DÜŞÜNDÜKLERİM YAZDIKIARIM. Siyası ve Toplumsal Makale ve Bildiriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜNDÜKLERİM YAZDIKIARIM. Siyası ve Toplumsal Makale ve Bildiriler"

Transkript

1

2 DÜŞÜNDÜKLERİM YAZDIKIARIM Siyası ve Toplumsal Makale ve Bildiriler

3 Anaçiolu Aydınlanma Vakfı Yayınlan S Kültür Dizisi: 3 ISBN 97S-8S Basım Mart Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi Tüm yayın haklan saklıdır. Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi'nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Tercüme hakkı yazara aittir. Dizgi Temel Türker Baskı Hazırlık Ahmet Y. Özbilen KapakResmi Tan Oral Kapak Tasanm MuratEfe Montaj/Iç ve Kapak Baskı Kurtiş Matbaacılık Sultanahmet-İstanbul 0212 s 18 ll 28 Cilt Güven Mücellithanesi ANADOLU AYDlNLANMA VAKFI YAYINLARI Söğütiii Çeşme Sk. No: 18/21 Kadıköy-İstanbul 0212 Sl e-posta: ay dinianma hatmailcom

4 DUŞUNDUKLERIM YAZD Siyası ve Toplumsal Makale ve Bildiriler BURHAN OGUZ İSTANBUL 2002

5 - BURHANOGUZ 1 Mart 1335'te (1919) İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu Colle Sainte jeanne d'arc'ta, liseyi Saint Benoit'da okudu. 1942'de Yüksek Mühendis Mektebi'nden (İTÜ) Makine ve Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1942'de öğrenciliğinden itibaren çalıştığı Zeytinburnu ve Sütlüce silah ve mühimmat fabrikalannın dökümhane şefliğine atandı sonunda istifa ederek kendi dökümhane ve atölyesinde 1950'ye kadar çeşitli döküm ve makine imal işleriyle uğraştı. Bu arada, 16 Aralık 1946'da kapatılana kadar Türkiye Sosyalist Partisi Merkez İcra Komitesi azalığı ve Türkiye Demir ve Çelik Sanayii İşçileri Sendikası başkanlığı yaptı. 1950'den 1963'e kadar elektrik mühendisi sıfatıyla yurdun çok çeşitli yörelerinde proje mühendisi, şantiye şefi ve teknik müdür olarak enerji nakil hatlannın, şehir şebekelerinin projelendirilmesi ve uygulanması, küçük hidroelektrik santrallerinin inşası ve sair büyük inşaat işlerinin (Çorum Çimento Fabrikası) koordinasyonu, Van - Urfa (875 km.) Nato IV. Bölge telekomünikasyon hattı şantiye şefliğini yaptı arasında Elyaflı Çimento (Asbestli çimento boru ve levha) Şti.'nin Kartal ve Bolu Kaynaşlı fabrikaları, Doğu Galvaniz Saç, Termoreknik makine ve kazan fabrikası, Brown Boveri elektrik motorları fabrikası (Wat Elekıramekanik Şti.), Hacı Şakir sabun fabrikasının kuruluşlannda temel koordinasyon ve fiili görev yaptı arasında Oerlikon Kaynak Elektrotlan ve Makineleri.A. Ş.'de genel müdürlük teknik danışmanlığı yaptı arasında Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonra Trakya Üniversitesi'nde kadrolu öğretim görevliliği yaptı arasında Oerlikon genel müdürlük müşavirliği yaptı ve 1993'te emekliye ayrıldı. 1984'ten itibaren Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans sınıflannda öğretim görevliliğini 2000 yılının sonuna kadar sürdürmüştür. A. Teknik: Burhan Oğuz'un Eserleri: ı. Asbestli Çimento Tazyikli Boru Döşeme Kılavuzu ve İsale Proje Esasları. 2 cilt İstanbul: Süperlit Yay., Dökme Demir Kaynağı El Kitabı (Çeviri). İstanbul Ark Kaynağı El Kitabı. İstanbul Dolgu Kaynağı El Kitabı. İstanbul Karbonlu ve Alaşımlı Çelikierin Kaynağı Metalurji - Uygulama. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul Elektrik Ark Kaynağı Temel Eğitim Rehberi. İstanbul Sert lehimleme Teori - Uygulama. İstanbul Ark Kaynağı. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul Malzeme Bilgisine Giriş. İstanbul Demirdışı Metaller Kaynağı Metalurji - Uygulama. İstanbul ll. Aşınma Sorunları ve Dolgu Kaynağı Teori - Uygulama. İstanbul Çok sayıda makale, bülten vs. (2-12. sıradakiler Oerllkon Yayınlarıdır.) B. Sosyal Bilimler: 1. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri. C.I. Giriş: Beslenme Teknikleri. İstanbul C.II. Tarım Hayvancılık Meteoroloji. Bölüm I: inançlar. İstanbul 1982 (Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü). C.II. Bölüm 2: Müesseseler. İstanbul C.II. Bölüm 3: Teknikler. Aile Üretim İlişkileri. İstanbul C.III. İnşa, Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri. İstanbul C.IV. - Dokuma ve Giyim Teknikleri (dizgide). 2. Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler. İstanbul Mezartaşında Simgeleşen inançlar. İstanbul Çevre Üzerine Düşünceler. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., Anadolu Aleviliğinin Kökenleri. "Alevilik Üstüne Ne Dediler" adlı kitaptan aynbasım. Ant. Yay. 6. Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış. 2. cilt. İstanbul Çok sayıda Türkçeveyabana dilde makale, uluslararası kongre ve sempozyumlara bildiri vs. 8. Tarihsel Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye'de Laiklik. İstanbul: Engin Yay., Türk Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenieri I - III. İstanbul: Sirnurg Yay., Bizans'tan Günümüze İstanbul Suları. İstanbul: Simurg Yay., ll. Yaşadıklanm, Dinlediklerim. Tarihi ve Toplumsal Anılar Simurg Yay., 2000.

6 . Çalışarak gerçeğe varanlara '

7 İÇİNDEKİI.ER 9 Sunuş Makaleler 13 Milli Eğitim davamız 21 Ziraat mi, sanayi mi? 31 Köy kalkınması davamız Mayıs 60 Tarihte kurt 66 Tarihteki kurt 71 Tarih yapıcılarının tuzakları 76 Çelik üretimi yükselmedikçe 83 Hortlak 87 Turan ve İslam birliği ülküsü 106 Burjuvazi ve özel teşebbüs 110 inançlar, yoksulluk ve toprak 115 İman ve çıkar 120 İran ve mollalar 125 Koşulla r ve sonuçlar 129 Tarihin kuralları 135 Bürokratik rejim, halkçılık 140 İran'ın düşündürdükleri 145 Kültür değişmesi 163 Bürokrasinin temeli 168 Çarpık yönetim 174 Değerlendirme sonucu 178 Karşı lığı ne? 183 Büyük haberler - Küçük haberler 188 Asil Çelik nasıl kurtulur? 193 Türkiye'de özel sektör gerçek kalkınmaya öncülük edemiyor. 199 Yabancı sermaye 205 Liberalizm 210 Eğitimde seferberlik süıi.iyor 218 Atatürk Barajı'nı kendimiz yapabiliriz 222 Tarih! değerlerin korunması

8 226 Çelişkilerin düşündürdükleri 231 Çelişkiler zincirinde plan 236 Sanayicilerimiz ve AET 241 Turistik gericilik 245 "Peştemal" yerine diploma Çelişkiler zincirinin halkaları 256 Gazali ve Osmanlı medresesi 262 Tarihin aşamaları 267 Ders almadığımız yakın geçmiş 271 Burjuvazi ve toprak reformu 275 Çelişkiler yumağında Türkiye 284 Batılı kavramfarı yerine oturroadıkça 290 Burjuvazi - Demokrasi - Üniversite.296 Yeralu kaynaklarımızın yaranığı sorunlar 301 Günlük olaylar ve Türkiye gerçekleri 307 Enderun ve ötesi 312 "Mehdi" elbette çıkacak 318 Tarihin sürekliliği 324 Gerçeği görmedikçe 329 Körfez savaşının anımsattıkları 334 Kürt sorunu, Amerika ve biz 339 "İstiklal-i tam" ve Silopi 345 Tarihin akışı içinde Türkiye 350 Koşullar ve sonuçlar 354 Günlerin düşündürdük leri Bildirilerim 359 Fransız Devrimi ve Kadro hareketi 443 Kültür - Çevre - Toplum - Teknoloji 531 Antik ve Hıristiyan Anadolu din ve kültürlerinin Anadolu Aleviliğine etkileri 556 Değer ölçüleri üzerine görüşler 1 deneme

9 SUNU Ş İstanbul, Bu kitap, 2000'nin ortalannda yayınlanmış "Anılar"ımın bir tür devamı oluyor. O günlerdeki ruh haletim ve düşünce sistemim bunun her sayfasında aşikardı. Görüşlerimi yayınlayamamak, bunlan kamuya iletememek beni gerçekten boğuyordu. Ülke bana hem bir yurt, hem de sürgün yeri, bir tutukevi gibiydi. Ülkede özellikle 40'/ı yılların başından itibaren hata devamedegelen egemen düşünce akımının dışına "sürülmüş': vatanımda, düşüncelerimi açıkça ifade etmekten men edilmiş olarak kendimi "hapsedilmiş" hissediyordum. Karar alma ve toplumsal tasanlara iştirak ettirilmeyişim beni bir sürgün durumuna, kendi öz yurdumda bir sürgün hatine getirmişti. inanmış bir solcu olarak hiçbir zaman bizim ünlü solcularla, belkemiksiz sosyalistlerle, sosyal-demokrat geçinen boş tüfekler/e aynı dalga uzunluğunda olmadım. Dört bir yanımızı sarmış emperyalist güçler ve bunların yerli piyonlanna karşı sağlam milliyetçiliğim, çok kişiye ters düşüyordu. Bu halimi, Anılar'ın "Son sözüm"ünde (s.642) aynen ifade etmiştim. Derken, 60'lı yıllara geldik ve bir sabah 27 Mayıs'ın davudf sesli Türkeş'inin Nato'ya ve Cento'ya sadakat yeminleriyle uyandık. Daha ilk anlardan itibaren bu hareketin bizleri fazla uzaklara götürmeyeceğini sezinledim. Bence o, bir "ölü doğmuş ihtilal ( aborted revolution)" idi. Bu görüşümü, dostlarıma yazdığım bir mektupla (Anılar s ) ifade ettim. Hareketin haftasında Millf Birlik Komitesi radyolarda ve basın aracılığı ile bir bildiri yayınladı. Bir eğitim seferberliğine girişilecekmiş, bunun için sabık iktidarın bastırıp da dağıtmaya vakit bulamadığı "Türkiye Eğitim Millf Komisyonu Raporu" nun Millf

10 10 Düşündüklerim Yazdıklarım.Egitimi Vekti.leti kitapevlerinde ücretsiz olarak verildiği, bunu okuyup düşüncelerini bildirmenin bir vatandaşlık görevi olduğu ilan ediliyordu. Raporu büyük bir dikkatle okudum ve bu husustaki büyük çoğunluğu olumsuz görüşlerimi 29 Ağustos 1960 tarihinde, metninin tümünü Anılar 'ın 'üncü sayfalannda verdiğim tenkit yazısını Milli Eğitim Vekaleti'ne gönderdim. Bundaki "Netice ve Tavsiyer"in içinden sadece, önemine binaen, bazı kısımlan aynen aktanyorum. " 1- Asnmız tekniğinin yarattığı iktisadi ve içtimai şart ve katdelere uygun olarak, köye dağılmış nüfus, asgari medeni şartiann tahakkukuna imkan verecek topluluklar haline getirilmedikçe," " 2- Kitlelerin her türlü maddi ve manevi kalkınmasını kendi menfaatlerine aykırı bulan ve bunu balıalayan muayyen bir mütegallike sınıfı ile bu hususta büyük yardımcı şeyh ve mürnasi/i din adamlan gümresi kati olarak hertaraf edilmedikçe, " " 3- Bu işlere muvazi (paralel) ve onlarla beraber olarak insanoğlunun en mükemmel mektebi olan sanayi faaliyeti taammüm ettirilmedikçe (genelleştirilmedikçe), yani eğitimi bahis mevzuu olan kitle bu eğitimi kabul ve benimsemeye manen ve maddeten hazırlanmadıkça, alınacak tedbirlerin müsmir olamayacağı (semere vermeyeceği) ve esasen mahdut olan imktinlanmızın israf edileceği bedibidir (açıktır). İçtimai ve iktisadi inkılap ile sanayileşme hareketinin umumi planlamasından müstakil olarak bir eğitim davası düşünülemez... " O günlere kadar "plan yerine pildv" istenmişti. "Plan" komünist /ikti, şöyle ki Sovyetler Birliği'nde uygulanıyordu... Millf hgitim Vektileti gönderdiğim yukardaki tenkit mektubundan görüldüğü üzere, ilk kez köyterin birleştirilerek çeşitli hizmetlerin götürülebileceği topluluklar haline gelirilmesi (bundan on yıl kadar son-

11 Düşündüklerim Yaz dıktarım ll ra Ecevit "köy, kent, Merkez köyü" projesinin ilk mucidi olduğunu ilan edecekti... ), ve "içine toplumsal ve ekonomik reformlan olacak devlet planlaması " düşünceferini açık seçik ortaya atmış olmanın şerefini kendime mal ediyorum. * * Bazı dostlarım, mezkur mektubu makale şekline sokup yayıntamamı öğütleyip durdular. Bu fikre fazla nazlanacak değildim ama basınla hiçbir ilişkim olmadığı gibi, günlük gazetelerin hiçbirinde, yazılarımı kabul edip basacak göz görmüyordum. Onlü Eşref,: "Devr-i istibdadda söz söylemek memnu idi Açsan ağzını ağlatırdı hükümet maneni (ma'nanı-düşünü) Şimdi hürriyettir değişti kaide Söyletirler evvela, sonra s... ler aneni" demişti ya? Ben de şu "hürriyet (?)" kurulmadan birşeyler söylemek istiyordum. İmdadıma o günlerde kurulmakta olan "Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği " nin yayın organı olan haftalık "Teknik Haber" gazetesi yetişti. Gazetinin genel havasına içim ısınmıştı. Nitekim, ilk makalemin sütunlannın hemen yanıbaşında, Mustafa Fettah Ege adlı bir meslekdaşımın "Tekniğimizde Eyyam Efendileri" adlı yazısı çıktı ki bundan aktardığım bazı bölümler, gazetenin ne denli görüş/erim doğrultusunda yazılara yer verdiğini gösteriyor: "Milletimizi, çağdaş uygarlık seviyesine yükseltecek teknik gelişme ve kalkınmanın her türlü hamle ve hareketleri, ne yazık ki, Rönesam 'tan bu yana geçen yüzyıllar boyunca, hep bu eyyam efendilerinin kılavuz/uğu yüzünden, mesafe alacak yerde, jasit bir daire üzerinde dolaşıp durmuştur ". "Gerçek ibadetini, yalnız menfaaıının mihrabı önünde yapan millf ve sosyal haszetlerden mahrum bir zümre mensuplan, bu-

12 12 Düşündüklerim Yazdıklarım lunduğu kabın kolayca şeklini alan bir likit (sıv~) gibi her devire intibak ederek bir parazit misali, kendi ufukları içinde huzurla yaşamanın sımnı bulmuş/ardır. " "Yurt sathına plansız, programsız ve hesaba yabancı, yani rastgele serpilen bir sürü inşaat ve tesisler bugün, ya lüzumsuz veya verimsizliklerinden, muattal bir halde yüzüstü bırakılmış/ardır". Böylece ''Teknik Haber"de yayınlanan ilk makalemi ("Millf Eğitim Davamız"), "içine sosyal reformu alacak millf plan" düşüncesiyle bilirmiştim ve sanayi problemlerimiz, aynı tezimiz çerçevesinde, mütalaa edilecektir" dedim. Bu ikinci makale ("Ziraat mı, sanayi mi?") iki hafta tefrika edildi. Bunlarda da tarımın "sanayi" den ayrılamayacağı, yani tıpkı bir kimya, dokuma... sanayii olduğu gibi bir ziraat sanayii'nin bahis konusu olduğu ifade edildi. Ve yine laftn önü alınamayarak, Cemal Gürsel Paşa 'nın kalkındırılacağı vaadinde bulunduğu "Köy Kalkınma Davamız': kaleme alındı ve onbir hafta tefrika edildi. Burada önce Asya göçebe Türk ve Moğol Devletleri'nde, Selçuklular'da ve (Tanzimat'a kadar) Osmanlılar'da özel toprak mülkiyetinin bulunmadığı, günümüzdeki ağa-mütegallibe sınıfının doğuşu ve "devlet planlaması " çerçevesinde nelerin yapılmasının gerektiği irdelendi. ("Millf Eğitim Davamız, 5 Aralık 1960; "Ziraat mı Sanayı mi?': 30 Ocak Şubat 1961; "Köy Kalkınma Davamız", 31 Temmuz Ekim 1961"). Evet, şu vaadedilen "hürriyet" kurulmadan bunları yazdım ve 1977'ye kadar yine sustum.

13 A - A MII.II EGITIM DAVAMIZ Teknik Haber, 5 Aralık 1960 Memleketimizin temel davasının Milli Eğitim meselesi olduğu ve onun hallinin diğerlerini çok basitleştireceği şüphesizdir. Bu meselenin büyük cidd1yetle ele alındığını şükranla öğreniyoruz. Asırların ihmali neticesinde cemiyet olarak her sahada çok geri kaldığımızı itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu büyük handikapın basit bir kaç tedbirle kapanabileceğine inanmak safdillik olacağından meselenin bir çok cepheden ele alınması ve işe, hali hazır durumu her zaviyeden tam olarak tesbit etmekle başlanması gerekir. Hali hazır durumun tablosu çok ağır olabilir. Ancak, muvaffakiyetin birinci sım gerçeğe karşıdan dik bakabilmektedir. Ondan korkup kaçmak veya onu tahrif etmek kendimizi aldatmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi alacağımız yarım tedbirleri daha baştan muvaffakiyetsizliğe mahkum edecektir. Gerçeğin bizleri bedbinliğe değil, bilakis zinde kuvvetlerimizi seferber ederek gerektiği şekilde cezrl tedbirler almaya sevketmesi lazımdır. Halli gayrı mümkün hiç bir mesele yoktur. Elverir ki halletmeye niyetli olalım. Yazımızın konusu, içinde bulunduğumuz şartlar altında ele alınmış maarif davasında muvaffakiyet derecesinin münakaşasıdır. Bu davada hareket noktamız, yani işlerneyi tasarladığımız iptidal maddenin gerçek durumu nedir? Bu vaziyeti ile işlenebilirmi? Yoksa daha evvel bazı muamelelere tab1 tutulması mı lazımdır? Egitimi bahis mevzuu olan kütlenin içinde bulunduğu şartları gözden geçirdikten sonra yukarıdaki suallere cevap vermeye çalışacağız.

14 14 Düşündüklerim Yazdıklarım a) Maddi Şa ıtlar: 1- Gıda durumu: Halkımız umum1yetle tek tip gıda ile beslenmekte olup bu tagaddi şekli lipoid, protein ve madeni emlah ile vitaminden yana fakir, karbonhidrat esası üzerine müessestir. Büyük bir ekseriyet normal faaliyet için gerekli enerjetik ihtiyacı dahi tatmin edememektedir. 2- Mesken ve libas: Anadolu'nun çok muhtelif yerlerindeki mağara, yeraltı toprak meskenlerinden sarfı nazar edilerek yalnız müteammim toprak damlı kerpiç binaların mütalaasında, organizmanın, dam ve duvarlarda biriken rütubet ile mücadelesinin mühim miktarda enerji sarfetmesini icabettirdiğini kaydetmek gerektir. Keza memleketimizin iklim şanları ile mütenasip olmayan bedeni setir şekli, yine bünyeye mühim mücadele tahmil etmektedir. 3- Hastalıklar: Çeşitli mikrobik ve yoksulluktan mütevellit hastalıklar, geniş kütleler üzerinde menfi tesirlerini icra etmektedir. 4- Nufusun dağılışı: Mesken topluluklarının çok dağınık ve buralarda nüfus kesafetinin çok az olması bu insanların her türlü mederu ihtiyaçların tatmininden mahrum kılmaktadır. Ayrıca, dağınık ve münakale imkanları az olan bu iskan topluluklarının birbirleri ile iktisadi ve dolayısı ile içtimal münasebeti olmaması sebebi ile o topluluk mensuplannın uzun zamandan beri birbirleri ile akraba olmalarını intac etmiştir. Bu ensest, genetik tedenni tevlid edecek mahiyettedir. 5- Nüfus artışı: İstilisal artışı ile mütenasip olmayan ve her türlü kalkınma planını iğlak edecek bir nüfus artışı vardır. 6- iştigal nevi: 1945 istatistiklerine göre (l) ziraat ile meşgul olanların nisbetinin %30.5 (2) ol masına mukabil, mesleksiz, mesleği bilinmeyen veya belirsiz olanların nisbeti %59.9 dur.

15 Düşündüklerim Yazdıklarım 15 b) Manevi şartlar 1 - Harici tesirler: Muayyen ve mahdut bir zümrenin mutlak nüfuzu altında ve her türlü tasavvurun fevkinde düşük bir hayat standardına sahip olan bu insanlar büyük bir tevekkül içindedirler. Hakim zümre, bu insaniann kendi sefaler sebeplerini idrak etmelerine mani olacak her türlü maddi ve manevi tedbiri almışlardır. Din adam ları ile bu hususta sıkı bir işbirliği halinde olup tenevvüre imkan verecek mektep, sair sina! ve içtimal faaliyete mutlak surette mürnanaat etmektedirler. Tabilerine, insandan aşağı malıluklar oldukları kanaatini aşıladıkları gibi bu istikamete tevcih edilen sistemli propaganda sayesinde bir çok münevver geçinen zatın ağzında bu millet adam olmaz, burada bir şey olmaz, bizde sanayi olmaz... gibi sloganlar devamlı şekilde dolaşrnaktadır. Koyu taassup her devirde yukardan teşvik edilmiş ve halk kütleleri de, ınanevi halas çaresi olarak, ona dört elle sarılmış durumdadırlar. 2- Maddi mülahazalar: Saylarının mahsulünden kendileri istifade etmediklerine göre büyük bir ekseriyet, fazla çalışmaktan hiçbir menfaati olmadığına kati olarak kanidir. 3- Fikri seviye: Yukarda arzedilen şartlar tahtında teşekkül edebiimiş fikr1 seviye (intellect) nin en ileri tezahürü kağnıdır. Şark ' ta geniş bir muntıka tekerleksiz araba (pahel) yı Devlet şosası üzerinde sürükler (Hakkari, Van ve Muş ve kaza ve köyleri), buralarda hamut mefhumu yoktur (zat! Diyarbakır'ın dahi içi), öküzün sırtma yük vurulur (Hakl<iiri, Ağrı) ve nihayet, bütün Anadolu'ya şamil olmak üzere sinematik bakundan yanlış bir sistemle kuyulardan su çekilir (seren). Bu duruma göre nüfusun büyük bir kısmının idrak seviyesi olarak henüz müstakim hareket mefhumundan deverani hareket mefhumuna intikal edememiş olduğunu kabul etmek lazımdır. Yüksek tahsil görmüş her meslekten bir çok insanın da bu umumi fikri seviyenin tesirinden tamamen kurtulamamış o lduğu da bir vakiadır. Buna dair ağır misallere sık sık şahit olunur. Bu misaller, medeni ve mesleki mes'uliyet hissi-

16 16 Düşündüklerim Yazdıklarım nin derecesini ifade etmektedir. 4- Devlet mefhuinu: Asırlarca devam edegelen suiidare ve halk kütleleri ile hükumet arasına girip btmlan birbirlerinden tecrid etmiş bulunan malum bir zümre yüzünden kütlelerde, hükumetten gelen her türlü hareketin, neticede kendi aleyhine tecelli edeceği kanaati yerleşmiştir. 5- Okuma lüzumu: Konya'da bir vaizin "bizim çalışıp bir şey icat etmeye ihtiyacımız yoktur. Allah frenkleri bize uşak olarak halketmiştir. Onlar çalışır, biz yeriz... "şeklinde ve gazetelerde intişar eden beyanı, bu istikametteki telkinin tipik bir misalidir. Varlıklı sınıflarda ise, okumak, para kazanmak ve delayısile dünyanın en iptidai neviden nimetlerine sahip olabilmek için lazımdır. Babada para olduktan sonra okumaya lüzum olmadığına inanılmıştır. İşte eğitimi bahis mevzuu olan kütle, bu maddi ve manevi şartlar altında yaşayan kütledir. O sık sık tembellik ile itharn edilmektedir. Halbuki o tembel değildir. Bilakis tarih boyunca dünyanın en cevval insanları olduklarını isbat etmiş topluluklardan müteşekkil bir halita olup şartlario islahı halinde diğer milletlerden çok daha büyük bir ilerleme taeili iktisabedilecek genetik kudrettedir. Ancak, hali hazır durumu ile, yukarıda gördüğümüz veçhile, gıdasız, hasta ve sefildir. Her hangi bir şey öğrenmeye maddi ve manev! takatı kifayetsizdir. Askerlik vazifemin ifası sırasında yeni celbedilmiş erata okuyup yazma bilip bilmediği soruluyordu. İçlerinden biri "biliyordum ama unuttum" dedi. "Ne için unuttun?" sualini de "nidecem?... " diye ceyaplandırdı. Kendisi çobanmış. Gerçekten bu insan okuyup yazmayı "nidecek"ti? Pratik netice olarak ona bu işi öğretmek için cemiyetce sarf edilen enerji tamamen israf edilmiş demektir. Eğitimden beklenen gaye bir vatandaşa bir defaya mahsus olmak üzere, bir mükellefıyet şeklinde, okuma-yazmayı öğretmek, hatta daha ileri giderek, mükem-

17 Düşündüklerim Yazdıklarım 17 mel programlı ilk ve hatta orta mektep tahsilini yaptırmak değildir. Şu halde eğitimden beklenen gaye nedir? Bu gaye, her ferdi geniş manası ile müstahsil dunıma getirmek, yani cemiyetin büyük potası içinde herkesin fıtri kabiliyerlerini azamiye çıkartıp sosyal bakımdan faideli bir faaliyette bulunmasını temin etmektir. Disiplinli bir tahsilin insana zeka ve kabiliyet hierarşisinde sınıf atıattığı malümdur. Bu itibarla ideal gaye birinci merhale olarak ferdi zat! genetik linkan azamisine çıkartmak ve nihayi hedef olarak da onu, eriştiği plafon'dan cemiyeti azami derecede müstefid eden bir unsur. haline getirmektir. Bu arada, kökleşmiş bazı yanlış ve hatta muzir telakki ve tariflerden de kuıtulunmasına yardım etmek yine bu eğitimin hedeflerinden biri olmalıcim :'Hayatta muvaffak olmak", altına bir lüks otomobili çekebilmek demek. değildir... Eğitim sahasında bazı resmi raporlarda clahi(3) vatandaşiara ticaret bilgisinin verilmesinden bahsedilmektedir. Ayni mevzuda, erierin gece derslerinde de "ticaret yapmanın, para.kazanmanın, parayı bankaya yarırmanın faideleri..." şeklinde bir balısin mevcudiyetini müşahade etrniştim. Ciddi hiçbir istihsali olmayan bir memlekette ticaret mefhumunun yerleşmesinin, çalışma, istihsal, kazanma ve ahlak tehikkilerini tagyir ettiği bir vaktadır. İptidai şartlar ve gayemiz böylece tebellür ettiğine göre bu iptidai şartların dondunılmuş hali ile her hangi bir eğitim seferberliğinin, sarf edilecek enerjiye nazaran, çok düşük bir randıman vermeye mahkum olacağı aşikar olmaktadır. Yakın tarihimizde vaki bu kabil teşebbüslerin neticelerinden bu bakımdan ders almamız gerekir. Yani: 1- Asrııruz tekniğinin yarattığı iktisadi ve içtimat şart ve kaidelere uygun olarak köye dağıtılmış nüfus, asgarı medeni şartla-. rın tahakkukuna imkan verecek topluluklar haline getirilmedikçe,

18 18 Düşündüklerim Yazdıklarım 2- Kütlelerin her. türlü maddi ve manevi kalkınmasını kendi menfaatlanna aykırı bulan ve bunu baltalayan muayyen bir mütegallibe sınıfı ile bu hususta büyük yardımcısı şeyh ve mümasili din adamları zümresi kati olarak bertaraf edilmedikçe, 3- Sosyal adalet teessüs ettirilip kütlelerin hayat standardı asgari medeni seviyeye ulaştırılmadıkça, 4- Bunun neticesi olarak günlük gıda cins ve miktarının, bedelli ve fikri çalışma için elzem rasyond hadiere çıkması temin edilmedikçe, 5- Bu işlere muvazi olarak ve onlarla beraber, insanoğlunun en mükemmel mektebi olan ciddi sanayi faaliyeti taammüm ettirilmedikçe, Yani eğitimi bahis mevzuu olan kütle bu eğitimi kabul ve benimsemeye manen ve maddeten hazırlanmadıkça, alınacak tedbirlerin müsmir olmıyacağı ve esasen malıdut olan imkanlarımızın israf edileceği bedihldir. içtiınal ve iktisadi inkıh1p ile sanayileşme hareketinin umumi planlamasından ınüstakil olarak bir eğitim davası düşünülemez, sair herhangi davanın dahi düşünülemeyeceği gibi. Bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ve birbirleri üzerine mürekabil tesir icra eden hususlar olup ayrılmaz bir bütün teşkil etmektedirler. Dünya milletlerinin iktisabetmiş bulundukları müthiş ilerleme tacili karşısında bu milletlerio asırlar boyunca geçirdikleri tedrici tekamülü bizim de aynı şekilde geçirmemize zaman ve dünya şartları bakımından imkan olmadığına göre bir sıçrama (mütasyon) ile onlara ayak uydurmaya çalışmamız gerektir. Bu sıçrama ise ancak mezkur inkılapların kısa zamanda başarılması ile mümkündür. Bu arada vakit kaybı asla caiz olmadığına göre, Milli Plan çerçe-

19 Düşündiiklerim Yazdıklarım 19 vesi içinde eğitim programı yapılıncaya kadar bu programın tatbikini teshil edecek tedbirler alınmalıdır. E:tcümle: ı- ilk mektepten başlamak üzere mevcut öğretim müesseselerimizin sür'atle ishihı lazımdır. Toplama ve çıkartma ameliyelerini muhakeme kullanmadan basma kalıp ve kerrat cedvelini de ancak üçüncü sınıfın sonunda öğreten, Hayat Bilgisi kitabında fal, niyet, kumar ve eğlence mefhumlarını sekiz yaşında bir çocuğa aşılayan<4) programlara son verilmelidir. Tatbik edilmekte olan usuller, öğrencinin muhakeme kabiliyetinin inkişafına kat'iyen yardım etıneınekte olup bu çocukları, küçük bir ekalliyetin fikri tesir sahasından kurtulamıyan sıra adamları haline getirmekten başka bir işe yaramaz. İki haneli toplama ile dört haneliyi ayrı birer ameliye imiş gibi ayrı ayrı öğrete n bir metodun zararlarından garp dünyasında dahi şikayet edilmektedir.<5) 2- Dünya işlerinin ancak ınüsbet ilimler yolu ile öğretilebileceği, her hangi bir ilerlemeyi temin etmenin, kökleşmiş taassubu tamamen benaraf etmekle mümkün olabileceği bedalıatı karşısında bütün enerjilerin rnüsbet ilimierin yayılınasına hasredilmesi gerekmektedir. Koyu dini taassubun müsbet ilinıler yolunda her türlü ilerlemeye engel olduğuna ve behemhal sökülüp atılması icabett iğine göre, onu hatırlatabilecek her türlü mevzuun bahis konusu edilmesinden tevakki etmek ve bu sebeple tedrisatın mutlak şekilde laik olmasını temin etmek zanıreti vardır. Ferdi ve içtimal ahlak şuurunun inkişafının, ancak istihsal aıtışı ile milterafik umumi hayat seviyesinin yükselmesi ve kazançların yine sosyal bakırndan faideli mesai karşılığı olması ile imkan dahiline girdiği hakikatini göz önünde tutan bir tedris yoluna şimdiden girilmelidir. Her mevzuun ancak umumi Milli Plan dairesi içinde ~ütalaasının icabettiğ i ve herşeyden önce bu Plan 'ın hazırlanmasının gerektiği ve bu yapılıncaya kadar yanın ve koordinasyonsuz tedbirlerle mahdud olan imkanlarımızın israf edilmemesi hakkındaki tezimi-

20 20 Diişündüklerim Yazdıklarım zin şümulü içinde ziraat ve sanayi problemlerimizin münakaşas ı nı bir başka yazımızda yapacağız. ı istatisıik yıllığı, Cilt 20, 1952, sah Bu nisbete ıarımda çalışan kadınlar da dahildir. Ev ekonomisi ile meşgul olanlar ayn bir bölümde zikı:edilmiştir. 3 Eğitim Milli Komisyonu Raporu, sah Hayat Dilgisi - Türkçe 2, salı Prof.]. Barzun, The House of lntellect, London 1959

21 ZİRAAT MI, SANAYİ Mİ? Teknik Haber, 30 Ocak - 6 Şubat 1961 Cumhuriyetimizin kuruluş tarihinden beri zıraatçı veya sanayici olmamız gerektiği hususu zaman zaman gazetelerde münakaşa konusu olmuş ve sonunda, "memleket nüfusunun yüzde doksanının köylü olması hasebile zıraatcı olmamız lazımdır" gibi basit bir mühihaza ile fasit dairenin içinde rahat edegelmiş ve kara sapan da her türlü verimini kaybetmiş topraklarda çilesini doldurma ya devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik kudretini topraktan elde ettiği rant ve fütuhat harplerinin temin ettiği ganimet esasına istinad ettirmiş, zamanının en yüksek enerji mübeddilesi olan denizi ihmal etm iştir. Böylece de deniz devletlerine nazaran handikape duruma düşmüş ve ara larındaki mesafe gün geçtikçe açılmıştır. XIX. asır iptidalarının uzattığı son imdat simidi buharı da çeşitli sebeplerden tutarnıyan bu koca imparatorluk, ölüm fermanını daha Tanzimat'ta kabullenmiş ve bir asır kadar süren ihtizar devresinden sonra nihayet tarih sahifeleri arasına gömülmüştür. Devamlı harpler, muhaceret ve yangınlar elde kalan son servet teraküınünü de eritmi ş, bizlere miras olarak büyük bir fakirlik kalmıştır. Ana hatları ile, bu büyük devletin inkiraz sebepleri hirfetten endüstriye geçernemiş olmasına bağlanmışken murisin bu acı tecrübesinden hiç ders almaıruşçasına hareket etmiş olmamızın izahını aşağıda yapacağız. Bugün, yaln ız iptida! madde istihsal edip bilcümle mamul ma lı dışardan ve husus! ile bir metropolden satın alan memleketlerin

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin. Tarihsel ve Sosyolojik. Bir Değerlendirmesi

Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin. Tarihsel ve Sosyolojik. Bir Değerlendirmesi Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi Evrimi Öğret, Bilimi Öğren: Türkiye den ileride İran dan Gerideyiz * * Teach evolution, learn science: we re ahead

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ Ali Kemal YİĞİTOĞLU Kimdir? Ali Kemal YİĞİTOĞLU 1901 yılında Amasya da dünyaya geldi. 1923 yılında Yüksek Orman Mektebi nden Orman Yüksek Mühendisi

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

Dr. İsmail TOPUZOĞLU İşçi Sigortaları Kurumu İşçi Sağlığı ve îş Emniyeti Müdürü

Dr. İsmail TOPUZOĞLU İşçi Sigortaları Kurumu İşçi Sağlığı ve îş Emniyeti Müdürü İŞ HEKİMLİĞİ VE İSTİHSAL Dr. İsmail TOPUZOĞLU İşçi Sigortaları Kurumu İşçi Sağlığı ve îş Emniyeti Müdürü : Giriş: İktisadî faaliyetlerin esası "çalışmak" bu kürsüde çeşitli yönlerden btr çok defalar incelenmiştir.

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Trabzon Temsilciliğimizce, vize uygulaması fçin, Belediye Başkanlığına gönderilen yazıyı da bu sayımızda bilginize sunuyoruz.

Trabzon Temsilciliğimizce, vize uygulaması fçin, Belediye Başkanlığına gönderilen yazıyı da bu sayımızda bilginize sunuyoruz. Merkez Çalışmaları Asansör tesisatının projelendirilmesi ve tatbikatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığımız görüşü sizlere duyuruyoruz. Birçok büyük ilimiz,dahil olmak üzere asansör

Detaylı

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak 259 MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ K. ERDEM (3 üncü sayıdan devam) b.) LİNYİT İSTİHSALİ: 1.) Devlet Teşekkülleri: Mahalli idareler ve devlet teşekküllerince çalıştırılan işletmelerdir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

ŞARAP ÜRETİM TEKNİKERİ

ŞARAP ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Şarap üretiminde çalışır, - Bağ bakımı ve kontrolünü yapar, - Şarap kalite kontrolü

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar,

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür denir... Sizleri yakın tarihimizde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum: Sene 1923 Çetin mücadeleler neticesinde,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E.243934 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6EBYEU 9* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun Kurgu Dergisi S: 8, 341-349, 1990 TANıMLAYıCı İSTATİSTİKLERLE YÜKSEKÖGRETİM (1989-1990) Prof. Dr. Şan ÖZ-ALP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yayında öğretim elemanları ve öğrencilerle

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

TÜRKİYE'DE BİR SONDAJ ARŞİVİNİN KURULMASI KONUSUNA TOPLU BİR BAKIŞ. Hazırlıyan : Gültekin GÜNGÖR (x)

TÜRKİYE'DE BİR SONDAJ ARŞİVİNİN KURULMASI KONUSUNA TOPLU BİR BAKIŞ. Hazırlıyan : Gültekin GÜNGÖR (x) TÜRKİYE'DE BİR SONDAJ ARŞİVİNİN KURULMASI KONUSUNA TOPLU BİR BAKIŞ Özet : Hazırlıyan : Gültekin GÜNGÖR (x) Türkiye'de eksikliği eskiden beri duyulan ve bundan sonra kendisine daha fazla ihtiyaç duyulacak

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 03/10/2016-E.188631 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEL53CHBE* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2017-E.241465 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü *BE5NB9FDF* Sayı : 42100850-304.01 Konu : Elginkan

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı