T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR."

Transkript

1 T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR. HARUN ARTUNER HAZIRLAYAN AYKUT ÖZDEMİR ANKARA-2015

2 ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA 1 Giriş Adli bilişim sayısal (dijital) verileri, Elde etme Muhafaza etme Analiz etme işlemlerinin, delilin gereklerine uygun olarak, mahkemeye sunulma aşamasına kadar uygulanmasıdır. Bir diğer anlatımla adli bilişim, bir bilgisayarda veya bilişim sisteminde bulunan bilgilerin mahkemede suçluluğun veya suçsuzluğun ispatında kullanılmak üzere incelenmesidir. 2 Delil Çeşitleri Bir bilişim suçu olayında delil, aşağıdaki tiplerden biri olarak karşımıza çıkar; Sayısal (Dijital) Delil Sayısal olarak saklanan ya da iletilen (elektronik ya da manyetik medya üzerinde) ve olayla ilintili değeri olan veridir. Fiziksel Parçalar Sayısal bilginin saklandığı ya da üzerinden iletildiği fiziksel medyalardır. (Örn; donanımlar). 3 Dijital Delil Bir çeşit fiziksel delildir. Diğer fiziksel delil türlerinin aksine daha az elle tutulurdur. Ancak, mahkemeler bu tip fiziksel olarak var olmayan şeyleri de delil olarak kabul edebilmektedirler. Manyetik alanlar ve elektronik etkilerden oluşur. Özel araçlar ve teknikler ile toplanarak analiz edilirler. 3.1 Dijital Delilin Avantajları Tamamen (hiç eksiksiz) kopyalanabilir ve bir kopyası aynen orijinaliymiş gibi incelenebilir. Böylece orijinali asla riske atılmamış olur. Dijital delilin değişip değişmediği ya da zarar görüp görmediği de bu sayede orijinali ile kıyaslanarak kolaylıkla anlaşılır. Oldukça uçucu olmasına rağmen dijital delili tamamen yok etmek zordur. Bir şüpheli bir dosyayı silerse, bilgisayardaki bir depolama biriminde hala kurtarılabilir durumda olabilir. Hatta delili yok etmek için kasıtlı olarak çaba gösterilse bile bilgisayarların depolama birimlerinde gizli kopyaları mevcut olabilir.

3 3.2 Uçucu Delil Bir sistemdeki elektronik bilgi sonuna kadar orada kalmaz. Geçici depolama alanında bulunan bazı deliller sabit bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Diğer deliller de daima değişen bir veri alanında saklanıyor olabilirler. Olağandışı bir soruşturmanın özel ihtiyaçlarına göre, el koyma anında bilgisayar açık ve çalışıyor olabilir ve o anda uçucu delilleri toplamak için bir düzenek kurulabilir. Uçucu delil kaynaklarından saf veriler toplandıktan sonra sistem kapatılabilir. 3.3 Dijital Delil Örnekleri Bir bilişim suçu ile ilgili, elektronik veya manyetik bir ortam üzerinden iletilen veya bu ortamlara kaydedilen bilgilere kısaca dijital delil diyebiliriz. Örneğin; Veri dosyaları Kurtarılmış silinmiş dosyalar Kayıp alanlardan kurtarılmış veriler Dijital fotoğraf ve videolar Sunucu kayıt dosyaları Eposta Chat Kayıtları İnternet Geçmişi Web Sayfaları Kayıt Logları Abone Kayıtları Fiziksel delillerde olduğu gibi dijital delillerde de sadece önemli görülen cihazlar laboratuvarlara gönderilir ve işletim sistemlerinin imajları gerekli programlar vasıtasıyla alınır. Şayet deliller üzerinde parmak izi inceleme vb. şekilde bir inceleme yapılacaksa bu amaçla laboratuvara gönderilir. Bilgisayar sistemlerinde önemli olan üzerinde işlem yapılan işletim sistemi ve bu işletim sisteminde tutulan verilerdir. Sistemde bulunan bütün cihazlara el konulmasının ve laboratuvarlara götürülmesinin pratik anlamda bir yararı bulunmamaktadır. Fakat özellikle fiziksel delilleri elde etme amacıyla dijital delillerin fotoğraflarının çekilmesi, kullanılan cihazların marka, model, seri numarası, bağlı bulunduğu network sistemlerinin ve diğer çevre birimlerinin durumlarının kayıt altına alınması ve raporlanması önem arz etmektedir. 3.4 Dijital Delil Toplama Süreçleri Adli bilişim biliminin uygulanmasında temel olarak dört önemli süreç yer almaktadır. İlk olay yeri müdahalesinden, delillerin var olması muhtemel nesnelerin toplanmasına, karşılaşılan suça göre bir inceleme operasyon planının hazırlanmasından toplanan ve üzerinde delil incelemesi yapılacak veri depolama biriminin bire bir kopyalanmasına kadar olan süreye Elde Etme (Acquisition) adımı adı verilmektedir. Sonraki adım olarak muhtemel suç unsurlarının incelenmesi için yapılan teknik araştırma ve bulunduğu dijital ortamdan çıkarılarak elde edilmesi adımını oluşturan Tanımlama (Identification) yer almaktadır. Teknik incelemenin sonunda Tanımlanan suç

4 unsurlarının delil olarak saptanmasını sağlayan Değerlendirme (Evaluation) aşamasında ise kesin olarak suça konu olan delillerin öz ve mantıklı bir şekilde tespit edilmesi ve güvenilirlik sağlamasının yapılması durumu söz konusudur. Son olarak dördüncü adımda, elde edilen delillerin dokümantasyonunun yapılarak adli merciler önüne konulmasını içeren Sunum (Presentation) adımı yer almaktadır. Bahsedilen ve aşağıda sıralanan bu adımların sırasıyla düzgün bir şekilde uygulanması Adli Bilişim biliminin vazgeçilmez doğasında yer almaktadır. Kısaca Adli Bilişim biliminin süreçlerini tekrar sıralayacak olursak; Elde Etme (Acquisition) İlk Olay yeri güvenliği ve müdahalesi, muhtemel delil nesnelerinin toplanması, nakledilmesi, verilerin incelenmek için birebir kopyalanması. Tanımlama (Identification) Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, Teknik araştırmanın yapılarak, muhtemel suç unsurlarının bulundukları dijital ortamdan dışarı çıkarılması. Değerlendirme (Evaluation) Kesin delil niteliği taşıyacak suç unsurlarının tespit edilmesi ve değişmemiş geçerliliğinin sağlanması. Sunum (Presentation) Adli merciler için, saptanan bulguların dokümantasyonun ve sunumunun yapılması Elde Etme (Acquisition) Bilgisayar kriminalistiğinde normal kriminalistik biliminde olduğu gibi ilk olay yeri müdahalesi oldukça önemlidir. Muhtemel suç delillerinin güvenilir bir şekilde eksiksiz saptanması ve zarar görmeden toplanması ilk olay yeri müdahalesinin düzgün yapılmasıyla mümkündür. Bunun için öncelikle olay yeri güvenliği alınarak, bilgisayar kriminalistiği uzmanlarının haricinde herhangi bir üçüncü şahsın delil içermesi muhtemel bilişim sistemleri ve çevre birimlerinin bulunduğu ortama girmemesi sağlanmalıdır. İlk olay yerinde yetkisiz üçüncü şahısların bulunması bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin içermesi muhtemel suç delillerinin kasıtlı veya kasıt dışı zarar görmesine sebep olabilir. Bunun yanında ilk olay yerindeki sahnenin durumu bile bazı durumlarda suç araştırmacısına muhtemel suç ile ilgili bilgiler verebilecektir. Bilişim sistemlerinin fiziki konumu, cihazların birbirleri ile bağlantıları, ağ cihazlarının bağlantı konumları, bilişim sistemlerinin etrafında bulunabilecek dokümanlar ve notlar suç araştırmacısına azda olsa suç ile ilgili bilgi verebilecektir. Şu ana kadar ilk olay yeri sahnesi karşılaşma anı ile ilgili olarak kriminalistik biliminin olay müdahalesinin ilk aşamasından farksız adımlar izlenmektedir. Bu her ne kadar bilgisayar kriminalistiğinde ki teknik bilgi ve beceriyi ortaya koymasa da çoğu durumda muhtemel suç delillerinin zarar görmemesi, suçla ilgili bazı fikirlerin elde edilmesi bakımından önemlidir. Karşılaşılan olay yerinde kapalı bir bilgisayar sistemi varsa kesinlikle açılmamalıdır. Bilgisayar sistemlerinin delil ihtiva etmesi muhtemel durumlarda, sistemin açılması mevcut delillerin kesinlikle ve kesinlikle zarar görmesine

5 sebebiyet verebilecektir. Örneğin bilgisayar sistemlerinin işletim sistemleri açılırken bir çok konfigürasyon dosyasına erişim sağlamakta ve ileride suç delili olabilecek verilerin zarar görmesine yol açabilmektedir. Dosyaların erişim tarihleri bile bazı durumlarda delil niteliği taşıyabileceği için bu durum oldukça sakıncalıdır. Aynı zamanda işletim sistemlerinin açılırken oluşturabileceği geçici dosyalar ve geçici hafıza disk alanları daha önceden silinmiş olan veri alanlarının üzerine yazılabileceği için silinmiş verilerin delil niteliğinde kurtarılabilme olasılığını ortadan kaldırmış olacak ve dolayısı ile delilin bütünlüğünü bozmuş olacaktır. Bu yüzden incelemesi yapılacak bilgisayar sistemleri ve bazı ağ cihazları kapalı durumda iseler kesinlikle açılmamalıdır. Muhtemel delil nesnelerinin toplanması aşamasında akla gelebilecek bir soruda çalışan bilgisayar sistemlerini kullanıp kapatmadıktan sonra nasıl toplayacağız sorusudur. Bura da eğer bilgisayar kriminalistiği uzmanı çeşitli teknik yöntemler kullanarak sistem üzerindeki çalışma anı verilerini delil niteliğinde elde ettiyse ya da, uzman sistemleri sonraki inceleme aşaması için toplamak istiyorsa, bilgisayar sisteminin işletim sistemine göre değişkenlik gösteren bazı toplama yöntemleri uygulamalıdır. Muhtemel delil nesnelerinin toplanmasından kasıt, delil inceleme için tam teşekküllü bir bilgisayar kriminalistiği laboratuvarına götürülmek üzere kanun nezdinde nesnelerin zapt edilmesidir. İncelemesi yapılmak için laboratuvar ortamına götürülmesi gereken ve olay yerinde çalışan bir sistemin kapatılması, bilgisayar sisteminin kullandığı işletim sistemine göre değişkenlik gösteren ve bu yazıda bahsedilmeyen bazı yöntemler mevcuttur. Olay yerinde bulunan dijital delil ihtiva etmesi muhtemel bilgisayar sistemleri ya da veri depolama birimlerinin laboratuvara götürülüp inceleme aşamasına başlanması için gerekli olan bire bir kopyalama işlemine geçilmesinden önce; delillerin toparlanması ve laboratuvara intikal ettirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Deliller toplanma, paketlenme ve nakletme sırasında da elbette zarar görme ihtimali içerisindedirler. Özelikle bilgisayar sistemleri ve veri depolama birimleri sarsıntı, statik elektrik, yüksek seviyedeki radyo frekansı, ısı, nem ve bir çok dış etkenden etkilenerek zarar görebilmekte, ya inceleme aşamasına geçilmeden bozulabilmekte ya da inceleme aşamasında çıkabilecek teknik arızalar yüzünden delil elde edilme imkanı ortadan kalkmış olmaktadır. Bu aşamada mevcut olay yerindeki diğer işlemler (güvenliğin alınması, fotoğraflama, normal delil elde etme prosedürleri ve çalışan sistemlerin durdurulması gibi) tamamlandıktan sonra delil ihtiva etmesi muhtemel varlıkların dikkatli bir şekilde toparlanması gerekmektedir. Mümkün mertebe manyetik alanlardan ve statik elektrikten etkilenmeyecek şekilde anti statik paketleme gerçekleştirilmeli, sistemler ile veri depolama birimleri sarsıntıdan korunarak nazikçe inceleme laboratuvarına götürülmelidir. Elbette alınan tüm varlıkların birer listesi çıkartılmalı, zapt edilmenin hukuksallık kazandırılmasına dikkat edilmelidir. Delil ihtiva etmesi muhtemel bilgisayar sistemleri üzerindeki incelemeler, sistemin veri depolama birimlerinin yazma korumalı bir ortamda ve dijital imzalı doğrulaması yapılmış olarak birebir alınmış kopyaları üzerinde gerçekleştirilmelidir. İnceleme için alınan birebir kopyaya bilgisayar kriminalistiği de İmaj (Forensic Image) adı verilmektedir. Bu birebir kopya yani İmaj alma işlemi, incelemeye tabi hedef sistem üzerindeki verilerin bit bazında

6 düşük seviyede kopyalanması ile gerçekleştirilmelidir. Sistem üzerindeki verilerin sektör sektör birebir yansısının alınması yani düşük seviyede kopyalanması ancak geçerli bir imajın alınması anlamına gelmektedir. Hedef sistemin delil bütünlüğünün bozulmaması için gerekli olan bu önlemler alındıktan sonra imaj alma işlemi gerçekleşmelidir. Zaten birebir olarak alınacak İmaj üzerindeki inceleme de, kesinlikle ve kesinlikle gerçek delil nesnesinin inceleme aşamasında zarar görmemesi için gerekli bir işlemdir Tanımlama (Identification) Elde Etme (Acquisition) aşamasına müteakip birebir kopyası yani imajı alınan bilgisayar sistemi veri depolama birimleri üzerinde incelemeye geçilmeden önce karşılaşılan suça ilişkin araştırma yöntemleri tespit edilmeli bir inceleme planı ortaya çıkarılmalıdır. Burada amaç suça ilişkin ne tür verilerin araştırılacağının saptanmasıdır. Araştırılacak veriler karşılaşılan suça ve suç ile ilgili verilerin bulunduğu veri depolama birimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıdaki tabloda örnek olarak bilgisayar vasıtalı bir suç olan çocuk pornografisinin muhtemel delil medyası hafıza kartları üzerindeki özet araştırma yöntemi gösterilmiştir. Ayrıca inceleme yapan adli bilişim uzmanının soruşturmaya yön veren kişiler tarafından da yönlendirilmesi, ne gibi bir araştırmanın yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi de önem arz etmektedir. Bunun dışında bilgisayar sistemlerinin hedef olduğu bir bilişim suçunda araştırma planın iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bilişim Suçları bilgisayar vasıtalı suçlardan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu için elbetteki araştırma yöntemlerinin belirlenmesi daha fazla teknik bilgi birikimi gerektirecektir. Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi ve karşılaşılan suç ile ilgili ne tür bilgilerin hedef dijital delil nesnesi üzerinde araştırılacağının belirlenmesinden sonra teknik araştırma detaylı bir şekilde dijital delil inceleme yazılımlarının desteğiyle yapılmalıdır. Burada bu konuya çok detaylı bir içeriğe sahip olmasından dolayı pek fazla değinilmeyecektir. Ancak ülkemizde kolluk kuvvetleri tarafından sık olarak kullanılan ve uluslararası standartlarla kabul görmüş dijital delil inceleme yazılımları olan EnCase, FTK, XWasy vs. gibi yazılımları bu iş için biçilmiş kaftandır. Bunun yanında bilişim sistemlerinin işleyişi hakkında teknik bilgi birikimi az olan bir kullanıcı bu yazılımlar ile yüzde yüz bir inceleme gerçekleştiremeyecek sadece bu yazılımların menülerinin sunulmuş basit işlemleri gerçekleştirebileceklerdir. Unutulmamalıdır ki; bu yazılımların menülerini çok iyi bilmek asla ve asla iyi bir dijital delil inceleme yapmak ve iyi bir adli bilişim uzamanı olunduğu anlamına gelmemektedir Değerlendirme (Evaluation) Değerlendirme aşamasında bulunan bulguların hangilerinin kesin delil niteliğinde Adli merciler karşısına çıkarılacağının tespiti ve bu bulguların geçerliliğinin sağlaması gibi işlemler yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus soruşturmaya yön verecek bilgilerin eksiksiz bir şekilde sunum aşaması için tespit edilmesi ve geçerliliğinin tekrar tekrar veri bütünlüğü ve geçerliliği sağlamasının yapılmasıdır. Veri İnceleme sonucunda delil niteliği

7 taşımayan normal bilgisayar sistem dokümanları veya dosyaları ( işletim sistemi yardım dosyaları yada kişisel eğlence amaçlı dosyalar vs vs ) delil şeklinde değerlendirilmemelidir. Dijital delil ihtiva etmesi muhtemel medya üzerinde bulunan tüm verilerin delil niteliğinde düşünülüp sunum aşaması için hazırlanması elbetteki çok aşırı zaman alacak ve tüm verilerin delil kategorisinde değerlendirilmesi de mümkün olmayacağı gibi adli mercilerin boş yere zamanını alarak kafaları karıştıracaktır. Burada amaç en doğru ve suçu aydınlatacak verilerin delil olarak dışarıya çıkarılması, geçerli bir şekilde raporlama aşamasına hazır hale getirilmesidir. Elde edilen delil niteliğindeki verilerin güvenli bir şekilde zarar görmeden ve bire bir değişmemiş halinin inceleme konusu ortamdan çıkarılmış olup olmadığının kontrolü de bu aşamada dikkatlice baştan sona denetlenmelidir. Bu aşama aynı zamanda bir nevi adli bilişim biliminin söz konusu olay ile ilgili kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının da kontrolü yapılmaktadır. Doğru ve öz veriler, bütünlüğü bozulmadan ve anlaşılabilir ölçüde suçu aydınlatacak şekilde delil olarak ortaya konulmalıdır Sunum (Presentation) Adli Bilişim Biliminin son aşaması olan Sunum kısmında; elde edilen ve değerlendirilmesi tamamlanmış dijital delil niteliğindeki verilerin soruşturmada kullanılmak üzere anlaşılabilir bir dilde raporlanması ve Adli Makamlara ayrıntılı, anlaşılabilir ve teknik bilgileri açıklayıcı bir şekilde sunulması gerekmektedir. Sunum aşamasında hazırlanacak rapor ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Raporun dili ve içeriği teknik bilgisi olmayan insanlar tarafından bile anlaşılabilir olmalıdır. Teknik terimler ve olgular detayları ile açıklanmalıdır. Rapor içerisinde delil niteliğini taşıyacak Kesin ve Somut veriler yer almalıdır. Delilere ulaşmak için kullanılan adli bilişim yöntemleri açıklanmalıdır. Delil bütünlüğü bozulmadan delillerin ortaya konduğu ispat edilmelidir. İnceleme aşamasındaki yapılan tüm işlemler ek bir rapor hazırlanarak ayrıca rapor edilmelidir. 4 Delil Karartma Anti Forensic Deliller üzerinde adli bilişim yöntemlerinin başarılı olamaması için geliştirilen yöntemler AntiForensic yöntemleri olarak adlandırılırlar. olay mahallinde bulunan delillerin varlığını, miktarını ve/veya kalitesini olumsuz yönde etkilemek, incelenmesini ve analizini zorlaştırmak hatta imkansız hale getirmek için kullanılan her türlü yöntem/aksiyona delil karartma adı verilir.

8 4.1 AntiForensic Yöntemleri Verileri/Dosyaları geri dönülemez şekilde silme (örneğin dosya yada sabit disk wiping araçlarının kullanılması vb.) Verileri/Dosyaları gizleme (örneğin slack space lere verinin saklanması, rootkitler in kullanılması, Disk şifreleme yazılımlarının kullanımı, vb) Verileri/Dosyaları bozma (dosyaların son güncelleme/oluşturulma/erişilme zamanlarının değiştirilmesi, Disk üzerindeki dosyaların zaman ayarlarıyla oynama vb.) Forensic uygulamalarını ve araçlarını devre dışı bırakacak yöntemler (dosyaların imzalarını bozma, Hash çakışması oluşturma, prosesleri disk e hiç eriştirmeden memory de çalıştırma, Tünelleme Encoding Şifreleme Gmail Proxy kullanımı IP spoofing a Anonimleştirici ağlardan saldırı gerçekleştirme vb.) Anti Forensic uygulamaları cryptography veya steganograpyh yoluyla aşağıdaki şekillerde kullanılabilir: Cryptographic File Systems (EFS, TrueCrypt) Encrypted Network Protocols (SSL, SSH, Onion Routing*) Program Packers (PECompact, Burneye) & Rootkits Steganography Data Hiding in File System Structures Slacker Hides data in slack space FragFS Hides in NTFS Master File Table RuneFS Stores data in bad blocks KY FS Stores data in directories Data Mule FS Stores in inode reserved space Host Protected Areas & Device Configuration Overlay 5 Dijital Delillerin Toplanması Delil çıkartma, imaj alma programları ile alınan imaj dosyalarından delil olabilecek verilerin bulunmasıdır. Delil çıkartma sırasında, mevcut dosyaların çeşitli programlarla aranması ve listelenmesi yapıldığı gibi, silinmiş ve gizlenmiş dosyalar aranarak işletim sistemlerinden birçok bilgi toplanmaktadır. Delil çıkartma işlemleri; Mevcut dosya araması, silinmiş dosya araması, unallocated alandan dosya araması, kelime araması, internet işlemlerinde arama, link dosyaları, print spool dosyaları, registry incelemesi, dosya imza analizi, hash analizi, geri dönüşüm kutusu kurtarma, swap dosyası, kullanılmayan disk yüzeyi inceleme, otomatik çalışan programları inceleme, saklanmış bölümlerde inceleme, (hidden partitions) silinen verilerin araştırılması, elektronik postaların takibi ile dijital delillere ulaşma ana başlıkları altında sıralanabilir.

9 Dijital Delil Toplanırken; Delillerin değiştirilme ihtimaline binaen elle dokunulmaktan kaçınılmalı. Denetleme ve gözetleme zinciri kurulmalı ve takip edilmeli. Hiçbir zaman orijinal delil (hard disk, cd, disket, vb.) üzerinde çalışma yapılmamalı, duruma göre orijinal delil (çalışan sistemler) üzerinde inceleme yapılacaksa, bu çalışma konunun uzmanı kişilerce yapılmalı ve yapılan bütün işlemler dokümante edilmeli. Toplanan delillerde delil inceleme aşamasına geçilmeden önce imaj alma işlemleri gerçekleştirilmelidir. İmaj almada aşağıda sayılan hususlara dikkat edilmelidir. a) İmaj alma programı ile orijinal delilin birebir (bittobit, sectorbysector) kopyasını almalı, (raw image) veya birebir kopya ve ek bilgileri (tarih- saat, imaj alan kişinin ismi, olayın ismi, vb.) beraberce alabilmeli. b) İmaj alma işleminde geçerli asgari adli bilişim standartları sağlanarak kullanılan program orijinal medyada herhangi bir değişiklik yapılmamalı. c) Program her türlü disk arabirimi (IDE, SCSI, ATA, vb.) ile çalışabilmeli, program orijinal diske ait imajı bir başka diske alabileceği gibi usb disk veya benzeri harici medyaya alabilmeli ve alınan imajı bir dosya halinde tutabileceği gibi kullanıcının belirteceği ve teknolojinin müsaade edeceği büyüklükte parçalar halinde alabilmeli. d) Program arızalı disklere ait imajı alabilmeli ve imaj alma sırasında meydana gelen bütün hata mesajlarını loglayabilmeli. d) Veri yedekleme üniteleri kolay zarar görmeyecek ünitelerden seçilmeli, mümkünse imaj alma işlemleri video ile kayıt altına alınmalı. f) Herhangi bir sistemin imaj alınırken bağımsız başka bir bilgisayar kullanılmalı. g) Harddisk vb. aygıtların tamamıyla suretleri çıkartılmalı. h) Dosya sisteminin suretini almadan ziyade bölüm bazlı kullanım mevcut ise kullanıcı erişim alanları ayrı ayrı alınmalı. i) Alınan imajlar sürücülerle eşleştirilmeli ve birbirine karıştırılmamalı. j) Orijinal sürücüler güvenli bir ortamda saklanmalı. k) İmaj alma sırasında mümkün olduğu kadar saldırılara daha az maruz kalan ve uzun süre bilgileri muhafaza edebilen tape üniteleri tercih edilmeli.

10 Bir bilgisayarın hard diskinin yedeği alınırken bilgisayardaki mevcut işletim sistemi mümkün mertebe kullanılmamalı, temiz bir açılış disketi ve CD si kullanılarak işlemler yapılmalı. Hedef depolama aygıtının içeriğinin temizliğinden emin olunmalı, mümkünse daha önceden kullanılmamış olan depolama aygıtları kullanılmalı. Hedef aygıta istenmeyen verilerin yazılması engellenmeli. Hedef aygıtta bozuk kesimin olmamasına dikkat edilmeli. Yapılan işlemlerin tutanakları tutularak çıktıları alınmalı. Araştırma yapılığı ve imaj alındığı sırada sistem saati mutlaka kontrol edilmeli, sistem saati araştırma yapılan yerdeki yerel saat ile uyumlu değil ise bu durum tespit edilmek suretiyle kayıt altına alınmalıdır. Çünkü dosyalar üzerinde yapılan değişiklik, silme ve dosyalara ula flamada sistem saatindeki bilgiler kullanılmaktadır. Bütün deliller toplanmadan sistem kapatılmamalı çalışan sistemlerde mevcut olan programlara güvenmemek temel bir ilkedir; bu yüzden CD ile güvenilir programları kullanmak gerekmektedir. CD den çalıştırılan programlar, sisteme kurulmadan çalıştırılabiliyor olmalı. Telefon hatlarındaki çağrılardan ya da internet servis sağlayıcıdan elde edilebilecek delil olup olmadığı kontrol edilmeli. Modemler, çağrı kutuları gibi bilgisayara telefonla bağlanan cihazlar tespit edilmeli, bu tür cihazlar dokümante edilmeli, sökülmemeli sadece etiketlenmeli, ayrıca LAN/Ethernet, kablosuz, kızılötesi, firewire bağlantı varsa bunlar da aynı şekilde tespit edilip etiketlenmeli. Klavyede, farede, disketlerde, cd ve dvd lerde ve diğer bilgisayar bileşenlerinde parmak izi veya diğer fiziksel deliller varsa muhafaza edilmeli. Kimyasal madde kullanımı cihaza ve verilere zarar verebileceğinden gizli izler dijital deliller kurtarıldıktan sonra toplanmalı. Önce varsa fiziksel delillerin tespiti yapılmalı, olay mahalline mümkün ise fiziksel delil toplama ekipleri de hazır bulunmalı, daha sona çalışan sistemler üzerinde delil toplama işlemleri yapılmalı. Kullanılan lisanslardan, çevre birimlerinden ve bilgisayar parçalarından fatura bilgilerine ulaşma yöntemleri araştırılmalı. Yazışma ve haberleşmelerde kullanılan dil, lehçe, yazım hataları vb. kullanılmak suretiyle kişiselleştirme yapılmalıdır.

11 6 Türkiye de Dijital Delil Toplama ve Yasal Mevzuat Bir şahsi bilgisayarı incelediğimizde, o bilgisayarı kullanan kişinin özel verilerine ulaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla şahsi bilgisayar, özel hayatın önemli bir unsuru niteliğindedir. Kullanıcının günlüğü, düşünceleri, fotoğrafları ve birçok özel verisinin depolandığı bu bilgisayar, işlenen bir suç ile ilgili önemli delilleri de tarafımıza sunabilir. Bilgisayarlar programları ve kütüklerinde arama, gizli verilerin ortaya çıkarılması saikıyla, kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahalede bulunularak yapılacaktır. İşte bu noktada 1982 Anayasası nın 20. maddesi önem arz etmektedir. Özel hayatın gizliliği başlıklı 20. madde aynen şöyledir: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hürriyeti kısıtlayıcı tedbirlere ancak çok zorunlu hâllerde başvurmak ve kesin ihtiyaç ölçüsünde kısıtlama yapmak; bu yetkilerin ancak sonuncu bir çare olarak kullanılmasını benimsemek ve bunun koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Bilgisayar vasıtasıyla işlenen suçlarda veyahut işlenen sair bir suç hakkında delile rastlanılması mümkün ise ilgili şahısların kullanmış olduğu ilgili bilgisayarları incelemek ve delilleri ortaya çıkarmak, yerinde bir davranıştır. Kanuni düzenleme, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun birinci kitap, dördüncü kısım, dördüncü bölümü olan arama ve el koyma içerisinde yer alan bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma konusunda yapılmıştır. Kanun koyucunun bu düzenlemesi, gelişen teknolojinin ceza muhakemesine olan katkısından ibarettir. 6.1 Ceza Muhakemesi Kanunu Konu hakkındaki temel taş olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 134. maddesi aynen şu şekildedir: Madde 134 (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

12 (2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. (3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. (4) Üçüncü fıkraya göre alınan, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Maddenin birinci fıkrası Anayasa ve Siber Suçlar Sözleşmesi ne uygun yapılandırılmış olup, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka bir delil elde etme imkanının bulunmaması ön şart olarak düzenlenmiştir. Yalnızca soruşturma evresinde başvurulabilen bu tedbir ile başka türlü elde edilemeyen delil elde edilmiş olacaktır. Bu tedbire yalnızca soruşturma evresinde başvurulabileceği üzere, hakim veya mahkeme tarafından re sen tedbirin uygulama alanı bulması mümkün olmayıp, Cumhuriyet savcısının istemi gerekmektedir. Özel hayata gizliliğe doğrudan müdahale edilen bu yönteme başvurulabilmesi, diğer tüm olanaklara başvurulmuş olması ve fakat son çare olarak bu yola başvurulmasının zorunlu olmasına bağlı olup, tedbirin konulmasına ancak hakim tarafından karar verilebilir. Maddenin ikinci fıkrası şifrenin çözülememesi durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. İlgili fıkra uyarınca bilgisayarın kendisinde, programlarında, kütüklerinde veyahut işletim sisteminde şifreleme mevcut olup, bu şifrenin çözülememesi ve nihayetinde gizli olan verilerin incelenememesi durumunda fiziksel olarak bilgisayarın kendisine, harici belleklere veyahut sair araç ve gereçlere el konulabileceği belirtilmiştir. El koyma işlemi geçici nitelikte olup, şifrelemenin çözümlenmesi ve kopyalamanın yapılmasının ardından bu tedbire son verilir. Kanun koyucu el koyma işlemi bakımından süre limiti koymamış olup, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından gecikme olmaksızın şeklindeki ibare ile durumu açıklığa kavuşturmuştur. Tüm bu işlemlerin de makul sürede yapılması gereği tartışmasızdır. Maddenin üçüncü fıkrasında el koyma işlemi esnasında, sistemdeki verilerin tümünün yedeklemesinin yapılması gereği belirtilmiştir. Uygulamada gözlemlenen bariz hata, yedeklemenin el koyma işlemi sırasında değil, el koyma işlemi sonrasında yapılmasıdır. Adli inceleme için gerekli kopyaları alan adli bilişim uzmanının bu yedekleme işlemini nerede yapacağı yönünde bir teamül gelişmemiştir. Şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bu bilgisayarın parçaları dolayısıyla yedekleme esnasında her zaman laboratuvar ortamı müsait

13 olmayabilir. Fakat el koyma işleminden sonra çıkartılacak bir yedek sağlıklı olmayacak ve soruşturma evresi için akıllarda soru işareti bırakabilecektir. Bu yüzden el koyma esnasında derhal kriptografik hash değeri [2] hesaplanmalı ve manipülasyona izin verilmeyerek bu verilerin bütünlüğü korunmalıdır. Maddenin dördüncü fıkrasında, yedeklemesi yapılan sistemdeki verilerin bir kopyasının, şüpheli veya vekiline verileceği düzenlenmiş ise de vekil kelimesi ile kastedilen aslında müdafi dir. Kovuşturma evresinde olduğu gibi soruşturma evresinde de şüpheli veya sanığı savunan avukatın sıfatı müdafi dir. Beşinci fıkra, soruşturma esnasında sistemin tümünün yedeklenmesinin yerine, zaman kazanmak adına yalnızca esaslı noktaların kağıda dökülmesini düzenlemiştir. İstisnai bir durumu oluşturan bu yöntem yalnızca soruşturma ile ilgili olarak bilgisayar programlarında veyahut kütüklerinde bulunan çok önemli, nokta delillerin elde edilmesi halinde kullanılabilir. Bu esnada veri kayıplarının ve endişelerin önüne geçmek için verilerin hash değeri hesaplanarak yazdırılabilir. Kanaatimizce kağıt tasarrufunu sağlamak ve işlemi hızlandırmak için kağıt yerine CD veyahut sair bir taşınan bellek kullanılmalıdır sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 134. maddesinin gerekçesi şöyledir: Madde 134 Madde, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici el koyma konularını düzenlemektedir. Bireye ait kişisel bilgiler üzerindeki hak, temel insan haklarından olduğundan hakkın kısıtlanabilmesi için yasal düzenleme gerekeceği açıktır. Ancak bilgisayarlardaki kayıtların gerçeğin açığa çıkarılması yönünden, ceza davasında delil, iz, eser ve emare oluşturacağı ortadadır. Bu itibarla madde hem bu olanağı sağlamak ve hem de bireysel yararları saklı tutmak amacıyla bilgisayar program ve kütüklerinde arama yapılmasını aşağıdaki belirli koşullara tâbi kılmış bulunmaktadır; 1. İki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler hakkında yapılan soruşturmalarda bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve aygıta geçici olarak el koyma yapılabilir. 2. Bunun için, söz konusu işleme başvurulmasının zorunlu olması yani bunun bir ultima ratio çare oluşturması gereklidir. 3. Bu husustaki kararın mutlaka hâkim tarafından ve gizli olarak verilmesi gerekir. Bu karar, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi tarafından gizli olarak verilecektir. 4. Arama sonucu, suçla ilgili bilgi metin hâline getirilecektir. 5. Bilgiler şifreye bağlanmış ise ve bu nedenle giriş yapılamıyorsa, çözümün yapılabilmesi için araç ve gereçlere, aygıta geçici olarak el konulabilir. Çözümden hemen sonra bilgisayardaki bilgilere zarar vermeden aygıtın ilgilisine hemen geri verilmesi gerekir.

14 Dikkat edilmelidir ki, bu maddenin amacı 107. maddeden farklıdır maddede bilgisayar işlemekte iken içeri girilmekte ve ilgilinin bundan haberi olmamaktadır. Bu maddede ise, durağan hâldeki aygıtta araştırma, arama yapılmaktadır. Maddenin öngördüğü geçici el koyma işlemine itiraz edilebilecektir. 6.2 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği numaralı, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği nin 17. maddesi Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma başlığını taşımakta olup, şu şekildedir: Madde 17 Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır. İstemesi hâlinde, bu yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan verilerin mahiyeti hakkında tutanak tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu tutanağın bir sureti de ilgiliye verilir. Bu madde, 5271 sayılı CMK madde 134 ile paralellik taşımakla birlikte, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları da kapsamıştır. Böylece kanunda kullanılan şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütükleri ibaresi genişletilmiştir. Fakat yeterli olmayan, eksik kalan düzenlemenin hafıza kartları, el bilgisayarları, cep telefonları, taşınır bellekler, yazıcı ve fakslar, modemler ve sair elektronik veri barındırıcılarını da kapsaması gerekirdi. Uygulamada bilgisayar dan anlaşılan ve çoğunlukla tek başına el konulan bilgisayar kasası, yalnızca bilgisayarın bir birimi olup, tamamı değildir. Tek başına suç vasıtası sıfatını haiz olamayacak

15 bilgisayar kasası yerine, bilgisayara ait tüm birimlerin incelenmesi veyahut zaruri durumda el konulması gerekmektedir. 6.3 Suç Eşyası Yönetmeliği Yine numaralı, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği nin Teslim alınmayacak suç eşyası başlıklı 9. maddesi konuyla ilintili olup, şöyledir: Madde 9 Cumhuriyet başsavcılığı, adalet emanet dairesine tevdi edilen eşyadan, kıymetli maden veya taşlardan mamul, antika vesair vasıfları dolayısıyla fazla değerde bulunanların, memleket dahilinde tedavül etmeyen paralar ile emre veya hâmile yazılı kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve aynen muhafazası gerekmeyen mütedavil paralara ait tutanakların, emanet dairesinde mevcut kasada iyi bir şekilde muhafazası için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla bankada kasa kiralamak zorunluluğu doğarsa, durum Adalet Bakanlığına bildirilir ve alınacak talimat dairesinde hareket edilir. Her iki hâlde de emanet memurluğunca kasaya giren ve çıkan eşya için giriş ve çıkış tarihlerini ve çıkış sebeplerini gösterir bir defter tutulur. Bu defter kasa içerisinde durur, kasa en az iki kişi tarafından açılır, kapanır. Bu göreve emanet memurundan başka kimin katılacağı Cumhuriyet başsavcılığınca tayin edilir. Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyaları, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu depolama aygıtları gibi eşya, bozulmalarını engelleyecek, nem, ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak uygun ortamda muhafaza edilir. Diğer eşya, bu iş için tahsis olunan yerlerde türlerine ve yıllarına göre tasnif edilmiş şekilde muhafaza edilir. Emanet dairesinde, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar saklanması sırasında bozulacak veya değerlerini açık bir şekilde kaybedecek olan yahut muhafazaları zor olması itibarıyla, emanet dairesinde saklanması mümkün olmayan eşya hakkında; özel düzenleme bulunmayan hâllerde, soruşturma evresinde sulh hâkiminden ve kovuşturma evresinde yargılamayı yapan mahkemeden; soruşturma veya kovuşturma sonu beklenmeksizin satılmalarına veya 16 ncı maddede yazılı mercilerden birine yahut uygun görülen başka bir mercie teslim edilmelerine karar verilmesi istenir. Bu kabilden eşya, verilecek karar doğrultusunda ve kararda gösterilen mercilere teslim edilir veya satılır. Satış ve tevdi için yapılan masraflar cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilen sanıktan alınmak üzere kovuşturma giderlerinden karşılanır. Eşyanın satılması hâlinde, satış bedeli, bu Yönetmeliğin tedavül eden paralar hakkındaki 12 nci maddesi hükümleri doğrultusunda emanet memurluğunca saklanır. Yapısı gereği sabit diskler ve diğer elektronik materyaller ısıya, neme ve sarsıntıya karşı hassastırlar. Bu madde ile el konulan bilgisayar, bilgisayar kütükleri, bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyalarının ve depolama aygıtları gibi eşyaların bozulmalarını engellemek için uygun ortamlarda

16 muhafaza edileceği düzenlenmiştir. Emanet dairesi / deposunda saklanması mümkün olmayan eşyaların sulh hâkiminden, soruşturma sonu bekletilmeksizin satılmasına veyahut uygun görülen farklı bir mercie teslim edilmesine karar verilmesi talep edilir ve neticede verilen karar uygulanır. 6.4 Siber Suçlar Sözleşmesi Avrupa Konseyi (AK) Suç Sorunları Yürütme Komitesi'ne bağlı (European Committee on Crime Problems) Siber Uzayda Suçlar Uzmanlar Grubu'nun (Committee of Experts on Crime in Cyberspace) 1997 yılında çalışmalarını başlattığı iş bu Siber Suç Sözleşmesi, 8 Kasım 2001'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde onaylanmış ve 23 Kasım 2001'de Macaristan'da imzaya açılmıştı. Avrupa Konseyi ülkelerinin yanı sıra Kanada, Japonya, Güney Afrika ve Amerika nın da imzaladığı bu metin[3], sözleşmeye taraf olan ülkelerin siber suçlara verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Türkiye nin henüz taraf olmadığı Siber Suçlar Sözleşmesi nin Saklanan bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el koyulması şeklindeki 4. başlığı olan, şu şekilde düzenlenmiştir: Madde 19 Saklanan bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması 1. Taraflardan her biri, yetkili mercilerinin kendi ulusal sınırları içinde aşağıdakileri arama ya da bunlara benzer şekilde erişim sağlama konusunda yetkili olabilmeleri için gerekli olabilecek yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapacaktır: a. Bir bilgisayar sistemi ya da bu sistemin parçası ve bunlarda saklanan bilgisayar verileri, b. Bilgisayar verilerinin saklandığı cihazları. 2. Tarafların her biri, yetkili mercilerinin paragraf 1 (a) uyarınca belirli bir bilgisayar sisteminde ya da bu sistemin bir parçasında arama yapması ya da bunlara erişim sağlaması söz konusu olduğunda, ayrıca aranan verilerin kendi ulusal sınırları içindeki başka bir bilgisayar sisteminde ya da bu sistemin bir parçasında saklandığına dair gerekçeleri bulunduğunda, söz konusu mercilerin arama ya da erişim işlemlerini bu sistemi kapsayacak şekilde genişletebilmelerini sağlamak üzere gerekli olabilecek yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapacaktır. 3. Taraflardan her biri, yetkili mercilerinin kendi ulusal sınırları içinde paragraf 1 veya 2 uyarınca erişilen bilgisayar verilerine el koyma ya da bunları başka şekillerde koruma altına alınması konusunda yetkili olabilmeleri için gerekli olabilecek yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapacaktır. Bu işlemler arasında, aşağıdakilerin yapılabilmesine yönelik yetkilerin sağlanması bulunacaktır: a. Herhangi bir bilgisayar sistemine ya da bu sistemin bir parçasına veya bilgisayar verilerinin saklandığı cihazlara el konulması ya da bunların benzer şekilde koruma altına alınması;

17 b. Bu bilgisayar verilerinin kopyalanıp alıkonulması; c. Söz konusu saklı bilgisayar verilerinin doğruluğunun muhafaza edilmesi; d. Erişilen bilgisayar sistemindeki söz konusu verilerin erişilemez kullanılamaz hale getirilmesi ya da silinmesi. 4. Taraflardan her biri, yetkili mercilerinin ilgili bilgisayar sisteminin işleyişi hakkında ya da bu sistem içindeki bilgisayar verilerinin korunması için kullanılan önlemler hakkında bilgi sahibi olan herhangi bir kişiye, paragraf 1 ve 2'de belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgileri makul şekilde vermesi yönünde talimat vermesi için gerekli olabilecek yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapacaktır. 5. İşbu maddede sözü geçen yetki ve usuller Madde 14 ve 15'e tabi olacaktır. İş bu sözleşmeye taraf olan ülkelerin, bu normları kendi iç hukuklarına uyarlaması gerekmekte olup, sözleşmede bu husustan sıkça bahsedilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında yetkili mercilerin arama ya da erişim sağlama konusunda yetkili olabilmeleri için bilgisayar sistemi, bilgisayar parçası ve bunlarda saklanan bilgisayar verileri cümlesi ile yetinilmemiş olup, bilgisayar verilerinin saklandığı cihazları na yer verilmiş ve böylece CMK da bahsetmiş olduğumuz eksiklik giderilmiştir. Bilgisayar belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makine[4] olduğu üzere, tüm fiziksel parçaları kapsam dahilindedir. Sözleşmenin birinci maddesi daha genel bir tanım öngörmüş olup, makineye ait tüm fiziksel donanımı değil, bilgisayar verilerinin saklandığı cihazlardan bahsetmiştir. Daha doğru bir tanımla, uygulamada da kolaylık yaratılmış olup, tüm bilgisayarı külliyen aramak ve koşulları oluştuğunda el koymak yerine, yalnızca HDD veyahut DVD lere aynı işlem uygulanabilecektir. Maddenin ikinci fıkrası da bilgisayar sisteminin bağlı olduğu diğer sistemleri de kapsayarak, somut anlamı genişletmiştir. Maddenin üçüncü fıkrası, söz konusu bilgisayar verilerine el konulması, bu verilerin koruma altına alınması ve saklanmasını düzenlemiştir. Böylece taraf ülkelerin yasama yetkileri, maddede düzenlenen şekil ile düzenlenecektir. Maddenin dördüncü fıkrasında adli bilişim uzmanı devreye girmiştir. Madde metnine konu edilen uzman kişiye, birinci ve ikinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgileri makul şekilde vermesi için talimat verilmesi dolayısıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Ülkemizde bu husus kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmakta olup, yeterli sayıda adli bilişim uzmanı bulunmamaktadır. Maddenin son fıkrasında ise yetki ve usullerin aynı sözleşmenin 14. ve 15. maddelerine tabi olacağı belirtilmiştir.

18 6.5 Yargıtay Kararı Konuyla ilgili T.C. Yargıtay 11.Ceza Dairesi nin tarihli, E: 2005/6376, K: 2007/2551 no lu kararı şu şekildedir: Bilgisayar sistemine zarar vermek suçundan sanık M.Ü nün yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen gün ve 2003/741 Esas, 2004/1570 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü: Sanığın suç tarihinde kendi adına kayıtlı bilgisayar adresinden virüs göndererek katılan M.E.'in, yetkilisi olduğu E. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'ndeki bilgisayarların sistemine zarar verdiğinin iddia olunması, sanığın ise <kendisinin daha önce söz konusu şirkette satış ve pazarlama müdürü olarak çalıştığını, ancak bu şirketteki bilgisayarlara yoluyla virüs göndererek zarar vermediğini ve suçu kabul etmediğini> savunması, katılanın, <adı geçen şirketin sahibi ve genel müdürü olduğunu, olay tarihinden önce şirkette müdür ve tercüman olarak çalışan sanığın, kendisinin yol açtığı hesap açığını kapatmak için kendi numarasından virüs göndererek şirkete ait bilgisayarların sistemlerine zarar verdiğini ve şikayetçi olduğunu> belirtmesi, tanık Ş. K.'ın, <kızkardeşi olan sanığın daha önce söz konusu şirkette çalıştığını, daha sonra işinden ayrıldığını, şirkete ait bilgisayar sistemine zarar verdiğine dair bilgisinin olmadığını, sanık olan kızkardeşini isteyen katılanın evlenme isteği kabul edilmeyince annesini iteklediğini, bu olaylar nedeniyle karakola müracaat edildiğini,> diğer tanık S. U.'ın, arkadaşı olan sanığın, üç kardeşin ortak olduğu E. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde pazarlama müdürü olarak görev yaptığı sırada, kriz nedeniyle ortaklardan ikisi tarafından işten çıkarıldığını, diğer ortak katılanın işe tekrar dönmesini istemesine rağmen, onun kabul etmediğini, bu nedenle iftira etmiş olabileceklerini, bilgisayara zarar verdiğini görmediğini beyan etmesi, Ç. Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Bilirkişi Yrd. Doç. Dr. B. M.'ın, günlü raporunda, <dava dosyasının ekinde mevcut diskete, tarihinde şirket ana bilgisayarından bilirkişi bilgisayar teknisyeni İ. Ç. tarafından tespit edilerek kaydedilen ve içinde virüsünü barındıran 26 KB büyüklüğündeki SZSCS.HTM isimli dosyanın virüs içermesi nedeniyle disketin orijinalliğini bozmamak için kopyasını alıp söz konusu dosyanın kaynak kodu üzerinde yaptığını belirttiği incelemede, öncelikle bilirkişi İ.Ç.'ın tarihli raporunda dökümünü verdiği e postanın yazıcı çıktısının tarihli olup bilirkişi tespitinden önce yazdırılmış olduğunu, söz konusu eposta çıkışlı olmakla E... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'ne ait adresine tarihinde gönderildiğini, gönderenin <m c> olarak görüldüğünü, ancak <Kimden> alanına yazılan bu isim, adres defteri veri tabanından otomatik olarak alınarak buraya yazıldığını ve bu veri tabanını bilgisayarı kullananların el ile değiştirebilmelerinin mümkün olduğunu, kaynak kodu içinde yaptığı aramada, bilirkişi İ.Ç.'nin raporunda ve dava dosyasında

19 muhtelif yerlerde sanığa ait olduğu söylenen eposta adreslerinin hiçbirine rastlayamadığını, kişilere ücretsiz eposta adresi veren sitelerden biri olan Y. internet sitesinin people.y.com arama sayfasında, M.Ç. kelimelerini aratarak eposta adresinin olduğunu tespit ettiğini, bu eposta adresinin adı ve soyadı alanlarına M.Ç. girilerek Almanya Y. ücretsiz eposta adresi sağlayan servis sağlayıcısından alındığını, bu adresin kendisine ait olup olmadığının sanıktan, aynı adresle ilgili daha detaylı kimlik bilgisi için de, ancak y.de internet sitesi yöneticilerinden sorularak öğrenilebileceğini, ancak bu adresin izine virüslü SZSCS.HTM dosyasında rastlanılamadığını, bunun yerine sadece bir yerde <Kimden> alanında veri tabanından otomatik olarak alınarak yazılan <m c> bilgisine rastlanıldığını, söz konusu epostada bulunan virüsü ile ilgili antivirüs firmalarından olan M. şirketinin sitesinden elde ettiği bilgilere göre bu virüsün, kendisini web sayfası dosyalarına ekleme,.dll ve.exe uzantılı sistem dosyalarını silme, web sayfaları halinde hazırlanmış epostaların içinde kendisini otomatik olarak yayarak bulaştırma özelliklerine sahip bir virüs olduğu, Microsoft Outlook Express isimli eposta programı kullanılarak gönderilen e- postalar aracılığıyla gizlice kendisini yaymaya çalıştığı, ayrıca, bulaştığı bilgisayarın çalıştığı tarihteki günün ve ayın toplamı 13 ise aktifleşerek sistemde bulunan,.dll ve.exe uzantılı sistem dosyalarını silerek sisteme zarar verdiğini, buna göre, eposta ile gönderilen virüsün özelliğinden dolayı, hiçbir ekli dosyayı çalıştırmaya gerek kalmadan okunur okunmaz tarihinde bilgisayar sistemine bulaşmış olması gerektiğini, şirketinin ilk keşif istediği tarih olan tarihine kadar, Cumartesi, Pazartesi ve Pazar günleri virüsün çalışarak sistem dosyalarını sileceğini, sisteme ait olan dosyalar silindikçe de sistemin açılmasının zorlaşacağını ve bir süre sonra da hiç açılamaz hale geleceğini, virüs içeren bir eposta veya epostaların E. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'nin bilgisayarlarına virüs bulaştırması sonucu doğacak zararın, şirketin gönderdiği epostalar aracılığıyla başka adreslere virüs göndererek başka bilgisayarlara zarar vermesi ve kendi bilgisayarlarının sistem dosyalarını silerek çalışamaz duruma getirip iş ve zaman kaybına neden olması olduğunu, virüslü veya virüssüz bir epostayı gönderen bilgisayarı bulmanın mümkün olduğunu, epostayı gönderen bilgisayarın IP numarası, epostayı gönderen sunucu bilgisayarın IP numarası, gönderici ve alıcı adreslerinin, eposta almayı ve göndermeyi sağlayan epostanın sunucu bilgisayarlarının tuttuğu günlük kayıtlarında saklandığını, servis sağlayıcı firmaların bir süre sonra bu kayıtların olduğu dosyaları silebildiğini, bu bilgilerin servis sağlayıcı firmalardan resmi yollarla istenilerek öğrenilebileceğini, bu davada tarihinde saat 16.19'da E. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'nin eposta adresine virüslü eposta gönderilerek bilgisayar sistemlerine zarar verilmesinin söz konusu olduğunu, M. şirketinin günlük kayıtları mevcutsa gönderici eposta adresini, epostanın yazılıp yola çıkarıldığı ilk bilgisayarın IP numarasını ve IP numarasının sahibi servis sağlayıcı firmanın isminin bulanabileceğini, servis sağlayıcı firmadan da, günlük kayıtları mevcutsa verilen tarih ve saat için bu IP numarasının kullanıcısının öğrenilebileceğini, şayet epostanın yola çıkarıldığı sistemin IP numarası M. şirketinden öğrenilemezse ve epostayı gönderen adres olarak bulunursa Y. şirketinden, başka bir adres çıkarsa o eposta adresini sağlayan servis sağlayıcıdan, bu adresi kullanan kişinin sistemde kayıtlı kimlik bilgileriyle,

20 mevcutsa günlük kayıtlarından bu adres aracılığıyla eposta gönderip almak için sisteme erişildiğindeki tarih ve saatler ile erişilen IP numaralarının öğrenilebileceğini ve bu kullanıcı telefonla bağlanan bir ev kullanıcısı ise bağlanılan telefon numarasından kimliğinin kolaylıkla bulunabileceğini, sonuç olarak, sanığın E. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bilgisayarlarına virüs gönderdiğinin kesin olmadığını, ancak virüs bulaştıran epostanın gönderildiği kaynağın araştırılması gerektiğini, eposta nedeniyle bulaşan virüsün bilgisayar sistemi bozarak iş ve zaman kaybına neden olduğunu, virüslü epostayı gönderen bilgisayarın tespit edilmesinin, epostanın yola çıkarıldığı bilgisayarın IP numarasının bulunmasıyla mümkün olabileceğini açıklaması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından; öncelikle eposta yolu ile virüs göndererek sistemine zarar verilmiş bir bilgisayarda incelemenin, olayın hemen akabinde yapılması ya da inceleme yapılacak bilgisayarın veya bilgisayara ait veri içeren ünitelerin, olaydan sonra inceleme yapılana kadar hiç kullanılmaması gerektiği, incelenecek bilgisayarın diskine bazı bilgilerin yazılması, değişmesi veya silinebilmesini önlemek ve söz konusu diskin bütünlüğünü sağlamak için bilgisayarda virüslü dosya üzerinde inceleme yaparken ilk işlem olarak, söz konusu dosyanın birebir (sectorby- sector) yedeğinin alınması (yani incelemenin orijinal dosya üzerinde yapılmaması), daha sonra ikinci olarak alınan birebir yedeğin değiştirilip değiştirilmediğini tespite yarayacak zaman ve bütünlük kontrolü imkanı sağlayan değerin (hash) belirlenmesi, bir epostanın kimden geldiğinin tespiti için de, ilk olarak epostayı gönderen IP adresinin bulunması (örneğin; şikayetçiye gelen epostanın seçeneklerinden eposta üst bilgisinin belirlenmesi ve bu üst bilginin uzman kişiler tarafından incelenmesi veya şikayetçiye gelen e- postanın göndericisinin ya da alıcısının eposta sunucusunun sahibi şirkete belirtilen tarih ve saatte bahse konu epostanın hangi IP adresinden gönderildiğinin sorulması ile), daha sonra da bulunan IP adresinin belirtilen tarih ve saatte hangi abone tarafından kullanıldığının ve o abonenin açık adres ve kimlik bilgilerinin talep edilmesi, bulunan IP adresini kullanan abonenin sanıkla bağlantısının araştırılması gerektiği hususları da göz önüne alınarak, bilgisayardaki virüslü dosya veya dosyaların orijinallerinin korunup korunmadığı, birebir yedeklerinin alınıp alınmadığı hususlarının araştırılması, e- posta veya epostaları gönderenin IP adresinin bilirkişi raporları doğrultusunda tespiti, bulunacak adresin sanıkla ilgisinin belirlenmesi, olay tarihinde katılan dışındaki diğer şirket ortakları ile Y.Ç.'nin tanık sıfatı ile dinlenmeleri ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde beraatine hükmolunması, Sonuç: Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, gününde oybirliği ile karar verildi.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Siber Suçlar ve Türkiye nin Siber Güvenlik Politikaları 135 SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Cyber Crimes and Turkey s Cyber Security Policies Yrd. Doç. Dr. Hakan HEKİM * Doç. Dr.

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar. 1 Adli Bilişim Dergisi

Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar. 1 Adli Bilişim Dergisi 1 Adli Bilişim Dergisi Adli Bilişim Dergisi bir Adli Bilişim Derneği yayınıdır Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar 2

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Dr. Aziz TAŞDELEN * GĐRĐŞ Vergiler, kamu harcamalarının karşılanması amacıyla kişilerden zora dayalı, karşılıksız ve kesin olarak alınan parasal değerlerdir. Vergiler

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı

Bilişim Suçları, Adli Bilişim, İnceleme Araçları ve Örnek Olay Analizi (EnCase ile Uygulama)

Bilişim Suçları, Adli Bilişim, İnceleme Araçları ve Örnek Olay Analizi (EnCase ile Uygulama) Bilişim Suçları, Adli Bilişim, İnceleme Araçları ve Örnek Olay Analizi (EnCase ile Uygulama) A.Hakan EKİZER Komiser Bilişim Suçları Uzmanı ahmethakan@ekizer.net Paradigma Bilişim Suçları Yüksek Teknoloji

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi

Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi Türk Kütüphaneciliği 28, 1 (2014), 18-46 Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi Metin Turan * ve Özgür Külcü ** Öz Bilgi teknolojileri ve bilişim sistemlerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER Özgür ÖZKAN * İrfan ÖZEN ** GİRİŞ Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı

Detaylı

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI 15 ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI Dr. Fehmi Şener Gülseren Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi fgulseren@eul.edu.tr Abstract: Attacking someone s pride, honour and prestige by way of

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı