EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ"

Transkript

1 Rev. Dr. Turgay ÜÇAL EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ İncil in Matta Bölümü Üzerine Bir Çalışma

2 GDK YAYIN NO: 160 KĠTAP: Efendimiz Buyuruyor ki YAZAR: Rev. Dr. Turgay Üçal ISBN: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: Gerçeğe Doğru Kitapları DavutpaĢa Cad. EmintaĢ Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87 Topkapı, Ġstanbul - Türkiye Tel. (0212) Fax: (0212) Baskı: Anadolu Ofset Tel: (0212) DavutpaĢa Cad. Kazım Dinçol San. Sit. 81/87 Topkapı, Ġstanbul Mayıs

3 İÇİNDEKİLER Önsöz 5 I. DönüĢüm ve DeğiĢim (Matta 4:12-25) 7 II. Ġnsan-ı Kamil (Matta 5:1-6) 18 III. Tuz ve IĢık Olmak (Matta 5:13-16) 30 IV. Tamamlamak (Matta 5:17-20) 45 V. DeğiĢimin Etkinliği (Matta 5:21-47) 62 VI. Doğru Uygulama (Matta 6:1-8) 73 VII. Dünyaya BakıĢ (Matta 6:19-7:12) 85 VIII. Yalnız Ġki Yol (Matta 7:13-29) 98 IX. Yolculuğun Kuralı (Matta 8:20-22) 110 X. Talebe Olmak (Matta 8:23-27 ; 9:9-13) 121 XI. IĢığı Yansıtmak (Matta 10:5-16) 132 XII. IĢık Olma Prensipleri (Matta 10:5-16) 142 XIII. Yürekten TaĢan (Matta 12:33-36) 151 XIV. Kimde Varsa (Matta 13:12) 160 XV. Yukarıdan Verilmedikçe (Matta 16:17) 170 XVI. Ve AĢağıdan Verilmedikçe (Matta 16:24) 181 3

4 XVII. DeğiĢimin Dorukları (Matta 18:4) 193 XVIII. Ötekilere Hizmet (Matta 20:24-28) 203 XIX. Edinimsiz Uygulama (Matta 21:18-22) 214 XX. Vay Halinize (Matta 23:1-39) 224 XXI. Son Günler (Matta 24:42-51) 237 4

5 ÖNSÖZ Kelam, insan olup aramızda yaşadı-yuh.1:14 cümlesi oldukça net bir cümledir. Bu cümle aslında kendi kendini açıklar ve Mesih Ġsa yı daha baģından bütün kelama iģaret edip, kelamı aktaran mana ulularından farklı bir konuma taģır. Kutsal Yazılar ın anlatımına göre Efendimiz Mesih Ġsa, kelam dediğimiz yüce Yaratan ın Ruh unun rehberliğinde, dünyaya oldukça belirgin bir biçimde, kurtuluģ yolunu, gerçeğini ve yaģamını anlatmak ve bu yolu, gerçeği ve yaģamı insanların algılayıp, edinmelerini sağlamak için gelmiģtir. Yani, bir baģka deyiģle Efendimiz Mesih Ġsa, her Ģeyden önce Yaratan düģünceden çıkıp, Yaratan ın saran ıģığı olan Ruh unun iģlevinde, dünyaya Yaratan ı ifģa edendir. ĠĢte bu noktada Mesih Ġsa sadece yola, gerçeğe, yaģama iģaret eden değil, kendisi yol, gerçek ve ya- Ģam olandır. Ve bu anlamda O nun varlığı, yukarıdan uyandıran Ruh un lütfunda, yukarıdan olan olarak buyruktur. Burada buyruk, aslında kural anlamında değildir. Burada buyruk yukarıdan aģağıya, göklerin hükümranlığının yani üstün gücünün alta açılması anlamındadır. O zaman Efendimiz in buyrukları aslında sadece kendi benliği için alma algısında yani günahlı benliğinde yaģamaya meyilli olan insanı kendinden kurtuluģa yani Yaratan sureti olmaya çeken üst dünyaların gücüdür. Burada üst dünyalar yani insan algısı üstünde olan Yaratan düģüncenin, Göklerdeki Baba nın Ruh unda ve Mesih inde kurtarıģını gönendirendir. YaĢama indirgeten ve yaģamlarda Mesih düzeyinde, Ruh ta ve gerçekte, yaģam olmasını sağlayandır. O zaman bu buyruklar, insanların Kutsal Yazılar a bakarak çoğu zaman kendi benliklerindeki algılarıyla oluģturdukları kural- 5

6 lar gibi değildir. Onlar kurallardır onlar sınırsızı kendi sınırlılıklarında algılayanların oluģturdukları küçük kutucuklardır. Bir anlamda oluģturdukları kulluk odacıklarıdır. Oysa Efendimiz in buyruklarında yukarının aģağıya indirgenmesi vardır. Ve burada Efendimiz in buyrukları maddeye değil, manayadır. El ve kol ve beden hareketlerine değil, yüreğin derinliklerinedir. DıĢı değiģtirmeye değil, içi bina etmeyedir. Ve dolayısı ile Efendimiz in buyrukları Adem düzeyinden, Ġbrahim yürüyüģü ile Yakup dönüģüm ve değiģiminde, Yusuf saflığında ve sadeliğinde, Musa kararlılığında Mesih e yürüyüģtür. Ve birçok mana uluları olan peygamberlerle ağlayıp, kutlu kiģilerle gülmek ve sonuçta Ruh un muhteģem ıģımasında Mesih le, Yaratan da Baba ve Ben gerçeğinde bütünleģmeğe yol almak demektir. Bu benin, benden kurtulup Mesih i giyinmiģ olarak, Ruh un yönlendiriģinde BEN le buluģması demektir. Zaten bütün bunların ıģığında Efendimiz Mesih Ġsa; Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi Yuh.15:10 demektedir. Ve ayrıca Efendimiz Mesih Ġsa buyrukları ile Yaratan sevgisinde olma, bu sevgide kalma ve bu sevgiyi yansıtma arasında da net bir bağ kurmakta ve bu bağı da aynen Ģöyle ifade etmektedir: Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim-yuh.14:22 Bütün bunların ıģığında bize düģen, herhalde ancak buyur Efendim, buyur! demek olacaktır. Ve esas bütün bu buyruklar bizde yaģam olduğunda, Efendimiz in buyruklarının kuralların ötesinde olduğu gerçeği bizde ifģa olunacak ve o noktada Efendimiz Mesih Ġsa, bizim yaģamlarımızda, vaadi üzerine belirmiģ olacaktır. Bu ise Yaratan suretine dönüģüm ve deği- Ģimden baģka bir Ģey değildir. O zaman buyur Efendim, buyur! Yaratana yol olan yaģam ol bizlerde... 6 Rev. Dr. Turgay Üçal

7 I. DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM (Matta 4:12-25) Tövbe edin! Çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı. Matta 4:17 Ġnsanlar için en zor olan Ģey asırların derinliklerinden taģıdıkları ve öz benliklerinden giydirme benliklerine ve oradan da olmak istedikleri benliklerine kadar uzanan varlıklarının, gerek genetik yapılarının, gerek karakter yapılarının bir türlü içinde bulunduğu ortamdan ve zincirlerinden kurtulamamasıdır. Bu nedenle sürekli olarak bir sorun içindedir insan. Bütün kainatla sanki savaģ halindedir ama esasında kendi ile mücadele edip durmaktadır. Bütün inanç seviyelerinde en büyük savaģım esasında insanın bu değiģmezliğinin farkındalığında insanı değiģtirmeye gayret etmektir. Çoğunlukla bu gayret bir takım dini uygulamalar ve disiplinlerle halledilmeye çalıģılmıģtır ama gerçekte insan ile dıģ disiplin çoğu zaman uyumsuzluk oluģturmaktadır. Çünkü program içten iģleyen bir programdır ve bu iç iģleyiģ içinde dıģın etkisi oldukça geçicidir. Bu bağlamda dini seviyeler belli müdahalelerde bulunabilse bile esaslı değiģimin içten olduğu esası üzerinde esas değiģim yüreğin değiģimi ile mümkündür. Efendimiz bu noktadan hareketle insanlığa çok önemli olan bu esası hatırlatmıģ sadece hatırlatmakla kalmamıģ aynı 7

8 zamanda bu iç dönüģümün ve değiģimin kurtaran öncülüğünü de kendi Mesihi kimliği ile gerçekleģtirmiģtir. Bu bağlamda özellikle hizmetine baģladığı alanın Yahudi olmayanların diyarı olması da önemli bir noktadır. Çünkü dönüģüm ve değiģim hiçbir zaman alıģılmıģ olanın içinden yani kabuklar altında kalmıģ olan ve dönüģümü ve değiģimi zor olan bir ortamda olması mümkün değildir. Kabukların yani geleneklerin, göreneklerin, alıģılmıģ ve bir takım üzerimizde etkin isimler almıģ sistemlerin altında bir içsel devrimin yapılması mümkün değildir. Bu bilinçle ve bu yaklaģımla o dönemin oturmuģ ve esasın üzerine kabuklarını örerek oturmuģ bir dini halkasının hakim olduğu alandan baģlamak elbette dönüģüm ve değiģimi ilan için bir ortam olacak değildir. ĠĢte bu nedenle Efendimiz in hareket alanının öncelikle bu kabuk seviyelerin ötesinde elbette kendilerine oluģturdukları baģka kabuklar altında yaģayan ama en azından Yaratan a iliģkin kendilerine derin kabukları henüz oluģturmamıģ olan bir toplum içinden baģlamayı tercih etmiģtir. Bu esasında bizim de neye nereden baģlayacağımıza iliģkin bir ip ucu vermektedir. Bizim manevi hayatımızın da esasında bir Yahudi olan ve Yahudi olmayan bölümü vardır. Yani buradaki ifadesiyle belli kurallarla bağlanmıģ olan bir bölümü vardır. O zaman hakiki bir manada Yaratan a dönüģ O nun Ruh unun uyandırıģında Mesih i ile kurtuluģa hareket her Ģeyden önce içimizdeki Galile den baģlamakla mümkündür. Çünkü en az kabuk olan bölge ya da Yaratan ı edinme pratiğini henüz edinmemiģ bölge esas kurtuluģumuz için yumuģak karnımızın olduğu bölgedir. Dikkat edilirse YeĢaya nın sözlerinde özellikle henüz ıģığı hiç görmemiģ olanlar için büyük bir vaat söz konusudur: 8

9 Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek, ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak- Yeşaya 9:2 Neden böylesi bir ruhsal dönüģüm ve değiģim hareketine Mesih Ġsa Galile den baģlamıģtır? Ġlginçtir ama galile kelime itibariyle de daire anlamına gelmektedir. Yani sanki bir manada yürek içinde daireler halinde hareket eden ve bizde Yaratan ı yansıtan nitelik daireciklerinden baģlamaktadır. Çünkü ıģığı kendince edindiğini sanan yani alma arzusu içinde yanan kiģi zaten alma arzusunun karanlığının farkında değildir. O zaman bir kalp noktası açılıģı söz konusu olmalıdır ki, ondan sonra yürek tamamen ıģığın hazzına, vermek için almanın hazzına varabilsin. KARANLIKTAKĠLERE IġIK Çoğunlukla Yahudi olmayanlardan oluģan bir bölgede Mesih Ġsa nın sinagoglara gitmesini birazda manevi cihetimizle değerlendirecek olursak esasında henüz Yaratan konusunda yürekleri kabuk bağlamamıģ olan bir bölge içinde Yaratan a meyil eden bir yürek eğiliminden içeriye ıģığı sunabilmek Mesih in yüreklerimize olan kurtuluģ lütfu sunusuna güzel bir iģaret oluģturmaktadır. Bu nedenle o yürek karanlığının bulunduğu yörede dikkat edilirse bir tarafta Yaratan ın sevgi ve ihsan olduğunun bilincinde olmayanlar diğer tarafta ise Yaratan ı gizlilikte algılayanlar yani bir Yaratan Ģuurunda olup O nu edinmek yerine elleri ile kolları ile O nunla iliģki kurabileceklerini düģünenler arasında Mesih Ġsa nın müjdesini ilan etmeye baģladığını görüyoruz. Bu noktada esasında her iki tarafın da esas anlamda mana yolunda olmadıklarını gözlemliyoruz. Yani dini bir seviyede olanlar da ya da dini bir seviyede olmayanlar da aslında kendi deneme yanılma yollarına göre hareket etmek- 9

10 tedirler. Mesih Ġsa nın müjdesi tam bu iki aģırı uç noktanın ortasındakinin yani esas orta yolun Yaratan a yürüme yolu olduğunu sunmaktadır. Bu nokta iģte Ġsra-el dir yani sırat-ı müstakim yani doğru yoldur. Yani doğrudan, sağa sola sapmadan Yaratan a kavuģturan Ruh unda ve Mesih inde dolu dolu ayaklar henüz yerdeyken yükseklerde Olan la buluģma yoludur. O nedenle burada kimin neye inandığı, hangi mezhebe, dine tabi olduğu esas mesele değildir. Hatta inanca bir isim vermek de esas mesele değildir. Burada esas olan esası kavramaksızın yani inancı Yaratan ı Mesih inde ve Ruh unda edinmek olarak algılamaksızın var olan herhangi bir yolun ve esasın Kainatın Efendisi ne uzanan yol olmadığı ve kendi baģımıza kaldığımız gerçeğidir. VE IġIĞIN ĠLK HÜZMELERĠ Hiç kuģkusuz Efendimiz in o muhteģem yürekleri ve dolayısıyla canları kurtaran hizmetinin ilk sözcükleri yazılı metne göre iki hareketin ifadesidir. Bunlardan biri tövbe yani dönüģüm diğeri ise göklerin egemenliği yani deği- Ģim hareketidir. ġimdi bu bağlantılara daha yakından bakmamız gerekmektedir. Yani tövbe kelimesi yüz seksen derecelik bir istikamet değiģimidir. Gidilen yoldan, düģünülenden ve harekete geçirilenden dönülmesi esasıdır. Bir Ģeyin tersine hareket etmektir. Göklerin hükümranlığı kavramı ise yükseklerin yetkinliğinin aģağıya çekilmesidir. Örneğin; barıģ kavramı yüksek, en yüksek bir değerdir. O zaman bu üst, bu en yüksek değerin aģağıya çekilmesi yani en yüksek yaģam kavramının aģağıya indirgenmesi ve aģağıda uygulanması değiģim esasıdır. Ve barıģ kavramının bütün hayata indirgenmesi ve Yaratan ın barıģ gibi, sevgi gibi, sevinç gibi daha birçok niteliklerinin aģağıya 10

11 çekilmesi aslında değiģimdir. Yani gündelik yaģama, günlük yaģam birimlerine Yaratan niteliklerini çekmektir. Bu da dolayısıyla Yaratan ı edinmek, O nunla eģit forma bürünmek demektir. Mesih Ġsa da yansıyan bu muhteģem niteliklerin bizde biçimlenmesi yani Mesih Ġsa nın mecaz anlamda ifadesiyle bizde biçimlenmesi ile mümkündür. O zaman dikkat edilirse Müjde esasında sağ ve sol Ģeridin ortasında akan ve bizi sonuca götüren esas yolun iģaret edilmesidir. Bu yol da yalnız ve yalnız dönüģüm ve deği- Ģim den geçmektedir. Yani gerek o dönemin aģırı dinciliği ya da toplumsal putperestlik uygulamalarının insanları maddi yaģamları içinden alıp yüreklerinin manevi derinliklerinde esas kökleri olan Yaratan ları ile buluģturacak değildir. ĠĢte Müjde budur ve Mesih Ġsa ile ifģa olunmuģ olması ve Mesih Ġsa üzerinde Mesihi seviyenin ilan olunmuģ olması kurtuluģun beklenilen kurtarıcı ile ifadesi Müjde nin teori ve pratikte bize sunulmasıdır. Oysa birçok asırlar ve hala günümüzde Tora nın ifģasından sonra Tora nın baģına gelenler ne yazık ki Müjde nin yani Ġncil in baģına da gelmiģtir. YUKARIYI AġAĞIYA ÇEKME Efendimiz Mesih Ġsa nın ilk vaazı Tövbe edin! Çünkü göklerin hükümranlığı yaklaģtı ifadesi esasında gökleri yere çeken gerçeğin ta kendisidir. Yani ey insan Ģimdi maddi algının sınırlılığından soyun ve mananın derinliklerinde geldiğin ve gittiğin yerin bilincinde öze dön Ģeklindeki bir ifadede karģımıza çıkan Mesih tir. Yani o zaman bu öze dönüģ hep beklenilen Mesih in bende oturması, benden ifģa olunmasıdır. Buradaki gök tabiri elbette ki yükseler tabiridir. Yani aklın ulaģabileceği en büyük mana noktaları, bir baģka deyiģle mananın dorukları. 11

12 O zaman bu dorukları aģağıya çekmek için yağmur ve kar için nasıl basınç değiģimleri önemliyse kiģinin alıģkı, birinci doğasının değiģimi de çok önemlidir. O zaman bu değiģim içinde bizdeki birinci doğanın yani alıģılmıģın terki dönüģümü ve değiģimi kendiliğinden getirmektedir. Ruh un bu konuda bizi uyandırması Mesih in bizde doğması anlamıdır. Mesih in bizde doğması ise o zaman Ruh ta ve gerçekte yepyeni bir insan niteliğinin daha doğrusu Yaratan suretinin bizden yansıması demektir. Bu da Efendimiz Mesih Ġsa nın bahsettiği yeni doğuģtur. Bu yepyeni bir baģlangıçtır. Neden iyi haberdir? Yaratan öncelikle kaosun her adım tertibi, düzeni için iyi oldu demektedir. Yani kaos iyi için vardır ve düzen iyi için vardır. Çünkü kaos yoksa düzen yoktur. Kaos yoksa ve düzen yoksa iyi olan yoktur. ĠĢte bu noktada o zaman tövbe ve göklerin hükümranlığının yakınlığı yani kaostan dönüģ ve düzenin yerli yerine oturması esas olandır. O zaman bu iyi olandır ve iyidir. Bunun ilanı da iyi haberdir. Mesih Ġsa nın bütün varlığında topladığı Ġsrael yani Yaratan a yürüyen kavramında esasında bu muhteģem bütünlüğün yürüyüģüne iģaret vardır. O zaman bu yürüyüģte hükümranlığın yani Kainatın Efendisi nin kainat bütünlüğünün varlığının farkındalığı o hükümranlığı Mesih te giyinmek yani üstüne almak, oturtmaktır. Bu da ancak yürünen manevi manada düģüncede ve uygulamada gidilen yolun değiģtirilmesi ile mümkündür. Bu dönüģüm ve deği- Ģimin hangi adımlarda arzulandığı meģhur dağdaki vaaz da mevcuttur. Zaten temas edeceğiz. TEK MÜJDE O zaman ilk sözler, ilk ifade de dönüģüm ve değiģim esasıdır. Yani yer boģtu ve Ģekilsizdi ifadesinde Yara- 12

13 tan ın ıģık olsun emri doğrultusundaki iyi haber yani boģluğun ve Ģekilsizliğin doldurulup Ģekle girmesi burada yine tekrarlanmaktadır. Dolayısı ile YaratılıĢtaki kelime ile Mesih teki kelime aynı kelam olarak karģımıza çıkmaktadır. Yani müjde yani esas haber dönüģümün kesin olarak getireceği değiģimdir. Bunun örneği, öncüsü olarak önce peygamberlerin sözleri ve sonra da Mesih Ġsa da o düzeyin takdimcisi mevcuttur. O zaman Yaratan ın Ruh unun harekete geçirdiği yüreğin Mesih i yüreğe alması doğal olarak iyi haberin içe alınıp pratiğe geçirilmesi olacaktır. Bu müjdenin yürekte yer etmesi için seçilen yerin Galile yani belli bir daire olduğunu öğrenmiģtik. Yani Mesih Ġsa bu hareketine Yahudiler in yani en azından tek gizlilikte olanların yani biraz Yaratan ı algılayanların çok olduğu değil olmadığı bölgeden baģlamıģtı ve dolayısı ile o bölgede de Yaratan ı biraz algılayanlar arasında baģlamıģtı. Yani bizim için de bunu yüreğe indirgediğimizde henüz Yaratan hakkında tam kabuk bağlamamıģ alanlarımızdan Müjde yi algılayarak ve elbette Yaratan a eğilim gösteren arzumuz üzerinden yani içimizdeki havradan hareket ederek bunu devam ettirmemiz esas olacaktır. Bu noktada Ģu gerçekte ortaya çıkmaktadır. Yüreğimizdeki noktadan baģlamak kaydı ile dönüģüm ve değiģim müjdesi ve Mesih te biçimlenme iç varlığımızın her seviyesine hitap edecek Ģekilde olmalıdır. Bu esas sevgi ve ihsan Olan ın dönüģüm ve değiģimle sevgi ve ihsan niteliğini yani Kendi suretine benzeme unsurlarımızı bize sunmasıdır. Ve bu iç alemimizin bütün daireleri için geçerli olmalı ve her bir manevi seviyemizde aynı müjdenin vurgulanması esas olmalıdır. Ancak bundan sonra bizler kendimizi ıslah ederken etrafımızdakileri de farkında olmadan, bencillikle ve ukalalıkla 13

14 değil ama kendimizle uğraģma safhasında bizden sızan Mesih in ıģığı ile ıslah etmeye baģlamıģ olacağız. Mesih Ġsa nın ilk vaazından yani ilk ifadelerinden sonra yani dönüģüm ve değiģimi ifade etmesi ve bunu kendi üzerinde ifģa etmesi ile kendisine çekilen dört kiģinin varlığı buna güzel bir göstergedir. Burada öğrencilerin ilginç tarafı her birinin bir yolla daha önce Mesih Ġsa yı uzaktan da olsa tanımıģ olmalarıdır. Yani bunun bir baģka ifadesi de Ģudur: Eğer bizler gerçekten yürekten Müjde nin ifadelerini uygulamaya geçirirsek yani Ruh ta ve Mesih te dönüģüm ve değiģim baģlayacak olursa iģte o anda bu dönüģüm ve değiģime bir yolla hazırlanmıģ ve bunu arayan yürekler bizi bulacaklar ve bize ıslah dönüģümümüz ve ıslah değiģimimizde yeni bir dünya oluģturacaklardır. Dolayısıyla böyle bir olguda dünyanızı inģa hareketi de baģlamıģ olacaktır. Kaos ta olan dıģ dünyanızın fertleri Islah ta yani düzende yepyeni bir dünyaya girmenize neden olacaktır. Burada bu yeni dünya oluģumunda yani yeni bir mana grubu oluģunda gruba dahil olmanın anlık bir hadise olduğunu görüyoruz. Yani o tek müjdenin dönüģüm ve deği- Ģim müjdesinin yüreği hazır olanları, Ruh ta yüreğinde nokta oluģmuģ olanları hemen dönüģüme ve değiģime getirdiğini görüyoruz. Hemen ağlarını bıraktılar ifadesinde bu insanların gruba dahil olmadaki dönüģüm pratiklerinin hangi düzeyde olduğu oldukça açıktır. BENĠ ĠZLE Bu sözün kendi içindeki gücünü hissetmek için Mesih Ġsa yı bir bütün olarak algılamak esastır. Mesih vaat edilen, beklenilen kurtarıcıdır. Burada aynı zamanda Ġnsan-ı Kamil yani Yaratan ı tüm nitelikleriyle bedende ifģa etmek, 14

15 edinmek üzere yaratılmıģ olan insandan beklenilen de Ġnsan-ı Kamil olması yani Yaratan sureti olmasıdır. Bu bağlamda bu muhteģem beklentiyi Mesih Ġsa kendi üzerinde toplayıp ilan etmektedir. O zaman Adem düzeyindeki insanı benliğini fark ettikten sonra sevgi ve ihsan niteliğine ulaģtıracak yani Yaratan niteliklerini üzerinde yansıtabilecek bir hale getirecek bir yolu takip etmesi icap etmektedir. Bu yol normal, standart, alma arzusunda, kendi benliği üzerinde sürekli kendi için alıp duran bir durumda yaģayan insani düzeyden farklı bir yol olmalıdır. Bu da tamamen yüzde yüz dönüģüme niyet etmek ve bu dönüģümü pratiğe dökmek yani değiģime tabi tutmak esastır. O zaman bu Mesih in yoludur. Yani mana yoludur. Bu nedenle Efendimiz in sözündeki güç hakiki değiģime taģıyan dönüģümün gücüdür. Bu çağrının gücü esasında Yaratan ın Ruh unun kalpte bir nokta oluģmasında güç olarak görülmektedir. Dört öğrencinin Mesihi müjdeye hazır olmasında olduğu gibi. Nokta mevcuttur Ģimdi kurtuluģ lütfunun dokunması gerekmektedir. Ardım sıra gel. Bu ifadelerle noktanın içine Mesih tohumu atılmıģtır. Ve hareketlilik baģlar. Bu hareketle süreklilik yani Adem in Mesih i takibi baģlar ve Ģimdi diğer seviyeler aģılmalıdır. Sözün gücü ki, burada bu söz kelimelerden ziyade hocanın yürekleri uyandırması anlamındadır. Yüreklerin uyanmasında bu iç uyandırıģı beģ adım izlemektedir. Bunlardan biri ister istemez dönüģüm çağrısına tabi olma gelmektedir. Bu ĠTAAT tir. Bu farkında olmadan bir yürek bütünleģmesidir. Ancak edinilen bir takım değerler hakiki ve yürekten bir itaatle kabul edilir ve o değerlerin ardı sıra yürünür. Bir diğer adım esas müjdenin birincil koģulu olan TÖVBE yani DÖNÜġÜM hareketidir. Yani kalp noktasının 15

16 açılması bizi ıģığa kenetleyecektir. Aldığımız ıģığı kendimiz için aldığımızın ve kabımızdan taģtığının ve fazlalığı nedeniyle gözümüzün kör olduğu ve Ģimdi kalp noktamızın açılması bütün filtre sistemlerimizi iģlettiği için baģka bir boyutta algıladığımız ortaya çıkmaktadır. Bu ister istemez ıģığa hayran, hayran bakmamız takılıp kalmamızdır. Gözümüzü ayıramamamızdır. Yani itaattir. Ġtaat, içsel körlüğümüzü ve aydınlıktaki karanlığımızı aydınlatmaya baģlayacağı için artık aynı hat üzerinde yürümemiz mümkün olmayacaktır. Dolayısı ile bir dönüģüm baģlamıģ olacaktır. ĠĢte bu tövbemizdir. Ve sonra ÜST AKLA TUTUNMA adımı harekete geçecektir. Yani dönüģümün değiģime neden olması için sürekli olarak bir üste bakmakla mümkündür. Burada Mesih Ġsa da biçimlenmekte aslında hocaya yani bir üst akla tutunma vardır. Bu Ģarttır çünkü doğal olarak ilk doğamız yani yaratılıģtan gelen insani doğamızın bizdeki pratiği çoktur eğer itaat ve dönüģümden sonra üst akla tutunma olmazsa o zaman en ufak bir fırsatta kendi birincil doğamıza dönmemiz çok normal olacaktır ve böylelikle değiģim olmaksızın dönüģüm geriye iģleyecek ve O na değil kendimize itaat devreye girecektir. Ve elbette itaat, tövbe (dönüģüm) ve üst akla tutunma bizi inanılmaz bir limana getirecektir. Bu limanda manevi tecrübelerle Yaratan ı edinmiģ bir yüreğin GÜVENĠ vardır. Bu liman güven limanıdır. Çünkü artık Yüce Allah a iman sadece bir ilahiyata, anlatılan öykülere, bize hoģ gelen birkaç söze inanmak değildir. Yaratan ı sevgi ve ihsan nitelikleriyle kendi benimizin üzerinde artık kendi için alan değil de baģkası için alan değiģimi içinde edinmiģ olma prensibi içinde inanmaktır. Bu yaģamdır. Efendimiz in dediği bol yaģamdır. 16

17 Yaratan da yerli yerinde varlığımızın amacını yaģayarak edinmiģ olmak zaten Yaratan ı bendeki Mesih te bilmek anlamındadır. Bu da baģı ve sonu belli muhteģem bir kainat sistemi içinde Yaratan düģüncesinde esenliktir, güvendir. Böylesi bir manevi hareketlilik DAYANMA gücünü getirmektedir. Bu da beģinci ve hepsinin bir bütün oluģturduğu izleme noktasıdır. ÖĞRETĠ VE ĠYĠLEġME Müjde nin yolunda Ruh un iģleyiģinde ve Mesih in bizde inģasında yürümek esasında kainata ıģığın hem bize hem de etrafımıza ifģasını getirmektedir. Yani bu hem içe hem dıģa yansıma hareketidir. Ve sonucunda iki Ģey husule gelmektedir. Bizden yansıyan Yaratan ın sevgi ve ihsan niteliği ve dolayısıyla dönüģüm ve değiģimimizdeki O nun teorik varlığının pratiğe indirgenmesidir. Bu bağlamda da kaos ıslaha dönüģeceği için öğretiģ kaosun farkındalığını ve iyileģmede ıslahın gerçekliğini hem bize hem kainata bizden ilan etmiģ olacaktır. 17

18 II. İNSAN-I KAMİL (Matta 5:1-16) Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin hükümranlığı onlarındır. Matta 5:3 Dünyanın her yerinde ister sözlü ister yazılı olsun toplumları yönlendiren insanlara bir arada yaģayabilme ortamını sağlayan hep belli baģlı temel öğretiler, temel prensipler vardır. Kimi bir diğerine göre daha sıkı, kimi bir diğerine göre daha gevģek gibi görünür ama hep esasında o toplumu, o koģulu, o koģuldaki insanı yansıtır bütün bu öğreti ve kurallar. Fakat bazı öğretiler ya da yaģam prensipleri öylesine evrenseldir ki, sanki çıktığı yöreden bir ok misali dünyanın bağrına doğru hareket eder durur ve birden bire bütün bu öğreti ve prensipler adeta dünyaca sahiplenilir. Ve ilginç tarafı bu tarz en üst öğreti, düģünce ve prensiplerin birçoğunun yayıldığı çağda günümüzdeki iletiģim araçlarının hiçbiri de ortalıkta yoktur. Ama söylenilenler o kadar etkindir ki, adeta dünya susamıģlık içersinde bir sünger gibi bütün bu öğretileri, düģünceleri ve bu üst prensipleri içine çeker. Birçok öğretiler ve prensipler esasında bütün dünyada insan toplumunu, insan iliģkilerini, toplumsal yaģamı doğrudan ya da bir Ģekilde etkilemiģ olmakla birlikte çok azı doğrudan insanı esaslı insan seviyesi diyebileceğimiz o insan-ı kamil yani 18

19 esas Yaratan suretine dönüģtürüp değiģtirebilecek bir niteliktedir. DÖNÜġÜMDEN DEĞĠġĠME Esasında Mesih Ġsa nın ilk vaazında söylediği iki önemli kelimenin hayata geçirilmesi esas olandır. Oysa birçoğumuz Müjde kelimesi ile sadece Efendimiz Ġsa yı bağdaģtırıyor ve Ġsa yı yüreğimize almakla eģ tutuyoruz. Bu temel olarak doğru olmakla birlikte esasında Müjde bir büyük dönüģüm ve değiģimin giriģ kapısı olarak karģımızda durmaktadır. Yani Müjde=dönüĢüm ve değiģim olduğunu daha önce ifade etmiģtik. O zaman hemen aklımıza Ģu soru geliyor ne Ģekilde, hangi koģullarda, bu dönüģüm ve değiģim neye doğru bir dönüģüm ve değiģimdir? Bu dönüģüm ve değiģimin sonu ne olacaktır? ĠĢte bütün bunlara baktığımızda biz esas itibariyle dağdaki vaazlarında Efendimiz in Müjde nin bu iki önemli esasının nasıl hayata alınacağı ve ne yolla etkinlik oluģturacağını ve bizdeki dönüģüm ve değiģim hareketinin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve nasıl sonuçlanacağını ifade edip durmaktadır. Bu bağlamda Mesih Ġsa nın müjdesi olan tövbe-dönü- Ģüm ve göklerin egemenliği-yani her güne yayılan deği- Ģim esasında dağdaki vaaz olarak nitelediğimiz Efendimiz in o çok meģhur öğretileri ile açıklanıp yukarıdan aģağıya çekilmesi gereken Yaratan ın hükümranlığı, yükseklerin hükümranlığı diyebileceğimiz dönüģüm ve değiģim ya- Ģamı için gerekli aģağıdan çalıģma ifadelendirilmektedir. Kısacası Mesih Ġsa nın hayat öğretiģlerinin dorukları olan bu bölümlerdeki ifadeler tövbe sonrası edinilmesi gereken göklerin hükümranlığının ne demek olduğunun açıklamasıdır. 19

20 Bu noktada nedense göklerin hükümranlığı konusunun netleģtirildiği bu bölümler birçok zaman Mesih i izlediğini söyleyenler için okunması gereken özlü sözler mahiyeti dıģına pek çıkamamıģtır. Bunun bir nedeni, Yaratan yolunda yürüyenlerin bütün Kutsal Yazılar bütünündeki edinimlerinin esasında tek bir öyküyü ve Yaratan la yaratılan arasındaki sevgi ve ihsan iliģkisini anlattığını kavrayamamaktan Eski AntlaĢma yı Yeni AntlaĢma dan ayıran bir zihniyete sahip olmaktır. Henüz Mesihi çağ gelmemiģtir ki, dolayısı ile böyle üst standartların uygulamaya geçmesi çokta ihtimal edilecek bir durum değildir. Diğer tarafta da çok radikal bir yaklaģımdır ki, bu vaaz prensipleri adeta birer Ģer-i hüküm olarak algılanmaktadır. En ufak bir parçası dahi bir kural olarak uygulanmazsa kiģi Yaratan önünden adeta sökülüp atılacaktır. Bir baģka yaklaģım ise bu öğretileri sosyal hizmetlere çeken algılayıģtır. Oysa dikkat edilirse kainatta insanların kurumsallaģtırdıkları manevi yaģam modellerinin ortaya koyduğu birçok din ve mezhep bulunmaktadır. Oysa Efendimiz Ġsa nın ifadelerinde zaten var olan sinagog ibadet sistemi ve lokal ibadet anlayıģı ve tapınak anlayıģı üzerine manayı yerleģtirmiģ ve kurumsal olmayan bir manevi doktrin ve prensipler zincirini vaaz yoluyla halkın yaģamına doğal yoldan ve doğal bir yaģama biçimi olmak kaydı ile ulaģtırmaya çalıģmıģtır. Demek ki esas olan kurumsal bir yapıya ihtiyaç olmaksızın halkın doğal atmosferi içersinde Yaratan ın saran ıģığı ile açılan yüreğine Mesih Ġsa nın müjdesi olan dönüģüm ve değiģimi indirgeyebilmesidir. Bunu da henüz Mesih gelmedi diye bir bekleme durumunda ya da Ģer-i hüküm durumunda ya da sadece sosyal içerikli faaliyetler durumunda algılamadan yapması esastır. Ve esasında Efendimiz in tüm söylem- 20

21 lerinde bu doğal ve güncel hayat içindeki dönüģüm ve deği- Ģime yaptığı vurgular çok açıktır. DEĞĠġĠM YOLUNA GĠRĠġ Dolayısı ile Mesih Ġsa nın buradaki öğretiģleri esasında ilk vaazı ile doğrudan ve özden bağlantılıdır. Öncelikle dönüģüm esastır. DönüĢüm demek tövbe demek ise bu tövbeye gidiģ kesinlikle yüreğin öncelikle samimi bir niyet için Yaratan ın saran ıģığına açılması gerekmektedir. Bu kalp noktası esasında dönüģüm ve değiģim çağrısına yani Müjde ye itaati getirecektir ve itaat de yani bu Müjde ye bu çağrıya tabi olmakta dolayısı ile kararlı bir dönüģümü yani tövbeyi beraberinde getirecektir. Ve tabi bu adımdan sonra kiģinin lütufla açılmıģ yüreğine bir üst akıl yani hoca bulması gerekmektedir ki, dönüģüm değiģimi yani göklerin hükümranlığında aģağıya çekebilsin. Üst akla tutunmak, yüreğe hoca edinmek iģte bu noktada Efendimiz Ġsa devreye girmektedir ve dağdaki vaaz esasında bu üst akla tutunma konusunda bizleri irģat eden mürģidimize tabi olmaktır. Bu bir müddet sonra Yaratan ı edinme ve O nunla eģit formda olması açısından Mesih Ġsa ya güveni ve dolayısı ile öğreti ve yaģamının yaģamımızda güven oluģturmasına neden olacaktır ve artık bu noktadan sonra da Yaratan la eģit forma dönüģene kadar yani Mesih inde Yaratan suretine dönü- Ģüne kadar bizler artık her Ģeye dayanabilir olmuģ oluruz. Bu sıralamaya baktığımızda o zaman Ġsra-el olmak yani Yaratan a yürümek kavramında Ruh un açtığı yolda Mesih in kurtarıģında bizim için dağdaki vaaz Müjde nin ya- Ģamımızdaki iģlerlik yollarıdır. Ne gelecekte Mesih in geli- Ģinde yaģanacak bir yaģamın ifadesidir, ne Ģer-i olarak harfiyen uygulanması Ģart olan bir prensipler bütünüdür ne de sosyal hayatı geliģtirmek için var olan prensipler zinciridir. 21

22 Bu, Mesihi düzeyde kendi beni için almaktan sevgi ve ihsan Olan Yaratan ı Mesih inde ve Ruh unda yansıtmak için Müjde nin yani dönüģüm ve değiģim çağrısının hayata indirgenmesi yolları ve sonuçlarıdır. Kısacası bu samimi bir biçimde Yaratan ı Mesih inde edinmeye çalıģan bir samimi Ruh ta imanlının yeni yaģam tablosu ve yansımasıdır. Bu nedenle Mesih Ġsa nın özellikle bu vaazının ne mutlu ifadesiyle baģlayan cümlelerinde aslında Ne mutludur, yani o insan ne kadar Ģanslıdır ki, hakikaten istisnai bir Ģeye sahiptir yani kimsenin sahip olmadığı bir Ģeye sahiptir, hazların en büyüğünü duymalıdır gibi çok geniģ bir manayı içermektedir. Yani bu Ģöyle bir misalle anlatılabilir: Bir kiģi çok zevk alarak yaptığı ve tatmin olduğu bir iģe sahipse ve bu iģle ekonomik olarak da tatmin oluyorsa, koģulları itibariyle de tatmin oluyorsa iģte o durumda o insana ne mutlu sana denildiğinde buradaki mutluluğun esasında sadece sevinme olmadığı açıktır. ĠĢte burada Mesih Ġsa nın ifadelerinde de esas olarak bir insan Yaratan da duyulabilecek en büyük hazzı, en yüce yürek hazzını hissederek yaģaması gereken koģulları ifade etmektedir. Bu koģullar bir insanın esas en üst hazları alabileceği ve insan-ı kamil düzeyine insanı ulaģtırabilecek koģullardır ve bu nedenle bunları yapabilene ne mutludur, bunları yapabilene en üstündür denilebilir. Biz insanlar olarak en muhteģem ve en haz veren, en derin kalbi mutlulukları veren Ģeylerin hep maddeyle bağlantılı olduğu kanaatindeyiz. Bu da doğal olarak bedende olmamızın ruhumuzun bir beden içinde dünyayı algılamasından kaynaklanmaktadır. Oysa bu noktaya yani Yaratan dan olan ruhlar olduğumuza ve maddeyle geçici bir temas içinde olduğumuza çok iyi vurgu yapmaktadır Efendimiz Ġsa. Ve bu nedenle esas hazların dönüģüm ve değiģimle 22

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR SUNUġ 2 Bilgilerini sizlerle paylaģmak istediğim bu kitabı, esasen iç dünyamı olgunlaģtırması bakımından kendim için yazdığımı söyleyebilirim.

Detaylı

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci ÇOCUK-EBEVEYN ANALİZİ AĞAÇLAR VE MEYVALARI Örnek Analiz Hazırlayan : Kristin Demirci INTRO Her çocuk evrenin mimari tarafından oluġturulmuġ eġsiz bir tasarımdır. Tıpkı eġi benzeri olmayan bir KAR TANESİ

Detaylı

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın!

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 Ġçindekiler Önsöz... 6 Din Özgürlüğü ne Genel

Detaylı

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012 SPOR AHLAKI VE ŞİDDET SPORTS ETHICS

Detaylı

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ. Selda HIZAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ AMATÖR KAMERA GERÇEKLĠĞĠ: ĠMGE, ALGI, ARAÇ Selda HIZAL 109680018 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MEDYA VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Prof. Dr. Halil NALÇAOĞLU 2011

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall Mart 2013 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall Sayfa 2 gelişen düşünceler İlk bahar ve yenilenmek Yasemin Sungur Mevsimleri zamanı

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ..

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. 1 KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. Münir Aktolga Haziran 2014 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ GĠRĠġ... 1 EVET; DUYGU

Detaylı

haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu

haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu KSA Ne İş Yapar? Kültür ve sanata dönük projelerin, hedefe yönelik

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU S NOVEL CALLED GECE

BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU S NOVEL CALLED GECE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.169-179, TURKEY BİLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ UNSURLAR İlyas AKMAN * ÖZET Bilge Karasu ya

Detaylı

PUNKAT. Yazan. Tansel GÜNAY

PUNKAT. Yazan. Tansel GÜNAY PUNKAT Yazan Tansel GÜNAY PUNKAT / 82 / 2 TANIŞMA Merhaba! Öncelikle burada yer alan fikirlerin, anlatılanların, anıların -kaynaklarını belirterek yaptığım bir iki alıntı dıģında- tamamen bana ait olduğunu

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı.

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI Özgüç ORHAN ÖZET Bu makale Rousseau nun genel irade kavramını incelemektedir. Eserlerinde özgürlüğü temel bir mesele olarak ele alan Rousseau ya göre, toplum içinde

Detaylı

TV DİZİLERİ YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ

TV DİZİLERİ YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013 TV DİZİLERİ YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ RECONSRUCTED CONSUMER

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

(MARMARA DEPREMĠ ÜZERĠNDEN) BĠR OLAĞANÜSTÜ HAL OLARAK AFETĠN BĠYOSĠYASET VE TOPLUM PSĠKOLOJĠSĠ EKSENĠNDE OKUNMASI. ARIN KUġAKSIZOĞLU 109611005

(MARMARA DEPREMĠ ÜZERĠNDEN) BĠR OLAĞANÜSTÜ HAL OLARAK AFETĠN BĠYOSĠYASET VE TOPLUM PSĠKOLOJĠSĠ EKSENĠNDE OKUNMASI. ARIN KUġAKSIZOĞLU 109611005 (MARMARA DEPREMĠ ÜZERĠNDEN) BĠR OLAĞANÜSTÜ HAL OLARAK AFETĠN BĠYOSĠYASET VE TOPLUM PSĠKOLOJĠSĠ EKSENĠNDE OKUNMASI ARIN KUġAKSIZOĞLU 109611005 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KÜLTÜREL

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1159-1177, TURKEY EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ayşe Ülkü KAN ** ÖZET Bu

Detaylı