DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"

Transkript

1 DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ O. S. Serdar AYTÖRE 1 Öz:İnsanların yaşadığı konutlar ya da iş yerleri yaşam ve kullanım alanları açılarından ele alındığında, depolama olgusu oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Depolama konusunda her mekanda farklı gereksinmeler ortaya çıkmakta, yaş gruplarına, yaşam biçimlerine, mekanların büyüklüğüne ya da mekanların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Hatta bazan geleneksel yaşam süren birçok ailede, depolama elemanlarının yetmediği durumlarda ise, özellikle dolapların üstleri ile tavan arasında kalan bölgeler ayrı bir depolama elemanı olarak da kullanılmakta, bu durum mobilyanın ağırlık merkezini aşağıdan yukarıya doğru da çekmekte ve dengenin bozulmasını da gündeme getirmektedir. Deprem ya da büyük sarsıntı gibi nedenlerden dolayı dengenin bozulması sonucunda mobilya üzerinde ortaya çıkan çökme ya da devrilme gibi etkenler, bazan mekanlardan çok insanlar ve öbür canlılara zarar vermektedir. Konut ya da işyerlerinde kullanılan ve seri üretimi yapılan depolama elemanlarının tasarımında, deprem ya da büyük sarsıntılar sonucunda ortaya çıkaracağı depolama biçimi, malzeme ve strüktürel bağlantı elemanlarının yaratacağı etkilerin önüne geçilmelidir. Anahtar Sözcükler: Deprem, Modüler Mobilya, Depolama, Mobilya Tasarımı, İç Mimarlık Giriş: Kentlerde insanların yaşadığı konutlar ya da iş yerleri yaşam ve kullanım alanları açılarından ele alındığında, insanların gereksinmeleri farklılık göstermesine karşın, depolama olgusu oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Depolama konusunda her mekanda farklı gereksinmeler ortaya çıkmakta, yaş gruplarına, yaşam biçimlerine, mekanların büyüklüğüne ya da mekanların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Hatta bazan geleneksel yaşam süren birçok ailede, depolama elemanlarının yetmediği durumlarda ise, özellikle dolapların üstleri ile tavan arasında kalan bölgeler ayrı bir depolama elemanı olarak da kullanılmakta, bu durum mobilyanın ağırlık merkezini aşağıdan yukarıya doğru da çekmekte ve dengenin bozulmasını da gündeme getirmektedir. Deprem ya da büyük sarsıntı gibi nedenlerden dolayı dengenin bozulması sonucunda mobilya üzerinde ortaya çıkan çökme ya da devrilme gibi etkenler, bazan mekanlardan çok insanlar ve öbür canlılara zarar vermektedir. Yapılan araştırmalar, özellikle 1999 Kocaeli Depremi örneği ele alındığında kayıpların yalnızca yıkılan binalardan kaynaklanmadığını, bunun yanında mekan içindeki donatı elemanlarının yanlış tasarlanması ya da kullanımında kaynaklandığını da ortaya koymuştur. Deprem gerek çocuklar, gerekse aileleri için can ve mal güvenliğini tehdit eden önemli bir doğal afettir. Bu tehdide hazırlıksız yakalanmamak için bazı önlemleri peşinen almak ve sürdürmek zorundayız. Bilindiği gibi depremde meydana gelen ölüm ve özellikle yaralanmaların önemli bir bölümü yapısal olmayan nedenlerle örneğin ev içindeki eşyaların üzerimize devrilmesi ile veya çıkış yollarımızı kapatıp kaçışımızı engellemesiyle meydana gelmektedir. (B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre; 1999 İzmit depreminde yaralanmaların %50'si ölümlerin %3'ü yapısal olmayan kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı ve temel hasarlarının haricindeki sebeplerden kaynaklanmıştır.) Can ve mal güvenliğimizi korumak için ev içinde alacağımız en etkili önlemlerin başında, devrilme riski olan dolap, gardrop, kitaplık, büfe ve buzdolabı gibi eşyaların deprem güvenliğine uygun özel bağlama elemanları ile bulunduğu yere, doğru bir şekilde sabitlenmesidir. Ayrıca dolap kapakları da özel güvenlik kilitleri ile devamlı kapalı konumda tutulmalıdır. Bununla birlikte can güvenliğimizi korumamız yanında maddi değerleri yüksek olan TV, müzik seti, bilgisayar gibi elektronik aletler ile vazolar, tablolar gibi eşyalarımızı da yine deprem güvenliğine uygun özel bağlama elemanları ile sabitlemek suretiyle önemli maddi kayıplarımızı önlememiz mümkün olabilecektir. (Yine aynı enstitüye göre 1999 İzmit depreminde hayatta kalan insanların maddi kayıplarının %30'unun mobilya, beyaz eşya, elektronik cihazlar ve değerli eşyaların oluşturduğu tahmin edilmektedir.) (Petal, 2004, Birinci, 2004) 1 Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Fakültesi 1251

2 1. Deprem Yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem, yer kabuğunda fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken elastik deformasyon enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinin neden olduğu karmaşık elastik dalga hareketleridir. Deprem sonrasında statik ve dinamik olmak üzere iki tür deformasyon meydana gelir. Statik deformasyon, deprem sonrasında fayda meydana gelen kalıcı deformasyondur ve fayın atım miktarı kadardır. Dinamik deformasyon ise, fayın kırılması sırasında ses dalgaları olarak ortamda yayılan elastik dalga hareketidir. Statik deformasyona neden olan kuvvetin en fazla yüzde 10' u ortamda sismik dalgalara dönüşebilir. Deprem olayı, günümüzde 3 aşama ile gösterilen 'elastik serbestlenme kuramı' ile açıklanmaktadır. Buna göre, gerilme birikiminin olmadığı sakin bir dönem, levha tektoniğine bağlı olarak bölgede gerilimin yavaş yavaş birikmesi ve, fayın kırılması ile gerilme boşalması aşamalarını temsil eder. Üçüncü aşamadan sonra tekrar başa dönülür ve bu çevrim devam eder. (TÜBİTAK, 2002) Deprem Bölgeleri Haritası' na göre (Şekil 1), yurdumuzun %92' sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama vatandaşımız ölmekte ve bina yıkılmaktadır. Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Yeryüzündeki yer katmanlarının hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenmekte ve bu depremler çoğunlukla katmanların sınırlarında olusurlar.yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. Şekil 1: Resim Deprem Bölgeleri Haritası (Afet İşleri Gn. Müd.) Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme 1252

3 alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında kisi ölmüstür. Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülmektedir. Şiddet cetvellerinin (Tablo 1) açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır: A Tipi : Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar. B Tipi : Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton biriket ve hafif prefabrike yapılar. C Tipi : Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar. Siddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pekçok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla, %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir. Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır : Hafif Hasar: İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır. Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır. Ağır Hasar: Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır. Yıkıntı: Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır. Fazla Yıkıntı: Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır. Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır. Bunlardan; a) Bölümünde depremin kişi ve çevre, b) Bölümünde depremin her tipteki yapılar, c) Bölümünde de depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmistir. Tablo 1: Deprem büyüklüğü tablosu Siddet IV V VI VII VIII IX X XI XII Richter Magnitüdü Deprem büyüklükleri, depremlerin hissedildiği her yerde aynıdır. MSK Siddet Cetveli ise depremleri hissedilme şiddetine göre ele almaktadırlar. Buna göre depremler şiddetlerine göre değerlendirildiğinde: I- Duyulmayan (a) : Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler. II- Çok Hafif (a) : Sarsıntılar yapıların en üst katlarında,dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir. III- Hafif (a) : Deprem ev içerisinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler. IV- Orta Şiddetli (a) : Deprem ev içerisinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı, pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler. V- Şiddetli (a) : Deprem, yapı içerisinde herkes, dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlar. Yapılar baştan aşağıya titrerler, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değistirebilirler ya da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir. 1253

4 (b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir. (c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir. VI- Çok Şiddetli (a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes ratafından hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak, bardak v.s.gibi cam eşyalar kırılabilir, kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler. (b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür. (c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm.genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rastgele yer kaymaları, pınar sularında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir. VII- Hasar Yapıcı (a) : Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı, araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir. (b) : C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır hasar, A tipi az binada yıkıntı görülür. (c) : Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur. VIII- Yıkıcı (a) : Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp, düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür. (b) : C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır. (c) : Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm.ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır, yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir. IX- Çok Yıkıcı (a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar. (b) : C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda yıkıntı, B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip, bükülür yollar bozulur. (c) : Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür. Bunların dışında, çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri, birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları, sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır, sulu olanlar kurur. X- Ağır Yıkıcı (b) : C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı, A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj, bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler olusur. (c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir. Kanal, göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller olusabilir. XI - Çok Ağır Yıkıcı (b) : İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır. (c) : Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür. XII- Yok Edici (Manzara Değişir) (b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar. (c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur. 1254

5 Tablo 2: Şiddet, zemin ivmesi, hız ve yapı tiplerindeki hasar arasındaki ilişkiler Şidd YAPI TİPLERİ et Zemin İvmesi (gal) ( sn periyod aralığı için) Yer Titresiminin (0.5-2 sn periyod hızı cm/sn aralığı için) A Tipi Kirsal-, kerpic-, kirec- yada camuryapilar B Tipi Tugla-, yarim kagir-, kesme taşbeton-yapılar V %5 Hafif hasar - - VI % 5 Orta Hasar % 50 Hafif Hasar VII % 5 Yıkıntı % 50 Agır Hasar VIII % 5 Fazla Yıkıntı % 50 Yıkıntı %5 Hafif hasar - C Tipi Betonarme-, iyi yapılmış ahsapyapilar %5 Orta hasar % 5 Hafif hasar %5 Yıkıntı % 50 Agır Hasar IX % 50 Fazla Yıkıntı % 5 Fazla Yıkıntı %50 Yıkıntı % 5 Agır hasar % 50 Orta Hasar % 5 Yıkıntı % 50 Agır Hasar X % 75 Fazla Yıkıntı %50 Fazla Yıkıntı % 5 Fazla Yıkıntı % 50 Yıkıntı Depremin şiddeti arttıkça yapıların üretim tekniğine göre hasar görme olasılığı artmaktadır. Hatta yapılar yıkılmaktadır. Depreme ilişkin birçok yönetmelikte deprem esnasında yapı terkedilemiyorsa yapılması gerekenler sıralanırken Eğer bulunduğunuz bina depreme dayanıklı ve bulunduğunuz mekandaki masa çelik veya kalın masif ahşap malzemeye sahipse başınıza düşebilecek eşyalardan sizi koruyabilir. Ama tavan çökmesi halinde hiçbir koruyucu özelliği olmayacaktır. ÖRNEK: Japonya da öğrencilerin sığındığı masa altları. Bu masalar aslında boğazları birleştirilmiş birer çelik kafestir. Bu özelliği nedeniyle sıralar halinde masa bir arada düşünüldüğünde çöken tavanı karşılayıcı ciddi bir direnç noktası oluşturmaktadır. Oysa Türkiye de kullanılan basit tahta veya zayıf sıraların böyle bir ağırlığı taşıyamayacağı kesindir. Bir Yaşam Üçgeni Alanı yaratın. Masa, yatak altı gibi yerler yerine, Ağırlık merkezi yere yakın çelik dolaplar (boyu uzunsa ve yapabiliyorsanız yana devirin), para kasaları, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi nesnelerin yanına yatın ve cenin pozisyonu alın... Depreme uykuda yakalandığınız takdirde, kullanmanız gereken saniyelik süre bir hayli azalacaktır. Bunun için yatağınızın iki yanına 1 m3 lük tahta sandıklar yaptırmanız ve içlerini kitaplarla doldurduktan sonra, kalın bir iple çevresini sarmanız yararlı olabilir. Kitaplar da büyük bir ağırlık altında ezilmeyecek, sardığınız kalın ip ise sandığın patlamasına engel olacaktır. Böyle bir hazırlığınız yoksa, yatağın hemen kenarına ve yanına yan yatarak cenin pozisyonu alın. (Akut, 2001) gibi maddeler sıralanmaktaysa da birçok depremde yaşanan sarsıntının türü ve şiddeti etkisiyle mobilyaların devrilmesinden ya da dağılmasından dolayı yaşanan can ve mal kaybından çok da fazla söz edilmemektedir. Günümüzde özellikle orta ve aşağı düzeyde kabul edilen gelir gruplarının evlerinde kullanılan mobilyalara ilişkin yapılmış olan anketin sonuçları incelendiğinde (Aytöre, 2001, 173; ), evlerde, örneğin yatak odalarında kullanılan depolama birimlerinin %92 lik bölümü bağımsız birimler halinde duvara yaslanmış olarak durmaktadırlar. Bunun dışında mobilya ile ilgili yapılmış olan bir başka araştırmada da özellikle geleneksel depolama biçimleri gözönünde bulundurulduğunda, evlerde kullanılan bağımsız depolama birimlerinin üzerleri ikincii bir depolama birimi olarak kullanılmakta ve dolayısıyla bu tür depolama birimlerinin ağırlık merkezleri yukarı doğru kaymakta ve bir sarsıntı esnasında devrilme olasılığı artmaktadır. Dolayısıyla bu yükler depolama birimlerinin yalnızca devrilmelerine neden olmamamakta aynı zamanda bazı durumlarda dağılmalarına bile neden olmaktadır. Bunun dışında mevcut mobilyalar için geliştirilmiş olan sabitleme ya da kuşaklamaya ilişkin elemanlar belki mobilyayı sarsıntının şiddeti çok fazla yüksek değilken tutmakta, fakat özellikle Türkiye de yaşanan deprem gerçekleri bizlere göstermiştir ki, özellikle yurdumuzda betonarme yapılarda sıkça rastlanan kolon ve kirişler arasına tuğla kullanılarak örülen konut duvarlarının, 1255

6 böyle bir uygulamaya kesinlikle dayanıklı olmadığını göstermiştir. Bu nedenle üretim teknikleri açısından özellikle günümüzde evlerde oldukça yaygın bir biçimde kullanılmakta olan seri üretilmiş mobilyaları ve türlerini sarsıntı karşısındaki davranışları açısından incelenmesi gerekmektedir. 2. Mobilyalar Deprem ya da büyük sarsıntılarda ortaya çıkan ölüm ve özellikle yaralanmaların önemli bir bölümü ev içindeki eşyaların üzerimize devrilmesi ile veya çıkış yollarımızı kapatıp kaçışımızı engellemesiyle meydana gelmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü nün raporuna göre 1999 İzmit depreminde yaralanmaların %50'si ölümlerin %3'ü yapısal olmayan kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı ve temel hasarlarının haricindeki sebeplerden kaynaklanmıştır. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Örneğin, 1994 yılında Amerika daki Northridge depreminden sonra, yapısal bir hasarı olmayan ya da çok az olan 10 büyük hastane, yapısal olmayan elemanların yarattığı hasarlardan dolayı boşaltılmak ya da kapatılmak zorunda kalmıştır. (YOTA, 2004) Bu sebeplerin başında ise mobilyalar gelmektedir. Günümüzde konut gereksinmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentleşmenin gelişmesiyle değişen alışkanlıklar sonucunda büyük aile kavramının sona erdiği ve bireysel yaşam biçimlerinin ortaya çıktığı ve bireysel ya da çekirdek aile denilen yaşam biçimlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda öncelikle konut açığını kapatabilmek için toplu konut projeleri geliştirilmekte ve büyük sayılarda, farklı değer yargıları ve kökenlerden gelen birçok insan aynı çatı altında birbirlerine yabancılaşarak kendi özel yaşamlarını, kendilerine ayrılmış özel yaşama birimlerinde dışa kapalı olarak sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Böylece büyük yapı kompleksler ortaya çıkmaktadır. Özellikle büyük yapılar inşa edilirken konut ya da iş yerlerinde mekan içinde hacimleri birbirlerine bağlayan geçişlerin belli standartlar çerçevesinde üretilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında eskiden en fakla 3-4 katlı olabilen apartmanlar ya da benzeri yapıların yerini yüksek yapılar aldığından bu tür yapılarda kullanılmakta olan mobilyaların niteliğinin de değişmesi kaçınılmaz duruma gelmektedir. Eskiden kullanılmakta olan, tek parça halinde taşınabilen, taşınma esnasında bazan kapılardan geçerken, merdiven boşluklarında bazan dönüş bile yapmada oldukça büyük zorluklar yaşanabilen, hatta çıkarılıp indirilemeyen büyük mobilyaların yerini parçalanabilen, tek bir kişi tarafından neredeyse koltuk altına alınabilen taşıması kolay, monte- demonte edilebilir mobilyalar toplumun oldukça büyük bir kesiminde yaygınlık göstermeye başlamıştır. Bu nedenle mobilya kavramının malzeme ve üretim yöntemleri ile sonra da toplumsal depolama alışkanlıkları açılarından incelenmesi gerekmektedir. Depolama dendiği zaman bir konut ya da işyerinde kullanılan tüm dolaplar, raflar, masalar, kütüphaneler, büfeler, camekanlar, şekerlikler vb. elemanlar akla gelmektedir. Aslında bu kavram oldukça kapsamlı bir bütünü içermektedir. Yalnızca mimari, iç mimari, endüstriyel tasarım gözüyle bakmamak gerekir. Çöp kutusu, insan, hayvan ve bilgisayar bellekleri, benzin deposu, vb. kavramlara varana dek geniş kavramlar dizgesi depolama kavramı içinde anılabilir. Günümüzde daralmakta olan konut iç mekanlarında, iş yerlerinde depolama birimleri geniş bir perspektifte kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır ve insanlar eşyaları kullandıkları sürece, mekanlar varolduğu sürece de varolacak birimlerdir. (Papanek, 1997) Modüler depolama elemanları depolama biçimleri açısından değerlendirildiğinde karşımıza farklı depolama biçimleri çıkmaktadır. Depolama türü ne olursa olsun depolamanın biçimi önemlidir. Öncelikle depolamada yük yayılımının doğru ayarlanması gerekmektedir. Yük dağılımında dikkat edilecek en önemli nokta ağırlık merkezinin mümkün olduğunca yer seviyesine yakın bir noktaya çekilmesidir. Ağırlık noktası yer seviyesine ne kadar yaklaşırsa bir sarsıntı durumunda bağımsız depolama biriminin devrilmesi de o kadar zor olmaktadır. Zaten büyük sarsıntılarda da depolama birimlerinin zarar görmesinin başlıca nedenlerinden biri de yük dağılımda ağırlık merkezinin yer seviyesinden yukarı noktalara doğru ilerlemesidir. Modüler depolama birimleri niteliklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Örneğin bir elbise, çarşaflar, vb. ürünlerin depolandığı birimler ortalama olarak cm. derinliğinde ve 220 cm. ye varan yüksekliklerde bulunurken, kitaplıklarda derinlik ölçüsü cm. civarında kalmasına karşın yükseklikler bazan 220 cm. yi bulmaktadır. Genelde derinlikleri cm. arasında değişen mobilyalar, genişliklerine göre tek parça olmaları durumunda 100 cm. ye kadar genişleyebilmekte ve yükseklik ölçüleri açısından ele alındığında da 220 cm. gibi yüksekliklere kadar erişebilmektedir. Dolayısıyla özellikle yükseklik ölçülerinin artması, mobilyalarda ağırlık merkezini yukarılara çekmekte ve devrilme riskini arttırmaktadır. Özellikle toplumumuzda yukarıda yaklaşık olarak ortalama ölçüleri verilmiş olan depolama birimleri ile konutların içindeki geleneksel yaşam olanakları ele alındığında ve genelde yer kısıtlılığından, yaşam biçiminden, gelir 1256

7 durumundan, alışkanlıklardan, geleneklerden, vb. kaynaklanan nedenlerden, birimlerin içlerinin yanısıra üzerlerinde de farklı depolama biçimleri karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, evlerde mevsim dışı, kullanılmayan giysilerin, perdelerin, kumaşların, yastıkların, çarşafların, vb. ürünlerin bohça, valiz, çanta, kutu, vb. nesnelerin içine yerleştirilip bağımsız depolama birimlerinin üzerlerine yerleştirilmesi gibi nedenler bir anda ağırlık merkezini yer seviyesinden yukarılara çkmasına neden olmaktadır. Buna ilişkin örneklemeler daha da çoğaltılabilir. Bağımsız depolama birimlerinin yanı sıra ortaya konan bir çözüm de konutların genel yapıları çerçevesinde çözümlenmiş ve günümüzde artık isteğe göre modüler üretilebilen gömme dolap olarak da adlandırılabilen mobilyalar da mevcuttur. Bu mobilyalarda genişlik ve yükseklik ölçüsü mekanın özelliklerine göre istendiği kadar ayarlanabilmekte ve derinlikleri ise 70 cm. olarak üretilebilmektedir. Kapakları ise ya açısal hareket yapıp kanat olarak açılıp kapanmakta, ya katlanmakta ya da sürgülü olabilmektedir. Bu tür mobilyalarda sarsıntı ya da depremler karşısında belki mobilyanın devrilme riski yoktur ama kapakların yerlerinde fırlama ya da açısal bir hareketle açılarak çevresinde bulunabilecek insanların zarar görebilme riski vardır. Depolamada en önemli nokta ağırlık merkezidir. Bunun dışında depolama ile ilgili yapılacak tasarımların bu tür örnekler gözönünde bulundurularak yapılmasıdır. Modüler mobilya dendiği zaman, seri olarak üretimi yapılan, standart parçalardan oluşmuş, sök- tak özelliğine sahip, kolay kurulabilen ve istendiği zaman genişleyebilen ya da parçası değiştirilebilen mobilyalar aklımıza gelmektedir. Üretim özellikleri açısından ele alındığında, genellikle seri olarak üretilmiş ve daha sonra da bu yüzeylerden ebatlanarak, kaplanarak ve son işlemler yapılarak ortaya çıkmış hazır parçaların biraraya getirilmesi sonucu ortaya çıktıkları gözlemlenmektedir. Malzeme açısından incelendikleri zaman çoğunlukla gövdelerinin masif ahşap ve yonga levha, lif levha, kontraplak, duralit gibi ahşap türevi malzemelerin kaplanması yoluyla oluştukları görülmektedir. Masif dışı malzemeler genellikle laminat, melamin, folyo, lake gibi metotlarla kaplanmaktadırlar. Mobilyaların kaplanması esnasında kaplama malzemesi ile ebatlanmış levhalar arasına tutkal sürülmekte, daha sonra da belirli bir sıcaklıkta pres altında tutulan malzemede tutkalın ebatlanmış ahşap türevi malzemenin içine işleyerek kemikleşmesi sağlanmaktadır. Böylece kullanılan malzemenin dayanımı da arttırılmaktadır. Bunun dışında özellikle laminat kaplanırken bazı durumlarda kullanılan laminatın kenarlarında pay bırakılarak parçanın üzerine postforming adı verilen bir işlemle döndürerek kıvırma işlemi de yapılmaktadır. Kaplama yapılmış malzemenin dışarıdan görünmeyen yanları, iki parçanın birleşim yeri ise boş bırakılmakta ya da görünen yerlerine sıcak ya da soğuk biçimde yapıştırılan kenar bantlama işlemi yapılmaktadır. Kenar bandı olarak masif, laminat, melamin, PVC ya da farklı plastik malzemeler kullanılmaktadır. Kaplama işleminin ardından delik açma işlemine geçilmektedir. Burada tutkallama, presleme, kaplama ve kenar bantlama işlemlerinden geçmiş, strüktürü oluşturan ana panellere genellikle malzemelerin birleştirilmeleri, kapak kullanılabilmesi, aksesuar bağlanabilmesi vb. amacıyla delikler ya da kanallar açılmaktadır. Parçaları birbirlerine bağlayan bağlayıcı elemanlara bakıldığında çiviler, vidalar, pimler ve çektirmeler gibi malzemeler karşımıza çıkmaktadır:. Bunun dışında bağlantıda parçaların belli hareketler yapması öngörülüyorsa menteşeler, raylar, ray sistemleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. Mobilyaların büyük sarsıntılar ya da karşısında dağılma eğilimi göstermeleri kullanılan malzeme kadar malzemelerle birlikte kullanılmakta olan bağlayıcı elemanlarla da ilişkilidir. Eğer ana strüktürde kullanılan malzeme ne kadar sağlam olursa olsun bağlayıcı malzeme ile uyum göstermiyorsa, sonuçta o ürünün zamanla zarar görmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla ana malzeme ile bağlayıcı arasındaki ilişkinin doğru olarak kurgulanması gerekmektedir. Bağlayıcı olarak en çok kullanılan malzemelerden biri ağaç ve sunta vidalarıdır (Şekil 2 ve 3). Özellikle seri üretim koşulları ele alındığında vidalar arasında sunta vidaları ön plana çıkmaktadırlar. (Şekil 4) Sunta vidaları dişlerindeki özelliklerinden dolayı, yonga ya da lif levhalar arasındaki bağlantıyı sağlarken tutnma ve geriye çıkmama gibi özellikleri bünyelerinde barındırdıklarından bir çeşit çektirme gibi de işlev görmektedirler. Bağlantı esnasında yalnızca dişlerinin açtığı yoldan giderek nesnelerin bağlantısını yaparlar. Eğer bir şekilde bu bağlantı yeniden yapılmak üzere sökülecekse, dişlerinin açtığı yol bir çeşit kılavuz gibi çalıştığından, yine aynı yoldan tekrar sökülüp takılabilmektedir. 1257

8 Şekil 2: Geleneksel bir ağaç vidası örneği (Arpad Vida) Şekil: 3 Sunta vidaları örnekleri (KMS) Yıldız Mercek Başlı Yıldız Silindir Başlı Yıldız Havşa Başlı Çektirmeler ise ürünlere sök- tak özelliği kazandırdığından, özellikle montaj sırasında sağladığı kolaylıklardan dolayı tercih nedeni olmaktadırlar. Aslında bir kilit mekanizması gibi çalışan çektirmeler birleştirilecek malzemenin her iki tarafına takılmaktadır. Malzemenin geçeceği egzantrik dönel bir parçadan oluşan çektirme gövdesi adıyla da anılan uca dişi uç ve gireceği aynı zamanda çektirme dübeli adı da verilen uca ise erkek uç adı verilmektedir. Arada ise çektirme gövdesi bulunmaktadır ve bu parça çektirme dübeli üzerine monte edilerek sabitlenmektedir. Birleştirme işleminde erkek uç dişi ucun içine yerleştirilerek dişi uçta bulunan egzantrik hareket izleyen parçanın döndürülmesi yoluyla iki parça sıkıştırılarak bağlantı rijitlenmektedir. (Şekil 4) Şekil 4: Piyasamızda kullanılmakta olan bazı çektirme çeşitleri (KMS) Pipo Bağlantı Tırnaklı Çektirme Yatay- Dikey Fix Metal Dübelli Çektirme Metal Çektirme Dübeli Gövde Seri üretimi yapılan mobilyaların depolama birimlerinde genellikle tas menteşeler kullanılmaktadır. Bu tür menteşeler kapakların yatay ya da dikey açılıp kapanmasındaki dairesel hareketi sağlamazlar, bunun dışında kapaklarda eğimi düzeltmeye ve en önemlisi montajı birmiş ürünün kapağına dışarıdan müdahele edilebilmesini olası kılmaktadır. Üretim özellikleri açısından da kapakların çeşitli açılarda açılıp kapanmasını da olası kılmaktadırlar. (Şekil 5) 1258

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Editörden... YIL 3 SAYI 13 03 / 2004 Zuhal Yeniçeri zuyen@baskent.edu.tr Eleştirel

Detaylı

T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012 DEPREM NEDİR? Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar nedeniyle, ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ Türkiye ve Dünyada zaman zaman görülen ve büyük maddi ve manevi zararlara yol açan yangın, günümüzde yapı tekniği açısından önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Yapılar

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Dünyamızın varoluşundan itibaren doğal afetler de vardır ve doğal afetler tarih boyunca tüm insanları

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

AVRUPA BETON P L A T F O R M U

AVRUPA BETON P L A T F O R M U P L A T F O R M U AVRUPA BETON P L A T F O R M U AVRUPA BETON 1 Telif Hakkı: Avrupa Beton Platformu ASBL, Nisan 2007. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Beton Platformu ASBL nin yazılı izni alınmaksızın bu broşürün

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı