Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro"

Transkript

1 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan Öğretim Görevlisi M.Sc Sibel Davulcu Öğretim Görevlisi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Dersleri Birinci Yıl - Güz Dönemi BB131 Programlamaya Giriş 3 FIZ101 Genel Fizik I 4 ING101 İngilizce I 3 KIM101 Genel Kimya 4 MATE101 Matematik I 4 MATE111 Lineer Cebir 3 Birinci Yıl - Bahar Dönemi AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 0 BB122 Programlama ve Problem Çözme BB131 3 FIZ102 Genel Fizik II FIZ101 4 ING102 İngilizce II ING101 3 MATE102 Matematik II MATE101 4 MATE122 Ayrık Matematik 3 İkinci Yıl - Güz Dönemi BSM201 Çoklu Ortam Sistemleri BB122, 3 MATE111 BB221 Veri Yapıları ve Algoritmalar BB122 3 EBM222 Dijital Devreler ve Sistemler MATE122 3 ISL201 İşletmeye Giriş 3 Matematik ve Temel Bilimler Seçmeli 3 1

2 İkinci Yıl - Bahar Dönemi BB222 Veri Tabanı Sistemleri BB221 3 BB224 Web Tasarımı ve Programlama BSM201 3 BB226 Nesneye Yönelik Programlama BB221 3 EKON202 Ekonomiye Giriş 3 MATE250 Olasılık ve İstatistik MATE111 3 Üçüncü Yıl - Güz Dönemi BB323 İşletim Sistemleri BB226 3 BB330 Görsel Programlama BB222 3 BSM301 Coğrafi Bilişim Sistemleri BB226 4 BSM303 Yönetim Bilişim Sistemleri ISL201 4 Teknik Olmayan Seçmeli 3 Üçüncü Yıl - Bahar Dönemi BB324 İnternet Programlama BB330 3 BSM322 Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi BSM222 3 ING302 Teknik Rapor Yazma ve Sunum ING102 3 YM322 Yazılım Mühendisliği BB323 4 Serbest Seçmeli 3 Üçüncü Yıl - Yaz Dönemi BSM399 Yaz Stajı 0 Dördüncü Yıl - Güz Dönemi BSM401 edevlet ISL201 3 BSM403 Bilgi Güvenliği Prensipleri EBM322 3 BSM491 Bitirme Projesi I 4 Teknik Seçmeli 3 Teknik Seçmeli 3 Teknik Seçmeli 3 2

3 Dördüncü Yıl - Bahar Dönemi BSM402 Bilgisayar Etiği 3 BSM492 Bitirme Projesi II BSM491 4 YM420 Yazılımın Sınanması YM322 4 Teknik Seçmeli 3 Teknik Seçmeli 3 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Ders İçerikleri I. YARIYIL BB131 Programlamaya Giriş Bilgisayar programı yapısı, Pascal programının yapısı, veri çeşitleri, sabitler, giriş ve çıkış, tamsayılar, reel sayılar, aritmetik işlemler, kontrol yapıları, WHILE, REPEAT, CASE, GOTO, fonksiyonel işlemler, kullanıcı fonksiyonları, Prosedur çeşitleri, diziler, indeksli değişkenler, matris operasyonları, dosyalar, işaretçiler, bağımlı listeler, sıralar. BSM100 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Oryantasyonu Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilere iki haftalık oryantasyon eğitimi verilmektedir. Oryantasyon kapsamında öğrencilere Kıbrıs, Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik, bölüm, eğitim müfredatı ve dersler hakkında genel bilgi verilecektir. FIZ101 Genel Fizik I Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri. ING101 İngilizce I Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. 3

4 KIM101 Genel Kimya Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar. MATE101 Matematik I Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit Kavramı, Limit Kuralları, Limit Uygulamaları, Süreklilik Kavramı, Türev Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Dereceden Türev Alma, Zincir Kuralı, Türev Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri, Kısmi Türev Kavramı, Diferansiyel, Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel Uygulamaları, Belirsiz İntegral, İntegral Kuralları, Temel Fonksiyonların İntegralleri, İntegralde değişken dönüşümü, Yerine Koyma Yöntemi, Çarpım ve Bölümlerin İntegrali, Kısımlara Ayırma Yöntemi, Trigonometrik Yerine Koyma, Hiperbolik Fonksiyonların Kullanımı, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları. MATE111 Lineer Cebir Vektörler, vektör toplamı ve sayı-vektör çarpımı, vektör uzayları, skaler çarpım, bir vektörün uzunluğu ve iki vektör arasındaki açı, lineer birleşim, lineer bağımlı ve bağımsız vektörler, baz ve boyut, ortogonal ve ortonormal vektörler, karşıt baz ve karşıt uzay, altuzay, matrisler ve matriş işlemleri, vektörler ve matrisler, inverslenebilir matrisler, elemanter satır işlemleri ve eşelon form, determinantlar ve özelikleri, determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle temsili ve baz dönüşümleri, bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları, Cramer sistemi, rank kuralı ve geometrik yorumu, konveks kümeler, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, karesel formlar, iç çarpım ve iç çarpım uzayları, vektörel ve karma ça rpımlar, alan ve hacim. II. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı na kadar askeri 4

5 gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Türk İnkılâbının stra tejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası yılları Arası Türk dış politikası yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık. BB122 Programlama ve Problem Çözme Programlamaya Giriş, Tipler and İşlemler. Python programlama dili. İfadeler, sözdizimi, Giriş/Çıkış. Fonksyonlar, Modüller, Sınıflar ve Nesneler, Nesne yönelimli programlama, istisnalar ve araclar, İreli Konular. FIZ102 Genel Fizik II Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş. ING102 İngilizce II Öğrencilere teknik, endüstriyel ve bilimsel açıdan gerekli olan günlük konuşma İngilizcesini temel düzeyde kullanmaları sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenilerin İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerilerini geliştirme, mühendislik alanında kullanabilecekleri genel İngilizce dil bilgisi, kelimehaznesi ve okuma-anlama ve anlatabilme becerisini kazanmaları sağlanır. Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır. MATE102 Matematik II Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. 5

6 Determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Bernoulli, Riccati denklemleri, Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları. MATE122 Ayrık Matematik Esas küme operasyonları. Fonksiyonlar ve ilişkiler. Kısmi düzenler ve denkli ilişkiler. Haming kodları. Sayısal teori. Graf teorisi ve algoritmalar. Euler devreleri ve yolları, asgari karış ağaçları, ikili ağaçlar ve ağaç araştırıcı. Kısa yol algoritmaları. Uyum problemi ve Hungarian algoritnası. Teklifler hesabı, esas bul fonksiyonları. Minterm ve maxterm genişlemeleri. Karnaugh haritaları. Formal diller ve karar algoritmaları. III. YARIYIL BSM201 Çoklu Ortam Sistemleri Multimedya sistemlere giriş, bilgisayar destekli metin, grafik, ses, ve görüntü sistemleri, video gösterimi ve video sinyal işleme, multımedya sistemlerde veri sıkıştırma gereği ve uygulamaları. BB221 Veri Yapıları ve Algoritmalar Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri, temel stratejiler. Böl ve yönet, sıralama algoritmaları, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, dinamik programlama, açılım ve sınırlama. Algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi. Graf algoritmaları. Liste algoritmaları, NP-tamamlılık ve çözülemezlik. Parallel algoritmalar. EBM222 Dijital Devreler ve Sistemler Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Fonksiyonların basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş. MAN201 İşletmeye Giriş İşletme ve ekonomik çevresi ile ilgili kavramlar, işletmede mülkiyet biçimleri, yönetim örgütlenme, pazarlama, insane ilişkileri ve insane kaynakları yönetimi. xxxxxx Matematik ve Temel Bilimler Seçmeli Öğrenciler aşağıda belirtilen matematik ve temel bilimler kategorisindeki derslerden birisine kayıt yaptırır. 6

7 KIM211 Organik Kimya Organik bileşiklerin yapıları ve isimlendirilmeleri, hidrokarbonlar, organik halojen bileşikleri, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, açil bileşikler, aminler, stereoizomerlik. ELE241 Elektrik Malzemeleri Kuantum mekaniğine giriş. Kristal yapıları ve kristallerde enerji seviyeleri. Süperiletkenler. Temel yarı iletken kavramı. P-n katkılı yarı-iletkenlerde iletim. Yarı-iletken diyot çeşitleri ve karakteristikleri.işığa duyarlı maddeler. Fotodiyot ve LED. Transistör yapısı. Dielektrik madde yapısı. Isısal etki. ELE216 Elektromanyetik Teori Vektör analizleri, boşluktaki ve maddelerdeki durgun elektrik alanlar, durgun elektrik alanlarda sınır koşullları, maddelerin dielektrik özellikleri, durgun elektrik enerjisi ve kuvvetleri, durgun elektrik akımı ve iletkenler, boşluktaki ve maddelerdeki durgun manyetik alanlar, durgun manyetik enerjisi ve kuvvetleri, durgun alanların uygulamaları. MATE201 Diferansiyel Denklemler Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri. MATE241 Karmaşık Sayılar Karmaşık sayılar, Karmaşık sayıların geometrisi, Karmaşık değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri, harmonik fonksiyonlar, Karmaşık diziler ve seriler, kuvvet serileri, elemanter fonksiyonlar, Karmaşık integrasyon, Cauchy-Goursat Teoremi, Morera teoremi, Cauchy İntegral Formülü ve Uygulamaları, Cauchy 7

8 Türev Formülü, Taylor ve Laurent serileri, Rezidü Teoremi, Rezidü yardımıyla Karmaşık integrasyon. MATE301 Sayısal Analiz Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri. IV. YARIYIL BB222 Veri Tabanı Sistemleri Veri tabanı yönetim, prensipleri. Sıradüzenli bilgi modelleme metodları. Veri tabanı yaratmak ve veri tabanı işlemleri. Veri tabanı arama ve sıralama teknikleri. Ofis otomasyonunda veri tabanı sistemi kullanımı. Dağıtılmış veri tabanı sistemleri. Veri tabanı güvenliği. BB224 Web Tasarımı ve Programlama HTML Değerler ve Birimler, Karakter Biçimlendirme, Listeler, Bağlantılar, Tablolar, Çerçeveler, Formlar, Renkler ve Görüntü, Çoklu Ortam, Özel Karakterler, Uluslararasılaşma ve yerelleştirme, Script, Dinamik HTML, Web Yazılım Geliştirme, Site yayınlama, Mobil Belgeler oluşturma ve Doğrulama, CSS Temelleri, Stil Tanımı, CSS Değerler ve Birimler, kademeli CSS, Yazı tipi özellikleri, Metin Biçimlendirme, Yardımcı-Elemanlar ve Oluşturulan İçerik, CSS Test ve doğrulama, CSS ile Dinamik HTML, Baskı, Kullanıcı Arayüzü Stilleri için Medya Stiller ve tanımlama, Belgeler, Javascript. BB226 Nesneye Yönelik Programlama Java ile programlama, Java iç temel oluşum elemanları. İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Obje yaratılış metodları, objelerin geçişleri. Objelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları. EKO202 Ekonomiye Giriş İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir. MATE250 Olasılık ve İstatistik İstatistik ve Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. 8

9 Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clust ering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama. V. YARIYIL BB323 İşletim Sistemleri İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri. BB330 Görsel Programlama Visual Basic diline giriş. Visual Basic ortamı ve araçları. Formlar ve kullanılan olaylar, olay programlama. Etiketler, yazı kutuları, komut düğmeleri, liste kutuları, combo kutuları, zamanlama, image kutuları, resim kutuları. Formaların organizasyonu. Visual Basic elemanlarının özellikleri ve mevcut olan opsiyonlar. Visual Basic proje dosya yapısı. Veri tabanı bağlantıları, ODBC ayarları, ADO ve DAO veri erişim şekilleri. Access veri tabanı ve Visual Basic uygulama programları. BSM301 Coğrafi Bilişim Sistemleri Coğrafik enformasyon sistemlerine giriş, GPS yapısı, GPS çeşitleri, GPS kullanımı, GPS hata analizi, GIS sistemleri, harita tabanlı sistemler, GIS sistemlerin kullanımı. BSM303 Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri yönetimine giriş, genel tanımı ve amaçları, aktraım işlemleri, bilgi raporlama, karar verme işlemleri, ofis bilgi sistemleri; insan ve organizasyonlar: İnsan faktörünün CBIS e etkisi; sistem ve modeller: Sistem (CBIS) tanım ve model geliştirme, yönetim kontrolü; sistem yönetimi ve karar verme: Stratejik plan aşamaları ve kontrolu, karar işlemi. İletişim ve network: tele-iletişim, network tanımı ve çeşitleri, network için gerekli donanım ve yazılımlar; bilgi tabanlı sistemlerin tanımı ve geliştirme yöntemleri; İşletme ile ilgili çeşitli enformasyon sistemlerinin tanımı ve mantık tasarımı, çeşitli enformasyon sistemlerine ait örneklerin incelenmesi. 9

10 xxxxxx Teknik Olmayan Seçmeli Öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde lisans eğitimi verilen bölümlerin müfredatlarında bulunan, matematik-temel bilimler ile mühendislik dersleri kapsamı dışında kalan ve ön koşulu olmayan (Yaşam boyu spor, Rusça, Kıbrıs Türk Tarihi, Oyunculuğa Giriş, Fotoğrafçılık v.b.) 3 kredilik bir derse kayıt yaptırır. VI. YARIYIL BB324 İnternet Programlama Internete giriş. İnternetin yapısı ve tarihsel gelişimi, HTML programlama teknikleri. HTTP, FTP, WWW kavramları. HTML komut dizisi. HTML dökümanlarına yazı, resim ve grafik koymak. ASP. Grafik kullanıcı bağlantı (GUI) tasarım prensipleri. Web formları, veri transferi, sayfalar arası iletişim. İnteraktif internet proramı geliştirme. Veritabanı bağlantısı ve uygulamaları. IIS yapısı, ayarları ve uygulama programları testi. EBM322 Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi Ağ topolojileri, paket göndermek, anahtarlama yöntemleri, LAN topolojileri, arabirimler, çoklayıcılar, köprüler. WAN ve yönlendirme, kablosuz ağ yapıları. Client/server işlevsellikleri, internetworking, ağ mimarileri ve protokoller, IP protokol adreslemeleri, enkapsülasyon, fragmantasyon ve paket oluşumları. Hatalı bildirim mekanizmaları, TCP, kodlama ve mesaj güvenlik kodlaması, uygulamalar. ING302 Teknik Rapor Yazma ve Sunum Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. YM322 Yazılım Mühendisliği Yazılımın gelişimi. Yazılım mühendisliği teknolojisi. Yazılım projelerini yönetmek. Yazılım proje planlaması, tahminler, ve risk analizi. Analiz ve modelleme teknikleri. Yazılım test aşamaları. Dökümantasyon. Bakım şekilleri. xxxxxx Serbest Seçmeli Öğrenciler teknik, teknik olmayan, matematik ve temel bilimler seçmeli derslerinden veya Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bir bölümden, ön koşulunu sağlanmak şartıyla 3 kredilik bir derse kayıt yaptırır. 10

11 VI. YARIYIL- VII YARIYIL ARASI YAZ DÖNEMİ BSM300 Yaz Stajı Kamu yada özel bir organizasyon içinde yapılması gereken yaz stajının süresi en az 40 iş günüdür. Yaz Stajın temel amacı, Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin esas ilgi alanı olan organizasyonlar ve onların bilişim ihtiyaçlarının öğrenciler tarafından gözlenmesidir. Öğrenciler bu eğitim deneyimlerini özetleyen yazılı bir rapor sunmalıdır. VII. YARIYIL BSM401 edevlet edevleti Anlamak, edevlet Sistemleri Yönetimi Yaklaşımları, edevlet Stratejileri, Kamu Verilerini Yönetme, e-devlet Sistemi Yaşam Döngüsü ve Proje Değerlendirme, Şimdiki gerçeklik Analizi, Yeni e-devlet Sistemi Tasarımı, edevlet Risk Değerlendirmesi ve Azaltması, edevlet Sistemi İnşaası, Avrupa Birliği ülkelerinde edevlet, Avrupa elektronik kimlik. BSM403 Bilgi Güvenliği Prensipleri Bilgi Güvenliğine Giriş, Güvenlik İhtiyacı, Bilgi Güvenliğinde Yasal Etik ve Profesyönel Sorunlar, Risk Yönetimi, Güvenlik Planlaması, Güvenlik Teknolojileri, Kriptografi, Fiziksel Güvenlik, Bilgi Güvenliği Uygulaması, Güvenlik ve Personel, Bilgi Güvenliği Bakımı. BSM491 Bitirme Projesi I Bu ders bitirme projesi deneyiminin ilk parçasıdır. Bitirme projesi bir öğretim üyesinin gözetiminde bir organizsayonun ihtiyaç duyabileceği yazılımı geliştirme veya bilgisayar ağlarıyla ilgili konularda olabilir. Sözlü sunumlar ve yazılı raporlar gereklidir. xxxxxx Teknik Seçmeli Öğrenciler lisans eğitimlerinin yedinci döneminde 3 kredilik üç Teknik Seçmeli Ders' e kayıt yaptırmalıdır. Öğrenciler, bölümde açılan dersler dışında Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Enformatik bölümlerinde açılan teknik seçmeli derslere de ön koşulunu sağlamak ve öğrenci danışmanının onayını almak koşuluyla kayıt yaptırabilir. VIII. YARIYIL BSM402 Bilgisayar Etiği Sosyoteknik Bilgisayar Etiğine Giriş, Etik ve Bilişim Teknolojisi, Bilgi Akışı, Gizlilik ve Gözetim, Dijital Fikri Mülkiyet, Bilgisayar Meslek Etiği, Etik Çalışma ve Etik Karar Verme. BSM492 Bitirme Projesi II Öğrenciler Bitirme Projesi I dersinde başladıkları projeye devam edeceklerdir. Yazılı tez raporu 11

12 hazırlanması ve bölüm tarafından oluşturulacak komite önünde sözlü sunum yapılması gereklidir. YM420 Yazılımın Sınanması Yazılım Sınamanın Temelleri, Risk Yönetimi, Doğrulama, Sınama ve Doğrulama Teknikleri, Yazılım Sınama Araçları, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Sınama ile ilgili Ölçevler. xxxxxx Teknik Seçmeli Öğrenciler lisans eğitimlerinin sekizinci döneminde 3 kredilik iki Teknik Seçmeli Ders' e kayıt yaptırmalıdır. Öğrenciler, bölümde açılan dersler dışında Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Enformatik bölümlerinde açılan teknik seçmeli derslere de ön koşulunu sağlamak ve öğrenci danışmanının onayını almak koşuluyla kayıt yaptırabilir. TEKNİK SEÇMELİ DERSLER BB411 Web Uygulaması Geliştirme PHP Kullanarak Sunucu Programlamaya Giriş, PHPde Deyimler ve Akış Denetimi, PHP Fonksiyonlar-Nesneler ve Diziler, MySQL, PHP Kullanarak MySQLe Erişim, Form İşleme, Tanımlama Bilgileri, Oturumlar ve Kimlik Doğrulama, JavaScript, JavaScript Fonksiyonlar- Nesneler ve Diziler, AJAX ve Web Servisleri. BB422 Mobil Programlama Mobil Site Tasarımına Başlayarak, Kullanıcı Cihazlarına Uyum, Standartlara Uyumlu Siteler Geliştirilmesi, Metin Mesajı Gönderme, MMS, Mobil Web Üzerinden Para Kazanmak, Etkileşimli Ses, Mobil AJAX, Mobil Web, Duyarlı Web Tasarım (RWD). BB423 İnternet Sunucuları Ağı Üzerinde Dağıtılmış Geliştirme Java ile Başlarken, Applet ve Temel Grafik, Java Çizim, Fare ve Klavye Organizasyonları, Düzen tasarımı, AWT Bileşenleri, Esneklik, Java İş Parçacıkları, Ağ Programlama, Sunucu Tarafı Programlama, HTML Formları, Java Servletleri, JSP ile Eşzamanlı Programlama, Uygulamaları, Server-Tarafındaki Programların Kullanıcı Arayüzünü Kontrol Etmek için Kullanma, JDBC, Java ile XML, JavaScript. BB424 eticaret Ticari sistemlere giriş, elektronik ticaretin prensipleri, internet tabanlı işletme örnekleri, internet tabanli ekonomi, ticaret alanında internet güvenirliği, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili hukuk, örnek internet tabanli sistem kuruluşu. 12

13 BB449 Veri Madenciliği Veri ambarlama ve veri madenciliğine giriş, veri ön işleme ve ardişleme prensipleri, veri sınıflandırma kuralları, yapılı olmayan verilerde madencilik, topaklama kuralları. BB450 Veritabanı Yönetimi İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, SQL ve PL / SQL, Oracle, Mimarlık, Planlama, Yazılım Yükleme, Veri Tabanı Oluşturma, Fiziksel Veritabanı Tasarımı, Kullanıcı Yönetimi ve Veri yükleniyor, Veritabanı Desteği, Veritabanı Tuning. BB451 Yapay Zekaya Giriş Problem çözme metodları, buluşsal tarama, oyun oynama, bilgi yakalama, bilgi preseztasyonu, mantıksal sonuç çıkarmak, planlama, bilinmezlik altında sorgulama, karar teorisi, ekspert sistemler ve uygulamaları, Prolog/LISP programlama, öğrenme, ve tabii lisan kavramı. BSM410 Mekansal Analiz Dijital Ekonomide Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Bilişim Sistemleri CBS, İş Kararlarında Destek, Kurumsal Uygulamalar, Müşterinin CBC ile karşılaşması: Web eticaret ve Mobil Çözümler, Mekansal Sistemler Geliştirme, Mekansal Veri Yönetme, Organizasyonel ve Endüstriyel Yönleri, Sanayiler ve Dış Kaynak Kullanımı, Mekansal Teknolojilerde Yasal Etik ve Güvenlik Konuları, CBS ve İş Stratejileri. BSM411 Sistem Simulasyonu Simülasyona problem çözme aracı olarak bakış. Simülasyon modelleri, simülasyon tekniklerinin sınıflandırılması. Diskrıt sistem ve sürekli sistem yapıları. Simülasyon deneyi aşamaları. Rastgele olaylar ve sıralama sistemi ile simülasyon deneyleri. Simülasyon dilleri ve özellikleri. Simülasyon programlama örnekleri. BSM412 Sağlık Bilgi Yönetimi Sağlık Hizmetleri Dağıtım Sistemleri, Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetimi Uzmanları, Hasta Kayıt Sistemi, Elektronik Sağlık Kayıtları, Dosya Numaralandırma Sistemleri, Kayıt Depolama ve Sirkülasyon, Dizinler, Yazmaçlar ve Sağlık Verisi Toplama, Sağlık Bilgi Yönetiminin Yasal Yönleri, Kodlama. BSM413 Stratejik Bilişim Sistemleri Dijital Dünyada İş Stratejileri, ICTnin İşte Kullanımı, Bilişim Sistemleri Geliştirme Yaklaşımları, Bozulma Teknolojileri ve Uygulamaları, İşletme IT/IS Birlikteliği, Kontekstde Stratejik IS/IM, Bilgişim Yönetiminde Küresel Sorunlar, Stratejik Bilgi Yönetimi, Örgütsel 13

14 Değişim, Kültürel ve Staratejik IS/IT değişiklikler, IS/IT Faydaları Yönetimi ve Gerçekleştirme, Staratejik IT/IS Liderliği ve IT Yönetimi, IT/IS Profesyonellik, Etik ve Güvenlik. BSM414 Konaklama ve Turizmde Bilişim İnternet ile Konaklama ve Turizm Dünyası, İnternet Devrimi: Kısa Tarihi ve Temelleri, İletişim Olarak İnternet, Ticaret Olarak İnternet, Bilgi Dağıtımı Olarak İnternet, Konaklama ve Turizm Araştırmalarında İnternet, Pazarlamada İnternet, İnternetin Konaklama ve Turizme Etkileri, Seyehat Acentelerinin Geleceği, 21nci Yüzyılda Konaklama ve Turizm Endüstrisi. BSM415 Muhasebe Bilişim Sistemleri Muhasebe Bilişim Sistemleri, Kurumsal Sistemler, Elektronik İş Sistemleri, Bilgi Sistemlerinde Belgeleme, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Tabanları ve SQL, Bilişim Sistemlerinin Kontrolü, Sipariş Girişi/Satışlar (OE/S) Süreci, Fatura/Alacak Hesapları/Nakit ödemeler için giriş (B/AR/CR) Süreci, Satınalma Süreci, Borçlar/Nakit Ödemeler (AP/CD) Süreci, İnsan Kaynakları (HR) Yönetimi ve Bordro İşlemleri, Entegre Üretim Süreçleri (IPP), Genel Muhasebe ve Raporlama (GL/BR) Süreci, Muhasebe Bilgi Sistemleri Edinme ve Uygulama. BSM430 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi İnteraktif Sistemlerin Kullanılabilirliği, Yönergeler Prensipler ve Teoriler, Tasarım Süreçleri Yönetme. Arayüz Tasarımları Değerlendirilmesi. Doğrudan Manipülasyon ve Sanal ortamlar. Menü Seçimi, Form Doldurma ve iletişim kutuları. Komut ve Doğal Diller. Etkileşimli Cihazlar. İşbirliği ve Sosyal Medya Katılımı. Tasarım Sorunları. BSM431 Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizine giriş, nesneye yönelik analiz, veri modelleme araçları, Yaşam döngüsü ve standartları, sistem tasarım araçları, fıziksel tasarım, lojik tasarım, risk ve olabilirlik analizi, proje yönetimi, proje yönetimi araçları. 14

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı Ders Kur Tanımları TYBS 109 - GENEL EKONOMİ Ekonomiye giriş, temel kavramlar, arz - talep ve piyasada fiyat oluşumu, üretici ve tüketici dengesi, piyasalar ve

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ BGT-101 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (3+1) Etik ve Ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerinin incelenmesi, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi,

Detaylı