ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Ülkü UZUNÇARŞILI Meral TOPRAK Oğuz ERSUN ISTANBUL

3 Bu eserin tüm teklif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nm görüşlerini yansıtmaz. OCAK 2000 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / 372 Faks: (212) E. Posta : tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK FUAR HİZM. LTD. ŞTİ. Tel.: (212) Tel - Faks : (212)

4 ÖNSÖZ "Şirket Kültürü"nün şekillenmesi, işletmeyi oluşturan insanlar arasında uzun bir etkileşim sürecini gerektirmektedir. İşletmelerin iç değerler bütünü olarak tanımlanan "Şirket Kültürü", uzun vadede değişime açıklığı nedeniyle dinamik özellikler taşımaktadır. Şirketlerin oluşturacağı kültür davranışları, işletmenin devamlılığında faaliyet ve davranış birliğini oluşturmaktadır. Bu çerçevede kuvvetli kültürler, uyulması doğal ve zorunlu olan davranış biçimlerini taşımaktadır. Kültür oluşumu, şirket çalışanlarının oluşturacağı sosyal çerçevede ortak davranış biçimlerini oluşturarak şirkette genel kabul görmüş kuralların uygulanmasını sağlamaktadır. Özgün bir şirket kültürü geliştirilmesi, şirket faaliyetlerinin toplum tarafından algılanması, tanınması ve benimsenmesi bakımlarından önemlidir. Son yıllarda organizasyonlarda yönetimin sürekli değişim olgusu ve toplam kalite yönetimi çerçevesinde insan faktörü öne çıkmaya başlamıştır. Bu olguda insan özelliklerinin alışılmış alt üst ilişkilerinden daha sistemli ve dikkatli incelemek gereği açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bilimsel yönetimin başarısı sosyal ve kültürel geleneklerin uygulamaya etkisinin sonuçlarına bağlıdır. Kuruluşun verimliliğini ve rekabet gücünü arttırma yönündeki her türlü girişim, yeterli kültürel destek ve birikime sahip olunmadığı takdirde, genellikle başansızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu anlayış içerisinde, yöneticilerle birlikte düşünmek ve çalışmak için yol göstereceğine ve literatürde ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurmada büyük katkılar sağlayacağına inandığımız "Türkiye'de Şirket Kültürü ve İş Prensipleri" konulu bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin sahip oldukları kültür ve değerler sisteminin araştırıldığı "Türkiye'de Şirket Kültürü ve İş Prensipleri" adlı yayınımızın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, bu çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak ve Oğuz Ersun'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 IÇINDEKILER SUNUŞ 1 ŞİRKET KÜLTÜRÜ BCAVRAML KÜLTÜRÜN TANIMLANMASI Genel Açıklamalar Kültürün İşlevi : Kültürün Belirleyicileri KURUMSALLAŞMA VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Geleneksel İşletmeler Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi Aile Şirketlerinin Özellikleri Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma KURUMSAL KÜLTÜRÜN ANALİZİ KURUMSAL KÜLTÜRÜN KAYNAĞI VE ETKİLEŞİMİ Güçlü Liderlik Şirketin Tarihiye Geleneği Teknoloji, Ürünler, Hizmetler Müşteriler Şirket Beklentileri Bilgi ve Kontrol Sistemleri Yasalar ve Çevre Ödül Sistemleri Organizasyon ve Kaynaklar

7 Hedefler, Değerler, İnançlar ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN İÇ VE DIŞ ÖĞELERİ TOPLUMSAL KÜLTÜR İLE ETKİLEŞİM BİR ŞİRBCETİN KÜLTÜREL ANALİZİ ŞİRKET KÜLTÜRÜ MODELLERİ Bayars Modeli Trompenaars. Modeli ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN YANSIMALARI Genel Açıklamalar Kültürün Görünen, Sembolik Özellikleri Normlar ve Değerler İnançlar, Varsayımlar, Dogmalar İŞ AHLAKI VE KURUMSAL DEĞERLER GENEL AÇIKLAMALAR KİŞİSEL DEĞERLER YÖNETİMDE ETİK İLKELER VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR Etik İlkeler Etik Dışı Davranışlar İŞ AHLAKE^IN GÜNDEMDEKİ KONULARI ÖRGÜTSEL ETİK VE KURUMSALLAŞMA İŞ AHLAKINA İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİNDE ÇOK ULUSLU ETKİLEŞİMLER İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 49

8 4.2.ULUSLARARASI ÇEVRE ÇOKULUSLU OLMA SÜRECİNDE KÜLTÜR ETKİLEŞİMLERİ LGloballeşme Bölgeselleşme Entegrasyon ve İşbirliği ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ İhracata Yönelme rtaklıklar Lisans Antlaşmaları Franschising Sözleşmeli Üretim Yönetim Sözleşmesi Konsorsiyum Yatırım Ortaklığı Direkt Yabancı Yatırım İŞ PRENSİPLERİNİN EVRENSELLİK BOYUTU Zamandan ve Mekandan Bağımsızlık Zaman-Mekan Kısıtlaması Olmayan Evrensel Prensipler Verimlilik Prensibi Etkinlik Prensibi Esneklik Prensibi Uyum Prensibi Yönetime Katılma Prensibi Fiziki Çalışma Şartlarının Geliştirilmesi Prensibi Çalışanların Tatmini Prensibi 61

9 Sosyal Değerler Prensibi Doğal Çevrenin Korunması Tüketicinin Korunması ; ULUSLARARASI STANDARTLAR VE NORMLARIN ETKİSİ ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi'nin Ortaya Çıkışı Kalite Güvence Sistemi'nin Gerekliliği ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN YÖNETİMDEKİ YANSIMALARI YENİ DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN ROLÜ Eğitim İnsanlar Aracılığı İle Başarı Motivasyonun Sürekli Kılınması TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Toplam Kalite Kültürü Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri ve Yararları Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Faktörünün Önemi Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi ÖĞRENEN ÖRGÜTLER, Bireysel ve Kurumsal Öğrenme Kuantum Liderlik STRATEJİK YÖNETİM Genel İlkeler Vizyon..> Misyon 95

10 Strateji-Kültür İlişkisi YALIN YÖNETİM ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ Elektronik Ticaretin Artıları Elektronik Ticaretin Eksileri ARAŞTIRMA BULGULARI VE GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI, YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI "TABLOLAR" Kültürün Görünen Özellikleri Bilgilerin Paylaşımı Yönetim Biçimi İnsan Kaynakları ARAŞTIRMA BULGULARI SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 136 KAYNAKÇA 142 ŞEKİLLER LİSTESİ 149 TABLOLAR LİSTESİ 150

11

12 SUNUŞ Şirket kültürü ve iş prensipleri konulu araştırmanın hareket noktası; değişimin günümüzde süreklilik kazanması ve özellikle yönetsel alanda toplam kalite, yalın yönetim ve küresel yönetim gibi yeni yönetim tekniklerinin işletmeler tarafından kaçınılmaz olarak gündemlerine alınmış olmasıdır. İş yaşamında, insan faktörünün ve onu etkileyen çevresel değişimlerin incelenmesi, başlı başına bir kültürel analiz olmaktadır. Kuruluşların daha verimli, daha başarılı ve topluma yarar sağlaması kapsamında sürdürülecek tüm çabalar; yeterli kültürel alt yapıya ve desteğe sahip olmadığı sürece silinip gidecektir. Yönetimin başarısı, sorumluluk alanı içine giren tüm alanlardaki görevlerini etkinlikle yerine getirip dengeleyebilmesinde yatmaktadır. Başarı göstergesi olarak sayılan pek çok unsur ise, işletme kültürünü tanımlayan ana öğelerdir. İşletmede güçlü bir kültürün oluşması, o işletmeyi oluşturan insanlar arasında uzun bir etkileşim süreci gerektirmektedir. İşlerin yapılma biçimi, çalışma grupları içindeki normlar, insanların etkileşim sürecinde ortaya çıkan davranış biçimlerini yönlendiren değer sistemleri, örgütün dış ve iç entegrasyonunu sağlayan uyum mekanizmaları, dış kişilerin işletme için hissettikleri ve gözlemledikleri anlamlar sistemi, örgütün oluşturduğu amaç, vizyon ve paylaşılan değerler, işletme kültürünün birer parçasıdır. Böylesine geniş ve anlam yüklü bir konunun, belli sürede tamamlanma zorunluluğu olan bir araştırma kapsamında ele alınıp incelenmesindeki zorlukları okuyucularımızın göz önüne alacağını umuyoruz. Bu nedenle araştırma öncelikle, kapsamlı bir literatür çalışmasına dayandırılmış ve kuruluşlardan alınan bilgiler ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin örnekleri olarak değerlendirilmiştir.

13 Çalışmalarımız, değerli meslekdaşlarımızın ve kuruluşlarımızın katkıları ile şekillenmiş ve ortaya çıkmıştır. Kuruluşlarının adeta masaya yatırılarak incelenmesine olanak sağlayan değerli yöneticilere minnet duymaktayız. Araştırmanın bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmasını, araştırmacılara ve kuruluşlara yararlı olmasını dileriz. Prof.Dr. Ülkü Uzunçarşılı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Meral Toprak Milli f fodüktivite Merkezi İstâ'nbul Bölge Müdürü Oğuz Ersun Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi

14 1. ŞIRKET KÜLTÜRÜ KAVRAMı 1.1. KÜLTÜRÜN TANıMLANMASı Genel Açıklamalar Genel bir yaklaşımla Kültür, "İnsanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm gerçeklik demektir" (Uygur, 1996). İnsanın nasıl düşündüğü, neler hissettiği, kendisini ve çevresini nasıl algıladığı, değerleri ve davranışları, kültürün temel öğeleridir. Kültür, insanın yaşama biçimidir, iletişim biçimidir, sorunları çözme şeklidir, hayata bakışıdır, teknik, ekonomik, hukuki, bilimsel, siyasal, ahlaki, estetik tüm değerleri ve oluşturduğu her şeydir. Kültürün oluşması için, insanların bir araya gelmeleri ve birlikte yaşamaya başlaması gerekmektedir. Toplum ile kültür yan yanadır. Kültürün var olma nedeni insandır, ya da bir başka deyişle insan bir kültür varlığıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran da işte bu kültür yaratma özelliğidir. Bireysel açıdan bakılınca kültür, kişiye özgüdür. Toplumsal açıdan ise tarihin damgasını taşıyan, kuşaktan kuşağa aktarılan, insanlar arası ortak bir çok şeyin paylaşımı olarak görünür. Kültür'ün, konuşulan dil ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Dil kültürü hem kurar, hem geliştirir. Ortak bir dil, ortak bir kültür demektir. Ağızdan çıkan her sözcüğün dile bağımlı kültür ortamını canlı tutmada büyük katkısı vardır. İnsanın anadilini öğrenmesi bir kültür edinmedir. İnsan, dilde ne denli güçlenirse, kültürdeki kökleri de o denli derinlere gider. İnsan, yabancı bir dili öğrendiğinde ve o dilde ustalaştığında, bir başka kültür içine giriyor ve orada kök salıyor demektir. Bu nedenle kültüre özgü başlıca kaynağın ana dilde bulunduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Dil, kültürün anahtarıdır, bu anahtar olmadıkça kültür kapalı kalır (Uygur, 1996). Bir balık suya olan ihtiyacının farkına ancak suyun dışına çıktığında varır. İnsanın kültürle olan ilişkisi de böyledir. Kültür, kişiyi ayakta tutar, soluk alıp vermesini sağlar (Trompenaars, 1998)

15 Kültür, insanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlam dokusudur. Kültür Kavramı, pek çok yazar tarafından, değişik biçimde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültürü buzdağına benzetmişlerdir. E.B.Taylor'a göre kültür; bilgiyi, inancı, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, kişinin içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olması nedeniyle kazandığı alışkanlıkları ve tüm becerileri içine alan karmaşık bir bütündür (Erdoğan, 1991). Farklı kültürel altyapılardan gelen bireylerin oluşturduğu işletmelerde; paylaşılan, ortak değerler ve şirketi bir arada tutan normlar, inançlar, tutum ve düşünceler, şirket kültürünü oluşturur. Toplumsal kültür açısından bakıldığında, şirket kültürü bir alt kültürdür. Şirket Kültürü; bir grubun, dışa uyum sağlamak ve içle bütünleşmek için oluşturduğu temel varsayımlar demektir (Eren, 1998). Toplumda bir grubun ya da bir kuruluşun üyesi olmak o topluluğa uyum sağlamayı gerektirir. Uyum sağlamanın altyapısını ise; ortak amaçlar, standartlar, değerler, alışkanlıklar, davranışlar, felsefe ve idealleri paylaşmak oluşturur. Bir kuruluşta çalışan ve onun üyesi olan bireyler örgütün kültürel özelliklerini benimseyerek, köklü gelenekler, ahlaksal tavırlar ve alışkanlıklar oluştururlar. Örgüt kültürü, o örgütün çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve ilişki düzeylerini yansıtır. Bu fonksiyonu ile kültür, örgütü topluma bağlayan, onun toplum içindeki yerini, önemini hatta başarısını belirleyen en önemli araçlardan birisidir Kültürün İşlevi Kültürün, insan davranışlarını şekillendiren ve gerek toplumun, gerekse örgütün performansını belirleyen önemli bir işlevi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışmada, şirketlerin performans farklılıklarını açıklayan bir faktör olarak, kurum kültürünün varlığı, istatistiki olarak gösterilmiştir. Güçlü kurum kültürü olan işletmelerin daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Güçlü kültür, örgüt üyelerinin çoğunluğunun paylaştığı kültürdür. Bu araştırmadaki bir

16 diğer bulgu ise, değişime adapte olamayan, esnek olmayan kültürel altyapının işl'etmeyi başarısızlığa mahkum ettiğidir (Polat, 1998). Bir kuruluşta kültürün iki temel işlevinden bahsedilir; 1. Kültür, yol göstericidir; değişen çevre koşullarında, hedefin kaybolmamasını sağlar; bu özelliği ile kültür bir kontrol aracıdır. 2. Kültür, kişiler arasındaki bağı güçlendirir. Paylaşılan değerleri arttırır. Bu temel işlevler yanında kültürün diğer işlevleri şunlardır; Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler, Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar, Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler, Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır, Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir, Organizasyonel kimliği oluşturur, İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır, Çalışanları birbirine bağlar, Günlük çalışmalarda rehber olur, Davranış biçimlerini belirler.

17 1.1.3.Kültürün Belirleyicileri Güçlü Kültüre sahip kuruluşlarda özellikle var olan ve çalışanları birbirine daha çok bağlayarak, paylaşılan değerleri artıran bazı belirleyiciler vardır. Bunlar kültürün bileşenleri olarak da tanımlanabilir. Kültürün bileşenleri, esasında soğan kabuğu gibi, soyuldukça yeni kabuklar çıkan bir oluşum gibidir. Bu bileşenleri, içten dışa, ya da görünmeyenden görünene doğru şöyle sıralayabiliriz (Trompenaars, 1998); Temel İnanç ve Varsayımlar Norm ve Değerler Görünen Öğeler Şekil 1 : Kültürün Katmanları Bunları kısaca açıklarsak. Temel inanç ve varsayımlar en içte, görünmeyen kısmında bulunur ve kültürün temelini oluşturur. Bunlar kişilerin doğrularıdır ve tartışılmazlar. Konuşulması, insanın aklını karıştırır.

18 Norm ve değerler; örgüt içindeki sosyal ilkeler, hedefler ve standartlardır. Değerler, kişilerin neye önem verdiklerini gösterir. Normlar, davranış biçimlerini belirtir. Değerler, kişi için neyin değerli olduğunu belirtirken, normlar neyin doğru neyin yanlış olduğunun ölçütüdür. Görünen öğeler ise; binalar, yerleşim düzeni, ürünler, tesisler, kullanılan araç gereçler, kullanılan formlar, giyiniş kültürün dışa yansıyan öğelerini oluşturmaktadır. Bunlar, kültüre ilişkin simge ve sembollerdir. O halde kültür öyle bir olgudur ki; hem görünen (maddi) öğeleri, hem de görünmeyen (manevi) öğeleri içine alır. İnsanlar istek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşitli araç ve gereçleri kullanırlar. Bu araçlar, gelenek ve göreneklere, alışkanlıklara ve içinde yaşanılan ortamın özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Kültürün görünen öğeleri insanların hoşlandığı ve kullandığı eşyalar ve nesnelerle ilgilidir. Bütün insan yapımı maddesel nesneleri kapsar. Teknoloji ve ekonomi ile ilgilidir. Bu nedenle yönetim kitaplarında maddi kültürden bahsedilir. Bir toplumun teknolojik durumu, eserleri, aletleri maddi kültürünü oluşturur. Maddi kültür, insanın yaptığı şeylerle, kişinin davranışlarının birleştirilmesinin özel bir türüdür. (Duma, 1999) Bu konuya, ilerde şirket kültürünün yansımaları bölümünde daha ayrıntılı olarak yer verilmektedir KURUMSALLAŞMA VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ 1.2.L Geleneksel İşletmeler Geleneksel anlamda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk işletmeler küçük aile işletmeleri yani çiftliklerdir. "Kimseye muhtaç olmama" gibi bir anlayışla, toprağını ekip biçen, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra kalanını satarak geçimini sağlayan aileler ilk işletmecilerdir.

19 Aile için üretme ve birlikte çalışma; ekip çalışması, ustaya saygı, hakkına razı olma, paylaşma gibi kavramların, toplum içinde yeşerip gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı'daki geleneksel inanç; sanat ve marifetin hiç bir zaman akıl ve zekayı işleterek yani rasyonel yollarla değil, üstadın önünde hizmet kemeri (şedd) kuşanarak ve uzun yıllar onun emrinde çalışarak elde edileceği yolundaydı. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlık babadan oğula ya da ustadan çırağa geçen bir yetişme ve gelişme süreci içinde olmuştur. Geleneksel usta-çırak ilişkisinde ustaya tam bir teslimiyet vardır. Bu, "teslimiyet kapısından girmek ve namuratlık kapısından çıkmak" demektir Yunus Emre'nin de dediği gibi, "Vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek" anlayışı, nüfuslu ve iktidar sahibi kişilerin kolayca işleyip yoğuracakları çok sayıda, uysal bir insan malzemesi hazırlayıp, önlerine sermiştir (Üigener, 1985). Bu anlayış, insanın düşünme, sorgulama, karar verme ve yaratıcılık yeteneklerinin yıllar boyu körelmesine neden olmuştur. Böyle bir anlayış içinde çalışan, yaşayan ve dış etkileşimlere açık olmayan halkın büyük kısmı, haberleri olmadan çağdışı kalmışlar, dışarıdaki gelişmelerle başa çıkacak bilgi ve beceriyi kazanamamışlardır. Osmanlı Imparatorluğu'nun son zamanlarında, çiftçiliğin ve el sanatlarının dışında, Türkler'in elinde fazla bir ekonomik güç ve yetenek bulunmamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler, daha ziyade; İlmiye (Bilim) Seyfiye (Askerlik) İdariye (Memuriyet) ile uğraşmışlar, ticareti ise genellikle gayri müslimler yapmışlardır (Dolu, 1998). Ticaretin merkezini ise İstanbul ve İzmir gibi şehirler oluşturmuştur. İstanbul'da ticaret yapanlarla, esnaf ve zanaatkarlar, loncalar şeklinde örgütlenmişlerdi. Bu örgütlenmede Bizans ve Rum ustaların, kalfaların geleneksel örgütleri ile Anadolu'daki ahiliğin önemli etkisi görülmüştür. Çiftçiler, fırıncılar, değirmenciler, sakalar.

20 gemi yapımcıları, sarraflar, kandilciler, tuzcular, dokumacılar, dericiler ve diğer meslek erbabı loncalar oluşturmuşlardı. Cumhuriyetin hemen öncesinde, Türk vatandaşlarının İstanbul ticaretindeki payları; ithalat-ihracatta % 5, komisyonculukta % 3, toptancılar arasında % 15, perakendeciler içinde ise % 25'e ulaşıyordu yılında Dersaadet Ticaret Odası'nm o tarihlerdeki üye sayısı ise 250 idi. Bugün ise İTO'nun üyeleri 262 bin dolayındadır. (İTO kayıtları) Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi Cumhuriyet dönemi ile birlikte ülkemizde yaşanan yeni oluşumların konumuz açısından önemli olanı devletin sanayileşmeye ön ayak olması ve KİT'lerin kurulmasıdır. KİT'ler özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş, yıllarca onların yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamıştır. Cumhuhyetin ilk yıllarda KİT'lerde, görev yapmak bir statü göstergesi sayılmakta idi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde öncekilere göre kıyaslandığında devlet eliyle önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmiş ise de, özel sektör işletmelerinin yeteri kadar geliştiği söylenemez. Nuri Demirağ gibi ticaretten sanayiye geçen bazı girişimciler olmuşsa da, süreklilik sağlanamamıştır. Aslında bu dönemde siyasi ve bürokratik çevreler, desteklenecek girişimci aramasına rağmen bulamamış ve dönemin tek sivrilen ismi Vehbi Koç olmuştur (Değirmenci, 1998). İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte savaşın ve borçlanmanın etkisiyle devletin mevcut kaynakları süratle tüketilmiş ve aşırı dış borçlanma eğilimine girilmiştir Burada özel teşebbüsün geliştirilmesi için önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de servet edinmenin en önemli kaynağı ticaret olmuş ve özellikle de azınlıkların elinde bulunan ithalatla bu servetler edinilmiştir. Bu dönemde önemle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da, İkinci Dünya Savaşı sırasında konan varlık vergisi ve 1950'lerin sonunda yaşanan azınlıklar kriziyle birlikte doğan ortamdır. Özellikle göç eden azınlıkların yanında çalışan ya da onlarla iş yapan kesim yeni bir olanağa kavuşmuş ve ithalatın bir kısmını artık bu boşluğu dolduran Türkler yapmaya başlamıştır. (Değirmenci, 1998)

21 Bu dönemi 1960 ihtilali sona erdirmiştir. Daha önceki hükümeti koşulsuz olarak destekleyen IMF ve Dünya Bankası, yeni yardımların nereye harcandığını görebilmek için planlı ekonomiye geçilmesini şart koşmuştur. Planlı ekonomiye geçilmiş ve daha az döviz ihtiyacının olacağı düşünülerek ithal ikamesi politikası uygulanmaya başlanmıştır. Böylece daha önce ithalat yapanlar, ithal ettikleri ürünlerin lisanslı üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirince büyük paralar kazanmaya başlamışlardır. Burada hem özel kesimin hem de KİT'lerin üretimle ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu dönem dışa kapalı, rekabetten uzak da olsa, tarımın dışında da üreterek servet kazanma anlayışının yerleşmeye başladığı dönem olmuştur. Ancak, ithal edilen ürünleri içeride üreten işletmelerin hem dışa bağımlı olması hem de üreticilerin rekabetten uzak olmaları nedeni ile üretim maliyetleri çok yüksekti. Bu da, dönemin sonunda tekrar devalüasyon yapılmasını zorunlu kılmıştır. 1971'de ABD'nin para sistemini değiştirmesine rağmen, birden bire artan işçi dövizleri içeride; dışa bağımlı yüksek maliyetli yeni ithal ikamesi yatırımlarının yapılmasına yol açmıştır. Bunun üstüne OPEC ve Kıbrıs krizi de eklenince, toplum her açıdan karışmıştır. Toplumsal normlarda değişme başlamıştır ve servetin elde ediliş biçiminden çok servete önem verilmeye başlanmıştır. Bürokraside de aynı olay yaşanmıştır. Belirli bir makama gelmek, nasıl gelindiğinden daha önemli olmaya başlamıştır. Burada yaşanan karmaşa yine bir askeri yönetimi gündeme getirmiştir. Bu dönemin yani döneminin en önemli özelliği, yine dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve borçlanılan finansal çevrelerin de etkisiyle, daha önce dışa kapalı olan iş dünyasının dışa açılması olmuştur. Servetin nasıl edinildiğini önemsemeyen bu gelişme, bir çok tabunun yıkılmasına ve önemli bir bilgi birikimiyle rekabet kavramının gelişmesine neden olmuştur (Değirmenci, 1998). Günümüzde ise Türk girişimciler, dünyanın pek çok yerine, gerek ürünleri gerekse yatırımları ile ulaşmakta ve son derece umut verici bir gelişmenin ilk sinyallerini vermektedirler. 1980'den sonra, 700 dolayında Türk firması dünyanın değişik ülkelerinde 1,5 milyar Dolar'lık yatırım gerçekleştirmiştir (Forum Dergisi, 1998). Global

22 yatırımcı olan ve "Anadolu Aslanları" olarak nitelendirilen girişimciler ve özel sektör, ülkenin lokomotifi olmuştur. KOBİ'lerin oluşturduğu ilk dış ticaret şirketi olan ve 1993 yılında kurulan EGS büyük bir başarı grafiği çizmiş ve gelişmede yeni bir model oluşturmuştur. EGS, beş yıl içinde 19 şirket, 5 vakıf kurmuştur ve ortak sayısı 400'e, çalışan sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştır Aile Şirketlerinin Özellikleri Ülkemizde holdingleşerek ve yabancı ortaklarla işbirliği yaparak başarılar kazanmış ve kurumsallaşmış, şirketlerin çoğu, aile işletmeleridir. Aile tipi işletmeler, kuruluşların altyapısını oluşturmaktadır. Bu tip organizasyonlar genel olarak ataerkil aile yapısının özelliklerini taşımaktadır. Babanın, her şeyi daha iyi bildiği ve her şeyi ailenin iyiliği için yaptığı kabul edilmektedir. Baba, otoriteyi temsil eder ve gücü gelenekten gelir. Ona itaat zorunludur. Aile kültürünün ya da geniş bir aileye ait olmanın, bireyin cesaretini artırıcı yönde bir etkisi vardır. Birinin sorunu, hepsinin sorunudur ve her durumda bireye sahip çıkma söz konusudur. Aileye karşı gelmenin cezası ise çoğunlukla aile tarafından reddedilmek gibi oldukça ağırdır. Aşağıdaki tabloda aile tipi organizasyonların özellikleri verilmiştir (Trompenaars, 1998)

23 ilişkiler Çalışma mekanı Terfi Ödül Problem Çözümü Karar verme Statü farklılığı Yönetim Kişilerden beklenen Organizasyon yapısı Bilgi edinimi Yönetim Sevgiye dayalı, bağımlı, büyüğe saygı, Küçüğe hoşgörü Evi andıran bir atmosfer Kıdeme göre Yöneticiyi (babayı) hoşnut etmek, Paradan çok övgü Herkesin katkısıyla Yönetici'de Doğal kabul edilir Otoriteyi tem.sil eder Sadakat, saygı, sevgi, eleştiri değil Hiyerarşik Akılcı olmaktan çok sezgisel İşleri doğru yapmaktan çok sezgisel işleri yapmaya yönetim (verimlilikten çok etkinliğe) Tablo 1: Aile Şirketlerinin Özellikleri Ülkemizde olduğu gibi kuvvetli aile yapısına sahip ülkelerde, ailelerin sahip olduğu ve yönettiği küçük şirketler ağırlıktadır. Bu tür şirketlerde, profesyonel yöneticileri işbaşına getirmeye karşı bir isteksizlik vardır. Bunun nedeni ise güvensizliktir. Bu ülkelerde büyük ekonomik kuruluşların varlığı genellikle devletin rolüne veya yabancı sermayeye bağlıdır. Bu tür işletmelerden, kurumsallaşabilen ve profesyonel yöneticileri iş başına getirebilenler, büyümüş ve gelişmiş organizasyonlardır Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Bir şirketin kurumsallaşması, şirket yapısının belirli ilke ve standartlara göre yeniden yapılandırılması, yönetici ve çalışanların işin ehli kişilerden oluşması ve şirketin bilgiye dayalı bir anlayış içinde çalışması demektir. Böylelikle şirketin işleyişine ilişkin bir sistem kurulmuş olmakta ve şirket kişilere bağımlı olmak ve onlarla var olmak yerine, geliştirilen bilgi temelli sistemler yoluyla yaşamını bir insan ömründen çok daha uzun yıllar sürdürebilmektedir. Bir şirket aile yapısı içinde de kurumsallaşabilir; yeter ki bilgi temeline dayalı bir sistemi kurabilsin. Bilgi temelli iş yapma ve yaptırma bilgisi;

24 yönetim bilgisi ile teknolojik bilgiyi ve pazara, üretime ilişkin bilgiyi kapsar. Kurumsallaşan firmalar vizyonu, misyonu, stratejileri, politikaları, planları, programları ve kuralları olan, bunların yazılı hale geldiği ve uygulandığı firmalardır. Bu konu araştırmanın diğer bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. ' Bir şirketin kurumsallaşma sürecinde yapması gereken çalışmalar, yönetim kademesinden başlamalıdır. Yönetim anlayışının değişmeden, şirketin değişmesi zordur. Bu da kültürel bir değişimdir. Öncelikle sorulması ve yanıtlanması gereken üç soru vardır: 1) "Şu Anda Neredeyiz?" ve "Ne Yapıyoruz?" Bu soru, firmanın mevcut durumunun, tüm fonksiyonları ve çevre koşullarıyla birlikte, adeta fotoğrafını çekmek anlamına gelmektedir. 2) "Nereye Gidiyoruz?", "Amaçlarımız Nelerdir?" Bu soru; firmanın geleceğini nasıl gördüğünü ve gelecekte ne yapmak istediği ile ilgilidir. Uzun dönemli amaçların saptanması gerekmektedir. 3) "Amacımıza Nasıl Ulaşacağız?" Amaca giden yollar ve adımlar saptanmalıdır. Kuruluşun bu üç soruya yanıt bulma çabaları hiç bitmeyen bir yolculuktur adeta. Şu anda neredeyiz ve ne yapıyoruz sorusu kapsamında, şirket mevcut organizasyon ve iş yapma sistemini yazılı hale getirmelidir. Organizasyon şemasının hazırlanması, görev ve sorumluluklar ile yetkilerin belirlenmesi, iş profillerinin hazırlanması, kariyer planlarının yapılması, iş etütleri, iş analizlerinin yapılarak iş değerlendirme ve performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması bu kapsamda yapılması gereken çalışmalardır. İşin yapılmasına yönelik prosedürler, el kitapları, talimatlar hazırlanmalıdır. İşe ve işleyişe yönelik her türlü bilgi, yönetici ve çalışanların zihinlerinden çıkartılıp bir ekip çalışması ile yazılı metinler haline getirilmelidir. Böylelikle iş, mümkün olduğu ölçüde kişiye bağımlı olmaktan kurtarılmış olacaktır. Şirketler yaşayan

25 varlıklardır. Hazırlanan bilgi, belge, doküman ve el kitapları da canlı bir organizma gibi, günün koşullarına ve değişimlere uygun hale getirilmeli ve sürekli olarak revize edilmelidir. Şirket, elindeki kaynakların, sahip olduğu yeteneklerin farkında olmalı, kuvvetli ve zayıf yönlerini bilmeli, gelecekle baş edebilmek için geliştirmesi gereken noktalarını anlayabilmelidir. Nereye gittiğini, kısa ve uzun dönemli amaçlarını, çevreden gelebilecek tehlike ve fırsatları önceden sezebilecek bir bilgi alma ve analiz sistemini kurabilmelidir. Gerektiğinde yeni kararlar almak, yeni pazarlara girmek, yeni ortaklıklar kurmak ve sürekli olarak da ürününü geliştirmek ve yenilemek çabasının içinde olmalıdır. Bir şirketin kurumsallaşması, gelişime yönelik sistemi kurması sürecidir. Bu bir süreçtir, zira gelişme dinamiktir ve hiç durmaz. Kurumsallaşma şirketin; stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, yalın yönetim, gibi çağdaş yönetim sistemlerini kurması, üretimde, bakımda, pazarlamada, finansal yönetimde, tedarik yönetiminde, satış sonrası hizmetlerde, insan kaynakları yönetiminde, eğitimde, araştırma-geliştirmede ve tüm alanlarda çağdaş ve bilgi temeline dayalı sistemleri kullanması demektir. 2. KURUMSAL KÜLTÜRÜN ANALİZİ 2.L KURUMSAL KÜLTÜRÜN KAYNAĞI VE ETKİLEŞİMİ Şirket kültürünü şekillendiren çeşitli faktörlerden söz edilebilir. Bu faktörler gerek işletme içinden, gerekse işletme dışından gelen etkileşimler yoluyla şekillenmektedir. Esasen doğada var olan her şey etkileşimler sonucu oluşmaktadır. Doğada bu anlamda iki temel düzenden bahsedilebilir. Bunlar, kendiliğinden oluşan düzenler ve organizasyonlardır. Kendiliğinden oluşan düzenin karmaşıklık derecesi bir insan aklının hakim olabileceği bir olgu değildir. Kültürde kendiliğinden oluşan bir düzendir. Kültürün belirli öğelerini etkileyip zaman içinde bir değişim sağlamak mümkün olabilirse de, kültürün tamamını tam anlamıyla yönlendirmek hemen hemen imkansızdır. Duyu organlarımız yoluyla kültürü tam olarak algılayamayız; anlamlı ilişkileri bir düzene sokamayız ama mevcut olan ilişkileri izleyerek, zihinsel düzlemde onu yeniden inşa edip, sonuçlarını sürekli düzelterek, kültürel bir değişim yolculuğuna çıkabiliriz.

26 Kurumsal kültürü şekillendiren başlıca faktörler şunlardır: Güçlü Liderlik Hemen hemen bütün şirketlerin kuruluşu, karizmatik kişilikleri ile ön plana çıkmış olan güçlü liderlerle birlikte olmuştur. Aynı şekilde şirketlerin birleşmeleri ve en önemli gelişmeleri de bu liderlerin başta olduğu dönemlerde olmuştur. Kurucu liderlerin çevresinde toplanan kişiler, bu liderler hakkında birçok efsane yaratmışlar ve o kültürün etkilerini uzun yıllar yaşatmışlardır. Örneğin Hacı Ömer Sabancı, Kurukahveci Mehmet Efendi, Ali Muhiddin Hacı Bekir, Vehbi Koç güçlü liderlerdir. Güçlü Liderlik, kurumsal kültürü güçlendirmektedir Şirket Tarihi ve Geleneği Güçlü kültüre ve geleneklere sahip şirketler hem yaşamlarını hem de etkilerini uzun süre sürdürebilmişlerdir. Köklü bu tarih, güçlü bir kültürünün altyapısını oluşturmaktadır. Ülkemizde, kuruluş tarihi en gerilere giden İskender Kebapçısı, Vefa Bozacısı, Komili, Hacı Şakir gibi şirketler kurdukları köklü gelenekler ve iş anlayışları çerçevesinde bugünlere ulaşabilmişlerdir Teknoloji, Ürünler, Hizmetler Sahip olunan teknolojinin ya da mevcut teknolojide ya da üründe yapılan önemli bir yeniliğin, şirket kültürü üzerinde büyük bir etkisi vardır. Böyle bir değişikliğin sonucunda işgücü yoğun bir modelden, teknoloji merkezli bir modele geçiliyor, iş yapma biçiminde ve şirket kültüründe önemli değişimler oluyor demektir. Teknoloji, kültürü şekillendiren bir öğedir Müşteriler Güçlü müşterilerin, şirket kültürüne önemli etkileri olabilir. Şirketlerin geniş bir müşteri tabanı geliştirme imkanı olmadığı durumlarda, bir iki önemli müşterinin işlerin yapılması üzerinde çok büyük etkisi görülmektedir. Bu etkiler, olumlu ya da olumsuz yönde gelişebilmektedir. Örneğin, bir kamu kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bulunan bir şirket için, diğer pazarlara

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi Giriş Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her alanı etkilediği gibi kurumları da etkisi altına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı