İÇİNDEKİLER. Başyazı Merhaba Şube Genel Kurulumuz Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10"

Transkript

1

2

3 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu Yazı İşleri Yönetmeni: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Jale ALEL Yayın Kurulu Aydın NOĞAY Ayhan EMEKLİ Baner SANDALCI Ceren NARİN Fırat ÜMMETOĞLU Gülşen IŞIK Gürkan ERDOĞAN Hüseyin KUZU Jale ALEL Onur AÇIK Rahmi ALPER Serap ÜNAL Yayın Koşuları: Gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına Yayın Kurulu karar verir. Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Yazılar kelime işlem programlarından birinde yazılmış olarak adresine e-posta ekinde gönderilmelidir. İyi bir baskı kalitesi için yazılarda kullanılan fotoğraf, şema, tablo gibi görsel malzemelerin yüksek çözünürlüklü olması gerekmektedir. Bültenimizin bir sayfasında görsel malzeme bulunmayan yazılar yaklaşık 580 kelime (4.500 boşluklu karakter) içermektedir. Yazıların sayfa düzeni yeniden yapıldığı için yazar tarafından bültene uygun bir sayfa düzeni yapılmasına gerek yoktur. Yönetim Yeri: Anadolu Cad. Tepekule İş Merkezi, No: 40, Kat: 1 Bayraklı/İZMİR Telefon : Faks: web: e-posta: Tasarım ve Sayfa Düzenleme: Erkan Kara Bu sayı 6500 adet basılmıştır. Şube üyelerine ücretsiz dağıtılır. Yayın Türü: Mesleki, Yerel, Süreli Yayın Baskı: Altındağ Grafik Matbaacılık 2839 Sokak No: Sanayi Sitesi / İZMİR Tel: Faks: Basım Tarihi: 28 Mart 2014 İÇİNDEKİLER Başyazı... 2 Merhaba... 4 Şube Genel Kurulumuz... 6 Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz Şube Başkanımız Ayhan Emekli nin Genel Kurul Konuşması Dönem Çalışma Programımız Üyelerimize İndirim Yapan Kuruluşlar İMO dan TMMOB İzmir İKK dan İnceleme: Borlu Aktif Belit (BAB) Çimentosu Prof. Dr. Selçuk TÜRKEL İnşaat Sektöründe Bir İş Cinayeti Daha Hukuk: Ceza Yargılaması Açısından Elektronik (Dijital) Kanıt Av. Baki OKAN Üyelerimizden: İthal Kömüre Dayalı Termik Santral İstemiyoruz İnş. Müh. Hüseyin DAMCIDAĞ Adı Kentsel Kendisi Rantsal Dönüşüm: 6306 Sayılı Yasa İnş. Müh. Onur AÇIK Genç Mühendisler Forumu Değerlendirmesi İnş. Müh. Güneş KARAKAYA - İnş. Müh. İlke KASABOĞLU İnş. Yük. Müh. Hüseyin KUZU Köy Enstitüleri Destanı İnş. Müh. Ahmet GÜREL Röportaj: Şantiyede Kadın Mühendis Olmak genç-imo Öğrenci Meclisi Ankara da Toplandı Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası Tamamlandı Tarihte Bugün: Budapeşte Kitaplar Arasında Mizah Bulmaca... 64

4 BAŞYAZI Ayhan EMEKLİ İMO İzmir Şube Başkanı Değerli Meslektaşlarım, Hep birlikte 44. Dönem Şube Genel Kurulumuzu ve seçimlerimizi Şubat 2012 tarihlerinde Tepekule de gerçekleştirdik. Kongremizi geçen dönemlerden farklı olarak çok sayıda grubun aday olarak yer almamasına karşın genel kurulumuza ve şubemizin yönetim kurulu ile delege seçimlerine meslektaşlarımızın oldukça iyi katılım sağladığı demokratik bir ortamda tamamladık. Mesleğimize ve meslek odamıza yönelik itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme politikalarının yapılan birçok düzenlemeyle sürdüğü, haklarımıza, kazanımlarımıza, geleceğimize ilişkin baskıların daha da arttığı zorlu geçen bir dönemi yaşadık. Ülkemizin sürüklendiği kaos ortamı ve baskıcı otoriter iktidar anlayışı ile seçeneksizliğin dayatıldığı, yönetenlerin iktidar kavgasıyla kirli çıkar ilişkilerinin her geçen gün ortaya döküldüğü, haksızlığa karşı çıkanların susturulmaya, etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir süreçte üyelerimizin genel kurulumuza geniş katılımları mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıktıklarının anlamlı bir göstergesi olmuştur. Genel Kurulumuza ve seçimlerimize katılarak duyarlılıklarını meslek odamızın çatısı altında birleştiren tüm meslektaşlarımıza Şube Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim. Başladığımız 44. dönemde yönetim kurulumuz çalışmalarını mesleki ve kamusal görevlerinden taviz vermeden tüm meslektaşlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla sürdürecek; üyelerimizin desteğiyle kentimize, ülkemize ve topluma karşı sorumluluklarımızı tarafsız ve bağımsız tavrımızla yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemimize yönetim kurulumuzun görev bölümü sonrasında ilçe ve işyeri temsilcilik belirlemelerini ve Şube komisyon, kurul ve çalışma gruplarının katılım duyurusunu yaparak çalışma programımız doğrultusunda başlamış olduk. Önceki dönemlerde meslektaşlarımız ile genç-imo üyelerimizin geniş katılımlarıyla yaptığımız etkinliklerimizi 44. dönemde de programımızda öngördüğümüz gibi düzenleyeceğiz. Çalışma programında planladığımız seminer, kurs vb. eğitim çalışmaları, teknik geziler ile sosyal ve kültürel etkinliklere çok sayıda üyemizin aktif katkı koyarak katılımları, mesleğimize ve odamıza birlikte sahip çıkmaya devam etmemiz önemini korumaktadır. Herşeyden önce ülkemizin, kentimizin insanı olarak sözümüzü söylemeye; mesleğimize, kentimize, topluma ve ülkemize dair sorumluluklarımız gereği söz hakkımızı Meslek Odamız çatısı altında ve bulunduğumuz her yerde kullanmaya, görüş katkı ve değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yapılarımızın mutlaka alması gereken mühendislik hizmetleri yeterince denetlenmemekte, meslek odalarının kamusal sorumluluğu olan mesleki denetim görevini yerine getirmesi engellenmektedir. Bu durumda depreme dayanıklı güvenli yapı üretiminin sağlandığını, kent halkının can güvenliğinin korunabileceğini söylememiz mümkün değildir. Kentimizin planlandığı ve planlara dayalı olarak uygulamanın yapıldığı, belirli bir ada ya da parsel bazında özel uygulama kararlarının alınmadığı, karar süreçlerinin şeffaf işletildiği, meslek odaları başta olmak üzere kentlilerin görüş ve katkılarının alınarak değerlendirildiği Kent yönetiminin takipçisi olacağız. Afetlerin öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılacakları planlayan meslek odaları ve ilgili tarafları da sürece dâhil eden gerçekçi ve uygulanabilir bir afet yönetimi yerel ve merkezi yönetim tarafından acilen yapılmalıdır. Kentin bütününde oldukça azalan yeşil alanların korunmasını, afetlerde toplanma merkezleri ve çadır alanları amacıyla kullanılacak olması nedeniyle de artırılmasını gerekliliğini kentin yönetiminden sorumlu tüm yetkililere uyarmaya devam edeceğiz. Kentimizdeki Emlak Bankası arsaları, Tekel binaları, Bornova ağaçlı yol üzerindeki Karayolları, DSİ, TEDAŞ, Tarım İl Müdürlüğü, Zeytincilik Enstitüsü, kent içindeki Alsancak stadı ve limanı, askeri alanlar gibi kamuya ait arazilerin, okulların, hastanelerin, spor alanlarının özelleştirme veya diğer yöntemlerle satışı ve yoğunluk artışıyla imara açılması geri döndürülemez zararlar verecektir. Kamuya ait alanların yine halka açık olarak düzenlenerek değerlendirilmesi konusundaki görüşümüzü ısrarla sürdüreceğiz. 2 Mart 2014

5 Başyazı Özelikle Yeni Kent Merkezi olarak tanımlanan liman arkası-bayraklı-konak bölgesinde yoğun olarak yapımına başlanan Yüksek Binaların Bölgenin plan notlarında bulunan ve uyulması gerekli Teknik Önermeler e uygun tasarım, uygulama ve denetiminin sağlanmasında yerel yönetimler sorumluluklarını yerine getirmelidir. Toplu ulaşım ağırlıklı, ulaştırma ağları ve türlerini bütünleştiren, Bilimsel temelli, ulaştırma planlarına dayalı ulaştırma sistemlerini amaçlayan, sürdürülebilir, araç odaklı yerine insan odaklı ulaştırma politikalarının sonucu planlanan yatırımlar kent ulaşımının çözümüdür. Konak Tünelleri kent ulaştırma planlarında yer almadan, fizibilite-proje çalışmaları olmadan başlanan araç odaklı, kent merkezine özel araç girişini teşvik ederek trafik sorununu arttıracak bir yatırımdır. Aynı şekilde yapılacağı açıklanan körfez geçişi de kent ulaşım planlamasında etüt edilmeyen, toplu ulaşım yerine özel araç kullanımını amaçlayan, kent merkezinin trafik sorununa olumlu etkide bulunmayacak, körfez deniz ulaşımını ve deniz sirkülasyonunu önemli ölçüde kısıtlayarak engelleyecek bilimsel temelleri olmayan bir yatırımdır. Temelinde binaların yıkılıp yeniden yapılması yoluyla müteahhitlere iş yaratmayı hedefleyen, vatandaşının haklarını yasayla hukuk dışı olarak ortadan kaldırarak Kentleri Dönüştürmeyi amaçlayan ve böylelikle de Kent Rantının iktidar yanlısı paylaşımına odaklı Afet Yasası değiştirilmelidir. Yapı üretim sürecinde proje müellifi, fenni mesul ve şantiye şefi, yapı denetim hizmetlerini yaparak sorumluluk üstlenen meslektaşlarımızın hakları geriye götürülmüş piyasa koşullarının teslim edilerek işverenlerin insafına bırakılmıştır. Torbaya giren ve geceyarısı sabaha karşı meclisten geçirilen yasalar, Sayıştay denetimlerinin gizlendiği raporlar, Meclisin yasama yetkisini yürütmenin emrine veren Kanun hükmünde kararnameler, özel yasa düzenlemeleri istemiyoruz. Yapı denetim sistemi meslektaşlarımızın haklarını korumayan ve vahşi piyasa koşullarında işverenin koşullarına mahkûm eden, ticari faaliyet özelliği teknik niteliğinin önüne geçen denetimsizliği getirerek depreme dayanıklı yapı üretimini tehlikeye sokan bir noktaya gelmiştir. Yapı Denetim Yasası nitelikli İnşaat Mühendisliği hizmetiyle depreme dayanıklı yapı üretimini amaçlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Mühendislik eğitimi neredeyse her mahalleye açılan bir İnşaat Mühendisliği Okulu anlayışına indirgenmiştir. Teknik öğretmenlerin iş bulma sorununu çözmeyen ve tekniker/teknisyen eğitimini zaafa uğratan, dolayısıyla mühendislik eğitimini niteliksiz ve kuralsız hale getirerek meslek edindirme kursu seviyesinde bir düzenlemeyle mühendis diploması dağıtmaya dayalı uygulama başlatılmıştır. Bu anlayıştaki Mühendislik eğitimi politikası gelecekte önemli kamu zararlarına neden olacaktır. Yerel seçim sürecini yaşadığımız bu dönemde başta iktidar olmak üzere sıkça kullanılan marka şehir söylemi siyasilerce kentleri belirli kesimlere rant yaratarak peşkeş çeken, alınıp-satılan pazarlabilen meta gibi görerek kente ve topluma ait değerleri piyasacı mantığa teslim etme amacı taşımaktadır. Yine kentimiz için dile getirilen büyük bir köy benzetmesi ile köy kelimesi kötü anlamı yüklenerek gelişmemiş, geri kalmış algısı verilmeye çalışılmakta, gelişmişliğin anlamı sayısal ve fiziksel büyüklüklerle tanımlanmakta demokrasi, sosyal yönetim anlayışı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, korunması gereken tarihi ve kültürel miras vb. değerler önemsiz görülmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Haziran Taksim Gezi süreci ülkemiz için tarihsel süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yine iktidar koalisyonunun ortakları arasındaki güç paylaşımı kavgasının patlak verdiği 17 Aralık sürecindeki tutuklamalar, bakanların istifaları ve sonrasında hemen hergün tapelerle ortaya dökülen kirli ilişkiler yönetenlerin gerçek yüzünü açığa vurmaktadır. Ekmek almaya çıktığı evine bir daha dönemeyen, 14 yaşında başından vurulan ve 269 gün direnen, sonunda 15 yaşında 16 kiloya düşerek yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan ı saygıyla anıyorum. Berkin in kaybının sonrasındaki provokasyonlarda yaşamını yitiren Burakcan ı da saygıyla anıyorum. Berkin in annesini miting alanında yuhalatan ve yuhalayan insani değerlerini yitirmişlere ise hiç saygı duymuyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde karanlığa karşı büyük bir alev olmaya devam ederek AKP iktidarının odalarımızı etkisizleştirme, mesleğimizi itibarsızlaştırma saldırılarına karşı mesleğimize, örgütümüze, ülkemize ve geleceğimize kararlılıkla sahip çıkmak en temel görevimizdir. Sevgi ve Saygılarımla İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

6 MERHABA Yayın Kurulu Gelecek iki yılımızı planladığımız, Yönetim Kurulumuzu belirlediğimiz Şube Genel Kurulumuzun ardından merhaba diyoruz sizlere Bülten in bu sayısında. Şubemiz yoğun geçen seçim çalışmalarının ardından, 44. Dönem Olan Genel Kurulu nda sizlerin güven ve onaylarını kazanarak seçilen yeni Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında görev dağılımını Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Emekli, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Jale Alel, Sayman Üyesi Erhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kuzu, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Uytun, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Ümmetoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi A.Çağatay Yamanlar olarak gerçekleştirerek görevlerine ve çalışmalarına hiç ara vermeden başlamıştır. Görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerken; yapacakları çalışmalarda kendilerinin takipçisi olacağımızı da belirtmek isteriz. Önümüzdeki ay yapılacak seçimle de İMO Yönetim Kurulu belirlenecek. Bu genel kurulda, ülkemiz, geleceğimiz, mesleğimiz ve mesleki örgütlenmemize ilişkin sorunlar ve çözüm yolları tartışılarak önümüzdeki yakın geleceğimiz için yapılması gerekenlere ilişkin alınacak kararlarla Meslek Örgütümüz yoluna devam edecek. Şube ve İMO yönetimlerini çok önemli ülke, meslek ve mesleki örgütlenmeye yönelik sorunlar bekliyor. Meslek alanımızda, çalışma hayatında, örgütsel yapılarımızda sürekli hak kayıplarına uğradığımız, saldırıların, baskıların örgütsel anlamda da arttığı dönemler yaşıyoruz. Dileriz ki bu sorunları; genel olarak mesleğimiz ve meslek odamıza yapılan saldırılara, emperyalist politikalara, gericiliğe, her türlü darbe özlemlerine karşı verilecek mücadeleyle, devrimci geleneklerimizi yaşama geçirerek aşacaklardır. Bir örgütün; ülke ve meslek sorunlarının çözümü de dahil olmak üzere daha işlevli ve etkili olmasını sağlamak, üyelerinin sahip çıkmasıyla olanaklıdır. Yaşanan süreçte, sorunlarla mücadele edebilmek ve çözebilmek için kitlesel ve örgütlü mücadelenin gerekliliği ve önemi bir kez daha görülmüştür. Meslektaş arası yakınlaşma ve dostluğu artıracak, mesleki ve sosyal alanda gelişmesini sağlayacak hedeflere hep birlikte atılacak adımlarla ulaşılacaktır. Yine gelenekselleşen biçimde Bültenin yeni yayın kurulu da görevine başlamıştır bu sayımızda. Bültenin 111. sayısında duyurduğumuz yayın ilkelerimiz geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan değişerek, yenilenerek gelişme ve iyileşme hedefleri yine ilkelerimiz olmaya devam edecektir. Meslek alanımıza ilişkin kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verilecektir. Gerek Bültenin oluşumuna, gerekse Şube çalışmaları ve etkinliklerine siz meslektaşlarımızı katma çabalarımız devam edecektir. Bu bağlamda, Bülten sayfalarında gerek içerik, gerek biçimsel anlamda her türlü öneri ve katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha vurgulamalıyız. Şubemizdeki gelişmenin farkında olan siz değerli meslektaşlarımızla yeni dönemde, yeni ve daha büyük projelerde örgütlü büyümeye ve örgütümüzün 60. yılında güçlü ve etkin bir İMO`da katılmak ve buluşmak, geleceğimizi bugünden kurmak yolunda birlikte yürümek asıl hedeflerimizdendir. Bunlara sahip çıkarak, sizlerin katkılarıyla gelişeceğimize olan inancımız devam etmektedir. Bu anlamda, Bülten aracılığıyla mesleki, ekonomik, toplumsal, siyasal sorunları tartışma ortamları yaratmak ta sizlere düşmektedir. Öte yandan, Bu sayımız sizlere ulaştığı günlerde ülkemiz yerel yönetim seçimlerini gerçekleştirecektir. 17 Aralık 2013 ten bu yana ülkenin içine düşürüldüğü durum, siyasi iktidarın yerel yönetimlerden neler anladığını da göstermiştir bizlere. Bu, bu süreç siyasi iktidarın kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm planladığının ifşa olduğu bir süreç olmuştur. Demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi değer ve kavramların; bireyci ideolojik anlayışlarla içleri boşaltılmaktadır. Ne yazık ki demokrasi ve insan hakları konusu dahi geçmişte türbana kadar indirgenmiş ve sınırlandırılmış iken bugünlerde başbakan ve bakan çocuklarının evlerindeki para kasalarının, ayakkabı kutularından çıkan paraların doğal olduğunun ispatı için kullanılır hale gelmiştir. Siyasi iktidar uzun zamandır, gizli koalisyon ortağı olan cemaati paralel yapı kurmakla itham ederken; gericiliği, demokrasinin hoşgörüsünü kullanarak özgürlüğün kapanına aldığını unutmuş görünmektedir. En iyi stratejileri işlerine gelmediği zaman hemen gündemi değiştirmek olmaktadır. Bu kez de; seçim konuşmaları, bütün bunların üstünü örtme propagandasına yöneliktir. Her alanda kavram kargaşası ve yanıltmalar devam etmektedir. Siyasi iktidarın son yıllarda adet 4 Mart 2014

7 Yayın Kurulundan haline getirdiği torba yasaların toplumsal yaşamımızda köklü değişiklik oluşturarak, geleceğimizi karartacak oranda büyüme tehlikesi taşıdığı görülmelidir. 19 Şubat 2014 tarihinde yine bir torba yasa içinde çıkarılan internet yasası ile toplumun haber alma ve iletişim hakkı tamamen denetim altına alınmak istenmektedir. Haziran Gezi direnişine bir oğul daha kurban verdik. Siyasi iktidarın eline 15 yaşındaki Berkin Elvan ın kanı bulaşmıştır geldiğimiz noktada. Bütün olanlara seyirci kalma, adam sen de diyerek görmezlikten gelme yerine, vakit geçmeden, istenildiği gibi özgürlükten yana olmak ya da karşı olmak arasına sıkışmadan, rüşvet sarmalı içerisinde ülkemizin geleceğine yapılan uygulamaların önlenmesi adına toplumsal muhalefet içinde yerimizi almalıyız. O halde her türlü gelişimi üretim ilişkileri açısından inceleyip yorumlayarak, yaşamın her alanını olduğu gibi mesleğimizin uygulanabilirliğini de mesleki çalışma anlayışlarının dışında ve üstünde siyasetle ilişkilendirilerek duruş, davranış ve tercihlerimizi belirlemeliyiz. Her şeyden önce yurttaş mühendis olarak; bizi yönetmesini istediğimiz, toplumsal denetime açık yerel yöneticilerimizi belirlemek üzere, geleceğimiz, mesleğimiz kentimiz ve ülkemiz adına seçime katılmalıyız. Nesnel gerçeklerden kaçış yoktur. Önemli olan kendi mesleki ve örgütsel nesnelliğimizi algılamaya ve duyumsamaya açık olarak, Meslek Odamızda birlikte üretmenin, birlikte yönetmenin, mesleğimize ve yaşam hakkımıza sahip çıkmanın, insan olmanın onuru ile toplumsal olaylarda taraf olmanın, hak aramanın, birlikte başarmanın ve kazanmanın, mesleki bilimsel birikimleri ile geleceği bugünden kurmanın ortak paydasını büyütmek üzere ses çıkarmaya devam etmeliyiz. Hepimiz birer alev olabilmeliyiz, geleceğimiz için. Sevgilerimizle... YASA VE YÖNETMELIKLER 1) Bakanlar Kurulu Kararı 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesi, 38. maddesi, 43. maddesi, 53. maddesi, 54. maddesi, 63. maddesi, geçici 4. maddesinde değişiklikler yapılmış ve kanuna Ek Madde 7, Geçici Madde 14, Geçici Madde 15 eklenmiştir. (19 Şubat 2014 tarih, sayılı RG nin maddeleri) 2) Anayasa Mahkemesi Kararı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki yasada bazı maddeler iptal edilmiş, bazılarının yürürlüğü durdurulmuştur. Bazı maddeler iptal edilmesine karşın koşulları oluşmadığından yürürlüğü durdurulmamıştır. Bazı maddeler ise yasada iptal edilmiş fakat iptal kararında yürürlüğe girmelerinin zaten ertelenmiş olmaları nedeniyle yürürlüğü durdurma talepleri reddedilmiştir. (Esas Sayısı: 2012/87, Karar Sayısı: 2014/5 (Yürürlüğü Durdurma), Karar Günü: ) İMO GENEL KURULU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU Nisan 2014 Ankara İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

8 Şubeden ŞUBEMİZİN 44. DÖNEM GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ Şubemizin 44. Dönem Genel Kurulu Şubat 2014 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi nde gerçekleşti. Şube Başkanımız Ayhan Emekli tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı için gösterilen tek aday Hüseyin Mumcuoğlu oybirliğiyle Divan Başkanlığına seçildi. Divan Başkan Yardımcılıklarına Necati Atıcı ile Nurgül Atabay, Divan Yazmanlıklarına Gül Boran ve Esra Ölçü seçildiler. Divan Seçiminin ardından 43. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Emekli tarafından bir konuşma yapıldı. Genel Kurulumuza katılan konuk konuşmacıların ardından 43. Dönem Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hülya Altun Çalışma Raporu özetini, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erhan Arslan mali rapor özetini sundu. Genel Kurul, üyelerimizin mesleğimizle ilgili güncel gelişmeler, kentimizin sorunları ve Şubemiz konularında konuşmalarıyla devam etti. 16 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlere 1111 üyemiz katılarak 44. Dönem Yönetim Kurulumuzu ve İMO 44. Dönem Delegelerini seçtiler. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz ve İMO delegelerimizin listesi ektedir. TEŞEKKÜR Genel Kurulumuza katılımları ve konuşmalarıyla katkıda bulunan ve seçimlerimize katılan, zor bir dönemde mesleğimize ve meslek odamıza sahip çıkan tüm meslektaşlarımıza; katılımları ve mesajlarıyla bizi genel kurulumuzda yalnız bırakmayan meslek odası, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ile yerel yöneticilerimize; Genel Kurul organizasyonunda her zaman olduğu gibi aktif görev alan genç-imo üyelerine ve Şube çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 6 Mart 2014

9 Şubeden 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ Ayhan EMEKLİ (Başkan) 1957 yılında İzmir Karşıyaka`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka`da tamamladı yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesine girdi ve 1982 yılında mezun oldu yılları arasında çeşitli şantiyelerde çalıştı yılından beri kendi proje firmasında çalışmaktadır. 40, 41, 42 ve 43. Dönemlerde Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Şube Sayman Üyesi, Şube Sekreter Üyesi ve Şube Başkanı olarak görev almıştır. Jale ALEL (Sekreter Üye) 1957 yılında Karşıyaka da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka da tamamladı yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu yılında Betonsan Konut Sanayi AŞ`de, yılları arasında İller Bankası İzmir 3. Bölge Müdürlüğü`nde, yılları arasında İzbelcom AŞ`de çalıştı. Enerji Yapı-Yol Sen İzmir Şubesi`nde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Halen İZSU Genel Müdürlüğü`nde görev yapmaktadır. 38, 39 ve 40. Dönemlerde Şube Sekreter Üyesi olarak görev almıştır. Erhan ARSLAN (Sayman Üye) 1983 yılında İzmir`de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir`de tamamladı yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özel sektörde proje ve şantiye alanında mühendislik hizmetine devam etmektedir. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 42. ve 43. Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Evlidir. Hüseyin KUZU (Üye) 1982 yılında Ordu`da doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu yılları arası özel sektörde çalıştı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını bitirdi yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra yılları arasında İMO İzmir Şubesinde Örgütlenme Sekreteri olarak çalıştı yılında kamuda çalışmaya başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evren UYTUN (Üye) İzmir`de doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lisans eğitimini İzmir`de tamamladı. Özel sektörde prefabrik sanayi yapıları üzerine çalıştı. Kısa bir süre kamu sektöründe görev yaptıktan sonra İMO İzmir Şubesi`nde 42. Dönem sonunda mesleki denetim görevlisi olarak göreve başladı. 43. Dönemde Yapı Stoğu Projesinde İMO sorumlusu olarak görev aldı. Fırat ÜMMETOĞLU (Üye) 1986 yılında İstanbul`da doğdu yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Meslek yaşamına yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nde çalışarak başladı. Halen sahibi olduğu şirkette mühendislik hizmeti vermektedir. A. Çağatay YAMANLAR (Üye) 1987 Yılında İzmir`de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir`de tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel bir beton firmasında Kalite Kontrol Mühendisi olarak çalışmaktadır. İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

10 Şubeden 44. DÖNEM YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ Aydın NOĞAY 1956 yılında Aydın-Karacasu`da doğdu yılında Konya DMMA İnş. Müh. bölümünden mezun oldu yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün değişik bölge ve birimlerinde çalışarak kamudaki hizmetlerini tamamladı. Enerji Yapı Yol Sen, Yapı Yol Sen Şube Başkanlığı, Yapı Yol Sen Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği, KESK Kurucu Delegeliği 2. Dönem GYK Üyeliği görevlerinde bulundu yılları arasında bir trafik firmasında Uygulama Müdürlüğü yaptı yılından itibaren kendi şirketinde çalışmaktadır. 41. Dönemde Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Serap ÜNAL 1980 yılında Ankara`da doğdu yılında Mustafa Kemal Üniversitesinden mezun oldu yılları arasında çeşitli şantiyelerde ve proje firmasında çalıştı yılından itibaren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü`nde çalışmaktadır. Sedef ARK 1968 yılında İzmir de doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi nden mezun oldu. Halen kendi firmasında mühendislik hizmeti vermektedir. H. Attila ZAĞPUS 1948 yılında Sapanca da doğdu yılında Ege Üniversitesi Müh. Fak., Müh ve Mim. Y.O dan mezun oldu arasında Tariş Gen. Müd. İnş. Müşavirliğinde., Çorlu 61. Tümen inşaatları kontrolünde; Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde; ortağı olduğu şirkette ve Bürosunda proje ve serbest mesleki faaliyet işlerinde çalıştı yılında kurulan bir yapı denetim şirketinde Proje Denetçisi ve Yön. Kur. Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Halen bir yapı denetim şirketinin kurucu ortağı, Yön. Kur. Bşk. ve Proje Denetçisi olarak görev yapmaktadır. 41 ve 43. dönemde Şube Yapı Denetimi Komisyonu Başkanlığı, 2004 yılında İMO Yapı Denetim Kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ceren NARİN 1989 yılında İzmir`de doğdu yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu yılında İMO İzmir Şubesi`nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Özel sektörde proje alanında mühendislik hizmeti vermeye devam etmektedir. Onur AÇIK 1985 yılında Ankara`da doğdu yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bir yıl özel sektör deneyiminden sonra 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi`nde çalışmaya başladı. Halen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı`nda kentiçi ulaşım projelerinde kontrol mühendisi olarak görevini sürdürmektedir yılında başladığı Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümündeki yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Baner SANDALCI 1983 yılında Muş`ta doğdu. Orta ve lise öğrenimini 2002 yılında Bornova Anadolu Lisesi`nde tamamladı yılında Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli şantiyelerde görev yaptı. Halen bir organize sanayi bölgesinde çalışmaktadır. 8 Mart 2014

11 Şubeden 44. DÖNEM İMO ASIL DELEGELERİMİZ AYHAN EMEKLİ JALE ALEL ERHAN ARSLAN HÜSEYİN KUZU EVREN UYTUN FIRAT ÜMMETOĞLU ALİ ÇAĞATAY YAMANLAR VEDAT YORULMAZEL YILDIRIM ERTUTAR A.FUAT GÜNAK ABDULLAH İNCİR AHMET ERMİN BESİM ÜNER BİRİNCİ GÜRCAN TURNA BİROL BORA ÇAĞDAŞ GÜRBÜZ DENİZ ALKAN ERKİN ÖZER ERTAN PARLAR ESRA ÖLÇÜ GÜNEŞ KARAKAYA GÜRKAN ERDOĞAN HÜSEYİN ŞAHİN TÜZEN HÜLYA ALTUN HÜSEYİN DAMCIDAĞ İLKE KASABOĞLU İSMAİL PAYAMCI LEVENT ÇELİK MEHMET ERGUN İNAN MÜNİR AKGÜN NECATİ ATICI NEJAT GÖKHAN GÜRKAYA ÖMER YANIKYÜREK RAHMİ ALPER RECEP BİÇİCİ SERCAN AÇAN SİBEL TATAR SONER BİLGE SÜLEYMAN ÖZMEN ŞEFİKA SEYHAN HAS ŞÜKRÜ HAMARAT TURGUT KAYA TÜRKER PEŞTEMALCIOĞLU UFUK AYKOL VOLKAN BUL YUSUF İFFET GÖKTAŞ YÜCEL OKUTAN ZAFER DOĞAN 44. DÖNEM İMO YEDEK DELEGELERİMİZ AYDIN NOĞAY HÜSEYİN ATTİLA ZAĞPUS SERAP ÜNAL SEDEF ARK BANER SANDALCİ ONUR AÇIK CEREN NARİN ALİ BAYRAM BAL ALİ GİRGİN ALİ TUTAL ALİM ŞADAN ALTAY İNAL AYDIN ERKAN AYŞE YARICI CAN GÜNAK ÇAĞLAR ÖZKÖREN ENVER TAHSİN YAYGIN EMRE ALDINÇ ŞEN ENGİN SÖNMEZ ERCAN LEVENT ERDOĞAN VERDİOĞLU EYLEM ULUTAŞ AYATAR GÜL BORAN HALİL DÜZTAŞ HAZAL CANPOLAT HÜSEYİN ÇAPKINOĞLU İBRAHİM TARIK ÖZMERİÇ İLHAN TOKER MEHMET İSMET SEBİK KUDRET KELEK MUSTAFA ERKAN YILMAZ MEHMET KONİ METİN GÖRGEÇ MUAMMER DALGIÇ TEKİN MUSTAFA DİKERLER MUSTAFA KARAOVA NURGÜL ATABAY OĞUZ ANACAK ÖZGÜR YILDIRMAZ SADIK CAN GİRGİN SEZAR ARSLAN ŞERAFETTİN SANDALCI ŞUAYYİP ŞENÖZHÜR YILMAZ ERSOY YUSUF ASLAN YUSUF KILINÇ YUSUF TURABİ ZEHRA TÜZEN İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

12 Şubeden ŞUBAT-MART 2014 ETKİNLİKLERİMİZ Aliağa Ticaret Odası nda Kentsel Dönüşüm Paneli 21 Şubat 2014 Aliağa Ticaret Odasında İZKEF tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm konusundaki bilgilendirme paneline Şube Başkanımız Ayhan Emekli katılarak 6306 sayılı yasa ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya Aliağa temsilcimiz Hüseyin Damcıdağ da katıldı. Yolsuzlukları Protesto Eylemi 27 Şubat 2014 DİSK, KESK ve diğer diğer kitle örgütleriyle birlikte düzenlenen yolsuzlukları protesto eylemine TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte katıldık. TMMOB Danışma Kurulu 22 Şubat 2014 Ankara da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal tesisinde gerçekleştirilen TMMOB 42. Dönem 4.Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Ayhan Emekli ve Sekreter Üyemiz Jale Alel katıldılar. Toplantıda TMMOB nin 42. dönem çalışmaları değerlendirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Ziyareti 25 Şubat 2014 CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı İnşaat Mühendisi Özgün Utku, yönetim kuruluyla birlikte, Şubemizi ziyaret ederek yeni dönemde yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar dilediler. İş Cinayetlerine Karşı Basın Açıklaması 3 Mart 2014 TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Alsancak ta yapılan basın açıklamasına katıldık. Basın açıklaması metni Bültenimizin TMMOB İzmir İKK dan bölümünde yer almaktadır. Dünya Kadınlar Günü Etkinliği 8 Mart 2014 TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk olarak Dario Fo ile Franca Rame`nin eseri Ben Ulrike, Bağırıyorum oyunu, Julie Galasse tarafından sahnelendi. Oyunun ardından etkinlik, Göker Gurbetçi`nin verdiği müzik dinletisi ile sona erdi. 10 Mart 2014

13 Şubeden CHP İzmir Bilim Yönetim Kültür Platformu ziyareti 11 Mart 2014 CHP İzmir İl Başkanlığı Bilim Yönetim Kültür Platformu ve Ar-Ge den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Ülkümen Rodoplu ve Platform koordinatörü Dr. Kemal Özbek Şubemizi ziyaret ederek yeni dönemde yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar dilediler. TMMOB Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası Mart 2014 TMMOB İzmir İKK ya bağlı öğrenci temsilciliklerinin düzenlediği Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık Haftası Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi nde gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi, bültenimizin genç-imo sayfalarında yer almaktadır. Berkin Elvan Eylemleri Mart 2014 Gezi eylemleri sırasında yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan ın ölümü nedeniyle yapılan eylemlere TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte destek verdik. İşyeri Temsilcileri Toplantısı 12 Mart 2014 İşyeri Temsilcilerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla Şubemizde yapılan toplantıda gündem değerlendirilerek, yeni dönem Şube çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye nin Enerji İhtiyacı ve Doğanın Korunması İkileminde HES ler- PANEL 20 Mart yılı teması Su ve Enerji olarak belirlenen 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Şubemiz Konferans Salonunda bir panel gerçekleştirildi. Üyemiz İnşaat Mühendisi Umut Yılmaz DEVECİ tarafından dünyada sudan enerji elde etmenin tarihçesi ve Ülkemizde hidroelektrik santrallerin gelişiminin anlatıldığı ve hidroelektrik santraller hakkında kısa bir bilgilendirmenin yapıldığı sunumla başlayan panelde sırasıyla DEÜ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü em. Öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ Ülkemizin enerji ihtiyacı ve hidroelektrik santrallerin rolünü anlattı. ODTÜ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Şahnaz TİĞREK Ülkemizde hidroelektrik santrallerden elde edilen enerjinin temin ve tüketim miktarları ve bölgeleri hakkında bilgi verdi. Çoruh ve Ilısu havzaları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından önermelerde bulundu. TEMA İzmir İl Temsilci Yardımcısı Merih YÜCEL ise sunumunda iklim değişikliği nedeniyle yaşanacak su sıkıntısına dikkat çekerek, yapılacak enerji tasarrufu ile hidroelektrik santrallere ihtiyaç kalmayacağını belirtti. Panelde konuşmacıların tümü uygulama sırasında vahşi yöntemler uygulandığına dikkat çekti. Yöre halkının kararlara ortak edilmesinin ve projedeki kriterlere uyulmasının, can suyu bırakılmasının önemi vurgulandı. Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi. İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

14 Şubeden Kentleri Yok Eden Projeler - Seminer 20 Mart 2014 İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe nin konuşmacı olarak katıldığı Kentleri Yok Eden Projeler başlıklı seminer Şube Konferans Salonumuzda gerçekleştirildi. Seminerde özellikle İstanbul da Kent planlaması dikkate alınmadan yapılan ve kamu zararına yol açan ya da açacak olan 3. Köprü, Avrasya Tüp Tüneli, 3. Havaalanı, İstanbul Kanal Projesi ve Marmaray gibi projelere değinildi. Yapılan yatırımların planlamalarının nasıl yapılması gerektiğinin de konuşulduğu seminerimiz, katılımcılardan gelen sorularla sonlandı İLKBAHAR ETKİNLİK PROGRAMIMIZ 3 Nisan 2014 Perşembe Kıyı Yapıları Tasarım İlkelerine Yeni Bir Bakış ve İspanya Limanlarından Örnekler İnş. Müh. Sunay AKÇAOĞLU İnş. Yük. Müh. Veli AKÇAOĞLU 16 Nisan 2014 Çarşamba Seminer Belgesel Köy Enstitüleri Destanı İnş. Müh. Ahmet GÜREL 24 Nisan 2014 Perşembe Seminer Aziz Kocaoğlu ile Toplantı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu nun daveti üzerine Akademik Meslek Odaları ve KESK in katılımıyla Havagazı Fabrikasında yapılan bilgi paylaşımı toplantısına Şube Sekreter üyemiz Jale ALEL katıldı. Mesleki denetimin önemi ve devamının zorunluluğunu dile getirdiğimiz toplantıda, geçtiğimiz sene İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Balçova ve Seferihisar (merkez) ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz yapı stoğu envanter çalışması sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi ve diğer ilçelerde de devam ettirilmesi gerektiğini söyledik. Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar Terminali İnşaatı Tanıtımı İnş. Y. Müh. Fatih KAN (Proje Müd.) İnş. Müh. Kerem KURUM (Teknik Ofis Şefi) İnş. Y. Müh. Aynur Hürriyet ŞEŞEN (Teknik Ofis Müh.) 8 Mayıs 2014 Perşembe İMO İzmir Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri Yöneten: Selim ÖZTAŞ 9 Mayıs 2014 Cuma İstanbul Yapı Fuarı Şubemizden toplu olarak gidilecektir 22 Mayıs 2014 Perşembe Sualtı Boru Hatları ve Deşarjı Dr. Mustafa DOĞAN Konser Teknik Gezi Seminer DOĞUM EVLİLİK Üyemiz Önder Arslan ın kızı Tilda 27 Şubat 2014 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bebeğimize hoşgeldin diyor, sağlıklı yarınlar diliyoruz. Yönetim Kurulu yedek üyemiz Onur Açık ile Kiana Garivani 15 Mart 2014 tarihinde te evlendiler. Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz. 12 Mart 2014

15 Şubeden ŞUBE BAŞKANIMIZ AYHAN EMEKLİ NİN GENEL KURUL KONUŞMASI 15 Şubat 2014 Sayın Divan, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Şubemizin 44. Dönem Genel Kuruluna hoşgeldiniz. Hepinizi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Şubemizin 44. Dönem Genel Kurulunu bugün 15 Şubat 2014 ve seçimlerini yarın 16 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirirken geride bıraktığımız 43. Dönemde Meslek Odamızın çatısı altında İnşaat Mühendisi meslektaşlarımızın öneri ve eleştirilerini değerlendirerek etkin ve nitelikli bir çalışma programını gerçekleştirmeye gayret ettik. Ülkemize, kentimize ve toplumumuza karşı meslek odamızın kamusal görevi ve sorumluluğu olarak gördüğümüz mesleki çalışmalarımızda üretken, katılımcı ve paylaşımcı olmayı amaçladık. Tüm meslektaşlarımıza odamızın hizmetinin ulaşmasını ve mesleğimizin gelişimini sağlamak, meslektaşlarımızın bilgisini ve deneyimini arttırmak amacıyla mesleğimizin değişik uzmanlık alanlarında kurs, seminer, panel, sempozyum, kongre etkinlikleri düzenledik. Sosyal etkinliklerimizle üyelerimiz arasındaki bağın güçlenmesini hedefledik. Genç meslektaşlarımızın okul sonrası mesleki birikim ve kazanımlarına katkıda bulunabilmek için çalışmalar yaptık. İnşaat Mühendisliği eğitimi gören öğrenciler için programladığımız çeşitli etkinliklerle odamızı, şubemizi ve mesleğimizi eğitimleri sırasında tanımalarını sağlayarak gelecekte mesleğimize ve odamıza nasıl sahip çıkabileceklerini anlatmaya çalıştık. Kentimizi, Ülkemizi, mesleğimizi, meslektaşımızı, yaşam alanlarımızı, meslek örgütümüzü ve geleceğimizi ilgilendiren her konuda topluma karşı sorumluluğumuzu unutmadan ve kamu yararını önde tutarak sizlerle birlikte güçlü olduğumuz bilinciyle sözümüzü söylemeye çalıştık. Değerli Meslektaşlarım, Tamamladığımız 43. Dönemde mesleğimiz, meslek alanlarımız, meslek örgütümüz ile birlikte ülkemiz ve halkımızı ilgilendiren birçok düzenleme ve uygulamanın yapıldığı zor ve yoğun bir süreci hep birlik- te yaşadık. Haklarımızı, kazanımlarımızı, kamusal değerlerimizi geri götüren ve belli çıkar gruplarının, sermayenin yağmalamasının yolunu açan hukuksuzlukların giderek arttığı bir dönemi geride bıraktık. Resmi Gazete de önce 3 Nisan 2012 tarihinde Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik başlığı altında Yapı Denetimi Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Düzenleme ile yapı ruhsatı ile yapı kullanma izni verilmesi işlemlerinde Yapı Denetim Kanunu gereği Meslek Odasından alınması gereken ve her işin adına düzenlenen sicil durum belgesi oda kayıt belgesi düzenlenmesine dönüştürüldü. 14 Nisan 2012 deki yönetmelik değişikliği ile de oda kayıt belgesinin talep edilmeyeceği, proje müellifi, fenni mesul ve şantiye şefi sorumluluğunu üstlenenlerin mesleğini yerine getirebilecek şartlarda ve yetkinlikte olduğuna, mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamenin yetkili idarelerce istenmesi şeklindeki son halini aldı. Yapılan düzenlemeyle deprem başta olmak üzere doğa olaylarının afete dönüşmemesinde kamu yararına önemli bir işlevi olan meslek odalarımız denetim sürecinin dışında bırakılmıştır. Devlet denetleme kurulunun TMMOB yi incelemesinin sonucunda meslek örgütümüzü etkisizleştirmeyi, işlevsiz hale getirmeyi amaçlayan ve yeniden dizayn etmeyi öngören raporuna dayanılarak hazırlanan TMMOB yasa değişikliği tasarısı ile siyasi iktidar 6235 sayılı TMMOB Yasası nın bütününü 2012 yılı sonlarında değiştirme girişiminde bulundu. Meslek örgütümüzün sesini kısmayı, güçsüzleştirmeyi hedefleyen bu düzenleme TMMOB ile bağlı Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şimdilik geri çekildiği açıklamasıyla ertelendi. Birkaç ay sonrasında yapılan TMMOB a yönelik son düzenleme ise Taksim gezi platformu sürecini gerekçe yapan intikamcı yetki budaması oldu sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun isimli torba yasa 12 Temmuz 2013 te TBMM de kabul edildi. Torba yasaya göre 3194 sayılı İmar Yasası na yapılan ekleme ile Meslek Odalarımızın kamusal denetimin gereği yaptığı mesleki denetim, belgelendirme, sicil tutma, İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

16 Şubeden alan düzenleme gibi çok önemli yasal yetkilerini ortadan kaldırmaktadır. Türkiye nin gelecekteki planlamasına dayalı olmayan ve gereksinimlerinin üzerine çıkacak sayıda Mühendis mezun etmeye yönelik olarak kontenjanları artırılan Mühendislik Eğitimi sadece birkaç akademisyenle, donanımları bulunmayan ve fiziki koşulları yetersiz olarak yeni kurulan mühendislik fakülteleriyle nitelik kaybına da uğratılmaktadır. Teknik Öğretmenlere SBS düzeyinde 21 Temmuz 2014 te yapılan sınav ve öğretim yılında başlatılan iş bulma kursu seviyesindeki kısa bir eğitimi öngören YÖK düzenlemesi ise 1 yılda 10 derste mühendis diploması dağıtma yı amaçlamaktadır. Hafife alınarak gözardı edilen bilimsel eğitim ve yetkinlik-uzmanlık gerektiren mühendislik mesleğinin itibarsızlaştırılması önümüzdeki yıllarda büyük sorunlara yol açacaktır. Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının atamasını yapmayan iktidar Teknik Öğretmenlerin istihdam sorununu çözeceğini iddia ederek dağıtacağı diplomalarla mühendislerin çalışma koşulları ve iş bulma sorununa daha da içinden çıkılamaz boyutlarda yeni sorunlar ekleyecektir. Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılarak Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi ve teknik öğretmen eğitiminden vazgeçilmesiyle, inşaat sektöründe önemli bir görevi olan teknisyen/teknikeri yetiştiren meslek liseleri eğitimi zaafa uğratılacaktır. Sonuçta Teknik hizmetin değeri piyasa koşullarına mahkûm edilecek ve mühendislik hizmetlerinin kalitesinin sorgulanır hale gelmesiyle, mevcut yapı stoğumuzun ve mühendislik yapılarımızın sorunlarına ek olarak yeni yapılara ilişkin kamusal sorumluluklar yok sayılarak toplumun can güvenliği riski çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Kocaeli-Gölcük depreminin 14. yılında bu düzenlemeyi yapan siyasi anlayışın temsilcileri mühendislik hizmetinin ilerideki yıllarda daha da sorunlu hale gelmesinin yolunu açarak, topluma yaşatacakları ve mühendislere fatura edecekleri can yakıcı sonuçların asıl sorumluları, sahipleri olacaklardır. Değerli Meslektaşlarım, İzmir de Emlak Bankası arsaları, Tekel binaları ile başlayan, bugün Karayollarına ait araziler ile süren, Ağaçlı Yol üzerindeki DSİ, TEDAŞ, Tarım İl Müdürlüğü, Zeytincilik Enstitüsü, kent içindeki Alsancak Stadı ve limanı, askeri alanlar vd. ile devam ettirilmek istenen kamu kurumlarına ait arazilerin özelleştirmeler yoluyla satışı kentimize geri döndürülemez zararlar verecektir. Ülkemizde ve Kentimizdeki kamu arazilerinin satılması, TOKİ ya da Özelleştirme İdaresi üzerinden kamu arazilerinden rant yaratma ve bu rantı peşkeş çekme isteğinden vazgeçilmediğinin göstergesidir. Özelleştirme İdaresi bu satışlar sırasında plan yapma yetkisini kullanarak söz konusu alanları yoğunluk artışı sağlayan emsal değerleri artışları, AVM yapmanın yolunu açan ticari seçenekler gibi yapılaşma koşullarını değiştirerek imar rantına açmaktadır. Kamuya ait alanlar aslında gerçek sahipleri olan toplumun, kentlinin ortak kullanımına açılarak giderek azalan yeşil alanlar olarak kentimize kazandırılması gerekirken belirli sermaye gruplarına rant uğruna feda edilmektedir. Şehrimizin, yaşam alanlarımızın yeniden şekillendirilmesi, küresel sermaye ve işbirlikçileri tarafından kendi istekleri doğrultusunda kentsel rant üzerinden ve kentlileri yok sayan daha yüksek kar beklentisiyle şekillenen projeler ve AVM ler bizlere dayatılmaktadır. Kruvaziyer Liman Alanı Plan değişikliği ile kentin merkezinde limana AVM önerilmekte, Alsancak 14 Mart 2014

17 Şubeden Stadının TOKİ ye devredilerek AVM yapımı amaçlanmaktadır. Karşıyaka ve Göztepe statlarının yıkılarak içinde AVM olmak üzere yeniden yapım ihaleleriyle halkın kullanımına kapalı hale çevrilmesi kent planlamasına, kamu yararına ve hukuka aykırı kararlardır. AVM amaçlı uygulamalar mevcut alanlarda var olan trafik yükünü daha da artırarak kentin merkezi bölgelerini etkileyen kâbusa dönüşecek bir ulaşım karmaşasına neden olacaktır. Kamunun zarara uğratılmasına yol açan TOKİ nin ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın gerçekleştirdiği yağma niteliğindeki plan kararları ve uygulamalar; kentsel, tarihsel doğal değerlerin yok olmasına ve toplumsal yapının onarılamaz şekilde zarar görmesine neden olmaktadır. YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılı Ağustos ayı Meclisinde İmar Yönetmeliği nde yaptığı değişiklik sırasında Odalarımıza bilgilendirme yapılmasına; öncesinde görüş, katkı ve önerilerimizin alınmasına önem verilmemiş; üç ay sonrasında Kasım da yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesiyle TMMOB ye bağlı Odalar olarak yaptığımız görüşmelerde uyarılarımıza rağmen meslek odalarının mesleki denetimi ortadan kaldırılmış, böylece yapı üretiminde kamusal denetim yara almış, can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Yapılan İmar Yönetmeliği değişikliğinin yargı yoluyla iptal edileceği ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca onaylanmayacağı uyarılarımıza karşın kararda ısrar edilmiştir. Sonuçta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Yönetmeliği değişikliğini Tip İmar Yönetmeliği ne uymadığı gerekçesiyle onaylamamıştır. Bu nedenle proje üreten mühendisler ve mimarlar yürürlükte bulunan bir İmar Yönetmeliği ne ulaşamamaktadır. Proje tasarımı ve yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamalarındaki belirsizlikler ve gereksiz uzayan işlemler nedeniyle süreç bir kaos ortamına dönüşmüştür. Kentin gereksinimlerine çözüm getiren, kimliğini, özgün niteliklerini, yerel ve toplumsal yapısını gözeten, geçmişten geleceğe yön veren imar düzenlemelerini katılımcı anlayışla başta TMMOB ye bağlı meslek odaları olmak üzere ilgili uzman kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlamak ve hayata geçirmek merkezi olduğu kadar yerel yönetim anlayışına da esas olmalıdır. Kentiçi ulaşımında raylı sistemlerin kullanıldığı toplu ulaşım çözümleri; çağımızın gereği olan bir sosyal devlet politikasıdır. Kentimizde Metro ve İzban nın ulaşımdaki payı son birkaç yılda önemli yolcu sayılarına yükselmiştir. Metronun inşaatı devam eden Üçyol-Üçkuyular uzatma hattı proje ve planlama hataları sonucu yanlış seçimler ve kararlarla konusunda yetkin olmayan kadrolar ve yapımcılarla yürütülmeye çalışılmıştır. Proje aşamasındaki yetersizlikler yapım aşamasına yansımış, karşılaşılan sorunların öngörülememesi ve çözümler üretilememesi, yapılan ihaleler, süre uzatımları ve keşif artışları sonucunda işin bitirilme tarihi sürekli ertelenerek belirsiz bir tarihe kalmıştır. Ana temasını Bütünleşik Ulaştırma sistemleri olarak belirlediğimiz İnşaat Mühendisleri Odası 10. Ulaştırma Kongresini Eylül 2013 tarihlerinde ulusal ölçekte İzmir de gerçekleştirdik. Gerek kentiçi gerekse de şehirlerarası ulaşımı; İnşaat Mühendisliği nin uzmanlık alanlarından Ulaştırma Ana Bilim Dalının konusu olan ulaşım planlamasına göre bütünleşik olarak ele alınmalıdır. Dünyanın birçok büyük şehrinde kentiçi ulaşımda şehir merkezlerinin özel araç trafiğinden arındırılmasına yönelik uygulamalara geçilmekte, geliştirilen raylı sistemlerle bütünleşik toplu ulaşımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede her kentin olduğu gibi İzmir in de ulaştırma ana planı; kentiçi ulaşıma bütüncül planlama anlayışıyla çözümler üretmelidir. Ulaştırma Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin kentimizin ulaşımına dair planlamaları bütünleştirilememekte, kalıcı sorunlara yol açacak parçacıl proje uygulamalarıyla geçici çözümler getirilerek kamu kaynakları kötü yönetilmektedir. TMMOB ye bağlı meslek odalarının kent ve ülke planlamalarında olduğu gibi kent ulaşımına ilişkin katkı ve görüşleri de istenmemekte, değerlendirmeleri engel olarak görülmektedir. Değerli Meslektaşlarım, Yine 43. dönemde 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve sonrasında yayınlanan Uygulama Yönetmeliği ile başlatılan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla kamuya ait kentsel mekânlar ve halkın mülki hakları olan konutlarının meta olarak pazarlanması amaçlamıştır. Yasa ve Yönetmelik Afet riski başlığı altında yalnızca depremi esas almış, sel, heyelan, çığ, kaya düşmesi vb. diğer afetler gözardı edilmiştir. Yine bu yasa ile yalnızca konutlar hedeflenmiş sanayi yapıları, kamu yapıları, ulaşım yapıları, kültürel ve tarihi yapılar, iletişim, haberleşme ve enerji yapıları ile altyapı tesisleri kapsam dışı kalmıştır. Yasa Van depreminin bir yıl öncesinde AFAD ın Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planındaki mevcut binaların sayısı ve tipolojisinin belirlenmesini, Bina kimlik sisteminin oluşturul- İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

18 Şubeden masını, Bina envanterinin ve binaların hasar görebilirliklerinin değerlendirilmesini öncelikli olarak gerekli gören ve eylem planı olarak yılları arasındaki 5 yıllık sürede yapılmasını öngörülen çalışmayı yok saymıştır. Oysaki Kentsel dönüşüme ve imar uygulamalarına ileriye dönük olarak karar oluşturacak bilimsel temelli tek veri tabanı çalışması Yapı stoğu Envanteri nin çıkarılmasıdır. Yasanın özünde öne çıkan Riskli alan, Rezerv yapı alanı ve Riskli yapı tanımları arasında riskli yapı olarak değerlendirilen binaların yıkımı esas alınmış; binaların güçlendirilmesi yok sayılmıştır. Kanun tüm yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplamakta, kentlerin dönüşümünü denetlenemeyen TOKİ üzerinden yapmayı kurgulamakta ve yürürlükteki 13 yasayı sayarak bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz hükmüyle diğer yasaların üstünde uygulayıcısı Bakanlığa ve dolayısıyla siyasi iktidara özel yetkiler sağlamaktadır. Yasa uygulamadan doğan tüm maliyetleri ve sorumlulukları yasanın muhatabı olan vatandaşın üzerine yıkmasına karşın hukuki haklarını ortadan kaldıran ve gerektiğinde zor kullanmayı öngören ve YIKIM a dayalı bir mantıkla hazırlanmıştır. Kentleşme adına uydu kentler, rezidanslar, AVM ler, devasa iş merkezleri, TOKİ binaları dayatmasıyla Toplumsal yapımızın parçalanarak dönüştürülmesi, sosyal yapımızın kimliksizleştirilmesi hedeflenmektedir. Hiç kuşkusuzdur ki afet riski altında olduğu tespit edilen alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları ile planlı, sağlıklı, nitelikli, güvenli, depreme dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması kentlerin ve ülkemiz insanlarının öncelikli gereksinimidir. Ancak 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği Anayasanın temel hükümlerine ve insan haklarına aykırıdır. Kentsel mekânların sermayenin isteğine uygun olarak en kısa sürede kar realizasyonunun sağlanamaması ve hızla ranta çevrilememesinin sonucu hız kesici olarak görülen demokratik süreçler askıya alınmaktadır. Piyasa düzeninde dirençle karşılaşıldığı ya da maliyetin arttığı durumlarda kamusal ya da özel; Halk a ait kent mekânları hukuksuz yasal düzenlemelerle zor ve şiddete dayalı yıkıcı baskı altına girmektedir. Acele kamulaştırma, el koyma, ÇED muafiyeti, kamusal denetim dışına çıkarma gibi düzenlemelerin geri planında sermayenin yüksek karlarına engel olarak görülen unsurların ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Değerli Meslektaşlarım, TMMOB; 6235 sayılı kanun ile 1954 yılında kurulmuş; kamu yararını önde tutan, örgütsel yapısı, seçimlerle belirlenen yönetim ve denetim kurullarıyla kendi işleyişini kamusal sorumluluk göreviyle gerçekleştiren tarafsız ve hiçbir yapıyla bağlantısı olmayan bağımsız mesleki demokratik kitle örgütüdür. Bu dönem sonunda TMMOB yasasında 1983 yılında yapılan değişikliğe dayanılarak 17 Aralık 2013 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odamızın da içinde olduğu 11 meslek odasının idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Türkiye nin tekrar biçimlendirildiği, ileri demokrasi adı altında uygulamalarla hakların, kazanımların 16 Mart 2014

19 Şubeden gerçekte geriye götürüldüğü bir dönemdeyiz. Yeni Türkiye gibi birçok tanımlamada sıkça kullanılan yeni ibaresi eklentisiyle kavramlar ve kurumlar bir anlamda olumlu gösterilmeye çalışılıyor, ülkemizin ve toplumumuzun siyasi gerici politikalar kullanılarak işbirlikçileri eliyle emperyalistlerin dizaynına göre biçimlendirildiği açıkça ilan ediliyor. Haziran ayında muhalefet eden, hak talebinde bulunan ve bunun için meydanları kullanan halka karşı polisin kullandığı şiddet ve terör; iktidarın İleri demokrasi olarak sunduğu düzenlemelere ve uygulamalara tezat ülkemizin demokrasi ve özgürlükler alanında aslında ne kadar geride olduğunu göstermiştir. Mecliste yasalaşması gereken kanunları aldığı yetki yasasına dayanarak Kanun hükmündeki kararnamelerle yapması ve birçok kanunu meclis tartışmasından kaçırarak torba yasa içerisinde gece yarısı geçirmesiyle siyasi iktidar yasama erkinin yetkisini yürütmenin emrine almıştır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK düzenlemeleri Adalet Bakanlığının yargı kurumları üzerindeki etkin uygulamaları ile siyasi iktidar yürütme yetkisini belirleyici ve baskın olarak yargı erki üzerinde de kullanmaktadır. Bu haliyle güçler ayrılığı ilkesini terkeden, yasama ve yargı erklerini yürütmenin yetkisinde toplayan otoriter yönetim anlayışındaki iktidar yönetim şeklini giderek totaliter yönetime doğru dönüştürmektedir. Yetkileri kendinde toplayan yönetim anlayışı ile Siyasi iktidar Tabipler Birliği, Barolar Birliği, TMMOB gibi demokratik kitle örgütleri ile DİSK ve KESK gibi sendikalar üzerinde baskıcı uygulamalarını yoğunlaştırmakta, Odalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının idari ve mali denetimine alan Bakanlar Kurulu kararı ile bağımsız yapılanmış örgütümüzü de yürütmenin kontrolüne almak istemektedir. Türkiye nin tekrar biçimlendirildiği, ileri demokrasi adı altında uygulamalarla hakların, kazanımların gerçekte geriye götürüldüğü bir dönemdeyiz. Yeni Türkiye gibi birçok tanımlamada sıkça kullanılan yeni ibaresi eklentisiyle kavramlar ve kurumlar bir anlamda olumlu gösterilmeye çalışılıyor, ülkemizin ve toplumumuzun siyasi gerici politikalar kullanılarak işbirlikçileri eliyle emperyalistlerin dizaynına göre biçimlendirildiği açıkça ilan ediliyor. Yeni dizayn sürecinden Meslek Odalarımız ve mesleğimiz de payını almaktadır. Değerli Meslektaşlarım, Son yıllarda ve özelikle de son günlerde gündemimiz çok hızlı değişiyor. Tüm ülke halkı olarak hepimiz içinde bulunduğumuz ve tarihe tanıklık ettiğimiz günleri yaşıyoruz. Taksim meydanını yayalaştırma projesi kapsamında Topçu Kışlası rekonstrüksiyonu adı altında gerçekte AVM amaçlı bina yapımına girişilmesiyle erken başladı sıcak yaz günleri ülkemizde. Taksim Gezi Parkı süreci iş makinalarıyla 27 Mayıs gecesi duvarının yıkılması ve ertesi gün de ağaçların sökülmesinin ardından nöbet tutan kişilik grubun direnci ve duyurusu sonucu Taksim İnönü gezisinin yer aldığı bir kamusal alan olan Park ın sahiplerince korunması, savunulmasıydı ilk başlardaki amaç. Eylem sonraki günlerde toplumun değişik kesimlerini biraraya getiren, taleplerin ve tepkilerin dile getirildiği, başta Ankara Kuğulu park, İzmir Gündoğdu meydanı, Hatay, Eskişehir, Adana, Antalya olmak üzere Türkiye nin tüm illerinin meydanlarında ve mahallelerinde yoğun kitlesel katılımlarla eşzamanlı İMO İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ Mart

20 Şubeden yaygınlaştı. Gezi Parkı kamusal mekânlarında, yaşam biçimlerinde, yaşam mekânlarında ve özgürlük alanlarında tehdit ve dayatma hisseden kuşatma ve baskı altında olduğunu görenlerin biraraya geldiği bir başkaldırı, bir halk hareketi olarak ortaya çıktı. Evet mesele sadece 3-5 ağaçtan ibaret değildi aslında İktidar günlük yaşamı ve kentsel mekânları son dönemde giderek artan muhafazakâr anlayışla dönüştürmektedir. Kendisine dayatılanları benimsemeyen, karşı çıkan toplumsal kesimler adeta düşman olarak görülmektedir. Siyasal ve toplumsal alanda karşılıklı görüşme, katılımcılık, katkıya açık olma ve ortak çözümler oluşturulması gibi çoğulcu yaklaşımlar ya reddedilmekte ya da prosedür gereği yerine getirilmiş gibi yapılmaktadır. Gezi Parkı protestolarının nedenleri arasında iktidarın tepkiye dönüşen uygulamalarının bireylerin yaşam tarzına, kentsel mekânlara yönelik müdahale boyutlarına ulaştığı, meydanlardaki direnişçilerin söylemlerinde yoğun olarak dile getirilenler arasındadır. Siyasi iktidarın otoriter ve hatta dozunu arttıran totaliter yönetim anlayışı da Gezi Parkı protestolarının nedenleri arasında öne çıkmıştır. Yasal düzenlemeler ve son gelişmeler göstermiştir ki Ülkemiz; gayrimenkul piyasasının pompalanmasıyla, kent üzerinden ve de imar rantının tek elden merkezi yönetilmesiyle haksız kazanç sağlayanların istekleri doğrultusunda yönetilmektedir. Kentlerimizde boş alan bırakılmamacasına kamusal alanları yapılaştırarak kent halkının yaşam kalitesini düşüren uygulamalar hızla sürdürülüyor. Bu bağlamda kentlerimizde az sayıda yeşil kalan alanlar İstanbul da Taksim Gezi Parkı İzmir de Bornova ağaçlı yol aksı gibi birçok alana AVM, rezidans, kule yapılmaya çalışılarak bilimle ve insan aklı ile alay ediliyor. Taksim Gezi Parkı`na AVM İstemiyoruz diyenlere saldırılıyor, ölümler, yaralanmalar, gözü çıkanlar sıradanmış gibi görülüyor. Bir hesaplaşma süreci olarak yolsuzluk, rüşvet, yağma ve kamusal değerlerin talan edildiğine dair yürütülen soruşturmalarla ortaya çıkan kirli ilişkiler, Bakanların gözaltın alınıp tutuklanan oğulları ve görevlerinden alınan dört Bakan ile çok sayıda polis, savcı hakim gibi devlet memurlarının görevlerinden alındığı ve birçok suçüstü niteliğinde gündeme düşen haberler Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve Geleceğimiz için tüm söylediklerimiz ile haklı olduğumuzu da göstermektedir. 17 Aralık tarihi rüşvetin, yolsuzluk ve hukuksuzluğun ve kamusal değerlerin, ülke kaynaklarının nasıl yağmalandığının gündeme geldiği bir tarih olarak 2013 yılının unutulmazları arasındaki önemli yerini almıştır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki günler kitlesel bağlarımızı daha da güçlendirmemiz, Mesleğimize, Meslek Odamıza sahip çıkmamız, Ülkemizi, haklarımızı, kamusal yararı savunmamız ve örgütlülüğümüzü güçlendirmemiz gereken daha zorlu bir süreç için hazırlıklı olmamız gereken bir dönem olacaktır. Tahsin ağabeyimizin söylediği gibi yapılacak çok işimizin olduğu ve herbirimizin karanlığa birer alev olmamız gerektiğini unutmadan, karanlığı aydınlığa çevirmemiz için hep birlikte aklı ve bilimi kullanarak ışığın gücünü artırmamız gereken görev bizlere düşmektedir. Çalışma grupları ve komisyonlarda görev alarak emeğini ve bilgisini Şubemizden esirgemeyen değerli meslektaşlarımıza, Şubemiz ve Odamız organ ve birimlerinde görev alarak, meslek örgütümüz, mesleki ve toplumsal çıkarlarımız için verilen uğraşlara katkı koyan üyelerimize, Şubemizce gerçekleştirilen her türlü etkinliğe katılarak katkılarını koyan bütün üyelerimize, Etkinlikleri ve çalışmaları gerçekleştirirken gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı Şubemiz çalışanlarına 43 Dönem Yönetim Kurulu adına Teşekkür ederim. Bizler mesleğini iyi bilen, sorgulayan, doğru uygulayan ve Halkın hizmetinde kullanan; Ülkemizin mühendislik yapılarının planlama, tasarım, uygulama ve denetim süreçlerinde ayak izini bırakan, eli dokunan nicel ve nitel gücü olan; Kalkınmamızı ve gelişmemizi kendi gücümüzle gerçekleştireceğimiz teknik elemanlarla; Meslek düzeyimizin geliştirilmesinden, ülke, meslek ve meslektaş sorunlarının çözümüne kadar amaç, iş ve eylemleri gerçekleştirmek için; Haklarımız için, Geleceğimiz için, Halkımız için, Ülkemiz için Sevgili Başkanımız Tahsin VERGİN in dediği gibi Karanlığa karşı hepimizin bir alev olduğunu unutmayalım Hepinizi Saygıyla selamlıyorum 18 Mart 2014

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 HABERLER 4 EĞİTİM 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0 312

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri Asansör Denetimleri EMO İzmir Şubesi 125 Şubemiz ile Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikteliğiyle yürütülen asansör periyodik denetim çalışmaları 27.dönemde de sürdürülmüştür. 2008-2009 yılları

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı Toplantı Tarihi: 17.02.2014 Toplantıya Katılanlar: Şehmus Alparslan, Levent Yergök, Zafer Erbay, Deniz Kaypak Tona, Veli Gökkaya, Nuray Yumukgöz, Eyüp Civelek, Ahmet Pan Toplantı Gündemi: 1. Son toplantıdan

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ!

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 SAYI:1 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen MISAD Genel Kurul Toplantısı sektör aktörlerini bir araya getirdi... TEŞEKKÜRLER MİSAD Yönetim Kurulu

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA DAİR AV. GÜNEY DİNÇ'LE SÖYLEŞİ Av. Güney Dinç'le yeni hazırlanan ve tartışmaya açılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 18 Ekim 2004 tarihinde Şube Lokalinde EMO Genç toplantısı gerçekleştirildi. 19 öğrencinin katıldığı ve tanışma ortamında geçen toplantıda EMO ve EMO Genç çalışmaları, Odanın mesleki

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında.

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. Makale AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin Kentsel ve Doğal Değerlerinin

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 23-25 Mart 2012 EMO 43. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimlerine 4 Nisan 2012 EMO Eskişehir Şubesi 2. Dönem 7. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Nisan 2012 EMO-Genç Yürütme Kurulu toplantısına

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı Bahaettin SARI İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı 1999 depremlerinin ağır faturasından; 1. Müteahhitler 2. 4 lü TUS mühendis ve mimarlar 3. Belediye ve Valilikler sorumlu tutulmuş; Felaketlerin; doğru yer

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI /

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / www.tmo.org.tr NEDEN TMO TEKSTİL MÜHENDİSİ OLACAKSAN TAM OL. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve sivil toplum

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı