YAPISAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPISAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DÖNEMİ"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİK VE REKABETE DAYALI İKTİSADİ BİR SEKTÖR OLARAK ELE ALINAN TARIMIN; YAPISAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

2

3 Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 3

4 4

5 Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları için şimdi tarım zamanı Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 5

6

7 İçindekiler Tarım Sektörü Temel Göstergeleri...8 Tarımda Gündelik Bakıştan Stratejik Planlamaya Geçildi...14 Tarımda Diğer Yapısal Değişim ve Dönüşüm Çalışmaları...25 Tarımsal Destekler Artırıldı Güvenilir Gıda...44 Bitkisel Üretim...50 Hayvansal Üretim...55 Bitki ve Hayvan Sağlığı...61 Kırsal Kalkınma...70 Uluslararası İlişkiler ve AB...75 AR-GE...83 Diğer Çalışmalar...94 Yeni Projeler Başlatıldı Bağlı ve İlgili Kuruluşların Faaliyetleri

8 Tarım sektörü temel göstergeleri

9 Tarım BÜYÜDÜ Türkiye BÜYÜDÜ Son 8 yılın 7 sinde büyüyerek, Ekonominin tampon ve Türkiye nin lokomotif sektörü olan Tarım Sektörü; 75 Milyon insanımızın ve 30 Milyon turistin gıda ihtiyacını karşılamış, ürün ile 184 ülkeye 15,3 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türk tarım sektörü, Dünyada tarımsal ekonomik büyüklük açısından, 2002 yılında 11. sırada iken, son sekiz yılda 7. sıraya, Avrupa da ise 1 inci sıraya yükseldi. 9

10 Tarım Gelişiyor, Türkiye Kalkınıyor Tarım Geli iyor, Türkiye Kalkınıyor Tarımın Milli Gelire katkısı; 2002 yılında 36,1 Milyar TL iken, 2010 yılında 92 Milyar TL ye ula tı. Son 8 yılda Tarımın Milli Gelire katkısı 1,6 kat arttı. 10 Tarımın Milli Gelire katkısı; 2002 yılında 36,1 Milyar TL iken, 2010 yılında 92,8 Milyar TL ye ulaştı döneminde Tarımın Milli Gelire katkısı %157 arttı. Dolar olarak ise 2002 yılında 23,7 Milyar Dolardan, 2010 yılında 62 Milyar Dolara ulaştı. Kaynak: TU K (1998 bazlı yeni sisteme göre hesaplanmı tır). Kaynak: TUİK (1998 bazlı yeni sisteme göre hesaplanmıştır).

11 Tarım Ürünlerimiz Dünya Sofralarında Yer Aldı... y e 2002 yılında 4 Milyar Dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2011 yılında 15,3 Milyar Dolara ulaştı yılında gıda maddeleri dış ticareti 3,6 Milyar dolar fazla verdi. Ülkemiz, dünya tarımsal üretiminde 30 üründe, ihracatta ise 26 üründe ilk 5 te yer aldı. Tarım Ürünlerimiz iz Dünya Sofralarında r Yer Aldı 2002 yılında ında 4 Milyar Dolar olan tarım ürünleri ü ihracatı, 2011 yılında 15,3 Milyar Dolara a ula tı yılında gıda maddeleri dı ticareti 3,6 Milyar dolar fazla verdi. Ülkemiz, dünya tarımsal üretiminde 30 üründe, ünde ihracatta ta ise 26 üründe ilk 5 te yer aldı. Kaynak: TÜ K Uluslararası s Standart t Ticaret Sınıflaması (SITK) Rev3 Kaynak: TUİK-Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC) Rev3 7 11

12 12 Tarımda Faizsiz Finansman Dönemi Başlatıldı yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranları, 2011 yılında sulama ve hayvancılık faaliyetlerinde sıfır a (faizsiz), diğer tarımsal faaliyetlerde % 5 e düşürüldü. Hayvancılıkta ve basınçlı sulama yatırımlarında ise 2010 yılında başlatılan faizsiz finansman uygulamasına 2011 yılında da devam edildi. Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte tarımsal kredi kullanımı önemli ölçüde arttı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından; 2002 yılında 550 Bin çiftçiye 529 Milyon TL kredi kullandırılmış iken, 2011 yılında 1,1 Milyon çiftçiye 22,3 Milyar TL kredi kullandırıldı.

13 finansman uygulamasına 2011 yılında ı da devam edildi. Faiz oranlarındaki dü ü le birlikte tarımsal kredi kullanımı önemli ölçüde arttı. tı. Ziraat Bankası ası ve Tarım Kredi Kooperatifleri o tarafından; n yılında 550 Bin çiftçiye 529 Milyon TL kredi kullandırılmı iken, 2011 yılında 1,1 Milyon çiftçiye 22,3 Milyar TL kredi kullandırıldı. dı. Tarımsal kredi vadeleri, işletme kredilerinde 18 aydan 24 aya, yatırım kredilerinde ise 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Kaynak: T.C. Ziraat atbankası ve ve Tarım Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri Kooperatifleri kayıtları (20 kayıtları (2011) Tarımsal Kredilerin Geri Dönüş Oranları Arttı Ziraat Bankası %38 %98,9 Tarım Kredi Kooperatifleri %71 %98 13

14 Tarımda gündelik bakıştan stratejik planlamaya geçildi Bakanlığımız, 2010 yılında, Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmaları Derneği tarafından Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim ve Uygulama Yapan Kurumu seçildi.

15 Üretimle İlişkilendirilmiş Destekleme Politikası ve Havza Modeli Oluşturuldu... Tarım Havzalarında doğal kaynakları koruyarak üretimi planlamak ve arttırmak, etkin ve rasyonel bir destekleme politikası uygulamak üzere geliştirildi. Bu kapsamda, iklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı yaklaşık 528 Milyon veri değerlendirilerek Türkiye tarımının 30 adet tarım havzası belirlendi. Her havza için stratejik, arz açığı ve rekabet şansı olan ürünler ile özel ürünler belirlendi ve tarım havzalarına dayalı haritalar oluşturuldu. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile tarım envanteri ortaya çıkarıldı. Hangi bölgede, hangi üründen en iyi verimin alınacağı tespit edilerek, hangi ürünlerin desteklenmesi gerektiği ortaya konuldu. 15

16 16 Yeni Fındık Stratejisi Oluşturuldu... Dünya üretiminin % 75 ini, ticaretinin ise % 85 ini gerçekleştirdiğimiz fındıkta yıllardır süregelen sorunlara kalıcı çözümler bulmayı amaçlayan Yeni Fındık Stratejisi ile piyasalarda denge sağlandı. Uygulamaya konulan Yeni Fındık Stratejisi ile ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerimize Alan Bazlı Gelir Desteği, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde Alternatif Ürün Desteği ve Fındık Söküm Tazminatı verilmektedir. Ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize Alan Bazlı Gelir Desteği uygulaması kapsamında, toplam 1,3 Milyar TL, fındık yerine başka ürün üretimine geçen üreticilerimize toplam 2,3 Milyon TL alternatif ürün desteği ve söküm tazminatı ödemesi yapıldı.

17 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlandı... Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdi. Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlandı. Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Stratejisi Belgesi hazırlandı. Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri oluşturularak İl Kuraklık Eylem Planları hazırlandı. İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kuraklığa dayanıklı çeşit geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına hız verildi. Konya da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Bitkisel Kuraklık Test Merkezi kuruldu. 17

18 Tarımda Stratejik Planlamaya Geçildi... Tarım, sosyal alan olmaktan çok, stratejik ve rekabete dayalı iktisadi bir sektör olarak ele alındı. Tarım Strateji Belgesi ( ) ve Stratejik Plan ( ) Hazırlandı Stratejik Planda Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı, Kırsal Kalkınma ve Kurumsal Kapasite stratejik alanlar olarak belirlendi. 18

19 6 stratejik amaç ve 38 stratejik hedefin yer aldığı Plan kapsamında; 1. Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak, 2. Tarımsal altyapıyı geliştirmek, çevre ve doğal kaynakları korumak, iyileştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal afetlerin etkisini azaltmaya yönelik tedbirler almak, 3. Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, 4. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarını eradike etmek, ürün kayıplarını önlemek ve halk sağlığını korumak, 5. Kırsal alanda tarımsal altyapı hizmetlerini, insan kaynaklarını ve örgütlenme düzeyini geliştirmek, pazar entegrasyonunu sağlamak, kırsal nüfusun gelirini çeşitlendirmek, yerel kalkınma kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak, 6. Etkin ve kaliteli hizmet sunmak üzere yönetsel ve kurumsal mükemmeliyeti sağlamak amaçlanmaktadır. 19

20 Performans Programları Hazırlandı... Stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını içeren 2010 ve 2011 yılı Performans Programı hazırlandı yılında da Performans Programı bütçe ile ilişkilendirildi. 20

21 Tarım Vizyonu Belirlendi yıllarını kapsayacak 5 yıllık Eylem Planı ve Tarım Vizyonu; kamu, özel sektör, meslek odaları, üretici örgütleri, üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte hazırlandı dönemi, Acil Tedbirler ve Değişim Dönüşüm dönemi, dönemi ise Tarımda Sektörel Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma dönemi olarak ele alındı Tarım Vizyonu, 81 ilde, 545 ilçe 3 bin 649 köyde büyük çoğunluğu çiftçi ve sektör çalışanları olan 50 binden fazla kişi üzerinde yapılan derinlik analizi sonucunda oluşturularak, ortak akıl toplantılarından çıkan öneriler doğrultusunda şekillendirildi. Tarım Eylem Planı nda; öncelik verilen 183 konu başlığının yıllara göre dağılımı yapılarak, her yıl alınacak tedbirler tespit edildi. 21

22 Sektörel İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantıları Yapıldı... Tarım sektöründe katılımcı bir yaklaşımla alt sektörlerin sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla 16 alt sektörden toplam 500 üretici, tedarikçi, sanayici ve STK ile birlikte Sektörel İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantıları yapıldı. Sektörün temel sorunlarına ilişkin 240 ana tedbir belirlendi ve alt sektör bazında Eylem Planları hazırlandı. 22

23 Kırsal Kalkınma Planı ( ) hazırlandı... Kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürül ebilir kılınması amacıyla, kırsal kalkınma alanında desteklenmesi gereken tedbirler, faaliyetler ve kaynak ihtiyacı, ilgili 24 kurum ve kuruluşla koordine edilerek belirlendi. 23

24 2023 Tarım Vizyonu Belirlendi Ufuk çizgimiz olan 2023 e doğru ilerlerken; Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, Rekabet gücünü artırmış, Dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmak temel hedef olarak belirlendi yılında HEDEF; Tarımsal GSYİH sı 150 Milyar Dolara ulaşmış, Tarımsal ihracatı 40 Milyar Doları aşmış, Dünyada tarımsal ekonomik büyüklükte ilk 5 ülke içinde yer alan bir Türkiye

25 Tarımda Diğer Yapısal Değişim ve Dönüşüm Çalışmaları

26 Şimdi 70 milyonu aşan genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Biz dünya değiştikçe, iklimler değiştikçe tarımın da bu değişime ayak uydurması, büyümesi güçlenmesi gerektiğine inandık... Tarıma bakışımızı değiştirdik. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

27 Yıllardır beklenen Tarım Kanunu nun da içinde olduğu, Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm döneminin önünü açan 13 temel Kanun yayımlandı ve 21 Kanun da da değişiklik yapıldı. 1. Tarım Kanunu, 2. Organik Tarım Kanunu, 3. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, 5. Tarım Sigortaları Kanunu, 6. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 7. Tohumculuk Kanunu, 8. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu, 9. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazati/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun, 10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasını Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 11. Biyogüvenlik Kanunu, 12. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 13. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun. 27

28 Tarım Arazilerinin Parçalanmasının Önüne Geçildi... Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa bağlı olarak, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ile Uygulama Yönetmeliği çıkarıldı. Kanun kapsamında; Bölünemez Parsel Büyüklüğü belirlenerek ve mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve marjinal tarım arazilerinin 20 dekardan, dikili tarım arazilerinin 5 dekardan, örtü altı tarımı yapılan arazilerin 3 dekardan daha küçük parçalara bölünmesi önlenerek fiili toplulaştırma yapılması sağlandı. İl özel idareleri, belediyeler, tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, tüzel kişilikler veya diğer kamu kuruluşlarına özel arazi toplulaştırma yapma imkânı verilerek, tarım arazilerinin toplulaştırılmasına hız kazandırıldı. 80 yıldır tarımın en önemli sorunu olan miras yoluyla bölünmenin önüne geçmek ve kalıcı çözüm bulmak amacıyla yasal ve yapısal düzenlemeler için çalışmalar başlatıldı. 28

29 Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Hız Kazandı... Tarım sektöründe yapısal sorunların başında yer alan işletmelerin ölçek küçüklüğü ve parçalılık sorununa karşı Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verildi yılları arasında 41 yıllık dönemde toplam 450 Bin ha alanda toplulaştırma yapılmış iken, yılları arasında 9 yılda toplam 1 Milyon 291 Bin hektar alanda toplulaştırma yapıldı. Bugüne kadar toplam 1 Milyon 741 Bin ha alanda arazi toplulaştırması çalışması tamamlandı. Halen 1 Milyon 838 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Arazi toplulaştırma ve planlama çalışmalarında yeni ve daha etkin bir yaklaşımla, her yıl 1 Milyon hektar alanda çalışmalara başlanılması hedeflendi yılına geldiğimizde 14 Milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış ve parçalı arazilerimiz birleştirilmiş olacak, 8,5 Milyon hektar alan suyla buluşturulacak. 29

30 Tarım İlk lerle Tanıştı... Tarım sektöründe ilk kez Tarım Kanunu yayımlandı (2006). Kurumsal ve sektörel derinlik analizi ile buna uygun strateji, misyon ve vizyon belirleme çalışması yapıldı (2007). Bakanlığa yeni hizmet binası sağlandı (2011). Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli oluşturuldu (2010). Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamaları başlatıldı (2006). 174 ALO GIDA HATTI kuruldu (2009). Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi kuruldu (2007). Tarım arazilerinin Bölünemez Parsel Büyüklüğü belirlenerek fiili toplulaştırma yapılması sağlandı (2007). Bitki Gen Bankası açıldı (2010). "Ulusal Gıda Referans Laboratuarı" hizmete açıldı (2010). 30

31 Hayvansal Biyoteknoloji Merkezi kuruldu (2010). Bitkisel Kuraklık Test Merkezi kuruldu (2010). Milli Botanik Bahçesi kuruluyor (2010). Tarım Müzesi kuruluyor (2011). Veteriner Sınır Kontrol noktaları açıldı (2010). Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kuruldu (2008). Kırsal kalkınma yatırımlarına %50 hibe desteği başlatıldı (2006). Tarımsal kalkınma kooperatiflerine faizsiz kredi verildi (2003). Basınçlı sulama sistemi yatırımlarına, % 50 hibe ve faizsiz 5 yıl vadeli kredi uygulamaları başlatıldı ( ). GAP ve DAP kapsamında yer alan illerde 50 baş ve üzeri hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine başlandı (2010). Damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine % 60 indirimli faiz uygulaması başlatıldı (2006). Büyükbaş besi hayvancılığında faizsiz işletme kredisi, büyükbaş besi, süt ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarında % oranlarında indirimli faizli kredi uygulaması başlatıldı (2010). Küçükbaş hayvancılığına destek verildi (2006). Damızlık düve yetiştiriciliğine % 60 indirimli faiz uygulaması başlatıldı (2008). Anaç sığır ve manda desteklemesi uygulaması başlatıldı (2008). Hayvan başına destekleme ödemesi başlatıldı (2008). 31

32 Süt fiyat düzenlemesi desteği verildi (2009). Çiğ sütün süt tozu olarak değerlendirilmesine destek verildi (2009). Koyun ve keçi sütüne sığır sütünden farklı olmak üzere destekleme verildi (2009). Ulusal süt kayıt sistemi ve damızlık koyun keçi kayıt sistemi kuruldu (2009). Buzağı desteği verildi (2003) Et ve Yumurta Tavukçuluğuna % 50 kanatlı sektörüne ise % 60 faiz indirimli biyogüvenlik kredisi uygulandı (2010). Su ürünleri üretimine destek verilmeye başlandı (2003). İpekböcekçiliği Bakanlığımız bünyesinde destekleme kapsamına alındı (2006). Tiftik üretimi desteği verildi (2006). Fark ödeme desteklerinin havza bazlı yapılmasına başlandı (2010). Tritikale prim desteği kapsamına alındı (2010). Baklagiller prim desteği kapsamına alındı (2008). Hububata prim desteği verildi (2005). Yağlı tohumlardan aspire prim desteği verildi (2006). Çiftçilerimize mazot desteği verildi (2003). Gübre desteği nakit olarak doğrudan çiftçilere verildi (2005). Sünede havadan ilaçlamaya son verildi tamamen yerden ilaçlamaya geçildi ve sünede biyolojik mücadele başlatıldı (2006). Tütüne alternatif ürün desteği uygulaması başlatıldı (2009). Fındıkta alan bazlı gelir desteği ve alternatif ürün desteği verildi (2010). 32

33 Meyve bahçelerinin yenilenmesi çalışmalarına destek verildi (2005). Sertifikalı tohumluk ve fidan kullanan üreticilere destek verildi (2005). Sertifikalı tohum üreticilerine destek verilmeye başlandı (2008). Toprak analizi için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005). Ürün konseyleri kuruldu (2009). Akredite veteriner hekimlik uygulaması başlatıldı (2006). Yerli hayvan genetik kaynakları halk elinde koruma altına alındı (2005). Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Uygulaması başlatıldı (2009). İşletme başına tarımsal yayım ve danışmanlık desteği verildi (2009). Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi oluşturuldu (2010). Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemi oluşturuldu (2008). Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunmasına yönelik destek başlatıldı (2006). İyi tarım ve örtü-altı iyi tarım uygulamalarına destek verildi (2009). Organik tarım için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005). Organik Tarım Bilgi Sistemi kuruldu (2005). Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize nakdi destek verildi (2007). Don zararına destek verildi (2010). Arıcılık destekleme kapsamına alındı (2003). Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile tüm veriler kayıt altına alınmaya başlandı (2008). Bitki koruma ürünleri için Bayilik Sınav Sistemi getirildi (2007). 33

34 Reçeteli zirai ilaç satışı uygulamasına geçildi (2009). Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesi başlatıldı ( ). Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi başlatıldı ( ). GAP Eylem Planı ile Arazi Toplulaştırması ve Drenaj çalışmaları hızlandırıldı( ). Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi başlatıldı (2004). DOKAP Tarım Projesi uygulanmaya başlandı (2007). Balıkçı gemilerine ÖTV siz akaryakıt verilmesi uygulaması başlatıldı (2004). Patates siğili desteği verildi (2005). Aşı desteği verildi (2005). Alo Ofis Ürün Alım Hattı kuruldu (2005). Özel sektör, üniversite ve sivil toplum örgütleri için AR-GE desteği sağlandı(2006). Web-Tarım TV yayına başladı (2010). Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde faizsiz, 7 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı (2010). Büyükbaş hayvan besiciliğinde faizsiz, 2 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı (2010). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı (2011). Tarımsal kredi cari faiz oranları yüzde 0-5 aralığına düşürüldü (2011). Türkiye EXPO Antalya için EXPO bayrağını devraldı (2011). 34

35 Tarımsal Destekler Artırıldı

36 İşimiz destek, amacımız daha çok üretmek... Tarımsal destekler; kalite, sağlık, verimlilik ve kırsal kalkınma esas alınarak yeniden düzenlendi. 52 yeni destek uygulaması başlatıldı. Destek miktarlarının önemli bir bölümü üretim sezonundan önce açıklandı. Destekleme ödemeleri yılı içinde ve girdi kullanımının en yoğun olduğu dönemlerde yapıldı. 36

37 Destekleme ödemeleri eleri yılı ı içinde ve girdi kullanımının nın en yo un oldu u dönem yapıldı. Toplam tarımsal destekleme miktarı; yılında 1,868 Milyar TL iken, 2011 yılında 6,962 Milyar TL ye çıkarıldı döneminde çiftçilerimize ç ilerimize toplam 43 Milyar TL nin üzerinde destek verildi yılına göre Tarımsal Desteklerde 3,7 kat artı sa landı Verilen e desteklerle üretim maliyetinin önemli bir kısmı kar ılandı. Toplam tarımsal destekleme miktarı; 2002 yılında 1,868 Milyar TL iken, 2011 yılında 6,962 Milyar TL ye çıkarıldı döneminde çiftçilerimize toplam 43 Milyar TL nin üzerinde nakit destek verildi yılına göre Tarımsal Desteklerde yaklaşık 4 kat artış sağlandı Kaynak: Maliye Kaynak: Bakanlığı Maliye Bakanlı ı Kesin Hesapları Kesin hesapları *Bütçe rakamı Verilen desteklerle üretim maliyetinin önemli bir kısmı karşılandı yılında ise üreticilerimize yaklaşık 7,2 Milyar TL tarımsal destek verilecek. 37

38 Mazot desteği başlatıldı... Çiftçilerimize ilk kez mazot desteği verildi yılından bugüne kadar çiftçilerimize toplam 4,5 Milyar TL mazot desteği ödemesi yapıldı. 38

39 Kimyevi gübre desteği doğrudan çiftçimize ödendi Gübre desteği ilk kez doğrudan çiftçilerimize verildi yılından bugüne kadar toplam 3,5 Milyar TL kimyevi gübre desteği ödemesi yapıldı. Böylece, son yıllarda Dünyada yaşanan petrol ve gübre fiyatlarındaki artışa karşı çiftçimiz desteklendi. Verdiğimiz destekler ile hububatta çiftçilerimizin mazot maliyetinin ortalama %17 si, gübre maliyetinin ise % 13 ü karşılandı. 39

40 Prim destekleri arttı... Stratejik öneme sahip kütlü pamuk, yağlık Prim Destekleri Arttı tı ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane öneme sahip kütlü ü pamuk, ya lık ayçiçe i, soya fasulyesi, kanola, aspir, ır ve zeytinya ına önemli miktarda prim deste i verildi. mısır ve zeytinyağına önemli miktarda prim e ödemelerine; 2004 yılından itibaren destekleme kapsamına amına alınan çay, ndan itibaren hububat (arpa, bu day, çavdar, yulaf) ve çeltik, 2008 desteği verildi. itibaren baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek) ile yılından ından Destekleme ödemelerine; 2004 yılından e tritikale ilave edildi. m) ödemeleri; yılında 186 Milyon TL iken, 2011 yılında 2,502 itibaren destekleme kapsamına alınan çay, 2005 ye yükseldi. döneminde yakla ık a 12,8 Milyar TL prim deste i ödendi. yılından itibaren hububat (arpa, buğday, çavdar, a göre 2011 yılında prim ödemeleri yakla ık 14 kat arttı. t yulaf) ve çeltik, 2008 yılından itibaren baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek) ile 2010 yılından itibaren de tritikale ilave edildi. Fark (Prim) ödemeleri; 2002 yılında 186 Milyon TL iken, 2011 yılında 2,502 Milyar TL ye yükseldi döneminde yaklaşık 12,8 Milyar TL prim desteği ödendi yılına göre 2010 yılında prim ödemeleri yaklaşık 14 kat arttı. Kaynak: Kaynak: GTHB Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı 40 29

41 Hayvancılık Hak Ettiği Desteğe Kavuştu... Destekler içinde hayvancılığın payı %4 ten 2011 yılında %26 ya çıkarıldı döneminde hayvancılığa toplam 7,3 Milyar TL destek verildi yılında 83 Milyon TL destek verilmiş iken, 2011 yılında hayvancılığa 1,726 Milyar TL destek verilidi. Hayvancılıkta faizsiz finansman dönemi başlatıldı. Kredi faizleri sıfırlandı. Bu kapsamda, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 6,2 Milyar TL faizsiz kredi kullandırıldı. Büyükbaş (süt sığırı, etçi sığır, manda) ve Küçükbaş (koyun-keçi) yetiştiriciliği yapanlara ilk kez faizsiz, 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli, büyükbaş hayvan besiciliği yapanlara ise ilk kez faizsiz, 2 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı. Meraların ıslah edilmesi şartıyla, özel sektöre uzun süreli kiralanmasının yolu açıldı. Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ilk kez destekleme kapsamına alındı. Hayvancılık sektöründe ölçek sorununun çözülmesi yönünde önemli adımlar atıldı. DAP ve GAP illerinde 50 baş ve üzeri damızlık sığırcılık işletmeleri teşvik kapsamına alındı. 41

42 GAP eylem planı kapsamında yer alan illerde, süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesi amacı ile yıllarını kapsayan yeni bir program başlatıldı. Program kapsamında yılları arasında 230 projenin yatırımına başlandı, 115 proje tamamlandı. DAP kapsamında yer alan illerde etçi ve kombine ırk damızlık sığırcılık yatırımlarının desteklenmesi amacı ile başlatılan ve yıllarını kapsayan programda 147 projenin yatırımına başlandı, 78 proje tamamlandı. Süt piyasa düzenlemesi için süt tozu desteği başlatıldı yılında 5 Bin ton, 2010 ve 2011 yıllarında 11 Bin ton süt tozu üretimi desteklendi. Süt prim destekleri %50 artırıldı. Organik hayvancılık yapanlara % 50 daha fazla destek verildi. Etçi ırklarla yapılacak çevirme melezlemesinden doğacak buzağılara 150 TL/Baş destek uygulaması başlatılmıştır. İlk kez ülkemizin bir bölgesi şap hastalığından ari hale getirildi. Suni tohumlamadan doğan buzağılar destekleme kapsamına alındı (2009) yılında, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ye kayıtlı asgari 50 adet daha fazla arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi verilmeye başlandı. İlk defa 2010 yılında Et ve Yumurta Tavukçuluğuna %50 faiz indirimli kredi kullanma imkânı getirildi. Kanatlı sektörüne yönelik % 60 faiz indirimli Bio Güvenlik kredisi uygulandı. AR-GE faaliyetlerimiz sonucu yumurta tavukçuluğunu 3 kat geliştirdik ve ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmanın yanında ihracata başladık. Ulusal Süt Konseyi kuruldu(2009). Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Kaynak: GTHB 42 Et Konseyi kuruldu (2010). Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı ı

43 Sertifikalı tohum ve fidan destekleri başlatıldı... Sertifikalı tohumluk kullanan üreticilerimize, 2005 yılından bugüne kadar toplam 258 Milyon TL destek verildi. Sertifikalı tohumluk kullanımı; 2002 yılında 150 Bin ton iken 2010 yılında 440 Bin tona ulaştı yılından itibaren özel sektör tarafından üretilen sertifikalı tohumluk da destekleme kapsamına alındı ve bugüne kadar yurtiçi sertifikalı tohumluk üreten yetkilendirilmiş tohumcu kuruluşlara 48,4 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı yılında meyve bahçelerinin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı ve bugüne kadar toplam 223 Milyon TL destek verildi. Sertifikalı fidan desteği ile 1,3 Milyon da yeni bahçe tesis edildi yılında 51 Milyon adet fide ve fidan sertifikalandırıldı. 43

44 44 Tarımda Sigortalı Dönem: TARSİM... Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetini gidermek üzere, 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortası uygulamaları 2006 yılında başlatıldı. Çiftçinin alınteri güvence altına alındı. Sel ve su baskını 2010 yılında ilk defa tarım sigortası kapsamına alındı yılında tarım sigortasının kapsamı genişletilerek açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi (Poliçe bedelinin 2/3 ü devlet tarafından karşılandı) ve süt sığırlarına ilave olarak erkek besi sığırları sigorta kapsamına alındı. Bugüne kadar sigorta poliçe bedelinin % 50 si hibe olarak karşılandı. Çiftçilerimize, 1 Milyar TL toplam prime karşılık, 537 Milyon TL prim desteği ve 519 Milyon TL hasar ödemesi yapıldı. Bugüne kadar 1,8 Milyon poliçe kesildi.

45 Tütüne Alternatif Ürün Desteği Uygulaması Başlatıldı Tütüne Alternatif Ürün Desteği Uygulaması 2009 yılında Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon illerinde başlatıldı yılında tütün üreticisi yaklaşık 61 Bin da alanda Tütüne Alternatif Ürün ekim ve dikimi yaptı. Bu kapsamda toplam 7,3 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı yılında da 7,2 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. 45

46 Güvenilir Gıda

47 Güvenilir gıda, sağlıklı yaşam... Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketimini sağlamak üzere Gıda Kanunu çıkarıldı. Güvenilir gıdaya yönelik AB ile uyumlu 102 Yönetmelik yayımlandı. Bakanlığımız gıda güvenilirliği alanında tek yetkili otorite oldu. Ülkemizin her yerindeki vatandaşımız, AB standartlarında güvenilir gıdayı tüketmesi sağlanacak. Denetimler artırıldı. Gıda güvenilirliğinde riskli bölge ve ürünler belirlenerek, denetim ve kontrol etkinliği artırıldı. Gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik 2002 yılında denetçi ile 39 Bin gıda denetimi yapılırken, 2011 yılında e çıkarılan denetçi sayısı ile 400 Bin den fazla gıda denetimi yapıldı. Gıda denetimi için Belediyeler ve İl Özel İdareler personeline yönelik Gıda Kontrolör kursları düzenlendi. 47

48 Mart ayı sonu itibariyle Bakanlığımızca gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten adet işletmenin tamamı kayıt altına alınarak, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi ile bu işyerlerinin ürettiği ürünlere de adet Gıda Üretim İzni Belgesi düzenlendi. Montreal Protokolü gereğince, 2015 yılında kaldırılması planlanan metil bromür uygulaması, 2007 yılında uygulamadan kaldırıldı. Ülkemizde daha önce ruhsatlı olan 169 adet bitki koruma ürünün aktif maddesinin üretim ve ithalatı Avrupa Birliği ne uyumlaştırma amacıyla yasaklandı. Uluslararası düzeyde Ulusal Gıda Referans Laboratuarı 2010 yılında hizmete açıldı. Özel Gıda Kontrol Laboratuarı sayısı 59 a yükseldi. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) kuruldu yılında, ruhsatlı karma yem fabrikası sayısı 709 a ulaştı. İyi Hijyen uygulamaları Kılavuzlarından 5 tanesi yayımlandı. (Satış Yerleri, Toplu Tüketim Yerleri, Un ve Unlu Mamuller, Et ve Et Ürünleri ile Bal iyi hijyen uygulama kılavuzları) 2010 yılında 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu yayımlandı. Bitkisel üretim yapılan alanlarda bitki koruma ürünü uygulamalarının, yetkili kişilerce yapılması zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar 192 Bin üreticiye Uygulama Belgesi verildi. Tüm yaş sebze ve meyve üretiminde kullanılan kimyasallar kayıt altına alındı. Tarımda kullanılan kimyasalların izlenebilirliği sağlandı. Havadan ilaçlama (zeytinde hariç) tamamen yasaklandı. Çiftçilerimiz bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla nasıl, ne zaman, hangi ilaçlarla mücadele etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirildi. 27 ayrı konuda 1 Milyondan fazla tanıtıcı el kitapçığı dağıtıldı.

49 Güvenilir Gıda, Sağlıklı Yaşam 174 Alo Gıda Hattı Kuruldu Güvenilir gıda bilincinin geliştirilmesi için son yılların en kapsamlı sosyal sorumluluk projesi olan Güvenilir Gıda, Sağlıklı Yaşam Kampanyası ile 2009 yılı, Gıda Yılı ilan edildi. Kampanya, Yediğine İçtiğine Dikkat Et, Güvenilir Gıda Tüket yaklaşımıyla Bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve tüm Türkiye ile başlatıldı. 174 ALO GIDA HATTI hizmete açıldı. 174 Alo Gıda Hattı na döneminde 550 Binin üzerinde ihbar yapıldı. Kayıt altına alınan 86 Binden fazla adet başvurunun 82 Bini sonuçlandırıldı ve ı hakkında ceza işlemi uygulandı. 49

50 Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Uygulaması Başlatıldı Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği nin sağlanması, çiftçilerimizin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının yerinde, zamanında ve yeterli düzeyde karşılanabilmesi amacıyla, Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Uygulaması başlatıldı. Çiftçilerle sözleşme imzalayacak danışmanlar, üretim planlanmasından tohumluk kullanımına, ekim-dikime, ilaç-gübre kullanımından hasada ve pazarlamaya kadar pek çok konuda çiftçimizin yanı başındadır. Sertifikalı Tarım Yayımcısı/Danışmanı olmak isteyen, kamuda teknik personele Tarım Yayımcısı, kamu dışında ise teknik personele Tarım Danışmanı Sertifikası verildi. Sertifikalı Tarım Danışmanlığı ile iş imkânları oluşturulurken, tüketiciye sağlıklı ürün sunulacak ve tarımsal ürün ihracatında yaşanabilecek sorunlar ortadan kaldırılacaktır. 50

51 Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Alanlar Desteklendi yılından itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçiler/tarımsal işletmeler desteklenmektedir yılında tarımsal danışmanlık hizmeti alan çiftçi/tarımsal işletmeye, işletme başına 225 TL olmak üzere toplam 709 Bin TL, 2010 yılında tarımsal danışmanlık hizmeti alan çiftçi/tarımsal işletmeye işletme başına 500 TL olmak üzere toplam 10,9 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı yılında da uygulama kapsamında işletme başına 500 TL destek verildi. 51

52 Bitkisel Üretim

53 Temel Tarım Ürünleri Üretiminde Önemli Artışlar Sağlandı... Çeltik üretimi 2002 yılında 360 Bin ton iken, 2011 yılında 900 Bin tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış % 150. Muz üretimi 2002 yılında 95 Bin ton iken, 2011 yılında 204 Bin tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış %

54 Mısır Üretimi 2002 yılında 2,1 Milyon ton iken, 2011 yılında 4,2 Milyon tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış % 100. Ayçiçeği üretimi 2002 yılında 850 Bin ton iken, 2011 yılında 1 Milyon 365 Bin tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış % 61. Kayısı üretimi 2002 yılında 315 Bin ton iken, 2011 yılında 650 Bin tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış % 106 Elma üretimi 2002 yılında 2,2 Milyon ton iken, 2011 yılında 2,675 Milyon tona ulaştı. Son 9 yıldaki artış %

55 Organik Tarım Desteklendi... Organik tarım yapan müteşebbislere 25 TL/da destek ödemesi yapılmaktadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile bilgi alışverişinin eksiksiz bir şekilde sağlanması ve desteklemelere temel oluşturması amacıyla Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kuruldu. Yapılan çalışmalarla; 2002 yılında 90 Bin hektar alanda, 310 Bin Ton, 150 çeşit organik ürün üretilirken, 2010 yılında 510 Bin hektar alanda, 1,34 Milyon ton, 216 çeşit organik ürün üretildi yılları arasında ilave DGD desteği olarak ödenen organik tarım desteği, 2009 yılından itibaren ayrı ödenmeye başlandı. Bu kapsamda, bugüne kadar toplam 73,5 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Türkiye de organik tarım yapılan alanın, toplam tarımsal alan içerisindeki payı %1,3 e çıkarıldı. 55

56 56 Uygun Gübre Kullanımı İçin Toprak Analizine Destek Verildi... Aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımı neticesinde ortaya çıkan olumsuzlukları önlemek amacıyla 50 dekar ve daha büyük arazilerin gübre desteklemesinden faydalanabilmesi için toprak analizi şartı getirildi. Bu uygulama ile gereksiz gübre kullanımı önlenerek, laboratuarların altyapısı güçlendirilecektir yılında 72 Milyon TL toprak analizi desteği verilerek 2006 yılına göre 120 kat, geçen yıla göre yaklaşık 44 kat artış sağlandı. Bu uygulama ile 2009 yılında 28,8 Milyon dekar alanın, 2010 yılında 33,3 Milyon dekar alanın toprak analizi yapıldı.

57 Hayvansal Üretim

58 Hayvansal Üretimde Önemli Artışlar Sağlandı... Kırmızı Et Üretimi 2002 yılında 421 Bin ton iken, 2010 yılında 781 Bin tona ulaştı. Son 8 yıldaki artış % 86. Beyaz Et Üretimi 2002 yılında 726 Bin ton iken, 2010 yılında 1 Milyon 456 Bin tona ulaştı. Son 8 yıldaki artış % 101. Süt Üretimi 2002 yılında 8,4 Milyon ton iken, 2010 yılında 13,6 Milyon tona ulaştı. Son 8 yıldaki artış % 62. Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi 2002 yılında 61 Bin ton iken, 2010 yılında 167 Bin tona ulaştı. Son 8 yıldaki artış %

59 Hayvan Irklarının Islahında Büyük Hamle Gerçekleştirildi... Hayvan Irklarının n Islahında Büyük Hamle Gerçekle tirildi i Hayvancılığın geliştirilmesine verilen ç öneme paralel olarak uygulanan suni tohumlama çalışmaları hız kazandı ve son 9 yılda bir başarı hikâyesi yakalandı yılında 624 Bin olan suni tohumlama sayısı, 2011 yılında 3,2 Milyona ulaştı. Son 5 yılda ortalama yıllık 2,5 Milyonun üzerinde suni tohumlama yapıldı. Son 9 yılda yapılan suni tohumlama sayısı 5 kat arttı. Hayvancılı ınn geli tirilmesine verilen öneme paralel olarak uygulanan suni tohu çalı maları ı hız kazandı ve son 9 yılda bir ba arı hikâyesi yakalandı yılında 624 Bin olan suni tohumlama sayısı, 2011 yılında 3,2 Milyona Son 5 yılda ortalama yıllık 2,5 Milyonun n üzerinde e suni tohumlama yapıldı. Son 9 yılda yapılan suni tohumlama sayısı 5 kat arttı. Kaynak: GTHB Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık ancılık Bakanlı ı 59

60 60 Mera Islahında Dev Adım Atıldı. Yem Bitkileri Üretiminde Büyük Artış Sağlandı... Mera ıslah çalışmalarına büyük önem verildi yılında 68 Bin da olan mera ıslah çalışması alanı, 2011 yılı sonunda 4,2 Milyon da ulaştı. Sağlanan destekler ve yapılan ıslah çalışmaları ile yem bitkileri üretim alanı; 2002 yılında 1,2 Milyon ha dan, 2010 yılında 2,2 Milyon ha ya çıkarıldı. Böylece, Türkiye nin 50 Milyon ton olan kaliteli kaba yem ihtiyacının %75 i karşılanır hale geldi. İlk kez, meraların ıslah edilmesi şartıyla özel sektöre uzun süreli kiralanmasının yolu açıldı.

61 Su Ürünleri Desteklendi, Üretim ve İhracat Rekor Kırdı... Su ürünleri yetiştiriciliği ilk kez destekleme kapsamına alındı ve bu güne kadar 571 Milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Su ürünleri üretimi; 2002 yılında 61 Bin ton iken, yaklaşık % 173 artarak 2010 yılında 167 Bin tona çıkarıldı. Türkiye; o Dünyada su ürünleri üretiminde en fazla büyüyen 3. ülke oldu. o Alabalık üretiminde AB ülkeleri arasında 1. Sıraya yükseldi, o Avrupa Çipura-Levrek pazarında %25 lik paya sahip oldu, o 25 Avrupa Birliği ülkesi arasında yetiştiricilik üretiminde 5. Sıraya ulaştı. 61

62 62 Su ürünleri ihracatımız artarak 342 Milyon Dolara yükseldi. İhracatımızın % 80 i AB ülkelerine yapılmaktadır. Balıkçı gemilerine ÖTV siz akaryakıt uygulaması başlatıldı. Sektöre beş yılda 500 Milyon TL nin üzerinde katkı sağlandı. Kıyılarımızda biyolojik çeşitliliği ve üretimi artırmak için Yapay Resif Master Projesi tamamlandı. Balıkçılıkla ilgili istatistikleri uluslar arası normlara uygun hale getirmek üzere SUBİS- Su Ürünleri Bilgi Sistemi kuruldu. Böylece, avcılıktan satışa kadar olan süreç kayıt altına alınarak kontrolü sağlandı. Gemi İzleme Sistemi ile avlanma kontrol altına alındı; - Yasadışı avcılık faaliyetlerinde bulunanların tespit edilmesi ve önlenmesi için uydu bazlı Gemi İzleme Sistemi kuruldu. - Orkinos avcılığı ve taşımacılığı faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinden 134 adedi 2009 yılında, 61 adedi de 2010 yılında, Uydu Bazlı Gemi İzleme Sistemi ile izlendi. - AB mevzuatına uyum çerçevesinde 23 kıyı ilimizde su ürünleri avlanmasının kontrolü için 40 adet Balıkçı İdari Binası inşa edildi. - Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünlerinde Ağır Metal İzleme Programı başlatıldı. Bu program ile güvenli ürün üretimi, tüketici sağlığının korunması ve su ürünleri ihracatının geliştirilmesi sağlandı.

63 Bitki ve Hayvan Sağlığı

64 64 SAĞLIKLI TARIMSAL HAMMADDE SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNÜ, SAĞLIKLI NESİLLER Sağlıksız bitkisel ve hayvansal ürünlerden sağlıklı gıda üretiminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu bilinçle bitki ve hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak sağlıklı, güvenilir gıda üretimi temel politikamızdır.

65 Bitki Koruma Hizmetleri Kapsamında Önemli Çalışmalar Yapıldı... İnsan ve çevre sağlığını ön planda tutan Entegre Mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı. Süne İle Etkin Mücadele Edildi, Buğdayın Kalitesi Arttı, Çevre Korundu. Buğdayın ana zararlısı olan sünede, havadan ilaçlamaya son verilerek, alınan etkin tedbirler neticesinde yıllık ilaç kullanımı %80 oranında azaltıldı yılında ilaç kullanımı 901 tondan 104 tona düşürüldü. İlk defa biyolojik mücadele amaçlı 47 Milyon faydalı böcek doğaya salındı. 65

66 4 Milyon dekar alanda, hiç ilaç kullanmadan biyolojik mücadele ile süne kontrolü sağlandı. Ayrıca, bu amaçla doğaya keklik salımı yapıldı. Faydalı böceklere barınak ve besleme imkânı sağlamak için 5 yılda 5,5 Milyon fidan dikilmek suretiyle ağaçlandırma yapıldı. Uygulamaya konulan etkin önlemlerle, ülke genelinde emgi oranı yüzde 3,8 den binde 8 e düşürüldü. Sünenin neden olduğu kalite kayıpları azaltıldı, çevrenin korumasına katkı sağlandı. Reçeteli Zirai İlaç Satışı Başlatıldı. Kontrolsüz İlaç Satışı Denetim Altına Alındı. Bitki koruma ürünlerinin satış ve kullanımında izlenebilirliğin sağlanması ve uzman tavsiyesiyle uygulanmasının temini amacıyla zirai ilaç bayii açma kriterleri yeniden düzenlenerek Reçeteli Zirai İlaç Satışı Uygulamasına geçildi. Böylece, reçetede bulunan bitki koruma ürünü dışında başka bir ürünün verilmesi önlendi. Sadece Bakanlığımız ve ilgili kurumlardan eğitim alan uzmanlar reçete yazabilecektir. Bu kapsamda, teknik personele reçete yazma yetkisi verildi. 66

67 Ülkemizde daha önce ruhsatlı olan 169 adet bitki koruma ürününün aktif maddesinin üretim ve ithalatı Avrupa Birliği ne uyumlaştırma amacıyla yasaklandı. Reçeteli Zirai İlaç Satışı Uygulaması, Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulamasına entegre edilerek, tarladan sofraya gıda kontrolü gerçekleştirilecek, halkımızın sağlığı korunacak ve tarımsal ihracatımızın önündeki engeller kaldırılacaktır. Bitki Koruma Ürünleri İçin Bayilik Sınav Sistemi Getirildi. Bitki koruma ürünlerinin güvenli şekilde, tavsiyelere uygun olarak kullanılması ve izlenebilmesi sağlandı yılında 59 Bin Ton olan zirai ilaç kullanımı 35 Bin Tona düşürüldü. Bitki Pasaport Sistemi Oluşturuldu. Bitki Pasaportu Sistemi ve İşlemcilerin Kayıt Altına Alınması çalışmaları başlatıldı. Üretim amaçlı bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin naklinden önce bitki pasaportu düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. 67

68 2009 yılı Şubat ayından itibaren ticarete konu olan yaş sebze ve meyve üretiminde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenebilirliğinin sağlanması, 2010 yılından itibaren ise tüm bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Havadan İlaçlama Yasaklandı. Hedef dışına sürüklenmesi, etkinliğinin az olması, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olan havadan ilaçlamalar zeytin sineği mücadelesi hariç yasaklandı. Ayrıca, Taraf olduğumuz Montreal Protokolü gereğince 2015 yılında kaldırılması gereken Metil Bromür Uygulamasına 2007 de son verildi. Bitkisel üretimde 27 farklı konuda 600 Bin tanıtıcı el kitapçığı çiftçilerimize ulaştırıldı. Patates Siğili Hastalığı ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 81 Milyon TL Alternatif Destekleme ödemesi yapıldı. Bitkisel üretim yapılan alanlarda bitki koruma ürünü uygulamalarının, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesine sahip yetkili kişiler tarafından yapılması zorunluluğu getirildi. 68

69 Hayvan Hastalıklarıyla Daha Etkin Mücadele Edildi... Şap Hastalığına Karşı Başarılı Bir Mücadele Gerçekleştirildi. Şap hastalığı ile mücadele etkinliğini artırmaya yönelik Şap Hastalığı Acil Eylem Planı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa bir bölge-trakya Bölgesi şap hastalığından ari hale getirildi ve bu durum Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Şap hastalığına karşı Hayvan varlığımızın % 90 ı yılda iki kez aşılandı. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemleri Kuruldu. TÜRKVET Bilgi Kayıt Sistemi ile ülkemizdeki hayvan hareketleri kontrol altına alındı. Hayvan hastalıklarının kontrolünden, ülkemizdeki hayvan sayısına ve hastalık mihraklarına kadar birçok veriye anında ulaşılması sağlandı. Ülke çapında görülen hastalıkların web tabanlı veritabanına kaydedilmesine başlandı. 69

70 Ülkemizde ilk defa, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız küpelenerek kayıt altına alındı. Küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla, yeni bir veri tabanı hazırlanarak, 2010 yılında kullanıma açıldı. Küçükbaş hayvanların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve aşılama çalışmaları ile Koyun-Keçi Vebası (PPR) hastalığı kontrol altında tutulacaktır. Başarılı Aşılama Kampanyaları Yürütüldü. Yürütülen başarılı aşılama kampanyası ile sığır vebası hastalığı tamamen yok edildi ve Sığır Vebası hastalığından âriliğimiz tescil edildi yılında, Ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının 20 Milyonu ilk defa koyun-keçi vebasına karşı bedelsiz olarak aşılandı. Hastalığın başta Trakya Bölgesinde olmak üzere eradikasyonu amaçlandı. Tüm ülke çapında kuduzla mücadele çalışmalarına devam edildi. Kedi ve köpeklere ücretsiz aşılama yapılarak hastalığın görülme olasılığı düşürüldü. Hayvan hastalıkları ile mücadelede katılımcılığı arttırmak için aşılama desteklemesi uygulandı. Brucella dan Ari İşletmeler oluşturularak halk sağlığı korundu. Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Kuruldu. AB ye uyumlu olarak sınırlarda kontrol amacıyla 6 yerde İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay- Cilvegözü, Sarp-Artvin, Habur-Şırnak da Veteriner Sınır Kontrol Noktaları kuruldu. 70

71 Kuş Gribine Karşı Önlemler Alındı. Kuş gribi hastalığı için erken uyarı, hızlı teşhis ve hızlı müdahale mekanizması oluşturuldu. Kuş gribi teşhisi için biyogüvenlik seviyesi III kategorisinde 3 adet laboratuar, Biyogüvenlik seviyesi - II (L2) kategorisinde 4 adet laboratuar kuruldu. Veteriner Bilgi Sistemi Geliştirildi. Ülke çapında görülen hastalıkların WEB tabanlı veritabanına kaydedilmesi başlatıldı. Tek Tırnaklı Hayvanlar Mikroçip li Oldu Atların enfeksiyöz anemisi hastalığı ile mücadele için ulusal proje yürütülerek 25 ilimizde tüm tek tırnaklı hayvanlar tarandı ve mikroçip ile işaretlendi. Hasta hayvanlara, tazminat ödenerek hastalık kontrol altına alındı. Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Uygulaması Başlatıldı. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla mezbaha ve kombinalarda 2005 yılında akredite veteriner hekim uygulaması başlatıldı tarihinde kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile de Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasının yasal altyapısı oluşturuldu. 71

72 Kırsal Kalkınma

73 Planlı ve Hibe Destekli Kırsal Kalkınma Dönemi Başladı... Kırsal Kalkınma Planı ( ) 5 Ağustos 2010 tarihli YPK Kararı ile yürürlüğe konuldu. Kırsal kalkınma için öngörülen 27 Milyar TL kaynağın hangi alanlara hangi bakanlıklarca harcanacağı belirlendi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatör Bakanlık olarak belirlendi. 73

74 Ürünler İşlendi, Kazanç Çoğaldı Kırsal kalkınma hamlesi başlatıldı. Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan % 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006 yılında başladı. Böylece, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve makine-ekipman alımları gibi ekonomik yatırımlar desteklendi. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında; döneminde tesis tamamlandı, 875 tesisin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Biten ve devam eden tesisler için 575 Milyon TL hibe desteği verildi. Projeler kapsamında yaklaşık 32 Bin kişiye iş imkânı sağlandı. Makine-ekipman alımları kapsamında ise; adet makine ekipmana, yaklaşık 625 Milyon TL hibe desteği verildi. Toplam 1,2 Milyar TL kırsal kalkınma desteği hibe ödemesi yapıldı e kadar 3 Bin yeni tarımsal tesisin tamamlanması, 30 Bin yeni istihdamın sağlanması hedeflendi. 74

75 Basınçlı Sulama Yatırımlarına % 50 Hibe ve Faizsiz Kredi Sağlandı... Basınçlı sulama sistemleri yatırımı yapan çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığı ile 5 yıl vadeli, faizsiz kredi desteği sağlandı. Bakanlığımızca kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarla içi basınçlı sulama yatırımlarına %50, toplu basınçlı sulama yatırımlarına %75 hibe desteği verilmektedir. Bu iki destek sayesinde bugün 3,5 Milyon dekar alan basınçlı sulama sistemleri ile sulamaya açıldı. Sulama Yatırımlarına Faizsiz Kredi ve Hibe Uygulaması kapsamında toplam 1,4 Milyar TL destek verildi. 75

76 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Tam Destek, Bereketli Gelecek... Süt üretiminden et üretimine, arıcılıktan, seracılık ve mantarcılığa kadar 37 tip proje ile yatırımlar için tarımsal kooperatiflere kredi desteği verilmektedir döneminde Kırsal alanda Sosyal Destek Projesi ile birlikte kooperatif projesine 1,827 Milyar TL kredi tahsis edildi. Bu projelerle 178 Bin aile desteklendi ve iş sahibi oldu. Kooperatif ortaklarına toplam 222 Bin baş damızlık düve, 376 Bin baş damızlık koyun dağıtıldı. 76

77 Uluslararası İlişkiler ve AB

78 AB Sürecinde Gıda Faslı Müzakerelere Açıldı yılında başlayan AB müzakereleri 35 fasılda yürütülmektedir. Bunlardan; Tarım ve Kırsal Kalkınma, Veterinerlik, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği, Balıkçılık fasılları Bakanlığımız çalışma alanı ile ilgilidir. 78

79 AB müzakerelerinin ilk adımı olarak 3 fasıl için tarama toplantıları gerçekleştirildi. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı(12. fasıl) açılış kriterleri yerine getirilerek 30 Haziran 2010 tarihinde müzakerelere açıldı. Tüm gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin onay, kayıt ve kontrol işlemleri AB Standartlarında yapılmaya başlandı. Türkiye- AB Mali İşbirliği kapsamında; 147 Milyon Avro bütçeli 16 proje tamamlandı. 65 Milyon Avro bütçeli 8 proje devam ediyor. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 1. Bileşeni Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (IPA-1) kapsamında, toplam 87 Milyon Avro bütçeli 3 proje hazırlandı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 1. Bileşeni Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (IPA-1) kapsamında, 2011 yılı programlaması için toplam 28 Milyon Avro bütçeli 6 yeni proje ve 2012 yılı programlaması için toplam 18 Milyon Avro bütçeli 8 yeni proje teklif edildi. 79

80 Türkiye, FAO nun Başarı Öykülerinde Yer Aldı... Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2009 yılında yayımlanan Başarıya Giden Yollar - Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliğinde Başarı Öyküleri raporunda, tarım ve gıda alanında ciddi ilerlemeler kaydeden farklı ülkelerin başarı öykülerine yer verildi. Üç bölümden oluşan raporun Küresel Taleplerin Karşılanması için Tarımsal Dönüşüm başlıklı bölümünde Türkiye nin başarı öykülerine yer verildi. 80

81 FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Açıldı... Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nun Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ankara da açıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ile tarım sektöründe daha etkin projeli faaliyetlere başlandı. Türkiye, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi aracılığıyla Orta Asya daki Projeler için 10 Milyon Dolar lık yardımda bulunacak hale geldi. 81

82 Ülkelerle İkili İlişkilerimiz Geliştirildi ülke ile tarımsal işbirliği, 33 ülke ile hayvan sağlığı alanında işbirliği anlaşması ve 21 ülke ile bitki koruma ve karantina anlaşması imzalandı. 82

83 OECD nin Türkiye Tarım Raporu Yayınlandı... Dünyanın en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), 1994 yılından sonra ilk defa 2011 yılında Türk tarımı ile ilgili Tarımsal Politika Reformlarının Değerlendirilmesi Türkiye Raporu nu yayımladı. 6 bölümden oluşan çalışmada, Türkiye nin makroekonomik gelişmeleri ve sektör hakkında genel bilgiler, 1980 li yılların ortalarından günümüze kadarki süreçteki tarımsal politikalardaki değişimler, kırsal kalkınma programları, tarım ve doğal kaynak yönetimi, tarımsal desteklerin yapısı ve geçirdiği değişimler, tarımsal politika reformlarında sağlanan ilerlemeler ve öneriler yer almaktadır. 83

84 Türkiye tarımının Dünyanın 7 inci büyük tarımsal gücü haline geldiğinin açıklandığı raporda, Ülkemizin önemli bir ihracatçı ülke olduğunun da altı çizilerek yapılan reformların olumlu karşılandığı belirtildi. Raporda, Türkiye de çiftçilere verilen desteklerin son yıllarda arttığı açıklandı. Ayrıca, Tahmini (PSE) döneminde payı %34 ülkemizde iken toplam OECD çiftlik ortalaması gelirlerinde olan Üretici %22 nin Destek üzerinde Tahmini oldu uu belirtildi. (PSE) payı %34 iken OECD ortalaması olan %22 nin üzerinde olduğu belirtildi. 84

85 AR-GE ÇALIŞMALARI

86 Daha Az Toprak İşlemeli Tarım Tekniği Teşvik Edildi... Yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde, buğday veriminde %5, fiğ, mercimek ve nohut veriminde ise %15 oranında artış sağladığı belirlenen daha az toprak işlemeli tarım desteklendi. Ayrıca, toprak işleme maliyetinde %50 den fazla tasarruf sağlandı. 86

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DENİZLİ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURSA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURSA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURSA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANKARA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANKARA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

Tarımda 2023 Vizyonu

Tarımda 2023 Vizyonu TARIMDA VİZYON 2023 TARIMDA EZBERLER BOZULDU İktidara geldiğimizden bu yana her alanda köklü değişimlere imza atarak, ülkenin refahını, halkımızın mutluluğunu artırdık. Tarım ve gıda alanında da aynı başarılı

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla işletme

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı TARIMSAL DESTEKLER Burhan DEMİROK Daire Başkanı İstanbul -18-Aralık-2014 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri 4- Destekleme

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Bölüm 5. Tarım Politikası

Bölüm 5. Tarım Politikası Bölüm 5. Tarım Politikası Tarım Politikasının Tanımı ve Konusu Tarım Politikasının Amaçları Tarım Politikasının Araçları Desteklenecek Ürünlerin Nitelikleri Destekleme Fiyat Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

AB ORTAK P İ YASA DÜZEn İ ne uyum PROjES İ GTHB ÇALI Ş malari

AB ORTAK P İ YASA DÜZEn İ ne uyum PROjES İ GTHB ÇALI Ş malari AB ORTAK PİYASA DÜZEnİne uyum projesi GTHB ÇALIŞMALARI SUNU İÇERİĞİ Giriş GTHB nın OPD kapsamındaki görevleri Pazar Müdahalesi Pazarlama ve Üretici Örgütlerine İlişkin Kurallar Üçüncü Ülkelerle Ticaret

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

ARGEVİZYON. AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni. Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız. Recep Tayyip ERDOĞAN

ARGEVİZYON. AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni. Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız. Recep Tayyip ERDOĞAN ARGEVİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni GENÇLİK ve SPOR Nisan 2013 Sayı 2 ARGEVİZYON TÜRKİYE TARIMINDA GELİŞMELER 2003-2013 Tarım sektörü son 15 çeyrektir aralıksız büyüyor. Tarım son 9 yılın 8 inde

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

Döneminde Tarımsal Destekleme

Döneminde Tarımsal Destekleme 1963-2000 Döneminde Tarımsal Destekleme 1990 dan sonraki dönemde uygulanan tarımsal destekleme politika araçları temel olarak 5 ana başlık altında toplanabilmektedir: Fiyat desteği (destekleme alımları)

Detaylı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mayıs 2014 Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi TARIMSAL FAALİYETİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ Toprak işleme (Organik madde miktarında azalma) Sulama (Taban suyu yükselmesi

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara

Detaylı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı Aralık-2014 Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI

2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 07 KASIM 2012 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanlığımın 2013

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BİTLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BİTLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BİTLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TÜRKİYE TARIMINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE REFORMLAR TÜRKİYE TARIMINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE REFORMLAR 2003-2014

TÜRKİYE TARIMINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE REFORMLAR TÜRKİYE TARIMINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE REFORMLAR 2003-2014 VE REFORMLAR 1 VE REFORMLAR 2003-2014 2 VE REFORMLAR VE REFORMLAR 3 Tarım sektörünü kalkındırmadan Türkiye'yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 4 VE REFORMLAR VE REFORMLAR 5 Ahmet DAVUTOĞLU

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

Arasındaki Dönemin Değerlendirilmesi

Arasındaki Dönemin Değerlendirilmesi Diğer destekler: Genel devlet hizmetleri (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın labaratuvar, yayımcılık faaliyetleri, damızlık hizmetleri), tarife ve tarife dışı engellerle yapılan koruma, altyapı yatırımları,

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BARTIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BARTIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BARTIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün yapısal özellikleri ve stratejik önemi nedeniyle dünyada

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Sıra No 1. Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar)

Sıra No 1. Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar) 2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duvarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

TÜRKİYE TARIMI, GELİŞMELER ve GENÇ TARIMCILAR

TÜRKİYE TARIMI, GELİŞMELER ve GENÇ TARIMCILAR «GENÇ TARIMCILAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR» GÜNÜMÜZ TARIMINDA GERÇEKLER, HEDEFLER VE FIRSATLAR PANELİ TÜRKİYE TARIMI, GELİŞMELER ve GENÇ TARIMCILAR Prof.Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi / Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kuruluyor Kasım 07, 2013-9:12:39 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin yılbaşı itibarıyla bebek maması, bitkisel sıvı yağlar,

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN IĞDIR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN IĞDIR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN IĞDIR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı

B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı 8 Nisan 03 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 86 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 03/4463 Ekli 03 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI ULRKNEGAĞO.83DSYB rm71032at A NR K Dünyada Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) 600 500 EN BÜYÜK YAĞLI TOHUM ÜRETİCİLERİ 0

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı

Detaylı