DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi"

Transkript

1 DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif Cebit Bilişim Zirvesi Ekim.2010 Beylikdüzü - İstanbul

2 FOTOGRAMETRİ ISPRS (International Society for Photogrammetry metry and Remote Sensing); Fotografik görüntülerin ve elektromanyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin analizini yapan bir bilim dalıdır.

3 SINIFLANDIRMA Fotogrametriyi, fotoğrafı çekilecek objeye, kullanılan malzemeye veya değerlendirme yöntemlerine göre sınıflandırmak mümkündür. Resim Çekilen Yerin Konumuna Göre, Değerlendirmede Kullanılan Resim Sayısına Göre, Değerlendirme Yöntemine Göre, Uygulama Alanlarına Göre, Resim Ölçeklerine Göre,

4 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE GÖRE FOTOGRAMETRİ Plançete Fotogrametrisi Analog Fotogrametri Analitik Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri

5 FOTOGRAMETRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ plançete analog analitik dijital

6 PLANÇETE FOTOGRAMETRİSİ Fotoğraflar üzerinden açı (doğrultu) ve uzunluk ölçmeleri ile projektif ve perspektif geometrinin kavramlarını kullanarak çizgisel harita üretimi için geliştirilmiştir. Bilimsel Düşünce, Lausseat, Paris 1851 Meydenbauer, Wetzlar 1858 Pratik Uygulamalar, Sebastian Finsterwalder Vernagt Glacier, 1888

7 Map of the Vernagt Glacier, Austria, compiled by Terrestrial Photogrammetry in 1889 by Sebastian Finsterwalder of Munich.

8 ANALOG FOTOGRAMETRİ Optik ve/veya Optik Mekanik Değerlendirme Aletlerinde stereo olarak çekilmiş fotoğraflar kullanılarak objenin üç boyutlu modelinin stereoskopi yoluyla tekrar elde edilmesi ve objenin çizimsel yollarla değerlendirilmesi işlemidir. Bilimsel Düşünce, Pulfrich von Orel Gasser Stereocomparator, 1901 Autograph, 1907 Plotter (Multiplex),1915 Pratik Uygulamalar, Stereoplotters by Leica (Wild), Zeiss etc. (1926) Topografik Harita Yapımı, (ilk uygulamalar) Yaygın olarak,

9 OPTİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ optical projection 1915 Gasser Plotter 1933 Zeiss Multiplex 1921 Zeiss Stereoplanigraph (Bauersfeld) 1952 Zeiss C8

10 Zeiss Multiplex Projector, 1933 (Fotogrametrik Nirengi Ölçmeleri)

11 MEKANİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ s p a c e r o d s 1921 Santoni (Gaileo) 1936 Wild A5, A7, A8, A Zeiss Planimat 1955 Russia (Romanovski)

12 Stereoautograph Wild A8

13 ANALİTİK FOTOGRAMETRİ Stereo değerlendirme aletlerine bilgisayar ve elektronik ölçme sistemlerinin eklenmesi suretiyle bazı yöneltme, ölçme ve değerlendirme işlemlerinin otomatik yada yarı otomatik yollarla değerlendirmesi tekniğidir. Fotoğraf ve Obje Uzayında yapılan ölçmeler, analitik geometri kavramları (doğrusallık ve eşdüzlemlilik) üzerine tesis edilen matematik model EKK yöntemiyle çözülmekte ve bilinmeyen parametreler hesap yoluyla elde edilmektedir.

14 ANALİTİK FOTOGRAMETRİ Doğrusallık Denklemi, (Gast 1930) Işın Demetleri Blok Dengeleme, (H. Schmid 1953) Analitik Değerlendirme Aleti, (U. Helava 1957) Analitik Ortofoto Aleti, (Orthocomp by Zeiss 1980) Analitik Fotogrametri ile Yarı-otomatik yöneltmeler, DEM, Analitik Hava Triyangülasyonu, vektörel değerlendirme teknikleri ve çizim ile CBS mantığında veri katmanları kavramı uygulama ile tanışmışlardır. Daha yüksek doğruluklu, güvenilir haritalar elde edilmeye başlanılmıştır.

15 ANALİTİK ÖLÇME PRENSİBİ

16

17 DİJİTAL (SAYISAL) FOTOGRAMETRİ Fotogrametri, teknolojiye paralel bir şekilde her geçen yıl gelişme göstermekte ve ilerlemektedir. Fotoğrafik emülsiyon ve optik kamera kombinasyonun gelişmesi, fotoğraflarda yüksek çözünürlük ve düşük distorsiyonlu görüntülerin edilmesini sağlamıştır. Dijital fotogrametri dijital görüntüler ile işlem yapar. Dijital fotogrametride dijital forma dönüştürülmüş stereo görüntülerin tamamen grafik işlemcili bilgisayarlar ile bilgisayar ortamında tüm yöneltme ve değerlendirme işlemlerini kapsar.

18 Dijital formdaki görüntüler, ayırma gücü yüksek optik kameralar ile alınmış ise yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla taranarak dijital forma dönüştürülmüş olur yada doğrudan yüksek çözünürlüklü sayısal kameralarla alınmıştır. Optik kameralarla çekilen fotoğraflara ait filmlerin taranmasındaki maliyet, süre ve doğruluk kaybı gibi olumsuz etkenlerin rolü unutulmamalıdır. Dijital Fotogrametri, raster görüntülerin yüksek çözünürlükte ve çok sayıda renklerin bilgisayarda elde edilmesi sayesinde, hızla gelişme göstermektedir. Bunların yanı sıra günümüzde bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, güçlü bellek ve hızlı işlemcilerin yapılması sayesinde dijital fotogrametriye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

19 Hava Fotoğrafı Alımı (Hardcopy) % % 60

20 Filmlerin Taranması Hava Filmleri Yüksek çözünürlüklü fotogrametrik tarayıcılarda 7-30 mikron hassasiyetle taranabilmektedir.

21 Dijital görüntü kullanmanın çeşitli avantajları vardır:. Görüntüler direkt olarak bilgisayarda görüntülenebilir ve ölçülebilir,. Ölçme sistemleri sabittir ve kalibrasyona gerek yoktur,. Görüntüde iyileştirme (image enhancement) yapılabilir,. Dijital görüntü işleme teknikleri fotogrametrik ölçme ve değerlendirme işlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlar. Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüz de özellikle hava fotogrametrisinde sayısal hava kamerası kullanımı yönünde büyük talep vardır.

22 Sayısal kameraların klasik (optik) kameralara kıyasla dezavantajlarının giderek azalması (geniş format, yüksek çözünürlük, vb.) müşteri talebini arttırmış, tümüyle sayısal iş akışı (klasik fotogrametrik iş akışındaki değişim), ara maliyetlerin azalması, analog kameralar ile sayısal kameralar arasındaki fiyat/maliyet dengesini sayısal kameraların lehine çevirmeye başlamıştır. Sayısal kamera görüntü kullanımı ile iç yöneltme gibi bazı işlem adımlarının ortadan kalkmış olması da bir başka etkendir.

23 SAYISAL KAMERALARIN EN BÜYÜK AVANTAJI Sayısal hava kameralarının en belirgin avantajı film, foto- laboratuvar ve tarama maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Analog ve sayısal fotogrametrik iş akışı

24 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ Sayısal kameralar temel olarak; 1- Görüntüleme geometrisi, 2- Algılayıcı sayısı (kamera konisi sayısı veya CCD sayısı), 3- Görüntü kaydetme teknikleri, açısından çeşitli farklılıklar göstermektedir.

25 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ

26 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ (Görüntüleme Geometrisi Açısından) 1. Frame-Based (Array Type) Kameralar (çerçeve bazlı kameralar) Örnek; Intergraph DMC, Vexcel Ultracam D,X,Xp Xp gibi 2. Line Scan ( Push Brum ) Kameralar Görüntü alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde geliştirilmiş bir yöntemdir.

27 UÇAKTAN SAYISAL GÖRÜNTÜ ELDE ETME

28 SAYISAL KAMERALAR (Frame Based)

29 SAYISAL KAMERALAR (Frame Based) DMC UltraCam_D DSS DIMAC

30 KAMERA KONİLERİ a) DMC (Intergraph) b) Sekiz adet kamera konisinin yerleşimi (F, B, R, L sırasıyla ileri, geri, sağ ve sol konvergens açılarını göstermektedir c) Dört adet eğik görüntüden büyük formatlı pankromatik görüntü oluşturma prensibi

31 KAMERA KONİLERİ a) UltraCam_D b) Sekiz adet kamera konisinin görünümü c) Dokuz görüntü bileşeninden büyük formatlı pankromatik görüntü oluşturma prensibi

32 Microsoft/Vexcel UltraCamX Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası

33 UltraCam X Sayısal Hava Kamerası UltraCam X Sayısal Hava Kamerası, pankromatik görüntü için 4 adet kamera konisine yerleştirilmiş 9 adet CCD algılayıcı ile pozlama yapar. Görüntüler, görüntü oluşturma işlemleri esnasında birleştirilir ve UltraCam_X 14430*9420 piksellik (UltraCam UltraCam_D 11500*7500 piksellik) pankromatik bütünleşik görüntü elde edilir. Renkli görüntü ise 4810 piksele 3140 piksel boyutunda kırmızı, yeşil, mavi ve kızılötesi kanallarda 4 koni tarafından aynı anda kaydedilir.

34 UltraCam X Sayısal Hava Kamerası UltraCam X Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası sintopik görüntüleme prensibi ile görüntüleme yapar.

35 UltraCam X kamerasının görüntüleme prensibi, aşağıdaki şekillerde pozlama sırası ile gösterilmiştir.

36 UltraCamX bütünleşik pankromatik görüntü ve görüntü boyutları (Bağlama Noktaları ve Bindirmeli Alanlar)

37 SON GÖRÜNTÜNÜN OLUŞTURULMASI Multispektral 4 kamera konisi, son pankromatik kamera konisinin pozlama zamanı ile eş zamanlı olarak bütünleşik (birleştirilmiş) pankromatik görüntü alanının tamamını kaplayacak şekilde pozlama yapar.

38 Görüntüler, sonuç ürün haline gelene kadar aşağıdaki seviyelerden geçerler. UltraCamD ve UltraCamX sayısal hava kamerası görüntü oluşum seviyeleri

39 Transfer Delay and Integration (TDI) Transfer Gecikmesi ve Integrasyonu DMC ve UltraCam Sayısal Kameraları, İleri Hareket Kompanzasyon (FMC) sistemi gibi çalışan TDI sistemi (ELEKTRONİK FMC) ile donatılmıştır. Işığa karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle her iki kamera da düşük ışık koşullarında çalışabilir. TDI nedeniyle kamera 90 derece döndürülemediği için her zaman küçük formatlı kenar, uçuş doğrultusunda olmalıdır.

40 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Resim alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde geliştirilmiş bir yöntemdir. Her hat (line) doğrudan sensör oryantasyonuna ihtiyaç duyar (Inertial measurement unit (IMU) + GPS)

41 DATA ACQUISITION BY LEICA GEOSYSTEMS ADS40 41

42 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Line Scan - Push Brum kameralar, fotogrametrik anlayışa ( stereo 3-Boyutlu görüntüleme ) uygun değildir. Bu sistemde, stereo görüntüler daha sonra sanal ortamda oluşturulmaktadır. Her iki tür (Line Scan ve Frame Based) kamera sistemlerinin fayda ve mahzurları mevcuttur. Genel Düşünce; Line Scan kameraların daha çok hızlı orto-görüntülerin üretilmesinde, Frame Based (çerçeve esaslı) kameraların ise vektör harita üretiminde yararlanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

43 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Leica ADS40/80 *f=62.5mm *12000 pixellik lik 4 renk bandı *S/B da üç (3) bakış açısı *(GPS + IMU) zorunlu *h=2km tarama genişliği=2.4km *GSD=20cm *max: 800 lines/sec TDI Yok Bu nedenle GSD çok küçük olmamalıdır.

44 DİJİTAL FOTOGRAMETRİDE BAZI KAVRAMLAR YER ÖRNEKLEME ARALIĞI - GROUND SAMPLING DISTANCE (GSD) (GSD = Yeryüzünde komşu piksel merkezleri arasındaki uzaklık. Fazla örnekleme Eksik örnekleme Piksel Büyüklüğü GSD ile eş anlamlı değildir. Ancak Uygulayıcılar GSD ile piksel büyüklüğü eş anlamlı olarak telakki edilmektedir.

45 SAYISAL (DİJİTAL) HAVA KAMERALARI FOTOGRAMETRİK NİRENGİ. Kullanılan Donanımlar. Kullanılan Yazılımlar

46 KULLANILAN DONANIMLAR (UltraCam-X Kamera Sistemi) (c) (b) (a) (ç) (d) (a) Algılayıcı Birimi (SX); (b) UltraCamX sayısal hava kamerası hesaplama birimi (CX); (c) UltraCamX sayısal hava kamerası kamera işletim arayüzü (IPX); (ç) UltraCamX sayısal hava kamerası veri depolama birimi (DX); (d) UltraCamX sayısal hava kamerası veri transfer birimi (DKX)

47 KULLANILAN DONANIMLAR (UltraCam-X Kamera Sistemi) İnersiyal Navigasyon Sistemi (Inertial Navigation System-INS)

48 KULLANILAN YAZILIMLAR OPC (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (1 CPU destekli) UltraMap (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (20 CPU destekli)

49 KULLANILAN DİĞER YAZILIMLAR Görev Planlama Yazılımı (Örneğin, Mission Planning Software (WinMP)) Navigasyon Sistemi Yazılımı (Örneğin, IGI nın CCNS4) GPS ve IMU Ölçümlerini İşleme Yazılımı (Örneğin, AeroOffice) Fotogrametrik Nirengi ve Dengeleme Yazılımı (Örneğin, MATCH-AT) AT) Stereo Model Oluşturma, Değerlendirme, Nokta Okuma Yazılımı (Örneğin, SOFTPLOTTER)

50 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

51 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

52 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

53 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

54 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

55 TEKNOLOJİK YENİLİKLER OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ

56 TEKNOLOJİK YENİLİKLER OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ

57 FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLERDE SERİ ÜRETİM VE EKONOMİ Çizgisel Harita Ortofoto

58 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Referans; 230mm*230mm, 20 µm çözünürlüklü analog resim taraması) İşletim koşullarında; DMC ve UltraCam in çözünürlüğü analog hava fotoğrafları ile eşdeğerdir. Ancak uçuş doğrultusunda daha fazla görüntüye ihtiyaç gösterir.

59 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Yatay Doğruluk (1/3 pixel), GSD=10cm) Sayısal görüntüler yalnızca GSD ile karşılaştırılabilir. (Jacobsen)

60 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Düşey Doğruluk) veya SZ = Yer Z değerindeki standart sapma b = baz (Projeksiyon merkezleri arasındaki uzaklık) Spx = x-paralaksasındaki standart sapma (x -x ) a2 = faktör (odak uzaklığı olarak alınabilir) hg = uçuş yüksekliği GSD = yer örnekleme aralığı (Ground Sampling Distance) Düşey Doğruluk: - h/b ve GSD değerine bağlıdır. - h/b ; b değeri büyüdükçe küçülür. - Sayısal kameralarda baz küçük olduğundan düşey doğruluk değeri büyüktür. - Düşey doğruluğu küçültmenin bir başka yolu GSD yi küçültmektir.

61 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR DMC: Analog kameraya göre daha iyi yatay, daha kötü düşey doğruluk. (1/3 oranında kötü) UltraCam_D,X,Xp: Aynı düzeyde yatay, daha düşük düşey doğruluk. (1:2.3). Belirlenmiş bir düşey doğruluk varsa; -daha fazla yer kontrol noktası veya -daha fazla uçuş kolonuna veya -doğrudan jeodezik referanslandırma sistemine ihtiyaç vardır.

62 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Özet) Sayısal Görüntülerdeki Doğruluk; Yatay Doğruluk: SX = SY ~ (GSD) nin 1/3 ü kadardır. Havai Nirengi için iyi tanımlanmış noktalarda; ~ 1/5 GSD doğruluk Görüldüğü gibi doğruluk tanımında resim ölçeği değil, yalnızca GSD önemlidir. 1/3 piksel doğruluk durumunda; Sx=Sy DMC için +/-4µm ve UltraCamD için +/-3µm dur. Ancak bunun anlamı UltraCamD, DMC den daha doğru demek değildir. Küçük pixel boyutu ışığa karşı daha az duyarlı olması nedeniyle bir avantaj değil, zaman zaman dezavantaj olabilir.

63 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Özet) Line Scan kameralar ile (1m GSD ile) Orto-görüntü üretimi için en uygun koşulları sağlarlar. Frame based kameralar ise daha çok Harita Üretimi Projeleri için elverişli kameralardır. Çok Genel olarak sayısal kameralar, analog kameralara göre %15 tasarruf sağlarlar. Bunun nedenleri ; Film Gerekmez, Foto-Labaratuar işlemleri gerekmez, Film taramaya gerek yoktur, Masrafların geri dönüşü daha kısa sürede olur,

64 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kamerası ile elde edilen görüntülerin radyometrisinin, kontrastının, netliğinin ve dolayısıyla detay teşhis edilebilirliğinin iyi olması, kıymetlendirme esnasında daha fazla sayıda detayın daha doğru olarak teşhis edilmesini olanaklı kılmış ve kıymetlendirilen detayların nitelik ve niceliğine olumlu katkı sağlamıştır.

65 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Operatörler tarafından doğruluğu ve tamlığı bütünleme ihtiyacı ve azalmaktadır. kıymetlendirilen detayların sayısı, artmakta ve arazideki topoğrafik bütünleme çalışmalarının süresi

66 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Diğer bir avantaj, operatör tarafından yapılan iç yöneltme işleminin ortadan kalkmasıdır.

67 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR iç yöneltmede operatör tarafından veya otomatik olarak yapılan ölçüm esnasında oluşan hatalar önlenmiş olmakta ve bu durum operatöre zaman kazandırmaktadır.

68 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kamerasının ortofoto üretimi sürecine etkisi en çok üretim hızı ve ortofoto kalitesinde görülür. GPS/IMU ile desteklenmiş sayısal hava kamerası görüntüleri ile hızlı şekilde ortofoto üretimi gerçekleştirilebilmektedir. 1: ölçekli analog hava kamerası ortofotosu (solda) 1: ölçekli sayısal hava kamerası ortofotosu (sağda)

69 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kameralarında kullanılan düşük odak uzaklığına sahip mercekler görüntülerde panoramik bozulmalara sebep olmaktadır. Sayısal hava kamerasıyla alınmış görüntülerde binaların yan yüzleri görülürken diğer görüntüde binalar yukarıdan görülmektedir. Sayısal hava kamerası ortofotolarındaki panoramik bozulmalar (sağda)

70 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (Harita Yapım Maliyeti) 1:1000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti; 1 ha 24 $ 1:1000 Pafta ortalama 38 ha, Pafta Maliyeti; 1 Pafta (38 ha * 24 $) 912 $ 1:1000 Ortofoto Harita Maliyeti; ( 38 ha * 8 $ ) 304 $ BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR. UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.

71 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (Harita Yapım Maliyeti) 1:5000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti; 1 ha 3 $ 1:5000 Pafta ortalama 605 ha, Pafta Maliyeti; 1 Pafta (605 ha * 3 $) 1815 $ BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR. UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.

72 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (1:5000 Harita HGK da Yapılan Bir Araştırma Çalışması Maliyet Analizi) 1/ ÖLÇEKLİ PAFTANIN KAPSADIĞI ALANDA ULTRACAM X MARKA SAYISAL HAVA KAMERASI İLE 1/35000 ÖLÇEKLİ 25 CM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİM, FOTOGRAMETRİK NİRENGİ, KIYMETLENDİRME VE BÜTÜNLEME MALİYET HESABI İşlem Süre (saat) Personel Sayısı Personel Ücreti (TL/Saat) Uçuş Ücreti (TL/Saat) Yazılım Ücreti (TL/Saat) Donanım Ücreti (TL/saat) Hizmet Miktarı (Adet) Hizmet Ücreti (TL/Adet) 1. UÇUŞ HİZMET BEDELİ = 9.868,32 TL İntikal ,00 = 3.360,00 TL 3.360,00 TL Uçuş 2,7 2410,49 = 6.508,32 TL 6.508,32 TL 2. UÇUŞ ÖNCESİ VE SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER = 2.640,04 TL a. Uçuşun Planlaması ,28 3,75 1,02 = 96,20 TL 96,20 TL b. GPS/IMU İşleme ,28 8,33 1,02 = 229,04 TL 229,04 TL c. Fotoğraf İşleme ,49 2,78 1,02 = 2.314,80 TL 2.314,80 TL ç. Medyaya Kayıt ,49 0,31 1,02 = 0,00 TL 0,00 TL 3. YER KONTROL NOKTASI İNŞASI VE ÖLÇÜMÜ HİZMETİ (ARAZİ) = 1.861,02 TL Fotg. Nirengi Noktası ,78 = 1.861,02 TL 1.861,02 TL 4. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ HİZMETİ = 2.268,00 TL Fotg.Nirengi Hizmeti ,16 = 2.268,00 TL 2.268,00 TL 5. KIYMETLENDİRME HİZMETİ = ,00 TL Kıymetlendirme ,49 5,97 1,7 = ,00 TL ,00 TL 6. BÜTÜNLEME HİZMETİ = ,00 TL Bütünleme ,49 6,82 4,26 6,4 = ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,38 TL 7. KÂR + DÖNER SERMAYE % 32 = ,44 TL TOP. HİZMET BEDELİ ,83 TL 8. KDV % 18 = ,85 TL TOPLAM HİZMET BEDELİ ,67 TL

73 TÜRKİYE DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN ÜRETİMDE KULLANIMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİREN ÜLKELERLE EŞ ZAMANLI ÜRETİME DAHİL OLMUŞTUR. SİSTEMİN DAİMA DONANIM YENİLEME (TEKNOLOJİ YENİLEME) GİBİ BİR DEZAVANTAJI VARDIR, ANCAK BU DURUM ÜRETİM KALİTESİNİN ARTMASINA, ÜRETİM MALİYETİNİN AZALTILMASINA, ELDE EDİLECEK DOĞRULUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE, VERİ ZENGİNLİĞİNİN ÇOĞALTILMASINA YÖNELİK ÇABALAR OLARAK GÖRÜLMELİDİR.

74 ÜLKEMİZDE KAMU SEKTÖRÜNÜN YANI SIRA ÖZEL SEKTÖR DE EŞ ZAMANLI OLARAK DİJİTAL FOTOGRAMETRİ ALANINDA SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİ, UÇAK VE NAVİGASYON SİSTEMLERİ GİBİ TEKNOLOJİ KULLANIMI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BİR YERDEDİR. ÖZELLİKLE BAZI ÖZEL SEKTÖR FİRMALARININ YURT DIŞI PAZARLARDA ULUSLAR ARASI PİYASA ŞARTLARI İLE REKABET EDEBİLECEK KONUMA GELMESİ SEVİNDİRİCİDİR.

75 GELECEK - YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU BAZLI GÖRÜNTÜLER (GeoEye, Quickbird, vs..) (SPACE PHOTOGRAMMETRY) - LİDAR SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK SAYISAL (DİJİTAL) FOTOGRAMETRİK SİSTEMLER, GNSS, INS SİSTEMLERİNDE YÜKSEK DOĞRULUKLU ÇÖZÜMLER - ÜRETİM HIZI, MALİYET GİBİ UNSURLAR NEDENİYLE TALEP ORTOFOTO HARİTAYA DOĞRU KAYMAKTADIR.

76 TEŞEKKÜRLER

77

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 117-125 Research/Araştırma Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi Hakan ÇELİK 1,, Nuray BA޲, H.Gonca COŞKUN 1 ¹İTÜ, İnşaat

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ ÖZET Tuncer ÖZERBİL 1, Ergün GÖKTEN 2, Mustafa ÖNDER 3, Osman SELÇUK 4, Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GPS DESTEKLĠ MOBĠL YERSEL FOTOGRAMETRĠ SĠSTEMĠ Ġbrahim ASRĠ DOKTORA TEZĠ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ġubat-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

: Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT

: Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK BİLDİRİ YAPACAK KURUM(LAR) FAALİYET SAAT C Oturumu : Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendirilmesi. Oturum Başkanı: Doç.Dr.Müh.Alb.Onur LENK FAALİYET Yer Kontrol Noktası Sayı ve Dağılımına Göre RASAT Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltme Doğruluğunun

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı