AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı

2 1. Fasıl: Malların Serbest Dolaşımı Çocuklarımız AB standartları ile daha güvenli oyuncaklar ile oynuyorlar 4

3 1. Fasıl: Malların Serbest Dolaşımı Mal ticaretinin önündeki tarife dışı engellerin kaldırılması, Akreditasyon, Uygunluk Değerlendirmesi Standardizasyon, Metroloji Çeşitli ürünlerin uygun olmayan ithalat izinlerinin ya da lisans şartlarının kaldırılması Makineler, sivil kullanım için patlayıcılar, otomatik olmayan tartı aletleri, asansörler, oyuncaklar, tıbbi cihazlar, vb. birçok ürün için üretimde ve piyasaya sunma esasında uyulması zorunlu olan kurallar ve standartlar Piyasadaki ürünlerin güvenliği 5

4 2. Fasıl: İşçilerin Serbest Dolaşımı İşçilerimiz, sosyal haklardan gittikleri üye devletlerin vatandaşları ile eşit şartlarda yararlanabilecek. 6

5 2. Fasıl: İşçilerin Serbest Dolaşımı İstihdam İmkanı İkamet Hakkı Eşit Muamele Başka bir üye devlete giden emekli veya serbest meslek sahibi kişilerin emeklilik hakkının korunması Geçici bir süre için başka bir üye devlette bulunan AB vatandaşlarına sağlık güvencesi sağlanması 7

6 3. Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Ülkemizde hekimlerin, eczacıların, diş hekimlerinin, hemşirelerin ve ebelerin asgari eğitim koşulları ve eğitim müfredatları AB direktiflerine tam uyumludur. 8

7 3. Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Avukatların herhangi bir üye devlette mesleklerini icra edebilme koşulları Toksit maddeler konusunda hizmet verenlerin uyması gereken kurallar Posta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 9

8 4. Fasıl: Sermayenin Serbest Dolaşımı AB ile daha çok doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve daha çok istihdam! 10

9 4. Fasıl: Sermayenin Serbest Dolaşımı Finansal sistemin kara para aklama ve terörün finansmanı için kullanılmaması adına alınan önlemler Doğrudan yabancı yatırımlar Gayrimenkul yatırımları Sermaye hareketleri ve ödemeler alanındaki düzenlemeler Kara para aklanmasının önlenmesi Yabancıların gayrimenkul edinimi 11

10 5. Fasıl: Kamu Alımları Daha şeffaf ve hızlı bir kamu yönetimi 12

11 5. Fasıl: Kamu Alımları İşletmelerin ihale süreçlerine ilişkin sektörel düzenlemeler Kamu alımlarının sosyal ve çevresel etkilerinin göz önüne alınmasına ilişkin kurallar Kamu alımlarında hizmet alıcısının ihale çağrısını elektronik ortam üzerinden yapılabilmesini sağlayan tedbirler 13

12 6. Fasıl: Şirketler Hukuku AB ile Türk şirketleri daha şeffaf, daha rekabetçi bir yapıya kavuşuyor! 14

13 6. Fasıl: Şirketler Hukuku Bir üye devletteki şirketin başka bir üye devletteki şirketle birleşmesi veya şirketi devralmasına ilişkin şartlar Halka açık şirketlerin yasal denetimine ilişkin kurallar Üye devletlerde muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin ortak kurallar 15

14 7. Fasıl: Fikri Mülkiyet Hukuku Taklit ilaç ve oyuncaklarla etkin mücadele! Yaratıcı emek karşılığını alacak Yenilikçi insanlarımızın önü açılacak! 16

15 7. Fasıl: Fikri Mülkiyet Hukuku Herhangi bir eser sahibinin, eseri üzerindeki telif haklarının, kişinin ölümünden 70 yıl sonrasına kadar korunuyor olması Endüstriyel ürünlerin tasarım haklarının korunması ve tasarım belgesi alınmasına ilişkin düzenlemeler Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalarla ilgili olan biyolojik buluşların patentlenebilir olması 17

16 8. Fasıl: Rekabet Politikası AB uyum çalışmaları sonucunda rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar ortadan kalkmıştır. Daha güçlü rekabet, daha ucuz tüketim 18

17 8. Fasıl: Rekabet Politikası Gemi yapım sektörü gibi bazı alanlarda devlet yardımı verilebilmesine ilişkin düzenlemeler Kamu arazilerinin satış veya bağışlanmasına ilişkin kurallar İşletmelerin çeşitli teşvikler kapsamında vergiden muaf tutulmasını düzenleyen kurallar Kişilerin tek bir uçuş bileti ile gidecekleri noktaya farklı havayolları firmalarını seçerek ulaşabilmesi 19

18 9. Fasıl: Mali Hizmetler Daha şeffaf bir finansal sistem! 20

19 9. Fasıl: Mali Hizmetler Başka bir üye devlete turist olarak giden kişinin kaza veya başka kötü bir durumla karşılaşması halinde sigortasının işlemesi ve kişinin zararının karşılanması Tek Avrupa Pasaportu prensibi çerçevesince, bir üye devletten, faaliyet gösterebilme lisansı alan finansal kuruluşların, başka bir üye devlette aynı lisansı tekrar almasına gerek olmadan şube açabilmesi Üye devlette motorlu araç kullanımında sosyal sorumluluğa ilişkin sigortaları düzenleyen kurallar 21

20 10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya Numara Taşınabilirliği Operatör seçim özgürlüğü geldi, iletişim ucuzladı AB Reformları ile vatandaş bol konuşuyor, istediğiyle konuşuyor AB Reformları ile farklı dillerde yayın hakkı 22

21 10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya AB vatandaşlarının, hangi üye devlette olurlarsa olsunlar aynı numarayı (112) kullanarak acil servise ulaşabilmesi AB vatandaşlarının farklı servis sağlayıcıları arasında numara taşıyabilme özgürlüğü Özellikle çocuklar için internet ve online teknolojileri kullanımının güvenilirliğinin sağlanması Televizyon üzerinden alışveriş, reklam verme ve sponsorluğa ilişkin düzenlemeler Bir üye devletin sınır ötesi yayın yapabilme özgürlüğü Elektronik imza kullanımı 23

22 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Türk çiftçisi de artık AB fonlarından faydalanabiliyor Çiftçi danışmanlık sistemi artık Türkiye de de uygulanıyor 24

23 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Çiftçilere verilen destekler ve kırsal kalkınma destekleri Süt ve süt ürünleri üreten çiftçilere ve şeker üretimine uygulanan kotalar Bal üretimi için gerekli koşullar ve balın içindeki şeker oranına göre sınıflandırılması Çevre üzerindeki negatif etkileri minimize etmek ve doğal kaynakları korumak için organik tarımın teşvik edilmesi Tarım ürünleri ve gıda maddelerinin coğrafi işaretlerinin ve tariflerinin korunması (Rokfor ve Feta Peyniri vb.) 25

24 12. Fasıl: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği sağlanacak, tüketici artık ne yediğini bilecek Hayvanlara pasaport dönemi başladı! 26

25 12. Fasıl: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Büyük ve küçükbaş hayvanların doğumlarını takip eden 7 gün içinde bir küpe ile küpelenmesi, çiftlik kodu ve çiftçinin kişisel bilgilerinin bir veri tabanına kaydedilmesi Tüketicilerin marketten aldığı etin hangi hayvandan elde edildiği, hayvanın annesinin kim olduğu, hayvanın kimler tarafından alınıp satıldığı, kaç doğum yaptığı, nerelere seyahat ettiği, uygulanan ilaçla, aşılar gibi her türlü bilgi ve veriye istediği takdirde ulaşabilmesi Tüm tarım-gıda işletmelerinin taşıması gereken hijyen standartlarının belirlenmesi Çiftlikte yetiştirilirken, nakil esnasında ve kesim anında hayvanların refahı ve korunması İnsan tüketimine yönelik olmayan hayvansal yan ürünlerin bertaraf edilmesine yönelik işlemler 27

26 13. Fasıl: Balıkçılık Eğitimli Balıkçılar, Modern Balıkçılık 28

27 13. Fasıl: Balıkçılık Balıkçı teknelerinin özelliklerinin belirlenmesi Akdeniz deki balık kaynaklarının korunması Göç eden balık türlerinin stoklarının kontrol edilmesi Su ürünlerinin piyasaya sunulmasına ilişkin kurallar Avlanma dönem ve koşullarına ilişkin düzenlemeler Atlantik Ton Balığının korunması 29

28 14. Fasıl: Taşımacılık Politikası Karayollarında uykusuz sürücü terörüne son! 30

29 14. Fasıl: Taşımacılık Politikası Taşımacılık sektöründeki rekabet ve piyasa giriş kuralları Sektörde çalışanların asgari eğitim ve işe kabul şartları Birlik içinde mal ve yolcu taşıyan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesi ve yol emniyetinin sağlanması Otobüslerin ve ağır yük taşıyan araçların hızlarının sınırlanması Yolcu haklarına ilişkin düzenlemeler Sürücülerin eğitimine yönelik programlar Tünellerin emniyeti ve yolların ücretlendirilmesi ile ilgili konular 31

30 15. Fasıl: Enerji Daha yeşil yarınlar için enerjini ekonomik kullan!." 32

31 15. Fasıl: Enerji Evde kullanılan elektrikli eşyaların enerji tüketimini gösteren etiketler Binaların yapım, satım ve kiralanmaları sırasında binaya ait enerji performans sertifikasının üye devlet yetkili makamları tarafından sağlanması Doğal gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin düzenlemeler 33

32 15. Fasıl: Enerji Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler, Enerji yönetimine ilişkin düzenlemeler, Enerji tüketen ürünlerin eko-tasarım gerekleri, Biyoyakıt kullanımına ve yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili düzenlemeler 34

33 16. Fasıl: Vergilendirme Hem çifte vergilendirmeye hem de vergi kaçakçılığına son! 35

34 16. Fasıl: Vergilendirme Çifte vergilendirmenin önlenmesi için kişinin sadece bulunduğu ülkede elde ettiği kazancından gelir vergisi alınması Alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin vergilerin düzenlenmesi KOBİ lerin ödeyeceği vergilere ilişkin kurallar Vergi muafiyeti 36

35 17. Fasıl: Ekonomik ve Parasal Politika Rekabete dayanan piyasa ekonomisi, Büyüme, İstikrar 37

36 17. Fasıl: Ekonomik ve Parasal Politika Avrupa Merkez Bankası ve üye devlet merkez bankalarının bağımsızlığı Tek para politikası ve fiyat istikrarını korumaya yönelik önlemler Kamu finansmanına dair düzenlemeler İstikrar ve Büyüme Paktı Banknot ve madeni paralara ilişkin düzenlemeler, üye devletlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar konusunda AB nin sağlayacağı mali yardımlara ilişkin düzenlemeler 38

37 18. Fasıl: İstatistik Sistematik olarak toplanan ve düzenlenen istatistiki veriler ile gerçekçi ve çözüm odaklı politikalar oluşturulabilecek! 39

38 18. Fasıl: İstatistik Bilimsel amaçlar için istatistik alanındaki gizli bilgilere erişimine izin verilen birimlerin ve kurumların listesi Ortak Gümrük Tarife Şeması Tarım, balıkçılık, ticaret, taşımacılık, sermaye hareketleri, enerji, kamu sağlığı, eğitim, iş gücü, bilgi toplumu, turizm gibi başlıklar altındaki çeşitli istatistikler ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergeleri 40

39 19. Fasıl: Sosyal Politika ve İstihdam Babalar da doğum izni kullanabilecek Kayıt dışı istihdamla daha etkin mücadele 41

40 19. Fasıl: Sosyal Politika ve İstihdam Sendikal haklara ilişkin düzenlemeler Çalışma ve dinlenme süreleri Belirli süreli ve kısmi süreli çalışmaya ilişkin düzenlemeler Toplu işten çıkarmalarda ya da işletmenin devri ve işverenin ödeme aczi durumunda çalışanların korunması İş ekipmanlarının güvenliği, kişisel koruyucu donanımların kullanılması Sağlık ve güvenlik işaretlerinin tesis edilmesi Serbest çalışanlar ile belirli süreli iş ilişkisi veya geçici iş ilişkisi ile çalışanların korunması 42

41 19. Fasıl: Sosyal Politika ve İstihdam Gemilerde gelişmiş tıbbi tedavi verilmesi ile balıkçı gemilerinde sağlık ve güvenlik gerekleri Sondaj yoluyla maden çıkaran endüstrilerde güvenlik Yer üstü ve yer altı madenciliğinde çalışanların korunması Kadın ve erkek arasında eşit muamele yani ücrette, işe girişte, işte, mesleki eğitimde, mesleki ve zorunlu sosyal güvenlikte, sosyal alanda eşitliğin sağlanması Ebeveyn izni (babaların da ücretsiz izin kullanabilmesi) Toplumsa hayatın her alanında (istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, mal ve hizmetlere erişim, barınma vb.) ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık yapılmaması İstihdamda din, inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılmaması 43

42 20. Fasıl: İşletme ve Sanayi Politikası Daha yenilikçi üretim, daha rekabetçi bir ekonomi 44

43 20. Fasıl: İşletme ve Sanayi Politikası Üye devletlerin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında desteklenmesi KOBİ lere ilişkin destekler ve düzenlemeler Girişimciliğin teşvik edilmesi, okullar açılması ve eğitim programları düzenlenmesi 45

44 21. Fasıl: Trans-Avrupa Ağları TEN-Enerji, TEN-Ulaşım ve TEN-Telekomünikasyon ağları ile ülkeler artık birbirlerine daha bağlı! 46

45 21. Fasıl: Trans-Avrupa Ağları Enerji ve ulaştırma alanlarında öncelikli koridorların belirlenerek gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinin desteklenmesi Doğal gaz ve elektrik ile ilgili sınır ötesi bağlantıların oluşturulması Avrupa ve komşuları arasında hızlı ve güvenilir ulaştırma altyapısının oluşturulması 47

46 22. Fasıl: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu AB fonlarından sağlanan hibe ve krediler ile vatandaşlarımız daha çok üretiyor. Bölgeler arası ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkları ortadan kalkıyor 48

47 22. Fasıl: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Bölgelerarası farklılıkların ortadan kaldırılması Birlik içerisinde coğrafi ve mesleki hareketliliğin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler Mesleki eğitim ve meslek içi eğitim aracılığıyla çalışanların bölgesel adaptasyonunu kolaylaştırma 49

48 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar AB den şiddetle mücadeleye destek Bağımsız yargı garantisiyle bağımsız bireyler Yargılama süreleri kısalacak, mağduriyetlerin önüne geçilecek 50

49 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar Adil yargılama hakkı, yargıya erişim ve masumiyet karinesine ilişkin kurallar Toplumsal cinsiyet eşitliği Ayrımcılıkla mücadele Farklı dil ve lehçelerde yapılacak radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi AB vatandaşlarının oy kullanma, seçimlerde aday olma, diplomatik korunma gibi haklarına ilişkin kurallar Yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler Ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrının korunmasıyla ilgili kurallar 51

50 24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik AB üyeliği ile daha güvenli sınırlar İnsanlığa karşı suçlara son: Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik ağır cezalar 52

51 24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik AB ye yasal ve yasadışı yollarla giren üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin düzenlemeler İltica hakkı isteyen kişiler konusunda üye devletler arasındaki sorumluluk paylaşımı Aile Hukuku ve bu kapsamda değerlendirilen boşanmalar, ebeveyn hakları vb. 53

52 24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Tebligat hizmetlerin sadece ülke içinde değil üye devletler arasında da işlerlik kazanması Siber suçlara ilişkin düzenlemeler Sahtecilik ve sahte Avro ile mücadeleyle ilgili kurallar Kişisel verilerin korunması Yolsuzlukla mücadele konusundaki düzenlemeler Uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadele 54

53 25. Fasıl: Bilim ve Araştırma Araştırıyoruz, geliştiriyoruz Avrupa Birliği ile destekleniyoruz 55

54 25. Fasıl: Bilim ve Araştırma Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı 56

55 26. Fasıl: Eğitim ve Kültür AB hareketlilik programlarına katıl, iş bulmada avantajlı ol! Vatandaşlarımız Avrupa yı görme imkânına kavuştu, ortak etkinliklere katıldı. Hareketlilik Programları ile üniversitelerimiz uluslararasılaşıyor, küresel marka haline geliyor. 57

56 26. Fasıl: Eğitim ve Kültür Öğrenci değişim programlarının teşvik edilmesi Genç nüfusu politik sürece dahil etmek için yeni politikaların geliştirilmesi Hayatboyu Öğrenme, Gençlik ve Kültür Programları Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi 58

57 27. Fasıl: Çevre Motorlu araçlardan kaynaklanan gürültü kirliliğine son 59

58 27. Fasıl: Çevre Toprakta oluşan nitrat kirliliğinden suyun korunması için önlemlerin alınması İçme suyunun mikro organizmalardan, parazitlerden ve insan sağlığını tehlikeye atan cisimlerden korunması Tehlikeli atıkların, katı atıkların ve tıbbi atıkların kontrolü Kirleten öder prensibi doğrultusunda atığa neden olan üreticilerin atık imha tutarını ödemesi Üye devletlerin iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda emisyon miktarlarını azaltmak için planlar oluşturmaları 60

59 27. Fasıl: Çevre Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine yönelik düzenlemeler Sera gazlarının izlenmesi Yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü Balık yaşamının desteklenmesi amacıyla koruma ve iyileştirme gereksinimi bulunan tatlı suların kalitesinin korunması İçme suyu için kullanılacak yüzey suyu kalitesine ve yüzme suyu kalitesine ilişkin düzenlemeler Doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması Emisyon ticaretine yönelik düzenlemeler 61

60 28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığının Korunması AB ile güvenli ve şeffaf hizmet ve sağlık anlayışı Avrupa Birliği ile hem üreticiler hem de tüketiciler daha bilinçli 62

61 28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığının Korunması Tüketicinin piyasadan sadece güvenilir ürün satın almasının sağlanması Güvenilir olmayan bir ürünle karşılaşıldığında tüketicinin uyarılması, ürünün piyasadan geri çekilmesi ve tüketiciden ürünün geri istenmesi yöntemlerinden birinin benimsenmesi Kan ve kan ürünleri, doku, hücre gibi halk sağlığının birçok alanında ortak kuralların belirlenmesi 63

62 29. Fasıl: Gümrük Birliği Gümrüklerde kağıtsız dönem! Gümrük işlemleri tek noktadan yapılacak! 64

63 29. Fasıl: Gümrük Birliği Üyelik ile ülkeler arasında gümrük sınırlarının tamamen kalkması ve üçüncü ülkelerle uygulanacak tarifelerin belirlenmesinde her ülkenin eşit söz hakkının olması Gümrük sınırları içinde dolaşan tüm ürünlerin Birliğin ürünü olarak kabul edilmesi Korsan ve taklit mallar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve kültürel malların ticaretinin engellenmesi 65

64 30. Fasıl: Dış İlişkiler Tüm Dünya ile ikili ve çok taraflı, daha çok ve daha serbest ticaret Yoksullukla Dünya çapında mücadele 66

65 30. Fasıl: Dış İlişkiler Üçüncü ülkelerle yürütülen ticari ve siyasi ilişkilere ilişkin düzenlemeler Yoksulluğun önlenmesi ve insani yardımlara ilişkin politikalar 67

66 31. Fasıl: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Küresel barış, refah ve istikrara daha fazla katkı 68

67 31. Fasıl: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Üye devletlerin üçüncü ülkelere ve uluslararası örgütlere yönelik politikaları Komşuluk politikası Transatlantik ilişkiler 69

68 32. Fasıl: Mali Kontrol Yolsuzlukla etkin mücadele! Kamu kaynaklarının, daha etkin, ekonomik ve verimli kullanımı 70

69 32. Fasıl: Mali Kontrol Avronun sahteciliğe karşı korunması için alınan önlemler Kamuda dış denetimin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler Üye devletlerin AB nin mali çıkarlarını koruması AB fonlarının harcanması dahil olmak üzere tüm kamu sektöründe AB ye uyumlu kamu iç mali kontrol (PIFC) prensiplerinin uygulanması 71

70 33. Fasıl: Mali ve Bütçesel Hükümler AB nin öz kaynakları: Gümrük vergileri, tarım vergileri ve şeker vergileri 72

71 33. Fasıl: Mali ve Bütçesel Hükümler Üye ülkelerin AB bütçesine ne kadar kaynak aktaracakları ve AB bütçesinden ne kadar pay alacaklarına ilişkin düzenlemeler 73

72 İlginiz için teşekkürler 74

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 0 SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ MİLLİ İTTİFAK SEÇİM BEYANNAMESİ 26 Nisan 2015 1 Barış için Kardeşlik için... İnsanca yaşamak için... Şimdi Saadet te Birlik zamanı Şimdi Milli ittifak zamanı

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı