01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı:"

Transkript

1 01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı: Sayokan da sıradüzeni oluşturan ünvanlı kişilerin seçimi, seçilen kişilerde aranan özellikler önemlidir. Sıradüzende unvan verilen veya verilecek kişiler, altlarında bulunan kişilerin rol modelleri olacağından dolayı önemlidir. Unvan verilmesinin de bir töresi olması gerekir. Töreler (yasalar) bazen kağıtlar üzerine yazılır, bazen de yazılmadan yaşanır. Yazılmayan ama yaşanan töre anlayışı Türklerde asırlarca sürdürülmüştür. Teşkilatlanmada yazılan töreler kadar yazılmayan ama yaşanan törelerde önemlidir. Türk Savaş Sanatı Sayokan da bir teşkilattır ve kendi içinde yaşayan bir töresi olması doğaldır. Bu töre oluşturulurken dikkat edilmesi gereken önemli kılavuz fıtrata uyumluluktur. Sıradüzenin töresini yeniden icat etmeye gerek yok, elbette Türkün tarihinde var olan, sonuçları başarılar getirmiş tecrübelerden istifade edeceğiz. İstifade ettiğimiz kaynaklardaki bilgileri Sayokan a göre kurgulayıp anlamlandıracağız. Ulu Tayangu Yusuf ( Has Hacib) şöyle diyor; Yagıçı örüng kırgıl ersiglerig, Yagıka alın kıl kötürsü çerig. Örüng kırgıl artuk yagıçı bolur, Yagıçı bolur hem yarağçı bolur. Kiçig kur yigitler bolur ked yiti, Kalı yüz evürse udıtur otı. Düşmanın karşısına yaşlı yiğitleri koy, Askeri düşmana onlar götürsün. Önde yaşlılar daha iyi savaşçı olurlar, Savaşçı olurlar hem iyi savaşırlar. Genç ve toy yiğitler çok ateşli olurlar, Bir yüz çevirdiler mi ateşten eser kalmaz. Sayokan da teknik olarak yüksek bilgi ve yeteneğe sahip olmanın yanında yaşının yüksek olması da önemlidir. Yukarıdaki beyitlerde yaşlı (aksakal) savaşçıların, düşman önünde daha iyi liderlik yaptıkları ve savaştıkları anlatılmaktadır. Elbette kişinin yaşı kadar hatta ondan da önemlisi başı da önemlidir. Çünkü akıl kalple birlikte başta olur. Yani sadece aksakal (yaşlı) olması yeterli değildir. Sıcak bir savaş içinde değiliz belki, düşmanımız ise sadece nefsimiz ama, Sayokan teşkilatının iyi yönetilmesi, Sayokan içindeki sosyal ilişkilerin disiplinli olması noktasında sıradüzenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü Sayokan topluluğu bir sosyal gerçektir. Bu rol model rütbelilerin Baş ı nasıl olmalıdır? Ona bakalım. İdi ök uluğ işbu sü başlamak, Çerig tüzmeki hem yagını sımak. Rab, ulu iş bu orduya baş, sahip olmak, Askerleri düzenleyip, düşmanı kırmak. Üst rütbeli olmak zor iştir. Hele rütbeli olup, altındakilere sahip olup, onları yönetmek, yönlendirmek daha da zor bir iştir. Sayokan teknik yeteneklerin yüksek seviyede ve bedensel güçlü olması elbette rol model olmanın gerekliliklerindendir. Ama böyle bir marifeti taşıyan başın başka marifetleri de olması gerekir. Bu marifet sosyal hayatını kalp-akıl ilişkisiyle yönlendirme marifetidir. Çünkü bu marifet zeka ile değil akıl ile elde edilir. Bir topluluğun, başındaki kişiye sadakat önce güvenle başlar. Sadakat, güven akıllı kişilere duyulur. Akı alp atım bolsa alçak köngül, Tuzı, etmeki king, ne kılkı amul. Oğul kız kişim tip nengin irkmese, Ya yir subagım tip kümüş tirmese. Yüreklik kerek artuk öglüg kerek, Kögüzlük kerek hem köngüllük kerek. Cömert, cesur, alçak gönüllü olmalı, Tuzu, ekmeği (sofrası) açık ve soğukkanlı olmalı Oğlum, kızım, karım diye mal toplamamalı, Yerim, suyum, bahçem deyip gümüş yığmamalı Yürek gerek, daha akıl, anlayış gerek, Mertlik gerek hem de gönül gerek. 1

2 Yüreksiz kişiler çerig artatur, Çerig artasa er erig artatur. Ayıklıg turur bu ölüm belgülüg, Ödi kelmeginçe er ölmez külüg. Kişi ödsüz ölmez anadın togup, Nelük korkar özüng yagını körüp. Yüreksiz kişiler orduyu bozar, Ordu bozulursa, er eri bozar. Ölüm belgeli vadesiyle durur (vardır), Zaman gelmeyince yiğitle, namı ölmez. Kişi zamansız ölmez anadan doğup, Ne için korkar özün düşmanı görüp. Yukarıdaki satırlarda yürekten yani kalpten bahis ediliyor. Kalpte olan bazı özelliklerden yani cömertliğinden, alçak gönüllü olmasından, korkusuzluğun kalple mümkün olacağından Kalbi (yürekli) olmayı nasıl başarabiliriz? Sosyal hayatımızda birçok olaylarla yüzleşiriz. Bu yüzleşme aynada baktığımız yüzümüz müdür? Yoksa başka bir yüzümüz mü? Karşılaşılan olaylarda bazılarının yüzü kızarır, bazılarının mutlulukla yüzü aydınlanır. Peki, kızartan veya mutluluktan aydınlatan veya üzüntüden yıkılan yüzler nereden etkilenir de bu dışa vuruma neden olur? Bu dışa vuruma neden olan bir yerimiz kalp (yürektir-gönüldür), bir diğeri ise nefistir. Şöyle diyebilir miyiz? Aynaya baktığımız yüzümüzü şekilden şekle sokan gerçekte iki yüzümüz vardır. Aynaya baktığımız yüzümüz, gerek kalbe gerekse nefse uyulduğu zaman dışa vurumun bir aracıdır, aynasıdır. Halk arasında yüzsüzlük, bakılacak yüzün olmaması ve benzeri ifadeler kalpsizliği, yani nefsin yüzünü anlatmaktadır. Allah şöyle buyuruyor; "Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler." (Rum 30 / 30) Bu ayetle de anlıyoruz ki, Allah a dönük olan yüz kalp yüzümüzdür. Yani kalbin yüzü Allah a dönüktür. Yüzümüzü fıtrata döndüğümüzde kılavuzumuz akıldır. Yani kalp ve akıl bize Allah ın doğuştan nimetidir. Nefiste doğuştan verilen bir nimettir, lakin kalp-akıl ilişkisiyle terbiye edilmezse nefsin kılavuzu zeka olur. Zeka doğuştan verilmez, şeytanın insan nefsini kandırmak için kullandığı, sunduğu bir virüstür. Kişi zeki olmayı isterse şeytan kendi zekasını kişiye enjekte eder. İnsanoğlu zekayı öyle sahiplenir ki, akıl ile karıştırır. Hatta çok insan zeki olmakla övünür. Buna göre zeka sonradan kazanılan, yani şeytandan alınan, akıl ise doğuştan Allah tan verilen nimettir. Bundan dolayı akıllı olmakla zeki olmak farklıdır. Kalp yüzü Allah a dönük olunca, nefis yüzü dünyaya dönük olur. Şeytanın görevi ise insanoğlunun nefsini kandırarak, dünyalık hırs, makam, şöhret, zenginlik, sosyal ilişkilerini çıkar üzerine kurma arzularına bağımlı kılmaktır. Bunu zekasıyla yapar. Çünkü tuzak, hile ve oyunlar zekayı kullanarak kurgulanır. Oysa akıl kullanılarak da dünya nimetlerinden yararlanılır, mutlu, çalışmasının karşılığı elde ettikleriyle huzurlu bir dünya hayatı yaşanabilir. Ama şeytanın görevi nefsi dünyaya bağımlı kılmak, aklın terbiyesine bırakmamaktır Kim Rahman ın Zikri ne (Kur ân a) bulanık bakarsa başına bir şeytan sararız. O onun arkadaşı olur. (Zuhruf 43, 36) İnsan zeki olmakla Allah ın nimeti olan kalp ve akıla sırtını dönmüş olur. Nefis nimetini terbiye etmemiş, nefsini şeytanın zekasına teslim etmiş olmaktan dolayı da hem vebal altına girer hem de doyumsuz arzularıyla dünyaya bağlanmaktan dolayı daima mutsuz olur. Akıl fıtrata uygun davranmanın kılavuzudur. Şeytanın insanoğlunda kandırdığı, zekasını cömertçe hediye ettiği nefis, bu zekanın marifetleri olan kurnazlık, hile ve tuzaklarla şeytana hizmet ederken, kendisini farkında olmadan ilah edinir. Kendi arzusunu kendine tanrı edineni görmedin mi? Ona sen mi vekil olacaksın? 2

3 Yoksa sen zannediyor musun ki, onların çoğu söz dinler veya aklını çalıştırır? Onlar; en âm 1 gibidirler; hayır, daha düşük seviyededirler. (Furkan 25, 43-44) Kendi arzusunu kendine ilah edineni görmen gerekmez mi? Bunu bilerek yaptığı için, Allah onu sapık saymış, kulağının ve kalbinin üstünde izler oluşturmuştur. Gözünün üstünde de perde vardır. Allah'ın bu kararından sonra onu kim yola gelmiş sayabilir? Kafanızı çalıştırmaz mısınız? (Casiye 45, 23) Artık şeytanın zekasına kendisini teslim eden nefis ile şeytan yaşam yollarını beraber yürürler. Bu tür insanların en amdan da aşağı oldukları belirtiliyor. Sosyal statüleri, sahip oldukları ne olursa olsun. (Nefse) isyankârlığını ve takvâsını ilham edenin hakkı için, onu arındıran gerçekten umduğuna kavuşmuş, kirletip karartan da kaybetmiş olur. (Şems 91, ) Bu zeka sosyolojiyi, psikolojiyi, Allah ın doğru yolunu, hak hukuk konularını, vicdanı yani insan hayatına ve dünyaya dair ne varsa her şeyi öyle kullanır ki, bazen din adamlarının (?), bazen ilim adamlarının, kanaat önderlerinin, bazen liderlerin, politikacıların, zenginlerin ağzından inciler döktürür. O aldatıcı şeytan, sakın sizi Allah ile aldatmasın. (Lokman 31, 33) Kalp-akıl ilişkisine sırtını dönmeyen, yüzü fıtrata dönük dili, fiili fıtrata uyumlu insanlar bunların takiye, iki yüzlülük olduğunu anlarlar. Şeytan insanın kalbini kandıramaz ama nefsini kandırarak emeline ulaşır. Kandırılan nefiste aklın terbiyesine sırtını döner. İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar şeytan yeryüzünde zekasıyla insanları kandırma çabasına devam edecek, aldanan insanlar zeki olmakla övüneceklerdir. 79) "(Şeytan) Rabbim! İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı."(sad 38, İnsanlar şeytanın zekasıyla zeki olup, kurnazlıklarla, hilelerle, tuzak ve oyunlarla hayatlarını şekillendirirlerken, Allah ın nimeti akılı terk etmiş olacaklardır. Akılsız hayatın bedeli, bela ve musibetlerle yüzleşmektir, doyumsuzluk ve sonucu hep mutsuzluktur. Çıkmazlara saplanmaktır. İnsanoğlunun kalbi böyle çıkılmaz, çaresiz zamanlarda gerçekten Allah der. Bunalan, sıkılan ve çaresiz kalan kişi kalpten yaratana sığınır. Allah yardım edip, rahata çıkınca yine zeki olur. Bulduğu çıkışı zekasına mal eder, kendisiyle övünür. İnsanın başına bir sıkıntı gelince bizi yardıma çağırır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman: "Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır; o bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. (Zümer 39, 49) Kalp-akıl ilişkisinden mahrum olunması kalbin zayıflamasına, nefsin fıtrata aykırılıklarını uyarmada şiddetini azaltmasına, nefse uyulmaya devam edilmesinde de kalp yüzünün kararmasına neden olur. Yok, yok, öyle değil; yapıp ettikleri şeyler kalpleri üstünde pas tabakası oluşturmuştur. (Mutaffifin 83, 14) 1 En am Arapça da koyun, keçi, sığır ve deveye verilen ortak addır. 3

4 Ubut birle yalınguk yagısın saçar, Yagıda eng aşnu ubutsuz kaçar. Yüreklig tigüçi ubutlug bolur, Ubutlug kişi ölse uruşu ölür. Şerefli insan düşmanı saçar, Savaştan ilk önce şerefsiz kaçar. Yürekli dediğin haysiyetli olur, Haysiyetli kişi ölürse savaşarak ölür. Haysiyet, şeref, onur, namus, ahlak, insan sevgisi, dürüstlük gibi kavramlar kalp (yürek) yüzünün fıtrata dönük olması sonucu elde edilen, yaşanılan payelerdir. Nefsin de bu tür payeleri var mıdır? Elbette. Onlar ise gurur, kibir, övünme, mağrurluk gibi payelerdir. Nefis ölümden korkar. Sahip olduklarını kaybetmekten korkar. Bu korkuyla yüzleşmemek için zekanın marifetleri kurnazlık, hile, tuzak, hayat sahnesinde kendini gösterir. Yüzü fıtrata dönük olan kalbin ve kılavuzu aklın fiili, dünya nimetlerinden yararlanırken hırs, ihtiras, makam, şöhret, çıkar, zenginlik beklentilerinden bağımsız yani hür olması sebebiyle adalet, hak, paylaşım, dayanışma kavramlarının yaşatılmasında kendini gösterir. Şeref, haysiyet, onur Allah ın insana lütfu olduğundan, bu payeler insandan veya bir makamdan değil, direk Allah tan kuluna bir nimettir. Yani kalp ve aklın fiillerinin karşılığı sadece Allah tan beklenir ve Allah verir. Bir makamın veya insanın verdiği ödüller, övünçler, sözde onur, şeref payeleri bir gün gelir geri alınabilir. Çünkü dünyalıktır. Değişen dünya koşullarına göre bir gün gelir aynı kişi cezalandırılabilirde. Dünyada bunun örnekleri çoktur. Ama Allah ın bir insanı övmesi, onurlandırması, ödüllendirmesi hem dünyalık hem de ahretliktir. Sayokan daki rütbeli kişilerin yolu zeki değil, akıllı olmaktır. Bedük tutsa könglin bu sü başlar er, Siziksiz yagıdın bu er berge yir. Siyaset yorıtgu kerek sü başı, Siyasetka aşlıg bolur sü işi. Siyaset yorıtsa sü başlıg bolur, Süsi başlıg erse er aşlık bolur. Bu ordu başı mağrur olursa, Şüphesiz düşmandan bu baş dayak yer. Ordu başı siyaset yürütmesi gerek, Ordu işi siyasete bağlıdır. Siyaset yürütülürse ordu başlıdır, Ordu başlıysa er ere bağlı olur. Siyaset sözcüğü ile politika sözcüğünü açmak gerekecek. Türkiye de hem siyaset, hem politika terimi birlikte kullanılır. Yaygın kanıya göre ikisi de aynı referansta bulunan biri Arapça, diğeri Yunanca iki terim. Eşanlamlı oldukları sanılır. Bilinenin aksine politika başka, siyaset başka şeydir. Yunancadan Türkçeye giren politika teriminin kökü polis tir. Eski Yunanca (Grekçe) bir sözcüktür. Devlet yönetme sanatı olarak ifade edilir. Siyaset ise Arapça sys kökünden türeyip, anlamsal değerini seyislikten alır. Yani at terbiyecisi. Ata bakan, atla ilgilenen kişi. Bu iki sözcüğün etimolojik köklerinin yorumu üzerinde çok durmayacağım. Lakin günümüzde hangi sözcük kullanılırsa kullanılsın, devleti veya toplulukları yönetme erkini elinde bulunduranların, bu erke sahip olmak isteyenlerin kullandıkları sözcüklerdir. Gerek politika gerekse siyasetin uygulamada usulleri, yöntemleri, amaçları çok tartışılsa da, devleti veya toplulukları yönetmenin adalet, özgürlük, eşitlik, hukuk kavramlarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Zaten sıkıntı da burada başlamaktadır. Bir devleti veya topluluğu ister politika ister siyaset kavramlarını kullanarak yönetin, eğer adaletsiz, hukuksuz yani oligarşik 2, teokratik 3, monarşik 4 yönetim 2 Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir. 3 Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. 4 Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır.seçim dışı yöntemler kullanılır. 4

5 biçimlerini tercih etmişseniz, hangi kavram olursa olsun sonuç değişmeyecektir. Çünkü bu yönetim biçimlerinin de politikası, siyaseti vardır. Milli önderimiz M.K.Atatürk ten siyasetle ilgili bazı alıntılar aktarmak istiyorum. İnsanlar daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan olanın vicdanını, dimağını ve bütün insanî kavramını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa, yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur. Çünkü alnı açık, dimağı açık, kalp ve vicdanı açık insanlar tarafından idare olunabilen toplumlar ancak bu manada hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularını ve teşebbüslerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya girişenler mutlaka utanma ve sıkılmayı gerektiren, akıl ve mantığın haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi işlere girişenlerin sonu er geç acıdır. (M.Kemal ATATÜRK 1926) Hakikaten memlekete hizmet etmek isteyenlerin kalbi açık olmalıdır; açık söylemelidirler. Millet ile milleti sevk ve idare edenler çok açık görüşmelidirler. Olan şeyler ve yapılacak şeyler olduğu gibi ifade olunmalıdır. Yoksa safsatalar ile milleti aldatmak, onu birbirine düşürmek demektir. Kuralımız, daima millete karşı hakikatleri ifade olmalıdır. Milleti aydınlatma, bu demektir. Millete hakikati izah edenler, kendilerinin de aldanmadığına emin olmalıdır... Arkadaşlar... Benim bütün hayatımda takip ettiğim meslek budur! (M. Kemal ATATÜRK 1923) Milleti adatmayacağız! Millete, daima ve daima hakikati söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri hakikat zannederiz, fakat millet onu düzeltsin. Kendimizi kimsenin üstünde görmeye de hakkımız yoktur Efendiler. Gizli iş gizli kalamaz. Er geç meydana çıkar. İyisimi başından açık olsun, açık açık! (M.Kemal ATATÜRK 1923) Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir. (M.Kemal ATATÜRK 1925) Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için gerektiği zaman, millete hesap vermek mecburiyeti, laubalilik ve keyfî hareketle uzlaşamaz. (M.Kemal ATATÜRK1930) Birçok alimler, düşünürler, müteşebbisler zaman zaman, asır asır bu vatanı bayındır hale getirmeye, gerçek kurtuluşa eriştirmeye çalışmışlardır. Bazıları bütün kalpleriyle, vicdanlarıyla çalışmışlardır. Halbuki netice bir muvaffakiyet göstermiyor. Acaba bunun sebebi nedir? Efendiler, bunun sebebi şimdiye kadar memlekette bir devlet siyaseti, devlet programı değil, şahsî siyaset, fikirlere göre değişen programlar takip olunmasıdır. Onun için her şeyden evvel bu millet ve memleket için bir hareket ve mesai düsturu vücuda getirmek lazımdır. Bundan sonra yapacağımız şey, bu olacaktır. (M.Kemal ATATÜRK 1923) M. Kemal Atatürk ün siyaset üzerine öngörülerini çoğaltabiliriz. Sonuç olarak, sıradüzen (Hiyerarşi) içinde yer alan kişilerin politika veya siyaset anlayışının merkezinde yukarıdaki öğretiler şiar edinilmelidir. Türklerde devlet yönetimine bir göz atmamızda gerekecek. Örneğin Türk devlet yönetimi oligarşik mi, monarşik mi yoksa teokrasik mi? Türk dilinde seçime OYIBLIK deniyor. Ana nüshası Ġngiltere British Library de saklı olan ve kağıda fırça ile urkunca yazılmıģ Irak Bitigin isimli 104 sayfalık, Türk tarihine ait atalarmızın yazdığı el yazması bir kitap bulunuyor. Ġngiltere de olması acıklı ama Bu metin Dr. M. Aurel Stein tarafından Ġçki Türkistan ın Tun-Huang kenti Bin Buda mağaralarındaki bir el yazmasıdır. Bu kitap M.Ö. 522 yıllarında yazılmıģtır. 5

6 Konumuzla ilgili olarak bu kitaptan satırlar vereceğiz. 71. ALTUN BAġLIĞ OYILIN MĠN yetki baģlangıçlı OY (rey) sahibiyim, 72. ALTUN QURUĞ UġIQ MĠN yetkisini sonuna kadar kullanan baģkanım, 73. KILIÇIN KESĠPĠN kılıç ile kesme alanında. 74. ÖZÜM OYIL ĠNTĠN BAġIMIN Kendi düģüncemin ortaya çıktığı baģıma, 75. OYUL BĠNTĠR ĠTĠR.. düģünce ilave olunur. 76. ANÇA BĠLĠNGLER Buna göre biliniz. 77. OYIBLIQ OL. Seçimdir bu. Metnimiz, halkın reyi ile seçilen ve buna göre savaģ kararı verebilen, Türk kağanını dile getiriyor. Onun yalnız kendi düģüncesine göre değil, AT-URUDUġ ÖTÜLĠS BUDUN (vekiller olarak geçerli heyet) kararlarını da göz önünde bulundurma zorunluluğunda olduğunu söylüyor. (MirĢan K. At-Oy Ögüntün Eminis, 2007, s. 12) Bu metinden anlıyoruz ki, devletin başı kağan tek başına karar alamıyor. Yine üçüncü Uygur yazıtının Çince metninin tercümesinde; ĠĢitildiğine göre, gök ile yer birbirinden ayrılıp, güneģ ve ay feyzini saçmaya baģlayınca, Tanrı dan buyruk alan bir oymak baģı (ĠÇÜÜM APAM BUUMIN KAĞAN ĠSTEMĠ) bütün dünyayı kendi çevresinde alakalandırıyor, fazileti ile kamaģtırıcı Ģekilde ıģıklandırıyor ve dört bucaktan ona sığınıyorlar. Onun (Hudut dıģında olan halk, ona bağlanmak) için dönüyorlardı Ġç ve dıģta selameti teminden sonra, dağ ile ırmak ortasında (Ġdil Oral da) payitaht kurdu (UÇUġ BAġI). Kutluk Boyla nın babası Hu-Su zamanında iken, bütün satvetini kuzey köģeye (ÖTÜKEN-YIġ) göç ettirdi ve payitahtı Orhun ovasında kurdu. Dirayeti ile yurdunu idare etti ve böylece yıllar sürdü. Oğlu (kurluk Kağan) onun yerine geçti (OĞLI TA KAĞAN BOLMIġ ERĠNÇ). (Türk soyundan Pekinli Müslüman olan Nimetullah MA tercümesi; H.N. Orkun 1938; Eski Türk yazıtları 2, s.4) (MirĢan K. Bolbollar, 2008, s.7) Buradan da anlıyoruz ki, ister politika, ister siyaset deyin, toplumu yönetmek için ortaya konan iradenin millet yararına, adil olması her şeyin üstünde yer alıyor. Bu örnekleri Türk Bitik taşlarından çoğaltabiliriz. Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla, Türk devlet yapısında teokrasiye benzer bir durum görülse de, tek Tanrı inanışının kurumsal yapısı yoktur, tabiatıyla din adamlarından meydana gelen ruhban sınıfı da yoktur. Yani Tengri Törü (Tanrı yasası) yönetim anlayışının omurgasını da oluştursa, tam bir teokratik yapıdan bahsedemeyiz. Çünkü tarihi belgelere baktığımızda halkın içinden insanların idari makamlara getirildiğini görmekteyiz. Seçilmiş kişilerin daha çok uzmanlığı göz önünde tutulmaktadır. Halkın içinden insanların devlet kademelerinde yükselmesinin önü açıktır. Türk Devlet İl-Törü (Anayasa) ye göre yönetiliyor. Yani bir anayasa var ve devlet idaresinin sıradüzeni (hiyerarşi) de şöyle; Öz-Inançu : Yönetim sistemi. Bilge Kağan : Devletin kağanı (Cumhurbaşkanı), Usud (Buyruk Başı) : Başbakan, Uy-Buğu Usud : Genel kurmay başkanı, Yabgu : Aşağıda açıklanmıştır. Şat : Aşağıda açıklanmıştır. Uluğ Buyruk : Bakanlar kurulu, İçrek Buyruklar : İçişleri bakanları (Üç buyruk), Taşra Buyruklar : Dışişleri bakanları (Altı buyruk), Yarguçı / Yargan : Adalet bakanı, bakanlar kurulu üyesi, Tudun : Maliye bakanı, Ayguçı : Danışman, Buga Turkan : Kurmay vali, Turkan : Sancak valisi, 6

7 Şadpıt begleri : Güneyde, Güney beyleri, Tarkat Buyruk Begleri : Kuzeyde, Kuzey beyleri. İl-Buyuruq : Halk amiri, Barıq İtgüçi : Noter, Bu sıradüzen Türk devlet yönetim sisteminin en azından oligarşik veya monarşik olmadığını demokrasiye daha yakın bir yönetim biçimi olduğunu ortaya koyuyor. Konu başlığımızın dışında farklı konulara girmiş gibi görünebiliriz. Lakin konumuz sıradüzen içinde rütbelilerin makamlarını, yetkilerini, ilişkilerini nasıl ve neye göre şekillendirdikleri söz konusu olunca pek de konumuz dışı olmasa gerek. Yani erdem ve feraset kaçınılmaz özellikler. Bu özelliklerde ancak kalp-akıl ilişkisiyle elde edilebilir. Bununla ilgili olarak ulu tayangu Yusuf (Yusuf Has Hacib) ten birkaç satır daha alabiliriz. Boş azad kişi barça edgü kulı, Sen edgü kulı aç könilik yolı. Sözi çın kerek bolsa kavli bütün, Uluğ bolsa yalgan ınanmaz budun. Biligni bedük bil, ukuşnı ulug, Bu iki bedütür, ödürmiş kulug. Ukuş kayda bolsa, ulugluk bulur, Bilig kimde bolsa bedüklük alur. Ukuşlug ukar ol, biliglig bilir, Biligli ukuglı tilekke tegir. Biligsiz kişi barça iglig bolur, İgig emlemese kişi terk ölür. Bilip sözlese söz biligke sanur, Biligsiz sözi öz başını yiyür. Toguglı ölür kör kalır belgü söz, Sözüng edgü sözle özüng ölgüsüz. Hür ve özgür kişi bütün iyiliğin kulu, Sen iyi kul ol, aç doğruluk yolu. Sözü gerçek olursa, bütün sözlerine inanılır, Büyükler yalancı olursa, güvenmez millet. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, Bu ikisi büyütür, seçkin kulu. Anlayış nerde olursa, uluuk bulur, Bilgi kimde olursa, büyüklük alır. Anlayışlı anlar, bilgili bilir, Bilgili, anlayışlı dileğine erişir. Bilgisiz kişi hep hastalıklı olur, Hastalık tedavi edilmezse kişi çabuk ölür. Bilip söylerse, söz bilgi sanılır, Bilgisiz söz kişinin başını yer. Doğan ölür bak belgesi sözü kalır, Sözünü iyi söyle, özün ölümsüz olur. Siyaset, bilgi ve bilginin akıllı kullanılmasıyla üretilebilir ve yaşam içinde varlığı toplumun ortak paydası olur. Bilgi, nefsin ve şeytanın zekasına teslim edilirse, kurnazlık, hile, tuzak gibi ahlaktan uzak mecra içindeki varlığı menfaat ve çıkar malzemesi olmaktan öte gidemez, tersine toplumu kargaşaya, isyana sevk eder. Sonuç olarak politika sözcüğünü kullanıp, toplumu vahşi bir at gibi telakki eder, bir seyis edasıyla kendimize kul, köle yapmak adına siyaset sözcüğünün anlamına uygun davranabiliriz. Ya da siyaset sözcüğünü kullanıp, toplumun refah, huzur ve menfaatleri doğrultusunda davranır, politika sözcüğünün anlamına uygun davranabiliriz. Sözcüklerden daha çok bizim kalp-akıl ilişkisi içinde toplumun her kesimine fıtrata uygun adalet, eşitlik üzerine kurulu yasamasıyla ve yürütmesiyle hizmet götürme çabası daha çok önem arz etmektedir. Şimdi Sayokan sıradüzeni (hiyerarşisi) içinde bulunan kavramlara ve anlamlarına göz atalım. Yabgu : Üst düzey yönetici, genel vali. Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi. Türklerde, Batı komutanına Yabgu, doğu komutanına da şad denilirdi. Yabgu ve Şad olabilmek için Kağanın oğlu yani Tigin olmak gerekirdi. 7

8 Ediz Tanyu Tanyu Tayangu Talutay Ediz Tuyun Tuyun : Ediz ifadesi, her şeyin yükseği, yükseklik anlamına gelir. Yani Tanyu nun üstüdür. : Sonsuzluk, genişlik, ululuk, olağanüstülük, Hun (On) kağanlarının unvanlarından. : Danışman, aracı, sıra dışı. Han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvandır. Urkun Türkçesi olup eski bir sözcüktür. Türklerde hacib kelimesi yayıldıktan sonra bu sözcük kullanılmamaya başlanmıştır. Aslı tayandı fiilinden alınmıştır. Kağan bu unguna sahip kişiye güvenir, halkta bu kişiye inanır ki dileklerini ve işlerini kağana olduğu gibi eriştirsin ve yanıtını alsın. Yani kağanın dayandığı, gübendiği, bilgili, danışman tecrübesine sahip kişidir. (kaynak: Kaşgar-i Mahmut / Divani Lügat-it Türk). : Seçkin ulu kişi. : Tuyun un yükseği. : Saygın, muteber. Eğitimcilere ise Aybar denmektedir. Aybar, Ay gibi parlak, heybet, heybetlilik anlamına gelir. Tabiatıyla bu ünvanları taşıyan kişilerin, bu ünvanların anlamlarının karşılığı sorumluluklara, yetkinliğe sahip olması gerektiği gibi, yazımızın başından beri ifade etmeye çalıştığımız kalp-akıl ilişkisini yaşamında canlı tutan, alt üst ilişkilerinde bu yapısıyla ferasete sahip rütbelilerden oluşan bir topluluk öncelikli amaçtır. Eğer bu hususiyetlerin farkındalığından uzak, sadece isminin yanında yer verip gururunun, kibrinin beslenmesini sağlamak, bu ünvanları tabelaya yazıp bir eşeğe asmakla aynı olacaktır. Sayokan da ideal bir neslin oluşması, rütbelilerin yani rol modellerin idealist olmalarıyla orantılıdır. Eğer idealist olunmayacaksa neden Sayokan, neden nefislerin birbiriyle rekabet edeceği kaotik bir topluluk? Sıradüzenin (hiyerarşi) ast üst anlayışıyla yürümediği, topluluk içinde insanların ilişkilerini kurnazlık üzerine kurduğu, sadakatin olmadığı, saygının göstermelik, sevginin yeşerme olanağı bulamadığı bir topluluğu neden oluşturacağız? Ve bu toplulukta herkes kendini alp diye niteleyecek, yarışmalarda birinciye Alpagut, ikinciye Şad ve üçüncüye Tigin diyeceğiz. Yaşamda anlamını tesis edemediğimiz kavramları, hele birde Türk tarihinden alınan kavramları kullanmanın ne amacı olabilir ki? İnsan olmanın tek şartı vardır, kalp-akıl ilişkisi içinde var olmak. Nefis-zeka (Şeytan) ilişkisi içinde sadece insan müsveddesi olabiliriz. Hatta Allah ın yukarıdaki ayette ikaz ettiği gibi en amdan da aşağı bir varlık oluruz. Sayokan da sıradüzeni (hiyerarşi) oluşturan her birey, kalp-akıl ve nefis-zeka savaşı içinde yüzünü fıtrata döndürme çabasında kararlı, istikamet sahibi olmak durumundadır. Sayokan nefislerin tatmini için bir araç olmamalıdır. Bu ulvi amaç, örnek olduğumuz alpların kişisel gelişimine katkı sağlayacak, birbiriyle çatışan, guruplaşmaların olduğu bir neslin oluşmamasına katkı sağlayacaktır. Yabgu dan Tuyun a kadar herkes, Sayokan ın sıradüzeni içinde var olan ünvanların sorumluluklarını bilinçli yerine getirmeli, ilişkileri daima fıtrata uygun adalet üzerine inşa etmelidir. Sayokan içinde zeki olmaya değil, akıllı olmaya ihtiyacımız var. Yaşamını zeki, kurnaz, uyanıklık üzerine şekillendirenlere Sayokan da ihtiyacımız yok. Görüldüğü üzere sözlerimiz ve fiillerimiz gayet açık ve anlaşılırdır. Nefislerinin arzularını şeytanın zekasıyla örtülemeye ve gizli emellerine ulaşmaya çalışanların durumu kar üzerindeki ayak izine benzer ki, görülebilirdir. Çünkü kalpler kandırılamaz. Bu tür kişiler de kendi kalplerini kandıramaz. Saygılarımla Nihat Yiğit 8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz.

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. 7 Birbirinizi Deyince Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. Ancak bazı durumlarla

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

DOÇ. DR. DOĞAN GÖÇMEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ

DOÇ. DR. DOĞAN GÖÇMEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DOÇ. DR. DOĞAN GÖÇMEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe neyi öğretir? Düşünme söz konusu olduğunda felsefe ne düşünmemiz gerektiğini değil, nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretir. Mutluluk

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir kasabada, bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç çok lezzetli meyveler verirmiş. Meyveler o

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE VE ÖĞRENCİLERİNE KATKILARI NELER OLMALIDIR? M. Tamer Özmen 1 SUNUM

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE VE ÖĞRENCİLERİNE KATKILARI NELER OLMALIDIR? M. Tamer Özmen 1 SUNUM İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE VE ÖĞRENCİLERİNE KATKILARI NELER OLMALIDIR? M. Tamer Özmen 1 SUNUM Bu sunum: Akademik çalışma ve araştırmaların sonucu olarak değil, tamamen determinist

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK

ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN * Bilindiği gibi hükümdarlık; hâkimiyet sahibi olmak, bir ülkenin, devletin, bir imparatorluğun yönetimini elinde bulundurmaktır. Zamana hükümdar olmak ise

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ. Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ

TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ. Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ ANLAŞMA Dil, insanın anlatma yetisi çerçevesinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Dil iletişim, anlama ve anlatma

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

1. Bütünlük; temelde karakterimizdir. Karakter ise; en genel tanımıyla

1. Bütünlük; temelde karakterimizdir. Karakter ise; en genel tanımıyla 1. Bütünlük; temelde karakterimizdir. Karakter ise; en genel tanımıyla dürüstlüğümüz, inandırıcılığımız, verdiğimiz sözlerde durma kararlılığımız, kültürümüzden oluşmaktadır. Bir kurumun tüm paydaşları

Detaylı

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir?

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? BU KİTABI OKUYUN VE İLİŞKİLERİNİZDE GÜÇLÜ, BAŞARILI VE SEVGİ DOLU OLUN İşte size NLP Lideri Mustafa KILINÇ tan sayfalarını peşpeşe çevireceğiniz bir kitap daha. İster

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 5 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

Fatma Atasever.

Fatma Atasever. Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Karar almak ne güç bir iştir. Çok zorlar insanı. Yorar. Takatsiz bırakır. Belki de yaşam içindeki en karmaşık zaman dilimidir karar alma süreci. Büyüklere danışırız,

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek:

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek: Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN (Elmek: eyaman@gazi.edu.tr) İLETİŞİMİN TEMEL İLKE VE BASAMAKLARI Kalpten çıkan söz kalbe gider, Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Akıllı insanın ağzı kalbinde, Akılsız insanın kalbi

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği)

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Presentation title Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Akın Aksekili Temmuz 2012 Presentation title Geoffrey James En iyi yöneticilerin işyeri, şirket ve takım dinamikleri hakkında temelde farklı

Detaylı

Bilişim Etiği ve Hukuku

Bilişim Etiği ve Hukuku Bilişim Etiği ve Hukuku Giriş Prof. Dr. Eşref ADALI 1 Bilişim Sistemlerinin Sağladığı Olanaklar Yer ve zaman kısıtlaması olmadan: Dünyada olan olayları anında öğrenebilme, Yeni Etik ve Dünyanın her yerindeki

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı