. ACNEGEN alımından sonra fetüsün etkilendiğini veya etkilenmediğini belirleyebilecek uygun bir yöntem şu anda yoktur. ACNEGEN yan etkilerini ve hamilelik sırasında ACNEGEN kullanıldığında teratojenite riskini değerlendirebilen, sistemik retinoid kullanımında tecrübeli, tercihen dermatologlar olmak üzere, şiddetli rekalsitran nodüler akne teşhis ve tedavisinde özel tecrübeye sahip doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Yükselen kan lipid ve trigliserid için tayinler uygulanmalıdır. 800 mg/ dl yi geçen serum trigliseridlerindeki belirgin yükselmeler bazen ölümcül olabilecek akut pankreatit ile ilişkili olabilir. Hipertrigliseridemi kabul edilebilir bir seviyede kontrol altına alınamazsa veya pankreatit semptomları oluşursa ACNEGEN ile tedavi durdurulmalıdır. Karaciğer fonksiyon ve kan lipidleri (açlık değeri) tüm hastalarda tedavinin başlangıcında, uygulamadan bir ay sonra ve ACNEGEN kesilmesinden önce, 3 aylık aralıklarla ölçülmelidir. Karaciğer enzimlerinde hafif ila orta derecede yükselmeler ve bazı vakalarda hepatit gözlenmiştir. Bazı vakalarda ilaç uygulanmasının devam edilmesi veya dozaj azaltılması ile normalizasyon oluşur. Eğer normalizasyon oluşmazsa veya ACNEGEN ile tedavi sırasında hepatitten şüphe edilirse, tedavi kesilmeli ve etiyoloji araştırılmalıdır.

4 Tedavi öncesi ve devam süresinde kan lipid değerlerinin gözlenmesi (uygulamadan bir ay sonra ve sonrasında 3 veya 4 aylık aralıklarda) açlık koşulları altında sağlanmalıdır. Serum düzeyleri, dozaj azaltılması veya ACNEGEN tedavisinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Ayrıca, serum lipid değişiklikleri beslenmeyle de kontrol edilebilir (kiloda azalma, diyet olarak alınan yağ ve alkolde kısıtlamalar gibi). Hastalar tedavi sırasında ve ACNEGEN kesilmesinden en az 1 ay sonrasına kadar kan vermemelidir; eğer hamile bir kadına kan verilirse ciddi doğum defektlerine neden olma riski vardır. Keratinizasyon hastalarının tedavisinde yüksek doz izotretinoin alan hastalarda premature epifizel kapanma dahil iskelet hastalıkları bildirilmiştir. Şiddetli egzersize karşı toleransda azalma ile birlikte, miyalji ve artralji görülebilir. Özellikle şiddetli fiziksel aktivite gösteren ve izotretinoin alan hastalarda yükselmiş CPK değerleri bildirilmiştir. Bunların klinik olarak anlamlılığı bilinmemektedir. ACNEGEN tedavisi sırasında mikrodozdaki progesteron preperatları dahil hormonal kontrasepsiyon yetersiz bir korunma metodudur. Her ne kadar, diğer hormonal kontraseptifler yüksek derecede etkiliyse de, enjektabl/ implante kontraseptif ürünler yanında oral kontraseptifleri kullanan kadınlarda hamilelik raporları bulunmaktadır. Bu raporlar tek bir korunma metodu kullanan kadınlarda daha sıktır. ACNEGEN ile kullanıldığında, hormonal kontraseptiflerin etkinliklerinin değişip değişmediği bilinmemektedir. Herhangi bir doğum kontrol metodu başarısız olabilir. Bu nedenle, çocuk yapma potansiyeli olan kadınların aynı anda iki etkili kontrasepsiyon formunu kullanması önemlidir. Skar olasılığı nedeniyle ACNEGEN tedavisi sırasında ve en az 6 ay sonrasına kadar ağda veya deriyi soyan yöntemlerden (dermabrazyon, lazer) sakınılmalıdır. ACNEGEN tedavisi sırasında gece görmesinde azalma bildirilmiştir ve tedavinin kesilmesinden sonra bazı vakalarda bu durum devam etmiştir. Bazı hastalarda aniden başladığından hastalar bu olası problem hakkında uyarılmalı ve geceleyin araç ile makine kullanıldığında tedbirli olunması konusunda bilgilendirilmelidir. Görsel problemler dikkatli olarak gözlenmelidir. İlacın kesilmesinden sonra gözde kuruluk, korneal opasite, gece görmesinde azalma ve keratit genellikle kendiliğinden düzelir. Bu nedenle, özellikle kuru göz sendromu olan hastalar keratit gelişimi bakımından gözlenmelidir. Görsel zorluklar gösteren tüm ACNEGEN

5 Öncesinde bir barsak hastalığı hikayesi olmayan hastalarda, izotretinoin kullanımında inflamatuvar barsak hastalığı görülebilir (bölgesel ileit dahil). Rektal kanama veya ciddi diyare gösteren hastalarda ACNEGEN kullanımı hemen kesilmelidir. Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir ve sadece öncesinde topikal retinoid kullanımıyla bildirilmiştir. Alerjik reaksiyonlar yaygın değildir. Kutanöz alerjik reaksiyonlar ve çoğu zaman ekstremitelerde purpura (çürükler ve kırmızı lekeler) ile görülen ciddi alerjik vaskülit vakaları ve ekstrakütonöz durumlar (renal dahil) bildirilmiştir. Ciddi alerjik reaksiyonlar tedavinin kesilmesini ve uygun medikal tedavinin uygulanmasını gerektirir. Atipik bölgelerde hipertrofik nedbeleşme riski taşıdıklarından deriyi aşındırıcı maddeler ACNEGEN tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 5 6 ay süreyle kullanılmamalıdır. Jelli epilasyon dermatit riski taşıması nedeniyle ACNEGEN tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 5 6 ay süreyle kullanılmamalıdır. İzotretinoin depresyon, psikoz ve nadiren, intihar fikri, intihara teşebbüs ve intihara neden olabilir. ACNEGEN tedavisinin kesilmesi yeterli olmayabilir ve başka değerlendirmeler gerekebilir. Bu olaylarla ilgili etki mekanizması açıklanmamıştır. Depresyon hikayesi olan hastalar yakından gözlenmeli ve gerekli görülürse tedavi boyunca bir psikiyatrist tarafından izlenmelidir. Yüksek risk hastaları için dikkat edilecek hususlar İzotretinoin tedavisi alan diyabet, obezite, alkol bağımlılığı ve lipid hastalıkları bulunan hastalar yüksek riskli hastalar olarak düşünülür. Bu hastaların karaciğer fonksiyonları, kan lipidleri ve/veya kan glukozları daha sık olarak kontrol edilmelidir. Değişmiş glukoz metabolizmasından şüphelenildiğinde veya bilindiğinde düzenli kan- glukoz testi önerilir. Ayrıca, nedensel bir ilişki belirlenmemesine karşın izotretinoin tedavisi sırasında yeni diyabet vakaları teşhis edilmiştir. Diabetes mellitus, hipertrigliseridemi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Akut pankreatit ve nadiren fatal hemorajik pankreatit vakaları bildirilmiştir. ACNEGEN, kısmi olarak dehidrate sıvı sorbitol (anidrisorb 85/70) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. ACNEGEN, ponceau kırmızı 4R ihtiva eder. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

6 Gebelik ve Laktasyonda kullanım: Gebelik Kategorisi: X ACNEGEN yüksek düzeyde teratojeniktir; hamilelerde, hamile kalmayı planlayanlarda ve tedavi sırasında gebelik olasılığı olan kadınlarda kontrendikedir. ACNEGEN tedavisi, aşağıdaki koşulların tümü sağlanmadıkça, çocuk yapma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir: Hasta, diğer tedavilerle başarısız olmuş, çirkinleştiren, ciddi akneye sahip olmalıdır. Hasta, talimatları anlama ve uygulama konusunda güvenilir olmalıdır. Hasta, zorunlu doğum kontrol yöntemlerini uygulayabilecek durumda olmalıdır. Hasta, fetüsün ilaca maruziyeti ve hamilelik sırasında ACNEGEN alınmasının tehlikeleri ile ilgili uyarıları almış olmalıdır. Hasta, doğum kontrolünün başarısız olma olasılığı konusunda uyarılmış ve seçilen korunma metodunun hiç cinsel ilişkiye girmeme olması durumu yahut histeroktemi geçirmiş olması durumları hariç, aynı anda iki adet uygun korunma yöntemi kullanılması gerektiği konusunda uyarılmış ve bu uyarıları ve çift kontrasepsiyon metodu kullanması gerekliliğini anladığını bildiriyor olmalıdır. Hasta, tedaviye başlamadan 1 hafta içinde en az 50 miu/ ml hassasiyetli serum veya idrar hamilelik testi yaptırmış ve negatif çıkmış olmalıdır. Hasta, bir sonraki normal menstrüel periyodun ikinci veya üçüncü gününde tedaviye başlamalıdır. Hasta, her ay hamilelik testinin tekrarlanması gerektiğini bilmelidir. Hastanın infertilite hikayesi olsa bile, ACNEGEN tedavisine başlamadan bir ay öncesinde, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden 1 ay sonrasına kadar zorunlu kontraseptif yöntemleri uygulamalıdır. Hasta, tedavi sırasında veya tedaviden 1 ay sonra hamilelik oluşursa, ciddi fetal anormallik riski (özellikle etkilenenler; merkezi sinir sistemi, kalp ve geniş arterler) olduğunu bilmelidir. Hastanın uyarıları dikkate aldığından emin olunmalıdır. Tedavi sırasında hamilelik oluşursa, doktor ve hasta hamileliğe devamın istenip istenmediğini tartışmalıdır. ACNEGEN tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içinde bu önlemlere rağmen gebe kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon olma riski büyüktür (özellikle merkezi sinir sistemi, kalp ve büyük kan damarları etkilenir). Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür.

7 İzotretinoin uygulanmasına ilişkin başlıca insan fetal anormallikleri belgelendirilmiştir: SSS anormallikleri (serebral anormallikler, serebral malformasyon, hidrosefali, mikrosefali, kraniyal sinir eksikliği dahil); kafatası anormallikleri; dış kulak anormallikleri (anotia, micropinna, dış işitme kanallarının ufak olması veya olmaması); göz anormallikleri (mikroftalmi dahil); kardiyovasküler anormallikler; yüzde şekil bozukluğu; yarık damak; timus bezi anormallikleri; paratiroid hormon eksikliği. Emziren anneler: İzotretinoin lipofiliktir ve anne sütüne geçme olasılığı yüksektir. Yan etki potansiyeli nedeniyle emziren anneler ACNEGEN almamalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Geceleyin görmede azalma başlaması ani olabilir. Hastalar bu problem hakkında bilgilendirilmelidir ve geceleyin araç ile makine kullanıldığında tedbirli olunması konusunda uyarılmalıdır. Yan Etkiler / Advers Etkiler: ACNEGEN yan etkilerinin çoğu doza bağlıdır ve genellikle önerilen dozajlarda iyi tolere edilir. Yan etkiler tedaviye devam edildiğinde azalabilir ve genellikle dozajın azaltılması veya tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlü oldukları gösterilmiştir. Hipervitaminoz A ile karakterize semptomlar Dudaklar, nazal pasajlar (epistaksis), farenks (ses kısıklığı) ve gözler (konjunktivit, keratit, geri dönüşümlü korneal opasiteler ve kontakt lenslere tolerans azalması) gibi deri ve mukoz membranlarda kuruluk. Deri ve bağlantılar Kızartı (yüzde eritem, sebore ve ekzema dahil), pruritus, terleme, piyojenik granülom, paronişya, tırnak distrofisi, granülasyon dokularında aşırılık, saçta incelme, geri dönüşümlü alopesi, akne fulminans, hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotoallerjik/ ışığa karşı hassasiyet reaksiyonları, cilt hassasiyeti. Tedavinin başlangıcında aknede alevlenmeler görülebilir, bu durum birkaç hafta sürebilir. Kas-iskelet Kas ağrısı (CPK yükselmeli/ yükselmesiz), artralji, iskeletsel hiperostoz, artrit, tendon ve ligamentlerin kalsifikasyonu, tendonit, prematüre epifiziyel kapanma ve diğer kemik anormallik tipleri.

8 Psikiyatrik ve Nörolojik Ruhsal durum değişiklikleri, baş ağrısı, benign intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri), nöbetler. Depresyon, psikoz, intihar fikri, intihara teşebbüs, intihar. Bazı hastalar depresyonun tedavinin kesilmesiyle bittiğini, tedaviye yeniden başlanmasıyla tekrar oluştuğunu belirtmişlerdir. Özel duyular Görmede bulanıklık, fotofobi, gece görüşünün azalması, renkli görmede bozukluk (tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü), katarakt, keratit, korneal ödem, optik nevrit dahil görsel bozukluklar bazen rapor edilmiştir ve bazı sıklıklarda işitme bozuklukları bildirilmiştir. Gastrointestinal Bulantı, nadiren hiperürisemi ve inflamatuvar barsak hastalığı (ör, kolit, ileit) bildirilmiştir. ACNEGEN ile tedavi gören hastalar, özellikle yüksek trigliserid düzeyine sahip olanlar, pankreatit gelişimi açısından risk altındadırlar. Nadiren ölümcül pankreatit vakaları bildirilmiştir. Karaciğer ve safra sistemi bozuklukları Karaciğer enzimlerinin serum düzeylerinde artış ve hepatit oluşabilir. Pek çok durumda, düzeyler tedavi sırasında veya doz azaltılması sonrası normale döner. Eğer bu oluşmazsa veya hepatitten şüphelenilirse tedavi kesilmelidir. Solunum Nadiren bronkospazm (astım hikayeli veya hikayesiz) bildirilmiştir. Hematolojik Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni ve nadir agronülositoz raporları dahil), kırmızı kan hücre parametrelerinde azalma (anemi ve azalmış hematokrit), sedimentasyon hızında yükselme, platelet sayısında yükselme, trombositopeni. Laboratuvar Bulguları Plazma trigliseridlerinin ve kolesterolün, genellikle HDL de azalmalarla beraber seyrederek normal seviyelerin üstüne çıkması, hiperürisemi ve açlık kan şekerinde artış gözlenmiştir. Direnç mekanizması bozuklukları Gram pozitif mikroorganizmalardan dolayı lokal veya sistemik enfeksiyonların izole vakaları bildirilmiştir. Tüm vücut Lenfadenopati, hematüri ve proteinüri, vaskülit (Wegener granülomatözü), alerjik vaskülit, alerjik reaksiyonlar, sistemik aşırı duyarlılık ve glomerulonefrit, ödem, yorgunluk.

9 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: ACNEGEN, vitamin A ile birlikte verildiğinde hipervitaminoz potansiyeli vardır (besin desteği olarak alınan Vitamin A dahil). Tetrasiklinlerin ve difenilhidantoinin izotretinoinle beraber kullanımı benign intrakraniyal hipertansiyon yapabileceğinden bu tip kullanımdan kaçınmak gereklidir. Kombine topikal tedavi Kural olarak, keratolitikler ve eksfoliyanlar dahil akne tedavisinde konvansiyonel olarak kullanılan diğer tedaviler, ultraviyole ışığı ile birlikte radyasyon tedavileri ve kuvvetli güneş ışığına uzun süreli maruziyetleri izotretinoin kullanımı ile beraber endike değildir, ama eğer gerekiyorsa iritan olmayan topikal preperatlar uygulanabilir. Kullanım Şekli ve Dozu: ACNEGEN e terapötik yanıt doza bağlıdır ve hastalar arası değişir. Bu, hastanın toleransı ve cevap durumuna göre kişisel doz ayarlanmasını gerektirir. Pek çok vakada haftalık tedavi ile aknede tam veya tama yakın remisyon sağlanır. Tam kapsül sayısına en yakın sayıdaki günlük dozaj, hangisi daha uygunsa, gün içinde ikiye bölünmüş dozlar halinde veya tek bir doz olarak yemekle birlikte alınmalıdır. Başlangıç dozajı Başlangıçta tüm hastalar 4 haftalık period boyunca 0.5 mg/ kg vücut ağırlığında ACNEGEN almalıdır, bu sürede ilaca karşı yanıt genellikle belli olur. Bazen akut akne alevlenmeleri başlangıç periyodu sırasında görülür fakat, tedaviye devam edildiğinde 7-10 gün içinde kaybolur. İdame dozaj Erken bir iyileşme gösteren hastalar geriye kalan tedavi boyunca günde 0.5 mg/ kg vücut ağırlığı başlangıç dozajını almayı sürdürmelidir. Çok az iyileşme gösteren veya hiç bir iyileşme göstermeyen hastalarda ve ilacı iyi tolere eden kişilerde dozaj geriye kalan tedavi süresi boyunca 1 mg/kg vücut ağırlığına kadar artırılmalıdır. Başlangıç dozajına intolerans gösteren hastalarda tedavi günlük mg/ kg vücut ağırlığına düşürülen dozlarda sürdürülmelidir.

10 Normal olarak tedavinin tekrarı önerilmez. Etkili tedavi ile aknenin tam olarak temizlenmesi sağlanır ve uzun süren remisyon sağlanır. Fakat tedavinin sonunda aknesi tam olarak temizlenmemiş hastalardan, daha sonraki birkaç aya kadar sürekli bir iyileşme göstermesi beklenebilir. Sadece tedavi periyodu sonrası tam bir relaps gözlenirse tedavi tekrarı düşünülmelidir. Doz Aşımı ve Tedavisi: İzotretinoin, bir vitamin A türevidir ve aşırı dozajın hipervitaminoz A semptomlarını içermesi beklenir. Vitamin A toksisitesinin belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, bulantı veya kusma, uyuşukluk, irritabilite ve pruritus yer almaktadır. ACNEGEN ile kazayla veya kasıtlı olarak oluşan aşırı dozajın semptom ve belirtileri muhtemelen benzer olacaktır. Geri dönüşümlü olmaları beklenebilir ve tedavi gerekmeden düzelebilir. İlacın değişken absorbsiyonu nedeniyle, gastrik lavaj, sindirim sonrası ilk birkaç saat içinde yararlı olabilir. Saklama Koşulları: 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: ACNEGEN 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister ambalajlarda ve ACNEGEN 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister ambalajlarda mevcuttur. Piyasada Bulunan Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: Ayrıca, ACNEGEN 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister ambalajlarda mevcuttur. Ruhsat Sahibi: BİO-GEN İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti., Bosna Hersek Caddesi, 33/2, 06510, Emek/ Ankara. İmalatçı: G.A. Pharmaceuticals S.A., 46, Agissilaou st., P.O. Box 17341, Atina-Yunanistan. Ruhsat No.: /60 Reçeteli Satılır.

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Anastrozol 1 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat Sodyum nişasta glikolat 95.250 mg 1 mg Yardımcı maddelerin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet FORMÜLÜ Suda dağılabilen her tablet, aktif madde olarak 500 mg deferasiroks içerir. Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı