T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC / KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005"

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC / KAYSERİ KONU:Fiyat Teklifi Hk. 23/09/2005 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen malzemelere 4734 Sayılı KİK nun 3.maddesinin f bendi uyar.2003/6554 sayılı Kar.nin 21/d maddesi gereği; Müesseseniz tarafından temini mümkün ise 10/10/2005 tarih ve saat 14 e kadar elimize geçecek şekilde fiyat bildirmenizi rica ederim. EKİ : 39 ( 602 Kalem) Adet Araştırma ve DPT Projesine Ait Teknik Şartname Cengiz Topel ERTAŞ İdari Mali İşler Daire Bşk. Not: 1-Fiyat bildirim mektuplarında şartnamenizi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ibaresi bulunacaktır. 2-Fiyat bildirim mektuplarında, birim fiyatları rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. 3-Fiyat bildirim teklif mektuplarında bildirilen fiyatlar YTL. cinsinden verilecektir. 4-Fiyat bildirimi verilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren doküman (Teknik Şartnameye Cevap) ile marka ve modeli belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır 5-Fiyat bildirim teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilecektir. 6-Her projenin Fiyat Bildirim Teklif Mektupları ayrı ayrı zarf veya dosya halinde verilecek, aksi takdirde bir proje için geçerli sayılacak olup, diğer projeler için geçersiz sayılacaktır. 7-Teklif toplam bedel üzerinden kabul edileceği gibi, kısmi teklifte kabul edilecektir. 8-Yasaklı firmalar teklif veremez. 9-İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapacaktır. 10-Teklif Mektuplarında malzeme teslim tarihleri kesinlikle yazılacak olup, aksi takdirde teklif mektubu geçersiz sayılacaktır. 11-Cihazlar için üretici veya ana bayii firması tarafından yetki belgesi ve garanti belgesi verilecektir. Tel: Fax:

2 FBT Prof. Dr. Behzat ALTURAL Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 p-metilasetofenon Analitik Saflıkta ml Etilasetat Analitik Saflıkta ml Tiyosemikarbazit Analitik Saflıkta g TLC Plakaları Alu-folye 20x20 paket 1 5 Ksilen Analitik Saflıkta ml Okzalil korür Analitik Saflıkta ml Metanol Analitik Saflıkta ml Dietileter Analitik Saflıkta ml Anilin Analitik Saflıkta ml Asetikasit Analitik Saflıkta ml Toluen Analitik Saflıkta ml Benzen Analitik Saflıkta ml p-toluidin Analitik Saflıkta g o-toluidin Analitik Saflıkta ml p-nitroanilin Analitik Saflıkta g Naftilamin Analitik Saflıkta g n-butanol Analitik Saflıkta ml n-hekzan Analitik Saflıkta ml Petroleteri (40-60 C) Analitik Saflıkta ml Etanol (%96) Teknik ml Sodyum amit Analitik Saflıkta g o-fenilendiamin Analitik Saflıkta g p-fenilendiamin Analitik Saflıkta g Amino-4-metilfenol Analitik Saflıkta g Nitrobenzaldehit Analitik Saflıkta g Benzaldehit Analitik Saflıkta ml Asetaldehit Analitik Saflıkta ml Aseton Analitik Saflıkta ml Aseton Teknik ml p-metilbenzaldehit Analitik Saflıkta ml Asetofenon Analitik Saflıkta g Difosforpentaoksit Analitik Saflıkta g Parafilm paket 1 34 p-metoksiaetofenon Analitik Saflıkta g Rotovapor Balonu (100 ml) adet 5 2 Gouch krozesi (1.5 ml, por 3, G 3) adet 2 3 Bullu Soğutucu (iki ucu şilifli, 30 cm) adet 2

3 4 Puvar (üç yollu) adet 2 5 Kurutma Başlığı (L tipi, 29/32 Şilifli) adet 2 6 Rodajlı Erlen 100 ml, 29/32 Şilifli adet 2 Rodajlı Erlen 250 ml, 29 /32 7 Şilifli adet 2 8 Rodajlı Erlen 500 ml, 29 /32 Şilifli adet 2 9 Balon : dibi düz, 250 ml 29/32 Şilifli adet 2 10 Balon : dibi düz, 500 ml 29/32 Şilifli adet 2 pipet : Dereceli 1 11 ml adet 2 pipet : Dereceli 2 12 ml adet 2 pipet : Dereceli ml adet 2 pipet : Dereceli ml adet 2 15 Beher: 250 ml adet 2 16 Beher: 6000 ml adet 2 17 Beher: 100 ml adet 2 18 Beher: 1000 ml adet 2 19 Magnet : 20x6 mm adet 3 20 Magnet : 30x6 mm adet 2 21 ph kağıdı: 0-14 kutu 2 22 Kapiler Tüp (Heparinsiz) kutu 2 23 Deney Tübü: 10x40 mm dibi düz adet 50

4 FBT Prof. Dr. Mustafa ALÇI Dahili No DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Teknik Şartnamesi: Ölçü Br. Miktarı 1 Matlab + Image Processing Toolbox R14 Service Pack 2 Version 7.0 Adet 1 2 Video Kamera Adet 1 3 Capture Kartı Adet 1 TEKNİK ŞARTNAME Matlab + Image Processing Toolbox R14 Service Pack 2 Version 7.0 Hızlı ve tam istenilen hassaslıkta sonuçlar için işlemler, Verileri görselleştirmek ve çözümlemek için grafikler, Interaktif dil ve programlama ortamı, Özel kullanıcı ara yüzleri oluşturma araçları, C, C++, Fortran, Java, COM parçaları ve Excel gibi uygulamalar ile bütünleşir. Dış cihazlar ve dosyalardan veri alımına destek ve örnekleme hızı düşük giriş çıkışlara (I/O) olanak sağlar, Matlab uygulamalarının C ve C++ programlama dillerine çevriminin Compiler gereci ile yapılmasına olanak sağlar. The MathWorks uygulama geliştirme gereçleri içinde Matlab Derleyicisi (Compiler), C/C++ Matematik ve Grafik kütüphanesi, Matlab Web Sunucusu (Web Server) ve Matlab Yürütme Süresi Sunucusu (Run-time Server) yer almaktadır. Bu gereçler size Matlab uygulamalarının tekil versiyonlarının yaratılmasını ve dağıtımını sağlamasıyla beraber bu uygulamalarınızın başka ortamlar kullanan iş arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlar. Gereçler (Toolboxes) :Bu gereçler iyi optimize edilmiş ve özel uygulamalara yönelik fonksiyonlar olup Matlab ve Simulink in uygulamalarını genişletir. The Mathworks gereçleri sinyal ve görüntü işlemleri, kontrol sistemleri tasarımı, optimizasyon, finans uzmanlığı, sembolik matematik, yapay sinir ağları ve gibi çeşitli uygulamaları kapsar. Gereç fonksiyonları Matlab dili ile yazılmış olup kolaylıkla ulaşılabilir ve amaçlarınıza uygun değişiklikler yapılabilir.

5 Veri Toplama ve Erişim Gereçleri : Bu ürünler Microsoft Excel gibi yazılım paketlerine ve harici cihazlara direk erişim sağlar. Simulink : Simulink simulasyon ve prototip ortamı olup modelleme, gerçek dünya (real-world) ve dinamik sistemlerin analizi ve simulasyonunu destekler. Matlab e ek olarak Simulink model temelli ve sistem düzeyinde tasarımlar için kapsamlı gereçlerine erişimi kolaylıkla sağlar. Stateflow : Stateflow olaya dayalı (event-driven) sistemlerin modellenmesi ve tasarımında grafiksel simulasyon sağlayan bir ortamdır. Stateflow, Simulink kullanıcılarına gömülü sistemlerde bulunan kontrol ve protokol mantığının tasarımı ile ilgili yerinde çözümler sunar. Modüller (Blocksets) : Blocksetler, elektriksel güç sistemleri modellemesi, dijital sinyal işleme, fixed-point algoritma geliştirilmesi gibi çeşitli ve çok yönlü tasarım alanlarını destekleyen özel uygulamaya yönelik modüllerdir. Bu modüller direk olarak Simulink modellerine dahil edilebilmektedir. Kod Oluşturma Gereçleri : Real-Time Workshop ve Stateflow Coder özelleştirilmiş C kodunu direk olarak kullanarak Simulink ve Stateflow diyagramları oluşturabilir. Bu özellik genellikle hızlı prototipleme, donanımlı simulasyonlar ve masaüstü (desktop) hızlı simulasyonlarda kullanılmaktadır. Ek ürünler ise gömülü sistem uygulamaları ve ADO 95 ve ADO 83 kodlarından efektif C kodu oluşturmaktadır. Matlab Web Sunucusu (Matlab Web Server): Matlab Web Sunucusu kullanıcılara standart Matlab öğelerini kapsayan web gerçekleştirmeli uygulamaların geliştirilmesini sağlar. Matlab Rapor Düzenleyicisi (Report Generator): Matlab rapor düzenleyicisi standart ve isteğiniz doğrultusunda raporları oluşturmanızı sağlar. Bu raporlar; HTML, RTF, XML ve SGML gibi çeşitli çıkış formatlarındaki veri ve Matlab modellerinden oluşturulur. Matlab Runtime Sunucusu (Runtime Server): Matlab Runtime Sunucusu sizin Matlab esaslı uygulamalarınızı koruyan, paketleyen ve gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu uygulama ayrık (stand-alone) olarak kullanılabilir. SAYISAL RENKLİ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ Kamera, elde taşınabilen, renkli görüntü kaydı yapabilen ve renkli fotoğraf çekebilen sayısal bir kamera olmalıdır.

6 Görüntü elemanı en az 1/4" Mega Pixel Color CCD, 5 MEGA piksel çözünürlükte olmalıdır. MPEG Movie Modu olmalıdır. DVD digital ses ve resim kaydı yapabilmelidir. En az üç adet 1.4 GB lik DVD kamera ile birlikte verilmelidir. En az 20X Optik, 800X Digital Zoom yapabilmelidir. Super SteadyShot Picture Stabilizasyon özelliği olmalıdır. Super NightShot özelliği sayesinde çok karanlık (0 lux) ortamlarda bile görüntü alabilmelidir. Memory Stick hafıza birimine doğrudan en az 1360x1020 çözünürlükte dijital fotoğraflar alabilmelidir. Bir adet orijinal MSX-M1GS 1 GB Memory stick Pro Duo Media hafıza elemanı kamera ile birlikte verilmelidir. 530 TVL yatay video çözünürlüğü olmalıdır. Dijital Program Editing özelliği olmalıdır Playback Zoom özelliği olmalıdır. Photo Mode özelliği sayesinde video kaseti üzerine sayısal fotoğraf kaydı yapabilmelidir. 12/16-Bit PCM Digital Stereo ses özelliğine sahip olmalıdır. Kamera üzerinde yerleşik 3.5" büyüklüğünde renkli LCD Display (246K Pixel çözünürlüğe sahip) ekran olmalıdır. Kablo kullanmadan infrared ışınlı bağlantı yardımıyla TV ya da monitöre görüntü aktarabilmelidir. Kamera üzerinde yerleşik şarj edilebilir bir batarya olmalıdır. Bataryayı şarj etmekte kullanılacak ve kamerayı şebeke gerilimi ile çalıştıracak orijinal AC besleme adaptörü kamera ile birlikte verilmelidir. Digital Video in/out (i.link) bağlantı özelliğine sahip olmalıdır. 16:9 Wide Modu olmalıdır. USB arayüzü sayesinde kişisel bilgisayarların USB portundan bilgisayara bağlanabilmelidir. Bağlantı için gerekli orijinal USB kablosu ve yazılımı (sürücü ve uygulama yazılımları) kamera ile birlikte verilmelidir. SCART soketine bağlantı özelliği olmalıdır. Bir adet orijinal SCART bağlantı kablosu kamera ile birlikte verilmelidir. Kameranın fonksiyonları bir uzaktan kumanda cihazı yardımıyla uzaktan kontrol edilebilmelidir. Bu uzaktan kumanda cihazı ve pili kamera ile birlikte verilmelidir. Bir adet orijinal tripod ayağı (sehpası) kamera ile birlikte verilmelidir. Bir adet orijinal stereo A/V kablosu kamera ile birlikte verilmelidir. Bir adet orijinal taşıma çantası kamera ile birlikte verilmelidir. Bir adet orijinal omuza asma kayışı (kordonu) kamera ile birlikte verilmelidir. Kamera ve aksesuarları en az 1 yıl garantili olmalıdır.

7 VIDEO YAKALAMA KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kart bilgisayar içindeki PCI yarıklarından birine dahili olarak takılabilmelidir. Plug and play uyumlu olmalıdır. Renkli görüntü yakalama özelliği olmalıdır. BT878 chipset özelliği olmalıdır. Üzerindeki tuner ile tv yayınlarını alabilmeli ve gösterebilmelidir. Video-in girişi olmalıdır. 1024x768 ekran çözünürlüğü altında tam ekran görüntü verebilmelidir. Uzaktan kumanda kontrollü olmalıdır. Uzaktan kumanda cihazı, pili ve bağlantı kabloları kart ile birlikte verilmelidir.

8 FBT Doç. Dr. Cengiz SOYKAN Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 Magnezyum sülfat (MgSO 4 ) Kg etilbromoasetat (Merck) ml Bromoasetonitril ml 50 4 Bromodifenilmetan g Bakır (I) bromür (CuBr) g ,2 -bipiridin g 50 7 Sodyummetakrilat g vinil piridin ml Maleik anhidrit Kg 1 10 Maleik asit g Anilin L 1 12 Seryum amonyum nitrat g p-toluensülfonil klorür (p-tscl) g Sodyum asetat (susuz) g Benzen (%98) L 2,5 16 Aseton (%99) L 2,5 17 Asetonitril (%99) L 2,5 18 Diklormetan (merck, %99) L 2,5 19 Kloroform (merck, stabilize edilmiş,%99) L 2,5 20 Dietileter (merck, stabilize edilmiş,%99) L ,4-Dioksan (merck, stabilize edilmiş,%99) L 2,5 22 Metanol (%99) L 2,5 23 Etanol (%99) L 5 24 n-hekzan (teknik) L 2,5 25 Kloroform (teknik) L 2,5 26 Metanol (teknik) L 5 27 Klorasetil klorür ml klor-1-naftol g ,4-diklor naftol g Döteryumlu kloroform, (kloroform-d) (CDCl 3 ) ml Döteryumlu dimetilsülfoksit (DMSO-d 6 ) ml İtakonik anhidrit g vinil piridin ml Potasyum bromür ( IR analizleri için) g 100

9 35 Armudi tip balon (250 ml, 29/32, İldam,Pyrex) adet 1 Reaksiyon balonu Yuvarlak dipli,3 boyunlu,250ml, ildam 36 pyrex,orta boyun 29/32,yan boyunlar 14/23,rodajlı) adet 1 Reaksiyon balonu (Yuvarlak dipli,3 boyunlu,500ml, ildam 37 pyrex,orta boyun 29/32,yan boyunlar 14/23,rodajlı adet 1 38 Ayırma Hunisi (500 ml,ildam,teflon musluklu) adet 1 39 Ayırma Hunisi (1000 ml,ildam,teflon musluklu adet 1 40 Damlatma hunisi (14/23 rodaja uygun, 50 ml lik, cam kapaklı) adet 1 DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 TG Rod alımı (Seteram marka TG için) adet creusets Aluminium N o 08/HBB C (Setaram DSC adet için) creusets Aluminium (Setaram TG için) adet 100 TG ROD TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Oda sıcaklığı C aralığında çalışabilir olacak 2- Seteram marka Labsys TG-DSC/DTA cihazına uyumlu olacak TG- Curicible Teknik Şartnamesi creusets Aluminium tipinde olacak 2- Seteram marka Labsys TG rodunda kullanılabilir özellikte olacak µl hacimli olacak DSC-Curicible Teknik Şartnamesi creusets Aluminium N o 08/HBB C tipinde olacak 2- Seteram marka DSC-131 cihazına uyumlu olacak µl hacimli olacak

10 FBT Yrd.Doç. Dr. M. Nurettin TÜRKAN Dahili No DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 Bilgisayar adet 1 2 HP Laser Jet 1010 Yazıcı adet 1 SARF MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 PHINT paket programı adet 1 2 NP-BOS paket programı adet 1 BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Anakart ASUS P5GD1 PRO106 olacak 2- CPU işlemci Intel P4 3.2/1MB/LGA775 olacak 3- RAM Bellek 2x1GB DDRAM2 533 MHz olacak 4- HardDisk 120 GB 7200 SATA SAMSUNG olacak 5- CD ROM CD52X SAMSUNG olacak 6- Ses Kartı Tümleşik olacak 7- Kasa ASUS 300 W P4 olacak 8- Monitör 17 SAMSUNG TFT LCD olacak 9- Software olarak MS Windows XP HE TR ye ek olarak LINUX yüklü ve çalışır dueumda olacak. 10- DVD CD-Writer olacak 11- Microsoft MM KLV. Opt. Mause olacak. YAZICI ŞARTNAMESİ 1- Lazer olacak 2- Mümkünse skaner(tarayıcı) ve Fotokopi Özelliği olacak

11 FBT Prof. Dr. M. Kemal APALAK Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ S.NO Malzemenin Adı ve Özelliği Miktarı 1. ABAQUS Sonlu Elemanlar Programı 1 (Bir) Yıllık 1 adet lisans 1 kullancılı, eleman ve düğüm noktası sınırsız

12 Dahili No FBT Prof. Dr. Kenan DANIŞMAN DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Malzemenin adı Miktarı 1. Xilinx virtex-4 SX Evaluation kit 1 adet 2. FG256 Virtex-II Proto Board (HW AKX-FG ) Xilinx Development Boards 1 adet 3. Bilgisayar 1 adet

13 FBT Yrd. Doç. Dr. Erkan BEŞDOK Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 HEDEF IZLEME YAZILIMI KALMAN ARAÇ KUTUSU GPS ARAÇ KUTUSU - 1 DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Teknik Şartnamesi: Ölçü Br. Miktarı 1 DIGITAL INS DONANIMI Adet 1 2 VERİ İŞLEME KARTI Adet 1 TEKNİK ŞARTNEME ÜRÜN ADI: GPS/INS DONANIM VE SIMULATORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model helikopter ve uçaklar için uygun olmalıdır. Programlanabilir olmalıdır. Kaynak kod desteği vermelidir. Yapısal-GPS desteği olmalıdır. Boyutları 10" x 5" x 5" ten büyük olmamalıdır. Ağırlığı en fazla 300gr. Olmalıdır. RS232 desteği bulunmalıdır. Uçuş planı uygulama yeteneği bulunmalıdır. Araç kontrolu için uygun fonksiyonları ve portları bulunmalıdır. Simulink desteği sağlamalıdır. UHF bağlantı desteği sağlamalıdır ve bu bantta RS232 standardına uygun haberleşmeye olanak vermelidir.

14 TEKNİK ŞARTNEME ÜRÜN ADI: GPS ARAÇ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ GPS tabanlı dönüşümleri ve sabitleri desteklemelidir. Açısal dönüşümleri desteklemelidir. Koordinat Dönüşümlerini desteklemelidir. Noktasal işlemler COGO- gerçekleştirebilmelidir. Matris işlemleri yapabilmelidir. Vektör dönüşümler yapabilmelidir. GPS veri görselleştirme yeteneği olmalıdır. Matlab ortamını açık-kaynak kodları ile desteklemelidir. GPS ile ilgili olarak istatistiksel analizler yapabilmelidir. GPS saat işlemleri yapabilmelidir. Bölgesel analizler ve dönüşümler yapabilmelidir. Uydu konum hesaplarını yapabilmelidir. Uydu verilerinden görünebilirlik, yükseklik ve azimut hesapları yapabilmelidir. DOP hesaplamaları, uygun uydu ayıklama hesaplamaları yapabilmelidir. Uygun Kalman fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Pseudo-konumlandırma fonksiyonları olmalıdır. Kullanıcı konum ve konum doğruluğu hesaplamalarını yapabilmelidir. RAIM/FDE kullanılabilmelidir TEKNİK ŞARTNEME ÜRÜN ADI: KALMAN FİLTRE ARAÇ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ -Hedef izleme rutinleri olmalıdır. -İstatistiksel analiz rutinleri olmalıdır. -GPS/INS rutinleri bulunmalıdır. -Matlab ortamında açık kaynak çalışmalıdır. -Simulink desteği bulunmalıdır. -Veri ilişkilendirme araçları bulunmalıdır.

15 TEKNİK ŞARTNEME ÜRÜN ADI : DİJİTAL VERİ İŞLEME KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ MATLAB 7.04 ile uyumlu AC/DC 32 bit çevirici ( ± 5 V) 4 kanal desteği Kamera, USB, Com port desteği RS232, USB, TCP/IP sistemlerinden en az 2 adedini doğrudan desteklemelidir. TEKNİK ŞARTNEME ÜRÜN ADI: HEDEF IZLEME ARAÇ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ Çoklu Hedef İzleme algoritmalarını içermelidir. Olasılıksal tabanlı hedef izleme algoritmalarını içermelidir. Kalman süzgeç ve versiyonlarını içeren algoritmaları içermelidir. Eğitim seti bulunmalıdır. Veri kütüphanesi olmalıdır. Araç, Radar, GPS, INS verilerini tekil veya çoklu hedefleri izleme için desteklemelidir. Matlab yazılım sistemini desteklemelidir.

16 FBT Prof. Dr. İsmail YILDIRIM Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ Sıra No: Malzemenin Adı ve Teknik Şartnamesi: Ölçü Br. Miktarı 1 Isıtıcılı Mağnetik Karıştırıcı Adet 1 2 Mantolu ısıtıcı (2 lt,350 o C) Adet 1 3 Saç kurutma makinesı (profesyonel, 2 Kw) Adet 1 Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 Aseton (Teknik) 5 lt 30 lt 2 Kloroform (Anal. Saflıkta) 5 lt 5 lt 3 Metanol (Teknik) 5 lt 20 lt 4 Karbon tetraklorür (Teknik) 5 lt 20 lt 5 Benzen (Teknik) 2,5 lt 15 lt 6 n-butanol (Teknik) 5 lt 15 lt 7 2-propanol (Teknik) 5 lt 15 lt 8 1-propanol (Analitik saflıkta) 2,5 lt 5 lt 9 Etil Asetat (Anal. Saflıkta) 2,5 lt 2,5 lt 10 THF (Anal. Saflıkta) 2,5 lt 2,5 lt 11 Dimetilsülfoksit (Anal. Saflıkta) 1 lt 1 lt 12 N,N-Dimetilformamid (Anal. Saflıkta) 2,5 lt 2,5 lt 13 Dietileter (Anal. Saflıkta, Merck) 5 lt 20 lt 14 Petrol Eteri (Anal. Saflıkta) 5 lt 20 lt 15 Asetonitril (Anal. Saflıkta) 2,5 lt 2,5 lt 16 Diklormetan (Anal Saflıkta) 2,5 lt 7,5 lt 17 n-hekzan(anal Saflıkta) 2,5 lt 2,5 lt 18 Toluen(Anal Saflıkta) 2,5 lt 5 lt 19 4-Metil benzaldehit 250 ml 1,5 lt 20 4-Metil asetofenon 1 lt 1 lt 21 Oksalil klorür (Anal. Saflıkta) 0,5 lt 0,5 lt 22 Dimetil asetilen dikarbaoksilat 25 ml 250 ml 23 Potasyum bromür (Anal. Saflıkta) 500 g 500 g 24 Trifenil fosfin 1 Kg 1 Kg 25 2-butin 5 g 50 g 26 Sodyum amit 100 g 100 g 27 Rotavapor balonu (100 ml, 29/32, Pyrex) 10 ad.

17 28 Rotavapor balonu (250 ml, 29/32, Pyrex) 2 ad. 29 Üç boyunlu balon (100 ml, orta 29/32, yan 14/23,Pyrex) 3 ad. 30 Üç boyunlu balon (1000 ml, orta 29/32, yan 14/23, Pyrex) 4 ad. 31 Balon (yuvarlak dipli, 2 lt, 29/32, Pyrex) 2 ad. 32 Damlatma hunisi (alt 14/23 E, Pyrex) 2 ad. 33 Goach Krozesi (10 ml, Por 4) 10 ad. 34 Tecrübe tüpü (çap 10 mm, yükseklik 50 mm) 50 ad. 35 TLC aluminium sheets Silicagel 60 F 254 Kromatoğram plakası 1 kutu 36 Erlen (250 ml, 29/32, Pyrex) 3 ad. 37 Erlen (100 ml, Pyrex) 10 ad. 38 Erlen (50 ml, Pyrex) 10 ad mm lik Teflon Magnet (ısıya dayanıklı) 10 ad. 40 Fraksiyon kolonu (29/32, 30 cm) 2 ad. 41 Parafilm 2 ad Yollu Lastik Puar 3 ad. 43 Nuçe Erleni (100 ml, Pyrex) 5 ad.

18 FBT Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜK Dahili No Teçhizat Teknik Özellikleri Şartnamesi Bilgisayar Intel Pentium IV 3 GHz cpu (800 MHz i915 ddr) Windows XP İşletim sistemi lisans CD si (Üniversite elemanlarına yönelik indirimli) 512 MB DDR 400 MHz Ram 80GB 7200 Sabit Disk ve 40GB 7200 HDD 2 adet 512MB taşınabilir HD (flash disk) 64MB Ekran Kartı Asus PD Anakart 10/100 Ethernet, Fax-Modem 56K Ses kartı, Hoparlör 17 LCD Monitor Optik Mouse ve uyumlu Mouse pad PS/2 Q Klavye 1.44 Floppy TV+FM TV Kartı Seri Port:1, Paralel Port:1, USB2.0 portu 4+2, Vga portu Harici USB girişleri 300W (Real) 4 fan Tower Kasa DVD Writer LG 16X DVD-RW 20 adet boş dvd media (princo veya nt ) Toner HP Laser 3030 Yazıcı Toneri (4 adet) Yazıcı: HP LASERJET 3030 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI Q2666A Fax Özelliği:PC BAGIMSIZ Tarayıcı Tipi:KAPAKLI Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk):14 Siyah beyaz baskı kalitesi dpı:1200x1200 Yazıcı Baskı:Teknolojisi LASER Arabirim:USB Arabirim:Paralel Standart bellek:32 MB Baskı Boyutu:A4, LEGAL, LETTER Baskı Dili:PCL 5E, PCL 6, POSTSCRIPT LEVEL 2 Kağıt Kapasitesi:150 Kağıt Besleme:TEPSILI Kartuş Sayısı:1 Tarama Kalitesi (dpi):600x600 Tarayıcı renk desteği (bit):24 Döküman Besleme:50 Fotokopi Kopya Hızı (Siyah/Be):14 Büyültme Küçültme (%): Faks Kalitesi (dpi):300x300 Modem Hızı (Bps):33,6 Sarf Malzemesi:Q2612A SIYAH TONER 2000SYF Sistem Uyumluluğu:MAC OS 9.X, Mac OS X, NT4.0, WINDOWS 9X, Windows XP,WIN Me, WIN2000 Satış Garanti Süresi: 24 ay Toner HP Laser 3030 Yazıcı Toneri (4 adet)

19 FBT Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜK Dahili No Teçhizat Teknik Özellikleri Şartnamesi Bilgisayar Intel Pentium IV 3 GHz cpu (800 MHz i915 ddr) Windows XP İşletim sistemi lisans CD si (Üniversite elemanlarına yönelik indirimli) 512 MB DDR 400 MHz Ram 80GB 7200 Sabit Disk ve 2 adet 512MB taşınabilir HD (flash disk) 64MB Ekran Kartı Asus PD Anakart 10/100 Ethernet, Fax-Modem 56K Ses kartı, Hoparlör (500W, 3D) 17 LCD Monitor Optik Mouse ve uyumlu Mouse pad PS/2 Q Klavye 1.44 Floppy TV+FM TV Kartı Seri Port:1, Paralel Port:1, USB2.0 portu 4+2, Vga portu Harici USB girişleri 300W (Real) 4 fan Tower Kasa DVD Writer LG 16X DVD-RW 20 adet boş dvd media (princo veya nt ) Yazıcı: HP Laser 1320 Baskı Boyutu:A4, A5, A6, B5, B6 Letter Baskı Teknolojisi:Tek Renkli Lazer İşlemci:133 Mhz, Siyah Baskı Hızı (PPM):21 ppm Baskı Çözünürlük SB (DPI):1200 dpi x 1200 dpi Baskı Kapasitesi (AYLIK):10000 syf. Bellek (STD/MAX):16 Mb / 144 Mb Kağıt Kapasitesi (STD/ MAX):260 syf. / 510 syf. Çift taraflı çıktı alabilme Yazıcı Dilleri HP Pcl 6, HP Pcl 5e, HP Postscript Level 2 Emülasyonu Standart Arabirim: USB Paralel Opsiyonel Arabirim:Jetdirect Baskı Sunucuları Desteklediği İşletim Sistemleri:Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, Windows 95/NT + Mac OS 8.6/9.x/OS X ve üstü + MS DOS + Linux + UNIX Garanti :24 Ay 4.0(SP3) Toner HP Laser 1320 Yazıcı Toneri (4 adet)

20 FBT Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞAHİN Dahili No SARF MALZEME LİSTESİ PROJE ÇERÇEVESİNDE ALINACAK MALZEME VE MADDELER No Maddenin Adı Miktarı Gerekçesi 1 1,5 Difenilkarbazit 100 g Reaktif 2 FeNH 4 (SO 4 ) 2.12 H 2 O (analitik saflıkta) 1 Kg Reaktif 3 Hidroklorik asit Teknik 10 litre Çözücü 4 Sülfürük asit (analitik saflıkta, % 98) 5 litre Çözücü 5 Perklorik asit (analitik saflıkta, % 70) 2.5 litre Çözücü 6 Beher : borosilikat, 100 ml 150 adet Analiz 7 Beher : borosilikat, 50 ml 50 adet Analiz 8 Balon joje: 25 ml 10 adet Analiz 9 Orto fosforik asit(analitik saflıkta, % 85) 2.5 litre Çözücü 10 Ayarlanabilir otomatik mikro pipet, adet Analiz 1000 µl kapasiteli 13 Beher : borosilikat, 25 ml 20 adet Analiz 14 Kromatografik kolon hunisi ile birlikte(cam, 10 adet Analiz iç çapı 1cm,boyu 20 cm,teflon musluklu) 15 Hidroflorik asit(analitik saflıkta, % ) 5 litre Çözücü 16 Kalsiyum klorür(desikant olarak)teknik 10 Kg Analiz 17 Okzalik asit(analitik saflıkta) 1 kg Reaktif 18 Sodyum hidroksit (analitik saflıkta) 2 kg Reaktif 19 n-hekzan (analitik saflıkta) 2.5 litre Çözücü 20 Mavi band süzgeç kağıdı 6 kutu Analiz 21 Beyaz band süzgeç kağıdı 2 kutu Analiz 22 Büret (A kalite) 50 ml lik,teflon musluklu 3 adet Analiz 23 Mezür 100 ml lik 3 adet Analiz 24 Plastik tüplük(16mm tüpler için 50 delikli) 2 adet Analiz 25 Plastik tüplük(36mm tüpler için 18delikli) 5 adet Analiz 26 Termometre(civalı) C arası 6 adet Analiz 27 Su piseti(avrupa) 500 ml lik 2 adet Analiz 28 Plastik pens 3 adet Analiz 29 Plastik tüp fırçası(değişik büyüklükte) 10 adet Analiz 30 Anyon değiştirici reçine(aldrich,kat.no. 500 g Analiz ) 31 Katyon değiştirici reçine(fluka,kat no, 100 g Analiz 44464) 32 Etil alkol teknik 5 litre Analiz 33 Zincon (C 20 H 15 N 4 NaO 6 S) 5 g Reaktif 34 Kromotropik Asit sodyum tuzu 50 g Reaktif (C 10 H 6 Na 2 O 8 S. 2 2H 2 O) 35 Deney tüpü:16x Analiz mm,polypropilen,dibi,yuvarlak adet 36 mikro pipet ucu( µl için) 5 Paket Analiz A kalite 37 Asetik asit analitik saflıkta 10 litre çözücü Toplam =

21 FBT Prof.Dr.Derviş KARABOĞA Dahili No DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ Sıra No Demirbaş malzemenin adı ve Teknik Şartnamesi Miktar 1. İş istasyonu (Intel P4 3.2GHz veya üzeri işlemci, 800 MHz FSB, EM64T) 1Adet İşlemci Intel P4 3.2 GHz veya üzeri işlemci, 1 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, EM64T Chipset Intel 925X Express chipset Ram 1 GB DDR-2, 4X DIMM yuva Sabit Disk 146 GB rpm, SCSI U320, Orjinal Ultra 320 SCSI Arabirim Kablosu Sabit Disk Kontr.Kartı Ultra 320 SCSI (onboard veya harici) Ekran Kartı 128 MB 3D, PCI Express, 85Hz, Anakart 800 MHz processor front side bus, PCI bus slot, 4 PCI slots (full-height, full-length), 2 PCI Express (x1) slots, 1 PCI Express x16 graphics slot Ses Kartı Integrated Digital AC97 audio with internal speaker Network 10/100/1000 Mbps Autosense, Full-Duplex RJ45 PCI NIC, anakarta entegre veya 3COM, INTEL yada sunucu ile aynı üretici firma ürünü. Disket Sürücü, TV Kartı+FM Radyo 1.44MB, Avermedia+Mpeg4 Port Tip ve Adetleri 1xSeri, 1xParalel, 2 PS2, 4X USB 2.0 Rear IO: 6 USB 2.0, 1 standard serial port, 1 optional serial port, 1 parallel port, PS/2 klavye ve mouse, RJ-45, audio in-out, mic in Optik sürücü 16X DVD READ 48X CD RW (DVD Combo) Klavye / Mause PS/2 Q Türkçe (102 Tuşlu) Klavye ve scroll optical wireless Mouse PS 2, Mouse Pad Ekran 17" TFT, 16 milyon renkli, 1280x1024SXGA, active matrix; parlama önleyici/statik önleyici kaplama (Markaya ait ) İşletim sistemi Windows XP Pro Türkçe Kasa Convertible and tool-less minitower chassis Garanti: 36 ay yerinde Donanım Yönetimi: İşistasyonu üreticisine ait olan ve donanıma uzaktan, erişim ve yönetimini sağlayan donanım yönetim yazılımı ürün ile birlikte teslim edilmelidir. Teklif edilen ürün, üretici firma kataloğunun iş istasyonu (workstation) listesinde yer alacaktır. - Sistem fanlarının hızı, kasa sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanıyor olmalıdır. - Kasa üzerinde, Kensington güvenlik kilidi desteği olmalıdır. - Ürünün kasası, alet gerektirmeden, açılıp kapatılabilmeli, HDDler, optik sürücüler, disket sürücü ve ana kart, alet kullanmadan çıkartılıp, takılabilmelidir. - Firma tarafından ücretsiz olarak ürün yanında sağlanacak yazılım ile, lokal yedekleme yapılabilmelidir. Ürün yanında ücretsiz olarak sağlanacak, ve üretici firma markalı yazılım ile, - Hafıza Değişimi uyarısı, Thermal uyarı vermeli. - CPU, hafıza, video, ve güvenlik ayarlamaları hakkında rapor alınabilmeli. - BIOS güncellemeleri uzaktan, yapılabilmeli. - Makinenin BIOS'u uzaktan değiştirilebilmelidir. - Sistem 8 ekrana kadar ekran desteklemelidir. NOT: Kurulum satıcı firmaya aittir. Komple çalıştırılıp teslim edilecektir

22 2. A4 Renkli Lazer Yazıcı 1 Adet Yazma Metodu Renkli Lazer baskı teknolojisi Yazdırma Hızı Siyah: 15 sf/dk veya üzeri, Renkli: 8 sf/dk veya üzeri Çözünürlük(Renkli) Siyah: 2400 ile 600 x 600 dpi, Renkli: 2400 ile 600 x 600 dpi İşlemci hızı 266 Mhz veya üzeri Yazıtipi Font 80 ölçeklenebilir PCL font, bitmap font, 8 TrueType font, OCR Kağıt türleri Karton, Zarf, kağıt Etiketler, Normal Kağıt, Transparan Kağıt Kapasitesi 250 sf veya üzeri Bellek 64 MB veya üzeri İşletim Sistemi Windows 98, Me, 2000, XP, NT 4.0 (sadece sürücü); İki Taraflı Baskı Elle (sürücü desteği var) Arabirim 1 Hi-Speed USB portu (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu), Network bağlantısını desteklemeli Garanti 2 Yıl 3. Dijital Terazi 1 Adet Dayanıklılık 250 Kg. a kadar dayanıklı Hassasiyet 100 gr. Hassasiyetli 4. Pano 1 Adet Malzeme Ebatlar Özellikler 5. Görüntü Alma Platformu 1 Adet Bileşenler Özellikler 220 cm. x 220 cm 5 cm x 5 cm. lik karelerle dama tahtası şeklinde bölütlenmiş olacak ve boya yansıma yapmayacaktır. Ön, sağ ve sol cephelerden görüntü almaya uygun 3 kamera yerleştirmeye müsait Çenenin referans bir noktaya koyulması sağlanacak sabitleme sistemi Portatif 6. Satır Tarayıcı 1 Adet Çıkış 2 channel, 8 bit RS-422 output Video Format Gürültü bağışıklığı dışında 10 MHz video veri hızına sahip dual kanal diferansiyel video formatı Çözünürlük 2048 element linear array 7. Frame Grabber 1 Adet Philips TriMediaTM Video Processor Real-time transfer of video to system or display memory 16 MB SDRAM Frame Buffer High-quality video scaling to arbitrarily sized windows 4 RGB or YCbCr, 8 S-Video, and 16 composite multiplexed video girişini destekleyen RGB, YCbCr, S-Video, and composite video çıkışı CCIR capture resolution NTSC and PAL video formats Programmable DAC output RS-232 çıkış desteği Tümleşik Kamera Desteği Kamera için 12 volt DC anahtarlamalı çıkış Gerçek zamanlı resim çverime, dönderme, aynalama Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, and XP sürücüleri Windows tabanlı FBG video capture uygulaması IVL Vision kütüphanesine uyumlu NOT: 1-2 ürünleri için firmalar teklif ettikleri ürünlerin Yetkili Satıcısı ve Teknik Servisi olduklarını belgelemelidirler.

23 FBT Prof. Dr. Yunus AKÇAMUR Dahili No Sıra No: Malzemenin Adı ve Özelliği Ölçü Br. Miktarı 1 Benzen 2,5lt 1 2 Karbon tetra klorür 2,5lt 6 3 Etil Alkol 2,5lt 12 4 Metil Alkol 2,5lt 12 5 Sodyum Hidroksit 1kg 6adet 6 P-Metoksi benzaldehit 1lt 2 7 p-metoksi Asetofenon 1lt 1 8 Petrol eteri 5lt 1 9 Brom 1lt 1 10 p-klorfenilizosiyanat 100ml klor benzaldehit 250gr 1 12 Benzaldehit 1lt 1 13 Asetofenon 1lt 1 14 Trifenil fosfin 1kg 1 15 Ksilen 5lt 1 16 Dietil eter 5lt 2 17 Aseton 2,5lt p-etoksi benzaldehit 200ml 1 19 p-etoksi asetofenon 100ml 1 20 Metalik sodyum 1kg 1 21 Asetik asit 2,5lt ,3-diamino pridin 5gr 1 23 p-klor benzaldehit 250gr 1 24 p-nitro benzaldehit 100gr 1 25 Balon 1lt -29/32 şilif adet 1 adet 26 Rot balonu 250 ml 29/32 şilif adet 2 adet 27 Nuçe erleni 250 ml adet 1 adet 28 Nuçe erleni 500ml adet 1adet 29 Nuçe erleni 1lt adet 1adet 30 Bullu soğutucu 30cm iki ucu şilifli 1adet 1 adet

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009

T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009 T.C. ERCİYES ÜNEVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU:FiyatTeklifiHk. 21/04/2009 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

199 KDV dahil 521TL. 999$ +KDV KDV dahil 1768TL 799$ +KDV. 829$ KDV dahil 1467TL. Şubat 2010

199 KDV dahil 521TL. 999$ +KDV KDV dahil 1768TL 799$ +KDV. 829$ KDV dahil 1467TL. Şubat 2010 Şubat 2010 TOSHIBA SATL L505-11E C2D T6600 2G 320G 15.6 W7Pre Intel Core 2 Duo T6600 2.2 GHz 2GB DDR3 320 GB Hard Disk ATI Mobility Radeon HD 4650 1024 MB ekran kartı DVD+/-RW 802.11b/g 15,6" Toshiba TruBrite

Detaylı

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Giriş BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Eğer daha önceden bilgisayarlar ile çalıştıysanız, bunlar büyük miktarda bilgiyi saklayan ve kısa zamanda sayısız görevi yerine getiren kafa karıştırıcı makineler gibi görünebilir.

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI 1 DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

içindekiler BigesHD Hakkında 2-3

içindekiler BigesHD Hakkında 2-3 içindekiler Not: Aşağıda belirtilen ürün gruplarına ait donanım ve yazılım özellikleri dinamik olarak güncellenmektedir. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve yeteneklerini güncel olarak www.biges.com web

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

EBG103 DONANIM KURULUMU

EBG103 DONANIM KURULUMU 2. HAFTA EBG103 DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Temel Kavramlar İşletim Sistemleri Giriş / Çıkış Birimleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI Haziran - 2014 8GB RAM 1TB HDD 15.6 HD Touch Ekran 1.269 3.144,5 ASUS S551LB-CJ019H Intel Core i7-4500u İşlemci (4M Ön bellek, 3.00 Ghz) 8GB 1600Mhz RAM DDR3 1TB Hard Disk NV GT740M Ekran Kartı 2GB 15.6

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu SARUHANBEY ULUBORLU TEKNİK MESLEKİ ve ENDÜSTRİ ve TEKNİK MESLEK ANADOLU LİSESİ LİSESİ 2014-2015 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM YILI TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz: DERS 2: BİLGİSAYAR DONANIMI Ders sonunda yapabilecekleriniz: Bir kişisel bilgisayarın donanım bileşenlerini açıklamak. Belli bileşenlerin özelliklerini açıklamak. I. BİLGİSAYAR DONANIMI Bu derste kişisel

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı