ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA BURHAN ESEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA BURHAN ESEN"

Transkript

1 ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA BURHAN ESEN Hazırlayan: Ödemiş Belediye Başkanı BEKĐR KESKĐN (www.odemis.net 28 Mayıs 2010) Đzmir Büyükşehir Belediyesi nin, Đzmir'in kültür, sanat, siyaset, edebiyat, mimarlık, şehircilik ve tüm uygarlık birikimlerine katkıda bulunmuş olan ve artık aramızda olmayan Đzmirlileri ve Đzmir dostlarını yaşatmak için hayata geçirdiği Vefa Borcu projesi kapsamında Vefa Borcumuzu birlikte ödeyelim sloganıyla ismi anılan Burhan Esen ( Kasım 1987), Demokrat Đzmir Gazetesi ve Akbaba mizah dergisi yazı ailesinden olup, ulusal çapta tanınmış bir mizah yazarıdır diye tanıtılır. Asıl biz Ödemişlilerin Burhan Esen e vefa borcumuz vardır. Çünkü, Burhan Esen 60 yıldır yayın hayatını sürdüren Cephe Gazetesi nin kurucusu ve Ödemiş in ilk yerel gazetecilerindendir. Yerel gazeteler, o beldeyi seven inançlı insanların çıkardığı gazetelerdir. Tirajları düşük olan bu gazetelerde, genellikle aydınlar, öğretmenler ve gençler çalışırlar. Yerel gazeteci idealisttir. Yarı tok, yarı açtır. Para kazanmak için yapılacak iş değildir taşra gazeteciliği. Başka türlüsü de olamaz zaten. Đlkeleri ağır basar, taviz vermez; doğruyu söylese bir dert, söylemese yağcılıkla suçlanır. Mum ışığı ile etrafı aydınlatmaya çalışır. Haber bulmakta zorlanır. Kendi ismini görmek isteyen eşrafın kaprisi de cabası. Anadolu nun yarı meçhul değerleridir yerel gazeteciler. Türkiye de 407 si il merkezlerinde, 469 u ilçe merkezlerinde olmak üzere 876 yerel gazete yayımlanmaktadır. Bu gazetelerden 588 inin tirajları den azdır. Yerel gazetelerin 330 u günlük, 319 u ise haftalıktır. Yerel gazetelerin 247 si elle, 342 si makineyle, 274 ü ise bilgisayarla dizilmektedir. 146 yerel gazete 1 kişi tarafından, 227 gazete ise 2 kişi tarafından hazırlanmakta, dizilmekte ve basılmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, kentlerdeki kültürel faaliyetlerin Halkevlerine bırakıldığı dönemde Ödemiş Halkevi, yanı başındaki Tire Halkevi nin çıkardığı Küçük Menderes, Đzmir Halkevi nin çıkardığı Fikirler dergisi gibi ciddi ve kapsamlı sayılabilecek dergi hazırlayamamıştı lu yıllarda Ödemiş te basın faaliyeti olarak kısa süre yayın hayatında kalan Mahmut Nedim Bey in çıkardığı Yeni Ödemiş Dergisi vardı. Belki de Yeni Ödemiş Dergisi, Halkevinin fikirlerine uygun bir çizgide olduğu için böyle bir faaliyete gerek duyulmamıştı yılında Ticaret Odası Başkâtibi M. Nedim Bey tarafından çıkarılan aylık Yeni Ödemiş dergisi, yayın amacını Đlmi, Đçtimaî, Đktisadî, Edebi Türk Mecmuası olarak tanımlıyordu. Yeni Ödemiş te birçok yerel haber ve yorum o günleri günümüze taşımıştır. Đsimleri anılan iki dergiden sonra, Ödemiş te ilk yerel gazetenin öyküsü Ödemiş in yaşayan en eski gazetecileri Faik Gülkoparan (d.1924) ve Mustafa Erdal ın (d.1929) anıları, Burhan Esen in damadı Şakir Örs ün kitabından alıntılar ve Cephe Gazetesi sahibi Mehmet Bozoğlu nun anlattıkları ile yerli yerine oturuyor. Mahmut Burhanettin Esen, 1920 yılında PTT Müdürlüğünde çalışan babasının görev yeri olan Urfa nın Suruç ilçesinde doğmuştur. Babasının tayinleri dolayısıyla, ailesi Havza, Merzifon ve Samsun dan sonra 1938 yılında Ödemiş e gelir. Liseyi Samsun da bitirmiş olan Burhan Esen in ilk yazısı 1936 yılında

2 Merzifon da yayınlanan Taşan dergisinde yayınlanır. Akbaba dergisine ilk yazısını ise 1938 yılında gönderir. Okul yıllarında muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmış olan Burhan Esen in Ödemiş e geldikten sonra günleri Đzmir Gazeteleri için muhabirlik ve Akbaba dergisine mizah öyküleri yazmakla geçmektedir ların başında Ödemiş PTT sine memur olarak girer. PTT Binası Kınnapçılar hanında 2 oda idi, 3 memur çalışıyordu yılında, PTT nin hemen karşısında Mustafa Erdal ın babasının işlettiği Merkez Otel, lokanta ve yanındaki Hacı Kadir Ağa nın Hanı nın kahvehanesi Burhan Esen in sık sık uğradığı bir yerdir. Otel, yörede görev yapan memurların kaldığı bir lojman, kahvehane ise bir kıraathane (okuma odası) gibidir. Okumaya, yazmaya tutkun ve düşünce yapısı yeni oluşan bir genç olarak Mustafa Erdal, otelde kalan aydınların sohbetlerinden etkilenmektedir. Burhan Esen, Esat Tozkoparan ve Đlgazi Öner yaptıkları edebiyat ve gazetecilik sohbetleri sırasında biz bir gazete çıkaralım mı? sorusunu sorduklarında aslında Burhan Esen in kaderi de çizilmiştir. Gazeteciliğe duydukları büyük ilgi onları Ödemiş in ilk yerel gazetesine götürecektir. Mustafa Erdal bu serüvene bir genç olarak katılacaktır. Ödemiş teki ilk yerel gazetede Burhan Esen in bir PTT memuru olmasına karşın, gazete çıkarmak için gösterdiği ısrarlı çabalar vardır. Esat Tozkoparan Mal Müdürlüğüne gazetenin tescili için gerekli parayı yatırdıktan sonra gazetenin imtiyazı Merkez Otel de kalan, Kiraz da yedek-subay öğretmenlik yapan Mehmet Đlgazi Öner adına alınır. Gazetenin basımı için matbaacı Faik Arkant a giderler. Faik Arkant ın haftada iki gün çıkacak bir gazetenin basımı için istediği fiyat onların karşılayamayacağı kadar yüksektir. Pazarlık da

3 yaptırmaz Faik Bey. Gazeteyi elle çoğaltarak, duvar gazetesi biçiminde çıkarmaya karar verirler. Çini mürekkep, kırık uçlu divit ve kâğıt, gazete heveslisi kafadarların kendi matbaalarının ilk malzemeleri olur. Gazetenin adını da yörenin kültürüne uygun bir isim olarak EFE koyarlar. Đlgazi nin el yazısı güzeldir. Kargı kalem, çini mürekkep, hokka ve iki mektup sayfası büyüklüğündeki kâğıda elle çoğalttıkları gazeteden akşamları kopya hazırlarlar ve hükümet binası, camii duvarı, kahvehane gibi şehrin uygun yerlerine asarlar. Gazetenin bir kopyasını da Faik Arkant ın pazarlığa yanaşmaz tutumu yüzünden matbaanın dış duvarına çiriş tutkal ile güzelce yapıştırırlar. Faik Bey gazeteyi yırtar duvarı temizler, onlar yine yapıştırırlar. Yedi hafta böyle devam ettikten sonra Faik Bey pes eder ve gazeteyi matbaada basmaya razı olur yılında Arkant Matbaasında basılan EFE, aralıklarla 1947 ye dek tek yapraklık bir gazete olarak yayınını sürdürür de kendisi bir matbaa kuran Burhan Esen, gazeteyi kendi makinesinde basmaya başlar. Sayfa sayısı dörde çıkar ve gazetenin içeriği daha doyurucu olur. Örneğin; 20 Mart 1947 tarihli Efe Gazetesinde; Nimet Özlü nün, Kazamızdaki toprak ürünlerimizin 1945 istatistiklerine dayanarak ve sıhhatli bir surette dökümü veya 20 Mart 1948 tarihli gazetede Halkevi Binasının yapım maliyetleri veya 1 Mayıs 1948 tarihli gazetedeki; Halkevi Futbol Kupası haberleri kentimizin yerel belleği için önemli belgelerdir ve gazetenin neleri haber yaptığına ışık tutmaktadır. 19 Ağustos 1946 da Seyrekli li Mehmet Ağanın torunu Nilüfer Hanım la evlenen Burhan Bey, hem PTT deki memuriyeti, hem de kızının doğumuyla üstlendiği sorumluluğun ağır basmasıyla 1948 yılı sonunda gerektiği gibi ilgilenemeyeceği kaygısıyla gazete işini bırakmaya karar verir. Gazeteyi devralmak isteyen Şeref Üsküp ile masaya oturur ama anlaşamazlar. Hukuk Fakültesinden yeni mezun Đlhan Sipahioğlu, Şeref Üsküp e akıl verir; Efe nin başına Hür koy, sen yeni bir gazete çıkar. Nitekim, Şeref Üsküp 1948 yılında, günümüze kadar yayın hayatına devam eden bir başka yerel gazete olan HÜR EFE yi Đzmir de çıkarmaya başlar. Burhan Esen in EFE Gazetesi ise kapanır lere doğru ısınan siyasi ortamda Ödemiş te yerel bir gazete yoktu. Burhan Bey aydın, CHP yanlısı bir kimse idi. Genel seçimler yapılmış, ülkedeki siyasi eğilim DP lehine dönmüştü. Ödemiş te DP oyları Türkiye genelinin aksine CHP lehineydi. Belediye seçimleri daha sert geçecekti. Seçimlere doğru gazetecilik sevdası tekrar depreşir yılı Ağustos ayında Cephe Gazetesi ni kendi matbaasında çıkarmaya başlar. Aynı zamanda Demokrat Đzmir Gazetesi bölge muhabirliğini de üstlenir lerin başında Ödemiş te DP iktidarına muhalif bir ses olarak yayınlanmaya başlayan Faik Gülkoparan ın Altıok Gazetesi uzun ömürlü olmamıştır lerde yine Faik Gülkoparan ın çıkardığı ve Ali Gezer in (Gazete Bayii Mustafa Gezer in oğlu) matbaasında basılan ve Yeni Ödemiş Gazetesi bir resmi ilan gazetesi niteliğini aşamamıştır. Burhan Bey in muhalif tavrı DP iktidarı boyunca değişmez. Örneğin, 1951 yılındaki bir başyazısında Đşçiye Grev Hakkı Tanınmalıdır diyerek grevden söz etmektedir. Veya; 1951 yılında Kürtçe şiir yazdığı için cezaevine giren Musa Anter e bir yerel gazetede yer vermesi Cephe gazetesini döneminin ilerisinde görmemiz için yeterli örneklerdir. Burhan Esen bu yıllarda, Cephe Gazetesindeki yazılarının yanı sıra; Papağan, Akbaba, Amcabey, Dolmuş gibi değişik mizah dergilerine de yazılar göndermektedir. Burhan Bey DP iktidarı döneminde sürgünlere uğrar. Tire, Kırkağaç, Söke, Dikili gibi ilçelere tayini çıkar durur. Kırkağaç ta görev yaparken, Faik Gülkoparan ile Manisa da bir gazete çıkarma girişiminde bulunur. Burhan Esen, başka bir ilçede görev yaparken dahi, Cephe Gazetesini yürütmeye ve ulusal basına yazılar yazmaya devam eder. Hatta, DP karşıtı görüşleriyle tanının Demokrat Đzmir Gazetesinin muhabirliğini de aralıksız yürütür. Ödemiş ten ayrı olduğu dönemlerde Cephe Gazetesinin yönetimini bazen eşi veya kızı, bazen de güvendiği dostları yürütür. Gazetenin çıkmasını aksatmamak için gazeteyi zaman zaman Tire ve Đzmir deki matbaalarda da bastırır yılında matbaa ve gazetenin yönetimini Arap Mehmet lakâplı Mehmet Keskin ile büyük kızı Figen e bırakır. Cephe 1960 lı yıllarda Ödemişli gençlerin şiir, öykü ve düşünce yazılarını yayınladıkları bir

4 kültür gazetesi niteliğindedir. Genç yeteneklerin buluştuğu, tanıştığı, deney kazandığı bir gazete okulu gibidir. Đmtiyaz Sahibinin Behiç Duygulu olarak yazıldığı 19 Ağustos 1961 tarihli Siyasi Müstakil Cephe Gazetesi nde Cephe 12. yaşında başlıklı başyazıda Cephe nin ilk onbir yılı Burhan Esen in kaleminden özetlenir; Bir gazete için 11 yıl çıkarabilmek uzun ömür sayılmaz. Ancak Đzmir, Đstanbul gazetelerinin toplam 500 adet gazete satabildikleri bir ilçede dar imkânlarla ilgisizlik içinde 11 yıl yayında bulunmak hayli alınteri ve emek ister. Bu ilçede şirketler kurulmuş, büyük şirketler temin edilmiştir ve çıkarılan gazeteler ençok 1-2 yıl yaşayabilmiştir. Cephe ölümsüzlük gücünü sebat ve sabrından almaktadır. Teknik imkânsızlıklara rağmen sahifelerindeki zenginlik sık sık Đstanbul gazetelerinde iktibas edilen yazılarından anlaşılmaktadır. 10 yıllık dikta idaresinde en ağır tenkitler gazetemizde çıkmıştır de keyfi idareye DUR diyen gazetemiz 5 defa mahkemeye verilmiş ve hepsinden beraat ederek çıkmıştır. Bundan sonra da hak bildiğimiz yolda azimle yürüyecek, hakikati söylemekten korkmayacağız. Hepinize sevgiler 1960 lı yıllar Burhan Esen in en verimli gazetecilik ve yazarlık yıllarıdır. Bir Akbaba Dergisi yazarı olarak tanınan Burhan Esen, Ödemiş i aşmış, ülke çapında solcu bir gazeteci olmuştur. Bu yılların serüvenini kendisinden dinleyelim; Taşra muhabirleri gazetelerin görünmez kahramanlarıdır. Küçücük çevrelerinden haberler çıkarabilmek için didinir durular. Đşte ben de, böyle bir mücadele içindeydim. Gönderdiğim haberler rahmetli Adnan Düvenci nin dikkatini çekmiş, yazılarımı birisine okutmuş ve dikkatlice dinlemiş. Sonra bir daha, bir daha dinlemiş. Sanırım mizahi uslübumun gelip geçici olup olmadığını araştırmıştı. Sonra; bu adam muhabir değil, yazar olacakmış. Bunu derhal yazar yapalım demiş. Rahmetlinin söylediklerini bana bildirdiklerinde dünyalar benim olmuştu. Önceleri Sadun Tanju nun bıraktığı A dan Z ye sütununda yazmaya başladım. Sonra sütunumun ismi Dikiz Aynası oldu den kapanıncaya kadar, tam 17 sene Demokrat Đzmir de köşe yazarlığı yaptım. Bir ara Đlhan Esen Ekspres i yönetirken Şaka ile Karışık isimli sütunda yazdım. Taşradan yetişen bir yazar olarak, bu sonuç benim için çok sevindiricidir. Çünkü, görünmez kahramanların savaşlarda madalya aldıkları pek görülmez Burhan Esen 1970 yılında ailesiyle birlikte Karşıyaka ya yerleşir ve 1972 yılında emekli olur. Ödemiş te bir yerel gazeteyi Đzmir den yönetmek zordur. Ödemiş teki matbaada çalışan Mehmet Bozoğlu (d.1948), yerel gazeteciliği kavramış, böyle bir gazetenin içeriğinden dizgisine ve baskısına kadar tüm safhalarını yürütmeye gönüllüdür. Mehmet Bozoğlu nun matbaa ve gazetecilik ile tanışması 1960 da PTT nin arka sokağında, Ali Gezer in sahibi olduğu Ödemiş Matbaasına çırak olarak girmesiyle başlamıştı. Bu matbaada basılan Ödemiş Gazetesi nin okuyucuya ulaşıncaya kadar geçirdiği tüm aşamalarında çalışmıştı.1960 yılındagazete kapanınca Bozoğlu, matbaacılık ve Gazetecilik mesleğine Cephe gazetesinde sürdürdü. 5 yıl gibi bir süre Cephe gazetesinde çırak ve kalfa olarak çalıştı, Bozoğlu, 1965 te akşam ortaokulunda okumak için Đzmir e gidince görevini gündüzleri gazete basılan bir matbaada devam etmiş, askerliğini ( ) yaptıktan sonra Ödemiş e döndüğünde, Esen Matbaası Cephe

5 Gazetesinde B.Esen in kızı Figen Esen ile ortak olarak çalışmaya başlamıştı. Gazete o sırada 50 adet basılıyor, tanesi dağıtılıyor, gazete elde kalıyordu. Burhan Bey, gazetenin ve matbaanın işlerini yarı hisseli olarak Mehmet Bozoğlu na bırakır. Mehmet Bozoğlu, 5 yıl sonra, 1977 yılında Burhan Esen in teklifi ile Cephe Gazetesi ni ve matbaayı tamamen devralır. Burhan Esen in tek yaprak bir gazete ile başladığı, sonra da Zafer Sineması yanındaki Esen Matbaası nda vitrin camına asarak sürdürdüğü yerel gazete öyküsü, 1977 de gazeteyi Burhan Esen den devralan Mehmet Bozoğlu ile günümüze kadar devam ediyor. Mehmet Bozoğlu, ilanlarla zorlukla ayakta kalabilen gazeteyi sürdürebilmek için reklam peşinde koşmanın yanı sıra, edebiyat ve yerel haberler hazırlamak gibi yükümlülükleri de tek başına taşıdı omuzlarında. Cephe Gazetesi sayfalarında Ödemiş gazetecilik ve fikir hayatından gelip geçen ilginç simalara da rastlıyoruz. Eski Milletvekilleri; Mustafa Uyar, Coşkun Karagözoğlu, Alev Çoşkun, Kaya Bengisu, Neccar Türkcan, kültür insanları Mutahhar Başoğlu, Behiç Duygulu, Fethi Savaşçı, Yılmaz Karhan, Hasan Kudar ve diğer aydınlar. Edebiyat öğretmeni Şerif Ali Ezer in, her 15 günde bir hazırladığı edebiyat sayfasını öğrencileri dört gözle beklerdi, çünkü Şerif Ali Bey imtihanlarda soruları gazetedeki makalesinden sorardı.bu dönemde Ödemiş te bir başka yerel gazete teşebbüsü vardır. Mustafa Erdal, öğretmen Yüksel Balcı ile yeni bir gazete çıkarmak için bir araya gelirler. Birlikte çıkardıkları gazeteye Yeni Ödemiş Gazetesi adını koyarlar. Salı-Perşembe yayınlanan gazete duruma göre altı veya sekiz sayfa olur. Ancak, gazete çıktıktan üç yıl sonra kapanır. Cephe Gazetesi cama yapıştırılan tek yapraklık bir gazete olmasına karşın, tekrar Ödemiş in tek yerel gazetesi olmaya devam eder. Bazen, sinema afişleri gibi çarşıda ve pazaryerlerinde duvarlara asılarak bazen de güçlü bir kadro ile okuyucu patlaması yaşayan Cephe Gazetesi 60 yıldır yayın hayatını sürdürüyor. Cephe Gazetesi yayın yaşamı boyunca genellikle günlük, zaman zaman haftada iki-üç gün yayınlandı. Üç yıldan bu yana haftanın altı günü yayımlanıyor. Şu an 5.000inci sayıyı geçmiş durumdadır.yazılı basın kalıcıdır ve etkilidir. Yazının gücü karşısında durulmaz, tıpkı usul usul akan suya bakıp da, sel baskınının nasıl olur da her yeri yıktığına hayret edildiği gibi. Gün gelir, ülke çapında sıradan bir olay kentin gündemini değiştirir, o güne ait bir iz yıllar sonra yerel hafızayı tazeler, kent yaşamına katkısı hatırlanır. Gazeteler, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin en temel araçlarıdır. Cephe Gazetesinin tüm sayıları elimizde yok. Bulunabilen gazete örnekleri dahi bir kentin 60 yıllık bir yaşamının bazı bölümlerinden kesitleri, tanıklıkları dillendiriyor. Kimi eğlenceli, kimi düşünceli... Kesin, abartı yok; düş gücü yok; bire bir ajans haberi gibi, elden geldiğince de

6 yalın. Ama hepsinin içinde iyi, kötü bir ileti var. Belki konuya ilgi duyan birilerinin işine yarar... Burhan Esen in kendisi gibi gazeteci damadı Şakir ÖRS ve Ege Üniversitesi Đletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü nde öğretim üyesi olan kızı Doç. Dr. Ferlâl Örs ile Mehmet Bozoğlu nun eksiklerimizi tamamlaması dileği ile

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Bir Köşede Durdum... Dostça... Sinan Tanyıldız Onlarca yıldır her sabah Dostça isimli

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 475 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) Yrd. Doç. Dr. Emine

Detaylı

HLAS GAZETEC L K 2011 FAAL YET RAPORU

HLAS GAZETEC L K 2011 FAAL YET RAPORU hlas Holding Merkez Binas 29 Ekim Caddesi No: 23 34197 Yenibosna / stanbul Tel: (0212) 454 30 00 Faks: (0212) 454 34 55 www.ihlasgazetecilik.com.tr - ihlasgazetecilik@tg.com.tr www.turkiyegazetesi.com

Detaylı

Biz Büyük Bir Aileyiz

Biz Büyük Bir Aileyiz A.Ş. Biz Büyük Bir Aileyiz Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A / 41 34197 Yenibosna - Bahçelievler / stanbul Tel: (0212) 454 30 00 Faks: (0212) 454 34 55 www.ihlasgazetecilik.com.tr -

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir GİRİŞ 1940 lı yıllar... O zaman Halkevi olarak görev yapan, şimdiki Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu nda ilk operet sergileniyor. Muhlis Sebahattin

Detaylı

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar Önsöz Ahmet Şık ın yazdığı ve çalışma başlığı İmamın Ordusu olan kitabı şu anda Dokunan Yanar başlığıyla ekranlarımızda Kitabın sahte kopyalarının elektronik ortamlarda dolaştığı şu günlerde, okurların

Detaylı

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi)

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) 31 Gazanfer Beken İst. YMO 1.6.1943 23.3.2010 13350 Özer Kaya 8.2.1982 2.4.2010 1699

Detaylı

Yaptıklarım... Yapacaklarım...

Yaptıklarım... Yapacaklarım... Beşiktaş Gazetesi günlük yayınlanıyor PC / Android / IPad ve IPhone... Okuyun... İsmail Baştuğ Taklit aslını yaşatır 3. cü şahıslara duyuru Muhabir Ufuk Çoban la ile ilişiğimiz kesilmiştir. Yemen Ekşioğlu

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72 da da da da de 10 09 09 09 11 M. Ali BABAOĞLU RÖPORTAJI Memleketini Unutmadı! Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! Onlar Erdi Muradına Toraman Sivasspor da! 12-19 Ağustos 2014 www.sivaslonca.com Manşeti Cumhur

Detaylı

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir Aydınlık 14 Mart 2014 Cuma EMİNE ÜLKER TARHAN Yıl: 2 Saflar 30 Mart dan sonra daha da belirginleşecek Sayı: 107 İOANNA KUÇURADİ Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir n6 HADİYE YILMAZ: Dağlarca

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ YILLIK EDEBİYAT PROJESİ. EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten.

ÖZEL EGE LİSESİ YILLIK EDEBİYAT PROJESİ. EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten. YILLIK EDEBİYAT PROJESİ EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten. Danışman Öğretmen : Düriye AYYILDIZ Projede Görev Alan Öğrenciler Fulden ÖZIŞIK 224 10B Merve TOPAL 296 10B Uğur

Detaylı

e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org

e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org KASIM - ARALIK 2012 ağın DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınıdır Kasım-Aralık 2012 Yıl:26 Sayı: 251-252

Detaylı

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

MARKOPAŞA MESELESİ Aziz Nesin

MARKOPAŞA MESELESİ Aziz Nesin MARKOPAŞA MESELESİ Aziz Nesin 1946 yılı Temmuz ayında Esat Adil Müstecabi, Gerçek adlı günlük bir gazete çıkarıyordu. Ben, bu gazetenin sekreteri ve köşeyazarıydım. Gerçek yirmibeş sayı çıkabildi. Bigün,

Detaylı

DİVRİĞİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME

DİVRİĞİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME 1 MART 2012 SAYI: 22 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * CEMAAT E DAİR Bügünlerde cemaati yani Gülen Hareketi ni çok konuşur olduk. 18 Şubat 2012 günü köşe yazısında milliyet

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ Arş. Gör. Deniz DEPE * ÖZ: YAZKO (Sınırlı Sorumlu Yazar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi), 22 Nisan 1980 de, Mustafa Kemal

Detaylı

İşini Aşkla Karıştıran Adam TURGAY SARACOĞLU. Banu Kibar

İşini Aşkla Karıştıran Adam TURGAY SARACOĞLU. Banu Kibar İşini Aşkla Karıştıran Adam TURGAY SARACOĞLU Banu Kibar hayatını tüm gerçekliği ile anlatan sevgili Turgay Bey e tanıklıklarını, paylaşımlarını içtenlikle aktaran Saracoğlu ailesi ve yakınlarına yazma

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

Hindistan da dünyanın ilk bebek fabrikası açıldı

Hindistan da dünyanın ilk bebek fabrikası açıldı 9 saray Hindistan da dünyanın ilk bebek fabrikası açıldı Kıymalı domates dolması tarifi Çocuk sahibi olamayan Batılı çiftler adına hamile kalan yoksul Hintli kadınların doğum yaptığı dünyanın ilk bebek

Detaylı

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Temmuz 2012 Sayı 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Değerli dostlar, Kentimizin tarih ve kültürüne ışık tutmak üzere çıktığımız yolda nerdeyse bir yılı

Detaylı

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez!

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! Sayı: İlkbahar 10/8 Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! 16-19 Mayıs Bağımsızlık İçin İlk Adım etkinlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı Tarihe tanıklık eden bir semt: Vişnezade Pazarın ablası: Aysel

Detaylı