Continental Davranış Kodeksi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Continental Davranış Kodeksi 2012"

Transkript

1 Continental Davranış Kodeksi 2012

2 Önsöz Bu Continental Davranış Kodeksi ile iyi niyet, dürüstlük ve hukuka saygı gibi etik kuralların nasıl uygulanacağının çerçevesini yeniden çizdik, ki bu vizyonumuza, misyonumuza ve BASICS`de özetlenen diğer dört kurumsal değere (Güven, Kazanma Hırsı, Davranış Özgürlüğü ve Bağlılık) dayanır. Tüm hukuki düzenlemelere ve Continental AG ve tüm bağlı ortaklıklarında uygulanan iç kurallara bağlılık zaten Şirket olmanın bir şartı ve kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. Değerlerimizden biri Güvendir. Güven doğruluğu, dürüstlüğü ve yolsuzluktan uzak olmayı gerektirir. Hukuk dışı ve sorumsuz davranışlar Şirketimize zarar verir, bize olan güveni zedeler ve olumlu itibarımızı riske atar, ki bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. İhlalleri devamlı araştırıyoruz ve bunu yaparken sıfır tolerans prensibini uyguluyoruz. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz ile global rekabete dahil olduk ve kazanmak istiyoruz. Ancak bunu adil olarak başarmak istiyoruz. Bu, Continental Kazanma Hırsıdır. Davranış Kodeksi ve Uyum (Compliance) organizasyonumuzla özgürlüğünüzü kısıtlamayı değil, size nasıl mevzuata, düzenlemelere ve Continental kurallarına uygun olarak davranacağınızı göstermek istiyoruz. Bu yolda Şirketin ve her bir çalışanının uğrayabileceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Davranış Kodeksi aracılığıyla bir çerçeve oluşturarak ve compliance organizasyonumuz aracılığıyla sorumluluk alanlarınızda size danışmanlık yaparak ve sizi destekleyerek önleyici bir işlev üstleniyoruz. Bu yöntemlerle sizi her türlü belirsizlikten Helmut Matschi José A. Avila Heinz-Gerhard Wente kurtarmayı ve yetkinizi desteklemeyi hedefliyoruz, ki bu da Bağlılık söylemimizin bir göstergesidir. Continental Davranış Kodeksi kurumsal kültürümüzün temel parçasıdır. Bu nedenle uygulanmalıdır ve gözetilmelidir. Bu temelde beraber çalışırken örnek davranış kuralları ve şekillerinin sıra dışı ekonomik performansımızı tamamlamakla Dr. Elmar Degenhart Elke Strathmann Wolfgang Schäfer kalmayıp, bunları yarattığını ve uzun soluklu olmalarını sağladığını göstermeliyiz. Continental Yönetim Kurulu 10 Eylül 2012 Dr. Ralf Cramer Nikolai Setzer 2 3

3 I. Giriş Continental tüm iş ilişkilerinde çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve rakipler dahil olmak üzere tüm paydaşlarına karşı iyi niyet ve dürüstlük çerçevesinde davranmayı ilke edinmiştir. Continental global pazarlardaki hukuki ve kültürel farklılıkları tanır ve bunlara saygı gösterir. Bu davranış kuralları (bundan sonra Continental Davranış Kodeksi olarak anılacaktır) Continental`in dünya çapındaki tüm ticari ilişkilerinin temeli olarak kabul edilecek standartları THE BASICS`e ek olarak belirler. Continental Davranış Kodeksi, her bir şirket çalışanının, yöneticisinin, genel müdürünün ve Continental AG yönetim kurulu üyesinin kendi işlem ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini öngörür ve çalışanlar için günlük iş ilişkilerinde izleyecekleri bir kılavuz işlevi üstlenir. Ayrıca bu kurallar Continental`in ticari ilişkisinde benimsediği etik amaçları ve prensipleri gösterir. II. lar, lar ve Örnekler Continental Davranış Kodeksi, tüm çalışanlar, yönetici pozisyonundaki çalışanlar, genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri açısından bağlayıcıdır (bundan sonra bu kişiler biz, bizim, kendimizin, siz, sizin, kendinizin ve bizi/bize olarak da ifade edilecektir). Continental Davranış Kodeksi, Continental Şirketler Grubunun tüm tüzel kişilerinde, şirketin hukuki niteliği veya şirketin yasal ikametgahının bulunduğu veya faaliyet gösterdiği veya fillen bulunduğu ülkeden bağımsız olarak uygulanır. Continental Davranış Kodeksi şirketin ve şirket organlarının tüm çalışanları açısından pozisyon, görev ve istihdam düzeyi gözetilmeksizin bağlayıcıdır. Örnek Continental Davranış Kodeksi hiçbir sınırlama olmaksızın Continental Automotive GmbH, Almanya, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Çek Cumhuriyeti, Continental Tyres Ltd., UK, Continental Tyre South Africa (Pty.) Ltd., Güney Afrika, Continental Tire the Americas, LLC, Amerika Birleşik Devletleri, ve Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd., Çin şirketlerine, bu şirketlerin tüm çalışanlarına ve şirket organlarının tüm üyelerine uygulanır. Continental Davranış Kodeksi, şirket çalışanları olarak uymamız gereken temel kuralları ve bunlara ilişkin açıklama ve örnekleri içerir. ve örnekler sınırlı sayıda değildir ve sadece tasvir edici amaç taşırlar. 1. Uygulama Continental Davranış Kodeksi tüm Continental AG ve Continental AG nin tüm bağlı ortaklıklarında, azınlık payına sahip olunan şirketler de dahil olmak üzere, Continental Şirketler Grubunun yönetim hakları açısından üzerinde kontrol sahibi olduğu tüm şirketlerde (bundan sonra sadece Continental veya Continental Şirketler Grubu olarak anılacaktır) uygulanır. Kurumsal uyum (compliance) departmanı ulusal düzenlemelerden doğan sebeplerle Continental Davranış Kodeksi üzerinde değişiklik yapabilir. 2. Continental Davranış Kodeksine Uyum Continental Davranış Kodeksi ile belirlenen standartlara uymayı taahhüt ediyoruz. Bu kuralların bağlayıcı olduğunu biliyor ve günlük iş hayatımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Continental Davranış Kodeksinin ihlaline Continental tarafından göz yumulmayacağının bilincindeyiz. Continental Davranış Kodeksinin ihlalinin yürürlükteki ulusal mevzuatın da ihlali anlamına gelebileceğinin bilincindeyiz. Continental Davranış Kodeksi ihlalinin iş ilişkisinin feshine kadar varabilecek disiplin sonuçları olacağının farkındayız. Continental Davranış Kodeksi karşınıza çıkabilecek her sorunla ilgili hükümler içermez, sadece günlük iş hayatında size yol gösterecek temel ve bağlayıcı prensipleri gösterir. 4 5

4 Continental Davranış Kodeksinin bir konuya açıklık getirmediğini ve bazı soru işaretleri yarattığını düşündüğünüz durumlarda, konuyu muhakame etmek ve sağduyu ile karar vermek sizin görevinizdir. Continental Davranış Kodeksi içinde açıklanmasını istediğiniz konularla ilgili bağlı çalıştığınız amirizden, insan kaynakları departmanından, hukuk departmanından veya uyum (compliance) koordinatörünüzden yardım isteyebilirsiniz. Söz konusu departmanların iletişim bilgilerine Continentalin intranet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yürürlükteki hukuk kurallarının ve buna bağlı olarak da Continental Davranış Kodeksinin ihlali, sadece cezai yaptırıma, para cezalarına ve itibar kaybına neden olmakla kalmaz, şirket çalışanları açısından şahsi sonuçlar doğurur. Continental Şirketler Grubunda Continental AG yönetim kurulu veya diğer kurumsal organlar tarafından düzenlenen şirket içi kılavuzlar, direktifler ve rehberler uyulması gereken kurallar bütününü oluşturur. 3. Davranışlarımızdan Sorumluluk Tüm tutum ve davranışlarımızdan bireysel olarak sorumlu olduğumuzun ve Continental`i etkileyecek tüm konularda en sağduyulu kararı vermek zorunluluğunun bilincindeyiz. Bağlı çalıştığınız amirinizden aldığınız bir talimata ilişkin kaygılarınız varsa, insan kaynakları departmanı, hukuk departmanı, compliance departmanı veya compliance koordinatörüyle iletişime geçebilir ve bu talimatın Continental Davranış Kodeksiyle bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz. 4. Hukuk ları, Düzenlemeler, Continental Kurumsal Prensipleri, lar ve Talimatlar Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde yürürlükte olan hukuk kurallarına uymak ve Continental`in tüm kurumsal prensiplerine, kurallarına ve talimatlarına, şirket içi tüm prensiplere ve kılavuzlara uygun hareket etmek görevimizdir. Yürürlükteki tüm hukuk kurallarına ve düzenlemelerine uyum zorunludur. Ancak hukuk kuralları muhtelif olduğu ve ülkeden ülkeye farklılaştığı için, tüm bu kuralları Continental Davranış Kodeksi altında bir bir saymak mümkün değildir. Bir davranışın Continental Davranış Kodeksi ile bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda tereddütünüz olursa, hukuk departmanınızla veya compliance departmanıyla iletişime geçiniz Bir şirket içi kılavuz veya kural söz konusu ise ilgili bölüme başvurunuz. Continental kılavuz ve şirket içi direktiflerden örnekler Continental kılavuzlarından yararlanabileceğiniz konular aşağıda örnek olarak sayılmıştır: q imza sirküleri q mali yatırımlar q evrak koruma ve saklama q şirket içi talimatnameler q ürün güvenliği q bilgi güvenliği Bu kılavuzlara intranetten ulaşabilirsiniz (bkz. Corporation > Finance & Controlling > Continental Guidelines) Örnek 1 Bir tedarikçinizle anahtar üretimi için kullanılacak plastik mahfaza alımı icin sözleşme yapmayı planlıyorsunuz. Sözleşme pazarlığı oldukça zorlu geçiyor ve süreç uzuyor. Bir müşteriyle de ürünü iki ay sonra teslim etmek üzere anlaşmıştınız. Ürünü söz verilen tarihte teslim edebilmek için imza ve onay sürecini atlayıp tedarik sözleşmesini doğrudan kendiniz imzalamayı düşünüyorsunuz. Üzerinizde zaman baskısı dahi olsa Continental`in sözleşmelerde imza yetkisine ilişkin düzenleme içeren P 20.1 (eski adıyla VR 11) kılavuzunu göz önüne alarak değerlendirme yapmalısınız. Burada her zaman dört göz ilkesini (four eye principle) dikkate alınız. 6 7

5 Örnek 2 Continentalin bir tesisinde güvenlik standartlarına uyulmadığı kanaatindesiniz. Bu durumda nasıl davranmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Örnek Satış departmanı için satış müdürü olarak işe alınmak üzere bir aday arayışı içindesiniz. Satış görevinin bir erkek işi olduğunu düşündüğünüzden sadece erkek adaylardan gelen başvuruları dikkate almayı planlıyorsunuz. Sadece erkek adayların başvurularının dikkate alınması veya bayan adayların başvurularının sırf cinsiyetleri nedeniyle reddedilmesi cinsiyete dayalı ayrımcılık anlamına gelir. Adayla ilgili karar, cinsiyet gözardı edilerek, adayın vasıflarına, özelliklerine, deneyimlerine ve pozisyonun gerektirdiği temel özelliklere sahip olup olmadıklari kriterine göre verilmelidir. Bu standardı yerine getirmekle yükümlü olan departmanla veya çevre, iş güvenliği ve sağlığı sorumlusuyla, kalite departmanıyla veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçip bu konunun incelenmesini talep ediniz. 5. Ayrımcılık ve Tacizin Önlenmesi Continental`in dünyadaki tüm iş ilişkilerinde benimsediği çeşitlilikle gurur duyuyoruz. Fiili ve potansiyel tüm iş arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kim olursa olsun iş ilişkisi içinde bulunduğumuz her kişiye eşitlik ve saygı çerçevesinde, cinsiyete, yaşa, ırka, ten rengine, etnik veya ulusal kökene, vatandaşlığa, dine veya dini inanışlara, fiziksel veya ruhsal engele, gazilik statüsüne, cinsel tercih veya hukukun koruduğu her türlü niteliğe dayalı ayrımcılıktan uzak davranıyoruz. Her çalışana nitelikleri, yetenekleri ve işle ilgili diğer vasıfları ölçüt alınarak muamele edilmelidir. Her çalışan, saygı çerçevesinde ve karşılıklı iletişime dayalı bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür. Bu kural, çalışanların yanında şirkete iş başvurusunda bulunan herkese işe alım, kiralama, tazminat, yan ödemeler, eğitim, transfer ve iş ilişkisiyle ilgili diğer her tür kayıt ve şart dahil olmak üzere iş ilişkisiyle ilgili tüm konularda uygulanır. 6. Adil Ticari İlişki Continental çalışanları olarak Continental`in tüm müşterilerine, tedarikçilerine ve distribütörlerine adil ve dürüst davranmakla yükümlüyüz. Continental`in ticari menfaatlerine hizmet ederken, Continental`in rakiplerine de adil ve dürüst davranmak ve rakiplerle ve/veya rakiplerin ürünleriyle ilgili asılsız iddialardan, küçük düşürücü ifadelerden haksız rekabete dayalı olarak rakiplere zarar verme amacı taşıyan tüm davranışlardan kaçınmak görevimizdir. 7. Rekabet Hukuku larına Uyum Yürürlükte olan tüm rekabet hukuku kurallarına, ticaret hukuku kural ve düzenlemelerine, örneğin monopol, haksız rekabet, ticari sınırlamalar ve rekabetin kısıtlanması ve rakipler ve müşteriler ile ilişkileri düzenleyen kurallar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tavizsiz şekilde uymak gereğinin bilincindeyiz. Rekabet kuralları ihlalinin, Continental için sözleşmelerin geçersizliği, cezai yaptırımlar, para cezaları ve itibar kaybı anlamına geldiğinin farkındayız. Rekabet hukukuna ilişkin bir konuyla karşılastığımızda derhal kurumsal compliance veya hukuk departmanlarına danışmak görevimizdir. Her kurumsal şirket gibi Continental de faaliyet gösterdiği pazarlarda iş hacmini artırmayı ve alanında en başarılı şirket olmayı hedeflemektedir. Ancak bu hedefe sadece mevcut hukuk ve etik kurallarına uyarak ulaşılmalıdır. Rekabet hukuku kuralları adil rekabeti korumayı ve tüketicinin menfaatlerine hizmet etmeyi amaçlar. Ayrıntılı bilgi için Rekabet Hukukuna Uyum konusundaki Continental Kılavuzuna bakınız (intranet Corporation > Compliance/Law/Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). 8 9

6 8. Yolsuzlukla Mücadele Ticari ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tüm mevzuat ve düzenlemelere, yabancı ülkelerde yürürlükte olanlar da dahil olmak üzere, tavizsiz uymayı kabul ediyoruz. Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, zimmet, irtikap veya hukuka aykırı olarak yapılan ödemeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir kişiye, şirkete, uluslararası bir organizasyona veya kamu kurumuna, bunların verecekleri kararları etkilemek amacıyla ve yürürlükteki kanunlara aykırı olarak herhangi bir ödeme yapmayı veya bunlardan bir kazanç sağlamayı reddediyor ve hiçbir şekilde hoşgörmüyoruz. Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak, Continental in iş ilişkileriyle bir şekilde bağlantılı bir ticari fayda sağlamak amacıyla, rüşvet, hukuka aykırı ödemeler, kickback ödemeler, teşvikler, hediyeler, eğlence veya karşılıksız hizmeti veya diğer her türlü menfaati ne teklif ne arz eder, ne de kabul veya talep ederiz. Yukarıda bahsedilen bağış ve katkılara ilişkin kural, Continental`i veya Continental çalışanlarını kanun koyucuyla, hükümet görevlileriyle veya genel olarak kamuyla yasama ve yürütme politikaları konusunda iletișim kurmalarından alıkoymaz. Örnek 1 Bir otomotiv üreticisi sizden lastik tedarik etmek için fiyat teklifi istiyor. Bu müşterinin rakiplerinizden de fiyat talep ettiğini biliyorsunuz. Rakiplerin sizden daha cazip bir fiyat teklif edeceğini ve bu nedenle müşterinin tercihini rakiplerden yana kullanacağını da tahmin ediyorsunuz. Otomotiv üreticisinin satın alma departmanı çalışanlarını ve çalışanların ailelerini seyahat ve konaklama masrafları karşılanacak şekilde bir spor etkinliğine davet ederek Continental ile yapacakları işbirliğinin kendilerine getireceği faydayı farketmelerini istiyorsunuz. Davet doğrudan otomotiv üreticisi çalışanlarını, ticari kararlarını Continental`i tedarikçi olarak seçme yönünde etkilemek amacı taşıdığından yolsuzluk olarak nitelendirilir. Bu nedenle bu tür bir davetten kaçınılmalıdır. Ayrıntı için lütfen Continental Yolsuzluk Kılavuzuna bakınız. Yolsuzluğun Continental`in itibarını zedelediğinin ve yolsuzlukla mücadele kurallarına uymamanın sözleșmelerin geçersizliği, cezai yaptırımlar ve para cezaları ile sonuçlanacağının bilincindeyiz. Yolsuzluk, kişinin kendisine, tüzel veya özel kişiler tarafından verilen gücü veya güveni, bu gücü veya otoriteyi kullanarak ve üçüncü kişilerden haksız menfaat edinme karşılığında kötüye kullanmasıdır. Teşvik, hediye veya karşılıksız hizmet almak ve vermek günlük iş hayatının bir parçası olabilir. En sık rastlanan karşılıksız hizmetler yemekler ve etkinlik davetleridir. Sağlanan bu tür faydaların kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin ayrıntılar için Continental Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzuna bakınız (intranette Corporation > Compliance/Law/Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). Örnek 2 Continental Çin`de yeni bir lastik üretim fabrikası açmayı planlıyor. Yeni tesislerin inşası için Çin`deki makamlardan bazı izinler ve imtiyazlar alınması gerekiyor. Evrakın gelmesini bir kaç ay bekledikten sonra sizin başvurunuzdan sorumlu olan Çin`deki idari kurum çalışanına bazı ödemeler yapmanın izin sürecini hızlandırabileceğini düşünüyorsunuz. Talep ettiğiniz izin hukuken hakkınız dahi olsa, karar alma sürecine bu şekilde yapılacak bir etkinin rüșvet olarak değerlendirileceğini (bazı ülkelerin mevzuatlarına göre) unutmayınız. Ayrıntı için lütfen Continental Yolsuzluk Kılavuzuna bakınız. Örnek 3 Satınalma departmanında çalışıyorsunuz ve beraber çalıșmayı düșündüğünüz ticari temsilci size şu özel teklif te bulunuyor: Siz bu temsilciden bazı hizmetleri rakiplerinin vereceği fiyattan daha yüksek bir fiyata alacaksınız ve onun fiyatı ile rakibin fiyatı arasındaki fark, Cayman adasındaki bir banka hesabına yatırılacak. Bu hesaba giriş yapabilecek tek kişi siz olacaksınız. Bu durumda nasıl davranmanız gerektiği konusunda tereddütünüz var

7 Yapmanız gereken, karşı tarafa bu tür davranışın yürürlükteki mevzuata ve Continental Davranış Kodeksine aykırı olduğunu açıklayıp bu özel teklifi reddetmektir. Ayrıca derhal bağlı çalıştığınız amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, compliance koordinatörüne veya iç denetim departmanına durumu bildirmelisiniz. Örnek 4 Satış departmanında çalışıyorsunuz. Piyasadaki çeşitli rakip ürünler nedeniyle sizin ürününüzün satışında bazı zorluklar ortaya çıktı. Bir müşteriniz kendisine belirli bir indirim yapmanız karșılığında sizden ürün almak istiyor ve söz konusu tutar, vermeye yetkili olduğunuz indirim marjının içinde yer alıyor. Daha sonra da olağan fiyat ve indirimli fiyat arasındaki farkın nakit olarak paylaşmanızı öneriyor. Bu durumda ne yapmalısınız? Yapmanız gereken, karşı tarafa bu tür davranışın yürürlükteki mevzuata ve Continental Davranış Kodeksine aykırı olduğunu açıklayıp bu teklifi reddetmektir. Ayrıca derhal bağlı çalıştığınız amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, compliance koordinatörüne veya iç denetim departmanına durumu bildirmelisiniz. 9. Menfaat Çatışması Continental, çalıșanların iș hayatının dıșında Continental`in ve/veya Continental`in kurumsal imajiyla çatıșmayacak veya bu imaja ters düșmeyecek özel faaliyetlerde bulunma haklarına saygı gösterir. Bu kural, Continental`inkilerle doğrudan veya dolaylı olarak çatıșabilecek veya Continental`deki görevlerinizi tam anlamıyla yerine getirmenize engel olacak mali veya ticari menfaat ilișkileri kurmaktan kaçınmayı da kapsar. Aşağıdaki durumlarda menfaat çatışmasından bahsedilebilir: q Continental`deki ișinin yanında eș zamanlı olarak başka bir şirkette de çalışıyor olmak, özellikle ikinci şirket rakip veya tedarikçi şirket ise, (veya bu șirketin yakın gelecekte rakip veya tedarikçi şirket olma ihtimali varsa), q Bir akrabanızın pay sahibi olduğu veya yönetiminde görev aldığı bir şirketle Continental çalıșanı olarak ticari ilişki içinde bulunmak, q Continental in tedarikçisi veya müșterisi olan bir șirket üzerinde önemli mali menfaat sahibi olmak veya șirketin yönetiminde yer almak, q Continental`in satın aldığı malzeme, ekipman ve teçhizatın spekülasyonu veya satıșı ile uğrașmak veya Continental`in sattığı ürünlerin kendi hesabına satıșını yapmak, Özel menfaatlerimiz ve kişisel değerlendirmelerimiz Continental`in menfaatleri doğrultusunda vermemiz gereken kararları etkilememelidir. q Continental`in hizmet, malzeme, ekipman veya teçhizat aldığı veya Continental`in iș ilișkisi içinde olduğu müșterilerden veya kișilerden ya da șirketlerden borç para almak, Bu nedenle kişisel menfaatlerimiz ve Continental`in ticari menfaatlerinin çatışacağı durumlardan ve faaliyetlerden kaçınmak görevimizdir. Bir menfaat çatıșması ihtimali olması halinde durumu amirinize, hukuk departmanına, compliance departmanına, uyum (compliance) koordinatörüne veya iç denetim departmanına bildirmelisiniz. q Continental`in Yolsuzluk Kılavuzu ile bağdașmayan faaliyetlerde bulunan șirket dıșındaki bir organizasyondan veya bir kurumdan bir hediye kabul etmek veya fayda sağlamak. Bu liste sınırlayıcı değildir

8 Örnek 1 Continental yeni bir tedarikçi arayisi içindedir. Seçilen tedarikçi firma erkek kardeșiniz tarafından yönetilmektedir. Erkek kardeșinizin șirketiyle sözleșme ilișkisi içine girmek Continental için kabul edilebilir bir durum olabilir. Ancak bu konudaki kararınızın ticari partnerinizle olan ilișkinizin etkisi altında verilmediğinden emin olunuz. Bu kararı tek bașınıza değil, amirinize hukuk deparmanına veya kurumsal compliance departmanına danıșarak veriniz. Örnek 2 Continental`in bir tedarikçisi hatalı ürünler teslim ediyor ve siz de bu durumu farkediyorsunuz. Ürünle ilgili garanti süresinin de henüz dolmadığını da biliyorsunuz. Ancak tedarikçi șirket kız kardeșinize ait olduğundan üründeki bu hataların gözardı edilebilir olduğu kanaatindesiniz. Bu konudaki kararınızı ticari partnerinizle olan ilișkinizin etkisi altında vermemelisiniz ve kararı verirken Continental`in menfaati doğrultusunda hareket etmelisiniz. Tedarikçi șirketin kızkardeșinize ait olduğu gerçeğinden bağımsız olarak, hatalı ürün konusunda atacağınız adımlarla ilgili amirinize veya hukuk departmanına danıșabilirsiniz. 11. İş güvenliği ve Sağlığı, Çevre Koruması, Ürün Güvenliği İş güvenliği ve sağlığı iş hayatımızın önemli bir parçasını oluşturur. İş güvenliği ve sağlığı önlemlerini almak, konuyla ilgili düzenlemelere, iș talimatlarına uymak ve hukuken zorunlu tutulan tüm koruyucu ekipmanı kullanmak görevimizdir. Ürünlerimizle ve çevreyle ilgili sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Güvenli ürün geliștirmek ve imal etmeyi taahhüt ediyoruz. Ürünlerimiz ve üretim sürecimizde özellikle kaynakların sürdürülebilir kullanımına, çevre ve iklim korumasına katkıda bulunuyoruz. Ürün, ürün kalitesi ve ürün performansını düzenleyerek ve enerji, su, hammadde ve malzemeyi tasarruflu tüketerek çevre kaynaklarının korunması konusunda çaba gösteriyoruz. Örnek İș esnasında güvenlik kaskı takmanız ve iş güvenliği ayakkabısı giymenizin zorunlu tutulduğu bir göreviniz var. Bir gün iş güvenliği ayakkabısı giymeyi unutuyorsunuz. Giyinme odasına geri dönüp ayakkabıları giymeli misiniz? Tüm çalıșanlardan güvenlik kurallarına ve bu Davranıș Kodeksine uymaları ve görevin yerine getirilmesi için zorunlu tutulan koruyucu ekipmanı giymeleri beklenir. Bu nedenle geri dönüp ișe bașlamadan iş güvenliği ayakkabısı giymeniz gerekir. 10. Continental`in Şirket Mallarının Kullanımı 12. Veri Koruması ve Bilișim Teknolojisi Güvenliği Continental`e ait tüm șirket mallarını dikkatle ve sorumluluk bilinciyle kullanmakla yükümlüyüz. Yerel Continental politikaları izin vermedikçe, șirket mallarını sadece ticari ilișkilerimiz için kullanabilme yetkisine sahibiz. Veri korumasına ve bilișim teknolojisine ilișkin yürürlükteki tüm mevzuata ve düzenlemelere ve tüm Continental kurallarına ve kılavuzlarına uymakla yükümlüyüz. Continental`in şirket malları, şirkete ait maddi varlıkların yanında, Continental tarafindan üretilen tüm ürünleri, üretim ve büro ekipmanlarını, aletleri, tesisleri ve araçları, know how ve fikri mülkiyet hakları gibi gayri maddi varlıkları ifade eder. Bilișim teknolojisi güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinin, verilerin kaybolması, gizli bilgilerin ve ticari sırların ifșa edilmesi, çalınması veya kötüye kullanılması gibi ciddi sonuçları vardır. Bu nedenle veri korumasıyla ilgili sorularda Continental`in veri koruması ve bilișim teknolojisi görevlileri veya insan kaynakları departmanıyla iletișime geçiniz

9 13. Gizli Bilgi Gizli iș bilgisinin ve ticari sırların korunması ( Gizli Bilgi ) Continental`in menfaati ve bașarısı için vazgeçilmezdir. Continental`in ticari faaliyetleri kapsamında kazanılan gizli bilgilerin tavizsiz șekilde korunmasını sağlamak, kötü niyetle kullanılmasını veya diğer çalıșanlara veya üçüncü kișilere ifșa edilmesini önlemek görevimizdir. Gizli bilgileri doğru olmayan șekilde kullandığımız veya ifșa ettiğimiz takdirde, bu kullanım veya ifșadan șahsen bir yarar elde etmemiș dahi olsak, hakkımızda iș ilișkisinin feshine kadar gidebilecek disiplin önlemlerinin alınabileceğinin farkındayız. Continental`den ayrılmamız halinde gizli bilgileri kullanmamız veya ifșa etmemiz yasaktır ve tüm bu varlıkları eksiksiz olarak şirkete teslim etmemiz zorunludur. Bu sayılanlar sınırlayıcı değildir. Bunların ötesinde tedarikçilerimizin, müșterilerimizin ve iș ilișkisi içinde olduğumuz diğer herkesin sahip olduğu gizli bilgiye saygı gösterip bunları sadece yürürlükteki mevzuat ve/veya sözleșme yükümlülüklerimiz çervevesinde kullanmayı kabul ediyoruz. Gizli iș bilgisi, sözleșme hükümleri, her tür ticari, mali, fikri mülkiyete ilișkin, müșteriyle ilgili ve teknik bilgi, bir iș ilișkisine dayanarak ticari partnerlerin birbirlerine ifșa ettikleri bilgi veya ürünlerin tanımlanması, geliștirilmesi, pazarlaması, satıșı, üretimi ve dağıtımı konusundaki bilgi de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgi ve verileri kapsar. Kamuya açık araçlarla ulașılabilen bilgiler bu kuraldan muaftır. Gizli iș bilgisi örneğin personel, masraf, fiyat listesi ve satıș bilgisi, tahsilat poliçeleri, raporlar, mali durum tabloları, ücretler ve ticari operasyonlar konusundaki bilgileri de kapsar. Gizli iș bilgisi, bilginin sözlü, yazılı ve elektronik ortamda açıklanmasından ve bilginin veya verinin depolandığı araçtan bağımsız olarak maddi bir varlığa bağlı veya maddi varlığı olmayan bir bellekte depolanmıș bir halde tanımlanır. Örnek 1 Tedarikçi A ile bir kaç yıldır bir sözleșme ilișkisi içindesiniz. Tedarik edilen ürünün kalitesi tatmin edici de olsa bu sözleșmeyi feshedip, aynı ürünü daha düșük bir fiyata satan tedarikçi B`den almayı planlıyorsunuz. Tedarikçi B ürünün kalitesi ile ilgili bazı sorunları çözebilmek için sizden tedarikçi A`dan aldığınız ayrıntılı teknik dokümanları istiyor. Müșteriniz de ürünün kalite probleminin derhal çözülmesi için talep ediyor ancak tedarikçi B`nin bu isteğini yerine getirip getirmemek konusunda tereddütleriniz var. Söz konusu teknik dokümanlar gizli bilgi olarak nitelendirilebiliyorsa, bu bilgileri tedarikçi B`ye ifșa etmeniz veya onunla paylașmanıza izin verilmez. Bu dokümanların gizli bilgi olup olmadığı konusu Continental ve tedarikçi A arasındaki sözleșmeye göre veya sizinle Continental arasında aktedilen gizlilik sözleșmesine göre belirlenir. Örneğin Continental, tedarikçi A ile bu bilginin ifșa edilmesini yasaklayan ile bir gizlilik sözleșmesi yapmıș veya bir gizlilik șartı içeren sözleșme hükmü imzalamıș olabilir. Ayrıca teknik dokümanların kullanımına telif veya patent hukukundan kaynaklanan sebeplerle izin verilip verilmediği konusunun değerlendirilmesi de gerekir. Örnek 2 Continental, bir potansiyel müșterisi tarafından düzenlenen bir elektronik ihaleye katılıyor. Teknik bir hata nedeniyle rakip șirketin ihale teklifi yanlıșlıkla Continental`e de gönderiliyor. Elde edilen bu dosyayı açıp açmamak konusununda kararsızsınız. Dosyayı kesinlikle açmayınız ve sahibine geri gönderiniz. Örnek 3 Bir iș seyahatiniz esnasında dizüstü bilgisayarınızla çalıșıyorsunuz. Birden uçakta yanınızda oturan kișinin sizin bilgiyasarınızla ilgilendiğini, ekrana bakıp bazı notlar aldığını farkediyorsunuz

10 Bilgiyasarınızda çalıșmayı derhal bırakıp, çalıșmanızı yalnız olduğunuz bir ortam olușana kadar erteleyiniz. uygulanan ambargo kuralları vardır. Continental`in ABD`de yerleșik bir șirketinin çalıșanı olarak ABD`den İsrail ve Küba`ya mal satmak istiyorsunuz ancak bunun yasal olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? 14. İthalat ve İhracat ları Continental çalıșanları olarak yürürlükte olan tüm ithalat ve ihracat kurallarına yaptırımlar, ambargolar ve diğer kurallar ve düzenlemeler, bakanlar kurulu kararları ve politikaları, Continental Yönetim Kurulunun ticari malların ve teknolojinin nakli ve tașımasına ilișkin kararları da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uymakla yükümlüyüz. lar Continental ürünlerinin, yazılımlarının ve teknolojilerinin lisans koșulları, ambargolar ve diğer sınırlamalar nedeniyle, belirli ülkelere nakli veya gönderilmesinin mümkün olmadığı durumlarla karșılașılabilir. İhracat denetimi departmanına veya hukuk departmanına bu konuyu danıșınız. Arap ambargosu Amerika Birleșik Devletleri kurallarını ihlal ettiğinden Arap ambargosu doğrultusunda hareket etmeniz mümkün değildir ve ABD`deki diğer ihracat mevzuatına uymak koșuluyla ABD den İsrail`e mal tedarik etmeniz konusunda bir engel yoktur. Küba`ya uygulanan Amerika Birleșik Devletleri ambargosu nedeniyle Küba`ya mal sevketmek mümkün değildir. 15. Continental Davranıș Kodeksi İhlallerinin Bildirilmesi Continental Davranıș Kodeksi ihlalleri, Continental Compliance ve Yolsuzlukla Mücadele Yardım hattına bildirilir. Bir ihracat veya ithalat kuralının açık olmadığı veya soru ișareti yarattığı durumlarda, konuyu departmanınızdaki ihracat denetiminden sorumlu kișiye (ihracat denetimi), hukuk departmanına veya uyum (compliance) departmanına danıșınız. Örnek 1 Bir müșteriniz ihracat sınırlamaları olan bir ülkedeki tanımadığınız bir șirkete mal göndermenizi talep ediyor. Bu talebe nasıl bir cevap vermeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. İhracat denetimi departmanına bu konuyu danıșınız. Malın tașınabilirliği, niteliğine, nasıl ve kim tarafından kullanılacağı gibi bir çok faktöre bağlıdır. Örnek 2 İsrail`e karșı uygulanan bir Arap ambargosu mevcuttur. Amerika Birleșik Devletleri`nde Arap ambargosuyla uyumlu olarak ticaret yapmayı yasaklayan düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dıșında yine ABD`de belirli ülkelere karșı 18 19

11 Continental Aktiengesellschaft Vahrenwalder Str Hanover Germany For all its subsidiaries

Continental Davranış Kodeksi 2012

Continental Davranış Kodeksi 2012 Continental Davranış Kodeksi 2012 www.continental-corporation.com 2 Önsöz Bu Continental Davranış Kodeksi ile iyi niyet, dürüstlük ve hukuka saygı gibi etik kuralların nasıl uygulanacağının çerçevesini

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

Compliance. TRUMPF Davranış İlkeleri

Compliance. TRUMPF Davranış İlkeleri Compliance TRUMPF Davranış İlkeleri Değerli personelimiz, TRUMPF şirketinde, ürünlerimizde ve süreçlerimizde ve aynı zamanda davranış şeklimizde de örnek olabilecek kalite standardı için çaba sarf ediyoruz.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri Giriş Etik İlkeleri Bu ilkelerde SIG'ye yapılan her türlü referans ATC ve ATCI'yı da içerir. SIG plc bir dizi temel ilkeye sahiptir ve inandığı değerleri korumanın önemli olduğunu düşünmektedir. Çalışanlarının,

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum 1. Amaç Bu Global Çıkar Çatışması Politikası (Global Conflicts of Interest Policy - COI Policy ), Anixter'in Global İş Etiği ve Davranış Politikası'nda ( Etik Politikası ) çıkar çatışmalarıyla ilişkili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama İş Etiği Kuralları 1. Amaç Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( EGCYO veya Şirket ) İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Univar ın yol gösteren ilkeleri

Univar ın yol gösteren ilkeleri Davranış Kuralları Vizyonumuz En iyi kişilerin çalışmak isteyeceği bir şirket. Müşterilerle tedarikçiler arasında benzersiz bir bağlantı sağlayarak, kimyasal dağıtım alanında dünya lideri olmak. 2 Univar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum. 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı

İÇİNDEKİLER. 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum. 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 4 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum 12 1.2. Adil Rekabet Rkbt 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının Çıkar Amaçla Kullanımı 2. ÇIKAR ÇATIŞMALARI 4 5 2.1.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

FİBABANKA SUİSTİMALİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

FİBABANKA SUİSTİMALİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI FİBABANKA SUİSTİMALİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI 01 Kasım 2012 Versiyon 1.0 Mevzuat ve Uyum İÇERİK 1) POLİTİKA ÖZETİ...3 2) POLİTİKA TARİHÇESİ...3 3) AMAÇ...3 4) KAPSAM...3 5) TANIMLAR/KISALTMALAR...4 6) GENEL

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Taahhütname. Etik Kurallar

Taahhütname. Etik Kurallar Etik Kurallar Doküman No : 1. GRP 08.4.3 Yayın Tarihi : 141203 Revizyon No : 150121-002 Revizyon Tarihi : 13.10.2015 Doküman Revizyon Tarihçesi REVİZYON TARİHİ YAZAN REVİZYON NO REVİZYON AÇIKLAMASI 13.10.2015

Detaylı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu Tepe Güvenlik İş Etiği Kılavuzu Önsöz Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan, kişiler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu REKABET HUKUKU ve KOBİLER Neşe Nur Onuklu Sunum Planı Rekabet Nedir? 4054 sayılı RKHK genel hükümleri KOBİ ler ve Rekabet 2 Rekabet Nedir? 3 Rekabet Nedir? Firmaları maliyetlerini ve fiyatlarını aşağıya

Detaylı

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Amaç Abbott etik ve yasalara uyumlu bir şekilde işini yürütmeyi taahhüt etmektedir ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Meslek tanımı için gerekenler

Meslek tanımı için gerekenler MESLEK Belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayanan insanlara yararı olacak mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI LERİ VE İŞ AHLAKI ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI www.orcoint.com 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK 3 1.1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum 1.2. Adil Rekabet 1.3. Şirket Bilgi ve Sırlarının

Detaylı

Univar Davranış Kuralları HEADLINE. Univar. Davranış Kuralları

Univar Davranış Kuralları HEADLINE. Univar. Davranış Kuralları HEADLINE Univar Davranış Kuralları İçindekiler Giriş CEO nun Mesajı... 3 Vizyonumuz... 3 Yol Gösteren İlkelerimiz... 3 Dürüstlüğe Bağlılığımız Dürüst ve Etik Davranış... 4 Davranış Kurallarımıza Kim Uymak

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı