-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay Soru - Cevap Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Pratik Bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3 O. Selçuk YILMAZ / KAMUDA İÇ DENETİMİN OLUŞUM SÜRECİ VE KAMUDA İÇ DENETİMİN İLK 5 YILININ ANALİZİ Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Alper KINIK Genel Koordinatör Burcu KINIK Grafik Uygulama & Dizgi Songül ÜÇDAL Basım ve Yönetim Yeri İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK Sertifika No: /4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) KARDEŞLER CİLT EVİ Tel: 0(232) Baskı Tarihi 29 OCAK Sedat TURAN / BELEDİYELERDE 2013 MALİ YILINDA UYGULANACAK OLAN DAMGA VERGİSİ ORAN VE MİKTARLARI - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay - 24 Soru - Cevap [ARALIK 2012] - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 26 Pratik Bilgiler - 83 BODRUM BELEDİYESİ DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR HATAY DÖRTYOL BELEDİYESİ 1

2 Ahmet ÖNEY... Alper KINIK... Dr. Alptekin AKTALAY... Erol GÖKSU... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Mehmet TÜTÜNCÜ... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... DR. Mustafa TAMER... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... DANIŞMA KURULU YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... İzmir Mahalli İdareler Müdürü... Ahmet ÖNEY... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Dr. Alptekin AKTALAY... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... Av. Burcu BİRLİK... Avukat... Celal KAPAN... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Erol GÖKSU... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... Harita Mühendisi... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... Vali & Kamu Yönetimi Uzmanı Öğrenci Eğitim Koçu... İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Av. Esra OKUMUŞ... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Fethi AYTAÇ... E. Vali... Halil İbrahim BULDAŞ... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Mehmet ÖZBUDAK... Yeminli Mali Müşavir... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... O. Selçuk YILMAZ... İç Denetçi - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Öğrenci Eğitim Koçu... Sedat TURAN... İde Yönetişim Danışmanı... S. Selçuk SAVCI... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

3 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi - İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü KAMUDA İÇ DENETİMİN OLUŞUM SÜRECİ VE KAMUDA İÇ DENETİMİN İLK 5 YILININ ANALİZİ Kamu yönetimimize dahil edilen ve çağdaş denetim modeli olan iç denetim faaliyetlerinin geldiği seviyenin ortaya konulması ve farkındalığın artırılması amacıyla, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından Kamuda İç Denetim Faaliyetlerinin İlk Beş Yılı adlı rapor Kurulun web sitesinde yayınlanmıştır. Elbetteki bu makale kapsamında bu rapora yansıyan yüzdelerin ortaya konulan tespitlerin analizinde bazı standart sapmalar da kayda alınmak durumundadır. Zira yeniden yapılanmanın kendi içinde yarattığı algı sorunları ve sistemin oturmasının zaman alması ve genel kabul görmesi gibi yapilan değerlendirmeler ile iç denetçi kadrolarında hala daha yapılamayan atamaların eksikliği ve her yerde karşılaşılan muhtelif diğer sorunlarla ilgili tespitlerinde mutlaka burada dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır. İç denetimin ülkemizde uygulanması aşamasına nasıl gelindiğini metodolojik olarak kısaca değerlendirirsek; İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim faaliyeti ilk kez ABD de ki özel sektör işletmelerinde 1940 lı yıllarda başlamıştır. Genel olarak işletmelerde yaşanan büyük krizler sonrasında geriye dönük eleştirel bakış ve sorgulama iç denetim fikrinin doğmasına neden olmuştur. Ne yapılsaydı da bu kriz hiç yaşanmasaydı düşüncesi iç denetimin oluşumuna katkı sağlamış alt yapısını oluşturmuştur. Zira risk yaşamın her aşamasında tehdit unsuru olarak vardır yılında New York ta Uluslararası İç Denetim Enstitüsü - (IIA) kurulmuştur. Avrupa da ilk kez iç denetim birlikleri 1948 yılında Londra da kurulmuş ve ilerleyen yıllarda giderek diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Ülkemizde ise özel sektörün öncülüğünde, 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü - (TİDE) ile iç denetimde ulusal örgütleme gerçekleşmiştir. İlerleyen süreçte iç denetim mesleğinin hızlı gelişimi ve özel sektörde ki amacına uygun başarılı uygulamaları görüldükten sonra iç denetimin kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulanması düşüncesi giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çerçevede bakıldığında, iç denetimin kamuda uygulaması ilk kez 1980 li yıllardan itibaren Anglo-Sakson ülkelerinde başlamış olup bugün AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankası nda iç denetim uygulanmaktadır. Ülkemizde ki kamu kurum ve kuruluşlarında uluslar arası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. Fasıl kapsamında ele alınmıştır. Bu fasıl kapsamında te yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim sistemi ülkemizde kamusal düzeyde uygulanmaya başlamıştır sayılı Kanun un 67. Maddesince Maliye Bakanlığı na bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetim faaliyetlerinde standartlaşmanın sağlanabilmesi amacıyla 2007 de kurulmuştur. Kurulun kamu kurumlarındaki iç denetim sistemlerini izlemek, iç denetimle ilgili ikincil ve üçüncül düzeyde mevzuat hazırlamak, denetim standartlarını belirlemek gibi görevleri vardır. İDKK tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartları na iç denetçilerin uymaları zorunludur. İç Denetim Standartlarının Başlıca Amaçları; 1- İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak, 2- Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak, 3- İç Denetim performansının değerlendirmesine uygun bir zemin hazırlamak, 4- Kurumsal süreç ve faaliyetleri iyileştirmektir. Kamu yönetimimize iç denetim faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla dahil edilmiştir sayılı Kanunla kamudaki denetimin yapısı ve metodolojisi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir. Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi iki tür denetimi içermektedir. Birincisi idarelerin üst yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında görev yürüten iç denetim, ikincisi de TBMM adına görev yürüten dış denetim, yani Sayıştay denetimidir. Geçiş döneminde ilk iç denetçi atamaları 2006 yılı son aylarında başlamış ve 2007 yılı sonuna kadar 3

4 devam etmiştir. İç denetim açısından 2007 yılı, üçer aylık zorunlu eğitimlerin tamamlandığı yıl olmuştur yılından itibaren ise kamu idarelerinde yeni denetim anlayışı ve yöntemlerinin uygulanmasına başlanmıştır. İDKK nın yayınladığı kamuda iç denetim faaliyetlerinin ilk beş yılı raporunu şöyle bir incelediğimizde aşağıdaki tespitler karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak İDKK bünyesinde yürütülmekte olan merkezi uyumlaştırma çalışmaları kapsamında bu raporda yer alan söz konusu verilerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki, birim olsun ya da olmasın, iç denetim çalışmaları karşılığında üretilen iç denetim faaliyet raporlarının ve iç denetim bilgi formu istatistiki düzenlemelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı bilinmelidir. Raporda 264 kamu idaresine toplam 1371 iç denetçi kadrosu ihdas veya tahsis edildiği, hâlihazırda; 29 u genel bütçeli, 68 i özel bütçeli, 2 si sosyal güvenlik kurumu ve 108 i de mahalli idare olmak üzere toplam 207 kamu idaresinde 730 iç denetçinin görev yaptığı belirtilmiştir. Rapora göre atama yapılmayan iç denetçi kadrolarının toplam iç denetçi kadrosu içindeki payı % 47 dir. İç denetim faaliyetleri sonucunda 3 tür rapor üretilmektedir. Güvence hizmetleri sonucunda denetim raporları, danışmanlık hizmetleri sonucunda danışmanlık raporları, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesine yönelik olarak da inceleme raporları düzenlenmektedir. Denetim sırasında tespit edilen ve kabul edilmiş standart veya kriterlere aykırı hususlara bulgu adı verilmektedir. Bir bulgu kanuna aykırı bir uygulama olabileceği gibi belirlenen performans kriterlerinden önemli sapmalar da bulgu konusu olabilir. Bir bulgu bazı durumlarda birden fazla öneri içerebilmektedir. Genel kural ise, bir bulgunun sadece bir öneri içermesidir. Bulgunun tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birime raporlanmasının arkasında yatan temel neden, bulgu ile ilgili bir önlem alınmaması durumunda idarenin önemli risklerle karşı karşıya kalacak olmasıdır. Örneği kanuna aykırı bazı işlemlerin devam etmesi halinde idare büyük imaj ve itibar kaybına uğrayabilir, performans kriterlerinden veya belirlenen uluslararası standartlardan sapmaların süreklilik arz etmesi durumunda idarenin belirlediği amaçlara ulaşması imkânsız hale gelebilir. İç denetçiler bu sapma ve aykırılıkları bulgu konusu yapmak suretiyle bulgu ile ilgili risklerin gerçekleşerek bir krize dönüşmesini engellemeye çalışmaktadırlar. İç denetçiler, bulguların yanında bulguları ortaya çıkartan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak üzere öneriler de geliştirirler. Bulgu ve öneriler denetlenen birimlerle paylaşılır ve müzakere edildikten sonra üzerinde uzlaşılan önerilerin uygulanmasına geçilir. Uzlaşılamayan hususlar ise üst yöneticinin bilgisine sunulur ve üst yöneticinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır. Üzerinde uzlaşılan ve bir eylem planına bağlanan bulgular, bir sistem dahilinde iç denetim birimleri tarafından takip edilir. Bulguların takibi, denetlenen birimlerin ilgili önerileri hayata geçirip geçirmediğinin tespiti amacıyla yapılır ve sonuçlar iç denetim birimi tarafından üst yöneticiye raporlanır. Raporda yer alan, idareler tarafından döneminde yürütülen iç denetim faaliyetleri ilgili tablolar incelendiğinde; 22 Genel Bütçeli İdare de görev yapan 152 İç Denetçi tarafından toplam 563 denetim, 223 inceleme, 54 Danışmalık olmak üzere toplam 840 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 6495 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 9030 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 8789 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 5313 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Genel Bütçeli İdarelerde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 60 olmuştur. Özel Bütçeli 14 İdare de görev yapan 92 İç Denetçi tarafından toplam 270 Denetim, 80 İnceleme, 70 Danışmanlık olmak üzere toplam 420 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 3056 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 3725 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 3620 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2427 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Özel Bütçeli İdarelerde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 67 olmuştur. YÖK, ÖSYM ve üniversitelerden oluşan 50 Yüksek Öğretim Kurumları nda görev yapan 174 İç Denetçi tarafından toplam 797 Denetim, 485 İnceleme, 173 Danışmanlık olmak üzere toplam 1455 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 8432 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 6847 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Yüksek Öğretim Kurumları nda gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme 4

5 oranı % 67 olmuştur. 17 İl Özel İdaresi nde görev yapan 40 İç Denetçi tarafından toplam 315 Denetim, 239 İnceleme, 238 Danışmanlık olmak üzere toplam 792 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 3097 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 3601 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 3548 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2295 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda İl Özel İdareleri nde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 65 olmuştur. 40 Büyükşehir ve İl Belediyeleri nde görev yapan 103 İç Denetçi tarafından toplam 488 Denetim, 178 İnceleme, 129 Danışmanlık olmak üzere toplam 795 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 4319 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 6247 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 6091 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 3729 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Son beş yılda Büyükşehir ve İl Belediyeleri nde gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranı % 61 olmuştur. ASKİ, EGO, İSKİ, İETT, ESHOT, İZSU gibi büyükşehirlere bağlı 6 İdare de görev yapan 21 İç Denetçi tarafından toplam 87 Denetim, 49 İnceleme, 99 Danışmanlık olmak üzere toplam 235 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 832 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 965 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 925 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 430 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. 33 İlçe Belediyesi nde görev yapan 74 İç Denetçi tarafından toplam 414 Denetim, 107 İnceleme, 156 Danışmanlık olmak üzere toplam 677 rapor üretildiği, bu raporlara konu edilen toplam bulgu sayısının 3600 olduğu görülmektedir. İç denetçiler tarafından bu bulgularda belirtilen hususlara ilişkin toplam 4356 önerinin geliştirilerek yönetime sunulduğu, bu önerilerin 4306 tanesinin yönetim tarafından kabul edildiği, yapılan izleme sonuçlarına göre 2007 önerinin hayata geçirildiği anlaşılmaktadır. Rapordan elde edilen verilere göre Özel Bütçeli İdareler ile Yüksek Öğretim Kurumları nda gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranın % 67 ile en yüksek oran olduğu, bunu % 65 ile İl Özel İdareleri nin, % 61 ile Büyükşehir ve İl Belediyeleri nin takip ettiği görülmüştür. Sonuç olarak bir durum değerlendirmesi yapıldığında; Yukarıda en son iki kategoride yer alan kurumların iç denetim faaliyetleri sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme oranının ise % civarında bir seyir gösterdiği raporda özetle belirtilmişse de bunun yukarıda ismi zikredilen her bir kurumla ayrı ayrı ilgisi olduğu kanısına kapılmak sanırım yanıltıcı olur. Zira sadece mensubu olduğum kurumda yapılan iç denetim faaliyetlerin başarı oranı tek başına değerlendirildiğinde atama yapılmayan (2) iç denetçi olmasına rağmen mevcut iç denetçilerle %67-70 lere yakın bir başarı ve etkililik seyri göstermekle birlikte ister istemez tabi olduğu genel kategorideki diğer kurumlarla bir arada değerlendirilmesi sonucunda istatistiki olarak o grubun yüzdesi içerisinde değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bireysel başarılarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu raporda kategori bazında değerlendirme yapılmasının ötesinde tek tek kamu kurum ve kuruluşlarının başarı yüzdeleri de ortaya konulmak durumundadır. Tarafımızca da açık ve net bilinmektedir ki tabi olduğumuz kategorideki diğer kurumlarda yeterli sayıda iç denetçi ataması yapılmaması ve üst yönetimin iç denetime yeterli desteği sağlayamaması ve benzeri diğer sorunlarla karşı karşıya kalınması iç denetim sonucu geliştirilen önerilerin hayata geçirilme ve iç denetim başarı yüzdesini olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak bir değerlendirme yapılması gerekirse; rapora göre atama yapılmayan iç denetçi kadrolarının toplam iç denetçi kadrosu içindeki payı ne olursa olsun, yukarıda açıklanan sorunlara rağmen yukarıdaki yüzdelerle bu performansın gösterilmesi kanımca başarılı sayılmak durumundadır. Zira kamuda iç denetimin uygulamaya konulduğu ilk beş yılı içerisinde bu faaliyetler ortaya konulurken, yepyeni bir uygulama ve anlayışın yer etmesi ve genel kabul görmesi ve sistemirn oturması ve yerleşik hal alması gibi işleyişi olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerle de mücadele edilmiştir. O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü E mail; YARARLANILAN KAYNAKLAR; 1-) KELOĞLU Süleyman, İç Denetçi - T.C. Dışişleri Bakanlığı - Makale/ Kamuda İç Denetimin Beş yılı... 2-) 2012, İDKK, KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYET- LERİNİN İLK BEŞ YILI RAPORU, Erişim adresi: 5

6 [ M A K A L E ] Sedat TURAN İde Yönetişim Danışmanı BELEDİYELERDE 2013 MALİ YILINDA UYGULANACAK OLAN DAMGA VERGİSİ ORAN VE MİKTARLARI Belediyelerimizin Mali iş ve işlemlerinin Sayıştay denetimleri sonucunda düzenlenen sorgu kâğıtlarının büyük bir bölümünde, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna aykırı işlem yapılarak, damga vergisinin alınmadığı veya eksik alındığından, bu konularda sorgulamalar yapıldığı yüksek miktarlarda kamu zararının ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu durumun giderilmesi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile uygulamaya yönelik olarak çıkarılan Damga Vergisi Tebliğlerinin takip edilmesi ve damga vergisi ile ilgili mevzuatının bilinmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, yazımızda Damga Vergisi üzerinde durulmuş ve 2013 yılında uygulanacak Damga Vergisine tabi (1) sayılı tablo ile Damga Vergisine tabi olmayan (2) sayılı tabloda yer alan kağıtlar ayrı ayrı belirtilmiş, tablolardaki bulunan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için, parantez içinde günümüzdeki anlamları yazılmıştır. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Toplam 33 ana madde ile 3 adet geçici madde ile 2 adet ek madde ile ekinde yer alan iki adet tablodan oluşmaktadır. Belediyelerimizde Damga Vergisi uygulamalarında sorun yaşamamak için, konunun tüm detaylarıyla birlikte bilinmesi gerekmektedir. Bu güne kadar Damga Vergisi Kanunuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 56 adet Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 4 adet İç Genelge, 9 adet Genel Yazı, 19 adet Sirküler ile Kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak çok sayıda özelge yayınlanmış bulunmaktadır. Bütün bu mevzuat hükümlerinin tamamına Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının tr adresinden ulaşılması mümkündür. Damga Vergisine tabi kâğıtlar, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 56 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve bu tarihten itibaren uygulanacak Damga Vergisi oranları yeniden belirlenmiş bulunmaktadır yılında uygulanacak Damga Vergisi miktar ve oranlarını gösterir 56 Seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yazının son bölümüne tam metin halinde eklenmiştir. 56 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için vergi tutarları toplam % 15 oranında arttırılmıştır yılında uygulanacak olan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tabloda yer alan Damga Vergisi oran ve miktarları aşağıya çıkartılmıştır. (1) SAYILI TABLO 1. Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1.M u k a v e l e n a m e l e r ( s ö z l e ş m e l e r ), taahhütnameler(iş yüklenme sözleşmesi), ve temliknameler(bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge. ) (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (kira kontratı) (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler(ihtilafların çözüm sözleşmesi) ve sulhnameler(uzlaşma sözleşmesi) (Binde 9,48) 5. Fesihnameler(Fesih anlaşması) (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk(ilişik, ilgili) edenler dâhil) (Binde 1,89) 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar: 1. Tahkimnameler(ihtilafların çözümü sözleşmesi) (39,65 TL) 2. Sulhnameler(Anlaşma sözleşmeleri) (39,65 TL) 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil) (222,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) 6

7 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (39,65 TL) 2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar 1.Ticari ve mütedavil(tedavüldeki) senetler: a) Emtia(Mal) senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) (13,95 TL) ab) Rehin senedi (Varant) (8,25 TL) ac) İyda senedi (emanet veya saklama senedi) (1,55 TL) ad) Taşıma senedi (0,65) b) Konşimentolar (gönderim belgesi) (8,25 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Navlun, yük yahut bunlardan biri veya birkaçı rehnedilmek suretiyle yapılan ve alacaklının alacağını rehnedilenlerden alabileceği krediyi içeren emre yazılı kıymetli evraktır.) (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi(gayrimenkul rehiniyle temin edilmiş, şahsi bir alacağı içeren kıymetli evraktır.), irat senedi (İpotek ile ipotekli borç senedi arasında, ortalama bir taşınmaz mal rehinidir.) (Binde 9,48) 2.Ticari belgeler: a) Menşe (uluslararası ticarete konu olan ürünlerin kaynağını belirten belge.) ve mahreç(çıkış yeri) şahadetnameleri(belgeleri) (13,95 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetler ba) Bilançolar (30,60TL) bb) Gelir tabloları (14,85 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (14,85 TL) c) Barnameler(gönderme belgesi) (1,55 TL) d) Tasdikli manifesto (Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.) nüshaları (6,20 TL) e) ordinolar (Gönderim belgesinde yazılı malların kısımlar halinde çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimat.) (0,65 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,20 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini (ödemesini) temin eden kâğıtlar (binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar( avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir.): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,65 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL) bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (19,55 TL) f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (31,15 TL) 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 TL fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,65 TL) (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: 1. Resmi işlerle ilgili kâğıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kâğıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kâğıtlara bu dairlerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri. 2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. 3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kâğıtlarla kurullarca verilecek kararlar. 4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar. 5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kâğıtlarla yabancı el- 7

8 çilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kâğıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet(karşılıklı olmak) şartıyladır.) 6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve antlaşmalarla da istisna edilmiş damga resminden istisna edilmiş kâğıtlar. 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kâğıtlar. 8. Basma yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelere verilecek makbuzlar. 9. Resmi Daireler lehine yapılan istimlâklerde düzenlenen kâğıtlar. B) Resmi dairelerden kişilere verilen kâğıtlar: 1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak ayniyatın, bedelleri 100 TL (100 TL dâhil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları. 2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını(ayrıntılarını) göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar. 3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle(bütün) gelirlere ve kamu yararına mütaallik(ilgili) olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri. 4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek makbuzlar. 5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri (bıraktıkları) belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. 6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. 7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentelere gönderecekleri ordinolar. C) Kişilerden resmi dairelere verilen kâğıtlar: 1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı Hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kâğıtlar. 2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kâğıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak(satın alınarak) resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm(teslim alma) makbuzları. 3. Ankara da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemelerinin ithali ile ilgili kâğıtlar. 4. Kadastro ve Tapu Tahriri(yazımı) Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler. 5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri. 6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler. 7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kâğıtlar. 8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kâğıtlar. 9. Türkiye ye giren ve çıkan yolcuların Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler. 10. Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler. 11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri. 12. Evlenme işlerinde kullanılan kâğıtlar. 13. Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve akdedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskân Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kâğıtlar, bağış ve yardım makbuzları. 14. İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kâğıtlar. 15. Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kâğıtlar. 17. Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler. 18. Çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler. 19. Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar. 8

9 II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar: 1. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler. 2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler. 3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kâğıtları; a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısıyla dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kâğıtlar. b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler. c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kâğıtlar. 5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar. III- İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar: 1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve il hakem kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler işveren tarafından İş Kanununa göre verilen beyannameler. 2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kâğıtlar. 3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kâğıtlar. 4. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanması dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar. 5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kâğıtlar. 6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kâğıtlar. 7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kâğıtlar. 8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskân yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kâğıtlar sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri. 10. Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar. IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar: 1. Ticari ve mütedavil kâğıtlar(tedavülde bulunan kâğıtlar) üzerine yazıları ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler. 2. Mülga. 3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü(kazanç) ve faiz kuponları. 4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri. 5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit(yenileme) ve temdidi(uzatma) ile temin olunan meblağın tezyidi(artması) halinde verilecek beyanname ve avönanlar 6. Posta çekleri. 7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları. 8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri. 9. Mülga. 10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik (Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi) ve gümrük geçiş karneleri. 11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere (yardım paraları) ait makbuzlar. 12. Mektup ve diğer kâğıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri. 13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsile verilen nüshası. 14. Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası. 15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kâğıtlar. 16. Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar. 17. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 18. Mülga. 19. Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu 9

10 veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon(ödeme süresi) sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar. 20. Faktöring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktöring(borç verme) sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar. 21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine(gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kendi elinde tuttuğu, istediği gibi tasarruf ettiği menkul değerler toplamı.) ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri. 22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar. 23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) 24. Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dâhil, kredilerin kullanımları hariç) tarihli 4749 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (Likidite senetleri, piyasadaki likiditenin(varlıkların nakde çevrilmesi) düzenlenmesi için ve münhasıran açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir para politikası aracıdır.) (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar. 26. Kredi kartı üyelik sözleşmeleri. 27. Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar sayılı Toplu Konut Kanununa göre tarihli 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar. 29. Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval (Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.) ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler. 30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). 31. Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dâhil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 32. Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dâhil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 33. Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin senetleri. 34. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kâğıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kâğıtlar tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemin kabul edilmesine ilişkin kararlar. 38. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye nin üyesi olduğu uluslar arası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 39. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2 geçmeyen konutlara ilişkin olarak, idare ve alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kâğıtlar /2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi. 41. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları. V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar: 1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları 10

11 gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödenmesine ait kâğıtlar. 2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkında Kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar. 3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dâhil bulunduğu Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydıyla) ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar. 4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kâğıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kâğıtlar. 5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar. 6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları. 8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 11. Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kâğıtlar. 12. Ordu yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi ve Kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kâğıtlar. 14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 16. Çay yetiştirenlerin Türkiye de çay ziraatını geliştirmek maksadıyla kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 18. Türkiye Halk Bankasının Esnaf Kefalet ve küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri. 19. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kâğıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dâhil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar. 20. İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kâğıtlar. 21. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dâhil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 22. Kurumlar Vergisi Kanununun 7. Maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar. 23. İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dâhil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kâğıtlar. 24. Mülga. 25- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil) Şeklinde tanımlanmıştır. Belediye Mali Hizmetler birimi ile diğer tüm birimlerde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile uygulamaya yönelik olarak yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel tebliğleri ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlem yapılması gerekmektedir. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) 11

12 (01/01/2013 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz., üçüncü fıkrasında Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmü yer almıştır. Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır. Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve tarihinden itibaren ,70 Türk Lirası olmuştur. Tebliğ olunur tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır tarihli ve sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar I. Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: ) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş İkinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar: 1. Tahkimnameler (39,65 TL) 2. Sulhnameler (39,65 TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil) (222,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (39,65 TL) 2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: ) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: 12

13 aa) Makbuz senedi (Resepise) ab) Rehin senedi (Varant) ac) İyda senedi (13,95 TL) (8,25 TL) (1,55 TL) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) ad) Taşıma senedi (0,65 TL) b) Konşimentolar (8,25 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d)ipotekli borç senedi, irat senedi(binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (13,95 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar bb) Gelir tabloları bc) İşletme hesabı özetleri (30,60 TL) (14,85 TL) (14,85 TL) c) Barnameler (1,55 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,20 TL) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,65 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL) bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL) e) Ordinolar (0,65 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan form- (6,20 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar ları be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL) 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta Prim bildirgeleri (19,55 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: ) Elektronik Ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (31,15 TL) 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,65 TL) 13

14 RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (ARALIK 2012) 1 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011) Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/130/2012) Motorlu Araçların Vites Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/65/2012) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/72) İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/73) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/ ) Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARLARI 56 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmelerine Dair Karar Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin E: 2011/132, K: 2012/82 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2012/78, K: 2012/111 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2011/80, K: 2012/122 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2012/45, K: 2012/125 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2012/61, K: 2012/135 Sayılı Kararı 4 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1028 Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar KURUL KARARLARI [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı nın 11 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 5 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2012/ Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar 2012/ /9/2011 Tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesiyle İhdas Edilen Avukat Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar 2012/ Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar 2012/ Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar YÖNETMELİKLER Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2012/74) 5 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete Mükerrer Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 6 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 6360 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2012/3984 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında, Kasım 2012 Tarihlerinde Antalya da Düzenlenecek Olan Orta ve Yakın 14

15 Doğu da Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Bağlantılı Konular Alt Komisyonu 47 nci Toplantısı na İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar YÖNETMELİKLER /3986 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (YÖNETMELİĞİN DEĞİŞİKLİK LİSTESİ AŞAĞIDA- DIR.) " " MADDE 1 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki (EK-1) de yer alan SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİK- LERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER kısmının J- GÜ- ZELLİK SALONLARI bölümüne (10) numaralı alt başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık eklenmiş, mevcut alt başlıklar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı bölümün (12.2) alt başlığının (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11 Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. a. Lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri (Foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto epilasyon diploması veya kurs bitirme belgesine sahip olacaktır. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.). " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2013 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/1) 7 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420) YARGI BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar 8 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞ Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/ AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2012/39) 11 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesinin E: 2012/22, K: 2012/133 Sayılı Kararı 12 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞ 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 13 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI 2012/3947 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt BİLİCİ nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/83) 14 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Koruyucu Aile Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM- 2012/40) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/25) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/26) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/27) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) 15

16 15 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği GENELGELER Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi ile İlgili 2012/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 16 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 19 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER İşkolları Yönetmeliği Mera Kanununun 30 uncu Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar ile Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ(Sayı: 2005/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sayı: 2012/15) Elektrik PiyasasıKanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasıve Doğal Gaz PiyasasıHakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları- Hakkında Tebliğ Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ SıvılaştırılmışPetrol Gazları(LPG) PiyasasıKanunu ve Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımaddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ 21 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] BAKANLAR KURULU KARARI 2012/ Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar TEBLİĞLER Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14) 22 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete BAKANLAR KURULU KARARI 2012/3997 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 25 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI 2012/4019 Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar YÖNETMELİKLER Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN A1) (No: 16

17 MSG-MS-2012/42) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/28) Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/3) 25 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete Mükerrer TEBLİĞ Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 26 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bağımsız Denetim Yönetmeliği TEBLİĞLER İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/16) YARGI BÖLÜMÜ DANIŞTAY KARARI Danıştay Genel Kuruluna Ait Karar 27 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayılı Kararı 28 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI 2012/4092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar SINIR TESPİT KARARI YÖNETMELİKLER Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Sınır Tespitine Dair Karar İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar TEBLİĞLER 2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 29 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2012/4007 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar YÖNETMELİKLER Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği TEBLİĞLER Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2013 Yılı Tarifesi Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/21) Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7) de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/3) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi KURUL KARARI Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin 17

18 Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2012 Tarihli ve 7146 Sayılı Kararı 30 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 6362 Sermaye Piyasası Kanunu YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR Konya İli Ereğli İlçesine Bağlı Sazgeçit Beldesinin İsminin Hortu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 30 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI 2012/4074 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] 30 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer TEBLİĞLER Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8) CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13) Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/17) Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20) Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21) İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) 31 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (6363 Sayılı Kanunun Açıklaması Aşağıdadır.) Kanun No Kabul Tarihi: 20/12/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine Türk Lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk Lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk Lirası, ödenek verilmiştir. Gelir ve finansman MADDE 2 (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk Lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idare- 18

19 lerin gelirleri Türk Lirası öz gelir, Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk Lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri Türk Lirası öz gelir, Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk Lirası, olarak tahmin edilmiştir. (2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE 3 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır. İKİNCİ BÖLÜM Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler Bağlıcetveller MADDE 4 (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir: a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin dağılımı (A) b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B) c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C) ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E) d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F) e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H) f) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ) g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M) h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O) ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P) i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T) j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V) Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler MADDE 5 (1) Personel Giderlerini Karşılama [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Ödeneği: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile ilgili mevcut veya yeni açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya, (3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak, 2013 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri MADDE 6 (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ile gerektiğinde Yedek Ödenek tertibine; diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Maliye Bakanlığı bütçesinin Yedek Ödenek tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin isteği üzerine bütçesinden yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya, ç) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 19

20 (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20 sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20 yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılır. (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir. (4) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; cari yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, bütçeleri arasında karşılıklı aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. (7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir. (8) a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde 30 unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ve kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye, ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin , , ve [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları fonksiyonu altında yer alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye, f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2012 yılından devredenler de dâhil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlemeye, Maliye Bakanı yetkilidir. Diğer bütçe işlemleri MADDE 7 (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. (3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında ( Eğitime yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. (4) Maliye Bakanı; a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını, b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında ilgili devletlerce ödenen tutarları, c) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılı- 20

21 ğında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları, ç) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları, aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir. Mali kontrole ilişkin hükümler MADDE 8 (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri, b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri, ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodunu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. (2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir. (3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları Maliye Bakanlığı bütçesinin Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ile Yedek Ödenek tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz. (4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama yetkilileri, [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz. (5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. (6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil) beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. (7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2013 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler Yatırım harcamaları MADDE 9 (1) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri hariç) 2013 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2013 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10 undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. (2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır. (3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile ilgili olarak yapı- 21

22 lacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilir. (4) 2013 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları MADDE 10 (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin; a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, c) tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SU- KAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2013 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Fonlara ilişkin işlemler MADDE 11 (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır. (2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden araştırma gemisi alımına yönelik tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir. (3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarları bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli idarelerde ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı yatırım programı ile ilişkilendirilerek yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler MADDE 12 (1) 2013 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar ABD Dolarını aşamaz. (2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde l ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler MADDE 13 (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için yapılan borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankasından yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz. (2) Hazinenin pay sahibi olduğu işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da 22

23 Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (3) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına ve/veya ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (4) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir. (5) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Kanun 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Kanunun; a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı, ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı, d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı, e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları, f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, yürütür. 31 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 31 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer TEBLİĞLER Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4) Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5) Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/7) Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9) [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12) İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14) Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/17) Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18) 31 Aralık 2012 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1) Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2013/80) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/1) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/2) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42) Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422) Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121) NOT: Bu bölümde geçtiğimiz ayın Resmi Gazete'de yayınlanan tüm konuları değil önemli konular yayınlanmaktadır. 23

24 S O R U? C E V A P Sayın Mehmet Gürsel AÇICI Amasra Belediyesi İlgi: tarihli sorunuz. SORU:1- Belediyemizce ATATÜRK Heykeli ve Kompozisyonu yaptıralacaktır.heykel ve Kompozisyon piyasada hazır halde satanlardan alınmayacak yaptırılacaktır.bu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a veya 22/b bendine göre yapabilirmiyiz.bir heykeltraştan bir teklif alınmak kaydıyla yapılabilirmi.bu konuda açıklayacığı bilgi verebilirmisiniz.saygılarımla CEVAP: İlgi sorunuz incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu duruma göre; 1- Heykel ve kompozisyon yapımı işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a veya 22/b maddesi kapsamında yaptırılması yasal olarak mümkün değildir. 2- Bu konuda Kamu İhale Kurumunun tarih ve 2007/UH.Z-203 sayılı Kararı bulunmaktadır. 3- Kararın tam metni önemi itibarıyla cevabi yazı metninin son bölümüne eklenmiştir. 4- Heykel ve kompozisyonu yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tasarım yarışmaları başlıklı 23 üncü maddesine göre yapılması gerekmektedir. 5- Konuyla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJE- LERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ hükümlerine uygun olarak işlem yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sayın Yakup YÖNET Apa Belediyesi Çumra/KONYA İlgi: tarihli sorunuz. SORU:2- İyi günler efendim sayılı kanunun geçici 1.maddesinin ikinci fıkrasında 1 maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine 1 ay içinde bildirilir denilmektedir. Sorum :1. Bu kanuna göre şahıslardan alacak olduğumuz su kepçe kira gibi belediye alacaklarımız yazılacak mıdır? Soru : 2. Bu kanuna göre personele, petrole ve diğer şahıslara olan belediyemizin borçları yazılacak mıdır.? Hayırlı günler dilerim. CEVAP: İlgi sorunuz incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu duruma göre; 1- Sorunuzun yasal dayanağı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 6360 sayılı Onüç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin, 2 inci fıkrasıdır sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin, 2. fıkrasında ise; Tüzel kişilikleri kaldırılacak belediye ve köyler mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine Kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra bir ay içinde bildireceklerdir. Denilmektedir. 3- Yukarıda yazılı bulunun mevzuat hükmünün değerlendirilmesi sonucunda; 3.1- Kamu kurum ve kurulularına olan alacak ve borçlar denildiğinden sadece Kamu kurum ve kuruluşlarına olan belediye borçları ve var ise bu kurumlardan alacaklar liste halinde yazılacak, özel kuruluşlara olan borç ve alacaklar ise yazılmayacaktır Düzenlenecek listelere şahıslardan alacaklar su ve kepçe kira gibi belediye alacakları yazılmayacaktır Petrole ve diğer şahıslara olan belediye borçları da listelere yazılmayacaktır. 4- Bu bildirimlerin katılınacak ilçe belediyesine en geç 07.Ocak.2013 tarihine kadar, listeler halinde ve bir üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 24

25 [ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI ] SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI Tarih: No: İhale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla yaptırılmasının mümkün olmadığı hk. Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten ve duruşmada hazır bulunan murafaacı ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü: sayılı ilamın 16.maddesi ile;. Belediyesi tarafından düzenlenen Jeotermal Kentsel Merkezi Isıtma Sistemi ihalesinde, ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla Yeminli Mali Müşavir. e yaptırılması nedeniyle TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde; tarihinde yapılan ihalenin belediyede uzman personelin olmaması nedeniyle ihalenin uygun olması için yeminli müşavire hizmet alımı yoluyla yaptırıldığını belirtmiştir. Savcılık; Belediye tarafından Jeotermal Kentsel Merkezi Isıtma sistemi ihalesi 4734 sayılı Kanunun 6/1-2, 36-2, 37 maddeleri gereği İhale Komisyonu tarafından yerine getirilmesi gerekirken dışarıdan hizmet alım yoluyla Yeminli Müşavire yaptırılması yasal olmadığından tazmin kararının tasdikine, şeklinde görüş bildirmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu nun İhale Komisyonu başlıklı 6. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında aynen; İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Tekliflerin Alınması ve Açılması başlıklı 36. maddesi 2. paragrafında aynen; İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutan açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37. maddesinde aynen; İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36. maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu isi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır denilmektedir. Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, ihale komisyonu ilk olarak katılımcıların belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Belge eksikliği olmadığının anlaşılması durumunda ise komisyon, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerini ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler. Rapor dosyası ve eki evrakların incelenmesinde;. Belediyesince Jeotermal Kentsel Merkezi Isınma Sistemi ihalesi düzenlendiği ancak ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, Yeminli Mali Müşavir. e yaptırıldığı görülmüştür. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin Yeminli Mali Müşavire yaptırılması mevzuata uygun olmadığından ilamın 16.maddesi ile..tl.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE; 25

26 PRATİK BİLGİLER 2013 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları (2012)... sf. 27 Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar (2013)... sf. 27 Yurtiçi harcırah miktarları (2013)... sf. 27 Belediye encümen üyeleri huzur hakları (2013)... sf. 27 İl Genel Meclisi Huzur Hakları (2013)... sf. 27 İl Genel Meclis Encümen Üyeleri Huzur Hakları (2013)...sf. 27 Belediye başkan ödenekleri (2013)... sf. 28 Belediye meclis üyeleri huzur hakları (2013)... sf. 28 Asgari ücretler (2013)... sf. 28 Çıraklar ve öğrenciler için asgari ücret (2012)... sf. 28 Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife... sf. 28 Arızi kazançlara ilişkin istisna (GVK md. 82) (2013)... sf. 28 Ssk prime tabi olan-olmayan kazançlar (2012)... sf. 29 SGK yemek muafiyeti (2013)... sf. 30 İş kanunu idari para cezaları (2012)... sf. 31 Ücretlerde damga vergisi oranı (2012)... sf. 32 Demirbaş ve amortisman sınırı (VUK 388) (2013)... sf. 32 Yemek yardımı muafiyeti (GV) (2013)... sf. 32 Aile ve çocuk yardımları (2013)... sf Sayılı Yasa İle İlgili Memur Sosyal Yardımları (2013)... sf. 32 Kıdem tazminatı tavanı (2012)... sf. 33 Kapıcı özet maaş hesabı (2013)... sf. 33 Gelir vergisi tarifesi (2013)... sf. 33 Gelir vergisi tarifesi (ücretliler) (2013)... sf. 33 Yıllık ücretli izin (2013)... sf. 34 İhbar bildirim süreleri (2012)... sf. 34 Sakatlık İndirim Oranları (2013)... sf ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan (Sakat, Özürlü, Terör) (2012)... sf. 34 İşsizlik sigortası oranları (2012)... sf. 34 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:350)... sf. 34 Mesken kira gelirlerinde istisna (2013)... sf. 35 Yazar kasa fişi kesme sınırı (2013)... sf. 35 Kira stopajı oranı (2012)... sf. 35 Geçici vergi oranları (2012)... sf. 35 Usulsüzlük cezaları (VUK. Madde 388) (2013)... sf. 35 Yeniden değerleme oranları (2012)... sf. 35 Fatura kullanma mecburiyeti (vuk md. 232) (2013)... sf. 36 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK md. 177) (2013)... sf. 36 En az ceza haddi (VUK md. 343) (2013)... sf. 36 Tahakkuktan vazgeçme (VUK mükerrer md. 115) (2013)... sf. 36 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usullerine uyulmaması (2013)... sf. 36 Yürürlük tarihlerine göre gecikme zammı (2012)... sf. 37 Yürürlük tarihlerine göre tecil faizi (2012)... sf. 37 Büyükşehir belediyesi olan iller listesi (2013)... sf Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ [2013]... sf. 37 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2013)... sf Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İdari Para Cezaları (2013)... sf. 42 Gerçek Usulde Kdv Mükellefiyeti Bulunanlar Tarafından Tevkifat Yapılmayacak İşlemler... sf. 43 Değerli kağıt bedelleri (2012)... sf. 44 Damga vergisine tabi kağıtlar (2013)... sf. 44 Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları (2012) sf. 51 Vuk da kanuni ve idari süreler (2013)... sf. 51 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar... sf. 52 Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (2012)... sf. 53 Veraset ve intikal vergisi istisna miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e) (2012)... sf. 55 Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (GVK 47/2) (2013)... sf. 55 Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler (GVK 48) (2013)... sf. 55 Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (mükerrer 80) (2013)... sf. 55 Bankaların karşılıksız çeklerde ödeme yükümlülüğü tutarı... sf. 55 Çevre temizlik vergisi (2012)... sf. 56 Emlak vergisi oranları (2012)... sf. 57 Bildirim ve süreler (2012)... sf. 57 Beyanname verme ve ödeme süreleri (2012)... sf. 58 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)... sf. 59 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına ait... sf. 63 Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ... sf Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo... sf. 67 Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ... sf Yılı Vergi Takvimi (Ocak) sf Mali Yılının Birinci Yarısında Belediyelerde Uygulanacak Olan Çeşitli Kanunlardaki Parasal Limitler İle İdari Para... sf. 71 Ceza Miktarları 2013 Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları ( )... sf yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ( )... sf. 79 Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme (2012)... sf

27 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANLARI (6183 S. K. m. 51) GEÇERLİLİK DÖNEMİ GECİKME ZAMMI ORANI UYGULANAN GÜN SAYISI tarihinden itibaren % 1, tarihinden itibaren % 1, % 2, % % % % % % % % KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILAR DÖNEMLER AYLIK KATSAYI TABAN AYLIĞI KATSAYISI YAN ÖDEME KATSAYISI 1/1/ /06/2013 0, , , YURTİÇİ HARCIRAH MİKTARLARI Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 38,50 TL. Ek göstergesi 5800 (dâhil) 8000 (Hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50 TL. Ek göstergesi 3000 (dâhil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00 TL. Aylık/kadro derecesi 1 4 olanlar 29,50 TL. Aylık/kadro derecesi 5 15 olanlar 28,50 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Büyükşehir belediyeleri BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) X 0, = 258,42 TL X 0, = 332,26 TL X 0, = 443,02 TL X 0, = 553,77 TL X 0, = 886,04 TL. İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI(Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için) ( Dönemi) a)il Genel Meclisi Başkan: X 0, = 443,02 TL b)il Genel Meclis Üyeleri: X 0, = 162,44 TL İL GENEL MECLİS ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI(AYLIK) ( Dönemi) a)seçilmiş Üyelere: X 0, = 886,04 TL b)memur Üyelere: 859,06 / (1/2) = 443,02 TL 27

28 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ ( Dönemi) X 0, = 5.168,59 TL X 0, = 5.906,96 TL X 0, = 7.383,70 TL X 0, = 8.491,25 TL X 0, = 9.967,99 TL X 0, = ,73 TL X 0, = ,03 TL X 0, = ,51 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) ASGARİ ÜCRETLER 57,42 TL 65,63 TL. 82,04 TL. 94,34 TL. 110,75 TL. 127,16 TL. 155,87 TL. 188,69 TL 16 Yaşından Büyükler için ( ) 978,60 16 Yaşından Büyükler için ( ) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( ) 839,10 16 Yaşından Küçükler için ( ) 877,50 ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları DÖNEMLER 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin Günlük Aylık Günlük Aylık Dönemi 13,28 TL 398,40 TL 11,33 TL 339,90 TL Dönemi 13,95 TL 418,50 TL 11,93 TL 357,90 TL Dönemi 12,15 TL 364,50 TL 10,35 TL 310,50 TL Dönemi 12,68 TL 380,40 TL 10,80 TL 324,00 TL Dönemi 11,55 TL 346,50 TL 9,83 TL 294,90 TL Dönemi 11,10 TL TL 9,45 TL 283,50 TL Dönemi 10,65 YTL 319,50 YTL 9,01 YTL 270,30 YTL Dönemi 10,14 YTL 304,20 YTL 8,59 YTL 257,70 YTL ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASINDA ESAS ALINAN TARİFE 3600 Yeni Türk Lirasına Kadar % Yeni Türk Lirasının Yeni Türk Lirası İçin % 8 Aşan kısmı için % Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL si İçin % 7 Aşan kısmı için % 4 ü ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82) 2013 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere ,00 28

29 SIRA NO SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ -DEĞİL (+) (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay 2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay aa) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti + Hak Edilen Ay ad) Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay ae) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay - Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay - Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay 3 Ücretin eklentileri [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] a) Primler + Ödendiği Ay aa) Yıpranma tazminatı, + Ödendiği Ay ab) Özel hizmet tazminatı, + Ödendiği Ay ac) Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, + Ödendiği Ay ae) İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay af) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay ag) Nakit ödenen kira yardımı, + Ödendiği Ay ah) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay aı) Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay ai) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay aj) Sünnet yardımı, + Ödendiği Ay ak) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay al) Nakit ödenen ısıtma yardımı, + Ödendiği Ay am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, + Ödendiği Ay an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay ao) Ek tazminat, + Ödendiği Ay aö) Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay ap) Kreş ücreti + Ödendiği Ay ar) Makam tazminatı, + Ödendiği Ay as) İş riski zammı + Ödendiği Ay aş) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay b) İkramiye + Ödendiği Ay 29

30 ba) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay bb) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay - Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay - Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye - c) Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay 4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay a) Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay 5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay 6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay 7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay 8 Görev Yollukları - 9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 10 Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları 13 Ölüm yardımı 14 Doğum yardımı - 15 Evlenme yardımı - 16 Ayni yardımlar - a) Ayni konut tahsisi - b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b Geri ödemeli ücret avansları - 18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti 19 İhbar tazminatı 20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı - 21 Seyyar Görev Tazminatı - [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] - - SGK YEMEK MUAFİYETİ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zamlarının Günlük Ve Aylık Tutarları ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,96 (978,60 /30 = 32,62x%6=1,96) ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,04 (1.021,50 /30 = 34,05x%6=2,04) 30

31 KANUN MAD. CEZA MAD. İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ( Tarihinden İtibaren) CEZAYI GEREKTİREN FİİL [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] CEZA MİKTARI (TL) 3/ İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 135 3/2 98 3, İş Kanunu nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı) Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için /a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için /b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için /b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için /c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için /a /a Ücret ile Kanundan veya TİS den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için /a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek /b /c Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak /c İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak /a /c İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda) İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak /c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

32 80 105/c /c /d [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için /d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için /b Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için /b Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için /c Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak /c İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak , 108 İş-Kur dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak - 92/2 107/1-a 96/1 107/1-b 96/2 107/1-b İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları /2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI Tarihinden İtibaren %7,59 DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar ( Tarihinden itibaren) 800,00 YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2013) 12, Dönemi (886,50) AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI Dönemi (940,50) SGK 1 çocuk için yardım (978,60x%2) ,57 TL Aile yardımı 97,86 TL olarak uygulanacak. (978,60x%10) VERGİ 1 çocuk için yardım... 17,21 TL Aile yardımı...146,90 TL SGK 1 çocuk için yardım (940,50x%2) ,43 TL Aile yardımı 102,15 TL olarak uygulanacak. (1.021,50x%10) VERGİ 1 çocuk için yardım...17,90 TL Aile yardımı ,70 TL olarak uygulanacak. 657 SAYILI YASA İLE İLGİLİ MEMUR SOSYAL YARDIMLARI AİLE YARDIMI TL ÇOCUK YARDIMI 0-6 Yaş TL 7 Yaş Üstü TL DOĞUM YARDIMI TL ÖLÜM YARDIMI Eş-Çocuk TL Memur 1.402,90 TL 32

33 Kıdem tazminatı tavanı için Yemek Parası (Günlük) KIDEM TAZMİNATI TAVANI [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] , , , , , , , , , , , (2006/10971 Sy. BKK) 1.857, , , tarihinden TL tarihinden itibaren TL tarihinden itibaren TL KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI Çocuk Zammı (Aylık) Brüt ücreti 978,60 İşçi SSK Primi (%14) 137,00 İşsizlik Sigortası Primi ( %1) 9,79 Gelir Vergisi 0,00 Damga Vergisi 0,00 Kesintiler Toplamı 146,79 Net Ücret 831,81 GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013) Aile Zammı (Aylık) Dönemi 0,98 YKr 9,77 YTL 48,87 YTL Dönemi 1,06 YTL 10,62 YTL 53,10 YTL Dönemi 1,13 YTL 11,25 YTL 56,25 YTL Dönemi 1,17 YTL 11,70 YTL 58,50 YTL Dönemi 1,22 YTL 12,17 YTL 60,84 YTL Dönemi 1,28 YTL 12,77 YTL 63,87 YTL Dönemi 1,33 TL 13,32 TL 66,60 TL Dönemi 1,39 TL 13,86 TL 69,30 TL Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının TL.si için TL, fazlası % Türk Lirasının TL.si için TL, fazlası % Türk Lirasından fazlasının TL.si için TL, fazlası %35 GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013) (ÜCRETLİLER) Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının TL.si için TL, fazlası % Türk Lirasının TL.si için TL, fazlası % Türk Lirasından fazlasının TL.si için TL, fazlası %35 33

34 Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara YILLIK ÜCRETLİ İZİN Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 34 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 273) I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler) (2013) 800 II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %60 ini Kaybedenler) (2013) 400 III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %40 ini Kaybedenler) (2013) VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİ İÇİN ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI Özel Sektör Özürlü 3 4 Eski Hükümlü 0 2 Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı Terör Mağduru İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI İşçi Payı 1 İşveren Payı 2 Devlet Payı 1 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 350) (04 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: Kamu 14 Gün 20 Gün 26 Gün En az 20 Gün 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür. 1) Kira bedelleri Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için; 15/1/2013 tarihinden itibaren; a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,30 TL/m², b) Kalorifersiz konutlarda 2,03 TL/m², c) Kaloriferli konutlarda 2,67 TL/m², kira bedeli alınır. 2) Kira bedeline yapılacak ilaveler Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,24 TL/m², B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54 TL/m², b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54 TL/m², c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,09 TL/m², ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,27 TL/m², ilave kira bedeli tahsil edilir. 3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m² yakıt bedeli tahsil

35 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2013 tarihinden itibaren 0,11 TL/m² tahsil edilir. 4) Kira bedellerinin hesaplanması Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 26/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 294 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır. 5) Kaldırılan hükümler 28/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 337 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur. MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA 2013 yılı istisna Tutarı (GVK Tebliği 284) yılı istisna Tutarı (GVK Tebliği 337) Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 278) 2.800, Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 273) 2.600, Yılı İstisna Tutarı 2.600, Yılı İstisna Tutarı 2.400, Yılı İstisna Tutarı 2.300,00 YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( ) 800,00 KİRA STOPAJI ORANI Kiralarda stopaj ( den itibaren) % 20 GEÇİCİ VERGİ ORANLARI Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren) 15 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren) 20 USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 388) (2013) MADDE 352- Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları (Kanun Bağlı Cetvel) Birince Derece Usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı İkinci sınıf tüccarlar Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30 İkinci Derece Usulsüzlükler 1-Sermaye şirketleri 60 2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35 3-İkinci sınıf tüccarlar 17 4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,40 5-Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,30 6-Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (2012) 2012 yılı değerleme oranı (VUK genel tebliğ no: 419) % 7, yılı değerleme oranı (VUK genel tebliğ no: 410) %10, yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7, yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2, yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:387) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:377) %

36 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:363) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:353) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310 % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:245) % yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:233) % FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232) (2013) Fatura Kullanma Mecburiyeti 800,00 BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md. 177) (2013) Yıllık Alış Tutarı Yıllık Satış Tutarı Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343) (2013) Damga Vergisinde 9,40 Diğer Vergilerde 19,00 TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) Tahakkuktan Vazgeçme 21,00 FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI SONUCU KESİLECEK CEZA MİKTARLARI VUK Madde Tarihi İtibariyle KONUSU CEZA MİKTARI 1 - Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 190. TL - Bir Takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza TL 2 - Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190. TL - Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza TL - Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza TL 4 - Maliye Bakanlığı nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 5 - İşyeri kapatma cezası uygulanmak üzere kapatma kararı verilen mükelleflere (5228 sayılı Kanunun 60/1-c maddesiyle 31/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 6 - Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 7 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 190. TL TL 230.-TL 8 - Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700.-TL sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 940.-TL 700.-TL 36

37 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI (2011) tarihinden itibaren 2010/965 sayılı BKK Uyarınca % 1, tarihinden itibaren 2009/15565 sayılı BKK Uyarınca % 1, Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca % 2, Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihinden itibaren 2000/1555 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihinden itibaren 2000/7 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihleri arasında 98/11331 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihleri arasında 96/7798 Sayılı BKK uyarınca % Tarihleri arasında 95/7138 Sayılı BKK Uyarınca % Tarihleri arasında 94/5335 Sayılı BKK. Uyarınca % 12 YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ Tarihinden itibaren seri : C, sıra no:2 No.lu Tahsilat Genel Tebliği % Tarihinden itibaren seri : C, sıra no:1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği % 1, Tarihinden itibaren (438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihinden itibaren (434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) %2, Tarihinden itibaren (429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihinden itibaren (421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihinden itibaren (416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihinden itibaren (412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihinden itibaren (409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % Tarihleri arası (402 Seri No.lu Tahsilat G.Tebliği) % Tarihleri arası (397 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği) %10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ Adana Bursa Eskişehir İzmir Konya Adapazarı (Sakarya) Diyarbakır G.Antep Kayseri Mersin Ankara Erzurum İstanbul Kocaeli (İzmit) Samsun Antalya Aydın Balıkesir Denizli Hatay Malatya Manisa K.Maraş Mardin Muğla Tekirdağ Trabzon Ş.Urfa Van 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1) Çevre ve Orman Bakanlığından: (16/01/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 tir. nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 para cezaları belirlenmiştir. nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezala sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. rının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1), 2872 sayılı Çevre Ka- (2008/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının nunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. (2010/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1) ve 2872 sayılı Çevre tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 419 sıra Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır. numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilan edilmiş- Tebliğ olunur. 37

38 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (a) bendindeki ceza miktarları (b) bendindeki ceza miktarı (c) bendindeki ceza miktarları (d) bendindeki ceza miktarları [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Kanundaki ceza miktarı 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza 500 TL 842 TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 300 TL 504 TL (b) bendi için iki kat: TL TL TL TL (c) bendi için iki kat: TL TL TL TL 600 TL TL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: 600 TL TL (e) bendindeki ceza miktarı TL TL (f) bendindeki ceza miktarı TL TL (g) bendindeki ceza miktarı TL TL (h) bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 1 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 2 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 3 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 4 no lu alt bendindeki ceza miktarları 400 TL 674 TL TL TL TL TL TL TL Ton başına*: 40 TL 67,69 TL 10 TL 16,89 TL 100 KR 163 KR Ton Başına*: 30 TL 50,76 TL 6 TL 10,12 TL 100 KR 163 KR Ton Başına*: 20 TL 33,83 TL 4 TL 6,74 TL 100 KR 163 KR Ton başına*: 10 TL 16,89 TL 2 TL 3,34 TL 40 KR 65 KR (ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza TL TL miktarları 600 TL TL (i) bendindeki ceza miktarı TL TL (j) bendindeki ceza miktarları TL TL 600 TL TL (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı TL TL Dekar başına*: (l) bendindeki ceza miktarları 20 TL 33,83 TL Metreküp başına*: 120 TL 203,17 TL (m) bendindeki ceza miktarları TL TL TL TL (n) bendindeki ceza miktarları TL TL TL TL (o) bendindeki ceza miktarı TL TL (p) bendindeki ceza miktarı TL TL TL TL (r) bendindeki ceza miktarları TL TL (s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 163 TL (t) bendindeki ceza miktarı TL TL (u) bendindeki ceza miktarı TL TL 38

39 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] (v) bendindeki ceza miktarı (y) bendindeki ceza miktarı TL den TL'den TL ye kadar TL'ye kadar TL den TL'den TL ye kadar TL'ye kadar Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde; Nüfusu den fazla olanlarda: Nüfusu den fazla olanlarda: TL TL Nüfusu arasında olanlarda: Nüfusu arasında olanlarda: TL TL Nüfusu arasında olanlarda: Nüfusu arasında olanlarda: TL TL Nüfusu arasında olanlarda: Nüfusu arasında olanlarda: TL TL Organize Sanayi Bölgelerinde: Organize Sanayi Bölgelerinde: TL TL Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: TL TL 5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK CEZA TUTARLARI (2013) İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller Uygulanacak Ceza Ceza Tutarı (TL) İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller Uygulanacak Ceza Ceza Tutarı (TL) (978,60 TL) (978,60 TL) 1 İşyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi 1 İşyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi a) Bilanço esasına göre defter tutanlara Üç aylık asgari ücret 2.935,80 a) Bilanço esasına göre defter tutanlara Üç aylık asgari ücret 2.935,80 b) Bilanço esası dışında defter tutanlara İki aylık asgari ücret 1.957,20 b) Bilanço esası dışında defter tutanlara İki aylık asgari ücret 1.957,20 c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret 978,60 c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret 978,60 39

40 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret 978,60 2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi (her bir sigortalı için) 3 Çalışma izni olmayan sigortalının işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi, her bir sigortalı için, Aylık asgari ücret 978,60 Aylık asgari ücretin iki katı 1.957,20 4 Aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ayın sonuna kadar verilmemesi halinde her bir fiil için a) Belgenin asıl nitelikte olması halinde, Belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına (aylık asgari ücretin üç katını geçmemek üzere) Aylık asgari ücretin 1/5'i 195,72 b) Belgenin ek nitelikte olması halinde: - Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için Aylık asgari ücretin 1/8'i 122,33 - Ek belge Kurumca re'sen düzenlenmişse Aylık asgari ücretin üç katı 2.935,80 c) -Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın - Sigorta müfettişi tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği aylardan dolayı, Aylık asgari ücretin üç katı 2.935,80 Aylık asgari ücretin üç katı 2.935,80 5 Yazılı ihtara rağmen iş yeri kayıtlarının 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi a) Bilanço esasına göre defter tutanlara Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 12 katı ,20 b) Bilanço esası dışında, bir kanun hükmü gereğince defter tutanlara Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 6 katı 5.871,60 40

41 muhasebeci Kuruma bildirilmediği mali müşavir tespit ve edilen yeminli eksik mali müşavirlerce işçilik tutarının düzenlenen mal edildiği raporlara aylardan istinaden dolayı, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği aylardan dolayı, 5 Yazılı ihtara rağmen iş yeri kayıtlarının 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi 5 Yazılı ihtara rağmen iş yeri kayıtlarının 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi a) Bilanço esasına göre defter tutanlara Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 12 katı ,20 a) Bilanço esasına göre defter tutanlara Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 12 katı ,20 b) Bilanço esası dışında, bir kanun hükmü b) gereğince Bilanço defter esası dışında, tutanlara bir kanun hükmü gereğince defter tutanlara c)herhangi bir kanun hükmü gereğince c)herhangi defter tutmakla bir kanun yükümlü hükmü olmayanlara gereğince defter tutmakla yükümlü olmayanlara Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 6 katı 5.871,60 Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 6 katı 5.871,60 Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 3 katı 2.935,80 Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 3 katı 2.935,80 6 İbraz edilen kayıtların yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olmaması 6 İbraz halinde, edilen her bir kayıtların geçersizlik yönetmelikle hali için belirlenen usul ve esaslara uygun olmaması halinde, her bir geçersizlik hali için a) Bilanço esasına göre defter tutanlar (aylık a) asgari Bilanço ücretin esasına 12 katını göre aşmamak defter tutanlar üzere) (aylık asgari ücretin 12 katını aşmamak üzere) Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine uygulanan Kayıtların miktarları ibraz edilmemesi aşmamak üzerine kaydıyla uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı aylık asgari ücretin yarısı 489,30 489,30 b) Bilanço esası dışında defter tutanlar (aylık b) Bilanço esası dışında defter tutanlar (aylık asgari asgari ücretin ücretin 6 katını katını aşmamak aşmamak üzere) üzere) Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine uygulanan uygulanan miktarları miktarları aşmamak aşmamak kaydıyla kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı yarısı 489,30 489,30 c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (aylık asgari ücretin 3 katını aşmamak üzere) Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı 489,30 7 Kanunun Kanunun 79.maddesinin 79.maddesinin 4.fıkrası 4.fıkrası uyarınca, sigortalının adını, soyadını, uyarınca, sigortalının adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren Kurumca onaylı süreyi gösteren Kurumca onaylı belgenin yönetmelikte belirlenen sürede belgenin yönetmelikte belirlenen sürede işyerine asılmaması (Aylık işyerine prim asılmaması ve hizmet belgesini internet ortamında (Aylık prim gönderen ve hizmet işverenler belgesini internet bilgisayardan ortamında gönderen aldıkları işverenler çıktıyı asmak suretiyle bilgisayardan bu yükümlülüğü aldıkları çıktıyı yerine asmak getirirler.) suretiyle bu yükümlülüğü yerine getirirler.) Fiil Fiil tarihindeki tarihindeki aylık aylık asgari asgari ücretin ücretin iki iki katı katı 1.957, ,20 8 İşçi veya geçindirmekle yükümlü olduklarına muayene için (vizite kağıdı, altı aylık sağlık belgesi gibi) gerekli belgelerin Kurumca yapılacak ihtara rağmen 3 gün içinde verilmemesi Fiil tarihindeki aylık asgari ücret kadar 978,60 41

42 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İDARİ PARA CEZALARI (2013) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN 25'İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2012/1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: (31 Aralık 2012 tarih ve sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) MADDE 1 (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 10/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 419 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır: 4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25'inci Maddesinin; 1/1/ /12/2012 TL 1/1/ /12/2013 TL Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: İkinci fıkrasındaki ceza miktarı: Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları: Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. GERÇEK USULDE KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILMAYACAK İŞLEMLER İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarm hizmetleri 2/ / / Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/ Her türlü baskı, basım hizmetleri 5/ Diğer hizmetler 5/

43 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] GERÇEK USULDE KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZEN- LENDİĞİ BÖLÜM İşgücü temin hizmetleri 9/ Yapı denetim hizmetleri 9/ Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/ Turistik mağazalar verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri 9/ Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/ Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/ Servis taşımacılığı hizmeti 5/ Külçe metal alımı 7/ Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin alımı 7/ Hurda ve atık alımı 9/ Metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde alımı 9/ Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri alımları 9/ Ağaç ve orman ürünleri alımı 9/

44 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Maliye Bakanlığından : (31 Aralık 2012 tarih ve sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL) 1 - Noter kağıtları: a) Noter kağıdı 7,25 b) Beyanname 7,25 c) Protesto, vekaletname, re sen senet 14, (Mülga: 30/12/ /14. md) 3 - Pasaportlar 72, Yabancılar için ikamet tezkereleri 198, (Mülga:30/12/ /14.md) 6 - Nüfus cüzdanları 6, Aile cüzdanları 66, (Mülga:30/12/ /14.md) 9 - Sürücü belgeleri 89, Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89, Motorlu araç trafik belgesi 89, Motorlu araç tescil belgesi 66, İş makinesi tescil belgesi 66, Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 4,50 15 Mavi Kart (Ek: 9/5/ /9 md.) 6,00 Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Tebliğ olunur. DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) Maliye Bakanlığından: (01 Ocak 2013 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz., üçüncü fıkrasında Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmü yer almıştır. Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır. Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu 44

45 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren ,70 Türk Lirası olmuştur. Tebliğ olunur. 1 11/7/1964 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 2 31/12/2004 tarihli ve sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 3 10/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 4 31/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (39,65 TL) 2. Sulhnameler (39,65 TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (222,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (39,65 TL) 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) ab) Rehin senedi (Varant) ac) İyda senedi ad) Taşıma senedi (13,95 TL) (8,25 TL) (1,55 TL) (0,65 TL) 45

46 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] b) Konşimentolar (8,25 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (13,95 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (30,60 TL) bb) Gelir tabloları (14,85 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (14,85 TL) c) Barnameler (1,55 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,20 TL) e) Ordinolar (0,65 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,20 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,65 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL) bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (19,55 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (31,15 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,65 TL) 46

47 (2) SAYILI TABLO Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1.Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri. 2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. 3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar. 4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.) 6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar. 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar geregince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar. 8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar. 9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar. B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar: 1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri 100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları. 2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar. 3. Vergi, resim ve harclarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri. 4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar. 5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince istiyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. 6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harc ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. 7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar. C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar: 1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar. 2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları. 3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar. 4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler. 5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri. 6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler. 7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar. 8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar. 9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler. 10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler. 11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri. 12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar. 13. Umumi hayata müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve 47

48 yardım makbuzları. 14. (Ek: 27/3/ /86 md.) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar. 15. (Ek: 21/1/ /1 md.) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler. 16. (Ek: 4/12/ /98 md.) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şansi kefaletle ilgili kağıtlar. 17. (Ek: 30/7/ /12 md.) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler. 18. (Ek: 30/12/ /8 md.) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler. 19. (Ek: 4/6/ /10 md.) Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar. II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar: 1. (Değişik: 26/10/ /8 md.) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler. 2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler. 3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları; a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar. b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler. c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar. 5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle düzenlenen kağıtlar. III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar: 1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve il hakem kurullarının kararları,yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler işveren tarafından iş Kanununa göre verilen beyannameler. 2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar. 3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar. 4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kağıtlar, 5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar. 6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar. 7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar. 8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar. 9. (Ek: 28/3/ /15 md.) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri. 10. (Ek: 23/7/ /17 md.) Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar. IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazıları ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler. 2. (Mülga: 21/11/ /4 md.) 3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları. 4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri. 5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar. 6. (Değişik: 4/12/ /98 md.) Posta çekleri. 7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları. 8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri. 9. (Mülga: 21/11/ /4 md.) 10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin ben zeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri. 11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar. 48

49 12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri. 13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsıla verilen nüshası. 14. Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası. 15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanlaların ithali ile ilgili kağıtlar. 16. (Ek:20/6/ /22 md.; Değişik: 16/7/ /36 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 17. (Ek : 20/6/ /22 md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. 18. (Ek : 20/6/ /22 md.;mülga:25/12/ /49 md.) 19. (Ek: 12/6/ /6 md.) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 20. (Ek: 12/6/ /6 md.) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 21. (Ek: 12/6/ /6 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri. 22. (Ek: 12/6/ /6 md.) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar. 23. (Ek: 9/4/ /29 md.; Değişik:25/12/ /30 md.) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). 24. (Ek: 9/4/ /29 md.) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç). 25. (Ek: 9/4/ /29 md.) tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar. 26. (Ek:30/7/ /12 md.;değişik: 16/7/ /36 md.) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri. 27. (Ek: 30/7/ /12 md.) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar. 28. (Ek: 30/7/ /12 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 29. (Ek: 25/12/ /30 md.) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler. 30. (Ek:25/12/ /30 md.;değişik: 16/7/ /36 md.) Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). 31. (Ek: 30/12/ /8 md.) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 32. (Ek: 30/12/ /8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 33. (Ek: 30/12/ /8 md.) Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin senetleri. 34. (Ek: 30/12/ /8 md.) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında dü zenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Ek ibare: 29/6/ /8 md.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belir tilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itiba rıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.). 35. (Ek: 30/12/ /8 md.) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 36. (Ek: 21/2/ /34 md.) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar. 37. (Ek: 4/6/ /10 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar. 38. (Ek: 4/6/ /10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 39. (Ek: 4/6/ /10 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_ yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar. 40. (Ek: 16/6/ /20 md.) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, 49

50 mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi. 41. (Ek: 13/2/ /83 md.) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları. V - Kurumlarla ilgili kağıtlar: 1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği. bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar. 2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar. 3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar. 5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları, 8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar 11. Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar. 12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar. 14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 18. (Değişik: 24/6/ /1 md.) Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri. 19. (Ek: 13/7/ /5 md.; Değişik: 16/10/ /1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar. 20. (Ek: 10/8/ /103 md.) İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar. 21. (Ek : 28/6/ /11 md.) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 22. (Ek: 9/4/ /29 md.) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar. 23. (Ek: 21/2/ /34 md.) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar. 24. (Ek: 21/2/ /34 md.; Mülga: 4/6/ /10 md.) 25. (Ek: 13/2/ /83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. 50

51 REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI TCMB Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKONTO ORANI (%) AVANS FAİZ ORANI (%) , , , , , ,50 13,75 VUK DA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler Kanuni ve İdari süreler: Madde 14- (Değişik: 23/06/ /3 md) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Mücbir (zorlayan) Sebeplerle gecikme: Madde 15-13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır. Ölüm halinde sürenin uzaması: Madde 16- (Değişik: 23/06/ /4 md.) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. Mühlet verme: Madde 17- Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik (ilgili) ödevleri süresi içinde yerine getiremiyecek olanlar, kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip (uygun) bir mühlet (süre) verilebilir. 51

52 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Bu mühletin verilebilmesi için: 1- Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. 2- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir. 3- Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir. Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebilir. Sürelerin Hesaplanması: Madde 18- Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır. 1- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. 2- Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül (karşılık) eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. 3- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter. 4- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gün tatil saatinde biter. VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR MADDE NO KONUSU MADDE 104- İlanın şekli 2013 Yılında Uygulanacak Miktar (TL) 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın; - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 21 MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 1- Yıllık; - Alış tutarı - Satış tutarı 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 800 MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,10 MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 800 MADDE 343- En az ceza haddi - Damga vergisinde - Diğer vergilerde MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) MADDE NO KONUSU I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 3 - İkinci sınıf tüccarlar 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6- Gelir vergisinden muaf esnaf II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 3 - İkinci sınıf tüccarlar 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6- Gelir vergisinden muaf esnaf ve üzeri , ,40 4, ,40 4,30 2, Yılında Uygulanacak Miktar(TL) MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 52

53 MADDE Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 53 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Her bir belge nev ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına b) Damga Vergisinde , , Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60 MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) (31 Aralık 2012 Tarih ve sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 Yetki başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmüne, 5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmiştir yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir. Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

54 Motor Silindir Hacmi (cm 3 ) [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık (I) SAYILI TARİFE Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş yaş 16 ve yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm 3 ve aşağısı 517,00 361,00 203,00 153,00 56, cm 3 e kadar 827,00 620,00 361,00 255,00 99, cm 3 e kadar 1.457, ,00 672,00 410,00 160, cm 3 e kadar 2.295, , ,00 620,00 246, cm 3 e kadar 3.443, , ,00 934,00 371, cm 3 e kadar 4.799, , , ,00 517, cm 3 e kadar 7.308, , , ,00 727, cm 3 e kadar , , , , , cm 3 ve yukarısı , , , , ,00 2-Motosikletler cm 3 e kadar 99,00 76,00 56,00 36,00 16, cm 3 e kadar 203,00 153,00 99,00 56,00 36, cm 3 e kadar 517,00 308,00 153,00 99,00 56, cm 3 ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 410,00 203,00 (II) SAYILI TARİFE Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 620,00 410,00 203,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm 3 ve aşağısı 827,00 517,00 308, cm 3 ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1.562,00 934,00 410, kişiye kadar 1.874, ,00 620, kişiye kadar 2.085, ,00 827,00 46 kişi ve yukarısı 2.500, , ,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) kg. a kadar 558,00 371,00 183, kg a kadar 1.124,00 653,00 371, kg a kadar 1.687, ,00 558, kg a kadar 1.874, ,00 748, kg a kadar 2.250, , , kg ve yukarısı 2.815, , ,00 C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 5897 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı (IV) SAYILI TARİFE Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukarı yaş 54

55 Uçak ve helikopterler [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] kg a kadar , , , , kg. a kadar , , , , kg. a kadar , , , , kg. a kadar , , , , kg. a kadar , , , , kg. a kadar , , , , kg. ve yukarısı , , , , sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır. Tebliğ olunur. 1 23/2/1963 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 2 16/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 3 10/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 4 6/6/2008 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde İvazsız suretle meydana gelen intikallerde Matrah TARİFE Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde) İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aşan bölümü için ,774 TL 281,720 TL 3,244s TL BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2) Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Diğer Yerlerde BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48) 1 Numaralı Bent İçin YTL ,00 ve ,00 2 Numaralı Bent İçin YTL ,00 3 Numaralı Bent İçin YTL ,00 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 2011 Takvim Yılı İçin 9.400,00 BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI Tarihinden İtibaren 655 TL 55

56 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Maliye Bakanlığından: (31 Aralık 2012 tarih ve sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 1/1/2013 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir. 1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup

57 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 6. Grup Grup İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. hükmü yer almaktadır. Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000 den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Tebliğ olunur. EMLAK VERGİSİ ORANLARI 3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için Adapazarı İli nde Yılları arası normal oranlar uygulanacak. Normal Oranlar Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1 Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2 Arsalarda Binde 6 Binde 3 Arazilerde Binde 2 Binde 1 BİLDİRİM VE SÜRELER Ankara Defterdarlığından İktibas Edilmiştir. BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİ- BAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT AL- MIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA, ŞİRKETLE- RİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TA- RİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ 57

58 ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 04 NİSAN 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAMENİN ADI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Basit Usul Beyanı İçin) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Gerçek Usul Beyanı İçin) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (01-03 Dönemi) GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (04-06 Dönemi) GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (07-09 Dönemi) GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (10-12 Dönemi) MUHTASAR BEYANNAME (Aylık Olanlar) MUHTASAR BEYANNAME (3 Aylık Olanlar, Dönemi) MUHTASAR BEYANNAME (3 Aylık Olanlar, Dönemi) MUHTASAR BEYANNAME (3 Aylık Olanlar,07-09 Dönemi) MUHTASAR BEYANNAME (3 Aylık Olanlar, Dönemi) K.D.V. BEYANNAMESİ (Aylık Olanlar) BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ BEYANNAMESİ Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 30 GÜN İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN BEYAN VERME SÜRESİ Şubat Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar Mart Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar Nisan Ayının Başından 25. Günü Akşamına Kadar 14 Mayıs Akşamına Kadar 14 Ağustosa Kadar 14 Kasıma Kadar 14 Şubata Kadar Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar 23 Nisan Akşamına Kadar 23 Temmuz Akşamına Kadar 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ Şubat Ayı Sonuna Kadar Mart Ayı Sonuna Kadar Nisan Ayı Sonuna Kadar (Tamamı) 17 Mayıs Akşamına Kadar 17 Ağustos Akşamına Kadar 17 Kasım Akşamına Kadar 17 Şubat Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar 26 Nisan Akşamına Kadar 26 Temmuz Akşamına Kadar 23 Ekim Akşamına Kadar 26 Ekim Akşamına Kadar 23 Ocak Akşamına Kadar 26 Ocak Akşamına Kadar Takip Eden Ayın 24.Günü Akşamına Kadar Ertesi Ayın 15. Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar Ertesi Ayın 15. Günü Akşamına Kadar VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ 2. TAKSİT ÖDEME SÜRESİ Haziran Ayı Sonuna Kadar Temmuz Ayı Sonuna Kadar 4842 Sayılı Kanunla 01/01/2004 den itibaren. AÇIKLAMA 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10. Madde 5520 S.K. 14.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 5615 S.K. 10.Madde 58

59 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi Ayın 23 üncü Günü Akşamına Kadar Ertesi Ayın 26 ıncı Günü Akşamına Kadar Ölüm Türkiye de, mükellefleri de Türkiye de ise, 4 ay; Ölüm Türkiye de mükellefleri yurtdışında ise, 6 ay; Ölüm yurt dışında mükellefleri Türkiye de ise, 6 ay; Ölüm yabancı bir ülkede mükellefleri ölümün olduğu ülkede ise, 4 ay, Başka bir yabancı ülkede ise 8 ay içinde verilir. Diğer intikallerde bir ay içinde verilir. Çekiliş ve yarışmalarda ve futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar verilir S.K. 10.Madde (Vuk 371 Genel Tebliği) MAYIS VE KASIM AYLARINDA HER YIL İKİ TAKSİT DE OLMAK ÜZERE ÜÇ YIL DA ÖDENİR. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2012/1) Maliye Bakanlığından: (11 Şubat 2012 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. 27/1/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2011/1 sıra no.lu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 59

60 [PRATİK BİLGİLER] 60

61 61 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ]

62 62 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ]

63 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2012 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 28 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 28/3/1981 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir. 1/1/2012 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir. A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2013 tarihine kadar uygulanacaktır. B) 1/3/ /2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; ,759 ile çarpılacaktır. C) 1/3/ /12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; ,394 ile çarpılacaktır. D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır. Yıllar 2011 yılında uygulanacak katsayılar 53 den önceki yıllar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 63

64 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 28 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/M2 I. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR 80,00. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları. Basit kümes ve basit tarım yapıları. Plastik örtülü seralar. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yolları. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar. Yardımcı yapılar (Müştemilat). Gölgelikler-çardaklar. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları. ve bu gruptakilere benzer yapılar. B GRUBU YAPILAR 140,00. Cam örtülü seralar. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları. Su depoları. İş yeri depoları. ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR 225,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. Kayıkhane. ve bu gruptakilere benzer yapılar. B GRUBU YAPILAR 305,00. Pnömatik ve şişirme yapılar. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri). Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri. Jeoloji, botanik ve tema parkları. Mezbahalar. ve bu gruptakilere benzer yapılar. C GRUBU YAPILAR 360,00. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı). Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar). ve bu gruptakilere benzer yapılar. III. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR 475,00. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları). Katlı garajlar 64

65 . Hobi ve oyun salonları. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz). Alışveri ş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b). Basımevleri, matbaalar. Soğuk hava depoları. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz). Akaryakıt ve gaz istasyonları. Kampingler. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane). Semt postaneleri. Kreş-Gündüz bakımevleri. ve bu gruptakilere benzer yapılar. B GRUBU YAPILAR 560,00. Entegre tarımsal endüstri yapıları. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri). Gençlik Merkezleri. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler. Temel eğitim okulları. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri. Jandarma ve emniyet karakol binaları. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü). Halk evleri. Pansiyonlar. 150 kişiye kadar cezaevleri. Fuarlar. Sergi salonları. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli). Marinalar. Gece kulübü, diskotekler. İtfaiye kurtarma istasyonları. Misafirhaneler. Büyük çiftlik yapıları. ve bu gruptakilere benzer yapılar. IV. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR 615,00. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları). Poliklinikler. Liman binaları. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli). 150 kişiyi geçen cezaevleri. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar). Entegre sanayi tesisleri. Aqua parklar. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan). Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları. Büyük alışveriş merkezleri. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği m. yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli). Oteller (1 ve 2 yıldızlı). ve bu gruptakilere benzer yapılar. B GRUBU YAPILAR 695,00. İş Merkezleri. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri. Metro istasyonları. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları. Büyük postaneler (merkez postaneleri). Otobüs terminalleri [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 65

66 . Satış ve sergi binaları (showroomlar). Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları). Banka binaları. Normal radyo ve televizyon binaları. Özelliği olan genel sığınaklar. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi). ve bu gruptakilere benzer yapılar. C GRUBU YAPILAR 800,00. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları. Bakanlık binaları. Yüksek öğrenim yurtları. Arşiv binaları. Radyoaktif korumalı depolar. Büyük Adliye Sarayları. Otel (3 yıldızlı) ve moteller. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları. ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR 1.015,00. Radyo-Tv İstasyonları. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar. Borsa binaları. Üniversite kampüsleri. Yüksekliği 50,50m yi aşan yapılar. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan). ve bu gruptakilere benzer yapılar. B GRUBU YAPILAR 1.240,00. Kongre merkezleri. Müze, sergi kütüphane kompleksleri. Olimpik spor tesisleri hipodromlar. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları. Hastaneler. Havaalanları. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde). Oteller (4 yıldızlı). ve bu gruptakilere benzer yapılar. C GRUBU YAPILAR 1.400,00. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı). Büyük radyo ve televizyon binaları. ve bu gruptakilere benzer yapılar. [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] D GRUBU YAPILAR 1.690,00. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar. ve bu gruptakilere benzer yapılar. Açıklamalar: 1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. Tebliğ olunur. 66

67 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO 31/1/2012 TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR MADDE 8 EŞİK DEĞERLER TL PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR MADDE 3 (g) MADDE 13 (b) MADDE 21 (f) MADDE 22 (d) MADDE 53 (j)/1 MADDE 53 (j)/2 MADDE 62 (h) TL 1/2/ /1/2013 DÖNEMİNDE UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR EŞİK DEĞERLER TL PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR TL

68 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları; 1 14/1/2012 tarihleri arası, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere; 1-14/1/2012 tarihleri arası 1980 yılı sözleşmeleri için , yılı sözleşmeleri için 88570, yılı sözleşmeleri için 59202, yılı sözleşmeleri için 47093, dönemi sözleşmeleri için 38110, dönemi sözleşmeleri için 32553, dönemi sözleşmeleri için 24735, dönemi sözleşmeleri için 22380, dönemi sözleşmeleri için 17883, dönemi sözleşmeleri için 16104, dönemi sözleşmeleri için 12873, dönemi sözleşmeleri için 11159, dönemi sözleşmeleri için 8520, dönemi sözleşmeleri için 7017, dönemi sözleşmeleri için 5507, dönemi sözleşmeleri için 2859, dönemi sözleşmeleri için 2349, dönemi sözleşmeleri için 1864, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1529, dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 1152, dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1071, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 808, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 666, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 502, dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 403, dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 365, dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 299, dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için 265, dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 260, dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 251, dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 218, dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için 205,825 68

69 dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 260, dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 251, dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 218,568 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için 205, dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için 126, dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 86, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 58, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 33, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 24, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 18, dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 15, dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 13, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 10, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 9, dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için 7, dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 7, dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için 6, dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6, dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 5, dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5, dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 5, dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4, dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 4, dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 4, dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 4, dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 4, dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3, dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 3, dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2, dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2, dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 1, dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1, dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 1,000 olarak tespit edilmiştir. Tebliğ olunur. 69

70 2013 YILI VERGİ TAKVİMİ (OCAK) [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Ocak 10/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Aralık 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 21/01/ /01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu Aralık 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 23/01/ /01/ /01/ /01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 24/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 70

71 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 24/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 24/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 28/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 28/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 28/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 31/01/ Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi 31/01/2013 Yıllık Harçların Ödemesi 31/01/ Yılında Kullanılan Defterlerin 2013 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 31/01/ Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2013 MALİ YILININ BİRİNCİ YARISINDA BELEDİYELERDE UYGULANACAK OLAN ÇEŞİTLİ KANUNLARDAKİ PARASAL LİMİTLER İLE İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI Sedat TURAN İDE Yönetişim Eğitim ve Mevzuat Danışmanı 2013 MALİ YILININ BİRİNCİ YARISINDA UYGULANACAK OLAN PARASAL LİMİTLER: tarih ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile tarihinde akdedilen Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, her ikisi de ile tarihleri arasında iki yıl süreyle uygulanacaktır. Ayrıca 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu da, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve 33 sayılı, mali ve sosyal haklar konulu Genelge yayınlanmış ve ile döneminde geçerli olmak üzere aylık katsayı ile diğer mali ve sosyal haklar enflasyon farkını yansıtacak şekilde arttırılarak yeniden belirlenmiştir. Bu duruma göre; döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,98798), yan ödeme katsayısı (0, ) olarak uygulanacaktır tarihi itibarıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen personel giderleri oranlarını aşmış olan belediyeler 5393 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince personel istihdam etmeyecekler, zorunlu hallerde İçişleri Bakanlığından personel istihdamıyla ilgili izin alınacaktır sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince ile tarihleri arasında ödenecek aile yardımı tutarı 2.134X =157,57 TL dir. 71

72 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince ile tarihleri arasında 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklara ödenecek çocuk yardımı tutarı 250X0,073837=18,46X2=36,92 TL dir sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince ile tarihleri arasında 07 yaş üst grubunda bulunan çocuklara ödenecek çocuk yardımı tutarı 250X0,073837=18,46 TL dir sayılı Devlet Memurları Kanununun 207. maddesi gereğince ile tarihleri arasında ödenecek doğum yardımı ödeneği tutarı 2.500X0,073837=184,59 TL dir sayılı Devlet Memurları Kanununun 208. maddesi gereğince ile tarihleri arasında ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı memurun eşi ve çocukları için 9.500X0,073837=701,45 TL, kendisinin ölümü halinde ise 9.500X0,073837=701,45 TLX2=1.402,90 TL dir ile tarihleri arasında aşağıda yer alan her bir mal alımı için; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasına, b) Gayri maddi hak alımlarında Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, Kadar olan tutarlar (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenecektir. Ancak, (06) Sermaye Giderleri ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınacaktır. (6363 sayılı Kanunun E cetvelinin 35.maddesi.) ile tarihleri arasında Kadro derecesi 1 4 olan memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince verilecek gündelik harcırah miktarı 29,50 TL dir. (6363 sayılı Kanunun H cetvelinin I. maddesinin B.d). Bendi.) ile tarihleri arasında Kadro derecesi 5 15 olan memurlara ise verilecek gündelik harcırah miktarı 28,50 TL dir. (6363 sayılı Kanunun H cetvelinin I. maddesinin B.e). Bendi.) ile tarihleri arasında Belediye başkanlarına verilecek harcırah miktarı ise gündelik 38,50 TL dir. (6363 sayılı Kanunun H cetvelinin I. maddesinin B.a) bendi.) sayılı Devlet İhale Kanununun diğer şehirlerde yapılacak ilanlar başlıklı 17/2. maddesindeki 2013 yılı parasal limiti TL dir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.a) maddesi) sayılı Devlet İhale Kanununun Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar başlıklı 17/3. maddesindeki 2013 yılı parasal limiti TL dir.(6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.a) maddesi) sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılabilecek ihalelerin 2013 yılı parasal limiti TL dir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.a) maddesi) sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacak işlerin 2013 yılı parasal limiti; a) Nüfusu in üstünde olan ilçe belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinde ve il belediyelerinde TL b) Nüfusu in altında olan belediyelerde TL olarak uygulanacaktır.(6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.a) maddesi) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince mutemetlere verilecek avansın 2013 yılı limiti; a) İllerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu i geçen ilçelerde TL, b) Nüfusu 50 binin altında olan diğer belediyelerde 525 TL dir.(6363 sayılı Kanunun İ cetveli I.ç) maddesi) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara verilecek avansın 2013 yılı limiti TL dir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.ç) maddesi) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince mahkeme harç ve giderleri için verilecek avansın 2013 yılı limiti TL, Ankara, İstanbul ve İzmir için TL dir.(6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.ç) maddesi) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için verilecek avansın 2013 yılı limiti TL dir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.ç) maddesi) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince il dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için verilecek avansın 2013 yılı limiti TL dir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.ç) maddesi.) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 79. maddesi gereğince belediye hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından 2013 yılında TL ye kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına belediye başkanı yetkilidir. (6363 sayılı Kanunun İ cetvelinin I.ç) maddesi) 22- Zabıta kadrosunda fiilen çalışan personele belediye meclisi kararıyla verilecek fazla çalışma ücretinin 2013 yılı üst limiti; Nüfusu e kadar olanlar için 195,00 TL, Nüfusu den e kadar olanlar için 209,00 TL, Nüfusu den e kadar olanlar için 232,00 TL, den e kadar olanlar için 261,00 TL, den e kadar olanlar için 311,00 TL, Nüfusu den fazla olanlar için 361,00 TL, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir sınırları dâhilinde 480,00 TL dir. (6363 sayılı Kanunun K cetvelinin III. B.1- maddesi) 23- Belediye Tahsilât Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince belediye tahsildarlarının 2013 yılında bankaya para yatırma limiti, Nüfusu e kadar olan belediyelerde 1.050X2=2.100 TL, nüfusu den fazla olan belediyelerde ise 1.050X4=4.200 TL dir ile tarihleri arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Belediye Başkanlarına ödenecek aylık brüt ödenek miktarları aşağıya çıkartılmıştır. 1- Nüfusu e kadar olan belediyelerde X0,073837=05.168,59 TL. 2- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=05.906,96 TL. 3- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=07.383,70 TL. 4- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=08.491,25 TL. 5- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=09.967,99 TL. 6- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=11.444,73 TL. 7- Nüfusu arasında olanlar X0,073837=14.029,03 TL. 8- Nüfusu den fazla olanlar X0,073837=16.982,51 TL ile tarihleri arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi gereğince meclis 72

73 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] üyelerine her toplantı için ödenecek brüt huzur hakkı miktarları aşağıya çıkartılmıştır. 1- Nüfusu e kadar olan belediyelerde, 57,43 TL. 2- Nüfusu arasında olanlar, 65,63 TL. 3- Nüfusu arasında olanlar 82,04 TL. 4- Nüfusu arasında olanlar 94,35 TL. 5- Nüfusu arasında olanlar 110,76 TL. 6- Nüfusu arasında olanlar 127,16 TL. 7- Nüfusu arasında olanlar 155,88 TL. 8- Nüfusu den fazla olanlar 188,69 TL ile tarihleri arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ıncı maddesi gereğince encümen üyelerine verilecek brüt aylık huzur hakkı miktarları aşağıya çıkartılmıştır. Nüfusu e kadar olan belediyelerde 3.500X0,073837=258,43 TL. Nüfusu arasında olanlar 4.500X0,073837=332,27 TL. Nüfusu arasında olanlar 6.000X0,073837=443,02 TL. Nüfusu den fazla olanlar 7.500X0,073837=553,78 TL. Büyükşehir belediyeleri X0,073837=886,04 TL. Memur olan encümen üyelerine yukarıda yazılı bulunan tutarların ½ si ödenir ile tarihleri arasında uygulanacak olan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili parasal limitler; sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesi gereğince, Belediyelerin mal ve hizmet alımlarında 2012 yılı eşik değer miktarı TL dir sayılı kamu İhale Kanununun 8. maddesi gereğince, Belediyelerin yapım işlerindeki eşik değer miktarı TL dir sayılı Kanunun 3/g. maddesi gereğince belediye şirketlerinin istisna miktarı TL dir sayılı Kanunun 21/f. maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde parasal limit TL dir sayılı Kanunun 22/d. maddesi gereğince doğrudan temin usulü parasal limiti büyükşehirler için TL+KDV, diğer yerler için ise TL+KDV dir sayılı Kamu İhale Kanunun 53 (j)/1. maddesindeki Kamu İhale kurumu geliriyle ilgili parasal limit TL dir sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince memurlara ödenecek ikramiyenin gösterge rakamı iken, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme ile e yükseltilmiştir yılında ödenecek ikramiye miktarı ise X0,73837=1.845,92 TL dir. Encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödemesi yapılabilir MALİ YILININ BİRİNCİ YARISINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI: 10 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranıyla ilgili 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği yayınlanmış bulunmaktadır. Genel Tebliğ hükümleri gereğince yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edildiğinden, 2013 mali yılında uygulanacak idari para ceza miktarları aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince; Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince 2013 yılında verilecek idari para cezası miktarı 183,00 TL dir. Adı geçen 1608 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince; Karar organı veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişiye encümen kararıyla 2013 yılında 366,00 TL ile 7.326,00 TL arısında idari para cezası verilecektir sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; Ruhsat almaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde belediyeye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşme ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 653,00 TL den az olmamak üzere belediye encümeni tarafından idari para cezası verilecektir sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/a. maddesi gereğince; Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 1- I. Sınıf A grubu yapılara 3,93 TL, 2- I. Sınıf B grubu yapılara 6,53 TL, 3- II. Sınıf A grubu yapılara 10,46 TL, 4- II. Sınıf B grubu yapılara 14,39 TL, 5- III. Sınıf A grubu yapılara 23,55 TL, 6- III. Sınıf B grubu yapılara 26,16 TL, 7- IV. Sınıf A grubu yapılara 30,09 TL, 8- IV. Sınıf B grubu yapılara 32,70 TL, 9- IV. Sınıf C grubu yapılara 40,55 TL, 10- V. Sınıf A grubu yapılara 49,71 TL, 11- V. Sınıf B grubu yapılara 60,17 TL, 12- V. Sınıf C grubu yapılara 68,02 TL, 13- V. Sınıf D grubu yapılara 82,43 TL, İdari para cezası belediye encümenleri tarafından verilecektir sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/b. maddesi gereğince; Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cepheleri ni ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre belediye belirlenen bedelin %20 si kadar idari para cezası belediye encümenleri tarafından verilecektir sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/c. maddesi gereğince; 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırılmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; 1- Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30 u, 73

74 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 2- Kamuya veya başkasına ait parselde yapılmış ise cezanın % 40 ı, 3- Uygulama imar planında veya parselasyon planında Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın %60 ı, 4- Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100 ü, 5- Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20 si, 6- Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80 i, 7- Özel Kanunlar ile belinlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50 si, 8- Ruhsatsız ise cezanın % 180 i, 9- Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50 si, 10- Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100 ü, 11- İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10 u, 12- İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20 si, 13- Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20 si, Oranında idari para cezası verilecektir sayılı İmar Kanununun 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2.616,11 TL, Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 5.233,42 TL, Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 7.849,53 TL, Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği belediye veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, belediyenin ikazına rağmen tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahiplerine ,95 TL idari para cezası verilecektir sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 5728 sayılı Kanunlu değişik 10. maddesine aykırı davranışta bulunanlara, Belediye encümeni tarafından 146,00 TL idari para cezası verilecektir sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine aykırı hareket edenlere, Belediye encümeni tarafından 146,00 TL idari para cezası verilecektir sayılı Polis vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine aykırı hareket eden, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine belediye encümeni tarafından en az 930,00 TL, en çok ise 1.858,00 TL idari para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince Yetkili makamlar tarafından kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 183,00 TL idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereğince dilencilik yapanlara Belediye Zabıta birimi tarafından 89,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. maddesi gereğince; Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültü yapan kişilere zabıta birimi tarafından 89,00 TL, 36/2 inci maddesi gereğince ticari işletme sahiplerine ise en az 1.857,46 TL, en çok ise 9.294,97 TL idari para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesi gereğince, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye, zabıta birimi 89,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 38/1. maddesi gereğince, yetkili makamların izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye zabıta birimi tarafından 89,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 38/2. maddesi gereğince, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesini yığan kişiye zabıta birimi tarafından en az 183,05 TL, en çok ise 925,52 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 39/1 inci maddesi gereğince, belediye hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, belediye başkanının yetkili kıldığı kamu görevlisi tarafından 89,00 TL idarî para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 40/1 inci maddesi gereğince, Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde belediye görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 89,00 TL idarî para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/1. maddesi gereğince, evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye zabıta birimi tarafından 32,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/2.maddesi gereğince, atık ve artıklarını bunların toplanması veya depolanmasına özgü yerler dışına atan yemek pişirme ve servislerinin işletme sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere zabıta birimi tarafından en az 925,52 TL, en çok ise 9.294,87 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/3. maddesi gereğince, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye zabıta birimi tarafından 89,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/4. maddesi gereğince, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, zabıta birimi tarafından en az 183,05 TL, en çok ise 5.573,65 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/4. maddesi gereğince, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan tüzel kişi ise zabıta birimi tarafından en az 183,06 TL, en çok ise 9.294,97 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/5. maddesi gereğince, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair yere bırakan kişiye zabıta birimi tarafından 89,00 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 41/6. maddesi gereğince; Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye, zabıta birimi tarafından 460,84 TL para cezası verilecektir sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesi gereğince; Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye zabıta birimi tarafından en az 183,05 TL, en çok ise 5.573,65 TL para cezası verilecektir. 74

75 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.BMK Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü ve 6 ncımaddeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan tarihli ve B.07.0.BMK /33 sayılı Genelge ile 1/1/ /6/2013 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısıise (0, ) olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 1-24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına ibaresi, İçişleri Bakanlığına şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli nde gösterilmiştir. Buna göre; a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2013 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2013 yılı ilk altı aylık döneminde ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir. b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2012 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2013 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2013 ayıiçerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2013 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2013 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir. Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır. c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlısözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 01/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme nin 6 ncı maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanmasıgereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/

76 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır. a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararıalınmaksızın ve 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 2013 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabıyapılacaktır. b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır. c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir. d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir. 4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2013 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Ek-1 (1) SayılıSözleşme Ücreti Cetveli Ek-2 (2) SayılıEk Ödeme Oranları Cetveli (1) SAYILI CETVEL 1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL) UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI Avukat AH 1/ ,76 924, ,20 Mimar TH 1/ , , ,03 Mühendis TH 1/ , , ,03 Veteriner SH 1/ ,95 938, ,19 Şehir Plancısı TH 1/ , ,03 Fizikçi TH 1/ , ,79 Kimyager TH 1/ , ,79 İstatistikçi TH 1/ , ,79 Jeolog TH 1/ , ,79 Arkeolog TH 1/ , ,64 Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Tekniker TH 1/ , ,49 Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,94 Hidrobiyolog TH 1/ , ,65 Hidrolog TH 1/ , ,79 Jeofizikçi TH 1/ , ,79 Jeomorfolog TH 1/ , ,79 Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Matematikçi TH 1/ , ,79 Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Pilot TH 1/ , ,65 76 Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Sanat Tarihçisi TH 1/ , ,74 Çözümleyici GİH 1/ , ,40

77 Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Tekniker TH 1/ , ,49 Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,74 Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,94 Hidrobiyolog TH 1/ , ,65 Hidrolog TH 1/ , ,79 Jeofizikçi TH 1/ , ,79 Jeomorfolog TH 1/ , ,79 Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Matematikçi TH 1/ , ,79 Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Pilot TH 1/ , ,65 Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,75 Sanat Tarihçisi TH 1/ , ,74 Çözümleyici GİH 1/ , ,40 Programcı GİH 1/ , ,40 Hukuk Müşaviri GİH 1/ , ,40 Mütercim GİH 1/ , ,46 Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,76 Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,45 Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,88 Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,45 Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,88 Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,64 Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,64 Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/ , ,03 Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/ , ,26 Sosyolog TH 1/ , ,65 Uzman Tabip SH 1/ , ,71 Tabip SH 1/ , ,29 Diş Tabibi SH 1/ , ,89 Psigolog SH 1/ , ,24 Biyolog SH 1/ , ,81 Bakteriyolog SH 1/ , ,24 Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,24 Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,24 Sağlık Teknikeri SH 1/ , ,39 Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,24 Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,24 Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,06 Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,06 Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,30 Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/ , ,39 Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,06 Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,06 Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,06 Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/ , ,24 Eczacı SH 1/ , ,09 Fizyoterapist SH 1/ , ,24 Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,06 Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/ , ,75 Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/ , ,48 77 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/ , ,94 Antropolog SH 1/ , ,99 Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,95

78 Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/ , ,24 Eczacı SH 1/ , ,09 Fizyoterapist SH 1/ , ,24 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,06 Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/ , ,75 Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/ , ,48 Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/ , ,94 Antropolog SH 1/ , ,99 Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,95 Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/ , ,55 (2) SAYILI CETVEL 5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI UNVAN Öğre nim Durumu Hizmet Yılı Oran (%) 01/01/ /06/2013 DÖNEMİ BRÜT TUTAR Hukuk Müşaviri Avukat Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Uzman Tabip Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) Diş Tabibi Veteriner Eczacı Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Çözümleyici, Programcı, Mütercim Lisans mezunu olanlar Önlis ans mezunu olanlar Diğerleri Sağlık bilimleri lis ans iyeri olanlar Önlis ans mezunu olanlar Diğerleri Yükseköğrenim mezunu olanlar a) 13 yıl ve daha fazla olanlar ,47 b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,89 a) 19 yıl ve daha fazla olanlar ,18 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,03 c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,89 a) 18 yıl ve daha fazla olanlar ,18 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,03 c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,89 a)18 yıl ve daha fazla olanlar ,74 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,60 c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,45 a) 21 yıl ve daha fazla olanlar ,60 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,45 c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar ,23 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,60 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,45 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,23 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,45 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,31 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,23 a) 13 yıl ve daha fazla olanlar ,90 b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar ,61 a) 16 yıl ve daha fazla olanlar ,76 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,61 c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar ,47 a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,69 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,54 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,39 a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,39 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,25 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,10 a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,03 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,89 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,74 a) 18 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,52 c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,38 d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 21 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,52 c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar ,38 d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,52 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,38 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,52 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,38 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,60 c) (dahil) yıl arasında olanlar ,45 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,60 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,45 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,31

79 Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Çözümleyici, Programcı, Mütercim Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman Önlis ans mezunu olanlar Diğerleri Yükseköğrenim mezunu olanlar Diğerleri a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,52 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,38 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,52 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] b) (dahil) yıl arasında olanlar ,38 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,67 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,60 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,45 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,60 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,45 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,31 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,23 a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,45 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,31 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,23 TT.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE 1- Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmıştır. Söz konusu Kararın; 6 ncı maddesinde; "(1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin; b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını, aşması halinde, 4 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır." 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "(5) Maliye Bakanlığı, 6 ncı maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 6 ncı madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. " şeklinde düzenleme yer almaktadır. 3 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2012 Yılı Aralık ayında 2012 Yılı Haziran ayına göre %4.14 oranında artış gerçekleşmiştir. Söz konusu Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle, Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları anılan Kararın 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 1/1/ /6/2013 döneminde geçerli olmak üzere; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0, ) olarak yeniden belirlenmiştir. b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.873,90 TL'ye yükseltilmiştir. c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.435,27 TL'ye yükseltilmiştir. ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık 79

80 Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutan 3.996,50 TL'ye yükseltilmiştir. d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır. e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır. f) Çeşitli statülerde 2012 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2013 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan vergi oranları, 1/1/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmış ve buna ilişkin 56 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği anılan Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren aylık ve ücretlerin ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlar binde 7.59 oranında damga vergisine tabi tutulacaktır yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 978,60 TL'dir. 4- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/ /1/2013 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir. 5-1/1/2013 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.129,25 TL'dir sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında 212 TL'yi geçmeyecektir sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan ancak anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi uyarınca 31/12/2012 tarihine kadar devam olunması öngörülen fazla çalışma ücreti ödemeleri anılan tarihte sona erdiğinden, 1/1/2013 tarihinden itibaren bu kapsamda ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır. 8- Anayasa Mahkemesi tarafından, internet sayfasının "Gündem" başlıklı bölümünde "27 Aralık 2012 Perşembe Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları-2" başlığıyla yapılan duyuruda, 11/10/2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin iptaline ve bu iptal kararlarının bazılarının iptal hükmünün Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay soma yürürlüğe girmesine karar verilmiş olduğu açıklanmıştır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesindeki iptale karar verilen düzenlemelerin yürürlükten kalkmış olması ve diğer iptal kararlarına ilişkin olarak Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren dokuz aylık bir süre verilmesi nedeniyle, Anayasanın 153 üncü maddesi ve 6216 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptale konu olan hükümlerine ilişkin uygulamalara devam edilecek, mevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. 9-19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2013 tarihi itibarıyla 3.058,06 TL'dir. Gereğini arz / rica ederim. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 80

81 Devlet Personel Başkanlığından: YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL HAKLARA DAİR TOPLU SÖZLEŞME (1/6/2012 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu toplu sözleşmede yer alan mali ve sosyal haklar, yerel yönetim hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır. (2) Bu sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Dayanak MADDE 2- (1) Nu toplu sözleşme 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde akdedilmiştir. Yürürlük Süresi MADDE 3- (1) Bu toplu sözleşme ilgili maddesinde yürürlük için belirli bir tarihin öngörüdüğü durumlar hariç olamk üzere 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında uygulanır. Taraflar MADDE 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisidir. İkinci Bölüm Toplu Sözleşme Hükümleri Sosyal Denge Tazminatı MADDE 5- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlaında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 inci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100' üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. Ek Ödeme MADDE 6- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unavı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Fazla Çalışma Ücreti MADDE 7- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "III-Fazla Çalışma Ücreti" kısmının "A. Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 2/g maddesindeki " " ibaresi " " olarak uygulanır. İkramiye MADDE 8- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 inci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları " " olarak uygulanır. Bu toplu sözleşme, yerel önetim hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) toplu sözleşme teklifinin müzakere edildiği ve 30/4-21/5/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonunda tarafların İkinci Bölümde yer alan konularda uzlaşması üzerine Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi arasında 21/5/2012 tarihinde akdedilmiştir. 81

82 [KARE BULMACA] SOLDAN SAĞA 1-) Kamufle etmek - Yineleme sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık 2-) Bir erkek ismi - Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma - Kendinden öncekileri 'etkisiz' kılan kelime 3-) Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi - Mizahi bir karakter adı bir renk 4-) Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık-yobaz, gerici 5-) Tersi kayıp - Yeşile çalar toprakrengi 6-) Bir ilimiz - yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan 7-) Kiraya verilerek gelir getiren mülk - Kırmızı çok taneli meyve bir nota 8-) Tersi kurçatovyum elementinin simgesi - Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan - pul 9-) Bir bilgisayar terimi - gözdeki canlılık 10-) Şiir yazan kimse - anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün yinelenmesi 11-) Sodyum elementinin simgesi yetki 12-)Başkent zamanın en kısa dilimi 13-) Osmanlıda bir bölgeye verilen ad. İngilizce tarihsizin kısaltılmışı - uzaklık işareti 14-) İş, eylem - yersiz, beceriksiz söz ya da davranış 15-) Küçük mağara Hasan Sabbah ın kalesi YUKARDAN AŞAĞIYA 1-) Bir kıta Sicirya da yanardağ - Su 2-) Bir göl - Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, büyük toplantı salon 3-) Yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi - Fasta bir kent bağlaç edatı 4-) Lale bahçesi - Radyum elementinin simgesi - oruç tutulan ay 5-) Bir binek hayvanı - birdenbire bir bilgisayar parçası 6-) İlaç çare - gemilerin inşaa ve tamir edildiği tesise verilen ad 7-) Nezir - Bir şeyin niteliklerini övme 8-) Bir yağış biçimi - duyuru 9-) Yurt tiyatro sanatçısı Şahika 10-) Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev 11-) İki yeri birbirinden ayıran perde para birimimiz 12-) Padişah çocuklarına eğitim veren kimseler - olamaz, edilemez - Osmanlı devleti nde, düşmandan savaş yapmadan kazanılan mal ve topraklara verilen addır 13-) Amerikalı rapçı - satım sözleşmesinde alıcının borcu 14-) Bir hint tanrıçası İtalyan para birimi beş duyudan biri 15-) Arapça erkek ismi - Yeterli, yetecek ölçüde olan GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMLERİ B E L E D İ Y E A D A L E T E T İ K L İ K E N S E H E N E D R E T S E S E K A B İ R İ L M İ N E R N A V K O L L İ M Z A E D A R A B A S A E T V E N T A İ N Ü İ Z R A R D H İ L S L I E D E B İ H I A D A N A B E L H A Z A S A R A Y İ D E P A Z I A Ğ M A Y İ N S A N İ L I E C A H İ L R R R İ H T E R F A R A N E T L R A H A T A N 82

83 BODRUM'DA [BODRUM BELEDİYESİ] 2013 Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen yeni yıl kutlaması için Belediye Meydanı nda hazırlanan sahneye ilk olarak Bodrumlu gençlerden oluşan Sarso gurubu çıktı. Sarso, hip-hop ve rap tarzı müzikleriyle Belediye Meydanı nı dolduranlara hareketli bir başlangıç sundu. Gecenin büyük konuğu Şevval Sam, yağan yağmura rağmen geceyi izlemeye gelen kişinin büyük alkışlarıyla sahnede yerini aldı. Programına Türk Sanat Müziği şarkılarıyla başlayan Şevval Sam daha sonra yöresel türkülerden örnekler sundu. Sam, Türkiye nin idol olmuş ünlü isimlerinin şarkılarını Belediye Meydanı nı dolduran binlerce kişilik dev bir koro ile birlikte söyledi. Şevval Sam, yeni yıl kutlamasını dostları ile birlikte bir tekneden izleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u 2012 nin son dakikalarında sahneye davet etti. 83

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

SİRKÜLER ( 2012 / 02 )

SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) Konu: SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) 1) 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliği. 2) 2012 Yılı maktu harç tutarları ve hadleri hakkında genel tebliği. 3) Konsolosluk harçları hakkında genel

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 27.12.2016 Sirküler No : 2016/113 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI (61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 08 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * Damga Vergisi Kanunu değişti, pul yapıştırma kalktı.. DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Pul Yapıştırılması Suretiyle Ödeme Kaldırıldı:

Detaylı

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 İstanbul, 02.01.2013 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 01.01.2013 Tarih ve 28515 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI AYA GÖRE YILIN ARALIK AYINA GÖRE 2009 YILI ÜFE YILIN AYNI AYINA GÖRE 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ORANLARI GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 0,23 0,23 7,9 12,81 156,65 ŞUBAT 1,17 1,4 6,43 12,63 158,48 MART

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 KONU Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı

Detaylı

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR ( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR D.V.K. Madde: 9 I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1 - Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan

Detaylı

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48 SAYI: 2013/29 KONU: Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kâğıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kâğıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırları

Detaylı

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00 ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012-30.06.2012) 760,50 16 Yaşından Küçükler

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar: 1.Resmi daireler arasındaki

Detaylı

2 SAYILI TABLO. (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar)

2 SAYILI TABLO. (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar) Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06 İstanbul, 03 Ocak 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06 KONU : 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harç Miktarları Hk. 1. 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13 İstanbul, 02 Ocak 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harç Miktarları Hk. 1. 2013 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR ( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR D.V.K. Madde: 9 I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1 - Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan

Detaylı

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)

TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli

Detaylı

2 SAYILI TABLO (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar)

2 SAYILI TABLO (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar) 2 SAYILI TABLO (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar)-30.09.2016 I. Resmî işlerle ilgili kâğıtlar: A) Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar: 1. Resmî daireler arasındaki işlemleri kapsayan her

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2015/01 KAYSERİ Konu : 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 06.01.2015 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 442, GVK 287, DVK 58 Seri No.lu Genel Tebliğleri ile bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.700 TL ye kadar 15% 26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20% 94.000 TL'nin 26.000 TL si için 4.665

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar:

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1.Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/01 KAYSERİ Konu : 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 04.01.2017 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 476, GVK 296, DVK 61 Seri No.lu Genel Tebliğleri ile bu

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo ile 8 Mart 2017 tarihinden

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 721 DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/7/1964 Sayı: 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5Cilt: 3 Sayfa:

Detaylı

07.01.2015 Sirküler 2015/01

07.01.2015 Sirküler 2015/01 07.01.2015 Sirküler 2015/01 2015 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar. 2015 Yılına girmemizle birlikte yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler Resmi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Sirküler No :2016/212 Konu :2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Sirküler No :2016/212 Konu :2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Duyuru : 2017/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2017/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2017/01 02.01.2017 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2017 Yılında İçinde Vergi Kanunlarında Yer Alan ve Mükellefleri İlgilendiren Oran-Had ve Maktu Tutarlardaki Değişiklikler. İlgili

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL.

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL. VERGİ KANUNLARINA GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK VERGİ TARİFELERİ, HADLER, İSTİSNA TUTARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Hemen hemen her yılın sonunda olduğu gibi, 2012 yılının sonunda da (kısmen 2013 yılının

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı