Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching"

Transkript

1 Elementary Education Online, 6(2), , lköretim Online, 6(2), , [Online]: Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Erdoan HALAT * ABSTRACT. The purpose of this study was to examine the views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching with reference to a theoretical framework developed by Dodge in One hundred forty eight pre-service elementary education teachers were involved in this study. Thirty-eight groups were formed. The number of students in each group varied from 3 to 5. All groups were assigned to create a webquest regarding various topics in mathematics, such as three-dimensional figures, volume, quadrilaterals, triangles, area, perimeter, numbers, operations, fractions. All group members contributed to their own webquests. After the process of creating webquests in a semester, the researcher administered an instrument containing six open-ended questions about the use of webquest in teaching and learning. The analysis of the data and participants opinions showed that the idea of using webquest as a new technique in teaching and learning mathematics was common among the participants who also stated that it could be used to teach in other disciplines. Furthermore, the limitations and benefits of using webquest were also discussed. Key Words: Webquest, mathematics, use of Internet, teaching, learning SUMMARY Introduction: Webquest has become prominent in many educational areas and has received considerable attention from teachers and educators since it was proposed and developed by Dodge and March (1998). Dodge (1995) defined two types of webquests: short-term and long-term. According to Dodge, the instructional goal of a short-term webquest is the acquisition and integration of knowledge. At the end of a short-term webquest of one to three class periods, a learner should have gained a significant amount of new information and made sense of it. The instructional goal of a long-term webquest, however, is to extend and refine the knowledge. After completing a long-term webquest, a learner would have examined a body of knowledge, transformed it in some way, and showed an understanding of the material or gained knowledge by creating something that others can respond to, on- or off-line. A long-term webquest should be completed in from one week to a month in a classroom setting. The aim of this current study was to examine the views of the pre-service elementary teachers on the webquest in mathematics teaching. Methodology: The participants of this study were thirty eight groups of one hundred forty eight preservice elementary school teachers enrolled in an undergraduate math methods course in an elementary education program. At the beginning of the study, the researcher introduced a web-page editor, Microsoft FrontPage, explained the components of a good webquest, and showed students how to design one. After becoming familiar with the structure and preparation of a webquest, group members worked together and chose one of the topics in mathematics. All group members contributed to the groups webquests. Each member of a group chose a different task in their project. After the process of designing webquests, groups presented their webquests. The researcher employed a 15-minute open-ended questionnaire containing six questions about the use of webquests in teaching and learning mathematics. * Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

2 Analysis and Discussion: After designing short webquests, there was a common view expressed about the use of webquests. The pre-service elementary school teachers believed that this model could be used in teaching and learning. Furthermore, the participants stated that with the webquest one could relate mathematics to real-world problems and stimulate students interests. All groups agreed that it was possible to use the webquest in teaching and learning mathematics and that the webquest was a beneficial tool to help students gain a deeper understanding. Briefly, designing a webquest portal gave the participants an opportunity to practice their content knowledge in a different way, showed them one way to use technology in their teaching, and taught them how effectively the Internet and other programs could be used in the classrooms. Conclusion and Limitations: One of the goals of the teacher preparation program is to help students learn about appropriate uses of technology in teaching mathematics. The activity of developing a shortterm webquest by pre-service elementary education majors seems to be a meaningful way to encourage them to consider alternatives to traditional teaching methods. All groups provided positive responses about the of use webquests as a break from the textbook and traditional ways of teaching. They felt that this environment allowed students to apply mathematics concepts in real-life applications using technology. Projects included such topics as Shrek, Ice Age, Alice Birthday Party, Treasure Island, and sports. The use of webquests provides K 12 students with appropriate educational uses of the Internet. Webquests also provide a context for students group work. Limitations in using webquests include the possibility of lack of access to the Internet, the time spent by the teacher to develop a webquest, and finding reliable links for resources for the webquest. In conclusion, there is enough support to encourage the further study of the use of webquests in teacher preparation programs. Webquests, when done successfully, can be used as meaningful teaching strategies that utilize student use of technology in the classroom. 265

3 Matematik Öretiminde Webquest in Kullanımına likin Öretmen Adaylarının Görüleri Erdoan HALAT * ÖZ. Bu çalımada, Bernie Dodge tarafından teorik tabanı oluturulan ve gelitirilen webquest in; matematik öretiminde bir model olarak kullanılıp kullanılamayacaı hakkında, öretmen adaylarının görüleri incelenmektedir. Aratırmaya, 3 5 kiilik 38 gruptan oluan toplam 148 sınıf öretmenlii 3. sınıf örencisi katılmıtır. Her bir gruptan, ilköretim düzeyine uygun, istee balı herhangi bir matematik konusu; üç boyutlu cisimler, hacim, dörtgenler, üçgenler, alan, çevre, sayılar, dört ilem, kesirler vb. seçmeleri istenmitir. Gruplara seçtikleri konulara uygun öretim amaçlı birer webquest modeli gelitirmeleri söylenmitir. Bir dönemlik, bütün grup üyelerinin katkılarıyla webquest hazırlama sürecinden sonra, katılımcılara webquest in öretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacaı konusundaki düüncelerini belirtmeleri gereken açık-uçlu altı sorudan oluan bir veri toplama aracı uygulanmıtır. Veriler nitel olarak deerlendirilmitir. Deerlendirme sonuçlarına göre, Webquestin yeni bir öretim ve örenim modeli olarak matematik derslerinde kullanılabilecei, yaygın bir görü olarak belirtilirken aynı zamanda dier derslerde de kullanılabilecei ifade edilmitir. Ayrıca, webquestin yararları ve sınırlılıkları da gösterilmitir. Anahtar Sözcükler: Webquest, matematik, internet kullanımı, örenme, öretme. GR Günümüz eitim dünyasında uzun bir süredir örenci örenmelerinde daha iyi bir sonuca ulaabilmek için çok sayıda farklı örenme ve öretme kuram ve stratejileri sunulmu, gelitirilmi ve uygulanmıtır (Skemp, 1987). Örnein, yapılandırmacı yaklaım, bulu yoluyla örenme stratejisi, aratırma-inceleme yoluyla örenme stratejisi, soru-cevap yöntemi, van Hiele teorisi ve benzeri kuram ve yaklaımlar derslerde kullanılmakta ve kullanılması tavsiye edilmektedir (Usiskin, 1982; Fuys, Geddes ve Tischler, 1988; Serra, 1997; Swafford, Jones, ve Thornton, 1997; NCTM, 2000). Yukarıda bahsedilen model ve dier eitimsel teori ve stratejiler, öretmen ve örencilere faydalı olmalarına ramen, bu teori veya modeller örenme ve öretmede tek balarına yetersiz kalmaktadırlar. Bundan dolayı, eer bu teoriler veya stratejiler teknoloji kullanımı ile desteklenirse, örenme ve öretmede daha baarılı olunacaı beklentisi vardır (Timmerman, 2000). Özellikle, eitim amaçlı iyi hazırlanmı bilgisayar programları (Örnein, Geometer s Sketchpad) sadece geometri örenimi veya öretiminde faydalı olmakla birlikte, dier alanlarda da (sosyal bilimler, fen bilimleri vs.) benzer ekillerde farklı programlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sebepten, bütün bilim ve sanat dalları bilgisayar kullanımına büyük önem vermektedirler (Joseph, 2000; Summerville, 2000). Çünkü eitimciler, bilim adamları, yöneticiler ve dier insanlar, bilgisayar kullanımının avantajlarından faydalanmak istemektedirler. Örnein, uzaktan örenme, eitimde bilgisayar kullanmanın en belirgin avantajlarından birini salamaktadır. Günümüzde internet eriiminin yaygınlaması bilgisayar kullanmanın önemini biraz daha artırmıtır (Mason, 2000). Eitim dünyasında internet kullanımı, öretmenleri ve örencileri etkilemektedir. Internet te her türlü deerli bilgi mevcut olmakla birlikte, bir o kadar da eksik, yanlı ve faydasız bilgiler web sitelerinde bulunmaktadır. nternet te bulunan her bilgi ve dokümanı kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çünkü Bu kavramın Türkçesi henüz bulunmamaktadır. * Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi 266

4 web sitesi kurmanın, bilgi yüklemenin veya deitirmenin hiçbir güçlüü yoktur. nternetin veya web sitelerinin yanlı amaçlı kullanımı aileleri, eitimcileri, yöneticileri, öretmenleri ve dier meslekten insanları da rahatsız etmektedir (Yoder, 1999; March, 1998). Aileler, eitimciler ve bu konuda yapılan çalımalar internet kullanımının örencilerin faydasına olduunu kabul etmektedirler. Bu yüzden internet sınıflarda veya evlerde eitim amaçlı kullanılmalıdır. Fakat ailelerin ve dier insanların endieleri de göz ardı edilmemelidir. Bernie Dodge, 1995 yılında webquest yaklaımının yukarıda bahsedilen problemlere çözüm olabileceini ileri sürmütür. Webquest Nedir? Bir çeit bilgisayar tabanlı örenme ve öretme modelidir. Bu modelde örenci örenme durumuna (etkinlikler, vs.) aktif olarak katılmakta ve bu örenmede interneti bir kütüphane gibi kullanmaktadır. Dodge (2001) ve March (1998) a göre, webquest yaklaımı ortaya atıldıından beri, eitimciler ve öretmenler tarafından büyük bir ilgiyle karılanmıtır. Bu yüzden her geçen gün webquest kullanımı birçok alanda hızlı bir ekilde yayılmaktadır, özellikle de sosyal bilimlerde (Summerville, 2000; Açıkalın ve Duru, 2005). Dodge (1997) iki çeit webquest ten bahsetmitir; kısa ve uzun süreli webquest. Dodge a göre öretim amaçlı kısa süreli webquestin hedefi bilgi kazanım ve entegrasyonudur. Örenci kısa süreli webquest i bitirdii zaman, yeni bilgiler edinmitir ve bu yeni bilgiler örenci tarafından anlamlı hale getirilmitir. Kısa süreli webquest bir ila üç ders saati süresi içerisinde tamamlanmalıdır. Fakat uzun süreli webquest teki hedef örenciye sahip olduu bilgiyi geniletme ve yenileme imkânı sunmaktır. Uzun süreli webquest bitirildii zaman, örenci yüklü bir bilgi yumaını incelemi, o bilgiyi kendince anlamlandırmı ve çeitli ekillerde anladıını ifade edebilmitir veya göstermitir. Sürecin sonunda, örenci kazandıı bilgiyi kullanarak yeni bir eyler üretmi olmalıdır. Uzun süreli webquest bir ila dört hafta içerisinde sınıf ortamında tamamlanmalıdır. Dodge (2001) ve March (2000) iyi bir webquestin bölüm ve özelliklerini öyle tanımlamılardır; Giri: Bu aamada, öretmen ve örenciye örenim süreci içerisinde nelerin yapılacaı hakkında bilgi vermelidir. Bu kısmın en önemli özellii çalıma veya etkinliin örenciye çekici veya ilginç bir senaryo veya hikâye olarak sunulmasıdır. Görev: Bu bölümde, örenciye verilmek istenen veya örencinin kazanması gereken bilgi farklı bir yöntemle sunulmalıdır. Bu bölümün en önemli özellii verilen/ayarlanan görevlerin çocuk için anlamlı, yapılabilir, ilginç ve elenceli olmasıdır. Hedefe ulamak için hazırlanan görev sayısı öretmene ve konu içeriine göre farklılık gösterebilir. Süreç: Bu aamada, örencinin hedefe ulaabilmesi için gereken bilgi veya yönergeler verilir. Kaynaklar: Bu bölüm, örencinin görevlerini tamamlayabilmesi için, öretmen tarafından hazırlanmı /seçilmi kaynaklar listesinden olumalıdır. Deerlendirme: Bu bölümde, örencinin yapmı olduu çalıma, kazandıı bilgi veya ulatıı nokta öretmen veya aratırmacı tarafından deerlendirilir. Sonuç: Bu bölümde, örencinin ne örendii/örenmesi gerektii hatırlatılır, örencinin deneyim kazanması, bilgilerini gelitirme ve uygulaması için yardım edilir (March, 1998; Kelly, 2000;Yoder, 1999). Halat ve Jakubowski (2001) matematik öretmen adayları ile yaptıkları çalımada, webquestin geometri örenim ve öretiminde kullanılabileceini söylemilerdir. Dier bir ifadeyle webquest matematik öretmen adaylarına düz anlatım yönteminden farklı alternatif öretim yöntemleri düünmelerini salamaktadır. Ayrıca, geometri öretiminde webquest ile örencilere, matematii güncel hayatta kullanma ve ilikilendirme imkanının sunulduu belirtilmektedir. Bu aratırmacıların bulgularına göre, webquest aynı zamanda grup çalımasını da desteklemektedir. Webquestin anaokulundan lise son sınıf örencilerine kadar, internetin uygun amaçlı eitim ortamlarında kullanılmasını salayabilecei ileri sürülmektedir. Fakat bunların yanında, internet eriiminin olası yetersizlii, öretmenin webquest modeli gelitirmesi için gerekli olan zaman ihtiyacı ve güvenilir web sitelerinin bulunamaması gibi sınırlılıklarının olduu da belirtilmektedir (Halat ve Jakubowski, 2001). 267

5 Webquestin en önemli özelliklerinden biri, örenciye üst düzey ve kritik düünme becerilerini gelitirmesinde faydalı olmasıdır. Bu beceri ise günümüz eitimcilerinin örencilerden bekledikleri bir sonuçtur (March, 1998; Dodge, 2001). Örencilere bu becerinin kazandırılabilmesi için bugüne kadar farklı yöntem ve teknikler uygulanmıtır. Bulu yoluyla öretim stratejisi, aratırma inceleme yoluyla öretim stratejisi, soru-cevap yöntemi vb. bunlardan bazılarıdır (Yılmaz ve Sümbül, 2003; Aydın, 2004). Bu örenme ve öretme stratejileri öretmenleri ve örencileri pozitif olarak etkilemektedir. Bunlara ek olarak, günümüzde bilgisayar-tabanlı örenme yöntemi öretmen ve örencilerin youn bir ilgisini çekmektedir. Yukarıda bahsedilen farklı örenme ve öretme yöntem ve tekniklerin arkasındaki temel sebep ise örencilere üst düzey düünebilme becerilerinin kazandırılmasıdır. Kelly ye (2000) göre webquest öretmenler için bir çeit ders planı ilevi görebilir ve örencilerin üst düzey düünme becerilerini gelitirmeleri için bulunmaz bir fırsattır. Ayrıca, Kelly webquestin bütün örencilere faydalı olacaına inanmaktadır. Özetle, günümüz örencileri zamanlarının büyük bir kısmını internette gezinti yaparak harcamaktadırlar. Bilindii gibi internet büyük bir bilgi deposudur. Dier bir ifade ile nternet youn bir trafiin olduu otoyola benzetilebilir. Çok faydalı bilgiler olduu gibi çok sayıda da gereksiz, hatalı ve yanlı bilgilerle de yüklüdür. Çocukları gereksiz, eksik ve yanlı bilgiden korumak için webquest güzel bir örenme ve öretme modeli olarak kullanılabilir ve yapılandırmacı yaklaımın bilgisayar ortamındaki yeni bir örenme ve öretme modeli olarak ta görülebilir. Bu çalımanın amacı, öretmen adaylarının webquest e ilikin görü ve düüncelerini incelemektir. YÖNTEM Bu aratırmada öretmen adaylarının webquest üzerindeki görü ve düünceleri incelendii için nitel aratırma yöntemlerinden doküman analizi teknii kullanılmıtır. Wiersma (2000) e göre doküman analizi teknii; verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve deerlendirilmesinde yararlanılan bir tekniktir. Bu teknikten, eitim aratırmalarında yaygın bir biçimde yararlanılmaktır (Yıldırım ve imek, 1999; Ekiz, 2003). Katılımcılar Bu aratırma, 2006 bahar ders döneminde Kocatepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii 3. sınıfta okuyan ve Matematik Öretimi-II dersini alan örenciler üzerinde yapılmıtır. Aratırmanın örneklemini 148 sınıf öretmeni adayı oluturmaktadır. Normal ders programına ek olarak yürütülen bu çalıma, öncelikle aratırmacının webquest modelini katılımcılara tanıtması ve örnekler göstermesi ile balamıtır. Katılımcılardan gruplar halinde birer proje hazırlamaları istenmitir. Dersin yürütülmesi esnasında örencilerin birbirine destek olabilmesi ve rahat çalıabilmeleri için 3 ile 5 kiiden oluan gruplar (gönüllük esasına dayalı) oluturmaları (toplamda 38 grup) istenmitir. Grup içerisinde bilgisayar tecrübesi olan üyelerin bulunması tavsiye edilmitir. Gruplar tek görü beyan etmilerdir. Grup deerlendirme raporlarının örenci baarısının deerlendirilmesinde kullanılmayacaı, aratırma amaçlı kullanılacaı ve gizli tutulacaı gruplara söylenmitir. Webquest Hazırlama Süreci Birinci aamada, her bir gurubun öretim amaçlı düündüü bir matematik konusu seçmeleri istenmitir. Gruplar konu seçiminde serbest bırakılmı, fakat geometri veya cebirden bir konu seçmeleri belirtilmitir. Gruplar; üç-boyutluların tanıtımı, üç-boyutlularda hacim, iki-boyutlular, çevre ve alan hesapları, sayılar, kesirler, uzunluk birimleri gibi matematik konularını seçmilerdir. Gruplara öretim düzeyi olarak, özellikle ilköretim I. kademe ve istenirse II. kademe olabilecei belirtilmitir. ki haftalık bir süreç içerisinde gruplar konu seçimini yapmı ve aratırmacının onayı ile webquest projelerine ilk adımı atmılardır. 268

6 kinci aamada, gruplardan seçmi oldukları matematik konularına uygun birer senaryo yazmaları veya uyarlamaları istenmitir. Katılımcılar bu süreçte biraz zorlanmalarına ramen, aratırmacının destei ile güncel hayattan senaryolar bulmular veya yazmılardır. Bunlardan bazıları; Kelolan, Ali Babanın Çiftlii, Heidi ve Büyükbabası, Shrek ve Eei, Casper (Arda nın hayal dünyası), Kim Çikolatalı Pasta ster, Üçgenler Gezegeni, Babamın Sürprizidir (Buz Devri). Üçüncü aamada, katılımcılar bilgisayar laboratuarında bir araya gelerek kaynak olarak kullanacakları iyi hazırlanmı, güvenilir web sitelerini ve webquest lerinde kullanacakları animasyonları aratırarak belirlemilerdir. Dördüncü aamada, katılımcıların grup olarak yapmı oldukları çalımaları bir araya getirerek Microsoft Word üzerinde ilk webquest taslaklarını hazırlamaları salanmıtır. Bu süreç için en az bir haftaya ihtiyaç duyulmutur. Bu aamada, matematik konularının senaryo örtütürülmesi ve dier çıkabilecek problemler için gruplara destek verilmeye devam edilmitir. Bu adım tamamlandıktan sonra, artık gruplar taslak modellerini hazırlamılardır. Beinci aamada, aratırmacı bilgisayar laboratuarında web sitesi hazırlama programlarından olan Frontpage in nasıl kullanıldıını gruplara bir haftalık bir süre içerisinde uygulamalı olarak göstermitir. Gruplar ise Word formatında hazırlamı oldukları webquest lerini iki haftalık bir süreç zarfında Frontpage ortamına aktararak projelerini tamamlamılardır. Veri Toplama ve Veri Analizi Veri aracı olarak aratırmacı tarafından 6 adet açık-uçlu soru oluturulmutur. Bu sorular Eitim Bilimleri ve Biliim Teknolojilerinde uzman öretim elamanlarının (Prof. Dr. Mustafa Ergün, Dr. lhan Varank ve Dr. Levent Çelik) görülerine sunularak son ekli verilmitir. Veri toplama aracı ekte yer almaktadır. Sınıf içi sunuları yapıldıktan sonra, gruplardan yaptıkları proje çalımalarını deerlendirmeleri ve bunu da yazılı olarak aratırmacıya vermeleri istenmitir. Bütün grup üyelerinin katkılarıyla webquest hazırlama sürecinden sonra, katılımcıların 15 dakikalık sınıf içi sunuları ve webquest deerlendirme raporları analiz edilerek genel deerlendirme yapılmıtır. Analiz ilemi, 32 grubun (%84,2) raporları üzerinden yapılmıtır. 6 grup (% 15,8) görü ve düüncelerini ifade eden raporlarını vermemilerdir. Aratırmada kullanılan veri aracındaki her bir soru, verilerin kategorilere ayrılmasında aratırmacıya yardımcı olmutur. Çalımada grup sayısı çok sayıda olduu için, grup verileri benzer, farklı kavram ve ifadelere göre kodlanarak, frekans daılım tablosu oluturulmutur (Bodgan ve Biklen, 1998; Wiersma, 2000). Kodlama sonucunda, veriler deerlendirilerek elde edilen sonuçlar bulgular ve sonuç bölümünde okuyucuya aktarılmıtır. BULGULAR Bulgularda ifade edilen yüzdelik deerler, frekans tablosu Ek 2 de yer almaktadır. 1-Webquest Modelinin Matematik Öretim Ve Öreniminde Kullanımına likin Gurup Görüleri Sınıf öretmeni adaylarına webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabilir miyiz? eklinde bir soru yöneltilmitir. Yapılan sınıf içi genel deerlendirmelerinde ve grup raporlarında webquest modelinin örenim ve öretim amaçlı kullanılabilecei yönünde yaygın bir görü (%94) ortaya çıkmıtır. Örnein, bazı grupların görülerine göre; Webquest modelini matematik öretim ve öreniminde kullanabiliriz. Konuyu görsel bir materyal ile anlatacaımız için daha kalıcı olur, örenciler için daha elenceli ve zevkli bir ders olur. 269

7 Ek olarak, grupların %19 u webquest modelinin yalnızca matematik dersinde deil de dier derslerde de kullanılabileceini belirtmilerdir. Fakat bu modelin öretmenlere öretilmesi, okullarda bilgisayar laboratuarlarının kurulması ve aynı zamanda da okullarda da internet eriiminin salanması gerektii ifade edilmektedir. Bazı gruplara göre (%65), webquest modeli matematii daha elenceli ve kalıcı öretmek amacıyla kullanabilir. Webquestin yapısından dolayı, oyun yoluyla matematik çocuklara sevdirilebilir. Bulmaca niteliinde olan ve zaman zaman örencinin heyecanlandırıldıı, verilen görevlerin kısa zamanda tamamlanmasının istenmesi, örencide hem ilemleri sonuna kadar yapma hem de zamandan tasarruf salama alıkanlıı kazandırabilecektir. Kısaca, webquest modülü ile örencilere az zamanda çok i yapma yetisi kazandırılabilir. Benzer ekilde, grupların %29 u, örencilerin genellikle bilgisayarla uramayı sevdiklerini, ayrıca yaları gerei heyecan, macera, komik vb. unsurların bulunduu eylere karı ilgi duyduklarını belirttikten sonra, webquestin bu iki özellii bünyesinde barındırdıı için örenciler örenilmesi gereken konuları hem sıkılmadan hem de kalıcı bir ekilde örenebilecekleri yorumunu yapmaktadırlar. 2-Webquest Modeli Hazırlamanın Öretmen Adaylarının Matematik Bilgilerine Katkısı Olup Olmadıına likin Görüleri Bu çalımada webquest hazırlamanın katılımcıların matematik bilgilerine bir katkısı olup olmadıı yolundaki bir soruya ise farklı cevaplar alınmıtır. Yararlı olduunu savunanların (%55) yanında, yararlı olmadıını (%19) ileri sürenler de olmutur. Yararlı olduunu düünen gurupların görüleri u ekildedir; Webquest modeli hazırlamanın bizim matematik bilgimize katkısı oldu diyebiliriz. Aslında bu modeli hazırlarken örencilere neyi, nerede ve nasıl öreteceimizi daha iyi anladık. nternet sitelerinde aratırma yaptıımız zamanda kendi anlamadıımız ya da kafamıza takılan konuları daha rahat bulduk ve daha iyi anladık., Matematik örenimine katkısı oldu. Bir konuyu öretirken daha iyi, en ince ayrıntısına kadar örenebiliriz. Buradan yola çıkarak, öretirken daha iyi örendik., Gurubumuzda iki kiinin eit aırlık çıkılı olması nedeni ile geometri bilgisinin yetersiz olduu kanaatindeydiler. Ama bu çalıma ile az da olsa bir eyler örendiler. Yukarıda belirtilen görülere ek olarak, bazı gruplar (%55) matematik konularının örenciye nasıl aktarılacaı konusunda yeterlik kazandıklarını, kendilerinin matematiin çocuklara aama aama nasıl öretileceini örendiklerini ifade etmektedirler. Bunun yanında, örencilerin bir probleme ilgilerinin nasıl çekilecei, hangi internet sitelerinin bu dersle ilgili olduu konularında önemli katkı saladıını ifade etmektedirler. Webquest çalımasıyla, guruplardan bazılarının (%19) kendi matematik bilgi düzeylerine bir katkısının olmadıını söylemektedirler. Sebep olarak da, kendi tasarladıkları webquest modülünün ilköretim düzeyinde olmasından dolayı bu çalımanın kendilerinin matematik veya geometri bilgilerine katkıda bulunmadıını dile getirmektedirler. Bu konuda görülerini de öyle ifade etmektedirler; Bizim konumuz dört ilemdi bu nedenle yeni bir eyler örendiimizi söyleyemeyiz. Bu modeli hazırlarken konu ve kuralları gözden geçirdik ve önemli noktaları göz önünde bulundurduk, unuttuumuz noktaları hatırladık. Bilmediimiz bir ey pek yoktu ama olsaydı bu sayede örenirdik.. Dier bazı guruplar ise bu çalımanın kendilerinde var olan matematik bilgilerinin pekitirilmesine katkıda bulunduunu rapor etmektedirler (%39). Grupların % 48 i, webquest çalımasının matematik örenmekten daha çok, farklı yönde geliimlerinin ortaya çıkmasını saladıına inanmaktadırlar. Örnein, matematik hakkında nternet üzerinden öretim yapan sanal dershaneler, okullara ve dokümanlara ulatık, bunların varlıından haberdar olduk. Ayrıca hayal gücümüzü de matematiin içine katmamız yaratıcılıımızın farkına varmamıza olanak 270

8 saladı. Bazı gruplar bu çalımanın bilgi kazanma anlamında bir katkı salamasından ziyade, çocua matematik veya geometriyi farklı bir ekilde öretme teknii kazandırdıını savunmaktadırlar (%55). 3- Webquest Modeli Hazırlanırken Farklı Kazanımların Elde Edilmesine likin Görüler Gruplar webquest modeli hazırlarken farklı kazanımlara sahip olduklarını ifade etmektedirler. Gurupların %81 i genel olarak yeni kazanımlarda bulunduklarını ifade etmektedirler. Bunu u ekilde dile getirmektedirler; en bata göreceli düünmeyi örendik, konu ile ilgili yazdıımız ve uyarladıımız hikaye veya senaryoda yaratıcılıımızı gelitirdik, geni çaplı düünmeyi ve ilköretim örencilerinin bilisel seviyelerine inme adına hayli mesafe aldık. Grupların % 68 i bilgisayar ve nternet kullanımında yeni eyler kefettiklerini, Frontpage programını kullanmayı ve nasıl web sitesi hazırlandıını örendiklerini ileri sürmektedirler. Bunlara ek olarak, grup çalıması ve i bölümünün nasıl yapılması gerektiini ve bu çalımayla sorumluluk duygularının gelitiini yazmılardır (% 39). Bazı gruplar da, webquest çalımasında oyunla matematiin nasıl öretilebilecei, çekici hale getirilebilecei ve örencide matematie karı olan önyargıların yıkılmasında kullanılabileceini örendiklerini belirtmilerdir (%45). 4- Webquest Modeli Hazırlanırken Karılaılan Problemler Grupların %58 i, webquest modeli hazırlarken karılatıkları problemleri öyle sıralamaktadırlar; kullanılan kaynakların sınırlı sayıdaki Türkçe sitelerden oluması ve çounun da üyelik istemesi, seçilen sitelere ulamada engel oluturmaktadır; her konu ile ilgili yeterli web sitesinin olmaması grupları konu seçiminde sınırlandırmaktadır; önemli bir problem de ilköretim düzeyine hitap eden sitelerin yeterli sayıda olmamasıdır; hikâye ve konu seçiminde zorlandıkları; grup içi düzeni salamak adına zorlandıkları görülmektedir. Grupların % 68 i de, Frontpage programını bilmediklerinden dolayı ilk zamanlarda çok zorlandıklarını ileri sürmektedirler. 5- Webquestin Grup Projesi Olarak Çalıılmasına likin Görüler Gruplar bu noktada farklı görüler beyan etmektedirler. Webquest çalımasının, grup projesi olarak yapılması gerektiini savunanlar (%65) aırlıkta olmasına ramen bazı grup üyelerinin verilen görevi vaktinde yapmaması, bazı grupların bireysel çalımanın (%32) daha iyi olacaına ilikin görüleri olduu görülmektedir. Bunu destekleyen görülerden bazıları, aaıda görülmektedir: Webquest; dier derslerde hazırladıımız sunulara oranla daha fazla emek isteyen bir çalıma olduu için grup çalıması art., Daha çok yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması salanıyor. Bir kiinin eksik kaldıı noktayı dier kiiler tamamlıyor. Herkes aratırıyor ve bu aratırma sonuçları uygulanıyor., Grup olarak çalıılmasının birçok yararını fark ettik. Bunların baında her grup üyesinin konuya farklı bir açıdan bakması geliyor. Herkesin iyi olduu yönleri ortaya çıktı. Bilgisayar kullanımı iyi olanlar, hayal gücü güçlü olanlar, görsellik konusunda bilgisi olanlar gibi. Farklı yönlerin ortaya çıkmasıyla i paylaımı yapılarak iyi bir grup çalıması ortaya çıktı, Grup çalıması açısından tevik edici olmasına ramen, bireysel olarak da yapılabilir. 6-Matematik Öretim Ve Öreniminde nternetten Faydalanmaya likin Görüler Bu aratırmadaki en önemli noktalardan birinin de nternetin matematik örenim ve öretiminde faydalanabilinecei kanısının yaygın olmasıdır (%87). Gruplar ilköretim örencilerinin bilgisayar kullanma düzeyinin yeterli olup olmamasının, internetten faydalanma düzeyini etkilediini ifade etmektedirler. nternetin matematik örenme ve öretiminde kullanılmasına ise yapmı oldukları kendi webquest çalımalarını örnek göstermilerdir. Yani, örencilerin yararlı sitelere yönlendirilmesiyle 271

9 internetten matematik konuları öretilebilecei ve derslerde görsellik oluturulması açısından yine internetin eitim ortamına sokulabileceini ileri sürmektedirler. Genel olarak gruplar ders kitaplarının dıında da matematik dersinde farklı kaynaklardan yararlanılabileceini ifade etmektedirler (%58). Webquest in bu noktada bir örnek olduunu ileri sürmülerdir; bu tür etkinlikler hazırlayarak bir öretmenin bir dönemde örettiini örenciye kısa bir zaman diliminde öretmek mümkündür. Öretmen ne kadar mükemmel olursa olsun, dersini bir yere kadar anlatabilir. Ama bu tür yöntemlerle örenciye alternatif bilgi kaynakları sunularak, hem örencinin kendi kendine örenmesini hem de daha güzel bir anlatımla örenciye dersin anlatılması salanabilir. TARTIMA VE SONUÇ Aratırmaya genel olarak bakıldıında: Gruplar webquesti farklı bir öretim yöntemi olarak görmekte ve farklı yönleri üzerinde durmaktadırlar (%74). Örnein, elenceli olması, düünmeye, aratırmaya sevk etmesi, ilgi çekici olması, dersi monotonluktan kurtarması, ölçme deerlendirme aracı olarak kullanılması, fakat hazırlık aamasının zor olması gibi noktalar üzerinde durulmutur. Aaıda bazı katılımcı düünceleri görülmektedir: Webquest belli konularda ya da birkaç konuyu bir araya getirerek hazırlanabilir. Örencilerin böyle deiik bir metotla matematik örenmeleri hem daha elenceli hem daha kalıcı olur. Onları düünmeye sevk eder, bilmedikleri sorularda aratırmaya sevk eder. Bu yüzden webquest modeli örenciler için çok faydalıdır diyebiliriz., Bir hayli hazırlamak adına zor olsa da faydalı olacaı düüncesi ile uygulanması kanaatindeyiz. Örencilerin örenme stilleri farklı olduu düünülürse, onlara matematii sevdirme adına verimli bir uygulama Çalımada kullanılan karakterler çocukların ilgilerini çekmesi sebebiyle dersi sevdirecei düüncesindeyiz., lk kez karılatıımız bir modeldi. Doru kullanıldıı zaman etkili, elenceli ve kalıcı bir öretim modeli olacaktır. Yaparken çok elendik. Örencilerin ilgisini çekecektir. Ölçme ve deerlendirme açısından güvenilir bir modeldir. Örenciyi çalımaya tevik ediyor., Daha önce de belirttiimiz gibi bu model tüm öretmenler tarafından örenilmesi ve uygulanması gereken bir modeldir. Ancak Türkiye artlarında bu modelin her yerde uygulanabileceini düünmüyoruz. Tabiî ki uygun artlar içinde bulunan öretmenler tarafından uygulanmalıdır. Eer uygulanırsa büyük verim alınır. Bazı gruplar webquesti, matematik veya geometri dersi öretiminin sıkıcı anlatımından çıkarılıp örencinin kendi kendine ve elenerek örendii bir öretim yöntemi olarak tanımlarken (%68), bazıları da webquesti, dikkat çekici, elenceli, yönlendirici, örenciyi aktif hale getiren bir model olarak görmektedir (%74). Fakat webquest modeli hazırlamanın zor, zaman alıcı ve uratırıcı olduu belirtilmektedirler (%58). Yukarıdaki ifadelerden de anlaılacaı üzere, katılımcıların webquestin matematik dersinde kullanımı ile ilgili genel görü ve yorumları oldukça anlamlı ve bu yönde yapılan ve yapılacak çalımaları tevik edici olduu görülmektedir. Bulgular kısmında da bahsedildii gibi öretmen adaylarına göre, webquest matematik örenim ve öretiminde yeni bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu sonuç, Halat ve Jakubowski nin (2001) webquest in bir öretim stratejisi olarak geometri öretiminde kullanılabilecei bulgusunu desteklemektedir. Bu yöntemin en önemli özeliklerinden birisi örencinin kendi kendine matematii örenme çalımasıdır. Dier bir ifade ile webquest ortamında örenciden verilen görevleri (matematik konuları veya 272

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3. Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3. Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3 Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy Gökhan Özaslan 4 To cite this article / Atıf için: Özaslan, G.

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1

Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2005, Sayı 43, ss. 379-400 Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem Koray

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.1 (2014), 73-88 Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Sare Şengül 2 Hande Gülbağcı Dede

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2012, sayfa 67-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı