ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF"

Transkript

1 AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Üçüncü üç aylık dönemde Đçtüzük te ve Đzahname de değşklk yapılmamıştır. Söz konusu daha evvel k dönemlerde yapılan değşklklere Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: 35,00% ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF G e t r ( % ) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ANE Tarh PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: IMF stand-by anlaşması le lgl beklentler hükümetn Gelr Đdares n özerkleştrmeyeceğn açıkça lan etmesyle azalmış da olsa, Đstanbul dak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan IMF nn bu konuda ger adım attığı (atacağı) yönündek haberler, toplantıların ardından stand-by anlaşmasının (1,5 yıllık bekleyşn ardından) sonunda mzalanacağı beklentsn doğurdu. Hükümet yetkller olası br anlaşmanın da daha önce Eylül ortasında açıklanan orta vadel programı baz alacağını belrtyor. Hükümet bu program le 2010 dan tbaren tekrar artı büyümeye geçmey ve GSYĐH nın %6,5 ne ulaşan bütçe açığını kademel olarak düşürmey amaçlıyor. Hükümetn mal dsplne yönelk tedbrler alacağını açıklamış olması pyasalar tarafından olumlu karşılandı. Pyasalar şmd bu yöndek uygulamaları takp edecek. 1

2 Enflasyon: TÜFE enflasyonu, 2008 yılının Ekm ayında %12.0 sevyesn görmesnn ardından, TL nın cdd değer kaybına rağmen ç ve dış talebn cdd ölçüde daralması ve başta petrol olmak üzere emta fyatlarının gerlemesyle hızlı br düşüş sürecne grd ve Mayıs ayından ber de %5 l sevyelerde kalmaya devam edyor. Aynı dönemde çekrdek enflasyon göstergeler verg ndrmlernn de etksyle %2-3 lü sevyelere kadar gerled. Hzmet enflasyonundak düşüş de 6 puanı aştı. Ekm ayındak olumlu baz etksnn de yardımıyla enflasyonun br k ay daha %5 cvarında kalmaya devam etmesn beklyoruz. Bununla brlkte, olumlu baz etksnn ortadan kalkması, emta fyatlarındak artışlar ve ekonomk aktvtedek canlanmaya bağlı yenden artma eğlmne grmesn bekledğmz hzmet fyatlarına bağlı olarak enflasyonun Aralık ayı le brlkte yenden yükselş eğlmne greceğn (2009 sonu %6.3) ve 2010 sonunda %7.5-%8.5 sevyelerne yükseleceğn öngörüyoruz. Buna bağlı olarak Merkez Bankası nın önümüzdek aylarda faz ndrmlerne devam ederek fazler %6,5 e kadar çekeceğn, ancak 2010 da yenden faz arttırımlarına başlayableceğn düşünüyoruz. Büyüme: GSYĐH 2009 un knc çeyreğnde yıllık %7,0 daralarak üst üste üçüncü çeyrektr küçülmeye devam ett. Ancak bu daralma %8 cvarındak pyasa beklentsne göre daha yyd. Mevsmsellkten ve çalışılan gün etksnden arındırılmış ser de öncek dört çeyrektek %13 lük düşüşün ardından %7.1 çeyreklk artışa şaret edyor. GSMH nın detaylarına bakıldığında daralmanın gene özellkle özel sektör yatırımlarından kaynaklandığı, kamunun ve dış talebn poztf katkılarının se azaldığı görülüyor. Dğer yandan verg ndrmler sonucu ç tüketm artışı dkkat çekyor. Ancak tüketc ve reel sektör güven endeksler, otomobl satışları, kapaste kullanımı gb göstergelere bakıldığında verg ndrmler le sağlanan poztf momentumun Temmuz dan tbaren vme kaybettğ de görülüyor. Bu nedenle ekonomk toparlanmanın yavaş ve kademel olduğu (olacağı) görüşümüzü koruyoruz ve 2009 çn %6,3 lük GSYĐH daralma tahmnmz değştrmyoruz.2010 da se ekonomnn %3,8 büyüyeceğn tahmn edyoruz. Sabt Getrl Pyasalar: 2009 yılına %16.5 sevyelernde başlayan gösterge bono fazler, lk çeyreğ %14, knc çeyreğ %12 ve düşüşüne devam ederek 3. çeyreğde %8.50 düzeynden kapattıkdan sonra, IMF anlaşması ve Merkez Bankası nın fazler daha da ndreceğ beklentsyle yılın son çeyreğnde, düşüşene braz hız keserek devam edeblr. Yukarıda yazdığımız beklentler gerçekleşrse özellkle IMF anlaşması mzalanırsa, Hazne nn borç çevrmes rahatlayacağı ve Türkye nn kred notunun artma htmal doğacağı çn bono fazlern de br mktar daha düşüreblr. Ancak bz bu düşüşün kalıcı olableceğne nanmıyoruz. Önümüzdek br yıllık dönemde hazne nn yüklü borç ödemes olduğu ve verg gelrlernn azalmasından dolayı borçlanma mktarının daha da artacağı beklents pyasadak fazlern MB fonlama faznn oldukca üzernde kalmasını da berabernde getreblr. Dövz Pyasaları: 2009 üçüncü çeyrek dövz sepet bazında pek değşmese de, EUR nun USD karşı değer kazanmasıyla TL de USD a karşı değer kazanmıştır. Genel olarak gelen IMF anlaşması dedkoduları ve -aylık bazda- car fazla çıkması dövze satış getrrken, fazlerln özellkle mevduatın- düşmes de alış getrmel. Ancak özellkle yaz ayları olması nedenyle sepet bazında büyük br değşklk olmamıştır. Dünyada yaşanan kred krz yurtdışından fonlama htyacı yüksek olan Türk özel sektörünün dövz kred bulma mkanını azaltmakta, bu nedenle ç pyasaya yönelen alımlar dövz kurlarının kalıcı br şeklde düşmesn engellemektedr. Bu ödemelern özellkle yıl sonunda yoğunlaşması, IMF anlaşması olmadığı takdrde, bu düşük faz ortamınında etksyle, dövzde sert br zıplama yaşatablr. Hsse Sened Pyasası: Đknc çeyreğ 36,949 sevyesnden kapatan ĐMKB-100 endeks 3. çeyreğ 47,910 sevyesnden 29,6% yükselerek kapadı. Bu seyrde özellkle Dow Jones endeksnn 8,500 lü sevyelerden başlayan yukarı yönlü hareketnn dğer hsse sened 2

3 pyasalarınca da desteklenmesnn etks oldu. ABD de ve dünyada gelen büyüme datalarının poztf gelmes, bu dataların dğer datalarla da desteklenmes, bazı ülkelern resesyondan çıktığı kanaatnn oluşması da bu süreçte hsse sened pyasalarını destekleyen unsurlardı. Bu poztf gelşmelerle brlkte Dow Jones endeks 9,900 lü seyelere kadar çıkarken DAX endeks de 5,800 sevyelerne kadar yükselş yaşadı. Đçerde özellkle fazlern rekor sevyelere düşüşüyle brlkte bankacılık sektörü hakkındak beklentlern devamı endeks üstünde ağırlığı yüksek olan bankalardak hareketn devamını sağladı, bu olumlu beklentnn yurtdışındak olumlu seyr devam ettğ müddetçe korunması da söz konusu. Emta fyatlarında yaşanan yükselş hareketnn de devam ettğ ve lkdtenn de sürdürüldüğü gözönüne alındığında yükselş hareketnn sonlanması ya da trendn bozulması çn kısa vadede br neden gözükmüyor. Bu süreçte ABD de gelen blançoların ve dataların belrleyc etks olmaya devam edecektr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur yılının üçüncü üç ayında fon porföyünün ortalama %31,60 ı hsse senetlernde, %36,22 s Devlet Tahvl ve Hazne Bonolarında, %25,23 ü Ters Repoda, %0.01 Bpp da %6,94 ü se mevduatta değerlendrlmştr. Cumhur GÜLENSOY Zeka BĐRMAN Tankut EREN Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes 3

4 AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Hsse Sened Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Üçüncü üç aylık dönemde Đçtüzük te ve Đzahname de değşklk yapılmamıştır. Söz konusu daha evvel k dönemlerde yapılan değşklklere Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: 35,00% ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF G e t r ( % ) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ANE Tarh PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: IMF stand-by anlaşması le lgl beklentler hükümetn Gelr Đdares n özerkleştrmeyeceğn açıkça lan etmesyle azalmış da olsa, Đstanbul dak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan IMF nn bu konuda ger adım attığı (atacağı) yönündek haberler, toplantıların ardından stand-by anlaşmasının (1,5 yıllık bekleyşn ardından) sonunda mzalanacağı beklentsn doğurdu. Hükümet yetkller olası br anlaşmanın da daha önce Eylül ortasında açıklanan orta vadel programı baz alacağını belrtyor. Hükümet bu program le 2010 dan tbaren tekrar artı büyümeye geçmey ve GSYĐH nın %6,5 ne ulaşan bütçe açığını kademel olarak düşürmey amaçlıyor. Hükümetn mal dsplne yönelk tedbrler alacağını 4

5 açıklamış olması pyasalar tarafından olumlu karşılandı. Pyasalar şmd bu yöndek uygulamaları takp edecek. Enflasyon: TÜFE enflasyonu, 2008 yılının Ekm ayında %12.0 sevyesn görmesnn ardından, TL nın cdd değer kaybına rağmen ç ve dış talebn cdd ölçüde daralması ve başta petrol olmak üzere emta fyatlarının gerlemesyle hızlı br düşüş sürecne grd ve Mayıs ayından ber de %5 l sevyelerde kalmaya devam edyor. Aynı dönemde çekrdek enflasyon göstergeler verg ndrmlernn de etksyle %2-3 lü sevyelere kadar gerled. Hzmet enflasyonundak düşüş de 6 puanı aştı. Ekm ayındak olumlu baz etksnn de yardımıyla enflasyonun br k ay daha %5 cvarında kalmaya devam etmesn beklyoruz. Bununla brlkte, olumlu baz etksnn ortadan kalkması, emta fyatlarındak artışlar ve ekonomk aktvtedek canlanmaya bağlı yenden artma eğlmne grmesn bekledğmz hzmet fyatlarına bağlı olarak enflasyonun Aralık ayı le brlkte yenden yükselş eğlmne greceğn (2009 sonu %6.3) ve 2010 sonunda %7.5-%8.5 sevyelerne yükseleceğn öngörüyoruz. Buna bağlı olarak Merkez Bankası nın önümüzdek aylarda faz ndrmlerne devam ederek fazler %6,5 e kadar çekeceğn, ancak 2010 da yenden faz arttırımlarına başlayableceğn düşünüyoruz. Büyüme: GSYĐH 2009 un knc çeyreğnde yıllık %7,0 daralarak üst üste üçüncü çeyrektr küçülmeye devam ett. Ancak bu daralma %8 cvarındak pyasa beklentsne göre daha yyd. Mevsmsellkten ve çalışılan gün etksnden arındırılmış ser de öncek dört çeyrektek %13 lük düşüşün ardından %7.1 çeyreklk artışa şaret edyor. GSMH nın detaylarına bakıldığında daralmanın gene özellkle özel sektör yatırımlarından kaynaklandığı, kamunun ve dış talebn poztf katkılarının se azaldığı görülüyor. Dğer yandan verg ndrmler sonucu ç tüketm artışı dkkat çekyor. Ancak tüketc ve reel sektör güven endeksler, otomobl satışları, kapaste kullanımı gb göstergelere bakıldığında verg ndrmler le sağlanan poztf momentumun Temmuz dan tbaren vme kaybettğ de görülüyor. Bu nedenle ekonomk toparlanmanın yavaş ve kademel olduğu (olacağı) görüşümüzü koruyoruz ve 2009 çn %6,3 lük GSYĐH daralma tahmnmz değştrmyoruz.2010 da se ekonomnn %3,8 büyüyeceğn tahmn edyoruz. Sabt Getrl Pyasalar: 2009 yılına %16.5 sevyelernde başlayan gösterge bono fazler, lk çeyreğ %14, knc çeyreğ %12 ve düşüşüne devam ederek 3. çeyreğde %8.50 düzeynden kapattıkdan sonra, IMF anlaşması ve Merkez Bankası nın fazler daha da ndreceğ beklentsyle yılın son çeyreğnde, düşüşene braz hız keserek devam edeblr. Yukarıda yazdığımız beklentler gerçekleşrse özellkle IMF anlaşması mzalanırsa, Hazne nn borç çevrmes rahatlayacağı ve Türkye nn kred notunun artma htmal doğacağı çn bono fazlern de br mktar daha düşüreblr. Ancak bz bu düşüşün kalıcı olableceğne nanmıyoruz. Önümüzdek br yıllık dönemde hazne nn yüklü borç ödemes olduğu ve verg gelrlernn azalmasından dolayı borçlanma mktarının daha da artacağı beklents pyasadak fazlern MB fonlama faznn oldukca üzernde kalmasını da berabernde getreblr. Dövz Pyasaları: 2009 üçüncü çeyrek dövz sepet bazında pek değşmese de, EUR nun USD karşı değer kazanmasıyla TL de USD a karşı değer kazanmıştır. Genel olarak gelen IMF anlaşması dedkoduları ve -aylık bazda- car fazla çıkması dövze satış getrrken, fazlerln özellkle mevduatın- düşmes de alış getrmel. Ancak özellkle yaz ayları olması nedenyle sepet bazında büyük br değşklk olmamıştır. Dünyada yaşanan kred krz yurtdışından fonlama htyacı yüksek olan Türk özel sektörünün dövz kred bulma mkanını azaltmakta, bu nedenle ç pyasaya yönelen alımlar dövz kurlarının kalıcı br şeklde düşmesn engellemektedr. Bu ödemelern özellkle yıl sonunda yoğunlaşması, IMF anlaşması olmadığı takdrde, bu düşük faz ortamınında etksyle, dövzde sert br zıplama yaşatablr. 5

6 Hsse Sened Pyasası: Đknc çeyreğ 36,949 sevyesnden kapatan ĐMKB-100 endeks 3. çeyreğ 47,910 sevyesnden 29,6% yükselerek kapadı. Bu seyrde özellkle Dow Jones endeksnn 8,500 lü sevyelerden başlayan yukarı yönlü hareketnn dğer hsse sened pyasalarınca da desteklenmesnn etks oldu. ABD de ve dünyada gelen büyüme datalarının poztf gelmes, bu dataların dğer datalarla da desteklenmes, bazı ülkelern resesyondan çıktığı kanaatnn oluşması da bu süreçte hsse sened pyasalarını destekleyen unsurlardı. Bu poztf gelşmelerle brlkte Dow Jones endeks 9,900 lü seyelere kadar çıkarken DAX endeks de 5,800 sevyelerne kadar yükselş yaşadı. Đçerde özellkle fazlern rekor sevyelere düşüşüyle brlkte bankacılık sektörü hakkındak beklentlern devamı endeks üstünde ağırlığı yüksek olan bankalardak hareketn devamını sağladı, bu olumlu beklentnn yurtdışındak olumlu seyr devam ettğ müddetçe korunması da söz konusu. Emta fyatlarında yaşanan yükselş hareketnn de devam ettğ ve lkdtenn de sürdürüldüğü gözönüne alındığında yükselş hareketnn sonlanması ya da trendn bozulması çn kısa vadede br neden gözükmüyor. Bu süreçte ABD de gelen blançoların ve dataların belrleyc etks olmaya devam edecektr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur yılının üçüncü üç ayında, fon porföyünün ortalama %87,59 u hsse senetlernde, %12,10 u Ters Repoda ve %0,01 se BPP de değerlendrlmştr. Cumhur GÜLENSOY Zeka BĐRMAN Tankut EREN Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes 6

7 AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Üçüncü üç aylık dönemde Đçtüzük te ve Đzahname de değşklk yapılmamıştır. Söz konusu daha evvel k dönemlerde yapılan değşklklere Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: G e t r ( % ) 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% ANG-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF ANG Tarh PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: IMF stand-by anlaşması le lgl beklentler hükümetn Gelr Đdares n özerkleştrmeyeceğn açıkça lan etmesyle azalmış da olsa, Đstanbul dak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan IMF nn bu konuda ger adım attığı (atacağı) yönündek haberler, toplantıların ardından stand-by anlaşmasının (1,5 yıllık bekleyşn ardından) sonunda mzalanacağı beklentsn doğurdu. Hükümet yetkller olası br anlaşmanın da daha önce Eylül ortasında açıklanan orta vadel programı baz alacağını belrtyor. Hükümet bu program le 2010 dan tbaren tekrar artı büyümeye geçmey ve GSYĐH nın %6,5 ne ulaşan bütçe açığını 7

8 kademel olarak düşürmey amaçlıyor. Hükümetn mal dsplne yönelk tedbrler alacağını açıklamış olması pyasalar tarafından olumlu karşılandı. Pyasalar şmd bu yöndek uygulamaları takp edecek. Enflasyon: TÜFE enflasyonu, 2008 yılının Ekm ayında %12.0 sevyesn görmesnn ardından, TL nın cdd değer kaybına rağmen ç ve dış talebn cdd ölçüde daralması ve başta petrol olmak üzere emta fyatlarının gerlemesyle hızlı br düşüş sürecne grd ve Mayıs ayından ber de %5 l sevyelerde kalmaya devam edyor. Aynı dönemde çekrdek enflasyon göstergeler verg ndrmlernn de etksyle %2-3 lü sevyelere kadar gerled. Hzmet enflasyonundak düşüş de 6 puanı aştı. Ekm ayındak olumlu baz etksnn de yardımıyla enflasyonun br k ay daha %5 cvarında kalmaya devam etmesn beklyoruz. Bununla brlkte, olumlu baz etksnn ortadan kalkması, emta fyatlarındak artışlar ve ekonomk aktvtedek canlanmaya bağlı yenden artma eğlmne grmesn bekledğmz hzmet fyatlarına bağlı olarak enflasyonun Aralık ayı le brlkte yenden yükselş eğlmne greceğn (2009 sonu %6.3) ve 2010 sonunda %7.5-%8.5 sevyelerne yükseleceğn öngörüyoruz. Buna bağlı olarak Merkez Bankası nın önümüzdek aylarda faz ndrmlerne devam ederek fazler %6,5 e kadar çekeceğn, ancak 2010 da yenden faz arttırımlarına başlayableceğn düşünüyoruz. Büyüme: GSYĐH 2009 un knc çeyreğnde yıllık %7,0 daralarak üst üste üçüncü çeyrektr küçülmeye devam ett. Ancak bu daralma %8 cvarındak pyasa beklentsne göre daha yyd. Mevsmsellkten ve çalışılan gün etksnden arındırılmış ser de öncek dört çeyrektek %13 lük düşüşün ardından %7.1 çeyreklk artışa şaret edyor. GSMH nın detaylarına bakıldığında daralmanın gene özellkle özel sektör yatırımlarından kaynaklandığı, kamunun ve dış talebn poztf katkılarının se azaldığı görülüyor. Dğer yandan verg ndrmler sonucu ç tüketm artışı dkkat çekyor. Ancak tüketc ve reel sektör güven endeksler, otomobl satışları, kapaste kullanımı gb göstergelere bakıldığında verg ndrmler le sağlanan poztf momentumun Temmuz dan tbaren vme kaybettğ de görülüyor. Bu nedenle ekonomk toparlanmanın yavaş ve kademel olduğu (olacağı) görüşümüzü koruyoruz ve 2009 çn %6,3 lük GSYĐH daralma tahmnmz değştrmyoruz.2010 da se ekonomnn %3,8 büyüyeceğn tahmn edyoruz. Sabt Getrl Pyasalar: 2009 yılına %16.5 sevyelernde başlayan gösterge bono fazler, lk çeyreğ %14, knc çeyreğ %12 ve düşüşüne devam ederek 3. çeyreğde %8.50 düzeynden kapattıkdan sonra, IMF anlaşması ve Merkez Bankası nın fazler daha da ndreceğ beklentsyle yılın son çeyreğnde, düşüşene braz hız keserek devam edeblr. Yukarıda yazdığımız beklentler gerçekleşrse özellkle IMF anlaşması mzalanırsa, Hazne nn borç çevrmes rahatlayacağı ve Türkye nn kred notunun artma htmal doğacağı çn bono fazlern de br mktar daha düşüreblr. Ancak bz bu düşüşün kalıcı olableceğne nanmıyoruz. Önümüzdek br yıllık dönemde hazne nn yüklü borç ödemes olduğu ve verg gelrlernn azalmasından dolayı borçlanma mktarının daha da artacağı beklents pyasadak fazlern MB fonlama faznn oldukca üzernde kalmasını da berabernde getreblr. Dövz Pyasaları: 2009 üçüncü çeyrek dövz sepet bazında pek değşmese de, EUR nun USD karşı değer kazanmasıyla TL de USD a karşı değer kazanmıştır. Genel olarak gelen IMF anlaşması dedkoduları ve -aylık bazda- car fazla çıkması dövze satış getrrken, fazlerln özellkle mevduatın- düşmes de alış getrmel. Ancak özellkle yaz ayları olması nedenyle sepet bazında büyük br değşklk olmamıştır. Dünyada yaşanan kred krz yurtdışından fonlama htyacı yüksek olan Türk özel sektörünün dövz kred bulma mkanını azaltmakta, bu nedenle ç pyasaya yönelen alımlar dövz kurlarının kalıcı br şeklde düşmesn engellemektedr. Bu ödemelern özellkle yıl sonunda yoğunlaşması, IMF anlaşması olmadığı takdrde, bu düşük faz ortamınında etksyle, dövzde sert br zıplama yaşatablr. 8

9 Hsse Sened Pyasası: Đknc çeyreğ 36,949 sevyesnden kapatan ĐMKB-100 endeks 3. çeyreğ 47,910 sevyesnden 29,6% yükselerek kapadı. Bu seyrde özellkle Dow Jones endeksnn 8,500 lü sevyelerden başlayan yukarı yönlü hareketnn dğer hsse sened pyasalarınca da desteklenmesnn etks oldu. ABD de ve dünyada gelen büyüme datalarının poztf gelmes, bu dataların dğer datalarla da desteklenmes, bazı ülkelern resesyondan çıktığı kanaatnn oluşması da bu süreçte hsse sened pyasalarını destekleyen unsurlardı. Bu poztf gelşmelerle brlkte Dow Jones endeks 9,900 lü seyelere kadar çıkarken DAX endeks de 5,800 sevyelerne kadar yükselş yaşadı. Đçerde özellkle fazlern rekor sevyelere düşüşüyle brlkte bankacılık sektörü hakkındak beklentlern devamı endeks üstünde ağırlığı yüksek olan bankalardak hareketn devamını sağladı, bu olumlu beklentnn yurtdışındak olumlu seyr devam ettğ müddetçe korunması da söz konusu. Emta fyatlarında yaşanan yükselş hareketnn de devam ettğ ve lkdtenn de sürdürüldüğü gözönüne alındığında yükselş hareketnn sonlanması ya da trendn bozulması çn kısa vadede br neden gözükmüyor. Bu süreçte ABD de gelen blançoların ve dataların belrleyc etks olmaya devam edecektr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur yılının üçüncü üç ayında fon porföyünün ortalama %83,07 s Hazne Bonosu ve Devlet Tahvlnde, %9,99 u Ters Repoda, %6,94 se Vadel mevduatta değerlendrlmştr. Cumhur GÜLENSOY Zeka BĐRMAN Tankut EREN Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes 9

10 AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Para Pyasası Lkt Kamu Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Üçüncü üç aylık dönemde Đçtüzük te ve Đzahname de değşklk yapılmamıştır. Söz konusu daha evvel k dönemlerde yapılan değşklklere Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: G e t r ( % ) 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% ANK-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.LİKİT KAMU EYF ANK Tarh PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: IMF stand-by anlaşması le lgl beklentler hükümetn Gelr Đdares n özerkleştrmeyeceğn açıkça lan etmesyle azalmış da olsa, Đstanbul dak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan IMF nn bu konuda ger adım attığı (atacağı) yönündek haberler, toplantıların ardından stand-by anlaşmasının (1,5 yıllık bekleyşn ardından) sonunda mzalanacağı beklentsn doğurdu. Hükümet yetkller olası br anlaşmanın da daha önce Eylül ortasında açıklanan orta vadel programı baz alacağını belrtyor. Hükümet bu program le 2010 dan tbaren tekrar artı büyümeye geçmey ve GSYĐH nın %6,5 ne ulaşan bütçe açığını 10

11 kademel olarak düşürmey amaçlıyor. Hükümetn mal dsplne yönelk tedbrler alacağını açıklamış olması pyasalar tarafından olumlu karşılandı. Pyasalar şmd bu yöndek uygulamaları takp edecek. Enflasyon: TÜFE enflasyonu, 2008 yılının Ekm ayında %12.0 sevyesn görmesnn ardından, TL nın cdd değer kaybına rağmen ç ve dış talebn cdd ölçüde daralması ve başta petrol olmak üzere emta fyatlarının gerlemesyle hızlı br düşüş sürecne grd ve Mayıs ayından ber de %5 l sevyelerde kalmaya devam edyor. Aynı dönemde çekrdek enflasyon göstergeler verg ndrmlernn de etksyle %2-3 lü sevyelere kadar gerled. Hzmet enflasyonundak düşüş de 6 puanı aştı. Ekm ayındak olumlu baz etksnn de yardımıyla enflasyonun br k ay daha %5 cvarında kalmaya devam etmesn beklyoruz. Bununla brlkte, olumlu baz etksnn ortadan kalkması, emta fyatlarındak artışlar ve ekonomk aktvtedek canlanmaya bağlı yenden artma eğlmne grmesn bekledğmz hzmet fyatlarına bağlı olarak enflasyonun Aralık ayı le brlkte yenden yükselş eğlmne greceğn (2009 sonu %6.3) ve 2010 sonunda %7.5-%8.5 sevyelerne yükseleceğn öngörüyoruz. Buna bağlı olarak Merkez Bankası nın önümüzdek aylarda faz ndrmlerne devam ederek fazler %6,5 e kadar çekeceğn, ancak 2010 da yenden faz arttırımlarına başlayableceğn düşünüyoruz. Büyüme: GSYĐH 2009 un knc çeyreğnde yıllık %7,0 daralarak üst üste üçüncü çeyrektr küçülmeye devam ett. Ancak bu daralma %8 cvarındak pyasa beklentsne göre daha yyd. Mevsmsellkten ve çalışılan gün etksnden arındırılmış ser de öncek dört çeyrektek %13 lük düşüşün ardından %7.1 çeyreklk artışa şaret edyor. GSMH nın detaylarına bakıldığında daralmanın gene özellkle özel sektör yatırımlarından kaynaklandığı, kamunun ve dış talebn poztf katkılarının se azaldığı görülüyor. Dğer yandan verg ndrmler sonucu ç tüketm artışı dkkat çekyor. Ancak tüketc ve reel sektör güven endeksler, otomobl satışları, kapaste kullanımı gb göstergelere bakıldığında verg ndrmler le sağlanan poztf momentumun Temmuz dan tbaren vme kaybettğ de görülüyor. Bu nedenle ekonomk toparlanmanın yavaş ve kademel olduğu (olacağı) görüşümüzü koruyoruz ve 2009 çn %6,3 lük GSYĐH daralma tahmnmz değştrmyoruz.2010 da se ekonomnn %3,8 büyüyeceğn tahmn edyoruz. Sabt Getrl Pyasalar: 2009 yılına %16.5 sevyelernde başlayan gösterge bono fazler, lk çeyreğ %14, knc çeyreğ %12 ve düşüşüne devam ederek 3. çeyreğde %8.50 düzeynden kapattıkdan sonra, IMF anlaşması ve Merkez Bankası nın fazler daha da ndreceğ beklentsyle yılın son çeyreğnde, düşüşene braz hız keserek devam edeblr. Yukarıda yazdığımız beklentler gerçekleşrse özellkle IMF anlaşması mzalanırsa, Hazne nn borç çevrmes rahatlayacağı ve Türkye nn kred notunun artma htmal doğacağı çn bono fazlern de br mktar daha düşüreblr. Ancak bz bu düşüşün kalıcı olableceğne nanmıyoruz. Önümüzdek br yıllık dönemde hazne nn yüklü borç ödemes olduğu ve verg gelrlernn azalmasından dolayı borçlanma mktarının daha da artacağı beklents pyasadak fazlern MB fonlama faznn oldukca üzernde kalmasını da berabernde getreblr. Dövz Pyasaları: 2009 üçüncü çeyrek dövz sepet bazında pek değşmese de, EUR nun USD karşı değer kazanmasıyla TL de USD a karşı değer kazanmıştır. Genel olarak gelen IMF anlaşması dedkoduları ve -aylık bazda- car fazla çıkması dövze satış getrrken, fazlerln özellkle mevduatın- düşmes de alış getrmel. Ancak özellkle yaz ayları olması nedenyle sepet bazında büyük br değşklk olmamıştır. Dünyada yaşanan kred krz yurtdışından fonlama htyacı yüksek olan Türk özel sektörünün dövz kred bulma mkanını azaltmakta, bu nedenle ç pyasaya yönelen alımlar dövz kurlarının kalıcı br şeklde düşmesn engellemektedr. Bu ödemelern özellkle yıl sonunda yoğunlaşması, IMF anlaşması olmadığı takdrde, bu düşük faz ortamınında etksyle, dövzde sert br zıplama yaşatablr. 11

12 Hsse Sened Pyasası: Đknc çeyreğ 36,949 sevyesnden kapatan ĐMKB-100 endeks 3. çeyreğ 47,910 sevyesnden 29,6% yükselerek kapadı. Bu seyrde özellkle Dow Jones endeksnn 8,500 lü sevyelerden başlayan yukarı yönlü hareketnn dğer hsse sened pyasalarınca da desteklenmesnn etks oldu. ABD de ve dünyada gelen büyüme datalarının poztf gelmes, bu dataların dğer datalarla da desteklenmes, bazı ülkelern resesyondan çıktığı kanaatnn oluşması da bu süreçte hsse sened pyasalarını destekleyen unsurlardı. Bu poztf gelşmelerle brlkte Dow Jones endeks 9,900 lü seyelere kadar çıkarken DAX endeks de 5,800 sevyelerne kadar yükselş yaşadı. Đçerde özellkle fazlern rekor sevyelere düşüşüyle brlkte bankacılık sektörü hakkındak beklentlern devamı endeks üstünde ağırlığı yüksek olan bankalardak hareketn devamını sağladı, bu olumlu beklentnn yurtdışındak olumlu seyr devam ettğ müddetçe korunması da söz konusu. Emta fyatlarında yaşanan yükselş hareketnn de devam ettğ ve lkdtenn de sürdürüldüğü gözönüne alındığında yükselş hareketnn sonlanması ya da trendn bozulması çn kısa vadede br neden gözükmüyor. Bu süreçte ABD de gelen blançoların ve dataların belrleyc etks olmaya devam edecektr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur yılının üçüncü üç ayında fon porföyünün ortalama %30,25 Hazne Bonosu ve Devlet Tahvlnde, %62,58 Ters Repoda, %0,0,21 BPP de ve %6,96 s mevduatta değerlendrlmştr. Cumhur GÜLENSOY Zeka BĐRMAN Tankut EREN Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes 12

13 AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Gelr Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emekllk Yatırım Fonu nun dönemne lşkn gelşmelern, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faalyet raporunun, fonun br öncek dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetmden geçmş yıllık fon blanço ve gelr tablolarının, bağımsız denetm raporunun, blanço tarh tbaryle fon portföy değer ve net varlık değer tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmştr. Üçüncü üç aylık dönemde Đçtüzük te ve Đzahname de değşklk yapılmamıştır. Söz konusu daha evvel k dönemlerde yapılan değşklklere Şrketn merkez, acenteler ve stesnden ulaşılablr. Fon un Performans Ölçütü le karşılaştırmalı olarak verlen getr grafğne aşağıda yer verlmştr. FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fon-Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getr Grafğ: 3,00% ANU-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF G e t r ( 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% % -3,00% ) -4,00% -5,00% ANU Tarh PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ekonomk Program: IMF stand-by anlaşması le lgl beklentler hükümetn Gelr Đdares n özerkleştrmeyeceğn açıkça lan etmesyle azalmış da olsa, Đstanbul dak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan IMF nn bu konuda ger adım attığı (atacağı) yönündek haberler, toplantıların ardından stand-by anlaşmasının (1,5 yıllık bekleyşn ardından) sonunda mzalanacağı beklentsn doğurdu. Hükümet yetkller olası br anlaşmanın da daha önce Eylül ortasında açıklanan orta vadel programı baz alacağını belrtyor. Hükümet bu program le 13

14 2010 dan tbaren tekrar artı büyümeye geçmey ve GSYĐH nın %6,5 ne ulaşan bütçe açığını kademel olarak düşürmey amaçlıyor. Hükümetn mal dsplne yönelk tedbrler alacağını açıklamış olması pyasalar tarafından olumlu karşılandı. Pyasalar şmd bu yöndek uygulamaları takp edecek. Enflasyon: TÜFE enflasyonu, 2008 yılının Ekm ayında %12.0 sevyesn görmesnn ardından, TL nın cdd değer kaybına rağmen ç ve dış talebn cdd ölçüde daralması ve başta petrol olmak üzere emta fyatlarının gerlemesyle hızlı br düşüş sürecne grd ve Mayıs ayından ber de %5 l sevyelerde kalmaya devam edyor. Aynı dönemde çekrdek enflasyon göstergeler verg ndrmlernn de etksyle %2-3 lü sevyelere kadar gerled. Hzmet enflasyonundak düşüş de 6 puanı aştı. Ekm ayındak olumlu baz etksnn de yardımıyla enflasyonun br k ay daha %5 cvarında kalmaya devam etmesn beklyoruz. Bununla brlkte, olumlu baz etksnn ortadan kalkması, emta fyatlarındak artışlar ve ekonomk aktvtedek canlanmaya bağlı yenden artma eğlmne grmesn bekledğmz hzmet fyatlarına bağlı olarak enflasyonun Aralık ayı le brlkte yenden yükselş eğlmne greceğn (2009 sonu %6.3) ve 2010 sonunda %7.5-%8.5 sevyelerne yükseleceğn öngörüyoruz. Buna bağlı olarak Merkez Bankası nın önümüzdek aylarda faz ndrmlerne devam ederek fazler %6,5 e kadar çekeceğn, ancak 2010 da yenden faz arttırımlarına başlayableceğn düşünüyoruz. Büyüme: GSYĐH 2009 un knc çeyreğnde yıllık %7,0 daralarak üst üste üçüncü çeyrektr küçülmeye devam ett. Ancak bu daralma %8 cvarındak pyasa beklentsne göre daha yyd. Mevsmsellkten ve çalışılan gün etksnden arındırılmış ser de öncek dört çeyrektek %13 lük düşüşün ardından %7.1 çeyreklk artışa şaret edyor. GSMH nın detaylarına bakıldığında daralmanın gene özellkle özel sektör yatırımlarından kaynaklandığı, kamunun ve dış talebn poztf katkılarının se azaldığı görülüyor. Dğer yandan verg ndrmler sonucu ç tüketm artışı dkkat çekyor. Ancak tüketc ve reel sektör güven endeksler, otomobl satışları, kapaste kullanımı gb göstergelere bakıldığında verg ndrmler le sağlanan poztf momentumun Temmuz dan tbaren vme kaybettğ de görülüyor. Bu nedenle ekonomk toparlanmanın yavaş ve kademel olduğu (olacağı) görüşümüzü koruyoruz ve 2009 çn %6,3 lük GSYĐH daralma tahmnmz değştrmyoruz.2010 da se ekonomnn %3,8 büyüyeceğn tahmn edyoruz. Sabt Getrl Pyasalar: 2009 yılına %16.5 sevyelernde başlayan gösterge bono fazler, lk çeyreğ %14, knc çeyreğ %12 ve düşüşüne devam ederek 3. çeyreğde %8.50 düzeynden kapattıkdan sonra, IMF anlaşması ve Merkez Bankası nın fazler daha da ndreceğ beklentsyle yılın son çeyreğnde, düşüşene braz hız keserek devam edeblr. Yukarıda yazdığımız beklentler gerçekleşrse özellkle IMF anlaşması mzalanırsa, Hazne nn borç çevrmes rahatlayacağı ve Türkye nn kred notunun artma htmal doğacağı çn bono fazlern de br mktar daha düşüreblr. Ancak bz bu düşüşün kalıcı olableceğne nanmıyoruz. Önümüzdek br yıllık dönemde hazne nn yüklü borç ödemes olduğu ve verg gelrlernn azalmasından dolayı borçlanma mktarının daha da artacağı beklents pyasadak fazlern MB fonlama faznn oldukca üzernde kalmasını da berabernde getreblr. Dövz Pyasaları: 2009 üçüncü çeyrek dövz sepet bazında pek değşmese de, EUR nun USD karşı değer kazanmasıyla TL de USD a karşı değer kazanmıştır. Genel olarak gelen IMF anlaşması dedkoduları ve -aylık bazda- car fazla çıkması dövze satış getrrken, fazlerln özellkle mevduatın- düşmes de alış getrmel. Ancak özellkle yaz ayları olması nedenyle sepet bazında büyük br değşklk olmamıştır. Dünyada yaşanan kred krz yurtdışından fonlama htyacı yüksek olan Türk özel sektörünün dövz kred bulma mkanını azaltmakta, bu nedenle ç pyasaya yönelen alımlar dövz kurlarının kalıcı br şeklde düşmesn engellemektedr. Bu ödemelern özellkle yıl sonunda yoğunlaşması, IMF anlaşması olmadığı takdrde, bu düşük faz ortamınında etksyle, dövzde sert br zıplama yaşatablr. 14

15 Hsse Sened Pyasası: Đknc çeyreğ 36,949 sevyesnden kapatan ĐMKB-100 endeks 3. çeyreğ 47,910 sevyesnden 29,6% yükselerek kapadı. Bu seyrde özellkle Dow Jones endeksnn 8,500 lü sevyelerden başlayan yukarı yönlü hareketnn dğer hsse sened pyasalarınca da desteklenmesnn etks oldu. ABD de ve dünyada gelen büyüme datalarının poztf gelmes, bu dataların dğer datalarla da desteklenmes, bazı ülkelern resesyondan çıktığı kanaatnn oluşması da bu süreçte hsse sened pyasalarını destekleyen unsurlardı. Bu poztf gelşmelerle brlkte Dow Jones endeks 9,900 lü seyelere kadar çıkarken DAX endeks de 5,800 sevyelerne kadar yükselş yaşadı. Đçerde özellkle fazlern rekor sevyelere düşüşüyle brlkte bankacılık sektörü hakkındak beklentlern devamı endeks üstünde ağırlığı yüksek olan bankalardak hareketn devamını sağladı, bu olumlu beklentnn yurtdışındak olumlu seyr devam ettğ müddetçe korunması da söz konusu. Emta fyatlarında yaşanan yükselş hareketnn de devam ettğ ve lkdtenn de sürdürüldüğü gözönüne alındığında yükselş hareketnn sonlanması ya da trendn bozulması çn kısa vadede br neden gözükmüyor. Bu süreçte ABD de gelen blançoların ve dataların belrleyc etks olmaya devam edecektr. Pyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydek yatırım araçlarının ağırlığı, br grup artarken dğer azaltılmak suretyle dengelenerek fonun getr ve rsk oranı kontrol altında tutulmuştur yılının lk üç ayında fon porföyünün ortalama %96,75 Yabancı Borçlanma Senetlernde, %3,25 se Ters Repoda değerlendrlmştr. Cumhur GÜLENSOY Zeka BĐRMAN Tankut EREN Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes Fon Kurulu Üyes 15

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2009

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010 30.09.2010 dönemine

Detaylı

Nominal Rayiç 1,035,729 1,035,184 8,48 979,115 890,364 100.00. Ters repo 1,035,729 1,035,184 8,48 979,115 890,364 16.63

Nominal Rayiç 1,035,729 1,035,184 8,48 979,115 890,364 100.00. Ters repo 1,035,729 1,035,184 8,48 979,115 890,364 16.63 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Enflasyon: İlk çeyrekte TÜFE enflasyonu toplam %3.9 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda 9.56% seviyesinde gerçekleşerek TCMB nin enflasyon hedefle

Enflasyon: İlk çeyrekte TÜFE enflasyonu toplam %3.9 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda 9.56% seviyesinde gerçekleşerek TCMB nin enflasyon hedefle EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.03.2010 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU EK/1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.03.2012 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2011-30.06.2011 dönemine

Detaylı

Yabancı tahvil Euro , , , ABD Doları

Yabancı tahvil Euro , , , ABD Doları AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Böylelikle, yılın ilk dokuz aylık döneminde GSYH büyümesi %3.0 olmuştur, bu 2002 yılından bu

Böylelikle, yılın ilk dokuz aylık döneminde GSYH büyümesi %3.0 olmuştur, bu 2002 yılından bu AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 02.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA

Detaylı

Rayiç % Ters repo , , ,26 65,

Rayiç % Ters repo , , ,26 65, AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

ANK 1.Sene 2.Sene 5.Sene 10.Sene Kesintiler sonrası Sene Sonu Fon Büyüklüğü 1.095, , , ,46

ANK 1.Sene 2.Sene 5.Sene 10.Sene Kesintiler sonrası Sene Sonu Fon Büyüklüğü 1.095, , , ,46 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010 31.03.2010 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İLK ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ekonomi uzun vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor.

ekonomi uzun vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor. AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010 30.09.2010

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKİLİLİK YATIRIM FONU NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 30.09.2011 30.09.2010

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKİLİLİK YATIRIM FONU NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 30.09.2011 30.09.2010 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri

Büyüme: Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 11.7% oranında büyüyerek beklentileri AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010 30.06.2010 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2004-30.09.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012-30.06.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor.

vadeye yayılan bir ivmelenme göstermiyor. AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Kamu kesimi borçlanma senetleri Ters repo 830, , Fon portföy değeri 830, ,

Kamu kesimi borçlanma senetleri Ters repo 830, , Fon portföy değeri 830, , AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.03.2010 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014- dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012 30.06.2012

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2005-30.06.2005

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.03.2004

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.03.2004 dönemine ilişkin

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.03.2004 dönemine ilişkin

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2011-30.06.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin fon piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz. Bültenimizde

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.03.2009

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010- dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2012-30.06.2012 dönemine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2005-30.06.2005 dönemine

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ GELĠR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2004-30.09.2004 dönemine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ DENGELĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.03.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013 30 Haziran 2013 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2004 yılı 4. çeyrekte piyasalara yön veren olay

Detaylı

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ PARA PĠYASASI LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012 31.03.2012

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Mayıs Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ve 8 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-30.06.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Eylül Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2017 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos 7 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-30.09.2009

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık 13 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Nisan 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

tarihleri arasında fon getirisi %3,38 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %4,58 olarak gerçekleşmiştir.

tarihleri arasında fon getirisi %3,38 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %4,58 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ekim Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004

Detaylı