T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemleri T. c. BAŞBAKANLIK 2 5 Ekim 1978 Özlük ve Tazı işleri Gn. Md CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan EYÜBOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Kövişlerl ve Kooperatifler Bakanı Ali TOPUZ'un vekülik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 25 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Bülent ECEVİT Başbakan 25Ekiml978 Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan EYÜB- OGLUnun dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, Köyişleri ve' Kooperatifler Bakam Ali TOPUZ'un vekillik etmesi uygundur. FAHRÎ S. KORVTVRK Cumhurbaşkanı Yasama Bölümü Sayfa : 1

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK n B m, ı / w ı o. 26 Ekim 1978 özlük ve Tazı isleri Gn. Md CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇE TİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakam Ziya MÜEZZtNOĞLU'nun vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım, TÜRKİYE Bülent ECEVİT Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 26 Ekim 1978 ANKARA BAŞBAKANLIĞA ÎLGÎ: 26 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇE- TİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakam Ziya MÜEZZtNOĞLU'nun vekillik etmesi uygundur. FAHRİ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı T. C BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı işleri Gn. Md Ekim 1978 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet YÜCELER'İN dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Bakam Ahmet ŞENER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. TÜRKİYE Bülent ECEVtT Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 2 6 m 8 26 Ekim 1978 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 26 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet YÜCELER'in dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet ŞENER'in vekülik etmesi uygundur. Yasama Bölümü Sayfa : 2 FAHRİ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı

3 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T. c. BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı İşleri Gn. Md Ekim 1978 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA İLGİ: 4/10/1978 gün ve sayılı tezkeremiz. Görev üe yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İŞGÜZAR'm dönüşüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren İmar ve İskân Bakam Ahmet KARAASLAN'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A Ekim 1978 BAŞBAKANLIĞA İLGİ: a) 4 Ekim 1978 gün ve sayılı yazımız. b) 25 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İŞGÜZAR'm dönüşüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren İmar ve İskân Bakam Ahmet KARAASLAN'ın vekillik etmesi uygundur. FAHRÎ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 7/16580 Milletlerarası Andlasma 13 Temmuz 1978 tarihinde Yeni Delhi'de imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/8/1978 tarih ve IEID : / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21/9/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI S. ATALAY VEKİLİ B A Ş B A K A N B. ECEVİT Devlet Bekanı Başbakan Yardımcısı O. EYÜBOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı V.,H. ÇETİN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı F. SÜKAN Devlet Bakanı H. ÇETİN Devlet Bakanı E. AKOVA Devlet Bakanı L. DOĞAN Devlet Bakanı S. YILDIZ Devlet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU Yürütme ve İdare BÖLÜMÜ Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Devlet Bakam Devlet Bakanı Adalet Bakanı MIHI Savunma Bakanı M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN H. E. IŞIK İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı 1. OZAYDINLI G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU N. UĞUR Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER M. TAN T. MATARACI Ulaştırma Bakanı Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı G. ÖNGÜT M. YÜCELER A. B. ERSOY 0. ALP İsletmeler Bakanı L'Vrji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı K. BULUTOĞLU D. BAYKAL A. COŞKUN A. KARAASLAN Köy İşleri va Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. TOPUZ V. İLHAN Y. CAKMUR H. İŞGÜZAR Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı A. T. KIŞLALI M. ÖZDEMİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ABASINDA EKONOMİK VB TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan CumhuriyeU Hükümeti (bundan böyle aşağıda «Akit Taraflar» diye adlandınlacaklardır.) ekonomik, sınat ve teknik alanlarda mümkün olan en yakın işbirliğini, eşitlik ve karşılıklı yarar esası üzerinden ilerletmek hususunda karşılıklı seklide arzulu olarav; ve iki ülkenin halkları arasında böyle bir işbirliğinin aralarındaki işbirliği gayretini daha da ilerleteceği hususunda kesin inançlı olarak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Akit Taraflar, ekonomilerinin kalkınmasına ve refahlarına katkıda bulunacak olan iki ülke arasındaki ekonomik, sınat ve teknik işbirliğini Özendirmek ve güçlendirmek amacıyla her türlü önlemi alacaklardır. MADDE 2 Akit Tararlar, diğerleri arasında, aşağıdaki hususları mümkün olan işbirliği alanları olarak belirlemişlerdir: 1 Uzmanlar ve teknisyenler değişimi ile eğitim kolaylıkları; il Sınat ve tarımsal alanlarda, ulaştırma ve müşavirlik konularında ortak girişimler ve diğer işbirliği biçimleri gerçekleştirme; ili İki ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikte incelemeler ve tasarıları birlikte özendirme; ve iv tkl ülkenin ilgili üretim kuruluşları arasında teknoloji değişimi, en uygun teknik çözümlerin bulunması ve artan biçimde verimliliğe ulaşmak için İşbirliği. MADDE S İşbu Anlaşmanın çerçevesinde ekonomik, sınai ve teknik işbirliğine ilişkin olarak üzerinde mutabık kahyan projeler, iki ülkenin ilgili kuruluşları, teşebbüsleri veya kamu orgr.îilnra arasında iıc^&la&ac&k söyleşmeler esası Özerinden gerçekleştirilecektir. l^oa s»&uctfra<;l^/uuld^nı&!a? gerektiğinde Akit Tarafların yetkili makamlarınca onaylanacak tu*. YOrttrr.î vs li«bl'.^.s Sayfa: 4

5 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 MADDE 4 Karşılıklı yarar konusu ekonomik, sınai ve teknik alanlarda yakın İşbirliğini sürdürmek hususunda kesin «eklide azimli olarak, Akit Taraflar, iki ülke arasında ekonomik, sınat ve teknik işbirliği için resmi düzeyde bir Türk Hint Ortak Komitesi kurulmasını kararlaştırmalardır. Ortak Komite: 1 İşbu Anlaşmanın başanlı biçimde uygulanması için gerekli önlemleri alacaktır. U Karşılıklı yarar konusu yeni alanlan belirlemek İçin araştırma yapacaktır; ve İli îki ülkenin Hükümetlerine uygun tavsiyelerde bulunacaktır. Ortak Komite uygun zamanlarda/aralıklarla münavebe Ue Türkiye'de ve Hindistan'da toplanacak ve gündemini diplomatik kanallarla haberleşmek suretiyle saptayacaktır. MADDE 5 İşbu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yürütülecek olan işbirliği, iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. MADDE 6 İşbu Anlaşma çerçevesinde imzalanacak sözleşmelerin uygulanması Anlaşma'nın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ise, anılan sözleşmelerin tam olarak yerine getirilmesine değin işbu Anlaşma hükümleri yürürlükte kalacaktır. MADDE 7 İşbu Anlaşma onaya tâbi olacak ve Akit Taraflarca Anlaşmanın onay belgelerinin teati edildiği tarihten İtibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma beş yıllık bir dönem içle yürürlükte kalacaktır. Bu dönemden sonra, Akit Taraflardan biri diğerine Anlaşmayı sona erdirmek niyetini anlaşmanın geçerlik denenlerinin bitiminden altı ay önce yazılı olarak bildirmedikçe Anlaşmanın geçerluigi her seferinde birer yıllık dönemler için otomatik olarak uzatılmış olacaktır. Bunun belgesi olarak. Hükümetleri tarafından usulüne uygun biçimde yetkili kılınmış olan aşağıda İmzası bulunanlar bu Anlaşmayı imzalamışlardır. Teni Delhi'de, 13 Temmuz 1978 tarihinde İngilizce dilinde iki örnek olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Prof. Gündüz A. Okçun Dışişleri Bakam Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti adına A. B. Vajpayec Dışişleri Bakanı AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as «The Contracting Parties»), BEING mutually desirous of advancing the closest possible cooperation in the economic, industrial and technical fields on the basis of equality and mutual benefit; and BELIEVING firmly that such cooperation between the peoples of the two countries shall advance further the cooperative effort between them; HAVE AGREED as follows : Yürütme ve Idars B6l3m0 Sayfa : 5

6 Sayfa. 6 RESMÎ GAZETE 15 Kasını 1978 Sayı: 1646ü Article 1 The Contracting Parties shall take all necessary measures to promote and strengthen economic, Industrial and technical cooperation between the two countries which would contribute to the development of their economies and their welfare. Article 2 The Contracting Parties have identified, inter alia, the following a* the possible fields of cooperation: (i) exchange of experts and technicians and training facilities; (ii) setting up of Joint ventures and other forms of collaboration in the industrial and agricultural fields, communications and consultancy; (iii) Joint promotion of studies and schemes likely to contribute to the social and economic development of the two countries; and (iv) cooperation between the respective production enterprises of the two countries for exchange of technology and in finding the most suitable technical solutions and attaining Increased productivity. Article 3 The implementation of agreed projects relating to economic, Industrial and tecnical cooperation, within the framework of the present Agreement, shall be realized on the basis of contracts to be signed between the Interested enterprises organisations or public bodies of the two countries. These contracts/agreements shall, wherever necessary, be approved by the competent authorities of the Contracting Parties. Article 4 The Contracting Parties, firmly determined to pursue close cooperation in the economic, Industrial and technical fields of mutual i»tere9t, have decided to establish a Turkish-Tcdo Joint Committee at the official level for economic, industrial and technical cooperation between the two countries. This Joint Committee shall : (i) adopt necessary measures for the successful implementation of the present Agreement; (11) seek to identify new areas of mutual Interest; and make appropriate recommendations to the Governments of the two countries. (ill) The Joint Committee shall meet at appropriate times/intervals alternately in Turkey and India, and shall agree upon the agenda by communicating through diplomatic channels. Article Cooperation between the Contracting Parties within the framework of this Agreement shall be governed by the laws and regulations In force in the two countries, S Article 6 In case the implementation of the contracts signed within the framework of the Agreement is not completed at the time of expiry of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to remain in force until such time as the said Contracts are fully implemented. Article 7 The present Agreement shall be subject to ratification and shall come into force from the date of exchange of the instruments of ratification of this Agreement by the Contracting Parties. The present Agreement shall remain in force for a period of five years. Thereafter its validity shall be automatically extended for further periods of YOrOtma va İdare Bfl/OmO Sayfa : 9

7 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 one year at a time, unless either Contracting Party gives to the other a written notice of its intention to terminate the Agreement six months prior to the expiry of any of the aforesaid periods of its validity. IN WITNESS W H E R E O F the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate at New Delhi on 13th July 1978 in the English language. (Prof. Gündüz A. ökçün) Minister of Foreign Affairs For the Government of the Republic of Turkey (A. B. Vajpayee) Minister of External Affairs For the Government of the Republic of India Atama Kararları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Uzmanlığa, özel Kalem Müdürü Ahmet Kurdoğlu'nun; 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 3/11/1978 Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı B. ECEVİT O. ALP CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı : Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Sağlam'ın; 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. Başbakan 3/11/1978 J5. ECEVİT O. ALP Orman Bakanlığından: Sanayi ve Teknoloji Bakam CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişliğe 4 ncü derece kadrolu 1 nci sınıf Müfettiş Şuayip Balta'nın, 2 Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişliğe 4 ncü derece kadrolu 1 nci sınıf Müfettiş Adnan Çuvaş'ın, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: sayılı Yasanın değişik 68 nci maddesinin A bendi ve 161 nci maddesinin A bendinin b fıkrası uyarınca terfian atanmaları uygun görülmüştür. 3 Bu Karan Orman Bakanı yürütür. 31/10/1978 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Orman Bakam B. ECEVİT V. İLHAN Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesin'*) 8 Kasım 1978 günlü toplantısında, Üye Ahmet H. Boyacıoğlu seçilmiştir. Ulaştırma Bakanlığından: Yönetmelikler Vangölü Yönetmeliğinin 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 31/1/1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vangölü Yönetmeliğinin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 20 Vangölünde çalışan gemilerde görev alma şartlan, Gemiadamlanmn Yeterlik ve Sayısı Hakkında Tüzük'de belirtilen genel hükümlere tabidir. Vangölün'de çalışan gemiadamlanndan asgarî 1,5 yıl deniz hizmeti bulunmayanlar denizde sefer yapan ticaret gemilerinde Kaptanlık, Başmühendislik veya Başmakinistlik yapamazlar» Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklannca yürütülür. İmar ve İskân Bakanlığından: «Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, Çatı ve Çatı Katı ya da Çekme Kat Yapılmasına ve Müştemilâtlara İlişkin Maddelerin Değiştirilmesine, Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğe» Ek Geçici Madde, Eklenmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 28/9/1978 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, Çatı ve Çatı Katı ya da Çekme Kat yapılmasına ve Müştemilâtlara ilişkin Maddelerin Değiştirilmesine, Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine dair Yönetmeliğe, aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE 28/9/1978 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 3 ncü maddesinin getirdiği haklardan yararlanabilmek için 30 Kasım 1978 gününe kadar, Belediyesine, çevresini de gösterir şekilde inşaatın durumunu belgeleyen kroki, fotoğraflar ve diğer gerekli belgelerle yazılı olarak başvurulması ve bu fotoğraflann Beledivesince dilekçe eki olarak kabulü gerekir. Yukanda belirtilen süre kesin olup uzatılamaz. MADDE 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:8

9 c ÇARŞAMBA T.C. Resmî Gazete Kurulu» Tarihi : (7 Taarbitewcl 133«) - 7 Helm Kasım 1978 Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ J Yargı ilânları Altındağ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1978/970 Karar No: 1978/734 Ordu İli, Kumru İlçesi Eskidivan Köyü 014/01 cilt 87 sahife 34/33 kütükde nüfusa kayıtlı Cemal oğlu Hacerden doğma 15/4/1951 doğumlu Hüseyin Kudüs'ün Kuduş soyadının Yılmaz olarak buna uyularak eşi Havva Kuduşun soyadının Yılmaz olarak değiştirildiği ilân olunur m Hafik Sulh Hukuk HaklmUğlnden: Davacı Hafik Orman İdaresi tarafından davalı Yıldızeli Yıldız Köyünden Abdullah oğlu Mehmet Ünal aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan acık duruşması sırasında. Davalı Mehmet ütıala tebligat yapılması hususunda çıkarılan tebligatların blla tebliğ iade edildiği keza adresinin tesbitl hususunda defalarca yazılan yazılara verilen cevpta adı geçenlerin bulunamadıklarından bahisle blla infaz İade edildiği, anlaşılmış olup Abdullah oğlu Mehmet Ünala tebligat yapılması için Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiş olduğundan bu karar uyarınca duruşma günü olan 6/12/1978 günü adı geçenin mahkememizde hazır bulunması bulunmadığı takdirde işbu ilanın meşruath davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Eğridir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davalı Emin (Emir) Gargm, Abdurrahman oğlu, 1947 doğumlu Safiye'den olma Batı Almanya'da çalışır. Davacı Abdurrahman Gargın tarafından aleyhinize açılan nafaka davasının yapılan duruşmasında : Adresinizin meçhul olduğundan ilânen ve Resmî Gazete ile davetiye tebliğine karar verilmiştir. 15/12/1978 Cuma günü saat de duruşmada bulunmadığınız veya bir vekilde göndermediğiniz veya mazerette bildirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 398. maddesinin tatbik edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 15 Kasan 1978 Sayı: Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1978/449 Karar No: 1978/515 ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Muhittin Darende hakkında mahkememizin 19/4/1978 günü ve esas 1978/449 karar 1978/515 sayılı ilamiyle 1782 S. K. nun 24/C, F. maddeleri uyarınca (ikiyüz) lira hafif para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına ka rar verilmiştir, llânen tebliğ olunur * Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas No: 1978/488 Karar No: 1978/526 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Bedriye Küçükkurt hakkında mahkememizin 18/4/1978 günü ve esas 1978/488 karar 1978/526 saydı ilamiyle T.C.K. 565/1, 647 S. K. 4 maddeleri uyarınca (20) lira hafif para 20 gün hafif hapis yerine 200 lira ki cem'an 220 lira hafif para cezasıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 n c i maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Esas No: 1977/1100 Karar No: 1978/293 Kumar Oynamak ve oynatmak suçundan sanık Remzi özyiğit hakkında mahkememizin 8/3/1978 günü ve esas 1977/1100 karar 1978/293 sayılı ilamiyle T.C.K. 64, , 647 SK. 4/1 maddeleri uyarınca (100) lira hafif para 15 gün hafif hapis yerine 150 lira k i cem'an 250 lira hafif para cezasıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm R e s m i Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Buldan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/131 Buldan'm Bursa Mahallesinden Fatma Çevikbaş'ın, Ömer Çevikbaş aleyhine açmış olduğu boşanma davasında : Davalı Ömer Çevikbaş'ın adresi tesbit edilemediğinden ve zabıtaca yapılan araştırmada da bulunamadığından 13/9/1978 tarihli Resmî Gazete ile kendisine dava dilekçesi iiânen tebliği edilmiş olup adı geçen davalı duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap karan çıkartılmasına karar verilmekle duruşmanın bırakıldığı 22/11/1978 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunması gelmediği takdirde davanın gıyabında yapılacağı, gıyap karan yerine ilân olunur

11 İS Kasım 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Erbaa Asliye Ceza Hakimliğinden: Dolandırıcılık suçundan sanık Turhal Derbentçl Köyünden Ali oğlu Yeter'd«*n olma 1950 doğumlu Hüseyin Karagöz Erbaa Asliye Ceza Mahkemesinin 15/6/1978 ta rih ve 978/36 esas 978/110 karar sayılı hükmü ile dolandırıcılık suçunrtnc dolayı TCK. nunun 503/Uk, 503/ilk, 5435 sayılı TCK. nunun 522, 40, maddeleri gereğince neticeten dört ay onbeş gün hapis ve üç yüz yetmig dört lira doksan kuruş ağır para cezasıyle hükümlülüğüne, karar verilmiş ve gıyap kararı maznuna tebliğ edilememiş adresinin tesbiti'de mümkün bulunmamış olduğundan işbu hükmün özetinin H. U. M. K. nun , 144 ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun , 30 cu madde?eri gereğince maznuna ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda tarih ve numarası yazılı kararı temyiz edebilmek kaydıyle ilânen tebliğ olunur Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : e E. No : 1978/267 Davacılar Alikenan Hacısalihoğlu ve arkadaşları, vekili tarafından davalılar Temel Kılıç ve Aydın Bayram aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında Davalılardan Temel Kıhç'ın adresi meçhul olduğundan, ilânen yapılan duruşma davetiyesi tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden, gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle, davalı Temel Kılınç'ın duruşmanın kaldığı 7/12/1978 Perşembe günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında icrası ile karar verileceği, gıyap davetiydsi yer>ne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/332 Davacı Kerem Köyünden Sevim Şahin vekili Av. Alaattin Köroğlıı tarafından, davalı aynı yerden Eşi Mehmet oğlu, Kamil Şahin aleyhine açılın boşanma davasınm yapılan duruşması sırasında : Davalı Kamil Şahin bütün aramalara rağmen adresi bulunamadığından, ilâr.en davetiyenin kendisine tebliğine karar verilmistrl. Mahkememizde dertest bulunan 1978/332 Esas sayılı dosyanın duruşma günü bulunan 15/12/1978 günt bizzat vey.ı blrvekale hazır bulunmanız hususu davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Sinop Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/200 Davacı Sinop Şamlıoğlu Köyünden olup, Taypaklı Köyünde oturur, Osman Cömert tarafından ikame edilmiş bulunan gaiplik davasının yapılmakda olan yargılamasında : Davacının babası Şamlıoğlu Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu 1310 doğumlu İbrahim adlı şahsın gaipliğine karar verilmesi istenilmekle; varsa 1b rahlm'in, yoksa ve bilgileri mevcutsa üçüncü kişilerin bilgi vermek üzere 26 Aralu> 1978 günü saat 9.00'a kadar veya bir yıllık süre içerisinde Sinop Asliye Hukuk Matı kemesinin 1978/200 sayılı dosyasına başvurmaları lüzumu ilân olunur

12 Sarfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: istanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/1186 K. No : 1977/1030 Davacı: K. H. Sanık : Ezel Yılmaz, Mehmet ve Perihan'dan olma 1957 D. lu Aydm Köşk nüfusunda kayıtlı Beyoğlu Kilit Sokak No. 4 de mukim Suç : Randevu evi çalıştırmak Suç Tarihi : 14/11/1977 Maznun randevu evi işletmek suçunu işlediği sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 526/1. maddeleri uyarınca neticeten 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 6/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından teb igat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar ver.ldiği ilân olunur / 13 E. No: 1977/1225 K. No : 1977/1067 Davacı: K. H. Sanık : ibrahim Kavrak, Yusuf oğ. Evperiye'den olma 1939 D. lu Bursa Yenişehir Ç ce özü H. 136 C. 7 S. 66 da nüfusa kayıtlı. Suç : Kumar oynamak ve oynatmak. Suç Tarihi : 28/11/1977 Maznun İbrahim Kavrak kumar oynamak ve oynatmak suçu sabit olan fiil ve hareket.nden dolayı T. C K nun 567/1, 647/4 maddeleri uyarınca neticeten 550 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 13/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 14 E- No : 1976/785 K. No : 1977/907 Davacı: K. H. Sanık : Ahmet özilhan, Şükrü oğ. Fatma'dan olma 1934 D. lu Kayseri Tomarca Pusatlı Köyü H. 43 C. 35/17 S. 79 da nüfusa kayıtlı, istanbul Kocamustafapaşa Canbaziye Çıkmazı No. 13 de mukim. Suç : 1475 S. K. nuna muhalefet. Suç Tarihi : 11/3/1976 Maznunun 1475 S. K. nuna aykırı olarak işlediği suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 1475 S. K. 3, 97/A, 89, 106/1, 72. maddeleri uyarınca neticeten 2750 lira ağır para cezası ile mahkum'yetine 3/11/1977 tanhinde karat verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı TebPg^t Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebl'gatm yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. Yumurtalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : / /12 Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü, vekili Av. Necdet Ozerdem tarafında a davalı Ali Öztürk aleyhine açılan alacak davasında : Davalı Yumurtalık OCC. Ballas Şirketi S. S. No. da A1J öztürk'e çıkarılan çağrı kâğıdısın adresi bilinmediğinden, tebliğ edilemediğinden, çağrı kâğıd-run Resmi Gazete ile davalıya tebliğinet duruşmanın bırakıldığı 14/12/1976 günü sn»»' 9.00'a bırakılmasına karar verildiği ilan olunur

13 15 Kasım 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 istanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinden: E. No: 1977/385 K. No : 1977/1017 Davacı: K. H. Sanık : Hasan Kozalan, Yusuf ve İRabiadan olma 1948 D. lu istanbul Eminönü Beyazıt H 116 C. 4 S. 123 de nüfusa kayıtlı İncirli Yeniandıran Sitesi C. Blok No : 15 de mukim. Suç: Hırsızlık Suç Tarihi: 3/2/1976 Maznunun işlediği hırsızlık suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 491/1. 525, 647/4, 5, 6. maddeleri uyarınca neticeten 3600 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine 5/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 10 B. No: 1977/798 K. No : 1977/652 Davacı: K. H. Sanık : Şükrü öz, Cavit oğ, Fadime'den olma 1936 D. lu Sivas Suşehri Akıncılar Gönen Mah. H. 74 C. bila tno da nüfusa kayıtlı ve istanbul'da Balıkpazan Yeni Otelde kalır. Suç : Mütecaviz sarhoşluk Suç Tarihi: 6/7/1977 Maznun mütecaviz sarhoşluk suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 572/1,647/4,5. maddeleri uyarınca neticeten 600 lira hafif para cezası ile mahkum yetine 6/9/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 11 E. No: 1977/1029 K. No : 1977/855 Davacı: K. H. Samk : Nimet Ulu, Kadir kızı Manzurdan olma 1924 D. lu Bakırköy Merkez Zeytinlik H. 2. C. 12 S. 7 de nüfusa kayıtlı Beyoğlu Eskibursa Sokak Alyon Çıkmazı No : 2 de randevuculuk yapar. Suç : Randevuculuk Suç Tarihi: 12/7/1977 Maznun randevuculuk suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 526/1. maddeleri uyarınca neticeten 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 21/ 10/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış savılmasına karar verildği ilân olunur / 12

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE İS Kasım 1978 Sayı: Adana 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No: 1976/789 Karar No: 1978/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık istanbul İli Eminönü İlçesi Kumkapı Nahiyesi hane 9 da kayıtlı Diro Pavli oğlu, Sofiya'dan olma, 1941 doğumlu Aleksandros Panlidis hakkında mahkememizin 23/3/1978 günü ve esas 1976/ 789 karar 1978/215 sayılı ilamiyle 506 SK: 140/B. maddeleri uyarınca (200, ) lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 3i nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın ya püdığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Esas No: 1977/1194 Karar No: 1978/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Urfa İli Kalaboynu Mah. si hane 58 de kayıtlı Esat oğlu, Zeynep'den olma, 1939 doğumlu Bekir Şişli hakkında mahkememizin 20/4/1978 günü ve esas 1977/1194 karar 1978/314 sayılı ilamiyle 6136 sayılı Kanun 13 ve T.C.K. nun 59, 36. maddeleri uyarınca (10) ay müddetle hapis 416 lira 60 kuruş ağır para cezasıyle mahkûmiyetine suç aletinin müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 \e 31. rnr.ddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapılcağı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Çorum Asliye İkinci Hukuk Hakimliğinden : 1977/559 Sadık Düdükçü ve Mustafa Çlvgin Aşır Yılmaz vekili Avukat Erdal Eraip tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde : Aderesiniz meçhul olduğundan davetiye ve dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş olup 26/10/1978 günlü celseye gelmediğinizden bu defa gıyap karan tebliğine kar «ir verilmiş olmakla 30/ll/l; 7S 'Perşembe gönü ısaat 9.00 da mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur <- * İskenderun 2. nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1977/1178 Davalı: Hamit Köfteci, Karacaviran Köyü Oğuzcli/GAZtANTE? Davacı S. S. K. G. Müd. vekili Avukat Bilge özen tarafından davalı Hamit Köfteci aleyhine açılan R. Tazminat davasında davalıya yapılan tebligatlar biîa iade edilmiş olduğundan bu kerre ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 12/12/1978 günü saat 9.00 a bırakılan duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekil marifetiyle tem3il etmeniz davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur

15 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Kozan Sulh. Hukuk Hâkimliğinden : 1971/49 Davacısı Kozan İdem Köyünden Hacı Mehmet kızı Emine Bayrakçı vekili Avukat Mustafa Sakallı tarafından aynı köyden Hüseyin oğlu Sıtkı Bayrakçı aleyhine açılan nafaka davasının 1978/49 sayılı dava dosyasında : Davalı Sıtkı Bayrakcı'ya davetiye tebliğ edilememiş olup, adresinde tesbit edilememiş olduğundan, davalı Sıtkı Bayrakcı'nın 5/12/1978 günü saat 8.00 de Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi salonunda delilleri ile birlikte hazır bulunması, aksi hine açılan nafaka davasının 1978/49 sayılı dava dosyasında yapılan duruşma sırasında : verileceği ilânen tebliğ olunur Çarşamba Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1975/290 Davacı Emine Örtücü tarafından Davalılar Osman örtücü ve arkadaşları aley hine açılan iadeli muhakeme davasının yapılan duruşması sırasında : Yapılan araştırmalara rağmen davalılardan ölü Mehmet karısı Yüksel örtücü'nün adresi tesbit edilemediğinden tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın talik edildiği 7/12/1978 saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunmanız ve ibrazına lüzum gördüğünüz vesikaları göndermeniz, aksi halde H.U.M.K. nun 509 uncu maddesine göre işlem yapılıp gıyabınızda karar verileceği ilânen tebliğ olunur a Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1978/257 Ankara Haymana Yenice Merkez Mahallesinden Ahmet Koca ve Aygin Koca'ya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan alacak davesı nedeniyle adınıza yapılan ilânen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmemeniz ve bir vekille de kendinizi temsil ettirmedi iğinizden ibu defa adınıza, ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 4/12/1978 Günü saat 9.40 da Mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız taktirde davaya gıyabınızda devam edüecektlr. Keyfiyet gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : /127 Davacılar Lütfü Deveci vs. veküleri Av. Erkan Arat tarafından davalılar Ned'ı Nilüfer Bayrak vs. aleyhlerine açılmış bulunan tescil davasında : Davahlardan Nurten Şambakh'ya adresi meçhul bulunduğundan, dava dilekçesi ve davetiye ilânın tebeliğ edüdiği halde gelmediğinden gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. (Duruşma günü olan 1)5/12/1078 günü saat.00 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmamın gıyabında devamına karar verileceği tebliğ olunur Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/860 Yenimahalle İlçesi Çarşı Mah. 155 hanede kayıtlı İsmail oğlu 1933 doğumlu Şerafettin Selçuk'un adı Şeref olarak 2/11/1978 tarihli kararla düzeltihnlştir. Duyurulur

16 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden: Davacı Mehmet Aygün vekili Avukat Necdet HayaUoğlu tarafından davalı m r Türktat Şirketi ve Tahsin Göde aleyhlerine açılan liralık alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Tarsus İlçesi Gaziler Mahallesi 287 Sok. 42 sayılı evde ikamet eden davalı Tahsin Göde'nin adresi bunca aramalara rağmen adresi tesbit edilememiştir. Davalı Tahsin Göde'nin Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 978/15 esa smda kayıtlı ve duruşması 28/11/1978 gününe bırakılan davaya İcabet etmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava duekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur Elazığ Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1975A097 Davacı Maliye hazinesi ile davalılar Süleyman Murat vs. arasındaki mülkiyetin tesbiti davasında davaya dahil edilenlere çıkarılan tebligatlar tüm aramalara rağmen bulunmadığından İlanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla : Elazığ Sanayii Mah. Menekşe Sokak No : 5 de mukim dahili davalılar Nuriye Murat, Yusuf Murat, Muharrem Murat, israfil Murat, Ömer Murat, Fethiye Murat, isabet Murat, Fatma Murat ve Nurten Murat'ın duruşmanın bırakıldığı 20/11/1978 günü duruşmaya gelmedikleri maazerette beyan etmedikleri taktirde haklarında gıyap kararı çıkarılacağı ilanen tebuğ olunur Giresun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1972/ /297 Davacı Mehmet Keçeci vekili Avukat Mehmet Tomurcuk Bozbağ tarafından davalılar Şaibe Aksoy, Sadıka Uzun, Faik Küçükbayraktar ve Yaşar Keçeci aleyhlerine mahkememizde açılan , TL. alacak davasının yapılan duruşması sonunda, davalılardan ayrı ayrı lira 40 kuruş olmak üzere cem'an ,60 TL, alacağın dava tarihi 21/3/1972 tarihinden itibaren */o 5 kanuni falzüe birlikte tahsiline, fazlaya alt talebin reddine, 9/11/1977 gün ve esas 1972/136, karar 1977/297 sayı İle karar verilmiş ve davalılardan Yaşar Keçeci (Liege Rue St. Leohard 463-Belçika) adresini terk etm'ş başkaca tebligata salih açık adreslde tesbit edilemediğinden davah Yaşar Keçecinin işbu kararı ilân tarihinden İtibaren 16 gün İçinde temyiz etmesi lüzumu, aksi halde kararın kesinleşeceği karar tebliğine kaim olmak üzere İlân olunur Bolu Asliye 2. nci Hukuk Hakimliğinden : 1978/702 Davacı S. S. K. G. MA. lüğü vekili Avukat Erdal Hakoğlu taraflından davalı Mazhar Topsaç ve Rıza Aksakal aralarındaki Rücuan alacak davasının yapılan duruşması sırasında : Davalılardan Mazhar Topsaç'uı adresi meçhul olduğu çıkarılan tebligatlardan ve Zabıtta Tahkikatından anlaşılmış olduğundan dava dilekçesinin duruşma günü Ue İlanen tebliğine karar verilmiştir. Davah Mazhar Topsaç duruşmanın bırakıldığı 14/12/1978 günü saat 9.00 da Bolu AsUye 2. ncl Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz, bir mazerette budirmediğinlz, veya kendinizi bir vekille temsü ettirmediğiniz ahvalde gıyap kararmanda ilanen tebliğ edileceği dava dilekçesi ve davetiyenin tebliğine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur

17 25 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Adana 2. Sulh Ceza Hâimliğinden : Esas No: 1978/374 Karar No: 1978/436 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Kuddisi özmen hakkında mahkememizin 31/3/1978 günü ve esas 1978/374 karar 1978/436 sayılı ilamiyle T.CJC 65/1 647 sa. 4 maddeleri uyarınca (15) lira hafif para ve 15 gün hafif hapis cezas: yerine 150 lira ceman 165 lira hafif cezasiyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Esas No: 1975/132 Karar No: 1975/799 Bıçakla yaralamak ve hakaret suçundan sanık Nadir Ayvalı hakkında mahkememizin 2/7/1975 günü ve esas 1975/132 karar 1975/799 sayılı ilamiyle TCK. 456/ 4, 457/1, 457/2, 482/2, 68. maddeleri uyarınca (3 ay) 45 gün müddetle hapis cezası ile 100 lira ağır para cezası mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıld'ğı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1976/1025 Karar No: 1978/393 Tekel kaçakçılığı suçundan sanık Bitlis İli Çayırarası Köyü hane 6 da kayıtlı, Faik, kızı, İffet'den olma, 1956 doğumlu Nuriye Çaka hakkında mahkememizin 9/5/1978 günü ve esas 1976/1025 karar 1978/393 sayılı ilamiyle 1177 SK: 88/1-2, 1918 SK: 25, T.C.K. 59. maddeleri uyarınca (10) ay hapis, 700, lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine kaçak sigaraların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığm 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Gelibolu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1977/164 Davacı İmar ve İskân Bakanlığına, Afet işleri Genel Müdürlüğü tarafından da vah Faruk Özkan hakkında açılan tazminat davasının duruşmasında: Davalı Faruk Özkan'm adresi bulunmadığından, Resmi Gazete ile 16/7/1978 tarihli gazetenizde İlânen tebligat yapıldığı ancak gelmediği anlaşılmakla, 26/9/1978 tarihli ilânen gıyap tebliğine karar verilmiş olup, adı geçenin 28/12/1978 günü mahkemeye gelmeniz veya bir vekille temsil etmeniz gelmediğinz takdirde davanın gıyabınızda sonuçlanacağı tebliş olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/960 Hazine Davacı Sorgun MalmUdUrlttğil, Vekili Avukat Gülay Güler tarafından davalılar GUmüşkavak Köyünden Döndü Kara, Solmaz Kara aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalı GUmüşkavak Köyünden Döndü Kara ile Solmaz Kara'mn bütün aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından ve Mahkemece Uânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / /965 Hazine Davacı Sorgun MalmüdürlUğU, Vekili Av. Gülay Güler tarafından davalılar Maryam Taşdan ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasımn yapılan yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalılar GUmüşkavak Köyünden Maryam Taşdan, Horin Taşdan, Somayil Taşdan'ın bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığından, mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın bırkıldığı 1/12/1978 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 6879/ /961 Hazine Davacı Sorgun Malmüdürlüğü, vekili Av. Gülay Güler tarafından davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Hanife üçer ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasımn yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Hanife Üçer, Şahandar Üçer, Mehmet Hasan üçer ve Mehmet üçer'in bütün aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından ve Mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan, yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / /962 Hazine Davacı Sorgun Malmüdürlüğü tarafından davalılar GUmüşkavak Köyünden Satı Yerden ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yargılamasında verilen ara kararı gereğince : Davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Gülclhan Yerden İle, Gülfldan Yerden'in bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığından ve mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. * Kıbrıs Türk Banş Kuvvetleri Askeri Savcılığından : 3877 /1-1 İLÂNEN TEBLtft Hırsızlık suçundan sanık 14. P. A. 1. Tb. 2. Bl. erlerinden iken terhis olan Mardin - Gercüş İlçesi Anca Köyü nüfusunda kayıtlı ve oturur iken bu adresinden ayrılan

19 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 ve yeni adresi de bilinmeyen Hüseyin oğlu, 1956 D. lu Şükrü Ekinci hakkında KTBK. Aa Mahkemesince ittihaz olunan TCK. nun 491., 61/1., 522/1., 525. maddesince yirmi gün hapis ve ceza müddeti kadar emniyeti umumiye nezarti altında bulundurulması cezalarının ertelenmesine dair 30/12/1977 gün ve 1977/ esas ve karar sayılı mahkûmiyet hükmü üânen tebliğ olunur /1-1 - < istanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/454 K. No : 1978/319 Davacı: K. H. Sanık : Jağtar Singhs, Chanom oğ D. îu Hindistan uyruklu istanbul'da Sultanahmet Merih Otelinde mukim. Suç : Tehlikeli sevk. Suç Tarihi : 22/3/1978 Maznun tehlikeli oto kullanmak suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 565/1. maddeleri uyarınca neticeten 55 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 11/4/1978 tar hinde karar veriid ği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 7 E. No : 1978/507 K. No : 1978/371 Davacı: K. H. Sanık : Mevlüt Sorgun, ismail oğ. Eîmas'tan olma 1957 D. lu Kayseri Develi Kabaklı Halkından olup istanbul Ged.kpaşa Fınn Sokak No : 24 de mukim. Suç : T. C. K. nunun 549. maddesine muhalefet. Suç Tarihi : 16/4/1978 Maznun üzerinde ekmek bıçağını bulundurma suçu sabit olan fiil ve hareket'nden dolayı T. C. K. nun 549 uncu maddeleri uyarınca neticeten 30 lira hafif para cezası ile mahkum yetine 28/4/1978 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebîigatn yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 3 E. No : 1978/796 K. No : 1978/791 Davacı: K. H. Sanık : îlyas Evren. Sait oğ. Zeynepten olma 1341 D. lu Kırklareli Lüleburgaz Seylanevleri 3. Sokak Hane 10 da nüfusa kayıtlı Kuştepe Yavrukurt Sokak No : 13'de mukim. Suç : Fuhuş Suç Tarihi : 8/10/1978 Maznunun fuhuş suçunu işlediği sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K, nun 526/1. maddeleri uyarınca 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 8/9/ 1978 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılam-ması sebeb'yle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği iîfln olunur / 9

20 Sayn: M RESMÎ GAZETE İS Kasım 1978 Sayı: Ankara Asliye 2 nci Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 1978/210 Davalı Hakkı Demiryeğe, M. Tastan Demiryeğe, Osman Vllgen, Ömer Dedecan, Berees Aslan Anası Köyü Siverek/Urfa. Davacı Et ve Balık Kurumu vekili Av. Kamile Doğan tarafından mahkemeye verilen 20/4/1978 tarihli dava dilekçesi ile aleyhine İkame olunan, alacak davasının yapılmakta olan duruşması sırasında: Gösterilen adreste bulunmadığınız gibi, zabıta marifetiyle de adresinizin tesbltlne imkan bulunmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün llânen siz davalılar (Hakkı Demiryeğe, M.Taşkın Demiryeğe, Osman Vilgen. Ömer Dedecan, Bercan Aslan) tebliğine karar verilmiştir, verilen karar uyarınca 18/12/1978 Pazartesi saat da bizat mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille temsil olunmanız, dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim olmak üzere ilftnen tebliğ olunur / /340 Davah : AH Tıîdınm, İbrahim Çelik, Ağır Çolak Tukan Tepeköyfl Selim/Kars. Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar, AH Yıldırım, İbrahim Çelik, Acır Çolak aleyhine ikame olunan davanın yapılmakta olan duruçması sonunda: Gösterilen adreste bulunmadığınız gibi zabıta marifetiyle de yapılan araştırmada da adresinizin tecbitine imkan olmadığı anlaşıldığından 3/11/1978 tarihli celse için dava dilekçesi ve duruşma gününü litren tebliğ edilmiştir. Meşktir cel«ye icabet etmenizden adm'ra ilftnen gıyap kar^n tebliğine ve duruşmanın 10/1/1070 Cum» 8f>at a telkine karar verilmiştir. Belli gün ve saatti duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacaffi, gıyap yerine geçmek üzere llânen tebliğ olunur /2 /1-1 m Ankara Asliye linçi Ticaret Mahkemesi BAŞkonlıgından: 1978/73 Davalı: Mustafa Büyükateş, Bentıen Mah. No. 15 Diyarbakır. Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan ,52 TL. alacak dnvasnnın yapılan duruşmasında: Adınıza çıkarılan duruşma gününe ait tebligat blla İkmal iade edildiği anlaşılmakla; adınıza duruşma günü olan dava dilekçesinin İlftnen tebliğine karar verilmiştir Duruşma günü : 6/12/1978 Cuma saat dadır. Duruşma gününde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde adınıza İlftnen gıyap kararı çıkarılacağı, duruşma günü ve dava dilekçesine haiz olmak üzere keyfiyetin Haren tebliğ olunur /1-1 Artırma, Eksiltme ve thale İlânları Balıkesir Susurluk Gobel Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize alt 1964 modeli 105 Hp motor güçlü faal vaziyette bulunan Rotes Commer 5 tonluk kamyon 2490 sayılı Kanunun 41 inci maddesine tevfikan açık artırma suretiyle peşinat bedelle satılacaktır. 2 Kamyonun muhammen bedeli , TL. olup, secici teminatı 5.250, Uradır. 3 Taliplerin 20 Kasım 1978 Pazartesi «ünü saat da Göbel Belediye binasında hazır bulunmaları ilan olunur / 4-4

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin lıkneşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 25 Eylül 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30191 ATAMA KARARLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/201 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı