DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi"

Transkript

1 DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif Cebit Bilişim Zirvesi Ekim.2010 Beylikdüzü - İstanbul

2 FOTOGRAMETRİ ISPRS (International Society for Photogrammetry metry and Remote Sensing); Fotografik görüntülerin ve elektromanyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin analizini yapan bir bilim dalıdır.

3 SINIFLANDIRMA Fotogrametriyi, fotoğrafı çekilecek objeye, kullanılan malzemeye veya değerlendirme yöntemlerine göre sınıflandırmak mümkündür. Resim Çekilen Yerin Konumuna Göre, Değerlendirmede Kullanılan Resim Sayısına Göre, Değerlendirme Yöntemine Göre, Uygulama Alanlarına Göre, Resim Ölçeklerine Göre,

4 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE GÖRE FOTOGRAMETRİ Plançete Fotogrametrisi Analog Fotogrametri Analitik Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri

5 FOTOGRAMETRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ plançete analog analitik dijital

6 PLANÇETE FOTOGRAMETRİSİ Fotoğraflar üzerinden açı (doğrultu) ve uzunluk ölçmeleri ile projektif ve perspektif geometrinin kavramlarını kullanarak çizgisel harita üretimi için geliştirilmiştir. Bilimsel Düşünce, Lausseat, Paris 1851 Meydenbauer, Wetzlar 1858 Pratik Uygulamalar, Sebastian Finsterwalder Vernagt Glacier, 1888

7 Map of the Vernagt Glacier, Austria, compiled by Terrestrial Photogrammetry in 1889 by Sebastian Finsterwalder of Munich.

8 ANALOG FOTOGRAMETRİ Optik ve/veya Optik Mekanik Değerlendirme Aletlerinde stereo olarak çekilmiş fotoğraflar kullanılarak objenin üç boyutlu modelinin stereoskopi yoluyla tekrar elde edilmesi ve objenin çizimsel yollarla değerlendirilmesi işlemidir. Bilimsel Düşünce, Pulfrich von Orel Gasser Stereocomparator, 1901 Autograph, 1907 Plotter (Multiplex),1915 Pratik Uygulamalar, Stereoplotters by Leica (Wild), Zeiss etc. (1926) Topografik Harita Yapımı, (ilk uygulamalar) Yaygın olarak,

9 OPTİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ optical projection 1915 Gasser Plotter 1933 Zeiss Multiplex 1921 Zeiss Stereoplanigraph (Bauersfeld) 1952 Zeiss C8

10 Zeiss Multiplex Projector, 1933 (Fotogrametrik Nirengi Ölçmeleri)

11 MEKANİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ s p a c e r o d s 1921 Santoni (Gaileo) 1936 Wild A5, A7, A8, A Zeiss Planimat 1955 Russia (Romanovski)

12 Stereoautograph Wild A8

13 ANALİTİK FOTOGRAMETRİ Stereo değerlendirme aletlerine bilgisayar ve elektronik ölçme sistemlerinin eklenmesi suretiyle bazı yöneltme, ölçme ve değerlendirme işlemlerinin otomatik yada yarı otomatik yollarla değerlendirmesi tekniğidir. Fotoğraf ve Obje Uzayında yapılan ölçmeler, analitik geometri kavramları (doğrusallık ve eşdüzlemlilik) üzerine tesis edilen matematik model EKK yöntemiyle çözülmekte ve bilinmeyen parametreler hesap yoluyla elde edilmektedir.

14 ANALİTİK FOTOGRAMETRİ Doğrusallık Denklemi, (Gast 1930) Işın Demetleri Blok Dengeleme, (H. Schmid 1953) Analitik Değerlendirme Aleti, (U. Helava 1957) Analitik Ortofoto Aleti, (Orthocomp by Zeiss 1980) Analitik Fotogrametri ile Yarı-otomatik yöneltmeler, DEM, Analitik Hava Triyangülasyonu, vektörel değerlendirme teknikleri ve çizim ile CBS mantığında veri katmanları kavramı uygulama ile tanışmışlardır. Daha yüksek doğruluklu, güvenilir haritalar elde edilmeye başlanılmıştır.

15 ANALİTİK ÖLÇME PRENSİBİ

16

17 DİJİTAL (SAYISAL) FOTOGRAMETRİ Fotogrametri, teknolojiye paralel bir şekilde her geçen yıl gelişme göstermekte ve ilerlemektedir. Fotoğrafik emülsiyon ve optik kamera kombinasyonun gelişmesi, fotoğraflarda yüksek çözünürlük ve düşük distorsiyonlu görüntülerin edilmesini sağlamıştır. Dijital fotogrametri dijital görüntüler ile işlem yapar. Dijital fotogrametride dijital forma dönüştürülmüş stereo görüntülerin tamamen grafik işlemcili bilgisayarlar ile bilgisayar ortamında tüm yöneltme ve değerlendirme işlemlerini kapsar.

18 Dijital formdaki görüntüler, ayırma gücü yüksek optik kameralar ile alınmış ise yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla taranarak dijital forma dönüştürülmüş olur yada doğrudan yüksek çözünürlüklü sayısal kameralarla alınmıştır. Optik kameralarla çekilen fotoğraflara ait filmlerin taranmasındaki maliyet, süre ve doğruluk kaybı gibi olumsuz etkenlerin rolü unutulmamalıdır. Dijital Fotogrametri, raster görüntülerin yüksek çözünürlükte ve çok sayıda renklerin bilgisayarda elde edilmesi sayesinde, hızla gelişme göstermektedir. Bunların yanı sıra günümüzde bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, güçlü bellek ve hızlı işlemcilerin yapılması sayesinde dijital fotogrametriye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

19 Hava Fotoğrafı Alımı (Hardcopy) % % 60

20 Filmlerin Taranması Hava Filmleri Yüksek çözünürlüklü fotogrametrik tarayıcılarda 7-30 mikron hassasiyetle taranabilmektedir.

21 Dijital görüntü kullanmanın çeşitli avantajları vardır:. Görüntüler direkt olarak bilgisayarda görüntülenebilir ve ölçülebilir,. Ölçme sistemleri sabittir ve kalibrasyona gerek yoktur,. Görüntüde iyileştirme (image enhancement) yapılabilir,. Dijital görüntü işleme teknikleri fotogrametrik ölçme ve değerlendirme işlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlar. Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüz de özellikle hava fotogrametrisinde sayısal hava kamerası kullanımı yönünde büyük talep vardır.

22 Sayısal kameraların klasik (optik) kameralara kıyasla dezavantajlarının giderek azalması (geniş format, yüksek çözünürlük, vb.) müşteri talebini arttırmış, tümüyle sayısal iş akışı (klasik fotogrametrik iş akışındaki değişim), ara maliyetlerin azalması, analog kameralar ile sayısal kameralar arasındaki fiyat/maliyet dengesini sayısal kameraların lehine çevirmeye başlamıştır. Sayısal kamera görüntü kullanımı ile iç yöneltme gibi bazı işlem adımlarının ortadan kalkmış olması da bir başka etkendir.

23 SAYISAL KAMERALARIN EN BÜYÜK AVANTAJI Sayısal hava kameralarının en belirgin avantajı film, foto- laboratuvar ve tarama maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Analog ve sayısal fotogrametrik iş akışı

24 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ Sayısal kameralar temel olarak; 1- Görüntüleme geometrisi, 2- Algılayıcı sayısı (kamera konisi sayısı veya CCD sayısı), 3- Görüntü kaydetme teknikleri, açısından çeşitli farklılıklar göstermektedir.

25 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ

26 SAYISAL KAMERA TÜRLERİ (Görüntüleme Geometrisi Açısından) 1. Frame-Based (Array Type) Kameralar (çerçeve bazlı kameralar) Örnek; Intergraph DMC, Vexcel Ultracam D,X,Xp Xp gibi 2. Line Scan ( Push Brum ) Kameralar Görüntü alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde geliştirilmiş bir yöntemdir.

27 UÇAKTAN SAYISAL GÖRÜNTÜ ELDE ETME

28 SAYISAL KAMERALAR (Frame Based)

29 SAYISAL KAMERALAR (Frame Based) DMC UltraCam_D DSS DIMAC

30 KAMERA KONİLERİ a) DMC (Intergraph) b) Sekiz adet kamera konisinin yerleşimi (F, B, R, L sırasıyla ileri, geri, sağ ve sol konvergens açılarını göstermektedir c) Dört adet eğik görüntüden büyük formatlı pankromatik görüntü oluşturma prensibi

31 KAMERA KONİLERİ a) UltraCam_D b) Sekiz adet kamera konisinin görünümü c) Dokuz görüntü bileşeninden büyük formatlı pankromatik görüntü oluşturma prensibi

32 Microsoft/Vexcel UltraCamX Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası

33 UltraCam X Sayısal Hava Kamerası UltraCam X Sayısal Hava Kamerası, pankromatik görüntü için 4 adet kamera konisine yerleştirilmiş 9 adet CCD algılayıcı ile pozlama yapar. Görüntüler, görüntü oluşturma işlemleri esnasında birleştirilir ve UltraCam_X 14430*9420 piksellik (UltraCam UltraCam_D 11500*7500 piksellik) pankromatik bütünleşik görüntü elde edilir. Renkli görüntü ise 4810 piksele 3140 piksel boyutunda kırmızı, yeşil, mavi ve kızılötesi kanallarda 4 koni tarafından aynı anda kaydedilir.

34 UltraCam X Sayısal Hava Kamerası UltraCam X Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası sintopik görüntüleme prensibi ile görüntüleme yapar.

35 UltraCam X kamerasının görüntüleme prensibi, aşağıdaki şekillerde pozlama sırası ile gösterilmiştir.

36 UltraCamX bütünleşik pankromatik görüntü ve görüntü boyutları (Bağlama Noktaları ve Bindirmeli Alanlar)

37 SON GÖRÜNTÜNÜN OLUŞTURULMASI Multispektral 4 kamera konisi, son pankromatik kamera konisinin pozlama zamanı ile eş zamanlı olarak bütünleşik (birleştirilmiş) pankromatik görüntü alanının tamamını kaplayacak şekilde pozlama yapar.

38 Görüntüler, sonuç ürün haline gelene kadar aşağıdaki seviyelerden geçerler. UltraCamD ve UltraCamX sayısal hava kamerası görüntü oluşum seviyeleri

39 Transfer Delay and Integration (TDI) Transfer Gecikmesi ve Integrasyonu DMC ve UltraCam Sayısal Kameraları, İleri Hareket Kompanzasyon (FMC) sistemi gibi çalışan TDI sistemi (ELEKTRONİK FMC) ile donatılmıştır. Işığa karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle her iki kamera da düşük ışık koşullarında çalışabilir. TDI nedeniyle kamera 90 derece döndürülemediği için her zaman küçük formatlı kenar, uçuş doğrultusunda olmalıdır.

40 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Resim alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde geliştirilmiş bir yöntemdir. Her hat (line) doğrudan sensör oryantasyonuna ihtiyaç duyar (Inertial measurement unit (IMU) + GPS)

41 DATA ACQUISITION BY LEICA GEOSYSTEMS ADS40 41

42 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Line Scan - Push Brum kameralar, fotogrametrik anlayışa ( stereo 3-Boyutlu görüntüleme ) uygun değildir. Bu sistemde, stereo görüntüler daha sonra sanal ortamda oluşturulmaktadır. Her iki tür (Line Scan ve Frame Based) kamera sistemlerinin fayda ve mahzurları mevcuttur. Genel Düşünce; Line Scan kameraların daha çok hızlı orto-görüntülerin üretilmesinde, Frame Based (çerçeve esaslı) kameraların ise vektör harita üretiminde yararlanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

43 SAYISAL KAMERALAR (Line Scan Push Brum) Leica ADS40/80 *f=62.5mm *12000 pixellik lik 4 renk bandı *S/B da üç (3) bakış açısı *(GPS + IMU) zorunlu *h=2km tarama genişliği=2.4km *GSD=20cm *max: 800 lines/sec TDI Yok Bu nedenle GSD çok küçük olmamalıdır.

44 DİJİTAL FOTOGRAMETRİDE BAZI KAVRAMLAR YER ÖRNEKLEME ARALIĞI - GROUND SAMPLING DISTANCE (GSD) (GSD = Yeryüzünde komşu piksel merkezleri arasındaki uzaklık. Fazla örnekleme Eksik örnekleme Piksel Büyüklüğü GSD ile eş anlamlı değildir. Ancak Uygulayıcılar GSD ile piksel büyüklüğü eş anlamlı olarak telakki edilmektedir.

45 SAYISAL (DİJİTAL) HAVA KAMERALARI FOTOGRAMETRİK NİRENGİ. Kullanılan Donanımlar. Kullanılan Yazılımlar

46 KULLANILAN DONANIMLAR (UltraCam-X Kamera Sistemi) (c) (b) (a) (ç) (d) (a) Algılayıcı Birimi (SX); (b) UltraCamX sayısal hava kamerası hesaplama birimi (CX); (c) UltraCamX sayısal hava kamerası kamera işletim arayüzü (IPX); (ç) UltraCamX sayısal hava kamerası veri depolama birimi (DX); (d) UltraCamX sayısal hava kamerası veri transfer birimi (DKX)

47 KULLANILAN DONANIMLAR (UltraCam-X Kamera Sistemi) İnersiyal Navigasyon Sistemi (Inertial Navigation System-INS)

48 KULLANILAN YAZILIMLAR OPC (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (1 CPU destekli) UltraMap (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (20 CPU destekli)

49 KULLANILAN DİĞER YAZILIMLAR Görev Planlama Yazılımı (Örneğin, Mission Planning Software (WinMP)) Navigasyon Sistemi Yazılımı (Örneğin, IGI nın CCNS4) GPS ve IMU Ölçümlerini İşleme Yazılımı (Örneğin, AeroOffice) Fotogrametrik Nirengi ve Dengeleme Yazılımı (Örneğin, MATCH-AT) AT) Stereo Model Oluşturma, Değerlendirme, Nokta Okuma Yazılımı (Örneğin, SOFTPLOTTER)

50 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

51 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

52 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

53 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

54 TEKNOLOJİK YENİLİKLER KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ

55 TEKNOLOJİK YENİLİKLER OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ

56 TEKNOLOJİK YENİLİKLER OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ

57 FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLERDE SERİ ÜRETİM VE EKONOMİ Çizgisel Harita Ortofoto

58 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Referans; 230mm*230mm, 20 µm çözünürlüklü analog resim taraması) İşletim koşullarında; DMC ve UltraCam in çözünürlüğü analog hava fotoğrafları ile eşdeğerdir. Ancak uçuş doğrultusunda daha fazla görüntüye ihtiyaç gösterir.

59 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Yatay Doğruluk (1/3 pixel), GSD=10cm) Sayısal görüntüler yalnızca GSD ile karşılaştırılabilir. (Jacobsen)

60 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Düşey Doğruluk) veya SZ = Yer Z değerindeki standart sapma b = baz (Projeksiyon merkezleri arasındaki uzaklık) Spx = x-paralaksasındaki standart sapma (x -x ) a2 = faktör (odak uzaklığı olarak alınabilir) hg = uçuş yüksekliği GSD = yer örnekleme aralığı (Ground Sampling Distance) Düşey Doğruluk: - h/b ve GSD değerine bağlıdır. - h/b ; b değeri büyüdükçe küçülür. - Sayısal kameralarda baz küçük olduğundan düşey doğruluk değeri büyüktür. - Düşey doğruluğu küçültmenin bir başka yolu GSD yi küçültmektir.

61 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR DMC: Analog kameraya göre daha iyi yatay, daha kötü düşey doğruluk. (1/3 oranında kötü) UltraCam_D,X,Xp: Aynı düzeyde yatay, daha düşük düşey doğruluk. (1:2.3). Belirlenmiş bir düşey doğruluk varsa; -daha fazla yer kontrol noktası veya -daha fazla uçuş kolonuna veya -doğrudan jeodezik referanslandırma sistemine ihtiyaç vardır.

62 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Özet) Sayısal Görüntülerdeki Doğruluk; Yatay Doğruluk: SX = SY ~ (GSD) nin 1/3 ü kadardır. Havai Nirengi için iyi tanımlanmış noktalarda; ~ 1/5 GSD doğruluk Görüldüğü gibi doğruluk tanımında resim ölçeği değil, yalnızca GSD önemlidir. 1/3 piksel doğruluk durumunda; Sx=Sy DMC için +/-4µm ve UltraCamD için +/-3µm dur. Ancak bunun anlamı UltraCamD, DMC den daha doğru demek değildir. Küçük pixel boyutu ışığa karşı daha az duyarlı olması nedeniyle bir avantaj değil, zaman zaman dezavantaj olabilir.

63 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR (Özet) Line Scan kameralar ile (1m GSD ile) Orto-görüntü üretimi için en uygun koşulları sağlarlar. Frame based kameralar ise daha çok Harita Üretimi Projeleri için elverişli kameralardır. Çok Genel olarak sayısal kameralar, analog kameralara göre %15 tasarruf sağlarlar. Bunun nedenleri ; Film Gerekmez, Foto-Labaratuar işlemleri gerekmez, Film taramaya gerek yoktur, Masrafların geri dönüşü daha kısa sürede olur,

64 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kamerası ile elde edilen görüntülerin radyometrisinin, kontrastının, netliğinin ve dolayısıyla detay teşhis edilebilirliğinin iyi olması, kıymetlendirme esnasında daha fazla sayıda detayın daha doğru olarak teşhis edilmesini olanaklı kılmış ve kıymetlendirilen detayların nitelik ve niceliğine olumlu katkı sağlamıştır.

65 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Operatörler tarafından doğruluğu ve tamlığı bütünleme ihtiyacı ve azalmaktadır. kıymetlendirilen detayların sayısı, artmakta ve arazideki topoğrafik bütünleme çalışmalarının süresi

66 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Diğer bir avantaj, operatör tarafından yapılan iç yöneltme işleminin ortadan kalkmasıdır.

67 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR iç yöneltmede operatör tarafından veya otomatik olarak yapılan ölçüm esnasında oluşan hatalar önlenmiş olmakta ve bu durum operatöre zaman kazandırmaktadır.

68 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kamerasının ortofoto üretimi sürecine etkisi en çok üretim hızı ve ortofoto kalitesinde görülür. GPS/IMU ile desteklenmiş sayısal hava kamerası görüntüleri ile hızlı şekilde ortofoto üretimi gerçekleştirilebilmektedir. 1: ölçekli analog hava kamerası ortofotosu (solda) 1: ölçekli sayısal hava kamerası ortofotosu (sağda)

69 SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Sayısal hava kameralarında kullanılan düşük odak uzaklığına sahip mercekler görüntülerde panoramik bozulmalara sebep olmaktadır. Sayısal hava kamerasıyla alınmış görüntülerde binaların yan yüzleri görülürken diğer görüntüde binalar yukarıdan görülmektedir. Sayısal hava kamerası ortofotolarındaki panoramik bozulmalar (sağda)

70 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (Harita Yapım Maliyeti) 1:1000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti; 1 ha 24 $ 1:1000 Pafta ortalama 38 ha, Pafta Maliyeti; 1 Pafta (38 ha * 24 $) 912 $ 1:1000 Ortofoto Harita Maliyeti; ( 38 ha * 8 $ ) 304 $ BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR. UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.

71 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (Harita Yapım Maliyeti) 1:5000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti; 1 ha 3 $ 1:5000 Pafta ortalama 605 ha, Pafta Maliyeti; 1 Pafta (605 ha * 3 $) 1815 $ BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR. UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.

72 DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI (1:5000 Harita HGK da Yapılan Bir Araştırma Çalışması Maliyet Analizi) 1/ ÖLÇEKLİ PAFTANIN KAPSADIĞI ALANDA ULTRACAM X MARKA SAYISAL HAVA KAMERASI İLE 1/35000 ÖLÇEKLİ 25 CM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİM, FOTOGRAMETRİK NİRENGİ, KIYMETLENDİRME VE BÜTÜNLEME MALİYET HESABI İşlem Süre (saat) Personel Sayısı Personel Ücreti (TL/Saat) Uçuş Ücreti (TL/Saat) Yazılım Ücreti (TL/Saat) Donanım Ücreti (TL/saat) Hizmet Miktarı (Adet) Hizmet Ücreti (TL/Adet) 1. UÇUŞ HİZMET BEDELİ = 9.868,32 TL İntikal ,00 = 3.360,00 TL 3.360,00 TL Uçuş 2,7 2410,49 = 6.508,32 TL 6.508,32 TL 2. UÇUŞ ÖNCESİ VE SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER = 2.640,04 TL a. Uçuşun Planlaması ,28 3,75 1,02 = 96,20 TL 96,20 TL b. GPS/IMU İşleme ,28 8,33 1,02 = 229,04 TL 229,04 TL c. Fotoğraf İşleme ,49 2,78 1,02 = 2.314,80 TL 2.314,80 TL ç. Medyaya Kayıt ,49 0,31 1,02 = 0,00 TL 0,00 TL 3. YER KONTROL NOKTASI İNŞASI VE ÖLÇÜMÜ HİZMETİ (ARAZİ) = 1.861,02 TL Fotg. Nirengi Noktası ,78 = 1.861,02 TL 1.861,02 TL 4. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ HİZMETİ = 2.268,00 TL Fotg.Nirengi Hizmeti ,16 = 2.268,00 TL 2.268,00 TL 5. KIYMETLENDİRME HİZMETİ = ,00 TL Kıymetlendirme ,49 5,97 1,7 = ,00 TL ,00 TL 6. BÜTÜNLEME HİZMETİ = ,00 TL Bütünleme ,49 6,82 4,26 6,4 = ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,38 TL 7. KÂR + DÖNER SERMAYE % 32 = ,44 TL TOP. HİZMET BEDELİ ,83 TL 8. KDV % 18 = ,85 TL TOPLAM HİZMET BEDELİ ,67 TL

73 TÜRKİYE DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN ÜRETİMDE KULLANIMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİREN ÜLKELERLE EŞ ZAMANLI ÜRETİME DAHİL OLMUŞTUR. SİSTEMİN DAİMA DONANIM YENİLEME (TEKNOLOJİ YENİLEME) GİBİ BİR DEZAVANTAJI VARDIR, ANCAK BU DURUM ÜRETİM KALİTESİNİN ARTMASINA, ÜRETİM MALİYETİNİN AZALTILMASINA, ELDE EDİLECEK DOĞRULUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE, VERİ ZENGİNLİĞİNİN ÇOĞALTILMASINA YÖNELİK ÇABALAR OLARAK GÖRÜLMELİDİR.

74 ÜLKEMİZDE KAMU SEKTÖRÜNÜN YANI SIRA ÖZEL SEKTÖR DE EŞ ZAMANLI OLARAK DİJİTAL FOTOGRAMETRİ ALANINDA SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİ, UÇAK VE NAVİGASYON SİSTEMLERİ GİBİ TEKNOLOJİ KULLANIMI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BİR YERDEDİR. ÖZELLİKLE BAZI ÖZEL SEKTÖR FİRMALARININ YURT DIŞI PAZARLARDA ULUSLAR ARASI PİYASA ŞARTLARI İLE REKABET EDEBİLECEK KONUMA GELMESİ SEVİNDİRİCİDİR.

75 GELECEK - YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU BAZLI GÖRÜNTÜLER (GeoEye, Quickbird, vs..) (SPACE PHOTOGRAMMETRY) - LİDAR SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK SAYISAL (DİJİTAL) FOTOGRAMETRİK SİSTEMLER, GNSS, INS SİSTEMLERİNDE YÜKSEK DOĞRULUKLU ÇÖZÜMLER - ÜRETİM HIZI, MALİYET GİBİ UNSURLAR NEDENİYLE TALEP ORTOFOTO HARİTAYA DOĞRU KAYMAKTADIR.

76 TEŞEKKÜRLER

77

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOGRAMETRİDE ALGILAMA SİSTEMLERİ, ÖZELLİKLERİ ve SAĞLADIKLARI VERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi Zonguldak Örneği

8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından İncelenmesi Zonguldak Örneği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. 8 ve 16 Bit Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin Fotogrametrik Değerlendirme Açısından

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğrafının tanımı Fotogrametrinin geometrik ilkeleri Fotogrametride fotoğrafik temel ilkeler Stereoskopik

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI H. Kutoğlu a,, M. Oruç a, Ç. Mekik a, A.M. Marangoz a, K.S. Görmüş a, F. Aliyazıcıoğlu a a BEU, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ II HAVA FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ VE HAVA KAMERALARI Yrd. Doç. Dr. Saygın Abdikan BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 330/336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI Geometrik Temeller

Detaylı

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 2, 2010 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 2, 2010 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü Sayfa : 1/5 Kurum - KuruluĢ Ġle SözleĢme Yapılması ve YaklaĢık Maliyet Hesabı UçuĢ Planlarının Yapılması UçuĢ Ġzinlerinin Alınması ve UçuĢ Koordinasyonunun Yapılması Görüntü Alım Sistemlerinin Hazırlanması

Detaylı

Harita Üretimi Dijital Fotogrametri

Harita Üretimi Dijital Fotogrametri FOTOGRAMETRİ DERSİ SLAYTLARI 5 Harita Üretimi Dijital Fotogrametri 2008 2009 BAHAR DÖNEMİ Prof. Dr. Fatmagül BATUK YTÜ 1 Harita Üretimi Haritalar 2 1 Proje bir amacı gerçekleştirmeğe yönelik, başlangıcı

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü Sayfa : 1/6 Üretim Sürecinin BaĢlatılması Görüntü iģleme Nirengi ve Nivelman kanavaları kontrolü GPS/IMU Verilerinin Değerlendirilmesi Nirengi tesis kontrolü Nirengi ölçü ve hesap kontrolü UçuĢ Planlarının

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları FLI MAP Çeşitli helikopterlere monte edilebilen Fli Map in geliştirdiği taşınabilir lazer altimetre sistemi pazardaki hızlı, detaylı ve doğru veri toplama ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilmiştir.

Detaylı

ESAS OLACAK 2015 YILI YAKLAŞIK MALİYETLERİ. MALİYETİ (TL.) 1 C1 Derece Adet 2973.05 Pilye (Kotlu) 2 C2 Derece Adet 1999.

ESAS OLACAK 2015 YILI YAKLAŞIK MALİYETLERİ. MALİYETİ (TL.) 1 C1 Derece Adet 2973.05 Pilye (Kotlu) 2 C2 Derece Adet 1999. 657 SAYILI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU VE BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ UYARINCA HARİTA VE UZAKTAN ALGILAMA İSTEKLERİNE İLİŞKİN BÜTÇE AKTARMA HESAPLARINA

Detaylı

Yürürlük Tarihi : 11.05.2011 Kodu: B091TKG140000. TA.02 Rev. No/Tarihi : 00/- Tapu ve Kadastro. Sayfa : 1/7

Yürürlük Tarihi : 11.05.2011 Kodu: B091TKG140000. TA.02 Rev. No/Tarihi : 00/- Tapu ve Kadastro. Sayfa : 1/7 Sayfa : 1/7 Üretim Sürecinin BaĢlatılması Görüntü iģleme Arazi Ġçin Ön Hazırlıkların Yapılması GPS/IMU Verilerinin Değerlendirilmesi Bölge Müdürlüğü Ġle Nirengi ÇalıĢması Yapılması Havai nirengi çalıģması

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II HAVA FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ VE HAVA KAMERALARI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Işık 3B yüzeye ulaşır. Yüzey yansıtır. Sensör elemanı ışık enerjisini alır. Yoğunluk (Intensity) önemlidir. Açılar önemlidir. Materyal (yüzey) önemlidir. 25 Ekim

Detaylı

GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN HAVA KAMERALARI Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI 2014-2015 Öğretim Yılı

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü Ortorektifikasyonu Ortorektifikasyon Uydu veya uçak platformları ile elde edilen görüntü verisi günümüzde haritacılık ve CBS için temel girdi kaynağını oluşturmaktadır.

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK Sayfa : 1/11 Sayfa : 2/11 TANIMLAR: Veri Yedekleme: Her birimin kendi verilerini, Birimine teslim edene kadar gerekli güvenlik önlemlerini alarak uygun donanımlarda belirtilen sürelerde saklaması. Veri

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK

Detaylı

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Dr.Nusret

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

Harita - Fotoğraf. Merkezi İzdüşüm. Ortogonal İzdüşüm. Fotogrametri I Fevzi Karslı, KTÜ. 7 Mart 2015 Cumartesi 1

Harita - Fotoğraf. Merkezi İzdüşüm. Ortogonal İzdüşüm. Fotogrametri I Fevzi Karslı, KTÜ. 7 Mart 2015 Cumartesi 1 Harita - Fotoğraf Merkezi İzdüşüm Ortogonal İzdüşüm 7 Mart 2015 Cumartesi 1 Harita - Fotoğraf 7 Mart 2015 Cumartesi 2 Harita - Fotoğraf 7 Mart 2015 Cumartesi 3 Harita - Fotoğraf 7 Mart 2015 Cumartesi 4

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı

Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı 12-13 Kasım 2013 - Ankara Akıl ve Bilim İleri Teknoloji Doğru Veri En Az Zarar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M3 VE M4 PROJELERİ VE KAZANIMLARI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M3 VE M4 PROJELERİ VE KAZANIMLARI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M3 VE M4 PROJELERİ VE KAZANIMLARI Şenol KUŞCU 1, M. Sait AYIK 2, Umut G. SEFERCİK 1, Murat ORUÇ 1, Murat KARAOĞLU 2, Fatih ALİYAZICIOĞLU 1 1 : Prof.Dr.,Yrd.Doç.Dr,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

ASGARİ SAHA (Km 2 ) % 116, % 84, % 52, % 44, % 36,86

ASGARİ SAHA (Km 2 ) % 116, % 84, % 52, % 44, % 36,86 657 SAYILI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU VE BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ UYARINCA HARİTA VE UZAKTAN ALGILAMA İSTEKLERİNE İLİŞKİN BÜTÇE AKTARMA HESAPLARINA

Detaylı

Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar (Digital Photogrammetric Workstations and Software)

Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar (Digital Photogrammetric Workstations and Software) Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar (Digital Photogrammetric Workstations and Software) Dijital fotogrametrinin en önemli bileşeni dijital fotogrametrik iş istasyonlarıdır (Digital photogrammetric

Detaylı

DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ

DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ Orhan ERCAN,

Detaylı

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir.

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Diğer Araştırmalar : Bir önceki bölümde açıklanan ilk araştırmaların teorik ve deneysel sonuçlarını sınamak amacı ile, seri halinde yeni teorik ve deneysel araştırmalar yapılmıştır. (Çizelge : IV) de belirtilen

Detaylı

Hava Fotoğrafı Üzerindeki Bilgiler

Hava Fotoğrafı Üzerindeki Bilgiler Prof.Dr. Mehmet MISIR 17-21 Mart 2014 Hava Fotoğrafı Üzerindeki Bilgiler 1- Kamera Çerçeve İşaretleri : A) Optik çerçeve işaretleri B) Mekanik çerçeve işaretleri 2- UçuşYüksekliği 3- Kamera Odak uzaklığı

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Görüntü özellikleri Uzaktan algılamada platformlar Uydu yörüngeleri Şerit genişliği, yeniden ziyaret periyodu 2 Görüntünün özellikleri:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN HAVA KAMERALARI Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Algılama sistemleri Pasif sistemler Aktif sistemler 2 Uzaktan algılama sistemleri: Elektromanyetik spektrum ve algılama sistemi

Detaylı

EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI

EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI E. ÖZER 1, B. ERKEK 2, S. BAKICI 3 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, ozerer@hotmail.com 2 Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 07 Ekim 2013 Pazartesi 1 Ders Planı ve İçeriği Dijital Fotog. ve 3B Mod.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Işık 3B yüzeye ulaşır. Yüzey yansıtır. Sensör elemanı ışık enerjisini alır. Yoğunluk (Intensity) önemlidir. Açılar önemlidir. Materyal (yüzey) önemlidir. 06 Kasım

Detaylı

İÇERİK. Analog Hava Kameraları Analog Hava Fotoğrafları Sayısal Hava Kameraları Sayısal Hava Fotoğrafları. Analog Fotoğraf ile İlgili Kavramlar

İÇERİK. Analog Hava Kameraları Analog Hava Fotoğrafları Sayısal Hava Kameraları Sayısal Hava Fotoğrafları. Analog Fotoğraf ile İlgili Kavramlar FOTOGRAMETRİ I FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN HAVA KAMERALARI Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi http://geomatik.beun.edu.tr/abdikan/

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ ÜRÜNLER Ortofoto/görüntü, Sayısal Yüzey, Yükseklik ve Arazi Modeli Kavramları BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA ORTOFOTO VE SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA ORTOFOTO VE SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA ORTOFOTO VE SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ ÖZET Ahmet ÇAM 1, Orhan FIRAT 2, Altan YILMAZ 3 1 HGK, Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi Başkanlığı, Dikimevi

Detaylı

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 İçerik 2 ESEN Sistem Şirket Tanıtımı Şirket Vizyonu ve Çalışma Alanları Geniş Alan Gözetleme Sistemleri (GAG)

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II GİRİŞ ve HATIRLATMA Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI

ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI ORM 7420 ORMAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA UYGU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL III. Hafta (Uyduların Detay Tanıtımı Sunum Akışı Doğal Kaynak İzleyen Uygular Hangileri Uyduların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ GİRİŞ, TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1 Mikrodalga radyometre UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Hüseyin TOPAN Algılayıcı Pasif amaçlı olmayan amaçlı Manyetik algılayıcı Gravimetre Fourier spektrometresi Diğerleri Optik Film tabanlı Dijital

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İzdüşüm merkezi(o):

Detaylı

Planlamada Uygulama Araçları

Planlamada Uygulama Araçları Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI, rnisanci@ktu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr III. Ders_Ġçerik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - TEK RESİM DEĞERLENDİRMESİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI HAVADAN (AIRBORN) LİDAR NEDİR? HAVADAN (AIRBORN) LİDAR SİSTEMİ. Sistem aşağıda belirtilen ekipmanlardan oluşmaktadır.

BİLGİ DAĞARCIĞI HAVADAN (AIRBORN) LİDAR NEDİR? HAVADAN (AIRBORN) LİDAR SİSTEMİ. Sistem aşağıda belirtilen ekipmanlardan oluşmaktadır. 42 BİLGİ DAĞARCIĞI HAVADAN (AIRBORN) LİDAR NEDİR? Muzaffer NAVRUZ * HAVADAN (AIRBORN) LİDAR SİSTEMİ Sistem aşağıda belirtilen ekipmanlardan oluşmaktadır. Lidar, İngilizce "Laser imaging detection and ranging"

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

YERSEL FOTOGRAMETRİ. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI

YERSEL FOTOGRAMETRİ. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI YERSEL FOTOGRAMETRİ Giriş, Tanım ve Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF346/466 YERSEL FOTOGRAMETRİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ. Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim...

PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ. Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim... PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim... Cacabey Planetaryum, Bursa Yıldırım Belediyesi Eğitim ve Bilim Merkezi içerisinde yer almaktadır. Öz kaynakları

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Modelleri Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Objelerin temsili Raster -- Grid Piksel Konum ve değeri Uydu görüntüleri ve hava fotoları bu formatta Vector -- Linear

Detaylı

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler.

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler. Eğik Resim Fotogrametrisi ve Arazi Yönetiminde Kullanım Alanları Nisan / 2015 1 / 43 Sunum İçeriği 1. Arazi Yönetimi 2. Eğik Resim Fotogrametrisi 3. Eğik Resim Fotogrametrisinin Arazi Yönetiminde Kulanım

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Hazırlayan Müh. Uzm. İbrahim ÇETİN İst,2012 PHOTOMOD YAZILIMI İLE 3 BOYUTLU DEĞERLENDİRME 1. Proje Dosyası

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER 229 [1069] TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER Levent ÖZMÜŞ 1, Metin SOYLU 2, Ekrem AYYILDIZ, 3,Bilal ERKEK 4, Sedat BAKCI 5 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Prof.Dr. Abdullah E. Akay Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Son yıllarda artan tüketici talepleri doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmış ve bu durum özellikle orman kaynaklarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Giriş, Tanım, Tarihsel Gelişi, İşlevi, Uygulama Alanları, Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir

Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir Planlamada Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Disiplinleri Entegrasyonu: Urla ve Balçova Örnekleri Araş. Gör. İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çiğdem TARHAN Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez

Detaylı

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Resim düzlemi O : İzdüşüm (projeksiyon ) merkezi P : Arazi noktası H : Asal nokta N : Nadir noktası c : Asal uzaklık H OH : Asal eksen (Alım ekseni) P OP :

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ders Kodu: 1210146 ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama Öğrenim Dili: İngilizce Öğrenci Seviyesi: Lisans Öğretim Görevlisi:

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğraflarının değerlendirilmesi Fotomozaik, fotoplan, ortofoto Ormancılıkta hava fotoğrafları 2 Hava fotoğraflarının

Detaylı

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme:

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Elektronik ve Hab. Müh. Giriş Dersi Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Uygulama Alanları Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Uygulama Alanları Mor ötesi bandı görüntüleme: Görünür ve

Detaylı