ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI"

Transkript

1 İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI Prof. Dr. Emin SARIPINAR Nazmiye GEÇEN Kader ŞAHİN Ersin YANMAZ Fatih ÇOPUR Tübitak Proje No:07T385

2 Ön Bilgi Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir hastalıktır. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri kanser hücrelerini öldürmek üzere ilaçlar kullanılmasıdır.. Bu çalışmada kullanılan triazin türevlerinin yumurtalık, göğüs ve akciğer kanserine karşı etkili bir madde olduğu keşfedilmiştir.

3 İlaç Tasarımı İlaç geliştirme aşamaları.

4 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Ligand-temelli, Eğer ilacın vücut içinde etkileştiği hedef protein yapısı bilinmiyorsa, SAR ve QSAR yöntemleri kullanılır Yapı-temelli tasarımda Hedef protein yapısı biliniyorsa Moleküler dinamik, simulasyon (zamana karşı konformasyon analizi) ve Docking (proteinligand kilitlenmesi) yöntemleri kullanılmaktadır.

5 EMRE İlaç Tasarım Sistemi

6 Çalışma Yöntemi EC-GA metodunda izlenilen çalışma yöntemi gösterilmiştir.

7 Adım. Triaminotriazin bileşik serisi seçilmiştir. Spartan paket programı ile çizimleri ve semiempirik (pm3) hesaplamaları yapılmıştır. Top-çubuk ve uzay dolum modelleri gösterilmiştir. Triaminotriazin serisine ait 8. bileşiğin uzay görünümleri

8 Adım 2. Semiemprik hesaplamaları yapılan bileşiklerden elde edilen konformerlerin relatif enerjisi.5 kcal/mol olanlar ve sanal frekansı olan konformerler silinmiştir. Kalan konformerlerde üst üste çakıştırma işlemi (align) yapılmış ve birbirine benzer olan konformerler silinmiştir. Serideki bir bileşiğin konformerlerinin üst üste çakıştırılmış hali gösterilmiştir.

9 Adım 3. Spartan programında.txt dosyaları hazırlanmıştır. EMRE V.2.0 programında ECMC (elektron konformasyonel uygunluk matrisi)matrisleri hazırlanmıştır.

10 Adım 3. (ECMC Matrisi) k. Konformer 2. Bileşik : 3. Konformer 2. Konformer. Konformer. Bileşik a k. Konformer : 3. Konformer 2. Konformer. Konformer a k an2 a2 a a2 a3 a4 a 2 a a2 a3 a4 a22 a23 a24 a33 a34 an 2 n annk a24 a3n a2n a3n ann ann. a2n. a34 an N. bileşik..

11 Adım 3. (ECMC Matrisi) T8_ Bileşiğinin Muliken Yükleri Kullanılarak Oluşturulan ECMC Matrisi

12 Adım 3. (ECMC Matrisi) T8_49 Bileşiğinin Muliken Yükleri Kullanılarak Oluşturulan ECMC Matrisi

13 Adım 4. ECSP V.0 programında altmatris belirleme işlemi yapılmıştır.

14 Adım 4. N, C, N2, N4, N5 ve H33 atomları farmakofor grup olarak belirlenmiş ve matriste yer alan yük, bağ derecesi ve mesafeler gösterilmiştir.

15 Adım 5. Adım 5 te ise; seçilen bileşik serisinde aktivite hesaplamalarına geçildi. Moleküllerde aktiviteye etki eden gruplar, substituentlerin etkisine göre araştırıldı. Bunun için hem sterik engelleri hem de aktiviteyi azaltan (APS) veya aktiviteyi artıran (AG) grupları ortaya çıkarmak için APS ve AG değerlerini kantitatif olarak karakterize eden ve S ile gösterilen bir parametre dikkate alınmıştır. ani(j), n inci bileşiğin i inci konformerindeki APS veya AG nin j inci tür özelliğini N temsil eden topolojik,elektronik,geometrik,fizikokimyasal parametrelerdir. S ni = κ j a (j) ni N seçilen parametrelerin sayısıdır. j= kj (kappa) toplu analiz sonucundan hesaplanan sabit bir sayıdır.

16 Adım 5. Emre V..0 programı ile değişkenler hazırlanır.

17 Hesaplamalarda Kullanılan Parametreler

18

19

20 Adım 5. (Değişkenler) N5-N-H33 atomlarının oluşturduğu farmakofor düzlemine O2 atomunun dik uzaklığı gösterilmiştir.

21 Adım 5. (Değişkenler) N5-N-H33 atomlarının oluşturduğu farmakofor düzlemi ile C4-N4 atomlarının oluşturduğu doğru arasındaki açı gösterilmiştir.

22 Adım 5. (Değişkenler) İki düzlem arası C-N2-N5-O torsion açısı ile C6-N-O2 Atomlar Arasındaki Açı örnek olarak verilmiştir.

23 Adım 6. Matlab 7.0 paket programında genetik algoritma (GA) optimizasyon tekniğini kullanılmıştır. Tüm konformerler hesaba katılarak aktivite hesaplanır. (bütün konformerler için) Literatürde tüm konformerler için aktivite hesaplaması yapamadıklarından dolayı sadece en düşük enerjili konformer dikkate alınmıştır. Bu çalışmada ise aktivite hesaplamaları için tüm konformerler hesaba katılmıştır. (tek bir konformer için) BERSUKER, I. B.,, Current Pharmaceutical Design, 9, , (2003)

24 Adım 6. Aşağıda aktivite formülünün açılımı gösterilmiştir.

25 Sayısal Optimizasyon Optimizasyon tekniği çok geniş kullanım alanlarına sahiptirler. "En İyileme" anlamına gelir ve herzaman için hedeflenen bir sonuçtur. Optimizasyonun hedefi özellikle en kısa sürede en iyi ve en uygun sonucu elde etmektir. Bir problemde belirli koşullar altında mümkün olan alternatifler içinden en iyisini seçmektir. Optimizasyon, bir fonksiyonu maksimize veya minimize ederek çözüme ulaşır.çözüm için izin verilen bir küme dahilindeki reel veya tamsayı değerlerini sistematik bir şekilde kullanır.

26 Adım 6. (Genetik Algoritma) Genetik algoritma geleneksel yöntemlerle çözümü zor veya imkansız olan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Genetik algoritmalar doğadaki canlıların geçirdiği süreci örnek alır ve iyi nesillerin kendi yaşamlarını muhafaza edip kötü nesillerin yok olması prensibine dayanır. Genetik algoritmanın önemli özelliklerinden biride bir grup üzerinde çözüm araması ve bu sayede çok sayıda çözümün içinden en iyiyi seçmesidir. Algoritma populasyon diye tabir edilen bir çözüm seti ile başlatılır. Bir populasyondan alınan sonuçlar bir öncekinden daha iyi olacağı beklenen yeni bir populasyon oluşturmak için kullanılır. Yeni populasyon oluşturulması için seçilen çözümler uyumluluklarına göre seçilir. Çünkü uyumlu olanların daha iyi sonuçlar üretmesi olasıdır. Bu istenen çözüm sağlanıncaya kadar devam ettirilir. (An) lineer olmayan çok değişkenli bir fx fonksiyonu ve bilinmeyen sayısı eşit olmadığından aktivite denklemi sayısal optimizasyon tekniklerinden Liner olmayan en küçük kareler tekniği ile çözülmüştür. Uzayın geniş bir alanı taranarak aktivite denkleminde yer alan kappa (kj) değerleri bulunmuştur.

27 Genetik Algoritma Akış Şeması

28 Adım 6. (GA Aşamaları)

29 Adım bileşik için toplam parametre sayısı=bileşik sayısı x konformer sayısı x parametre sayısı (247 değişken indekslenir.) Seçilen kj adedine göre bireyler ile başlangıç populasyonu oluşturulur. Belirlenen kj değerleri sayısal optimizasyonunda yer alan lsqnonlin (liner olmayan en küçük karaler) yöntemine göre yeterli uygunluk değeri (fitness value)buluncaya kadar hesaplanır. Uygunluk fonksiyonu bağıl hata ile verilir. Çalışmalarımızda kj adedi ve populasyon sayısı değiştirilerek çeşitli denemeler yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. [ AD AT ] f = AD

30 Sonuç (Triaminotriazin Türevlerinin 9 Kappaya Göre Deneysel ve Hesaplanan Aktiviteleri

31 Sonuç 35 bileşik için R2 Grafiği

32 Sonuçlar 5 κ için triaminotriazin serisinin eğitim ve test setine ait aktivite, R2 ve standart hata değerleri

33 Triaminotrizain serisi için 5 parametre ile yapılan hesaplamada kullanılan parametreler

34 5 Parametre için eğitim setine ait R2 grafiği (25 bileşik için) 5 Parametre için test setine ait R2 grafiği (0 bileşik için)

35 Sonuçlar Grubumuz tarafından geliştirilen EMRE,ECSP ve ECMP programları QSAR çalışmalarında başarılı olmuştur. Ülkemize yeni yazılımlar kazandırılmıştır. Geliştirilen bu yazılımlarla aktivitesi bilinen yada bilinmeyen maddelerin aktiviteleri hesaplanabilmekte ve deney yapılmadan aktiviteleri önceden tespit edilebilmektedir.

36 Çalışmalarımıza destek veren Mustafa Yıldırım Emilbek Sultanov ve TÜBİTAK a teşekkür ederiz. Proje No=07T385

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖMÜR YILDIZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Temmuz,

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASKERİ SAVAŞ ALANLARININ GERÇEK ZAMANDA 3-BOYUTLU SANAL SİMÜLASYONU Gazi Erkan BOSTANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Diferansiyel Gelişim Algoritması İle ekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Veysel Aslantas, Ahmet Oz Özet Bu çalışmada diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılan, tekil değer ayrışımına (SVD)

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı