Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching"

Transkript

1 Elementary Education Online, 6(2), , lköretim Online, 6(2), , [Online]: Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Erdoan HALAT * ABSTRACT. The purpose of this study was to examine the views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching with reference to a theoretical framework developed by Dodge in One hundred forty eight pre-service elementary education teachers were involved in this study. Thirty-eight groups were formed. The number of students in each group varied from 3 to 5. All groups were assigned to create a webquest regarding various topics in mathematics, such as three-dimensional figures, volume, quadrilaterals, triangles, area, perimeter, numbers, operations, fractions. All group members contributed to their own webquests. After the process of creating webquests in a semester, the researcher administered an instrument containing six open-ended questions about the use of webquest in teaching and learning. The analysis of the data and participants opinions showed that the idea of using webquest as a new technique in teaching and learning mathematics was common among the participants who also stated that it could be used to teach in other disciplines. Furthermore, the limitations and benefits of using webquest were also discussed. Key Words: Webquest, mathematics, use of Internet, teaching, learning SUMMARY Introduction: Webquest has become prominent in many educational areas and has received considerable attention from teachers and educators since it was proposed and developed by Dodge and March (1998). Dodge (1995) defined two types of webquests: short-term and long-term. According to Dodge, the instructional goal of a short-term webquest is the acquisition and integration of knowledge. At the end of a short-term webquest of one to three class periods, a learner should have gained a significant amount of new information and made sense of it. The instructional goal of a long-term webquest, however, is to extend and refine the knowledge. After completing a long-term webquest, a learner would have examined a body of knowledge, transformed it in some way, and showed an understanding of the material or gained knowledge by creating something that others can respond to, on- or off-line. A long-term webquest should be completed in from one week to a month in a classroom setting. The aim of this current study was to examine the views of the pre-service elementary teachers on the webquest in mathematics teaching. Methodology: The participants of this study were thirty eight groups of one hundred forty eight preservice elementary school teachers enrolled in an undergraduate math methods course in an elementary education program. At the beginning of the study, the researcher introduced a web-page editor, Microsoft FrontPage, explained the components of a good webquest, and showed students how to design one. After becoming familiar with the structure and preparation of a webquest, group members worked together and chose one of the topics in mathematics. All group members contributed to the groups webquests. Each member of a group chose a different task in their project. After the process of designing webquests, groups presented their webquests. The researcher employed a 15-minute open-ended questionnaire containing six questions about the use of webquests in teaching and learning mathematics. * Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

2 Analysis and Discussion: After designing short webquests, there was a common view expressed about the use of webquests. The pre-service elementary school teachers believed that this model could be used in teaching and learning. Furthermore, the participants stated that with the webquest one could relate mathematics to real-world problems and stimulate students interests. All groups agreed that it was possible to use the webquest in teaching and learning mathematics and that the webquest was a beneficial tool to help students gain a deeper understanding. Briefly, designing a webquest portal gave the participants an opportunity to practice their content knowledge in a different way, showed them one way to use technology in their teaching, and taught them how effectively the Internet and other programs could be used in the classrooms. Conclusion and Limitations: One of the goals of the teacher preparation program is to help students learn about appropriate uses of technology in teaching mathematics. The activity of developing a shortterm webquest by pre-service elementary education majors seems to be a meaningful way to encourage them to consider alternatives to traditional teaching methods. All groups provided positive responses about the of use webquests as a break from the textbook and traditional ways of teaching. They felt that this environment allowed students to apply mathematics concepts in real-life applications using technology. Projects included such topics as Shrek, Ice Age, Alice Birthday Party, Treasure Island, and sports. The use of webquests provides K 12 students with appropriate educational uses of the Internet. Webquests also provide a context for students group work. Limitations in using webquests include the possibility of lack of access to the Internet, the time spent by the teacher to develop a webquest, and finding reliable links for resources for the webquest. In conclusion, there is enough support to encourage the further study of the use of webquests in teacher preparation programs. Webquests, when done successfully, can be used as meaningful teaching strategies that utilize student use of technology in the classroom. 265

3 Matematik Öretiminde Webquest in Kullanımına likin Öretmen Adaylarının Görüleri Erdoan HALAT * ÖZ. Bu çalımada, Bernie Dodge tarafından teorik tabanı oluturulan ve gelitirilen webquest in; matematik öretiminde bir model olarak kullanılıp kullanılamayacaı hakkında, öretmen adaylarının görüleri incelenmektedir. Aratırmaya, 3 5 kiilik 38 gruptan oluan toplam 148 sınıf öretmenlii 3. sınıf örencisi katılmıtır. Her bir gruptan, ilköretim düzeyine uygun, istee balı herhangi bir matematik konusu; üç boyutlu cisimler, hacim, dörtgenler, üçgenler, alan, çevre, sayılar, dört ilem, kesirler vb. seçmeleri istenmitir. Gruplara seçtikleri konulara uygun öretim amaçlı birer webquest modeli gelitirmeleri söylenmitir. Bir dönemlik, bütün grup üyelerinin katkılarıyla webquest hazırlama sürecinden sonra, katılımcılara webquest in öretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacaı konusundaki düüncelerini belirtmeleri gereken açık-uçlu altı sorudan oluan bir veri toplama aracı uygulanmıtır. Veriler nitel olarak deerlendirilmitir. Deerlendirme sonuçlarına göre, Webquestin yeni bir öretim ve örenim modeli olarak matematik derslerinde kullanılabilecei, yaygın bir görü olarak belirtilirken aynı zamanda dier derslerde de kullanılabilecei ifade edilmitir. Ayrıca, webquestin yararları ve sınırlılıkları da gösterilmitir. Anahtar Sözcükler: Webquest, matematik, internet kullanımı, örenme, öretme. GR Günümüz eitim dünyasında uzun bir süredir örenci örenmelerinde daha iyi bir sonuca ulaabilmek için çok sayıda farklı örenme ve öretme kuram ve stratejileri sunulmu, gelitirilmi ve uygulanmıtır (Skemp, 1987). Örnein, yapılandırmacı yaklaım, bulu yoluyla örenme stratejisi, aratırma-inceleme yoluyla örenme stratejisi, soru-cevap yöntemi, van Hiele teorisi ve benzeri kuram ve yaklaımlar derslerde kullanılmakta ve kullanılması tavsiye edilmektedir (Usiskin, 1982; Fuys, Geddes ve Tischler, 1988; Serra, 1997; Swafford, Jones, ve Thornton, 1997; NCTM, 2000). Yukarıda bahsedilen model ve dier eitimsel teori ve stratejiler, öretmen ve örencilere faydalı olmalarına ramen, bu teori veya modeller örenme ve öretmede tek balarına yetersiz kalmaktadırlar. Bundan dolayı, eer bu teoriler veya stratejiler teknoloji kullanımı ile desteklenirse, örenme ve öretmede daha baarılı olunacaı beklentisi vardır (Timmerman, 2000). Özellikle, eitim amaçlı iyi hazırlanmı bilgisayar programları (Örnein, Geometer s Sketchpad) sadece geometri örenimi veya öretiminde faydalı olmakla birlikte, dier alanlarda da (sosyal bilimler, fen bilimleri vs.) benzer ekillerde farklı programlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sebepten, bütün bilim ve sanat dalları bilgisayar kullanımına büyük önem vermektedirler (Joseph, 2000; Summerville, 2000). Çünkü eitimciler, bilim adamları, yöneticiler ve dier insanlar, bilgisayar kullanımının avantajlarından faydalanmak istemektedirler. Örnein, uzaktan örenme, eitimde bilgisayar kullanmanın en belirgin avantajlarından birini salamaktadır. Günümüzde internet eriiminin yaygınlaması bilgisayar kullanmanın önemini biraz daha artırmıtır (Mason, 2000). Eitim dünyasında internet kullanımı, öretmenleri ve örencileri etkilemektedir. Internet te her türlü deerli bilgi mevcut olmakla birlikte, bir o kadar da eksik, yanlı ve faydasız bilgiler web sitelerinde bulunmaktadır. nternet te bulunan her bilgi ve dokümanı kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çünkü Bu kavramın Türkçesi henüz bulunmamaktadır. * Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi 266

4 web sitesi kurmanın, bilgi yüklemenin veya deitirmenin hiçbir güçlüü yoktur. nternetin veya web sitelerinin yanlı amaçlı kullanımı aileleri, eitimcileri, yöneticileri, öretmenleri ve dier meslekten insanları da rahatsız etmektedir (Yoder, 1999; March, 1998). Aileler, eitimciler ve bu konuda yapılan çalımalar internet kullanımının örencilerin faydasına olduunu kabul etmektedirler. Bu yüzden internet sınıflarda veya evlerde eitim amaçlı kullanılmalıdır. Fakat ailelerin ve dier insanların endieleri de göz ardı edilmemelidir. Bernie Dodge, 1995 yılında webquest yaklaımının yukarıda bahsedilen problemlere çözüm olabileceini ileri sürmütür. Webquest Nedir? Bir çeit bilgisayar tabanlı örenme ve öretme modelidir. Bu modelde örenci örenme durumuna (etkinlikler, vs.) aktif olarak katılmakta ve bu örenmede interneti bir kütüphane gibi kullanmaktadır. Dodge (2001) ve March (1998) a göre, webquest yaklaımı ortaya atıldıından beri, eitimciler ve öretmenler tarafından büyük bir ilgiyle karılanmıtır. Bu yüzden her geçen gün webquest kullanımı birçok alanda hızlı bir ekilde yayılmaktadır, özellikle de sosyal bilimlerde (Summerville, 2000; Açıkalın ve Duru, 2005). Dodge (1997) iki çeit webquest ten bahsetmitir; kısa ve uzun süreli webquest. Dodge a göre öretim amaçlı kısa süreli webquestin hedefi bilgi kazanım ve entegrasyonudur. Örenci kısa süreli webquest i bitirdii zaman, yeni bilgiler edinmitir ve bu yeni bilgiler örenci tarafından anlamlı hale getirilmitir. Kısa süreli webquest bir ila üç ders saati süresi içerisinde tamamlanmalıdır. Fakat uzun süreli webquest teki hedef örenciye sahip olduu bilgiyi geniletme ve yenileme imkânı sunmaktır. Uzun süreli webquest bitirildii zaman, örenci yüklü bir bilgi yumaını incelemi, o bilgiyi kendince anlamlandırmı ve çeitli ekillerde anladıını ifade edebilmitir veya göstermitir. Sürecin sonunda, örenci kazandıı bilgiyi kullanarak yeni bir eyler üretmi olmalıdır. Uzun süreli webquest bir ila dört hafta içerisinde sınıf ortamında tamamlanmalıdır. Dodge (2001) ve March (2000) iyi bir webquestin bölüm ve özelliklerini öyle tanımlamılardır; Giri: Bu aamada, öretmen ve örenciye örenim süreci içerisinde nelerin yapılacaı hakkında bilgi vermelidir. Bu kısmın en önemli özellii çalıma veya etkinliin örenciye çekici veya ilginç bir senaryo veya hikâye olarak sunulmasıdır. Görev: Bu bölümde, örenciye verilmek istenen veya örencinin kazanması gereken bilgi farklı bir yöntemle sunulmalıdır. Bu bölümün en önemli özellii verilen/ayarlanan görevlerin çocuk için anlamlı, yapılabilir, ilginç ve elenceli olmasıdır. Hedefe ulamak için hazırlanan görev sayısı öretmene ve konu içeriine göre farklılık gösterebilir. Süreç: Bu aamada, örencinin hedefe ulaabilmesi için gereken bilgi veya yönergeler verilir. Kaynaklar: Bu bölüm, örencinin görevlerini tamamlayabilmesi için, öretmen tarafından hazırlanmı /seçilmi kaynaklar listesinden olumalıdır. Deerlendirme: Bu bölümde, örencinin yapmı olduu çalıma, kazandıı bilgi veya ulatıı nokta öretmen veya aratırmacı tarafından deerlendirilir. Sonuç: Bu bölümde, örencinin ne örendii/örenmesi gerektii hatırlatılır, örencinin deneyim kazanması, bilgilerini gelitirme ve uygulaması için yardım edilir (March, 1998; Kelly, 2000;Yoder, 1999). Halat ve Jakubowski (2001) matematik öretmen adayları ile yaptıkları çalımada, webquestin geometri örenim ve öretiminde kullanılabileceini söylemilerdir. Dier bir ifadeyle webquest matematik öretmen adaylarına düz anlatım yönteminden farklı alternatif öretim yöntemleri düünmelerini salamaktadır. Ayrıca, geometri öretiminde webquest ile örencilere, matematii güncel hayatta kullanma ve ilikilendirme imkanının sunulduu belirtilmektedir. Bu aratırmacıların bulgularına göre, webquest aynı zamanda grup çalımasını da desteklemektedir. Webquestin anaokulundan lise son sınıf örencilerine kadar, internetin uygun amaçlı eitim ortamlarında kullanılmasını salayabilecei ileri sürülmektedir. Fakat bunların yanında, internet eriiminin olası yetersizlii, öretmenin webquest modeli gelitirmesi için gerekli olan zaman ihtiyacı ve güvenilir web sitelerinin bulunamaması gibi sınırlılıklarının olduu da belirtilmektedir (Halat ve Jakubowski, 2001). 267

5 Webquestin en önemli özelliklerinden biri, örenciye üst düzey ve kritik düünme becerilerini gelitirmesinde faydalı olmasıdır. Bu beceri ise günümüz eitimcilerinin örencilerden bekledikleri bir sonuçtur (March, 1998; Dodge, 2001). Örencilere bu becerinin kazandırılabilmesi için bugüne kadar farklı yöntem ve teknikler uygulanmıtır. Bulu yoluyla öretim stratejisi, aratırma inceleme yoluyla öretim stratejisi, soru-cevap yöntemi vb. bunlardan bazılarıdır (Yılmaz ve Sümbül, 2003; Aydın, 2004). Bu örenme ve öretme stratejileri öretmenleri ve örencileri pozitif olarak etkilemektedir. Bunlara ek olarak, günümüzde bilgisayar-tabanlı örenme yöntemi öretmen ve örencilerin youn bir ilgisini çekmektedir. Yukarıda bahsedilen farklı örenme ve öretme yöntem ve tekniklerin arkasındaki temel sebep ise örencilere üst düzey düünebilme becerilerinin kazandırılmasıdır. Kelly ye (2000) göre webquest öretmenler için bir çeit ders planı ilevi görebilir ve örencilerin üst düzey düünme becerilerini gelitirmeleri için bulunmaz bir fırsattır. Ayrıca, Kelly webquestin bütün örencilere faydalı olacaına inanmaktadır. Özetle, günümüz örencileri zamanlarının büyük bir kısmını internette gezinti yaparak harcamaktadırlar. Bilindii gibi internet büyük bir bilgi deposudur. Dier bir ifade ile nternet youn bir trafiin olduu otoyola benzetilebilir. Çok faydalı bilgiler olduu gibi çok sayıda da gereksiz, hatalı ve yanlı bilgilerle de yüklüdür. Çocukları gereksiz, eksik ve yanlı bilgiden korumak için webquest güzel bir örenme ve öretme modeli olarak kullanılabilir ve yapılandırmacı yaklaımın bilgisayar ortamındaki yeni bir örenme ve öretme modeli olarak ta görülebilir. Bu çalımanın amacı, öretmen adaylarının webquest e ilikin görü ve düüncelerini incelemektir. YÖNTEM Bu aratırmada öretmen adaylarının webquest üzerindeki görü ve düünceleri incelendii için nitel aratırma yöntemlerinden doküman analizi teknii kullanılmıtır. Wiersma (2000) e göre doküman analizi teknii; verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve deerlendirilmesinde yararlanılan bir tekniktir. Bu teknikten, eitim aratırmalarında yaygın bir biçimde yararlanılmaktır (Yıldırım ve imek, 1999; Ekiz, 2003). Katılımcılar Bu aratırma, 2006 bahar ders döneminde Kocatepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii 3. sınıfta okuyan ve Matematik Öretimi-II dersini alan örenciler üzerinde yapılmıtır. Aratırmanın örneklemini 148 sınıf öretmeni adayı oluturmaktadır. Normal ders programına ek olarak yürütülen bu çalıma, öncelikle aratırmacının webquest modelini katılımcılara tanıtması ve örnekler göstermesi ile balamıtır. Katılımcılardan gruplar halinde birer proje hazırlamaları istenmitir. Dersin yürütülmesi esnasında örencilerin birbirine destek olabilmesi ve rahat çalıabilmeleri için 3 ile 5 kiiden oluan gruplar (gönüllük esasına dayalı) oluturmaları (toplamda 38 grup) istenmitir. Grup içerisinde bilgisayar tecrübesi olan üyelerin bulunması tavsiye edilmitir. Gruplar tek görü beyan etmilerdir. Grup deerlendirme raporlarının örenci baarısının deerlendirilmesinde kullanılmayacaı, aratırma amaçlı kullanılacaı ve gizli tutulacaı gruplara söylenmitir. Webquest Hazırlama Süreci Birinci aamada, her bir gurubun öretim amaçlı düündüü bir matematik konusu seçmeleri istenmitir. Gruplar konu seçiminde serbest bırakılmı, fakat geometri veya cebirden bir konu seçmeleri belirtilmitir. Gruplar; üç-boyutluların tanıtımı, üç-boyutlularda hacim, iki-boyutlular, çevre ve alan hesapları, sayılar, kesirler, uzunluk birimleri gibi matematik konularını seçmilerdir. Gruplara öretim düzeyi olarak, özellikle ilköretim I. kademe ve istenirse II. kademe olabilecei belirtilmitir. ki haftalık bir süreç içerisinde gruplar konu seçimini yapmı ve aratırmacının onayı ile webquest projelerine ilk adımı atmılardır. 268

6 kinci aamada, gruplardan seçmi oldukları matematik konularına uygun birer senaryo yazmaları veya uyarlamaları istenmitir. Katılımcılar bu süreçte biraz zorlanmalarına ramen, aratırmacının destei ile güncel hayattan senaryolar bulmular veya yazmılardır. Bunlardan bazıları; Kelolan, Ali Babanın Çiftlii, Heidi ve Büyükbabası, Shrek ve Eei, Casper (Arda nın hayal dünyası), Kim Çikolatalı Pasta ster, Üçgenler Gezegeni, Babamın Sürprizidir (Buz Devri). Üçüncü aamada, katılımcılar bilgisayar laboratuarında bir araya gelerek kaynak olarak kullanacakları iyi hazırlanmı, güvenilir web sitelerini ve webquest lerinde kullanacakları animasyonları aratırarak belirlemilerdir. Dördüncü aamada, katılımcıların grup olarak yapmı oldukları çalımaları bir araya getirerek Microsoft Word üzerinde ilk webquest taslaklarını hazırlamaları salanmıtır. Bu süreç için en az bir haftaya ihtiyaç duyulmutur. Bu aamada, matematik konularının senaryo örtütürülmesi ve dier çıkabilecek problemler için gruplara destek verilmeye devam edilmitir. Bu adım tamamlandıktan sonra, artık gruplar taslak modellerini hazırlamılardır. Beinci aamada, aratırmacı bilgisayar laboratuarında web sitesi hazırlama programlarından olan Frontpage in nasıl kullanıldıını gruplara bir haftalık bir süre içerisinde uygulamalı olarak göstermitir. Gruplar ise Word formatında hazırlamı oldukları webquest lerini iki haftalık bir süreç zarfında Frontpage ortamına aktararak projelerini tamamlamılardır. Veri Toplama ve Veri Analizi Veri aracı olarak aratırmacı tarafından 6 adet açık-uçlu soru oluturulmutur. Bu sorular Eitim Bilimleri ve Biliim Teknolojilerinde uzman öretim elamanlarının (Prof. Dr. Mustafa Ergün, Dr. lhan Varank ve Dr. Levent Çelik) görülerine sunularak son ekli verilmitir. Veri toplama aracı ekte yer almaktadır. Sınıf içi sunuları yapıldıktan sonra, gruplardan yaptıkları proje çalımalarını deerlendirmeleri ve bunu da yazılı olarak aratırmacıya vermeleri istenmitir. Bütün grup üyelerinin katkılarıyla webquest hazırlama sürecinden sonra, katılımcıların 15 dakikalık sınıf içi sunuları ve webquest deerlendirme raporları analiz edilerek genel deerlendirme yapılmıtır. Analiz ilemi, 32 grubun (%84,2) raporları üzerinden yapılmıtır. 6 grup (% 15,8) görü ve düüncelerini ifade eden raporlarını vermemilerdir. Aratırmada kullanılan veri aracındaki her bir soru, verilerin kategorilere ayrılmasında aratırmacıya yardımcı olmutur. Çalımada grup sayısı çok sayıda olduu için, grup verileri benzer, farklı kavram ve ifadelere göre kodlanarak, frekans daılım tablosu oluturulmutur (Bodgan ve Biklen, 1998; Wiersma, 2000). Kodlama sonucunda, veriler deerlendirilerek elde edilen sonuçlar bulgular ve sonuç bölümünde okuyucuya aktarılmıtır. BULGULAR Bulgularda ifade edilen yüzdelik deerler, frekans tablosu Ek 2 de yer almaktadır. 1-Webquest Modelinin Matematik Öretim Ve Öreniminde Kullanımına likin Gurup Görüleri Sınıf öretmeni adaylarına webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabilir miyiz? eklinde bir soru yöneltilmitir. Yapılan sınıf içi genel deerlendirmelerinde ve grup raporlarında webquest modelinin örenim ve öretim amaçlı kullanılabilecei yönünde yaygın bir görü (%94) ortaya çıkmıtır. Örnein, bazı grupların görülerine göre; Webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabiliriz. Konuyu görsel bir materyal ile anlatacaımız için daha kalıcı olur, örenciler için daha elenceli ve zevkli bir ders olur. 269

7 Ek olarak, grupların %19 u webquest modelinin yalnızca matematik dersinde deil de dier derslerde de kullanılabileceini belirtmilerdir. Fakat bu modelin öretmenlere öretilmesi, okullarda bilgisayar laboratuarlarının kurulması ve aynı zamanda da okullarda da internet eriiminin salanması gerektii ifade edilmektedir. Bazı gruplara göre (%65), webquest modeli matematii daha elenceli ve kalıcı öretmek amacıyla kullanabilir. Webquestin yapısından dolayı, oyun yoluyla matematik çocuklara sevdirilebilir. Bulmaca niteliinde olan ve zaman zaman örencinin heyecanlandırıldıı, verilen görevlerin kısa zamanda tamamlanmasının istenmesi, örencide hem ilemleri sonuna kadar yapma hem de zamandan tasarruf salama alıkanlıı kazandırabilecektir. Kısaca, webquest modülü ile örencilere az zamanda çok i yapma yetisi kazandırılabilir. Benzer ekilde, grupların %29 u, örencilerin genellikle bilgisayarla uramayı sevdiklerini, ayrıca yaları gerei heyecan, macera, komik vb. unsurların bulunduu eylere karı ilgi duyduklarını belirttikten sonra, webquestin bu iki özellii bünyesinde barındırdıı için örenciler örenilmesi gereken konuları hem sıkılmadan hem de kalıcı bir ekilde örenebilecekleri yorumunu yapmaktadırlar. 2-Webquest Modeli Hazırlamanın Öretmen Adaylarının Matematik Bilgilerine Katkısı Olup Olmadıına likin Görüleri Bu çalımada webquest hazırlamanın katılımcıların matematik bilgilerine bir katkısı olup olmadıı yolundaki bir soruya ise farklı cevaplar alınmıtır. Yararlı olduunu savunanların (%55) yanında, yararlı olmadıını (%19) ileri sürenler de olmutur. Yararlı olduunu düünen gurupların görüleri u ekildedir; Webquest modeli hazırlamanın bizim matematik bilgimize katkısı oldu diyebiliriz. Aslında bu modeli hazırlarken örencilere neyi, nerede ve nasıl öreteceimizi daha iyi anladık. nternet sitelerinde aratırma yaptıımız zamanda kendi anlamadıımız ya da kafamıza takılan konuları daha rahat bulduk ve daha iyi anladık., Matematik örenimine katkısı oldu. Bir konuyu öretirken daha iyi, en ince ayrıntısına kadar örenebiliriz. Buradan yola çıkarak, öretirken daha iyi örendik., Gurubumuzda iki kiinin eit aırlık çıkılı olması nedeni ile geometri bilgisinin yetersiz olduu kanaatindeydiler. Ama bu çalıma ile az da olsa bir eyler örendiler. Yukarıda belirtilen görülere ek olarak, bazı gruplar (%55) matematik konularının örenciye nasıl aktarılacaı konusunda yeterlik kazandıklarını, kendilerinin matematiin çocuklara aama aama nasıl öretileceini örendiklerini ifade etmektedirler. Bunun yanında, örencilerin bir probleme ilgilerinin nasıl çekilecei, hangi internet sitelerinin bu dersle ilgili olduu konularında önemli katkı saladıını ifade etmektedirler. Webquest çalımasıyla, guruplardan bazılarının (%19) kendi matematik bilgi düzeylerine bir katkısının olmadıını söylemektedirler. Sebep olarak da, kendi tasarladıkları webquest modülünün ilköretim düzeyinde olmasından dolayı bu çalımanın kendilerinin matematik veya geometri bilgilerine katkıda bulunmadıını dile getirmektedirler. Bu konuda görülerini de öyle ifade etmektedirler; Bizim konumuz dört ilemdi bu nedenle yeni bir eyler örendiimizi söyleyemeyiz. Bu modeli hazırlarken konu ve kuralları gözden geçirdik ve önemli noktaları göz önünde bulundurduk, unuttuumuz noktaları hatırladık. Bilmediimiz bir ey pek yoktu ama olsaydı bu sayede örenirdik.. Dier bazı guruplar ise bu çalımanın kendilerinde var olan matematik bilgilerinin pekitirilmesine katkıda bulunduunu rapor etmektedirler (%39). Grupların % 48 i, webquest çalımasının matematik örenmekten daha çok, farklı yönde geliimlerinin ortaya çıkmasını saladıına inanmaktadırlar. Örnein, matematik hakkında nternet üzerinden öretim yapan sanal dershaneler, okullara ve dokümanlara ulatık, bunların varlıından haberdar olduk. Ayrıca hayal gücümüzü de matematiin içine katmamız yaratıcılıımızın farkına varmamıza olanak 270

8 saladı. Bazı gruplar bu çalımanın bilgi kazanma anlamında bir katkı salamasından ziyade, çocua matematik veya geometriyi farklı bir ekilde öretme teknii kazandırdıını savunmaktadırlar (%55). 3- Webquest Modeli Hazırlanırken Farklı Kazanımların Elde Edilmesine likin Görüler Gruplar webquest modeli hazırlarken farklı kazanımlara sahip olduklarını ifade etmektedirler. Gurupların %81 i genel olarak yeni kazanımlarda bulunduklarını ifade etmektedirler. Bunu u ekilde dile getirmektedirler; en bata göreceli düünmeyi örendik, konu ile ilgili yazdıımız ve uyarladıımız hikaye veya senaryoda yaratıcılıımızı gelitirdik, geni çaplı düünmeyi ve ilköretim örencilerinin bilisel seviyelerine inme adına hayli mesafe aldık. Grupların % 68 i bilgisayar ve nternet kullanımında yeni eyler kefettiklerini, Frontpage programını kullanmayı ve nasıl web sitesi hazırlandıını örendiklerini ileri sürmektedirler. Bunlara ek olarak, grup çalıması ve i bölümünün nasıl yapılması gerektiini ve bu çalımayla sorumluluk duygularının gelitiini yazmılardır (% 39). Bazı gruplar da, webquest çalımasında oyunla matematiin nasıl öretilebilecei, çekici hale getirilebilecei ve örencide matematie karı olan önyargıların yıkılmasında kullanılabileceini örendiklerini belirtmilerdir (%45). 4- Webquest Modeli Hazırlanırken Karılaılan Problemler Grupların %58 i, webquest modeli hazırlarken karılatıkları problemleri öyle sıralamaktadırlar; kullanılan kaynakların sınırlı sayıdaki Türkçe sitelerden oluması ve çounun da üyelik istemesi, seçilen sitelere ulamada engel oluturmaktadır; her konu ile ilgili yeterli web sitesinin olmaması grupları konu seçiminde sınırlandırmaktadır; önemli bir problem de ilköretim düzeyine hitap eden sitelerin yeterli sayıda olmamasıdır; hikâye ve konu seçiminde zorlandıkları; grup içi düzeni salamak adına zorlandıkları görülmektedir. Grupların % 68 i de, Frontpage programını bilmediklerinden dolayı ilk zamanlarda çok zorlandıklarını ileri sürmektedirler. 5- Webquestin Grup Projesi Olarak Çalıılmasına likin Görüler Gruplar bu noktada farklı görüler beyan etmektedirler. Webquest çalımasının, grup projesi olarak yapılması gerektiini savunanlar (%65) aırlıkta olmasına ramen bazı grup üyelerinin verilen görevi vaktinde yapmaması, bazı grupların bireysel çalımanın (%32) daha iyi olacaına ilikin görüleri olduu görülmektedir. Bunu destekleyen görülerden bazıları, aaıda görülmektedir: Webquest; dier derslerde hazırladıımız sunulara oranla daha fazla emek isteyen bir çalıma olduu için grup çalıması art., Daha çok yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması salanıyor. Bir kiinin eksik kaldıı noktayı dier kiiler tamamlıyor. Herkes aratırıyor ve bu aratırma sonuçları uygulanıyor., Grup olarak çalıılmasının birçok yararını fark ettik. Bunların baında her grup üyesinin konuya farklı bir açıdan bakması geliyor. Herkesin iyi olduu yönleri ortaya çıktı. Bilgisayar kullanımı iyi olanlar, hayal gücü güçlü olanlar, görsellik konusunda bilgisi olanlar gibi. Farklı yönlerin ortaya çıkmasıyla i paylaımı yapılarak iyi bir grup çalıması ortaya çıktı, Grup çalıması açısından tevik edici olmasına ramen, bireysel olarak da yapılabilir. 6-Matematik Öretim Ve Öreniminde nternetten Faydalanmaya likin Görüler Bu aratırmadaki en önemli noktalardan birinin de nternetin matematik örenim ve öretiminde faydalanabilinecei kanısının yaygın olmasıdır (%87). Gruplar ilköretim örencilerinin bilgisayar kullanma düzeyinin yeterli olup olmamasının, internetten faydalanma düzeyini etkilediini ifade etmektedirler. nternetin matematik örenme ve öretiminde kullanılmasına ise yapmı oldukları kendi webquest çalımalarını örnek göstermilerdir. Yani, örencilerin yararlı sitelere yönlendirilmesiyle 271

9 internetten matematik konuları öretilebilecei ve derslerde görsellik oluturulması açısından yine internetin eitim ortamına sokulabileceini ileri sürmektedirler. Genel olarak gruplar ders kitaplarının dıında da matematik dersinde farklı kaynaklardan yararlanılabileceini ifade etmektedirler (%58). Webquest in bu noktada bir örnek olduunu ileri sürmülerdir; bu tür etkinlikler hazırlayarak bir öretmenin bir dönemde örettiini örenciye kısa bir zaman diliminde öretmek mümkündür. Öretmen ne kadar mükemmel olursa olsun, dersini bir yere kadar anlatabilir. Ama bu tür yöntemlerle örenciye alternatif bilgi kaynakları sunularak, hem örencinin kendi kendine örenmesini hem de daha güzel bir anlatımla örenciye dersin anlatılması salanabilir. TARTIMA VE SONUÇ Aratırmaya genel olarak bakıldıında: Gruplar webquesti farklı bir öretim yöntemi olarak görmekte ve farklı yönleri üzerinde durmaktadırlar (%74). Örnein, elenceli olması, düünmeye, aratırmaya sevk etmesi, ilgi çekici olması, dersi monotonluktan kurtarması, ölçme deerlendirme aracı olarak kullanılması, fakat hazırlık aamasının zor olması gibi noktalar üzerinde durulmutur. Aaıda bazı katılımcı düünceleri görülmektedir: Webquest belli konularda ya da birkaç konuyu bir araya getirerek hazırlanabilir. Örencilerin böyle deiik bir metotla matematik örenmeleri hem daha elenceli hem daha kalıcı olur. Onları düünmeye sevk eder, bilmedikleri sorularda aratırmaya sevk eder. Bu yüzden webquest modeli örenciler için çok faydalıdır diyebiliriz., Bir hayli hazırlamak adına zor olsa da faydalı olacaı düüncesi ile uygulanması kanaatindeyiz. Örencilerin örenme stilleri farklı olduu düünülürse, onlara matematii sevdirme adına verimli bir uygulama Çalımada kullanılan karakterler çocukların ilgilerini çekmesi sebebiyle dersi sevdirecei düüncesindeyiz., lk kez karılatıımız bir modeldi. Doru kullanıldıı zaman etkili, elenceli ve kalıcı bir öretim modeli olacaktır. Yaparken çok elendik. Örencilerin ilgisini çekecektir. Ölçme ve deerlendirme açısından güvenilir bir modeldir. Örenciyi çalımaya tevik ediyor., Daha önce de belirttiimiz gibi bu model tüm öretmenler tarafından örenilmesi ve uygulanması gereken bir modeldir. Ancak Türkiye artlarında bu modelin her yerde uygulanabileceini düünmüyoruz. Tabiî ki uygun artlar içinde bulunan öretmenler tarafından uygulanmalıdır. Eer uygulanırsa büyük verim alınır. Bazı gruplar webquesti, matematik veya geometri dersi öretiminin sıkıcı anlatımından çıkarılıp örencinin kendi kendine ve elenerek örendii bir öretim yöntemi olarak tanımlarken (%68), bazıları da webquesti, dikkat çekici, elenceli, yönlendirici, örenciyi aktif hale getiren bir model olarak görmektedir (%74). Fakat webquest modeli hazırlamanın zor, zaman alıcı ve uratırıcı olduu belirtilmektedirler (%58). Yukarıdaki ifadelerden de anlaılacaı üzere, katılımcıların webquestin matematik dersinde kullanımı ile ilgili genel görü ve yorumları oldukça anlamlı ve bu yönde yapılan ve yapılacak çalımaları tevik edici olduu görülmektedir. Bulgular kısmında da bahsedildii gibi öretmen adaylarına göre, webquest matematik örenim ve öretiminde yeni bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu sonuç, Halat ve Jakubowski nin (2001) webquest in bir öretim stratejisi olarak geometri öretiminde kullanılabilecei bulgusunu desteklemektedir. Bu yöntemin en önemli özeliklerinden birisi örencinin kendi kendine matematii örenme çalımasıdır. Dier bir ifade ile webquest ortamında örenciden verilen görevleri (matematik konuları veya 272

10 problemleri) yönergeleri takip ederek kendi kendisine yapması ya da örenmesi gerekmektedir. Bu görü, günümüz eitim dünyasının örenmede en çok üzerinde durduu yapılandırmacı yaklaımın temelini oluturmaktadır (Von Glaserfeld, 1996). Bu çıkarım, Lamb ve Teclehaimanot ın (2004) görüleriyle çelimemektedir. Bu aratırmacılara göre, örenme ve öretmede webquest yapılandırmacı yaklaım gibi kuramların destekledii örenci merkezli, proje-tabanlı bir yaklaımdır. Eer teknolojik imkânlar uygun, örenci ve öretmenin bilgisayar bilgisi yeterli ise, çalımadaki gruplara göre, webquest sadece matematik örenim veya öretiminde deil de dier branlarda da kullanılabilir. Özellikle, sözel branlar; Corafya, Tarih, Türk Dilli ve Edebiyatı, Salık, Beslenme, vb. (Summerville, 2000; Joseph, 2000; Açıkalın ve Duru, 2005) için kullanımı, sayısal branlara; Matematik, Fizik, Kimya, vb. göre daha kolaydır. Çünkü sayısal derslerde kavramların örenilmesinde rakam ve formüllerin youn kullanımı, webquest modellerinin oluturulmasında ve örenci uygulamalarında zorluklar çıkarabilir (Halat, 2005). Yapılan aratırmalara göre, örenciler arasında matematik dersinin zorluuna ilikin algılar oldukça yüksek, matematik dersine karı negatif bir tutumun olduu da bilinmektedir (Usiskin, 1982; Stipek, 1998; Middleton ve Spanias, 1999). Bu çalımada webquestin matematie karı olan örenci tutumunda pozitif bir deiime yol açacaı görüü yaygın olarak paylaılmaktadır. Örencilerde bir konu öretilirken görsel materyallerle desteklenmesi durumunda, örenmenin daha kalıcı olduu bilinmektedir (Munshin ve Huetinck, 2000; Olkun ve Toluk, 2003) Bu noktada webquestin yeteri derecede örencilerin dikkatini çekecek görsel materyaller (animasyonlar, resimler, vs) içerdii ileri sürülebilir. Örencilere bir konu anlatılırken konunun günlük hayatla ilikilendirilmesi örencilerin dikkatini çektii ve örenmeyi kolaylatırdıı ifade edilmektedir (Stipek, 1998). Yapılan çalımada grupların seçtikleri senaryo, hikaye veya uyarlamalara (Heidi ve Büyükbabası, Shrek ve Eei, Casper (Arda nın hayal dünyası), Kim Çikolatalı Pasta ster, Üçgenler Gezegeni, Babamın Sürprizi (Buz Devri), Define Adası, Minik Yıldızlar, vs.) bakıldıı zaman örencilerin ilgilerini çekecei ileri sürülebilir. Dier bir ifadeyle, matematiin klasik sınıf ortamından, renkli, neeli, örencilerin sevdikleri sanal bir ortamda sunulması, örenmeye karı olan ilgiyi artıracaı ileri sürülebilir. Ek olarak, örencilerin matematik baarısının örenme stillerine göre farklılık gösterdii düünüldüünde (Peker, 2005), webquestin örenciler için alternatif bir örenme ortamı saladıı söylenebilir. Bu aratırmaya katılan sınıf öretmeni adayları, webquest ile matematik örenmenin yanında, farklı yönlerinin ortaya çıktıını ileri sürmektedirler. Örnein, katılımcılarda sanal ortamda yaparak ve yaayarak bir örenmenin gerçekletii, sorumluluk bilincinin olutuu, yaratıcı düüncenin gelitii, aratırma becerilerinin gelitii ve matematik örenme ve öretmede internetten yararlanılabilecei ileri sürülmektedir. Sonuç olarak; webquest in öretmen adayı ve öretim elemanları açısından yararları aaıdaki gibi ifade edilebilir. Öretmen adayları açısından; yeni bilgilere ulamada, geleneksel ders kitabı kullanımından farklı olarak bilgi edinme kaynakları ve yolları salar, örendii bilgileri farklı bir ortamda uygulama veya aktarma becerisi kazandırır, edindii bilgiyi organize edebilme yeteneini gelitirir, verilen bilgi veya yönergeleri takip edebilme becerisi kazandırır, aktif olarak kendi kendine bilgi kazanımını salar, teknoloji kullanım uyumluluunu artırır, sanal bir ortamda bir ii yaıyormuçasına, yaparak deneyim kazanmasını salar, grup çalımasını destekler, 273

11 problem çözme becerisini gelitirir. Öretim elemanı açısından; farklı bir deerlendirme modeli sunar, örencinin verilen bilgiyi ne kadar ve ne aamada kullanabildiini gösterir, örencilerinin teknoloji kullanma becerilerini deerlendirme fırsatı salar, kiisel beceri ve kabiliyetlerinin gelimesinde önemli rol oynar. (Farklı konular için farklı senaryolar kurabilme veya küçük hikâyeler yazabilme, örenciye yararlı web sitesi seçebilme, deerlendirebilme ve kavramları güncel hayatla ilikilendirme fırsatı salar). Webquest in yaraları yanında, bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır: Hazırlaması zor ve zaman alıcı bir yöntemdir, Bilgisayar imkânı ve nternet eriimi olmayan yerlerde uygulanması zordur, Kırsal kesimlerde uygulaması çok zordur, lköretim düzeyinde yeterli Türkçe web sitelerinin olmaması, ilköretimde webquest uygulamasını zorlatırmaktadır. Bu sınırlılıklar, Halat ve Jakubowski (2001) tarafından belirtilen sınırlılıklarla da örtümektedir. Özellikle lisans düzeyindeki örenciler için webquest in, proje çalıması olarak kullanımı, ilköretim ve ortaöretimdeki örencilere göre daha uygundur. Daha sonraki aratırmalarda, webquestin ilköretim ve ortaöretim düzeyindeki uygulanabilirlii üzerine çalımaların yapılmasının, bu düzeylerde de webquestin kullanımı hakkında daha genel bilgiler verecei düünülmektedir. KAYNAKÇA Açıkalın, M. ve Duru, E. (2005). The use of computer Technologies in the social studies classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4). Aydın, A. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Tekaaç Eylül Yayınları Bodgan, R.C., ve Biklen, S.K. (1998). Qualitative research in education (3 rd ed.). Boston: Allyn and Bacon. Dodge, B. (1997, May 5). Homepage. Some Thoughts about WebQuest. Retrieved December 23, 2000 from the World Wide Web: Dodge, B., (2001). Five rules for writing a great WebQuest. Learning ve Leading with Technology, 28(8), Ekiz, D. (2003). Eitimde aratırma yöntem ve metodlarına giri. Ankara, Anı Yayıncılık. Fuys, D., Geddes, D., ve Tischler, R. (1988). The Van Hiele model of thinking in geometry among adolescents. Journal for Research in Mathematics Education: Monograph Number 3. Halat, E. (2005). Webquest in Öretim Amaçlı Kullanımı. XIV. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2005 Denizli. Halat, E ve Jakubowski, E. (2001). Teaching geometry using WebQuest. 19th International Conference on Technology and Education: Tallahassee, Florida. Huetinck, L., ve Munshin, SN.(2000). Teaching mathematics for the 21st century: methods and activities for grades Columbus, OH: Prentice-Hall. Upper Saddle River. Joseph, L. C., (2000). FoodQuest for health. Multimedia Schools, 7(1), 34-7 Kelly, R. (2000). Working with WebQuests. Teaching Exceptional Children, 32, 6, Lamb ve Teclehaimanot (2004). March, T. (2000). WebQuests 101. Multimedia Schools, 7, 5, March, T. (1998, June1). Homepage. WebQuest for Learning. Retrieved June 7, 2000 from the World Wide Web:http://www.ozline.com/webquests/intro.html Mason, C.L., (2000). Online teacher education: an analysis of student teachers'use of computer-mediated communication. International Journal of Social Education, 15(1),

12 Middleton, J. A., ve Spanias, P. (1999). Motivation for achievement in mathematics: Findings, generalizations, and criticisms of the recent research. Journal for Research in Mathematics Education, 30(1), National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). lköretimde etkinlik temelli matematik öretimi. Ankara. Anı Yayıncılık. Peker, M. (2005). lköretim Matematik Öretmenliini Kazanan Örencilerin Örenme Stilleri Ve Matematik Baarisi Arasindaki liki. Eitim Aratırmaları Dergisi, 21 Serra, M. (1997). Discovering geometry: An inductive approach (2 nd ed.). San Francisco, CA: Key Curriculum Press. Skemp, R. (1987). The psychology of learning mathematics (Expanded American Ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Stipek, D. (1998). Motivation to learn from theory to practice. (3 rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon A Viacom Company. Summerville, J., (2000). WebQuests. TechTrends, 44(2), 31-5 Swafford, O. J., Jones, G. A., ve Thornton, C. A. (1997). Increased knowledge in geometry and instructional practice. Journal for Research in Mathematics Education, 28(4), Timmerman, M. A., (2000). Learning in the context of a mathematics teacher education course: two case studies of elementary teachers'conceptions of mathematics, mathematics teaching and learning, and the teaching of mathematics with technology. Journal of Technology and Teacher Education, 8(3), Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. (Final report of the Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project.) Chicago: University of Chicago. (ERIC Document Reproduction Service No. ED220288). Yıldırım, A. ve imek, H.(1999). Sosyal bilimlerde nitel aratırma yöntemleri. Anakara: Seçkin Yayınları. Yılmaz, H., ve Sünbül, A.M.(2003). Öretimde Planlama ve Deerlendirme. Ankara: Mikro Yayınları Yoder, M.B., (1999). The Student WebQuest: a productive and thought- provoking use of the Internet. Learning and Learning with Technology, 26(7), 6-9. Von Glaserfeld, E.(1996). Aspects of radical constructvisim and its educational reccomendations. In Steffe, L., Nesher, P., Cobb, P., Goldin, GA. ve Greer, B. (Eds.), Theoris of mathematical learning (pp ). Lawrences Erlbaum; New Jersey. Wiersma, W. (2000). Research methods in education: an introduction. (7 th ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon A Pearson Education Company. 275

13 EKLER Ek-1: Webquest Deerlendirme Formu 1. Webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabilir miyiz? Açıklayınız. 2. Webquest modeli hazırlamanın sizin matematik bilgi düzeyinize bir katkısı oldu mu? Açıklayınız. 3. Webquest modeli hazırlarken yeni bir eyler örendiinize inanıyor musunuz? Açıklayınız. 4. Webquest modeli hazırlarken ne tür problemlerle karılatınız? Maddeler halinde yazınız. 5. Webquest in grup projesi olarak çalıılması hakkında ne düünüyorsunuz? Yazınız. 6. Matematik öretim ve öreniminde internetten faydalanılabilir mi? Açıklayınız. 276

14 Ek-2: Frekans Tablosu FADELER % Grup Sayısı Webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabilme Webquest modeli dier disiplinlerinde öretim ve öreniminde kullanılabilir Webquest modeli matematii daha elenceli ve kalıcı öretmek amacıyla kullanabilir Webquest modeli ile, örenciler örenilmesi gereken konuları hem sıkılmadan hem de kalıcı bir ekilde örenebilirler Webquest hazırlamanın katılımcıların matematik bilgi düzeyine katkısı olmutur Webquest hazırlamanın katılımcıların matematik bilgi düzeylerine bir katkısı olmamıtır Matematik konularının örenciye nasıl aktarılacaı konusunda yeterli hatta önemli derecede kazanımlarının, matematiin çocuklara aama aama nasıl öretileceini örendiklerini ifade etmilerdir Bilgisayar ve internet kullanımında yeni bilgilerin kefedilmesi, Frontpage in örenilmesi, websitesi hazırlayabilme Matematik bilgisinden daha çok konuyu pekitirmeye yardımcı oldu Webquest çalıması matematik örenmekten daha çok farklı yönlerinin ortaya çıkmasını saladıına inanmaktadırlar..hayal gücünün gelimesi, Çocua matematii farklı bir ekilde öretme teknii kazandırdıına inanmak Yeni kazanımlarda bulunma, göreceli düünme, yaratıcı düüncenin gelimesi, bilgisayar bilgisinde artı Webquest çalımasında, oyunla matematiin nasıl öretilebilecei, çekici hale getirilebilecei ve örencide matematie karı olan önyargıların yıkılmasında kullanılabileceini örendiklerini belirtmek Yeterli sayıda Türkçe web sitelerinin olmaması ve seçilen siteleri kullanamama ve sitelerin ilköretim düzeyine uygun olmaması, Gurup çalıması yapılırken, üyelerin yeterli çalımaması Frontpage programının bilinmemesi Gurup çalıması olarak yapılmalı Bireysel olarak yapılmalı Matematik örenim ve öretiminde internetten yararlanılabilir Ders kitaplarının dıında da matematik dersinde farklı kaynaklardan yararlanılabilir Webquestin elenceli olması, düünmeye, aratırmaya sevk etmesi, ilgi çekici olması, dersi monotonluktan kurtarır Webquesti, matematiki dersi öretiminin sıkıcı anlatımından çıkarılıp örencinin kendi kendine ve elenerek örendii bir öretim yöntemi olarak kullanılabileceine inanma Webquest, dikkat çekici, elenceli, yönlendirici, örenciyi aktif hale getiren bir modeldir Webquest modeli hazırlamak zor, zaman alıcı ve uratırıcıdır Grup çalımasında ibölümünün nasıl yapılması gerektii ve sorumluluk duygusunun gelimesi Not: Katılan Gurup Sayısı: 32 (%84,2); Katılmayan Grup sayısı: 6 (% 15,8) 277

15 Ek-3: Örenci Webquest Çalımaları Örnek Çalıma-1 (Kare ve Dikdörtgenin Öretimi) 278

16 279

17 .. 280

18 Örnek Çalıma-2 (Dört lem). 281

19 282

20 . 283

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1989-1993 Lisans Pamukkale Üniversitesi Öğretmenliği Pr. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı