SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU"

Transkript

1 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Nisan 2011, Ankara SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU M. Sabri Şehsuvaroğlu HGK, Harita Genel Komutanlığı, Bilgi Sistem ve Destek Dairesi Başkanlığı Dikimevi Ankara, ÖZET Sayısal harita çalışmalarına 1990 lı yıllarda başlayan Harita Genel Komutanlığı, 2007 yılından itibaren tüm ölçeklerdeki üretimlerini tamamen sayısal ortamda gerçekleştirmektedir. Farklı üretim birimlerinin ürettiği sayısal veriler, klasik arşiv mantığından farklı arşivlenmeye gereksinim duyduğundan, 2005 yılında dosya tabanlı bir arşiv sistemi olan Sayısal Arşiv Sistemi kurulmuştur. Sayısal Arşiv Sisteminde veriler, kendileri hakkındaki açıklayıcı bilgileri içeren metaveriler ile birlikte tutulmaktadır. Yeni üretimlerle birlikte, geçmişte klasik yolla üretilen dokümanların (harita, hava fotoğrafı, belge vb) sayısallaştırılarak arşiv sistemine aktarılmasına halen devam edilmektedir. Harita Genel Komutanlığına gelen çeşitli veri talepleri gerekli idari işlemlerin ardından Sayısal Arşiv Sistemindeki verilerle karşılanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Sayısal Üretim, Sayısal Arşiv, Metaveri, ISO 19115, Sayısal Kimliklendirme ABSTRACT PRESENTATION AND ARCHIVEING OF DIGITAL GEOGRAPHIC DATA General Command of Mapping (GCM) has started digital map production efforts in 1990 s and changed all map production workflow to digital form in This situation caused a lot of digital data and because of digital data needs different way of archiving, a file based digital archive system (DAS) has founded in The digital archive system keeps data with the information about data (metadata) together. Nowadays GCM stores new digital geospatial products in DAS and still continues to digitize and transfer to DAS former products which produced classically. The various data demands which come through the GCM are being served by using data in the digital archive system, after administrative approval. Keywords: Digital Production, Digital Archive, Metadata, ISO 19115, Digital Identification 1. GİRİŞ Kalkınma ve savunma amaçlı olarak çeşitli harita ve coğrafi ürün üreten Harita Genel Komutanlığı (HGK), teknolojik gelişmelere paralel olarak iş süreçlerini değiştirmiş ve tüm üretim çalışmalarını sayısal ortamda gerçekleştirmeye başlamıştır. Standart harita üretim faaliyetlerini sayısal ortama aktaran HGK, raster harita, YÜKPAF (Sayısal Yükseklik Paftası) ve DTED (Sayısal Arazi Yükseklik Verisi) gibi çeşitli sayısal coğrafi ürünleri üretmeye ve klasik olarak arşivlenmiş eski basım haritalar ile eski tarihli hava fotoğraflarını da sayısal ortama aktarmaya devam etmektedir. Makale, yalnızca yazarın bireysel görüşlerini ifade etmekte olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüş, konum, strateji ya da fikirlerini yansıtmamaktadır. 1.1 HGK da Sayısal Harita Üretimi HGK da değişik ölçeklerde standart topoğrafik ve tematik harita üretimi yapılmaktadır. Harita üretim faaliyetlerinde temel ölçek 1: dir. 1: ölçekli topoğrafik haritalar; jeodezik, fotogrametrik, topoğrafik ve kartoğrafik işlemler olmak üzere birbirini izleyen dört temel aşamada üretilmektedir. İlk olarak jeodezik yöntemlerle fotogrametrik kıymetlendirme aşamasında gerekli olan yer kontrol noktaları belirlenmekte, ardından hava fotoğrafı çekim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Hava fotoğrafı çekimi 2008 yılında tedarik edilen sayısal hava kamerası ile yapılmaya başlanmıştır. Detaylar, sayısal olarak çekilmiş hava fotoğrafları üzerinden fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu ortamda vektör yapıda toplanmakta; toplanan detaylar arazide sayısal ortamda bütünlenmektedir. Daha sonra bu veriler yine sayısal ortamda gerçekleştirilen kartoğrafik işlemlerin ardından baskıya esas 1: ölçekli kartoğrafik vektör harita elde edilmektedir. 1: ölçekli sayısal haritalar temel alınarak yarı otomatik genelleştirme yöntemi ile 1:50.000, 1: , 1: (Kara, Hava ve Helikopter olmak üzere üç ayrı seri) ve 1: ölçekli diğer topoğrafik haritaların sayısal üretimi yapılmaktadır. Ayrıca topoğrafik haritalar ve bazı yardımcı kaynakların kullanımı ile muhtelif ölçekte sayısal tematik harita üretimi de yapılmaktadır. HGK da ilk sayısal üretimler, Türkiye ye ait tüm ölçeklerdeki haritaların taranıp koordinatlandırılması ile üretilen raster haritalar olmuştur. Günümüzde ise vektör yapıda üretilen haritalardan baskıya esas teşkil edecek pdf formatlı sayısal

2 Sayısal Coğrafi Verilerin Arşivlenmesi ve Sunumu baskı dosyaları oluşturulmaktadır. Böylece, baskı dosyası baskıya sevk edilerek kâğıt harita elde edilmekte ve tiff formatına dönüştürülüp koordinatlandırılarak raster haritalar elde edilmektedir yılı sonu itibari ile vektör yapıda sayısal üretimi yapılan pafta sayıları Tablo 1 de, ve ölçekli paftalara ait indeksler de Şekil 1 ve 2 de sunulmuştur. Tablo 1: Sayısal üretimi yapılan pafta sayısı Ölçek Toplam Pafta Sayısı Sayısal Olarak Üretilmiş Pafta Sayısı 1: (Kartoğrafik), 2818 (Fotogrametrik) 1: : : (Kara Hava serisi), 30 (Helikopter serisi) 1: BUR GAZ N K 35 5 POTI KUT ASI GORA KAZ N K37 6 N K38 4 N K38 EDIRN E K IRKLA RELI KASTAM ONU SINOP ISTANBUL EREGLI N K36 9 Z ON GU LD AK SAMSUN PERSEM BE AKCAABAT ART VIN ARD AH AN T IF LIS N K35 9 N K N K 37 9 N K37 10 N K37 12 N K38 7 N K 35 7b N K35 8b N K36 11 N K36 12 N K N K38 C AN AKKALE BA NDIRM A BUR SA ADAPAZ AR I B OLU C AN KIRI C ORUM T OKAT GIRESUN T RABZON T OR TUM K ARS ERIVA N K 35 10b N K35 11b N K N K N K N K36 15 N K36 16 N K N K N K N K37 16 N K38 1 N K AYVALIK BA LIKESIR KUT AHYA ESKIS EHIR ANKARA KIRSEHIR YOZGAT SIVAS D IVRIGI ERZ IN CAN ERZURUM AGRI N J 37 3 N J 37 4 N J 38 1 N J 35 2 N J 35 3 N J 35 4 N J 36 1 N J 36 2 N J 36 3 N J 36 4 N J 37 1 N J 37 2 D OGU BA YAZ IT N J 38 2 U RLA IZMIR U SA K AFYON ILGIN AK SARAY KAY SERI ELBISTAN M ALATYA ELAZIG MUS VAN BA SKALE N J 35 6 N J 35 7 N J 35 8 N J 36 5 N J 36 6 N J 36 7 N J 36 8 N J 37 5 N J 37 6 N J 37 7 N J 37 8 N J 38 5 N J 38 6 SAMOS AYDIN D EN IZ LI ISP AR TA KONY A KARAMAN A DANA GAZIANTEP SA NLIU RFA D IYA RBA KIR MARDIN C IZ RE N J N J N J N J 36 9 N J N J N J N J 37 9 N J N J N J N J 38 9 H AK KAR I N J K ALIMNOS MA RMARIS F ETH IY ANT AKYA SUR UC C EYLAN PINAR H ASE C M USUL ERBIL M E ANTALYA ALAN YA SILIFKE M ERS IN N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N N J Şekil 1: Sayısal üretimi yapılmış 1: ölçekli pafta indeksi DIV 4 BURGAZ NK35 5 POTI KUTASI GORAKAZB NK37 6 NK38 5 NK38 4 EDIRNE KIRKLARELI KASTAMONU SINOP O ISTANBUL EREGLI ZONGULDAK SAMSUN PERSEMBE AKCAABAT ARTVIN ARDAHAN TIFLIS NK35 9 NK36 10 NK37 10 NK37 12 NK35 7b NK35 8b NK36 11 NK36 12 NK36 9 NK37 9 NK37 11 NK38 7 NK38 8 CANAKKALE BANDIRMA BURSA ADAPAZARI BOLU CANKIRI CORUM TOKAT GIRESUN TRABZON TORTUM KARS ERIVAN NK35 10b NK35 11b NK35 12 NK36 13 NK36 14 NK36 15 NK36 16 NK37 13 NK37 14 NK37 15 NK37 16 NK38 10 NK38 11 AYVALIK BALIKESIR KUTAHYA ESKISEHIR ANKARA KIRSEHIR YOZGAT SIVAS DIVRIGI ERZINCAN ERZURUM AGRI NJ 35 2 NJ 35 3 NJ35 4 NJ36 1 NJ36 2 NJ36 3 NJ 36 4 NJ 37 1 NJ 37 2 NJ 37 3 NJ37 4 NJ 38 1 DOGUBAYAZIT NJ 38 2 URLA IZMIR USAK AFYON ILGIN AKSARAY KAYSERI ELBISTAN MALATYA ELAZIG MUS VAN BASKALE NJ 35 6 NJ 35 7 NJ 35 8 NJ36 5 NJ36 6 NJ36 7 NJ36 8 NJ 37 5 NJ 37 6 NJ 37 7 NJ37 8 NJ38 5 NJ 38 6 SAMOS AYDIN DENIZLI ISPARTA KONYA KARAMAN ADANA GAZIANTEP SANLIURFA DIYARBAKIR MARDIN CIZRE HAKKARI NJ NJ35 11 NJ35 12 NJ36 9 NJ NJ NJ NJ 37 9 NJ37 10 NJ NJ38 9 NJ38 10 NJ KALIMNOS MARMARIS FETHIYE ANTALYA ALANYA SILIFKE MERSIN ANTAKYA SURUC CEYLANPINAR HASEC MUSUL ERBIL NJ35 14 NJ35 15 NJ35 16 NJ NJ NJ NJ NJ37 13 NJ NJ NJ NJ NJ M A NJ KARPATHOS GUZELYURT LEFKOSA LATTAQUIE HAMA ER RASSAFE DEIR EZZOR SOUAR QUAYYARAH KERKUK Şekil 2: Sayısal üretimi yapılmış 1: ölçekli pafta indeksi 1.2 HGK da Gerçekleştir ilen Diğer Sayısal Üretimler Standart sayısal harita üretim faaliyetleri yanı sıra, HGK da gerçekleştirilen diğer sayısal üretim çalışmaları şunlardır: a) Yükseklik Paftası (YÜKPAF) Üretimi: Harita üzerinde yer alan münhani, kot noktası, deniz, baraj, göl ve geniş yataklı nehir kıyılarının deniz seviyesinden olan yükseklikleri ile birlikte toplanarak üretilmektedir. Tüm Türkiye için 1: ölçekli haritalardaki ilgili detaylardan YÜKPAF 25 ve 1: ölçekli haritalardaki ilgili detaylardan YÜKPAF 250 olmak üzere iki farklı seviyede üretilmiştir. AS SUL

3 Şehsuvaroğlu b) Sayısal Arazi Yükseklik Verisi (DTED) Üretimi: YÜKPAF verisinden yararlanılarak, matris yapıda, sabit aralıklı noktalardaki arazi yükseklik değerlerini içeren DTED verisi üretilmektedir. Tüm Türkiye için DTED 1 ve DTED 2 olmak üzere iki seviyede üretilmiştir. YÜKPAF 25 den üretilen DTED 2, 3 saniye (~90 m.) aralıklı yükseklik değeri taşırken; YÜKPAF 250 den üretilen DTED 1 ise 1 saniye (~30 m.) aralıklı yükseklik değeri içermektedir. c) Ortofoto Üretimi: Harita gibi belli ve sabit bir ölçeği olan hava fotoğrafı veya uydu görüntüsünden oluşmaktadır. En güncel tarihli hava fotoğraflarından 0.45 m. 1.0 m. çözünürlüğünde, siyah beyaz veya renkli, 1: ölçekli pafta alanı boyutunda üretilmektedir. Tüm Türkiye nin yaklaşık %40 ı üretilmiştir. d) Kartoğrafik Arşivdeki Haritaların Taranması: Arşivde yer alan eski basım yaklaşık adet kâğıt harita taranmaktadır. e) Hava Fotoğrafı Film Rulolarının Taranması: Fotogrametrik film arşivindeki eski tarihli siyah beyaz hava fotoğrafı film ruloları taranmaktadır. f) Coğrafi Ad Dizini (Gazetteer) Üretimi: Tüm Türkiye ye ait, 1: ölçekli topoğrafik haritalarda yer alan yerleşim yeri ve bazı topoğrafik detayların (ada, yayla, ova, dere, tepe, vb.) isim ve konum bilgileri toplanarak üretilmiştir. g) Yerleşim Yerleri Veri Tabanının Üretimi: Tüm Türkiye ye ait; il, ilçe, bucak ve köylerin isim, koordinat ve bağlısı bilgileri ile üretilmiştir. İç İşleri Bakanlığından gelen bilgiler çerçevesinde sürekli güncellenmektedir. 2. SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ (SAS) Sayısal arşiv, verilerin elektronik medya birimlerinde (manyetik teyp, CD/DVD, disk vb.) saklanmasıdır. SAS, çeşitli formattaki sayısal dokümanları açıklayıcı bilgileri ile birlikte elektronik ortamda saklayan dosya tabanlı arşiv sistemidir. Dolayısıyla aynı tipte verilerin belirli bir standartta kesintisiz (sürekli) şekilde tutulduğu bir veritabanı değildir. Başka bir ifade ile SAS vektör veya raster veritabanı gibi coğrafi veri tabanı değildir. Sadece dosya tabanlı, akıllı doküman depolama ve yönetim sistemidir. Ancak arşivlenen dosyaların istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi için metaveri denilen, veriler hakkındaki açıklayıcı bilgiler ile birlikte arşivlenmektedir. Metaveriler, tablolar halinde bir veritabanı içerisinde tutulmaktadır. Yani SAS da veriler, diskler üzerinde dosyalar halinde tutulurken; veri dosyalarına ait metaveriler (içerisinde ilgili olduğu veri dosyasının diskteki adresi bilgisini de içerecek şekilde) ise ayrı bir veritabanında tutulmaktadır. SAS; fiziki ve elektronik ortam güvenliği sağlanmış, genişleyebilir ve kolay kullanılabilen bir sistemdir lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlanan sayısal teknikler, HGK da çok sayı ve çeşitte sayısal coğrafi verinin üretilmesine yol açmıştır. Bu durum, verilerin sayısal ortamda güvenilir ve kolay ulaşılabilir şekilde arşivlenmesini zorunlu kılmıştır. Böylece, 2005 yılında başlatılan bir çalışma ile sayısal verilerin arşivlenmesi amacıyla SAS kurulmuştur. SAS ile tüm üretim birimlerinin ürettikleri sayısal ürünleri tek merkezde toplamak suretiyle; Üretim iş akışını ve birimler arası veri alışverişini bu merkez üzerinden gerçekleştirmek, Veri üzerindeki değişiklikleri ve veri akışını rapor ve kayıtlamalar ile merkezi olarak izlemek, Verilerin tekrarlı depolanmasını önlemek, Üretim birimlerinde kullanılan CD/DVD ve disk ortamındaki diğer arşivleri kaldırmak, Verileri güvenlik önlemleri alınmış bir ortamda depolamak, Verilere ait yedekleme işleminin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak, Kullanıcıların verilere erişimini yetkilendirmek, İstenilen verilere farklı sorgulama yetenekleri ile kolayca ulaşımı sağlamak, Dış kullanıcı veri taleplerinin tek merkezden karşılanmasıyla veri tutarlılığını sağlamak amaçlanmıştır. SAS ın kullanımının getirdiği en önemli avantajlar; Bilgi tutarsızlığını önlemek, Bilgi değişimi ve paylaşımını kolaylaştırmak, Verilerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak, İşgücü, zaman ve kaynak bakımından maliyeti düşürmektir.

4 Sayısal Coğrafi Verilerin Arşivlenmesi ve Sunumu 2.1 SAS ın Bileşenleri SAS donanım, yazılım, veri ve personel bileşenlerinden oluşmaktadır. Donanım bileşeni, temel olarak bir veri depolama birimi (Storage Area Network yapısında SATA ve Fiber sabit disklerden oluşan RAID 6 seviyesinde disk alanı) ve üç adet sunucudan (dosya sunucusu, uygulama yazılımı sunucusu, VTYS sunucusu) meydana gelmektedir. Yazılım bileşeni, ihtiyaçlara göre özel olarak geliştirilmiş web tabanlı uygulama yazılımı ve veritabanı yönetim yazılımından (Oracle) ibarettir. Veri bileşeni veri dosyası (harita, fotoğraf, rapor vb.) ile bu dosyaya ilişkin metaveriden oluşan dokümanlardan, Kullanıcı bileşeni ise sistem yöneticisi, veriyi üreten ve arşive aktaran personel, bakım personeli ve son kullanıcıdan oluşmaktadır. SAS ın bileşenleri Şekil 3 de sunulmuştur. VERİ BİLEŞENİ DONANIM BİLEŞENİ YAZILIM BİLEŞENİ DEPOLAMA BİRİMİ (DİSK ALANI) Veri Dosyası (Harita, fotoğraf vb.) Metaveri SAN / RAID 6 SATA ve Fiber diskler Uygulama Yazılımı SAS Dosya Sunucusu VTYS Sunucusu Yazılım Sunucusu PERSONEL BİLEŞENİ VTYS Yazılımı Sistem Yöneticisi Veri Girişi Yapan Personel Bakım Personeli Son Kullanıcı Şekil 3: SAS ın bileşenleri SAS ın veri bileşeni doküman dır. Doküman bilgi içeren fiziksel veri dosyası (harita, fotoğraf, rapor vb.) ve bu dosyaya ait metaveriden oluşmaktadır. Ayrıca her doküman, kendisine ait erişim haklarını ve yetkilendirme esaslarını üzerinde taşımaktadır. Yani SAS daki bir doküman; fiziksel dosya, metaveri ve yetkilendirme öğelerinden oluşan bir nesnedir. SAS içerisinde yapılan tüm işlemlerde (ekleme, güncelleme, silme) birim nesne dokümandır. SAS içerisine sadece fiziksel veri dosyası veya sadece dosyaya ait metaveri tek başına aktarılamamakta; sistemde bir veri dosyası silindiği anda, aynı zamanda veriye ait metaverisi de otomatik silinmektedir. Bazı ürün tipleri için birden fazla veri dosyası tek doküman olarak tanımlanabilmektedir. Buna çoklu doküman denilmektedir. Bir veri dosyasının kullanımında başka yardımcı veri dosyalarına ihtiyaç var ise, yardımcı dosyalar ana dosyaya iliştirilerek sisteme aktarılmaktadır. Yani çoklu dokümanda ana dosyaya ait tek metaveri bilgisi bulunurken; farklı uzantılı birden fazla veri dosyası ana dosya ile bağlantılı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir doküman çoklu doküman tipinde tanımlanmışsa, ilgili tüm dosyalar sisteme birlikte aktarılır; sistemden veri indirilirken de tüm dosyalar birlikte indirilmektedir. Kullanıcılar, sistem üzerinde sadece ana dosyayı görmektedirler. Örneğin raster verilerde, tiff dosyası sadece görüntüyü içerirken; tfw uzantılı dosya ise görüntüye ait koordinat bilgisini tutmaktadır. Bu iki aynı isimli ama farklı uzantılı dosyalar, SAS a birlikte aktarılmakta ve sorgulama sonucunda da SAS dan aynı anda indirilmektedir. Kullanıcılar, sistemde sadece ana dosya olan tiff uzantılı dosyayı görmekte; ancak, çoklu dosya olduğunu da bilmektedirler. Bazı ürün tipleri ise yapısı gereği çok daha fazla sayıda dosyadan oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda dokümana ait veri dosyası sadece bir zip veya rar dosyası olarak saklanmaktadır. Örneğin Arc/Info coverage formatındaki vektör haritalar yapısı gereği bir dizin içerisinde çok sayıda dosyadan oluştuğundan, veri arşivlenirken dizin içerisindeki tüm dosyalar sıkıştırılıp birleştirilerek arşive alınmaktadır. Bir başka örnek için uçuş dönemi verilebilir. Uçuş dönemine ait uçuş planları, kamera kalibrasyon değerleri, yöneltme parametreleri, dengeleme sonuçları gibi verileri içeren dosyalar birleştirilerek tek bir dosya halinde tutulmaktadır.

5 Şehsuvaroğlu SAS içerisinde dokümanlar; gerek içerdiği veri tipi gerekse SAS ı etkin yönetebilmek için veri depoları adı verilen sayısal ortamlarda saklanmaktadırlar. Bu şekilde SAS da veri gruplarından oluşan çeşitli veri depoları bulunmaktadır. Örneğin raster haritalar bir veri deposunda tutulurken; vektör haritalar, ortofotolar, önemli belge ve raporlar ise ayrı ayrı veri depolarında tutulmaktadır. Veri depoları; verilerin yapısı, formatı, metaverisi ve kullanım sıklığı dikkate alınarak belirlenmektedir. SAS da veri depolarının hangi fiziksel disk katmanında saklanacağı ayarlanabilmektedir. Böylece çok sık kullanılan veriler hem hızlı hem de daha güvenilir olan fiber diskler üzerinde, seyrek kullanılan veriler ise normal SATA diskler üzerinde tutulmakta ve istendiğinde de diskler kapatılarak kullanılmamaktadır. SAS da tutulacak dokümanlar üzerindeki tüm işlemler, uygulama yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama yazılımı, web tabanlı olup kullanıcıların ağ üzerinden yetkileri içerisinde tanımlı işlemleri yapmalarına izin vermektedir. Yazılım, sistem yönetici paneli ve kullanıcı yönetim panelinden oluşmaktadır. Sistem Yönetici Panelinde tanımlanmış işlemler şunlardır: Veri Depoları Yönetimi: Veri tipine göre veri depolarının oluşturulacağı fiziksel disk alanlarının tanımlanması ve yönetilmesi. Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcı hesapları ve şifreleri ile yetkilerinin tanımlanması ve yönetimi. Rapor Yönetimi: Sistemde kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait izleme kayıtlarının yönetimi. Metaveri Yönetimi: Veri depoları için metaverilerin tanımlanması ve yönetimi. Kullanıcı tarafında ise yazılımın aşağıdaki modülleri bulunmaktadır: Veri Sorgulama, Veri Girişi, Veri İndirme, Veri Silme, Veri Güncelleme. 2.2 SAS da Arşivlenen Veriler Sayısal üretim ile ilgili ara ürün, dosya ve sonuç ürünler; klasik olarak üretilmiş ancak sayısallaştırılarak geleceğe taşınması gereken harita, belge, hava fotoğrafı vb. dokümanlar ile üretim dışı önemli belge, rapor ve dokümanların SAS da saklanması planlanmıştır. Planlanan dokümanlardan öncelikli olanlar SAS a aktarılmış; diğerlerinin aktarılması faaliyeti devam etmektedir. SAS a sayısal coğrafi veri aktarılırken, verinin belirli bir standartla (kurumsal, ulusal veya uluslar arası) uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. Örneğin, NATO üretim standardına göre DTED verileri, 1 o x1 o lik coğrafi alanlarda, coğrafi koordinat sisteminde ve WGS 84 datumunda olmalıdır. Bu nedenle, daha önce ED 50 datumunda ve pafta boyutunda üretilmiş DTED verileri, ilgili standarda dönüştürülerek arşivlenmiştir. Raster haritaların arşivlenmesi de bir başka örnek olarak verilebilir. Raster haritalar, başlangıçta 254 dpi ve 8 bit renk değinliğinde saklanırken; çoğunlukla standart olarak kabul gören 300 dpi çözünürlükte ve 24 bit (RGB) renk derinliğinde saklanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle tüm taramalar bu standarda göre tekrar gerçekleştirilmiş ve elde edilen görüntüler SAS a aktarılmıştır. Bilinear enterpolasyon yönteminin raster harita üretiminde en yakın komşuluk enterpolasyonuna göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edildiğinden, daha önce en yakın komşuluk enterpolasyonu ile üretilmiş raster haritalar tekrar bilinear enterpolasyon yöntemine göre üretilmiş ve arşivlenmiştir. SAS da tutulan dokümanlar Şekil 4 de, bu dokümanlara ait teknik bilgiler ise Tablo 2 de sunulmuştur. 2.3 Metaveri SAS a aktarılan veriler, metaveri olarak ifade edilen açıklayıcı bilgilerle birlikte depolanmaktadır. Metaveri, tutarlı veri toplamayı, sorgulamayı ve yayınlamayı kolaylaştırmak için birbirinden ayrı veriyi tanımlayan ortak terminoloji seti olarak da tanımlanmaktadır. Metaveri; verinin içeriğini, kalitesini, üretim şeklini, formatı ve yapısını, üretim zamanını, erişim ve kullanma kısıtlarını, geçerliliğini, konumsal referans sistemi ve dağıtım mekanizması ile ilgili bilgilerini açıklamaktadır. Metaveri, coğrafi bilgilerle birlikte sunulabileceği gibi üründen bağımsız olarak da sunulabilmektedir. Bir paftanın adı, basım ve bütünleme tarihi gibi bilgiler basılı bir haritanın üzerinde olan ve onunla birlikte kullanıcıya sunulan metaverilerdir. Bu bilgiler kullanıcının elindeki ürün hakkında tam bilgiye sahip olması, onu etkin şekilde kullanması, kullandığı ürünün güncellik ve doğruluğu hakkında bilgi sahibi olması açısından oldukça önemlidir.

6 Sayısal Coğrafi Verilerin Arşivlenmesi ve Sunumu Metaveriler belirlenirken, üretime yönelik önemli hususlar ile kullanıcının ihtiyaç duyacağı ve dokümana kolay ulaşılmasını sağlayacak bilgilerin seçilmesi gerekmektedir. Coğrafi dokümanlarla ilgili metaveri; en az ne (verinin adı), nerede (verinin kapsadığı alan), ne zaman (verinin üretim tarihi) ve kim (veriyi üreten kurum) sorularına cevap vermelidir. Fotogrametrik Vektör Harita Topoğrafik Vektör Harita Kartoğrafik Vektör Harita Ara ürün ve üretimle ilgili dokümanlar SAS 1: Ölçekli Vektör Harita 1: Ölçekli Vektör Harita 1: Ölçekli Vektör Harita (Kara, Hava ve Helikopter Serisi) 1: Ölçekli Vektör Harita Harita Arşivinde Bulunan Tüm Ölçeklerde Eski Basım Haritaların Taranmış Görüntüleri Raster Harita 1: Ölçekli Raster Harita Veri Dosyaları Metaveri Muhtelif Ölçekte Tematik Vektör Harita (Dünya, Türkiye, Yakın Çevre) Hava Fotoğrafı Film Rulolarının Taranmış Görüntüleri (S/B) Sayısal Hava Kamera Görüntüsü (İşlenmemiş ve 4 bantlı) 1: Ölçekli Raster Harita Ortofoto (S/B veya Renkli) 1: Ölçekli Raster Harita (Kara, Hava ve Helikopter Serisi) Yerleşim Yerleri Veri Tabanı 1: Ölçekli Raster Harita Muhtelif Ölçekte Tematik Raster Haritalar Üretim Dışı Belge ve Raporlar Şekil 4: SAS da depolanan veriler Coğrafi Ad Dizini (Gazetteer) DTED (1 nci ve 2 nci Düzey) YÜKPAF (1: ve 1: ölçekli) SAS da metaveriler, veriyi üreten birim tarafından belirlenmiştir ve her bir veri tipi (ürün deposu) için farklı tanımlayıcı bilgileri içermektedir. SAS da yer alan metaverilerin ISO e (Metaveri Standardı) uyumlu hale getirme çalışmaları halen devam etmektedir. ISO ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra, sayısal veri talepleri karşılanırken veriler ile birlikte metaverilerin de kullanıcılara sunulması planlanmaktadır. Metaveri adları bir veritabanı içerisinde tablolar halinde tutulur. Metaveri değerleri ise yine aynı şekilde veritabanında tutulmaktadır. Metaveri değerinin sunumu ve gösterimi ise kullanılan yazılımın ara yüzleri ile yapılmaktadır. 3. SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN SUNUMU HGK ya üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilerden çeşitli sayısal harita ve coğrafi ürün talepleri gelmektedir. Gelen veri talepleri, 05 Temmuz 1994 tarih ve 94/5856 karar sayılı Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde karşılanmaktadır. Bu yönergede verilerin taşıdıkları gizlilik derecelerine göre (Hizmete Özel veya Tasnif Dışı) hangi esaslar çerçevesinde sunulacağı belirtilmektedir.

7 Şehsuvaroğlu Veriler Raster Harita (Tüm ölçekler) Taranmış Eski Baskı Arşiv Nüshası Harita Fotg. Harita Topoğ. Harita Kartoğ. Harita 1: Ölçekli Vektör Harita 1: Ölçekli Vektör Harita 1: Ölçekli Vektör Harita 1: Ölçekli Vektör Harita Muhtelif Ölçekte Tematik Vektör Haritalar Tablo 2: SAS da depolanan verilerin teknik özellikleri Saklama Formatı tiff / geotiff (lzw) Dosya Büyüklüğü (MB) Koordinat Bilgisi tiff Koordinatsız dgn 2 6 UTM / WGS 84 dgn 2 10 UTM / WGS 84 Arc/Info Coverage Açıklama tfw koordinat bilgi dosyası da UTM / ED 50 tutulmaktadır. Coğrafi koordinatlı olan UTM / WGS 84 haritaların pafta kenar bilgileri Coğrafi / ED 50 bulunmamaktadır. 24 bit RGB renk Coğrafi / WGS 84 modelinde ve 300 dpi çözünürlüğündedir. 24 bit RGB renk modelinde ve 300 dpi çözünürlüğündedir. UTM / ED 50 UTM / WGS 84 geodatabase UTM / WGS 84 geodatabase UTM / WGS 84 Arc/Info Coverage Arc/Info Coverage Arc/Info Coverage veya geodatabase UTM / WGS Lambert / WGS Çeşitli YÜKPAF dgn ve e UTM / ED 50 DTED İşlenmemiş Sayısal Hava Kamera Görüntüsü Ortofoto (Siyah beyaz veya renkli) Taranmış Hava Fotoğrafı Film Rulosu dted (1 x1 ) Vexcel UltraCam Mrsid (1:20) Mrsid (1:20) 3 25 Coğrafi / WGS TB (yıllık ort.) ~2 GB Coğrafi / WGS 84 UTM / ED 50 UTM / WGS 84 2 GB Koordinatsız Coğrafi Ad Dizini geodatabase 55 MB Coğrafi / WGS 84 Yerleşim Yerleri Veri Tabanı Tüm Üretimler İçin Ara Ürünler Önemli Belge, Rapor ve Dokümanlar geodatabase 110 MB Coğrafi / WGS 84 Çeşitli Çeşitli Çeşitli 2002 yılından önce üretilenler ED 50, diğerleri ise WGS 84 datumundadır. YÜKPAF 25 ve YÜKPAF 250 olmak üzere iki çeşit ürün arşivlenmektedir. DTED 1 ve DTED 2 olmak üzere iki çeşit ürün arşivlenmektedir. Görüntüler 4 bantlıdır. (RGB+yakın infrared) 2004 yılından önce üretilenler ED 50, diğerleri ise WGS 84 datumundadır m. 1.0 m. çözünürlüğündedir. Fotoğraflar siyah beyaz olup, 20 mikron çözünürlükte taranmaktadır. Çeşitli Çeşitli Koordinatsız Word, Excel, Acrobat vb Sayısal coğrafi ürün talepleri, HGK tarafından her yıl güncellenen ve MSB tarafından onaylanan Harita Satış Listesinde ki fiyatlara göre ücreti mukabilinde karşılanmaktadır. adresinde yayınlanan liste, aynı zamanda sunumu yapılan verilerin teknik bilgilerini de içermektedir.

8 Sayısal Coğrafi Verilerin Arşivlenmesi ve Sunumu 3.1 Veri Talebi Yapılır ken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Veri talebi yapan ilgili kurum/kişinin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir: Talep edilecek sayısal coğrafi ürün, web sitesinde güncellenerek yayımlanan Harita Satış Listesinde yer almalıdır. Verinin talep edilme amacı, kullanılacağı proje/çalışmanın adı ile birlikte belirtilmelidir. İstenilen coğrafi alan mümkünse pafta adı ile pafta adı bilinmiyorsa bir koordinat dizisi ile belirtilmelidir. İstenilen verinin hangi koordinat/projeksiyon sisteminde ve datumda olacağı belirtilmelidir. İstenilen verinin hangi veri formatında talep edildiği belirtilmelidir. 3.2 Veri Taleplerinin Karşılanması Sayısal veri talepleri, SAS da arşivlenen veriler ile karşılanmaktadır. Talep edilen veri, SAS daki verinin format/datum/projeksiyon/koordinat sisteminde (standartında) ise doğrudan; farklı ise gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Farklı format/datum/projeksiyon/koordinat sistemine dönüşüm esnasında, dönüşülen yapının gereği olarak zaman zaman veri kayıpları ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca, Harita Satış Listesinde belirtilen ekstra dönüşüm ücreti de talep edilmektedir. Bu nedenle, verilerin Harita Satış Listesinde belirtilen format/datum/projeksiyon/ koordinat sisteminde talep edilmesi ve ihtiyaç duyulan gerekli dönüşümlerin talep sahibi tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Hazırlanan veriler, kurum standardına uygun etiketlenmiş CD/DVD ROM lara kaydedilerek kullanıcılara sunulmaktadır. CD/DVD ROM üzerine yapıştırılan etikette (Şekil 5); sunulan verinin adı, üreten kurum, gizlilik derecesi ve kullanıcı uyarısı; kutu kapağının ön yüzünde; üreten kurum, gizlilik derecesi, kullanıcı uyarısı, verinin adı, tanımı, formatı, koordinat bilgisi ve kutu kapağının arka yüzünde de; verinin coğrafi olarak kapsadığı alan indeks üzerinde gösterilmektedir. 1: ÖLÇEKLİ RASTER HARİTA Şekil 5: Örnek CD/DVD ROM Etiketi İlgisiz üçüncü şahıslarda verinin tespit edilmesi durumunda sızıntının kaynağını belirlemek amacıyla, kullanıcılara verilen raster ürünlerde sayısal kimliklendirme işlemi uygulanmaktadır. Bu amaçla ticari bir yazılım kullanılarak her bir raster ürüne gözle algılanamayan farklı sayısal imza atılmakta ve verinin kime teslim edildiği bilgisi ile birlikte sayısal imzalar saklanmaktadır. Bu uygulamada; ürünler içerisinde teslim tarihi ve teslim edilen kişi veya makam bilgileri bulunduğundan, yetkisiz kişilerin elinde tespit edilmesi durumunda, verinin hangi kurumdan veya kişiden sızdığı tespit edilebilmektedir. TEŞEKKÜR Çalışmam sırasında bilgileriyle bana ışık tutan ve yardımlarını esirgemeyen Z.Nejat AKSOY, Vedat GÜNGÖR ve Murat ÜNLÜ ye teşekkürlerimi sunarım.

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI VE CBS ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI VE CBS ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI VE CBS ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK Yük. Müh. Sabri ŞEHSUVAROĞLU HKMO Ankara Şubesi Uluslar arası CBS Günü Etkinliği 13 Kasım 2012 Hrt.Gn.K.lığı; savunma amaçlı olarak Türk

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı