Continental Davranış Kodeksi 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Continental Davranış Kodeksi 2012"

Transkript

1 Continental Davranış Kodeksi 2012

2 Önsöz Bu Continental Davranış Kodeksi ile iyi niyet, dürüstlük ve hukuka saygı gibi etik kuralların nasıl uygulanacağının çerçevesini yeniden çizdik, ki bu vizyonumuza, misyonumuza ve BASICS`de özetlenen diğer dört kurumsal değere (Güven, Kazanma Hırsı, Davranış Özgürlüğü ve Bağlılık) dayanır. Tüm hukuki düzenlemelere ve Continental AG ve tüm bağlı ortaklıklarında uygulanan iç kurallara bağlılık zaten Şirket olmanın bir şartı ve kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. Değerlerimizden biri Güvendir. Güven doğruluğu, dürüstlüğü ve yolsuzluktan uzak olmayı gerektirir. Hukuk dışı ve sorumsuz davranışlar Şirketimize zarar verir, bize olan güveni zedeler ve olumlu itibarımızı riske atar, ki bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. İhlalleri devamlı araştırıyoruz ve bunu yaparken sıfır tolerans prensibini uyguluyoruz. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz ile global rekabete dahil olduk ve kazanmak istiyoruz. Ancak bunu adil olarak başarmak istiyoruz. Bu, Continental Kazanma Hırsıdır. Davranış Kodeksi ve Uyum (Compliance) organizasyonumuzla özgürlüğünüzü kısıtlamayı değil, size nasıl mevzuata, düzenlemelere ve Continental kurallarına uygun olarak davranacağınızı göstermek istiyoruz. Bu yolda Şirketin ve her bir çalışanının uğrayabileceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Davranış Kodeksi aracılığıyla bir çerçeve oluşturarak ve compliance organizasyonumuz aracılığıyla sorumluluk alanlarınızda size danışmanlık yaparak ve sizi destekleyerek önleyici bir işlev üstleniyoruz. Bu yöntemlerle sizi her türlü belirsizlikten Helmut Matschi José A. Avila Heinz-Gerhard Wente kurtarmayı ve yetkinizi desteklemeyi hedefliyoruz, ki bu da Bağlılık söylemimizin bir göstergesidir. Continental Davranış Kodeksi kurumsal kültürümüzün temel parçasıdır. Bu nedenle uygulanmalıdır ve gözetilmelidir. Bu temelde beraber çalışırken örnek davranış kuralları ve şekillerinin sıra dışı ekonomik performansımızı tamamlamakla Dr. Elmar Degenhart Elke Strathmann Wolfgang Schäfer kalmayıp, bunları yarattığını ve uzun soluklu olmalarını sağladığını göstermeliyiz. Continental Yönetim Kurulu 10 Eylül 2012 Dr. Ralf Cramer Nikolai Setzer 2 3

3 I. Giriş Continental tüm iş ilişkilerinde çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve rakipler dahil olmak üzere tüm paydaşlarına karşı iyi niyet ve dürüstlük çerçevesinde davranmayı ilke edinmiştir. Continental global pazarlardaki hukuki ve kültürel farklılıkları tanır ve bunlara saygı gösterir. Bu davranış kuralları (bundan sonra Continental Davranış Kodeksi olarak anılacaktır) Continental`in dünya çapındaki tüm ticari ilişkilerinin temeli olarak kabul edilecek standartları THE BASICS`e ek olarak belirler. Continental Davranış Kodeksi, her bir şirket çalışanının, yöneticisinin, genel müdürünün ve Continental AG yönetim kurulu üyesinin kendi işlem ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini öngörür ve çalışanlar için günlük iş ilişkilerinde izleyecekleri bir kılavuz işlevi üstlenir. Ayrıca bu kurallar Continental`in ticari ilişkisinde benimsediği etik amaçları ve prensipleri gösterir. II. lar, lar ve Örnekler Continental Davranış Kodeksi, tüm çalışanlar, yönetici pozisyonundaki çalışanlar, genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri açısından bağlayıcıdır (bundan sonra bu kişiler biz, bizim, kendimizin, siz, sizin, kendinizin ve bizi/bize olarak da ifade edilecektir). Continental Davranış Kodeksi, Continental Şirketler Grubunun tüm tüzel kişilerinde, şirketin hukuki niteliği veya şirketin yasal ikametgahının bulunduğu veya faaliyet gösterdiği veya fillen bulunduğu ülkeden bağımsız olarak uygulanır. Continental Davranış Kodeksi şirketin ve şirket organlarının tüm çalışanları açısından pozisyon, görev ve istihdam düzeyi gözetilmeksizin bağlayıcıdır. Örnek Continental Davranış Kodeksi hiçbir sınırlama olmaksızın Continental Automotive GmbH, Almanya, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Çek Cumhuriyeti, Continental Tyres Ltd., UK, Continental Tyre South Africa (Pty.) Ltd., Güney Afrika, Continental Tire the Americas, LLC, Amerika Birleşik Devletleri, ve Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd., Çin şirketlerine, bu şirketlerin tüm çalışanlarına ve şirket organlarının tüm üyelerine uygulanır. Continental Davranış Kodeksi, şirket çalışanları olarak uymamız gereken temel kuralları ve bunlara ilişkin açıklama ve örnekleri içerir. ve örnekler sınırlı sayıda değildir ve sadece tasvir edici amaç taşırlar. 1. Uygulama Continental Davranış Kodeksi tüm Continental AG ve Continental AG nin tüm bağlı ortaklıklarında, azınlık payına sahip olunan şirketler de dahil olmak üzere, Continental Şirketler Grubunun yönetim hakları açısından üzerinde kontrol sahibi olduğu tüm şirketlerde (bundan sonra sadece Continental veya Continental Şirketler Grubu olarak anılacaktır) uygulanır. Kurumsal uyum (compliance) departmanı ulusal düzenlemelerden doğan sebeplerle Continental Davranış Kodeksi üzerinde değişiklik yapabilir. 2. Continental Davranış Kodeksine Uyum Continental Davranış Kodeksi ile belirlenen standartlara uymayı taahhüt ediyoruz. Bu kuralların bağlayıcı olduğunu biliyor ve günlük iş hayatımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Continental Davranış Kodeksinin ihlaline Continental tarafından göz yumulmayacağının bilincindeyiz. Continental Davranış Kodeksinin ihlalinin yürürlükteki ulusal mevzuatın da ihlali anlamına gelebileceğinin bilincindeyiz. Continental Davranış Kodeksi ihlalinin iş ilişkisinin feshine kadar varabilecek disiplin sonuçları olacağının farkındayız. Continental Davranış Kodeksi karşınıza çıkabilecek her sorunla ilgili hükümler içermez, sadece günlük iş hayatında size yol gösterecek temel ve bağlayıcı prensipleri gösterir. 4 5

4 Continental Davranış Kodeksinin bir konuya açıklık getirmediğini ve bazı soru işaretleri yarattığını düşündüğünüz durumlarda, konuyu muhakame etmek ve sağduyu ile karar vermek sizin görevinizdir. Continental Davranış Kodeksi içinde açıklanmasını istediğiniz konularla ilgili bağlı çalıştığınız amirizden, insan kaynakları departmanından, hukuk departmanından veya uyum (compliance) koordinatörünüzden yardım isteyebilirsiniz. Söz konusu departmanların iletişim bilgilerine Continentalin intranet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yürürlükteki hukuk kurallarının ve buna bağlı olarak da Continental Davranış Kodeksinin ihlali, sadece cezai yaptırıma, para cezalarına ve itibar kaybına neden olmakla kalmaz, şirket çalışanları açısından şahsi sonuçlar doğurur. Continental Şirketler Grubunda Continental AG yönetim kurulu veya diğer kurumsal organlar tarafından düzenlenen şirket içi kılavuzlar, direktifler ve rehberler uyulması gereken kurallar bütününü oluşturur. 3. Davranışlarımızdan Sorumluluk Tüm tutum ve davranışlarımızdan bireysel olarak sorumlu olduğumuzun ve Continental`i etkileyecek tüm konularda en sağduyulu kararı vermek zorunluluğunun bilincindeyiz. Bağlı çalıştığınız amirinizden aldığınız bir talimata ilişkin kaygılarınız varsa, insan kaynakları departmanı, hukuk departmanı, compliance departmanı veya compliance koordinatörüyle iletişime geçebilir ve bu talimatın Continental Davranış Kodeksiyle bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz. 4. Hukuk ları, Düzenlemeler, Continental Kurumsal Prensipleri, lar ve Talimatlar Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde yürürlükte olan hukuk kurallarına uymak ve Continental`in tüm kurumsal prensiplerine, kurallarına ve talimatlarına, şirket içi tüm prensiplere ve kılavuzlara uygun hareket etmek görevimizdir. Yürürlükteki tüm hukuk kurallarına ve düzenlemelerine uyum zorunludur. Ancak hukuk kuralları muhtelif olduğu ve ülkeden ülkeye farklılaştığı için, tüm bu kuralları Continental Davranış Kodeksi altında bir bir saymak mümkün değildir. Bir davranışın Continental Davranış Kodeksi ile bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda tereddütünüz olursa, hukuk departmanınızla veya compliance departmanıyla iletişime geçiniz Bir şirket içi kılavuz veya kural söz konusu ise ilgili bölüme başvurunuz. Continental kılavuz ve şirket içi direktiflerden örnekler Continental kılavuzlarından yararlanabileceğiniz konular aşağıda örnek olarak sayılmıştır: q imza sirküleri q mali yatırımlar q evrak koruma ve saklama q şirket içi talimatnameler q ürün güvenliği q bilgi güvenliği Bu kılavuzlara intranetten ulaşabilirsiniz (bkz. Corporation > Finance & Controlling > Continental Guidelines) Örnek 1 Bir tedarikçinizle anahtar üretimi için kullanılacak plastik mahfaza alımı icin sözleşme yapmayı planlıyorsunuz. Sözleşme pazarlığı oldukça zorlu geçiyor ve süreç uzuyor. Bir müşteriyle de ürünü iki ay sonra teslim etmek üzere anlaşmıştınız. Ürünü söz verilen tarihte teslim edebilmek için imza ve onay sürecini atlayıp tedarik sözleşmesini doğrudan kendiniz imzalamayı düşünüyorsunuz. Üzerinizde zaman baskısı dahi olsa Continental`in sözleşmelerde imza yetkisine ilişkin düzenleme içeren P 20.1 (eski adıyla VR 11) kılavuzunu göz önüne alarak değerlendirme yapmalısınız. Burada her zaman dört göz ilkesini (four eye principle) dikkate alınız. 6 7

5 Örnek 2 Continentalin bir tesisinde güvenlik standartlarına uyulmadığı kanaatindesiniz. Bu durumda nasıl davranmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Örnek Satış departmanı için satış müdürü olarak işe alınmak üzere bir aday arayışı içindesiniz. Satış görevinin bir erkek işi olduğunu düşündüğünüzden sadece erkek adaylardan gelen başvuruları dikkate almayı planlıyorsunuz. Sadece erkek adayların başvurularının dikkate alınması veya bayan adayların başvurularının sırf cinsiyetleri nedeniyle reddedilmesi cinsiyete dayalı ayrımcılık anlamına gelir. Adayla ilgili karar, cinsiyet gözardı edilerek, adayın vasıflarına, özelliklerine, deneyimlerine ve pozisyonun gerektirdiği temel özelliklere sahip olup olmadıklari kriterine göre verilmelidir. Bu standardı yerine getirmekle yükümlü olan departmanla veya çevre, iş güvenliği ve sağlığı sorumlusuyla, kalite departmanıyla veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçip bu konunun incelenmesini talep ediniz. 5. Ayrımcılık ve Tacizin Önlenmesi Continental`in dünyadaki tüm iş ilişkilerinde benimsediği çeşitlilikle gurur duyuyoruz. Fiili ve potansiyel tüm iş arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kim olursa olsun iş ilişkisi içinde bulunduğumuz her kişiye eşitlik ve saygı çerçevesinde, cinsiyete, yaşa, ırka, ten rengine, etnik veya ulusal kökene, vatandaşlığa, dine veya dini inanışlara, fiziksel veya ruhsal engele, gazilik statüsüne, cinsel tercih veya hukukun koruduğu her türlü niteliğe dayalı ayrımcılıktan uzak davranıyoruz. Her çalışana nitelikleri, yetenekleri ve işle ilgili diğer vasıfları ölçüt alınarak muamele edilmelidir. Her çalışan, saygı çerçevesinde ve karşılıklı iletişime dayalı bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür. Bu kural, çalışanların yanında şirkete iş başvurusunda bulunan herkese işe alım, kiralama, tazminat, yan ödemeler, eğitim, transfer ve iş ilişkisiyle ilgili diğer her tür kayıt ve şart dahil olmak üzere iş ilişkisiyle ilgili tüm konularda uygulanır. 6. Adil Ticari İlişki Continental çalışanları olarak Continental`in tüm müşterilerine, tedarikçilerine ve distribütörlerine adil ve dürüst davranmakla yükümlüyüz. Continental`in ticari menfaatlerine hizmet ederken, Continental`in rakiplerine de adil ve dürüst davranmak ve rakiplerle ve/veya rakiplerin ürünleriyle ilgili asılsız iddialardan, küçük düşürücü ifadelerden haksız rekabete dayalı olarak rakiplere zarar verme amacı taşıyan tüm davranışlardan kaçınmak görevimizdir. 7. Rekabet Hukuku larına Uyum Yürürlükte olan tüm rekabet hukuku kurallarına, ticaret hukuku kural ve düzenlemelerine, örneğin monopol, haksız rekabet, ticari sınırlamalar ve rekabetin kısıtlanması ve rakipler ve müşteriler ile ilişkileri düzenleyen kurallar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tavizsiz şekilde uymak gereğinin bilincindeyiz. Rekabet kuralları ihlalinin, Continental için sözleşmelerin geçersizliği, cezai yaptırımlar, para cezaları ve itibar kaybı anlamına geldiğinin farkındayız. Rekabet hukukuna ilişkin bir konuyla karşılastığımızda derhal kurumsal compliance veya hukuk departmanlarına danışmak görevimizdir. Her kurumsal şirket gibi Continental de faaliyet gösterdiği pazarlarda iş hacmini artırmayı ve alanında en başarılı şirket olmayı hedeflemektedir. Ancak bu hedefe sadece mevcut hukuk ve etik kurallarına uyarak ulaşılmalıdır. Rekabet hukuku kuralları adil rekabeti korumayı ve tüketicinin menfaatlerine hizmet etmeyi amaçlar. Ayrıntılı bilgi için Rekabet Hukukuna Uyum konusundaki Continental Kılavuzuna bakınız (intranet Corporation > Compliance/Law/Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). 8 9

6 8. Yolsuzlukla Mücadele Ticari ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tüm mevzuat ve düzenlemelere, yabancı ülkelerde yürürlükte olanlar da dahil olmak üzere, tavizsiz uymayı kabul ediyoruz. Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, zimmet, irtikap veya hukuka aykırı olarak yapılan ödemeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir kişiye, şirkete, uluslararası bir organizasyona veya kamu kurumuna, bunların verecekleri kararları etkilemek amacıyla ve yürürlükteki kanunlara aykırı olarak herhangi bir ödeme yapmayı veya bunlardan bir kazanç sağlamayı reddediyor ve hiçbir şekilde hoşgörmüyoruz. Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak, Continental in iş ilişkileriyle bir şekilde bağlantılı bir ticari fayda sağlamak amacıyla, rüşvet, hukuka aykırı ödemeler, kickback ödemeler, teşvikler, hediyeler, eğlence veya karşılıksız hizmeti veya diğer her türlü menfaati ne teklif ne arz eder, ne de kabul veya talep ederiz. Yukarıda bahsedilen bağış ve katkılara ilişkin kural, Continental`i veya Continental çalışanlarını kanun koyucuyla, hükümet görevlileriyle veya genel olarak kamuyla yasama ve yürütme politikaları konusunda iletișim kurmalarından alıkoymaz. Örnek 1 Bir otomotiv üreticisi sizden lastik tedarik etmek için fiyat teklifi istiyor. Bu müşterinin rakiplerinizden de fiyat talep ettiğini biliyorsunuz. Rakiplerin sizden daha cazip bir fiyat teklif edeceğini ve bu nedenle müşterinin tercihini rakiplerden yana kullanacağını da tahmin ediyorsunuz. Otomotiv üreticisinin satın alma departmanı çalışanlarını ve çalışanların ailelerini seyahat ve konaklama masrafları karşılanacak şekilde bir spor etkinliğine davet ederek Continental ile yapacakları işbirliğinin kendilerine getireceği faydayı farketmelerini istiyorsunuz. Davet doğrudan otomotiv üreticisi çalışanlarını, ticari kararlarını Continental`i tedarikçi olarak seçme yönünde etkilemek amacı taşıdığından yolsuzluk olarak nitelendirilir. Bu nedenle bu tür bir davetten kaçınılmalıdır. Ayrıntı için lütfen Continental Yolsuzluk Kılavuzuna bakınız. Yolsuzluğun Continental`in itibarını zedelediğinin ve yolsuzlukla mücadele kurallarına uymamanın sözleșmelerin geçersizliği, cezai yaptırımlar ve para cezaları ile sonuçlanacağının bilincindeyiz. Yolsuzluk, kişinin kendisine, tüzel veya özel kişiler tarafından verilen gücü veya güveni, bu gücü veya otoriteyi kullanarak ve üçüncü kişilerden haksız menfaat edinme karşılığında kötüye kullanmasıdır. Teşvik, hediye veya karşılıksız hizmet almak ve vermek günlük iş hayatının bir parçası olabilir. En sık rastlanan karşılıksız hizmetler yemekler ve etkinlik davetleridir. Sağlanan bu tür faydaların kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin ayrıntılar için Continental Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzuna bakınız (intranette Corporation > Compliance/Law/Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). Örnek 2 Continental Çin`de yeni bir lastik üretim fabrikası açmayı planlıyor. Yeni tesislerin inşası için Çin`deki makamlardan bazı izinler ve imtiyazlar alınması gerekiyor. Evrakın gelmesini bir kaç ay bekledikten sonra sizin başvurunuzdan sorumlu olan Çin`deki idari kurum çalışanına bazı ödemeler yapmanın izin sürecini hızlandırabileceğini düşünüyorsunuz. Talep ettiğiniz izin hukuken hakkınız dahi olsa, karar alma sürecine bu şekilde yapılacak bir etkinin rüșvet olarak değerlendirileceğini (bazı ülkelerin mevzuatlarına göre) unutmayınız. Ayrıntı için lütfen Continental Yolsuzluk Kılavuzuna bakınız. Örnek 3 Satınalma departmanında çalışıyorsunuz ve beraber çalıșmayı düșündüğünüz ticari temsilci size şu özel teklif te bulunuyor: Siz bu temsilciden bazı hizmetleri rakiplerinin vereceği fiyattan daha yüksek bir fiyata alacaksınız ve onun fiyatı ile rakibin fiyatı arasındaki fark, Cayman adasındaki bir banka hesabına yatırılacak. Bu hesaba giriş yapabilecek tek kişi siz olacaksınız. Bu durumda nasıl davranmanız gerektiği konusunda tereddütünüz var

7 Yapmanız gereken, karşı tarafa bu tür davranışın yürürlükteki mevzuata ve Continental Davranış Kodeksine aykırı olduğunu açıklayıp bu özel teklifi reddetmektir. Ayrıca derhal bağlı çalıştığınız amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, compliance koordinatörüne veya iç denetim departmanına durumu bildirmelisiniz. Örnek 4 Satış departmanında çalışıyorsunuz. Piyasadaki çeşitli rakip ürünler nedeniyle sizin ürününüzün satışında bazı zorluklar ortaya çıktı. Bir müşteriniz kendisine belirli bir indirim yapmanız karșılığında sizden ürün almak istiyor ve söz konusu tutar, vermeye yetkili olduğunuz indirim marjının içinde yer alıyor. Daha sonra da olağan fiyat ve indirimli fiyat arasındaki farkın nakit olarak paylaşmanızı öneriyor. Bu durumda ne yapmalısınız? Yapmanız gereken, karşı tarafa bu tür davranışın yürürlükteki mevzuata ve Continental Davranış Kodeksine aykırı olduğunu açıklayıp bu teklifi reddetmektir. Ayrıca derhal bağlı çalıştığınız amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, compliance koordinatörüne veya iç denetim departmanına durumu bildirmelisiniz. 9. Menfaat Çatışması Continental, çalıșanların iș hayatının dıșında Continental`in ve/veya Continental`in kurumsal imajiyla çatıșmayacak veya bu imaja ters düșmeyecek özel faaliyetlerde bulunma haklarına saygı gösterir. Bu kural, Continental`inkilerle doğrudan veya dolaylı olarak çatıșabilecek veya Continental`deki görevlerinizi tam anlamıyla yerine getirmenize engel olacak mali veya ticari menfaat ilișkileri kurmaktan kaçınmayı da kapsar. Aşağıdaki durumlarda menfaat çatışmasından bahsedilebilir: q Continental`deki ișinin yanında eș zamanlı olarak başka bir şirkette de çalışıyor olmak, özellikle ikinci şirket rakip veya tedarikçi şirket ise, (veya bu șirketin yakın gelecekte rakip veya tedarikçi şirket olma ihtimali varsa), q Bir akrabanızın pay sahibi olduğu veya yönetiminde görev aldığı bir şirketle Continental çalıșanı olarak ticari ilişki içinde bulunmak, q Continental in tedarikçisi veya müșterisi olan bir șirket üzerinde önemli mali menfaat sahibi olmak veya șirketin yönetiminde yer almak, q Continental`in satın aldığı malzeme, ekipman ve teçhizatın spekülasyonu veya satıșı ile uğrașmak veya Continental`in sattığı ürünlerin kendi hesabına satıșını yapmak, Özel menfaatlerimiz ve kişisel değerlendirmelerimiz Continental`in menfaatleri doğrultusunda vermemiz gereken kararları etkilememelidir. q Continental`in hizmet, malzeme, ekipman veya teçhizat aldığı veya Continental`in iș ilișkisi içinde olduğu müșterilerden veya kișilerden ya da șirketlerden borç para almak, Bu nedenle kişisel menfaatlerimiz ve Continental`in ticari menfaatlerinin çatışacağı durumlardan ve faaliyetlerden kaçınmak görevimizdir. Bir menfaat çatıșması ihtimali olması halinde durumu amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, uyum (compliance) koordinatörüne veya iç denetim departmanına bildirmelisiniz. q Continental`in Yolsuzluk Kılavuzu ile bağdașmayan faaliyetlerde bulunan șirket dıșındaki bir organizasyondan veya bir kurumdan bir hediye kabul etmek veya fayda sağlamak. Bu liste sınırlayıcı değildir

8 Örnek 1 Continental yeni bir tedarikçi arayisi içindedir. Seçilen tedarikçi firma erkek kardeșiniz tarafından yönetilmektedir. Erkek kardeșinizin șirketiyle sözleșme ilișkisi içine girmek Continental için kabul edilebilir bir durum olabilir. Ancak bu konudaki kararınızın ticari partnerinizle olan ilișkinizin etkisi altında verilmediğinden emin olunuz. Bu kararı tek bașınıza değil, amirinize hukuk deparmanına veya kurumsal compliance departmanına danıșarak veriniz. Örnek 2 Continental`in bir tedarikçisi hatalı ürünler teslim ediyor ve siz de bu durumu farkediyorsunuz. Ürünle ilgili garanti süresinin de henüz dolmadığını da biliyorsunuz. Ancak tedarikçi șirket kız kardeșinize ait olduğundan üründeki bu hataların gözardı edilebilir olduğu kanaatindesiniz. Bu konudaki kararınızı ticari partnerinizle olan ilișkinizin etkisi altında vermemelisiniz ve kararı verirken Continental`in menfaati doğrultusunda hareket etmelisiniz. Tedarikçi șirketin kızkardeșinize ait olduğu gerçeğinden bağımsız olarak, hatalı ürün konusunda atacağınız adımlarla ilgili amirinize veya hukuk departmanına danıșabilirsiniz. 11. İş güvenliği ve Sağlığı, Çevre Koruması, Ürün Güvenliği İş güvenliği ve sağlığı iş hayatımızın önemli bir parçasını oluşturur. İş güvenliği ve sağlığı önlemlerini almak, konuyla ilgili düzenlemelere, iș talimatlarına uymak ve hukuken zorunlu tutulan tüm koruyucu ekipmanı kullanmak görevimizdir. Ürünlerimizle ve çevreyle ilgili sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Güvenli ürün geliștirmek ve imal etmeyi taahhüt ediyoruz. Ürünlerimiz ve üretim sürecimizde özellikle kaynakların sürdürülebilir kullanımına, çevre ve iklim korumasına katkıda bulunuyoruz. Ürün, ürün kalitesi ve ürün performansını düzenleyerek ve enerji, su, hammadde ve malzemeyi tasarruflu tüketerek çevre kaynaklarının korunması konusunda çaba gösteriyoruz. Örnek İș esnasında güvenlik kaskı takmanız ve iş güvenliği ayakkabısı giymenizin zorunlu tutulduğu bir göreviniz var. Bir gün iş güvenliği ayakkabısı giymeyi unutuyorsunuz. Giyinme odasına geri dönüp ayakkabıları giymeli misiniz? Tüm çalıșanlardan güvenlik kurallarına ve bu Davranıș Kodeksine uymaları ve görevin yerine getirilmesi için zorunlu tutulan koruyucu ekipmanı giymeleri beklenir. Bu nedenle geri dönüp ișe bașlamadan iş güvenliği ayakkabısı giymeniz gerekir. 10. Continental`in Şirket Mallarının Kullanımı 12. Veri Koruması ve Bilișim Teknolojisi Güvenliği Continental`e ait tüm șirket mallarını dikkatle ve sorumluluk bilinciyle kullanmakla yükümlüyüz. Yerel Continental politikaları izin vermedikçe, șirket mallarını sadece ticari ilișkilerimiz için kullanabilme yetkisine sahibiz. Veri korumasına ve bilișim teknolojisine ilișkin yürürlükteki tüm mevzuata ve düzenlemelere ve tüm Continental kurallarına ve kılavuzlarına uymakla yükümlüyüz. Continental`in şirket malları, şirkete ait maddi varlıkların yanında, Continental tarafindan üretilen tüm ürünleri, üretim ve büro ekipmanlarını, aletleri, tesisleri ve araçları, know how ve fikri mülkiyet hakları gibi gayri maddi varlıkları ifade eder. Bilișim teknolojisi güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinin, verilerin kaybolması, gizli bilgilerin ve ticari sırların ifșa edilmesi, çalınması veya kötüye kullanılması gibi ciddi sonuçları vardır. Bu nedenle veri korumasıyla ilgili sorularda Continental`in veri koruması ve bilișim teknolojisi görevlileri veya insan kaynakları departmanıyla iletișime geçiniz

9 13. Gizli Bilgi Gizli iș bilgisinin ve ticari sırların korunması ( Gizli Bilgi ) Continental`in menfaati ve bașarısı için vazgeçilmezdir. Continental`in ticari faaliyetleri kapsamında kazanılan gizli bilgilerin tavizsiz șekilde korunmasını sağlamak, kötü niyetle kullanılmasını veya diğer çalıșanlara veya üçüncü kișilere ifșa edilmesini önlemek görevimizdir. Gizli bilgileri doğru olmayan șekilde kullandığımız veya ifșa ettiğimiz takdirde, bu kullanım veya ifșadan șahsen bir yarar elde etmemiș dahi olsak, hakkımızda iș ilișkisinin feshine kadar gidebilecek disiplin önlemlerinin alınabileceğinin farkındayız. Continental`den ayrılmamız halinde gizli bilgileri kullanmamız veya ifșa etmemiz yasaktır ve tüm bu varlıkları eksiksiz olarak şirkete teslim etmemiz zorunludur. Bu sayılanlar sınırlayıcı değildir. Bunların ötesinde tedarikçilerimizin, müșterilerimizin ve iș ilișkisi içinde olduğumuz diğer herkesin sahip olduğu gizli bilgiye saygı gösterip bunları sadece yürürlükteki mevzuat ve/veya sözleșme yükümlülüklerimiz çervevesinde kullanmayı kabul ediyoruz. Gizli iș bilgisi, sözleșme hükümleri, her tür ticari, mali, fikri mülkiyete ilișkin, müșteriyle ilgili ve teknik bilgi, bir iș ilișkisine dayanarak ticari partnerlerin birbirlerine ifșa ettikleri bilgi veya ürünlerin tanımlanması, geliștirilmesi, pazarlaması, satıșı, üretimi ve dağıtımı konusundaki bilgi de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgi ve verileri kapsar. Kamuya açık araçlarla ulașılabilen bilgiler bu kuraldan muaftır. Gizli iș bilgisi örneğin personel, masraf, fiyat listesi ve satıș bilgisi, tahsilat poliçeleri, raporlar, mali durum tabloları, ücretler ve ticari operasyonlar konusundaki bilgileri de kapsar. Gizli iș bilgisi, bilginin sözlü, yazılı ve elektronik ortamda açıklanmasından ve bilginin veya verinin depolandığı araçtan bağımsız olarak maddi bir varlığa bağlı veya maddi varlığı olmayan bir bellekte depolanmıș bir halde tanımlanır. Örnek 1 Tedarikçi A ile bir kaç yıldır bir sözleșme ilișkisi içindesiniz. Tedarik edilen ürünün kalitesi tatmin edici de olsa bu sözleșmeyi feshedip, aynı ürünü daha düșük bir fiyata satan tedarikçi B`den almayı planlıyorsunuz. Tedarikçi B ürünün kalitesi ile ilgili bazı sorunları çözebilmek için sizden tedarikçi A`dan aldığınız ayrıntılı teknik dokümanları istiyor. Müșteriniz de ürünün kalite probleminin derhal çözülmesi için talep ediyor ancak tedarikçi B`nin bu isteğini yerine getirip getirmemek konusunda tereddütleriniz var. Söz konusu teknik dokümanlar gizli bilgi olarak nitelendirilebiliyorsa, bu bilgileri tedarikçi B`ye ifșa etmeniz veya onunla paylașmanıza izin verilmez. Bu dokümanların gizli bilgi olup olmadığı konusu Continental ve tedarikçi A arasındaki sözleșmeye göre veya sizinle Continental arasında aktedilen gizlilik sözleșmesine göre belirlenir. Örneğin Continental, tedarikçi A ile bu bilginin ifșa edilmesini yasaklayan ile bir gizlilik sözleșmesi yapmıș veya bir gizlilik șartı içeren sözleșme hükmü imzalamıș olabilir. Ayrıca teknik dokümanların kullanımına telif veya patent hukukundan kaynaklanan sebeplerle izin verilip verilmediği konusunun değerlendirilmesi de gerekir. Örnek 2 Continental, bir potansiyel müșterisi tarafından düzenlenen bir elektronik ihaleye katılıyor. Teknik bir hata nedeniyle rakip șirketin ihale teklifi yanlıșlıkla Continental`e de gönderiliyor. Elde edilen bu dosyayı açıp açmamak konusununda kararsızsınız. Dosyayı kesinlikle açmayınız ve sahibine geri gönderiniz. Örnek 3 Bir iș seyahatiniz esnasında dizüstü bilgisayarınızla çalıșıyorsunuz. Birden uçakta yanınızda oturan kișinin sizin bilgiyasarınızla ilgilendiğini, ekrana bakıp bazı notlar aldığını farkediyorsunuz

10 Bilgiyasarınızda çalıșmayı derhal bırakıp, çalıșmanızı yalnız olduğunuz bir ortam olușana kadar erteleyiniz. uygulanan ambargo kuralları vardır. Continental`in ABD`de yerleșik bir șirketinin çalıșanı olarak ABD`den İsrail ve Küba`ya mal satmak istiyorsunuz ancak bunun yasal olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? 14. İthalat ve İhracat ları Continental çalıșanları olarak yürürlükte olan tüm ithalat ve ihracat kurallarına yaptırımlar, ambargolar ve diğer kurallar ve düzenlemeler, bakanlar kurulu kararları ve politikaları, Continental Yönetim Kurulunun ticari malların ve teknolojinin nakli ve tașımasına ilișkin kararları da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uymakla yükümlüyüz. lar Continental ürünlerinin, yazılımlarının ve teknolojilerinin lisans koșulları, ambargolar ve diğer sınırlamalar nedeniyle, belirli ülkelere nakli veya gönderilmesinin mümkün olmadığı durumlarla karșılașılabilir. İhracat denetimi departmanına veya hukuk departmanına bu konuyu danıșınız. Arap ambargosu Amerika Birleșik Devletleri kurallarını ihlal ettiğinden Arap ambargosu doğrultusunda hareket etmeniz mümkün değildir ve ABD`deki diğer ihracat mevzuatına uymak koșuluyla ABD den İsrail`e mal tedarik etmeniz konusunda bir engel yoktur. Küba`ya uygulanan Amerika Birleșik Devletleri ambargosu nedeniyle Küba`ya mal sevketmek mümkün değildir. 15. Continental Davranıș Kodeksi İhlallerinin Bildirilmesi Continental Davranıș Kodeksi ihlalleri, Continental Compliance ve Yolsuzlukla Mücadele Yardım hattına bildirilir. Bir ihracat veya ithalat kuralının açık olmadığı veya soru ișareti yarattığı durumlarda, konuyu departmanınızdaki ihracat denetiminden sorumlu kișiye (ihracat denetimi), hukuk departmanına veya uyum (compliance) departmanına danıșınız. Örnek 1 Bir müșteriniz ihracat sınırlamaları olan bir ülkedeki tanımadığınız bir șirkete mal göndermenizi talep ediyor. Bu talebe nasıl bir cevap vermeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. İhracat denetimi departmanına bu konuyu danıșınız. Malın tașınabilirliği, niteliğine, nasıl ve kim tarafından kullanılacağı gibi bir çok faktöre bağlıdır. Örnek 2 İsrail`e karșı uygulanan bir Arap ambargosu mevcuttur. Amerika Birleșik Devletleri`nde Arap ambargosuyla uyumlu olarak ticaret yapmayı yasaklayan düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dıșında yine ABD`de belirli ülkelere karșı 18 19

11 Continental Aktiengesellschaft Vahrenwalder Str Hanover Germany For all its subsidiaries

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Çalışma Kuralları 001000 REV AN

Çalışma Kuralları 001000 REV AN Çalışma Kuralları 001000 REV AN İçindekiler Boston cientific'in Misyonu Boston cientific, tüm dünyada hastaların sağlığını iyileştiren yenilikçi tıbbi çözümlerle yaşamları dönüştürmeye kendini adamıştır.

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek .1 .2 MÜKEMMELLİK yaptığımız her şeyde başarı kazanmak DÜRÜSTLÜK her zaman doğru olanı yapmak ÖZVERİ müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek YENİLENME her zaman yaratıcılık ve ustalıkla

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices STANDARTLAR I UYGULAMAK Standartlar çerçevesinde sorumluluklarınızı bilerek ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bize bildirerek şirkete yardımcı olacağınıza inanıyoruz.

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18 Talepkar

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İş Davranış Kurallarımız

İş Davranış Kurallarımız İş Davranış Kurallarımız 2 DOĞRU OLANI YAPIN ŞİRKETİMİZİN DEĞERLERİ VE AMAI DOĞRULTUUNDA HAREKET EDERKEN, AĞDUYU VE MANTIK ÇERÇEVEİNDE DOĞRU KARARLAR VEREEĞİNİZ KONUUNDA İZE GÜVENİYORUZ. YARDIMA İHTİYAÇ

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı