Genel Bankacılık Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Bankacılık Eğitimi"

Transkript

1 Genel Bankacılık Eğitimi Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir. Bankacılığa Giriş Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi Bankacılığın Fonksiyonları Para İlişki Bankacılığı Bankaların Sınıflandırılması Bankaların Karşılaştırılması Banka Bilançosu Bankaların Faaliyet Konuları Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi Bankaların Bölümleri Temel Kredi Prensibi Kredilerin Sınıflandırılması Teminatların Sınıflandırılması Kredi Süreci Finansal Analiz Finansal Analiz Yöntemleri Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi Aktif-Pasif Yönetimi Tanımı ve Önemi Aktif Pasif Yönetiminin Amaçları Banka Bilançosu Aktif Pasif Yapısı Şube Bilançosu Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler Aktif-Pasif Komitesi Bankaların Gelir Kaynakları Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Fiyatlama Politikaları Bilanço Yönetimi Müşteri verimlilik Raporu Fon Yönetimi Bölümünün Önemi Fon Yönetimi Ürünleri KKBB Eylül 2010 Mustafa Savaşal

2 Bankacılık Sektöründe 6 Sigma Uygulamaları 6 Sigma; Dünya `da çok iyi bilinen, başarıyla uygulanan bir metodoloji / araçlar bütünü ve bir `Mükemmellik Modeli` dir. Seminerde, katılımcıların metodoloji hakkında fikir sahibi olması, katılımcıların 6 Sigma ile ilgili genel bilgi seviyesinin arttırılması, 6 Sigma`yı uygulayan firmaların `Neler kazanabileceğinin` anlaşılması, Bu üstün metodun Türkiye `de ve Dünya `da Bankacılık Sektöründe kimler tarafından ve ne şekilde uygulandığı konularında temel bilgi ve farkındalık seviyesinin arttırılması, örnek bazı proje uygulamalarıyla bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. -Ölçemediğimi geliştirebilir miyim?, İstatistiki olarak ispat edemediğim bir çözüm doğru çözüm olur mu?, Subjektifi nasıl objektife çevirebilirim?, Tüm bu işlerle uğraşırken müşterimi yeterince dinleyebiliyor muyum?, Projemin her safhasında mevcut ve çıkabilecek riskleri dikkate aldım mı? Bu projenin etkilerini hissedecek olan paydaşlarımı ve değişimi nasıl yönetebilirim? ve daha onlarca sorunun cevabı 6 Sigma `da saklı.. Seminere, bankaların; İK Bölümü Yöneticileri, Ar-Ge Bölümü Yöneticileri, Kalite Bölümü Yöneticileri, İş Geliştirme, Proje / Etüt Bölümü Yöneticileri, Diğer Orta Düzey Yöneticileri katılabilir. 6 Sigma Nedir? Tarihçe 6 Sigma Metoduna Bakış 6 Sigma ve İstatistik 6 Sigma ve Diğer Kalite Araçları! Temel Metodoloji Varolan Süreçlerin Geliştirilmesi Yeni Süreçlerin Tasarımı DMAIC Metodu Problemi Tanımlama Ölçme ve Veri Toplama Analiz Süreç Yönetimi ve Yaratıcılık Sürdürülebilir Performans! DMEDI Metodu DMAIC ve DMEDI Yaklaşımları Fırsatların Belirlenmesi Yeni Süreç Tasarımı Teoriden Pratiğe! Risk ve Paydaş Yönetimi Süreci

3 Bankacılık Sektöründe 6 Sigma Uygulamaları Türkiye de 6 Sigma Uygulamaları Dünya da 6 Sigma Uygulamaları Diğer Uygulama Alanları Proje Örnekleri Sunumu Bankamızda 6 Sigma yı Uygulayabilir miyiz? Olmazsa Olmazlar! Fırsatlar ve İhtiyaçlar Yayılım Süreci KKBB 7-8 Ekim 2010 Cenker Erdamar Standby L/C, Direk Garanti, Kontgarantilere İlişkin Workshop Seminerde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in düzenlenmesi sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurt dışından gelen kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bankaların konu ile ilgili yardımcıları katılabilir. servislerinde çalışan yönetmen, yetkili ve yetkili Standby Letter Of Credıt Tanım ve Tarihçesi Stanby Akreditiflerde Taraflar Standby Akreditiflerin Benzer Akitlerden Farkı Standby Akreditiflerin Ticari Akreditiflerden Farkı Standby Akreditlerin Garanti ve Kontrgarantilerden Farkı Stanby Akreditiflerin Çeşitleri Bid Bond / Tender Bond Standby Performance Standby Advance Payment Standby/ Downpayment Standby Commercial Standby Financial Standby Direct Pay Standby Insurance Standby Counter Standby

4 Standby Akrediflere İstinaden Düzenlenecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Standby Akreditiflere Yazılması Gereken Asgari Zorunluluklar Standby Akreditif Örnekleri Standby Akreditiflere Düzenlenmesi ve İncelenmesine İlişkin Uygulama Yapılması ICC 590 ( ISP 98) Sayılı Broşür Yurt Dışı Garanti Mektupları Yurt Dışı Garanti Mektuplarının Dayanağı Yurt Dışı Garanti Mektuplarında Taraflar Direkt Garantiler İndirekt Garantiler (Kontrgarantiler) Yurt Dışı Garanti Mektubu Çeşitleri Geçici Garanti Mektubu (Bid Bond) Yerine Getirme Garanti Mektubu (Performans Bond) Ödeme Garantileri (Letter Of Indemnity) Kredi Garantisi (Credit Facility, Loan, Prefinancing, Overdraft Guarantee) Diğer Garanti Mektupları (Retention Guarantees, Maintenance Quarantee, Warranty Bond, Bail Bond, Bill Guarantee) Standby L/C ICC 458 sayılı broşür Direkt Garanti Mektupları ve Kontrgaranti Örnekleri Garanti ve Kontrgaranti düzenlenmesine ilişkin uygulama yapılması Teminat Mektupları Teminat Mektuplarının Hukuki Dayanağı Türk Hukukunda Teminat Mektubu Bankacılık Kanunu TPKK Hakkında 1567 Sayılı Kanun Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu Borçlar Kanunu İhtiyati Tedbir Kararı Teminat Mektubunda Taraflar Tarafların Değişikliği Yurt İçi Teminat Mektubu Türleri Vade Açıdan Limit Açısından Kredinin Teminatı Açısından Düzenlendikleri Para Cinsi Açısından Konuları Açısından + Geçici Teminat Mektupları + Kesin Teminat Mektupları + Avans Teminat Mektupları + Serbest Konulu Teminat Mektupları Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi Bankaların Sorumluluğunun Sona Ermesi Tazmin Talebinin İncelenmesi Teminat Mektubunun Kaybedilmesi

5 Teminat Mektubunun Temliki Teminat Mektuplarında Zamanaşımı KKBB Ekim 2010 Ayşe Benli Bankalarda Risk Yönetimi ve Raporlama KKTC Bankalar Yasası (39/2001 Sayılı Yasa) nın 15. Madde, 3. Fıkrası Altındaki Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği uygulamaları doğrultusunda bankalarda oluşturulması gereken raporlama ve izleme fonksiyonlarını tartışmak, halen sistem içerisinde yer alan raporlamaları gözden geçirmek, iyileştirme ve geliştirme ihtiyacı olanlar üzerinde tartışmak, eksikliği hissedilenler için ortak akıl içerisinde bazı formatlar geliştirmektir. Seminer boyunca dünyada çeşitli ülkelerin bu konudaki uygulamaları ve çeşitli rapor örnekleri de incelenecektir HEDEF KİTLE Bankaların Risk Yönetimi birimlerinde çalışan herkes ve Risk Tebliği uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes Risk Tebliğinin Ana Kavramlarının Gözden Geçirilmesi ve Türkiye deki Uygulamalar ile Karşılaştırmasının Yapılması Tebliğde Öngörülen Yapılanma İçerisindeki Birimlerin Konumu, Öngörülen Kısıtlar ve Kurallar İle Bazı Görev Tanımlarının Netleştirilmesi, Tereddüt Edilen Konular Üzerinde İncelemeler ve Grup Tartışması Tebliğde Sözü Edilen Risk Yönetimi ve Iç Sistemler Fonksiyonu İçerisinde Ne Gibi Raporlamalar Yapılması Gerektiği Konusunda Öneriler ve İnteraktif Grup Çalışması ile Muhtemel İhtiyaçlara Yönelik Rapor Seti Hazırlanması Risk Matrisinin Hazırlanması Açısından Piyasa Riski Açısından ( Faiz Riski, Kur Riski Operasyonel Riskler Açısından Kredi Riski Açısından Sermaye Yeterliliği ve Yasal Kısıtlara Uyum Açısından Stres Testleri için Senaryo Analizleri Diğer Raporlama ve İzleme Araçlarının İncelenmesi Vaka Çalışmaları. Mevcut Örnek Raporlar ve Çeşitli Farklı Ülke Bankalarının Raporlarından Örnekler KKBB Ekim 2010 Dr. Bülent Günceler

6 Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri ve Takip Süreçleri Bu seminerin amacı, sorunlu hale gelen kredi ve alacakların tahsili için yapılan takip türlerini ve yeniden yapılandırma çalışmalarını açıklayarak, alınması gereken aksiyonlar konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Şubelerin kredi servisleri ile genel müdürlük kredi izleme bölümlerinde görev yapan, kredilendirme sürecinde deneyimli, yetkili / yönetici personel katılabilir. Sorunlu Krediler Tanımı Nedenleri Bankaya Maliyetleri Sorunlu Kredi Belirtileri Kredi İzleme ve Erken Uyarı Sinyalleri Sorunlu Kredileri Takip Süreçleri Yakın İzleme İdari Takip Kanuni Takip İdari Takibe Geçilmeden Önce Yapılacak Çalışmalar Karşiliklar Kararnamesinde Sorunlu Krediler Türlerine Göre Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesi ve Yapılacak İşlemler Bireysel Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Muacceliyet Hali Temerrüt Faizi Uygulaması Ticari Krediler Ticari Kredilerde Muacceliyet Ticari Kredilerde Temerrüt Muacceliyet Halinde Yapilacak İşlemler Ödeme İhtarnamesi Kat İhtarnamesi Temerrüt Faizi Uygulamasi Sorunlu Kredilerde Takip Süreçleri Yeniden Yapılandirma Yeniden Yapılandırma Tanımı İİK. Göre Yeniden Yapılandırma Karşılıklar Kararnamesine Göre YenidenYapılandırma Özel Kanunlara Göre Yeniden Yapılandırma + İstanbul Yaklaşımı Örneği + Anadolu Yaklaşımı Örneği Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Taksitlendirme / Faiz Bonifikasyonu Rehinli Mallarin Temlik / Temellükü

7 Rehinli / Hacizli Mallarin Rizaen Satışları Rehnin veya Haczin Fekki, Teminatlarda Değişiklik Yapılması Tahsili Mümkün Olmayan Alacakların Kayıtlardan Terkini İcra İnkar Tazminatından Vazgeçilmesi Alacağın Temliki Satış Vaadi ile Rehinli Mal Alımları Yeniden İtfa Planına Bağlanma (Protokol) KKBB 4-5 Kasım 2010 N. Suat Özgül Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, BT personeli, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ekipleri ile iç kontrol gerekliliklerine uyumdan sorumlu birim yönetici ve personeli eğitime katılabilir. Eğitim içeriği yönetsel seviyeden teknik kontrol seviyesine kadar bileşenleri içermekte ve katılımcı eğitim aktivitelerini barındırmaktadır. Güvenlik İhtiyaçları, Varlık, Tehdit, Açıklık ve Kontrol Kavramları Bilgi Güvenliğine İlişkin Kavramlar ve Tanımları Bilgi Güvenliği İhtiyaçları Kontrol Kavramları Bilgi Güvenliği Kontrol Alanları Fiziksel Kontrol Alanları Mantıksal Kontrol Alanları Ağ Güvenliği Kriptografi Uygulama Güvenliği Erişim Güvenliği Sistem Güvenlik Konfigürasyon Kontrolleri Kayıt İzleri Yönetimi ve Olay Yönetimi İnsan Odaklı Kontrol Alanları

8 Güvenlik Eğitimi ve Farkındalığı Görevler Ayrılığı Operasyonel Kontroller Süreçsel Kontrol Alanları Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Servis Yönetimi Kullanıcı ve Erişim Yönetimi Mahremiyet ve Veri Güvenliği Üçüncü Taraflarla İlişkiler İş Sürekliliği Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu Tehdit Modellemesi Bilgi Güvenliği Güvencesi Bilgi Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler Denetim Süreci KKBB Kasım 2010 Fatih Emiral Bankacılık Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Seminerin amacı; günümüzde işletmelerin niçin stratejik düşünmeleri gerektiğini vurgulamak, İşletmelerin stratejik planlama süreçleri ile stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi açıklamak, Stratejik İKY` nin İKY`den farkını ortaya koymak, İnsan kaynakları yönetiminin stratejik niteliğini belirleyen faktörleri tartışmak, Türkiye`de İK alanında çalışan uygulamacıların stratejik rollerini tartışmaktır. Bankalarda İK stratejisinin oluşturulması ve uygulamasında rol alan insan kaynakları departmanı yönetici ve diğer çalışanları ile İK konusuna ilgi duyan ve bu konudaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen yöneticiler katılabilir. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?, Kapsamı İşletmelerin Stratejik Yönetim Süreci, Evreleri ve İşleyişi İnsan Kaynakları İşlevi ile Stratejik Yönetim Sürecinin İlişkisi İK Yöneticilerinin Geleneksel ve Stratejik Rolleri İK İşlevleri ve Stratejik Nitelikteki Uygulamaları

9 Stratejik İK Planlama ve Kariyer Yönetimi (Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Yönetimi) Stratejik İK Geliştirme Stratejik Performans Değerlendirme Stratejik Ücretleme Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Literatürünün İncelenmesi ve Bu Alandaki Güncel Gelişmeler Stratejik İKY de Ölçme ve Değerlendirme İşletme Performansı ile Stratejik İKY Arasındaki İlişki Katılımcıların Kendi Kurumlarındaki Faaliyetlerinin Stratejik Niteliğini Belirlemeye Yönelik Uygulamalı Çalışmalar KKBB Kasım 2010 Prof. Dr. Cavide Uyargil Not: Anlatım, örnek olay ve grup tartışmaları yöntemlerinden yararlanılarak program yürütülecektir. COBIT - Denetçi Rehberi Seminer IT denetimi yapan/yapacak olan denetçilere, temel teorik çerçeve aktarıldıktan sonra fiilen bir denetim programı geliştirmeleri için gerekli olan bilgileri aktarmak, uygulamaya yönelik bir eğitim verilerek, denetçilerin teorik bilgilerini uygulamada ne şekilde kullanacaklarını göstermeyi amaçlamaktadır. IT Denetçileri, Denetçiler, IT personeli veya denetim yöneticisi konumunda olup IT denetimi konusunda temel seviyede bilgiye sahip kişiler katılabilir. COBIT Diğer Standartlarla İlişkiler (ITIL, ISO17799 ) Yasal Mevzuat IT Riskleri Önemli IT Süreçlerinin / İç Kontrollerin Gözden Geçirilmesi IT Denetim Standartları IT Denetim Rehber Uygulamaları IT Denetim Prosedürleri IT Denetim Çalışma Programının Hazırlanması Risk Analizi Yazılım Gelişitrme & Güncelleme Kullanıcı Yönetimi Veri Merkezi Operasyonları Veri Tabanı Sistemleri

10 KKBB 3 Aralık 2010 Suat Albayrak Banka Muhasebesi Seminer, temel muhasebe konuları hakkında bilgisi olan katılımcılara, banka finansal tablolarının genel çerçevesini ve banka muhasebesinin özellik gösteren konularını açıklamayı hedeflemektedir. Bankalarda diğer işletmelerden farklı olarak muhasebeleştirme çeşitli organizasyon birimlerinde gerçekleştiğinden, banka muhasebesi konusunda kavramsal bir çerçeveye sahip olmak ve bu konuda bilgisini geliştirmek isteyen çalışanlar katılabilir. Banka Muhasebesinin Temel Özellikleri Banka Finansal Tablolarının Temel Özellikleri Bilanço, Gelir (kar/zarar) Tablosu, Nakit Akış Tablosu Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Tablolar Muhasebenin Teknik Yapısı Banka Muhasebesinin Temel Özellikleri Bankalarda Tekdüzen Hesap Planı Yapısı ve Hesap Tipleri Yabancı Para Kayıt İşlemleri, Sabir Kur Sistemi, Evalüasyon BDDK Düzenlemeleri Tek Düzen Hesap Planına Göre Hesapların İncelenmesi Döner Değerler (Likit Değerler, Menkul Kıymetler) Krediler, Karşılıklar Bağlı Değerler ve Diğer Aktifler (İştiraklar, Sabit Kıymetler,Diğer) Mevduat ve Diğer Pasifler (Mevduat, Alınan Krediler, Diğer) Öz Kaynaklar (Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme Artışı) Gelirler (Faiz ve Faiz Dışı), Reeskont (Ayarlama) Kayıtları Giderler (Faiz ve Faiz Dışı), Reeskont (Ayarlama) Kayıtları, Amortisman Nazım Hesaplar (Taahhütler, Vadeli İşlemler, Diğer) Bankacılıkta Şubelerarası İşlemler Genel Değerleme KKBB 6-7 Aralık 2010 Prof. Dr. Göksel Yücel

11 Bankalarda Fon Yönetiminin İşlevleri ve Ürünleri Seminer, fon yönetimi birimlerinin önemini, banka içindeki işlevini ve bu birimin kullandığı ürünlerin neler olduğunu tanıtmayı amaçlamaktadır. Seminer, bankaların fon yönetimi, back-office, EFT, SWIFT, menkul kıymetler, krediler, muhasebe vb. fon yönetimiyle iş akışı birimlerinde çalışan alt ve orta seviyedeki personele yöneliktir. Bankalarda Fon Yönetimi Birimi ve Önemi Nakit Akımı ve Para Akımının Düzenlenmesi Fon Yönetimini Etkileyen Başlıca Riskler ve Tanımlanması Risk Kavramı Likidite Riski ve Likidite Tuzağı Kur Riski Vade Riski Faiz Riski Bankalarda Fon Yönetiminin Yapılanması Dealing Room Back Office ve Kayıt ve Muhasebe İşlemleri Ödeme Sistemleri EFT ve SWIFT ICU (Internal Control Unit) İç Denetim Mutabakat ve Konkordans Fon Yönetimi Birimlerinde Yapılan İşlemler ve Kullanılan Ürünler FX İşlemler MM İşlemler SGMK (Fix Income) Hazine Bonosu Devlet Tahvili Euro Bond Altın İşlemleri ve Altın Bankacılığı Türev Ürünler Forward Swap Future Options Repo Revers Repo OTC Piyasalar Organize Piyasalar TCMB Interbank Bankalar Arası Para Piyasası İMKB

12 İAB VOB KKBB Aralık 2010 Hakan Peksöz Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi semineri çerçevesinde, pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim uzmanlarının, marka iletişime daha bütünlüklü yaklaşmaları ve bu geniş kapsamlı konuyu belirli bir statejik planlama çerçevesinden ele almaları hedeflenmektedir. Marka iletişiminin farklı araçlarını oluşturan reklamcılık, halkla ilişkiler, doğrudan ve veritabanlı pazarlama, promosyon, sponsorluk, internet, targeting, segmentasyon gibi konular ROI ekseninde planlanabilir ve ölçümlenebilir 360 derecelik bir iletişim platfomu oluşturma aşamasında nasıl bir araya getirilerek yönetilir sorunsalı ele alınacak ve bu süreçler farklı IMC uygulamalarıyla örneklendirilecektir. Bankalarda kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, marka ve satış departmanları yetklileri ve yöneticileri katılabilir. Pazarlama İletişimi Konsepti, Pazarlama İletişimi Karması İletişim Araçlarının Efektifliğinin Tartışılması Branding Süreci İçerisinde IMC'nin Rolü B2C ve B2B Pazarlarındaki İletişim Farkları İletişim: Teori, İnteraktivite ve İnsanlar İletişim Sürecinin Tartışılması Lineer İletişim Modelleri ve İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler WOMM "Adoption" ve "Diffusion" Modelleri Katılımsal İletişim, Tüketici Diyaloğu Hedef Kitleler: Davranış, Tutum ve Karar Verme Mekanizmalarının İncelenmesi Information-Processing ve Decision Making Mekanizmalarının İrdelenmesi IMC Stratejisi: Farklı Açılımlar, Entegrasyon ve Planlama IMC Stratejisinin 3p'si IMC Uygulamaları IMC Planlama Framework'u Targeting: Segmentasyon, Konumlandırma Konseptleri ve IMC Objektifleri Konumlandırma Stratejileri / Repositioning IMC Hedefleri SMART Objectives Sorular ve IMC Örnek Çalışmaları ve Egzersizleri

13 Reklam Reklam Modelleri ve Konseptleri Mesaj Yapılandırmaları ve Uygulamaları Reklam Etkililiğinin Ölçümlendirilmesi Medya: Geleneksel, Dijital ve Planlama Basılı, Broadcast, Outdoor, Sinema, İn-Store, Ambient Meyda, DR, Dijital Mecraların Değerlendirilmesi Medya Planlaması Konseptleri Scheduling Satış Promosyonları Yöntemler ve Değerlendirmeler Halkla İlişkiler ve Sponsorluk Kurumsal Halkla İlişkiler ve Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler Sponsorluk Türleri ve Değerlendirilmesi Doğrudan Pazalrmama Direct Brand Türleri Veritabanının Rolü Kişisel Satış Team Selling Doğrudan Satış İletişim Karmasının Majör Ayağını Oluşturduğunda Multichannel Satış Sorular ve IMC Model Çalışmaların İrdelenmesi İlişkiler: Değer, Sadakat ve Güven İlişkisel Pazarlama Konseptinin Gelişimi Customer Life Cycle İlişki Geliştirmede IMC'nin Rolü İç İletişim: Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Kültür Sosyal Paydaşlar: Kanallar, B2B ve Uluslar Arası İletişim Pazarlama Kanalları Koordinasyon, Çatışma ve Güç Konseptleri B2B İletişim Karması Cross-Border IMC Stratejisi KKBB Aralık 2010 Dr. Hande Bilsel Engin

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir.

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir. 1. Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi

Detaylı

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU 2014 2015 Dönemi Finansal Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında Özet Bilgiler: A-) Eğitim Merkezi Faaliyetleri Birliğimiz Eğitim Merkezi nde Eylül 2014 Haziran 2015 döneminde

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Ankara, 2013 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi İstiklal Caddesi No:10 06100 Ulus / Ankara / Türkiye

Detaylı