İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI Musa KILIÇ Danışman Prof. Dr. Muammer DOĞAN 2006

2 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI Musa KILIÇ Danışman Prof. Dr. Muammer DOĞAN 2006

3 YEMİN METNİ Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Tekstil İşletmelerinde Uygulanması adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım..../.../... Musa KILIÇ ii

4 TUTANAK Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.../.../... tarih ve... sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği nin... maddesine göre İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Musa KILIÇ ın İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Tekstil İşletmelerinde Uygulanması konulu tezini incelemiş ve aday.../.../... tarihinde, saat... da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerince sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin... olduğuna oy... ile karar verilmiştir. BAŞKAN ÜYE ÜYE iii

5 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu: Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tez Yazarının Soyadı: KILIÇ Tezin Türkçe Adı: Tezin Yabancı Dildeki Adı: Adı: Musa İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Tekstil İşletmelerinde Uygulanması Statistical Quality Control and Application in Textile Firms Tezin Yapıldığı Üniversitesi: Dokuz Eylül Enstitü: Sosyal Bilimler Yıl: 2006 Diğer Kuruluşlar: Tezin Türü: Yüksek Lisans: Dili: Türkçe Doktora: Sayfa Sayısı: 125 Tıpta Uzmanlık: Referans Sayısı: 33 Sanatta Yeterlilik: Tez Danışmanlarının Ünvanı: Prof. Dr. Adı: Muammer Soyadı: DOĞAN Ünvanı: Adı: Soyadı: Türkçe Anahtar Kelimeler: İngilizce Anahtar Kelimeler: 1. Kalite 1. Quality 2. Kalite Kontrolü 2. Quality Control 3. İstatistiksel Kalite Kontrolü 3. Statistical Quality Control 4. Kontrol Kartları 4. Control Charts 5. Tekstil 5. Textile Tarih: İmza: Tezimin Erişim Sayfasında Yayınlanmasını İstiyorum Evet Hayır iv

6 ÖZET Kalite, en genel tanımıyla istenen özelliklere uygunluktur. İşletmelerde kalitenin sağlanması ve sürekliliğinin izlenmesi için bugün en çok kullanılan yöntemlerin başında istatistiksel yöntemler gelmektedir. İstatistiksel kalite kontrolü, tesadüfî örnekler yardımıyla sürekli teste dayanarak ürünü muayene eden ve çıktıların kalitesini bütün üretim işlemi boyunca aynı düzeyde tutan ve geliştiren ekonomik ve etkili bir sistem olarak tanımlanabilir. Küreselleşen dünyada tüm işletmelerin olduğu gibi tekstil işletmelerinin de rekabet edebilmeleri için kaliteye gerekli önemi vermeleri gerekmektedir. Bunun için istatistiksel kalite kontrol yöntemlerinin çok iyi bir şekilde anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada iplik, kumaş ve konfeksiyon gibi farklı alanlarda üretim yapan tekstil işletmelerinde istatistiksel kalite kontrol yöntemlerinden özellikle kontrol kartlarının kullanımı açıklanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kalite ve kalite kontrolü kavramlarından söz edilmiştir. İkinci bölümde istatistiksel kalite kontrolü yöntemleri üzerinde durulmuş ve son bölümde ise yapılan uygulamalar değerlendirilmiştir. v

7 ABSTRACT Quality, in its general meaning, is being appropriate to the desired properties. Today, statistical methods are the most common methods for achieving quality and maintaining it at the same level. Statistical quality control can be described as an economic and efficient system that examines the random samples by testing and also maintains and improves the quality of the outputs during the whole production. In the globalized world the textile firms must give sufficient importance to quality like other firms. For this, statistical quality control methods must be understood and applied very well. In this study, application of statistical quality control methods, especially the use of control charts, in textile firms that manufacture in various fields such as yarn, fabric and clothing production are explained. In the first part of the study, quality and quality control concepts are mentioned. In the second part, statistical quality control methods are dealt with and at the last part, the applications are evaluated. vi

8 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI YEMİN METNİ... ii TUTANAK... iii YÖK DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU... iv ÖZET... v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... x TABLO LİSTESİ... xi ŞEKİL LİSTESİ... xiii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KALİTE VE KALİTE KONTROLÜ 1.1. KALİTE KAVRAMI Kalitenin Tanımı Kalitenin Özellikleri Kalitenin Değişkenliği KALİTE KONTROLÜ KAVRAMI Kalite Kontrolü Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Kalite Kontrolünün Aşamaları Kalite Kontrolünün Amaçları Toplam Kalite Kontrolü (TKK) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) İstatistiksel Kalite Kontrolü (İKK) TKY Felsefesi İçerisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü İstatistiksel Kalite Kontrolünün Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar20 vii

9 İKİNCİ BÖLÜM İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ YÖNTEMLERİ 2.1. KONTROL KARTLARI Temel İlkeler Kontrol Limitlerinin Seçimi Örneklem Büyüklüğü ve Örnek Alma Sıklığı Örnek Alma Kontrol Kartlarındaki Desenlerin Analizi Kontrol Kartlarının Çeşitleri Ölçülebilir Özellikler İçin Kontrol Kartları x - R Kartı x - s Kartı Ölçülemeyen Özellikler İçin Kontrol Kartları p ve np Kartları c Kartı u Kartı HİSTOGRAM VE GÖVDE-YAPRAK GRAFİĞİ ÇETELE DİYAGRAMI PARETO DİYAGRAMI NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI HATA YOĞUNLUĞU DİYAGRAMI SERPME DİYAGRAMI YEDİ YENİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ YÖNTEMİ İlişki Diyagramı (Relations Diagram) Yakınlık Diyagramı (Affinity Diagram) Sistematik Diyagramı (Dendogram) Matris Diyagramı (Matrix Diagram) Matris Veri Analiz Diyagramı (Matrix-Data Analysis Diagram) Ok Diyagramı (Arrow Diagram) Süreç Karar Program Kartı (Process Decision Program Chart) viii

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA 3.1. TEKSTİL SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ İPLİK İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ İplik Numarasının Kontrolü İplik Kopuşlarının Kontrolü KUMAŞ ÜRETEN İŞLETMELERDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EK EK EK ix

11 KISALTMALAR AKL AUL CPM İKK MÇ PERT TKK TKY ÜKL ÜUL Alt Kontrol Limiti Alt Uyarı Limiti Critical Path Method İstatistiksel Kalite Kontrolü Merkez Çizgi Project Evaluation and Review Technique Toplam Kalite Kontrolü Toplam Kalite Yönetimi Üst Kontrol Limiti Üst Uyarı Limiti x

12 TABLO LİSTESİ Tablo 1.1. Kalitenin Tarihsel Gelişimi... 9 Tablo 2.1. Ok Diyagramında Kullanılan Semboller ve Anlamları Tablo 3.1. Türkiye Tekstil Sektörü İhracatının Yıllara Göre Genel İhracat İçindeki Yeri Tablo Yılı İçin Ülkelere Göre Pamuk Lifi Üretim Miktarları ve Verimler Tablo Yılı Dünya ve Türkiye Kimyasal Lif Üretim Miktarı Tahminleri Tablo Yılı Dünya ve Türkiye Doğal Lif Üretim Miktarı Tahminleri Tablo 3.5. Ülkelere Göre Kısa Lif İplik Üretim Miktarları (ton) Tablo Yılı İçin Ülkelere Göre Dokuma Kapasiteleri (Dokuma Tezgahı Sayıları) Tablo 3.7. Ne 30/1 Karde-Triko Pamuk İplik Numarası Ölçüm Sonuçları Tablo 3.8. Zinser 350 Ring İplik Makinalarında Yapılan İplik Kopuş Etüdü Sonuçları Tablo 3.9. A Vardiyasında Üretilen ve Kontrol Edilen Süprem Örme Kumaş Top Sayıları ile Kumaş Hatası Sayıları Tablo A Vardiyasında Gerçekleştirilen Süprem Örme Kumaş Üretimi İçin u Kontrol Kartına Ait Geçici Kontrol Limitleri ve Uyarı Limitleri Tablo A Vardiyasında 1 Nolu Makinada Üretilen ve Kontrol Edilen Süprem Örme Kumaş Top Sayıları ile Kumaş Hatası Sayıları Tablo A Vardiyasında 1 Nolu Makinada Gerçekleştirilen Süprem Örme Kumaş Üretimi İçin u Kontrol Kartına Ait Geçici Kontrol ve Uyarı Limitleri Tablo Kısa Kollu Basic T-Shirt Üreten Bir Konfeksiyon İşletmesinde Günlük Dikim Sayıları, 2. Kaliteye Ayrılan T-Shirt Sayıları ve 2. Kalite Sebepleri xi

13 Tablo T-Shirt Üretim Süreci İçin Hazırlanacak p Kontrol Kartına Ait Geçici Kontrol Limitleri ve Uyarı Limitleri Tablo T-Shirt Üretim Süreci İçin Hazırlanacak p Kontrol Kartına Ait Kalıcı Kontrol Limitleri ve Uyarı Limitleri xii

14 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1. Kalitenin Değişkenliğinde Genel ve Özel Nedenlerin Etkisi... 7 Şekil 2.1. Kontrol Kartlarını Kullanarak Süreç İyileştirme Şekil 2.2. Tipik Bir Kontrol Kartı Şekil 2.3. x Kontrol Kartı Şekil 2.4. (a) Yapılan Tüm Ölçümlerin Dağılımı, N( µ, σ ) (b) x lerin Dağılımı, N( µ, ) σ x Şekil 2.5. Kontrol Kartları ile Hipotez Testlerinin İlişkisi Şekil 2.6. Kontrol Kartlarında I. Tip ve II. Tip Hata Olasılıkları Şekil Sigma Kontrol Limitleri Şekil ,001 Olasılık Limitleri Şekil Sigma Kontrol Limitleri ile 0,001 Olasılık Limitlerinin Karşılaştırılması Şekil Kontrol Kartında Uyarı Limitleri ve Kontrol Limitleri Şekil x Kontrol Kartı İçin Çalışma Karakteristiği Eğrisi Şekil Kontrol Kartları İçin Örneklem Alınması İçin Fotograf Çekme Yaklaşımı (a) Süreç Ortalaması (b) Buna Karşılık Gelen x ve R Kontrol Kartları...38 Şekil Kontrol Kartları İçin Örneklem Alınması İçin Rasgelelik Yaklaşımı (a) Süreç Ortalaması (b) Buna Karşılık Gelen x ve R Kontrol Kartları...39 Şekil Bir x Kontrol Kartı Şekil Döngüsel Desene Sahip Bir x Kontrol Kartı Şekil Western Electronic Kurallarına Göre 1-Sigmalık Bölgelere Ayrılmış x Kontrol Kartı Şekil (a) Histogram (b) Gövde-Yaprak Grafiği (MINITAB Çıktısı) Şekil Çetele Diyagramı Şekil Pareto Diyagramı (SPSS Çıktısı) Şekil Neden-Sonuç Diyagramı (Ishikawa Diyagramı, Balık Kılçığı Diyagramı)..58 Şekil Buzdolabı İçin Hata Yoğunluğu Diyagramı Şekil Serpme Diyagramı Şekil İlişki Diyagramı xiii

15 Şekil Yakınlık Diyagramı Şekil Sistematik Diyagramı Şekil Matris Diyagramı Çeşitleri Şekil Ok Diyagramı Şekil 3.1. Ne 30/1 Karde-Triko Pamuk İplik Üretim Süreci İçin x s Kontrol Kartı ve Geçici Limitler...80 Şekil 3.2. Ne 30/1 Karde-Triko Pamuk İplik Üretim Süreci İçin x s Kontrol Kartı ve Kalıcı Limitler...82 Şekil 3.3. Zinser 350 Ring İplik Makinalarındaki Kopuş Sayıları (1000 iğ/saat) İçin c Kontrol Kartı ve Geçici Limitler Şekil 3.4. Zinser 350 Ring İplik Makinalarındaki Kopuş Sayıları (1000 iğ/saat) İçin c Kontrol Kartı ve Düzeltilmiş Limitler...86 Şekil 3.5. Zinser 350 Ring İplik Makinalarındaki Kopuş Sayıları (1000 iğ/saat) İçin c Kontrol Kartı ve Kalıcı Limitler...87 Şekil 3.6. A Vardiyasındaki Süprem Örme Kumaş Üretim Süreci İçin u Kontrol Kartı ve Kalıcı Limitler...91 Şekil 3.7. A Vardiyasındaki 1 Nolu Makinada Gerçekleştirilen Süprem Örme Kumaş Üretimi İçin u Kontrol Kartı ve Kalıcı Limitler...94 Şekil 3.8. Günlere Göre Kısa Kollu Basic T-Shirt Üretim Süreci İçin p Kontrol Kartı ve Geçici Limitler...97 Şekil 3.9. Günlere Göre Kısa Kollu Basic T-Shirt Üretim Süreci İçin p Kontrol Kartı ve Kalıcı Limitler...98 Şekil Ürünlerin 2. Kaliteye Ayrılma Sebepleri İçin Pasta Diyagramı Şekil Ürünlerin 2. Kaliteye Ayrılma Sebepleri İçin Pareto Diyagramı xiv

16 GİRİŞ İnsanların ilk çağlarda olumsuz çevre koşullarından korunmak için çeşitli hayvan derileriyle vücutlarını kapattıkları bilinmektedir. Daha sonraları ise çeşitli tekniklerle elde edilen kumaşlar örtünmek, çeşitli sosyal sınıfları ayırt etmek, moda zevklerini tatmin etmek gibi sebeplerle insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesi ve eğitim düzeyinin artması tüketicilerin her türlü üründen beklentilerini geniş ölçüde değiştirmiştir. Artık tüketiciler tekstil ürünlerinde modaya uygunluk, fonksiyonellik, kullanım ve bakım kolaylığı, hatasız olması gibi özellikleri de aramaya başlamışlardır. Küreselleşen dünyada rekabet edebilmek ve tüketici ihtiyaçlarını hızla karşılayabilmek için tüm işletmelerin olduğu gibi tekstil işletmelerinin de hızla kaliteye yönelmeleri gerekmektedir. Günümüzde kalite, müşteri isteklerini karşılamanın ötesinde bu isteklerin de üzerine çıkmak anlamını kazanmıştır. Bu yüzden işletmeler ürünlerinin kalitelerini arttırmak için gereken önlemleri almalı ve güncel yöntemleri kullanmaya başlamalıdırlar. Bu yöntemlerin başında ise istatistiksel kalite kontrolü yöntemleri gelmektedir. İstatistiksel kalite kontrolü yöntemleri, işletmelerin kalite hedeflerine ulaşabilmeleri için kullanmaları gereken çok önemli araçlardandır. Bu yöntemlerin işletmeler tarafından iyi anlaşılması ve doğru bir şekilde uygulanmaya başlanması kalite seviyelerinin hızla artmasına yardımcı olacaktır. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerinin kullanılması işletmelere sadece sorunların çözülmesinde yardımcı olmayacak ayrıca üretim sürecini iyileştirerek de geleceğe yönelik bir vizyon kazandıracaktır. Tekstil sektörü ülkemiz için uzun yıllardan bu yana oldukça önemli bir konumdadır. Sektör, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerek üretim ve istihdama olan katkısı ve gerekse ihracat yoluyla döviz kazandırma sebebiyle lokomotif olma özelliğini sürdürmektedir. Ülkemizde ihracatın yaklaşık %30 luk kısmını tekstil sektörü oluşturmaktadır yılında yaklaşık 1

17 18 milyar dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sektör, toplam istihdamdaki %11 lik ve endüstri istihdamındaki %30 luk payı ile ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak son yıllarda çok düşük işçilik maliyetleriyle ucuza üretim yapan Uzak Doğu ülkeleri, özellikle Çin, tekstil sektörümüz üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Uzun yıllardan beri Avrupa ve Amerika nın kumaş ve hazır giyim tedarikçisi konumundaki ülkemiz bugün özellikle Çin le rekabet etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde işçilik maliyetlerinin belirli bir seviyenin altına düşemeyeceği göz önünde bulundurulursa rekabet için kalitenin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Düşük işçilik maliyetleriyle tüm dünyadaki tekstil üreticileri üzerinde korku yaratan Uzak Doğu ülkeleriyle başa çıkabilmenin tek yolu kaliteli ürünler üretmekten geçmektedir. Bu yüzden tekstil işletmeleri kalite seviyelerini arttırmak için bir an önce güncel yöntemlerden yararlanmaya başlamalıdırlar. Bu yöntemlerin başında istatistiksel kalite kontrolü gelmektedir. İstatistiksel kalite kontrolü yöntemlerinin işletmelerde uygulanmaya başlamasıyla üretim süreci izlenecek, hataların kaynakları belirlenerek yok edilecek ve bu şekilde kalite seviyesi arttırılacaktır. Tüm bunlara karşılık bugün ülkemizde tekstil işletmelerinin büyük bir kısmında istatistiksel kalite kontrolü yöntemlerinin uygulanmadığı görülmektedir. Bunun sebepleri arasında ise bu yöntemlerin etkinliklerinin yeterince anlaşılamamış olması ya da bu yöntemlerin bilinmiyor olması gelmektedir. Ancak ne yazık ki işletmelerin geleneksel kalite anlayışlarıyla artan rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri çok zor görünmektedir. Bu yüzden işletmeler bir an önce kalite politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için istatistiksel kalite kontrolü yöntemlerini kullanmaya başlamalıdırlar. 2

18 BİRİNCİ BÖLÜM KALİTE VE KALİTE KONTROLÜ 1.1. KALİTE KAVRAMI Kalitenin Tanımı Kalite pek çok şekilde tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte kalitenin kullanıcı gereksinim ve beklentileri ile doğrudan ilgisi vardır. Ancak bu gereksinim ve beklentilerin değişkenliğinden dolayı kalitenin standart bir tanımı bulunmamaktadır. Gereksinim ve beklentiler, sosyal ve ekonomik çevre, kültürel yapı, gelenek ve görenekler, ekonomik düzey, teknoloji, eğitim gibi etkenler kalitenin kullanıcı tarafından algılanmasını etkilemektedir. Kalitenin nesnel ölçütleri yoktur. Kalitenin doğası karşılaştırmaya dayanır. (Doğan & Tütüncü, 2003; 27). Kalitenin birçok kuruluş ve bilim adamları tarafından yapılmış pek çok tanımı vardır: Deming e göre kalite, değişmezliğin ve güvenilirliğin düşük maliyet ile pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tahmin edilebilmesidir (Doğan & Tütüncü, 2003; 27). Juran a göre kalite, kullanıma uygunluktur (Juran, 1989; 15). Crosby kaliteyi, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesi olarak ele almaktadır (Bozkurt & Odaman; 1997; 4). Amerikan Kalite Kontrol Derneği ne (ASQC) göre kalite; bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür (Doğan, 1991; 3). 3

19 Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu na (EOQC) göre kalite; bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir (Bozkurt & Odaman; 1997; 4). Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu na (ISO) göre kalite; bir ürün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır (Bozkurt & Odaman; 1997; 4). G. Taguchi ye göre ise kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda sebep olduğu en az zarardır (Doğan, 1991; 3). Yukarıdaki tanımları dikkate alarak kaliteyi basitçe tek bir cümle ile açıklamak gerekirse; kalite, istenen özelliklere uygunluktur denilebilir. Genel olarak kalite, kullanıma veya amaca uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden kalite, ürünü kullanacak kişinin gereksinimi ve ödeme olanakları dikkate alınarak belirlenmektedir (Doğan, 1991; 3). Kalite, tüketici gereksinimlerini mümkün en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin bileşimi olarak tanımlanabilmektedir (Kobu, 1987; 14) Kalitenin Özellikleri Garvin (1987), kalitenin özelliklerini değerlendirirken kaliteyi sekiz boyutuyla incelemiştir (Montgomery, 2001; 2-3): Performans: Bir üründen beklenen esas özelliktir. Ürünün asıl kullanım amacına uygunluğunun ifadesidir. Güvenilirlik: Ürünün hangi sıklıkla bozulduğunun bir ölçüsüdür. Dayanıklılık: Ürünün kullanım ömrünün uzunluğudur. 4

20 Servis Görme Yeteneği: Ürünün kolaylıkla tamir edilip edilemeyeceğini belirtir. Estetik: Ürünün neye benzediğinin, nasıl göründüğünün ifadesidir. Özellikler: Ürünün asıl kullanım amacının yanı sıra başka amaçlar için de kullanılıp kullanılamayacağını belirtir. Algılanan Kalite: Ürünün markası, üretildiği firma, geçmiş performansı gibi bilgilerinin kullanıcılar üzerinde yarattığı etkidir. Standartlara Uygunluk: Ürünün tasarımının önceden belirlenmiş standartlara uyup uymama derecesidir. Kalitenin yukarıda sıralanan boyutları müşteri açısından önem taşımaktadır. Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek isteyen yöneticiler ise kalitenin üç tipini göz önünde bulundurmalıdırlar (Abasov, 2002; 5): Tasarım Kalitesi Uygunluk Kalitesi Performans Kalitesi Tasarım kalitesi, ürün tasarımının kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına uygunluğunun ölçüsüdür (Abasov, 2002; 5). Tasarım kalitesinin oluşturulması üç adımda gerçekleştirilir: Birinci adımda kullanıcıya nelerin kullanım uygunluğu sağladığının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme işlemi pazar araştırması sonucunda gerçekleştirilir ve bu nedenle de pazar araştırması kalitesi olarak da anılır. İkinci adımda belirlenen gereksinimlere uygun ürün kavramının seçilmesi gerekir. Buna kavram kalitesi de denilebilir ve tasarım amaçlarının mükemmellik derecesidir. Üçüncü ve son adımda ise seçilen ürün kavramının kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayrıntılı özellikler (spesifikasyonlar) setine dönüştürülmesi gerekir. Buna da spesifikasyonlar kalitesi denir (Aslan, 2001; 7). 5

21 Uygunluk kalitesi, tamamlanmış ürünün bir önceki aşamada yapılan tasarıma uygunluğunu ifade eder. Buna üretim kalitesi veya ürün kalitesi de denilmektedir (Abasov, 2002; 6). Performans kalitesi ise ürünün pazardaki performans düzeyini belirtmektedir (Bozkurt & Odaman, 1997; 6) Kalitenin Değişkenliği Kalitenin değişken olmasının nedenlerini iki grup altında toplamak mümkündür (Montgomery, 2001; ): Genel Nedenler (Chance Causes): Bir üretim süreci ne kadar iyi tasarlanmış ve bakımı yapılmış olursa olsun, yapısında her zaman bir miktar doğal değişkenlik bulunmaktadır. Bu doğal değişkenlik çok küçük ve kaçınılamaz nedenlerin toplamıdır. Sadece genel nedenlerin etkisiyle değişim gösteren bir süreç, istatistiksel olarak kontrol altındadır. Özel Nedenler (Assignable Causes): Genel nedenler dışındaki nedenlerdir. Özel nedenler genellikle 3 kaynaktan doğarlar: makina, işçi, hammadde. Özel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik büyüktür ve kabul edilemez. Özel nedenlerin etkisiyle değişim gösteren bir süreç ise istatistiksel olarak kontrol dışındadır. Şekil 1.1 de genel ve özel nedenlerin etkisi altındaki bir süreç görülmektedir. Görüldüğü gibi t 1 zamanına kadar sürece sadece genel nedenler etki etmektedir ve belirlenen spesifikasyon limitleri aşılmadığı için süreç kontrol altında görülmektedir. t 1 zamanında süreçte özel bir neden meydana gelmiştir. Bunun etkisiyle sürecin ortalaması yeni bir değere kaymıştır ve süreç artık kontrol dışındadır. t 2 zamanında başka bir özel neden meydana gelmiştir. Burada sürecin ortalaması olması gereken değere kaymış fakat bu sefer de standart sapması olması gereken değeri aşmıştır. Yani süreçteki değişim kabul edilebilir seviyenin üzerindedir 6

22 ve süreç kontrol dışıdır. t 3 zamanında ise başka bir özel neden sürece etki etmiş ve sürecin ortalamasını ve standart sapmasını değiştirmiştir. Süreç yine kontrol dışıdır. Zaman, t t 3 t 2 t 1 ASL µ 0 ÜSL Süreç Kalite Karakteristigi, x Şekil 1.1. Kalitenin Değişkenliğinde Genel ve Özel Nedenlerin Etkisi Kaynak: Montgomery, 2001; KALİTE KONTROLÜ KAVRAMI Kalite Kontrolü Günümüzde kalite kavramı genişledikçe, önceleri muayene ve test sonucu hatalı ve hatasızı ayırmak için kullanılan kontrol kavramı da genişleyerek kontrol altına alma ve kontrolü sağlama anlamına gelmiştir. Feigenbaum a göre kalite kontrolü: İstenen kalite özelliklerini sağlayan, işletmenin pazar araştırması, tasarım, araştırma-geliştirme, imalat, satış ve satış sonrası hizmet gibi bölümlerinin belirli kalite düzeyinin yaratılmasındaki katkılarının planlanması ve koordinasyonu olarak tanımlanmaktadır. Kalite kontrolü; müşteri gereksinimlerinin karşılanması için 7

23 kalitenin geliştirilmesi ve kalitenin sürekliliğinin sağlamasını amaçlamaktadır. Kalite kontrolü, bir işletmede sadece belirli bir bölümün veya belirli bir grup insanın sorumluluğunda değildir. Kalite kontrolü, bir işletmede en üst düzey yöneticiden işçiye kadar tüm çalışanların sorumluluğunda olan ve üretimin her aşamasında yer alan bir faaliyetler topluluğudur. Bu yüzden günümüzde kalite kontrolü anlayışı toplam kalite kontrolü (TKK) ve toplam kalite könetimi (TKY) kavramlarıyla bütünleşmektedir (Doğan, 1991; 4) Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Kalitenin geçmişi İ.Ö Hammurabi Yasaları na kadar dayanmaktadır (Doğan & Tütüncü, 2003; 30). Kalite kavramı, üretim faaliyetlerinin başladığı günden bugüne kadar ekonomik ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak gelişerek var olmuştur. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan kalite kavramının gelişmesiyle birlikte kalite kontrolü kavramı da önem kazanmış ve zaman içerisinde gelişmiştir. (Doğan, 1991; 13). Kalite kontrolü 1900 lü yılların başlarına kadar %100 muayene ile hatalıyı ve hatasızı ayırmak anlamına gelmekteydi. Bununla beraber, seri üretimin hızla gelişmesiyle birlikte kullanılan kalite kontrolü yöntemleri uygulanabilirlik ve ekonomiklik açılarından yetersiz kalmaya başlamıştı yılında Walter A. Shewhart, Bell Laboratuarları nda ilk kez istatistiksel kalite kontrolü yöntemlerinden biri olan kontrol kartlarını uyguladı. Shewhart, üretimin her aşamasında değişimin var olduğunu, değişimin nedenlerinin belirlenebilmesi için de sürecin izlenmesi gerektiğini belirtti lerin sonlarına doğru Harold F. Dodge ve Harry G. Roming, Bell Laboratuarları nda %100 muayene yerine istatistiksel kabul örneklemesi kavramlarını geliştirdi. Bu yıllarda değeri tam olarak anlaşılamayan istatistiksel kalite kontrolü yöntemleri, II. Dünya Savaşı sonrasında Japonya da W. Edward Deming, Joseph M. Juran, Taguchi gibi bilim adamları tarafından başarıyla uygulandı ve sonrasında da tüm dünyada hızla yaygınlaştı (Montgomery, 2001; 11-12, Doğan & Tütüncü, 2003; 32-33). 8

24 1956 yılında Armand V. Feigenbaum toplam kalite kontrolü kavramını geliştirmiştir. Toplam kalite kontrolüne göre, kalitenin sağlanması için işletmedeki tüm birimlerin birlikte çalışması gerekmektedir (Feigenbaum, 1983; 6) li yıllarda ise toplam kalite kontrolünün bir yönetim felsefesi olarak benimsenmesi sonucunda toplam kalite yönetimi kavramı gelişmiştir. Toplam kalite yönetimi bugün pek çok işletme tarafından uygulanmakta ve kalitenin oluşturulması, izlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesinde kullanılmaktadır (Feigenbaum, 1983; 17). Kalite kontrolünün tarihsel gelişimi Tablo 1.1 de gösterilmektedir: Tablo 1.1. Kalitenin Tarihsel Gelişimi Kalite, daha çok zanaatkârların kişisel çabalarıyla belirlenmekteydi Frederick W. Taylor işleri daha küçük ve daha kolay yapılabilir parçalara ayırarak, daha karmaşık ürünlerin ve süreçlerin yürütülmesinde Yönetim Bilimi yaklaşımı geliştirdi. Hedefi verimlilikti. Daha sonra Gilbreth ve Gantt yönetim bilimi açısından Taylor a katkıda bulundular Henry Ford montaj hattı üretkenlik ve kaliteyi geliştirmek için daha rafine çalışma metotları uyguladı. Hatasız montaj, kendini kontrol ve süreç muayenesi kavramlarını geliştirdi Büyük Britanya da ilk standartlar laboratuarı kuruldu AT&T sistematik muayeneye ve ürünlerle malzemelerin testlerine başladı W. S. Gosset, Guiness Biraları ndaki çalışmasında t-dağılımını tanıttı İngiliz hükümeti, tedarikçi sertifikası programına başladı İngiltere de Teknik Muayene Kurumu kuruldu. Bu kurum daha sonra Kalite Güvence Enstitüsü oldu ler AT&T Bell Laboratuarları; kalite, muayene-test ve ürün güvenilirliği kavramlarını vurgulamak için bir kalite bölümü kurdu. 9

25 B. P. Dudding, İngiltere General Elektrik te, elektrik ampullerinin kalite kontrolü için ilk kez istatistiksel metotları kullandı R. A. Fisher deney tasarımı ve tarım bilimi uygulamaları üzerine bir dizi temel yazılar yayınladı W. A. Shewhart, Bell Laboratuarları nda ilk kez kontrol kartlarını kullanmaya başladı Bell Laboratuarları nda H. F. Dodge ve H. G. Roming tarafından Kabul Örneklemesi geliştirildi W. A. Shewhart, İmalat Ürünlerinin Kalitesinin Ekonomik Kontrolü başlıklı yazısında üretim ve kontrol kartları uygulamalarında istatistiksel metotların kullanımını anlattı W. A. Shewhart Londra Üniversitesi nde üretim ve kontrol kartlarında istatistiksel yöntemler derslerini verdi İngiliz tekstil ve ağaç endüstrisi ile Alman kimya endüstrisi ürün/süreç geliştirmek için deney tasarımını kullanmaya başladı İngiltere de Kraliyet İstatistik Derneği Endüstriyel ve Zirai Araştırma Bölümü nü kurdu W. E. Deming, Shewhart ı kontrol kartlarıyla ilgili seminerler vermesi için Amerika Ziraat Fakültesine davet etti Amerika Savaş Bölümü, süreç verilerinin analizi için kontrol kartlarının kullanımını anlatan bir kılavuz kitap yayınladı Bell Laboratuarları Amerikan Ordusunun askeri habercileri için standart örnekleme planları geliştirdi Büyük Britanya da istatistiksel yöntemler ve kalite kontrol üzerine Tedarik Danışmanlığı Bakanlığı kuruldu Amerika da endüstriye istatistiksel kalite kontrolü kursları verildi. Kuzey Amerika da 15 ten fazla kalite derneği kuruldu Endüstriyel Kalite Kontrol dergisi yayın hayatına başladı Çeşitli kalite derneklerinin birleşmesiyle Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC) kuruldu. W. E. Deming, Amerika Savaş Bölümü nün ekonomi ve bilimsel servisi tarafından Japonya daki yeniden yapılanmaya yardım etmek 10

26 üzere Japonya ya davet edildi. Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Derneği (JUSE) kuruldu W. E. Deming Japon endüstrisine istatistiksel kalite kontrolü seminerleri vermek üzere davet edildi Profesör G. Taguchi, deney tasarımı çalışmalarına ve uygulamalarına başladı Deming, Japonların endüstri yöneticilerini eğitmeye başladı; Japonya da istatistiksel kalite kontrolü çok kapsamlı biçimde öğretildi ler Eugene Grant ve A. J. Duncan tarafından istatistiksel kalite kontrolü üzerine klasik yazılar yayınlandı Dr. A. V. Feigenbaum, Toplam Kalite Kontrolü kitabının ilk baskısını yayınladı. JUSE, kalite kontrolü ve kalite metodolojisi konusunda başarılı olan işletmelere verilmek üzere Deming Ödülü nü kurdu G. E. P. Box ve K. B. Wilson, süreç optimizasyonu için deney tasarımının kullanımı hakkında kimya endüstrisine yönelik temel bir çalışma yayınladı. Bu çalışmadan sonra kimya endüstrisinde deney tasarımı uygulamaları hızla yaygınlaştı Dr. Joseph M. Juran, kalite yönetimi ve geliştirilmesi konusunda dersler vermek üzere Japonya ya davet edildi J. M. Juran ve F. M. Gryna nın Kalite Kontrolü El Kitabı ilk kez yayınlandı Technometrics (fizik, kimya ve mühendislik bilimleri için istatistik dergisi) kuruldu ve kurucu editörü J. Stuart Hunter oldu G. E. P. Box ve J. S. Hunter 2 k-p deney tasarımı hakkında temel makaleler yazdı. Japonya da K. Ishikawa tarafından kalite kontrol çemberleri tanıtıldı Büyük Britanya da İngiliz Verimlilik Kurumu nun bir bölümü olarak Ulusal Kalite ve Verimlilik Konseyi (NCQP) kuruldu lar Endüstri mühendisliği akademik programlarında istatistiksel kalite kontrol dersleri geniş yer almaya başladı Endüstriyel Kalite Kontrol dergisinin yayını sonlandırıldı ve bunun 11

İstatistiksel Süreç Kontrolü Statistical Process Control (SPC) Dr. Musa KILIÇ

İstatistiksel Süreç Kontrolü Statistical Process Control (SPC) Dr. Musa KILIÇ İstatistiksel Süreç Kontrolü Statistical Process Control (SPC) Dr. Musa KILIÇ KALİTE VE KALİTE KONTROLÜ Kalitenin Tanımı Kalite, kullanıma uygunluktur (Juran). Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.1.Toplam Kalite Kavramı TK; Bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma - 1 Ödevler 5 er kişilik 7 grup Hayali bir şirket kurulacak Bu şirketin kalite kontrol süreçleri raporlanacak Kalite sistem dokümantasyonu oluşturulacak

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI İÇİNDEKİLER vii SAYFA YE KUŞBAKIŞI 1 GİRİŞ 2 Kalite İle İlgili Bazı Kavramlar 6 Kalitenin Getirileri 9 Kalite ile İlgili Kuruluşlar 10 Kalite nin unsurları 11 Kaliteyi Oluşturan Faktörler 12 HİZMETTE 13

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi NUREL ALKAN - 090702037 Kalite Yönetimi Sabrican Zaim 090702042 Kalite Yönetimi Fatih Dartıcı - 090702074 Kalite Yönetimi Kalite Nedir? Kalite, bir

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel kalite kontrol o Üretim ve hizmet süreçlerinin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir.

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Doç. Dr. İhsan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş-Kalite Nedir? Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Kalite, ancak

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı 3. hafta İstatistiksel proses kontrol Prosesteki değişkenliği ölçerek ve analiz ederek istatistiksel kontrolünü sağlamak ve sürdürmek için istatistiksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory

ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory ELYAF İŞLETMELERİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN UYGULANMASI * An Application of Statistical Process Control in Polyester factory Tuğba ÇOLAK İstatistik Anabilim Dalı Fikri AKDENİZ İstatistik Anabilim

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3 Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu Kalitenin Maliyeti Maliyet Öğeleri Kalite ne maliyette? Yüksek maliyette ürünü düşük maliyette indirgemek disiplinler arası bir problemdir.

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Giriş Kalite Kavramı Kaliteyle İlgili Kavramlar Kalitenin Bileşenleri Kalitenin Tarihçesi GİRİŞ Günümüz toplumsal yaşamında bireyler politikada, yönetimde,

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLAM KALİTE

ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLAM KALİTE ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLAM KALİTE Yönetim bilimi, özel sektörde ve kamu sektöründe birbirinden ayrı ve tamamen kopuk iki ayrı disiplin olarak ortaya çıkmış ve gelişimini sürdürmüştür. Amerikalı

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:21 Cilt:22-1 ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA Six Sigma And An Application Murat YİĞİT İstatistik Anabilim Dalı Sadullah SAKALLIOĞLU İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

KALİTE NEDİR, KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMLARI. Cahit BİLGİ

KALİTE NEDİR, KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMLARI. Cahit BİLGİ KALİTE NEDİR, KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMLARI KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılamaya dayalı karakteristikler toplamıdır. Başka bir deyişle kalite, bir

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRMEYE OLAN İHTİYAÇ

PROGRAM GELİŞTİRMEYE OLAN İHTİYAÇ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE PROGRAM YAKLAŞIMIŞ İsmail GÖK MEGEP-İKMEP Makine Alanı Koor. PROGRAM GELİŞTİRMEYE OLAN İHTİYAÇ Son yıllarda dünyada ekonomik alanda büyük değişiklikler gerçekleşmiş, buna paralel

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı