ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Ülkü UZUNÇARŞILI Meral TOPRAK Oğuz ERSUN ISTANBUL

3 Bu eserin tüm teklif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nm görüşlerini yansıtmaz. OCAK 2000 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / 372 Faks: (212) E. Posta : tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK FUAR HİZM. LTD. ŞTİ. Tel.: (212) Tel - Faks : (212)

4 ÖNSÖZ "Şirket Kültürü"nün şekillenmesi, işletmeyi oluşturan insanlar arasında uzun bir etkileşim sürecini gerektirmektedir. İşletmelerin iç değerler bütünü olarak tanımlanan "Şirket Kültürü", uzun vadede değişime açıklığı nedeniyle dinamik özellikler taşımaktadır. Şirketlerin oluşturacağı kültür davranışları, işletmenin devamlılığında faaliyet ve davranış birliğini oluşturmaktadır. Bu çerçevede kuvvetli kültürler, uyulması doğal ve zorunlu olan davranış biçimlerini taşımaktadır. Kültür oluşumu, şirket çalışanlarının oluşturacağı sosyal çerçevede ortak davranış biçimlerini oluşturarak şirkette genel kabul görmüş kuralların uygulanmasını sağlamaktadır. Özgün bir şirket kültürü geliştirilmesi, şirket faaliyetlerinin toplum tarafından algılanması, tanınması ve benimsenmesi bakımlarından önemlidir. Son yıllarda organizasyonlarda yönetimin sürekli değişim olgusu ve toplam kalite yönetimi çerçevesinde insan faktörü öne çıkmaya başlamıştır. Bu olguda insan özelliklerinin alışılmış alt üst ilişkilerinden daha sistemli ve dikkatli incelemek gereği açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bilimsel yönetimin başarısı sosyal ve kültürel geleneklerin uygulamaya etkisinin sonuçlarına bağlıdır. Kuruluşun verimliliğini ve rekabet gücünü arttırma yönündeki her türlü girişim, yeterli kültürel destek ve birikime sahip olunmadığı takdirde, genellikle başansızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu anlayış içerisinde, yöneticilerle birlikte düşünmek ve çalışmak için yol göstereceğine ve literatürde ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurmada büyük katkılar sağlayacağına inandığımız "Türkiye'de Şirket Kültürü ve İş Prensipleri" konulu bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin sahip oldukları kültür ve değerler sisteminin araştırıldığı "Türkiye'de Şirket Kültürü ve İş Prensipleri" adlı yayınımızın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, bu çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak ve Oğuz Ersun'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 IÇINDEKILER SUNUŞ 1 ŞİRKET KÜLTÜRÜ BCAVRAML KÜLTÜRÜN TANIMLANMASI Genel Açıklamalar Kültürün İşlevi : Kültürün Belirleyicileri KURUMSALLAŞMA VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Geleneksel İşletmeler Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi Aile Şirketlerinin Özellikleri Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma KURUMSAL KÜLTÜRÜN ANALİZİ KURUMSAL KÜLTÜRÜN KAYNAĞI VE ETKİLEŞİMİ Güçlü Liderlik Şirketin Tarihiye Geleneği Teknoloji, Ürünler, Hizmetler Müşteriler Şirket Beklentileri Bilgi ve Kontrol Sistemleri Yasalar ve Çevre Ödül Sistemleri Organizasyon ve Kaynaklar

7 Hedefler, Değerler, İnançlar ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN İÇ VE DIŞ ÖĞELERİ TOPLUMSAL KÜLTÜR İLE ETKİLEŞİM BİR ŞİRBCETİN KÜLTÜREL ANALİZİ ŞİRKET KÜLTÜRÜ MODELLERİ Bayars Modeli Trompenaars. Modeli ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN YANSIMALARI Genel Açıklamalar Kültürün Görünen, Sembolik Özellikleri Normlar ve Değerler İnançlar, Varsayımlar, Dogmalar İŞ AHLAKI VE KURUMSAL DEĞERLER GENEL AÇIKLAMALAR KİŞİSEL DEĞERLER YÖNETİMDE ETİK İLKELER VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR Etik İlkeler Etik Dışı Davranışlar İŞ AHLAKE^IN GÜNDEMDEKİ KONULARI ÖRGÜTSEL ETİK VE KURUMSALLAŞMA İŞ AHLAKINA İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİNDE ÇOK ULUSLU ETKİLEŞİMLER İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 49

8 4.2.ULUSLARARASI ÇEVRE ÇOKULUSLU OLMA SÜRECİNDE KÜLTÜR ETKİLEŞİMLERİ LGloballeşme Bölgeselleşme Entegrasyon ve İşbirliği ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ İhracata Yönelme rtaklıklar Lisans Antlaşmaları Franschising Sözleşmeli Üretim Yönetim Sözleşmesi Konsorsiyum Yatırım Ortaklığı Direkt Yabancı Yatırım İŞ PRENSİPLERİNİN EVRENSELLİK BOYUTU Zamandan ve Mekandan Bağımsızlık Zaman-Mekan Kısıtlaması Olmayan Evrensel Prensipler Verimlilik Prensibi Etkinlik Prensibi Esneklik Prensibi Uyum Prensibi Yönetime Katılma Prensibi Fiziki Çalışma Şartlarının Geliştirilmesi Prensibi Çalışanların Tatmini Prensibi 61

9 Sosyal Değerler Prensibi Doğal Çevrenin Korunması Tüketicinin Korunması ; ULUSLARARASI STANDARTLAR VE NORMLARIN ETKİSİ ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi'nin Ortaya Çıkışı Kalite Güvence Sistemi'nin Gerekliliği ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN YÖNETİMDEKİ YANSIMALARI YENİ DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN ROLÜ Eğitim İnsanlar Aracılığı İle Başarı Motivasyonun Sürekli Kılınması TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Toplam Kalite Kültürü Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri ve Yararları Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Faktörünün Önemi Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi ÖĞRENEN ÖRGÜTLER, Bireysel ve Kurumsal Öğrenme Kuantum Liderlik STRATEJİK YÖNETİM Genel İlkeler Vizyon..> Misyon 95

10 Strateji-Kültür İlişkisi YALIN YÖNETİM ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ Elektronik Ticaretin Artıları Elektronik Ticaretin Eksileri ARAŞTIRMA BULGULARI VE GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI, YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI "TABLOLAR" Kültürün Görünen Özellikleri Bilgilerin Paylaşımı Yönetim Biçimi İnsan Kaynakları ARAŞTIRMA BULGULARI SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 136 KAYNAKÇA 142 ŞEKİLLER LİSTESİ 149 TABLOLAR LİSTESİ 150

11

12 SUNUŞ Şirket kültürü ve iş prensipleri konulu araştırmanın hareket noktası; değişimin günümüzde süreklilik kazanması ve özellikle yönetsel alanda toplam kalite, yalın yönetim ve küresel yönetim gibi yeni yönetim tekniklerinin işletmeler tarafından kaçınılmaz olarak gündemlerine alınmış olmasıdır. İş yaşamında, insan faktörünün ve onu etkileyen çevresel değişimlerin incelenmesi, başlı başına bir kültürel analiz olmaktadır. Kuruluşların daha verimli, daha başarılı ve topluma yarar sağlaması kapsamında sürdürülecek tüm çabalar; yeterli kültürel alt yapıya ve desteğe sahip olmadığı sürece silinip gidecektir. Yönetimin başarısı, sorumluluk alanı içine giren tüm alanlardaki görevlerini etkinlikle yerine getirip dengeleyebilmesinde yatmaktadır. Başarı göstergesi olarak sayılan pek çok unsur ise, işletme kültürünü tanımlayan ana öğelerdir. İşletmede güçlü bir kültürün oluşması, o işletmeyi oluşturan insanlar arasında uzun bir etkileşim süreci gerektirmektedir. İşlerin yapılma biçimi, çalışma grupları içindeki normlar, insanların etkileşim sürecinde ortaya çıkan davranış biçimlerini yönlendiren değer sistemleri, örgütün dış ve iç entegrasyonunu sağlayan uyum mekanizmaları, dış kişilerin işletme için hissettikleri ve gözlemledikleri anlamlar sistemi, örgütün oluşturduğu amaç, vizyon ve paylaşılan değerler, işletme kültürünün birer parçasıdır. Böylesine geniş ve anlam yüklü bir konunun, belli sürede tamamlanma zorunluluğu olan bir araştırma kapsamında ele alınıp incelenmesindeki zorlukları okuyucularımızın göz önüne alacağını umuyoruz. Bu nedenle araştırma öncelikle, kapsamlı bir literatür çalışmasına dayandırılmış ve kuruluşlardan alınan bilgiler ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin örnekleri olarak değerlendirilmiştir.

13 Çalışmalarımız, değerli meslekdaşlarımızın ve kuruluşlarımızın katkıları ile şekillenmiş ve ortaya çıkmıştır. Kuruluşlarının adeta masaya yatırılarak incelenmesine olanak sağlayan değerli yöneticilere minnet duymaktayız. Araştırmanın bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmasını, araştırmacılara ve kuruluşlara yararlı olmasını dileriz. Prof.Dr. Ülkü Uzunçarşılı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Meral Toprak Milli f fodüktivite Merkezi İstâ'nbul Bölge Müdürü Oğuz Ersun Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi

14 1. ŞIRKET KÜLTÜRÜ KAVRAMı 1.1. KÜLTÜRÜN TANıMLANMASı Genel Açıklamalar Genel bir yaklaşımla Kültür, "İnsanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm gerçeklik demektir" (Uygur, 1996). İnsanın nasıl düşündüğü, neler hissettiği, kendisini ve çevresini nasıl algıladığı, değerleri ve davranışları, kültürün temel öğeleridir. Kültür, insanın yaşama biçimidir, iletişim biçimidir, sorunları çözme şeklidir, hayata bakışıdır, teknik, ekonomik, hukuki, bilimsel, siyasal, ahlaki, estetik tüm değerleri ve oluşturduğu her şeydir. Kültürün oluşması için, insanların bir araya gelmeleri ve birlikte yaşamaya başlaması gerekmektedir. Toplum ile kültür yan yanadır. Kültürün var olma nedeni insandır, ya da bir başka deyişle insan bir kültür varlığıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran da işte bu kültür yaratma özelliğidir. Bireysel açıdan bakılınca kültür, kişiye özgüdür. Toplumsal açıdan ise tarihin damgasını taşıyan, kuşaktan kuşağa aktarılan, insanlar arası ortak bir çok şeyin paylaşımı olarak görünür. Kültür'ün, konuşulan dil ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Dil kültürü hem kurar, hem geliştirir. Ortak bir dil, ortak bir kültür demektir. Ağızdan çıkan her sözcüğün dile bağımlı kültür ortamını canlı tutmada büyük katkısı vardır. İnsanın anadilini öğrenmesi bir kültür edinmedir. İnsan, dilde ne denli güçlenirse, kültürdeki kökleri de o denli derinlere gider. İnsan, yabancı bir dili öğrendiğinde ve o dilde ustalaştığında, bir başka kültür içine giriyor ve orada kök salıyor demektir. Bu nedenle kültüre özgü başlıca kaynağın ana dilde bulunduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Dil, kültürün anahtarıdır, bu anahtar olmadıkça kültür kapalı kalır (Uygur, 1996). Bir balık suya olan ihtiyacının farkına ancak suyun dışına çıktığında varır. İnsanın kültürle olan ilişkisi de böyledir. Kültür, kişiyi ayakta tutar, soluk alıp vermesini sağlar (Trompenaars, 1998)

15 Kültür, insanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlam dokusudur. Kültür Kavramı, pek çok yazar tarafından, değişik biçimde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültürü buzdağına benzetmişlerdir. E.B.Taylor'a göre kültür; bilgiyi, inancı, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, kişinin içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olması nedeniyle kazandığı alışkanlıkları ve tüm becerileri içine alan karmaşık bir bütündür (Erdoğan, 1991). Farklı kültürel altyapılardan gelen bireylerin oluşturduğu işletmelerde; paylaşılan, ortak değerler ve şirketi bir arada tutan normlar, inançlar, tutum ve düşünceler, şirket kültürünü oluşturur. Toplumsal kültür açısından bakıldığında, şirket kültürü bir alt kültürdür. Şirket Kültürü; bir grubun, dışa uyum sağlamak ve içle bütünleşmek için oluşturduğu temel varsayımlar demektir (Eren, 1998). Toplumda bir grubun ya da bir kuruluşun üyesi olmak o topluluğa uyum sağlamayı gerektirir. Uyum sağlamanın altyapısını ise; ortak amaçlar, standartlar, değerler, alışkanlıklar, davranışlar, felsefe ve idealleri paylaşmak oluşturur. Bir kuruluşta çalışan ve onun üyesi olan bireyler örgütün kültürel özelliklerini benimseyerek, köklü gelenekler, ahlaksal tavırlar ve alışkanlıklar oluştururlar. Örgüt kültürü, o örgütün çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve ilişki düzeylerini yansıtır. Bu fonksiyonu ile kültür, örgütü topluma bağlayan, onun toplum içindeki yerini, önemini hatta başarısını belirleyen en önemli araçlardan birisidir Kültürün İşlevi Kültürün, insan davranışlarını şekillendiren ve gerek toplumun, gerekse örgütün performansını belirleyen önemli bir işlevi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışmada, şirketlerin performans farklılıklarını açıklayan bir faktör olarak, kurum kültürünün varlığı, istatistiki olarak gösterilmiştir. Güçlü kurum kültürü olan işletmelerin daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Güçlü kültür, örgüt üyelerinin çoğunluğunun paylaştığı kültürdür. Bu araştırmadaki bir

16 diğer bulgu ise, değişime adapte olamayan, esnek olmayan kültürel altyapının işl'etmeyi başarısızlığa mahkum ettiğidir (Polat, 1998). Bir kuruluşta kültürün iki temel işlevinden bahsedilir; 1. Kültür, yol göstericidir; değişen çevre koşullarında, hedefin kaybolmamasını sağlar; bu özelliği ile kültür bir kontrol aracıdır. 2. Kültür, kişiler arasındaki bağı güçlendirir. Paylaşılan değerleri arttırır. Bu temel işlevler yanında kültürün diğer işlevleri şunlardır; Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler, Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar, Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler, Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır, Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir, Organizasyonel kimliği oluşturur, İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır, Çalışanları birbirine bağlar, Günlük çalışmalarda rehber olur, Davranış biçimlerini belirler.

17 1.1.3.Kültürün Belirleyicileri Güçlü Kültüre sahip kuruluşlarda özellikle var olan ve çalışanları birbirine daha çok bağlayarak, paylaşılan değerleri artıran bazı belirleyiciler vardır. Bunlar kültürün bileşenleri olarak da tanımlanabilir. Kültürün bileşenleri, esasında soğan kabuğu gibi, soyuldukça yeni kabuklar çıkan bir oluşum gibidir. Bu bileşenleri, içten dışa, ya da görünmeyenden görünene doğru şöyle sıralayabiliriz (Trompenaars, 1998); Temel İnanç ve Varsayımlar Norm ve Değerler Görünen Öğeler Şekil 1 : Kültürün Katmanları Bunları kısaca açıklarsak. Temel inanç ve varsayımlar en içte, görünmeyen kısmında bulunur ve kültürün temelini oluşturur. Bunlar kişilerin doğrularıdır ve tartışılmazlar. Konuşulması, insanın aklını karıştırır.

18 Norm ve değerler; örgüt içindeki sosyal ilkeler, hedefler ve standartlardır. Değerler, kişilerin neye önem verdiklerini gösterir. Normlar, davranış biçimlerini belirtir. Değerler, kişi için neyin değerli olduğunu belirtirken, normlar neyin doğru neyin yanlış olduğunun ölçütüdür. Görünen öğeler ise; binalar, yerleşim düzeni, ürünler, tesisler, kullanılan araç gereçler, kullanılan formlar, giyiniş kültürün dışa yansıyan öğelerini oluşturmaktadır. Bunlar, kültüre ilişkin simge ve sembollerdir. O halde kültür öyle bir olgudur ki; hem görünen (maddi) öğeleri, hem de görünmeyen (manevi) öğeleri içine alır. İnsanlar istek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşitli araç ve gereçleri kullanırlar. Bu araçlar, gelenek ve göreneklere, alışkanlıklara ve içinde yaşanılan ortamın özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Kültürün görünen öğeleri insanların hoşlandığı ve kullandığı eşyalar ve nesnelerle ilgilidir. Bütün insan yapımı maddesel nesneleri kapsar. Teknoloji ve ekonomi ile ilgilidir. Bu nedenle yönetim kitaplarında maddi kültürden bahsedilir. Bir toplumun teknolojik durumu, eserleri, aletleri maddi kültürünü oluşturur. Maddi kültür, insanın yaptığı şeylerle, kişinin davranışlarının birleştirilmesinin özel bir türüdür. (Duma, 1999) Bu konuya, ilerde şirket kültürünün yansımaları bölümünde daha ayrıntılı olarak yer verilmektedir KURUMSALLAŞMA VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ 1.2.L Geleneksel İşletmeler Geleneksel anlamda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk işletmeler küçük aile işletmeleri yani çiftliklerdir. "Kimseye muhtaç olmama" gibi bir anlayışla, toprağını ekip biçen, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra kalanını satarak geçimini sağlayan aileler ilk işletmecilerdir.

19 Aile için üretme ve birlikte çalışma; ekip çalışması, ustaya saygı, hakkına razı olma, paylaşma gibi kavramların, toplum içinde yeşerip gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı'daki geleneksel inanç; sanat ve marifetin hiç bir zaman akıl ve zekayı işleterek yani rasyonel yollarla değil, üstadın önünde hizmet kemeri (şedd) kuşanarak ve uzun yıllar onun emrinde çalışarak elde edileceği yolundaydı. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlık babadan oğula ya da ustadan çırağa geçen bir yetişme ve gelişme süreci içinde olmuştur. Geleneksel usta-çırak ilişkisinde ustaya tam bir teslimiyet vardır. Bu, "teslimiyet kapısından girmek ve namuratlık kapısından çıkmak" demektir Yunus Emre'nin de dediği gibi, "Vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek" anlayışı, nüfuslu ve iktidar sahibi kişilerin kolayca işleyip yoğuracakları çok sayıda, uysal bir insan malzemesi hazırlayıp, önlerine sermiştir (Üigener, 1985). Bu anlayış, insanın düşünme, sorgulama, karar verme ve yaratıcılık yeteneklerinin yıllar boyu körelmesine neden olmuştur. Böyle bir anlayış içinde çalışan, yaşayan ve dış etkileşimlere açık olmayan halkın büyük kısmı, haberleri olmadan çağdışı kalmışlar, dışarıdaki gelişmelerle başa çıkacak bilgi ve beceriyi kazanamamışlardır. Osmanlı Imparatorluğu'nun son zamanlarında, çiftçiliğin ve el sanatlarının dışında, Türkler'in elinde fazla bir ekonomik güç ve yetenek bulunmamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler, daha ziyade; İlmiye (Bilim) Seyfiye (Askerlik) İdariye (Memuriyet) ile uğraşmışlar, ticareti ise genellikle gayri müslimler yapmışlardır (Dolu, 1998). Ticaretin merkezini ise İstanbul ve İzmir gibi şehirler oluşturmuştur. İstanbul'da ticaret yapanlarla, esnaf ve zanaatkarlar, loncalar şeklinde örgütlenmişlerdi. Bu örgütlenmede Bizans ve Rum ustaların, kalfaların geleneksel örgütleri ile Anadolu'daki ahiliğin önemli etkisi görülmüştür. Çiftçiler, fırıncılar, değirmenciler, sakalar.

20 gemi yapımcıları, sarraflar, kandilciler, tuzcular, dokumacılar, dericiler ve diğer meslek erbabı loncalar oluşturmuşlardı. Cumhuriyetin hemen öncesinde, Türk vatandaşlarının İstanbul ticaretindeki payları; ithalat-ihracatta % 5, komisyonculukta % 3, toptancılar arasında % 15, perakendeciler içinde ise % 25'e ulaşıyordu yılında Dersaadet Ticaret Odası'nm o tarihlerdeki üye sayısı ise 250 idi. Bugün ise İTO'nun üyeleri 262 bin dolayındadır. (İTO kayıtları) Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi Cumhuriyet dönemi ile birlikte ülkemizde yaşanan yeni oluşumların konumuz açısından önemli olanı devletin sanayileşmeye ön ayak olması ve KİT'lerin kurulmasıdır. KİT'ler özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş, yıllarca onların yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamıştır. Cumhuhyetin ilk yıllarda KİT'lerde, görev yapmak bir statü göstergesi sayılmakta idi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde öncekilere göre kıyaslandığında devlet eliyle önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmiş ise de, özel sektör işletmelerinin yeteri kadar geliştiği söylenemez. Nuri Demirağ gibi ticaretten sanayiye geçen bazı girişimciler olmuşsa da, süreklilik sağlanamamıştır. Aslında bu dönemde siyasi ve bürokratik çevreler, desteklenecek girişimci aramasına rağmen bulamamış ve dönemin tek sivrilen ismi Vehbi Koç olmuştur (Değirmenci, 1998). İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte savaşın ve borçlanmanın etkisiyle devletin mevcut kaynakları süratle tüketilmiş ve aşırı dış borçlanma eğilimine girilmiştir Burada özel teşebbüsün geliştirilmesi için önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de servet edinmenin en önemli kaynağı ticaret olmuş ve özellikle de azınlıkların elinde bulunan ithalatla bu servetler edinilmiştir. Bu dönemde önemle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da, İkinci Dünya Savaşı sırasında konan varlık vergisi ve 1950'lerin sonunda yaşanan azınlıklar kriziyle birlikte doğan ortamdır. Özellikle göç eden azınlıkların yanında çalışan ya da onlarla iş yapan kesim yeni bir olanağa kavuşmuş ve ithalatın bir kısmını artık bu boşluğu dolduran Türkler yapmaya başlamıştır. (Değirmenci, 1998)

21 Bu dönemi 1960 ihtilali sona erdirmiştir. Daha önceki hükümeti koşulsuz olarak destekleyen IMF ve Dünya Bankası, yeni yardımların nereye harcandığını görebilmek için planlı ekonomiye geçilmesini şart koşmuştur. Planlı ekonomiye geçilmiş ve daha az döviz ihtiyacının olacağı düşünülerek ithal ikamesi politikası uygulanmaya başlanmıştır. Böylece daha önce ithalat yapanlar, ithal ettikleri ürünlerin lisanslı üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirince büyük paralar kazanmaya başlamışlardır. Burada hem özel kesimin hem de KİT'lerin üretimle ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu dönem dışa kapalı, rekabetten uzak da olsa, tarımın dışında da üreterek servet kazanma anlayışının yerleşmeye başladığı dönem olmuştur. Ancak, ithal edilen ürünleri içeride üreten işletmelerin hem dışa bağımlı olması hem de üreticilerin rekabetten uzak olmaları nedeni ile üretim maliyetleri çok yüksekti. Bu da, dönemin sonunda tekrar devalüasyon yapılmasını zorunlu kılmıştır. 1971'de ABD'nin para sistemini değiştirmesine rağmen, birden bire artan işçi dövizleri içeride; dışa bağımlı yüksek maliyetli yeni ithal ikamesi yatırımlarının yapılmasına yol açmıştır. Bunun üstüne OPEC ve Kıbrıs krizi de eklenince, toplum her açıdan karışmıştır. Toplumsal normlarda değişme başlamıştır ve servetin elde ediliş biçiminden çok servete önem verilmeye başlanmıştır. Bürokraside de aynı olay yaşanmıştır. Belirli bir makama gelmek, nasıl gelindiğinden daha önemli olmaya başlamıştır. Burada yaşanan karmaşa yine bir askeri yönetimi gündeme getirmiştir. Bu dönemin yani döneminin en önemli özelliği, yine dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve borçlanılan finansal çevrelerin de etkisiyle, daha önce dışa kapalı olan iş dünyasının dışa açılması olmuştur. Servetin nasıl edinildiğini önemsemeyen bu gelişme, bir çok tabunun yıkılmasına ve önemli bir bilgi birikimiyle rekabet kavramının gelişmesine neden olmuştur (Değirmenci, 1998). Günümüzde ise Türk girişimciler, dünyanın pek çok yerine, gerek ürünleri gerekse yatırımları ile ulaşmakta ve son derece umut verici bir gelişmenin ilk sinyallerini vermektedirler. 1980'den sonra, 700 dolayında Türk firması dünyanın değişik ülkelerinde 1,5 milyar Dolar'lık yatırım gerçekleştirmiştir (Forum Dergisi, 1998). Global

22 yatırımcı olan ve "Anadolu Aslanları" olarak nitelendirilen girişimciler ve özel sektör, ülkenin lokomotifi olmuştur. KOBİ'lerin oluşturduğu ilk dış ticaret şirketi olan ve 1993 yılında kurulan EGS büyük bir başarı grafiği çizmiş ve gelişmede yeni bir model oluşturmuştur. EGS, beş yıl içinde 19 şirket, 5 vakıf kurmuştur ve ortak sayısı 400'e, çalışan sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştır Aile Şirketlerinin Özellikleri Ülkemizde holdingleşerek ve yabancı ortaklarla işbirliği yaparak başarılar kazanmış ve kurumsallaşmış, şirketlerin çoğu, aile işletmeleridir. Aile tipi işletmeler, kuruluşların altyapısını oluşturmaktadır. Bu tip organizasyonlar genel olarak ataerkil aile yapısının özelliklerini taşımaktadır. Babanın, her şeyi daha iyi bildiği ve her şeyi ailenin iyiliği için yaptığı kabul edilmektedir. Baba, otoriteyi temsil eder ve gücü gelenekten gelir. Ona itaat zorunludur. Aile kültürünün ya da geniş bir aileye ait olmanın, bireyin cesaretini artırıcı yönde bir etkisi vardır. Birinin sorunu, hepsinin sorunudur ve her durumda bireye sahip çıkma söz konusudur. Aileye karşı gelmenin cezası ise çoğunlukla aile tarafından reddedilmek gibi oldukça ağırdır. Aşağıdaki tabloda aile tipi organizasyonların özellikleri verilmiştir (Trompenaars, 1998)

23 ilişkiler Çalışma mekanı Terfi Ödül Problem Çözümü Karar verme Statü farklılığı Yönetim Kişilerden beklenen Organizasyon yapısı Bilgi edinimi Yönetim Sevgiye dayalı, bağımlı, büyüğe saygı, Küçüğe hoşgörü Evi andıran bir atmosfer Kıdeme göre Yöneticiyi (babayı) hoşnut etmek, Paradan çok övgü Herkesin katkısıyla Yönetici'de Doğal kabul edilir Otoriteyi tem.sil eder Sadakat, saygı, sevgi, eleştiri değil Hiyerarşik Akılcı olmaktan çok sezgisel İşleri doğru yapmaktan çok sezgisel işleri yapmaya yönetim (verimlilikten çok etkinliğe) Tablo 1: Aile Şirketlerinin Özellikleri Ülkemizde olduğu gibi kuvvetli aile yapısına sahip ülkelerde, ailelerin sahip olduğu ve yönettiği küçük şirketler ağırlıktadır. Bu tür şirketlerde, profesyonel yöneticileri işbaşına getirmeye karşı bir isteksizlik vardır. Bunun nedeni ise güvensizliktir. Bu ülkelerde büyük ekonomik kuruluşların varlığı genellikle devletin rolüne veya yabancı sermayeye bağlıdır. Bu tür işletmelerden, kurumsallaşabilen ve profesyonel yöneticileri iş başına getirebilenler, büyümüş ve gelişmiş organizasyonlardır Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Bir şirketin kurumsallaşması, şirket yapısının belirli ilke ve standartlara göre yeniden yapılandırılması, yönetici ve çalışanların işin ehli kişilerden oluşması ve şirketin bilgiye dayalı bir anlayış içinde çalışması demektir. Böylelikle şirketin işleyişine ilişkin bir sistem kurulmuş olmakta ve şirket kişilere bağımlı olmak ve onlarla var olmak yerine, geliştirilen bilgi temelli sistemler yoluyla yaşamını bir insan ömründen çok daha uzun yıllar sürdürebilmektedir. Bir şirket aile yapısı içinde de kurumsallaşabilir; yeter ki bilgi temeline dayalı bir sistemi kurabilsin. Bilgi temelli iş yapma ve yaptırma bilgisi;

24 yönetim bilgisi ile teknolojik bilgiyi ve pazara, üretime ilişkin bilgiyi kapsar. Kurumsallaşan firmalar vizyonu, misyonu, stratejileri, politikaları, planları, programları ve kuralları olan, bunların yazılı hale geldiği ve uygulandığı firmalardır. Bu konu araştırmanın diğer bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. ' Bir şirketin kurumsallaşma sürecinde yapması gereken çalışmalar, yönetim kademesinden başlamalıdır. Yönetim anlayışının değişmeden, şirketin değişmesi zordur. Bu da kültürel bir değişimdir. Öncelikle sorulması ve yanıtlanması gereken üç soru vardır: 1) "Şu Anda Neredeyiz?" ve "Ne Yapıyoruz?" Bu soru, firmanın mevcut durumunun, tüm fonksiyonları ve çevre koşullarıyla birlikte, adeta fotoğrafını çekmek anlamına gelmektedir. 2) "Nereye Gidiyoruz?", "Amaçlarımız Nelerdir?" Bu soru; firmanın geleceğini nasıl gördüğünü ve gelecekte ne yapmak istediği ile ilgilidir. Uzun dönemli amaçların saptanması gerekmektedir. 3) "Amacımıza Nasıl Ulaşacağız?" Amaca giden yollar ve adımlar saptanmalıdır. Kuruluşun bu üç soruya yanıt bulma çabaları hiç bitmeyen bir yolculuktur adeta. Şu anda neredeyiz ve ne yapıyoruz sorusu kapsamında, şirket mevcut organizasyon ve iş yapma sistemini yazılı hale getirmelidir. Organizasyon şemasının hazırlanması, görev ve sorumluluklar ile yetkilerin belirlenmesi, iş profillerinin hazırlanması, kariyer planlarının yapılması, iş etütleri, iş analizlerinin yapılarak iş değerlendirme ve performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması bu kapsamda yapılması gereken çalışmalardır. İşin yapılmasına yönelik prosedürler, el kitapları, talimatlar hazırlanmalıdır. İşe ve işleyişe yönelik her türlü bilgi, yönetici ve çalışanların zihinlerinden çıkartılıp bir ekip çalışması ile yazılı metinler haline getirilmelidir. Böylelikle iş, mümkün olduğu ölçüde kişiye bağımlı olmaktan kurtarılmış olacaktır. Şirketler yaşayan

25 varlıklardır. Hazırlanan bilgi, belge, doküman ve el kitapları da canlı bir organizma gibi, günün koşullarına ve değişimlere uygun hale getirilmeli ve sürekli olarak revize edilmelidir. Şirket, elindeki kaynakların, sahip olduğu yeteneklerin farkında olmalı, kuvvetli ve zayıf yönlerini bilmeli, gelecekle baş edebilmek için geliştirmesi gereken noktalarını anlayabilmelidir. Nereye gittiğini, kısa ve uzun dönemli amaçlarını, çevreden gelebilecek tehlike ve fırsatları önceden sezebilecek bir bilgi alma ve analiz sistemini kurabilmelidir. Gerektiğinde yeni kararlar almak, yeni pazarlara girmek, yeni ortaklıklar kurmak ve sürekli olarak da ürününü geliştirmek ve yenilemek çabasının içinde olmalıdır. Bir şirketin kurumsallaşması, gelişime yönelik sistemi kurması sürecidir. Bu bir süreçtir, zira gelişme dinamiktir ve hiç durmaz. Kurumsallaşma şirketin; stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, yalın yönetim, gibi çağdaş yönetim sistemlerini kurması, üretimde, bakımda, pazarlamada, finansal yönetimde, tedarik yönetiminde, satış sonrası hizmetlerde, insan kaynakları yönetiminde, eğitimde, araştırma-geliştirmede ve tüm alanlarda çağdaş ve bilgi temeline dayalı sistemleri kullanması demektir. 2. KURUMSAL KÜLTÜRÜN ANALİZİ 2.L KURUMSAL KÜLTÜRÜN KAYNAĞI VE ETKİLEŞİMİ Şirket kültürünü şekillendiren çeşitli faktörlerden söz edilebilir. Bu faktörler gerek işletme içinden, gerekse işletme dışından gelen etkileşimler yoluyla şekillenmektedir. Esasen doğada var olan her şey etkileşimler sonucu oluşmaktadır. Doğada bu anlamda iki temel düzenden bahsedilebilir. Bunlar, kendiliğinden oluşan düzenler ve organizasyonlardır. Kendiliğinden oluşan düzenin karmaşıklık derecesi bir insan aklının hakim olabileceği bir olgu değildir. Kültürde kendiliğinden oluşan bir düzendir. Kültürün belirli öğelerini etkileyip zaman içinde bir değişim sağlamak mümkün olabilirse de, kültürün tamamını tam anlamıyla yönlendirmek hemen hemen imkansızdır. Duyu organlarımız yoluyla kültürü tam olarak algılayamayız; anlamlı ilişkileri bir düzene sokamayız ama mevcut olan ilişkileri izleyerek, zihinsel düzlemde onu yeniden inşa edip, sonuçlarını sürekli düzelterek, kültürel bir değişim yolculuğuna çıkabiliriz.

26 Kurumsal kültürü şekillendiren başlıca faktörler şunlardır: Güçlü Liderlik Hemen hemen bütün şirketlerin kuruluşu, karizmatik kişilikleri ile ön plana çıkmış olan güçlü liderlerle birlikte olmuştur. Aynı şekilde şirketlerin birleşmeleri ve en önemli gelişmeleri de bu liderlerin başta olduğu dönemlerde olmuştur. Kurucu liderlerin çevresinde toplanan kişiler, bu liderler hakkında birçok efsane yaratmışlar ve o kültürün etkilerini uzun yıllar yaşatmışlardır. Örneğin Hacı Ömer Sabancı, Kurukahveci Mehmet Efendi, Ali Muhiddin Hacı Bekir, Vehbi Koç güçlü liderlerdir. Güçlü Liderlik, kurumsal kültürü güçlendirmektedir Şirket Tarihi ve Geleneği Güçlü kültüre ve geleneklere sahip şirketler hem yaşamlarını hem de etkilerini uzun süre sürdürebilmişlerdir. Köklü bu tarih, güçlü bir kültürünün altyapısını oluşturmaktadır. Ülkemizde, kuruluş tarihi en gerilere giden İskender Kebapçısı, Vefa Bozacısı, Komili, Hacı Şakir gibi şirketler kurdukları köklü gelenekler ve iş anlayışları çerçevesinde bugünlere ulaşabilmişlerdir Teknoloji, Ürünler, Hizmetler Sahip olunan teknolojinin ya da mevcut teknolojide ya da üründe yapılan önemli bir yeniliğin, şirket kültürü üzerinde büyük bir etkisi vardır. Böyle bir değişikliğin sonucunda işgücü yoğun bir modelden, teknoloji merkezli bir modele geçiliyor, iş yapma biçiminde ve şirket kültüründe önemli değişimler oluyor demektir. Teknoloji, kültürü şekillendiren bir öğedir Müşteriler Güçlü müşterilerin, şirket kültürüne önemli etkileri olabilir. Şirketlerin geniş bir müşteri tabanı geliştirme imkanı olmadığı durumlarda, bir iki önemli müşterinin işlerin yapılması üzerinde çok büyük etkisi görülmektedir. Bu etkiler, olumlu ya da olumsuz yönde gelişebilmektedir. Örneğin, bir kamu kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bulunan bir şirket için, diğer pazarlara

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Şirket Nabzına Göre Organizasyon

Şirket Nabzına Göre Organizasyon BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI Şirket Nabzına Göre Organizasyon Performans ve İş Etüdü Eren YENİGÜN 6/11/2012 Organizasyonun verimliliğini yükselten temel unsurlardan biri olan organizasyonel yapılar literature,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz.

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR Önsöz İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. Yönetim Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal olarak çalışmaktır. Yönetimin Özellikleri

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Çok Uluslu İşletmeler 1 Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Temel Kavramlar: İşletme Ekonomik değer taşıyan (Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan) mal ya da hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı kuruluş

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon»

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma Süreci Projenin Hedefi Ticari yaşamını sürdüren organizasyonunuz için, öncelikle yönetim kadrosu çalışanları ve sonrasında tüm çalışanları için, bir

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı