HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti"

Transkript

1 HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler Depolama ortamı donanımının doğru yapılandırılması, depolama ortamı aygıtlarınızın verimliliğini geliştirmeye yardımcı olması açısından çok önemlidir. Yükleme ve başlatma hizmetlerinin dizisi yoluyla sağlananların dışındaki sanal birim yapılandırmaları veya HP depolama ortamı donatılarınızın yeniden dağıtımı için HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti, şirketinizin LUN, sanal birim veya sanal disk (Vdisk) yapılandırmasını tasarlamak için ihtiyacı olan etkinlikleri sağlar. HP sertifikalı bir hizmet uzmanı, HP'nin şirketinizin iş ve depolama ortamı uygulamalarının ihtiyaçlarını tespit etmesi için, belirlenmiş BT depolama ortamı yöneticinizin yardımıyla bir keşif işlemi uygulayacaktır. Bu iş birliği, özelleştirilmiş bir depolama ortamı dizisi yapılandırmasını planlamak, tasarlamak ve çalıştırmak için temel oluşturur. Yapılandırmayı onayladığınızda, HP sertifikalı hizmet uzmanı yapılandırma planını uygulayacak ve aşağıdaki 'Hizmet özellikleri' bölümünde tanımlandığı gibi yükleme doğrulaması testleri yapacaktır. Bu hizmet aşağıda belirtilen HP depolama ortamı sistemlerinin desteklenen kendi işletim sistemlerinde kullanılabilir: HP P9000 XP disk dizileri HP P6000/EVA disk dizileri HP 3PAR depolama ortamı sistemleri Bu hizmet tek bir dize ve sanal birim yapılandırması ile ve en fazla 16 ana bilgisayar için yapılan sunu ile sınırlıdır. Ek hizmetler daha büyük ortamlar için gereklidir. Hizmetin sağladığı avantajlar Onaylı sanal birim yapılandırmasının tasarımı ve uygulanması Benzersiz yapılandırma gereksinimlerinizi desteklemek için özelleştirilmiş bir sanal birim tasarımı ve uygulaması planı Oryantasyon oturumu sırasında hizmetle ilgili temel soruları cevaplayacak olan bir HP hizmet uzmanı Önemli sistem özellikleri Hizmet planlama Hizmetin uygulanması Yükleme doğrulama testleri (IVT) Müşteri oryantasyon oturumu

2 Özellikler Tablo 1. Hizmet özellikleri Özellik Hizmet planlama Hizmetin uygulanması Yükleme doğrulama testi (IVT) Müşteri oryantasyonu Hizmet koşulları HP veya HP sertifikalı kanal ortağı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, HP sertifikalı bir hizmet uzmanı gerekli olan tüm etkinlikleri planlayacak ve HP veya HP sertifikalı bir kanal ortağı ile Müşteri tarafından anlaşılan, HP tatilleri hariç olmak üzere yerel HP standart iş saatleri dahilinde olacak bir tarih için hizmetin teslimatını programlayacaktır. HP standart iş saatleri dışında sağlanan hizmetler ek ücrete tabi olacaktır. Hizmet planlama etkinliklerinin içerdikleri: Müşteri ile iletişim, hizmet teslimatı hakkındaki Müşteri sorguları dahil Bir teslimat öncesi onay listesi kullanılarak, tüm hizmet ön koşullarının yerine getirildiğinin doğrulanması Hizmet teslimatının karşılıklı anlaşılan bir tarihe planlanması Hizmetin proje planı görevi görecek olan yazılı sanal birim uygulaması planının oluşturulması Hizmetin uygulanması etkinliklerinin içerdikleri: Hizmet teslimatı gündeminin sunumu Müşterinin BT depolama ortamı yöneticisi, veritabanı yöneticisi veya herhangi bir öntanımlı Müşteri BT personeli tarafından tanımlandığı gibi, Müşteri'nin yazılım uygulaması ve iş gereksinimleri için uygun hale getirilen özelleştirilmiş bir sanal birim tasarımının geliştirilmesi Müşteri onaylı sanal birim tasarımının uygulanması Müşterinin mevcut HP destekli SAN'ında ek yolların yapılandırılması Yapılandırma belgelerinin oluşturulması HP, açılışta otomatik test (POST) ve sanal birimin önceden belirlenmiş ana bilgisayarlara görünebilirliği dahil, bu hizmet için gerekli olan uygun doğrulama testlerini yapacaktır. Hizmet uzmanı karşılıklı anlaşılan bir tarihte, yüklü HP disk dizisinde en fazla iki (2) saat sürecek ve aşağıda belirtilenleri içerecek bir oryantasyon oturumu yürütecektir: Depolama ortamı sanal birim tasarımının ve ilgili ana bilgisayarlarının topolojisini özetleyen yukarıda belirtilen yapılandırma belgelerinin gözden geçirilmesi Kısa bir soru-cevap forumu Oryantasyon oturumu resmi değildir, bir yönetim konsolunda Müşteri'nin personelinden seçilmiş üyelerle yürütülür ve bir derslik etkinliği veya resmi ürün eğitimi olarak tasarlanmamıştır. 2 HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir.

3 Hizmet alma koşulları Bu hizmetin teslimatından önce müşteri aşağıda belirtilen ön koşullara uygun olmalıdır: Müşterinin HP depolama ortamı ürünü yüklenmiş, yapılandırılmış, kullanıma hazır ve HP tarafından desteklenen bir yapılandırma içinde olmalıdır. Müşterinin mevcut işletim sistemi platformu (veya platformları), belgelenen sanal birim yapılandırmasının uygulandığı HP depolama ortamı ürünü ile uyumlu olmalı ve ürün tarafından desteklenmelidir. Depolama ortamı ürününün yüklendiği konumda SAN bağlantısı işlevsel ve kullanılabilir durumda olmalıdır. Müşteri, tavsiye edilen tüm ana bilgisayar tabanlı veya SAN tabanlı yazılım yükseltmelerini, düzeltme eklerini, aygıt sürücülerini veya çok yollu yazılımı yüklemelidir. Hizmetle ilgili sınırlamalar Bu belgede veya ayrı bir İş Bildirisi'nde belirtilmedikçe, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen etkinlikler bu hizmet kapsamında değildir: Birden fazla depolama dizisinde, 16'dan fazla ana bilgisayarda veya beşten fazla İS tipinde sanal birim tasarımı ve uygulaması; her dizi, hizmetin ayrı bir örneğinin düzenlenmesini gerektirir ve bilinen sınırların dışındaki ana bilgisayarlar ile İS tipleri ek hizmetler gerektirir Donanım yüklenmesi ve kaldırılması ya da disk sürücüleri ve adaptör kartları gibi dizi bileşenlerinin taşınması Dizi ürün yazılımı yükseltmelerinin planlanması ve yüklenmesi Kablo muhafazası, kablo kanalı, dağıtım panoları ve bilgisayar odası zemin panellerinin taşınması/ yapılandırılmasını içeren kablolama kurulumu Yüksek bulunurluğun ve ana bilgisayar kümelemesi gibi diğer kompleks yapılandırmaların uygulanması Ana bilgisayar tabanlı mantıksal birimlerin ve ilgili dosya sistem yapılarının uygulanması İşletim sistemi düzeltme eklerinin ve ilgili aygıt sürücülerinin yüklenmesi Mevcut verilerin yeni diziye veya mevcut dizi içinde yeni bir yapılandırmaya geçişi (örneğin mevcut verilerin küçük provizyonlu birimlere geçiş) Ana bilgisayar tabanlı dizi aygıtı yönetici yazılımının yüklenmesi ve yapılandırılması; ayrı hizmetlere gereksinim duyan ana bilgisayar tabanlı dizi yönetici yazılımının yüklenmesi HP Business Copy, Continuous Access, Remote Copy ve Virtual Copy yazılımları gibi HP veri kopyalama ürünlerinin yüklenmesi, yapılandırılması veya tümleştirilmesi İnce istemci yazılımının yüklenmesi; uygun ince istemci yazılımı doğru bir şekilde lisanslanmış ve yüklenmiş olmalıdır Müşterinin ayrıntılı SAN'ının veya doku yapısının planlanması, tasarlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi Yeni SAN aygıtlarının yüklenmesi veya kablo göbeği, anahtarlar ve yönelticiler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile mevcut aygıtların yeniden dağıtılması Üçüncü taraf ana bilgisayarlar, SAN cihazları veya birbirine bağlı cihazlar belirlenen depolama ortamı sistemine bağlı olduklarında uygulanan diğer satıcıların proje yönetimi HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir. 3

4 Müşterinin sorumlulukları Müşteri: Hizmetin teslimat tarihini belirlemek için ürünü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde bir HP hizmet uzmanı ile iletişime geçer 'Hizmet uygunluğu' başlığı altında tanımlandığı gibi tüm hizmet ön şartlarının yerine getirildiğinden emin olur Müşterinin personeli arasından, Müşteri adına tüm onayları verecek, bilgi sağlayacak ve bunların dışında bu hizmetin teslimatını kolaylaştırmak için HP'ye yardımcı olacak bir kişi belirler Müşterinin herhangi bir özel gereksiniminin yanı sıra, iş ve icrai amaçları üzerine yapılan tartışmalara Müşterinin BT depolama ortamı yöneticisinin, veritabanı yöneticisinin ve seçilen diğer personelinin katılmasını sağlar Ağ, SAN dokusu ve ana bilgisayar dahil olmak üzere, HP depolama ortamı ürününün uçtan uca bağlantısını etkinleştirmek için gerekli olan tüm sevk ve idareyi sağlar HP depolama ortamı ürününe olan bağlantıyı etkinleştirmek ve HP uzaktan izleme ile destek araçlarının HP Destek Merkezi ile iletişim kurmasına izin vermek için ağ ve yönetim konusunda tüm gerekli yardımı sağlar Yükseltme yüklemelerinin dizi yapılandırma bilgileri de dahil olmak üzere, ön koşul olan HP teslimat öncesi onay listesini tamamlayıp hizmet uzmanına hizmet başlangıç tarihinden en az iki hafta önceden gerektiği şekilde iade eder Mevcut ise güncel bir depolama ortamı haritası sağlar Hizmet teslimatı süresince her saatte, işin yapılacağı sistemlere yönetici düzeyinde erişebilecek bir veya daha fazla kişinin mevcut olmasını sağlar Bu hizmeti teslim etmek için HP hizmet uzmanının ihtiyaç duyduğu donanım, ürün yazılımı ve yazılımın tümünün kullanılabilir olduğunu ve yazılım ürünlerinin doğru olarak lisanslandığını garantiye alır Çevreye olan ön koşullu ürün yazılımı veya sürücü bağımlılıklarının yerinde hizmet teslimatı başlamadan önce ele alınmasını sağlar Ek depolama ortamı yazılım ürünlerinin gereksinimlerini karşılayan sunucu ve ağ provizyonunu sağlar Üçüncü taraf kaynaklı ürünlerin (mevcut ise) hizmetin uygulanmasını HP ile koordine eder Bu hizmetin teslimatını kolaylaştırmak için kullanılan HP hizmet araçlarının veya sürekli uzaktan izleme sağlamak için kullanılan destek araçlarının kullanımı ile ilgili lisans hükümlerine ve şartlarına bağlı kalır Tüm veri yedekleme ve geri yükleme işlemlerinden sorumlu olur HP'ye, hizmetin verileceği tüm alanlara tam ve sınırsız erişim izni verir Hizmetin teslimatı için dış telefon hattına erişim, güç ve gerekli tüm ağ bağlantılarını içeren elverişli bir çalışma alanı sağlar HP'nin sorunları teşhis etmesine veya çözmesine yardımcı olmak için HP'nin istediği diğer makul işlemleri gerçekleştirir 4 HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir.

5 Genel hükümler/diğer kapsam dışı durumlar Müşteri ürünü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde teslimat için tarih belirlemezse, HP bu hizmeti yeniden fiyatlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet yerel HP standart iş saatlerinde teslim edilir. Bu saatler dışındaki hizmet teslimatı ek ücrete tabidir. HP, Müşteri tarafından hizmet ön koşullarının ve diğer gerekliliklerin karşılanmaması durumunda hizmet paket ücretlendirmesine ilaveten, yapılan ek çalışmayı zaman ve malzeme bazında ücretlendirme hakkını saklı tutar. HP'nin bu hizmeti teslim etme durumu, Müşteri'nin sağladığı bilgi ve verilerin doğruluğu ve bütünlüğünün yanı sıra, HP ile olan tam ve zamanlı iş birliğine de bağlıdır. Hizmetin parçaları HP'nin takdirine bağlı olarak uzaktan veya yerinde teslim edilebilir. Ulaşım masrafları uygulanabilir; lütfen yerel ofisinize danışın. Bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamında değildir: HP'ye göre, HP personeli olmayan yetkisiz kişilerin donanım, ürün yazılımı veya yazılım yükleme/kurma, bunları onarma, bunların bakımını yapma veya bunlar üzerinde değişiklik yapma girişimi sonucunda gerekli olan hizmetler HP kaynaklı donanım veya yazılım harici nedenler sonucu gerekli olan hizmet HP garantisi ve hizmet bakım sözleşmesi kapsamına girmeyen donanımda hizmetin uygulanması Üçüncü taraf bakım sözleşmesi kapsamına giren donanımda hizmetin uygulanması Bu belgede açıkça belirtilmeyen tüm hizmetler Sipariş bilgileri Daha fazla bilgi almak veya HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmetini sipariş etmek için, yerel HP satış temsilcisiyle iletişime geçin ve aşağıdaki ürün numaralarını belirtin: P9000/XP için HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti - HA124A1#5KA P6000/EVA için HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti - HA124A1#5KB 3PAR için HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti - HA124A1#5KB Daha fazla bilgi için HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için dünya genelindeki satış ofislerimizden herhangi biriyle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin: Bağlanın hp.com/go/getconnected Doğrudan masaüstünüze ulaşan güncel HP sürücüleri, destek ve güvenlik uyarıları Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler, haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleriyle birlikte verilen yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen yazılı garanti belgelerinde belirtilenlerdir. Burada yer alan hiçbir bilgi; açık veya zımni, gerçekte veya yasal olarak ek bir garanti ya da koşul olarak yorumlanamaz. Bu yayında bulunabilecek teknik veya editoryal yanlışlardan HP sorumlu tutulamaz. HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir. 4AA2-3764TRE, Şubat 2012 Bu bir HP Indigo dijital baskısıdır.

HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti

HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti Teknik veriler HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti HP Hizmetleri Hizmetin sağladığı avantajlar Ürün yazılımı güncelleştirmelerini, BT ortamınızda oluşabilecek kesintileri en aza indirecek

Detaylı

HP Yazılım Teknik Desteği

HP Yazılım Teknik Desteği HP Yazılım Teknik Desteği HP Teknoloji Hizmetleri Sözleşmeli Hizmetler Teknik veriler HP Yazılım Teknik Desteği, HP yazılım ürünleri ve belirli üçüncü taraf yazılım ürünleri için kapsamlı uzaktan yazılım

Detaylı

Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Yönetimi Hizmetleri

Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Yönetimi Hizmetleri Hizmet bilgileri Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Hizmetleri HP Öncelik Hizmetleri Hizmetin özellikleri HP Öncelikli Erişim Hizmeti BT yardım masası görevlileriniz için, son derece

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları Servise Genel Bakış BT İçin ProSupport BT için Servis Açıklamaları Dell bu belge doğrultusunda ("Servis Açıklaması") belirli sunucu, depolama, masaüstü ve dizüstü sistemlerine (aşağıda da tanımlandığı

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

Neden mobil iş istasyonu?

Neden mobil iş istasyonu? Neden mobil iş istasyonu? Hareket halindeyken güçlü bir bilgisayar söz konusu olduğunda, mobil iş istasyonları standart mobil bilgisayarların sunduğu özelliklerin çok ötesinde bir performans, güvenilirlik

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri BASKI 1 (Temmuz 2001) i ii KUZEY ATLANTİK PAKTI TEŞKİLATI ASKERİ SATANDARDİZASYON AJANSI (MAS) NATO YAYIN MEKTUBU Temmuz 2001 1.

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi SAQ İçin Uygun Olan Hizmet Sağlayıcılar Sürüm 3.0 Şubat 2014 Belge Değişiklikleri

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Öz Değerlendirme Anketi A-EP ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Öz Değerlendirme Anketi A-EP ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Öz Değerlendirme Anketi A-EP ve Uygunluk Belgesi Ödeme İşleme İçin Üçüncü Taraf Web Sitesi Kullanan, Kısmen Dış Kaynaklı E-ticaret Kuruluşları Sürüm

Detaylı

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM #1 for Small Business Security Yükleme Kılavuzu Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı

Detaylı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Yükleme Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TİCARİ

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001 SpeedStream Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Parça No. 007-0865-001 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber

Detaylı

Büyük düşünün Bulutların üzerine çıkın HP Reseller Option Kit

Büyük düşünün Bulutların üzerine çıkın HP Reseller Option Kit 1 Büyük düşünün Bulutların üzerine çıkın HP Reseller Option Kit Buluta hazır güç ve performans deneyimini yaşayın İşletmeler günümüzde sanallaştırmanın ötesine geçerek, bu modern BT çağında varolan fırsatlara

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada

Detaylı

TruVision SVR Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

TruVision SVR Sistemi Kullanıcı Kılavuzu TruVision SVR Sistemi Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072701A-TR REV 1.0 ISS 12FEB14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Sertifikasyon İletişim bilgileri 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Detaylı

Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Kullanım Kılavuzu

Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Çevremizi koruyalım, Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz

Detaylı

Norton. AntiVirus. Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Kullanım Kılavuzu

Norton. AntiVirus. Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Kullanım Kılavuzu Norton TM AntiVirus Kullanım Kılavuzu Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Kullanım Kılavuzu Hızlı kurulum için arka kapağa bakın. Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının

Detaylı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001 SpeedStream 6500 Serisi Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Parça No. 007-6775-001 6500 Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber Network. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.

Detaylı

SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU

SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU VERSİYON 3.3 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. GİRİŞ... 4 1.1. KISA ADLAR VE KISALTMALAR... 5 1.2. SİSTEM GEREKLİLİKLERİ... 6 1.3. OTOMATİK YAZILIM YÜKLEME... 7 1.3.1. Windows 8 için

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

AVG 9 Anti-Virus plus Firewall

AVG 9 Anti-Virus plus Firewall AVG 9 Anti-Virus plus Firewall Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 90.6 (14.9.2009) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir. Bu

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı