BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ"

Transkript

1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ Koray Velibeyoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) YAPI VE KENTTE BİLİŞİM 04 Ankara, Aralık-2004

2 Bilgi Çağında Kentler A new map of the World Kaynak: The Economist, 2000

3 Bilgi Çağında Kentler Harita, bilim ve teknoloji yeteneği bakımından dünyamızı üç bölüme ayrılıyor: Teknoloji üretenler... [dünya nüfusunun %15 ini kapsıyor.] Teknoloji kullananlar... [dünya nüfusunun yarısı teknolojiyi kullananlar sınıfında yer alıyor] İkisinin de dışında kalanlar... [ teknoloji yarışında sınıfta kalan 1/3 lük bölüm ise ne yeni bir teknolojik buluş yapma kapasitesine ne de ithal ettiği teknolojileri uyarlama yeteneğine sahip]

4 Bilgi Çağında Kentler Küresel telekomünikasyon ve ulaşım ağlarına paralel olarak dünya kentleri ekonomik, kültürel ve altyapı alanlarında giderek birbirlerine daha fazla entegre olmaktadırlar. Bu teknolojilere yapılan yoğun yatırımların büyük bir çoğunluğu gelişen kentbölgelere yada bu bölgeleri birbirlerine bağlayan altyapıların oluşturulmasına yönlenmektedir.

5 Bilgi Çağında Kentler Küresel bilgi ekonomisinin merkezleri komuta işlevlerinin ağırlıkta olduğu az sayıda küresel kentte (New York, Tokyo, Londra vb.) yoğunlaşmaktadır. Aralarında finans, telekomünikasyon, sigorta, emlak, danışmanlık, hukuk, reklamcılık, tasarım, pazarlama, güvenlik, veri işleme ve toplama, enformasyon sistemleri yönetimi, ve ar-ge nin de yer aldığı gelişmiş hizmet ve bilgi endüstrileri global kentlerin ekonomik faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Global Cities Kaynak: Sassen, 2001

6 Bilgi Çağında Kentler An Atlas of Cyberspaces Kaynak: Dodge,2004

7 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri Bilgi teknolojileri destekli kentsel gelişim stratejileri teknoloji, kentsel tasarım ve çeşitli kentsel kullanımları birleştiren büyük ölçekli kentsel projeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmeler ana hatlarıyla şu özellikleri taşımaktadır: Kentsel Dönüşüm: Genellikle büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleridir. İçinde pek çok kentsel kullanım bulunduran bu mega projeler içinde teknoloji ağırlıklı yatırımlar ve yeni çalışan profiline uygun yaşam ve çalışma alanları ön planda tutulmaktadır. Yenilik Odağı: Bu projeler içinde bulundukları kentin ekonomisini, sosyal gelişimini, ve yaşam kalitesini geliştirme amacını taşımaktadırlar. Yaratıcılığın ve ar-ge nin ön planda olduğu bu yenilik odakları bulundukları kentin küresel kentler ağı içinde konumlanmasında yeni bir aktör olarak ortaya çıkmakta ve bir prestik unsuru olmaktadır. New Century Cities Project Kaynak: MIT Center for Real Estate

8 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri Çok-İşlevli Mega Kompleks: Önceki kuşak steril ve tek işlevli bilim parklarından farklı olarak, yaşanabilirlik ve canlılık ana tasarım ilkeleri olarak öne çıkmaktadır. Yaratılan odaklar aracılığıyla nitelikli işgücünün bölgeye çekilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda bu mega projeler, yaşama, çalışma ve eğlenme olanaklarının bir arada ve içiçe sunulduğu dev ölçekli bir tema parkı niteliği kazanmaktadır. Kamu-Özel Sektör İşbirliği: Kamu ve özel sektör işbirliği içinde ele alınmaktadır. Bu gelişmeler, teknoloji şirketleri, eğitim ve araştırma enstitüleri, emlak sermaye yatırımcıları, yerel ve merkezi yönetimler arasındaki ortaklık ile karakterize edilmektedirler. Bu girişimciler arasında teknoloji şirketlerinin rolü dikkate değerdir. Önceleri nadiren mekansal yatırımlara katılan ve bu alana sermaye aktarmayan teknoloji şirketleri bu tür mega projelerin yapımında ve gelişiminde önemli roller üstlenmektedirler. Teknoloji Altyapısı: Bilgi iletişim ve yeni medya teknolojileri bu projelerin altyapısını oluşturan en önemli unsurlardır. New Century Cities Project Kaynak: MIT Center for Real Estate

9 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri Kentsel fiziki çevreyi ve bilişim teknolojileri ile şekillenen elektronik mekanları birbirine entegre etmeye çalışan kentsel planlama politika ve stratejileri başlıca üç ana grupta ele alınabilir: Ulaşım-Bilgi ve iletişim teknolojileri birlikteliği Yerelleşmiş Elektronik Bilgi Ağları İhtisaslaşmış Bilişim Teknolojileri Bölgeleri

10 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri 1. Ulaşım-Bilgi ve iletişim teknolojileri birlikteliği: Bilişim sistemlerinin, ulaşım ve arazi kullanım biçimlerine entegre edilerek kullanıldığı stratejilerden biri enformasyon koridorları fikridir. Mevcut demiryolu ve otoban ağlarının üzerinde tele-çalışma merkezleri kurarak ulaşım talebini kontrol etmeye yönelik olarak düşünülmektedir. Örnekler: - Los Angeles: Metronet - Malezya: Multimedya Süper Koridoru

11 MetroNet, Los Angeles Kaynak: Siembab Planning Associates

12 MetroNet, Los Angeles Kaynak: Siembab Planning Associates

13 Malezya Multimedya Süper Koridoru Malezya Multimedya Süper Koridoru projesi Malezya hükümeti tarafından gerçekleştirilen uluslararası ölçekli önemli bir projedir. 750 km 2 lik bir alanda kurulan Koridor, Asya nın en büyük ikiz gökdelenleri olan Petronas Kuleleri ile başlayarak, uluslararası bir havaalanı ile birlikte başkent Kuala Lumpur çevresinde planlanmıştır. Projenin üç aşamada gerçekleştirilmesi düşünülmektedir: 1. İlk aşamanın amacı dünya çapındaki teknoloji şirketlerini bögeye çekebilecek altyapıları oluşturmak; 7 ayrı kategoriden oluşan temel uygulamaları (e-devlet, e-sağlık, çok amaçlı akıllı kartlar, uzaktan eğitim, ar-ge yapıları, e-iş, ve teknolojik girişimci üretimi) başlatmak; yasal çerçeveyi oluşturmak; ve iki üst düzey teknolojik kent Cyberjaya ve Putrajaya kentlerini kurmak 2. İkinci aşamada Malezya daki diğer kentlerle ve tüm dünyadaki kentler de bağlantı kurulması düşünülmüş ve bunlarla birlikte Multimedya Süper Koridoru nun önemli bir teknoloji koridoru hedefi konulmuş; 3. Üçüncü aşamada da Malezya nın bilgi toplumu olması düşünülüyor. Teknoloji koridoru sayesinde bağlanan kentlerin ülkesel ölçekte entegre bir yapı olması planlanmış. Kaynak: Urban processes and implementation of ICT, Catalan Institute of Technology

14 Malezya Multimedya Süper Koridoru Multimedya süper koridoru Kaynak:

15 Malezya Multimedya Süper Koridoru Putrajaya Kenti

16 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri 2. Yerelleşmiş Elektronik Bilgi Ağları: Birçok yerel yönetim Internet-tabanlı uygulamaların yanısıra (ticari, turistik, ve yöreye ilişkin bilgi ve hizmetlerin, tartışma ve eylem gruplarının yer aldığı web siteleri), videotext sistemler, elektronik kiosklar ve akıllı kart sistemleri kurarak kamusal servislere yönelik enformasyon ortamı oluşturma, hizmet kalitesini yükseltme ve entegrasyon sağlamayı hedeflemektedirler. Toplum merkezleri, halk kütüphaneleri ve okulları da Internet e bağlayarak yerel toplulukların kamusal kullanımına açmakta hedefler arasındadır. Örnekler: - Kamu Servisleri-Bilgi Ağları: Sanal Manchester, Dijital Amsterdam, Sanal Bologna, Singapur, Kopenhag Crossroads, Barselona Digital City - Türkiye: e-kadıköy, e-türkiye - Avrupa Birliği: Telecities, e-europe

17 Dijital Bologna Dijital Bologna Kaynak:

18 E-Yurttaş, Singapur E-Yurttaş, Singapur Kaynak:

19 Citizenspace, İngiltere Citizenspace, İngiltere Kaynak:

20 E-Kadıköy, İstanbul E-Kadıköy, istanbul Kaynak:http://www.kadikoy-bld.gov.tr

21 Telecities Projesi, Avrupa Birliği TeleCities projesi 1993 yılında Eurocities çerçevesi kapsamında kurulmuş ve 20 Avrupa ülkesinden 100 yerel yönetimin katılımıyla gerçekleştirilen bir platformdur. Platformun hedefleri arasında; Yerel kamusal on-line servisleri hayata geçirmek, e-güvenlik konusunda çalışma yapmak, Toplumu güçlendirme ve halk katılımını arttırma hedeflerine yönelik yeni e-demokrasi uygulamalarını gerçekleştirmek, Avrupa yurttaşlarınının teknoloji-okur yazarı olması ve sunulan elektronik hizmetlerden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak, Avrupa kentlerinin uyguladığı e-stratejileri ve pratik uygulamaları paylaşmak ve performanslarını değerlendirmek sayılabilir. Telecities Kaynak:http://www.eurocities.org/telecities

22 Bilgi teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri 3. İhtisaslaşmış Bölgeler ve Tele-yerleşmeler: Kentsel enformasyon bölgeleri belirli konularda ihtisaslaşmış enformasyon yoğun servis endüstrilerinin tercih ettiği alanlar olarak tanımlanabilir. Burada amaç yeni kültürel ve enformasyon-yoğun sektörlerde ekonomik gelişmeyi teşvik eden, yüz yüze ilişkilerin esas olduğu, yüksek kapasitede telekomünikasyon altyapısına sahip yoğunlaşmış kentsel yaşam çevreleri sunmaktır. Bu tip gelişimlerde, genellikle kümeler halinde bir araya gelen benzer tür servis endüstrileri bulunmaktadır. Örnekler: - İhtisaslaşmış Kentsel Çevreler: New York Silicon Alley, Dublin Temple Bar Manchester Northern Quarter - Teknoparklar: Tsukuba SC, Japonya; ODTÜ Teknokent, İZTEKGEB - Tele-Yerleşimler ve Kentsel Bölgeler: Helsinki Virtual Village, Yalova Bilişim Kenti

23 Silicon Alley, New York Silicon Alley New York Manhattan daki yeni-medya sektörü çalışanlarının toplandığı spontone gelişen bir bölgedir. Bölgenin sınırları çok net olmamakla birlikte Garment Bölgesi, SoHo, ve Flatiron Bölgelerini kapsamaktadır. Silicon Alley temel olarak internet sektöründeki servis ve ürünleri kapsamaktadır. Ayrıca internet teknolojilerini ürün ve hizmetlerinde kullanan yeni medya endüstrilerini de (reklamcılık, yayıncılık, film dağıtım) içermektedir. Kaynak: Urban processes and implementation of ICT, Catalan Institute of Technology

24 Tsukuba Bilim Kenti, Japonya Tsukuba Bilim Kenti 40 km TOKYO

25 Tsukuba Bilim Kenti, Japonya 2,700 ha 59 eğitim ve araştırma enstitüsü

26 ODTÜ Teknokent, Ankara ODTÜ Teknokent Kaynak:

27 İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB), İzmir İYTE Teknopark Kaynak:http://iztekgeb.iyte.edu.tr/iztek-geb.html

28 Helsinki Virtual Village, Finlandiya Helsinki Virtual Village projesi özel sektör-kamu işbirliği ile gerçekleştirilen bir girişimdir. Projenin destekçileri arasında Nokia gibi teknoloji devlerinin yanında sanat, teknoloji alanında uzmanlaşmış üniversiteler de bulunmaktadır. Amacı kentin en eski bölgelerinden biri olan Arabianranta yı iş bölgeleri, konut alanları, eğitim kurumları ile teknoloji şirketlerinin birarada bulunacağı modern bir merkeze dönüştürmektir. Ayrıca Baltık bölgesi içinde kültür, tasarım, medya ve teknoloji alanında öncü bir bölge olmayı hedeflemektedir. Arabianranta: an urban frontier Kaynak: Lipsanen, 1999

29 Helsinki Sanal Köy Kaynak: Raina, 2002 Helsinki Virtual Village, Arabianranta Bölgesi, Finlandiya 2010 yılında tamamlanacak 85 ha m 2 yeni konut ve ofis alanı kişi yaşayacak 8000 kişilik istihdam 6500 öğrenci olacak Her birim internete bağlı

30 Helsinki Virtual Village, Arabianranta Bölgesi, Finlandiya Arabianranta: an urban frontier Kaynak: Lipsanen, 1999

31 Seoul DMC Kaynak: Lee vd Seul Dijital Medya Kenti Multi-Terminal Kompleksi Dijital Medya Kenti Eko-köy Petrol Rezerv alanı Dünya Kupası Stadyumu Ka-Yang köprüsü Sung-San köprüsü

32 Seoul DMC Kaynak: Lee vd Seul Dijital Medya Kenti Digital Media City (54,2 ha)

33 Digital media Street Kaynak: Lee vd Seul Dijital Medya Kenti 1 İstasyon 2 Dijital Medya Araştırma Enstitüsü 3 Eğitim ve Araştırma Kore Kültür ajansı Seul İş Merkezi 6 Eğlence Merkezi 7 8 Otel ve Alışveriş Merkezi Uluslararası Şirket ofisleri 9 9 Finans Merk. 10 Otel ve Kongre Merk. 11 Ofisler 12 Konut Böl Ticaret-Konut Kompleksi

34 Sonuç Uygulanması tasarlanan projelerin çeşitliliği, farklı iş ortamları ve kültürel koşullar altında işlerliği, bulundukları kentlere ve yatırımcılarına katabilecekleri sosyal ve ekonomik değerler ile başarıları için gerekli altyapı ve üstyapı koşullarının tanımlanması önem kazanan konular haline gelmektedir. Bu anlamda, nitelikli işgücünün bulunabilirliği, yetenekleri, bölgenin yerel bilgi ve kaynakları, teknoloji geliştirmeyi yönlendirici kentsel politikaların varlığı (vergi indirimleri, çeşitli sübvansiyonlar vb.), ulaşım altyapısı, erişim ve bağlanabilirlik gibi unsurlar da en az telekomünikasyon hatları kadar önem taşımaktadır.

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) SERPAM İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ARAŞTIRMA DİZİSİ-1 İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) EKİM 2012 SUNUŞ İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU

KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU MAYIS 2011 1. GENEL BAKIŞ 1.1. Bilişim sektörünün tanımlanması 70

Detaylı

BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ

BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ 26 KASIM 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. SAN FRANCISCO, BİLİŞİM VADİSİ VE KALİFORNİYA...5 1.1. SAN FRANCISCO...5 San

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri. Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri

Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri. Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri Selçuk Sertesen Giriş Yakın zamanda Başbakan tarafından kamuoyuna duyurulan GAP Eylem Planı ndaki ekonomik kalkınma önlemleri arasında Diyarbakır,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu

Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu TÜSİAD-TÜRKONFED-REF-UİG Bölgesel İnovasyon Merkezleri İşbirliği Ağı Projesi Şirin Elçi Technopolis Group Türkiye Direktörü Selçuk Karaata TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL Şubat 2007 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı