Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER"

Transkript

1 Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde)

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ VE SORUNUN ORTAYA KOYULMASI...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...3 III. TERMİNOLOJİ...4 IV. ARAŞTIRMA PLANI...6 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI Düzenlemelerde ihtiyati tedbirler 1. İHTİYATİ TEDBİRLERİN MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÖNEMİ...9 I. İhtiyati Tedbir Kavramına Genel Bakış...9 A. Genel Kavram ve Terminoloji...9 B. Geçici ve Koruyucu Tedbirlerin Amacı ve Fonksiyonları...18

3 XII II. Milletlerarası Usul Hukukunda Geçici Ve Koruyucu Tedbirlere İlişkin Temel Prensiplerin Geliştirilmesinin Nedenleri A. Genel Olarak B. Ulusal Mahkemelerce Verilen Tedbir Kararlarının Mümkün Olduğu Ölçüde Uyumlu Hale Getirilmesi Amacı III. Medenî Usul Hukuklarının Uyumlaştırılması Çalışmaları İle Geçici Ve Koruyucu Tedbirler A. Genel Olarak B. Avrupa Birliği Hukuku Alanındaki Uyumlaştırma Çalışmaları İle Geçici Ve Koruyucu Tedbirler Hukukî ve Ticarî Konularda Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1968 Brüksel Konvansiyonu The Storme Raporu Hukukî ve Ticarî Konularda Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin 44/2001 No lu Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (Brüksel I Tüzüğü) Brüksel IIa Tüzüğü Heidelberg Projesi C. Milletlerarası Usul Hukuku Alanındaki Uyumlaştırma Çalışmaları İle Geçici Ve Koruyucu Tedbirler Amerikan Hukuk Enstitüsü (ALI) ile Özel Hukukun Birleştirilmesi Hakkında Uluslararası Enstitüsü (UNIDROIT) nün Uluslararası Medenî Yargılama İlke ve Kuralları Uluslararası Hukuk Derneği (ILA) nin Helsinki Prensipleri...42

4 XIII 3. Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararları ile Milletlerarası Yetkiye İlişkin La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) BRÜKSEL I TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER I. Brüksel I Tüzüğü nün Amacı, Konusu Ve Kapsamı II. Brüksel I Tüzüğü nün Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirler A. Genel Olarak B. Geçici Ve Koruyucu Tedbirlerin Brüksel I Tüzüğü ndeki Hukukî Dayanağı...52 C. Brüksel I Tüzüğü nün Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararları Açısından Uygulanma Şartları Genel Olarak Davalının İkametgâhı Şartı Tedbirin Talep Edildiği Zamana İlişkin Şartlar Coğrafi Alan Sınırlandırması Konu İle İlgili Sınırlandırmalar...58 D. Brüksel I Tüzüğü nün Geçici Ve Koruyucu Tedbiri Düzenleyen 31. Maddesi Kapsamında Tedbir Kavramı Ulusal Hukuklarca Alınan Geçici Tedbir Kararlarının Çeşitliliği Meselesinin Değerlendirilmesi Avrupa Adalet Divanı Kararları Işığında Geçici ve Koruyucu Tedbirler, Konuya İlişkin Genel Tartışmalar ve Değerlendirmeler a. Genel Olarak b. Adalet Divanı Kararları aa. Reichert v. Dresdner Bank II Kararı bb. Van Uden Maritime v. Deco-Line Kararı cc. Mietz v. Intership Yachting Sneek BV Kararı... 88

5 XIV Madde Kapsamında Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Şartları a. Tedbir Kararlarının Geçiciliği...91 b. İvedilik Hali...93 c. Tedbir Kararlarının Bölgeselliği d. Gerçek Bağlantı İlkesi...98 III. Genel Değerlendirme ULUSLARARASI MEDENÎ YARGILAMA İLKELERİ (ALI/UNIDROIT İLKELERİ) İLE DİĞER DÜZENLEME VE İLKELER KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER I. ALI/UNIDROIT İlke Ve Kuralları nın Konusu Ve Kapsamı A. ALI/UNIDROIT İlke Ve Kuralları Çerçevesinde Geçici ve Koruyucu Tedbirlerin Düzenlenişi Ve Tedbir Kavramı B. Tedbir Kararları İle İlgili Diğer Hususlar Taraf Yokluğunda Alınan Tedbir Kararlarının Etkisi Teminat ve Haksız Tedbir Kararı Tedbir Kararının Devamı, Değiştirilmesi ve Kaldırılması II. Helsinki Prensipleri Çerçevesinde Geçici Ve Koruyucu Tedbirlerin Düzenlenişi A. Genel Olarak B. Helsinki Prensipleri Çerçevesinde Tedbir Kavramı Geçici ve Koruyucu Tedbir Türleri Tedbirin Uygulanma Alanı ve Şartları a. Zaman Açısından b. Coğrafi Alan Açısından Tedbir Kararları İle İlgili Diğer Hususlar a. Taraf Yokluğunda Alınan Tedbir Kararları b. Teminat ve Haksız Tedbir Kararları

6 XV c. Tedbir Kararlarının Değiştirilmesi ve Kaldırılması III. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirler A. Genel Olarak B. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı nın Geçici Ve Koruyucu Tedbir Düzenlemesi Tedbir Türleri a. Öntasarı nın 13/A ve 23/A Maddeleri Uyarınca Tedbir Kavramı b. Öntasarı nın 13/B Maddesi Uyarınca Tedbir Kavramı La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Tedbir Kararlarının Uygulama Alanı IV. Genel Değerlendirme İkinci Bölüm MİLLETLERARASI DÜZENLEMELERDE GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARINDA MİLLETLERARASI YETKİ 4. BRÜKSEL I TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARINDA MİLLETLERARASI YETKİ I. Brüksel I Tüzüğü Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki Konusu A. Genel Olarak B. Brüksel I Tüzüğü nün Yetki Konusuna İlişkin Genel Düzenlemesi Ve Milletlerarası Yetki Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlarında Esas Yetkili Mahkeme

7 XVI 2. Tedbir Kararının, Yargılamanın Devam Ettiği Mahkeme Dışında Tüzüğün 2. Maddesi Uyarınca Başka Bir Yetkili Mahkeme Tarafından Alınması Esas Yargılama Başlamadan Önce Alınacak Tedbir Kararlarında Yetki Tahkim Yargılaması ve Tedbir Kararlarında Yetki II. Brüksel I Tüzüğü Hükümleri Gereği Esas Yetkili Mahkeme Dışında Başka Bir Üye Ülke Mahkemesince Alınacak Olan Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarında Milletlerarası Yetki A. Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararı Alacak Başka Bir Ülke Mahkemesinin Yargılama Yetkisinin Hukukî Niteliği B. Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Yetkinin Hukukî Dayanağına İlişkin Tartışmalar Tüzüğün Geçici ve Koruyucu Tedbirde Yetki Konusunu Düzenleyen 31. Maddesinin Bağımsız Bir Yetki Kuralı Getirmesi Tüzüğün Geçici ve Koruyucu Tedbirde Yetki Konusunu Düzenleyen 31. Maddesinin Ulusal Hukuklara Bağlı Bir Yetki Kuralı Getirmesi C. Başka Bir Üye Ülke Mahkemesinin Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarında Milletlerarası Yetkisinin Şartları Geçici ve Koruyucu Tedbirde Başka Bir Ülke Mahkemesine Yetki Veren 31. Maddenin Uygulanabilirliğinin Tüzüğün Uygulanabilirliğine Bağlı Olması a. Konu Açısından Uygulanabilirlik b. Kişi Açısından Uygulanabilirlik Esas Hakkında Yetkili Bir Mahkemenin Varlığı Tedbir Kararı Alacak Olan Mahkeme ile Tedbir Konusu Arasındaki Gerçek Bağlantı

8 XVII III. Brüksel I Tüzüğü Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarında Milletlerarası Yetki Ve Yetkiye İlişkin Diğer Kuralların Etkisi A. Davanın Esası Üzerinde Yetkili Olan Mahkeme Genel Olarak Genel Yetki Kuralı ile Geçici ve Koruyucu Tedbirler Yetki Sözleşmesinin Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları Üzerindeki Etkisi Sözleşmenin İfa Yeri Mahkemesi ile Geçici ve Koruyucu Tedbir İlişkisi Haksız Fiilin Gerçekleştiği Yer Mahkemesi ile Geçici ve Koruyucu Tedbir İlişkisi Birden Fazla Davalının Olduğu Hallerde Herhangi Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesi B. Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları Ve Yetkiye İlişkin Diğer Meseleler Aşkın Yetki ile Geçici ve Koruyucu Tedbir İlişkisi Derdestlik ile Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları Münhasır Yetkili Mahkeme ile Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları Forum Non Conveniens ilkesi ile Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları Madde Kapsamındaki Yetki Düzenlemesinin Tahkim Kaydı Üzerindeki Etkisi Davanın Esasına İlişkin Olarak Hiçbir Üye Ülke Mahkemesinin Yetkili Olmaması Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararının Değiştirilmesi ve Kaldırılması IV. Genel Değerlendirme

9 XVIII 5. ULUSLARARASI MEDENÎ YARGILAMA İLKELERİ (ALI/UNIDROIT İLKELERİ) VE DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARINDA MİLLETLERARASI YETKİ I. ALI/UNIDROIT İlkeleri Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki A. ALI/UNIDROIT İlkeleri nin Milletlerarası Yetkiye İlişkin Genel Düzenlemesi Genel Olarak Yargılama Yetkisinin Genel Şartı Olarak Gerçek Bağlantı İlkesi Yetki Sözleşmesi Aşkın Yetki Forum Non Conveniens İlkesi B. ALI/UNIDROIT İlke Ve Kuralları Çerçevesinde Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki II. Helsinki Prensipleri Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki A. Eşyaya Bağlı Yetki B. Davanın Esası Üzerindeki Yetki İle Tedbir Kararları Açısından Ortaya Çıkan Yetki Arasındaki İlişki III. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki A. Genel Olarak B. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirde Milletlerarası Yetki Öntasarı nın 13/A Maddesi Uyarınca Tedbir Kararlarında Milletlerarası Yetki Öntasarı nn 13/B Maddesi Uyarınca Tedbir Kararlarında Milletlerarası Yetki Yetki Sözleşmesi Aşkın Yetki

10 XIX IV. Genel Değerlendirme Üçüncü Bölüm MİLLETLERARASI DÜZENLEMELERDE GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİRE UYGULANACAK HUKUK 6. GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARINA UYGULANACAK HUKUK KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ I. Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukuk II. Milletlerarası Özel Hukuk Öğretisi Ve Uygulaması Kapsamında İhtiyati Tedbire Uygulanacak Hukuk Konusunun Değerlendirilmesi A. Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukukun Lex Fori Olması B. Geçici Ve Koruyucu Tedbire Uygulanacak Hukukun Lex Causae Olması C. Geçici Ve Koruyucu Tedbire Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Causae Ve Lex Fori nin Birlikte Uygulanması MİLLETLERARASI USUL HUKUKU AÇISINDAN GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİRE UYGULANACAK HUKUK KONUSU I. Brüksel I Tüzüğü Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirlere Uygulanacak Hukuk II. ALI/UNIDROIT in Uluslararası Medenî Yargılama İlke Ve Kuralları Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukuk III. Helsinki Prensipleri Çerçevesinde Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukuk...224

11 XX IV. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukuk Dördüncü Bölüm MİLLETLERARASI DÜZENLEMELERDE GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 8. BRÜKSEL I TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ I. Brüksel I Tüzüğü Kapsamında Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizine Genel Bakış A. Genel Olarak B. Tüzük Hükümleri Gereği Bir Kararın Tanıma Ve Tenfize Konu Olabilmesi Kararın Üye Bir Üke Mahkemesi Tarafından Verilmesi Tanıma ve Tenfize Konu Kararın Tüzüğün Uygulama Alanı İçinde Olması Tanıma ve Tenfize Konu Kararı Veren Mahkemenin Yargılama Yetkisi II. Brüksel I Tüzüğü Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi A. Genel Olarak B. Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfiz Edilebilirliği Tedbir Kararlarının Tüzük Hükümleri Gereği Bir Mahkeme Kararı Niteliği Taşıması Tanıma ve Tenfize Konu Tedbir Kararlarının Tüzük Hükümleri ve Adalet Divanı İlkeleri Işığında Bir Tedbir Olarak Nitelendirilmesi

12 XXI 3. Tedbirde Yetki Konusunun Tanıma ve Tenfiz Üzerindeki Etkisi C. Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması Geçici Tedbir Kararlarının Tanınması İle İlgili Özel Durumlar a. Taraf Yokluğunda Alınan Tedbir Kararları b. Delillerin Korunmasına ve Tespitine İlişkin Tedbir Kararları Tanıma ve Tenfiz Engelleri D. Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tenfizi Genel Olarak Tenfiz Yargılaması Sırasında veya Öncesinde Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararı Alınabilmesi Tedbir Kararının Davalı Tarafından İhlâl Edilmesi Halinde Tüzüğün 49. Maddesi Uyarınca Hükmedilen Para Cezasına İlişkin Kararların Tenfizi Tedbir Kararının Tenfizi Sırasında Tedbir Kararına İtiraz Edilmesi III. Genel Değerlendirme A. Genel Olarak B. Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi İle İlgili Olarak Adalet Divanı Kararlarının Değerlendirilmesi Mietz v. Intership Yachting Sneek Kararı Italian Leather SpA v. WECO Polstermöbel GmbH & Co. Kararı ULUSLARARASI MEDENÎ YARGILAMA İLKELERİ İLE DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMINDA GEÇİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ I. Uluslarası Medenî Yargılama İlke Ve Kuralları Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması ve Tenfizi A. Genel Olarak

13 XXII B. Uluslarası Medenî Yargılama İlke Ve Kuralları Kapsamında Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi İlke ve Kurallar Kapsamında Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması ve Tenfizi İlke ve Kurallar Kapsamında Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması ve Tenfiz Engelleri II. Helsinki Prensipleri Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbirlerin Tanınması Ve Tenfizi III. La Haye Sözleşmesi Öntasarısı Kapsamında Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi A. Genel Olarak B. Geçici Ve Koruyucu Tedbir Kararlarının Tenfizi C. Taraf Yokluğunda Alınan Tedbir Kararlarının Tenfizi IV. Genel Değerlendirme Beşinci Bölüm TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLER 10. TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLER I. Türk Hukuku Açısından İhtiyati Tedbir Kararlarının Hukukî Dayanağı A. Genel Olarak B. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirler II. Türk Milletlerarası Özel Hukuku Uygulaması Açısından İhtiyati Tedbir Kararları A. Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Konunun Önemi B. Türk Milletlerarası Özel Hukuk Uygulaması Açısından Ortaya Çıkan Meseleler

14 XXIII 11. TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKU AÇISINDAN İHTİYATİ TEDBİRDE MİLLETLERARASI YETKİ I. Milletlerarası Nitelikli Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir İle Yetki İlişkisi A. Genel Olarak B. Türk Hukuku Açısından Konunun Değerlendirilmesi II. İhtiyati Tedbir Kararlarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Hukukî Dayanağı A. Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Kapsamında İhtiyati Tedbirde Milletlerarası Yetki B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Uyarınca İhtiyati Tedbirde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Genel Olarak Tedbir Kararının Esas Hakkında Dava Açılmadan Önce Talep Edilmesi a. Genel Olarak b. İhtiyati Tedbir Kararının Davanın Esası Hakkında Yetkili Olan Türk Mahkemesinden İstenmesi c. Esas Hakkında Yetkili Bir Türk Mahkemesi Bulunmamasına Rağmen Tedbir Kararının Bir Türk Mahkemesinden Alınması aa. Genel Olarak bb. Tedbir Kararının Davanın Esası Üzerinde Yetkisi Bulunmayan Bir Türk Mahkemesi Tarafından Alınması cc. İhtiyati Tedbir Kararı Alan Türk Mahkemesinin Sonradan Esas Hakkında Yetkisiz Olduğunun Anlaşılması İhtiyati Tedbir Kararının Esas Hakkında Dava Açıldıktan Sonra İstenmesi...310

15 XXIV a. Esas Hakkında Davanın Bir Türk Mahkemesi nde Açılmış Olması aa. İhtiyati Tedbir Kararının Esas Hakkında Yetkili Olan Mahkeme Tarafından Alınması bb. Esas Hakkında Yetkili Olan Türk Mahkemesi nce İstinabe Edilen Yer Mahkemesi Tarafından İhtiyati Tedbir Kararının Alınması b. Esas Hakkında Davanın Yabancı Bir Ülke Mahkemesi veya Hakem Mahkemesinde Açılmış Olması aa. Yetki Sözleşmesi bb. Tahkim Kaydı c. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Bulunmamasına Rağmen Yetkisizlik İlk İtirazının Yapılmamış Olmasının İhtiyati Tedbir Talebine Etkisi İhtiyati Tedbir Kararlarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Tesis Eden Bir Hüküm Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 9. Maddesi a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 9. Maddesinin Genel Düzenlemesi b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 9. Maddesinin İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Ortaya Çıkan Etkisi C. Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlığa İlişkin Esas Yargılama ile İhtiyati Tedbire İlişkin Yargılama Arasındaki İlişki ve Derdestlik Meselesi Esas Yargılama İle İhtiyati Tedbir Yargılaması Arasındaki İlişki Türk Hukukunda Yabancı Derdestlik Meselesi a. Genel Olarak

16 XXV b. Esasa İlişkin Yargılamanın İhtiyati Tedbir Yargılaması Açısından Yabancı Derdestlik Konusu Teşkil Edip Etmeyeceği Aynı Uyuşmazlığa İlişkin İkinci Bir Tedbir Talebi ve Derdestlik Meselesi TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKU AÇISINDAN İHTİYATİ TEDBİRE UYGULANACAK HUKUK I. Genel Olarak II. Türk Milletlerarası Özel Hukuku Açısından İhtiyati Tedbire Uygulanacak Hukuk A. Tedbir Kararlarına Uygulanacak Olan Hukukun Lex Fori Olması B. Tedbir Kararlarına Uygulanacak Olan Hukukun Lex Fori Uyarınca Belirlenmesi Sonucu Türk Hukukunun Uygulanması Türk Medenî Kanunu nun Aile Hukukuna İlişkin Hükümleri Çerçevesinde Sözkonusu Olan İhtiyati Tedbir Kararları ve Uygulanacak Hukuk Konusu Türk Medenî Kanunu nun Miras Hükümleri Çerçevesinde Sözkonusu Olan İhtiyati Tedbir Kararlarına Uygulanacak Hukuk Konusu C. İhtiyati Tedbir Kararlarının Değiştirilmesi Ve Kaldırılmasına Uygulanacak Olan Hukuk D. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Kaynaklanan Tazminat Davalarına Uygulanacak Olan Hukuk E. Genel Değerlendirme TÜRK MİLLETLERARASI özel hukuku AÇISINDAN İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ I. Türk Milletlerarası Özel Hukuku Açısından Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinin Hukukî Dayanağı A. Genel Olarak

17 XXVI B. MÖHUK Hükümleri Uyarınca Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi C. Türkiye nin Taraf Olduğu İki Ve Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşme Hükümleri Uyarınca Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi II. MÖHUK Hükümleri Uyarınca Yabancı İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi A. Genel Olarak B. MÖHUK Hükümleri Uyarınca Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Şartları C. MÖHUK Hükümleri Uyarınca Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Şartlarının İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Ortaya Çıkan Etkisi Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşmiş Olması Gerekliliği Kesinleşme Şartının Yabancı İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Etkisi a. Kararın Kesinleşmesi Kavramı b. İhtiyati Tedbir Kararları ve Kesin Hüküm Etkisine İlişkin Tartışmalar c. İhtiyati Tedbir Kararlarının Kesin Hüküm Etkisine İlişkin Tartışmalar Işığında Tanıma ve Tenfize İlişkin Değerlendirmeler aa. İhtiyati Tedbir Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi İle İlgili Öğretideki Görüşler Çerçevesinde Tanınma ve Tenfizinin Mümkün Olup Olamayacağı bb. Genel Değerlendirme d. İhtiyati Tedbir Kararlarının Geçiciliğinin Tanıma ve Tenfiz Açısından Ortaya Çıkan Etkisi Taraf Yokluğunda (Ex Parte) Alınan Tedbir Kararları

18 XXVII D. Yabancı Ülkede Bulunana Mal Ve Alacaklar Hakkında Verilen Kararlar E. Yabancı Bir Mahkeme Kararının Tenfizi Sırasında İhtiyati Tedbir Kararı III. Türkiye nin Taraf Olduğu İki Ve Çok Taraflı Sözleşme Hükümleri Uyarınca Yabancı İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi A. Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması Ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Yabancı Tedbir Kararları B. Nafaka Yükümlülüğüne İlişin La Haye Sözleşmesi Hükümleri Gereği Yabancı İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi C. Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine Ve Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Yabancı İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi D. Hakem Mahkemelerince Verilen Kararların Tanınması Ve Tenfizine İlişkin NewYork Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Yabancı Tedbir Kararları E. Türkiye nin İmzalamış Olduğu İki Taraflı Uluslararası Sözleşme Hükümleri Gereği İhtiyati Tedbir Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi SONUÇ SUMMARY KAYNAKÇA

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller VIII Bu çalışma sırasında en özverili desteği ailemden gördüm.

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN KONUSU, KAPSAMI, ÖZELLİKLERİ, AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI 1. Milletlerarası

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAVA

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 1. MAĞDUR KAVRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ...10 1.1.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR ÖNSÖZ ÖZ ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR İÇİNDEKİLER Sayfa V IX X XI XXIII GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 1 Bilinci Bölüm TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR I. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 11 A. UNSURLARI

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI EREN SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Prof. Dr. Yeşim M. Atamer İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ellıott Geısınger Ortak Avukat, Schellenberg Wittmer

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları Prof. Dr. Kerim Atamer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, LL. M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı